نظر منتشر شده
۶۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 194866
5 دانشگاه اول ایران / دانشگاه آزاد در صدر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۷
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، به رتبه های علمی ششم تا دهم برخی از دانشگاههای کشورمان در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد. 

به گزارش مهر، جعفر مهراد گفت: سایماگو نظامی است که دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان را بر اساس عملکرد پژوهشی در قالب مقالاتی که در نشریات معتبر بین المللی چاپ می شود ارزیابی و رتبه بندی می کند.

وی افزود: ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس مقالات علمی توسط ترکیه تحت عنوان "رتبه بندی آکادمیک بر اساس عملکرد پژوهشی" و رتبه بندی لایدن در هلند نیز صورت می گیرد. در هر سه نظام یاد شده ملاک ارزیابی تنها مقالات منتشر شده است، اما هر کدام با روش های مختلف خاص خود عمل رتبه بندی را انجام می دهند.

سرپرست ISC ، اظهار داشت: سایماگو جدید ترین رتبه بندی سال ۲۰۱۳ میلادی را اعلام کرده است. این رتبه بندی مقالات علمی دانشمندان و پژوهشگران در بازه زمانی ۲۰۱۱ – ۲۰۰۷ را پردازش کرده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، افزود: عمده شاخص های مورد توجه در این رتبه بندی عبارت است از : ۱) شاخص برونداد: یعنی تعداد کل مدارک منتشر شده در نشریات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس. نظام سایماگو داده های مربوط به این مقالات را از اسکوپوس دریافت می کند. ۲) شاخص همکاری بین المللی: حاکی از سهم تولیدات علمی یک موسسه است که در همکاری با موسسات خارجی تولید شده است.۳) شاخص تاثیر نرمال سازی شده: یعنی ارتباط بین میانگین تاثیر علمی یک موسسه و میانگین جهانی ۴) شاخص انتشارات با کیفیت بالا: نشان دهنده سهم آن قسمت از تولیداتی است که دانشگاه در پرنفوذترین نشریات علمی دنیا منتشر می کند. ۵) شاخص تخصص: نشان دهنده میزان تمرکز یا پراکندگی موضوعی تولیدات علمی یک موسسه است. ۶) شاخص نرخ برتری: نشان دهنده آن میزان از تولیدات علمی یک موسسه به درصد است که در مجموعه ۱۰ درصد برتر از پراستناد ترین مقالات در رشته های علمی مرتبط با آنان قرار گرفته اند. ۷) شاخص رهبری علمی: نشان دهنده تعداد مقالاتی است که در آن ها نویسنده مسئول به موسسه مورد نظر تعلق دارد.

مسئول رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران، افزود: بر اساس شاخص های بالا، رتبه ۵ دانشگاه اول جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی و در بازه زمانی مورد نظر به ترتیب عبارت است از: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

سرپرست ISC ، ادامه داد: رتبه این دانشگاه ها در سطح بین المللی به ترتیب ۸۹، ۲۳۴، ۳۶۶، ۴۶۱ و ۵۱۳ است که با توجه به رتبه بندی بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه در این نظام رتبه بندی جایگاه درخور توجهی به شمار می آید.

وی ادامه داد: رتبه منطقه ای ۵ دانشگاه نخست جمهوری اسلامی ایران که از آن ها در این خبر نام بردم عبارت است از( ۱، ۳، ۶، ۹ و ۱۳) که این نیز جایگاهی بسیار رفیع و ارزشمند است.

مهراد خاطرنشان کرد: وقتی رتبه های ملی، منطقه ای و بین المللی این ۵ دانشگاه را در سال ۲۰۱۲ میلادی و در بازه زمانی ۲۰۱۰ – ۲۰۰۶ مقایسه می کنیم، نتایج درخشانی به دست می آید به این معنی که هر ۵ دانشگاه در حالیکه جایگاه خود را از نظر ملی حفظ کرده اند، اما دانشگاه آزاد در سطح منطقه از رتبه دو به رتبه یک، دانشگاه تهران از رتبه ۵ به رتبه سه، دانشگاه علوم پزشکی تهران از رتبه ۷ به رتبه ۶، دانشگاه صنعتی شریف از رتبه ۱۰ به رتبه ۹ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از رتبه ۱۶ به رتبه ۱۳ ارتقا یافته اند. این ارتقا نشان دهنده شکل گیری برنامه های استراتژیک آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر، آماری که از تولید علم ایران توسط نظام های استنادی گزارش می شود که تا به حال به طور مستمر رو به افزایش است با نتایج این رتبه بندی تایید می شود.

به گفته رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، رتبه های بعدی در سال ۲۰۱۳ میلادی اختصاص به دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارد. رتبه منطقه ای اين ۵ دانشگاه برتر در همين سال به ترتيب ۱۷،۲۰، ۲۴، ۳۱ و ۳۲ است.

سرپرست ISC افزود: مقايسه عملکرد اين ۵ دانشگاه از نظر رتبه منطقه ای با سال ۲۰۱۲ ميلادی و در فاصله سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۶ به استثنای دانشگاه تربيت مدرس و علم و صنعت ايران که در هر دو سال رتبه یکسانی دارند، ارتقاء رتبه دانشگاه های شيراز از ۳۳ به ۲۴، فردوسی مشهد از ۴۰ به ۳۱ و شهيد بهشتی از ۴۴ به ۳۲ را به وضوح نشان می دهد.

مهراد ادامه داد: دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۲۰۱۳ ميلادی در مقام ۱۱ رتبه بندی دانشگاه های ايران قرار گرفته است در حاليکه رتبه اين دانشگاه در سال ۲۰۱۲ بر اساس شاخص های اعلام شده در نظام سايماگو رتبه ۹ بود. رتبه های ۱۲ تا ۲۰ در سال ۲۰۱۳ به ترتيب به دانشگاه های شهيد بهشتی (۱۲)، خواجه نصيرالدين طوسی(۱۳)، تبريز (۱۴)، علوم پزشکی شيراز (۱۵)، علوم پزشکی تبريز (۱۶)، پيام نور (۱۷)، علوم پزشکی اصفهان (۱۸)، دانشگاه اصفهان (۱۹) و علوم پزشکی مشهد (۲۰) تعلق دارد. رتبه های منطقه ای اين دانشگاه های برتر ايران در بين صدها دانشگاه بزرگ و کوچک منطقه به ترتيب ۳۳، ۳۹، ۴۳، ۴۶، ۵۰، ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۴ و ۷۴ است.

مسئول رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی ايران به اين نکته اشاره کرد و گفت: چون تعداد دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی کشور که در نظام رتبه بندی سايماگو حضور دارد بيشتر است، تنها با اعلام رتبه ۲۰ دانشگاه نخست بسنده کردم.

سرپرست ISC خاطر نشان کرد: برنامه های راهبردی از سياست های اصولی جمهوری اسلامی ايران است، برنامه پنج ساله پنجم ، سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور و حتی معيارها و شاخص های رتبه بندی ISC به عنوان نقشه راه عمل می کند. حضور موفق دانشگاه ها در عرصه های توليد علم و نظام های رتبه بندی، اجرای موفقيت آميز سياست های راهبردی در حوزه های علم و فناوری را می نماياند.

مهراد افزود: دولت يازدهم خدمت را در حالی آغاز می کند که حرکت های علمی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به دليل تحريم ها متوقف نشده و نمود آن را می توانيم در رشد دانش های استراتژيک مانند فناوری نانو، بيوتکنولوژی، فناوری های اطلاعاتی، سلول های بنيادی، فناوری هسته ای، داروسازی، صنايع نظامی، انرژی های نو و نيز توليد مقالات علمی که روندی صعودی دارند مشاهده کنيم. رشد تحقيقات علمی تنها به رشته های ياد شده محدود نمی شود بلکه پيشرفت های حاصل در علوم مهندسی، فيزيک، شيمی، پزشکی، رياضيات، محيط زيست و اکولوژی نيز در خور توجه است.

رئيس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ادامه داد: سياست های حاکم بر توسعه علمی کشور از سوی برنامه ريزان آموزش عالی و تحقيقات علمی در وزارت علوم با جديت پیگيری می شود و جامعه دانشگاهی اکنون جامعه ای است متحرک و پويا که تعداد دانشجويان آن نيز رو به افزايش است.

مهراد گفت: گرچه سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلی در سال های گذشته با توجه به پيشرفت های علمی حاضر افزايش پيدا نکرده است، اميدواريم دولت يازدهم و وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری به اين موضوع با اهميت توجه ويژه ای معمول کرده تا رشد علمی ايران در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور فراگير و کروی باشد.
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۰:۱۲:۴۶
این شاخص های عجیب چیه
با شاخص های معتبر ارزیابی کنید
مگه ما ترکیه ایم که با شاخص های اونا ارزیابی شیم (1553528) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۰:۳۹:۰۹
شما بفرمایید برید اونجا و شاخص های مخصوص خودتونو بذارید ! (1553580) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۱:۴۴:۱۰
اینها گشته اند از بین تمام موسسات انهایی را پیدا کرده اند که شاخص هاش بهشان مزه میکد همین دانشگاه ها را با شاخص های یو اس نیوز مقایسه کنید تا ببینید چه شاخصهای موثری از حساب شما جا افتاده است اینکه دانشگاه مثل پرینتر برای دنیا تمام کارهای علمی اش را با بودجه دولتی و ملی و بیت المالی انجام دهد شاخص عدم مدیریت دانشگاهی عقده خود کم بینی و سر پوشی به شاخص های اصلی نشان دهنده پیشرفت علمی در دانشگاه هست یکی از شاخص های مهم برای تعیین رنکینگ دانشگاه ها توانایی انها در جذب سرمایه غیر دولتی برای حمایت کارهای علمی اشان میباشدوگرنه از قدیم گفتند پول بذار روی سنگ اب میشه
به امید باز بینی شاخص هایتان (1553725) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۳:۲۲:۱۳
سکوت کافیه (1553862) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۹:۰۰:۳۳
دانشگاه آزاد اوله؟ هه هه هه
تا جایی که ما میدونیم دانشگاه پیام نور هم از آزاد سرتره چه برسه به صنعتی شریف (1554067) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۰:۳۴:۵۰
شما که میفرمایید پیام نور از آزاد بهتره معلومه که نه آزاد رو میشناسید نه پیام نور. اثلا پیام نور در حدی نیست نیست که با آزاد مقایسه بشه. محض اطلاع جنابعالی باید بگم که پیام نور یا اثلا هیئت علمی نداره یا اگه داره از انگشتان دست کمتره. دانشجوهاشون هم برای یاد گرفتن درساشون میان سر کلاسای دانشگاه آزاد (1554330) (alef-10)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۲:۵۹:۴۸
تعداد مقالات ISI دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به تنهایی با کل دانشگاههای ایران برابری می کنه . اگه خوابین بیدار شین. (1554691) (alef-10)
 
علي
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۴:۵۵:۱۷
مطمئن هستم بالاترين مدركي كه شما داري سيكل است و چيزي از شاخص هاي اماري متوجه نمي شوي
دانشگاه ازاد متكي به شهريه دانشجويان است و نه اويزون پول نفت
يادتون نره كه توي تمام مسابقات مستقل جهاني دانشجوهاي دانشگاه ازاد با كمترين امكانات بيشترين نتيجه را بدست مي اورند
خجالت هم چيز خوبيه
بايد پول نفت از را از دانشگاه ها قطع كنند تا معلوم شود دانشگاه هاي سراسري چند مرده حلاج اند
فعلا با تمام كمك هاي بيت المال به دانشگاه هاي سراسري توي اكثر شاخص ها از دانشگاه ازاد عقب هستند
دانشگاهي كه ميراث بزرگ سردار سازندگي است. (1554989) (alef-10)
 
آتنا
۱۳۹۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۰۷:۳۰
آزاد از پیام نور برتره
و از نظر ورود به دانشگاههای مطرح جهان آزاد از ملی هم برتره
من خودم هم ملی درس خوندم هم آزاد
برای ورود به دانشگاه منچستر معدل بالای من در آزاد کمکم کرد نه معدل بالای من در ملی
دانشجوهای ملی در گزینش این دانشگاه در رده دوم هستن باور نمیکنید برید سایت دانشگاه منچستر
اما تو خوده کشور ملی حرف اولو میزنه بعد ازاد بعد پیام نور:))
از اینکه همه توی کنکور پیام نور رو میارن معلومه چه دانشگاهیه.
درسته امتحانتون هماهنگه کشوریه اما استاداتون خیلی خوب نیستن
استادای ملی و ازاد یکی هستن اما کمتر استادی که ملی و ازاد درس میده پیام نور هم میره!!!! (1653695) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۰:۴۵:۴۳
دانشگاه ازاد کار بزرگی نکرده مثل این که بیش از یک میلیون دانشجو داره.
تک به تک دانشگاهای ازاد رو بررسی کنید اون موقع ببینید کجا هستند (1553604) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۵:۰۵:۰۱
بهترين دانشجوها مي رن دانشگاههاي دولتي بودجه هم دارند اونوقت دانشگاه آزاد اول شده اين يعني دولتي ها موفق نيستند پيام نور هم 400 واحد دانشگاهي دارد جامع علمي كاربردي هم... (1555014) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۰:۴۷:۴۶
عزیزم این شاخص بیانگر سطح علمی و دانش نیست.
من کارشناس تهران مرکز بودم ارشدم الان شریفم...سطح دانش و خدمات قابل قیلس نیست.
این فقط مقایسه بین تعداد مقالات پذیرفته شده در آی اس آی است که با توجه به اینکه دانشگاه آزاد تو ده ها هم واحد زده خیلی بعید نیست که اول باشه. (1553618) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۰:۵۷:۵۲
آقای عزیز! رتبه دانشگاهی مان هم باید دوپینگی باشد؟ دانشگاه آزاد affiliation واحدی دارد و تمام اعضای هیات علمی در سراسر کشور باید از همان استفاده کنند بنابراین رتبه اول آن حاصل روی هم ریختن مقالات تمام واحدهای دانشگاهی در تمام کشور است. برونده کلی را اگر به تعداد اعضای هیات علمی تقسیم کنیم واقعیتهای دیگری روشن می شود. (1553634) (alef-10)
 
حسین
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۱:۰۷:۱۴
متاسفانه یکی از مشکلات جامعهخ ما توجه به آمار به عنوان یک اصل می باشد غافل از اینکه آماری که نتیجه فعالیت مثبت باشد حائز اهمیت است در حالیکه ما برای آمارسازی کار می کنیم. نمونه اش :
- تغییر تعریف بیکاری برای کاهش نرخ بیکاری!
- ارائه آمار رشد اقتصادی در پارامترهای مختلف در حالیکه با بی ارزش شدن ریال همه این آمارها نیاز به تحلیل دقیق تر دارند و مستقیما قابل استناد نیستند.
- رشد صادرات غیر نفتی که با افزایش صادرات پتروشیمی و فراورده های نفتی و مواد معدنی محقق شده که گر چه مفید هستند ولی ماهیت تغییر نکرده است. یعنی هنوز از تکنولوژی درامد ایجاد نکرده ایم. بلکه باز همان منابع طبیعی هستند که به دادمان رسیده اند و توانسته ایم آمار غیر نفتی درست کنیم.
- در دانشگاه ها هم همینطور است. من خودم استاد دانشگاه هستم. واقعا متاسف هستم که خروجی اکثر طرح ها فقط مقاله است و این مقالات هیچ مشکلی از جامعه را حل نمی کنند مگر افزایش آمار مقالات. این افزایش آمار دقیقا مانند چاپ اسکناس در جهت افزایش ثروت کشور است! واقعا اگر ما چند تا کارخانه چاپ اسکناس ایجاد کنیم و هر روز پول دست مردم بدهیم چقدر مفید است؟ اثر انتشار این مقالات هم در بسیاری موارد به همین شکل است. البته برخی از طرح ها و مقالات مفید هم هستند اما تعدادشان خیلی کمتر است.
- نمونه دیگر افزایش تعداد دانشجو است که واقعا به شکل فجیعی فارغ التحصیلان بی کیفیت داریم. دانشگاه آزاد بدون هیچ گونه نظارت و با کمترین امکانات در شهر های کوچک با تعداد بالاتر از 100 نفر در هر رشته مهندسی دانشجو می پذیرد. یعنی با سه نفر فوق لیسانس یک مجوز می گیرند بعد هر تعداد بخواهند دانشجو می گیرند.
آقای توکلی خواهش می کنم جلوی این خیانت ها را بگیرید. وظیفه ما در رده های پایین اطلاع دادن به شماست و شما در برابر نادانسته ها اگر مسئول نباشید، در برابر دانسته ها باید در روز قیامت پاسخگو باشید. (1553656) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۱:۲۰:۱۴
برو بابا!
دانشگاه آزاد!
مهد دانشجوهای بی سواد!
ما که تو علم و صنعتیم که دانشگاه دولتیه و رتبه بچه هایی که میان توش بین 500 تا 2500 است، دانشجوهاش بی سوادن. (1553678) (alef-10)
 
جعفري
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۲۳:۱۶:۴۰
بيسواد خودتي ، درست صحبت كن چرا توهين ميكني ؟ ، بيا رزوممونو باهم مقايسه كنيم ، دانشگاه كه به خر خوني نيست ، به فهم و شعور هم هست . اينكه مسئولا اين كارو كردن دليل نميشه شما به دانشجوهاي دانشگاه آزاد توهين كني ! (1555861) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۶ ۱۷:۵۸:۴۱
شما اگر که سواد داشتی توی کنکور دانشگاه دولتی قبول میشدی به رزومه نیست خیلی از استادها رزومه دارند چند صفحه ولی چیزی برا گفتن ندارن اگر که دانشگاه تهران معتبر نبود مردم برای قبول شدنش سر و دست نمیشکوندن (1557997) (alef-10)
 
باران
۱۳۹۲-۰۸-۲۴ ۲۲:۱۸:۳۰
ربطی به سواد نداره من خودم با رتبه 820 چون رشته ای که دوست داشتم دولتی قبول نشدم دارم ازاد میخونم.............. (1775778) (alef-6)
 
sa
۱۳۹۲-۰۸-۱۰ ۱۱:۴۹:۵۲
دیگه اون مشکل ببچه های خنگ شماست که واسه کنکور خود کشی میکنن بعد که وارد دانشگاه میشن ول معطلن اما بچه عای ازاد به خاطر پولی هم که میدن از هر 100 تا70تاشون واقعا درس خونن واقعا نه اینکه پول دولت و نفت و بیت المال تو حلق یه مشت دانشجویی بریزن که بقول خودت تو ی دانشگاهی که الکی اسم در کردند و میگی بی سوادن درسته؟؟؟
افکار عمومی مردم ما افتضاحه
من.تعصب روی هیچ دانشگاهی نداررم من کارشناسی ازاد واحد پزشکی تهران خوندم ارشد هم تهران.....
همه چیز بستگی به نوع دانشجو داره یکی درس خونه و یکی نیست که این نوع ها هم توملی هست هم.ازاد..... (1751941) (alef-6)
 
باران
۱۳۹۲-۰۸-۲۴ ۲۲:۰۹:۰۷
واقعا متاسفم براتکه این جوری فکر میکنی!!!!!!!!! (1775764) (alef-13)
 
باران
۱۳۹۲-۰۸-۲۴ ۲۲:۱۶:۱۳
خیلی جالبه هر کی میاد میگه دانشگاه تو بده دانشگاه من خوبع!!!!!!!!!!!!!
مثل این بچه ابتدایی ها......
دانشگاه مهم هست ولی سواد ادما خیلی مهم تره ........
بی خیال این بحثا.... (1775775) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۱:۲۱:۱۳
من خودم دانشگاه آزادیم ولی به نظرم انصاف نیست که توی دنیا دانشگاه آزاد رو با چند صد هزار دانشجو و چند صد شعبه، به صورت واحد معرفی کردیم. از همه بیشتر جفا در حق دانشگاه های خودمونه که باعث شده مثلا رتبه دانشگاه آزاد از صنعتی شریف یا امیرکبیر بالاتر باشه !! (1553684) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۱:۳۲:۵۱
احتمالا کل مقالات ارسال شده از سوی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد رو با هم حساب کردند. که این عادلانه نیست که یک دانشگاه با تعداد بسیاری واحد با یک تک دانشگاه مقایسه بشه (1553700) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۱:۳۳:۱۹
آخه این چیزا چیه؟ شوخیه دیگه؟ (1553703) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۱:۴۰:۲۶
کل دانشگاه آزاد با یک و نیم میلیون دانشجو کلا حساب شده ؟ (1553717) (alef-10)
 
داریوش
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۲:۱۶:۲۵
من دانشجوی تربیت مدرس هستم سردر دانشگاهمون زده دومین دانشگاه ایران که من اینو قبول ندارم چون ما اولیم دانشگاه تهران دوم
به لحاظ مقالات چاپ شده تربیت مدرس از همه بالاتر است
باتشکر
حاتمی زرنه (1553776) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۲:۲۴:۱۶
معلوم دانگاه خوب مثل تهران رتبه از دانشگاه آزاد میاد پایین تر بگزار من بگویم چرا1. یک سری آدم بی استعداد با انواع سهمیه از جمله سهمیه مناطق و غیره میان دانشگاه های برتر تهران اون میشه که آدم های با استعداد میرن دانشگاه آزاد چون سهمیه ندارند بنا بر این نتیجه همین می شود که می بینید تازه خوبه از این بدتر نشده (1553789) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۶ ۰۰:۰۷:۳۱
بنده دانشجوی دانشگاه تهران بودم و ارشد را اونجا خوندم دانشگاه تهران در ایران همیشه اول بوده و هست و همیشه هم رتبه های برتر اونجا قبول میشوند این استدلال شما بسیار غیر منطقی است و به نوعی مغالطه محسوب می شود همه دانشگاه ها دانشجویان سهمیه ای دارند و دانشجویان غیر سهمیه ای هم هستنددرصد دانشجویان سهمیه ای در ارشد و دکترا بسیار ناچیز است و تاثیری در روند کار ندارد.
در مورد سهمیه مناطق فرمودید به حضور شما عرض کنم که اکثر رشته ها قطبی و استانی شده اند و قبولی مناطق محروم در دانشگاه های تهران بسیار به سختی اتفاق می افتد و در دوره ارشد و دکترا مناطق محروم هیچ سهمیه ای ندارند وانگهی اگر حضرتعالی معتقدید دانشگاه تهران مربوط به مناطق محروم نیست مناطق محروم هم معتقدند که امکانات تهران حق اونها است زیرا که نفت و گاز و معادن و منابع اکثرا در مناطق محرومی چون خوزستان کهگیلویه بوشهر هرمزگان و ایلامه و اگر بناست عدالت رعایت شود باید امکانات به تساوی تقسیم شود در صورتی که امکانات هم به تساوی تقسیم گردد بودجه دانشگاه یاسوج و ایلام مساوی میشود و ان موقع دانشگاه تهرانی نخواهد بود که حضرتعالی این همه پزش را بدهی
ضمن اینکه دانشجویان مناطق محروم در ارشد و دکترا که هیچ سهمیه ای برای این مناطق وجود ندارد حضور بسبار فعالی دارند بنده از منطقه محروم هستم و با رتبه تک رقمی و بدون سهمیه دانشگاه تهران قبول شدم و بسباری از دانشجویانی که حرفی برای گفتن داشتند از بچه های همین مناطق بودند
مغالطه دیگر حضرتعالی در مورد این بود که بچه های با استعداد میروند دانشگاه ازاد چون بچه های مناطق محروم میایند جایشان باید عرض کنم که ادم با استعداد اگر دانشگاه تهران را قبول نشود در انتخابهای دیگر دانشگاه هایی مانند شیراز امیرکبیر شهید بهشتی شریف علم و صنعت خواجه نصیر تبریز اصفهان فردوسی سهند و...هستند که انها را انتخاب می کند و سر از دانشگاه ازاد در نمیاورد
بنابراین همه جملات شما چه جمله اول چه جملات اخر همه مغالطه بوده و فاقد ارزش هستند. (1555945) (alef-10)
 
مرجان
۱۳۹۲-۱۱-۱۹ ۱۸:۵۷:۲۵
دانشگاه ازاد که استاد نداره الان تو هر شهرستان کوچیک واحد زده این دانشگاه این موسسه هم هیچ اعتباری نداره واقعا خنده داره حتی علوم تحقیقات و ازاد مرکز و شمال و اینام هرگز و هرگز قابل قیاس با تهران و شریف نیستن
ما اساتیدمون اصلا حتی یک واحدم تدریس با دانشگا ازاد نمیگرفتن همه هم بنیان گذارا و بهترینا بودن و در واقع صاحب تالیفات اصلی رشتمون بودن بقیه اساتید هم همینطور
وقتی بهترین ها جمع شدن تو دانشگاه تهران و شریف دیگه جای بحث نمیمونه یه سرچ کنید میبینید اساتید مرجع رشته هاتون هیئت علمی تهران و شریف و چن تا دانشگای دولتی ِ خوب دیگن ......
بحث کردن نداره که دوشواری نداریم که (1963202) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۲:۳۱:۴۳
دانشگاه آزاد اوله، شریف چهارم. :))) (1553795) (alef-10)
 
دانشجوی دکتری کتابداری
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۳:۱۴:۱۱
متاسفانه علت رشد مقالات اجباری است که دانشگاه ها از دانشجویان می خواهند که برای گرفتن نمره کامل پایان نامه ارشد و درساله دکتری باید مقاله بدهید و دانشجویان هم پول های این مملکت را خرج چاپ مقالات در زورنالهای خارجی می کنند این نشانه رشد علمی نیست اگر راست می گویید دانشجویان را مجبور به چاپ مقاله نکنید ببینید واقعا رشد دارید (1553854) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۰:۱۷:۲۲
آقا یکی به من بگه کتابداری چیه و تو دکتراش چیکار میکنن؟؟:)) (1554285) (alef-10)
 
جواد
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۵:۱۴:۱۹
جناب آقاي دكتر مهرداد
لطفا در اين رتبه بندي ها دانشگاه آزاد رو به تفكيك واحد ها بررسي كنيد مقايسه كل واحدهاي دانشگاه آزاد با دانشگاه تهران و ساير دانشگاهها خنده دار است.در ضمن فراموش نكنيد كه خيلي از اساتيد دانشگاه آزاد اعضاء هئت علمي دانشگاه دولتي بوده و هستند (1553914) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۵:۰۷:۵۳
چرا به تفكيك حساب كنن:
بهترين دانشجوها رو دولتي ها ميگيرن.
پول نفت هم دارن
زور هم دارن
ضمنا تعداد استادياران دانشگاه آزاد از دانشگاه تهران بيشتر نيست. (1555027) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۵:۵۶:۳۹
دانشگاه اصفهان خیلی از استادان سه سال است که حق پژوهش دریافت نکرده اند. این یعنی پیشرفت قرضی به زور دانشجوی دکتری مظلوم. (1553935) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۶:۱۳:۰۸
وقتی در 3 سال گذشته اکثریت اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان از ناکارآمدی و سوء مدیریت در این دانشگاه به تمام مقامات کشور شکایت کردند ولی به دلیل حمایت شخص وزیر (کامران دانشجو) با لجاجت تغییری ایجاد نکردند، حالا باید پاسخگوی افت در این دانشگاه باشند. (1553947) (alef-10)
 
سروش
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۷:۰۶:۴۲
موسسه ISC به موسسه ی من درآوردیه که آماراش اصلا قابل استناد نیست. معتبرترین نظام رده بندی دانشگاهها متعلق به سایت US News هست که فقط دو دانشگاه تهران و شریف در اون رده بندی ذکر شدند. (1553966) (alef-10)
 
یک مطلع
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۷:۳۳:۲۳
این موسسات هیچ اعتباری ندارند واغلب در مقابل پول و.... دست به این قبیل اقدامات می زنند
برخی از آنها انتفاعی بوده وصرفا یک سایت کامپیوتری دارندواصلا یک دفتر فیزیکی هم ندارند.دلتان را به این حرفها خوش نکنید (1553987) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۸:۴۰:۳۶
تا جايي كه من ميدونم تو هرست هاي معتبر، بالاترين رتبه مال دانشگاه شريفه، كه اونم حتي به ٥٠٠ نميرسه! اگه منظور چاپ مقاله به هر قيمتي باشه هم علتش صف طولاني مهاجرت تحصيليه، وگرنه كيه كه واقعيت وضع علمي دانشگاه آزاد رو ندونه! ضمناً مرگز استنادي جها اسلام بره يه فكري برا ناكارآمدي خودش بكنه. آمار سازي از مقامات دولت قبلي به سازمان هاي خرد هم رسيده! (1554029) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۹:۱۰:۰۹
دانشگاه آزاد با چند صد شعبه یک دانشگاه حساب شده و دانشگاه های تهران و شریف که تعداد دانشجویانشان یک صدم مجموعه دانشگاه آزاد نیست هم یک دانشگاه! واقعا این اسمش می شود ارزیابی؟؟ اینکه پیشرفت کرده ایم خیلی خوب است و واقعا هم پیشرفت وجود داشته اما اگر صادقانه و واقع بینانه حرف بزنید، حداقلش این است که حرفتان بدل مینشیند و تمسخر و انزجار در مخاطبی که او را ... فرض کرده اید، برنمی انگیزد.

یعنی کسانی که این شاخص را برای دانشگاه آزاد حساب می کردند، هیچ کنجکاو نشدند که چطور یک دانشگاه اینقدر مقاله داشته و واقعا اندازه و ابعادش چقدره؟؟ و اینکه بیایند و برای هر شعبه اش جداگانه حساب کنند؟؟
الان طبق این معیار فخیم، شعبه های تازه تاسیس دانشگاه آزاد که دائم پپامک تبلیغی میزنند که بدون کنکور و بدون معدل و بدون هیچی، فقط خواهشا بیایید ثبت نام کنید، با شعبه های قوی و پرسابقه این دانشگاه هموزن هستند!
واقعا هم باید به چنین معیاری افتخار کرد!! (1554089) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۶:۳۳:۲۱
روش دانشگاه آزاد برای افزایش رتبه روش احمدی نژادی است. تعاریف را عوض می‌کنند و آن وقت می‌شوند نفر اول جهان! (1555254) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۹:۱۲:۱۹
من واقعا متعجبم از این رتبه بندی، آخه مگه دانشگاه آزاد یک دانشگاه هستش که با بقیه دانشگاه ها مقایسه شده،دانشگاه آزاد صدها واحد داره با هزاران دانشجو ، معلومه که نباید با سایر دانشگاه ها مقایسه بشه، به نظرم اگر یک واحد مثلا علوم تحقیقات رو مقایسه کنن بعید میدونم جزو ۲۰ دانشگاه برتر ایران هم قرار بگیره ... (1554095) (alef-10)
 
هموطن
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۹:۱۵:۲۴
ممنون از بابت این خبر
ولی چقدر خوب میشد یک زحمتی مکشیدید و یک لیست ارائه می دادید (مانند زیر) که نخواهیم در این متن بلندبالا کنکاش کنیم!

1- دانشگاه آزد
2- دانشگاه تهران
3- .... (1554103) (alef-10)
 
کارشناس ارشد شریف
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۹:۴۸:۴۲
بهترين و علمي ترين دانشگاه ایران فقط دانشگاه صنعتی شریف است
البته زمانی که دکتر سهراب پور رئیس بود وضعیت علمی دانشگاه و اساتید و دانشجویان بهتر بود . (1554203) (alef-10)
 
علي
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۰:۴۳:۳۱
من يك دانشگاه آزادي در مقطع كارشناسي ارشد هستم براي يك مقاله ماهها است با اساتيد دانشگاه همكاري علمي دارم..چطور ممكن است مقاله اي ارايه شود وبدون كيفيت باشد.........بطور كلي منظور عرضم اين است كه "گذشت زماني كه برخي از دانشگاههاي قديمي ومطرح حرف اول را ميزدند " كما اينكه روزانه اخبار موفقيت هاي علمي اين دانشگاه را بالاتر از ساير دانشگاهها ميشنويم (1554350) (alef-10)
 
علیرضا
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۱:۱۲:۳۷
صرفا جهت اطلاع حضار:
علت اینکه دانشگاه آزاد موفق به کسب رتبه اول شده به این خاطر است که دانشجویان دانشگاه های دولتی به خاطر حمایت مالی که این دانشگاه از مقالات isi است. برای مثال اینجانب در سال 2011 دو مقاله در کنفرانس علوم رفتاری ترکیه به چاپ رساندم ولی جون دانشگاه خودم یعنی دانشگاه علامه طباطبایی حمایت مالی از من نکرد آنها را به اسم دانشگاه آزاد به چاپ رساندم. (1554413) (alef-10)
 
حسین از شاهرود
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۱:۳۱:۲۴
به نظر من تمامی دانشگاه های دولتی ایران را هم با هم تجمیع کنید تا دانشگاه دولتی ایران نه تنها از دانشگاه آزاد بلکه از ام-آی-تی هم جلو بزنه و بشه دانشگاه اول دنیا. حلوا ...حلوا ...حلوا ...حلوا ...حلوا ...حلوا ...حلوا ...حلوا ... (1554453) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۴:۵۴:۰۵
دانشگاه آزاد. آدم حالش از شنیدن نام آن به هم می خورد. بی اعتبار و بی ارزش علمی. کجا دانشگاه برتر ایران است. (1554982) (alef-10)
 
وحید
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۴:۵۶:۲۴
ای بابا شلوغش نکنید هر کی توی کنکور رتبه اول و نخبه است میره دانشگاه آزاد و هر کی دیگه هیج جا قبول نمیشه و به زور پول باباش میخواد مدرک بگیره میره دانشگاه تهران و شریف.مگه غیر از اینه؟!
خداییش آقای هاشمی عجب کار خوبی کرد این دانشگاه آزاد راه انداخت هم یه درآمدی واسه هیئت امنا داشت و هم کلی مهندس و دکتر داد بیرون!
حیا هم خوب چیزیه (1554991) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۵:۱۰:۰۹
ولي دانشگاههاي دولتي پول نفت دارن و بهترين دانشجوها رو ميگيرن ختما ميخواهيد باهم مقايسشون كنيد. (1555032) (alef-10)
 
lمحمد
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۶:۴۶:۰۲
با این حساب پیشنهاد می‌کنم وزارت علوم بخشنامه کنه از این به بعد استادها و دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تو مقاله‌شون اسم دانشگاه‌شون رُ بنویسن «سراسری». اونوقت فکر کنم تو دنیا اول بشیم! بعد می‌تونیم تو بوق کنیم که ما در تولید علم (بخوانید تولید مقاله) دنیا اول شدیم. خجالت هم چیز خوبیه. (1555275) (alef-10)
 
جواد
۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۱۸:۴۵:۳۷
من رشته ام فني بود كارداني رو در دانشگاه دولتي خوندم بخاطرش يه سال پشت كنكور موندم و درس خوندم,ولي كارشناسي رو از دانشگاه آزاد گرفتم,اگه بخوام قضاوت كنم كدوم بهتربود من با كمال اطمينان دانشگاه آزادرو انتخاب ميكنم,ازلحاظ محيط آموزشي ,اساتيد,تمام اساتيد دكترا داشتند و دانشيار دانشگاه بودند من تو كارداني واقعا چيزي نفهميدم هميشه تعطيل بوديم ولي كارشناسي عالي بود عالي (1555447) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۶ ۰۰:۱۳:۴۰
خداوکیلی اصلا ما کار نداریم فرض کنید اصلا ما هم وضعیت دانشگاه ازاد رو نمیدونیم خداییش اینکه دانشگاه ازاد اوله به نظرتون چه دردی رو دوا میکنه؟
الان مثلا چه نتیجه ای میخواهید از این امارسازی بگیرید؟
نه جدا بفرمایید ما هم متوجه شویم
اخه یه چیزی بگید که بگنجه و باعث مضحکه نشه
یه سوال دیگه:من اگه میخواستم این امار رو بخونم از خجالت اب میشدم یعنی اصلا روم نمیشد بگم شما چطوری روت شده چنین چیزی رو بیان کردی؟خیلی زشته حتی فکرش هم زشته چه برسه به بیانش (1555960) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۶ ۰۰:۱۷:۲۳
مدیریت دانشگاه ازاد ده سفلی
احراز مقام اول را در بین دانشگاه های ایران به مدیریت دانشگاه ازاد ده سفلی تبریک عرض میکنم
از طرف مدیریت دانشگاه ازاد ده علیا و هماکاران هیبت و حجت و.. (1555969) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۵-۱۶ ۰۰:۳۳:۱۴
گفتگوی بین دانشجوی دولتی و دانشگاه ازاد:
دانشجوی ازاد:اقا خیلی دانشگاه ما سخت گیر و معتبره
دانشجوی دولتی:چطور؟
دانشجوی ازاد:مثلا مدار یک اینقدر سخته که نگو تازه از 8 فصل فقط رسیدن 4 فصلش رو تدریس کنن بس که سخت بود
دانشجوی دولتی:خب مدار یک ریاضیات قوی هم میخاد شما ریاضیت قویه؟
دانشجوی ازاد :اره خیلی ریاضی من قویه من ریاضی توی کنکور 5 درصد زدم تازه من خیلی خوب زدم جمشید منفی زده بود
دانشجوی دولتی؟؟؟؟؟
دانشجوی ازاد:راستی میدونی که دانشگاه ما توی رتبه بندی اول شده شما دانشگاه های دولتی خیلی وضعتون خراب شده خیلی
همه میگفتن که دانشگاه ازاد اسونه الان که اومدم میبینم اینطوریا هم نیست مدار 500 صفحه است خیلی وحشتناکه
دانشجوی دولتی:خب سوالاتون رو چطورین؟
ازاد: از همون تمرینات و مثالهای کتابه ولی خب لا مصب خیلی وحشتناکه معادله دیفرانسیل درجه اول هست ادمو داغون میکنه
دانشجوی دولتی :بله میدونم!!! (1556000) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۸-۱۷ ۰۱:۴۳:۳۹
شاید دانشگاه ازاد از دانشگاه دولتی بهتر نباشه ولی میشه گفت در حال حاظر برابری میکنه من تو جفتش درس خوندم (1763808) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۱۱-۱۱ ۱۱:۰۷:۵۳
با سلام به همه دوستان،عزیزان چرا بیخودی بحث و جدل میکنین!!!هر دانشجویی و همینطور هر دانشگاهی برای خودش دارای ارزش و جایگاهی است پس بهتره به هیچ مرکز یا دانشگاهی توهین نشه،البته ناگفته نماند که هر واحدی حالا چه پیام نور چه آزاد به لحاظ موقعیت جغرافیایی و منطقه شهری باهم فرق دارن و سطح علمیشون متمایز از همن مثلا دانشگاه آزادی که در خود مرکز شهر قرار داره با دانشگاه آزادی که در شهرستانهای تابعه قرار دارن خیلی تفاوت دارن،ولی جدای از این دو دانشگاه و همینطور سراسری باید اذعان کرد که دانشگاه جامع علمی-کاربردی الحق و الانصاف دانشگاه بدی نبوده و بخصوص برخی از مراکز آن حتی از آزاد و پیام نور هم بهتر کار کرده و خداییش دانشجوها و یا بهتره بگم خروجی خوبی در جامعه داشته پس این دانشگاه کم ادعا و کم حرف و حدیث را هم از قلم نندازین و هیچ موقع به شعور همدیگه توهین نکنید ناسلامتی درس خونده و دارای سواد دانشگاهی هستین پس زشت شماهاست اینطور بخاطر مدرک و جایگاه علمی اونم به لحاظ دید و بینشی که برخی مسئولین محترم به دانشگاههای کشوری دارن. (1942164) (alef-10)
 
محمدرضا
۱۳۹۲-۱۱-۱۱ ۱۱:۱۱:۱۹
به نظر من دانشگاه جامع علمی-کاربردی عملکردش در طول این مدت بد نبوده و روز به روز هم داره بهتر میشه فقط حیف که مسئولین به این دانشگاه اونطور که باید نگاه ویژه ندارن و داره به این دانشگاه و دانشجوهاش ظلم میشه. (1942167) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۱۸:۲۶:۳۸
دانشگاه آزاد قزوین برترین واحد صنعتی دانشگاه آزاد،قطب روباتیک ایران، که معتبرترین واحد آزاد هست.
این دانشگاه اساتید برتر دانشگاه شریف ، تهران ، امیرکبیر و ... رو داره
باور ندارید صحبت های رئیس دانشگاه آزاد آقای میرزاده و استادهای دانشگاه های معتبر جهانی و مقام های دولتی که از این دانشگاه بازدید کردند ببینید (1994998) (alef-6)
 
حسین
۱۳۹۴-۱۰-۲۲ ۱۵:۵۰:۱۵
در ضمن کسی که به اصطلاح خودش جوک درسته میکنه واسه دانشگاه ازاد اول باید بدونه که خودش در چه سطحی از سواد قرار گرفته چون کسی که واقعا چیزی بارش باشه هیچ وقت واسه درس بلد بودن و سواد به کسی خرده نمیگیره بعدشم من در مورد همین مهندسی که در جریانش هستم میتونم بگم تا جایی که ما میدونیم واسه ازمون نظارت و محاسبات در عمران واسه نظام مهندسی چه مدرک بهترین دانشگاه دولتی رو داشته باشی چه مدرک بدترین موسسه اموزش فرقی نمیکنه همه باید تو ازمون شرکت کنند هر کسی که قبول بشه میتونه حق پروانه کار بگیره پس دولتی ها هم به دانشگاهشون زیاد دل نبندن اسم و محل دانشگاهی تو ایران برای همون چند سال درس خوندتون خوبه .البته شاید دانشگاه دولتی ها فکر میکنن تا اخر عمرشون توی همون دانشگاه مجانیشون هستن..ما که تو دانشگاه ازاد درس خوندیم از وقتی هم که فارغ التحصیل شدیم یه لحظه هم بیکار نبودیم.حالا شماها به دانشگاهاتون بنازید.البته این موضوع هم یاد اور بشم که بیشتر دانشجوهای دانشگاه دولتی از رشته ای که میخونن راضی نیستن.مجبوری رفتن دیگه چاره ای نبوده. (به عشق همه مهندسای دانشگاه ازاد بزرگ) (3463197) (alef-13)
 
مهدی
Satellite Provider
۱۳۹۵-۱۱-۰۱ ۰۲:۱۴:۳۴
دقیقاً موافقم
به عشق بچه های ژنتیک (4126926) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.