توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 401088
دستورالعمل به روزشده خزانه‌داری آمریکا درباره ایران
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۱
روزِ جمعه دولتِ اوباما در جهتِ تسهیلِ معاملاتِ تجاری با ایران، در برخی از بندهایِ راهنمایِ معاملاتی که پس از برداشته شدنِ تحریم‌ها منتشر شده بود، تغییراتی ایجاد کرد. 
به گزارش تابناک اقتصای، این تغییرات شاملِ بازنگری در بندِ C. 7.   و C. 15.  ، تغییرِ جزئی در بندِ K.  19. ، و اضافه شدنِ سه بندِ M. 10.، M. 11.، و M. 12.  می‌شود.
C. 7.  آیا بعد از روز اجرا سازمان‌هایِ مالی خارجی، که شاملِ نهادهای تابع سازمان‌هایِ مالی آمریکا که در خارج به ثبت رسیده‌اند نیز می‌شود، می‌توانند مبادلات دلاری با ایران داشته باشد یا حساب دلاری برایِ دولت ایران یا هر فردی که تحتِ حاکمیت دولتِ ایران است مثل شرکتِ ملی نفت ایران و بانک مرکزی این کشور داشته باشند؟
بله. سازمان‌هایِ مالی خارجی، که شاملِ نهادهای تابع سازمان‌هایِ مالی آمریکا که در خارج به ثبت رسیده‌اند نیز می‌شود، می‌توانند مبادلات دلاری با ایران داشته باشند یا حساب‌های دلاری برای ایران یا افراد مقیم ایران یا نهادهایی مثل شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی یا نهادها و افراد دیگری که در تعریف دولت ایران قرار می‌گیرند داشته باشند؛ به شرط آن که چنین مبادلاتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نظام مالی آمریکا یا هر فرد آمریکایی را در برنگیرد و با هیچ فردی که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار دارد مرتبط نباشد.حتی پس از روز اجرای برجام سازمان‌هایِ مالی خارجی، که شاملِ نهادهای تابع سازمان‌هایِ مالی آمریکا که در خارج به ثبت رسیده‌اند نیز می‌شود، باید همواره اطمینان یابند که مبادلات دلاری با ایران را از طریق نظام بانکی آمریکا و یا به واسطه نهادهای مالی آمریکا از جمله شعبه های خارجیشان انجام نمی‌دهند چرا که افراد و نهادهای آمریکا همچنان از صادرات کالا و خدمات از جمله خدمات مالی یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم تکنولوژی به ایران منع شده‌اند مگر آن چه اجازه آن داده شده باشد.
C. 15.  آیا  مؤسسات مالی آمریکا می‌توانند از جمله با  افتتاح یا حفظ حساب کارگزاری ، با مؤسسات مالی ایرانی و غیر آمریکایی  که با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست نهادهای تحریم شده روابط بانکی کارگزاری دارند، تجارت نمایند؟ 
بله ، مؤسسات مالی آمریکا می‌توانند از جمله با  افتتاح یا حفظ حساب کارگزاری ، با مؤسسات مالی غیر ایرانی و غیر آمریکایی که با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست نهادهای تحریم شده روابط بانکی کارگزاری دارند، تجارت کنند. معاملات تجاری با مؤسسات مالی ایرانی که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار ندارند نیز می‌تواند انجام شود. اما، اینکه مؤسسات مالی غیر آمریکایی معاملات مربوط به ایران  را از طریق مؤسسات مالی آمریکایی انجام دهند یا  افراد آمریکایی را در این معاملات وارد کنند؛  ممنوع است مگر این که معاملات معاف از مقررات یا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا آن‌ها را مجاز اعلام کرده باشد.  مؤسسات مالی غیر ایرانی و غیر آمریکایی باید سیستم‌ها و کنترل‌های مناسب را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود  آن‌ها به انجام دادن  معاملات مرتبط با ایران از طریق مؤسسات مالی آمریکایی نمی‌پردازند مگر اینکه معاملات معاف از مقررات یا  دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا آن‌ها را مجاز اعلام کرده باشد. 
 K. 19. آیا مجوز عمومی «جی ال اچ» به شخص آمریکایی اجازه می‌دهد سیاست‌ها و فرایندهای اجرایی یک نهاد آمریکایی یا یک نهادی که متعلق به آمریکاست یا نهاد خارجی زیر نظر آمریکا را بیش از یک بار تغییر دهد؟
بله؛ یک شخصِ آمریکایی می‌تواند تا زمانی که این تغییرات به قصد یا از برایِ تسهیل معاملات خاص مرتبط با ایران از طریق شرکت‌های آمریکایی یا نهادهای خارجی زیر نظر این کشور نباشد، تغییرات اضافی را در چنین سیاست‌ها و فرایندهای اجرایی بکار بندد.
M. 10. آیا تحریم اشخاص غیر آمریکایی به دلیل وارد شدن به معامله با نهادی که در فهرست نهادهای تحریم شده نیست اما سهم کوچکی از آن متعلق به یک ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار دارد یا همه یا بخشی از این نهاد زیر نظر آن‌هاست، امکان پذیر است؟ 
ضرورتاً اشخاص غیر آمریکایی به دلیلِ وارد شدن به معامله با نهادی که در فهرست نهادهای تحریم شده نیست اما سهم کوچکی از آن متعلق به یک ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار دارد یا همه یا بخشی از این نهاد زیر نظر آن‌هاست، تحریم نخواهند شد. اما، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا توصیه می‌کند در تعامل با چنین نهادهایی اقدامات احتیاطی را به عمل آید که اطمینان حاصل شود این معاملات مرتبط با ایران یا شخص مرتبط با ایران که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار دارند، نیست.
M. 11. از نظر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا آیا برای اشخاص غیر آمریکایی مجری بررسی‌های ویژه در ارتباط با احتمال ایرانی بودن پیمانکاران، فقط جست‌وجوی نام آن‌ها در فهرست نهادهای تحریم شده کافی است؟ 
بررسی نام پیمانکاران ایرانی در فهرست نهادهای تحریم شده گامی است که معمولاً مورد انتظار است، اما لزوماً کافی نیست. علاوه بر بررسی فهرست نهادهای تحریم شده، اشخاص غیر آمریکایی باید با تنظیم کنندگان محلی خود در این باره مشورت کند.
M. 12. آیا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا انتظار دارد  مؤسساتِ مالیِ غیرِ آمریکایی بررسیِ ویژه ای در خصوصِ مشتری‌هایِ ایرانیشان انجام دهند؟
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، سطحِ مناسبی از بررسیِ ویژه را در نظر دارد که بستگی به نقشِ موسسۀ مالی در مبادله دارد. اگرچه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی برای دارد  موسسه مالیِ غیرِ آمریکایی شایسته می‌داند که بر رویِ مشتری‌هایِ خود بررسی ویژه را انجام دهند، اما انتظار ندارد که موسسه مالیِ غیرِ آمریکایی دوباره چنین بررسیِ ویژه ای را که مشتری‌هایشان بر رویِ مشتری‌هایِ ایرانیشان انجام داده‌اند، تکرار کند، مگر اینکه دلیلی برایِ ناکافی بودنِ روند انجام شده داشته باشند. مؤسساتِ مالیِ غیرِ آمریکایی باید با تنظیم کنندگان محلی خود دربارۀ انتظاراتِ بررسی ویژه در حوزۀ حاکمیتِ داخلیشان مشورت کنند.
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۰۷:۰۵
 
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ۰۸:۲۵
 
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۴:۲۳
 
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۱۹:۰۲
 
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۱۰:۱۱
 
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۲۱:۰۱
 
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۲۰:۲۳
 
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۲۳:۱۹
 
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۲۳:۲۱
 
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ ۰۹:۳۲
 
 
کلمات کلیدی : برجام+ایران+آمریکا+وزارت خزانه داری
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.