نظر منتشر شده
۷۷
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 277626
درباره بی اعتقادی ساختاری به اقتصاد مقاومتی!
چرخه ماندگار تکنوکرات ها در قدرت
محسن مهدیان، 31 خرداد 94
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۰
خبری از اقتصاد مقاومتی نیست. چرا؟ احدی هم خلاف اقتصاد مقاومتی موضع سیاسی یا حتا علمی اتخاد نکرده است. پس ماجرای این کندی چیست؟

اقتصاد مقاومتی نیاز به همدلی و همراهی دارد. اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعاتی است که اجرای آن عزم ملی و اجماع لازم میان مردم و دولت می‌طلبد. هر کشوری که سراغ توسعه درون زا و استقلال اقتصادی و مبارزه با وابستگی رفته است، ابتدا با یک انقلاب فکری و جهش سیاسی شروع کرده است.

حرکت کند اقتصاد مقاومتی در کشور ما ناشی از «بی اعتقادی ساختاری» این دولت به موضوع اقتصاد مقاومتی است که اصلاح آن نیازمند تغییرات اساسی در حوزه فکر و عمل است و این اتفاق نمی‌افتد مگر با مطالبه گسترده عمومی. بی اعتقادی ساختاری فراتر از عدم اراده سیاسی است. لازم است بیشتر توضیح دهیم.

ساخت «وفاق ملی» و «اجماع سیاسی» در شکل گیری اقتصاد مقاومتی، نیازمند برداشتن دوگام همزمان است. اول روشنگری و ساخت ادبیات در حوزه علم و اجتماعی سازی در مرحله عمل است. دوم نیز سازمان و ساختار لازم برای این جهش تاریخی است که توسط دولت ایجاد می‌شود و از مهم‌ترین‌های آن تغییر مناسبات موجود در برنامه ریزی اقتصادی است. از نگاه به تجارت خارجی گرفته تا شرایط تولید در بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و برنامه ریزی‌های پولی و مالی در کشور.

اما چرا این حرکت کند است و اقدام قابل توجهی در این مسیر برداشته نمی‌شود؟
پاسخ به این سؤال را باید در راز ماندگاری تکنوکرات ها به قدرت دید که باعث «بی اعتقادی ساختاری» می‌شود. توجه شود که راز ماندگاری تکنوکرات در اصولی است که اجازه اجرای چنین سیاست‌هایی را نمی‌دهد. این راز، اصول نهادینه شده در مدل مدیریتی تکنوکرات هاست و همانطور که گفته شد فراتر از اراده سیاسی است.

در راه شکل گیری اقتصاد مقاومتی، موانع و هسته‌های مقاومی وجود دارد که مانع حرکت به سمت استقلال اقتصادی می‌شود. این هسته‌های مقاوم همان نهاد قدرت ساز برای تکنوکرات ها هستند که ما از آن به عنوان چرخه‌های ماندگار این قدرت سازی نام می‌بریم.
هسته‌های مقاوم و موانع ساختی مقابل اقتصاد مقاومتی چه مشخصاتی دارد؟ این هسته‌های مقاوم تنها کسانی نیستند که منافعشان با اقتصاد مقاومتی به خطر می‌افتد؛ بلکه گروه‌های مرجعی وجود دارند که از حیث بنیادین، این نگاه به اقتصاد و توسعه را قبول ندارند و یا حداقل نسبت به اهمیت آن بی توجه‌اند و بصورت سنتی اقتصاد مقاومتی را «اقتصاد منزوی» تلقی می‌کنند.

اما نسبت این هسته‌های مقاوم با تکنوکرات ها چیست؟
گروه اول، جامعه علمی و اجرایی کشور هستند. ادبیات علمی در کشور در اختیار لیبرال‌هاست. لیبرالیسم نهاد علمی و حامی تکنورات ها در کشور هستند. عمده محافل علمی اقتصادی در کشور ما را گروه‌های لیبرال اقتصادی در اختیار دارند. لیبرال‌های اقتصادی جریان مسلط بر محافل علمی اقتصادی در کشورند. این تسلط صرفاً در حوزه نظریه پردازی و استادی نیست. بلکه ادبیات علمی و مدل آموزشی ما نیز کاملاً در اختیار لیبرال‌های وطنی اقتصاد است.

بعد از ساحت علم حوزه اجراست. جامعه اجرایی ما نیز در اختیار تکنوکرات هاست. باید دقت کرد که این جریان بر خلاف دیگر گروه‌های سیاسی، بیشتر «مدیرمحورند» تا «رهبرمحور». بهمین دلیل حوزه اجرا نیز در اختیار این گروه است و عمده کسانی که در تراز مدیریت‌های اقتصادی کلان جامعه فعال هستند از زمره تکنوکرات ها هستند. این جریان با تجربه ترین گروه اجرایی کشورند. برای همین با تغییر دولت‌ها تغییر نکردند و هنوز پست‌های اساسی را در اختیار دارند.

اقتصاد مقاومتی نیازمند علم بومی و مدل توسعه ای درون زا است و با این سیطره علمی در دانشگاه‌های همخوانی ندارد. از سویی مدیریت اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیریت جهادی است که از بن و ریشه با مدیریت تکنوکرات ها زاویه دارد.

گروه دوم از این هسته مقاوم جریانی است که منافعش با قدرت تکنوکرات ها پیوند خورده است. تجار و دلال‌ها و بانک‌ها و گروه‌های خدماتی و ...این گروها نیز براحتی همراه نمی‌شوند و انعطاف لازم در مقابل تغییر شرایط ندارند. حیات این گروه‌ها به گردش پرحجم و پرسرعت پول وابسته است که با اقتصاد مقاومتی بسادگی کنار نمی‌آید.

گروه سوم نیز گروه‌های مؤثر اجتماعی و فرهنگی است. طبقات مرفه جامعه که سهم مؤثر در شکل گیری بدعت‌های فرهنگی و تغییر ذائقه‌ها دارند. این گروه نیز اقتصاد مقاومتی را برهم زننده سبک زندگی‌شان می‌پندارند. طبیعی است که اقتصاد مقاومتی برند بازی و تجمل گرایی با کالای لوکس وارداتی را تحمل نمی‌کند.

توجه شود که اقتصاد مقاومتی، جمع آرمانگرایی و واقع بینی در حوزه عمل و اجرا است. این ترکیب دارای منطق روشن علمی و تجربی و تاریخی است؛ اما فهم این ترکیب در شرایط تحریم، برای بخشی از مردم مشکل است چرا که تصور رایج این است که اقتصاد مقاومتی در واکنش به تحریم است. لذا دولت باید ابتدا اقتصاد مقاومتی را تبیین و سپس برا اجرای آن، فرهنگ سازی کند. این درحالی است که تکنوکرات ها به طور ساختی واقع گرایند و نه آرمانگرا و جمع ایندو برای یک تکنوکرات خلاف دریافت‌های سنتی علمی و مبنایی و تجربی‌اش است. تکنوکرات ها از حیث نظری، آرمانگرایی در دوران گذار را مانع توسعه می‌دانند و لذا جمع ایندو از عهده این جریان سیاسی بر نمی‌آید.

منش و روش این جریان درونی و نهادینه شده است. به عنوان مثال توسعه را در پارادایم «مرکز-پیرامون» پذیرفته‌اند. پذیرش کدخدا و اینکه با کدخدا باید ساخت، کاملن در همین چاچوب نظری توجیه دارد؛ بنابراین با کدخدا ساختن برای آن‌ها یک اتهام سیاسی نیست؛ یک اصل اجتناب ناپذیر است. نه اینکه به کدخدا علاقه دارند و یا شیفته او هستند، بلکه اورا مرکز و خود را به عنوان پیرامون می‌شناسند و اعتقاد دارند که این درجه وابستگی کشورهای پیرامون است که وزن مطالباتشان را ازابرقدرت ها تعیین می‌کند.

از نظر این جریان سیاسی، نظم عالم متکی بر هرم قدرت است. این گروه «سازگاری» با «آرایش هرم قدرت» را اصل گرفته است. مثل اینکه سرمایه بیشتر سرمایه کمتر را جذب می‌کند؛ و یا قدرت پایین تر در قدرت بالاتر مستحیل می‌شود؛ بنابراین از نظر این جریان در مدل مرکز –پیرامون، همیشه توافق برد-برد برقرار است؛ البته تعریف برد برای کشور مرکز با کشورهای پیرامونی فرق دارد. در این مدل پیرامون هیچگاه با مرکز رقابت نمی‌کند، فقط توافق می‌کند. عدم توافق در این مدل معنی نمی‌دهد چرا که گزینه مقابل عدم توافق، جنگ است. پس هر توافق بدی از توافق بدتر، بهتر است. توضیح اینکه اینجا غرض از توافق، تنها توافق هسته ای نیست.

از نظر این جریان، کشور در فرآیند گذار تاریخی است و الزاماً در شرایط وابستگی قرار دارد و نهایتاً اختلافشان در درجه وابستگی است. لذا اقتصاد مقاومتی با روح حاکم بر این نگاه همراه نیست. چرا که استقلال و خودکفایی برای دوران ماقبل صنعتی است و امروز دوران «اتکای متقابل» است و در شرایط «تنگنای زمان» و «یاس تاریخی» برای کشورهای در حال توسعه، ابتکار عمل را کشورهای پیشرو دارند.
بنابراین اقتصاد مقاومتی استمرار قدرت تکنوکرات ها را می‌شکند؛ حال آنکه راز ماندگاری تکنوکرات ها در حفظ این پایگاه اجتماعی است؛ اما تکنوکرات ها اهل بازی بهم زدن و تقابل رودررو نیستند. چرا؟

مدل سیاسی این جریان اصلاحات تدریجی است. این جریان اهل شوک سیاسی نخواهد بود. مدارا می‌کند. از طرفی بین نهادهای قدرت در «آمد و شد» است. نهاد «قدرت رقیب» برای تکنوکرات ها، اعم از گروه‌های سیاسی و نهادهای رسمی و غیر رسمی است؛ بنابراین حمایت گروه‌های مرجع را حتی الامکان خواهد داشت. سبک تکنوکرات ها نیز حرف درمانی است و در نتیجه روحیه امید، بین عامه مردم در کوتاه مدت و حتا میان مدت حفظ می‌شود.

ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که تکنوکرات ها، جریانی با رهبری واحد نیستند. تکنوکراسی یک «سبک زندگی» است. یک سبک مدیریت است؛ بنابراین تکنوکرات ها، نانوشته هم پیمان هستند و هم منافع و در نهایت همراه.

پس راز ماندگاری تکنوکرات ها در حفظ این چرخه است. پایگاه علمی و نفوذ در قدرت اجرایی و داشتن حمایت و پشتیبانی گروه‌های مرجع اقتصادی و طبقات درآمدی مؤثر اجتماعی. اقتصاد مقاومتی بسرعت این چرخه را بهم می زند. حوزه علم را دستخوش تغییر جدی قرار می‌دهد. مدل مدیریت جهادی اساس مدیریت تکنوکرات ها را بهم می‌ریزد و بسرعت منافع اقتصادی گروه‌های مرجع که توضیح داده شد را تخریب می‌سازد.

نکته مهم‌تر این است که تکنوکرات ها مسیری می‌سازند که همه گروه‌های بعد از خودشان نیز درگیر همین راه می‌شوند و به تعبیری همه قدرت‌های بعد از خود را به گروگان می‌برند.

به همین دلیل است که تیم نهادگراهای دولت خاتمی، برنامه چهارم را با همان معیاری نوشت که تیم نئوکلاسیک های کارگزارانی برنامه اول تا سوم را در دولت آقای هاشمی نوشته بود. تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد هم همان راه لیبرال‌ها را رفت و بلکه روش‌های شوک درمانی ای را پیاده کرد که تنها از گروه‌های خشن لیبرالی برمی آمد و نهادهایی چون بانک جهانی نیز جرئت توصیه مستقیم آنرا نداشت.
پس جریان تکنوکرات در قدرت؛ خاصیت فزایندگی دارد. یک علت ساده و روشن آن این است که قدرت‌ها در کوتاه مدت ترجیح می‌دهند برای حفظ قدرت، تصمیمات دیر بازده نگیرند و لذا در چرخه تکنوکرات ها می افتند. حتی شورای نگهبان هم یارای ایستادگی مقابل استمرار آن ندارند. چون همانطور که گفته شد تکنوکراتی یک سبک زندگی است نه یک اتیکت سیاسی.

ماندگاری تکنوکرات ها در داشتن این پایگاه مستحکم اجتماعی است؛ و این راز ماندگاری با اقتصاد مقاومتی جمع نمی‌شود. توجه شود که لازم نیست یک دولت مقابل اقتصاد مقاومتی بایستد، کافی است اولویت او نباشد. این درحالی است که شکل گیری اقتصاد مقاومتی فراتر از یک اولویت سیاستی است و نیازمند یک استراتژی توسعه ای است.

نتیجه اینکه وصول اقتصاد مقاومتی با تکنوکرات های مستقر در قدرت جمع نمی‌شود؛ اما باید چه کرد؟ یک راه ایجاد دولت برنامه ریز در سایه است. دولتی که شبیه شورای انقلاب فرهنگی قدرت برنامه ریزی فرا قوایی داشته باشد و در اجرا نیز بتواند نظارت کند. این راه البته چون با تغییر ساختار همراه است پرهزینه و سخت بازده است. راه دیگری نیز وجود دارد و ان هم روشنگری اجتماعی و ایجاد مطالبه پرقدرت مردمی است. همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ها و تریبون دارها باید روی این موضوع تمرکز کنند. باید کمپین ملی و غیررسمی مطالبه اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. تنها این کمپین گسترده است که می‌تواند جریان تکنوکرات چسبنده در قدرت را تحت تأثیر قرار دهد.

باید نگاه‌ها و گرایش‌ها و بینش مردم دستخوش تغییر شود و این کار نیازمند یک تمرکز گفتمانی است. همه گروه‌ها باید همدلانه ذیل این بیرق جمع شوند.
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۰۸:۱۱
 
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۱:۵۲
 
۱۳۹۶/۰۱/۰۹ ۱۷:۴۵
 
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۰۷:۱۹
 
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۱۴:۱۰
 
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۰۸:۰۷
 
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۰:۲۷
 
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۲
 
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۱۴:۳۴
 
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۱۰:۵۸
 
 
کلمات کلیدی : دولت یازدهم+اقتصاد مقاومتی
 
ali
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۲:۴۳:۰۱
اصلا اقتصاد مقاومتی چه هست؟ یک اقتصاددان در داخل یا خارج بیاورید که همچین موضوعی را تایید کند. هرچند به سیاست های کلاسیک دولت در اقتصاد انتقادات بسیار و جدی است، اما از این زاویه انتقاد کردن شما را به ترکستان می برد. (2983210) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۰۶:۴۸
این همه ما از اقتصاد مقاومتی حرف و دم می‌زنیم آنگاه در تلویزیون دائم یک نوع پودر لباسشویی را که تحت لیسانس آلمان است تبلیغ می‌کند. مگر ما محصولات شوینده داخلی نداریم که تبلیغ محصولات خارجی را باید شاهد باشیم. (2983783) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۷:۱۳:۳۲
عمده دلیل اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی، مدیران بازمانده از دولت قبل هستند که هنوز مراکز اقتصادی را در اختیار باند خود خود دارند.
نگاهی به لیست مدیران این حوزه مثل بانکهای عامل، مراکز بیمه، شرکتهای بورس اوراق/فرابورس/کالا، سازمان امور مالیاتی نشان دهنده این واقعیت تلخ است. (2984128) (alef-11)
 
سلام
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۹:۲۸:۱۴
اصلاح میکنم بزرگترین مشکل اقتصاد مقاومتی خود دولت ها هستن نه فقط این دولت بلکه همه دولتها .وقتی دولت میخواد در همه کارها وصنایع و...دخالت کنه وبا قوانین دست وپاگیر اجازه کارکردن بخش خصوصی را نمیده وبا پول بی حساب نفت در هر زمینه وارد میشه ورقابت را از بین میبره دیگه .مردم بعنوان پایه های اقتصاد مقاومتی نابود میشوند.بازم میگم منظور از دولت همه دولتها هستن نه دولت دکتر روحانی . (2984415) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۰۹:۱۹
آشفته بازاری که برخی اعضای هیئت دولت درست کرده‌اند و هر کدام یک ساز می‌نوازند، هر شنونده‌ای را متوجه می‌سازد که مجموعه‌ای در این سطح از ضعف مدیریتی نمی‌تواند اراده قوی در گفت‌وگوهای هسته‌ای داشته باشد. این، دشمن را به طمع می‌اندازد با استفاده از چنین موضوعی مذاکره برد برد را یکطرفه به نفع خود تمام کند. اعلام شناسایی و حذف 10 میلیون پردرآمد کجا و اینکه ثروتمندان قابل شناسایی نیستند کجا! واردات کالاهای لوکس و خودروهای پورشه کجا و اجرای اقتصاد مقاومتی و ترک برتحریم‌ها و مصرف بهینه منابع ارزی کجا؟ قاچاق بی‌رویه کجا و ساماندهی تولید و بیکاری کجا! و بسیاری از این دست که مدیریت اجرایی مدام آن را به تحریم‌ها و گفت‌وگو بر مذاکرات گره می‌زند. فقط خدا نکند که این‌ها مقدمات الزام به یک توافق به هر قیمت باشد. (2983789) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۰۹:۴۰
اگر به اندازه‌ای که برای نتیجه گرفتن از مذاکرات هسته‌ای، وقت و انرژی و امید به توان درونی کشور و به اقتصاد مقاومتی توجه می‌شد مطمئنا وضع کشور بسیار بهتر از این بود. به قول حافظ «آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد...!» (2983790) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۶:۲۵:۳۲
دوست داری مثل کره شمالی بشیم؟ (2984019) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۷:۲۶:۳۹
عزیزم کره شمالی با ایران اصلا قابل مقایسه نیست چه در رشد علمی و چه در تولید....با این اوضاع ما حتی کشورهای همسایه را هم برای صادرات از دست می دهیم (2984153) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۱۲:۲۷
از زبان بنده به عنوان یک هموطن روستانشین خطاب به دولت بنویسید زمان اعتماد به آمریکا سپری شد و چیزی به دست نیاوردیم حال باید فقط به فکر اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بود و کشور را از وابستگی به خارج در امان نگه داشت. (2983806) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۶:۰۸:۴۸
از زبان بنده هم به عنوان یک روستایی خطاب به دولت دست مریزاد میگم. امیدوارم آقای ظریف با قدرت به کارشون ادامه بدن (2983972) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۷:۴۷:۱۶
اقتصاد مقاومتی چی هست اصلا؟؟ (2984206) (alef-11)
 
1201
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۱۳:۰۶
ریاضت اقتصادی در شرایط فاجعه بار کشور ، اسمشو میشه گذاشت اقتصاد مقاومتی. (2983811) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۱۷:۱۰
نه عزیزم ریاضت اقتصادی همین سیاست انقباضی است که بعد از تعدیل داره توسط همین تکنوکرات ها پیاده میشه! اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی اقتصاد در مقابل نوسان ها و ربطی به اون نسخه نداره (2984949) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۷:۳۴:۵۱
یک نمونه فقط یک نمونه از این سیاست را معرفی کنید که در جایی اجرا شده و نتایج مثبت داشته باشد الان اقتصاد چین و یا روسیه مقاومتی است؟ (2984180) (alef-11)
 
سلام
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۹:۲۲:۰۵
اقتصاد مقاومتی چندتا زیرساخت مهم میخواد وبا حرف زدن درست نمیشه ازجمله تغییر تفکرات مردمی که در 60 ساله گذشته بوی نفت < نه طعم نفت >را سر سفره شون استشمام کردن وبه همین امید واهی کار براشون بی ارزش شده ودلالی و...ارزشمند.دولت هم یکم دست وپاش را جمع کنه واجازه کار وتولید بده اون وقت میشه درباره اقتصاد مقاومتی بحث کردنویسنده محترم وقت بذاره تا بنشینیم باهاش همدلی کنیم ببینیم میشه اقتصاد مقاومتی را راه انداخت. (2984405) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۲۱:۰۸:۱۸
تکنوکراسی به معنی تخصص گرایی و استفاده از اربابان فن در مدیریت است آیا این موضوع باعث تضعیف اقتصاد است اشکالی ندارد تعدادی بیسواد آرمانگرا را مدیر اقتصادی کنید ببینید وضع کشور چه خواهد شد! (2984580) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۲:۵۰:۱۳
تنها یک راه وجود دارد و آن این است که افرادی بر سر قدرت بیایند که واقعا اعتقاد به اقتصاد مقاومتی داشته باشند. وگرنه چه راست لاریجانی و قالیباف بیاسد و چه چپ همین آش و همین کاسه است. (2983239) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۲:۵۶:۰۰
با سلام
از نویسنده محترم خواهشمندم به این سوالات پاسخ دهد:
1- تعریف شما از اقتصاد مقاومتی چیست؟
2-دو مورد از کارهایی را که میتوان انجام داد (خارج از اقتصاد جاری) که اقتصاد مقاومتی نامید بشه رو لطفا بیان بفرمایید لطفا به صورت موردی بفرمایید این کار یک کار اقتصاد مقاومتی است که در اقتصاد عادی مرسوم نیست و اگر دولت این کار را بکند اینقدر به تولید ناخالص داخلی افزوده می شود دلیل اینکه دولت این کار را هم انجام نداده را ذکر بفرمایید.(با ذکر عدد و رقم و مستدل توضیح بفرمایید) (2983262) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۲:۵۷:۳۶
بيشتر انشائ بود (2983268) (alef-11)
 
سهیلا
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۰۲:۲۴
پاراگراف اخر عجب توصیه ای کردی! دولت برنامه ریز در سایه!!؟
یعنی چه؟؟ مگر همین برنامه هایی که خود دولتها میریزند میتوانند اجرا کنند و قابل اجراست مگر توانایی اجرا دارند؟/
ریلست قوه مجریه خییلی اخیارات دارد که شما هم با این طرح از سر و تن ان میزنی؟؟!! (2983280) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۰۲:۳۳
ببخشید بفرمایید در ایران چه موقع ما دنبال اقتصاد مقاومتی بودیم؟ آیا غیر از این است که وقتی کفگیرمان ته دیگ میخورد یاد اقتصاد مقاومتی میفتیم؟ آیا دولتی که دوسال است روی کار امده و خزانه خالی از سوء مدیریت را میبیند میتواند زیرساختهای مقاومتی را در این مدت کوتاه علم کند؟ چرا روی طناب احساسات مردم بازی میکنید مگر اینها را خودتان نمیدانید؟... کشوری ...که تورم در آن 10 درصد و دلار 800 تومان بود ظرف هشت سال کشوری ....که تورم بالای سی درصد و دلار گاه از مرز 4000 تومان هم عبور کرده بود یعنی جبهه ای که داشت به خوبی مقاومت میکرد و زیر ساختهای مقاومت در آن شکل گرفته بود به جبهه ای تبدیل شده بود که خاکریزهای مقاومت کاملا ویران شده بود ما برای مقاومت دوباره نیاز به یک آتش بس داریم تا....
ضمنا نشریه دیجیتال و محترم الف انتظار ندارم این متن را درج کنی ولی خواهش میکنم حتما به دست نویسنده متن برسانی ممنون (2983284) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۲۰:۳۱
خب همین دوسالی بعد از توافق ژنو گذشت آتش بس بود دیگه. سوال این است که آیا به دنبال مقاوم سازی اقتصاد بودیم یا نه؟ آیا به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور به گونه ای که مستقل از نفت بشود بودیم یا نه؟ (2984957) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۰۴:۰۹
آیا اقتصاد مقاوتی جز صرفه جویی و عدم اصراف تعریف دیگری هم دارد؟

مردم ما به صرفه جویی عادت نداشته و به کم قانع نیستند. وقتی مردم این چنیند اگر ده ها لایحه و قانون هم تصویب شود باز هم آب از آب تکان نمی خورد.
باید دید که چرا مردم اینجوری شده اند. چرا 95% به ادامه دریافت یارانه رای دادند. مردم چه می بینند و چه می شنوند که اینطوری شده اند. (2983292) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۲۱:۲۴
صرفه جویی هم جزیی از آن است. مهم تر اصلاح ساختارهای اقتصاد است. (2984961) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۱۵:۱۹
اقتصاد مقاومتی همان شعار قدیمی خودکفائی است که بعداز 37 سال از گذشت انقلاب به سرانجام نرسید حالا در شرایطی به مراتب بدتر از گذشته دوباره تکرار میشود . (2983334) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۱۷:۳۵
گره کار فقط به دست دولت پاکدست وا می شود (2983343) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۲۲:۱۸
اقتصاد مقاومتي يا هر چيز ديگه اي .... در دنياي امروز فقط كشورهايي از نظر اقتصادي موفق هستند كه نيروي كار و ذخاير داخلي كشورشون رو با همكاري شركت هاي بزرگ بين المللي به كار بگيرن. لازمه اين كار قبول واقعيات زير است:
١. علمي به نام اقتصاد وجود داره كه فقط اقتصاد دانان اجازه دخل و تصرف در اون رو دارن نه همه ....
٢. منافع ملي بر ايدولوژي ... برتري داره
٣. چه ملت ما وجود داشته باشه و چه نداشته باشه در دنيا هيچ اتفاقي نمي افته پس بايد از خواب مغرورانه بيدار شيم و واقع بينانه با تكيه بر داشته هامون و قبول نداشته هامون برنامه ريزي كنيم.
٤. ....اقتصاد مقاومتي نتيجه .... الان كوبا و كره شمالي قويترين اقتصاد دنيا بودن! (2983354) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۲۳:۵۱
اقتصاد علم نیست. یعنی همه اش علم نیست. به تبع بقیه گزاره ها هم غلط (2984969) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۲:۳۲:۲۶
عالی بود. (2985173) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۲۶:۳۹
اقتصاد مقاومتی چیست؟ (2983372) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۳۱:۳۱
اینایی که میگن تحریم برداشته شه {که البته برداشته نمیشه}برن مستند امپراطوری دلار را از اینترنت دانلود کنن تا بفهمن چه طوری باید اهرم فشار یهودیان امریکا که همان دلار است را از میان برداشت.تنها راه حل این مشکلات پیمان پولی دو جانبه است که بر اساس پول مبدا و مقصد مبادله انجام میشود.بسیاری از کشور ها مثل چین و ژاپن و هند و برزیل همین کار را دارن می کنن. (2983388) (alef-11)
 
محمّد
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۸:۳۲:۲۱
این‌هایی که می‌گن تحریم باید برداشته بشه، معلومات‌شون رو از «مستند تلوزیونی» بدست نمی‌آورند! (2984283) (alef-11)
 
احسان
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۳۵:۱۹
من متنو نخوندم. تکنوکرات ها یا پوپولیسم ها یا شعاریون فرقی نمی کنه. کار نیستت. من کار می خوام. (2983404) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۳۶:۴۸
خب راه حلش اینه که باید جلوی واردات گرفته شود (2985014) (alef-11)
 
دوستدار ایران
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۳۸:۲۰
دوست عزیز سوالی از شما و همه حامیان تز اقتصاد مقاومتی دارم: چگونه می شود مثلا با تز اقتصاد مقاومتی مساله پارس جنوبی را حل کرد؟ با چه تکنولوژی ای می توانیم گاز را استخراج کنیم که قطر سرمان کلاه نگذارد؟ می دانیم که در سال های گذشته به دلیل بحران مدیریت داخلی/تحریم ها قطری ها بردند و خوردند و حالا دارند از انواع و اقسام گروه های تروریستی در منطقه حمایت می کنند. با وقاحت ابومحمد جولانی، رهبر جبهه النصره را به الجزیره می آورند و تروریسم را نهادینه می کنند. ما اگر از قطر عقب نمی افتادیم در پارس جنوبی، اینها اینقدر پولدار نمی شدند که ما مجبور باشیم پول خرج کنیم تا مثلا با جبهه النصره در سوریه مبارزه کنیم. چه اشکالی دارد غول های گازی ....) بیایند و از پارس جنوبی استخراج کنند تا پول به جیب قطری ها/ جبهه النصره نرود؟ چه اشکالی دارد غول ها بیایند و گاز را استخراج گنند و با افزایش درامد ملی ما نه تنها پول بیشتری نصیب ما شود بلکه بتوانیم بادست بازتری به حامیان خود در منطقه...کمک کنیم؟ با سپاس (2983411) (alef-11)
 
حسین
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۴۳:۴۵
از متن:
"... گروه اول، جامعه علمی و اجرایی کشور هستند. ادبیات علمی در کشور در اختیار لیبرال‌هاست. لیبرالیسم نهاد علمی و حامی تکنورات ها در کشور هستند..."
"... این جریان با تجربه ترین گروه اجرایی کشورند. برای همین با تغییر دولت‌ها تغییر نکردند و هنوز پست‌های اساسی را در اختیار دارند..."
از این دوبخش میتوان برداشت کرد که جامعه علمی کشور و باتجربه ترین مدیران اجرایی با تردید به اقتصاد مقاومتی نگاه میکنند. میتوان این تردید و بی اعتمادی را یک سره ایدئولوژیک خواند و آن را بی اساس دانست، میتوان هم نگاه کرد و دید چه شده که این مدیران باتجربه و چهره های علمی نسبت به اقتصاد مقاومتی تردید دارند.
نظر شخصی من این است که اقتصاد مقاومتی هنوز چنان که باید و شاید تبیین نشده و هنوز یک مجموعه هدف و آرمان ...بدون داشتن استراتژی مشخص است. به نظر من ممکن است بخشی از انتقادات جامعه علمی و مدیران باتجربه ایدئولوژیک باشد، اما مطمئنا بخشی از آن هم ناظر به تجربه و دانش آنهاست. متاسفانه با ....پررنگ اقتصاد مقاومتی، انتقاد از آن هزینه های خاص خود را دارد که باعث میشود گفتگوی جدی بین مدافعان اقتصاد مقاومتی و منتقدان شکل نگیرد. (2983436) (alef-11)
 
محمّد
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۸:۳۴:۵۷
لیبریالیسم، فلسفۀ سیاسی - اقتصادی‌ست، متدلوژی نیست که شما این‌چنین ازش نتیجه می‌گیرید، کتاب «دموکراسی برای همه» حسین بشیریه رو بخونید، متوجه می‌شوید. (2984289) (alef-11)
 
محمّد
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۸:۳۹:۵۸
فراموش نکنید همین تکنوکرات‌ها قطب سودآوری و انرژی کشور را ساختند. اقتصاد مقاومتی در همین حد که در برنامۀ دولت است قابل اجراست، مخصوصاً که طیب‌نیا و نوبخت از اقتصاددان‌های نهادگرا و حامی اقتصاد مقاومتی هستند، ایزوله کردن اقتصاد کشور که اقتصاد مقاومتی نیست، اصلآً برای بعضی چیزها، اقتصاد مقاومتی کارساز نیست، مثلاً با این بحران آب ما چه‌قدر توان کشاورزی داریم؟ (2984298) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۴۲:۳۲
فعلا که تکنوکراتها قدرت را در دست دارند و نیازی به گفتگو نمی بینند. همه شون هم راحت شعار اقتصاد مقاوتی را می دهند. (2985025) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۴۴:۲۹
چرخه ماندگاری وجود ندارد ..مردم ایران تکنوکرات هستند و به آنها رای میدهند در انتخابات 92 نیز دو تکنوکرات یعنی روحانی و قالیباف بیشترین آرا را کسب نمودند. (2983438) (alef-11)
 
حسن
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۲:۳۷:۴۱
کاملا درسته, مردم ایران همیشه علاقه به زندگی خوب داشته‌اند و با مردم کشورهایی مانند کره شمالی متفاوت هستند. مردم ایران عاشق تکنولوژی روز هستند ودوست دارند که خوب زندگی کنند. این مردم هم نمی توانید با این شعارها ی تو خالی تعقییر بدهید. (2985180) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۴۷:۲۹
یک سوال. اقتصاد مقاومتی چیست؟ خواهش می کنم اگر کسی می دونه به ما هم بگه. (2983449) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۳:۵۶:۱۰
عزیز دل من، شما برو اصول کلی اقتصاد مقاومتی رو بخون، هیچ فرقی با اقتصاد متعارف نداره. الکی به دولت گیر ندین، راه های بهتری پیدا کنین (2983487) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۴:۱۴:۳۹
به جای تکنوکرات ها احتمالا نظر شما این هست که فقرا را بر سریر قدرت بنشنایم؟؟؟ (2983548) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۴:۲۹:۵۳
اصلا اعضای هیئت دولت به اقتصاد مقاومتی اعتقادی .... (2983613) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۴:۳۶:۱۹
احسنت (2983642) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۴:۴۳:۲۴
اصل این حرف بدون پشتوانه کارشناسیه نتیجه اقتصاد مقاومتی کوبا و کره شمالی هست .الان حتی پیشرفته ترین ممالک جهان هم در بسیاری از امور به شدت وابسته به کشورهای دیگر هستند (2983683) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۴۴:۰۲
بله یونان هست ولی آلمان نیست. حالا باید دید کدام پیشرفته تر است. (2985029) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۵۴:۰۳
تحلیل بسیار خوبی بود. حالا که معلوم شده که مشکل سد پیشرفت کشور تکنوکراتها هستند بس باید کمی جلو رفت و ۲ سوأل را در اینجا مطرح کرد. اول اینکه چرا این دارو دسته تکنوکرات توانسته در همه این دوران ۱۰۰ سال اخیر در کشور در قدرت باشه. و دوم اینکه چطور میشود که قدرت سیاسی تکنوکراتها را در کشور به حداقل رساند و از این دسته فقط به عنوان متخصص استفاده کرد مثل خیلی از کشورهای پیشرفته. تکنوکراتها در کشورهایی مثل ایران عمدا ریشه در اقشار بالای طبقه متوسط شهری، بازرگانان و طبقه اشراف نشین شهرهای بزرگ کشور داشته و عمدا تحصیل کرده خارج از کشور و بخصوص غرب هستند. متاسفانه در جوامع مدرک گرا و نخبه محور اینها راحت میتوانند اهرمهای قدرت تصمیم گیری و اجرایی را در دست گرفته و به جای مردم و بنام مردم ولی براساس منافع گروهی و قبیله ای خود تصمیم گرفته و یک مجموعه ایی را اداره کنند. تنها راه مقابله با این دارودسته فقط آگاهی عموم مردم و دخالت دادن مردم در تصمیم گیریهاست. برای اینکه مردم بتوانند در تصمیم گیریها نقش ایفا کنند باید کمک شود تا سطح آگاهی علمی مردم بالا رفته و شعار جامعه از نخبه محوری به همه میتوانیم تغییر کند. این کار شدنی نیست مگر اینکه از نقش دانشگاه به عنوان تنها مرجع علمی کشور کاسته شود. با کم شدن نقش دانشگاه بعنوان تنها مرجع کسب علم مردم جرأت این را پیدا خواهند کرد تا بدونه تحقیر شدن و براساس تجربیات کسب شده خود در خارج از دانشگاه در تصمیم گیریها و اداره جامعه همت کنند و با پذیرش مسئولیت در حل مشکلات کشور دخیل باشند. خوشبختانه و به برکت اسلام، انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس مردم ما این بصیرت و آگاهی را دارد که بتواند مشکلات کشور را بدونه نیاز و دخالت بیش از حد تکنوکراتها حل کند. تکنوکراتها ، دکترها و مهندسین هم میتوانند به کارهای تحقیقاتی خود بپردازند. (2985045) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۵۸:۱۰
دقيقا امريكا در چه چيزي وابستگي اساسي به كشورهاي ديگه داره؟! (2985053) (alef-11)
 
حسین
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۰۳:۴۳
اقتصاد مقاومتی مانند بسیاری از عبارات دیگر در جامعه ما، تعریف مشخصی ندارد.
وجود نیروهای تکنوکرات در راس اجرائیات کشور که اصولاً یک نکته مثبت است و اگر غیر از این باشد، محل اشکال است.
روش های تکنوکراتیک روش هایی مشخص و امتحان پس داده با نقاط قوت و نقاط ضعف معلوم و مشخص میباشند.
در نبود تعریف واضح و مشخص از اقتصاد مقاومتی جهت بررسی آن، استفاده از روش های تکنوکراتیک کاملاً به صلاح و صرفه جامعه است. (2983773) (alef-11)
 
صدیقه
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۰۹:۰۲
سلام
وقتی نظرات بعضی از افراد را در نقد و بررسی مقالات می خوانم بسیار بسیار متاثر میشوم.
یک وقتی از یک دبیر تاریخ گفتم چرا رضا شاه ؟
گفت شاید لیاقت مردم آن زمان همان قدر بوده.
گفتم عهدنامه ی ترکمنچای و گلستان در زمانی که امکان ارتباط بین مردم ایران برقرار نبوده و در سایه ی بی اطلاعی مردم امضا و انجام شده.
گفت شاید لیاقت مردم آن زمان همین بوده.
راستش باورم نمیشه بعضی از نظرات رو که کاملا از موضع حقرات و ضعف است یک ایرانی نوشته باشه و امیدوارم اینها نوشته ی مردم بی لیاقت این زمان نباشه. (2983787) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۱۳:۱۳
توسعه درون زا با نگاه ايدولوژيك همخواني ندارد (2983812) (alef-11)
 
محمد
۱۳۹۴-۰۴-۰۶ ۱۲:۴۲:۱۳
کاش به جای نتیجه گیری صرف، توضیح بیشتری میدادید چون به نظر بنده اگه قرار باشه توسعه درون زا در هر جامعه ای اتفاق بیافته پیش شرطش داشتن یک عقبه ی ایدئولوژیک قویه. (2999839) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۲۱:۰۶
اقتصاد مقاومتي يعني خودكفايي به اضافه رياضت مردم اما مقامات بايد براي اقشار اسيب پذير تمهيدات بيشتري در نظر بگيرند (2983834) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۷:۰۲:۳۹
علمی صحبت کن نه شعاری !
اقتصاد یعنی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود یعنی مقاومت. الان اقتصاد مقاومتی یعنی چی ؟؟؟؟ (2984099) (alef-11)
 
علی
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۴۲:۰۶
مطلب شبه علمی بوده و هیچ فکتی برای اثبات مدعای خود نمی آورد با تکرار اینکه تکنوکراسی بد است می خواهد ثابت کند اقتصاد مقاومتی خوب است بدون اینکه این واژه را تبیین کند که اصلا اقتصاد مقاومتی یعنی چه و در جاهایی آن را معادل اقتصاد متکی بر توسعه درون زا می گیرد که از اساس اشتباه است. ....نویسنده به واژه سازی نشان از آن دارد که اقتصاد مقاومتی تنها برای این افراد یک واژه تهییج کننده و شعاری است بدون آنکه دورنمایی از این اقتصاد در ذهن داشته باشند. نکته دیگر استفاده از واژه به شدت تکراری این روزها یعنی مدیریت جهادیست که نتایج آن را در اقدامات شهرداری تهران و سعی و خطاهایی که در بدیهی ترین اصول مدیریت شهری می کند و اشتباهات خود را زیر لفظ مدیریت جهادی پنهان می کند می باشد. بهتر است به جای تاختن به دولت این بار به بهانه بی اعتنایی به اقتصاد مقاومتی دوستان محترم شش سالی سکوت کنند و به مطالع بپردازند تا بتوانند الفاظی را که دوستشان دارند را برای دیگران هم توضیح دهند وگرنه در اقتصاد مدل ها صحبت مب کنند و هیچ مدلی به مدل دیگر برتری ندارد و آن چیزی که مهم است تنها عزت مردم و تمامیت ازضی کشور است که نه در زمان .....مورد تهدید و بی اعتنایی قرار نگرفته و اگر پریشانی دد اقتصاد مشاهده شده در زمان همین شعارگرایان بی عمل بوده است. (2983902) (alef-11)
 
م ل اراکی سوئد
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۴۹:۳۳
تحلیل بسیار خوبی بود. حالا که معلوم شده که مشکل سد پیشرفت کشور تکنوکراتها هستند بس باید کمی جلو رفت و ۲ سوأل را در اینجا مطرح کرد. اول اینکه چرا این دارو دسته تکنوکرات توانسته در همه این دوران ۱۰۰ سال اخیر در کشور در قدرت باشه. و دوم اینکه چطور میشود که قدرت سیاسی تکنوکراتها را در کشور به حداقل رساند و از این دسته فقط به عنوان متخصص استفاده کرد مثل خیلی از کشورهای پیشرفته. تکنوکراتها در کشورهایی مثل ایران عمدا ریشه در اقشار بالای طبقه متوسط شهری، بازرگانان و طبقه اشراف نشین شهرهای بزرگ کشور داشته و عمدا تحصیل کرده خارج از کشور و بخصوص غرب هستند. متاسفانه در جوامع مدرک گرا و نخبه محور اینها راحت میتوانند اهرمهای قدرت تصمیم گیری و اجرایی را در دست گرفته و به جای مردم و بنام مردم ولی براساس منافع گروهی و قبیله ای خود تصمیم گرفته و یک مجموعه ایی را اداره کنند. تنها راه مقابله با این دارودسته فقط آگاهی عموم مردم و دخالت دادن مردم در تصمیم گیریهاست. برای اینکه مردم بتوانند در تصمیم گیریها نقش ایفا کنند باید کمک شود تا سطح آگاهی علمی مردم بالا رفته و شعار جامعه از نخبه محوری به همه میتوانیم تغییر کند. این کار شدنی نیست مگر اینکه از نقش دانشگاه به عنوان تنها مرجع علمی کشور کاسته شود. با کم شدن نقش دانشگاه بعنوان تنها مرجع کسب علم مردم جرأت این را پیدا خواهند کرد تا بدونه تحقیر شدن و براساس تجربیات کسب شده خود در خارج از دانشگاه در تصمیم گیریها و اداره جامعه همت کنند و با پذیرش مسئولیت در حل مشکلات کشور دخیل باشند. خوشبختانه و به برکت اسلام، انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس مردم ما این بصیرت و آگاهی را دارد که بتواند مشکلات کشور را بدونه نیاز و دخالت بیش از حد تکنوکراتها حل کند. تکنوکراتها ، دکترها و مهندسین هم میتوانند به کارهای تحقیقاتی خود بپردازند. (2983926) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۵:۵۳:۲۰
اقتصاد مقاومتی اگه به معنی عدم وابستگی و ایجاد زیر ساخت ها باشه درسته اما اگه به معنی انزوا و روی برگرداندن از اقتصاد جهانی و تنها زیستن باشه حتما غلطه ، به هر حال وقتی موضوعی مطرح میشه باید تعریف هم کردش ... اگه تعریف اولو در نظر بگیریم شما بر اساس چه معیاری میگی که دولت به دنبال ایجاد زیرساخت های اقتصادی که مساوی با اقتصاد مقاومتیه نیست و اگه تعریف دوم مد نظرتونه که بحثی نیست ... (2983932) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۶:۱۴:۴۳
اولین اصل اقتصاد مقاومتی یعنی مدیری که مرتکب فساد اقتصادی شده باید گردنش زده بشه حالا کسی پیدا میشه بیاد جلو (2983986) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۶:۲۷:۲۶
سلام
اقتصاد مقاومتی یا عقل برای فقرا امری اجتناب نا پذیر است . انها چاره ای جز
تمکین ندارن. می ماند دولت وبخشهای عمومی که نیاز به گفتن ندارد که همه دراصراف و ریخت و پاش استادند.
.... (2984026) (alef-11)
 
سعيدروشن
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۶:۳۷:۳۲
تا اقتصاد مقاومتي تبديل به برنامه استراتژيك و پس ازان تبديل به برنامه تاكتيكي واجرايي نشود و مئله هاي ان به درستي تعريف نشود در حد شعار بازگويي مي شود وبا تغيير تكنوكرات ها هم تغيير چنداني صورت نمي پذيرد ، اقصاد مقاومتي را بايد تبديل به برنامه هاي اجرايي كرد نه شعاد و گرز گراني براي كوبيدن حريف (2984053) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۶:۴۳:۰۵
نویسنده مقاله را با این جمله شروع کرده که : از اقتصاد مقاومتی خبری نیست. چرا؟!
بعید می دانم ایشان بداند اقتصاد مقاومتی چیست ؟
نیازهای اقتصادی کشور تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده و اکنون در حال اجرا است. از نشانه های اجرای صحیح آن هم کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز است.
بدلیل گستردگی خرابکاریهای دولت قبل ، ایجاد رونق اقتصادی به سختی در حال اجرائی شدن است. (2984065) (alef-11)
 
مهدی
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۲۳:۱۷:۵۴
بهانه دولت قبل بود و ..... دیگر کارساز نیست! تنشهای اقتصادی اولا به دلیل برداشتهای غیر عقلانی انچنانی از صندوق ذخیره ارزی مهار شده دوما به دلیل فشاری که از لحاظ اقتصادی روی مردم متمرکز شده یک نمونه هم افزایش هر چند ماه یکبار اب و برق و گاز و..................................................... (2984754) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۷:۰۶:۰۲
اینهمه گرونی و بی پولی را داریم تحمل میکنیم . مگه بهش نمیگن اقتصاد مقاومتی؟ (2984108) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۷:۰۹:۳۳
از شرایط اقتصاد مقاومتی ، نبودن رانت ، انحصار و .....قاچاقچی در اقتصاد است . آیا در ایران این شرط برقراره؟! (2984120) (alef-11)
 
احمد ک
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۱۷:۴۲:۳۲
انقلاب ایران انقلاب اسلامی است ،حال از اولش هم کلا مردم وتمام گروه ها به دنبال تغیر رژیم وازادی واستقلال ودرنهایت شد جمهوری اسلامی ،/جمهوری اسلامی نه سوسیالیزم بود که در اقتصاد تکلیفش روشن باشد از سوسیالیست شوروی سابق یا از نوع چینی یا کوبایی تا سوسیال دموکراتهای اروپایی وغیره ونه لیبرالیسم را قبول داشت ودارد که بسته به نوع بازار های جهان شیوه ای را برگزیند وزمانی بحث اقتصاد مطرح میشود برمحور Xها همین دومکتب در دنیا شناخته شده است یعنی هر چه دولت دخالتش در اقتصاد بیشتر باشد به سمت سوسیالیزم میل میکند واگر به سمت بازار واقتصاد ازاد باشد دولت دخالتش حداقلی است /حال باید این معما را حل کرد که کشور ایران وحاکمیت ایران در این تعریف معروف نمیگنجد دولت بیشترین دخالت را در اقتصاد دارد ولی سوسیالیسم نیست ودشمن کمونیست هست وبوده وخواهدبود وبزرگترین سرمایه داران در همین کشور ازادانه دارند یا کار مشروع میکنند مثل بعضی تولیدی ها که اهل مالیات وغیره هم هستند که این روزها وضعیت خوبی ندارند ولذا به سمت بساز وبفروش وبورس بازی که این وسط عده ای رانت خوار وزمین خوار .... هم به انها اضافه شده اند که نمونه اش را در هیچ کشور لیبرالی نمیتوان سراغ گرفت ،یعنی ما بزرگترین سرمایه ها دردست افراد داریم وهر کاری دلشان بخواهد میکنند ولی از لیبرالیسم متنفریم وازان طرف بیشترین دخالت را در اقتصاد داریم وسیستم کوپنی داشته وهنوز هم داریم ولی از سوسیالیسم هم متنفریم /حال دراین مجموعه اضداد هرکسی دستش برسد از این سفره سهمی ببرد میبرد ومردم هم هیچ،.... جرج .ن .کرزن که کتاب ایران وقضییه ایران را در سالهای 1850 میلادی نوشته ودر بازدیدی که بصورت سیاح ازایران داشته گفته این کشور مجموعه اضداد است از مردم وحکومتها بگیر تا ابروباد وخورشید همه در سخترین شرایط ممکن درایران است وطبیعت هم با ان درتضاد مطلق است ،خلا صه ما هنوز تکلیفمان با خودمان روشن نیست ودنیا وکشورهای دنیا ومکاتب مختلف هم دراین مانده اند که ما حداقل دراقتصاد چه میخواهیم بقیه را من نمیدانم ولی از بودجه بستن وسیستم اقتصادی میفهمم که ما همه چیز میخواهیم ولی هیچ راه وروشی راهم قبول نداریم (2984198) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۳-۳۱ ۲۳:۰۳:۰۶
جناب توکلی دکتری لقتصاد دارند. از ایشان بخواهید اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی را تعریف و تبیین کنند. صرف چسباندن دو کلمه با معنی بهم، ترکیبی معنادار ایجاد نمی کند. هر زمان ....، اساتید با سواد که....و علم را نمی فروشند به دنبال اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی می روند. (2984698) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۰:۴۲:۱۲
واقعیت را گفته این چرخه بعد از جنگ بر روح و روان مسوولین و گروههای وابسته حاکم گشته و هر که به جریان قدرت وصل می شود همین راه را می پیماید. ما هم که طرفدار اقتصاد تولید محور هستیم وقتی به واقعیت نگاه می کنیم می بینیم هیچ مهره ای در این سیستم به نفع تولید محوری غلطان نیست و حتی مدعیان خود در این چرخه فتاده اند (2985024) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۲:۰۳:۵۶
مشکل کشور ما مدیران جهادی کم سواد که به هیچ کسی پاسخگو نیستند است نه تکنو کراتها (2985147) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۷:۲۶:۴۹
1- اقتصاد دولتی نمی تواند مقاومتی باشد.
2-همه ارکان حاکمیت در برابر آزادی اقتصادی و کاهش نقش دولت مقاومت می کنند. (2985298) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۸:۰۰:۴۳
فعلا كه دولت شده نماينده اتاق بازرگانى مردم هم برن ب... بهتره (2985350) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۹:۴۸:۲۷
به نظر میرسد عدم شفافیت اقتصادی عدم دست رسمی آزاد به آمار اطلاعاتی ..........خودش نشاندهنده بحران هست عدم نظارت بر موسسات مالی ....عدم نظارت وحتی آگاهی از نحوه به جریان انداختن پول توسط این موسسات وحتی همین بانک های کوچک وبزرگ دارند دقیقا چه کار میکنند......خدمت از نظر آنها یعنی چی......اینها را حل کنید (2985554) (alef-11)
 
علي
۱۳۹۴-۰۴-۰۱ ۰۹:۵۱:۵۱
سلام مفيد بود اما نياز به بحث بيشتر دارد و همان گونه كه بيان شد فرهنگ سازي (2985567) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۴-۰۲ ۱۰:۱۳:۲۷
موضوع جابجایی صف و ستاد در بین افراد و حلقه هایی مشخص در سطوح میانی مدیریت کشور موضوعی است که در همه نهاد ها و وزارتخانه ها دیده می شود. متاسفانه این نسلی که بر اساس گردش قدرت جای خود را با همدیگر بطور منظم و مرتب عوض می کنند بازنشسته هم نمی شوند..... (2988547) (alef-11)
 
أحمد
۱۳۹۴-۰۴-۰۲ ۱۶:۴۱:۳۳
عالی بود
لطفاً برای پاسخ به نظرات دوستان
مقاله مجزایی در مورد شاخصه های اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اجرایی اون و تمایزاتش با مدلهای دیگر مرقوم بفرمایید تا حظ کامل برده شود ان شاء الله (2990018) (alef-13)
 
علیرضا محمودی
۱۳۹۴-۰۴-۰۴ ۱۵:۲۲:۰۰
با سلام .اللهم العن اول ظالم ظلم..............اگر یادتان باشد زمانی نه چنان دور خصوصی سازی در مخابرات غرضی اغاز شد وبعد کم کم به سایر بخش ها سرایت کرد.

موانع اقتصاد مقاومتی در کشور ما فراوان است
1_ صنایع مونتاژکار و وابسته به واردات .
2_ توسعه الگوی رفاه غلط (هر ایرانی یک خودرو ویک اپارتمان )
3_ پروژه های عمرانی افسار گسیخته برای پاسخگویی یه دومورد بالا
4_ عدم توجه به نسل جوان ونیازهای طبیعی انها و دربند کردن انان برای تحصیلات تکمیلی و معیشت کاذب .
5_ زمینه سازی برای خروج ارز وسرمایه از کشور با توسعه گردشگری مضر ومزاحم و خروج از کشور برای منافع تعدای معدود و غارت کردن منابع بنفع کشورهایی مثل امارات ....
6_ دپیلماسی عریض وطویل در خارج از کشور با هزینه های گزاف .
7_ وجود سازمانهایی مثل اتکا و پخش فراورد ه های نفتی تا پایین ترین سطوح مثل فروشگاه وپمپ بنزین شرکتی دولتی.
8_د ر اکثر وزارت خانه ها وبانک ها استخدام دولتی ممنوع است اما تاسیس شرکت های جورواجور وبا سرمایه و امکانات نیمه دولتی نیمه خصوصی همچنان ادامه دارد.

در واقع خصوصی سازی یا اصل 44 بهانه ای شد برای تامین منابع جدید از جیب مردم برای مدیران نالایق و ناکارآمد .

و حالا بعد از بیست وپنج سال هنوز این روند ادامه دارد .
وتا زمانی که این روندها ادامه دارد اقتصادمقاومتی در حد یک دعوت و ارزو ....

این تکنوکراتهای پرخرج و پر ادعا خدمات دولتی را با چند برابر قیمت به مردم عرضه می کنند واین نوع خدمات ارائه کردن هنر نیست.

دیری نمی گذرد که این درامدهای نفتی جوابگوی هزینه های تاسیسات بالادستی شرکت نفت را هم جوابگو نخواهد بود وبعدش ما میشویم پاکستان وهند 50 سال پیش .
ای که دستت میرسد کاری بکن .یا حق (2996104) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.