۱۴۵
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 48781
مناظره‌ها؛ اتهاماتي که چسبيد و زنگ خطر آينده
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۰۲
بدون كنكاش در نيت آقای احمدي‌نژاد و بدون قضاوت در مورد درستی یا نادرستی این ادعاها، چنين حرفهايي كه حتما خريدار داشته است - با توجه به افزوني علاقمندان به دكتر احمدي نژاد در انتخابات - بايد مورد توجه نظام قرار گيرد و براي همه زنگ خطري را به صدا درآورد.


×××


بررسي و تامل در آنچه كه در ايام تبليغات رسمي انتخابات 22 خرداد 88 گذشت، بسيار بسيار حياتي است.- انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران هرچه كه زمان گذشته است، پيچيده و سخت تر  شده است.در آن هنگام كه انقلاب اسلامي شكل گرفت، بار قدسي و معنوي بر فضاي انتخاب سايه مي افكند و كار انتخاب چندان پيچيده نمي نمود اما امروز كه آن فضا كمتر نمود دارد انتخاب ها متفاوت از گذشته شده است. امروز بدليل واريانس در ديدگاهها، حتي امور خانوادگي و شخصي كانديداها هم از چشم عموم پنهان نيست. بعلاوه كمتر مي توان پذيرفت كه بدون نقد و تحليل گذشتگان انتظار داشت، بر بال آراي مردم سوار شد و به آساني به صندلي رياست قوه مجريه رسيد.- برخلاف همه مقاومت‌ها، هرچه در عمق زمان پيشروي كرده ايم، انتخابهاي ايراني رنگ و بوي امروزي تري شده و كار انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان دشوارتر شده است. مناظره هاي انتخاباتي دهم، يكي از مظاهر انتخابات امروزي است كه مي توان آن را بمنزله نقطه عطفي در برگزاري تبليغات مدرن دانست.انتخابات زماني معنا مي يابد كه انتخاب كنندگان با چشم ها و گوش هاي باز انتخاب كنند. در دوره اخير چنين اتفاق مطلوبي رخ داده است و دريچه هاي تازه اي از اطلاعات بر مردم گشوده شد.مناظره ها عرصه يي براي ارائه اطلاعات در باره شخصيت، منش و برنامه هاي نامزدها بود.مردم در سايه تبليغات تلويزيوني و مناظره ها مجالي براي تقويت دانش و اطلاعات  خويش در باره نامزدها يافته بودند و از اين حيث مناظره ها را بايد راهبرد بسيار ارزشمندي دانست.

 

- به موازات امروزي تر شدن انتخابات، انتشار اطلاعات بيشتر و دوري از انتخابهاي قدسي و شورهاي انقلابي، انتخاب كنندگان نيز در انتخاب خرداد 1388 در چندراهي هاي متفاوت گم شدند و گبج ماندند. آنها براي اولين بار با چنين فضايي مواجه مي شدند و به دقت نمي توانستند تصميم بگيرند. از پي هر مناظره انتخاب شوندگان بمباران اطلاعاتي مي شدند و گاه آنقدر آمار و اطلاعات متفاوت مي شنيدند كه كار انتخاب يك نامزد از ديگري بسيار دشوار بود.در مناظره هاي انتخاباتي دهم تشخيص اصلح براي همه مردم چه عوام و چه خواص بسيار سخت بود. گاه سره و ناسره و حق و باطل درهم مي آميختند و نمي‌شد به يك انتخاب قطعي رسيد. گاه حتي تخم ترديد ايجاد مي شد كه همه نامزدها به بيراهه مي روند.بنظر مي رسيد كه انتخاب نهايي مردم در دور دهم شخصي ترين انتخاب ممكن بوده است. انبوهي از مردم با دلايل كاملا متفاوت و به اتكاي شهود و درك شخصي شان به انتخابي روي آوردند و رايي را در صندوق انداختند.در دشواري انتخاب دهم همين بس كه گاهي انتخاب افراد در بدو ورود به شعبه با آنچه كه در نهايت به صندوق راي مي انداختند، متفاوت بود.

 

- برغم پيچيدگي انتخاب و دشواري تشخيص صالح و اصلح، بهتر و برتر يا بد و بدتر، بخش اعظمي از انتخاب كنندگان در دور دهم در نهايت در هواي رويگرداني از هاشمي و آنچه كه محمود احمدي نژاد در ذهن ها نشانده بود، به احمدي نژاد راي دادند و ترجيح دادند بسراغ موسوي يا كروبي نروند. در دور دهم آنقدر فضا دو قطبي و با صف بندي همراه بود كه افراد نمي خواستند عليرغم برخي تمايلات به نامزدهای دیگر رای دهند چرا كه به پيروزي او هيچ كورسوي اميدي نداشتند. رضايي بسيار  ديرهنگام وارد شده و همه فرصت طلايي آمدن قبل از انتخابات را از دست داد.علاقه رضايي به حاشيه امن، دل بستن به ديگراني چون قاليباف و ... باعث شده بود او در دقيقه نود تصميم به حضور بگيرد و خود را عليرغم ويژگيهايي ارزشمندو تسلط در مناظرات، باز هم ناكام نهاد.

 

-در انتخابات دهم،  برخي باورهاي متعارف و شايعات رايج در ميان مردم و در كوچه و بازار كه هيچگاه در كانال هاي رسمي اطلاع رساني نظام راه پيدا نمي كرد، بيشتر هويدا شد. از جمله داستان گزينش ها،  زندان هاي اختصاصي،  افراط گريها در پوشش افراد و حريم خصوصي،  رانت خواريها و ثروت اندوزي آقازاده ها و سكوت قواي مسئول چون قوه قضائيه و ...

 

در اين انتخابات، دكتر محمود احمدي نژاد با مناظره اولش با موسوي، طوفاني بپا كرد و سيلي براه انداخت.بدين سان مناظره هاي انتخاباتي ايران را ملتهب كرد و احمدي نژاد التهاب عجيب و بي نظيري را خلق كرد.

 

احمدي نژاد سدي بزرگ را شكست و حرفهايي را برون انداخت كه همه را به تكاپو واداشت. در سي ساله انتخابات جمهوري اسلامي ايران، چنين سيل سهمگيني راه نيفتاده بود.در اين سيل بزرگ دريچه هاي اطلاعاتي شكست كه گاه نتايج بسيار بسيار تلخي براي برخي جريان ها و نامزدها داشته است. برخي معتقدند اين اندازه از شفافيت و پرده گشايي در مناظره ها،  شايسته نظام جمهوري اسلامي ايران نيست و موجب خدشه جدي در پايه هاي نظام خواهد بود، چرا كه با برملا كردن اسرار افراد و كاركردهاي سوء احتمالي شان موجب وهن نظام خواهد بود.اما بنظر مي رسد چنين نگرشي چندان صائب نباشد.حداقل اينكه ابعادي از خير و خوشي نيز مي توان براي آنچه كه مشاهده شد، متصور بود و آنها را ميمون و مبارك دانست، چرا كه موجب آشكارسازي ابعاد پنهان عملكرد و كاركرد نامزدها شده است.تبليغات و مناظره هاي انتخابات دهم، مسئولان و داوطلبان منصب هاي مهم را متوجه اين موضوع خواهد كرد كه در آينده زير ذره بين خواهند بود و روزي در باره امروز شان مورد قضاوت قرار خواهند گرفت و آنگاه در ترازوي انصاف و عدل مردم سنجيده خواهند شد.آنان كه امروز بر صدارتند بايد بدانند بالاخره روزي كارنامه و ابعاد پنهان منش و برنامه هايشان افشاء خواهد شد و لذا آنها بايد همواره به محاسبه و مراقبه خويش بپردازند.

 - در سايه شرايط حاصله و اطلاعات منتشر شده در مناظرات دهم، اكنون نميتوان چندان به برخي كارگزاران نظام و روندها و رويه هاي جاري اعتماد داشت و به آنها دل بست.بدون توجه به تحليل و تفسير نكات مطروحه و بدون قضاوت نهايي در باره اين موضوع، چنين توسط مخاطبان فهميده و پذيرفته شده كه برخي از آغاز انقلاب و تمسك به باورهاي مقبول مردم ايران، به الاف و الوفي رسيدند و هر مدل و شيوه اي را دنبال كردند. قانون گريزي، مال اندوزي،  عافيت طلبي، خود تفسيري، و استفاده ابزاري از آرمان هاي انقلاب اسلامي شيوه متعارف چنان چهره ها و كارگزاراني بوده است.به همين جهت امروز اين پرسش بي پاسخ مردم از حاكمان دهه اول تا سوم انقلاب مطرح است كه كه آنان با آرمانهاي انقلاب و خواستهاي مردم چه كردند؟ چه بر سر آرمانهاي ملت آوردند؟ چرا اين سالها بخود مشغول شدند و چگونه به چنان مال و منال و نام و آوازه هايي رسيدند؟مردم از به عافيت رسيدگان مي پرسند كه چرا بر شانه هاي زخمي انقلابگران نشستيد و به پله هاي آسمان زر و ثروت رسيديد.اگر اينطور باشد ما را چه تفاوت با كارگزاران رژيم شاهنشاهي است؟مردم اكنون با ترديد به افرادي از نسل اول انقلاب مي نگرند و نمي توانند برخي را منزه و پاك بدانند و اين براي آنها كه همه هستي و نام  خود را مديون انقلاب مردم ايرانند، تلخ و تاسف بار خواهد بود. اگر چنين باوري در ذهن مردم باقي بماند و رنگ حقيقت بدان ممزوج گردد، بناي اعتماد به كارگزاران نظام را فرو خواهد ريخت.

 

 - برخي ناظران و تحليل گران معتقدند دكتر محمود احمدي نژاد، در شطرنج انتخابات حركت آفرين است و هر لحظه حركت غير قابل پيش بيني را انجام مي دهد. اين گروه احمدي نژاد را موج آفرين و فضاساز مي دانند و او را پديده اي نوظهور و فوق العاده مي دانند كه مي تواند فضا را همواره به سود خود رقم بزند.صرفنظر ازاينكه احمدي نژاد را بازيگر و بازي ساز و بازي گردان بدانيم يا نه، بايد اذعان كرد كه او حقايقي هولناك و تلخ را افشاء كرده كه بطور سنتي در باور مردم ايران جاي گرفته بودند.براي مردم درك مافيا، چندان غريب نيست. ما همه هر روز با انبوهي از كژيها مواجه مي شويم كه در پشت همه آنها رانت خواري و فساد مجسم را مي بينيم.براي مردم سخت نيست كه بفهمند قوه قضائيه در اين كشور در مقابله با خائنان و رانت خواران ناكام و گاه مسامحه كار است. مردم در زندگي روزمره خود و به چشم خويشتن كارآمدي يا ناكارآمدي قوه قضائيه را گواهي مي دهند.بنابراين مردم مي دانند كه قوه قضائيه همواره ميزان دار خوبي نيست و نميتوانند به اين قوه چندان دل ببندند.چنين حرفهايي صرفنظر از درستی یا نادرستی این ادعاها كه حتما خريدار داشته است - با توجه به افزوني علاقمندان به دكتر احمدي نژاد در انتخابات و صندوق هاي راي - بايد مورد توجه نظام قرار گيرد و براي همه زنگ خطري را به صدا درآورد.بدون كنكاش در نيت دكتر احمدي نژاد از طرح اين مباحث، بر اولياي كشور است كه به اصلاح كشور بپردازند.- برخي تحليل گران و مخالفان معتقدند دكتر احمدي نژاد داستان فساد و رانت خواري و صف آرايي و دو قطبي كردن فضا را به قصد فرافكني و پوشاندن سوء مديريت خود عنوان كرده و او خود چندان اعتقادي به پاكسازي و شفاف سازي ندارد.اين گروه براي اقامه دليل، برخوردهاي زيگزاگي احمدي نژاد در گردهم آوردن برخي رانت خواران در حلقه خود و مواضع متفاوت او در داستان هاي گاه با ماهيت يكسان را يادآوري مي كنند.دكتر احمدي نژاد در مناظره ها و پس از آن بر ارتقاي رانت آميز و غير قانوني زهرا رهنورد تكيه مي كند و آن را تجاوز به حقوق عمومي بر مي شمارد اما بر رانت خواري و كژي تنديس مجسم تجاوز به حقوق عموم، وزیر سابق کشور، انتقادي واردي نمي كند و بل او را به حلقه خواص خود راه مي دهد. همينطور رحيمي را براي وزارت كشورش كانديدا مي كند و ...نمونه هاي متفاوتي از مواضع متغير احمدي نژاد در خصوص كارگزارانش را مي توان بر شمرد كه در اثبات فرضيه فرافكني و بي اعتقادي مي تواند بكار آيد....اينكه چنين ديدگاهي قطعا با مباني نظري و انديشه و اعتقاداتی که دكتر احمدي نژاد ابراز می‌دارد همخوان نيست. با اينهمه بدون قضاوت نهايي و تحليل عميق تر در باره راستي يا نادرستي چنين باور شايع در نظر خواص و تحليل گران، بايد پذيرفت كه عمده راي دهندگان، چندان به اين داده ها توجه نكردند و آنها را غير واقعي يا نه چندان مهم دانستند.در عين حال، نبايد كتمان كرد كه احمدي نژاد در ابطال چنين نگرش شايعي،  در مقام عمل گاه كم توفيق بوده و بعلاوه برخي ياران و همكارانش علاقه وافري براي دور شدن از مواضع اتهام (كه رهبري نيز در يكي از نشست ها با دولت، ايشان را به آن توجه دادند)، نشان ندادند.شايسته است رئيس جمهور در دور دوم رياست جمهوري خويش،  به اين مهم توجه كند و رنگان چهره ها را از كابينه و اجراءدور كند و ...- بدون قضاوت و نظر در باره همه آنچه كه پيش تر گفته شد بايد اذعان كرد كهما به خط چهارمي در دهه چهارم انقلاب نياز منديم.خط چهارم خط حاكميت تكنوكراتهاي صالح و پاك يا دانشمندان صالح (به تعبير حضرت امام ره)، خواهد بود.آنچه كه امروز فهميده مي شود اين است كه در طي 30 سال از عمر جمهوري اسلامي ايران، انحرافات جدي از خواست و نظرگاه مردم و آرمانهاي اوليه حاصل شده است.بايد اعتراف كرد كه امروز برخي باورها نيز در دالان زمان و بواسطه مواجهه با شرايط واقعي امروزي، استحاله شده و همراه با دگرديسي زمان،  متحول شده اند. در باره اين دسته نظرات سخني نمي گوئيم چرا كه به تحليل ديگري محتاج است كه به وقت ديگري موكول مي كنيم.اما در باره خواستها و نظرگاههاي دقيقا مورد اجماع،  بايد با قاطعيت بر وقوع انحرافات تاكيد كرد.اگر نگاه تيزبيني حداقل مناظره هاي دكتر احمدي نژاد با ديگر نامزدها را دنبال كرده باشد، روشن تر چنين سخني را مي پذيرد.شايد بتوان اين ديدگاه بدبينامه را نيز پذيرفت كه دكتر احمدي نژاد اين افشاگري ها را با نيت ديگري و صرفا براي دستيابي به قدرت مطرح كرده است، اما اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت كه چرا چنين كژيهايي شكل گرفته و چنين سخناني بسهولت مورد پذيرش افكار عمومي قرار مي گيرد.چرا پذيرش همه اين حرفها چندان سخت نيست و حتي مردم چندان ترديدي در اين اطلاعات نمي كنند؟آيا اين بدان سبب نيست كه مردم خود با چنين اطلاعاتي مواجه بوده اند و پازل هايي از اين اطلاعات در نزد مردم وجود دارد و آنها خود يافته هاي مشابهي دارند؟

 

در ادامه مسير حكومت جمهوري اسلامي ايران بايد راه را بر كساني كه در ذهن مردم خوشنام نيستند بست و اجازه نداد رانت خواران حرفه اي بر مسندهاي مديريتي مملكت جاي گيرند.دولت نهم نيز با كاستي هاي بيشماري روبرو بوده كه قطعا بايد در دولت دهم از آنها دوري نمايد.ما به جريان نويي نياز داريم كه در 4 سال آينده بايد خود را آماده كند تا بر عرصه حكومت بنشيند.گروهي كه كارنامه پاكي دارند و دربر قله علم  نشسته اند.صلحاي متخصص.اگر دولت دهم در چنين مسيري حركت نكند، بدون ترديد جز فرصت سوزي چهارساله دستاوردي براي نظام جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت.

 - اگرچه دكتر احمدي نژاد خود واجد نگرش و ديدگاه ويژه اي است اما ذكر چند پيشنهاد مشفقانه براي دولت دهم مفيد خواهد بود:

 

1- همه انديشمندان مستقل و صاحبان تحليل تصديق مي كنند كه در مقاطعي از مديريت دولتهاي ارجمند گذشته ، كژيها و ناراستي هاي تلخ بسياري اتفاق افتاده كه مردم مستقل و افراد غير وابسته و ناظران دلسوز را به آه و افسوس و ناله انداخته بود...بطور قطع و يقين مردم خود مي دانستند و مي دانند كه مافيا و قبيله گرايي و رانت خواري و قانون تفسيري خوره هاي انقلاب است.مردم قطعا مي دانند كه شخصيت هايي بر بال و دوش مردم نشستند و در صندوق سرمايه انقلاب و نظام دست بردند و مردم را به نظام بدبين كردند.امروز نيز مردم بخوبي اين مباحث را مي فهمند و مصاديق را ميدانند و بدانها آگاهند.

 

مديران و رئيس دولت دهم نيز نبايد فراموش كنند كه راز اقبال مردم به ايشان علاقمندي و تمايل 24ميليون ايراني،  همين اطلاعات دردناك و واقعيت هاي تلخ بوده است.بياد داريم كه حداقل 17 ميليون ايراني در انتخابات نهم نيز از جناب آقاي هاشمي رفسنجاني (با همه ارزشمنديها و تلاشهايش)، روي برگرداندند و احمدي نژاد را كه ادعاي راستي و صداقت و بازگشت به مكنونات قلبي دلسوزان انقلاب اسلامي ايران داشت ، بر راس قوه مجريه نشاندند.بنابراين مردم خود آگاهند كه در اين سي سال چه گذشته است و چه كساني به منافع مالي بسيار و رانت هاي افسانه اي رسيدند.حساب روشن است.پسنديده تر آن است كه همراهان دولت دهم با تكيه بر عوامل دروني، بر كاميابي هايشان بيفزايند.

 

2- دكتر احمدي نژاد با آرمان اصلاح ساختار و نظام اداري و بازكردن حلقه بسته مديريتي بر قوه مجريه تكيه زد.اين خواست همه انديشمندان صالح و جوانان تازه به تحليل رسيده بود.قطعا همه جوانان و ميان سالان حاضر در قوه مجريه و نهادها و دستگاههاي اجرايي كشوردر اين موضوع با دكتر احمدي نژاد همسو و هم نظرند.اما با كمال دلسوزي بايد گفت كه در دولت نهم گاهي براي اداره كشور چندان به چهره هاي مستقل و صالح تكيه نشد.بايد انتظار داشت در دولت دهم چهره هاي پاك و بي ادعا اما متخصص و صالح بار قوه مجريه را بر دوش كشند.وجود چهره هاي مبهم الحالي چون ...و برخي مشاوران جوان غير متخصص و حتي انتخاب وزراء و معاوناني كه كارنامه مديريتي و علمي شان با يك دانشجوي ليسانس برابري نمي كند براي هواداران دولت دهم تلخ خواهد بود..اميد است آقاي رئيس جمهور از ظرفيت چهره هاي برجسته،  غير رانتي و بويژه چهره هاي مستقل و پاي بند به آرمان انقلاب اسلامي كه خود كارنامه پاك و درخشاني دارند، بيشتر استفاده كند.بدون شك اگر نظام مديريتي بر گرده رانت خواران رنگان صفت، بند باز ،  ملون و ناسالم قرار گيرد ناكجا آباد ديگري در انتظار نظام خواهد بود.دولت دهم در اين مهم بايد بسيار بيشتر تامل كند.3- فقدان تعامل منسجم با اردوگاه علاقمندان از كاستي هاي رئيس دولت نهم و حلقه اول آن بود.رئيس جمهور كمتر شفاف و صادقانه حتي با اردوگاه همراهان اوليه اش سخن گفت و آنها را در حيرت و سرگرداني رها كرد.او از فرصت هاي فراخ و فراوان نشست هاي تلويزيوني عمومي يا خصوصي اش در دور اول نيز استفاده نكرد تا ابعاد برخي نگرش ها و تصميماتش را براي همراهان صادقش بشكافد .نگارنده  در يادداشتي كه 15 آبان 1387در وب منتشر شده بود اين مهم را يادآوري كرده است:"...ناصحانه مي پرسيم احمدي نژاد چگونه مي نگرد كه سوز و ناله اصوليون تازه به او پيوسته و خادمان آزمون پس داده را نمي بيند و نمي شنود؟ با احترام بايد گفت برخي گفته هاي احمدي نژاد با برداشت عمومي اصوليون متناقض است. ..به دور از انتظاراست كه رئيس دولت حرفهاي مشفقانه و دلسوزانه و همراهانه منتقد برگزيده دولت را نيز در حاشيه ببيند.به راستي چرا برخي موضوعاتي چون موضوع وزير كشور،  از نظر احمدي نژاد مهم به شمار نيامده است؟چرا او انديشه و قضاوت افرادي چون شريعتمداري را قابل تأمل عملي ندانسته است؟حداقل انتظار اين است كه او سخنان پردازش شده شريعتمداري را ... مورد تأمل قرار دهد. با علاقه بايد گفت آقاي رئيس جمهور پشتيباني معنوي اردوگاه اصول گرايان نيك خواه و بدون سياست بازي را دست كم گرفته و در دامن برخي دوستان دشمن شادكن گرفتار آمده است. .."بعلاوه صاحب اين قلم همچنين در يادداشت ديگري كه آنهم ،  10 شهريور 1387 در پايگاه رجانيوز منتشر شد زنگ خطر ناهمساني مباني اوليه گرايش به احمدي نژاد و نتايج فعليت يافته نزد دوستداران  او را به صدا درآورد و به اين نكته پرداخته كه :"...پايداري استمرار دولت نهم در گرو توجه به اين واقعيت است كه چنانچه دوستداران احمدي نژاد نتايج فعليت يافته را با مباني اوليه در تناقض پندارند،  امكان پايداري قلبي استمرار دولت نهم با چالش مواجه خواهد شد.از منظري ديگر بايد پذيرفت كه بقاي هر طيف و جبهه نظري و يا هر اردوگاه فكري،  عميقاً به درك مشترك همراهان آن طيف بستگي دارد. به عبارت ديگر،  براي استمرار و پايداري همراهي هاي ضروري دوستداران و آرمان خواهان دولت نهم،  ايجاد ترديد در باورمندي هاي مبنايي،  سم مهلكي است كه ماندگاري انديشه هاي رئيس دولت را با صعوبت مواجه خواهد نمود.خدشه در باورهاي دوستان و ايجاد شرايط براي تغيير گرايشات و دوري احتمالي از مواضع،  بسيار نگران كننده خواهد بود.برخي شواهد در شرايط جاري،  موجب مي شود باورها مورد خدشه قرار گيرد. به علاوه در طول زمان و در حركت همواره پر فراز و نشيب دولت نهم،  تحولات بسياري شكل گرفته است كه موجب چند پارگي در اردوگاه اصول گرايان شده است. اشاره به مصداق ها مي تواند موجب اطاله كلام باشد كه البته مي تواند محل بحث و جدل نيز باشد اما به عنوان يك امر مهم لازم است،  تأكيد شود كه خدشه در مباني و عدم درك رفتارهاي متفاوت در نگاه اول،  چندان خوشايند معتقدين نيست. به ويژه آنكه هر اندازه كه فراز و فرود تحولات تشديد شده است،  تبيين رفتارها و چرايي تفاوتها در مصاديق،  كمتر مورد توجه قرار گرفته است.از منظر اصول گرايي و نگرش انقلابي،  ذكر اين نكته و توجه به اين نكته حياتي است كه در انتخاب هاي متعدد،  آنچه كه مي تواند و بايد از نظر دور نشود،  ميزان انطباق انتخابها (اعم از نگرش ها،  تاكتيك ها و انتصابها)،  با آرمان هاي اوليه است. هر انتخابي كه در مسير راه،  از آزمون انطباق با آرمانهاي اوليه سربلند بيرون نيايد،  بايد در ترازوي حساس ديگري مورد نقد قرار گيرد و در صورت انتخاب،  تنها و تنها با تكيه بر عوامل و انديشه تببين گرايانه ثانوي مستحدثه پذيرفته شود. روشن است كه اين انتخابها نيز محدود بوده و جنبه استراتژيك خواهند داشت."4- نگاه بدبينانه به بسياري از ظرفيت هاي موجود موجب شده است حداكثر هزينه و تخاصم در طبقات جامعه شكل بگيرد و علاقمندان به آرمانهاي احمدي نژادي را كم كم نااميد كند.بارش و بمباران انواع سخن هاي گاه ناصادقانه  توسط ياران احمدي نژاد از همين سو قابل ذكر است.توجه كنيد:وزير علوم و آموزش و پرورش، دانشگاهها و نظام آموزشي را با غربي دانستن و نامتعهد خواندن، در حلقه مخالفان گردآورد.حتي با فرض درستي اين ديدگاه، چنين سخناني دانشگاهيان را آزار داده و آنها را ناخشنود مي كند.ضمن اينكه گفتن اين سخنان دستاوردي ندارد.اگر مي خواهيم نظام درستي بنيان نهيم، راهش همكاري همين دانشگاهيان و فرهنگيان است.معاون اول رئيس جمهور نظام برنامه را غربي و برخي نيز مباني برنامه را شرم آور دانسته اند.در سايه چنين نگرش هايي سازمان مديريت و برنامه ريزي مورد بي مهري قرار مي گيرد و كاركنان و كارشناسان شاغل درآن كه البته بسيار هم در طول سالهاي پس از انقلاب تلاش كرده اند، به ناراضيان اضافه مي شوند.مي توانيم بپذيريم كه مباني برنامه چهارم با نگرش هاي بازجهاني و فضاي جهاني شدن نوشته شده و حتي مي توانيم شهادت دهيم كه برخي صاحبان تحليل در برنامه چهارم ، بيشتر شيفته نظم نوين جهاني و مدل آمريكايي شده بودند.(اين موضوع حتي مورد اعتراض كارشناسان آن سازمان نيز بوده است).اما اولا اين يك نگرش تا اندازه اي ساري و جاري در فضاي دولت و كشور بوده و ثانيا حساب كاركنان و كارشناسان آن سازمان و بدنه آن از محققان و پژوهندگان اسناد پشتيبان برنامه جدا بوده است.اگر براستي بنا بر اصلاح نظام برنامه و بودجه بوده (كه قطعا لازم و خواستني بوده و مورد پشتيباني كاركنان آن سازمان هم بوده است)، چرا روشهاي درست تري انتخاب نشده و نمي شود؟ساده ترين و كم هزينه ترين روش اينكه كارشناسان دلسوز و تكنوكراتهاي صالح و سالم همان سازمان مي توانستند اين مقصود را برآورده كنند .نيازي به انواع خدشه ها و بمباران شخصيتي و مغزي برخي دوستان ناآگاه نبوده است.چنين كاركردي موجب شد ظرفيت ارزشمند گروهي از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز از دست برود.در مورد دانشگاه آزاد اسلامي نيز همين اتفاق افتاد. اعضاي هيات علمي و كاركنان و حتي مديران دانشگاه آزاد اسلامي از كژيهايي آن سيستم بخوبي آگاهند اما با برخي روشهاي نه چندان كارآ، ظرفيت بدنه آن دانشگاه نيز براي همراهي با دولت نهم از دست رفت.در اين موضوع نيز نيازي به آن شيوه افشاگري ها نبود،براي مقابله با ناراستي هاي دانشگاه آزاد،  شايد بهتر بود دكتر احمدي نژاد از عباسي وزير تعاون خودش كمك بگيرد كه رياست واحدهايي را در همان دانشگاه بر عهده داشته است. تجارب ثمره هاشمي و علي احمدي، برادران دانشجو،  ...و حتي وزير علوم كه با دانشگاه آزاد همكاري داشتند و بنظر در مقاطعي عضو هيات علمي آن بودند، هم مي توانست كمك كند و ...5-اكنون كه دور اول رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد به پايان مي رسد و دور جديدي از مديريت ايشان آغاز خواهد شد، بايد انتظار داشت كاستي ها،  سستي ها و سوء عملكردها در برخي حيطه ها و امور بدقت مورد بررسي قرار گيرند و پس از محاسبه و مراقبه راه بهبود و توسعه طي شود.غفلت از اين مهم و بويژه ناديده گرفتن كار تئوريك و منسجم و نظريه پردازي هاي عالمانه و نيز تعامل و يكپارچگي عقلاني در اردوي حاميان دهم مي تواند لطمات جدي بر دولت دهم وارد نمايد.

 

6- آخرين نكته اينكه گروهي از جماعت 13 ميليوني علاقمندان مهندس موسوي، از عدم اهتمام دولت نهم به آزادي فردي و بويژه پوشش زنان و دختران جوان، سخت آزرده بودند و بر اين اميد بودند كه با حضور موسوي به سلائق فردي شان احترام گذاشته شود.از اين منظر بايد دانست كه گشت ارشاد كاهنده آراي ايشان و در تضاد با سخن انتخاباتي رئيس دولت نهم، بوده است.در دور دهم بايد به اين موضوع عنايت شود و  روشهاي غير كارآ و غير مقبول استمرار نيابد و بجاي روشهاي تحكمي و تخاصمي،  روشهاي مشاركتي فرهنگي و روشنگريهاي دقيق و ظريف در كانون توجه و اجرای قرار گيرد.

 
Share/Save/Bookmark
 


alireza
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۰:۳۹:۳۱
جناب اقای توکلی
با توجه به اینکه شما دسترسی بیشتری به مسولسن صدا وسیما دارید از شما در خواست میکنم تا صدا وسیما را برای دعوت مجدد از اقای موسوی برای مناظره با عوامل ذیربط انتخابات تر غیب کنید تا حقیقت برای همه روشن شود و مردم بیش از این در بلا تکلیفی نمانند
(به عنوان کسی که در انتخابات مجلس به شما رای داده ام به طور جدی انتظار پیگیری این موضوع را دارم) (172862)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۱۰:۲۶
دوست عزیز، مگر صدا و سیما از موسوی نخواسته بود که یک مناظره ترتیب دهد و به رسانه ملی بیاید و با کارشناسان بحث منطقی کند. او که قبول نکرد و گفت که یک برنامه پخش زنده، بدون حضور کارشناس می خواهد.
شما که علاوه بر ادب و قانون گرایی و . . . انصاف هم دارید، منصفانه این واکنش موسوی را نقد کنید. (173425)
 
reza
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۴۵:۲۵
کی همچین چیزی بود اصلا بیچاره رو دعوت نکردند چقدر دروغ میگید (173471)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۴:۵۶:۴۱
آقا رضا ما حتما باید قسم بخوریم که شما باور کنید. تو تمام خبر گزاری های معتبر مانند فارس و ایسنا و ایرنا و مهر و . . . این خبر رو خوندم.

موسوی هم نه رهبر را قبول دارد، نه دولت را قبول دارد، نه قانون را قبول دارد، نه قوه قضاییه را قبول دارد، نه شورای نگهبان را قبول دارد، نه رسانه ملی را قبول دارد، نه 62.63 درصد جمعیت ایران را قبول دارد. در عوض بی بی سی و صدای آمریکا را که همجنس بازان را بر روحانیت برتر میداند، قبول دارد. خوب آقای موسوی، شما که تمام مولفه های این نظام را زیر سوال بردید آیا ما باید قبول کنیم شما فرزند این انقلاب و این مردم هستید؟
من متاسفم که اخلاق موسوی با سرعت نور در بین هواداران تعصبی اش در حال دوپلیکیت شدن است. خواهش می کنیم کمی منتطقی تر . . .

در ثانی واکنش منطقی تر هم در مباحثه و کلا در زندگی بدین صورت است که تا زمانی که خلاف سخنی اثبات نشده آن سخن صحیح است. که باز این هم از اخلاقیات دیگر موسوی است که اول همه چیز را رد می کند ( بدون اینکه تحقیق کند ) بعد که گندش در اومد شروع به فرافکنی یا فرار به جلو می کند. (173702)
 
م.رجبی
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۳۵:۲۰
آقای موسوی حاضر به مناظره نیستند. ایشان می خواهند حرفهای خارج از قانون اساسی خود را به صورت خطابه و تحریک مردم در صدا و سیما بگویند. صدا و سیما محل حضور انسان هایی که التزام عملی به قانون اساسی ندارند نیست. ایشان باید به سازکار های دمکراتیک تن دهند آنگاه از امکانات عمومی کشور مثل صدا و سیما برای نقل دیدگاه شان بحره ببرند (173440)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۵:۴۴:۲۳
من یکی که فقط از الف شنیدم که موسوی گفته مناظره نمیام.خود برنامه که اگر ضبطی باشد هیچ عاقلی قبول نمیکند(با این رویکرد یک جانبه گرایانه صدا وسیما).نه در سایت قلم دیدم و نه جای دیگری.
تازه اگر هم گفته باشد، مگر صداوسیما این همه مدت این همه برنامه زنده یک جانبه علیه موسوی پخش نکرد؟خب اقلا دو دقیقه هم او حق دارد عملکرد خودش را توجیه کند.حق ندارد؟
یک چیزی را هم بگم که موسوی نه ضد انقلاب است، نه قانون اساسی را زیر پا گذاشته و فرصتهای ضربه زدن از جانب بیگانگان را هم همین صداوسیمای میلی و عملکرد خوخواهانه آقایان مسوول ایجاد کرد نه موسوی.آقایان حتی قدرت هضم و تحمل تجمع آرام و ساکت مردم را هم ندارند.خب بیگانه هم از همین نقاط ضعف استفاده کرد نه چیز دیگری.
اگر مردم با آن حضور گسترده به خیابان نمی آمدند شک ندارم که انتخابات سه سوت تایید و تمام و هیچ وقعی هم به موسوی نهاده نمشد. الان آقایان اقلا حضور مخالف مردم (به یمن قانون شکنی موسوی!)را دیدند. محسن رضایی با آن سابقه (که به تفکرات آقایان خیلی نزدیک است)که از راه قانونی مثلا وارد شد چقدر بهش محل گذاشتند؟چرا انصراف داد؟ دوستان قبل از حمایت یک جریان اندکی تفکر لازمه کار است. (173542)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۰:۴۹:۵۷
احمدي نژاد با اين كار توانست انقلاب اسلامي را براي بسياري از افراد كه از انقلاب دل بريده بودند دوباره زنده كند و بسياري از اراي خاموش را به سمت خود بكشد.

اشتباهي كه اصلاح طلبان مي كنند اين است كه فكر مي كنند اكثر اراي خاموش مخالف نظام هستند در حاليكه بسياري از انان دوستار نظام اسلامي حقيقي
هستند نه ان نظامي كه عده اي فقط به فكر منافع خود باشند و منافع مردم را اولويت دوم بدانند. (172893)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۰:۵۳:۲۵
یکی از مواردی که آقای احمدی نژاد باید بدانند این است که بیست و چهار میلیون نفری که به ایشان رای دادند، هر کدام دلیلی برای رای خود داشتند. بعضی واقعاً رفتار ایشان را در دوره چهارساله گذشته می پسندیدند، اما برخی دیگر نیز به دلایل سلبی (مثلاً جلوگیری از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان رادیکال یا برخی آقازاده ها) به ایشان رای دادند. من خودم یکی از افرادی بودم که در دسته دوم بودم و به شخصه به بسیاری رفتارهای ایشان (تک روی ها، لج بازی ها، استفاده از افراد ناصالح در کابینه، حرکات سیاسی پرهزینه و غیرمنتظره، ...) انتقاد دارم، و امید دارم ان شاء الله این رفتارها در آینده نزدیک تصحیح و اصلاح شود. (172895)
 
دانشجو
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۰:۵۴:۳۶
از شما تعجب می کنم یا اطلاعاتتان ناقص است (که چنین نیست) یا خود را به ناآگاهی می زنید. مدرک آقای کردان و مربوط به دولت های گذشته است و احمدی نژاد کوچکترین نقشی در تائید آن ها ندارد و برعکس بلافاصله بعد از این جریانات، دستور پیگیری مدارک را صادر کرد و برخلاف تمام شایعات، هیچ گاه کردان را به حلقه نزدیکان خود نبرد؛ که اگر هم ببرد و از تجربیات او که با سرمایه همین نظام بدست آمده است، استفاده نماید کار نادرستی انجام نداده است.
کل موارد شما از رانت به همین ها برمی گشت و به نظر می رسد بیشتز قصد امتیازگیری از دولت را دارید که تمام موارد خوب را نادیده می گیرید و فقط چند نقطه سیاه را با بزرگنمایی به خورد مردم می دهید.
همه دولت ها در دنیا، چنین مواردی را دارند اما هیچگاه مخالفینش، زیاده روی را به آنجا نمی رسانند که کشور فلج شود؛ اما در اینجا شما ها فعالیت دولت نهم را با تخریب های خود فلج کردید و منتظر بودید تا از میان 100 کار درست دولت، یک کژی بیابید و تمام فعالیت ها را زیر سؤال ببرید.
سخن امیرالمومنین را حکم بگیرید که حق را در افراد نجویید و در حق بجویید.
اگر ملاک شما هم چنین باشد، تمام وقت خود را صرف پیدا کردن اشتباهات ناچیزی در صد بزرگی از کارهای دولت نمی کردید و بدتر از آن به بزرگنمایی آن نمی پرداختید به طوری که هر روز کام افراد را با مسائل خرد و درشت تلخ کنید.
اگر خاتمی بنابرادعای خودش، هر 9 روز یک بحران داشت؛ مردم ایران به لطف ملانقطه بازی شما، هر روز را با 9 بحران شب می کنند؛ این در صورتی است که حجم این اشتباهات بسیار بسیار کوچک است و ارزش این همه تنش هر روزه را ندارد (172898)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۴۷:۰۳
اولآ:
که وظیفه رییس جمهور تحقیق در مورد مدرک وزیرش نیست. این وظیفه بر عهده مجلس است. که همان مجلس اصلاح طلب به کردان رای اعتماد داد. البته شما لابد می خوای بگی که موسوی اصلاح طلب نبود اصلاح طلب اصول گرا بود.

ثانیا:
کردان در دوره خاتمی ( همان سید خندان که حامی موسوی بود و به خاطر او کنار کشید) هم وزیر بود که کسی به او چیزی نمی گفت. لابد اون موقع مدرکش واقعی بود.

ثالثآ:
کردان به غیر از اون دروغی که در مورد مدرکش گفت یک خیانت بزرگتر هم کرده بود که متاسفانه زیاد به آن پرداخته نشد. و آن قرار داد نفتی کرسنت بود که در دوده خاتمی بسته شده بود. و به خاطر رشوه ای که به او داده بودند قراردادی را امضا کرده بود که نفت را به قبمتی بسیار پایین تر می فروخت. که همه در دوره خاتمی رخ داده بود. آن زمان که خاتمی وقتش رو صرف بی حجاب کردن و بی غیرت کردن جوونهای این ملت و چاپلوسی و خود شیرینک بازی به اسم گفتگوی تمدن ها و کلی کارهای مزخرف دیگر می کرد. خدا از سرش نگذره (173445)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۰۱:۳۲
شما مطمئنی مجلس اصلاح طلب به کردان رای داد؟ یا کردان در دولت خاتمی وزیر کدام وزارت خانه بود؟
فکر کنم یه کمی تاریخ را قاطی کردی، چون کردان در سال 87 وزیر شد و بعد مدتی هم برکنار. حالا در این سال مجلس اصلاح طلب کجا بوده پیدا کنید پرتقال فروش را!
ضمن انکه خوب است جواب دهید که جرم کسی که در جمهوری اسلامی مدرک جعل کند چیست؟ قبول که رئیس جمهور در مورد مدرک وزیرش تحقیق نکرده، اما بعد فاش شدن جعل، چه برخوردی باید با او صورت می گرفت؟ اگر یک فرد عادی در جامعه چنین کاری بکند، جرمش چیست؟
یه کم تاریخ رو مطالعه کنی و بعد کامنت بذاری بد نیست... (173481)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۵:۱۸:۳۶
موسوی خدابیامرز هم رو به دوربین می کرد و به مردم میگفت که: مردم، این مرد ( احمدی) قدرتی دارد که به گونه ای به شما می گوید 2*2 تا میشه 10 تا که شما باورتان می شود.

این طوری که او می گوید یا ما ( توده مردم ) انسانهای بی شعوری هستیم. یا که احمدی نژاد واقعآ نائب امام زمان است که همچنین قدرت متافیزیکی ای دارد.

داداش من این صحبت ها توهین به شعور مردم است. (173710)
 
احسان
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۸:۴۷
آخه چرا نظرهایی که معلوم است دروغ است را منتشر میکنید،
کردان وزیر بوده؟

دیگه چی (173699)
 
ف. طارمی
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۰:۵۹:۱۶
دلگیر شدم از این نوشته. شاید در آمریکا نامزدهای انتخاباتی بتوانند راجع به روابط خصوصی طرف مقابل هم ادعا کنند و شاید این مبارک باشد، اما در جامعه ای که فضای آن فضای همه جانبه ای نیست و خیلی از ارکان نظارتی دارای اشکال و ایراد است، قطعا ادبیات سخیفی که احمدی نژاد پایه گذار آن بود نمی تواند مورد تشویق قرار بگیرد. سرکوب همه جانبه یک طرف ماجرا در حالی که راهی برای پاسخ گویی باقی نمی گذارد روش صحیحی نیست. برای قشر متفکر و بدون عقده ایران مشخص است که احمدی نژاد برای این که خود را بالا ببرد دیگران را به هر نحوی کوبید. و متاسفانه خیلی بر این باورند که او این کار را انجام داد برای آن که خیلی از سازمان ها در دستان گروه خودش اداره می شد و نظارت صحیحی بر آن نبود.

متاسفانه ادبیات ایشان به افراد دیگری هم نظارت کرده است. درحالی که در این نوع گفتمان اصولا منطق جای چندانی ندارد. به طور طبیعی مردم از حاکمان خود ناراضی اند. و قطعا از عموم اجتماع نمی توان اتظار داشت که سطح فکر بالایی داشته باشند و مسایل را به خوبی تشریح کنند. مثلا خیلی از افراد حتی امام خمینی (ره) را موجب شهادت فرزندانشان در جنگ تحمیلی می دانند؛ اما این نکته صحیح نیست و در دید کلان نمی توان به این گونه قضاوت ها اجازه ورود داد. بنابراین باید جامعه بر مبنای فکری باز و تعقل اداره شود، نه بر مبنای احساساتی که مردم نسبت به حاکمان خود دارند.

شاید جمع زیادی از مردم از لحاظ مادی در مضیقه باشند و این گونه سخن گفتن، آنان را بر این پندار بدارد که مثلا شخص آقای هاشمی حق ایشان را خورده است. آیا این فکر، فکر درستی است؟ آیا اگر آقای هاشمی و خیلی ها را کوبیدیم، فقیران ثروتمند می شوند؟! یا این نوع گفتمان تنها بازی با احساسات است؟ من از شما می پرسم آیا تحریم ها نقشی در فقر عمومی جامعه نداشته اند؟ چطور در این گفتمان یکطرفه از تحریم ها به عنوان فرصت یاد می شود؟

خیلی متاسفم که نگاه یک سویه در جامعه در حال گسترش است. خداوند به همگی ما عقل سلیم عنایت کند.

(لطفا نظرم را منتشر کنید) (172901)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۸:۴۰:۱۷
حالا من از شما 1 سوال دارم آیا درسته که با حرف هایی بی اساس یک دولت رو که با رای مردم انتخاب شده و توی این 4 سال خدمات زیادی به مردم محروم کرده رو دروغ گو بنامیم؟انقدر بگیم دروغ گو که که به باور خیلی ها بشینه،این ادبه؟آیا این درسته که طبق گفته شرکت اسرائیلی بگیم ایران فاسد ترین کشور جهانه؟این ادبه که انقدر بگیم دولت دروغ میگه که صدای رهبر هم در بیاد؟
خداوند به همه ما انصاف عنایت کند... (173308)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۶:۱۷:۵۹
در مورد خدمات دولت و اینکه بجا و سنجیده است یا نه سخن بسیار است(کارکرد سهام عدالت، انواع و اقسام پول پخش کردنها و...) اما در مورد دروغگویی که دیگه جای شک و شبهه نیست برادرمن. صاف و پوست کنده میگفت تورم 25، 15 است. در حالی که داشت خلط مبحث میکرد(نقطه ای و میانگین). یا نرخ بیکاری! خب اینها شاخصهای مهمی است.این نحوه رفتار و موارد مشابه آن واقعا دروغگویی است و من نمیدانم شما دروغگویی را به چه تعبیر میکنی؟ در طول چهار سال تا آخرین لحظه های مبارزه انتخاباتی اینها میگفتند همه چیز پیشرفت کرده، در همه چیز پیشتاز هستیم و...حتی یک مورد هم نبود(شب آماردهی آقای احمدی نژاد در برابر کروبی) که بگوید ببخشید اینجا ضعف داشتیم کم کاری شد. خب این همه برای دروغگو بودن کافی نیست؟
بعد هم به صرف اینکه یک شرکت اسرائیلی است که نمیشود گفت آنچه منتشر کرده دروغه. استدلالی هم که میشود اینه اگر آنها بگویند\" بسم الله الرحمن الرحیم \"ما نباید سریع و بدون تامل بگیم نه چون آنها اسرائیلی اند و ما باید موضعمان مقابل آنها باشد پس \"بسم الشیطان\"! راهش این نیست که.در مورد خیلی از وقایع علمی موسساتی اظهار نظر میکنند که آمریکایی وانگلیسی و... هستند وما به اظهار نظر آنها حتی به عنوان یک استاندارد معتقدیم.باید در آن زمینه خاص جایگاه و اعتبار و مبنای نظر آنها بررسی شود و نه صرف صهیونیستی بودن. (173548)
 
احسان
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۴:۵۴:۱۸
عزیزم فقط یک جواب :

برو شیراز و در مورد راه آهن شیراز اصفهان، از نزدیک همه چیزو با چشمات ببین، چون ما هر چی بگیم می گید توهینه (173700)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۳۱:۲۸
شما شهدای دفاع از وطن را با کشته شدگان اغتشاشات که اکثرا بدست عوامل بیگانه بود و در پوشش تظاهرات به اصطلاح آرام صورت گرفت را یکی می دانید؟ و امام(ره) را با قانون شکنان مسبب این مصیبتها مقایسه می کنید؟ زهی معرفت (173436)
 
ali
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۰۸:۵۹
برای من جالب که ایشون به راحتی 24 سال از تاریخ انقلاب رو زیر سوال میبره. و اگه کسی به ایشون ایراد بگیره میشه کافر.

اگه الان امام بود واقعا ایشون میتونست اینقدر راحت هر چی دوست داره بگه.

ایشون با نفت 100 دلاری تورم 25% به مردم هدیه دادن چرا به دیگران که زمان جنگ و سازندگی با نفت کمتر تونستن مملکت رو اداره کنن ایراد میگیرن.

من اصلا کاری ندارم کی خوب کی بد. کی برنده کی بازنده.
زمان هاشمی 16 سالم بود زمان خاتمی 20 و الان 28.
اون موقع هاشمی رو دوست داشتم و بعد خاتمی . همه اینا رییس جمهور بودن. اگه شما بهتر میتونین بسم الله. مردم چشم و گوش دارن. نمی خواهد از اسم دیگران استفاده تبلیقاتی کنید. (172908)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۱۲:۱۷
کسی از اسم هاشمی استفاده تبلیغاتی نکرد احمدی فقط می خواست به همه بگه که پشت این لبخند های ساختگی جنتلمنی کم دوام آقای چیز چه گرگ هایی هستن.

شما می دونی کل عسلویه زیر نظر پسر هاشمی اداره می شد همون اول که احمدی رییس جمهور شد پسر هاشمی رو برکنار کرد که باعث شد عسلویه تازه بشه قطب اقتصادی ایران.


شما به من بگو که مسئول نارضایتی مردم چه کسانی بودند. من به شخصه با ایدوئولوژی نظام هیچ مشکلی نداشتم. اما همیشه رفتارهای دوگانه و اشرافی رو برنمی تابیدم. اما احمدی روح تازه ای در جان نیمه مرده این انقلاب و این نظام دمید.
به همین خاطر الان حاضرم برای این حکومت خون بدهم. چون که فهمیدم هنوز هم کسانی در این نظام هستند که دزد نیستند و بوی امام علی و اماو حسین میدهند.

هنوز هم کسانی هستند که ریالی حقوق ریاست جمهوری نمی گیرند. در خانه ای شبیه خانه من زندگی می کنند. پسرشان مانند من به سربازی می رود. . . . (173454)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۵۰:۵۳
جناب آقای محمد ک،
سلام
من ساکن یکی از شهرهای جنوبی ایران هستم. اطرافیان زیادی داشتم که سالها در عسلویه کار می کردند و الان از کار بی کار شدند. البته حرف خودم رو مصداق نمی دونم اما طبق چیزهایی که دیدم و شنیدم عسلویه این چهار سال پسرفت داشته.
یادمان نرود که به گفته ی همان حضرت علی(ع) دشمن دانا بسیار نیکوتر از دوست نادان است(این فقط مضمون سخن ایشان بود)
در مورد استفاده تبلیغاتی از بردن نام آقای هاشمی و خانواده شان گویا شما در ایران نبودید. یک بحث بحث سخنی است که می گوییم یکی هم بحث برداشت اکثریت از سخنانمان است. از فردای آن مناظره بسیار کسانی را دیدم که میگفتند \"دیدی چطور حال هاشمی رو گرفت\" یا \"دست هاشمی رو رو کرد\" و... که مثالها زیاد هستند.
واقعیت این است که احمدی به هر نیتی که این حرفها را زد تبلیغ گسترده ای کرد و به نظرم با شناختی که از ایشان دارم نمی توان گفت منظورشان این نبوده است!
با احترام به همه ی کسانی که برای این آب و خاک زحمت کشیده اند باید بگویم دوران سرنوشت ساز زندگی من که سالهای دبیرستان و بعد از آن بود در دوران آقای خاتمی گذشت و من منصفانه(در مورد زندگی خودم بعنوان یک شهروند) می گویم که بسیار هم خوب بود. (173476)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۰:۲۶:۲۹
راه بی انصافی را نروید
سالهای آقای خاتمی از چه نظر خوب بود؟ امنیت داشتیم؟ فرهنگ رشد کرده بود؟ در مقابل خارجیان عزت داشتیم؟
در ثانی شما چه شناختی از احمدی نژاد دارید که ما نداریم؟ که اینطور با قاطعیت می گویید \"با شناختی که من از احمدی نژاد دارم\" (173588)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۹:۳۷
اگر تورم در دوره خاتمی 0 هم می بود ( که نبود و حتی بیشتر از الان هم بود ) من به شخصه حاضر نبودم بی بند و باری و رشد فساد اجتماعی دوره خاتمی را با اوضاع اقتصادی خوبتر توجیه کنم. برای من به شخصه این یک نوع خودفروشی است. (173717)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۵:۳۲:۱۳
برادر عزیزم

من هم ساکن شیرازم و دوستان بسیاری دارم که در عسلویه مشغول به کارند.

در این 4 سال عسلویه در حال پیشرفت بود بغیر از کمتر یک سال پیش تا الان . دلیل این رکود یک ساله هم آن بود که دو شرکت بزرگ خارجی که یکی توتال فرانسوی بود و دیگری . . . بوسیله دولت هایشان مجبور شدند که قراردادهای پیمانکاری که با ایران امضا کرده بودند فسق کنند. که به خاطر تحریم ها بود. ولی با این حال در این چهار سال میانگین رشد عسلویه بسیار مثبت ارزیابی شده است.

در رابطه با آن دو شرکت پیمانکاری نیز احمدی همین چند روز پیش جایگزین ها یی قرار داده که انشاالله اوضاعش بهتر از قبل خواهد شد. (173715)
 
آقا مهدی متفکر
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۳:۲۰:۵۶
.
.

میشه لطفا به من بگید که چرا آقای رئیس جمهور پسر آقای هاشمی رفسنجانی رو از مدیریت عسلویه برکنار کرد؟ فقط لطفا کلی گوئی نکنید و مدرک معرفی بفرمائید.
هیچ میدونید تعلل این دولت در برداشت میدان گازی پارس جنوبی چقدر به نفع عربها شد و به ضرر ایران؟

ضمنا پسر آقای هاشمی رفسنجانی که در مترو مشغول به کار هستند در ابتدای دولت نهم استعفا دادند ولی آقای احمدی نژاد استعفای ایشون رو قبول نکردند.
هیچ میدونستید ما بهترین مترو رو داریم. هیچ میدونستید دولت با عدم پرداخت بودجه تخصیص یافته مترو چقدر کار تکمیل مترو رو عقب انداخت. من نمیدونم پس اینهمه پول صرف کجا میشه؟ احتمالا دولت دهم در انتهای کارش میخواد همرو سورپرایز کنه.

یک سوال؟
چرا در عسلویه به قول شما برکنار کرد ولی در مترو نه!
بگم بگم بگم
.
.
چون در عسلویه نفت و گاز درمیاد ولی تو مترو دردسر و بلیط و ... درمیاد!


خواهشمندم به انتشار نظر (173526)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۶:۱۴:۰۱
اگر شما اطلاعاتی دارید که بهترین گزینه برای مدیریت پروژه های ملی عسلویه پسر رفسنجانی بوده است لطفآ منتشر کنید تا همه ببینند.

بابا ما داریم از یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی دنیا صحبت می کنیم. یه چاه 10 متری که نمی خواهیم بزنیم. در چنین شرایطی باید مدیریت رو بدیم به کسی که از 99.999999 درصد مردم ایرن شایستگی بیشتری داشته باشه.

البته من در مورد شایستگی و حتی مدرک تحصیلی پسر رفسنجانی هیچ اطلاعی ندارم. اما با اجتماع اتفاقی \"شایستگی\" و \"آقازاده بودن\" در یک نفر خیلی مشکوکم.

در مورد مترو هم اطلاعاتی ندارم. اگر داستان دقیقآ و دقیقآ آنچنان که شما می گویید باشد و هیچ نکته دیگری در این بین نباشد. در آن صورت احمدی اشتباه کرده. او معصوم که نیست. با لاخره هر کسی اشتباهاتی هم دارد. مهم این است که آن اشتباهات چقدر بزرگ هستند و به چه قیمتی تمام می شوند. و اینکه آیا آن اشتباهات عمدی هستند یا غیر عمد هستند.

اما شما چه؟ شما که آن قدر تعصب چشمانتان را کور کرده که تفاوت شب و روز را نمی فهمید و یزید را با امام حسین اشتباهی می گیرید و یا قرآن های سر نیزه ها را نمی بینید. گرگ های بین المللی را نمی بینید. اوباما و شیمون پرز را به رهبری ترجیح می دهید چه؟

از شما یک سوال دارم و هیچ جوابی هم نمی خواهم. این جواب را به وجدان خودتان بدهید. اگر اشکالات و اشتباهات موسوی و احمدی را در ترازو قرار دهیم، کفه ترازو به سمت چه کسی سنگینی می کند؟ (173734)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۰:۲۳:۵۵
مگر امام با مهندس بازرگان و بنی صدر و سحابی و دکتر پیمان و مجاهدین خلق و خیلی های دیگه که زمانی انقلابی بودند و در کنار انقلاب، چه کرد؟ در مقابلشان کوتاه آمد!

چرا هاشمی حساب خود را از پسرانش جدا نمی کند؟ (173587)
 
پارسیان
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۱۵:۱۸
پس از انتخابات همه چیز روشن شد و وضعیت قبل و بعد از انتخابات یکسان نیست.الان مردم قضاوت بهتری می کندد. (172915)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۱۵:۳۳
مطمئن باشید از این جماعت 24 ملیونی که به آقای احمدی نژاد رای دادند اکثر شون به خاطر مبارزه ایشان با بد حجابی و فساد اجتماعی رای دادند

و دلیل اصلی شکست آقای موسوی به نظر من بی بند وباری برخی / برخی / از حامیان ایشان بود که آقای موسوی در کنار آنان حضور پیدا می کردند (172916)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۹:۰۳:۲۹
ما که از ایشان مبارزه با بدحجابی و بی بندو باری ندیدیم بلکه ایشان هم با گشت ارشاد مخالفت کرد و به پلیس نامه نوشت. ایشان از یکطرف ادعای اصول گرایی دارد و از سوی دیگر نگاه می کند مردم چه می پسندند که مطابق میل شان تصمیمات خود را تنظیم کند (173320)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۱۶:۱۳
نمی گویم که احمدی نژاد همیشه درست عمل کرد و از عمده ترین انتقاد بنده به او نداشتن حزب و تحزب است که باعث شد ایشان افراد همفکر و صاحب نظر را شناسایی نکند و یا دچار تعویض مککر وزرا گردد
اما هیچگاه تقسیم بندی اصول گرا و اصلاح طلب را قبول ندارم و اینکه علت انشقاق در اصول گرا ها را یک چیز می بینم وان تحولی که احمدی نژاد در سیستمهای کهنه و سیاسی بازی رایج بوجود آورد مثل توصیه نپذیرفتن از مدعیان و مشهورین رسانه جریان(اسم انها بزرگان ونخبگان نیست!)و سعی بر کارشناسی کردن و بررسی عملکرد برای اولین بار در کشور هرچند که گاهی اشکال دادشته یا دچار اشتباه شد اما رویکرد کاملا صحیح بود
دوما باز کردن حلقه های مدیریتی از یکسری اسمی خاص و افرادی که در هر دوره با رایزنی مدیر بودند مثل زنگنه ، مرحوم نوربخش، اصلا بعضی مدیر دائم العمر شده بودند در لایحه های معاونت و البته در این دوره متووجه شدیم که نخبه بودند!
سوما مبارزه با رانت و توصیه بازی( سخن ناطق نوری در این مورد جالب است)که از هر دوبخش خصوصا اصولگرا موجب ازردگی شد ، چون بعضی از اقایان سالها به اسم دین و امام بر ارای مردم سواری میکردند ولی اگر زمانی احساس میکردند جریان در جهت مخالف است ابایی نداشتند( شما را به عملکرد اقایان هاشمی در انتخابات یعنی هاشمی 2005 و لاریجانی در فیلم انتخاباتی سال 84 و نقش شیرین عبادی و قالیباف در شیوه تبلیغاتی ارجاع میدهم) بعضی از اقایان مذکور و عده زیادی تنها میوه چین انقلاب بودند نه ثمره ان بلکه مصرف کننده ثمره و تولید کننده زباله بودند
در عملکرد و افکار اقایان عدالت جایی نداشت وندارد البته دیدیم که درتبلیغات این دوره سعی شد حرفهای احمدی نژاد با حروف دیگری تکرار شود
چهارم در این 30 سال انقلاب با رایزنی تنها رانت تولید شد برادر گرامی نه اینکه فسادها اصلاح شدند
در اخر تمام این انتقادات را به حساب ایده ال گرایی شما از احمدی نژاد فرض میکنم که ایرادی ندارد! (172917)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۲۲:۴۴
دیروز وقتی بیانیه آخر موسوی رو خوندم به خودم افتخار کردم که از کسایی حمایت می کنم که مردم رو با منافعشون معاوضه نمی کنن.
به هر حال موضع ما در قبال دولت دهم مشخصه !(مثل میر حسین)
در مورد رفتار آقای احمدی نژاد هم زیاد وسواس به خرج ندید ! اینطوری خودتونو اذیت می کنید !
راستی ایشون بابت مناظره هاشون و رفتار قبل از انتخابات محاکمه نمی شن؟ (172926)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۷:۳۱:۲۷
نه خیر - ولی قطعا دکتر چیز حسین، به واسطه دروغگویی، قانون گریزی و مخالفت با ولایت فقیه، محاکمه خواهند شد. (173759)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۲۵:۱۹
efshagari?yani in mozakhrafati ke bar zabanha randeh shod va halbe rahbari ra be dard avard, vagheyathaee bud ke be zaban randeh shod?khod guiyo,khod khandiyo,khod marde honarmandi (172930)
 
م.مرگان
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۴۰:۵۴
در تکمیل بند آخر بحث در مورد گشت ارشاد باید اشاره کنم که چند مورد دیده ام که گروه هایی در دانشگاه متشکل ار تعدادی خانم های با حجاب چادر گاهی در تردد هستند که به دانشجویان تذکر می دهند...
این بسیار زشت و تداعی کننده هرچند سبک سالهای 62 و بعد از انقلاب فرهنگی می باشد. به نظرم اینگونه تذکرات دیگر جایگاهی ندارد و تنها باعث تمسخر و سرپیچی بیشتر دانشجویان می شود.
مضافا به اینکه تذکرات صرفا جنبه سلیقه شخصی تذکردهنده را دارد و به هیچ وجه ضابطه خاصی برای تذکر نیست. مثلا ممکن است این ضابطه ها اینطور تعریف شده باشند که شلوار کوتاه به شکلی که پای عریان شخص دیده شود نباید پوشیده شود یا مثلا مو از پشت روسری بیرون نباشد و ...
ولی من مشاهده کردم که به تعداد جیبهای شلوار جین دانشجوی دختر ایراد گرفته شد. در حالیکه در نرم اجتماعی ما چنین چیزی عیب نیست.

مشخص است که گشت ارشاد ارتباط مستقیم به دولت دارد ولی مسلما دولت به عنوان دفاع از حقوق شهروندی می تواند ازاین کارها جلوگیری کند و مانع نارضایتی مردم شود. (172947)
 
علیرضااسماعیل زاده
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۴۶:۲۲
مطلب جالبی بوداما بعدازبرگزاری مناظرات سوالاتی برای من به وجود آمده که هنوز جواب آنها را پیدا نکرده ام لطفا من راراهنمایی کنید
(alireza_smailzadeh@yahoo.com)
1-اگرقبل از اثبات دردادگاه نسبت به کسی اتهامی وارد شود وظیفه دستگاه قضایی چیست ؟(اقایان هاشمی وناطق نوری )
2-اگراثبات شودکه اتهامات وارده صحیح نیست حکم قضایی شخصی که دیگران رابی دلیل متهم کند چیست ؟(آقای موسویان متهم به جاسوسی)
3-آیاشخصی که دیگران رابی دلیل متهم می کند وعلیرغم اثبات خلاف بودن حرفهایش بازهم حاضربه قبول کردن رای دادگاه نیست صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری رادارد؟
... (172888)
 
سرابي
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۰۲:۰۱
سوالات شما بسيار متين و ازروي دلسوزي بود ولي بدانيد كه در جامعه فعلي ما اين قبيل سوالات جواب ندارند تا 4 سال بعد خدا كند 4سال ديگه آقاي هاشمي زنده باشند تا شايد فرد ديگري نيز بازدنانواع و اقسام تهمت ها بتوانند راي جمع كنند وگر نه ...؟! (172977)
 
مازندرانی
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۱۸:۵۰
با سلام.
من در باره حرکتهای انتخاباتی اقای احمد نژاد حرف دارم ولی عجالتا در باره سوالات شما بذهن من می رسد که:
در جریان مسایل سیاسی (نه شخصی) کدامیک از جرمها یا سو استفاده ها اول در دادگاه ثابت می شوند و بعد به مردم کشیده می شود؟
در جریان انقلاب اسلامی کدامیک از سران و مقامات حکومت شاه در دادگاه رسمی محکوم شده بود؟ایا اصولا نفوذ افراد قدر سیاسی این امکان را به سایر قوا خواهد داد که بتوانند جرمی را در دادگاه ثابت کنند؟و.......

بهر حال به نظرمی رسد اگر تکیه ما در این نوع مسایل فقط روی دادگاه و رویه های از این قبیل باشد نمی توانیم هیچوقت مسایل را بیگیری نماییم الا اینکه شریط سیاسی انقدر بر ضد ان اشخاص باشد که مثلا قوه قضاییه وادار به انجام رسیدگی شود.

در باره سوال 2 شما هم شاید بتوانم بگویم که چقدر می توانید تضمین کنید که حکم دادگاه بر اثر نفوذ اشخاص ذیربط نباشد.در مسایل سیاسی اعم از چب و راست چقدر حکم دادگاه قابل دفاع هست؟
سوال سوم شما مشروط بر درست بودن استدالال شما در در دو مقدمه قبلی شما است که حداقل می شود گفت که انها در بهترین فرض تردیدی هستند بنا بر این این نوع استدالال نتیجه گیری برای عدم صلا حیت یا مورد تردید قرادادن صلاحیت وی برای ریاست جمهوری را نمی شود بذیرفت. (173001)
 
د ر
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۸:۳۶:۳۷
با اين حساب هر كس ميتواند به هر كس تهمت بزند و استدلال كند كه قوه قضاييه ضعيف است و مسامحه ميكند در اينكه قوه قضاييه دچار مشكلاتيست شكي وجود ندارد ولي اين دليلي براي انجام كار خلاف قانون ( اسم بردن از افراد و اتهام زدن به آنها قبل از اثبات نيست ) البته آقاي احمدينژاد بهتر ازمن و شما اين مسئله را ميدانست ولي چه فايده كه براي بعضيها هدف هر وسيله و ر روشي راتوجيه ميكند (173304)
 
مهدی
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۰۳:۵۲
مازندرانی عزیز
با سیاست یک بام و دو هوا نمی توان بحث کرد و به نتیجه رسید.
اگر قوه قضاییه در اینگونه مسائل نمی تواند یا نمی خواهد عادلانه برخورد کند دیگر چه تضمینی بر بی طرفی سایر قوا و افراد حاکم وجود دارد؟
سوءتفاهم نشود من منکر وجود خطا در این قوه نیستم، فقط قصد دارم بگویم اگر با کلی گویی و عدم ارائه مدرک مدعی وجود اشکال و خطا باشیم، چگونه می توانیم سره را از ناسره تشخیص دهیم؟ (173450)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۵:۵۷:۲۷
خوشحالم که با این استدلال شما دوست عزیز(مازندرانی) کاملا کارهای غیرقانونی آقای موسوی! توجیه میشود. دولتی که زمامدار امور است چرا باید به مخالف خود که اتفاقا میخواهد جای او را بگیرد باید مجوز تجمع دهد؟چگونه میتوان از وی مجوز گرفت؟
در ثانی شما سوراخ دعا را گم کرده ای دوست عزیز! ما این نظام را قبول داریم و در پی انقلاب نیستیم که شما امثال هاشمی را با سران و مقامات شاه مقایسه کرده ای!.آقای هامی و ناطق جزء این نظامند و نظام باید قادر باشدپلیدی و آلودگی را با امکانات خودش و در چارچوب سازوکارهای منطقی و تعبیه شده حل کند و الا که نظام غیر کارامد میشود! اگر قرار باشد هرکسی که دم پلکان قدرت است برای ربودن گوی سبقت در همان لحظه به فکر رسوا کردن و شانتاژ و قهرمان بازی بیفتد مطمئن باش دوست عزیز که نه قصد اصلاح دارد و نه به مکانیزم آن اندیشیده و صرفا به خاطر رای جمع کردن بوده.میگی نه؟بنشین و این 4 سال را تماشا کن! (173543)
 
احسان
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۴:۳۷:۳۰
حرف ما هم همین است، البته شما به دستگاه قضا ایراد وارد می کنید و ما به شورای نگهبان....

یادتان باشد وقتی امام می گفت:( غلط می کنید قانون را قبول ندارید) این شامل همه میشود... شامل هر کسی که غیر قانونی عمل کند و حرف بزند، حتی.... (173695)
 
ناشناس پیر
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۹:۱۰:۱۹
در دنیا هیچ کس را بجرم دیگری محاکمه نمی کنند وهیچ کس را در قبر دیگری دفن نمی کنن . چه انتظاری داری که اگر در ابتدای انقلاب کار هایی خلاف قانون اتفاق افتاد مدیران امروزی که با رای ملت انتخاب می شوند پاسخگو باشند . حال فقط زمانی می توان این انتظار را داشت که مدیران انتخابی نباشند و سه دهه هم تاثیر گذار باشند .اگر فکر میکنی که مدیران ما از دسته اولند که بر ایشان ایرادی وارد نیست واگر از دسته دوم هستند چه نیازی به نظر ورای من وتو دارند بالا غیرتا درج کنید . (173790)
 
علی
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۲۶:۳۷
شما هم پاسخ بدین که:
1. حکم قضایی افرادی که در طول 4 سال ریاست جمهوری قانونی منتخب مردم، در روزنامه ها و خبرگزاری هاشون جز توهین و تهمت و افترا به دولت چیز دیگری به چشم نمی خوره چیه؟

2. حکم قضایی افرادی که در میتینگ های انتخاباتیشون (ورزشگاه آزادی، 2 خرداد 88) به رئیس جمهور قانونی کشور توهین می کنن چیه؟

3. حکم قضایی افرادی که در مناظره ها چشم در چشم مردم آمار دروغ میدن و در مقابل رئیس جمهور رو به دروغگویی، دیکتاتوری، رمالی و... متهم می کنن چیه؟

4. حکم قضایی افرادی که به ظاهر قلبشون برای ایران می تپه و برای کشور احساس خطر می کنن ولی برای دادخواهی از چیزی که دیکتاتوری در کشور می دونن با بی بی سی فارسی مصاحبه می کنن و شعارهای انگلیسی (where is my wote) رو جلوی دوربین های بیگانه به نمایش میذارن و از مردم دنیا برای استقلال و عزتشون گدایی می کنن چیه؟

5. حکم قضایی برای کسی به جای پیگیری قانونی اعتراضش مردم رو به خیابان ها بریزه و باعث کشته و زخمی شدن افراد بیگناه بشه و شرایط مساعدی برای شیطنت آشوب طلبان فراهم کنه و آبروی 30 ساله ی نظام رو در جهان ببره چیه؟

6.حکم قضایی برای کسی که با وجود تایید نتایج انتخابات توسط مراجع قانونی باز هم دولت برخواسته از مردم رو قانونی نمی دونه و از مردم درخواست عدم همکاری و کارشکنی می کنه چیه؟

و آخرین پرسش این که:

7. اگر خود محاکم قضایی سنگر مفسدان باشند و جرات مقابله با قانون شکنان و رانت خواران رو نداشته باشند جز توده ی مردم باید به کدام مرجع قضایی شکایت کرد؟ (173010)
 
صادق
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۴۵:۲۳
1. در مورد حکم قضایی موارد گفته شده، دو موضوع وجود داره،
الف- ادعای مدعی العموم
ب- شکایت شخصی

در مورد بند الف دادستانی کل کشور و در سطح پایین تر دادستانی استان تهران مسوول هستند و شرعا و قانونا باید در صورتیکه قانون شکنی با اثرات اجتماعی مثل مسایل کثیره ای که جنابعالی مطرح کردید باید برخورد کنه. حالا اینکه انجام میده یا نه بحث دیگری هست.
در مورد بند دوم - من و شما وکیل اشخاص مورد تهمت احتمالی قرار گرفته شده مثل آقایان احمدی نژاد، هاشمی و ... نیستیم.

2. لطفا انتقاد رو با توهین مغلطه نکنید، چون این دو در مکان و زمان مختلف می تونند متغیر باشند.

3. مورد بعدی، شما اول باید موضع خود رو در مورد قوه قضائیه مشخص کنید. اگه این قوه رو قبول دارید اتهام فساد شما توجیه ناپذیر هست. اگه هم قبول ندارید، درج استفهام حکم قضایی عقلا مردود هست. چون هر حکم قضایی در داخل یک سیستم قضایی مشخص معنی پیدا می کنه.

4. موارد ایراد شده شما در مورد قوه قضائیه آیا انتقاد هست یا توهین؟ برای من که واضح نیست!

5. کلمه رای که معادل انگلیسی اون Vote هست با V نوشته میشه بجای (W) ، توصیه میشه با کظم غیظ تاپیپ بفرمایید تا اشتباهات این چنینی در ایرانیان از رواج بیفته.

6- در مورد بند سوم مطالب جنابعالی، شما حکم قضایی اتهامات قبل از طرح در دادگاه صالحه و اثبات جرم وارده به رئیس خبرگان رهبری و بازرس وِیژه رهبری رو بدوا و سپس، حکم اتهام فساد به قوه قضائیه رو متاخراً برای من بفرمایید تا در مورد مورد مورد سوال شما بحث کنیم. (173470)
 
فاطمه
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۶:۵۴:۳۵
آقای صادق باید بگم که آقای علی ۷ تا سؤال کاملا واضح پرسیدند. خواهش می‌کنم اگر شخص شما متوجه سؤالات نشدید، متوجه نشدن خودتون رو به جمع نسبت ندید و مغلطه نفرمائید و چند تا سؤال واضح و روشن را با یکسری کلمات قلمبه و سلمبه که این روزها در شهر، مد شده، پیچیده نکنید. (173748)
 
احسان
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۱:۴۸
عزیزم یادتان رفته طلبه های قم هم به خاطر مخالفت با هاشمی به خیابان ریختند، فقط عده شان کم بود وگرنه آنها هم چه کارها که نمی کردند.... (173697)
 
حامد
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۰:۴۸:۰۵
نامه امام علی (ع) به حاکم اهواز:
هنگامی که نامه مرا خواندی ابن هرمه را برکنار کرده و آبرویش را بریز!مبادا در مجازات او غفلت کنی که نزد خدا خوار میشوی و من به زشت ترین صورت تو را برکنار میکنم (ابن هرمه مسئول نظارت بر بازار اهواز بود که دچار فساد مالی شد)
اولا اینکه آقای احمدی نژاد خود آقایان هاشمی و ناطق نوری را به فساد مالی متهم نکرد بلکه خانوادشان را متهم کردند که در این هیچ شکی وجود نداره مگر اینکه خودتان را به نفهمیدن بزنید یا اینکه اصلا در ایران زندگی نکرده باشید!پانیا جرم آقای موسویان اثبات شده هستش حالا دستگاه قضا چرا در مجازاتش تعلل میکنه باید متاسف بود برای قوه قضاییه ثالثا تایید صلاحیت کاندیداهای به عهده شورای نگهبان هستش مگر اینکه این شورا را قبول نداشته باشی که در آن صورت شما یکی از ارکان اصلی نظام را قبول نداری و در واقع نظام را قبول نداری که در آن صورت هم اصلا حق اظهار نظر در مورد انتخابات (که یک امر درون نظامی می باشد) ندارید (173380)
 
reza
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۰:۰۷:۳۲
اقا حامد عزیز امیر المومنین ولی امر مسلمین بودند و شان قضاوتی داشتند .همچنین منصوبین ایشان نیز دارای همین شان بودند.
در ضمن ان زمان قانون اساسی نبوده وتفکیک قوا هم نبوده است اگر در ان زمان کسی مثل احمدی نژاد به مردم تهمت میزد ونمی توانست اثبات کند شان حکومتی خود را از دست میداد. (173585)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۷:۲۹
دلم برای احمدی بیچاره می سوزد. او که در بسیاری از پوستر هایش نوشته شده بود نوکر ملت. دولت خدمت گزار . . .. تازه خودش هم به صراحت می گفت من نوکر مردمم.
شما نگران پسران هاشمی نباشید. اگر ریگی به کفششان نبود اعاده حیثیت می کردند.
فعلا که در حال حاضر کسی که بیشتر بوی یاران امام علی و امام حسین می دهد همین احمدی نژاد است.

اما موسوی که بیشتر بوی عمروعاص می دهد. فائزه هاشمی و زهرا رهنورد بوی عایشه می دهند. هاشمی و نوری که بوی طلحه و زبیر می دهند . . .

در جواب صحبت آخرتان باید بگویم که بعد از شهادت امام علی مردم می گفتند که آیا او مسلمان بود؟ شما که خیلی پرت هستید (173705)
 
مهدی
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۸:۰۷:۱۴
سلام
دوست عزیز اگر میخواهی مثل امنیه های رضا خان باشی که حتی بعد سقوط پسرش و برقرای نظام جمهوری اسلامی هم مردم را قبول نداشتند که هیچ ولی اگر روح حقیقت طلبی داری باید بدانی که همه مردمانی که در سرزمینی زندگی میکنند میبایستی اجازه اظهار نظر در مورد مسائل آنرا داشته باشند .
در روح کلام شما من استعداد عمله ظلم شدن را میبینم (173765)
 
عبدالله
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۱۲:۲۴
1-كسي اقايان يادشده رامتهم نكرده است انچه گفته شده است درباره برخي منسوبان بوده ا
ست كه متاسفانه مواضع قابل دفاعي درشورش هاي خياباني غيرقانوني نداشته اند -
2-اقاي موسويان متهم نيستند بلكه محكوم شده اند.3-ريس جمهور به موجب سوگندي كه
خورده است وبه مو جب فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري درابطه با مفاسد اقتصادي وظايفي به عهده دارند كه البته به معناي هتك حرمت افرادنيست. (173427)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۲۷:۳۲
کسی به خود هاشمی و نوری اتهامی نزد و اتهمات بر پسران آنها وارد بود. مطمئن باش که اگر ریگی به کفششان نبود بر علیه دولت اقدامات قانونی می کردند.

در ضمن اتهامات یک طرفه نبود. از چهار ماه پیش موسوی و کروبی اتهاماتی بی پایه و اساس به دولت زدند وفحاشی ها کردند و رفتند. الان هم می کنند و کسی هم کاری با ایشان ندارد.

دیکتاتورها، فرعونی ها، طاغوت ها، تروریست ها، متحجر ها، نکبت ها، قرون وسطایی ها، عصر قجری ها، دروغگو ها، رمّال ها، عبوس ها، هتاک ها و... اینها عین کلماتی بود که در جریان انتخابات به ما و دولت نهم نسبت دادید که البته بیش از اینها بود.

چطور میشود که دولت و نظام نباید به این فحاشی هایی که به اسم آزادی بیان صورت گرفت ساکت باشد، اما شما از یک مشت دزد که سالها زندگی ما را به خاک سیاه کشاندند طرفداری می کنید.

البته دولت هنوز هم اتهامات پسران هاشمی و نوری را وارد می داند و مجلس هم در حال تصویب قوانین آن است و به زودی همه چیز مشخص می شود.

و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین (173435)
 
حميد
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۷:۰۳:۲۲
از لاك خود بيرون بياييم و سري به دادگاهها بزنيم كه در خيلي از موارد در آنها حق مردم ضايع مي شود. بسيار كساني را ديده ام وقتي حق مسلمشان در دادگاه پايمال شده قيد همه چيز را زده و در همان محيط دادگاه سر و صدا راه انداخته اند. آقاي احمدي نژاد عليرغم تمام ايراداتي كه دارد چهار سال است كه از مافياي قدرت و ثروت مي گويد و امكانات و رسانه هايي كه اين مافيا در دست دارد عليه ايشان اقدام مي كنند و صدا را در نطفه خفه مي كنند. دادگاه تا وقتي آقايان هاشمي و ناطق نوري شكايت نكرده اند وظيفه اي ندارد و آنها عاقلتر از آن هستند كه شكايتي كنند چرا كه هم خود مي دانند و هم مردم كه در آن صورت ايشان به اتفاق خيلي از ديگر كسان در خوش ترين عاقبت ممكن بايد از ايران بروند. نگذاريم در اين شلوغي كساني كه 30 سال ما را به خاك سياه نشانده و از اموال مردم خود را فربه ساخته اند در جبهه مظلومان قرار گيرند. به اميد روزي كه زنده باشيم و محاكمه اين ماقياييها را به چشم ببينيم. (173557)
 
علی
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۲۰:۵۴:۱۳
دوست عزیز آخه نه اینکه اطرافیان آقای هاشمی با محکوم شدن در دادگاه رو شون کم می شه یه طوری حرف می زنید انگار این چند سال تو کما بودید حتما جناب آقای کرباسچی رو به خاطر دارید !؟ مگه جرم ایشون اثبات نشد؟ به پشتوانه ی چه کسی با کمال پر رویی همه جا می روند ودر تلوزیون برای خودشون مرثیه سرایی می کنند به پشتیبانی ابوی بنده !؟یا جناب شاه هاشمی شما هم بهتر است به جای اینکه خودتونو به اون راه بزنید حواستون باشه با جست اخلاق گرفتن !در پرونده ی شما عمل اخلاقی ثبت نمی شه وخدا خوب از نیت شما آگاه است الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم .بلا خره دوره ی پادشاهی آقای هاشمی تموم می شه ویه روز پای میزان عدل الهی همه می بینند چه خبر بوده .شما هم بهتره به جای دلسوزی برای بعضی ها مراقب باشید کلاهتونو باد نبره چون زمستون تموم میشه رو سیاهی به زغال می مونه . کار جناب آقای هاشمی خراب تر از این حرفهاست با این سوالات شما وبازی با الفاظ پرونده ی ایشون پیش خدا سفید نمی شه شما اگر خیلی دلسوز هستید دعا کنید خدا عاقبتشونو به خیر کنه . (173803)
 
نادر
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۵۰:۳۲
با توجه به میزان فارغ التحصیلان و رشد علمی که جناب ریاست جمهور دوره نهم بایستی تمهیداتی در نظر گرفته شود تا افرادی که موفق به اخذ دیپلم ناقابل میشوند حق تسلیم رای داشته باشند . انچه که از این سیاست گذاری حادث میشود همانا تشویق ملت جهت فراگیری سواد برای ابراز وجود کردن در مسائل انتخاباتی شده و افرادی که با ارا خود تصمیماتی از قبیل انتخاب نماینده و ریاست جمهور در سرنوشت کشور تاثیر گذار میشوند حد اقل افرادی با سواد ولو در حد دیپلم باشند . ان حاشیه نشین بیسواد معتاد بیکار باری بهرجهت نتواند با رای خود انتخابی بس شگفت اور کند که تمامی زحمات گذشته از بین برود . حال زمانه در شرایطی است که میتوان با این راهکار انتخابات اولا اینترنتی و بدون تقلب و کثافت کاری باشد و در ثانی انان که کاندیدای مورد نظرشان رای لازم را با الفرض نیاورده به خس و خاشاک تبدیل نشوند و دو دستگی ظاهر نشود . البته افرد بیسواد از من دلخور خواهند شد مهم نیست که من بیسواد ناراحت شوم . اگر هم ناراحت شوم از بی سوادی خودم خواهد بود . (172962)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۵۳:۴۰
نقد تان قابل تقدیر است اما در بعضی قسمت ها چندان منصفانه و مبتنی بر واقعیات نیست. در جایی که بر علیه احمدی نژاد است از واژه های شاید، گمان و بر اساس دیدگاه بدبینانه و ... استفاده شده است اما در صحبت به نفع ایشان با قاطعیت صحبت شده است. در هر صورت این نقد بیش از هر کس دیگری به نفع آقای احمدی نژاد و تا حدودی به نفع امعه می باشد. هدف اصلی شما این است به هیچ وجه احمدی نژاد را از دست ندهید و این کار را با پرهیز دادن ایشان از رفتار های بسیار هزینه زا برای جامعه ( و برای اصول گرایان) انجام دهید. اینکه این کار شما واقعا به نفع جامعه می باشد یا نه؟ می توان نظر متفاوتی داشت. (172966)
 
؟
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۵۹:۱۸
يك سوال آيا فضاي قبل و بعد از طرح اين به اصطلاح اتهاماتي كه موضوع اين نوشته بوده را در جامعه مورد تحليل قرار داده ايد آيا فضاي رواني جامعه بدور از هرگونه مصلحت سنجي هاي رايج در فضاي سياسي را بر اساس اصل واقع بيني در نظر گرفته ايد آيا تا به امروز يكبار مخاطبين اين مواردي كه برچسب اتهام بر آنها زده شده ( البته از سوي نويسنده) وليكن از جانب جامعه به عينه پذيرفته شده است آيا يكبار مخاطبان آن پاسخگو بوده اند و يا اينكه ...
پا را فراتر بگذاريم 30 سال از انقلاب مردمي ! و در عين حال مذهبي ما مي گذرد چه مي خواستيم و چه شد، آيا امروز هم مي توان به مردم بگوييم آنچه را كه به اعتبار امام و شهدا مي گفتيم آيا مي توان با توجيهات گاهاً سفسطه آميز يك اقليت خاص را بر سرنوشت مردم تحميل نمود آيا مفاهيم تغيير كرده و يا ما گرفتار نوعي تضاد فكري شده ايم ملت يك پيكره منسجمي است كه جزء جزء آن شانيت حياتي خود را دارد و نمي توان رويكردي متفاوت با اين واقعيت داشت بخاطر اينكه نمي تواند و يا نمي خواهد
سواليكه در نهايت مي توان پرسيد و در متن نوشته نيز به نوعي اشاره شده است اينكه با توجه به واقعياتي كه داريم پس چه تفاوتي مي توان ميان آرمانهايي كه اين نظام در پي آن بوده با نظام سابق در نظر گرفت و يا نظامهاي معمول موجود وجود دارد و اينكه صرف اينكه ممكن است پس بايد مصلحت سنجي نمود و با آسمان ريسمان نمودنها البته از نوع منطقي صورت مساله را حذف نمود روش معقول و مطلوبي در بلند مدت نخواهد بود
اين هم نظري بود كه خالي از اشكال نيست ولي شايسته پاسخ (172859)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۵۹:۲۸
سلام.جسارتا.میتونستید بجای \"واریانس در دیدگاه ها\" بنویسید \"تفاوت دیدگاه ها\" یا \"پراکنش دیدگاه ها\" (172813)
 
منتقد +
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۳۶:۳۷
آنچه كه در اين مناظره ها اتفاق افتاد:
1- توهين به آگاهي جامعه ايراني.
2- زمينه سازي حوادث بعد از انتخابات.

و آنچه كه اتفاف نيافتاد:
1- اطلاع رساني و راهنمايي مناسب جهت انتخاب صحيح.
2- صداقت (173023)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۲:۳۹
و اگر ایشان به دروغ و برای رای مطرح کرده باشند انوقت :وای اگر در پس امروز بود فردایی (173698)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱:۵۹:۳۱
آقای احمدی نژاد ما رو در دنیا منزوی کرده ، از 192 کشور عضو سازمان ملل که آقای احمدی نژاد مدعی بودن 200 تاشون ! با ما رابطه سیاسی و اقتصادی دارن ، فقط 11 کشور به ایشون تبریک گفتن

آقای احمدی نژاد با بی حرمتی به مراجع و علما باعث شد که عده کمی از علما بهش تبریک بگن

و...یادتون باشه آقایون الف ، اینکه حرف خودتون رو در دهان مردم بگذارید و تحویل بدید شیوه شایسته ای نیست :
\"براي مردم سخت نيست كه بفهمند قوه قضائيه در اين كشور در مقابله با خائنان و رانت خواران ناكام و گاه مسامحه كار است. مردم در زندگي روزمره خود و به چشم خويشتن كارآمدي يا ناكارآمدي قوه قضائيه را گواهي مي دهند.\"


چطور شما موسوی رو محکوم می کنید به بی قانونی و تبعیت نکردن از شورای نگهبان ، بعد مرجع بسیار مهم تر از شورای نگهبان و یکی از سه قوا رو به راحتی محکوم می کنید ؟ (172820)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۸:۴۹:۳۳
خ......شو (173313)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۵۰:۲۶
دوستان طرفدار و كشته مرده احمدينژاد چه با ادب تشريف دارند!؟
عجب از سايت الف كه چنين چيزهايي را نيز قبول ميكند

بد نيست اصول خود را مرور كنيد

نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به
نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران
منعکس نمی ‏شوند.
- با حروف فینگیلیش ننویسید و از کاربرد بیش از یک علامت تعجب یا سوال بپرهیزید. (173502)
 
علی
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۹:۴۳:۲۶
برای الف بسیار متاسفم که در وبسایتش چنین نظری که هیچ محتوایی نداره اجازه انتشار پیدا میکنه ولی نظرات ما در یک حرکت مسخره در بخش نظرات در دست بررسی باقی میمونه.

جالبه که این بررسی مثل بررسیهای دیگه این مملکته که اگه به آرشیو الف نگاه کنید هیچ وقت بررسی نمیشه.

چه احمدی نژاد قدرت بگیره تا چند وقت دیگه به چند پاپوش دوخته شده متهم میشی

و چه احمدی نژاد بر کنار بشه محکوم به جوابگویی به مردم معترض امروز هستی.

این رو هم بگم که من و امثال من با این نحوه برخوردها پا عقب نمیزاریم و حتی از همین سایت الف هم دست بر نمیداریم. باز هم کامنت میزارم و اگر از هر 10 تاش یه دونه هم از دستتون در بره به هدفم رسیدم

حالا شما باز به این رویه کوته فکرانه تون در انعکاس نامناسب کامنتها ادامه بدین

ببین چه کار کردین با این مملکت که هیچ جایی برای حرف زدن نداریم و باید در سایت کسی که اصلا قبولش نداریم کامنت بزاریم که شاید حرفمون شنیده بشه

بترسید از این خشمهای فروخورده ای که هر روز در دل مردم و در هر گوشه ای از این مملکت تلنبار میکنید (173473)
 
maisam
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۸:۲۲:۴۹
آيا گفتن حقیقت همان و قبول کردن آن همان؟
گفتند دروغ است و خودشان بیش از همه دروغ می گویند؟
ای خشم فروخورده! بدان از اول تبلیغات ریاست جمهوری چه تهمتها و چه برچسبهای سیاسی شرمانه ای که در هیچ دادگاهی ثابت نشده است مطرح می شود در حالی که همه می دانیم توهین هر کسی به مقام ریاست جمهوری پیگرد قانونی دارد ، اما چه شد؟
ورزشگاه 12000 نفری و توهین فائزه هاشمی...
آمار های تقلبی و تبلیغاتی با استناد مراکز صهیونیستی...
و...
آری هموطن بدان در صحرای کربلا وقتی امام از آنان دلیل کارشان را بگویند گفتند: بغض لابوک(بغض پدرت) ...
بدانید بغضهای فرو خورده! تا ما هستیم اجازه نخواهیم داد معاویه زمانه بر تخت بنشیند (173774)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۸:۴۴:۱۹
ادب مرد به ز دولت اوست (173781)
 
هادی
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۹:۵۶:۴۰
دستیابی به عزت هزینه داره و 200کشور رو حتماً کروبی گفته و ایشون عدد60 رو گفتن اگر درست گوش میکردید.
بی حرمتی به کدوم مراجع؟منتظری یا صانعی؟کدوم یکی از علما تا الان به رئیس جمهوری تبیک گفتن که احمدی نِاد دومیش باشه؟
کدوم مرجعیت به هاشمی و خاتمی تبریک گفته؟
شما در مورد جایگاه و شأن مرجعیت مطالعه کن و بعد ابراز عقیده بفرما. (173358)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۰۹:۲۵
دوست عزیز

اگر می بینی که از تمام کشور های دنیا فقط تعداد کمی به احمدی تبریک گفتند به این دلیل بود که جریانات برانداز اعمالی انجام دادند که گرگ صفتان را مجبور کرد که نقاب دیپلوماسی را از چهره بردارند و به خود اجازه دهند که به انتخابات ما خدشه وارد کنند و دموکراسی ما را لجن مالی کنند.

این یک دعوای خانوادگی بود.اگر ما گوشت تن هم را بخوریم استخوان همدیگر را دور نمی اندازیم. اما متاسفانه موسوی توپ را در زمین دشمن انداخت و ما را مجبور کرد که با او بازی کنیم. ما نباید فراموش کنیم که بازی در زمین دشمن فقط باخت دارد. چون که دشمن نا عادلانه بازی میکند. (173424)
 
بهشهری
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۵۵:۰۵
خیلی خیلی ممنون از کامنتی که زحمت کشیدید و در این اظهار نظر گذاشتید. در واقع با خلاصه کردن و بیان حرف دل مردم، نه تنها نیازی به خواندن مقاله بالا-هر چند شیوا و پر محتوا بود- نیست بلکه چکیده و حق مطلب را ادا کردید. باز هم از شما تشکر می کنم.
بهشهری از بهشهر (173504)
 
مهران
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۰۰:۳۲
همانگونه كه همه ايرانيان بايد رييس جمهور منتخب را رييس جمهور خود بدانند حتي مخالفين .رييس جمهور منتخب نيز بايد به خواسته مخالفين احترام بگذارد وخواسته هاي آنان رانيز توجه نمايد.تا از ديكتاتوري دوري گزيند. (172973)
 
در وطن خويش غريب
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۰۰:۵۱
جناب دكتر فتح‌الله آقاسي‌زاده
هموطن فرهيخته
درود بر شما

بسيار خوب و كم و بيش عاري از تعصب نوشته ايد؛ خدا شما راسرافراز نكه دارد.
لطفا سه پرسش كه همه از كنار آن مي گذريم؛ را پاسخ دهيد:
آيا ناپاكي ديگران نشان و ضمانتي بر پاكي آقاي احمدي نژاد است؟
آيا اصلا در خمير مايه و جاذبه شخصيتي و مديريتي ايشان اجراي پيشنهادات شما وجود دارد؟
آيا اين رخدادها چيزي فراتر از عملكرد مجريه و ريشه در ساختار حكومت ندارد؟
سپاسگزارم (172974)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۳۴:۰۳
جنگ با ناپاکی ضامن پاکی است. (173463)
 
هادي
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۰۳:۴۳
با سلام
آقا ي احمدي نژاد در مناظره افشا كرد چون كساني كه اين فساد را خود داشتند و نزديكان انان اين فساد را داشتند رئيس جمهور و دولت را مفسد و دروغ گو دانسته اند . اگر كسي كه خود داراي فساد است به شما بگويد دزد وفاسد و شما بدانيد كه انها خود مفسد هستند بيان نمي كنيد . شايد فكر نمي كردند مناظره در كار باشد و وقتي كه فهميدند مناظره در كار است خواستندان را لغو كنند و لي نشد چون ترسيدند راي از دست دهند چرا يك روز قبل از مناظره ها از دفتر آقاي هاشمي رفسنجاني به صدا و سيما نامه مي نويسند و درخواست لغو ان را دارند .
درسته كه دولت نهم داراي اشتبا هاتي بوده و علت عو ض شدن وزير ها هم همين است چون اشتبا هاتي داشتند ولي در دولت هاي قبل وزيرا با اشتباه مي ماندند و تغير نمي كردند چرا ؟
در مورد وزير كشور كه مدرك نداشت چرا نماينده ها ان را به عنوان وزير قبول كردند 200 نماينده متوجه نشدند راي ندند پس معلومه كسي نمي دانسته . رئيس جمهو اشتباه كرد نماينده ها چيه ؟ اين نشون ميده كسي نمدانسته مدرك نداره و لي چيجوري بعدن فهميدن يعني بعضي مي دانستند و حر ف نزدن تا وزير بشه بعد بگن ؟
ولي در مناظره ها هيچ كدام از كانديدا ها جواب پرسش هاي اقاي احمدي نژاد را ندادند اقاي موسوي كه متن مي خوند و كلمه اي خارج از ان نداشت كه بگه و ديديم در جواب پرسش هاي اقاي احمدي نژاد فردا متني اماده كرده بود و خواند خوب چرا اين ها را در حضور اقاي احمدي نژاد نگفت حتما متنشو نداشته . اقاي كروبي كه به اماده تر بود ميز ش را پر از برگه كرده بود و در اخر گفت به من گفتند بعضي حرف ها را نزنم جالبه اقاي كروبي گفت من شجاعت شما را ندارم بعضي از حرف ها را بزنم و باز اين اقا هم فردا متن نوشته بود و خواند اقاي رضايي هم همينطور هر چه اقاي احمدي نژاد ميگفت اين فدرال را توضيح بده اين پول ها را كه ميگي به چه شكل ذخيره ميكني كه نگفت.
در مورد امار ها و نمودار ها اقاي احمدي نزاد تورم ساليانه را قبول كرد و تعريف ديگر از تورم كه امروز نسبت به همين روز در سال پيش است را بيان كرد ولي جاي سئوال است چرا اقاي موسوي در نمودار ها در بالاي يكي از انها ورقي چسبانده بود و جايي را خط زده بود و امار فساد در اين چهار سال نظر صهيونيست ها بوده بعضي ها ميگن اقاي احمدي نژاد اين را هم دروغ گوفته ولي رهبر چي در تريبون نمز جمعه اين حرف را زد و تائيد كرد باز ميگن رهبر هم دروغ گفته من مي پرسم كيه راست ميگه ميگن اقاي موسوي (172979)
 
KAVEH
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۲:۰۶:۴۲
سلام
چزا در 4 سال ریاست اسمی از جیب این آقا در نیومد؟چرا بیمه ایران بانک پارسیان .... با کلی داد و هوار یه دفعه بی صداا شدند>؟بهر حال کشور با این تلاطمها( تظاهرات بعد از انتخابات ) از حرکت نمی ایسته ولی باید دید این تهمتها ( چون ثابت نشده ) را ثابت خواهد کرد یا اینکه خواهند گفت : حالا ما احساساتی شدیم یه چیزی مثل هاله نور گفتیم شما چقدر بیکارید پیگیری میکنید (173408)
 
ميرحسيني
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۱۳:۳۴
به نظر من نتيجه اين انتخابات(با فرض صحيح بودن آن) بيانگر اين واقعيت است كه مردم خواهان تغيير تمامي سران نظام هستند. و اين تهديدي براي نظام است نه نشان دهنده پشتيباني مردم از نظام. چرا كه احمدي ن‍ژاد با زير سؤال بردن سي سال پس از انقلاب توانست رأي بياورد. (172995)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۰۲:۴۳
زمانی این برای نظام تهدید است که خواست نظام چیز دیگری باشد. اما همه دیدند که رهبری روحانیت و توده مردم عدالت خواه از چه کسی حمایت کردند. مگر از مولفه های این نظام،رهبری،روحانیت و مردم و ایران نیست؟

اگر قرار باشد این نظام هم اشرافی گری و رشوه خواری و دزدی و . . . داشته باشد، همان پهلوی بهتر است. چراکه او صداقت داشت و خود می گفت که من دزدم. اما کروبی میگه من دزد نیستم اون 300 میلیون رشوه نبود بلکه همه روحانی ها از این پولها می گیرن و این کار رشوه خواری نیست.
او با این کار می خواست که روحانیت را هم مثل خودش لجن مالی کند. البته همه می دانند 99.9999 درصد روحانیت با حقوق ماهی 30 تومن زندگی می کنند.

و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین (173482)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۱۳:۵۵
به نظر من توی این مناظره ها مردم فهمیدن قوه قضاییه چقدر نا توان است!
وقتی رییس قوه مجریه خودشونو مجاز می دونن جای قوه قضاییه هم تصمیم بگیرن اون وقت چطور میشه تو ایران از قانون حرف زد؟
البته خیلی ها چون از متهم شدگان در مناظرات خوششون نمی یاد چششونو می بندن می گن عیب نداره .
اگه اینجا قانون واقعا مهم بود فکر کنم ایشون چند ماه اول رو باید بخاطر اتهاماتی که زدن محاکمه می شدن درست نمی گم؟
ولی گویا فعلا فقط اعتراض به انتخابات باید قانونی انجام بشه(حتی فراتر از قانون) (172996)
 
صابر تايب
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۲۱:۵۲
براي رسيدن به قدرت پوچالي دنيا اتهام واردكردن به ديگران آسان است وليكن اثبات آن مشكل بفرموده امام علي (ع) : فاصله بين ايمان وكفر فقط چهار انگشت است پس مواظب ايمانمان باشيم تا در يوم الحسرت افسوس نخوريم رب الرجعوني لعلي عملا صالحا\" (173004)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۰۷:۰۵
همه دیدند که موسوی از چهار ماه پیش به دولت تهمت می زند و به شخص رییس جمهور فحاشی میکند. الان هم به رهبر حمله می کند. پرونده او خیلی سنگین تر از این حرف هاست. (173484)
 
مهدی
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۲۲:۰۶
در حال حاضر مهمترین کار اینه که همه دست به دست هم بدیم و آقای موسوی رو به حالت عادی برگردونیم... (173006)
 
KAVEH
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۱:۵۵:۱۵
سلام در دست به دست دادن اشکالی نمیبینم چون دست به دست هم دادیم که این جور حاله خودمونو گرفتیم ولی بجای این کار یه بار خود و کارهامونو بررسی کنیم شاید واقعا ما در راه اسلام محمدی نیستیم و همش فکر و توهم که راه ما راه اسلامه واقعیه؟ (173405)
 
رامين
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۲۲:۴۵
قابل توجه عزیزانی که به آقای احمدی نژاد رای داده اند :
از روز سه شنبه که شورای نگهبان صحت انتخابات را تاييد کرد شمارش معکوس برای دادگاهی کردن افرادی که متهم به دزدی از بیت المال شده اند آغاز شده، هر ساعت که بگذرد شخص آقای احمدی نژاد بعنوان رييس جمهوری که مسئول حفظ بیت المال میباشد بايد پاسخگو باشد در غير اينصورت خودشان بايد دادگاهی شوند. البته از شب مناظره آقای احمدی نژاد لحظه به لحظه مسئولند و میبایست پرونده متهمین از فردای همانروز تشکيل ميگرديد و تاکنون ايشان بسيار قصور کرده اند ! بهر شکل هم طرفداران و هم مخالفان ايشان خواستار رسیدگی فوری هستند ، بيايند و به مردم توضيح دهند . ممنون (173007)
 
محسن
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۴۸:۴۰
خیالتون راحت باشه. اون افشاگریها صرفا مصرف انتخاباتی نداشته و کاملا روی حساب و کتاب بوده. با آروم شدن جو پروند ها به جریان میفته. این اغتشاشات آخرین تیر متهمین برای از بین بردن جریان عدالت خواهی بود که اینم به هدف نخورد! (173474)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۲۱:۵۳
شما که دیگه خیلی از مرحله پرتی

احمدی از 4 سال پیش مبارزه رو شروع کرده بود. البته اگه نمی خوای به اون امار موسوی در مورد فساد مالی استناد کنی. . بعدآ که سرچ می کردیم متوجه می شدیم که ان امار را از یک نظر سنجی چهار نفره ( جالبه ) که سه تاش اسراییلی بوده ( دیگه خیلی جالبه ) برداشت کرده.

برو ببین احمدی چه جوری همون چها سال پیش پسر هاشمی رو کرد تو گونی.

مگه یادت نیست اون لایحه نظارت بر اموال مسئولان خیلی وقت پیش ها به مجلس داد. که البته مجلس اصلاح طلب هم مثل کروبی نگران شد و تصویب نکرد.

ضمن اینکه این لایحه به خاطر همین قضایا دوباره به مجلس داده شد.

مهمتر از همه اینکه: اگر پسرهای هاشمی و نوری یا خود کروبی ریگی به کفششون نبود از احمدی شکایت می کردند.

حتی زهرا رهنورد ( ناموس آقای چیز که اگه تو گوگل عکسشو تایپ کنی 18000 تا عکس برات پیدا میکنه ) هم اگر نگران اعتبار مدارک تحصیلیش بود شکایت می کرد. (173493)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۲۳:۳۳
در مورد این چیزایی که آقای احمدی نژاد در مورد فساد مالی بعضی از اشخاص و ناتوانی قوه قضائیه گفت و نیز شما نوشتید آیا این نهایت بی صداقتی نیست که بیایند و در نشست چند روز پیش بگوید دستگاه قضایی ایران باید به عنوان الگو به جهان معرفی شود؟ یعنی اینجوری ما میخواهیم در مدیریت جهان نقش ایفا کنیم؟ در حالیکه در داخل خانه مان........... (173008)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۲۸:۵۲
دوست عزیز

مگر دستگاه قضایی باید بره دنبال دزد. این قضایا چند مرحله داره

1: قانونی موجود باشد
2: دولت بره دنبال اجرای قانون
3: دولت متخلف ها رو بفرسته دادگاه که محاکمه بشن

متاسفانه مجلس ( که فعلا در دست اصلاح طلب ها هستش و انشاالله اونم 2 سال دیگه درستش میکنیم ) اون لایحه نظارت بر اموال مسئولان رو که احمدی داده تصویب نکرده. که البته قضایای اخیر اهرم فشاری بر مجلس خواهد بود (173496)
 
فرهنگی
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۳۲:۱۰
هدف آقای احمدی نژاد چه بود؟
1.چرا زودتر و با توجه به اینکه دائما در بین مردم بود اعلام نکرد و از طریق قضایی پیگری نکرد و تا آخر همه راپای میز محاکمه نکشاند با توجه به جایگاهی که در بین مردم و نظام داشت؟چرا چهار سال تعلل کرد؟
2.آیا فساد و اشرافی گری مختص به افرادی که ایشان نام برد می باشد و در بین حامیان او این مسائل وجود ندارد. بخصوص بعضی از بزرگان؟
3. آیا همه ی افراد ی را که نام برد و یا جود دارد را تا آخر جهت احقاق حقوق ملت را پای میز محاکمه خواهد کشاند؟ و به افشاگری هایش ادامه خواهد داد. و یا فقط ایجاد جو هیجانی و کسب رای در انتخابات بود؟ (173016)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۲:۳۲:۲۵
فرض کنیم حرفهای آقای احمدی نژاد همگی درست است خوب در مورد نیت آقای احمدی نژاد چطور ؟ و تکلیف چیست که این اتفاق درآینده کشور تکرار نشود ؟
آنچه که باعث شده طی این سالها چنین تاراجهایی(بنا به گفته آقای احمدی نژاد ) صورت بگیرد نبود فضای باز و آزادی بیان آنچه که امروز بعد از انتخابات دو مرتبه ما با آن مواجه هستیم فضای بسته و خفقان و سانسور علی الخصوص در رسانه ملی
( که این روزها به طنز میلی نامیده میشود )
اگر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعا ت نباشد و سانسور بر فضای کشور حاکم باشد شک نکنید در سالهای نه چندان دور شاهد اتهام فساد سوء استفاده از بیت المال و غیره به جریان آقای احمدی نژاد خواهیم بود چه همین الان هم مجلس از ایشان مطالبی را مطالبه میکند که نامبرده در حال پیچاندن مجلس با گردن کلفتی تمام میباشد همان اطمینانی که از همراهی نیروهای نامرئی و غیبی و رسانه ملی نشات میگیرد . (173017)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۸:۳۰:۲۰
من فقط موندم که این دوستان مخالف احمدی نژاد چرا هی میگن که نمی ذارن ما حرف بزنیم ......صدای ما را خفه کردن.......!
فریاد تخریب کردن و بدگویی و تمسخر و تهمت گوش فلک را کر کرده و همگان می دانند که مناظره و تبلیغات انتخاباتی 3 نفر به 1 نفر بود(و من معتقدم بسیاری از مردم به همین خاطر به احمدی نژاد رای دادند)اما باز مخالفین احمدی نژاد گله می کنند از اینکه حرفشون رو نمی تونن بزنن!
موضوع اینه که مشکل نه ازفرستنده هست و نه از گیرنده !
مشکل از محتویات فرستنده هست که به گوش گیرنده خوش نمی آید! (173301)
 
مونا
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۹:۲۷:۰۸
من طرفدار موسویم.آقایی که میگی بیشتر طرفدارای هحمدی به خاطره مبارزه با بدحجابی بهشون رای دادن.مگه قبلش نمیگفتین ایشون توی روستاها رای آورده؟مگه تو روستاها هم گشت ارشاد داریم.تازه مگه با اومدن گشت ارشاد بدحجابی کمتر شد؟من خودم یکبار گرفتار شدم.اومدم بگم چرا؟گفتن حرف بزنی اون آقا(که جلوی الگانس نشسته بود) برات پرونده درست میکنه.باید شب بمونی.تازه توی خود پاسگاه خانمها اینقدر بدرفتاری کردن وهرچی از دهنشون در اومد بهمون گفتن که ما کاملا ارشاد شدیم که حق با اونهاست و ما اگه گره روسریمونو محکمتر کنیم جای همه ی آقایون تو بهشته.باور نمیکنید آدرس میدم برید امتحان کنید.این گشتی که آقای رئیس جمهوری راه انداخته که میگفت مگه مشکل مملکت موی جووناست.چرا مردم رو کوچیک میکنید؟ (173328)
 
امير حسين
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۹:۴۳:۴۷
به جناب آقاي توكلي عرض به داريد به شما به عنوان يك اصولگراي واقعي افتخار ميكنم شما كسي بوديد كه نقد هاي بسياري به دولت كرديد ولي موقع انتخابات اصولگراي خودتان را نشان داديد بنده 4 سال پيش از كسايي بودم كه به دوستان اصولگرا در اصفهان پس از انصراف شما از كانديداتوري گفتم ببنيد اصولگراي واقعي كيست.

درود بر دكتر توكلي بزرگترين حامي دولت اصولگرا (173346)
 
irani
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۹:۴۵:۲۳
حالا فرض کنیم که احمدی نژاد اسم نمی برد.
مگه چندمیلیون رای کم می شد
اگه خیلی بدبینانه نگاه کنیم 3 یا 4 میلیون
که بازم همون دور اول برنده می شد
در ضمن در همه نظرسنجی ها قبل از مناظره ها هم رای احمدی نژاد بالای 50 بود.
اینکه نمیشه بگیم فقط بخاطر اینکه اسم برد رای آورد
یه سری هم بودند که به خاطر این بداخلاقی به آقای رضایی یا موسوی رای دادن.
در ضمن به غیر از این اسامی که آورد تو بقیه موارد از میرحسین بهتر بود.

اینو هم بگم که من به احمدی نژاد رای ندادم.
یا حق (173348)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۰:۱۸:۱۱
اگر نظام اینقدر مقتدر است در راستای عدالت پالیذدار را ازاد کند و به پرونده متهمین رسیدگی شود.
به مطبوعات مستقل مشکل ایجاد نکند خود مردم از ابتدا با کمترین هزینه جلو کج روی هر کس را می گیرند.
فساد سیاسی از فساد اقتصادی بدتر است و عدالت سیاسی واجب تر (173373)
 
هدایت اشتری لرکی
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۰:۲۸:۳۷
به همين جهت امروز اين پرسش بي پاسخ مردم از حاكمان دهه اول تا سوم انقلاب مطرح است كه كه آنان با آرمانهاي انقلاب و خواستهاي مردم چه كردند؟ چه بر سر آرمانهاي ملت آوردند؟ چرا اين سالها بخود مشغول شدند و چگونه به چنان مال و منال و نام و آوازه هايي رسيدند؟

مردم از به عافيت رسيدگان مي پرسند كه چرا بر شانه هاي زخمي انقلابگران نشستيد و به پله هاي آسمان زر و ثروت رسيديد.اگر اينطور باشد ما را چه تفاوت با كارگزاران رژيم شاهنشاهي است؟

من به نویسنده این حقیقت نامه سر تعظیم فرود میاورم و دستان پاک گردانندگان سایت الف را برای درج ان میبوسم. (173376)
 
بهنور
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۰:۴۹:۲۰
سایت الف جون هرکی دوست داری بس کن (173381)
 
جوان
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۱:۲۱:۴۳
بنده یک سوال از همه هموطنان داشتم لطفا به سوال بنده جواب بدهید. به طور خلاصه چه کسانی در این 4 سال اخیر پولدارتر و داراتر شدند و چه کسانی فقیرتر و ندارتر شدند؟ لطفا بدون هیچ تعصبی پاسخ دهید.از همه متشکرم (173394)
 
آقا مهدی متفکر
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۴:۰۲:۲۵
آقای جوان نظر من اینه که :

پولدارها، پولدارتر شدن و ضعفا، ضعیفتر و گاه فقیرتر (173537)
 
مرتضی
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۸:۲۸:۳۳
معلومه دیگه تورم به نفع کی تموم می شه، به نفع اون تاجر یا کاسبی که مردم به آنها احتیاج دارند. (173567)
 
سعیده
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۲۱:۳۱:۴۵
در مورد این مطلب که گفتین:
احمدي نژاد، در شطرنج انتخابات حركت آفرين است و هر لحظه حركت غير قابل پيش بيني را انجام مي دهد. اين گروه احمدي نژاد را موج آفرين و فضاساز مي دانند و او را پديده اي نوظهور و فوق العاده مي دانند كه مي تواند فضا را همواره به سود خود رقم بزند.
باید بگم هیتلر هم در زمان خودش پديده اي نوظهور و فوق العاده بود و در دنیا موج آفرین! (173806)
 
سروش
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۱:۲۴:۲۲
نظر احمدی نژاد در مورد ناطق و هاشمی به فرموده رهبری اشتباه و تهمت ناروا بود او با انحراف رقابت از موسوی به هاشمی و تهمت ناروا و سواستفاده از دیدگاه مردم نسبت به هاشمی بر اثر تبلیغات منفی گذشته رای جمع کرد و با تهمت فساد به 24سال گذشته دل منافقین را شاد کرد(که اگر کس دیگری غیر از این نورچشمی چنین گفته بود خاکسترش را هم به باد میدادند!) و چرندیات انها را اززبان دومین شخص کشور به گوش دنیا رساند از پخش پول صدقه وار قشر پایین دست رو فزیب دادو........لذا چنین رایی اگر تقلب هم نباشد شرعی نیست و عاقبت خوشی هم برای ان متصور نمی باشد. (173396)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۹:۱۳:۵۵
اگر منظورتان از قشر پایین دست روستاییان هستند خواهشا شما نگران قشر پایین دست جامعه نباشید من دانشجوی کارشناسی ارشد یک رشته فنی هستم و اهل یک روشتا
تحلیلی که مادر بزرگ پیر من از انتخابات و مملکت داره(با توجه به اخبار ایران و حتی بیگانه که از رادیو گوش میده)خیلی بالاتر و پخته تر از تحلیل خیلی از مدعیان فهم و کمال هست مطمئن باشید روستاییان و اهالی شهرهای کوچک حداقل این را میدانن که برگ رأی آنها مخفیست و میتوانن حتی درصورت طرفداری ظاهری از یکی به دیگری رأی بدن(مثل جناب کرباسچی) و سیب زمینی و سهام عدالت و صدها خدمات دیگر (که احتمالا برخی از آن بی اطلاعند که از آن انتفاد نمیکنن) که در زمینه ارتقاء کشاورزی و دامداری انجام میشه را از جمله وظایف دولت میدونن که در طول سالیان از آنها دریغ شده است (173791)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۱:۳۳:۲۳
خدایا تو خود بهترین یاور مستضعفانی!

خودت از ما محافظت بفرما!

و شر همه اشرار و دشمنان را به خودشان برگردان!

آمین! (173399)
 
علیرضا
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۱:۴۷:۵۱
دکتر ما دزدگیره
دوتا دوتا می گیره (173403)
 
عباس
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۰۵:۵۵
گر چه نشان نمي دهيد ولي بازم جام نگرفت و نوشتم .
پيشنهاد مي كنم اقاي احمدي نژاد را پس از پايان دوره رياست جمهوري به عنوان رئيس قوه قضائيه انتخاب كنند تا كار را تمام كند .مثلي است كه مي گويند قرن مي گردد و امروز قرن احمدي نژاد است گفته اند چو ميدان فراخ است گويي بزن ***كه فردا نيايد دنيا به كام تو و من. (173423)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۴۸:۴۱
rasti palizdar kojast
ishan ke jade saf kon aghaye ahmadi nejad bood

be ghole kordha-- pishmarg bood (173447)
 
حسين
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۰۹:۰۹
آقايون الف عزیز من بعنوان یکی از طرفداران شما از شما بعنوان یک انسان حامی حقیقت و باهوش انتظار ندارم چرت و پرتهایی که حقیقتا خودتان هم میدانید که امثال محسن رضایی و علی لاریجانی سر هم میکنند پایه عقلانی نداردشما بهتر از ما شیفتگی این دو را به قدرت وریاست میدانید آقای دکتر عزیزفراموش نکنید که مردم با هوش تر از اینها هستند که به لاریجانی و محسن رضایی رای دهند و اینان را رییس جمهور خود کنند اگر ااااااآقای لاریجانی را دیدید بگویید که مردم ایران میگویند که اگر شما با دویست هزار رای رییس مجلس شدید احمدی نژاد 24000000 رای آورده است پس بیش از این خود را منفور این ملت قرار ندهید اگر محسن ررضایی را دیدید بگویید ما اگر 500000 رای میاوردیم حتما اگر خود کشی نمیکردیم خفه خون میگرفتیم وبه آبروی رفته مان فکر میکردیم و در پایان آقای توکلی عزیز شما صادقید و ما از شما خواهان همکاری با احمدی نؤاد برای شکستن بت بزرگ
به امید سربلندی ایران وایرانی
حسین ساجدی دانشجویی ارشد علوم سیاسی (173306)
 
آقا مهدی متفکر
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۳:۵۵:۰۲
لطفا ادب رو رعایت کنید

من نمیدونم چرا طرفداران آقای احمدی نژاد دنبال بت میگردند و ضمنا برادر گرامی باید خاطر نشان سازم که انتخابات مجلس با ریاست جمهوری فرق دارد.

آقای لاریجانی که بسیار هم با سواد هستند نماینده قم میباشند.

ضمنا جناب آقای حداد عادل که سینه چاک جناب آقای احمدی نژاد هستند و با اون تحصیلات عالیه خودشون رو دچار منجلاب سیاسی کردند نتونستند حتی در هیئت رئیسه مجلس راه پیدا کنند.

بعد اینکه جناب آقای دکتر رضائی متخصص اقتصاد هستند و تو این کشور دکترای اقتصاد خیلی بیشتر از دکترای ترافیک به درد میخوره.

ضمنا یادت باشه دوست عزیز که الان رئیس جمهور محبوب و مدیرت داره برنامه های توسعه جناب آقای رضائی رو اجرا میکنه منظورم همون چشم اندازه. اون موقع که این بزرگان زحمت میکشیدند و داشتند برنامه 20 ساله توسعه‌رو مینوشتند جناب احمدی نژاد ظاهرا بخشدار ماکو بودند و از جناب آقای هاشمی تعریف و تمجید میکردند.

جناب الف از اونجا که دوستمون با لحن تند و توهین آمیز نظر داده بودند خواهشمندم نظر بندرو هم درج کنید. با کمال تشکر (173535)
 
جواد
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۲۱:۴۶:۴۲
بله با سوادی لاریجانی را هم دیدیم.بس کنید .کی با سواده لاریجانی؟اعتراض شما شبیه به طنز است.
چه ربطی داره.می گوییم که لاریجانی با رای مردم قم رییس مجلس شد و در نتوانست به ریاست جمهوری برسه.گفتوگوی ویژه خبری لاریجانی و تقاضا برای اردو کشی های خیابانی آن هم بعد از خطبه رهبر انقلاب نشان با سوادی است.کجا عادل سینه چاک احمدی نژاد بود ؟چرا دروغ می گویید؟منتها حداقل پیرو رهبر بود و هست ولی لاریجانی در مقابل نص سخن رهبری موضع گیری می کند.
من نمی دونم چقدر آدم های با ادب که بهتر از دولت آنهاست مدام بخشدار ماکو بودن احمدی نژاد را مثل چماق بر سرش می کوبند.
این یک نقطه قوت برای یک مسئول است نه یک نقطه ضعف که کسی مراتب پیشرفت و ترقی را در قوه مجریه یکی یکی طی بکند.این باعث می شود که ریز به ریز قوه مجریه را مسلط بشوند.نه مثل آقای رضایی که سفرهای استانی را منجر به کشیدن یک جوی آب بداند و بعد هم بگوید ما دولت را در زمان جنگ اداره می کردیم.
هاشمی بدون این که خود بخواهد طبقه ی اشرافیت را به پا کرد و ایکاش کمک می کرد تا احمدی نژاد آن را نابود کند و ای کاش برای بعضی از با سوادها سخنان رهبری فصل الخطاب بود. (173809)
 
محسن
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۱۱:۲۰
سالها بود مردم میگفتند: یه عده دارن میخورن .حالا که احمدی نزاد گفته کی ها می خورن مردم دارن میرن پشت آنها به طرفداری.این رفتار یعنی چه؟ (173452)
 
محمد ک.
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۶:۳۵:۵۹
اگه سفر استانی نکنه هم میگن خودش نشسته تو کاخ ریاست جمهوری داره حالشو میبره. اگر بکنه همه میگن میخوات رای جمع کنه !

اگه دولت پرداخت نقدی نکنه، همه میگن مگه نگفتید پول نفت رو میاریم دره خونه. اگر پرداخت نقدی بکنه همه میگن می خوات رای جمع کنه !

اگه یقه آخوندی بپوشه، همه میگن واسه چاپلوسیه اگه معمولی بپوشه بهش می گن برو حموم.

اگه خونه زندگیش آنچنانی باشه همه میگن اشرا فیه، اگه نباشه و فقیرانه مثل توده مردم زتدگی کنه بجای احمدی نژاد بهش میگن احمدی گدا

اگه دکتراش واقعی نباشه همه میگن فلان. اگه واقعی باشه همه میگن بهمان

اگه پسرش نره سربازی . . . .

اگه نره تو دل دشمن . . .

اکه با بی بندو باری مبارزه نکنه . . .

اگه . .
. .
..
.
خدایا از سر تقصیرات ما بگذر (173743)
 
منتقد +
۱۳۸۸-۰۴-۱۵ ۱۲:۳۹:۱۱
چرا شأن كار يك مقام نخست دولتي در حد سركشي به پروژه هاي استاني ، خورد و خوراك مردم و ... غيره پايين آمده است؟
چرا رئيس جمهور محترم كــــلان فكر نميكند؟

ايشان شتاب زيادي براي بهره برداري از پروژه ها و بنگاههاي زود بازده اقتصادي دارند و اين به اين معناست ايشان به دوره اي كه در آن عهده دار اين مسئوليت است توجه دارد (به هر قيمتي) و براي آينده بعد از خودشان برنامه اي نداشته و تمامي فعاليتهاي ايشان جنبه تبليغاتي دارد. (175822)
 
ali
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۱۷:۰۴
آقای (الف) منطق هدایت افکار عمومی برای (به به به) کردن در مقابل (بزرگان کوچک) این مملکت را به دهان روسها انداخته (173456)
 
احمد
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۵۲:۴۴
ایشان ابروی سی ساله نظام را یک شبه بردند (173477)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۰۳:۰۷
یکی هست که بگه:میرحسین دانسته یا ندانسته چه کرد و چطور باعث شادی دل دشمنان شد؟
کاری که به عقل جن هم نمی رسید بکنه !
شما تصور بکنید که با این اوضاع بین المللی و شرایط قبل از انتخابات که همگان رو به تحسین کشور ما وا داشته بود ،بعد از انتخابات میرحسین بلافاصله تبریک می گفت و همه 40 میلیون رای و مناظره ها و ......می شد پشتوانه نظام ما در بحث های بین المللی وهسته ایی و خلیج فارس . دریای خزر و.........
آدم غمناک می شه از این همه حماقتی!که اتفاق افتاد. (173483)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۱۰:۳۴
به نام خدا
در این موضوع چند نکته اساسی وجود دارد:
1- آقای احمدی نژاد که تهمتی به کسی وارد نکرد ، ایشان فقط سئوال کردند :«این داراییها از کجا آمده است؟»
2- در این مبارزه نابرابر آقای احمدی نژاد از استراتژی نبرد ناهمتراز استفاده کرد. به عبارت دیگر نقطه ضعف کلیدی رقیب را نشانه گرفته و مورد هجمه قرار داد و ظاهرا کارساز هم بود.
3- اکنون این سئوال آقای احمدی نژاد ، یک مطالبه ای است که افکار عمومی از نظام دارد . بنابراین باید این موضوع با عنوان «کنترل و نظارت افکار عموی از نظام و مسئولین آن»، تبدیل به یک فرهنگ شود .
4- قوای سه گانه موظف هستند ساز کار قانونی آن را فراهم کرده و بستر نهادینه شدن آنرا فراهم نمایند.
5- این پدیده میمون و مبارک می تواند نظام و آینده انقلاب را بیمه کند. (173486)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۱۶:۱۶
امیدوارم احمدی نژاد کابینه اش را از طیف های مختلف با دیدگاههای خوب وسازنده انتخاب کند (173489)
 
امید
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۱:۲۱:۵۷
واقعا با خواندن این متن جهت دار وقتم را تلف کردم احتمالا کار مشترک با خانم رجبی بوده است شما از القاعات BBC Persian می نویسید اما خود با شیب نا ملایم جهت گیری القا می کنید واقغا ما که رویکرد این خبرگزاری را توجه نشدیم (173494)
 
مجيد
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۲:۲۰:۲۹
نوشته اند:
«بخش اعظمي از انتخاب كنندگان در دور دهم در نهايت در هواي رويگرداني از هاشمي و آنچه كه محمود احمدي نژاد در ذهن ها نشانده بود، به احمدي نژاد راي دادند»!
لازم است مدرك دكتراي نويسنده محترم اين مقاله هم مورد ارزيابي قرار گيرد! (173514)
 
آقا مهدی متفکر
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۲:۴۴:۴۰
از تحلیلتون سپاسگذارم.

1- این انتخابات بدترین انتخابات بود!
چونکه مردم بجای تحلیل عملکردها و بررسی برنامه‌ها و تبادل نظرهای منطقی به شعار و لجبازی پرداختند و این خود باعث نگرانیست. حتی بسیاری از مردم بدون اینکه فرآیند عملکرد آقای احمدی نژاد را بررسی کنند و فقط بخاطر شعار معروف مفسدان اقتصادی به ایشان رای دادند و در مورد آقای موسوی هم مردم سوار موج سبز و جوزده از حضور آقای خاتمی شدند.

2- در این انتخابات مردم به فکر انتخاب اصلح نبودند!
جالب اینجاست دو نفری که رقیب اصلی شده بودند به نظر من اصلح نبودند (آقای موسوی که برنامه نداشت و آقای آحمدی نژاد هم که ...)

3- داستان معروف هاشمی رفسنجانی میلیاردره!
سالیانی است که حتی وقتی بچه‌ای به دنیا میاد تو گوشش اول اذان میخونن بعد اسمشو میگن بعد یواش بهش میگن هاشمی ...
آخه چرا مردمو میبرید زیر سوال؟ شماها که میگید برای اثبات تقلب تو انتخابات نیاز به مدرک هست و کلی گوئی نمیشه کرد پس در مورد این بنده خدا هم یه سند رو کنید که به نام خودش داره ثروت این مملکتو میخوره.

4- آقای رئیس جمهور جناب محصولی ثروتش رو از کجا بدست آورده؟

5- قوه قضائیه کارای مهمتر داره!
به نظر من وقتی چنین مفسدان اقتصادی ما تو کشور داریم و دولت و قاضی صداشون درنمیاد و به اجرای عدالت عمل نمیکنند یعنی خودشون هم ...

6- درآمد عظیم این 4 سال دولت نهم کجاست؟!
آقا جان ما 70 میلیون جمعیت داریم. انواع درآمدهای نفتی و غیر نفتی داریم و این دولت هم که ادعا کرد بهترین مدیریت رو در این 4 سال اعمال کرده پس چرا تغییری در وضعیت رفاه و آسایش و پیشرفت و معیشت و ......... کشور (مردم) بوجود نیومد. این عربها فقط و فقط نفت دارند ولی در بهترین وضعیت دارند زندگی میکنند. 30 سال از انقلاب اسلامی میگذره.

7- حضور مردم بخاطر تغییر بود!
گذشته از انتخاب مردم از سر لج یا منطق نباید یادمون بره که مردم اصلاح طلب و تحول خواه از تعداد کمی برخوردار نیستند. حضور کمرنگ مردم در انتخابات مجلس رو نباید فراموش کنیم. در انتخابات مجلس حضور اصولگرایان و در کل جناح راست و بعضا اصلاح طلبها چقدر بود؟! میدونید منظورم چیه؟ میخوام بگم این حامیان دولت و اصولگرا و جناح راست در انتخابات مجلس چرا بر سر صندوقها نیومدند؟
در جواب باید بگم که همگی اومدند و حضور داشتند ولی تعداد کمی رو تشکیل میدادند و فضای خالی حداکثری مربوط به جناح چب (اصلاح طلبها) بود.

8- حس انتقاد پذیری!
امیدوارم که این دولت محترم و به هر حال مردمی بجای ایجاد تنش در بین مردم به افکار اونها اهمیت بده و فقط خودش رو نبینه. همیشه باید یادش باشه که سلول منفی خیلی زودتر از سلول مثبت رشد میکنه!


در نهایت با آرزوی روزهای خوش برای این سرزمین کهن و مردمان عزیزش به نوبه خودم از همه خواستار رعایت قانون هستم.

جناب آقای توکلی و دوستان محترم سایت الف خسته نباشید (173521)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۳:۲۶:۱۸
آقاي الف
امروز نان كيلويي چند؟ آقاي باسواد و استاد محترم دانشگاه شهيد بهشتي آيا مي‌داني كه قبايل آمازون نيز فهميده‌اند كه با قانون‌گريزي نمي‌توان با قانون‌گريزي مقابله كرد. اين موضوع ساده و ابتدايي را نيز به نويسنده محترم مقاله گوشزد كنيد. آنچه اتفاق افتاد خشت كجي بود كه معمار عصباني در زيربناي جامعه متفرق گذاشت. مي‌توان با اشرافي‌گري را از طريق سازوكارهاي قانوني مقابله كرد، مهم آن است كه ما نه توان قانون‌گرايي داريم و نه اخلاق قانون‌گرايي را. آيا مي‌دانيد زمين‌هاي آقاي معاون اول(داوودي) در دروس تهران الآن چقدر مي‌ارزد؟ خواهشمند است عوامفريبي نفرماييد! آقاي توكلي هرچند اين سومين پيام است كه جرأت انعكاس آن را نداريد، اما لطفاً يك با به دقت خودتان بخوانيدً (173528)
 
m
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۳:۵۲:۴۵
بنده مطالب شما را خواندم ولی افشاگری آقای احمدی نژاد حتمآ بدون ایراد واشکال بود , چون رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه 28 خرداد به صراحت فرمودند روشهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رییس جمهور به من نزدیک است ولذا ایراد گرفتن معنایی ندارد و اکثر شخصیتهای روحانی نظام همانند اعضای شورای نگهبان شدیدأ ایشان را تأیید می نمایند (173534)
 
منتقد +
۱۳۸۸-۰۴-۱۵ ۱۲:۵۵:۵۰
اين ديدگاه افراطي و منشاء استبداد است. و با جمهوري و انتخابات در تعارض است. (175832)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۵:۴۲:۵۰
ببخشید میشه یکی بگه خود این اسلام چیه و چی میگه تا ما معنی حکومت و جمهوری اسلامی رو بفهمیم بعضی وقت ها فکر می کنم اسلام خیلی وقته برای خیلی ها مرده... (173541)
 
عبسعلي
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۶:۱۷:۳۰
سه نفر دزد خري دزد يد ند سر تقسيم با هم جنگيدند
ان دو بودند چو گرم زد و خورد سومي امد و خر را زد و برد
اين صحبتهاي اقاي لاريجاني بوي رياست جمهوري اينده را مي دهد مي گيد نه چهار سال ديگه نگاه كنيد احمدي نژاد كنار مي ره اصلاح طلبان درم وداغون شدند
وبا استفاده از اين موقعيت لاريجاني پيداش مي شه . (173546)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۶:۱۸:۵۷
اگر آقای موسوی بجای زیر سوال بردن اصول نظام و توهینهای مکرر و قشون کشی

بعد از اعلام نتیجه تبریک میگفت و از طرق قانونی و بدون .... پیگری میکرد
همه شاهد اقتدار بی نطیر ملت در دنیا می بوذیم
ولی افسوس با چندین کشته و با اعتباری نظام قضیه پایان یافت
وب بعید است چنین فرصتی دیگر بدست اید
افسوس ....................................... (173549)
 
منتقد +
۱۳۸۸-۰۴-۱۵ ۱۲:۵۹:۴۸
كدام اقتدار؟ و كدام ملت؟
اگر قرار بود همه اين قضيه بپذيرند پس چرا انتخابات برگزار مي كنند؟ (175836)
 
مرتضی
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۸:۲۶:۳۳
نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به
نظر دیگر بینندگان می رسد.
- نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران
منعکس نمی ‏شوند.
- با حروف فینگیلیش ننویسید و از کاربرد بیش از یک علامت تعجب یا سوال بپرهیزید.


لطفا از این به بعد خودتون چند تا نظرم بدین ما اونارم می خونیم ......... (173566)
 
سید
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۸:۴۶:۰۴
با تمام این حرفها امیدوارم در پایان این 4سال احمدی نژاد بتواند 1 -حد اقل 12 ولت برق هسته ای تولید کند 2-حق مردم ایران را از کسانی که به کفته خودشان مال مردم را دزدیدند(پسران هاشمی و ناطق و.....)رابا بردن تا پای دادگاه پس بگیرد (173569)
 
منتقد +
۱۳۸۸-۰۴-۱۵ ۱۳:۰۸:۴۳
برق هسته اي توليد شده و به شما و اقتصاد مبارك وصل شده. جاي تعجب است شما شوك اون را حس نكردين! (175846)
 
رضا
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۹:۱۶:۵۹
متاسفانه دراين مقاله نيز بوي قدرت طلبي استشمام مي شود مثلا جنابعالي که مدرک دکرتا داريد کارشناس هستيد بياييد کساني رابه شما نشان بدهم که همان طور که شما دانشجوي دوره ليسانس مي ناميد هم نيستند اما تحليل شان از شما وامثال شما قوي تراست بنابر اين اول نگرشتان را اصلاح کنيد بعدا بنويسيد ... در مجموع بنده ديپلم هم ندارم ولي بطور خلاصه تحليلي ارائه مي کنم که شما جناب دکتر اگر بخوانيد بايد خجالت بکشيد که چرا بااين که ادعاي کارشناسي مي کنيد اين مقدار ازجامعه عقب هستيد .
1- در ايران خرد جمعي وجود ندارد
2- در کشوري که دموکراسي نهادينه نشده ، کشاندن انبوه مردم به صحنه انتخابات غلط است
3- صدا وسيما و برنامه ريزان آن در جريان مناظره عامل اصلي بحران هستند به علت نشناختن دومورد بالا
4- هر چهار نامزد صلاحيت رياست جمهوري نداشتند و انتخاب ما از ميان بد و بدتر بود
5- بدون شک آقايان کروبي ، احمدي نژاد وموسوي هرسه بايد دستگير ومحاکمه شوند البته اين موضوع مي تواند پس از پايان دوره دهم راست جمهوري باشد
6- عملکرد غلط صدا وسيما پس از انتخابات نيز باز هم آتش اغتشاش راشعله ور کرد مصاديق : توهم راه اندازي انقلاب هاي رنگين (تبليغاتي که رسانه هاي خارجي راه انداختند وهدف اصلي آنان مسوولان نظام بودند نه مردم ، چرا که با اين تبليغات مي توانستند در تصميم گيري مسوولان تاثير گذاشته و انان را به رفتار غلط منبعث از نتيجه گيري غلط سوق دهند
رفتاري مانند پيوند زدن اعتراضات مردمي با منافقين آيا منافقين چنين پايگاهي در جامعه دارند ؟ و .........
در حالي که رهبري در سخنان خود تاکيد کردند فصل الخطاب قانون است ادم هاي نادان ازايشان مايه گذاشتند وهنوز ساعتي از سخنراني ايشان در نماز جمعه نگذشته بود موضوع فصل الخطاب بودن نظر ايشان رابرجسته کردند ودر واقع احمقانه با پيش بيني نکردن اعتراضاتي که روز شنبه حادث شد به جايگاه رهبري نيز لطمه زدند .
و........
اکنون زمان سکوت است ولي بي شک بايد سه نامزد احمقي که به خاطر کسب قدرت بدترين ضربات سي ساله اخير را به نظام زدند حتما بايد تعقيب و مجازات شوند و مسوولان رده بالاي صدا وسيما نيز بايد به سبب حماقت ناداني و مردم نشناسي برکنار شوند .
مسوولان الاغي که فضاي باز را ناگهان ازصد به صفررساندنهد وبي اعتمادي به صدا وسيما را منجر شدند ومکردم رابه سوي رسانه هاي ديگر سوق دادند.....
حرف زياد است ولي کوگوش شنوا و عامل ... (173574)
 
محمد حسینی
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۹:۵۷:۴۰
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ور نه در حلقه رندان خبری نیست که نیست (173582)
 
کاوه
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۵:۱۹:۰۳
قبل از احمدی نژاد عباس پالیز دار اسامی صد دزد بیت المال را اعلام کرد ولی فعلا داره اب خنک میخوره ! چرا؟فقط بدلیل اینکه اسامی خودی ها را هم اعلام کرد! وگرنه طبق گفته نویسنده الان او باید صد هزار بار محبوب تر از احمدی نژاد بود واگر او کاندید ریاست جمهوری میشد حتما صد میلیون رای میاورد! لطفا سانسور نکن! (173711)
 
زهرا
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۵:۱۹:۴۷
یه چیزی رو میدونین دیگه حالم از هر چی دروغ و توهینه به هم میخوره
حالم از هرچی مردم کور و نفهمه بهم میخوره
کاش امام زنده بود!
خمینی کجایی که ببینی چی دارن به سر این انقلاب میارن
کجایی که ببینی همه فرزندان این انقلابو به اسم خدا و پیغمبر له کردن
کجایی که بی لیاقتی این جماعت مسولین رو ببینی و جلوشون واستی
دیگه از مردم خسته شدم
کاش امام زنده بود... (173712)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۶:۰۰:۳۴
آیا کشور دچار مدیریت جناحی ن؟ (173726)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۶:۲۷:۳۱
بنام خدا
اگرچه تبلیغات رسانه ای و مطبوعاتی در جهان امروز بسیار تاثیر گذار و تغییر دهنده آرای عمومی است اما شعور اجتماعی می باید اطلاع رسانی تبلیغاتی را باور نماید بدیهی است تبلیغات آمیخته از راست و دورغ توهین به شعور اجتماعی است در موضوع مناظره همانگونه که ازپیش پیدا بود رقبای احمدی نژاد از مناظره گریز داشتند اما در این راستا هم سعی داشت با فول و خطا خود را برنده مناظرات اعلام نماید .هجمه تبلیغاتی به احمدی نژاد بعد از مناظرات به نوعی شعور اجتماعی مردم نادیده و به استهزا گرفت دور از واقعیت نبود صف آرایی و اتحاد سایر کاندیدها در مقابل احمدی نژاد و اسرار و ابرام هر سه کاندید برای شکست مدیریت و سیاست دولت احمدی نژاد و عدم توفیق کاندیداها در اعلام برنام های قابل اعتنا و مورد نظر مردم و پاسخ گریزی آنان در مقابل احمدی نژاد و نگاه غیر صمیمی و دشمنانه هر سه کاندید نسبت به احمدی نژاد و....مهم تر از همه تلاش برای القاء و تحمیل نظرات خود به مردم در خصوص احمدی نژاد و مصادره افکار عمومی و توهین تلویحی به شعور اجتماعی مردم با فضا ی تحریکی و در گیر شونده آنگونه که طرفداری از احمدی نژاد بایکوت و به محاق برده بود و..موجب شد مردم نتوانند رای خود را آزادانه ابراز نمایند و انگونه شد که اکثریت مردم رای خود را پنهان و در صندوق ها بروز دهند .از نگاه بیرونی و خارج از انتخابات بی آنکه تقلب صورت گیرد و یک رای برای احمدی نژاد جابجا گردد
نتیجه انتخابات همان شد که نظر سنجی ها خالی از جانبداری و فضای تبلیغاتی اعلام نمودند.یکی از اشتباهات جریان موسوی اتکای بیش از حد به نظر سنجی سایت های اینترنتی بود که اغلب بر پایه نظرات ده بیست تا یکصد نفر رقم می خورد اگر چه در همان نظر سنجی ها هم احمدی نژاد حضوری چشم گیر داشت و این نظر سنجی های اینترنتی موجب غفلت از آرای عمومی و پراکنده مردم شد .مردمی که گویی به حساب نمی آمدند و دیده نمی شدند و باید اضافه نمود این بار هم مظلومیت که برنده ترین سلاح و پشتیبان است احمدی نژاد را با اقبال عمومی روبرو ساخت (173741)
 
طبا
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۸:۱۳:۰۰
اي كاش ما ايراني ها بجاي اينكه اينقدر حرف بزنيم و زود اظهار نظر كنيم ، كمي فكر مي كرديم تا ديگران براي ما و بجاي ما فكر نكنند (173768)
 
سمیره
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۸:۲۸:۰۶
درباره بالا بودن فساد ایران از سوی یک نشریه صهیونیستی. من کارمند شرکتی هستم که از روی روزنامه ها برای وزارتخانه اقتصاد بولتن تهیه می کند. اخبار این بولتن فقط از روزنامه های داخلی تهیه می شود و به خبرهای اقتصادی مهم توجه دارد. محض اطلاع شما بگویم خیلی از اخباراقتصادی که مثلاً از روزنامه ایران در سال 78 تهیه شد منبعش همین موسسه به اصطلاح صهیونیستی بود.
یعنی روزنامه ایران برای نشان دادن شاخص رشد بخش های اقتصادی دولت در سال 87 به آمار این موسسه استناد کرده بود.
یا مثلاً کارمندان عالی رتبه وزارت اقتصاد با استناد به آمار این موسسه می گفتند ما پیشرفت داریم و روزنامه ای مثل ایران هم گفته های این آقایان را درج می کرد.
خب حالا فکر می کنید رییس جمهور چطور یکشبه به این نتیجه رسید که این موسسه صهیونیستی است؟ آیا این جزو عوام فریبی محسوب نمی شود؟ (173775)
 
حام رضایی
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۲۰:۲۳:۰۸
مگر رهبر انقلاب نگفتند هاشمی هیچ مالی برای خود نیندوخت بلکه از ثروت خود برای انقلاب خرج کرد اگر
اقای هاشمی این قدر مشکل داشته اند پس چرا اقای احمدی نزاد استانداری ایشان را قبول کردند و تعریفهای آنچنانی از ایشان کرده اند پس معلوم می شود تمام افشا گریها برای قدرت است (173796)
 
محسن
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۲۲:۴۰:۵۸
آقایان بس کنید.تو رو به روح شهید آبراهام لینکلن بس کنید!سوال اینجاست چرا آقای هاشمی درباره اموال خود و بستگانشان رفع شبهه نمیکنند تا طرفدارانشان که بعد از مناظره نفری پنجاه کیلو آب کردند به آرامس برسند.نمیگه گناه دارن. (173823)
 
شايسته
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۲۲:۵۵:۳۲
آكثرآراي دكتر به خاطر خدماتش بود نه به خاطر مخالفت با هاشمي (173828)
 
زهرا
۱۳۸۸-۰۴-۱۳ ۰۰:۳۹:۵۳
با خدمات مهرورزانه ي جناب آقاي احمدي نژاد فقط مي توانم بگم شرمنده ام كه ايراني ام . (173843)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۳ ۰۱:۰۶:۳۴
بی ربطه ولی خبرگزاریهای دولتی نگفتن ! تمام سفرای اتحادیه اروپا فراخوانده شدن به حول و قوه الهی . بالاخره هر چی به داد فلسطین رسیدیم بی اجر نماند دارند به دادمان میرسند ! منتشر نکن چون خجالت میکشی ! (173852)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۴ ۱۰:۳۹:۰۱
یک بگه اگه کسی با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی رییس جمهور شد و بعد در سخنرانی هایش دم از اسلام و انقلاب زد خشم مان را چگونه و در کجا ابراز کنیم که نه اشوب طلب باشیم نه وبلاگمان فیلتر شود نه خس و خاشاک باشیم (175090)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۴ ۲۲:۰۲:۴۳
به نام خدا
با سلام وعرض ادب و احترام

به نظر این حقیر در بسیاری از این بحث ها اشکالات زیر وجود دارد که اجازه نمیدهد نتیجه ایی حاصل شودو هدایتی صورت گیرد

1- اصلا آیا این بحث ها واظهار نظر ها واقعا برای رضای خدا وهدایت دیگران انجام میشود
و آیا خود گوینده ونویسنده واقعا به آن معتقد وعامل است؟ که اگر چنین نیست ، بعید است
مایه هدایت شود.

2-ما اکثرا مطلق گرا واسطوره خواهیم وبرخلاف تمام اعتقاداتی که بیان میکنیم که 14 معصوم بیشتر نداریم به هرکس علاقه مند شدیم بخصوص که شخصیتی هم باشد
او را ازخطا مصون میدانیم و یا به هزار لطایف الحیل خطاهایش را توجیه میکنیم والبته عکس ان هم صادق است

3-در ابتدای هربحث باید تعریفی مورد قبول طرفین (ولو نادقیق) ازموضوع انجام شود که در اکثر این اظهار نظرها چنین امری وجود ندارد بلکه امکان پذیر نیست.

با همه اینها اگر از محدوده ادب خارج نشویم اصل این مباحث ونظرات باارزش است وامید انکه خداوند به همه توفیق درک حق عنایت کند. (175649)
 
 
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته