توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 35001
تاكید ایران بر ضرورت تغییر ساختار سازمان ملل
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۴۴
نماینده ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت تغییر ساختار این سازمان به منظور تطبیق آن با شرایط روز و پاسخگوئی به نیازها و نگرانی های امروز جامعه بین الملل تاكید كرد.به گزارش شبكه خبر به نقل از ایرنا؛ سید محمدرضا سجادی در سخنانی در نشست مجمع عمومی كه به منظور بررسی گزارش كار یك سال گذشته شورای امنیت برگزار شد، مواضع تهران در ارتباط با ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت و نیز گزارش كار یك سال اخیر این شورا را تشریح كرد. سجادی ضمن اشاره به ضرورت تلاش برای ایجاد شفافیت، پاسخگوئی و نیز بی طرفی در كار شورای امنیت، گفت: باوجودی كه اكثریت قاطع اعضای سازمان ملل خواهان اصلاح شیوه های كاری و روند تصمیم گیری های شورای امنیت و تغییر تركیب و ساختار آن هستند،اما متاسفانه هنوز اقدام جدی و موثر در این باره انجام نشده است و برخی اقدامات انجام شده نیز  به طور عمده  شكلی بوده و به هیچوجه كافی نیست.سجادی گفت: كماكان شورای امنیت به اقدام نکردن درباره برخی از مهمترین مسائل كه صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، ادامه می دهد.وی اقدام نکردن شورای امنیت در باره جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را یكی از بارزترین موارد بی عملی شورای امنیت دانست و گفت: در حالی كه حتی نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله آنروا نیز جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را غیر انسانی، بربریت و بی شرمانه توصیف کرده اند ،اما شورای امنیت كماكان به بی توجهی خود به جنایات این رژیم كه بی شك مهمترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است، ادامه می دهد.نماینده كشورمان در این نشست، همچنین دخالت شورای امنیت در وظایف سایر نهادها از جمله مجمع عمومی، اكوسوك و آژانس بین المللی انرژی اتمی را از مسائل نگران کننده جامعه بین المللی دانست و تحمیل بررسی برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان از سوی برخی اعضای دائم شورای امنیت بر این شورا را از نمونه های بارز دخالت غیر قابل توجیه شورای امنیت در وظایف سایر سازمانهااز جمله سازمان ملل یا نهادهای بین المللی وابسته به این سازمان و ناشی از دیدگاه های مغرضانه و سیاسی چند كشور خاص دانست و گفت: این اقدام شورای امنیت بر خلاف روح و مفاد منشور ملل متحد است.وی افزود:در یك سال گذشته، شورای امنیت اقدامات غیر قابل توجیه و غیر منصفانه جدید دیگری را علیه برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است و این در حالی است كه برنامه هسته ای تهران به طور كامل و مطلق صلح آمیز بوده است و با هیچ معیار و منطقی در حیطه كاری شورای امنیت قرار ندارد و لذا اقدامات شورا در این باره به طور كامل غیر قابل توجیه و بی اساس است.مدیركل امور سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در بخش دیگرسخنان خود، با اشاره به رعایت نشدن حقوق كشورهای غیر عضو توسط شورای امنیت ،مصادیقی از این موضوع را كه در رفتار و اقدامات شورای امنیت وجود دارد، برشمرد و تصریح کرد: با وجود چنین اشكالات و نقائص متعدد، تصمیمات شورای امنیت نه تنها مبین نظرات جامعه بین المللی نیست بلكه حتی بیان كننده نظرات كلیت اعضای شورای امنیت نیز نمی باشد.سید محمدرضا سجادی گفت: ما معتقدیم اصلاح واقعی شورای امنیت تنها زمانی ممكن خواهد بود كه این اشكالات رفع شود و برای مشكل حضور ناكافی كشورهای در حال توسعه و كشورهای مسلمان در شورای امنیت نیز چاره اندیشی جدی صورت پذیرد.
Share/Save/Bookmark
 


 
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته