۴۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 101839
هشدار توکلی نسبت به عواقب بودجه 90
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۱
بخش خبری الف

 

احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری اسلامشهر در نطق مخالفت خود با کلیات بودجه، نسبت به نقاط ضعف شدید این لایحه هشدار داد.

 

به گزارش الف، متن کامل نطق این نماینده به شرح زیر است:

 

درباره لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق باید بگویم هر سال دریغ از پارسال. لايحه دولت در هم ريخته‌تر از پیش، بيش از گذشته اختيارات قوه مقننه را مي‌كاست و براي اقتصاد ملي زيان بارتر بود. كميسيون تلفيق نيز نه انگيزه كافي براي اصلاح داشت و نه وقت مناسب، گر چه بعضی ضعف ها را کم کرد، ولی برخي گرايش‌هاي موجود در کمیسیون، بر عيوب لایحه افزود. براي اثبات اين دعاوي، نكاتي را تقديم مي‌كنم.1- طبق اصل 52 تهيه لايحه به دست دولت و رسيدگي و تصويب مجلس بايد طبق قانون انجام گيرد. قانون برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي بر این فرایند حاكم است. ولي در موارد كثيري اين قوانين نقض شده اند. مثلاً ماده 215 برنامه الزام مي‌كند كه هر طرح جديدي بخواهد در بودجه بياید، بايد 1) تمام اعتبارش قابل تامين باشد، 2) دوره اجرايش معلوم باشد، 3) اعتبار سال اول آن كمتر از متوسط سالانه كل اعتبار لازم نباشد. براساس ماده 224 برنامه نيز بايد ارقام مذكور براي هر طرح يا پروژه در جدول‌ها ذكر شود.اما در جداول 12، 14، 18، 19 و 21 صدها طرح آمده است بدون آنكه الزامات مذكور رعايت شود، ماده 20 قانون برنامه  بودجه و ماده 68 قانون محاسبات عمومي نيز نقض شده است. مثلاً در جدول 12 ، 361 طرح را گنجانده و تنها در يك رديف، براي كل آنها 292 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. درباره رابطه حاكميت قانون و امر توسعه در ادبيات علم اقتصاد حرف حساب بسيار است. وقتي دولت و مجلس قانون را رعايت نكنند، انتظار بهبود اوضاع بیهوده است. چرا چنين مي‌كنيم؟ چون دولت براي جلب راي برخي نمايندگان اسم طرح مربوط به حوزه انتخابيه‌ آنان را در اين جدول ها مي‌گذارد، نماينده هم براي جلب راي مردم شهرش، به رغم غیرقانونی و زيانبار بودن از نظر اقتصاد ملي، خواهان اين امر است. 2- دولت عطش شديدي براي انتقال اختيارات مجلس به كابينه دارد. به نظر مي رسد كه در دولت نيز به تمركز اختيارات متمايل است. در لايحه اختيارات ويژه‌اي كه ناقض اختيارات مجلس بود پيشنهاد شده بود. گرچه كميسيون سعي كرد برخي را اصلاح كند، ولي با افزودن مواردي، گزارش از اين حيث قابل قبول نيست. اختيار توزيع 5540 ميليارد تومان در دست معاون برنامه‌‌ريزي رئيس جمهور است. كيست كه نداند كه اين به معناي افزايش اختيارات رئيس جمهور و آن رئيس دفتر مساله دارش است. آيا توجه داريد كه 955 ميليارد تمان آن به نام امور فرهنگي، ديني و اجتماعي هزينه خواهد شد؟ شما از طرز هزينه كردن اعتبارات مشابه سال هاي قبل خبر نداريد؟بندي الحاقي به بند 11 لايحه به معاونت مزبور اجازه مي‌دهد كه در مواردي با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جا به جايي اعتبارات عمراني اقدام كند، بدون آنكه مقيد به هيچ قيدي شود. از عجايب آن است كه طي توافقات صورت گرفته بين معاون برنامه ريزي دولت و رئيس و نايب رئيس كميسيون تلفيق، پيشنهادهايي از معاون رئيس جمهور امكان مطرح شدن و تصويب مي‌يافت كه به دليل مخالفت وزراء در هيات دولت امكان طرح آن‌ها نبود، ولي با استفاده از فضاي كميسيون، آن احكام به دست مجلسيان به تصويب مي‌رسيد. اين روش كه با اصول متعدد قانون اساسي در تعارض است، عمدتاً به تمركز قدرت در دست معاون برنامه ريزي رئيس جمهور و سلب اختيارات وزراء منجر شده است.

 

به عنوان مثال حكمي به تصويب رسيد كه طي آن اختيار كليه هزينه‌ها در سال 1390 سازوكاري همانند پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت خواهند داشت. یعنی همانگونه كه دستگاه‌هاي اجرايي فهرست حقوق و ذستمرد كاركنان را براي پرداخت به معاونت و وزارت اقتصاد ارسال مي‌كنند، براي كليه هزينه‌هاي جاري ديگر نيز بايد چنين فرآيندي طي كنند. چنين حكمي قدرت قوه مجريه را به رئيس جمهور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و احتمالاً وزير امور اقتصادي و دارايي خلاصه خواهد كرد. اينكه در مجلس چنين حكمي به لايحه دولت اضافه شود تعجب برانگیز است.3- اتكا به نفت در بودجه پيشنهادي دولت و كميسيون بسيار بيش از تحمل اقتصاد ملي است. از درآمد نفتی، جز 20 درصد صندوق توسعه ملی كه به تدبير رهبري و استقامت مجلس از گزند هزينه شدن در بودجه سالانه مصون ماند و انشاءا... بايد صرف سرمايه گذاري به دست مردم شود، تقريباً همه آن خرج مي‌شود. یعنی تقریبا 80 ميليارد دلار. البته اگر قیمت نفت در طول سال 98 دلار باشد، این رقم قابل تامین است. اين درآمد بالا ولي غير قابل اتكا به اقتصاد سرازير مي‌شود و بيماري هلندي را باعث مي‌گردد.بيماري‌اي كه در سال 84 ضمن بررسي لايحه 85 در باره آن هشدار دادم، ولی توجه نشد و تورم از خرداد 85 شروع شد و تا آخر 86 به افزايش ادامه داد. وقتي امسال بخواهيم 70 تا 80 ميليارد دلار را به ريال تبديل كنيم در حاليكه واردات حدوداً 50 ميليارد دلار بيشتر نيست، بقيه دلارها را بانك مركزي بايد خودش بخرد، اين يعني افزايش پول پر قدرت كه 4 تا 5/4 برابرش نقدينگي اضافه مي‌شود و تمايل قيمت‌ها به سمت بالا آغاز مي‌گردد.عکس العمل دولت در قبال تورم تشويق واردات است که توليد ملي را تحت فشار قرار مي دهد و نتيجه‌اش ركود است. البته چون همه چیز وارد كردنی نيست مثل مسكن، تورم در بخش مسكن آغاز مي‌شود. به اين دليل و با وجود تنگناها، گراني همه چیز سر بر مي‌‌آورد و علاوه بر ركود مذكور، تورم نيز حاكم مي‌گردد. چنانكه در سال 85 و 86 نيز تورم در بخش مسكن بسيار بالا بود (كه البته دلايل ديگري هم دخيل بود). ممكن است امسال به دليل اقدام خوب دولت درباره مسکن مهر وجه تورمی اين پديده  كمي تخفيف یابد، ولي بايد منتظر تورم ركودي باشيم.4- عطش تاریخی افزايش هزينه‌ها، به اتکاء نفت، كه دولت و اكثر نمايندگان به آن گرفتارند، به ويژه در بودجه عمراني، و نحوه تصميم‌گيري درباره بودجه كه بيشتر تابعي از فشارهاي ديواني، مردمي و بده بستان سياسي است تا علم و تجربه، حجم و تركيب بودجه دولت را به يكي از عوامل مخرب اقتصاد بدل كرده است. طرح‌هاي عمراني مهمترين مسير تزريق منابع بخش عمومي براي گسترش ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور است. ولی آغاز حساب نشده طرح های جدید، بر زمان دوره اجرای آن ها می افزاید و زیانهای زیادی در پی دارد. در عمل راه حل مشكلات مزبور تنها تزريق اعتبار بيشتر به اين طرح‌ها تصور مي‌شود بدون اينكه توجهي به اصلي‌ترين مشكلات اين حوزه مانند اولويت‌بندي طرح‌هاي در دست اجرا و مطالعات توجيهي آن بشود.طي دوره 81-89 زیان اين تاخيرها، حداقل 47 هزار ميليارد تومان هزينه اضافی بر ملت تحميل كرد. به رغم اين تجربه تلخ، با تصميمات بي حساب و كتاب دولت كه علاوه بر تمایل خودش، تحت تاثير فشار اغلب نمايندگان و مردم هم هست، دولت با افزايش 50درصدي بودجه عمراني 89، نزديك به 48 هزار ميليارد تومان اعتبار براي تملك دارايي سرمايه‌اي خواسته كه كميسيون نیز موافقت كرده است. ادامه چنين وضعيتي این نتایج در پی می آید:- با افرايش هزينه‌هاي اتمام، پروژه‌ها غير اقتصادي مي‌شود.

- با طولاني شدن دوره اجرا، بازده سرمايه گذاري پايين مي‌آيد.

- اين دو عامل، نرخ رشد را كاهش مي‌دهد و به ركود كمك مي‌كند.

- با آغاز هر طرح اثار درآمدي آن، طرف تقاضا را تقويت مي‌كند و تاخير در اتمام، آثار ظزفيتي را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعيف مي‌كند. اين دو عامل نيز تورم را تقويت مي‌كند. يعني ركود تورمي تشديد مي‌شود.البته دولت كه در سال 89 مبلغ 38 هزار ميليارد تومان از مجلس جواز گرفته بود، تنها حدود 20 هزار تا را به عمران تخصيص داد و بقيه را خرج جاري كرد كه آثار تورمي‌اش بيشتر است.6- هدفمندي يارانه‌ها كار بزرگي است كه آغاز شده است. دولت در اجراي طرح عمدتا به فكر پرداخت نقدي به مردم بود بدون آنكه خود را ملزم به قانوني بداند كه تقريباً هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. اولاً با نقض بندهاي الف، ب و ج ماده 1 تدريج را در افزايش قيمت‌ها رعايت نكرد. ثانياً با نقض تبصره 3 ماده 1 اجرای قانون را به سه ماهه آخر سال كشاند. ثالثاً با نقض ماده 7 كه مي‌گويد حداكثر 50درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقريباً تمامي درآمد را صرف پرداخت نقدي كرد. رابعاً بر خلاف ماده 8 كه تخصيص حداقل 30 درصد درآمد را به صنعت و كشاورزي الزام مي‌كند، تنها يك هشنم سهم آنها را داده است. خامساً چون منابع براي اهداف و اقدامات او كافي نبود به طور غير قانوني از منابع ديگر بودجه هم استفاده كرد. البته يك كار خوب هم اتفاق افتاد كه مهار شوک انتظاری بود. كاش این توفیق حاصل مقدمات نادرست نبود. كميسيون تلفيق به چنين دولتي اجازه مي‌دهد كه در سال 90 مبلغ 62 هزار تومان از افزايش قيمت انرژی و آب و نان درآمد كسب كند. معناي اين جواز اين است كه دولت بايد قيمت اين كالاها را 5/2 برابر سازد. زيرا با قيمت فعلي ، طبق برآوردهاي دولتي منابع حاصله بين 30 تا 32 هزار ميليارد تومان مي‌شود ميزان منبع لازم براي پرداخت يارانه نقدي به مقدار سابق، حدود 37 هزار میلیاد تومان است. يعني اگر ریالی هم به تولید ندهد، باز كسر مي‌آورد. كميسيون هم بدون توجه كافي راي داد. اين اقدام به وضعيت تورم ركودي ناشي از بيماري هلندي و وضعيت طرح‌هاي عمراني، خواهد افزود. دولت كارشناساني را كه دلسوزانه نسبت به تورم ركودي هشدار مي‌دادند به سخره گرفت كه آن تورم‌هاي بالا كجاست؟ دوست نداشتم به اين حرف هاي غيرعلمي پاسخ دهم ولي چون مي‌بينم سکوت موجب ادامه مسير نادرست مي‌شود تنها دو سه نكته می گویم.اولاً آزادسازي قيمت در بازار انرژي و نان را نوشداروي اقتصاد ناميدن و در همان حال 22 بازار ديگر را در کنترل سخت گرفتن، با هم ناسازگار و بلای تولید است. ثانياً هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی همراه بودند، نسبت به تورم بالا ناظر به تورم سالانه بود، نه روزهای اول اجرا. متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شيب تندي را از ديماه آغاز كرده است كه اگر احتياط نكنيد و تصميمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نكيند، حتي اگر شيب افزايش نرخ تند نشود، تورم تا 12 ماه پس از اجرا به همان نرخ‌هاي كذايي خواهد ‌رسید. ثالثاً صرف اعظم درآمد ناشي ار اصلاح قيمت‌ها براي پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن كشاورزي و صنعت كشور صددرصد اشتباه است.جوانان اين خانوارهاي يارانه‌بگير، كار نمي‌خواهند؟ جامعه را با شعار و بدون تمكين به علم و عقل نمي‌توان براي مدت طولاني نگاه داشت. كاش احمدی نژاد در کنار عزم چشمگيرش حزم كافي می داشت و اين همه به خويشتن و اطرافيانش ارادت نمي‌ورزيد.راه حل، رد گزارش کمیسیون و تمديد دو دوازده هم به چهار دوازدهم است، به شرط آنكه بودجه در كميته‌اي به مديريت دولت و همكاري نمایندگانی از مجلس بازبيني شود و لايحه دوباره تقديم گردد. شرط توفيق اين كميته نيز حاكم ساختن مصالح ملي بر گرايش‌هاي سياسي، سازماني و منطقه‌اي است.والسلام

 

 
Share/Save/Bookmark
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۱:۴۸:۵۲
درود بر جناب توکلی
کاش از وجود ایشان در دولت استفاده میشد گرچه که مطمئنم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.دولتی که نیاز به بله قربان گو دارد هیچ گاه وجود منتقدان عالم و دلسوز را برنخواهد تافت (434232)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۷:۱۰:۱۴
پیش بینی تورم 70٪ توسط توکلی دیگه بقیه ی نظراتش رو تحت شعاع قرار داده.
امیدوارم آخر سال نیاد بگه اگه اینجوری میشد و آنجوری میشد و فلان پارامتر را در نظر میگرفتیم و ایکس را در وای ضرب میکردیم بودجه خطرناک میشد که البته نشد! (434346)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۳:۴۸:۵۲
يكم صبر داشته باشي به اون 70 درصد هم خواهد رسيد عزيز جان ،
اين قصه سر دراز دارد . (434725)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۲:۱۰:۵۵
5 ماهه حقوق نگرفتیم اجاره خانه مان هم بالا رفته جدا این دولت از لحاظ اقتصادی به نهایت ضعیف عملکرده (434241)
 
محمد رضا باقری چالوپلی
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۲:۳۴:۱۷
آزاد سازی بنزین -گازئییل در کنار عدم آزاد سازی خودرو از عجایب است (434251)
 
cia
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۶:۴۰:۱۴
بنزین رو به قیمت جهانی میزنیم ماشین رو به دو برابر قیمت جهانی(110%) (434336)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۷:۵۶:۰۳
هزینه بین المللی، کیفیت ایرانی (434364)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۳:۰۴:۰۷
شما هر کاری بکنی آنچه احمدی نژاد می خواهد اجرا می شود. حتی اگر بودجه کاملا اصلاح شود و ظاهرا قابل اجرا باشد ولی احمدی نژاد همانی را انجام می دهد که خودش می خواهد (434261)
 
sakeni
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۳:۵۰:۴۷
اميدوارم نمايندگان محترم مصالح ملي رابرخواستهاي منطقه اي \"جناحي\"سياسي\" ترجيح دهند وبه اين سخنان علمي ودلسوزانه توجه كنند. (434279)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۰۳:۳۳
خداروشکر که هنوز امثال دکتر توکلی در مجلس هستند راستی چند نفر مثل ایشون کارشناسانه وبا انصاف در مجلس وسایر قواداریم (434286)
 
مبعث آزاد
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۱۹:۴۰
تلاشي كه آقاي توكلي و دوستانشان براي قانون بودجه انجام مي دهند قابل تقدير است اما واقعيت اين است كه دولت هرگاه به صلاح نداند قانون را اجرا نمي كند و مجلس هم نمي تواند كاري انجام بدهد.
در واقع قانون بودجه، قانوني است كه براي اجرا نشدن است. اين را مي توان با مقايسه قانون بودجه و گزارش تفريغ بودجه در سالهاي گذشته و ملاحظه ميزان انحراف از اين قانون متوجه شد.
در واقع سوال اساسي اين است مجلس مي خواهد بر دولت نظارت موثر داشته باشد يا نه؟ (434293)
 
زاهد
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۴:۳۰:۵۷
ضمن تشکر از تحلیل منطقی و واقعی دکتر توکلی...
ببینید..... اقایان دیگر حدی برای قانون شکنی و ظلم قائل نیستند. این همه افزایش قیمت داشتیم... قیمت نان سنگک 500 تومان. تعرفه پزشکی 28 در صد افزایش... جریمه تخلف رانندکی خدا میداند.... ووووووووو ... و از طرفی در چند سال اخیر حقوق کارمندها را به بهانه های مختلف 6 در صد اضافه کیکنند و امسال هم هنوز خبری نیست... البته 6 در صد در حکم اضافه میشود اما دریافتیها کم میشود... بیمه.. بازنشستگی... مالیات بیشتر میشود... سلام من را به اقای توکلی برسانید...به ایشان بگویید ما دیگر فقط به خداوند ایمان داریم ان هم نه خدای سیسم... خداوند محمد ...خداوند علی..... از اقای احمدی نزاد هم در روز قیامت شکایت دارم...برای اولین بار پس از 12 سال زندگی با ابرو 3 ماه است کرایه خانه و اقساطم را نداده ام.....ما فقط ابرو داشتیم که ان را هم با سیاستهای غلط ایشان داریم از دست میدهیم.... حسبنا الله و نعم الوکیل...حسبنا الله و نعم الوکیل...حسبنا الله و نعم الوکیل...حسبنا الله و نعم الوکیل... (434297)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۲۳:۰۶:۰۲
ای وای جگرم سوخت بله وضع بداقتصادی اینچیز ها رو هم داره (434463)
 
ایرانی
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۵:۲۳:۵۳
درود بر نمایندگان بیدار و زنده و موثر در مجلس که رایشان و حقوقشان حلالشان باد. و وای بر نمایندگانی که تاثیری در امور ندارند ولی آن جایگاه مهم را اشغال کرده اند.
توکلی عزیز: فریاد شما ناله مظلومین است که از حلقوم شما بیرون می آید. (434307)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۶:۱۵:۱۱
ضمن تشكر از نقد نماينده دلسوز و محترم، جناب آقاي دكتر توكلي،
يك نكته را هم من اضافه مي كنم كه دليل كنترل مقطعي و بسيار مخرب تورم است و آن اينكه، توليدكنندگان به زور و تهديد محبور به حفظ قيمت ها هستند در حاليكه نه فقط بخاطر انرژي بلكه بخاطر ساير هزينه ها و افزايش قيمت مواد اوليه در بازار جهاني و داخلي، قيمت تمام شده افزايش يافته است. با اين وضعيت تعطيلي كارخانجات سرعت گرفته است و توليد بسياري از كالاها كاهش يافته و به نفع واردات چيني. نمونه آن صنعت چيني بهداشتي است. بله به زعم دولت قيمت ها كنترل شده اند اما به قيمت بيكار شدن بسياري از كارگران و تعطيلي بسياري از خطوط توليد و كارخانجات. تعجب ميكنم كه چرا بسياري از كارشناسان، نمايندگان و خود دولت چشم به روي اين واقعيت بسته اند و مشكلات عديده و جدي را نميبينند. شما را به خدا قسم مي دهم سري به شهرك هاي صنعتي و شركتهاي توليدي بزنيد، البته نه شركتهايي مانند خودروسازان كه با حمايت و واكسن دولتي سرپاهستند اما قطعه سازان بدبخت همين صنعت را ببينيد. سري به انجمن هاي توليدكنندگان بزنيد و حرف و داغ دل توليدكنندگان را بشنويد و بعد قضاوت كنيد. در سالي كه با درايت و حمكت مقام معظم رهبري به سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است به نظر مي رسد كه به اشتباه، بجاي اينكه با دشمن واقعي بيروني بستيزيم با توليد داخل سرجنگ داريم و پيشاپيش، برنده ايم. بخدا توليدكننده دوست واقعي ماست.
به دولت بايد بابت اين افتخار بزرگ تبريك گفت (434328)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۶:۴۱:۳۵
جناب آقای توکلی ، 2 ماه فرصت داشتید اشکلات بودجه را برطرف کنید. چه کردید؟ (434337)
 
ناشناس2
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۷:۲۰:۴۴
خدا وکیلی اگر نوشته های اقای زاهد درست باش وای بر همه ما
چرا که
گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله من // ان چه البته به جایی نرسد فریاد است (434350)
 
مسعود
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۷:۴۳:۴۱
اجرای قانون فقط برای مردم است مردم عددی نیستند من و همکارانم 105نفر از اموزش و پرورش تهران به استان خراسان رضوی منتقل شده ایم ولی تمام قولهایی که داده بودند زیرش زدند فقط 30 هزار تومان به حقوق ما اضافه شد بلهاین هم از شیرین کاریهای اقای رییس جمهور. (434357)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۷:۴۶:۰۰
آقا این چه وضعشه؟! لابد باز هم قراره فحش کاری های سایت های طرفدار دولت شروع بشه و همه چی تو هیاهو گم بشه!
من از مجلسی که ملتش رو بفروشه بیزارم!! (434360)
 
amin
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۸:۵۱:۵۲
آقای توکلی و این سایت الفش وقتی در انتخابات از احمدینژاد حمایت میکرد باید فکر این روز ها رو هم میکرد. (434373)
 
علی علیپور
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۱۹:۱۰:۵۴
بفکر جوانان بیکار باشید و نگذارید این آتش زیر خاکستر در اثر وزش هر بادی شعله ور گردد آقای توکلی به کمک دولت وزیر کار وآقای محجوب هم برسید و در بودجه اختصاصی جهت حل معضل بیکاری چاره اندیشی اساسی بکنید تنها خوف و نگرانی دلسوزان نظام بیکاری جوانان و نا رضایتی خانواده هایشان است یک جوان 30 ساله نه سر مایه دارد و نه خرج تو جیبی چه خاکی بر سرش بریزد . تا کی دست بسوی خانواده اش دراز کند و حتی در اثر نداری و ترس از هزینه های زندگی قادر به ازدواج هم نیستند .این کامنت را گذاشتم حد اقل مجلسیان و دولتیان فرصت داشته باشند مطالعه نمایند و بفکر فرزندان این مرز بوم باشند . (434381)
 
مهدی مهدیقلی
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۲۰:۰۳:۱۲
درود بر آقای توکلی
اما چه فایده که این صداها بازخوردی در دولت ندارد (434395)
 
Prince
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۲۰:۵۶:۵۲
سلام توکلی جون.
ما هنوز وایسادیما.
بابا نیم خیز دیگه...
یادت رفت
تورم 70 تا
رو این حساب همه اینایی که بالا نوشتی هم یادت می ره.
البته ما هنوز نیم خیز وایسادیم. (434418)
 
محمدرضا
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۰۸:۳۸:۱۴
آقاي شاهزاده ! اگر گزارش ها مرتبط با موضوع تورم اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را مطالعه كرده باشي، ملاحظه ميكردي كه تورم 68 درصدي را براي وقتي پيش بيني كرده بودند كه قيمت فراورده ها براساس نفت خام بشكه اي بيش از 68 دلاري منظور شود ، درحاليكه در قيمت هاي اعلامي دولت بجز براي بنزين ،بقيه فراورده هاي نفتي براساس نفت خام كمتراز 20 دلار در هربشكه تعيين شده است ودر اين سطح قيمت ها تورم 68 درصدي يا بقول شما 70 درصدي عنوان نشده بود بلكه تورم كمتر از 18 درصد ژيش بيني شده بود كه اگر اين اتفاق نيفتاده است ويا كمترشده فقط با ايجاد فضاي امنيتي بوده است ،كار درست نياز به دهها هزار بازرس و تهديد توليد كننده وتوزيع كننده ندارد . فعلا هم براي قضاوت زود است . اقتصاد چماق نيست كه فورا محل ضربه را ورم بدهد . شما هم نيم خيز نايست واز دريچه بغض وكينه اظهار نظر نكن خدا نيت هركسي را تشخيص ميدهد وهر اظهار نظري به حساب انسان نوشته ميشود . او ميفرمايد (ويل لكل همزه لمزه) . (434526)
 
Prince
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۲:۴۶:۰۳
کدوم گزارش ها؟؟؟
منظورتون اینه دولت الان دو تیکه نقت می فروشه ؟ یه تیکه 68 دلاره و یه تیکه 20 دلار.
حیف شد. من فکر می کردم قیمت نفتو توی لایحه بودجه بستن اونم 65 دلار بوده. پس با این حساب اشتباه شده ببخشید.
چیزی که اتفاق افتاده آزاد سازی بوده. وقتی گازروییل از 16 به 150 و 350 افزایش پیدا کرده ، افزایش پیدا کرده دیگه. این حرکت حتما یه بازخوردی داره رو قیمت ها.حمل و نقل و تولید و کشاورزی و ... .
مهم اینه که این آقایون سطح این بازخورد ها رو 60 و 70 و 90 و 450 !!!! درصد پیش بینی کردن و این اتفاق هم نیافتاد به هر دلیلی و ما عذر خواهی رو نشنیدیم.
راستی منظورتون از کار درست چیه؟ اگه اونیه که من فکر می کنم پس ما چیزی به اسم محتکر و دلال و گرون فروش نداریم و کاسب ها و بنگاه داراها و فعالان اقتصادی و رانده تاکسی های ما از آسمون اومدن و از این چیزا نداریم که. تازه بازرسی هم کار بدیه. (434676)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۲۱:۴۲:۵۸
آقای توکلی ، شما با چی موافقی ؟ سه مورد نام ببر که باهاش موافقی . (434432)
 
سخنی با آقای توکلی
۱۳۹۰-۰۲-۰۶ ۲۲:۱۱:۵۹
هر وقت به باور ما رسیدید که هشدار و توصیه اثر ندارد ,سعی کنید نماینده های طرفدار...را از خواب ....بیدار کنید.اطمینان داشته باشید که نمی شود تا دو سال دیگر همچنان به این وضع ادامه داد. (434442)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۰۰:۳۸:۵۷
رودخانه ها جوشش خود را مدیون نهرها هستند.نهرها مدتهاست خشکیده اند و درآمد سرشار نفت مانع دیدن این واقعیت است. (434478)
 
سلیمان
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۰۱:۳۴:۴۳
دولت موظف است که به تمامی افراد جامعه یارانه بدهد. قانونی نیست که بگوید به عده ای تعلق می گیرد و به عده ای نه.
حدود 10 میلیون نتوانسته اند در دور اول و دوم یارانه دریافت کنند. آیا عدم دادن شماره حساب توسط سرپرست خانوار بهانه ای خواهد بود تا دولت از پرداخت یارانه به این مردم خودداری کند؟
آیا در میان این عده افراد زیر خط فقر وجود ندارند؟
کدام قانون شرع و عرف گفته است که نباید به این 10 میلیون نفر یارانه نداد؟
آیا این است دولت مهرورز و عدالت محور؟
اگر از ابتدا گفته می شد که دولت نهم و دهم دولت باندی و مجیز پرور است هیچکس توقعی در اجرای عدالت نداشت ولی هنگامی که نام مقدس عدالت را بر سر دولت می گذارد حق ندارد بی عدالتی کند.
متاسفانه مجلسی داریم که تمامی حقوق مردم و خود مجلس را در اختیار دولت گذاشته است و دولت نیز به سلیقه خود هرآنچه که می خواهد عمل و هرآنچه که نمی خواهد عمل نمی کند. (434489)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۰۲:۲۱:۲۴
واقعاجای تاسف داردکه گروهی ازنمایندگان هیچ احساس مسئولیت نمی کنند.درپی منافع شخصی خودهستند.نمونه اش رادرطرح وقف دانشگاه آزاددیدیم .موضوع ثبت
نقل وانتقال خودرودردفاتراسنادنمونه دیگرآن .
واکنون هم وام داردولتیان هستندهرچه دولت بخواهدانجام می دهند.بدترازهمه مواردی ازلایحه بودجه که درکمسیون تلفیق
رای نیاورددر کلیات گنجانده وبه صحن مجلس
آوردند.این اعمال دورازاخلاق نمایندگی می باشد.
خداحفظ کندآقای دکترتوکلی ودیگرنماینده گان اصول گرای واقعی را. (434491)
 
sam
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۰۳:۲۸:۳۳
فقط خدا به دادمون برسه امروز هم که تعرفه خدمات پستی 2برابر شد حتما از همون اول میخواستن گرون کنن روشون نمیشد (434499)
 
يوسف
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۰۸:۰۱:۲۸
اقاي سليمان
اول يك سوزن به خودت بزن بعد يك جولدوز به دولت
فراموش كرده اي وقت پر كردن اطلاعات اقتصادي چند بار \"تمديد\" شد چرا ان موقع ثبت نام نكردي
جمع بندي اطلاعات 60 ميليون نفر كار ساده اي است چقدر بايد صبر كرد تا جنابعالي وقت كني و شماره حسابتو بدي (434519)
 
کاوه
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۰۹:۲۵:۱۸
کاش دکتر توکلی که این همه دانش بالای اقتصادی دارند در سال 1382 این مسئله ساده را درک می کرد که تصویب قانون تثبیت قیمت حامل های انرژی اوضاع اقتصادی ایران را بیش از پیش بدتر می کند.
آقای دکتر مگر یادتان رفته که به اتفاق بقیه دوستان قلب برنامه چهارم را درآورده و با آن جراحی نابخردانه باعث و بانی طرح امروزه هدفمند کردن یارانه به این صورت بد شده اید.
کاش دکتر و امثال ایشان قبل از انجام هر کاری کمی به منافع ملی توجه می کردند و انشاء الله در آینده نیز چنین کنند. (434536)
 
razmandeh
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۰۹:۲۵:۴۸
آقای توکلی من به عنوان یک ایرانی‌ گفتم.با طرح هدفمندی موافق نبودم و نیستم .بدنه اجتماع داره خورد می‌شه ،حقوق کارمندی خیلی‌ پایین است .مثل فحش شده ،اگه ۳ وعده نون پنیر در روز یک نفر بخوره می‌شه ۳ تومان در ماه می‌شه ۳۰ تومان حالا حساب کن یک خانواده ۴ نفره که ۲ تا بچه مدرسه‌ای هم داره. و‌ا ویلا. شما با این حرفها که نوشتی‌ و توضیح دادی ما به عنوان مردم چی‌ کار کنیم؟ بیأیم توی خیابان تظاهرات کنیم ؟بگیم کی‌ مقصر است برای این وضع در مملکت؟ (434537)
 
بوستانی
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۰۹:۴۸:۵۱
با سلام
من از آقای توکلی تشکر میکنم که وظیفه خود را بعنوان یک نماینده درست ایفا مینمایند واز آقایانی که سمت نمایندگی مردم را به یدک میکشند و منافع خود را دنبال میکنند تقاضا دارم یادشان باشد که به چه قیمتی بر سر کار هستند . قصد ندارم با شعارهای کلیشه ای؛ خون شهدا را هزینه کنم ولی توجه داشته باشند که منافع کوتاه مدت شخصیشان را به منافع بلند مدت ملت ترجیح ندهند و فقط یک کمی بفکر آخرتشانهم اگر باورش دارند باشند (434542)
 
مریم
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۲:۵۶:۰۹
این مسائلمطرح در مقاله در دوره قبلی دولت هم بوده خلاف قانون کارکردن واشتباهات بسیار دیگر ، پس چرا همه در انتخابات به جای در نظر گرفین مصلحت ملی مسائل سیاسی واختلافات فکری را ارجع دانستند و باعث این همه مشکل شدند ما همه در برابر نسلهای آینده مسئول هستیم (434686)
 
ایرانی
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۰:۰۷:۲۰
دوستی داشتم که پدر بیماری داشت . او که نسبت به پدرش بسیار حساس بود از ترس اشتباه در درمان, اطباء زیادی را بر بالین پدرش یرد اما متاسفانه چون پزشکان نظرات متفاوتی داشتند پدرش قبل از هر اقدامی مرد .
جناب آقای توکلی
تورم به دلیل طرح هدف مند کردن یارانه ها درب تک تک خانه ها را میزند پس همه از ان ناراحتند . رشد اقتصادی کشور به صفر نزدیک شده و رکود کسب و کار ها را تهدید میکند پس خطر ناک است . اما رکود تورمی وحشتناک است . رکود تورمی در راه است و در کوتاه مدت امکان خروج از آن وجود ندارد . برای مقابله با آن سیاست های انبساطی مالی و پولی تنها راه منطقی بنظر میرسد .
امسال 1390 است و کشور دچار کمبود ها و مشکلاتی همانند سال 1354 نیست . (435029)
 
برادر توکلی
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۲:۰۱:۱۷
برادر توکلی
اگرچه بعضی از طرفداران...شما را منفی باف می دانند ولی من واقعا به خوش بینی شما غبطه می خورم.
شاید هم از اوضاع بی خبر هستید که دل به هشدار و توصیه بسته اید.
یادتان رفت که در رسانه ملی فرمودند(!)که شما چه نوع اقتصاد دانی هستید؟ (435071)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۰:۳۲:۱۰
واحد های تولیدی دز حال نابودی هستند .
سازمان حمایت به زور میخواهد قیمتها را پائین نگهدارد .کیست به داد تولید کننده و کارگران به رسد . (435125)
 
بازهم
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۳:۱۹:۲۰
بازهم پيش‌بيني جديدي از دكتر توكلي كه ما عادت كرده‌ايم اين موارد را صرفاً از سرِ ناراحتي‌هاي سياسي فرض كنيم نه از سرِ دلسوزي!! (435394)
 
متشکرم
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۴:۲۴:۵۴
از آقای توکلی متشکرم و دعا می کنم که بزودی از مرحله توصیه و هشدار وارد مرحله عمل شوند(عمل به تمام وظایف نمایندگی). (435433)
 
reza
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۰:۵۵:۵۶
آقای دکتر یکم به فکر کارگران وکارمندان باشید داریم با این هدفمندی ،هدفمند له میشویم ، نظام هماهنگ اجرا نشد هیچ ؟!!!!! حقوق بالا دستی هم خیلی بیشتر از حقوق زیر دستی فاصله گرفت؟؟؟!!! (435887)
 
 
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته