نظر منتشر شده
۴۳
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 233697
پاسخ مجدد مطهری و جوابیه رسالت
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۴
فتنه گران به جنگ با اسلام، نظام و مردم خاتمه دهند

اگر آقای مطهری می خواهد غائله خاتمه پیدا کند راه حل آن فشار از بالا و چانه زنی در پایین نیست. اگر دسترسی به سران فتنه دارد به آنها تفهیم کند که که جنگ با اسلام، نظام و مردم را خاتمه دهند و حداقل یک فکری برای قبر و قیامت خود کنند.

متن پاسخ مجدد مطهری و جوابیه رسالت به شرح ذیل است:

جناب آقای علی مطهری طی یادداشتی به سرمقاله رسالت ۱۵/۴/۹۳ پاسخ داد. متن پاسخ ایشان را به همراه جوابیه رسالت در زیر می خوانید:

مدیرمسئول محترم روزنامه رسالت

با اهداء سلام، مستدعی است مطلب ذیل در پاسخ به سرمقاله آن روزنامه در شماره یک شنبه ۱۵/۴/۹۳ در همان محل عینا و به طور کامل طبق قانون مطبوعات درج گردد.
علی مطهری
سرمقاله نویس محترم روزنامه رسالت که جواب اینجانب به مقالهاش را دریافت کرده و پاسخ داده بود، ظاهرا از پاسخ خود قانع نشده و یک بار دیگر در شماره یک شنبه ۱۵/۴/۹۳ آن روزنامه در قالب سرمقاله پاسخ داده است. لازم دیدم چند نکته را به اطلاع خوانندگان محترم روزنامه رسالت برسانم:

۱- آنچه پس از انتخابات سال ۸۸ اتفاق افتاد ابتدا یک اعتراض مدنی به نتیجه انتخابات بود ولی از آنجا که سرمقاله نویس محترم روزنامه رسالت و دوستانشان اساسا اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسند، با نوع برخوردی که با آن اعتراض شد فتنهای رقم زده شد. بنابراین اصرار ایشان بر محارب و باغی بودن دو کاندیدای معترض مسموع نیست.

۲- گرچه اعلام پیروزی آقای موسوی در ساعات پایانی انتخابات را یک خطا از سوی ایشان میدانم اما باید توجه داشت که چند ساعت قبل از آن، خبرگزاری وابسته به یک نهاد حکومتی آقای احمدینژاد را با ۶۰درصد آراء پیروز انتخابات معرفی کرده بود.

۳- آقای سرمقاله نویس رسالت پاسخ دهند که اساسا اگر از چند ماه قبل از انتخابات عدهای راه نمیافتادند و اعلام نمیکردند که نظر مقام رهبری به آقای احمدینژاد است و در نتیجه از ابتدا فضای جامعه را دوقطبی نمیکردند، اگر مقامات عالی نظام مانند شورای نگهبان بعد از آن مناظره کذایی اقدام لازم را در محکوم کردن آقای احمدی نژاد انجام میدادند، اگر روز بعد از انتخابات و پس از آغاز اعتراضات، به جای سخن گفتن از رئیس جمهور ۲۴ میلیونی و جشن ملی، موضوع به اعلام نظر شورای نگهبان موکول میشد، و اگر در همان ابتدا به معترضان اجازه صحبت کردن داده میشد و چند اگر دیگر، در این صورت آیا اساسا فتنهای به این وسعت پدید میآمد تا امروز شما اصرار بر محارب و باغی بودن آنها داشته باشید؟

۴- پیوستن گروههای معاند و سفارتخانههای خارجی به حرکتهای اعتراضی مدنی، یک امر طبیعی است. آنها از هر فرصتی میخواهند برای براندازی نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند. بنابراین اقدامات آن گروهها را نباید صرفا به پای معترضان اولیه نوشت که احیانا رشته هدایت آن حرکت اعتراضی به دلیل محدودیت رسانهای یا بیتدبیری از دستشان خارج شده است. رهبران این گونه حرکتها باید هر چه زودتر راه و شعارهای خود را از راه و شعارهای گروههای معاند جدا کنند، کاری که آقایان موسوی و کروبی در آن موفق نبودند و البته محدودیتهای رسانهای و تبلیغات طرف مقابل هم در آن موثر بود. مثلا آنها شعارهایی مانند "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را به صراحت یا با اشاره در اعلامیههای خود محکوم کردند اما طرف مقابل مایل نبود صدای آنها به مردم برسد بلکه مایل بود که آنها همچنان به عنوان عوامل آمریکا و اسرائیل معرفی شوند.

۵- سرمقاله نویس محترم مسئولیت قربانیان حوادث سال ۸۸ را صرفا متوجه دو کاندیدای معترض دانسته است در حالی که طرف مقابل نیز به دلیل سوءمدیریت بحران و رفتار خشونتآمیز، در قبال آن مسئولیت دارد.سخن آخر این که اگر انصاف را رعایت کنیم و خود را از حب و بغض غیرالهی خالی کنیم قضاوت ما به عدالت و قضاوتهای ما به یکدیگر نزدیک می شود.

پاسخ رسالت به جوابیه مجدد مطهری
با تشکر از حوصله جناب آقای علی مطهری نماینده محترم مردم تهران نکاتی را درباره پاسخ مجدد ایشان یادآور میشویم:

۱- جوابیه اول آقای مطهری را در تاریخ ۱۲ تیر ۹۳ همان طور که خواسته بودند به چاپ رساندیم و در۸ بند، مشفقانه نکاتی را یادآور شدیم و سئوالات بسیاری را مطرح کردیم که آقای مطهری آن را بیپاسخ گذاشتند. از جمله این که سئوال کردیم؛

- اگر گروه مهدی هاشمی از ابتدا در دایره انقلاب نبود اطراف آقای منتظری چه میکرد و چرا آقای منتظری طرفداری از او را به طرفداری از امام(ره) که او را حاصل عمر خود میدانست ترجیح داد و مسیر خود را از مسیر امام جدا کرد؟

- آقای مطهری در اصالت نامه امام در مورد نهضت آزادی تشکیک کردند اما در جواب خود دلیل این تشکیک را نفرمودند.

- آقای مطهری نفرمودند؛ شعار "مرگ بر اصل ولایت فقیه" و "استقلال آزادی جمهوری ایرانی" ناظر به کدام اختلاف بین طرفین رقابت در سال ۸۱ بود. اگر دعوا بر سر چند عدد رأی بود اعلام جنگ با اصل ولایت فقیه و اسلامیت نظام چطور از وسط هیاهوهای انتخابات بیرون آمد؟

- و چندین سئوال دیگر که از حوصله این پاسخ خارج است.

چرا آقای مطهری پاسخ خود را ناظر به پاسخ رسالت در شماره پنجشنبه گذشته اختصاص ندادند؟

۲- در پاسخ جدید، آقای مطهری میفرمایند؛ اتفاق سال ۸۸ یک اعتراض مدنی به نتیجه انتخابات بود، با برخورد با این اعتراض فتنه رقم زده شد. بنابراین اصرار ما بر محارب و باغی بودن در کاندیدای معترض مسموع نیست.
در پاسخ به این شبهه عرض میکنیم اعتراض مدنی ادب و آدابی دارد. آیا ادب و آداب و مراحل قانونی آن رعایت شد؟ راهپیمایی غیرقانونی را نمیتوان "اعتراض مدنی" نام نهاد و از مسئولیتهای آن شانه خالی کرد.

اگر میخواهید ادا و اطوار اعتراضات مدنی در اروپا را درآورید در آن اعتراضات دهها نفر کشته نمیشوند، مغازهها غارت نمیشوند، به نوامیس ملت هجوم نمیشود، با دهها سرویس امنیتی غرب و شرق عالم وصل نمیشوند، از سوی رادیو بیبیسی و رادیو آمریکا حمایت نمی شوند و ...

۳- اعتراض به نتایج انتخابات در قانون عادی و اساسی پیشبینی شده است. نهادهای فیصله بخش در مورد این اعتراض مشخص است. نادیده گرفتن همه قوانین و مقررات کشور و اعلام نتایج از سوی موسوی قبل از شمارش آرا و بعد هم سر از مرگ بر اصل ولایت فقیه و جمهوری ایرانی درآوردن با کدام منطق اعتراض مدنی سازگار است؟ این چه نوع مدنیت است که آقای مطهری از آن دم میزند؟

۴- گفتیم عناوین "باغی"، "محارب" در فقه اسلام و فقاهت شیعه تعریف دارد. شما آن را به مرتبت "منتقد" فرو کاهیدید. در پاسخ جدید منتقد را به "معترض مدنی" ارتقاء دادید. آیا این عناوین نقشی در پنهان کردن جرائم طرفین حادثه و یا توجیهی بر صدور بیانیههای دعوت به شورش و آشوب و اخلال در نظم عمومی دارد؟ دروغ گفتن، تهمتزدن، آدم کشتن، مغازهها را غارت کردن، با سرویسهای دشمن ارتباط برقرار کردن و علیه آرمانها و اهداف یک انقلاب در ابعاد جهانی با شعارهای ساختارشکن مقابله کردن، جرم است. حال از هرکس میخواهد صادر شود، نمیشود گفت یکی روزگاری نخستوزیر مملکت بوده است پس مجاز است. هر کاری را بکند. لذا لاتبازی سیاسی و لوسبازی ضدانقلابی او را تحمل کنیم بعد هم بگوییم او منتقد یا معترض مدنی بوده است. این چه مدنیتی است که سر از سفارت انگلیس و سفارت فرانسه در میآورد؟

۵- آقای مطهری می گویند قبل از اعلام موسوی در پایان ساعات رایگیری یک خبرگزاری وابسته به یک نهاد حکومتی احمدینژاد را پیروز انتخاب معرفی کرده بود. اولا در صحت این خبر تردید است. بر فرض که این خبر درست باشد آیا آقای موسوی هم باید التزام به قانون اساسی و نظام را به طاق نسیان بکوبد و مجاز باشد یک شورش را در هشت ماه علیه نظام و ملت رهبری کند؟ مگر رقیب آقای موسوی یک خبرگزاری حکومتی بود؟! اگر بحث تقدم و تأخر اعلام خبر است از آقای مطهری سئوال میکنیم خانم یکی از بلندپایگان طرفدار موسوی که صبح ساعت۸ رفت به همراه شوهرش رای بدهد اعلام کرد "اگر موسوی رای نیاورد حتما تقلب شده مردم بریزند به خیابانها" این خبر هم در جراید کشور درج شد و هم همان روز بیبیسی در صدر اخبار خود آن را قرار داد. آیا این حاکی از یک فتنه از پیش طراحی شده علیه نظام و انقلاب نبود که به بهانه انتخابات و نتایج آن داشت عملیاتی میشد؟!

۶- آقای مطهری در جوابیه خود با آنکه قبول میکند اعلام پیروزی موسوی توسط خودش خطا بوده اما میگوید: "اگر" چند اتفاق نمیافتاد امروز اصرار بر محارب و باغی آنها نمیکردید. همچنین او قبول میکند که فتنهای در کار بوده است. پس باید بپذیرد دهها دلیل عقلی و قانونی و شرعی وجود داشت که به این سمت حوادث نرود اما سران فتنه توجه نکردند و بر طبل "تغلب" کوبیدند. این چند اگر نمیتوانست جلوی حادثه را بگیرد.

۷- آقای مطهری پیوستن گروههای معاند و سفارتخانههای خارجی به سران فتنه را طبیعی میداند؟ ما هم آن را طبیعی میدانیم. آنچه غیرطبیعی و جرم است پیوستن سران فتنه به گروههای معاند و سرویسهای امنیتی آمریکا و انگلیس و موساد است!

ایشان قبول میکنند که باید موسوی و کروبی راه خود را از آنها جدا میکردند و در این امر موفق نبودند؟! اما بلافاصله میگویند؛ "محدودیتهای رسانهای و تبلیغات طرف مقابل موثر بود. آنها شعار نه غزه نه لبنان را محکوم کردند اما طرف مقابل مایل نبود صدای آنها به مردم برسد." اولا در کدام بیانیه موسوی و کروبی شعار نه غزه و نه لبنان را محکوم کردند؟

ثانیا شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در روز عاشورا که از همه مفتضحتر بود آقای موسوی در بیانیه آخر خود این جماعت را مردان خداجوی توصیف کرده بود. از طرفی ارتش رسانهای غرب در خدمت موسوی و کروبی بودند، یک عطسه می کردند صدایش در دنیا میپیچید و حتی در لندن و پاریس و واشنگتن و تلآویو شنیده میشد. چطور آقای مطهری میگویند طرف مقابل مایل نبود صدای آنها به مردم برسد؟ این یک دروغ و تهمت آشکار است. چطور فرمان شورش و اخلال در نظم عمومی و محاربه با نظام به گوش طرفداران او میرسید اما صدای عدم پذیرش خیانت همراهی با منافقین و معاندین به مردم نمیرسید؟

۸- به نظر میرسد بحث روشن است، اگر آقای مطهری میخواهد غائله خاتمه پیدا کند راه حل آن فشار از بالا و چانه زنی در پایین نیست. باید به اصلاح طلبان ساختارشکن بقبولاند به نفع آنهاست موتور فتنه را خاموش کنند. همچنین اگر دسترسی به سران فتنه دارد به آنها تفهیم کند که جنگ با اسلام، نظام و مردم را خاتمه دهند و حداقل یک فکری برای قبر و قیامت خود آن هنگام که در محضر الهی ظاهر میشوند بکنند. در این خصوص گفتنیها بسیار است، در فرصت مقتضی به آن میپردازیم.
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۰۹:۱۹:۵۹
با تشکر از روزنامه رسالت که یاد اوری کردند دیگر به افرادی که به جای پاسخگویی مغلطه می کنند اعتماد نکنیم

ایا با بی بی سی صدای امریکا و ... این که کسی بگوید ما این رسانه ها (و حامیان انها) نیستیم را انتشار می دهد حال هر کس باشد
و
و
و (2245644) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۶:۳۵:۰۹
سرتاپای سخنان مطهری مغلطه بود (2246547) (alef-13)
 
بی نشان
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۰۹:۲۰:۱۴
اوج بی منطقی و سفسطه و ساده انگاری را در پاسخ رسالت دیده میشود (2245645) (alef-10)
 
بهرام
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۳:۴۷:۵۳
واقعا جواب رسالت منطقی وکاملا شفاف است (2246193) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۶:۳۷:۳۳
بله مغالطات رسالت انشالله امشب در بی بی سی و رادیو فردا نقد میشه
خخخخخخخ (2246555) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۰۹:۲۹:۱۴
و امید همچنان بذر هویت ماست... (2245651) (alef-10)
 
م-م
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۵:۱۲:۲۷
وانقدر در اين اميد پوچ وامريكايي تان بمانيد تا سبزه زير پايتان س--------ب------ز شود. (2246387) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۰۹:۳۷:۱۱
آقاي مطهري تاكي ميخواهيد اينطور پا روي حق بگذاريد و دربست از فتنه گران حمايت كنيد تاكي ميخواهيد به آرمانهاي انقلاب و امام پشت كنيد البته از كسي كه به گفته خودش حتي اعلام كانديداتوري خودش را با هماهنگي آقاي رفسنجاني انجام داده غير از اين انتظار نمي رود اي كاش كمي هم كه شده به پدر بزرگوارتان اقتدا مي كرديد (2245656) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۰۹:۴۷:۳۱
نماینده یعنی مطهری (2245674) (alef-10)
 
اصغر
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۰۹:۵۱:۲۷
آسمان بریسمان بافتن رسالت بجای جواب بسئوالات روشن اقای مطهری خود دلیل کم آوردن در این مباحثه است! (2245684) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۰:۰۷:۳۸
تو را خدا ببین رسالت موضوع را به جنگ با اسلام مربوط میکنه حتما فردا حکم جهاد هم میدهد با این افکار نباید در این کشور مبارزه کرد (2245709) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۱:۴۹:۳۷
خدا ما رو از این افراطیون اصولگرا نجات بده که فکر میکنند خودشان درست میگویند بقیه غلط (2245894) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۰:۱۴:۴۴
سردبیر محترم رسالت و همه دوستان طرفدار تفکر و نظر ایشان:
بنده نوعی نه اظهارات شما را مسموع می‌دانم نه طرف مقابل را. اگر همگی از بالا تا پایین مقید به قانون هستیم باید حرفهای خود را در دادکاه صالحه - که بنابر اهمیت آن علنی باید باشد - بزنیم. اینکه یک طرف برای بیش از 4 سال در حصر باشد و طرف دیگر از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و حکومتی خود بخواهد برای زدن طرف مقابل استفاده کند نه قانونی است نه شرعی نه عرفی نه اخلاقی نه عقلی. (2245721) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۶:۳۸:۵۳
شما هم ظرفیت رسانه ای بالایی دارید رادیو فردا رادیو اسراییل بی بی سی (2246557) (alef-13)
 
محسن
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۰:۱۶:۴۰
شخصیت جناب مطهری خیلی برای من جالب و زیباست. اینچنین انسانهایی کم هستند چون حرکت در این مسیر که باعث میشود از هر دو طرف مورد فشار قرار بگیرد سخت است.
آقای مطهری موفق باشید و خداوند شما را یاری دهد. (2245730) (alef-10)
 
علیرضا
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۶:۳۴:۰۵
آقای مطهری کی طرفداری از شخص خاصی کرده است ، این اندیشمند میگوید یک طرفه به قاضی نریم ، اگر مملکت قانون جزاء دارد که دارد،پس باید نمام جوانب ،زمان اتفاق ، افراد موثر در این اتفاق از هر طرف وشروع کننده بی عدالتی وتحریک مردم در مناظره به عنوان مکودن خس وخاشاک جهت تحریک،وهمه وهمه شناسایی در دادگاه صالحه ومتخصص این گونه موارد بررسی وهمه دفاعیات به سمع ونظر مردم برسد ومحکوم هم جزاء ببیند وهم از مردم عذر خواهی کند .این حرف بدی است ؟ (2246546) (alef-13)
 
lمحمد حسین دیانی
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۰:۲۰:۰۴
آیا مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری آدابی ندارد؟ (2245739) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۰:۲۶:۴۶
۸- به نظر میرسد بحث روشن است، اگر آقای مطهری میخواهد غائله خاتمه پیدا کند راه حل آن فشار از بالا و چانه زنی در پایین نیست. باید به اصلاح طلبان ساختارشکن بقبولاند به نفع آنهاست موتور فتنه را خاموش کنند. همچنین اگر دسترسی به سران فتنه دارد به آنها تفهیم کند که جنگ با اسلام، نظام و مردم را خاتمه دهند"
خودراباچه دليلي اسلام ميدانيداينهمه خلاف اسلام ميكنيدخجالت نميكشيد؟ (2245752) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۰:۴۱:۵۱
شاید شما بتوانید به این گفتنی های بسیار در فرصت مقتضی بپردازید ولی آیا طرف مقابل هم می تواند گفتنی های بسیار خود را بگوید و آیا مردم فقط آنهایی هستند که موافق این تفکرات شما هستند !؟ (2245769) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۶:۳۶:۲۸
بله رادیو فردا در خدمت شماست (2246552) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۰:۵۰:۲۴
پاسخ مطهری منطقی و اصولی بود اما رسالت کماکان مشغول اتهام زدن است. (2245785) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۱:۲۲:۴۵
به نظرم این مقاله نویس است که باید برای قبر وقیامت خود فکری اساسی بکند . (2245840) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۱:۲۲:۴۸
سرمقاله نویس می گوید: «اگر آقای مطهری میخواهد غائله خاتمه پیدا کند.....» شما و کیهان سالهاست که می گویید غائله خاتمه پیدا کرده اس، فتنه مرده است و هزار حرف دیگه پس این حرفتان از چیست؟؟!؟! (2245841) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۱:۲۶:۴۴
ظاهراً رسالت به جز شعار هیچی جواب مطهری رو نداده. (2245846) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۱:۳۱:۱۳
کسی که خودش را به خواب زده نمی توان بیدار کرد. آقای مطهری با این استدلالها نمیتوانی کسی را بیدار کنی (2245859) (alef-10)
 
س.الف
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۱:۳۱:۴۱
واقعا به قول اون وبلاگ نویسه این آقای مطهری هم آتشفشان بصیرته!! (2245860) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۱:۳۸:۲۲
درود بر مطهری، حرف دل مارو زدی، یک سری در کشور فکر میکنند نقشه راه نظام فقط تو دست انهاست و بقیه رو مدام متهم به فتنه گری و ضد انقلابی میکنند (2245870) (alef-10)
 
عضو هیئت علمی
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۱:۴۶:۵۴
با نام خدا
با تشکر از جناب دکتر مطهری و روزنامه رسالت در فراهم کردن باب گفتگو به همه دلسوزان و علاقمندان نظام و مخاطبین محترم سایت الف توصیه می کنم این مکاتبات را به دقت مطالعه کنند. همه کسانی که هنوز در سردرگمی آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد هستند با پیگیری بی طرفانه این چند مکاتبه برایشان موضوع شفاف خواهد شد. (2245886) (alef-10)
 
پویا آرمانی
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۱:۴۷:۳۲
از روزنامه رسالت توقع داریم اخلاق را رعایت کند و عمیق تر جواب بدهد آقای مطهری آدم سطحی نیستند و مردم هم خیلی باهوش و باسوادند . (2245889) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۲:۱۰:۵۴
نكته مهم در پاسخ رسالت : شبكه هاي بي بي سي و منوتو و صداي آمريكا ، زير مجموعه سازمان صدا وسيما مي باشند !!
قبول نداريد اين هم سند "... ارتش رسانهای غرب در خدمت موسوی و کروبی بودند، یک عطسه می کردند صدایش در دنیا میپیچید و حتی در لندن و پاریس و واشنگتن و تلآویو شنیده میشد. چطور آقای مطهری میگویند طرف مقابل مایل نبود صدای آنها به مردم برسد؟... " (2245935) (alef-10)
 
حسین
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۳:۳۶:۲۶
درود بر شجاعت مطهری (2246171) (alef-13)
 
س
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۳:۳۹:۵۵
آقای سرمقاله نویس رسالت، خدایی خودت فهمیدی چی رو به چی داری وصل میکنی؟! (2246177) (alef-13)
 
خسته از شعار
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۴:۵۱:۳۷
دیگه خسته شدم

نه اینوری راضی میشه انحصار طلب است

نه انوری راضی میشه فتنه گر است

بازی صفر صفر تمام (2246325) (alef-13)
 
حسین
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۵:۲۰:۵۳
آقای مطهری تا کی سرتون تو برف فرو میکنید ؟ کی از خواب بیدار میشید ؟ هنوز هم در براندازی آقایان شک دارید ؟ بیانیه ای که شورشیان روز عاشورا را خداجو خواند ندیده اید یا آن هم کار رسانه های طرف مقابل است (2246415) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۵:۳۲:۲۴
خيلى جالبه اين اقايان حتى يكبار هم حاضر نيستند به زمينه هاى اصلى به قول خودشان فتنه و ريشه هاى ان از جمله عملكرد ناصواب شخص احمدى نژاد و حاميان او، اشاره كنند البته اشكالى وارد نيست ولى بدانند وقايع و حوادث اجتماعى بطور دقيق و مستند در دلهاوذهن هاى جامعه بايگانى ،ثبت و ضبط خواهد شد شايد به عمر ما قد نده ولى اينده گان و فرزندان ما حقيقت رو از دل برگ هاى تاريخ بيرون خواهند كشيد و قضاوت خواهند كر. ميرود از سينه ها در سينه ها وز ره پنهان صلاح و كينه ها متاسفانه بدى تاريخ به اينه كه هيچكس از او عبرت نميگيرد و چقدر اين بد است (2246440) (alef-13)
 
علي
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۵:۵۲:۲۳
سرمقاله نويس رسالت توضيح دهد حكم كسي كه مردم را خار وخاشاك ناميد چيست (2246478) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۵:۵۶:۰۱
درود برمدرس زمان فرزند خلف علامه مطهري (2246486) (alef-13)
 
هادی
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۶:۳۲:۵۳
کاش جناب مطهری منصف ذره ای هم به نقش خانواده ریاست محترم مجمع تشخیص در ماجراهای سال 88 داشت.دم خروس پیداست جناب دکتر. (2246544) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۷:۴۷:۵۶
چرا برخی خود را اسلام محض می دانند
چرا به دیگران توصیه قیامت و قبر می کنند اما تحمل شنیدن صدای یک مخالف را ندارند ؟
و چگونه خود را نماینده خداوند میدانند مگر در این ماه مبارک قرآن نمی خوانند ؟
و قالو لن تممسناالنار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله ...
خداوند فرموده بگو من به ایشان تعهدی دادم ؟؟؟؟ (2246664) (alef-10)
 
حسین
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۱۸:۲۰:۵۰
نگارنده رسالت لطفا پاسخ این سوال رابدهد که شما که این همه دم از قانون گرائی میزنید ایاقبول دارید که طرف مقابل اقای موسوی هم خطاهائی کرده است . اگرجواب منفی است که توهین به شعور میلیون ها ایرانی معترض که نمونه کوچکی از انرا درنظرات مردم درهمین مطلب می بینید می باشد.اگرجواب مثبت است پس چرا فقط طرف مقابل رامحکوم می کنید روزنامه رسالت اگر می خواهد مخاطب داشته باشد باید حق را ببیند وگرنه روز به روز ازتعداد مخاطب قلیلش کاسته می شود وبه سرنوشت کیهان مبتلا خواهد شد. (2246715) (alef-13)
 
الف ر
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۲۳:۰۵:۵۷
الحق كه فرزند همان پدري خدايش بيامرزد (2247009) (alef-13)
 
سرباز نظام
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۲۳:۲۳:۰۹
اگر بنده ای که 30 سال با عشق و علاقه از نظام دفاع کرده باشم ولی یقین داشته باشم که فرماندار یک کلان شهر که باید تمام تلاش خویش را مصروف امنیت واسایش شهر وندان مخصوصا در هنگامه بحران کند شخصا مبادرت به شکستن شیشه های مغازه ها وخانه های مردم کرده چطور باور کنم که سر مقاله نویس محترم از من عامی وعادی بی اطلاع تر باشد پس خود خوب میدانید که مردم وکاندیدای معترض به اموال ونوامیس مردم تعرض نکردندبلکه انانی تعرض کردند که چند سال است از این نمد برای خود کلاه ها ساخته اند و به این وسیله در صدد هستند تا از احساسات پاک مردن این گونه بهره برداری کنندکه از قضا سرک انگبین صفرا فزود . خدا کند از من عامی بی اطلاع تر باشید ورنه وای به حالتان ان روز که پرده ها در افتد و همه چیز در پیشگاه احکم الحاکمین عیان شود. دلم میخواهد سر مقاله نویس جواب مر ابدهد که اگر در اشتباه هستم خارج شوم ویک عمر دعاگو فقط به من جواب دهد منی که به انچه گفتم یقین دارم با تشکر از دوستان الف (2247021) (alef-13)
 
ناشناس
۱۳۹۳-۰۴-۱۸ ۲۳:۴۵:۴۲
روزنامه رسالت میگوید" اعتراض مدنی ادب و آدابی دارد. آیا ادب و آداب و مراحل قانونی آن رعایت شد؟"
منظور رسالت گرفتن مجوز راه پیمایی از نهاد های دولتی دوران احمدی نژاد است .آیا به نظر رسالت امکان صدور چنین مجوزی وجود داشت؟ (2247051) (alef-10)