توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 196474
مديريت وقانون "آهن گداخته"
بخش تعاملی الف - علی جهانی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۷
كاركنان سازمان در بدو استخدام و با شروع همكاري ، متعهد مي شوند كه بر مبناي مقررات وضوابط اداري وبراساس شرح وظايف سازماني كار كنند وبر پايه ي استانداردهاي رفتار مقبول سازمان ودر جهت رشد و تعالي خود و اداره ي متبوع خويش رفتار نمايند. بااينحال ممكن است بعضي ازاين كاركنان ، مسئوليت منضبط بودن را نپذيرند وبراي سازمان ويا مديريت آن و نهايتا" براي خودشان مشكلاتي را بوجود آورند.برخي ازاين مشكلات عبارت است از: تاخير، غيبت ،استفاده ي سوء از ضوابط مرخصي استعلاجي ، مشاجره با ديگرا ن ، استعمال سيگار ويا مصرف مواد،نافرماني درقبال سرپرستان ، عدم رعايت مقررات ايمني ، سرقت ، دريافت رشوه از افراد يا سازمانهاي طرف معامله با روشهاي پيچيده ي امروزي (هديه ، تابلو ، سكه و... مستقيم يا باواسطه)بهره گيري از پيمانكار درساخت وسازهاي شخصي به هزينه ي سازمان ، استفاده ار امكانات سازماني به نفع خود يا وابستگان ، كوتاهي درانجام وظايف سازماني ، سوء استفاده از موقعيت شغلي ، ايجاد ترديد درمورد ارزشهاي سازمان وغيره .

براي اين دسته ار كاركنان ، مفاهيم انگيزشي كه بطور معمول در سازمان ها براي ايجاد رفتار مسئولانه بكار گرفته ميشود بسنده نخواهد بود وبه مكملي كه همگان آنرا تنبيه اداري مي دانند نيازخواهدبود! بنابراين استفاده از اقدام انضباطي براي اصلاح رفتار ناپسند اين قبيل كاركنان يك ضرورت مديريتي است . دراين راستا برخي معتقدند كه مديريت سازمان ، براي اثربخش بودن اقداماتش مي بايست از قانون " اهن گداخته " پيروي كند .

مطابق اين قانون ، اجراي انضباط اداري را مي توان به لمس كردن آهن گداخته تشبيه كرد. وقتي كسي اهن گداخته را لمس مي كند واكنش فوري از خود نشان مي دهدو سوختگي بي درنگ ايجاد مي شود وترديدي در رابطه ي علت ومعلولي برايش وجود ندارد. اين هشدار كاملا" كافي است ، اكنون او مي داند اگر آهن گداخته را لمس كند چه رخ مي دهد. افزون براين ، نتيجه پايدار خواهد بود زيرا هربار كه او آهن گداخته را لمس كند همان واكنش رخ مي دهد يعني دستش مي سوزد. نتيجه ي اين اقدام فراگير است يعني هركس چنين كند دستش خواهد سوخت . تامل بيشتر ودقيق تر در مفاد اين قانون، براي مديريت سازمان ، نكاتي را يادآور است :

- مدير قبل از آنكه دست به اقدام تنبيهي بزندبايد هشدار لازم را داده باشد يعني فرد بايد قبلا"از مقررات سازمان آگاه شود وقتي هشدار ها روشن كند كه خلاف ، مجازاتي را در پي خواهد داشت ،كاركنان به احتمال بيشتر از ارتكاب آن خودداري خواهند نمود.

- هرگاه فاصله ي بين تخلف واجراي تنبيه طولاني شود ، اثر اقدام انضباطي كاهش مي يابد.اگر فردي يك هفته پيش خلافي انجام دهد ولي به جاي اينكه بي درنگ با وي برخورد شود هفت روز بعد سرزنش شود تنبيه در پرده اي از ابهام قرار مي گيرد.

- رفتار منصفانه حكم مي كند كه اقدام ها پايدار ودربرگيرنده ي تمام متخلفين باشد. وقتي برخورد با نقض مقررات ناپايدار باشداثر آن ازبين مي رود وچه بسا همين امر مرتكب را به سمت تكرار خلاف سوق داده و احيانا"به سمت واديهايي همچون بازداشتگاه وغيره پيش ببردواو وخانواده اش را با مشكلات پيچيده اي دست به گريبان نمايد. همينطور اگر ازبين دونفر كه مثلا"هر دو در محل كار شان وقت را بيهوده ميگذرانند فقط يكي سرزنش شود بي ترديد نفر دوم مدير خود را بي انصاف خواهد شمرد.

- آخرين رهنمود قانون " آهن گداخته " آن است كه اقدام انضباطی جنبه ي شخصي نداشته باشد. مدير بايد براي كاركنان روشن نمايد كه نقض مقررات را تنبيه مي نمايد نه خود فردرا . همچنين ، وقتي مجازات اعمال شد مديريت بايستي ماجرا را فراموش كرده با فرد مجازات شده همان رفتار قبل از بروز خطا را داشته باشد.
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته