توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 462943
راهنمای کتاب/ «آناتومی تنفس»؛ بلاندين كاله ژرمن؛ فريده فلسفي ممقاني؛ مثلث
آشنايي با دانش تنفس
سیاوش کیمیایی؛ 7اردیبهشت 1396
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱
«آناتومي تنفس»
نویسنده: بلاندين كاله ژرمن
مترجم: فريده فلسفي ممقاني
ناشر: مثلث، چاپ اول 1395
288 صفحه، 25000 تومان

شما می‌توانید کتاب «آناتومی تنفس» را تا یک هفته پس از معرفی با ۱۰ درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی شهر کتاب خرید کنید.

****

كتاب «آناتومي تنفس» اثری است كه تلاش كرده با زباني ساده و قابل فهم براي خوانندگان علاقه مند، حجم قابل توجهي از اطلاعات نظري و البته كاربردي مربوط به تمرين هاي حركتي را ارائه کند.

بلاندين كاله ژرمن استاد دانشگاه والنسيا در اسپانيا است؛ او در اين كتاب با توجه و تمركز خاص و ويژه اي به مباحث مربوط به ديافراگم و فيزيولوژي حجم هاي تنفسي اشاره دارد، اما افزون بر این ، قفسه سينه ، مجاري تنفسي و عضلات دخيل در تنفس را هم مورد مطالعه قرار مي دهد.

كاله ژرمن تمام جنبه هاي آناتوميك حركت هاي تنفسي را با در نظر گرفتن نيروهاي داخلي و خارجي مؤثر در تنفس تحليل كرده، انواع اصلي حركت هاي تنفسي و مراحل آن را بررسي نموده و در اين خصوص، 30 نوع حركت مختلف را شرح داده است. تصاوير اين كتاب توسط نويسنده ترسيم شده كه اين امر نشان دهنده توانمندي و حساسيت كاله ژرمن در ارائه حالت ها و احساس پيچيده در عمل تنفس است.

كتاب آناتومي تنفس تلاش مي كند نيازهاي استادان، دانشجويان و علاقه مندان به مطالعه دانش حركت، تنفس و نحوه كاربرد آنها را در درمان هاي جسماني، تربيت بدني، روان شناسي، علوم ورزشي و هنرهاي نمايشي برآورده سازد. گفته مي شود، تنفس عملي است كه با دم و بازدم، يعني مبادله اكسيژن و دي اكسيد كربن در بدن شكل مي گيرد. شايد تنفس، عملي بديهي و آشكار به نظر برسد؛ آنچنان كه از اين كنش انساني و حيواني به عنوان كنش غير ارادي كه بدون خواست فرد يا جانور و به صورت خودكار صورت مي‌پذيرد، ياد مي كنند.

در اين خصوص بايد گفت كه تنفس عمدتاً فعاليتي نهاني است و چنان با حيات انسان پيوند خورده كه غالباً كسي متوجه آن نمي شود. اين شايد به آن دليل باشد كه تنفس با فعاليت هاي ديگري از قبيل: راه رفتن، حرف زدن و خوردن همراه است. ما از وجود اعمال بسياري كه با ريتمي منظم در بدن صورت مي گيرند، بي اطلاعيم. اعمالي مانند: چرخه منظم دستگاه گوارش، دوره هاي خواب  و بيداري، گردش خون در بدن و گردش موادي كه توسط غدد لنفاوي ترشح مي شوند.

تنفس هم درست مانند اين رفتارها، غيرارادي مي باشد. تنفس دقيقاً مانند ضربان قلب در سطح اندام هاي داخلي صورت مي گيرد ولي برعكس قلب، عضلات و قسمت هاي معيني از استخوان ها و مفاصل را نيز درگير مي كند. تنفس را نمي توانيم از اين اندام ها منفك كنيم.

بنابراين، تنفس از طريق برقراري ارتباط بين دو سطح صورت مي گيرد؛ سطح اندام ها و سطح حركات. ازاين رو، تنفس عملي قابل كنترل است. اگرچه مديريت سامانه عصبي بر يكي از اين دو سطح، محدوديت هايي را اعمال مي كند. علاوه بر اين، عمل تنفس، تأثيرات متقابل بين اين دو سطح را امكان پذير مي سازد. يعني از يك سو، عملي عمدتاً ناخودآگاه و غيرارادي است كه افراد مي توانند آگاهانه و ارادي از طريق ايجاد تغيير در نحوه تنفس، به شيوه هاي گوناگون آن را تحت تأثير قرار داده و در بسياري از سطوح، به نتايج چشمگيري دست پيدا كنند. مشاهده حركات و هماهنگي آن ها، زمينه ساز مطالعه درخصوص سازوكار و آناتومي تنفس بوده است.

اين مشاهدات، تأثير فراواني بر نويسنده كتاب به هنگام مطالعه معنادار تنفس بر عملكرد و حالت هاي حركتي داشته است. آگاهي او، به طور خاص هم در گوناگوني هاي عمل تنفس و هم در زمينه حركات تلفيقي و تركيبي بدن، بيشتر شده است. به زعم نويسنده، گاهي دو حركت با هم تلفيق مي شدند، گاهي كارآيي شان، مستقل از يكديگر بود و گاهي برعكس عمل مي كردند.

كشفيات و مطالعات علمي كاله ژرمن هنگامي كه در رشته فيزيولوژي تحصيل مي كرد، در كنار پرسش و پاسخ هاي فراوان در طول گذراندن دوره ها، همراه با توجه ويژه به تكنيك ها و شيوه هاي آوايي، موجب شد تجربيات پربارتري در اين زمينه دستگير نويسنده شود. به نحوي كه براي او روشن شد كه تنفس از ناشناخته ترين جنبه هاي كاركرد بدن است كه با باورهاي نادرست و نا به جايي عجين شده است. مثلاً گروهي بر اين باور هستند كه انبساط شش ها، باعث باز شدن قفسه سينه مي شود و گروهي نيز تصور مي كنند كه در طول تنفس، ديافراگم به سمت بالا حركت مي كند و حتي اندام ها را نيز با خود به بالا مي كشاند.

 در اين خصوص بايد گفت كه تقريباً عموم مردم، دم را حركتي رو به بالا مي دانند. علاوه بر اين، در بين شيوه هاي گوناگون كاركرد بدن، قوانيني وجود دارند كه بر پايه شواهد مستحكم و استواري قرار نگرفته اند. مثلاً عده اي مي پندارند دم مفيدتر از بازدم است. در حالي كه برخي ديگر خلاف اين عقيده را دارند. طي سال هاي اخير، نويسنده كتاب شاهد آن بوده است كه تنفس شكمي را در برنامه هاي تلويزيوني آموزش مي دادند و درخصوص آن معتقد بودند كه اين نوع تنفس، مفيدتر از تنفس سينه اي است، زيرا باعث گردش بهتر هوا در بدن مي شود.
  
كاله ژرمن همچنين عنوان مي كند، گروهي بر اين باور هستند كه تنها تنفس دنده اي بايد انجام شود. وي در اين خصوص معتقد است كه هيچ يك از اين تكنيك هاي تنفسي، به خودي خود نه زيان آورند و نه تنها تكنيك درستي كه مي شود به كار برد. فقط بايد تكنيك با دقت انتخاب شود.

نويسنده هدف اصلي از نگارش اين كتاب را كمك به درك دانش عمومي و عمل تنفس، هم از جنبه نظري و هم عملي عنوان مي كند. در مباحث نظري اين كتاب نيز خوانندگان مي آموزند كه تنفس چگونه روي مي دهد و چگونه تغيير مي كند.

همچنين، نويسنده تلاش كرده است تا در بخش آناتوميك، خوانندگان را با ساختارهاي شركت كننده در حركت هاي تنفسي آشنا سازد و نيروهاي دخيل در تنفس و نحوه عملكرد اين نيروها را در انجام روش هاي خاص تنفسي تشخيص بدهد. تعدادي از اين نيروها را كه نيروهاي فيزيولوژيكال هستند، مربوط به بخش آناتوميكي دانسته و ساير نيروها را مربوط به خارج از بدن عنوان نموده است.

در بخش ارائه جنبه هاي عملي نيز تمريناتي مربوط به آماده سازي بدن براي انجام روش هاي خاص تنفسي و همين طور، آموزش چند تكنيك رايج تنفسي براي تقويت سامانه تنفس مدنظر قرار گرفته است.

نويسنده در بخش پيش گفتار كتاب و فصل اول، با عنوان مشاهدات اوليه در عمل تنفس به مفاهيم ذيل مي پردازد: تنفس داخلي  و خارجي، تنفس: در نگاه اول، حركتي همواره يكسان، دو شكل از تنفس، حجم هاي تنفسي و سرعت تنفس.

بخش اول كتاب كه به مقوله صفحات آناتوميكي تنفس مي پردازد، شامل فصول دوم تا هشتم آن است. در اين فصول نيز به ترتيب مفاهيمي ذيل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد: نقش استخوان بندي در تنفس، اندام هاي تنفسي، عضلات تنفسي، نيروهاي اصلي شركت كننده در تنفس، نيروهاي تأثيرگذار بر حجم هاي تنفسي، روابط موجود ميان ساختارهاي شركت كننده در تنفس و بالأخره، بررسي و تحليل انواع اصلي تنفس.

در بخش دوم كتاب هم كه شامل فصل نهم آن مي شود، تمريناتي با اين عناوين براي خوانندگان ارائه شده است: آماده شدن براي تمرين هاي تنفسي، دم ديافراگم، دم دنده اي و بازدم هاي شكمي.
 
کلمات کلیدی : نشر مثلث
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
آشنايي با دانش تنفس