نظر منتشر شده
۱۱۹
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 458997
رونمایی از وعده انتخاباتی محسن رضایی ؛ یارانه درآمدی؛
امکان پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به ۵۵ میلیون نفر
بخش اقتصادی الف،‌ ۱۵ فروردین ۹۶
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۲
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «یارانه درآمدی» می‌تواند فقر را کاهش و اشتغال جوانان و تولید ملی را افزایش دهد، گفت:پرده‌پوشی و فقدان شفافیت در اموری که مستقیماً به مردم ارتباط دارد خیانت و خطایی بزرگ است.

به دنبال مطرح شدن مجدد موضوع یارانه ها در فضای کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام متنی مکتوب را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داد.

توضیحات مکتوب وی با عنوان «یارانه درآمدی به جای یارانه مصرفی» به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مطرح شدن مجدد موضوع یارانه‌ها و نگاهی به روند آن طی هشت سال اخیر، اینجانب را بر آن داشت تا در خصوص شفاف‌سازی آن، توضیحاتی را در معرض افکار عمومی قرار دهم.

در تابستان سال گذشته، اینجانب از پرداخت یارانة درامدی یکصد و ده هزار تومانی به مردم صحبت کردم ، در یک ماه اخیر از سه برابر شدن و از پنج برابر شدن یارانه ها صحبت به میان امده است . سؤال این است که میزان واقعی یارانه‌ها چه مقدار است؟ و آیا روش فعلیِ توزیع یارانه‌ها، روش منطقی و صحیحی است؟ و آیا منابع آن وجود دارد؟ با صراحت عرض می‌کنم که ادامة وضعیت فعلیِ یارانه‌ها، از یکسو، آنرا با مرگ خاموش و ظلم به مردم و از سوی دیگر، با روش غیر اقتصادی، توأم کرده است. بنابراین، بنظر می‌رسد، لازم است هم در مقدار و هم در روشِ پرداخت یارانه‌ها، اصلاحاتی صورت گیرد.

*یارانه درآمدی:

پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی، یکی از تابلوهای ناکارآمدی و غیرعقلایی در کشور است. زیرا، یارانه‌ها از یکسو همچون برف، آب می‌شود و تأثیر آن در زندگی مردم محو می‌گردد و از دیگر سو، در تولید و اشتغال، تأثیر منفی داشته است. در دولت گذشته، شیوة توزیع یارانه‌ها، اشتباه بوده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد و در این دولت، علاوه بر ادامه روش غلط گذشته ، حق مردم نادیده گرفته شده است. پیشنهاد این جانب با رفع اشکالات موجود، تحت عنوان یارانه های درآمدی می تواند گامی مؤثر در این جهت باشد.

*وفای به عهد:

دولت موظف است تعهدات خود به مردم را صادقانه و بدون غل و غش، عملی سازد. عدم احساس مسئولیت نسبت به حقوق مردم، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. پرده پوشی و فقدانِ شفافیت در اموری که مستقیماً به مردم مربوط می‌شود اگر آگاهانه باشد، خیانت و اگر ناآگاهانه باشد، خطایی بزرگ است. ارزشِ امروز هر یارانة چهل و پنج هزار تومانی نسبت به سال آغاز پرداخت یارانه‌ها، به حدود ده هزار تومان تنزل یافته است. اگر قصد دولت و مجلس، مرگ خاموش یارانه‌هاست، چرا صادقانه به مردم گفته نشود؟ و اگر غیر از این است، چرا برای جلوگیری از این مرگ خاموش، چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟

بی‌توجهیِ دولتمردان به حق قانونیِ مردم، مشروعیت آنان را زیر سؤال می‌برد. اینکه در گذشته، روش پرداخت یارانه‌ها، نادرست بوده، یک واقعیت است ولی اینکه امروز، شاهد مرگ خاموش یارانه‌ها هستیم نیز اشتباهی فاحش است.نباید فراموش کنیم که یکی از شعارهای برجسته انقلاب ما تأمین عدالت بوده است.

*روش ومبلغ پرداخت یارانه‌ها:

روش جاریِ پرداخت یارانه‌ها به اقتصاد ملی، آسیب‌های فراوانی وارد ساخت. فرهنگ گدامنشی را در کشور تقویت کرد، تمایل به کار و تولید را پائین آورد و به حجم بیکارانِ اختیاری، افزود. با کمک یارانه‌ها، سه هدف مهم دست یافتنی است. یارانة درآمدی می‌تواند کاهش فقر، اشتغال جوانان و افزایش تولید ملی را همزمان، تأمین کند. یارانه‌های درآمدی، شامل دو بخش یارانة درآمدی و یارانة مصرفی است. اولاً، با افزایش پرداخت یارانه‌ها به هر نفر، ماهانه یکصد و ده هزار تومان تعلق می‌گیرد و ثانیاً، بخشی از یارانه‌ها برای مصرف و بخش دیگر، سرمایه‌گذاری ‌شده و درآمدِ ناشی از آن، ماهانه به افراد پرداخت می‌گردد. علاوه بر این، با سرمایه‌گذاری‌های خُرد در حجم وسیع، منابعی قابل توجه، برای تقویت تولید ملی تأمین می‌گردد و در نتیجه، اشتغال و تولید ملی افزایش می‌یابد.

*منابع یارانه‌ها:

فرمول یارانه درآمدی عبارت است از: پرداخت ماهانه یکصد و ده هزار تومان به گروه اول(حدود پنجاه و پنج میلیون نفر) و پرداخت مبلغ ماهانه پنجاه هزار تومان به بقیة افراد، بعنوان گروه دوم(حدود بیست تا بیست و پنج میلیون نفر). علاوه بر این، برای یک نفر از هر خانوادة بیکار، اشتغال ایجاد می‌کند. جمع هزینه‌های مذکور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد.

*گروه اول جامعه:

با اجرای این طرح، هم، دریافتیِ نقد و هم، پس‌انداز سالانة اقشار متوسط و پائین جامعه، افزایش می‌یابد. به‌گونه‌ای که در سومین سال اجرای طرح، دریافتیِ ماهانة نقدِ هر فرد، سیصد و بیست هزار تومان خواهد بود ضمن اینکه در همان سال، ماهانه دویست و چهل هزارتومان پس‌انداز خواهد داشت. در این صورت پس از گذشت سه سال، هر خانوادة چهار نفره، حدود نه میلیون تومان دریافتیِ نقد و حدود هشت میلیون تومان دارایی پس‌انداز خواهد داشت. علاوه بر این، هر خانواده، به شرط رعایت ضوابط، می‌تواند یکی از افراد بیکار خانوار را به اشتغال برساند.

الف) محاسبات یارانة درآمدی:

1ـ منابع و مصارف یارانه‌ها:

درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های انرژی

براساس محاسبات رسمیِ سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع در اختیار برنامه یارانه‌ای کشور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان است که با صادرات فرآورده‌ها، حدود نود هزار میلیارد تومان و با مبلغی از بودجه
عمومی که به آن افزوده می‌شود، برابر صد هزار میلیارد تومان می‌شود. در این طرح، این مبلغ در قالب نقد و پس‌انداز به مردم داده می‌شود. یعنی هفتاد هزار میلیارد تومان به گروه اول و پانزده هزار میلیارد تومان به گروه دوم و پانزده هزار میلیارد تومان به یارانه وام‌های اشتغال اختصاص می‌یابد.

2ـ روش‌ پرداخت یارانه‌های درآمدی:

در سال اول به گروه اول ماهانه پنجاه هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. بنابراین هر فرد در طول سال نخست، ششصد هزار تومان دریافتیِ نقد و هفتصد و بیست هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. در سال دوم، به هر نفر ماهانه، هفتاد هزار تومان نقد و شصت هزار تومان پس‌انداز اختصاص می‌یابد. در نتیجه هر فرد در سال دوم، هشتصد و چهل هزار تومان دریافتیِ نقد و در پایان سال دوم، یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت.

دولت در سال سوم، ماهانه به هر فرد هشتاد هزار تومان پرداخت نقد و شصت هزار تومان به پس‌اندازهای او اضافه می‌کند و در نتیجه هر نفر در سال سوم، نهصد و شصت هزار تومان پول نقد دریافت می‌کند و در پایان سال سوم، دو میلیون و یکصد و شصت هزار تومان پس‌انداز خواهد داشت. یعنی یک خانوار چهار نفره در سال اول، ماهانه دویست هزار تومان نقد و در سال دوم ماهانه، دویست و شصت هزار تومان نقد و در سال سوم، ماهی سیصد و بیست هزار تومان نقد و در پایان سال سوم، بیش از هشت میلیون تومان پس‌انداز خواهد داشت. چنین خانواده‌هایی، یک فرزند بیکارشان شاغل خواهد شد.

ب) اشتغال:

با اجرای طرح یارانه‌های درآمدی، طی سه سال، صد و سی هزار میلیارد تومان پس‌انداز می‌شود. دولت، این نقدینگی را با نرخ زیر ده درصد، به کسانی که‌ اشتغال‌زایی کنند، وام می‌دهد. این مبلغ ده برابر پرداخت دولت آقای روحانی برای فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی است. دولت، ده هزار میلیارد تومان از سهم یارانه‌ها را به وام اشتغال‌زایی تخصیص می‌دهد. اگر بابت هر شغل، شصت میلیون تومان وام داده شود، دو میلیون شغل بوجود می‌آید.

ج) تولید ملی:

موتورِ محرّک هر فعالیت اقتصادی و اقتصاد ملی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. جمع‌آوری پس‌اندازهای خُرد در مقیاس ده‌ها میلیونی و سرمایه‌گذاری آن، اقتصاد ملیِ در حال رکود را به تحرک و پویایی می‌رساند و اختصاص منابع ارزان قیمت(زیر ده درصد سود بانکی) به بنگاه‌ها و صنایع دارای شرایط، محرکی برای افزایش تولید خواهد بود. توزیع این منابع، بین کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ، باید متناسب با بهره‌وری و بازارداری هر بنگاه صورت گیرد.

د) درآمدها و هزینه‌های دولت:

اجرای این طرح برای دولت درآمدهایی ناشی از رونق اقتصادی خواهد داشت و هزینه‌ای برای تأمین بودجه وزارتین نفت و نیرو به بار می‌آورد. زیرا این دو وزارت، درآمدهای ناشی از فرآورده‌های انرژی را در اختیار خزانه و سازمان یارانه‌ها می‌گذارند و طبعاً با اجرایی شدن طرح فوق، نیازمند تأمین برخی هزینه‌ها خواهند بود که از طریق افزایش درآمدهای مالیاتیِ ناشی از رونق اقتصادیِ منبعث از این طرح، تأمین خواهد شد و محاسبة آن، سالانه بوسیلة خزانه‌داری صورت می‌گیرد. البته اگر دولت، مصوبة مجلس را عملی سازد، پانزده هزار میلیارد تومان بابت سایر هزینه‌های دولت، آزاد می‌گردد.

ه) بدیهی است در آینده می توان ابعاد درآمدسازی و اشتغال آفرینی طرح یارانه درآمدی را ارتقا بخشید ولی در آغاز اجرای آن باید جنبه‌های مصرفی یارانه ها حفظ شود.
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۹:۰۷
 
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۹:۰۲
 
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۲۳:۲۸
 
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۲۰:۲۰
 
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ ۲۰:۵۹
 
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۰۳:۰۰
 
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۲۲:۵۴
 
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۹:۱۱
 
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۲۰:۳۹
 
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۷:۵۸
 
 
کلمات کلیدی : محسن رضایی+انتخابات ریاست جمهوری+انتخابات ۹۶+، یارانه نقدی+یارانه ۲۵۰ هزار تومانی
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۵:۲۵:۱۸
کاهش یارانه ها به ده هزار تومان یعنی دیگر دولت یارانه روی مایحتاج عمومی نمیدهد و باید قیمتها ثابت بماند
بسم الله
همین فردا قطع کنید (4230219) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۴۴:۱۳
عجب کلاهی سر اونایی که جوگیر شدن وبرای حمایت از دولت از گرفتن یارانه نقدی انصراف دادن رفت..از جمله خود من و همسرم که برای حمایت از دولت وطبق درخواست رئیس جمهور از گرفتن یارانه نقدی علی رغم احتیاج نسبی انصراف دادیم..حالا همه صحبت از پرداختهای صدهزارتومانی و دویست هزار تومانی میکنند.پس تکلیف ماهایی که از همین 45هزار تومان هم انصراف دادیم چی میشه؟ (4230446) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۵۶:۱۶
هول نشو تبليغاته (4230735) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۱:۵۴:۵۵
نه تبلیغات است و نه پوپولیستی، اصلا شما متوجه حرف آقای رضایی شدید؟؟؟ ایشون میگه دولت از مردم ماهی ۸۵ هزار میلیارد پول میگیره ۴۰ هزار ملیاردش را به مردم یارانه میده،
۴۵ هزار میلیاردش در اختیار دولت است و بی حساب و کتاب و بی هدف معلوم نیست کجا خرج می شود ، آقای رضایی میگه این ۴۵ هزار میلیارد به اسم مردم بشه به صورت سرمایه، و در اختیار مراکز تولید قرار بگیرد ، تا اینکه حالا که سانترفیوژ نمی چرخد کارخانه بچرخند و زندگی مردم بچرخد
ای کجایش تبلیغاتی یا پوپولیستی است؟؟؟!!!!!! (4231472) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۷:۵۸:۵۹
اونقدر وعده عمل نشده شنیدیم که خسته شدیم دیگه نمیشه به هیچکس اعتماد کرد و متاسفانه این فاجعه بسیار بزرگی است .... (4231231) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۰۴:۰۱
وعده های پوپولیستی دیگر خریدار ندارد. (4230479) (alef-3)
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۳۶:۳۳
مرزهای پوپولیسم با نشان دادن کلید و وعده حل 100 روزه مشکلات قبلا درنوردیده شده بود (4230517) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۱۴:۱۳
شک ندارم هیچ کدام از دوستانی که کامنت گداشتند متوجه صحبتهای رضایی نشدند این کجاش پوپولیستیه؟ (4230647) (alef-3)
 
United States
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۵۴:۱۰
شما به این فکر کن که یارانه چه ذهنیت بدی در مردم ایجاد کرده و چه تأثیر مخربی در زندگیشون داشته که هر کسی اسم یارانه رو میاره اکثر مردم در مقابلش جبهه میگیرند بدون اینکه حتی حرفش رو گوش کنند.

جالبه که با این فضای منفی که در جامعه وجود داره بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری امیدوارند که از این طریق رأی بیارن. کسانی که تا این حد از واقعیتهای جامعه بی اطلاع هستند میخواهند رئیس جمهور هم بشوند! (4230728) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۸:۰۷:۲۱
البته طبقات مختلف اجتماعی نظریات متفاوتی نسبت به یارانه دارند. (4231238) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۳۲:۵۴
چون نه از اعداد و ارقام خبر دارند و نه میدونند چرا دولت روحانی از مردم ۸۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه دریافت می کند ولی فقط ۴۰ هزار میلیاردش را به مردم یارانه میدن ،
ولی ۴۵ هزار میلیارد دیگرش کجا میرود و کجا خرج می شود دولت محرمانه اش کرده است، البته یک گوشه اش به اسم کارانه میره توی جیب پزشکان نجومی. (4230802) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۳۷:۰۶
مردم دیگر نه گول«شعار یارانه »را می خورند و نه گور شعار « تعامل و مذاکره » را. (4230518) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۳۶:۵۱
وعده نیست وقتی طرف ماهی 50 میلیون حقوق می گیرد معادل یارانه 1000 نفر...چرا واقعی نباشد (4230811) (alef-13)
 
هادی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۳:۰۵:۱۹
فرهنگ گدا پروری (4230947) (alef-3)
 
Ukraine
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۱:۰۹:۰۴
آخ آقا گفتی! مرحوم هاشمی رفسنجانی وقتی این مسئله را اعلام داشت خیلی ها ناراحت شدند. پرداخت پول نقدی به مردم تحت عنوان یارانه به معنای عدم وجود مدیریت دولتی و حکومتی و همچنین سیستم پوپولیستی است. هیچ اقتصادی معنای پرداخت پول نقدی به مردم را درک نمی کند. از یک طرف از مردم مالیات مستقیم و غیر مستقیم بگیریم از یک طرف یک سکه سیاه جلوشون بندازیم. در یک حکومت دارای مدیریت همین یارانه ها سرمایه گذاری می شد و فرصت شغلی بیشتری ایجاد می گشت، دریافت مالیات بیشتر می شد، هزینه های عمومی کاهش می یافت، (4231410) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۳:۱۸:۱۴
هنوز شرینی یارانه ای که دکتر محمود احمدی نژاد به مردم ایران داد زیر زبون این ملت هست ما همه اون رو پس انداز کردیم و برای اینده مطمعن خانواده نگه داشتیم تا با ان در این ایام رکود و بی کاری زندگی مرفهی داشته باشیم
بنا براین نیازی به یارانه ۱۰۰ هزار تومنی نداریم (4230968) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۵۲:۰۱
اينهمه صغري كبراي انتخاباتي لازم نيست دولت اگر اينهمه پول دارد بدهيش را به بانك ها بدهد نرخ سود تسهيلات را كم كند صنعت مسكن را حمايت كند هم توليد جان مي گيرد هم اشتغال راه ميفتد هم گدامنشي وگداپروري تمام ميشود هم عزت مردم حفظ مي شود (4230725) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۰۳:۲۱
تنها را رونق اقتصادی اولا ، برداشتن محدودیتهای دست و پاگیر برای ورود توریستها به کشور ثانیا ، اجازه به بانکها و شرکتهای بزرگ بین المللی برای ورود و سرمایه گذاری در تولیدات مدرن و به روز دنیا با استفاده از کارخانه ها و انرزی ارزان و نیروی کار ایرانی است و بس . حرفهای دیگر فقط یا از سر نفهمیدن است و یا شعارهای پوپولیستی برای گول زدن مردم است و زدن سر حریفان به سنگ . (4230756) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۲:۰۳:۱۲
بجاى يارانه به دنبال خدمات درمانى همگانى و رايگان براى ملت ايران باشيد بجاى يارانه و فشارهاى تورمى سنگين بعد از ان به فكر ارزان سازى خدمات برق و اب و گاز در كل روستاهاى كشور و شهرهاى كوچك كمتر از پنجاه هزار جمعيت باشيد هم كمك مالى به انان كرده ايد و هم
باعث ماندن افراد در روستاها شده ايد ، بجاى پرداخت پول مفت و البته بدون پشتوانه و چاپ اسكناس موجبات تنبلى عمومى ملت ايران نشويد ، حتى معتقدم بجاى افزايش دستمزد ها روىبه كاهش دادن قيمتها باشيد ، پرداخت يارانه را پس انداز مسكن نسل بعدى نماييد و بجاى پول
سرمايه گذارى مسكن و خانه براى فرزندان خانواده ها كنيد ، بدترين عمل به ملت ايران و اقتصاد
ايران پرداختهاى مستقيم يارانه است ، اشتباه قبل را بخاطر كسب قدرت انجام ندهيد و قبل از تمايل به قدرت با وجدان و انصاف به قضايا نگاه كنيد و خدا را شاهد و ناظر بدانيد و بعد
وعده بدهيد ، اگر قرار است همچون گذشته تا ده ها برابر قيمتها را گران كنيد و پولى به ملت بدهيد
راه درستى نرفته ايد زيرا بنوعى در حال فريب ملت هستيد . (4230845) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۱:۱۱:۵۱
آقای روحانی اوضاع آشفته ی اون روزها را با یک برنامه دوقسمتی مورد احیا و بازسازی قرار داد.اول سکون و آرامش اوضاع آشفته و افسار گسیخته ی آن دوران و تورم شدید بود که تا امروز بسیار خوب عمل کرده.دوم پیشبرد شرایط اقتصادی و راه اندازی چرخ اقتصاد است که در 4 سال دوم محقق خواهد شد .باور بفرمایید شرایط نابسامان آن دوره را نمیشد سریعا به بهبودی رساند.حالا که دوره ی اول به خوبی انجام شده مجددا همه مدعی شده اند و با وعده های پوچ و غیر کارشناسی یارانه و مدینه ی فاضله وارد کارزار شده اند!راه درست همین مسیر است و باقی سرابی تورم زا بیش نیست (4231108) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۸:۰۴:۲۴
مردم ما زندگی خوب و آرامش وضعیت معیشتی بخور نمیر میخوان وعده نه حالا هرکی مردشه خدارو بالاسرش ببینه و بعد بیاد جلو
هرشب میخوابی صبح پا میشی قیمتها رفته بالا بعدم میگن تورم نیست مومن خدا هیچ فکر این آدمهای بی بضاعت و کم بضاعت رو نمیکنین تو تلویزیون نشون میدین بچه پولدارها در ماه دوتومان فقط هزینه لباس دارن بیش از 70 درصد مردم ما باکمتر از یک و پونصد درآمد دارن این مردم زندگی نمیخوان چرا ملت ما نباید جزو ملتهای شاد نباشه چرا ... (4231236) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۶:۳۳:۳۰
زمان احمدی نژاد تنزل نداشت؟؟؟ (4230331) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۲۵:۰۱
همون زمان احمدی نژاد با تغییر قیمت ارز ارزش یارانه به یک چهارم رسید (4230666) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۶:۵۹:۵۵
110 کمه قبلیه بیشتر گفت؛) (4230364) (alef-3)
 
مومن باانصاف
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۰۱:۲۵
اقا محسن. شما دیگه چرا ؟!؟؟ (4230369) (alef-3)
 
United States
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۲۸:۵۸
ایشون هم یکی مثل بقیه هست. منتها تازه سوراخ دعا رو پیدا کرده. (4230411) (alef-3)
 
الف ر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۲۴:۳۵
تازه دكتري اقتصاد را هم داره اكثريت قاطع اقتصاد دانان اينگونه يارانا را سم مهلكي براي اقتصاد ميدونند اگر در ظرف اين مدت اين يارانه ها صرف سرمايه گذاري ميشد قريب 7تا 10 ميليون اشتغال داشتيم و يا بخشي از آن صرف درمان ميشد مشكلات قشر متوسط و پائين خيلي كم ميشد متاسفم براي اينگونه رفتار ها (4230791) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۲۲:۲۴
سوابق خود را با این حرفهای عوام فریب نابود کردید.. (4230402) (alef-3)
 
Germany
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۲۳:۰۵
آقای رضایی این بار جدا رئیس جمهور خواهی شد. (4230403) (alef-3)
 
حسین
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۲۵:۳۵
بیایی رای نمی اوری ...دیگه تمام شد (4230405) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۲۷:۴۹
میشه بیش از یک و نیم میلیارد دلار ! به جای پرداخت مستقیم به مردم برید چهارتا پلیس حرفه ای استخدام کنید. برید چند تا بیمارستان بسازید . (4230408) (alef-3)
 
محسن
Germany
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۳۳:۴۴
ترا بخدا بس کنید این بازی انتخابات-یارانه را با مردم. کشورمان از بی تدبیری شما سیاسیون در حال سوختن هست و شما به فکر تحمیق ملت و کسب رای و مقام!؟!؟ (4230423) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۳۵:۱۳
طرح خوبی است ولی در یک مناظره صرفا اقتصادی بدون جنبه، های سیاسی باید با اقتصاد دانان مخالف این طرح بررسی شود اما هرکدام با ذکر دلایل موجه و قابل قبول اقتصادی. (4230424) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۴۶:۲۷
بأوانه باعث فلاكت ملت وترغيب تنبلي است همه بايد كار كنند دولت فقط بايد به فقراي واقعي كه نقص عضو دارند يا ناتوان فكري هستند يا پيرو از كار افتاده اند ودرآمدي ندارند يارانه بده براي راي آوردن اين حرف ها رو نزنيد اين ملت رو مفلوك تر نكنيد (4230449) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۴۸:۵۴
يارانه بايد به فقراي واقعي افراد از كار افتاده معلولين فكري وجسمي وافراد مهجور داده بشه وگرنه يارانه عامل فلاكت وتنبلي وافزايش توقع ناروا مي شه همه بايد كار كنند واين كشور رو آباد كنند (4230451) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۴۹:۱۷
واقعا جای تاسف دارد چون این سخنان و وعده ها توهین به شعور یک ملت و سو استفاده از احساسات قشر آسیب پذیر جامعه است. (4230453) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۴۹:۳۰
دادن یارانه نقدی بتمام اقشار از سوی هر کسی باشد بزرگترین خیانت به کشوری که تورم دارد محسوب میشود (4230455) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۵۰:۱۹
ما واقعا ٥٥ ميليون نيازمند نداريم با اين وعده هاي انتخاباتي مردم رو متوقع نكنيد به خدااين ها به ضرر كشوره (4230457) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۵۴:۳۷
جناب رضایی همون 44 تومان احمدی نژاد باعث تورم 44 درصدی شد که روزگار مردم را سیاه کرد لابد شما هم قراره تورم 110 درصدی را به مردم بدهید. جناب رضایی همه مردم دیدند که اگر 44 تومان به انها داده شد با بالا بردن حاملهای انرژی چند برابرش را از مردم گرفتند و پس از چند سال یارانه خیلی ها را قطع کردند و کم کم یارانه همه را دارن قطع می کنن ولی پولی که با افزایش حاملها از مردم می گیرند ادامه داره یعنی یارانه ها یعنی کلاه گشاد به سر مردم. شما به ازای 110 تومان قراره چقدر حاملها را اضافه کنید و کی قطع کردن یارانه را شروع کنید؟؟؟؟؟ (4230458) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۱:۱۴:۱۰
اون تورم به خاطر تحریم های بانکی بی سابقه بود که دلار 3 برابر شد نه بخاطر یارانه ها
مسائل را قاطی نکن (4231419) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۵۵:۰۵
این شعارها کهنه شده است حرف جدیدی بزنید چرا به اصل مشکل اشاره نمی کنید که هرکسی و هر ارگانی شروع به فعالیت اقتصادی کرده و بخش خصوصی را فلج نموده است شما کافی است بانکداری را اصلاح و دست ارگانهایی که وارد داد و ستد و واردات و امور اقتصادی و ... شده اند را کوتاه کنید کشور خود بخود درست خواهد شد. (4230460) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۵۶:۱۶
جناب رضایی حرفهای شما و وعده های شما عینا احمدی نژاده و فکر نکنم نتیجه ان چیزی بهتر از او عاید مردم کنه (4230463) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۵۸:۴۷
واقعا در عجبم این همه اساتید اقتصاد دانشگاههای کشور چرا در مقابل این امارها که جز فریب اذهان مردم است ساکتند؟ چون از منظر علم اقتصاد و هزینه ها و درامدهای دولت این طرح عملا غیر ممکن است و در صورت اجرایی شدن تورم افسارگسیخته 200 درصدی به دنبال دارد (4230470) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۵۹:۰۳
این روشها فقط روی کاغذ جواب میدهد. اشتغال زایی مهمترین اصل میباشد (4230471) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۷:۵۹:۱۰
فقط اگر دادی اول اجازه برداشت بده و دوم قیمت ها بالا نره که مثلا 110 هزار بگیریم و 500 هزار برگردانیم (4230472) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۰۵:۳۶
چه خوش خیالی شما داداش همین الان به ازای 45500 تومان یارانه ی قطع شده ات هر ما حداقل بیست تا سی میلیون تومان از جیب مبارکت دزدیدن خبر نداری ! (4230628) (alef-3)
 
مهندس جنت شهری
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۰۱:۱۱
از کسی که مدعی اقتصاد دان بودن است این حرفها بعیده..یا مدرکش کیلویی است یا حرفهاش پوپولیستی...بنظر شما جناب سردار..دکتر..اقتصاد دان..اگر از ابتدا یارانه داده نمیشد و بجای ان در زیر ساخت سرمایه گذاری میشد الان چند شغل در این چند سال تولید شده بود... (4230476) (alef-3)
 
حقیقت جو
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۰۴:۱۹
ایکاش هرگز این فکر عوامفریبانه یارانه عملی نمیشد

دادن یارانه باید به همان حاملهای انرژی صورت می گرفت و همان نظام پلکانی در پرداخت قبوض ادامه می یافت تا هر کس انرژی بیشتری مصرف کند از سوبسید کمتری برخوردار شود

و البته به صنایع و تولید کنندگان سوبسید انرژی داده می شد تا تولید و اشتغال رونق می یافت (4230626) (alef-3)
 
Germany
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۰۵:۰۸
آنهایی که یارانه را پول پاشی می نامیدن (4230481) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۰۵:۵۹
جهان سوم و دیگر هیچ! (4230483) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۰۹:۳۵
اگریارانه خوب بودمردم سوئیس دررفراندم به یارانه 2000دلاری جواب منفی نمیدادند مردم بایدیک نه بزرگ به کسانی که به آنها وعده یارانه میدهند برای همیشه یک "نه " بزرگ بگویند . (4230487) (alef-3)
 
France
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۲:۲۱:۱۵
یارانه خوبه ولی برای 10 میلیون نفر فقیر جامعه که نیازهای اولیه شون رو نمیتونن تامین کنن. نه برای همه. (4230869) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۸:۲۴:۱۹
پس کمیته امداد چکاره س؟ دولت به اندازه کافی داره برای کمیته امداد هزینه میکنه. و خود کمیته هم منابع درامدی زیادی داره. (4231259) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۳:۱۵:۵۱
والا هر دوره به رضایی نه بزرگ میگیم ولی دور بعد دوباره میاد، ایشون براش نتیجه مهم نیست فقط می خواد تو مسابقات باشه (4230964) (alef-3)
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۱۱:۵۵
آدم یاد جلسات مزایده میوفته ۱۱۰ رضایی ... نبود؟. ۲۵۰ بق..... نبود؟.... (4230492) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۱۵:۰۸
بنظر میرسد بحث یارانه تمام شدنی نیست!!
صداقت و شفافیت یعنی قطع تدریجی یارانه.
مگر این مردم توانایی تولید و کار ندارند؟! (4230497) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۱۸:۵۰
یارانه زیاد میشه پول اب و برق و گاز ده برابر (4230500) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۲۰:۰۳
این ریاست جمهوری برای محسن رضائی شده عقده و برای رسیدن به آن از حربه ای استفاده می کند جالب این جاست که ایشان خودش را اقتصاد دان هم می داند و هم ایشان بود که به احمدی نژاد بابت شعارهای پوپولیستی حمله می کرد . ایشان هنوز متوجه نشده که درد بزرگ اقتصاد ایران تورم است . جناب رضایی شما باید در ادامه شعار های امروزتان یک قسم نامه هم بنویسید که اگر رئیس جمهور شدید و به 55 میلیون نفر یارانه صدو ده هزار تومانی دادید اما اگر تورم اضافه شد همان روز از ریاست جمهوری استعفا بدهید به معنی دیگر برای مردمی که هنوز به شعارهای پوپولیستی علاقه دارند یک تضمین سفت و سخت بدهید . (4230502) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۲۰:۵۲
یارانه حق همست. باید به همه پرداخت شه (4230504) (alef-3)
 
Moldova, Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۴۴:۳۶
یارانه حق همه نیست. یارانه فقط حق طبقه به شدت محرومه. (4230521) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۴:۴۴:۵۹
11 میلیون زیر نظر کمیته امداد!!! کاش اون 35 میلیون نمیشدیم 80 میلیون
وقتی زیرساختها آماده نبود (4231155) (alef-11)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۲۱:۰۴
شائبه فقیر نگه داشتن مردم حتی برای وعدهای غذا به منظور جمع آوری رای و مشروعیت ؛مشمئز کننده ویاد آور دموکراسی های آمریکای لاتین دهه 60میلادی است برادر دست بردار (4230505) (alef-3)
 
Germany
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۲۸:۱۲
اقا محسن ايكاش اينجور با سوابق درخشان خودت بازي نميكردي
ايكاش ... (4230510) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۲۸:۳۲
ايشان با أعلام اين پيشنهاد در جمع خبرگان اقتصادي شان خود را حفظ مي كرد و صد البته متهم به عوام گرايي و جمع كردن راي با وعده هاي احمدي نژادي با آبروي خود بازي نمي كرد
ايشان با اين شم سياسي چطور ميخواد رييس جمهور بشه؟! (4230511) (alef-3)
 
zare
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۲۸:۴۱
باید به اقای رضایی گفت اگر این شغار پوپولیستی را اگاهانه دادی خیانتکاری است و اگر نااگاهانه شعار دادی خطاکاری. (4230512) (alef-3)
 
حسینی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۲۹:۲۷
پرداخت یارانه یکبار انجام شده و طرح شکست خورده است و بسیاری از بنگاههای اقتصادی در سال اول هدفمندی پس از افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی تعطیل شدند.برای پرداخت 110 هزار تومان میبایست حداقل قیمتهای بنزین و گازوییل و گاز و برق و آب تا سه برابر افزایش یابند و این روش دوباره منجر به تعطیلی یکسری از کارخانجات و تورم 300 درصدی مثل دور اول هدفمندی خواهد شد.
بهتر است برای اصلاح زیر ساختهای کشور و افزایش صادرات و افزایش درآمد توریسم و کارهای زیر بنایی از طریق جذب سرمایه خارجی و استفاده از منابع فروش نفت و حاملهای انرژی برنامه بدهید و بی جهت برای جمع آوری رای وعده ندهید. (4230513) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۹:۳۷:۰۸
درآمد دولت از فروش سوخت برای یارانه هم اکنون ۸۵ هزار میلیارد تومان محاسبه آقای رضایی برای پرداخت ۱۱۰ هزار تومان برمبنای درآمد فعلی است، و محاسبه درستی است نیاز به گران کردن هیچ چیز دیگر نیست،
آقای روحانی باید به ملت جواب بدهد که چرا از این مبلغ فقط ۴۰ هزار میلیارد آن به عنوان یارانه پرداخت می شود ؟؟ و آن ۴۵ هزار میلیارد آن در کجا خرج می شود؟؟؟
در واقع اگر کسی با اعداد و و ارقام آشنا باشد می داند که منابع یارانه در سال رقمی معادل ۲۴ میلیارد دلار است که معادل ۱۲ میلیارد آن به مردم به عنوان یارانه پرداخت می شود اما حساب و کتاب ۱۲ میلیارد دیگر کاملا مخفی است، اگر آن ۱۲ میلیارد باقیمانده به بنگاه های تولید کمک میشد هم اکنون با رشد واقعی مواجه بودیم نه رشد روی کاغذ و بنگاه های تولیدی ورشکسته وکارگران بیکار. (4230595) (alef-3)
 
جمال
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۰۰:۰۶
دوست عزیز یا شما واقعا نمی دانید یا خودتان رابه کوچه علی چپ میزنید. لطفا قانون هدفمندی یارانه ها مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1388/10/15 مجلس شورای اسلامی را مطالعه فرمائید. بخشی ازآن به شرح ذیل است:

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداریها و دهیاری‌ها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789036

باتوجه به ماده 7 فوق 50% مبلغ هدفمندی رابرای سه ردیف یارانه نقدی، حوزه سلامت، حوزه مسکن و حوزه حمایت اجتماعی میتوان مصرف کرد که درحال حاضر کل آن برای یارانه نقدی مصرف میشود. پس استدلال جنابعالی و جناب آقای رضایی بدون پشتوانه عملی و خلاف قوانین مصوب است. (4230750) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۱:۳۸:۰۷
پاسخ من به شما خیلی روشن است، آن ۵۰٪ درصدی که باید در مواردی که ذکر شده است مصرف بشود مصرف نمی شود ، و حساب و کتابی هم ندارد مثلا در حوزه سلامت سر از پرداخت مبالغ نجومی صدها میلیونی به برخی از پزشکان در می آورد ،
چون از این مبلغ تسهیلاتی به بنگاه های تولیدی پرداخت نشد بسیاری از آنها ورشکست و تعطیل شدند.
حرف آقای رضایی این است که برای اینکه این پول . گفت هدرنرود، مالکیت آن به مردم منتقل شود ولی به صورت نقد به مردم پرداخت نشود بلکه به صورت سرمایه برای مردم باشد و به عنوان تسهیلات در اختیار مراکز تولید قرار گیرد هم تولید به حرکت و پیشرفت وادارد و هم مردم در اقتصاد و تولید سهیم شوند،
هیچ کار خاصی هم نیاز نیست صورت بگیرد به جز اینکه مالکیت این مبالغ به مردم منتقل می شود و این مبلغ کلان در اختیار دولت قرار می گیرد ولی هدفمند و با حساب و کتاب، نه مثل حالا که این مبلغ کلان در اختیار دولت است به اسم حوزه سلامت آقای قاضی هاشمی آن را نجومی به پزشکان می دهد یا به اسم بهینه سازی حمل و نقل و یا آب و برق و گاز، که هم این پول را می گیرند و هم چند برابر آن به بلیط هواپیما و قطار و آب و برق و غیره اضافه می کنند و از مردم می گیرند.
مطلب به این روشنی راست و مستقیم است نه کوچه ای وجود دارد نه علی چپی. (4231449) (alef-11)
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۲:۲۶:۵۳
دوست عزیز اگر هزینه نگهداری و سرمایه گذاری در بخش های مختلف انرژی رو در نظر بگیری، نمیگی پس 12 میلیارد دلار بقیه کو.

نمیشه که گفت بنزین 100 تومانه و بیشترش باید بشه یارانه! (4230883) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۳۲:۵۷
راي به هر قيمتي؟ (4230515) (alef-3)
 
سعید امیدی
Canada
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۴۳:۱۰
وای به حال مردمی که ريیس جمهورشون با وعده یارانه بخواد انتخاب بشه... (4230520) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۸:۴۴:۵۰
110 تومن درماه یعنی به ازای هر ایرانی حدود 7 میلیون (سود بیست درصد سپرده یکساله)در سال تو بانک سرمایه گزاری میشه . طبق امار خودشون حداقل روزی 1 میلیون بشکه نفت میفروشن یعنی روزی 2 میلیارد واسه هر ایرانی (1 میلیون بشکه نفت 50 دلار3700 تقسیم بر جمعیت) . حق مردم ایران روزی 2 میلیارد تومن ه نه 100 هزار تومن . تازه گاز و صادرات فلزات پیشکش (4230522) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۹:۱۹:۲۱
دوست عزيز :|
ميشه روزي ٢ هزار تومن هر ايراني :)))
٩ تا صفر اشتباه كردي 😂😂😂 (4230573) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۳۰:۱۰
چطور حساب کردی روزانه ۲۵۰۰ هزار بشکه نفت ت،لید میشه اگر فیمت ۵۰ دلار بشه میشه ۱۳۰ میلیون دلار اگ. خالص این رقم بشه یارانه و جمعیت کشور ۸۰ میلیون باشه نفری روزانه ۱/۵ دلار میشه که با حساب دلار ۴۰۰۰ میشه ۶۰۰۰ تومن روزانه و ماهانه ۱۸۰ هزار تومن که با رقم یک میلیارد تناسب نداره (4230674) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۰۵:۴۷
بلكم بيشتر (4230760) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۲:۴۸:۰۳
مشکل مردم فقر نیست که با یارانه حل بشود
مشکل اساسی بلد نبودن جمع و ضرب درحد پنجم ابتدایی هست (4231137) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۹:۰۶:۴۹
خجالت هم خوب چیزی است که در ایران کمتر کسی از کارهای پوپولیستی اش خجالت می کشد !!! (4230548) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۹:۱۰:۳۸
با این حساب بایست به بقایی رای داد چونکه گفته یارانه را به 250000 تومان می رساند. لذا آقای رضایی بایست بالای 250000 تومان را اعلام کند. (4230555) (alef-3)
 
محسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۹:۱۱:۳۹
منم نامزد میشم

سیصد هزار تومن (4230558) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۵۶:۰۸
350 أخرش....خیرشو ببینی (4230734) (alef-13)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۹:۳۳:۰۶
دوستانی که حرفهای آقای رضایی را متوجه نشدند وبیخود وعده پوپولیستی و طرح تورمی بهش میدهند بنظر بنده این طرح اگه دقیق باشه بهترین طرح در مورد یارانه ها هست اقای رضایی شرمنده همیشه میدونم حرفهات و برنامه هات از همه بهتر هستند ولی نمیدونم چرا هیچوقت دوست ندارم بهت رای بدهم خودمم متوجه نمیشم (4230584) (alef-3)
 
علی
Europe
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۰:۳۴:۰۰
از بخت بد ما ایرونیا! (4231079) (alef-3)
 
شمس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۹:۴۱:۲۶
با سلام،
اصطلاح "یارائه" که در فرهنگ ما همان تعبیر "اعانه" را به ذهن متبادر می کند ، جایگرین مناسبی برای اصطلاح "سوبسید" اقتصادی که در اصل به مفهوم "جایگرین یک اقدام عاجل و موثر اقتصادی" است نمی باشد. (4230602) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۹:۴۴:۳۶
آقای دکتر رضایی!!! مردم چه می خواهند؟
---
جناب آقای دکتر رضایی عزیز!!! مردم صدقه سری بخور نیستند و یارانه ی نقدی برنامه گریز نمی خواهند.
مردم از نامزدهای ریاست جمهوری مصرانه تقاضا دارند برنامه های علمی کار آمد فراگیر برای مدیریت ثروتها و داراییهای خدا دادی فراوان کشور بنفع رفاه و آسایش و آرامش همه اقشار ملت فراهم کنند.
مردم از این نامزدها تمنا دارند صادقانه و باجدیت این برنامه ها را با نظارت و پیگیری اجرا نمایند و ارزش پول ملی را که به حضیض رسانده شده به قیمت حقیقی خود متناسب با ثروتهای و داراییهای کشور برسانند و از تحقیر قشر اکثریت کم در آمد و از بی توجهی به این قشر جلوگیری کنند. (4230606) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۰۶:۰۹
اقا محسن ما 250 هزار تومان بقایی و یا 45 هزار تومان روحانی را به وعده شما برای دادن یارانه صدوده هزار تومان انهم نه نقد فقط وعده شغل ترجیح میدهیم چه کنیم عادت کردیم به این پول مفت (4230632) (alef-3)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۳۶:۲۷
جناب رضایی ، دوستت داریم ، ولی در همان لباس رزم بسیجی . با طرح این مواضع سابقه درخشانت را خراب نکن . مشکل مردم ما 40 یا 100 یا 250 تومان در ماه نیست . مشکل مردم ریسک بالای تولید ، ورود کالای قاچاق ، رانت ، آقازادگی ، جنگ تمام نشدنی قدرت بین مسئولین کشور ، فراری دادن و کنار گذاشتن دلسوزان کشور به بهانه های واهی ، عدم تعامل صحیح و منتقی با دنیا ، تک صدایی و ... است و بس (4230688) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۰۶:۲۱
مشکل اصلی کشور نبود سرمایه گذار خارجی و شرکت های خارجی و تکنولوژی تولید روز .تا وقتی تکنولوژی روز نباشه فقط پیشه پراید تولید کرد . اصلا میشه پراید رو صادر کرد ؟؟؟ (4230762) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۴۸:۳۶
از دکترای اقتصاد چنین حرفی بعید است (4230720) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۵۷:۱۴
من ماهی یک میلیون میدم به من رای بدید ولی تورم میشه 100% گفته باشم (4230738) (alef-13)
 
عطاپور
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۵۸:۵۹
به به، به به، هردم ازین باغ بری میرسد.
به این میگویند مزایده رسمی برای پست ریاست جمهوری. حالا باید اندکی صبر کنیم ببینیم سایر کاندید ها آیا نرخ بالاتری اعلام میکنند یا نه تا معلوم شود برنده مزایده صندلی ریاست جمهوری کیست. (4230745) (alef-13)
 
سام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۰:۵۹:۱۹
ورود آقای رضایی رو به جمع سیاستمداران پوپولیست تبریک عرض می نمایم. (4230747) (alef-13)
 
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۱۱:۳۵
آقای رضایی در بخشی از عرايضشون فرمودند:
"منابع در اختیار برنامه یارانه‌ای کشور، حدود هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان است "
نکته ای که مطرحه اینه که طبق قانون یارانه های نقدی، منابع تأمین یارانه میبایست از قبل آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی باشه. اینکه دولت به طور خالص چه قدر از گران شدن حاملهای انرژی درآمد کسب ميکنه از ابتدای طرح هدفمندی مورد بحث و مناقشه بوده تا اینکه دیوان محاسبات به عنوان مرجع محاسب قانونی و مورد تأیید مجلس به عنوان ارگان ناظر بر عملکرد دولت ، این رقم را سالانه 36500 میلیارد تومان محاسبه کرد. اینکه آقای رضایی مبلغ هشتاد و پنج هزار میلیارد تومان را اعلام میکنند کاملا خلاف گزارش دیوان محاسبات و احتمالا بدون کسر هزینه های تولید و توزیع حاملهای انرژی است. یعنی درآمد خالص کمتر از این مقدار هست. (4230770) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۱۸:۳۸
110 هزار تومان که چیزی نیست. .بیش از اینا حق ملت هس (4230784) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۲۲:۲۲
واقعا این آقایون مردم رو چی فرض کردن؟ به خدا شرم‌آوره این وعده‌ها. این ملت باید بدونه که فقط از طریق کار و تلاش مانند سایر ملت‌های متمدن به توسعه می‌رسه. همین یارانه موجود رو هم دولت‌های متوالی بارها سر ملت منت گذاشتن و شب روز اونو به رخ ملت میکشن. بسه آقایان. بساط عوامفریبی رو رها کنید. باعث شرمندگی است که به خاطر دو روز ریاست پای در گل مانده‌ی این ملت کم تلاش رو هی در گل بیشتر فرو کنید. چاره درد این ملت دوتاست: تعامل گسترده با جهان- از بین بردن هر گونه رانت و مافیای اقصادی. بعدش هم هی کار و کار و کار با حداقل تعطیلی. (4230790) (alef-13)
 
علی
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۲۶:۵۳
طرح خوبی است فکر کنم یکبار خوبه مردم یک فرصت چهار ساله هم به آقای رضایی بدهند.دیگران اومدند و کاری نکردند فقط وعده بود این آقای رضایی هم بیش از حد مدعی است یکبار هم ایشون امتحان کنیم بد نیست ما که عادت کردیم به وعده (4230796) (alef-3)
 
علی
Romania
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۲۷:۰۳
طرح خوبی است فکر کنم یکبار خوبه مردم یک فرصت چهار ساله هم به آقای رضایی بدهند.دیگران اومدند و کاری نکردند فقط وعده بود این آقای رضایی هم بیش از حد مدعی است یکبار هم ایشون امتحان کنیم بد نیست ما که عادت کردیم به وعده (4230798) (alef-13)
 
از روستای سار کاشان
Germany
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۱:۵۳:۲۱
نمی دانم چه تصوری از مردم دارند . آقای رضایی همین وعده های نادرست اقتصاد کشور را نابود کرد . این بدترین شعار انتخاباتی است شما هم حالا تبدیل به مهره کاملا سوخته ای شدید. (4230832) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۲:۲۶:۵۶
واقعیت این است که بسیاری از ما متاسفانه عوام و یا فقیر و یا هر دو هستیم و چنین شعارهایی خریدار دارد. (4230885) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۳:۰۶:۴۵
مننفری یک میلیون تومن میدم بیان به من رای بدین!!
روش پرداخت تمامی مردم باید یک حساب در موسسه منحله میزان باز کنند بعد 8سال که من ریس جمهوریم تموم شد از بعدی بگیرن (4230952) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۳:۴۱:۱۴
250000 یک و250000 دو و 250000 سه.بیشتر نبود؟آقای بقایی شد رییس جمهور.مبارکه. (4230994) (alef-3)
 
فرامرز
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۲۳:۴۹:۲۵
برخی وقتها واژه های وارد زبان پارسی می شود که برابر آن واژه در زبان پارسی است اما برای خوش آهنگی و یا روشنفکر نمایی یا زبان شناسی یا هرچیز دیگر از آن استفاده نا بجا می شود که بیشتر این تخریب زبان از سوی افراد ی است که خود را نخبه میدانند و یا فکر میکنند نخبه هستند و خدا را سپاس که با وجود این نخبگان اکنون بیشتر مردم تنها میتوانند شاید شکمشان و اجاره خانه اشان را پرداخت کنند و این وازه پوپولیستی همان گول زدن مردم است پس بجای این واژه بگویید گول زنک یا مردم فریبی (4231008) (alef-3)
 
فرامرز
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۰:۰۲:۲۴
جالب اینجاست چرا کسانی وارد انتخابات می شوند که خودشان در گروه حاکمان جامعه هستند و اگر میخواستند و می توانستند کاری بکنند تا کنون کرده بودن تنها چیزی که در دولتها جابجا میشود آدم ها هستند که البته آنها هم پس از مدتی تکرار می شوند ولی باهمان کارایی گذشته و با همان وعده ها البته آقای رضایی هم چون میداند مردم هم اکنون مشکلات اقتصادی دارندشاید مجبور به بیان این مبلغ ها شده اند البته مردم هم گناهی ندارند که دنبال پول باشند چون دولتهای گذشته مردم را به اندوختن و پول پرستی خو دادند و این مشکلی است که وجود دارد اگر کسی بیاید بگوید من یارانه های جمع میکنم اما ارزش پول ملی را بالا می برم و تولید را از پایین دست آغاز میکنم شاید رای بیاورد (4231036) (alef-3)
 
Korea, Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۰:۳۰:۴۴
ايشان بعد از چند دوره ناكامي در رسيدن به رياست جمهوري حالا خوب متوجه راه راي اوري شده است ولي واقعا رضايي شما چرا؟!!!ايده هاي اقتصادي شما بيشتر ازمون و خطاست و بدرد هيچ چيزي نمي خورد (4231073) (alef-13)
 
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۳:۳۶:۰۳
پول دادن به مردم فایده ای نداره فقط تورم را بالا میبره (4231142) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۷:۵۳:۲۴
این همه کامنت نشان می دهد چه تعداد افراد در کشور دنبال پول مفت و باد آورده می گردند. تازه به دنبال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال هم هستیم. خدا بهخیر کند. (4231222) (alef-11)
 
Malaysia
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۲:۵۰:۲۰
مشکل اصلی بی عدالتی ها هست. مردم اگه ببینند که مسئولان و رجال سیاسی دست از اشرافیگری برداشته در خانه ها و امکانات و در سرایط یکسان با بک کارگر و یا معلم زندگی می کنند و سختیهای معیشتی رو اونا هم دارند، هر کمبودی رو درک و با اقتصاد مقاومتی همراهی می کنند نیازی به حاتم بخشی از بیت المال هم نیست. (4231553) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۴:۵۸:۰۹
من نمیفهمم مسئله به این سادگی رو چرا پیچیده میکنید
مستندات دیوان محاسبات موجوده.پولی که برای پرداخت یارانه دست دولته 36 هزار میلیارد تومنه نه صد هزار میلیارد تومن.
ایشون که مدعی برنامه هستند حداقل قانون رو مطالعه میکردند.شرکت ملی نفت که بنزین رو میفروشه باید پول خودش رو به عنوان قیمت تمام شده بنزین برداره یا نه؟مگه بنزین رو مجانی تولید میکنه؟
یا توزیع برق مگر برق مجانی تولید میکنه؟
داستان به این سادگی برای دکتر حل نشده؟ (4231800) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۵:۴۳:۰۶
واجب دانستم نظر دکتر علی میرزاخانی را در این رابطه بدون هیچ کم و کاستی برایتان بیاورم تا از عملی نبودن و نسجیده بودن این سخنان بیشتر پرده برداری شود، امیدوارم تابناک منتشر نماید.
"یارانه نقدى را می‌توان چند برابر کرد؟

انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و شعارهای پوپولیستی برای تهییج احساسات عامه مردم روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود. یکی از شعارهایی که می‌تواند به بازی خطرناکی تبدیل شود و جسته و گریخته ازسوی تعدادی از کاندیداهای بالقوه ریاست‌جمهوری مطرح شده، شعار چند برابر کردن یارانه نقدی است.

پرداخت یارانه نقدی و چند برابر کردن آن تنها یک روی سکه است که تصویر به ظاهر خوشایندی برای عموم دارد و به همین دلیل، اکثر کاندیداها تمایل به نشان دادن همین روی سکه دارند و روی دیگر سکه را از دیدگان همان یارانه‌بگیران نهان می‌کنند که در آن، مصائب ناشی از منابع کاذب همین یارانه به تصویر کشیده شده است. در این میان، دو پرسش مهم مطرح است:
1) آیا چند برابر کردن یارانه نقدی (یا حتی تداوم رقم فعلی) امکان‌پذیر و مقدور است؟
2) پرسش مهم‌تر اینکه آیا این راه‌حل برای محرومیت‌زدایی روش مطلوبی است؟

در پاسخ به پرسش اول باید گفت یارانه نقدی حتی در زمان ابداع یعنی دوره وفور دلارهای نفتی نیز با کسری منابع مواجه بود و در زمان تحویل به دولت یازدهم، رقمی معادل 40 هزار میلیارد تومان از منابع غیرمجاز (به روایت معاون اول رئیس‌جمهور) تامین شده بود. این رقم تقریبا معادل رقمی است که در دولت دهم صرف تامین منابع مسکن مهر از محل تغییر پایه پولی شد و تورم و جهش قیمتی افسارگسیخته‌ای را به دنبال آورد؛ درحالی‌که اگر رقم یارانه نقدی دقیق‌تر تعیین می‌شد، امکان تامین منابع مسکن مهر از منابع سالم وجود داشت.

به‌عبارت دیگر، مساله اصلی این نیست که یارانه نقدی ادامه یابد یا چند برابر شود، بلکه این است که منابع این یارانه از کجا باید تامین شود؟ افزایش پایه پولی (بخوانید چاپ پول) برای پرداخت یارانه مصداق عینی برداشت از یک جیب مردم و گذاشتن در جیب دیگر آنان، البته به مقدار کمتر است. در مورد منابع دیگر از جمله دلارهای نفتی هم باید گفت چند سالی است که پاسخگوی بودجه عمومی دولت هم نیست و بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی دولت (طبق آخرین نقل‌قول‌ها 700 هزار میلیارد تومان) گواه این مدعا است و ظاهرا هیچ کاندیدایی برای پرداخت این بدهی‌ها که اقتصاد را زمین‌گیر کرده طرحی ارائه نکرده است؛ لابد چون در کمیت آرا چندان تاثیری ندارد.

اما درخصوص پرسش دوم و اینکه آیا پرداخت یارانه نقدی روش مطلوبی برای محرومیت‌زدایی است، ناگفته پیداست که چون «جامعه هدف» یارانه نقدی عموم مردم تعریف‌ شده و نه محرومان جامعه، پاسخ منفی است.

یکی از اشتباهات دولت یازدهم این بود که فرصت را برای اصلاح این روش غلط بر باد داد. روش صحیح باید براساس چارچوبی طراحی شود که در برخی جوامع پیشرفته اعمال می‌شود. این چارچوب براساس یک خط فرضی درآمدی طراحی می‌شود که صاحبان درآمدهای بالای این خط فرضی، مشمول مالیات مثبت (پرداخت مالیات) و صاحبان درآمدهای زیر این خط فرضی، مشمول مالیات منفی (دریافت یارانه) می‌شوند. غیرمنطقی‌ترین سیستم می‌تواند این باشد که چارچوبی طراحی شود که در آن، افرادی هم مشمول پرداخت مالیات باشند و هم مشمول دریافت یارانه! و این همان سیستمی است که الان شاهد آن هستیم. راهکار اصولی آن است که صاحبان درآمدهای مشمول پرداخت مالیات از فهرست دریافت یارانه خارج شوند و فقط کسانی در این فهرست بمانند که درآمد آنها زیر خط فرضی معافیت مالیاتی است. این راهکار چنانچه با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود در بهزیستی، کمیته امداد و سایر ادارات وزارت رفاه اجرایی شود باعث خواهد شد که فهرست واقعی مشمولان دریافت یارانه نقدی که حداکثر سه دهک از جمعیت را شامل می‌شود، استخراج شود. اگر سخن بر سر این است که یارانه نقدی این سه دهک را با استفاده از منابع آزاد شده سه برابر کنیم، باید گفت که می‌تواند یکی از بهترین شعارها باشد و بلاتردید با پشتیبانی اکثریت جامعه که فقرزدایی از چهره کشور، مطالبه اصلی آنان است مواجه خواهد شد. هر شعاری غیر از این درخصوص یارانه نقدی می‌تواند وضعیت طبقه محروم را بدتر از آن بکند که الان هست (4231994) (alef-3)
 
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۶:۳۲:۳۲
دولت یازدهم هم سلاح خود را زمین گذاشت و به بهانه سرک نکشیدن به حساب مردم به این اشتباه ادامه داد. (4232132) (alef-3)
 
مسعود
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۹:۴۰:۰۸
عزیز من.مشکل پیدا کردن این خط فرضی است.درآمدها نامعلوم است.مقامات نمیخواهند برای معلوم شدن درآمدها قانون و مصوبه بگذارند چون در همان ابتدا دارایی و ثروت خودشان لو میرود!!!!!! حالا بگرد دنبال پرتقال فروش (4232700) (alef-3)
 
ف.خ
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۶:۳۹:۲۰
مسؤلین باید افراد را به کار و فعالیت و تولید تشویق کنند و نه به بیکار نشستن و با پول یارانه گذران کردن (4232158) (alef-3)
 
صمصام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۷:۵۹:۵۸
جناب رضایی :
من هنوز متوجه نشدم آیا لازمه اقتصاد مقاومتی یارانیزه کردن مردم است ؟
آیا برای پیشرفت در یک اقتصاد حتما به مردم باید یارانه داد؟؟؟ (4232378) (alef-11)
 
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۹:۰۸:۵۰
جناب اقاي رضايي تجربه شركت در انتخابات رياست جمهوري را دارند و در اين دوره هم به تجربياتشون اضافه ميشه خدا نگهدار خيرشون باشه (4232612) (alef-3)
 
مسعود
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۱۹:۳۷:۴۹
ایشان خوب میدانند یارانه مهلکترین سم برای دولتها و منافع مردم است.
ایشان قرار بود به جای گداپروری ماهیگیری یاد بدهد.نقل قول از خودشان
ایشان هم مدرک دکترایشان را به لطف پست و مقامشان گرفتند نه سواد و تحصیلات.پس روی نظراتشان نمیشود حساب کرد. (4232694) (alef-3)
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۲۱:۰۵:۰۹
یارانه دادن جز گدا پروری و بدبخت تر کردن مردم نداره 40 هزارتومان میدین 400 هزار تومان به قبضهای برق و آب و...میگیرین ما را به خیر شماها امیدی نیست شر مرسانید (4232926) (alef-13)
 
محمد احمدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۷ ۰۹:۱۷:۴۷
یارانه گدا پروری نیست/ این یارنه چندرغاز بخشی از آن ثروت عمومی ملت ایران است که چند نسل ازش محروم بودند، در زمان قاجار و پهلوی ها نفت و گاز ملت ایرن غارت شدند و ثروتش با رانت به ذی نفوذان حکومت سلطنتی و اجانب رسید/ این یارانه بخشی کوچیکی از که حتی جبران گرانی ها و مالیات برمصرف هم نمی شود/ دولت چند برابرش با گرانی دارد پس می گرد/ این گدا پروری نیست/ اما روش اجرای یارانه مستقیم بد اجرا کرده اند/ این همه پول را باید سبد سهام سده شرکت های غمومی و حتی خصوصی می خریدند و می دادند به مردم، تا جبران آن همه کاهش قدرت خرید و آن همه شکاف درامد ناشی ندادن مزد کافی باشد/ .... (4233710) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۱۷ ۰۹:۲۵:۳۷
به نظرم شورای نگهبان بایستی از تایید کسانی که وعده یارانه یا شعارهای ظاهرا خوب و لی مضر به حال ملت می دهند خود داری کند. (4233716) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۱۰ ۰۸:۳۷:۳۷
پس سهم تولید و ... چی میشه؟ (4298805) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته