۸۳
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 33975
درباره رسوايي چكهاي 5 ميليوني ...
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۴:۴۶
تلاش معاونت حقوقي و پارلماني رئيس جمهور براي انصراف نمايندگان خواهان استيضاح وزير كشور با پرداخت چك 5 ميليوني به بهانه كمك به مساجد آنقدر زشت و كثيف است كه پرداختن به آن در هر ايراني طرفدار حق و عدالت  احساس مشمئزكننده‏اي ايجاد مي‏كند.

اين ماجراي متعفن، ريشه در سلسله انتصابات و تحولاتي دارد كه دلسوزان واقعي دولت نهم از ماه‏ها پيش نسبت به آن هشدار مي‏دادند اما با تهمت و تهديد و بي‏ادبي و حداكثر بي‏توجهي نزديكان نارفيق دولت مواجه مي‏شدند.

درباره اين ماجرا و ريشه‏هاي عفوني آن، يادآوري چند نكته ضروري است.

1ـ قبل از هر چيز بايد از حساسيت نمايندگان محترم به ويژه برادران طيف رايحه خوش خدمت در مجلس نسبت به عدول برخي همكاران دولت از اصول عدالت و پاكدستي، قدرداني كرد. اگر رئيس محترم جمهور به حساسيت‏ها و نصايح اين دلسوزان واقعي خود توجه كنند، بسياري از خطرات و انحرافات و وسوسه‏ها و طمع‏ها از دولت محترم دور مي‏شود.
 
در واقع سيلي جناب آقاي زارعي به مدير محترم دولتي به خاطر آن حركت زشت، سند افتخاري براي اصولگرايان واقعي و مدافعان راستين دولت نهم خواهد ماند.

2ـ برخي رسانه‏هاي نزديك به دولت سابق و جريان دوم خرداد درباره اين جريان هياهو به راه انداخته و به سوء استفاده تبليغاتي مشغول شده‏اند. هرچند كار معاونت پارلماني رئيس جمهور به حدي شنيع بود كه اعتراض و فرياد هر ايراني عليه آن به جا است، اما برادران محترم دوم خردادي نبايد فراموش كنند كه اين قبيل آلودگي‏ها در دوره آنها بنيانگذاري شده است.

گروه‏هاي اصلاح‏طلب كه امروز به هياهو و جنجال شعف‏آميز به بهانه اين رسوايي مشغول شده‏اند، نبايد فراموش كنند كه در دوره آنها دولت رسماً‌ از غارتگر بيت‏المال حمايت كرد. امروز برادران محترم دوم خرداد به جاي خوشحالي و جنجال‏سازي از بابت اين رسوايي، بايد به جريان اصولگرا غبطه بخورند كه چطور چهره‏هاي اصلي اصولگرايي عليه يك  اقدام متعفن بسيج شده‏اند.
 
درواقع اگر دوم خردادي‏ها هم در برابر مفاسد بزرگ مالي در دوره خود حساسيت نشان مي‏دادند، انحرافات مالي اينطور عادي و نهادينه نمي‏شد و چه بسا گروه‏هاي دوم خردادي امروز در برابر خدا و خلق خدا سربلندتر بودند.

3ـ شناعت و تعفن  اين رسوايي، حساسيت ويژه رئيس جمهور عدالت‏گرا را مي‏طلبد. اي كاش حدود يكسال پيش كه جريان عدالتخواه و دوستداران راستين دولت عدالتگرا نسبت به حضور آقاي محمدرضا رحيمي در تيم اصلي مشاوران و ياران رئيس جمهور اعتراض مي‏كردند، آقاي دكتر احمدي نژاد به جاي جبهه‏گيري و تخطئه آن اعتراض‏ها، در تصميم خود بازنگري مي‏كردند و مي‏انديشيدند كه افرادي نظير كردان و رحيمي واقعاً چه قرابتي با آرمان‏ها و شعارهاي عدالتخواهانه دولت نهم دارند؟

آقاي دكتر احمدي‏نژاد بايد بدانند در صورت عدم پالايش  برخي نزديكان خود، براي ادامه خدمت در قوه مجريه، مشكلي جدي و اساسي با گروه‏هاي عدالت‏خواه پيدا خواهند كرد.

4ـ در اين ماجرا، دولت به خود اجازه داد به بهانه كمك به مساجد در حوزه‏هاي انتخابيه، از نمايندگان بخواهد از استيضاح يك وزير چشم‏پوشي كنند. صرفنظر از جرأت معاونت پارلماني رئيس جمهور در دست زدن به چنين كار زشتي، بايد پرسيد كار مجلس به كجا رسيده است كه نمايندگاني كه بايد بودجه دولت را تصويب كنند، ماليات‏ها و درآمدهاي دولت را تعيين و اجازه هزينه‏كردن آنها را به دولت بدهند، بايد به خاطر چند ميليون تومان كمك به فلان نقطه حوزه انتخابيه، دست به دامن معاون پارلماني دولت شوند؟

نظام بودجه‏نويسي و نظارت برآن در كشور ما معيوب است به طوري كه لايحه بودجه مبهم نوشته و خيلي دير تقديم مجلس مي‏شود و نمايندگان مردم عمدتاً امكان سياستگذاري و اعمال خواست موكلانشان را در آن نمي‏يابند.

سالهاست كه بحث اصلاح ساختار بودجه‏ريزي و تنظيم بودجه شفاف و برحسب عملكرد دستگاههاي دولتي مطرح است اما ظاهراً دولت‏ها ترجيح داده‏اند بودجه همچنان مبهم بماند تا منابع خاصه خرجي‏هاي دستگاهها پنهان بمانند و نمايندگان هم براي تأمين هزينه گوشه‏اي از حوزه انتخابيه، محتاج و ملتمس دولت باشند و بهانه براي  درخواست‏هاي نامشروعي مانند پس‏گرفتن استيضاح در دست دولت ها باقي باشد.

براي حل اين موضوع، از حدود يكسال پيش، نتيجه مطالعات مفصلي در مركز پژوهش‏هاي مجلس به نام «حقوق قوه مقننه در تدوين و نظارت بر قانون بودجه» تهيه شده است كه اميد است روزي همت و بلند نظري لازم براي اجراي آن ايجاد شود.

5ـ اين ماجراي تأسف‏بار يكبار ديگر به طور عيني نشان داد كه نمايندگان مردم در مجلس در معرض چه طمع‏ها و توطئه‏هايي هستند و چگونه عده‏اي مغرض و آلوده ممكن است از آنها سوء استفاده كنند.

حقيقت اين است كه از يك سو نمايندگان مجلس با انبوه مطالبات برآورده نشده و صف بي‏شمار درخواست‏هاي مردمی برای وام و كار و انتقال دانشجويي و سفارش به فلان اداره و ... روبرو هستند و از طرف ديگر امكاني براي پاسخگويي به اين مطالبات ندارند.

از طرف ديگر برخي مديران سياسي و تجاري بخش خصوصي و دولتي به طمع بهره‏گيري از قدرت نمايندگان در تصويب قوانين و بودجه‏ها و با سوء استفاده از انبوه نيازهاي حوزه انتخابيه، در تلاشند تا با پرداخت کمک های ناچیز به بهانه های مختلف، نمایندگان را مدیون و بدهکار خود سازند.

براي حل اين مشكل، حدود 4 سال پيش به همت تعدادي از نمايندگان مجلس هفتم طرحي با عنوان «حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي» با محورهاي زير تهيه و تقديم شد:

1ـ مشاوره، عضويت در هيأت مديره و هرگونه دريافت حق‏الزحمه از دستگاهها و شركت‏هاي دولتي براي نمايندگان مجلس ممنوع شود.
2ـ دريافت هرنوع هديه از اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي براي نمايندگان مجلس ممنوع باشد.
3ـ نمايندگان حق مهمان شدن در سفرهاي داخلي و خارجي را نداشته باشند و هزينه مسافرت‏هاي لازم نمايندگان از طرف هيأت رئيس مجلس پرداخت شود.
4ـ مبالغ درآمدي نمايندگان مجلس و اعضاي خانواده‏شان سالانه به طور كامل و شفاف به كميسيوني خاص اعلام و همانجا بررسي و موارد مشكوك پيگيري شود.
5ـ امكانات لازم براي اداي درست و كامل وظايف نمايندگي از طرف هيأت رئيسه مجلس دراختيار نمايندگان ملت گذاشته شود.
طرح حفظ منزلت مجلس از چهارسال پيش به دليل برخي مصلحت سنجي‏ها و محافظه‏كاري‏ها در صحن علني مجلس طرح نشد.
امروز و با استفاده از تجربه چهارسال پيش، نسخه جديد طرح حفظ منزلت مجلس تهيه و آماده تقديم و تصويب نمايندگان است تا امثال شهرام جزايري‏ها يا مديران خاطي دولتي به خود اجازه طرح خواسته‏هاي نامشروعشان را از نمايندگان ندهند.

*   *   *

خلاصه آنكه ماجراي چك‏هاي 5 ميليوني و ارتباط آنها با آقايان كردان و رحيمي هرچند بسيار زشت و كثيف است اما در صورت اجراي پيشنهادهاي زير، اين حادثه تلخ مي‏تواند ثمرات و بركات شيرينی براي كشور و دولت و مجلس عدالتخواه و اصولگرا داشته باشد:

1ـ عبرت‏گرفتن همه گروه‏هاي سياسي از برخورد نمايندگان عدالتخواه و غيرتمند مجلس هشتم با اقدام آلوده يك مدير دولتي و گسترش اين قبيل برخوردها در موارد مشابه در كل كشور.

2ـ پالايش افراد بدسابقه از دولت و نزديكي رئيس جمهور محترم.

3ـ اصلاح نظام بودجه‏ريزي و بازگرداندن مجلس به شأن و جايگاه واقعي خود در تصويب و نظارت بر هزینه شدن بودجه کل کشور.

4ـ تصويب طرح حفظ منزلت مجلس براي ارتقاء شان نمايندگان و دوركردن طمعكاران آلوده و وسوءاستفاده‏گر از اطراف نمايندگان. 
 
مرتبط:
متن طرح حفظ منزلت مجلس 
2.5 سال انتظار برای "حفظ منزلت مجلس"
سخنان احمدی نژاد و رحیمی درمراسم معارفه
 
Share/Save/Bookmark
 


۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۵:۲۵:۵۹
دادگاه کرباسچی که تصور می کنم همان غارتگر بیت المال شماست را همه از تلویزیون دیدند و کسانی که می توانند راجع به مسائل حقوقی بدون حب و بغض قضاوت می کنند همه به یاد دارند که دادگاه کرباسچی چگونه بود.
متاسفانه روزنه امیدی که به ظهور افراد عدالتخواه در جناح شما میرفت خیلی زود رنگ می بازد. (88458)
 
هادی
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۹:۵۴:۲۰
بعضی کارها روی عمرعاض را در تاریخ سفید کرده است. خدا خائنان به خون شهدا را خوار گرداند. (88562)
 
امیر
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۵:۳۶:۵۶
گمان می‌کنم قرابت اشتباها غرابت تایپ شده است.

با احترام (88463)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۵:۴۴:۵۷
بابا این جا هم که اصلاح طلبا یا به قول شما دوم خردادی ها مقصر شدند بابا مردم رو این قد بی سواد ندادنید چرا هر مشکلی که تو این دولت پیدا میشه ربطش میدید به دوم خرداد؟ می دونم که چاپ نمی کنیسد ولی مطمئنم که می خونید (88466)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۵:۵۰:۲۶
خدا حفظ کند اصلاح طلبان که براي فرار از کثيف کاري هاي افشا شده بعضي از سياسيون دروغگو بي انصاف سيبل يا مورد هدف قرار مي گيرند (88470)
 
رشید کرمانی
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۶:۰۲:۵۱
دوستان عزیز ! واقعا بی انصافی می کنید ! اگر بقول خودتان این قضیه یک رسوایی کثیف است چرا زورتان می آید رقیب شما آن را در روزنامه اش فریاد بزند ؟یعنی شما باید خودتان خراب کنید و خودتان هم فریاد بزنید ؟ دیگران چون خودشان یک زمانی به زعم شما از غارتگر حمایت کرده اند دیگر باید بنشینند و خرابکاریهای رحیمی و کردان و معاون پارلمانی را تماشا کنند ؟این جه منطقی است ؟ (88476)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۶:۰۸:۱۲
کاش در انتها یک شمارشگر برای بیان کلمه اصلاح طلب به کار می بردید. (88479)
 
بيگي
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۶:۱۱:۰۶
ميگويند در زمان قاجار يك فلان الدوله سيزده تومان از انگليس ها رشوه گرفت تا در بستن قرار دادي اقدام كند. به او گفتند تو مملكت را به 13 تومان فروختي . گفت هيس گندش را در نياوريد كه من 10 تومان سرشان كلاه گذاشته ام. چون مملكت ما 3 تومان بيشتر نمي ارزد.!
آيا واقعا اين طور است؟ سرنوشت يكي از مهمترين وزارت خانه هاي اين مملكت بايد با چند ميليون تومان معامله شود؟ مساله كارآيي يا ناكارآمدي آقاي وزير نيست البته صحبت هاي قرار داد كرست آن طور كه رسانه هاي داخلي منعكس ميكنند نيز جاي تامل دارد.. مساله بر سر توجيهات - دروغ ها - اقدامات و عذر ها ي بد تر از گناهي است كه بعدا اتفاق افتاده است. (88480)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۶:۲۴:۵۳
شهرام جزایزی حقش نبود بنابراین خیلی خوب کردند حمایت کردند. (88460)
 
یاسر
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۶:۴۴:۰۳
بابت شهرام جزایری اصلاح طلبان و به ویژه اعتماد ملی سابقه بسیار بدی از خود به جای گذاشتند.
بابت پترو پارس و شرکت های نفتی هم مجاهدین و مشارکت. (88495)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۶:۳۳:۴۹
آقای کردان گفته است که برای دفاع از مدرک دکترا خود در دانشگاه مربوطه مترجم گرفته ام بعد میگوید من نمیدانستم مدرک من قلابی است و شکایت دارم
جالب این است که دکتر جاسبی میگوید ایشان از دانشگاه آزاد که کردان مدعی مدرک آن هم هست مدرک نگرفته و ایشان حتی مدرک لیسانس هم ندارد
این بار آقای کردان نسبت به مدرک لیسانس خود حرفی نمیزند و نمیگوید شکایت دارم ولی رئیس جمهور گفت من نمیدونم کی به کیه مدرک کاغذ پاره است و اصلا مهم نیست ،آقای کردان هم وزیر میماند و معاون رئیس جمهور هم که با چند تا دروغ درباره مدرک کردان دسته گل به آب داده بود گفت هیچ رسانه ای حق نداره حرف بزنه
جالبتر وقتیه که نماینده ها صداشون در میآید که دم خروس خیلی پیداست و یکی دیگر از معاونان رئیس جمهور میگه به هر کدومتون برای کمک به مساجد 5 میلیون میدیم بی خیال بشین
مردم این وسط سوژه حرف زدن پیدا کرده اند که شنیدی فلان شده است و پاسخ عده ای هم اینه که خسته شدیم بازم یه ماجرای تازه و ... و عده ای نیز میگن از این جور چیزها زیاده ،فعلا بچسب به نون که خربوزه آبه
خلاصه نظام مقدس اسلامی یکی از مشکلاتی را که دشمنان اسلام (آمریکا و انگلیس) پی ریزی کرده بودند حل کرد و با قدرت به راه خود ادامه میدهد تا دوباره یه جای دیگه و یه نفر دیگه سوژه بشه و... (88489)
 
فهیمه
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۶:۴۷:۳۹
در سرمقاله پنج شنبه کیهان ، طبق روال عادی برنامه همان ایده همیشگی «توهم توطئه» مطرح شده بود . می خواستم به آقایان بگویم اصلاح طلبان اگه از این پولا داشتن که واسه توطئه علیه دولت فخیمه آقای احمدی نژاد خرج کنن و در واقع خواسته ایشان رو برای ابقای کردان اجرا کنند که ...
بخاطر خدا پیگیری کنید ببینید این ولخرجی ها از کدوم کاسه انجام میشه ؟
قرار بوده به چند نماینده از این پنج میلیون ها داده شود؟
این یکی روشده. از کجا معلوم که قبلا هم ساخت و پاخت های اینچنینی صورت نگرفته باشد؟
صندوق ذخیره ارزی چگونه خالی شه؟
به آقای احمدی نژاد توصیه می کنم برای صرفه جویی در بیت المال نیازی نیست با هواپیمای تعمیری به نیویورک سفر کنند و بعد اونو در بوق و کرنا کنند.
ما حاضریم ایشان با هواپیمای تشریفاتی که در حال خاک خوردن است سفر کنند اما در مورد ولخرجی های اینچنینی در بیت المال شفاف سازی و دقت نمایند. (88497)
 
علوی از قم
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۷:۰۷:۰۶
باسمه تعالی
اول جمله ای از مقاله شما را نقل می کنم بعد عرائضم را می گویم:
\"در واقع سيلي جناب آقاي زارعي به مدير محترم دولتي به خاطر آن حركت زشت، سند افتخاري براي اصولگرايان واقعي و مدافعان راستين دولت نهم خواهد ماند.\"
90% با این جمله شما موافقم و اصلا آرزو کردم که ای کاش من آن سیلی را زده بودم. واما 10٪ مخالفت من بخاطر این است که چنین فردی احترامی برای خودش باقی نگذاشته که شما با تعبیر مدیر محترم از او یاد کرده اید . هیچ فکر کرده اید بکار بردن تعبیر محترم برای چنین فردی مساوی است با توهین به همه مدیران محترم دولتی. و اصلا اگر این فرد محترم است چرا سیلی زدن به او می شود سند افتخار . این اولا
ثانیا: هرچه فکر می کنم نمی توانم خودم را متقاعد کنم که این کار توسط انسانهای بالغ صورت گرفته باشد. حتی بچه ها هم وقتی شاه و وزیر بازی می کنند. از این نوع تقلبها تو بازی خودشان ندارند. (88504)
 
معنرض
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۷:۱۴:۱۷
عجب حالا كه اينقدر آش شور شده كه خودتان مجبور به اعتراف به بخش كوچكي از آن شديد دولت قبل را به حمايت از غارتگر بيت المال متهم ميكنيد.كدام غارتگر؟ديديد كه آقاي كرباسچي با آن هم سر و صدا كه جناح راست به راه انداخت توسط يك قاضي شجاع به 6 ماه زندان محكوم شد كه البته با مصلحت سنجيها اين مدت به دو سال افزايش يافت.برويد و خجالت بكشيد و از خدا بترسيد.مطمئن باشيد با شعار به جايي نخواهيد رسيد و در آينده رسوا خواهيد شد.بدانيد كه دولت قبل مخصوصا رئيس آن از پاك ترين افراد روي زمين بودند.اگر ماجراي كردان و مشايي و پول دادن به نمايندگان براي پس گرفتن استيضاح در زمان دولت قبل اتفاق ميافتاد چه ميكرديد و چه مقدار پارچه صرف كفن ميشد.واقعا به كجا ميرويد كه قدرت كور و كرتان كرده است. (88506)
 
محمد ایزدی
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۷:۲۰:۴۷
دوستان توجه کنند این فاجعه به خوبی گویا هست لطفا دلیل و تذکر برا ی بقیه و اصلاح طلبان لازم نیست خدایی هم من شخصا بعد از دیدن دادگاه نظرم برائت کرباسچی و درستی مدیریت اوبود اینقدر ساده نباشیم . (88510)
 
جواد
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۷:۲۳:۲۶
بعد از 8 سال دولت اصلاحات چشم اميد مردم به اقايون اصول گرا بود تا بلكه اين طيف با تكيه بر اصولي كه مدعي هستند به مبارزه با فقر بي عدالتي و رونق اقتصادي بپردازند ولي افسوس و صد افسو س كه هرروز خبري نا اميد كننده از مجلس و دولت اصولگرا به گوش مي رسد . من با توجه به فرموده رهبري كه ما رانصيحت كرد از انتقادهاي تخريبي كه باعث ايجاد حس نااميدي در دل مردم ميشود در خيلي از مكان ها و مجالس به دليل حرمت صحبت ايشان از خيلي انتقادهاي خودم كه ممكنه باعث نااميدي مردم بشود صرف نظر مي كنم. ولي تروخدا اي مدعيان اصولگرا فقط يك بهانه به من و امثال من بدهيد كه به جاي انتقاد از شما تعريف بكنيم. اقتصاد رو به مرگ امروز كشورو خالي بودن صندوق ذخيره ارزي . منفي بودن تمام عملكردهاي دولت نسبت به برنامه چهارم توسعه . عوض كردن تند تند و بي حساب و كتاب وزراو رئيس بانك مركزي قضيه كردان قضيه 100 ميليون به مجلسي ها (كه خيلي جالب بود كه آقايون مجلسي مدعي بودند 20 ميليون از اين پول وام خودرو هست البته درست هم هست براي نماينده مجلس كسر شان هست كه سوار پرايد بشود كارخانه هاي حكومت جمهوري اسلامي ماشيني ارزاني مثل پرايد براي مردم بدخت و بي كلاس مي سازند شما كه توقع نداريد نماينده مجلس اصولگرا سوار پرايد بشه!) قضيه اخير چك 5 ميليوني . آخه اي آقايون اصولگرا كمي وژدانتون رو قاضي كنيد . شما با اين كارنامه درخشان واقعا به همه ثابت كرديد كه اصولگرا يا اصلاح طلب فقط دو تا واژه بي معني هست كه هيچ كدوم هم معني خاصي نداره فقط يك عده بواسطه اين دو كلمه خودشون به قدرت مي رسونند تا به سرعت هر چه بيشتر همديگررو تخريب كنند و همزان مردم رو هم تخريب كنند . كشور و آينده اون رو هم همينطور. (88512)
 
حسن
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۷:۲۷:۴۰
واقعاً که نگارنده محترم مقاله از اعتماد به نفس بالایی برخورداراست که پس از این همه آبرو ریزی اینگونه موارد را به دوم خرداد نسبت می دهد جای بسی شرمساری . خدا جواب ایشان را انشاء ا.. در اخرت به نحو احسن خواهد داد . (88513)
 
بهناز
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۷:۳۲:۳۵
اگر منظور از غارتگر بيت المال كرباسچي و مديران زيردست اوست كه بايد گفت چرا پس از آنهمه جار و جنجال دادگاه ( به رياست آقاي محسني اژه اي ) تنها موفق شد يك مورد اتهامي را ثايت كند؟
بقيه معاونين كرباسچي هم بدون استثناء تبرئه شدند. (88517)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۷:۵۲:۵۲
Baz kam avordid be eslah talaba gir dadid? mardom agheland va mitavanand moghayese konand, ba in estedlalhaye maskhare be jaii nemiresid, tashte rosvaii jaryane osoolgaraii oftade va sedasho hame shenidan, khodetoono be kari nazanid lotfan (88522)
 
وطن دوست
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۷:۵۹:۳۴
خیلی جالب است که در مسائل مربوط به سخنان رحیمی مشائی، مدرک کردان و تلاش برای خرید و رشوه دادن به نمایندگان (که دو مورد اول با حمایت شدید رئیس جمهور همراه بوده!) هیچ اتهامی به جناب رئیس دولت وارد نمی شود و ایشان همچنان عدالت گرا خوانده می شود و اعتراضات اصلاح طلبان \"هياهو\"و \"سوء استفاده تبليغاتي\" خواتنده می شود و جالبتر از همه جمله مقابل در متن بالا \"اما برادران محترم دوم خردادي نبايد فراموش كنند كه اين قبيل آلودگي‏ها در دوره آنها بنيانگذاري شده است.\". بدون شرح! (88526)
 
قاضی القضات
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۸:۰۱:۳۴
گر چه از ابتدای انقلاب خیلی از افراد از پول بعنوان ابزار نفوذ در شخصیتها و مسئولین کشور استفاده کرده اند لاکن به دلیل بی توجهی نهادهای مسئول وعدم برخورد قانونی وافشاگرانه با موضوع طی دهه اخیر پول به عنوان قدرتمند ترین ابزار کسب قدرت ویا سوء استفاده ازان ایفای نقش داشته است . مگر کم سراغ داریم که کاندیدای نمایندگی با همین روش پول اقدام به خرید رای نموده است . کاش هر دو گروه چپ و راست یاد میگرفتند در جاییکه نظام در معرض اتهام قرار میگیرد فارغ از تهاجم به دیگری اصل موضوع تخلف را مورد تهاجم قرار میدادند .اگر قرار است به ریشه ها بپردازیم جوانمرد و ازاده باشیم. زمانی که در انتخابات مجلس هفتم شهرداری قول پرداخت پاداش به پرسنل محترم اموزش و پرورش را داد به خوبی مشخص بود فرهنگ جدیدی در حوزه سیاست شکل گرفته است. دراین فرهنگ پرداخت پول به نماینده دور از انتظار نیست .ضمنا اگر وجه پیشنهاد شده ده برابر بود چه اتفاقی می افتاد؟ در پایان اعلام می دارم طرحتان بسیار عالی است ارزش ان را دارد به قیمت جانتان ان را دنبال کنید.

خدایا نازکی پوستمان را به سال 57 برسان. (88527)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۸:۱۹:۵۶
این مقاله هم نوعی فرافکنی است، علیرغم انصافی که از سایت الف انتظار داشتیم. این رسوایی فعلا دامن دولت نهم را گرفته است (البته باید گفت رسواییها!) وقتی دولت دایره انتخابات و انتصابات خود را آنقدر تنگ می کند باید انتظار چنین رسواییها را داشت. بنابر این بجای متهم کردن دولت اصلاحات اگر ریشه این مفاسد را در دولت نهم جستجو میکردید بس مقبولتر و پسندیده تر میبود. مگر آقایان کردان، رحیمی، عباسی، پالیزدار، و ... منصوبان دولت اصلاحات بودند یا دولت نهم؟ الله احکم الحاکمین. خورشید حقیقت همیشه پشت ابرهای تیره دروغ، ریا ، سالوس و کینه ورزی پنهان نخواهد ماند همچنان که طلیعه این خورشیده را کم کم نظاره گریم. انشاألله. (88534)
 
علي
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۸:۴۴:۲۳
بهتر است راستي هاي محترم خيلي كلاس نگذارند به قول اي خداوند است كه بين اين دو قوم قضاوت مي كند وكساني كه ادعاي مسلماني دارند بهتر است به راه مستقيم روند نه راست وچپ. راستي من چپي نيستم ولي چرا در مجلس ششم كه در گيري شد صدا وسيماي محترم در تمام بخش هاي خبري ان را با اب وتاب نقل كرد ولي اين بار000 چرا احساس مي شود مردم نيفهمند (88545)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۸:۴۹:۴۳
این حرف شما درجای خود صحیح است اما درمورد پیش آمده مگر راهی جز این داشتند ؟در حقیقت بااین خودزنی راه هزینه بیشتررا سد کردند.دلیلش هم همین که درمساله مشایی وکردان وجایگاه ویژه درورزشگاههابرای خانمها با سماجت ایستادند وهزینه هایی روی دست نطام گذاشتند. (88549)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۹:۰۶:۳۶
لا یکلف الله نفسا الا وسعها - اینقدر اسباب شرمندگی را فراهم نکنید . ایشان با چند نفر در بیفتند ؟ (88553)
 
پویا
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۹:۱۰:۰۲
شما همونی نیستی که در حال زخم کردن آقای کردان هستی؟ بسه داداش زخم شد دیگه.! (88705)
 
جهانگیر
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۹:۱۳:۰۰
ما جهان سومی هستیم...
.
مجلسمون جهان سومی هستش
.
نمایندهامون جهان سومی هستن
.
سایت هامون جهان سومی هستش
.
تحلیل هامون جهان سومی هستش
.
اقتصادمون جهان سومی هست
.
رشوه دادنمون به شیوه جهان سومی هست
.
برخوردمون با رشوه و فساد جهان سومی هست
.
چرا این همه فشار میاریم به خودمون؟
.
چرا ؟
فقط باور کنیم که تا تمدن 500 سال فاصله داریم حل میشه
.
چرا ما ایرونی ها اینهمه از خود راضی هستیم و فکر میکنیم که بارمونه؟
.
چرا فکر میکنیم که حالیمونه؟
.
تنها چیزی که جهان سومی نیست همین کامنت منه که اونم به شیوه جهان سومی سانسور میشه
.
زنده باشین (88555)
 
hossein
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۲:۲۳:۱۱
I live in canada we have same problems as you are why you are so negative man?
هر روز 30 هزار کودک به علت نبودن امکانات درمانی و بهداشتی و غذا می میرند هزاران نفر پناهنده و اواره میشوند و هزارن نفر بر اثر اعتیاد و تصادفات رانندگی و دختران جوان که از منزل فراری مشوند و ...برای شما در ایران انقدر نق می زنید گرسنه هستید یا اواره یا اسیر جنگ ..شکم تان سیر شه جلوی کا مپیوتر و پر حرفی (88658)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۹:۲۳:۵۴
تا اينجا رحيمي برنده شده است و حيدرپور چوپان دروغگو. براي اثبات ادعايم جند نكته را به عرض ميرسانم. اولا, نكات مطرح شده بوسيله رحيمي, كاملا منطقي بنظر ميرسد و شاهد هم دارد. دوما, داستان امروز حيدر پور, با داستان پريروزش(اختصاصي فارس/ توضيحات حيدرپور درباره چك 50 ميليون ريالي مدير كل دفتر دولت در مجلس ) متفاوت است چون در تاريخ 08/08/87 به يك خبرگزاري رسمي ميگويد \"برگه ها را نخوانده امضا كردم و بعد از پس گرفتن رسيد دوم از عباسي ، ديدم كه كاغذي را از من امضا گرفتند كه خطاب به لاريجاني از امضاي خود براي استيضاح كردان انصراف داده‌ام\" ولي در تاريخ 10/08/87 , در جواب رحيمي ادعا ميكند \" بنده دقيقا آن برگه‌ها را خواندم و امضا كردم؛ ... او وقتي آن دو برگه را به من داد،‌ متوجه شدم كه برگه دوم برگه انصراف از استيضاح است، ... \" . سوما, دلسوزي بيش از حد حيدر پور براي عباسي, كمي بودار و فرار به جلو بنظر ميرسد. بنده پيشنها ميكنم, بجاي كردان, حيدرپور را به اتهام دروغگوئي, افترا, تشويش اذهان, بي لياقتي,... استيضاح كنيم تا درس عبرتي براي بقيه نمايندگان سياست باز بشود. (88558)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۹:۳۸:۴۸
بی تردید رویکرد حسنه ای که منجر به اصلاح طلبی اصولگرایان شده نتیجه مدیریت خاصه ریاست جمهوری ایران است.
ایشان شخص دوم مملکت و نماد و سمبل ملت بزرگ ایران در دنیا هستند و کوچکترین اشاره ایشان آثار عمیقی حتی در زندگی روزمره مردم دارد.
و هر اشتباه و خطایی هزینه های بسیار سنگینی در پی داشته و می تواند داشته باشد. (88561)
 
مممم
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۹:۵۱:۰۰
بدون شک (صرف) رخداد اینگونه رسوایی ها دلیل بر این نیست که همه اصولگرایان فاسد هستند.
و بدون شک رخداد آن رسوایی ها دلیل بر این نیست که همه اصلاح طلبان فاسد هستند.
اگر نویسنده مقاله از واکنش اصلاح طلبان اظهار نارضایتی می کند و حق را به جانب خود می دهد، به گمانم اصلاح طلبان هم حق دارند از واکنش وی اظهار نارضایتی کنند و حق را به جانب خود بدهند!
انصاف را در تحلیل رعایت کنید. (88563)
 
بيگي
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۲:۲۴:۲۷
همه نه ولي كارهايي ميشود كه يقه همه را مي گيرد. مجلس محترم وقتي را كه موكلينش به او ارزاني داشته اند صرف تصويب قانوني فقط براي يك نفر ميكند كه آخرش هم دهن كجي به ملت ميشود. نگاه كنيد چقدر وقت صرف شد تا آقاي فلان در شوراي ن... چند شغله نباشد؟ يا زورشان به آقاي مشايي نرسيد شروع به وضع قانوني براي به هم ريختن سازمان ميراث فرهنگي كردند. ميبينيد كه عمل يك نفر خيلي ها را زير سؤال ميبرد و چگونه وقت مجلس صرف ميشود. اگر نظم و قانون درست اجرا شود اين گونه نميشود.در هر گروه در هر جاي دنيا خوب و بد وجود دارد.آيا شك داريد؟ (88610)
 
فیروز
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۹:۵۳:۵۵
خنده داره /مگر رییس دولت خودش. که اینها رو انتخاب نمیکرد و با این همه رسوایی باز هم تمام قد از ایشان دفاع نمیکرد بعیده شما اینرا نفهمیده باشید و در مورد مجلس باید پرسید مگه شما سوابق این فرد نمیدانستید اقای مطهری که گفته بود طرف چه سوابقی داشته و حتی اگر استیضاح رای هم بیاورد باز این پرسش باقیست که چرا مجلس این فرد را تایید کرد. (88556)
 
كاوه
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۱۹:۵۸:۲۵
چرا هر بحثي مي‌شود مثل استقلال پرسپوليس با آن برخورد مي‌كنيد!
اينجا استاديوم نيست كه گروهي شعار بدهند
شش‌تايي‌ها
و طرف مقابل بگويند
سي متري‌ها (گلي كه از سي متري به طرف زده بودند!)

تا بگويند دانشگاه آكسفورد آنطرفي‌ها بگويند
هاوايي يادت نره!
هاوايي يادت نره!

اين بازي‌ها دو نتيجه دارد يكي بي‌اعتمادي مردم به كل نظام و حكومت ديني

و دوم نابودي اخلاق و دين بين مردم و ريختن قبح جعل و دروغ و رشوه و ..... (88567)
 
peym
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۰:۰۳:۱۹
جان مطلب همون بود که جهانگیر از جهان سوم داد.
زنده باد (88570)
 
حافظ
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۰:۱۹:۴۰
حرکت به این کثیفی .چرا قوه قضاییه ساکت نشسته است . مردم هنوز سریال کرباسچی و مدعی العموم را فراموش نکرده اند .حالا دیگر همه اینگونه اتهامات اگر بشود در خود قوه مجریه وپشت پرده بررسی میشود . قربان شوم خدا را یک بام و دو هوا را (88575)
 
محسن
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۰:۳۵:۳۴
ایکاش میدانستیم ضرب گیر این میدان کیست؟ (88577)
 
ایرانی
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۱:۰۱:۰۱
از احمدی نزاد انتظار نداشتم من به جای ایشان ازملت ایران عذر میخواهم (88587)
 
گمنام
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۱:۴۶:۰۹
واقعا این اتفاقات رو رسوایی دولت نهم باید دانست، نه اینکه با معطوف کردن توجهات به اصلاح طلبان و غیره و غیره خود رو تبرئه کنیم . این آقایان که کارهایی واقعا دور از شان یک مسئول حکومت اسلامی رو انجام دادن (منظور مشاور رئیس جمهور و کردان و مشایی و امثالهم) آیا توسط من و شمای نوعی انتخاب شدن یا رئیس جمهور عدالتخواه!
واقعا در دولت نهم دیدیم آنچه هرگز ندیده بودیم یا فکرش رو هم نمیکردیم ....
کمی باید فکر کرد که در این دولت چه به سر مردم آمده؟
این همه تورم به نظرم با سرکار بودن افراد کارشناس و دلسوز مردم بوجود نمی آید بلکه .....
البته مهم اینه که حرفمون رو به شما برسونیم حالا اگه سانسور بشه خیالی نیست....
فقط تورو خدا لطف کنید به آقایان بگید که مردم حالیشونه اما.... (88599)
 
حمید عبدالهی
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۲:۱۵:۱۱
با سلام . انالله و اناالیه راجعون - واسلام (88607)
 
عماد
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۲:۲۹:۰۵
بسمه تعالي - در عجبم كه چرا از روزيكه دولت محترم نهم سر كار امد بسياري صفات حسنه به فراموشي سپرده شد . ؟
و هر جا كم اوردند به دولت هاي قبل پريدند و وقتي ديگه راهي باقي نموند و كسي حرفي زد عامل خارجي شناخته ميشه / خلاصه مديريت محترم سايت الف جناب رئيس جمهور را بي اطلاع و بيگناه ميداند در حاليكه اگر ايشان برابر موازين شرع و قانون عمل ميكرد و بعد از اثبات جعلي بودن مدارك او را بر كنار ميكرد اين همه مشگلات جور واجور رخ نمي داد (88612)
 
اميد
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۳:۱۵:۰۴
ان شاءالله اين فتح بابي باشد براي بررسي عملكرد مالي كردان در صداوسيما و شركتهاي اقماري وموضوع پيامهاي بازرگاني نفوذ كردان در اين شركتها و تأمين هزينه هاي ميلياردي بعضي آقايان از كنار اين شركتها. (88627)
 
عسگر
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۳:۴۲:۱۳
شما که در طول عمر دولت باصطلاح اصولگرا دم از دینداری و بازگشت به اخلاق در دنیا صحبت کردید ومردم را با این شعارها خسته کردید اما توصیه میکنم برای فراراز اتفاقی که افتاده اصلاح طلبان را متهم نکنیدوبرای این آبروریزی اصولگرائی چاره ای بیندیشید (88632)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۱ ۲۳:۵۱:۵۵

1ـ عبرت‏گرفتن همه گروه‏هاي سياسي از برخورد نمايندگان عدالتخواه و غيرتمند مجلس هشتم با اقدام آلوده يك مدير دولتي و گسترش اين قبيل برخوردها در موارد مشابه در كل كشور.


این نماینده های غیرتمند می توانند آینه عبرت دیگری هم باشند و آن هم اینکه به راحتی و ساده لوحی یک فرد عامی فریب کردان خوردند و به او رای اعتماد دادند به راستی در آن زمان غیرت کجا رفته بود؟ (88641)
 
اسدآبادی
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۰:۰۴:۵۳
:
در هیچ دوره ای به اندازه این چند ماه نظام اسلامی مورد تمسخر قرار نگرفته.!؟ (88643)
 
تذکر دهنده
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۱:۴۴:۱۰
نظر نویسنده محترم را به این موضوع معطوف میدارد که آقای رحیمی قبلا رئیس دیوان محاسبات کشور (مسئول نظارت بر اجرای قوانین و هزینه های دولت ) بوده اند و اینکه نامبرده از سوی مجلس اصولگرای هفتم به این سمت انتخا ب شده اندونه از سوی مجلس ششم (دوم خردادیها) ! (88654)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۳:۳۲:۳۰
بنای اینجور رفتارها برمی گرده به دوم خرداد ،آخه کی گقته یعنی قبلش همه چی درست بوده !زمانی که اقای خاتمی اومدن ریشه همه مفاسد گذاشته شده یه کمی فقط یه کمی انصاف اگه داشته باشیم این طورقضاوت نمی کنیم آقایان تا کی چشماتون رو می خواید ببندید تاکی ،تادیر نشده بیدارشید واقعیت عمیق تر از چیزیه که شما دیدین برادر (88665)
 
امین --حسابرس
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۶:۴۵:۴۷
نگارنده سیلی آقای زارعی را هرگز سند افتخار نمی داند! سند افتخار سیلی قانون می باشد زیرا اثری دیرپادارد!باید پرسید سازمان بازرسی کل کشور در این ماجرا کجاست مدعی العموم کجاست!؟ ذی حساب کجاست ؟دیوان محاسبات کشور کجاست!؟ شان مساجد که معبد عشق به خداست چه میشود؟تکلیف به جامانده سازمان اوقاف.امور مساجد .سازمان تبلیغات و مهمتر هیات امنای مساجدی که دراین ماجرا شدیدا موردظلم واقع شدند چه میشود!؟ آری برادرم در این ماجرا باید دنبال سیلی قانون باشیم ونه سیلی آقای زارعی!گفته شده رییس جمهور دستور بررسی داده اند ولی خود ایشان نیز در برابر قانون پاسخگوست وظیفه سازمانی اش حکم میکند با کسی که از جانب وی \"اجازه خرج\"داشته چه کرده وچگونه باوی برخورد ادری کند .تکلیف سایر قوا دربرخورد با \"نهاد ریاست جمهوری\" به عنوان یک دستگاه اجرایی که ظاهرامرتکب این تقصیر شده چه میشود؟(این احتمال هم وجود دارد که منابع مذکور از محل وصولی های بی حساب وکتاب ساخت ساز های خارج از محدوده شهرهاکه توسط فرمانداریها ازمردم دریافت وبه سلیقه شخصی خود ویااستانداران ودرمواردی وزارت کشور خرج می شود تامین شده باشد) آخ برادرم کی میشود شاهد سیلی قانون برگوش مقصرین این ماجراوسایر ماجرها ی مشاهپبه باشیم!؟ (88671)
 
شقایق
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۷:۱۸:۴۶
نکته اینجاست که این اصولگرایانند که فریاد اصولگراییشان( البته نمیدانم کدام اصول) گوش فلک را کر کرده ؛ آیا اصول اخلاق اسلامی جزء این اصولی که به آنها میگرایید نیست؟ نتیجه مقاله شما این بود که مردم قاعدتا باید از اصلاحطلبان بیشتر انتظار اصولگرایی داشته باشند تا از اصولگرایان. اینطور نیست؟!

توقع چنین یادداشت تحلیلی سخیفی را از چنین سایتی نداشتم چون مدت زیادی نیست که طرفدارش شده ام . شاید باز همان غبار معروف \"گروهگرایی\" جلو چشمان مؤلف محترم را گرفته تا حق و باطل را در هم آمیخته ببیند و بر آن اساس تحلیل کند.

«یاایهاالذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوالله ان الله خبیر بما تعملون» (88677)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۸:۱۲:۲۱
روز فرار شهرام جزايري تيتر يك اعتماد ملي اين بود\"شهرام جزايري فرار كرد\" و كلي مقاله كه بله كلي به ما تهمت زدند بعد هم فراريش دادند. اما روز دستگيري مجدد وي دريغ از يه خط خبر در اين مورد.
متاسفم كه ما از سياست فقط شارلاتانيزم را ياد گرفته ايم. (88686)
 
علی کریمی
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۸:۴۲:۵۶
حداقل از جاده انصاف خارج نشوید.انتصاب این رسوایی به جناح رقیب به هیچ وجه درست نیست چرا که جناح اصولگرایان بیشتر از اصلاح طلبان در قدرت بوده اند و تسلط بیشتری به ارکان دولت را دارند. (88696)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۸:۴۹:۱۷
آیندگان در باره ثبت این وقایع در کتاب تاریخ خود چه خواهند اندیشید.
فلان وزیر به دروغ عنوان می کند که دکترا دارد ولی به زور فوق دیپلم است .
و فلان معاون پارلمانی رشوه می دهد به مجلس که بی خیال .
این وسط مردم ................!
این بود عدالت. (88697)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۹:۴۲:۲۸
ايا جمهوری اسلامی که ما میخواستیم این بود ؟
روح امام از شنیدن این انحرافات برای حفظ قدرت میلرزد
خدایا به ما رحم کن (88727)
 
رضا
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۰۹:۴۴:۲۱
واقعا میشه بغیر از این چند تا حزب دروغین در کشور شخص مطمئنی رو پیدا کرد که این کشور فلاکت زده رو از تو این همه منجلاب فساد نجات بده تا ما در دور بعدی به اون رای بدیم
دیگه از تموم این آدم نماها خسته شدیم بس کنید کشور رو به فنا رفت تمومش کنید (88729)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۱۱:۱۴:۳۲
صدا و سیمای ج.ا.ا, بخش تحلیلی سایت الف, دولت محترم:
این شعر را به یاد دارید؟ اصلآ آن را شنیده اید؟ روزگاری شاعرش را زبان دوختند, اما انگار برای امروز سروده شده:

دست مزن, چشم. ببستم دو دست.
راه مرو, چشم. دوپایم شکست.
حرف مزن, قطع نمودم سخن.
نطق مکن, چشم. ببستم دهن.
هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن
خواهش نافهمی انسان مکن.
لال شوم, کور شوم, کر شوم,
لیک محال است که من خر شوم. (88765)
 
عبدالرضا ازمشهد
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۱۱:۱۷:۳۲
دردولتهاي قبلي اينگونه مسايل اصلا مطرح نميشد وآنها حساسيت خودرا ازدست داده بودند.اما درود بر اصولگرايان كه مصلحت گرايي بي مورد را كنار كذاشته وبراي زدودن پلشتي ازدامن كشور هزينه آنرا مي پردازند واصلاح طلب واقعي آنها هستند (88766)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۱۱:۳۹:۰۳
از کوزه همان برون تراود که در اوست

غیر از این باشد بیشتر تعجب آورست

طراحی شهر آرمانی ما بر اساس ارزشهای انسانی دینی و

ملی صورت گرفته و سی سال است اجرای آن آرمان شهر

را به چند نفر مسئله دار سپرده ایم

پس از ماست که بر ماست نوش جان همه ما (88769)
 
سام
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۱۱:۵۳:۴۵
اي کاش قوه قضائيه تشکيلاتي با صلابت و صرفا قضايي و حرفه اي و بدور از جوانگرايي بود که در اين موارد وارد ميدان مي شد. مثل همه جاي عالم . در قضيه بحران مالي آمريکا شنيدم که اف بي آي از مديران برخي بانکها و موسسات استنطاق کرده بود که مبادا مفاسد آنها باعث اين بي نظمي مالي شده باشد. (88775)
 
صدا
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۱۲:۵۳:۴۶
چند مدت بود به خوندن هر روزه سایت الف عادت کرده بودم چون فکر میکردم مگه نظر ما که به اصلاح طلبان رای دادیم غیر از اینا بود .ولی با نوشتن این مقاله و اینکه دشمنی با اصلاح طلبان تا به کجاست از این سایت متنفر شدم
مگه شعار اصلاح طلبان چی بود جز اطلاع رسانی و به نقد کشیدن عملکرد مدیران .
که قبل از حضور اونا همچین چیزی تو مملکت به ندرت وجود داشت کسی جرات نداشت اینجوری تو روز روشن از یه مدیر سطح بالا چه برسه دیگه از رئیس جمهور مملکت انتقاد کنه
در یک کلام اصلاح طلبی یعنی حاکمیت قانون و پاسخگویی مدیران مردمی. (88789)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۱۳:۳۴:۳۷
اين مسائل نشان مي دهد آقاي كردان روي حرفشان هستندكه گفته اند كنار رفتنم به مصلحت نظام نيست لابد ايشان به خاطر اين همه ضعفها باز ميخواهند به هر نحو شده بر مسند وزارت باقي باشند تازه اين عملي شدن اولين تهديد نظام هست لابد بعد از اين هم مي خواهند آب به آسياب دشمن بريزند در اين قضيه بجاي عباسي بايد با رحيمي برخورد شود متاسفانه كردان وقت مملكت ونظام را با اين مسائل پيش پا افتاده چطور مشغول خوده كرده است در صورتي كه ايشان 3000ساعت وقت ميگذاشت از فوق ديپلم تا دكتري را بطور قانوني طي ميكرد در صورتي كه ايشان در طي اين مدت در مملكت اگر وقت يكي از سران ونمايندگان مجلس ودرسطح وزير وسران سه قوه به طور متوسط روزي يك ساعت مشغول خودنموده به غير از وزارت كشور كه كل استانداران وفرماندارانب ه فرض 500نفر تقريبا 45000ساعت وقت سران صرف نداشتن مدرك ايشان شده است كه اين قضيه باز ادامه خواهد داشت پس از لحاظ هزينه اي براي بقاي يك مدير (88803)
 
عقل سلیم
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۱۴:۰۰:۱۱
\"هرچند كار معاونت پارلماني رئيس جمهور به حدي شنيع بود كه اعتراض و فرياد هر ايراني عليه آن به جا است، اما برادران محترم دوم خردادي نبايد فراموش كنند كه اين قبيل آلودگي‏ها در دوره آنها بنيانگذاري شده است.\"

به نظر من این اصلاً توجیه قابل قبولی نیست
(گنه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدند گردن مسگری؟!) (88815)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۱۴:۴۰:۴۲
فكرش را مي كردم كه نظرم راچاپ نكنيد! (88843)
 
يك ذره انصاف
۱۳۸۷-۰۸-۱۲ ۱۵:۳۸:۴۴
[در كشورهائيكه حتي مباني ديني حاكم نيست ازاين دغل بازي ها خيلي كم است ماشيعه علي(ع) هستيم رفتارمان بايد اينگو
نه باشد كه براي ماندن يانماندن كسي درقدرت ازبيت المال هز ينه كنيم ازبابت اينگونه مسائل واقعا بايد شرمنده باشيم. (88867)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۴ ۱۴:۴۵:۴۶
هميشه بحران( البته نه بحران به مفهوم غربي آن) از داخل كشور آغاز مي شود و سپس يقه روسياهان را مي گيرد. تاريخ نشان داده كه هيچ موقع ماه پشت ابر نمي ماند.
من واقعاً‌ متأسفم كه در چنين منجلابي گرفتار شده ايم كه تا حد زيادي مقصر اصلي نيز خودمان هستيم. (89755)
 
۱۳۸۷-۰۸-۱۴ ۲۱:۲۳:۲۵
واقعا مقاله خنده داری بود
هم دارید به نوعی رئیس جمهور منتخب خودتون و نقد می کنید و هم می خوایند بگید همه چیز تقصیر اصلاح طلب ها بود
واقعا خدا لطف زیادی به شما کرد که اصلاح طلب ها را پیش روتون گذاشت تا هر چی ی شه به اصلاح طلبا بچسبونید (89941)
 
محمود
۱۳۸۷-۰۸-۱۵ ۰۲:۴۹:۵۰
یک سوال دارم چرا رییس جمهور بسیار اصولگرای شما تا آخرین لحظه از کردان دفاع کرد و حتی مجلس را قابل ندانست و در جلسه استیضاح شرکت نکرد و گفت مجلس دارد خودش را استیضاح می کند؟! اقای کردان گفته است که جانباز شیمیایی ست و شیمی درمانی هم کرده و تا حالا نخواسته این مطلب را بگوید! عجیب است این آدمی که مدرک جعلی اش را همه جا برده و براساس ان تقاضای حقوق و هیات علمی شدن کرده جانبازی اش را قایم کرده!لطفا آقایان دکتر که در مجلس هستند ایشان را یک معالجه و بررسی کنند ببینند راست می گوید یا نه؟! (90009)
 
مرتضي
۱۳۸۷-۱۲-۲۲ ۲۰:۲۱:۱۳
در پاسخ جناب محمود بايد گفت ، آنچه كه باعث مي‌شود، كساني مانند افروغ، توكلي، مطهري و بسياري از كسان ديگر كه خود را اصولگرا مي‌دانند فارغ از هر گونه وابستگي جناحي به نقد دولت مدعي اصولگرايي احمدي نژاد بپردازند همان اعتقاد به اصلي به نام اصولگرايي است كه در در مجلس شوراي اسلامي زمينه عزل كردان را فراهم كرد وگرنه اقليت اصولگرا در مجلس از حضور كردان استقبال هم مي‌كردند. اعتقاد به خداوند و نظارت او بر همه افعال ما موجب مي‌شود كه «‌ حرف حق را بزنيم حتي اگر به ضررمان باشد» بنابر اين دوستان به اصطلاح اصلاح طلب احساس خوشحالي نكنند.زيرا نقد احمدي نژاد به معناي تاييد رفتارهاي جناحي اصلاح طلبان نيست. هنوز فراموش نكرده‌ام كه برادرم در حادثه سقوط هواپيما در خرم آباد كشته شد و زماني كه چند نفر از نمايندگان مجلس اصلاحات طرح استيضاح آقاي خرم را به مجلس برند دوستان اصلاح طلب نمايندگان را وادار به پس گرفتن امضاي خود نمودند. بنابر اين اگر بگوييم زمينه بسياري از اين كج رفتاريها در زمان اصلاح طلبان گذاشته شد سخني به گزاف نگفته‌ايم. آنان كه با شعار قانون گرايي، قانون شكني كردند ديگر نيازي نيست از دولتي كه با شعار عدالت طلبي به ذبح عدالت قيام كرده انتقاد كنند. ظاهرا اختلاف اين دو گروه در روش است و نه در چيز ديگر خدا عاقبت ما و جمهوري اسلامي را با اين همه آدم معتقد به خير كند.؟ (108787)
 
سيد محمود
۱۳۸۷-۰۸-۱۵ ۱۰:۴۱:۴۳
اقايان
خجالت اور است هر جا كم مي اوريد پاي اصلاح طلبان را وسط مي كشيد.
اين قضيه چه ريطي به ايشان دارد؟مثل مرغ سرشان را در عروسي و عزا مي بريد.درست است كه در اداره امور مشكلات داشتند ولي به شهادت مردم و تارخ صادق ترين و پاسخگو ترين دولت پس از انقلاب بودند.
اگر صادق نبودند وفرصت سوزي نمي كردند امروز مملكت توسط معجزه هزاره سوم! به اين فلاكت نمي افتاد. (90117)
 
۱۳۸۷-۰۹-۱۵ ۰۳:۲۱:۴۹
فکر کنم منظور شما از اصلاح طلب آرایشگر محله تاسا است (94849)
 
۱۳۸۷-۰۹-۱۶ ۲۲:۳۰:۴۲
گر قرار است که مست گیرند در شهر هرآنچه هست گیرند (95052)
 
۱۳۸۷-۰۹-۱۷ ۱۴:۴۳:۰۸
اوف به سرانی که اینطور ملت و مملکت را به بیچارگی کشاندند (95117)
 
علی اکبر
۱۳۸۷-۰۹-۱۸ ۱۵:۰۸:۰۹
برادر عزیز
آنروز که نوشتم ریشه فساد را بکنید. واین آقا که 5میلیون برای هر که نامه پس گرفتن استیضائ را امضا کند می دهد رشوه است در روز روشن، نوشته را چاب نکردید. حالا هم معلوم نیست چاپ کنید. اگر احمدی نژاد رای میخواهد باید بداند که این آدم پاشنه آشیل اوست. کدام بسیجی جبهه دیده وجانبازی حاضر است به حامیان دروغ و رشوه وفساد رای دهد. یا آنها نفوذی اند که میخواهند چهره دولت ومجلس را کریه بنماینند یا واقعا سالم نیستنند. اسلام حامی دروغگو و سیاس و رشوه ده نمی خواهد. دندان فاسد را بکنید و از درد آن خود وکشور را خلاص کنید.وجود این آقا و آن آقا برای مخالفان دولت بهترین تبلیق است. در همین محل کار من کارمندی شرکتی به علت دادن مدرک دروغین لیسانس اخرج شد و تحویل دادگاه شد. عنوان و استفاده از مدرک دروغین حد اقل دو و تا ده سال زندانی بعلاوه بازگرداندن کلیه مبالغ قبلی دارد. کدام برای آقای کردان اجرا شد.؟ کجا است عدل علی که خود را به قاضی بسپاردو برای شلاق آماده سازد. من نمی گوییم علی باشید. این اداها به مانیامده. بابا عاقل باشید و منافع خود را تشخیص دهید. پیشنهاد های آن دوست برای تصویب در کار مجلس خوب است. ولی برخورد با آقای معاون پارلمانی که این توهین را به مجلس داشته نیز ضروری است . این آدم آبروی دیوان محاسبات را هم برد.من از بعضی پرونده های آن خبر دارم که فقط کارش پرونده سازی برای بی حیثییت کردن مدیران کشور بود. هشدار می دهم فکر نکنید اسرائیل وآمریکا با مخالفت ظاهری کاری می توانند کنند. باید از آنکسی که خیلی دایه ازمادر محربانتر است و پیشنهادهای خلاف و تند می دهد ترسید. ممکن است سرشان به جایی بند باشد. ااینها حکومت را از درون فاسدمی کنند تا خود فرو ریزد. (95228)
 
mehrdad
۱۳۸۷-۰۹-۲۰ ۰۴:۳۰:۰۵
vagan ba didan in matlab in sait khelie khelie badam omad lotfan ageh chap ne mikonid degeh in kar o nakonid mardom iran dana tar az in harf ha hastan (95287)
 
HAMID
۱۳۸۷-۰۹-۲۶ ۱۴:۰۵:۴۰
YOU MAY PLEASE CHECK AND SEE JUST LAST YEAR WHICH MP AND COMMISION HEAD WERE INVITED TO TURKEY BY A PRIVATE COMPANY(ARMAN GOSTARE ANSAR.WHY DO YOU LIE?.I KNOW THAT THEY WERE PAID BY THIS PRIVATE COMPANY.SO THE RESPECTED MPS ARE NOT CLEAN AND NEAT ALL. (96210)
 
میکائیل
۱۳۸۷-۱۰-۰۴ ۰۹:۵۹:۴۴
خدمت جناب آقای آیت الله شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلام ایران

با سلام و احترام

به استحضار میرساند اینجانب از قوانین اسلامی و اسلام چندان آگاهی ندارم و اطلاعت و معلومات بنده آنقدر است که از شما آخوند جماعت شنیده ام و مطلعات جانبی ندارم.

لذا طبق امر و قانون اسلام کسی یا کسانیکه مثل آقایان احمدی نژاد و وزیران و معاونان ایشان که اینقدر دروغ میگویند و در مقابل رشوه گیران مجلس شورای اسلامی که رشوه میگیرند، رشوه میگیرند و کارهای اینچنین خلاف عرف و شرع و غیره انجام میدهند نظرتان چیست و جانگاه قانون و شریعت اسلام کجاست و در مقابل این همه فساد مالی ، اداری ، قتل ، صلب آزادی های فردی و اجتماعی ، ورشکستگی اقتصادی و سیاسی کشور در داخل و خارج و ضایع نمودن این همه بیت المال چکار باید بکند؟

و در آخر وظیفه جنابعالی در این میان چیست ؟ آیا میتوانید طبق قانون جمهوری اسلام ایران این افراد را مورد پیگرد قانونی قرار دهید یا نه؟ آیا اصلا\" در حیطه اختیارات جنابعالی هست که به این مسائل رسیدگی فرمائید؟

خواهشمند جواب اینجانب هم در ذیل این کامنت بنده مرقوم فرموده و هم به ایمیل شخصی بنده نیز ارسال فرمائید تا هم خود و سایر خوانندگان محترم بتوانند جوابیه شما را بخوانند و از آن اگاه باشند.gargaa2000@yahoo.com ایمیل شخصی

با تجدید احترام- میگائیل
جمهوری اسلامی ایران
1387/10/4 (97046)
 
علیرضا
۱۳۸۷-۱۰-۰۸ ۱۳:۵۴:۰۱
از کردان چه خبر ؟


الان چه سمتی دارند؟/


خبری نیست؟


نگرانم برای ایشان ؟! (97487)
 
محمد
۱۳۸۷-۱۰-۱۲ ۲۳:۳۱:۲۸
1- این سایت چند روزی درخشید و خشکید و رفت.
2- به عنوان مسلمان دل مسلمانان دیگر میازارید
3- نظرسازی نکنید اگر مسلمانید حتما به معاد هم باور دارید
4- چه کسی غارتگر بیت المال بود؟ کسی که از میلیاردها دلار پول نفت فقط بدهکاری بجای گذاشته یا کسی که با نفت بشکه ای 9 دلار 23 میلیارد بجای گذاشت
5-اگر کرباسچی را می گویید بدانید یکی از جرمهای مهم کرباسچی آباد کردن تهران و کمک به سپورها و خانواده هاشان بود و مقایسه کنید با وضع فعلی که رئیس جمهور به شهرها سفر می کند و نامه جمع می کند و به هر نامه 50 هزارتومان میدهد. به نظرتان گدا پروری نیست؟ بهتر نیست آقا برای مردم کار پیدا کنند تا از قبل زحمت خودشان نان بخورند؟ هر که نان از عمل خویش خورد منت حاتم طایی نبرد
6-امام به چه کسی گفته بود که شما عرضه اداره یک نانوایی را ندارید؟
7-دیر یا زود دوره شما به سر خواهد آمد تمام پلها را پشت سرتان خراب نکنید. سعی نکنید به هر قیمتی از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان جلوگیری کنید. روسو می گوید اگر قدرت حق می اورد بدانید که قدرتمند بعدا ضعیف میشود.
8-تا کی میخواهید با زور رانت جنتی و شورای نگهبان و حمایتهای نهادهای غیرمنتخب بر مردم سوار باشید روزی جنتی خواهد مرد همانطور که خیلی ها ی دیگر مردند و همانطور که درزی در کوزه افتاد و رد صلاحیت شد.
9-آتش به این کشور نزنید. بگذاربد مردم آزادانه انتخاب کنند خیرش به فرزندانتان خواهد رسید.
10- تا به حال چند جا نطر داده ام چاپ نکرده اید ولی زیر مطلب نوشته اید صفر مورد غیر قابل انتشار یعنی دروغ هم می گویید. (98110)
 
اهورا
۱۳۸۷-۱۰-۱۶ ۱۶:۰۵:۲۸
خدایش موضوع کردان و این چک 5 میلیونی اگر در هر کشور بی خدایی اتفاق می افتاد دولت سقوط میکرد اما اینجا انگار نه انگار
تازه مراسم تودیع آقای دکترکردان که یادتون هست؟
پررویی تا چه حد (98791)
 
۱۳۸۷-۱۰-۱۷ ۲۳:۰۸:۱۸
در این مملکت دو گروه آدم هستند
1 - اصولگرایان
2- اصلاحطلبان\"دیگران\" هم که آدم نیستند!

من جز \"دیگران\" هستم و بظرم اصلا مهم نیست. نه چاپ نیشه! نه پزسیده میشه!

پس بیخود سرم درد بیارم چه؟ (98900)
 
احمید از آبادان
۱۳۸۷-۱۰-۲۲ ۰۰:۴۳:۱۰
با سلام به همه دوستان
دیگه داره حالم از این همه دروغ گویی به هم میخوره
دیگه دارم نا امید میشم
خدایا از تو میخوام کمکم کنی باز هم تحمل کنم
چون من یک ایرانی وطن پرستم
واین رو هم ثابت کردم
من 38 ماه داوطلبانه واسه این مملکت جنگیدم
دوستش دارم
افتخار میکنم که ایرانیم
ولی دیگه داره از این همه توهین آشکار به مردم،این همه نا عدالتی،و از همه مهمتر اینکه هیچکس پاسخگو نیست حالم داره به هم میخوره (99238)
 
علي
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۱۸:۴۱:۳۴
دوستان عزيز
اينقدر ساده نباشيد. آن بيچاره كه سيلي خورد قرباني ماجراشد. مگر امكان هزينه كرد چنين مواردي بدون گردش كار اداري و موافقت مقامات بالاتر عملي است؟. تجربه سي سال خدمت ما كه خلاف آن را مي گويد و جناب رييس جمهور هم مدتي قبل اعلام كردند كه دولت هيچ هزينه اي را بدون مجوز قانوني انجام نمي دهد. مطمئن باشيد بسياري با اين موضوع موافق بوده اند و طبيعي است كه يكي در اين وسط قرباني شود تا بيش از اين افتضاح نشود. (100398)
 
ایران
۱۳۸۷-۱۱-۱۱ ۲۳:۲۴:۵۶
با خواندن این مقاله این شائبه به وجود میاد که معاون پارلمانی دولت همان دولت است نه شخص رییس جمهور و کابینه.

مثل فیلمهای آمریکایی اینبار هم تقصیر گردن یک نفر افتاد ولی سوال اینجاست آقای رییس جمهور عزیز که به محض شنیدن گزارشات فساد مالی از سازمانها و شوراهای عالی سریعا اقدام به منحل نمودن آنها میکنند با شنیدن این خبر چه می کنند؟ یعنی ایشان هم بعد از انجام فهمیدند؟

یک سوال دیگه آیا نمایندگان دولت اینقدر کوته فکرند که تصور می کنند می توانند نمایندگان ملت را با 5 میلیون یا حتی 500 میلیون به اقدام علیه منافع وکلای خود کنند؟ (101819)
 
محمد حسن
۱۳۸۷-۱۲-۰۱ ۰۹:۵۴:۲۶
كاش دوستان كمي صبر مي كردند تا برخورد آقاي احمدي نژاد را با زيردست متخلفش مي ديدند. راستش براي من فحاشي يا خوشحالي دوم خردادي ها اصلا مهم نيست. مهم اين بود كه رييس جمهور به وظيفه اش عمل كند كه كرد.
به اميد پيروزي مجدد تفكر امام و انقلاب اسلامي (105033)
 
 
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته