نظر منتشر شده
۶۵
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 159194
گزارش به مردم- 4؛
اعتبار و بی‌اعتباری یک نماینده
احمد توکلی، 21 خرداد 91
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۵

 مجلس قانون گزاري در نظام‌هاي پارلماني از چنان اهميتي برخوردار است كه به طور معمول صافي‌هاي مختلفي در مسير شكل‌گيري آن وجود دارد تا حداكثر اطمينان براي جلوگيري از نفوذ عناصر نامطلوب حاصل شود. آخرين موضعي كه ورود افراد را به دايره نمايندگي ارزيابي مي‌كند و جواز داده مي‌شود، تصويب اعتبارنامه فرد منتخب است. يعني پس از آنكه صلاحيت قانوني داوطلب نمايندگي تایید شد و انتخابات طبق قانون برگزار گرديد، مجريان و ناظران، صحت انتخابات را تاييد و براي هر فرد منتخب گواهي‌ای صادر مي‌كنند. این گواهی ورود او را به مجلس، معتبر اعلام مي‌كند. به اين گواهي اعتبارنامه گفته مي‌شود. براي مراقبت نهايي، اين گواهي بايد به تاييد مجلس نيز برسد. شكل اين كار در نظام‌هاي پارلماني مختلف، متفاوت است. در تاريخ مجلس ايران، از ابتدا تصويب اعتبارنامه در مجلس، الزام قانوني بود. مرحوم آيت‌ا... شهيد مدرس با اعتبارنامه نمايندگان موافق قرارداد 1919 و همكاران وثوق‌الدوله مخالفت مي‌كند و مانع تصويب اعتبارنامه همه آنها مي‌شود. روايت‌هايي مشابه در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي نيز ديده مي‌شود. بنده خودم در مجلس دوره اول به اعتبارنامه منتخب كاشمر اعتراض كردم كه سبب رد آن گرديد. در ادوار هشتگانه پس از انقلاب موارد قابل توجهي از اعتراض به اعتبارنامه و رد يا تاييد آن، سابقه دارد كه در اين باره خبرگزاري مهر گزارش خوبي داده است كه گرچه كامل نيست، ولي خواندني است. 

در دوره‌هاي اخير، با تاسف بايد گفت كه نقش پول در انتخابات، بالا رفته است. در نتيجه افراد مساله‌داري به طمع قدرت و ثروت، در پي نفوذ به قوه قانونگزاري برمي‌آيند. اين افراد معمولاً پس از كسب كرسي نمايندگي مردم، در مناسباتي كه به آن در اقتصاد سياسي تجارت نفوذ  مي‌گويند، يك سرِ پيوند شوم قدرت و ثروت مي‌شوند و حكومت را به فساد سيستمي  گرفتار مي‌سازند. به همين دليل دستگاه‌هاي نظارتي مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، نيروي انتظامي و حراست دستگاه‌ها؛ مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه، همگي بايد به اين مساله حساس بوده و از قوه مقننه صيانت كنند. متاسفانه در همين مجلس هم مثل دوره‌هاي اخير، كساني هستند كه مصداق تاجران نفوذ‌اند. اینان قانون‌دانان قانون‌گريزي هستند كه به سختي دم به تله مي‌دهند. البته ايجاد پيوندهاي رسمي و غيررسمي در وضعيت فساد سيستمي به آنان امكان بقا مي‌دهد. برای مبارزه با این مصادیق، چشم اميد به دستگاه‌هاي اطلاعاتي و قضايي بايد داشت.

بنده چنانكه سال گذشته اعلام كرده بودم، با حساسيت در زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در جمع‌آوري اطلاعات و تنظيم و تقديم آن به شوراي نگهبان سعي وافري كردم. شوراي نگهبان نيز طي دوره‌هاي مختلف مجلس در اين زمينه حساسيت خوبي نشان داده است، ولي به دلیل ضعف‌هاي قانون انتخابات و درجاتي از فساد سيستمي كه متاسفانه وجود دارد، توفيق كامل نصيب شوراي مذكور نمي‌شود. به همين دليل حضرت امام -رحمت خدا بر او باد- انگشت روي مسئوليت نمايندگان گذاشته و در وصيت نامه خويش تاكيد فرموده: «از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين عصر و عصرهاي آينده ميخواهم كه اگر خداي نخواسته عناصر منحرفي با دسيسه و بازي سياسي وكالت خود را به مردم تحميل نمودند مجلس اعتبارنامه آنان را رد كند و نگذارند حتي يك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه يابد.» (صحيفه نور، جلد 21، صفحه 421) 

در اين دوره با اطلاعاتي كه در مدت كوتاه فرصت ما براي اعتراض، به دست بنده و دوستانم رسيد، موارد مساله‌دار را بررسي كرديم و با توجه به اينكه متاسفانه هر چه مي‌گذرد، حساسيت‌ها در اين زمينه‌ها كمتر شده است، تصميم گرفتيم به پنج مورد كه مهم‌تر بود اعتراض كنيم. اميد داريم كه بتوانيم همراهي مجلس را جلب كنيم. موارد و چگونگي اعتراض به اعتبارنامه‌ها در موادي از قانون آيين‌نامه داخلي آمده است. مهم‌ترين آنها ماده 65 است كه اعتراض را تنها در صورتي مجاز مي‌داند كه مستندات اعتراض، مداركي باشد كه شوراي نگهبان به آنها رسيدگي نكرده باشد. البته چون پرونده‌هايي كه همراه با اعتبارنامه به مجلس فرستاده مي‌شود، مدارك رسيدگي شده را ندارد، ما در ابتدا نمي‌دانيم كه مداركي كه داريم رسيدگي شده است يا خير. در مواردي خود سند گوياي آن است كه در شوراي نگهبان ارزيابي نشده است. مانند مورد حكم دادگاه بدوي در محكوميت شش ماه حبس منتخب حوزه انتخابيه مباركه به دليل سوءاستفاده تبليغاتي از عناوين علمي و همچنين حكم قطعي ديگري در محكوميت وی. در اين گونه موارد شعبه رسيدگي‌كننده به اعتبارنامه به روشني مي‌تواند تصميم بگيرد. چنانكه پيرو اعتراض من و آقاي دكتر نادران به همين اعتبارنامه، شعبه پس از استماع دلايل ما و دفاعيات نماينده مورد اعتراض، با 10 راي منفي به اعتبارنامه و 6 راي مثبت، اعتبارنامه وي را رد كرد. گزارش ردّ شعبه كه در صحن ارائه مي‌گردد، بدون بحث اعتبارنامه و نظر شعبه به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود.

در مواردي اين شبهه پيدا مي‌شود كه اسناد و مدارك ارائه شده را شوراي نگهبان بررسي كرده است يا خير. در اين گونه موارد، رئيس شعبه مدارك را براي شورا مي‌فرستد، اگر بررسي شده باشد، بدين معنا تلقي مي‌شود كه شوراي نگهبان اطلاعاتي داشته كه اين مدارك را ملاك تصميم قرار نداده و صلاحيت فرد منتخب را تاييد كرده است. در اين صورت شعبه اعتبارنامه را تصويب مي‌كند و گزارش در صحن ارائه مي‌شود، اگر نماينده معترض مدعي باشد كه مدارك جديد دارد، اعتراض مي‌كند و اعتبارنامه به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود. شق سوم اين است كه معترض مدارك جديد دارد ولي نتواند شعبه را قانع كند، شعبه اعتبارنامه را تصويب مي‌كند و باز در صحن علني اگر معترض بر اعتراض خويش باقي بود، اعتبارنامه به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود. شبيه اعتراض بنده به اعتبارنامه منتخب پارس‌آباد و بيله‌سوار كه در شعبه تصويب شد و در صحن اعلام اعتراض كردم و به كميسيون رفت. اعتبارنامه‌های آقای فتح‌ا... حسینی از قصرشیرین و سید مهدی موسوی‌نژاد از دشتستان نیز مورد اعتراض بنده و آقاي دكتر نادران قرارگرفته است. این دو اعتبارنامه هنوز از شعبه به صحن نيامده است. به اعتبارنامه پنجم، آقاي دكتر نجابت و خانم طبيب‌زاده اعتراض كرده‌اند كه آن هم هنوز به صحن نيامده است. يك اعتراض جدي ديگر هم اعتراض آقاي كريمي قدوسي نماينده مشهد به اعتبارنامه آقاي علاءالدين بروجردي است كه به سبب ذكر نام ايشان در پرونده 3000 ميليارد توماني انجام شده است. در واكنش به اين اعتراض‌ها سه رفتار ديده شد. 

1) منتخب پارس‌آباد و بيله‌سوار سكوت كرد.
2) آقاي بروجردي، آقاي فتح‌ا... حسيني منتخب قصرشيرين و آقاي سيد مهدي مسعودي‌نژاد منتخب دشتستان مقابله به مثل كردند. اولي روي اعتبارنامه آقاي كريمي قدوسي اعتراض گذاشت، دومي به اعتبارنامه من اعتراض كرد و سومي به اعتبارنامه من و آقاي نادران.
3) آقاي ايرانپور به اعتبارنامه همه منتخبان تهران به استثناي سه نفر اعتراض كرد. 

چند نكته در اين باره قابل توجه است: اول آنكه واكنش دوم و سوم، هر دو غلط است، چرا كه به نظر نمي‌رسد براي وظيفه باشد. اگر اين دسته افراد اعتراضي داشتند بايد پيش‌تر قدمي بر مي‌داشتند، نه آنكه به محض اعتراض ديگري به اعتبارنامه آنها، مقابله به مثل و گرو‌كشي كنند. نكته دوم رفتار نوع سوم است كه گروكشي مضاعف و ظالمانه‌تر است. گيرم كه اعتراض من و نادران ناحق است و نماينده مورد اعتراض مي‌خواهد به شكل مقابله به مثل از خود دفاع كند. چرا اعتبارنامه آقاي حداد، ابوترابي، آقاتهراني، زاكاني و بقيه منتخبان تهران مورد اعتراض واقع شود؟ نكته سوم اين است كه چون طبق روال هشت دوره و منطق واضح عقلي كسي كه اعتبارنامه‌اش تصويب نشود، نمي‌تواند براي عضويت در هيات رئيسه نامزد شود، نواب رئيس يعني آقاي ابوترابي و آقاي باهنر از اين حق محروم مي‌شوند. فرد مزبور تصور مي‌كرد كه آنان ناچارند ما را راضي كنند كه اعتراضمان را پس بگيريم؛ به همين دليل دست به گروكشي مضاعف زد. هيات رئيسه ظاهراً چون ما را مصمم مي‌ديد، دست به تفسير غريبي از آيين‌نامه زد كه بي‌سابقه و كاملاً غيرمنطقي است و آن اين بود كه كسي كه اعتبارنامه‌اش تصويب نشده، مي‌تواند در انتخابات هيات رئيسه نامزد شود ولي حق راي دادن ندارد! به عبارت دیگر حق انتخاب شدن آری، حق انتخاب کردن خیر!

روز چهارشنبه 10/3/91 كه اعتبارنامه‌هاي تصويب شده به سرعت از تعداد دو سوم نمايندگان گذشت و به پنج ششم رسيد، بايد انتخابات هيات رئيسه دائم صورت مي‌گرفت. به ويژه آنكه اول صبح براي اين منظور از نمايندگان راي غيررسمي گرفته بودند تا بعدازظهر همان روز جلسه ادامه يابد و تكليف هيات رئيسه دائم معلوم شود، ولي همان ايراد باعث شد كه به سه‌شنبه 16/3/91 موكول شود شايد فرجي براي اعتراض پيدا شود! 

روز سه‌شنبه من تذكري آيين‌نامه‌اي به استناد ماده 12 دادم كه مي‌گويد: «وظایف هيات رئيسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تاييد اعتبارنامه دو سوم نمايندگان و اجراي انتخابات هيات رئيسه دائم و تمشیت امور اداري مجلس است.»
به آقاي دكتر لاريجاني تذكر دادم كه همان روز چهارشنبه قبل بايد به محض رسيدن به تعداد دوسوم، انتخابات برگزار مي‌شد، حالا هم نمي‌توانيد دستور ديگري داشته باشيد، ايشان با عذر اينكه در دستور امروز انتخابات هيات رئيسه را گذاشته‌ايم، از كنار قضيه گذشت. 

وقتي به دستور انتخاب هيات رئيسه رسيديم تذكر دادم كه نمايندگان تهران كه اعتبارنامه‌شان تصويب نشده است حق نامزد شدن را ندارند و استناد هيات رئيسه به ماده 74 نادرست است. ماده 74 آيين‌نامه مي‌گويد:
«نمايندگاني كه هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب نرسيده، حق دادن راي به جز در مورد اعتبارنامه نمايندگان و همچنين حق حضور در شعبه يا كميسيون تحقيق هنگام رسيدگي به اعتبارنامه خود را ندارند. در صورتي كه از طرف شعبه يا كميسيون يا با تقاضاي خود براي اداي توضيحات دعوت شوند، حق راي نخواهند داشت ولي حق اظهارنظر دارند.»

به آقاي رئيس مجلس گفتم اين ماده در مقام تعيين شرايط كانديداتوري براي هيات رئيسه نيست بلكه در مقام موارد حق راي نماينده تاييد اعتبارنامه نشده است. چگونه مي‌توان پذيرفت كسي در انتخاباتي حق انتخاب كردن نداشته باشد ولي حق انتخاب شدن كه بسيار بزرگتر از حق اولي است داشته باشد. علاوه بر اين چگونه كسي كه بنا بر فرضي ممكن است اعتبارنامه‌اش رد و از مجلس اخراج شود، مي‌تواند در انتخابات هيات رئيسه شركت كند و مثلاً رئيس دائمي شود؟ در ادامه عرض كردم، مشكل شما عدم امكان نامزدي آقاي باهنر و ابوترابي است. اين كار بايد با تغيير رفتار آقاي ايرانپور حل شود، رفتار نامناسب ايشان كه به جاي اعتراض به من و آقاي نادران به همه نمايندگان تهران اعتراض كرده است. پيشنهاد كردم تنفس دهيد، آقاي ايرانپور اعتراضش را به من و آقاي نادران محدود كند تا گزارش شعبه 6 بيايد و اعتبارنامه بقيه تصويب شود آنگاه به اين تفسير عجيب و غريب هم نيازي نيست.

آقاي دكتر لاريجاني تذكر مرا وارد ندانست. البته فرمود كه عقلاً درست است ولي آيين‌نامه منع صريح ندارد.
بعد تذكرات پياپي در همان جهت تذكر قبلي فشار زيادي را متوجه آقاي ايرانپور كرد. من اين بار اخطار قانون اساسي دادم و به اصل چهلم استناد كردم كه مي فرمايد: «هيچ كس نمي‌تواند اِعمال حق خويش را وسيله اِضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» به مجلس عرض كردم اگر آقاي ايرانپور حق اعتراض برايش وجود دارد، حداكثر بايد مدعي من شود و نادران؛ او نمي‌تواند حق خويش را چنان اعمال كند كه به بيست و چند نماينده ديگر ضرر برساند. آقاي لاريجاني وارد ندانست و گفت من نبايد نيت‌خواني كنم! بالاخره در اثر تذكرات پياپي، آقاي لاريجاني تنفس داد و شعبه شش گزارش خود را به صحن آورد كه در آن اعتبارنامه همه منتخبان تهران را به اتفاق آراء تاييد كرده بود، چرا كه آقاي ايرانپور حرف قابل قبولي عليه هيچ كدام، از جمله ما دو نفر نداشت. در اين جا آقاي ايرانپور به اعتبارنامه آقايان كوثري، رسايي، نجابت، زاكاني، كوچك‌زاده، نادران، زارعي، آقاتهراني و بنده اعتراض كرد. ولي اين كار وي كه از سوي مجلس لج‌بازي بي‌وجهي تلقي مي‌شد به كرات تقبيح شد و فضا چنان شد كه وي هنوز از اعلام رئيس براي ارجاع اعتبارنامه اين افراد به كميسيون تحقيق؛ چند دقيقه بیشتر نگذشته بود كه كوتاه آمد و اعلام كرد از اعتراض‌ها به استثناي توكلي و نادران صرف‌نظر كرده است.

صرف‌نظر از اعتبارنامه بنده، اعتبارنامه‌های آقاي دكتر نادران، آقاي دكتر نجابت، خانم دكتر طبيب‌زاده و آقاي كريم قدوسي كه به شكل واكنشي و براي مقابله به مثل به كميسيون تحقيق رفته است، فعلاً اعتبارنامه آقاي ايرانپور از مباركه، برومند از پارس‌آباد و بيله‌سوار و بروجردي از بروجرد به كميسيون تحقيق ارجاع شده و اعتبارنامه آقاي موسوي‌نژاد از دشستان و آقاي فتح‌ا... حسیني از قصرشيرين نیز  احتمالا به همين سرنوشت مبتلا مي‌شوند.

به هر حال ما براساس قسمي كه خورده‌ايم تمام تلاش خود را مي‌كنيم كه كساني كه سابقه كيفري دارند و با اغوا و جعل عنوان‌هاي علمي از مردم راي گرفته‌اند يا قبلاً اعتبارنامه‌شان در مجلس رد شده يا در گرفتن مدرك تقلب كرده‌اند، يا محكوميت در دعواي زمين دارند و از آنها خلع‌يد شده است بر كرسي نمايندگي مردم شريف ننشينند.

 
بهزاداول
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۶:۳۹:۴۶
تمام موارد جای خود اما
مردم هوشیارند و مهمتر از آن
دیدگان خداوند بیداروهوشیار همیشگی
نمایندگانی که خدمت کنند اعتباردارند و نمایندگانی که دنبال حقوق مادام العمر و خوش آمد اشخاص باشند فاقد اعتبار هرچند به زور تبلیغ و ..
اللهم عجل لولیک الفرج / صلوات (826482) (moderator22)
 
Canada
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۲۰:۴۷:۳۸
دوست عزیز با شما موافقم که مردم هوشیارند اما وقتی که داشتن اطلاعات یک امتیاز است و گردش اطلاعات آزاد نیست مردم از کجا بدانند؟ اگر در این مملکت روزی رسانه های آزاد شکل بگیرند و بیان حقیقت برای بیان کننده هزینه های سنگین دربر نداشته باشد به چنین مورادی برنمی خوریم. یعنی روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها اطلاعات فساد افارد و سازمانها را به اطلاع مردم می رسانند و مردم نیز هوشیارانه هرگز به آدم فاسد را ی نمی دهند. پس با توجه به اینکه هیچ کس هوشیارتر از مجموعه جامعه نیست آزادی بیان بهترین تضمین برای کاهش فساد در کل و عدم سواء استفاده از امکانات قانونی توسط خلاف کاران، به طور مشخص خواهد بود.
آقای الف لطفا سانسور نکنید. این نوشته نه توهینی دربر دارد و نه ایراد دیگری دارد (826972) (moderator102)
 
يك بنده خدا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۳ ۱۰:۱۰:۳۶
اصلاً يكي از دلايل شيوع بيش از حد انواع فساد هاي سياسي و اقتصادي در ايران همين شفاف نبودن و بسته بودن فضا و عدم امكان انتقاد از افراد و نهادهاست. شفافيت بزرگ ترين مانع بر سر راه فساد است. بي دليل نيست كه به مطبوعات و كلاً رسانه ها، ركن چهارم دموكراسي مي گويند. (830622) (moderator22)
 
محرمی
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۲۳:۲۷:۱۷
چیزی که برای ما اهمیت زیادی داره تلاش ودلسوزی وکوتاه نیامدن ازحق بودکه توسط اقای نادران واقای توکلی به وقوع پیوست.دست مریزاد (827220) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۷:۰۰:۱۱
سلام آقای دکتر توکلی عزیز

شما راست میگید اما پس مدارکی که علیه آقای فتحی پور نماینده کلیبر بود چی شد ؟
مدرک فاقد اعتبار دانشگاه بین المللی باکو آقای فتحی پور که ازشون دارید اعتراض به اعتبار نامه ایشان را توجیه نکرد ؟
نام ایشان در گزارش کمیسیون اصل نود در اختلاس 3000 مگر نبود ؟ پس چی شد ؟
خیلی دوست دارم مجددا بحضور برسم. (826514) (moderator22)
 
ابوالحسن_ع
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۷:۱۰:۱۹
جناب آقای توکلی خدا قوت
حضرت عالی تجربه تان خیلی بیشتر از ماست باید دید پشت ماجرای اعتراض آقای ایران پور کدام سیاست مدار سناریو نویس از طرفداران دولت در مجلس یا دیگر دوستان صاحب قدرت در مجلس بدنبال زمین گیر کردن حضرت عالی هستند؟!!
چون رفتارتان در برخورد با عدالت اجتماعی و همچنین قسمی که خوردید مانند شمشیر دو دم است هم خودی را می برد و هم غیر خودی را که انتظار ما از جنابعالی همین است ولی متاسفانه این شما ید که باید از آبرویتان در زندگی شخصی و سیاسی هزینه نماییدخداوند انشاالله رو سفید تان نماید. (826528) (moderator22)
 
عیسی
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۷:۱۸:۵۴
جناب آقای دکتر توکلی خدا قوت
اگر تمام دوستان سیاسی کار ما و سیاست باز ما در مجلس ،بخواهند چهره شما را تخریب نمایند باید بدانند که احمد آقا برای ما همیشه احمد آقاست چه نماینده باشد ،چه نباشد (826547) (moderator22)
 
همشهری
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۷:۲۲:۰۵
حاج احمد آقا سلام
ما فکر نمی کردیم دوستان ما در مجلس آنقدر کوچک باشند که بخواهند دستور سیاسی کاری برای شما بدهند و به قول امروزیها برای شما نسخه بپیچند یقین داریم که از این کار عاقبت به خیر بیرون می آیید (826553) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۷:۲۶:۳۰
وای به مجلسی که نماینده اش دارای سابقه سوء پیشینه باشد (826568) (moderator22)
 
فروغ
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۵:۰۵:۵۸
وخوش به حال ملتی که چهار تا نماینده باوجودداشته باشه تا دست این افراد نامحرم رااز حریم مجلس اسلامی کوتاه کنند. (827491) (moderator102)
 
davood
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۷:۲۷:۱۷
دکتر عزیز گفته من را داشته باشید همیشه تایخ تکرار میشود و ما در سال 55 هستیم و تمام داده ها از سیاسی و اقتصادی و عدالت نشانه های ان است که فقط جشم بصیرت برای دیدن ان لازم است و متاسفانه راه برگشتی نیز وجود ندارد یک دکتر جامع شناس (826569) (moderator22)
 
فروغ
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۸:۲۵:۲۵
دکتر جامع شناس یعنی چی؟جدیده؟نکنه منظور جامعه شناسه؟ (826696) (moderator22)
 
ali
Canada
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۸:۴۷:۳۲
وای خدا یعنی بازم از اول باید شروع کنیم؟ دوباره این دور باطل راه می افتد. کاش می شد ما می توانستیم برگردیم سر خانه زندگیمان (826760) (moderator22)
 
م. مردم
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۲۳:۴۷:۰۶
به نظر حضرت عالی آلترناتیوی وجود داره؟!
پس حداقل با این تفاوت و نیز وجود افرادی نظیر توکلی و آیت الله لاریجانی در راس قوای کشور، میشه امید داشت تاریخ به شکل دیگه ای تکرار شه؛ تکرار سالهای اول انقلاب.

اعتقاد دارم پرونده های فعلی، مقدمه ای برای ورود به پرونده های اصلیه. دراینصورت با برخورد قاطع با "همه" مفسدین و بی اعتنایی به شعارهای "آبروی نظام" و "مصلحت" و "تکرار تاریخ" و "خط قرمز" و ... که خوشبختانه دکتر توکلی و آیت الله لاریجانی از سابقون این قضیه هستن، میشه به چنین تکرار تاریخی امید داشت.

علاوه بر این دو عزیز، زمزمه های نامزدی دکتر جلیلی در انتخابات، این امیدو در بنده زنده کرده. فردی که نه مثل احمدی نژاد، جنگ ندیدس و نه مثل سایرین، غنیمت طلب جنگ. (827267) (moderator22)
 
مهر
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۷:۲۷:۴۷
واقعا جای تعجب است که این گونه نمایندگان درپی چی هستند؟
آقا اعتبار نامت مشکل داره برو دیگه این همه هم سند و مدرک
من با برخی دیدگاه ها ی توکلی جور نیستم اما می خوام به اون نماینده ها بگم، تو که یه روزه اومدی مجلس زورت به توکلی که نیم رسه رفتی اعتبار نامشو بردی زیر سوال
مرد مومن طرف جند دوره نماینده است، بزرگو کوچیک می شناسنش، با خیلی گنده تر از تو در می افته درباره با فساد، تو اومدی شاخ و شونه میکشی؟
خودتو داری ضضایع می کنی
درعین حال تشکر از آقای توکلی که با این نوشتارشون نقاط تاریک اذهان رو روشن کردند. (826572) (moderator22)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۷:۳۲:۴۱
با تشکر از آقای توکلی عملکرد ایشان مانند کور سویی در تاریکی است (826588) (moderator22)
 
یک شهر وند
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۷:۴۷:۲۲
معمولا می گویند بعضی از نمایندگان به جای خدمت به مردم ، مجلس را با بنگاههای اقتصادی اشتباه گرفته اند که تعدادشان نیز بسیار اندک است ولی متاسفانه این دوست ما می خواهد یک شبه ره هزار ساله را بپیماید چون معامله کردن را از اول بلد است . (826622) (moderator22)
 
امید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۸:۲۳:۲۴
لطفاً جهت سهولت دسترسی کاربران به گزارش‌های قبلی، اخبار و مطالب مرتبط را در همین صفحه و خبرهای نظیر در آینده درج نمایید. (826691) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۸:۴۲:۴۱
اه اه اه حالم بهم خورد از این همه .......... (826741) (moderator22)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۸:۴۷:۴۸
قانونگذاري نه قانونگزاري!!!! (826761) (moderator22)
 
هاشم
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۸:۵۹:۰۳
من به صداقت اقای توکلی ایمان دارم هرچند در بعضی موارد بهش اعتراض. (826783) (moderator102)
 
جعفریان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۹:۰۱:۱۸
مایه شرمساری است که نماینده یک مجلس منتسب به اسلام امروز بر سر اعتبارنامه اش بحث باشد. چک بی محل کشیده، مدرک جعل کرده، در آدمکشی دست داشته، زمین خواری کرده، رشوه گرفته و... پناه بر خدا.
چنین افرادی نیاز به کمیسیون هم ندارند. اینها را باید اصلاً در مجلس راه ندهند. بویژه منتخب مردم دشتستان که متاسفانه روحانی هم هست. (826788) (moderator102)
 
الناز
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۹:۲۰:۲۶
صادقانه بگم اندازه پولی که میگیرین کار نمیکنید . یا میدانید و دانسته کم کاری میکنید که وای بر شما یا نمیدانید و ندانسته باعث کم کاری میشوید که در این صورت جای شما در مجلس نیست . دلیل آن هم این است که وضعیت کنونی کشور در حد ضعیفی کنترل میشود . دولت مقصر هست ولی پشت دولت پنهان نشوید که صورت خوشی ندارد . ما افرادی هستیم از جنس همانهایی که رفتند بی هیچ ادعایی . آقایان ما همیشه ساکت نمیمانیم . مردم ناراحت باشند ما هم ناراحتیم . خیبری دود نداره سوز داره . (826827) (moderator102)
 
حميدي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۹:۳۲:۴۱
واقعا جاي تاسف دارد كه نماينده پارس آباد و بيله سوار كه چندين سال بدليل فساد اخلاقي خلع لباس شده و زنداني بود، امروز به عنوان وكيل مردم تاييد و انتخاب شده است. مرحبا به نمايندگان وظيفه شناس (826849) (moderator22)
 
الله بخش نجفي
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۲:۰۵:۱۷
جناب آقاي حميدي آقاي برومند را حتما مي شناسيد و مي دانيد كه سالم ترين نماينده استان از بعد از انقلاب مي باشد و با چه عشق و علاقه اي براي خدمت به مردم بي تابي مي كند و سابقه خدمت ايشان در مجلس سوم آن را نشان مي دهد و بيايد اين كينه ها و غرض ورزي ها را كنار بگذاريد و قدم در وادي خدمت و آباداني منطقه برداريد و مثبت انديش باشيد (828198) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۲:۲۳:۳۷
مرحبا به شورای نگهبان که صلاحیت یه فاسد را تایید کردن!!!! مرحبا به مردمی که یک فساد را انتخاب کردن؟؟؟ (828276) (moderator102)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۶:۳۴:۱۱
این مصداق توهین آنهم به یک نماینده است که شورای نگهبان وی را تایید کرده و البته ممکن است اعتبا نامه اش تصویب نشود اما به هیچ وجه شرعی و عرفی و قانونی نمی توان کسی را چنین فاسد نام داد (829016) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۳ ۱۰:۴۱:۴۶
مخالفی .
و چشم دیدن پیشرفت را نداری .
و از جریاناتی که اطلاعی نداری حرفی نزن . (830712) (moderator22)
 
شهروند پارس آبادی
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۹:۴۶:۰۲
آقای دکتر احمد توکلی این خوبه که شما احساس مسئولیت میکنید و دوست دارید که بهترین انتخاب را بکنید ولی در بعضی موارد چون علم و آگاهی و اطلاع کافی ندارید ممکنه که اشتباه کرده باشید صحبت من در رابطه با نماینده پارس آباد مغان آقای برومند می باشد در منطقه ما متاسفانه در دوره های اخیر نمایندگی، طایفه گرایی پررنگ تر از همه چی بوده و متاسفانه نماینگان دیار ما در ادوار گذشته بجای نمایندگی مردممنطقه، نماینده طایفه و اقوام خود بوده و به منطقه زرخیر دشت مغان آسیب زیادی رسانده اند اما این آقای برومند یک فرد فرا طایفه ای و بهترین انتخاب مردم منطقه می باشد و مردم ما امید زیادی به اقای برومند بسته اند زیرا اقای برومند شایستگی خود را در دوره سوم مجلس که نماینده بود به اثبات رسانده و دلیل انتخاب مجدد ایشان از طرف مردم با رای قاطع و اختلاف فاحش نسبت به دیگر کاندیدا ها همین مورد می باشد من به عنوان یک شهروند دشت مغانی از شما می خواهم در این مورد بهتر و منصفانه تصمیم بگیرید و این شانس را از مردم مغان نگیرید زیرا که مردم مغان انصافا انتخاب شایسته ای کرده اند. (826870) (moderator102)
 
ص.م
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۱۹:۴۸:۳۴
سلام آقای توکلی
با اینکه از کارهایتان خوشم نمی آید ولی الحق دمتان در این مورد گرم
بنده یکی از نزدیکانم در تائید صلاحیت مبارکه است و خودم از او شنیدم که گفت ما سابقه قضایی و کیفری او را به اصفهان فرستادیم و در کمال ناباوری جواب آمد که مشکل ندارد!!!!!!!!
و بعد هم شد آنچه شد و رای آورد
واقعا خجالت می کشیدیم سرمان را با بالا کنیم
آنان که دم از تقوی می زدند 300هزار میلیار تومان دزدی کردند خدا بدادمان می رسید اگر اینان با این سابقه خرابشان ، پایشان به مجلس باز می شد

خدا خیرت بدهد (826876) (moderator102)
 
کاویان
۱۳۹۱-۰۳-۲۴ ۱۶:۱۳:۱۱
شهروند میارکه ای فکر کردی انتخابات مبارکه باطل می شود و تو در انتخابات میان دوره ای کاندیدت رای می اورد خودت بهتر می دانی نماینده مبارکه مشکل ندارد ومشکل امثال شماییددر مبارکه (834246) (moderator19)
 
علی
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۲۰:۲۲:۱۹
میزان رای ملت است
شورای نگهبان هم که تایید کرده
شعبه 4 هم که تایید کرده
کمیسیون تحقیق هم که تایید کرده
پس لطفا اعتراضتون رو نسبت به برومند پس بگیرید.
ممنون. (826939) (moderator102)
 
رهگذر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۲۱:۰۸:۲۱
آقای دکتر توکلی از جسارت و درستی شما بینهایت تشکر و سپاس دارم امیدوارم همچنان پایبند قولتان در نرفتن افراد دارای سوء کیفری و منافی عفت به مجلس باشید و هیچ شکی به دل راه ندهید مخصوصا و به ویژه به اعتبارنامه های نماینده گان مبارکه و بیله سوار . اولی دارای سوءکیفری دومی دارای اعمال منافی شرع و اسلام.
امیدوارم که در تمام عمرتان پیروز و سرافراز باشید (826992) (moderator22)
 
ه-گ
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۲:۰۳:۴۴
امیدوارم یک کمی با منطق فکر کنی مردم پارساباد و بیله سوار یک دوم رای خود را به آقای برومند داده اند و ایشان یک روحانی متدین و پرکار می باشد و در دل مردم این منطقه جای گرفته است (828191) (moderator102)
 
ولایتی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۵:۰۰:۵۳
رهگذر جان این جور مسائل به رهگذر ربطی ندارد برو به زندگی ات برس افرین (828738) (moderator102)
 
يك بنده خدا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۳ ۱۰:۲۲:۲۴
آيا همه ولايتي ها مسائل كشور را فقط به خودشان مربوط مي دانند يا شما اين طور هستي؟ (830652) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۲۱:۳۹:۴۴
جناب توکلی با همه ی اختلاف سلیقه ای که ممکن است با شما داشته باشم برای بسیاری از ویژگی های رفتاری شما احترام بسیار زیادی قائلم یکی از این ویژگی ها همین گزارش دادن به مردم در مقام مسئولیت است اگرچه گاهی مثل قضییه ی آقای مرتضوی از گزارش شما قانع نشده ام اما آرزو می کنم روزی همه ی مسئولین ما خود را موظف بدانند به مردم گزارش بدهند (827042) (moderator102)
 
علی
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۲۲:۲۶:۲۶
به نظرمن اقای توکلی کارخوبی کرده ایشان باید دستان دزد را برملا کند (827098) (moderator102)
 
علي
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۲۳:۲۶:۴۵
آقاي توكلي چقدر از مخالفان قلدر و سرمايه دار اين نمايندگان واقعي مردم كمك هزينه و يا... گرفته ايد؟ (827219) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۳ ۱۰:۴۵:۲۰
جواب کوبنده ای بود . احسنت . دستت درد نکند . احسنت علی . (830731) (moderator22)
 
سعید
۱۳۹۱-۰۳-۲۱ ۲۳:۳۵:۲۴
چرا اینطور شده کار برای رضای خدا دیده نمیشه ببین برای ریاست مجلس چه کردند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (827239) (moderator22)
 
محمدیان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۰:۳۳:۴۳
جناب آقای توکلی یک نکته را هم مد نظر داشته باشید:
1 ـ مردمی که چنین افرادی را انتخاب نموده و الان هم سکوت کرده اند، قابل سرزنش نیستند؟
2 ـ شورای نگهبان که در باره برخی بیگناهان موی سفید را از ماست بیرون می کشد، مقصر نیست؟
3 ـ وزارت اطلاعات که باید درگاه اطلاعات جامع پیرامون نامزدهای نمایندگی مجلس باشد، مقصر نیست؟
4 ـ هیئتهای اجرایی استانها که باید همولایتی های خود را به درستی بشناسند، مقصر نیستند؟ (827363) (moderator102)
 
يك بنده خدا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۳ ۱۰:۲۸:۵۸
شوراي نگهبان و بخشي از دستگاه هاي اجرايي كه مسئول بررسي صلاحيت داوطلبان هستند، قطعاً مقصر مي باشند اما مردمي كه اطلاعي از سوابق افراد ندارند، تقصيري ندارند. همچنين دستگاه هاي مطلع مثل قوه قضاييه و وزارت اطلاعات در صورت استعلام از آ نها و پاسخ گويي نادرست، مقصرند. (830669) (moderator22)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۰:۳۴:۵۷
این رسوایی‌ها در زمان مجلس ششم هم وجود داشت یا مختص اصولگرایان است؟ (827364) (moderator102)
 
محمد از پارس آباد
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۰:۴۲:۴۹
آقاي دكتر توكلي ما مردم پارس اباد از شما كمال تشكر را داريم،ما كه زورمون به اين سرمايه داران و زمين داران كه از برومند حمايت كردند( چه در گرفتن صلاحيتش و چه در جمع كردن و خريدن راي برايش) نرسيد، تو را به امام زمان حق مردم مظلوم مغان را از اين حبيب برومند بگيريد. برايتان دعا ميكنيم تا در راهتان ثابت قدم باشيد. (827375) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۷:۳۰:۲۸
آقای محمد از پارس اباد تو را به همان امام زمان حداقل صداقت داشته و باش و نگو که سرمایه داران طرفدار برومند بودند برومند ادم بدی هم باشد حداقل همه میدونند که همه مظلومان و قشر ضعیف منطقه اطراف او هستند همه رقبای انتخاباتی برومند بودند که به زور پول و خرید ارا هم نتونستند به گرد برومند برسند اینو همه مغان میدونند حتی شمای عزیز فقط باید انصاف داشته باشی و قبول کنی (829172) (moderator102)
 
علي
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۱:۴۲:۳۴
اقا من مدتي با دكترنادران كاركردم ايشان ازهرلحاظ سلامت ودلسوز هستنداين وصله ها به ايشان نمي جسبه (827421) (moderator102)
 
وحيد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۶:۱۸:۵۹
زنده باد توكلي و نادران و همه نمايندگاني كه به وظيفه مهم خود در امر وكالت از مردم به خوبي عمل ميكنند . (827503) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۸:۱۴:۵۷
آقا تقصیر خود مردمه که این افراد رو انتخاب کردن یا تقصر قانونه که زمان تبلیغات رو کم در نظر گرفته و مردم نمی تونند به شناخت کامل از نماینده ها برسن ؟ (827592) (moderator102)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۸:۲۵:۰۶
علی الظاهر ملاک تایید صلاحیت افراد برای اعضاء شورای نگهبان فقط اصلاح طلب نبودن است و الا چگونه است که فردی با داشتن سوابق سوء بعنوان شخص صالح مورد تایید قرار می گیرد (827622) (moderator102)
 
امین
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۸:۲۷:۵۹
پس شورای نگهبان چکار کرده. فقط توجه به مسایل جناحی؟ (827633) (moderator102)
 
بیر
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۸:۲۸:۰۹
احسن برتوکلی
مومن واقعی یعنی توکلی (827634) (moderator102)
 
فری
United States
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۹:۱۶:۲۹
توی ایران فقط برخورد با 4 تا قالپاق دزد و آفتابه دزد زودی توی روزنامه ها منعکس میشه و بخورد با مسئولین از گناهان کبیره است !!!!! (827765) (moderator102)
 
رضاييان
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۹:۲۲:۰۴
به خداي متعال سوگند ياد مي كنم كه اگر اعتبار نامه فتخ الله حسيني نماينده قصرشيرين وگيلتنغرب وسرپل ذهاب در مجلس رد شود مردم منطقه جشن وپايكوبي برپا مي كنند.آقاي توكلي ترا به آن قرآني كه درمجلس به آن قسم ياد كرده ايد اجازه ندهيد چنين افرادي برجاي مدرس تكيه بزنند.
آقايان نادران-مطهري-كوثري-آقاتهراني وديگر متدينين مجلس كجا هستند (827786) (moderator102)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۹:۲۵:۲۶
به این عبارات از زبان یک نماینده با سابقه مجلس و فعال قدیمی و شناخته شده سیاسی توجه کنید:
"در دوره‌هاي اخير، با تاسف بايد گفت كه نقش پول در انتخابات، بالا رفته است"
"درجاتي از فساد سيستمي كه متاسفانه وجود دارد"
"متاسفانه هر چه مي‌گذرد، حساسيت‌ها در اين زمينه‌ها كمتر شده است،"
اما یک سؤال:مردم ایران در سال 57 چرا انقلاب کردند؟
جواب : یک بار دیگر به عبارات فوق مراجعه نمائید (827799) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۹:۴۷:۵۸
به خدا قسم دیدن این صحنه ها در مجلس شورای اسلامی قلب ادم را به درد می اورد فردی که برای نماینده شدن مردم را فریب می ده دروغ می گوید و سوئ استفاده می کند ایا مدافع حق مردم است یا امده است تا از این طریق سوئ استفاده های دیگری کند به خدا ما مسئولیم اری گاهی مردم فریب می خورند ولی نمایندگان اگاه و دلسوز و مردم دار در مجلس نباید اجازه دهند تا چنین افراد فاسدی در مجلس که به گفته امام عزیزمان بالاترین مرجع نظام است وارد شوند من از نمایندگان مجلس می خواهم در دوره جدید با نظارت جدی بر رفتار دولت مانع از کج روی شوند و از قوه قضاییه می خواهم با اجرای عدالت و گرفتن دانه درشت ها ه در دولت و چه در مجلس به مردم نشان دهد که حکومت اسلامی است (827841) (moderator102)
 
اکبری
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۰۹:۵۱:۳۰
اقای توکلی عزیز همانطور که محکم حرف میزنی سعی کن تا اخرش بمونی (827847) (moderator102)
 
قصر شیرین
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۰:۳۹:۲۹
آقای دکتر لطف کنید هیچ وقت از مواضع خود کوتاه نیایید،مجلس جای نمایندگانی که سابقه قتل ،زمین خواری،جعل اسناد،و تقلب در آرا را داشته نیست ،امیدوارم در رد اعتبار نامه این شخص موفق باشید (827957) (moderator102)
 
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۱:۳۲:۲۰
قای جلیلی نماینده مسجد سلیمان در پست ریس مرکز نوسازی و تحول اداری (همتراز پست مدیر کل )بدون استعفاء تا روز آخر در بنیاد شهید و امور ایثارگران در دفتر خود مشغول کار بود و... در صورتیکه باید شش ماه قبل استفاء می کرد (نامه های ایشان در اکثر حوزه های بنیاد شهید مهمور به امضای ایشان فراوان است و...ولی هیچ گونه اعتراضی علیه وی نشد. (828076) (moderator102)
 
اهل قصر شيرين
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۲:۲۸:۳۷
شنيدم فتح اله حسيني نماينده قصر شيرين قاتلــــــــــــــــــــه واي خداي من قاتل شده نماينده.0 دستت درد نكنه أقاي توكل عــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــز (828290) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۴:۴۹:۰۳
عمرا اگر اعتبار نامه آقای بروجردی رد بشه. عمرااا (828695) (moderator102)
 
کرمانشاه
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۱۶:۲۸:۰۱
درود خدا بر مردان خدا (829004) (moderator102)
 
حسن
۱۳۹۱-۰۳-۲۲ ۲۰:۲۷:۵۹
آقای توکلی باید هرکاری کنه ناکه کسی که دزد هست وکسی که سابقه داره مجلس امده آن هم 100%باتغلب باید بملا کنند تا مجلس نهم همین جور خشک والکی نباشد باید کسی نماینه شود که اختلاسگر وسابقه دار نباشد واقعا دست آقای توکلی دردنکنه (829546) (moderator22)
 
حامی
United Kingdom
۱۳۹۱-۰۳-۲۳ ۰۹:۴۰:۱۴
رفتار شما مغرضانه است . نظرات مخالف را ثبت کنید . پاسخ به تمام ادعاهای اشتباه شما در وبگاه hamiyanentekhab.blogfa.com منتشر شد (830565) (moderator22)
 
بار سوم است كه مي‌پرسم
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۲۳ ۰۹:۵۰:۰۹
جناب آقاي توكلي
نام جناب آقاي سيد شريف حسيني، نماينده دوره هشتم و نهم اهواز هم در موضوع 3000 ميليارد زياد آورده شده، صلاحيت ايشان هم در هيأت اجرايي و هم در هيأت نظارت رد شد، ولي در اقدام عجيب و ظاهراً براساس بعضي وساطت‌ها دو شب قبل از انتخابات تأييد صلاحيت شدند! و البته 209 هزار رآي حدود 46درصد آرا را به دست آورد
شما قبلا گفته بوديد به اعتبارنامه نمايندگان درگير اين موضعو اعتراض خواهيد كرد
چرا به اعتبار نامه ايشان اعتراضي نشد؟؟!!
آيا شما هم چون ايشان راي بالايي دارند و ترس از تشديد مسائل قومي را مطرح مي‌كنيد؟ و ده ها چراي ديگر؟ (830580) (moderator22)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.