نظر منتشر شده
۳۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 269460
با تطبيق بيش از 20 ساعت مصاحبه، مناظره و توضيحات تيم هسته اي ايران پس از بيانيه لوزان منتشر شد
فکت شيت شفاهی ايران
اميرحسين يزدان پناه، 13 اردیبهشت 94
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۶
در پي دستيابي ايران و ۱+۵ به راه حل هاي دستيابي به توافق احتمالي هسته اي، بيانيه مطبوعاتي لوزان سوئيس که شامل اين راه حل ها است، شامگاه پنجشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ توسط محمد جواد ظريف وزيرخارجه کشورمان و فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در دانشگاه پلي تکنيک لوزان سوئيس قرائت شد.

با اين حال مشابه آن چه در جريان توافق ژنو در پاييز ۱۳۹۲ رخ داد، تيم آمريکايي لحظاتي پس از قرائت بيانيه لوزان به انتشار متني مبادرت کرد. هرچند اتحاديه اروپا و وزارت خارجه ايران رسما در تماس با آمريکا نسبت به اين کار اعتراض کرده و صرفا بيانيه مطبوعاتي را متن اصلي تفاهم صورت گرفته در لوزان معرفي کردند. البته ايران نيز پيش از اعلان بيانيه لوزان، متني را به عنوان جزئيات مذاکرات منتشر کرد اما چند روز بعد اعلام شد که اين متن رسمي نيست. با اين حال دکتر روحاني رئيس جمهور، اخيرا در سفر به شيراز تاييد کرد که اين متن همان فکت شيت ايراني است. طي يک ماه گذشته از مذاکرات لوزان، نيز اعضاي تيم هسته اي ايران در جلسات و گفت و گوهاي مفصل رسانه اي تلاش کرده اند به همه ابعاد انتقادات و سوالات ايجاد شده پاسخ دهند که اين گفت و گوها در برخي موارد جزئيات کامل تر و جديد تر از فکت شيت ايراني را به مردم ارائه کرده است. رئيس جمهور نيز در شيراز تاکيد کرد که «وزير امور خارجه ما و رئيس سازمان انرژي اتمي نيز به تفصيل نظرات ايران را اعلام کردند، حال اگر مي خواهيد مصاحبه هاي آنان را دوباره منتشر کنيد تا فکت شيت دوم منتشر شود.»

براين اساس، روزنامه خراسان، در بازخواني مجدد اين مصاحبه ها، گفت و گوها وجلسات نقد و بررسي و توضيحاتي که بيش از ۲۰ ساعت مصاحبه و حدود ۵۰ هزار کلمه متن نگارش شده بود، و نيز با در نظر گرفتن فکت شيت ايراني، نوعي «فکت شيت شفاهي» را در ۱۳ بند تهيه کرد. البته انتشار اين مطالب به معناي تاييد آن نيست چرا که اصولا بيانيه لوزان، غيرقطعي است و ممکن است کل آن دچار تغيير شود. همچنين بررسي و اظهارنظر درباره اين که موارد پذيرفته شده از خطوط قرمز فراتر رفته يا نه موضوعي است که مجال ديگري مي طلبد و در اين مطلب، بدون هيچ گونه تحليلي، صرفا جزئياتي که تيم مذاکره کننده در يک ماه گذشته با مردم درميان گذاشته اند را با ادبيات مرسوم در فکت شيت ها جمع آوري کرده ايم . تلاش ما در اين بوده است که در تنظيم اين فکت شيت هيچ تحليل مبتني بر تاييد يا نقد وارد نکنيم بلکه هدف اين بوده است که اين متن به عنوان سندي قابل اتکا براي تحليل بعدي کارشناسان و روشن کردن نقاط قوت و ضعف آن و همچنين مبناي مطالبه از تيم هسته اي براي توافق نهايي قرار گيرد. آن چه در ادامه مي خوانيد «فکت شيت شفاهي» ايران است.

۱- ماهيت بيانيه سوئيس
۱/۱- بيانيه مشترک هسته اي غير حقوقي، غيرالزام آور و قابل تغيير است.

۲- غني سازي
۱/۲- ايران براي مدت ۱۰ سال با ۶ هزار و ۱۰۴ ماشين سانتريفيوژ (مجموع نطنز و فردو) زير ۵ در صددقيقا ۶۷/۳ درصد غني سازي خواهد کرد.

۲/۲- بعد از دوره ۱۰ ساله ايران به بحث غني سازي صنعتي بدون محدوديت خود ادامه خواهد داد و با تکميل تحقيق و توسعه (در بند ۹ جزئيات تحقيق و توسعه آمده است) در يک فاصله ۲ الي ۵ سال به ظرفيت غني سازي يک ميليون سو خواهد رسيد.

۳/۲-چون نطنز پاسخ نيازهاي ايران به غني سازي اورانيوم را مي دهد، ايران براي سال هاي طولاني برنامه اي براي ايجاد يک مرکز جديد غني سازي نخواهد داشت.

۴/۲- در چارچوب راه حل هاي موجود، هيچ يک از تاسيسات و فعاليت هاي مرتبط هسته اي متوقف، تعطيل و يا تعليق نمي شود و فعاليت ها در تمامي تاسيسات هسته اي از جمله نطنز، فردو، اصفهان و اراک ادامه خواهد يافت.

۳- نطنز
۱/۳- در ۱۰ سال آينده نطنز تنها مرکز غني سازي ايران خواهد بود و در آن ۵۰۶۰ سانتريفيوژ به کار غني سازي ادامه خواهند داد.

۲/۳- ماشين هاي اضافه بر اين تعداد و زيرساخت هاي مرتبط با آنها جهت جايگزيني با ماشين هايي که در طول اين زمان آسيب مي بينند جمع آوري و تحت نظارت آژانس نگهداري خواهد شد.

۳/۳- اگر براثرجايگزيني سانتريفيوژهاي انبار شده با سانتريفيوژهايي که آسيب مي بيند، ذخيره سانتريفيوژهاي IR۱ ايران تمام شود، اين کشور مي تواند نسبت به توليد همين نوع سانتريفيوژ اقدام کند.

۴- فردو
۱/۴- در فردو غني سازي انجام نخواهد شد ولي ۱۰۰۰ سانتريفيوژ با تمام زير ساخت ها و تاسيسات خود به صورت کاملا آماده نصب خواهد شد اما به آن ها گاز تزريق نخواهد شد. ۲ زنجيره از آن ها در حالت چرخش قرار خواهد گرفت و ۴ زنجيره هم در حالت ثابت خواهد بود. ۲ زنجيره اي که در حالت چرخش خواهند بود در يک برنامه زماني به کار توليد ايزوتوپ هاي پايدار مي پردازند.

۲/۴- تعداد سانتريفيوژهايي که در فردو در حال چرخش خواهد بود بيش از ۳۵۰ دستگاه است.

۳/۴- مواد شکاف پذير به سانتريفيوژهاي فردو تزريق نمي شود.

۴/۴- نيمي از تاسيسات فردو با همکاري برخي از کشورهاي۱+۵ به انجام تحقيقات پيشرفته هسته اي تبديل مي شود.

۵/۴- هر لحظه اي که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد، با توجه به بحث بازگشت پذيري(که دربند ۴/۱۳ توضيح داده شده)، ايران مي تواند کل ظرفيت غني سازي فردو يا ۱۰۰۰ سانتريفيوژ نصب شده را در هر سطحي از غني سازي در کمتراز ۲۴ ساعت فعال کند.

۵- ذخاير غني سازي
۱/۵- ايران توافق کرده است که بخشي از ذخاير اورانيوم غني شده خود را در بازارهاي بين المللي بفروشد و اورانيوم [طبيعي] خريداري کند.

۶- راکتور اراک
۱/۶- راکتور اراک آب سنگين باقي خواهد ماند اما با همکاري هاي بين المللي بازطراحي و مدرنيزه مي شود.

۲/۶- کارآيي راکتور اراک به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا خواهد کرد.

۳/۶- در باز طراحي راکتور اراک، قلب راکتور تغيير مي کند. ايران زماني قلب راکتور اراک را خارج خواهد کرد که نسبت به اجرايي شدن تعهدات طرف مقابل اطمينان حاصل کند.

۴/۶- ميزان پلوتونيم توليدي راکتور اراک از ۱۰ کيلو در سال با طراحي که ايران انجام مي دهد و تغيير قلب راکتور به يک کيلو کاهش مي يابد.

۵/۶- ايران قصد ندارد در حوزه بازفرآوري پلوتونيم ورود کند.

۶/۶- کارخانه توليد آب سنگين مانند قبل به کار خود ادامه خواهد داد.

۷- تحريم ها
* در روز نخست اجراي توافق تمامي تحريم هاي اقتصادي و مالي که شامل تحريم هاي بانکي ، تحريم هاي مربوط به انتقال پول، سوئيفت،تحريم هاي نفتي ،گازي، فروش نفت، پتروشيمي و خودروسازي، سرمايه گذاري در صنعت نفت، آزاد شدن دارايي هاي ايران در خارج از کشور، کشتيراني، هواپيمايي جمهوري اسلامي، بيمه حمل و نقل و همچنين تحريم ها عليه اشخاص حقيقي و حقوقي، سازمان ها، نهادهاي دولتي و خصوصي تحت تحريم هاي مرتبط با هسته اي ايران به طور همه جانبه فورا لغو خواهد شد.

* کشورهاي عضو گروه ۱+۵ متعهد هستند از وضع تحريم هاي جديد در موضوع هسته اي خودداري نمايند.

۱/۷- تحريم هاي آمريکا
۱-۱/۷-دولت آمريکا در روز توافق «متعهد مي شود» که اجراي کليه تحريم هاي مالي و اقتصادي اعمال شده عليه ايران، اعم از تحريم هاي کنگره و خود دولت را «لغو» کند.

۲-۱/۷- از روزي که قطعنامه شوراي امنيت (که در بند ۸ به آن اشاره مي شود) اجرايي شود و آژانس انرژي اتمي تاييد کندکه ايران اقدامات لازم را انجام داده است در آن لحظه آمريکا موظف است «کليه تحريم هاي اقتصادي و مالي»را که عليه ايران وضع کرده است، «متوقف کند.»

۲/۷- تحريم هاي اتحاديه اروپا
۱-۲/۷- بعد از نهايي شدن توافق در همان روز بلافاصله تحريم هاي اتحاديه اروپا لغو خواهد شد.

۳/۷- تحريم هاي شوراي امنيت
۱-۳/۷- کليه قطعنامه هاي شوراي امنيت از روز توافق حذف مي شود.

۸- قطعنامه شوراي امنيت
۱/۸- يک قطعنامه تحت ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد در شوراي امنيت صادر شود که تمام قطعنامه هاي قبلي شورا عليه ايران را لغو و توافق نهايي را تاييد کند و طرفين براساس قوانين بين المللي ملزم به اجراي قطعنامه اين شورا هستند.

۲/۸- برخي از بندهاي قطعنامه هاي شوراي امنيت که مربوط به اقلام اشاعه اي و تسليحاتي است از قطعنامه شوراي امنيت خارج خواهند شد اما لغو نمي شوند و به عنوان محدوديت براي مدت زمان معيني که روي آن توافق خواهد شد، اعمال مي شود.

۳/۸- شوراي امنيت نظارت بر اجراي توافق را بر عهده خواهد داشت.

۹- تحقيق و توسعه
۱/۹- ايران برنامه تحقيق و توسعه علمي خود را بدون کمترين وقفه ادامه خواهد داد.

۲/۹- ايران به تحقيق و توسعه روي سانتريفيوژهاي نسل جديد که با عنوان IR۴ ،IR۵ ، IR۶ ، IR۸ شناخته مي شود ادامه مي دهد و در يک زمان مشخص به مرحله اي خواهد رسيد که آماده توليد خواهد بود. پيشرفته ترين سانتريفيوژ ايران IR۸ در حال حاضر مشغول به کار است. فعلا يک نمونه آن توليد شده و بعد در مرحله تحقيق و توسعه نمونه هاي ديگر آن توليد خواهد شد تا به مرحله اي برسد که آماده توليد صنعتي باشد.

۳/۹- از زمان عملياتي شدن توافق نهايي، ايران کار بر روي سانتريفيوژهاي IR۸ را شروع خواهد کرد.

۴/۹- ايران از انتهاي سال دهم توليد انبوه (صنعتي) سانتريفيوژ IR۸ را آغاز مي کند که روند آن ۳-۴ سال طول مي کشد.

۱۰- بازرسي ها؛ شفافيت ها و محدوديت ها
۱/۱۰- محدوديت غني سازي ايران ۱۰ سال خواهد بود اما ايران برخي از محدوديت هاي شفافيت ساز، مثل وارد نشدن در فرآيند بازفرآوري پلوتونيم را نيز براي مدت ۱۵ سال پذيرفته است.

۲/۱۰- موادي که کاربرد دوگانه دارد و نيز موادي مانند «اچ آي بي» مانند مواد اورانيوم کيک زرد تا مدتي، شامل دوره اعتماد سازي و دوره اي ديگر به ايران فروخته نخواهد شد.

۳/۱۰- نظارت بر توليد و انتقال کيک زرد در اردکان يزد و مجتمع اصفهان ۲۰ ساله خواهد بود.

۴/۱۰- براي فروش برخي کالاها به ايران که ممکن است کاربرد دوگانه داشته باشد کميته اي با رويکرد تسهيل کننده تشکيل مي شود.

۵/۱۰- راستي آزمايي ها توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي شود و بازرسي هايي که قرار باشد از ايران انجام شود نيز صرفا از سوي آژانس خواهد بود و هيچ کشوري اجازه بازديد از سايت هاي ايران را ندارد.

۶/۱۰- بازرسي ها از ايران بايد مديريت شده باشد.

۱۱- پروتکل الحاقي
۱/۱۱- پروتکل الحاقي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است بنابراين دولت ايران نمي تواند از طرف مجلس قول بدهد که در مجلس تصويب خواهد شد.

۲/۱۱- پروتکل طبق يک جدول زماني در چارچوب اختيارات رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.

۳/۱۱- مدت زمان اجراي پروتکل الحاقي دائمي است.

۴/۱۱- دسترسي ها به تاسيسات هسته اي ايران براساس پروتکل الحاقي خواهد بود.

۱۲- زمان بندي
۱/۱۲- بين زمان تصويب و زمان اجرايي شدن توافق فاصله وجود دارد و طرف هاي برنامه جامع اقدام مشترک پس از تصويب قطعنامه شوراي امنيت، به يک دوره زماني آماده سازي براي اجراي برنامه جامع اقدام مشترک نياز خواهند داشت. پس از طي مرحله آماده سازي و همزمان با شروع به اجراي اقدامات هسته اي از سوي ايران در يک روز تعيين شده لغو تمامي تحريم ها به طور خودکار به اجرا در خواهد آمد.

۲/۱۲- پرونده هسته اي ايران پس از ۱۰ سال بدون نياز به هيچ مذاکره اي به حالت عادي برمي گردد.

۱۳- چارچوب توافق
۱/۱۳- فعلا مشخص نيست توافق نهايي به امضاي طرفين مي رسد يا صرفا بيانيه اي خواهد بود که برسرآن توافق مي شود.

۲/۱۳- توافق زماني دائمي خواهد شد که به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

۳/۱۳- براي حل اختلافات يک ساز و کار حل اختلاف در خود توافق پيش بيني خواهد شد.

۴/۱۳- اگر توافق نهايي نقض شود، هر دو طرف به ساز و کار متوازن برگشت پذيري مي رسند.

پي نوشت ها:
منظور از توافق، توافق نهايي هسته اي است که قرار است تا ۱۰ تير ۱۳۹۴ بين ايران و ۱+۵ حاصل شود.

منظور از تحريم هاي آمريکا تحريم هاي ثانويه است. (تحريم هاي ثانويه: آمريکا بعد از انقلاب، ايران را تحريم هاي اقتصادي کرده است که يکي از اين تحريم ها اين است که هيچ يک از اتباع آمريکايي حق ندارد با ايران کار اقتصادي انجام دهد که اين تحريم قبل از بحث هسته اي ايران بوده است و در واقع اين تحريم ها، تحريم هاي اوليه هستند. تحريم هاي ثانويه، تحريم هايي هستند که آمريکا همان تحريم هاي داخلي و در واقع اوليه را به ديگر کشورها تسري دهد، يعني از ساير کشورها بخواهد که ايران را در چارچوب آن تحريم کنند که در واقع اين تحريم هاي ثانويه از جمله اقدامات غيرقانوني آمريکايي ها بود.)

منبع جزئيات فکت شيت شفاهي ايران عبارت است از:
۱.گفت و گوي ويژه خبري ۱۵ فروردين ۱۳۹۴ با حضور سيد عباس عراقچي براساس گزارش سايت وزارت خارجه به نقل از خبرگزاري فارس و نيز خبرگزاري صداوسيما.

۲.حضور محمد جواد ظريف در برنامه نگاه يک ۱۵ فروردين ۹۴ براساس گزارش مشروح باشگاه خبرنگاران و نيز خبرگزاري هاي تسنيم و صداوسيما.

۳.گفت و گوي ويژه خبري ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ با حضور علي اکبر صالحي براساس گزارش مشروح خبرگزاري صداوسيما و باشگاه خبرنگاران.

۴. حضور علي اکبر صالحي در برنامه نگاه يک ۵ ارديبهشت ۹۴ براساس گزارش مشروح باشگاه خبرنگاران و خبرگزاري هاي نسيم، فارس و صداو سيما.

۵.سخنراني مجيد تخت روانچي در نشست تخصصي دانشگاه علامه طباطبايي در ۳۱ فروردين ۹۴ براساس گزارش وزارت خارجه.

۶.سخنراني سيد عباس عراقچي در نشست تخصصي دانشگاه علامه طباطبايي در ۳۱ فروردين ۹۴ براساس گزارش خبرگزاري هاي تسنيم، دانشجو و سايت ديپلماسي ايراني.

۷.متن جزئيات مذاکرات (فکت شيت ايراني) که لحظاتي پس از بيانيه لوزان توسط خبرگزاري هاي تسنيم، فارس و ايسنا به نقل وزارت خارجه ايران منتشر شد.
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۰۵:۲۵
همانطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند کلید حل مشکلات ما در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، انتظار می‌رود دولت به جای گره زدن همه چیز به مذاکرات با یک فراخوان عمومی و جهادی برای حرکت اقتصاد مقاومتی در جامعه به گره‌گشایی از معضلات و مشکلات جامعه همت گمارد. (2865037) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۸:۰۳:۴۵
حرفتون متین ولی یه مشکل عمده اینجا هست بعضیا هستن که دوست ندارن تحریمها به سرانجام برسه ضمنا ما ایرانیها فقط اهل شعار هستیم نه کار (2865439) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۴ ۰۹:۱۹:۵۹
از جانب من یکی صحبت نکن و نقص خودت رو به بقیه تعمیم نده (2866597) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۲:۰۴:۲۰
نگرش برخی دولتمردان به مردم متأسفانه همان نگرش قبل از انقلاب است که مردم را بی‌سواد تصور می‌کردند به زعم آن‌ها مردم بی‌سواد چه می‌دانند فکت‌شیت چیست و...! چه می‌دانند حق هسته‌ای یعنی چه! و... (2866047) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۲:۰۴:۳۵
حال که دولت بنا ندارد مردم را از روند مذاکرات آگاه کند حداقل رسانه ملی مردم را در جریان دستاوردهای مذاکرات قرار دهد تا مردم خود قضاوت نمایند. البته برنامه‌های ده-بیست دقیقه‌ای گاهی پخش می‌شود اما کمتر مفید است. باید مستمر، منظم، و در ساعات پربیننده پخش شود تا روشنگری کند. (2866048) (alef-11)
 
محمود
۱۳۹۴-۰۲-۱۴ ۱۰:۰۲:۳۱
جناب نظريه پرداز.چرا دولت قبل با اون همه پول وثروت همچين كاري نكرد كه حالا از ين دولت توقع داريد؟ (2866690) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۰۵:۵۷
رفتار ذوق‌زده دولت و دولتی‌ها در خصوص توافق هسته‌ای و توجه دادن مردم به این موضوع که در صورت توافق نهایی مشکلات اقتصادی مرتفع می‌شود خود عامل طمع دشمن برای باج‌گیری بیشتر شده است (2865038) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۲:۰۵:۱۸
از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا دیر نشده در قضیه هسته‌ای ورود داشته باشند و با تصویب قانون هر قرارداد و توافق نهایی هسته‌ای با گروه کشورهای ‌5+1 را منوط و مشروط به موافقت و تصویب مجلس بکنند و از بروز فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر و از دست رفتن دستاوردهای کشور جلوگیری کنند. تجربه تلخ توافق‌های پاریس و سعدآباد این را به ما می‌گوید. (2866050) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۰۶:۳۰
کار دولتمرد این نیست که کلی‌گویی کرده و با سخنرانی احساسات مردم را تحریک نماید. دولتمرد اگر مردم را به عنوان کارفرما قبول دارد باید اجازه انتقاد بدهد و منتقدین را تحقیر نکند. (2865043) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۲:۳۱:۵۴
آیا مصالح انقلابی کشورمان و عزت ملی و حکمت های اداره دستگاه دیپلماسی کشورمان چنین اقتضا می کند که برای جنایتکاران آل سعود پیام تبریک بفرستیم آن هم در شرایطی که مردم مظلوم یمن چشم امید به جمهوری اسلامی ایران دارند و هر روز و شب دهها زن و کودک بیگناه و دیگر شهروندان یمنی در خاک و خون می غلطند. (2866085) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۰۶:۵۸
وقتی برخی مسئولین دولتی اعلام می‌کنند ما بعد از 10 سال مجاز به غنی‌سازی شدیم، یک نوع مشروعیت به اعمال کثیف شیطان بزرگ می‌دهند. یعنی تا زمانی که آنها نپذیرفتند قانونی نبود! در صورتی که فلسفه وجودی انقلاب اسلامی ملت این بود که کشور به امر و نهی شیاطین وقعی ننهد. (2865045) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۱۱:۵۵
آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی اعلام کرد که موضوع مهم امروز کشور عبور از تحریم‌هاست نه انتشار گزاره برگ! شنیدن این سخن از چنین فردی با مسئولیتهایی که داشته و دارد باعث تعجب است. در حالی که می‌دانند اقتدار کشور در گرو حمایت ملت از دولت است و لاغیر. اگر دولت حمایت قاطع ملت را داشته باشد تحریم‌ها کمترین اثر را خواهد داشت. (2865060) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۲۱:۵۰
با تمام انتقادات به همین فکت شیت شفاهی آقایون وزارت خارجه همینو به عنوان فکت شیت رسمی ارائه بدن (2865079) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۳۹:۲۸
خوب یعنی فردو را زیر زمین ساختیم برای تحقیقات؟؟ مگه روی زمین جا نیست؟؟ دسترسی غرب به فردو نا ممکن بود ولی الان می روند و می آیند. (2865136) (alef-1)
 
سهراب
۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۲:۱۴:۰۵
بله وقتی طرف شما به زن و بچه ها رحم نمیکنه میخوای به محقق های شما روی زمین رحم کنه.ای خدااااااا حکمتتو شکر.چرا بعضی از بنده هات یه خورده از عقلشون کار نمیکشن. (2869138) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۴۰:۲۰
خوب توافق جالبیه...

طرف 5+1 یک چیز میگه و طرف ایرانی یک چیز دیگه (2865139) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۴۲:۰۲
نگاه کن ببین چه وضعیه :
1- خوب اگر همین و وزارت خارجه بده چه اتفاقی میوفته؟؟
2- این ها که همش حرفه....همین در خصوص یارانه ها هر مسئول هرچیز دلش بخواد میگه...این متن بدن به آقای نوبخت تو روز روشن تکذیب می کند (2865144) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۴۳:۱۹
الان خیال دوستان و کیهان راحت شد؟ اینم فکت شیت (2865150) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۶:۴۵:۴۱
دوست عزیز آقای دکتر سید حسین موسویان در مصاحبه با خبر آنلاین یک مطلب خیلی جدی و جالبی اشاره کرده اند که کمتر کسی به آن دقت میکند، ما همه درگیر "متن" یا Textشده ایم در حالی که به Context یا محتوای فضای بین المللی دقت نداریم . در واقع بایستی جزء و کل را با هم دید و نه جدا از هم. وقتی بخواهیم هر یک را جداگانه ببینیم به اشتباه می افتیم. ایشون خیلی قشنگ گفته و بطور کلی به نظر میرسه ( این بخش نظرات بنده است) که با توجه به برنامه های میان مدت و بلند مدت آمریکا برای مهار چین و نگاهش به جنوب شرق آسیا، سناریوهای مد نظر جهت منطقه خاورمیانه بطور جدی تغییر کرده و در این برنامه ها این ایران است که بایستی نقش مهم را بازی کند.
(2865159) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۷:۰۲:۴۶
آقای ظریف ، تدوین و ارائه فکت شیت یا همان گزاره برگ از جانب شما به ملت قهرمان ایران باعث روشن شدن اذهان مردم و ناامیدی سران فاسد آمریکایی می‌شود. چرا مردم از جزئیات مذاکره مطلع نباشند؟ مگر امام خامنه‌ای نفرمودند: مردم و نخبگان را از مذاکرات مطلع سازید؟ موکول کردن این مسئله به زمان توافق، آمریکا را در تحمیل خواسته‌هایش کمک می‌کند. (2865236) (alef-1)
 
امید
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۷:۳۵:۴۵
نکته جالب اینه که سطح غنی سازی در توافق ژنو 5 درصد بود ولی در توافق لوزان شده 3.67 آیا این کاهش سطح غنی سازی پیروزی بحساب میاد ؟ (2865340) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۱:۵۷:۳۳
من کارشناس نیستم اما می‌دانم که طرف مذاکره‌ی ما سال‌ها پیش ادعای غنی‌سازی صفر داشت. یعنی بدون فعال بودن حتی یک دستگاه. امروز پذیرفته و شورای امنیت هم تأیید خواهد کرد که غنی‌سازی می‌تواند ادامه پیدا کند و ایران این کار را خواهد کرد. (2866025) (alef-3)
 
مهدی
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۷:۳۷:۱۹
با سلام
اگر قرار است پس از 10 سال پرونده هسته ای ایران به حالت عادی بازگردد پس چرا پذیرش پروتکل الحاقی دائمی است؟
چرا در بند 7 (تحریمها)اینقدر تشتت آرا و اختلاف نظر و تضاد مشاهده می شود.
چرا این توافق تحت ماده 41 فصل هفت طراحی می شود ،می توان از مواد دیگر این قوانین که مربوط به شورای امنیت و الزامی است بهره برد.
پذیرش این موارد جز خیانت به کشور چیزی نیست. (2865348) (alef-1)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۱:۵۸:۲۱
بهتر است نگاهی به منشور ملل متحد و بندهای آن بیاندازید. قطعنامه‌ی 1929 تحت کدام فصل به تصویب رسید؟ (2866030) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۰:۱۷:۵۳
بسياري از كشورها پروتكل الحاقي را پذيرفته اند و اجراي ان جلوي بهانه جويي ها را ميگيرد .
قسمت تحريم ها همان پرانتزهايي است كه امروز هم در حال چانه زني هستند .
توافق ذيل فصل هفت مورد تاييد سازمان ملل قرار مي گيرد چون همه قطعنامه هاي سازمان ملل كه ما را مورد تحريم جهاني قرار داده بود ذيل همين بند تصويب شده بود .
بندي كه تا كنون كشوري بدون جنگ و تغيير حكومت از آن رها نشده بود .
تهمت خيانت به مسئولان كشور زدن نه اخلاقي است و نه قانوني (2865814) (alef-11)
 
خوشابی
۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۱۲:۵۴:۲۲
آآقای روحانی وظریف که این توافق را خوب توصیف می کنند اگرروزی غرب تقاضای بازدیدازیک مرکزنظامی رادادوایران نپذیرفت وآژانس اعلام کردایران همکاری نکرده وتحریمها برگشت باید قبول کنند که باعلم به موضوع به مملکت خیانت کرده اندزیرا بازگرداندن تاسیسات فرودو ونطنز وغیره به شکل سابق هزینه سنگینی به ملت وکشور وارد خواهد کرد می پذیرند بسم الله (2869269) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۰:۵۵:۲۸
سوال کنید اقای دکتر حسن روحانی ایا متن فوق را تایید می کنید و یا بازهم اما و اگر دارید ؟ (2865894) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۲:۳۷:۴۱
ننگ این توافق ارزونی دولت کلید باشه (2866089) (alef-3)
 
جامانده از یاران
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۳:۳۸:۵۷
جناب روحانی،جناب وزیر امور خارجه و جناب عراقچی و تخت روانچی و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده!
اگر به خدا و روز حساب ایمان دارید که البته دارید، بدانید:
به عنوان برادر دو شهید، جانباز و رزمنده ای که از دوازده سالگی در جبهه حضور یافتم و یک چهارم سلامتم را از دست دادم و الان جانبتز دفاع مقدسم، در روز حساب، از ذره ای حقوق خود نمی گذارم و البته اگر بر سر حقوق ملت پایدار باشید، بر مجاهدت شما شهادت خواهم داد.
جامانده از یاران (2866207) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۴ ۰۸:۴۶:۰۴
بابا دوستان عزیز اینقدر نچسبید به متن، همه اش چسبیده اید به جزئیات، کلیات را هم بایستی ببینید، نقشه کلی ژئوپلتیکی جدیدی که در حال شکل گیری است را هم ببینید، شرایط بین المللی و منطقه ای را همه ببینید، مسائل خیلی مهم اقتصادی را هم ببینید.
یعنی در واقع بایستی یک مجموعه کامل از مسائل را همه را باهم دید و بعد در مورد متن و جزئیات توافق حرف زد. هم کل را باید دید و هم جزء را . (2866548) (alef-11)
 
خاکی
۱۳۹۴-۰۲-۱۴ ۲۰:۰۰:۳۸
سلام اصرار برعدم صدور رسمی فکت شیت ایرانی با مهر وزارت خارجه بعنوان فکت شیت ایرانی و تناقض گوئی در صدور و عدم صدور ،بهترین دلیل بر عدم صداقت دولت و تیم هسته ای او است (2867995) (alef-3)
 
جابري
۱۳۹۴-۰۲-۱۵ ۰۸:۵۰:۳۷
صحبت هاي آقاي ظريف در دانشگاه لوزان چرا به زبان انگليسي مطرح نشد؟؟؟
آيا مصرف داخلي داشت و با محتواي مذاكرات و تعهئات به طرف 5+1 متفاوت بود؟ (2868696) (alef-3)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.