نظر منتشر شده
۱۹
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 438863
بانک مرکزی: مسکن گران شد/اجاره بالا رفت
بانک مرکزی اعلام کرد:‌متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه معاملات ملکی شهر تهران در دی ماه ۴۴,۹ میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۴ و ۹.۹ درصد افزایش یافت.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۹
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی‌ماه سال 1395، به 16,7 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در دی ماه سال 1395 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16,7 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیبانی واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44,9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.4 و 9.9 درصد افزایش نشان می دهد.

حجم معاملات مسکن
در دی ماه 1395 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16 هزار و 749 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3,2 درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در دی ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 52.9 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 11,2 و 9.9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی مناطق 5، 4، 2، 14، 8، 10، 15، 7، 13و 1 ) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن
در دی ماه 1395،‌ متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44.9 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.4و 9.9 درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 ( معادل 16.2 درصد) و کمتری رشد متوسط قیمت به منطقه 22 ( معادل 0.8 درصد) تعلق دارد.

در دی ماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیرینای مسکونی معامله شده معادل 101.3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 21.9 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
در دی ماه سال 1395 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 16,7 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیبانی واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44,9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.4 و 9.9 درصد افزایش نشان می دهد.

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ده ماهه منتهی به دی ماه سال 1395
در ده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ترتیب 134,2 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 43.6 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش نشان می دهد.

سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در دی ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 35 تا 30 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 12,8 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 25 تا 30 میلیون ریال با سهم 12 درصد و 35 تا 40 میلیون ریال با سهم 10.7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده که درحدود 61.8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (44.9 میلیون ریال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنایی هر واحد مسکونی در دی ماه سال 1395 نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15 درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و 50 تا 60 مترمربع به ترتیب با سهم های 13,2 و 13.1 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 51.1 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی
در دی ماه 1395، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 1500 تا 2000 میلیون ریال با اختصاص سهم 12.9 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش 1000تا 1500 و 2000 تا 2500 میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 11.9 و 11.6 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 49.2 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

تحولات اجاره بهای مسکن
در دی ماه سال 1395، شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.1 و 9.4 درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گیردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مسکن( اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.

جمع بندی
در پی استقبال خریداران در ورود به بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی ماه سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی از بهبود قابل ملاحظه ای برخوردار شد و به 16.7 هزار واحد مسکونی رسید. این تعداد معاملات در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 41.6 و 3.2 درصد رشد نشان می دهد. متعاقب این روند، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران نیز در این ماه با برخورداری از رشد 1.4 و 9.9 درصدی به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 44.9 میلیون ریال بالغ گردید. بهبود حجم معاملات بازار مسکن در سال جاری در چارچوب اقدامات متعددو گشایش های مالی نظام بانکی جهت کمک به رونق بخش مسکن قابل ارزیابی است. به ویژه با شروع اعطای تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از خردادماه سال جاری همراه با نرخ سود پایین این تسهیلات، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در دی ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.1 و 9.4 درصد رشد نشان می دهد.

انتهای پیام/
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۰۶:۴۳
 
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۷:۰۳
 
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۱:۴۷
 
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۰:۵۲
 
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۴:۱۵
 
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۳:۰۰
 
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۱۳:۲۷
 
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۰۷:۵۵
 
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۱:۰۱
 
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۱۵:۵۹
 
 
کلمات کلیدی : مسکن+قیمت مسکن+بانک مرکزی+اقتصاد ایران+اجاره بهاء
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۱:۰۰:۴۶
چند روز پیش تیتر زده شد معاملات مسکن کاهش داشته و فروشندگان به خریدارن تخفیفات قابل توجه میدهند الان تیتر زدی که ....
ما نفهمیدیم آخرش چی شد (4134767) (alef-18)
 
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۲:۳۵:۴۲
بانک مرکزی دولت تدبیر گفته . نخوندید گزارش بانک مرکزی است دولت تدبیر و امید (4134957) (alef-18)
 
تبریزی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۴:۰۳:۴۸
چند روز پیش چیه؟ چند تیتر پایین تر نوشته "مسکن گران نمی شود". اینا همه بازیه. ملت پول ندارن مسکن بخرن اون وقت چطور گرون شد؟ آمار بانک مرکزی در مورد بالا رفتن قیمت مسکن دقیقا به همون اندازه واقعیه که آمارشون در مورد تورم تک رقمی! (4135130) (alef-18)
 
France
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۴:۵۱:۱۰
اگر واقعا مسکن گران شده باشه خبر خوبیه..چون اصولا در کشور ما چیزی گران بشه خریداران برای خرید ترغیب میشوند..اگر خرید و فروش مسکن راه بیفته مطمئن باشید به طرفه العینی اقتصاد کشور راه میفته و از رکود در میاد..تا موقعی که ملت احساس کنند قیمتها شاید کاهشی باشه کسی تحریک نمیشه برای خرید و دست به پولش در بانک نمیزنه (4135238) (alef-11)
 
Romania
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۵:۱۱:۴۸
بايد متاسف بود از اين تيم اقتصادى دولت و بانك مركزى كه افتخار ميكند براى گران شدن سرپناه مردم ، برويد يك مقدار خجالت بكشيد و به فكر كاهش كالاها و ارزان شدن كالاها و خدمات باشيد
برويد حيا كنيد و از خدا بترسيد . (4135291) (alef-11)
 
Romania
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۵:۱۴:۵۳
بانك مركزى ميداند بسيارى از وام گيرنده هاى كلان بجاى مصرف وام در امور صنعت پولها را برده اند در مسكن سرمايه گذارى كرده اند و خودشان هم قيمتها را بالا بردند حالا كه با اين قيمتهاى كلان آپارتمانها فروش نميرود ميخواهند با جنجال قيمتها افزايش يافته و يك رونق كاذب درست كنند (4135300) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۱:۱۳:۲۰
همین چند روز پیش رییس املاکی ها گفت 50 درصد حجم معاملات تو دی ماه اومده پایین. یه سر به بنگاه ها بزنید ببینید هیچ خبری نیست. یه عده دلال با استفاده از رسانه ها میخوان جو افزایش قیمت ایجاد کنن که مردم بیان بخرن اما پولی در دست مردم نیست برا خرید. (4134795) (alef-18)
 
فاطمه
Germany
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۲:۳۷:۴۸
بانک مرکزی میخواد جو بده تا خرید و فروش رونق بگیره و قیمت بره بالا تو اونهایی که ملک دارند ضرر نکنند مثل بانک ها (4134965) (alef-18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۱:۵۷:۴۸
خوش به حال بساز بفروش ها ! (4134877) (alef-18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۲:۲۰:۱۲
چقدر خوشتون میاد مسکن گرون بشه ها!!!

براتون هم فرق نمی کنه مردم بیچاره و بی مسکن چی میکشند! (4134939) (alef-18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۳:۴۳:۲۴
این جماعت خونه رو دستشون باد کرده (4135080) (alef-18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۲:۲۲:۱۰
جالبه و تاسف باره که همیشه، همه اخبار مسکن و آمار، مربوط به تهران میشه!

انگار بقیه جاهای این مملکت نه خانه ای هست و نه کسی زندگی می کنه!

راستی نکنه اینطوریه!!؟؟ (4134943) (alef-18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۴:۵۸:۵۹
بقیه اخبار همین طور هست
مثلا اگه پلاسکو تو سیستان بود الان هیشکی نمی فهمید همچین اتفاقی افتاده
یادتون هست ریگی تا کرمان جلو امده بوده خبرش پخش نشد
همه پول نفت داره تهران خرج میشه فساد از این بالا تر (4135263) (alef-11)
 
مصطفی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۲:۲۶:۰۵
سلام
چرا با اخبار گرون شدن مسکن می خواهید بازار خرید و فروش مسکن رو داغ کنید. مگر خرید و فروش مسکن غیر از دلال بازیه. خوب چرا سرمایه دار پولش رو باید جایی سرمایه گذاری کنه که به دلیل گرونیش، رکود نصیبش شده و خروج از رکودش هم تبلیغات و نهایتا گرونی مجددش رو در پی داره. این خبر شما فقط ایجاد استرس در قشر ضعیف جامعه رو در پی داشته و بازار گرمی برای کسایی هست که دو سه سالی خونه هاشون رو خالی گذاشتند تا سر فرصت به قیمت های بالاتری بفروش برسونند. توجه بیش از اندازه به ساخت مسکن یا خرید و فروش آن گام برداشتن در مسیر تولید نیست. (4134947) (alef-18)
 
Germany
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۴:۵۵:۴۸
دلال بازی رو توی ایران یک جرم جاانداخته اند..در همه جای دنیا خرید فروش و ساخت مسکن یک شغل مهم و پرتحرکه و بسیار هم جاافتاده و آبرومند است..نمیدونم چرا ما مردم با هر شغلی به یک یک بهانه ای مشکل داریم و سریع هم یک انگ دلال،سفته باز و...بهش میزنیم و خلاص..همین الان توی کانادا ملک داره روزبروز گرونتر میشه وصبح آفر میدی دوساعت بعد روی دستت آفر میدن وخرید وفروش و بازسازی مسکن یک شغل بسیار پولسازه (4135256) (alef-11)
 
محمدامین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۵:۵۸:۴۳
در جاهای دیگه

دلال ها سر مردم رو کلاه نمیذارن معمولا!
از دو طرف کمیسیون بر اساس قیمت ملک نمی گیرند!
خواهان گرانی ملک نیستند!
ملک رو 140 متر اعلام نمی کنند برای اجاره و بعد 120 متر از آب در بیاد!
با همدستی یک عده شیاد، زمین اونایی که ایران نیستند رو با سند سازی نمی سازند و بفروشند!

بازم بگم!؟

با این حسابها ، دلالی تو ایران جرمه ، اما جاهای دیگه نه! (4135366) (alef-11)
 
فرشید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۲:۳۷:۴۷
مسکن نه تنها گران نشده که در برخی مناطق تهران ارزانتر هم شده.در شرایط فعلی اگه قیمتها اندکی هم گران بشه این رکود عمیقتر خواهد شد.به نظر میرسه پشت سر اینگونه اخبار نادرست لابی قدرتمندی قرار داره که منافع نامشروعش در گران شدن مسکن هستش. (4134964) (alef-18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۳:۳۸:۳۶
دولت نگران شده كه چرا همه چي گران شده به غير از مسكن
از دولت تدبير و اميد درخواست ميكنم يه كاري بكند مسكن هم مثل بقيه اجناس گران شود باتشكر
بساز بفروش منطقه (4135072) (alef-18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۱۴:۴۴:۲۶
دروغه گران نشده (4135227) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.