توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 223913
چند نکته در خصوص یارانه نقدی
بخش تعاملی الف - امیراسد حسینی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۲۳
متاسفانه با دادن اطلاعات غلط و شانتاژهای خبری و فکری در دوران مختلف انتخاباتی و به جهت کسب آرا، و ایراد سخنانی مبنی بر "آوردن پول نفت سر سفره مردم" و ایجاد این تفکر غلط در مردم خوبمان که منظور از این حرف ها و سخنان از قبیل پرداخت فلان مبلغ بر هر نفر پس از پیروزی در انتخابات و آوردن نفت سر سفره مردم پس از پیروزی در انتخابات و .... ، ایجاد سیستمی مانند بعضی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. منابع طبیعی فروخته می شود، منابع طبیعی خدادای ایی مانند نفت و پول آن بصورت نقدی بین آحاد ملت توزیع می گردد و همین برای بعضی از اقشار مردم از لحاظ درآمد خانوار کفایت می کند و دیگر احتیاجی به کار و تلاش و فعالیت نخواهند داشت!

- نکته اول این است که ما با کشورهای حوزه خلیج فارس تفاوت های بسیاری داریم. ما ملتی هستیم که تاریخ ساخته ایم، در خصوص مملکت داری نخبه هایی مانند کورش، داریوش، شاه عباس و امثال آنان را به جهان عرضه داشته ایم، و از لحاظ علوم گوناگون نیز نخبه های بیشماری را به جهانیان شناسانیده ایم. اما آنها چه؟ آیا ما با این پیشینه غنی علمی و فرهنگی که عمق بسیاری در تاریخ دارد، قابل مقایسه با آنها هستیم؟ بر می گردیم به زمان حال، ما باداشتن دانشمندان و نخبگان بسیار و ملتی غیور و با تلاش که هر گاه اراده کنند عظیم ترین مشکلات را با جدیت تمام از سر راه بر می دارند، با ملتی که نفت می فروشند و پولش را به اجانب می دهند تا برای آنها همه چیز بسازند و تاریخ بیاد ندارد که از میان آنان نخبه ای به جهان، چه در گذشته و چه در حال معرفی شده باشد (البته بجز پیامبر و خاندان او که فرسنگ ها با بقیه آنان فاصله دارند و از طرفی منظور ما از نخبه، آن دسته از مردمند که بدون وحی و ارتباط مستقیم با خداوند از لحاظ علمی و فرهنگی کاری کنند)، قابل مقایسه هستیم؟ پس چرا خودمان را تا این سطح پایین بیاوریم و در رده آنان قرار دهیم؟

- از طرف دیگر، یارانه در کشورهای دارای اقتصاد سالم، یک هزینه جاری حساب می شود و پرداخت آن می بایست از طریق درآمدهای جاری که عمده آن "مالیات" اخذ شده است، انجام پذیرد. و نه از طریق فروش منابع طبیعی یک کشور. پس این تفکر و در واقع سوء تعبیری که در برخی از آحاد ملت عزیزمان بوجود آمده که "یارانه نقدی مستقیم و آن هم از محل فروش منابع ملی، "حقی" است که آنان بدست خود باید از آن محروم شوند"، کاملا غلط است.

- و از طرف دیگر چرا نیاییم و به قضیه، خدایی و خداگونه نگاه نکنیم؟ یعنی چه؟ یعنی اگر هم فرض کنیم که این مبلغ حق ماست، آن را به دیده "زکات" بنگریم که با چشم پوشی از آن، باعث می شویم عده ای که واقعا این مقادیر برای آنان حیاتی است و کمکی به زندگیشان می کند، آن را دریافت کنند(به صور مختلف). و با این عمل خدایی، هم خشنودی خدا و هم خلق او و هم احترامی برای خود دست و پا کنیم و هم در عمران و آبادانی کشورمان سهیم باشیم.
 
کلمات کلیدی : امیراسد حسینی