توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 397760
سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۰
درباره همایش:
انديشه «مهدويت» به دليل دارا بودن ويژگي هاي منحصر به فرد بسيار، يكي از توانمندترين عوامل رشد جامعه ديني ما است. طرح درست و گسترش اين فرهنگ نوراني در جامعه، باعث رشد و بالندگي هر چه بيشتر جامعه و حفظ آن از فرو غلتيدن در فساد و تباهي ها است. که با برگزاری نشستهای عالمانه با حضور اندیشمندان و صاحب نظران عرصه مهدویت ضمن تولید علم دینی به ساماندهی و ایجاد بانک اطلاعات از تولیدات علمی، فرهنگی و هنری با محوریت فرهنگ مهدوی اقدام می شود. ماهیت مسئله مهدویت اقتضاء می کند آثار علمی مبتنی بر نیاز جامعه به سرعت تولید گردد به نحوی که قدرت پاسخگویی به پرسش های جدید جهان امروز را داشته باشد.

انبیای بزرگ الهی نوید ظهور را به تمام امت‌ها داده اند؛ در نتیجه عقیده به ظهور یک منجی بزرگ الهی در آخرالزّمان به عنوان یک اعتقاد عمومی و همگانی مطرح است. اعتقاد به نجات در ادیان به ویژه مهدویّت در اسلام که همان اعتقاد به منجی آخرالزّمان است باعث می‌شود پیروان ادیان با امید و اعتقاد به پیروزی نهایی حق بر باطل، به یاری همنوعان مظلوم خود بشتابند و برای برآوردن بزرگ‌ترین آرزوی بشریت، یعنی حکومت دین بر سراسر هستی، دست از مقاومت بر ندارند تا وعدۀ الهی محقق گردد.

در همین راستا سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با تاکید بر زمینه سازان ظهور می تواند با بهره مندی از آخرین دستاوردهای فرهنگی علمی و رسانه ای در مراکز تخصصی حوزوی و دانشگاهی به بررسی بسترها و زمینه های ظهور مبتنی بر آینده پژوهی و آینده نگاری اسلامی بپردازد.

محورهای همایش:
معارف اسلامی ، فرهنگ و اندیشه دینی
الگوی فرهنگ دینی از منظر قرآن
مبانی نظری فرهنگ دینی از منظر قرآن و عترت
فرهنگ دینی در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
جایگاه تفکر و اندیشه در قرآن کریم
جایگاه تفکر و اندیشه در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
مطالعات تطبیقی اسلام، ادیان و مذاهب
پلورالیسم فرهنگی، اندیشه دینی
بررسی تطبیقی اندیشه¬های سکولار و اندیشه دینی
اندیشه و فرهنگ در تراث اندیشمندان اسلامی
جایگاه فطرت در فرهنگ و اندیشه دینی
فقه، فرهنگ و اندیشه دینی
نقش فقه حکومتی در تحقق فرهنگ دینی؛
تبیین مبانی فقهی فرهنگ دینی؛
بررسی تطبیقی مباحث فقهی ولایت فقیه؛
شاخص¬های فقهی فرهنگ دینی؛
بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و فرهنگ دینی
کارکردهای فرهنگی و اجتماعی عبادات
مبانی فقهی صلح و جنگ در اندیشه اسلامی
بررسی فقهی رسانه‌های ارتباطی
فلسفه، فرهنگ و اندیشه دینی
فلسفه فرهنگ
فلسفه تعلیم و تربیت دینی؛
توسعه فرهنگی و فلسفه¬های مضاف
فرهنگ دینی؛ ماهیت، قلمرو و کارکرد‌ها
جایگاه فرهنگ در دانش کلام اسلامی
تاریخ ، فرهنگ و اندیشه دینی
بررسی تطبیقی تاریخی فرهنگها؛
سیر تاریخی اندیشه دینی (در نظریه و عمل)؛
بررسی اسناد تاریخی مرتبط با فرهنگ و اندیشه دینی (آرشیوسازی)
نقش تاریخ در انتقال فرهنگی
تأثیرات سلسله¬های پادشاهی بر فرهنگ و اندیشه دینی در ایران
بررسی تاریخی خدمات متقابل اسلام و ملل مختلف
تغییرات اندیشه اسلامی در سیر تاریخی از پیدایش تاکنون
تأثیرات تمدن¬های قبل از اسلام بر اندیشه اسلامی
تأثیرات اندیشه اسلامی بر سایر تمدن¬ها
علوم سیاسی، فرهنگ و اندیشه دینی
بررسی اندیشه¬های فرهنگی امام و رهبری
نظام بین الملل و فرهنگ دینی.
سیاست¬های تمدن¬های غربی در مبارزه با اندیشه اسلامی
جایگاه قدرت در اندیشه دینی
اندیشه سیاسی شیعی
بررسی انواع حکومت از منظر اندیشه دینی
دولت، فرهنگ و اندیشه دینی
اصول و مبانی سیاست خارجی از دیدگاه اندیشه دینی
علوم اجتماعی ، فرهنگ و اندیشه دینی
جایگاه خانواده در فرهنگ دینی
فرهنگ و قومیتها در اندیشه دینی
مسائل فرهنگی تمدن اسلامی
رسانه¬ها و فرهنگ دینی
خسارت‌های مادی و معنوی رسانه‌ها بر جامعه و اشخاص
موانع و محدوديتهای توسعه فرهنگ دینی
نقش و شیوه مشاركت مردمي در توسعه فرهنگی
مطالعه تطبیقی تجارب جهانی درتوسعه فرهنگی و فرهنگ دینی
نقش فن‌آوري‌هاي نوين درتوسعه فرهنگ و اندیشه دینی
فرهنگ و اندیشه دینی و مسائل نوظهور
نقش فرهنگ و اندیشه دینی در ارتقاء بهداشت روانی افراد
سلامت مبتنی بر فرهنگ و اندیشه دینی
مدیریت روابط بین فردی و مهارت های فرهنگی
مهارتهای زندگی، فرهنگ و اندیشه دینی
مطالعات فرهنگی زنان
نقش زنان در توسعه فرهنگی
تعارضات بین نقشی زنان
نسبت نظریه ی پیشرفت زنان در فرهنگ دینی
اختلالات فرهنگی و اجتماعی
سبک های فرهنگی و اندیشه دینی در خانواده
بررسی رفتارهاي اجتماعي در فرهنگ و اندیشه دینی
نسبت الگوهای فرهنگی و اندیشه دینی
ناهنجاری‌های فرهنگی در اندیشه دینی
جایگاه امنيت رواني و اجتماعي در فرهنگ و اندیشه دینی
نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن
سبک زندگی دینی
مردم شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
انسان شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
شبکه¬های اجتماعی و فرهنگ دینی
باز تعریف فرهنگ و اندیشه دینی بر اساس اقتضائات معاصر
منزلت اجتماعی در نظام فرهنگ دینی
بررسی تطبیقی نظام¬های فرهنگی با نظام فرهنگی دینی
تعیین شاخص¬های نظام فرهنگ دینی
اقتصاد، فرهنگ و اندیشه دینی
تاثیرات اقتصادی بر فرهنگ
اقتصاد اسلامی و فرهنگ دینی
منابع مالی حکومتی در اندیشه دینی
مطالعات تطبیقی مکاتب اقتصادی و نظریات اقتصاد اسلامی
تاریخ اندیشه اقتصادی اسلام
روش شناسی اقتصاد اسلامی
اقتصاد خانواده در فرهنگ اسلامی
بازار اسلامی
اندیشه رفاه در فرهنگ اسلامی
مدل اقتصاد اسلامی
بانکداری اسلامی
بیمه اسلامی
جایگاه انسان در اقتصاد اسلامی
الگوی مصرف اسلامی
ساز و کارهای اقتصاد اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصاد جهانی
نظام هدفمند حمایتی در اسلام
جایگاه دولت، ملت در اقتصاد اسلامی
مدیریت، فرهنگ و اندیشه دینی
اصول و مبانی مدیریت اسلامی
مکانیسم¬های مدیریت فرهنگی- اجتماعی در اندیشه دینی
مدیریت اسلامی مدل¬ها و روش¬ها
مدیریت معنوی در جامعه دینی
سیاست¬گذاری فرهنگی
فرهنگ دینی و چالش¬های آینده
بررسی تطبیقی مدیریت دینی با مدیریت علمی رایج
آینده پژوهی در فرهنگ و اندیشه دینی
مدیریت‌ فرهنگ دینی، سازمانهای متولی وچالش‌های موجود
توسعه فرهنگ دینی
نقش‌ اداری‌ - اجرایی‌ مدیریت در فرهنگ دینی
الگوهای برنامه ریزی در فرهنگ و اندیشه دینی
الگوی ارزیابی در مدیریت اسلامی
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و نظارت در اسلام
رهبری در اسلام
مسئولیت پذیری در اسلام
تشویق و تنبه در اسلام
مدیریت جهادی از منظر اسلام
مدیریت رسانه‌های جمعی
حقوق، فرهنگ و اندیشه دینی
بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در اندیشه دینی
ظرفیت¬شناسی قانونی حکومت دینی
مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل و فقه
بررسی پیامدهای فرهنگی- اجتماعی اجرای حدود
حقوق بشر در اندیشه دینی
بررسی حقوقی تعاملات خارجی دولت اسلامی
حقوق شهروندی در اندیشه دینی
حقوق اقلیت¬های دینی در اسلام
مطالعۀ تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه اسلام و غرب
حقوق فرهنگی؛ ماهیت، مصادیق و احکام
مطالعه تطبیقی روابط اخلاق و حقوق از منظر اندیشه دینی و غربی
آثار مجازات و تعزیرات اسلامی بر فرهنگ
پیشگیری از جرم در اسلام
حقوق خانواده در اسلام
مالکیت فکری در اسلام
اخلاق و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی
فلسفه اخلاق
اخلاق و حکمت صدرایی
بررسی اندیشه¬های عرفانی امام و رهبری
جنبش¬های معنوی غیر اصیل
فرهنگ دینی و عرفان اسلامی
بررسی تطبیقی نظام اخلاقی اسلامی و نظام¬های سکولار
اخلاق در روابط بین‌الملل
نقش اخلاق در امنیت روانی جامعه
رویکردهای اخلاقی در اندیشه دینی
مطالعه تطبیقی دیدگاه¬های اخلاقی اسلام و سایر ادیان
چالش های اخلاقی در عرصه فرهنگ
اخلاق اقتصادی- اقتصاد اخلاقی
روان¬شناسی و فرهنگ و اندیشه دینی
مبانی معرفت شناختی روان شناختی از دیدگاه اسلام
تعامل روان و رفتار از دیدگاه دینی
رویکردهای نوین روان¬شناسی معاصر از دیدگاه آموزه¬های دینی
مولفه¬های الگوی راهبردی روان¬شناسی اسلامی
تحلیل آیین¬های دینی از دیدگاه روان¬شناسی اجتماعی
روان¬شناسی جنسیت در اندیشه دینی
الگو سازی و الگوپذیری از دیدگاه اسلام
شخصیت و هویت در اندیشه دینی
روان¬شناسی مثبت گرا در اندیشه دینی
آسیب¬شناسی روانی از منظر دین
روان¬شناسی اخلاق دینی
دیدگاه اسلام در روان¬شناسی رشد
مبانی انسان شناختی روان¬شناسی از دیدگاه اسلام
اختلالات رشدی با تکیه بر علل پیش از تولد ، حین تولد و پس از تولد
جغرافیا ( محیط شهری و روستایی) و فرهنگ و اندیشه دینی
مدیریت فرهنگی دربرنامه ریزی شهری وروستایی
توسعه پایدارشهری با رویکرد فرهنگ اسلامی
پدافندغیرعامل در شهرها از دیدگاه اسلام
بررسی تأثیر عوامل محیطی و جغرافیایی بر فرهنگ شهری و روستایی
نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدارفرهنگی
محیط زیست در فرهنگ و اندیشه دینی
حاکمیت و حفاظت از محیط زیست
جغرافیا در اندیشه مسلمانان
هنر و رسانه، فرهنگ و اندیشه دینی
اصول و مبانی هنر در اندیشه دینی
معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی
نظام اطلاع رسانی و تبلیغات از منظر دین
ماهیت و کارکرد رسانه دینی
هنرهای نمایشی از منظر دین
تأثیر هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی
تأثیر فلسفه و حکمت اسلامی بر معماری اسلامی- ایرانی
بازتاب مضمامین قرآنی بر هنر و معماری ایرانی
تمدن نوین اسلامی
معناشناسی تمدن نوین اسلامی
سبک زندگی اسلامی
دولت اسلامی
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
علوم انسانی و تمدن نوین اسلامی
نظام سازی و نهاد سازی
جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی
مطالعه تطبیقی تمدن غرب و تمدن نوین اسلامی
بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی
زمینه سازان ظهور
موعودپژوهی بین الادیانی و بین المذاهبی با تاکید بر مهدویت
انحرافات، فرق، مدعیان دروغین و آسیب شناسی مهدویت
اندیشه اجتماعی آرمان شهر، مبانی نظری و آینده پژوهی انقلاب اسلامی
مهندسی فرهنگی انتظار و مهدویت اجتماعی جامعه منتظر
حضرت مهدی (عج) در قرآن
حضرت مهدی (عج) در احادیث قدسی
حضرت مهدی (عج) در آیینه حدیث
تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۳۰ آبان ماه ۹۵
تاریخ برگزاری: ۱۸ آذرماه ۹۵
سایت همایش:
http://worldconference.ir/religion۳/default.aspx
کلمات کلیدی : فرهنگ و اندیشه دینی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی