نظر منتشر شده
۴۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 332110
برقراری فوق العاده ویژه 35درصد، بایدها و نبایدها
بخش تعاملی الف - اصغر مناف زاده، 27 بهمن 94
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۳


یکی ازچالش های نظام اداری کشوردر دو سه سال اخیر موضوع برقراری فوق العاده ویژه ۳۵ درصدي برای کارکنان دستگاه های اجرایی برابر بند ۱۰ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

این موضوع با توجه به اظهار نظر دکتر نوبخت در ماههای اخیر مبنی بر برقراری فوق العاده مزبور درسال آینده برای کارکنان دستگاه های دولتی که تاکنون از مزایای ۳۵درصد برخوردار نگردیده اند وارد مرحله ی تازه ای گردیده است. طوری که کارکنان تمام سطوح کارشناسی بدون آگاهی ازاینکه مشمول ماده قانونی می گردند یا خیر،روی آن حساب ویژه ای بازکرده اند که همهمه های موجود در بین کارشناسان درمحافل رسمی وغیر رسمی گواهی بر آن می باشد.

با توجه به مقدمه مذکور،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردر روز های اخیر اقدام به ابلاغ برقراری فوق العاده ویژه بند ۱۰ماده ۶۸ قانون مزبور به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا در ستاد مرکزی ازتاریخ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ ودر واحد های ستادی استانی از اول سال ۱۳۹۵ مشروط به تامین اعتبار وبا رعایت دقیق مفاد مصوبه پرداخت فوق العاده مزبور برای ۲۵درصد برخی ازمشاغل مشمول در واحد های ستادی کرده است.موضوع بلافاصله درفضای مجازی بویژه تلگرام خبر ساز شد و زمینه ساز خوشحالی کارشناسان گردید.واقعیت امر این است که برابرتفسیر های موجود بین کارشناسان امور اداری از مفاد قانونی مورد بحث، این موضوع صرفا برای بخش محدودی از کارشناسان ستادی قابل اعمال خواهد بود و بقیه ی کارشناسان چه مستقر در ستاد و چه مستقردر واحد هایي اجرای شهرستان از مزایای این ماده قانونی مستثنی خواهند بود. با توجه به حساسیت ایجاد شده در بین کارشناسان وسایر نیروهای دستگاه های اجرایی در استان ها ذکر چند نکته در این ارتباط ضروری بنظر میرسد:

۱-هرچند که مسئولین ومتولیان امور اداری به نوعی این ماده قانونی را ابزاری برای تشویق کارشناسان جهت ایجاد تحرک وافزایش سطح کارشناسی آنها میدانند ومعتقدند اگر این مزایا برای همه ی کارکنان اعمال گردد به نوعی اثربخشی آن به عنوان ابزارتشویقی،معنا ومفهوم خود را از دست خواهد داد.بله بنده نیزبه این امرمعتقد هستم ولی آیا ارتقاء وتقسیم کاربین کارکنان وکارشناسان براساس شایسته سالاری انجام گرفته یا میگردد که این ماده قانونی بتواند در این راستا نقش آفرینی کند.به عنوان مثال فردی که یک شبه مدیر میشود وپله های ترقی را به یک دفعه طی میکند،فردا از این مزایا بهرمند خواهد شد وهمکار او که از توان کارشناسی بالایي برخوردار می باشد ودر حال حاضر به عنوان کارشناس فعالیت می کند از این مزایا بهرمند نخواهد شد.آیا به نظر دوستان در امور اداری این شرایط برای توجیح موضوع کفایت میکند.

۲-درتصویب نامه شمار۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران،موضوع برقراری فوق العاده ویژه صرفا برای کارشناسان ستاد مرکزی لحاظ گردیده بود.ولی با توجه به حواشی ایجاد شده واعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان،نهایتا معلوم نگردید از آن زمان تا کنون،فوق العاده ویژه برای کارشناسان ستاد مرکزی اعمال گردیده یا خیر!اخبار وشنیده های رسمی وغیر رسمی حاکی از استفاده همه ي کارشناسان ستادی برخی از وزارتخانه ها از فوق العاده مزبور می باشد.متاسفانه در این قضیه با نوعی پنهان کاری خبری وعدم شفافیت روبرو هستیم که آسیب های جدی بر نظام روانی سیستم اداری کشور وارد کرده است.از جمله اين آسيب ها، عدم اعتماد بین کارفرما(دولت) وکارگر (کارمندان)که جبران صدمات آن غیر ممکن می باشد.

۳-برقرای فوق العاده ویژه برای کارمندان ستاد مرکزی(تهران)ازمورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۴وبرای کارکنان ستاد شهرستانی از اول ۱۳۹۵ ازنکات جالب ابلاغیه ی جدید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
می باشد که در جای خود قابل تامل است. چرا که از تبعیض واقعی بین کارمندان پایتخت نشین وکارمندان مستقردر استان ها خبرمیدهد.

۴-در ابلاغیه جدید تاکید بر برقراری فوق العاده ویژه براي ۲۵ درصد برخی از مشاغل ستادی در استانهاست.یعنی اگر برای یک شغل تعریف شده از سوی سازمان مدیریت ۵کارشناس وجود داشته باشد تنها ۱نفرآنها خواهد توانست از فوق العاده مورد بحث استفاده نماید.یا اگر در کل ستاد استانی ۵۰ پست کارشناسی موجود باشد فقط ۱۳ نفر مشمول بخشنامه جدید خواهند بود.آیا بهره وری که همواره حلقه ی مفقوده ی نظام اداری کشور بوده وهست واندک کور سوی امیدی برای آن وجود دارد با چنین شرایط نابرابر پرداختی ،میتوان به حفظ وضعیت موجود بهره وری امید وار بود.

۵-همه براین نکته واقف هستیم که کلیه امورات اجرایي برعهده کارکنان اعم از قراردادی و رسمی مستقر در واحد های غیر ستادی (شهرستانی) می باشد واگر موفقیعت و شکستی نیز در تحقق اهداف سازمانی باشد به نظر بنده تا ۸۰ درصد به تلاش و عدم تلاش نیرو های مزبور باز میگردد.با این اوصاف واهمیت ونقش نیرو های غیر ستادی (شهرستانی) در بهبود عملکرد سازمانی ،آنها از شمول این بخشنامه خارج شده اند.آیا درچنین شرایط میتوان امید وار بود نیرو های مورد بحث خلاقانه وبا انگیزه در راستای اهداف سازمانی تلاش نمایند.

۶-با اجرای این طرح برای بخش خاصی از کارمندان آنهم در سطح ستاد مرکزی و ستاد استانی باز هم شاهد افزایش فاصله سطح دستمزد ها خواهیم بود.به عبارت دیگر با این روند هرگز به عدالت اجتماعی در پرداخت ها که همانا یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری مي باشد، نخواهیم رسید.

در پایان به نظر میرسد اگر نتوانیم اجرای بند۱۰ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را خوب و منطقی مدیریت کنیم،قطعا شاهد تنش های روانی و رفتاری در بین اکثریت کارکنان اعم از آنهایی که مشمول شده اند وآنهایی که مشمول نشده اند خواهیم بود واثرات منفی آن سالیان سال بربدنه سیستم اداری سنگینی خواهد کرد.یکی از راهکارهایي که میتواند تا حدود زیادی بر کاهش تبعات منفی اجرای ماده قانونی مورد نظر تاثیر گذارباشد،اعمال فوق العاده ویژه ۳۵درصد همانند فوق العاده شغل که در سال گذشته اجرا گردید وبا توجه به اینکه همه ی کارشناسان از آن منتفع شدند، هیچگونه اعتراضی را به دنبال نداشت.در غیر این صورت باید منتظر عواقب این مدیریت غیر منطقی وغیر اصولی در سطح کشور باشیم که نهایتا دود آن به چشم مردم به عنوان ارباب رجوع خواهد رفت.امید واریم دولت تدبیر وامید در این قضیه نیز مدبرانه عمل نماید. انشاء ا.....
 
کلمات کلیدی : اصغر مناف زاده
 
علیرضا
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۰۷:۲۲:۳۴
ظلم به بازنشستگان................. (3546601) (alef-11)
 
شاغل
۱۳۹۴-۱۲-۰۱ ۰۹:۱۸:۰۳
بازنشسته بازنشست شد رفت . چه ظلمی سی سال کار کرده حقوق گرفته با قانون زمان حال خویش . (3554599) (alef-11)
 
کارشناس
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۰۷:۲۹:۵۲
با سلام به نظر من باید یرای کارشناسان غیر ستادی باشه نه ستادی کارشناسان ستادی از همه نوع مزایا برخوردارند اما کارشناسان غیر ستادی از همه چیز محروم (3546607) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۰۷:۳۷:۳۰
با سلام
متاسفانه همانگونه که اشاره شده افرادی که دارای رانت بوده و یک شبه و نه بر اساس شایستگی صاحب پست شده اند از این مزیت برخوردار خواهند بود و پیکره اصلی سازمان ها که کارشناسان غیر ستادی هستند بی بهره می مانند. از انجا که در هر دستگاهی نهایتا چند درصد قلیلی صاحب پست و شاکله اصلی بدون پست هستند باید منتظر تبعات سنگین این رفتار از سوی خیل عظیمی از کارمندان بی بهره از این مزیت بود که تبعات اجتماعی و امنیتی ان به عهده دولت و شخص آقای نوبخت می باشد (3546623) (alef-11)
 
جمعي از فرهنگيان
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۰۸:۱۰:۳۷
با سلام خدمت مسئولين دلسوز سايت وزين « الف» ما جمعي از فرهنگيان با داشتن سابقه ي 24 سال تمام طبق قانون بايد به رتبه عالي ارتقاء پيدا كنيم بعد از اقدام و دادن كليه مدارك و مستندات به كارگزيني مناطق و انتظار چندماه وقتي پيگير قضيه شديم متوجه شديم كه كارگزيني هاي مناطق احكام را صادر نمي كنند و علت آن را اينگونه مي گويند : دستور وزارتخانه است كه احكام را صادر نكنيم . حال با توجه به پايان سال اگر اين احكام صادر نشود ( كه تصميم وزارتخانه هم اين است كه صادر نكنند) مبالغي كه بايد در اين احكام اضافه شود به ديون مي رود و كي پرداخت شود ديگر خدا مي داند . ما فرهنگيان ( البته اين مشكل در سراسر كشور نيز است) كه شامل دريافت رتبه عالي از دوم مهر سال جاري به بعد مي شويم و با تصميم نادرست وزارتخانه آموزش و پرورش دارد به ما ظلم مي شو د از مسئولين اين سايت خواهشمنديم موضوع را بررسي و نتيجه را از همين سايت به اطلاع ما برسانند. شايان ذكر است قبل از اينكه اين موضوع راا با كسي مطرح كنيم چندين و چند بار با وزارتخانه آموزش و پرورش در ميان گذاشتيم ولي يا از جواب دادن سر باز زدن و يا وعده ي سر خرمن به ما دادن . حالا مجبور شديم موضوع را رسانه اي كنيم. ممنون و منتظر نتيجه هستيم. (3546665) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۰۸:۱۴:۴۴
غالبا" ابزارهايي که در اختيار مديران تحت عنوان شايسته سالاري قرار ميگيرد تنها درجهت مطيع وفرمانبرداري کارمندان قرار ميگيرد حتي اگر اين فرامين بر خلاف قانون باشد و معمولا" باند بازي ورانت خواري مديران را تقويت ميکند0 (3546671) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۰۸:۴۵:۳۴
چالب است بدانید در سازمان میراث فرهنگی این فوق العاده ویژه به میزان 21 درصد اعمال گردید. مابقی ان چه شد الله و اعلم!!!!!!! (3546743) (alef-11)
 
کارمند میراث فرهنگی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۳-۳۰ ۱۲:۰۲:۵۵
با سلام وضمن تشکر از مسئولین محترم این سایت

من از کارمندان سازمام میراث فرهنگی هستم به جرات می تونم بگم که پایین ترین سطح حقوق درمیان همه دستگاه ها متعلق به میراث فرهنگی است چرا که خود من با مدرک لیسانس و حدود 17 سال سابقه ، حکم جدیدم شده 1700000
لاقل این 35 درصد رو کامل اعمال می کردند نه 21 درصد !! (3769827) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۰۸:۵۵:۱۶
اگر در خصوص كارشناسان قراردادي حائز شرايط اين 35 درصد فوق العاده ويژه برقرار نگردد سبب تبعيض در پرداختها مي گردد و ضمن نارضايتي باعث مي گردد بازده و راندمان كاري بشدت افت نمايد. (3546764) (alef-11)
 
lمحمد علی ا
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۰:۰۱:۴۲
با سلام کارشناس ومهندس عمرانی هستم که در راه اهن هرمزگان ایستگاه سیرجان خدمت می کنم وقراردادی هستم چند سالی که شب عید میشه ما هم میشیم کارکنان دولت وبجای 2 پایه حقوق عیدی مثل کارمندان رسمی عیدی می گیریم ودر کل سال هرقنونی که برای رسمی ها اعلام میشه شامل ما نیست وما قانون کاری حساب میشویم دستمون هم به جایی بند نیست البته مسئولین هم بی خیال چون خودشون کاسه شون چربه ما شدیم شتر مرغ در هرصورت یادم که یکی از همکاران تارخ پایان خدمت سربازیش امروز بود وتاریخ استخدامش فردا با حکم رئیس یکی از ادارات راه اهن هرمزگان شروع شد البته نه این رانته نه پارتی بازی بلکه شایسته سالاری که دیگران ندارند ؟و متاسفم که دولت هدفش کاهش سطح فاصله حقوقی کارکنانش با یک مدرک ویک پست بوده که الان برعکسه شاید ما نه شایسته ایم نه اصولا انسان که توجه به خواسته هایمان شود دریافتی منه مهندس عمران 21 سال سابقه قراردادی حد اکثر در بهترین شرایط 1500000 تومنه حالاانصاف بدین خط فقر کجاست ولی در همین الان کارگر قرارداد یک ساله شرکتهای پیمانکاری که با 4 سال سابقه نگهبانی کار می کنند 1950000 تومن می گیره بعد اقایان بگویند عدالت بر قراره فقر نیست وتحصل کرده ها در رفاهند یادم رفت یک موضوع دیگه هم هست در راه اهن 5 نوع استخدامه که کمترین دریافتی را قراردادها دارند وبیشترین رسمی شرکتی راه اهن با بیمه تامین اجتماعی واشل حقوفی بالا مگر در یک سازمان خادم نیستیم اینهمه تفاوت چرا اگر نوع استخدام فرق داره که کلام منزل نیست تصمصم به اصلاح ویک نوع شدن خدمت یک جلسه هیات مدیره می خواهد گر چند زهی خیال باطل . (3546892) (alef-11)
 
جم
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۰:۴۲:۴۳
قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نمایندگان مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.بنظر می رسد برخی از همکاران در دستگاه های اجرایی بجای درخواست اصلاح قوانین از طرق قانونی، به دنبال جلوگیری از اجرای قوانین مصوب می باشند(مانند 2 سال گذشته).شایان ذکر است ردیف های حقوق و فوق العاده شغل نباید برای تمام اقشار یکسان باشد که در اینصورت دلیلی برای افزایش انگیزه وجود ندارد. (3546984) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۱:۰۹:۴۰
اين هم عدالت دولت تدبير و اميد كه ميان كارمندان تفاوت قايل مي شود. آيا واقعا در تمامي وزارتخانه ها اعمال مي شود. طبق اين گزارش در صورت داشتن اعتبار الزامي مي شود وزارتخانه هايي كه اعتبار ندارند گناه آنان چيست ؟ (3547041) (alef-11)
 
هادی
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۱:۵۵:۱۴
در وزارت ارشاد برای کارکنان 21 درصد و برای مدیران 30 درصد در نظر گرفته شده و جالب است که بیشتر آنها برای کارکنان امور اداری و مالی که متولی کار بوده اند تخصیص داده شده ... ظاهرا امور اداری کاری بسیار تخصصی است و امور فنی و مهندس و غیره کار غیر تخصصی . (3547122) (alef-11)
 
پرویز
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۱:۵۹:۳۰
بسمه تعالی از دولت محترم عدالت محور خواستار رسیدگی به این ناعدالتی هستیم .مخصوصا در آموزش و پرورش همکارانی که با بخشنامه 230دراداره مشغول هستند از مهرماه از مزایای ارتقای معلمان استفاده می کنند ولی آنهای که باپست اموراداری مشغولند و در یک سطح کارمی کنند تاکنون بی بهره اند !! آیا کسری بودجه فقط شامل این عده اندک است.؟ (3547131) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۲:۰۵:۳۱
اصلا كارشناس ستادي يعني چي و شامل چه پست هايي ميشه؟ (3547146) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۲-۰۱ ۱۹:۰۷:۴۹
برو کتاب بخوان (3555785) (alef-11)
 
معلم
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۲:۱۹:۴۸
تمام عالم رفتن به سمت دولت الکترونیک که حاصلش شده :
1- عدم مراجعه حضوری و کاهش رشوه
2- مشاهده دقیق عملکرد کارمند ، با شمارش تعداد پاسخگویی ها
3- کاهش جمعیت کارمندان و کیفیت گرایی
ما چسبیدیم به افزایش های غیر متوازن و ایجاد نارضایتی و تبعیض بین وزارتخانه های خاص که حاصلش بدبختی مردم و اعتراض سایر کارمندان هست . (3547178) (alef-11)
 
وحید
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۲:۲۸:۱۷
اختصاص 35 در صدفوق العاده ویژه به بخشی از ادرات و محروم کردن عده ای دیگر عین ناعدالتی است که زیانهایش در طول زمان خود را نشان خواهد داد کارمندی که با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در اداره ای زیر 1/5 میلیون حقوق می گیرد و از انواع مزایا و فوق العاده ویژه ای محروم است دیگر به فکر پویایی و شکوفایی و پیشرفت کارش نیست و نیز به فکر صرفه جویی در اقلام اداری و ............
و از ناعدالتی در جامعه اسلامی پریشان و ......... (3547200) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۲:۴۷:۴۹
كارشناسان ستادي كه متخصص هم هستند وسال 94 بازنشست شدند در حالي كه اين مصوبه از بهمن 93 است و احكام بعضي ادارات زده شد اما بعد به دستور اقاي نوبخت بخشنامه اجرا نشد تكليف اينها چه مي شود چه كسي پاسخگوي اجحاف به ايناست كه هم در حقوق بازنشستگي هم در پاداش انها تاثير گذاشت نمايندگان مجلس هم پيگيري نكردند فوق العاده ويژه اين افراد كه پست هاي ستادي هم داشتند واز متخصصين كشور هم هستند بايد داده شود. (3547247) (alef-11)
 
فرشید
۱۳۹۴-۱۱-۲۷ ۱۳:۲۰:۴۰
بله دیگه! از پول نفت مملکت و مالیات بخش خصوصی هرچقدر که میتونید حقوق دولتی ها رو زیاد کنید.اصلا هم خجالت نکشید. (3547322) (alef-11)
 
ناشناس
۱۳۹۴-۱۱-۲۸ ۰۷:۱۹:۲۶
سلام .کاش میشد به شماره بخشنامه اشاره می کردین یا عکسشو تو سایت قرار میدادین (3549339) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۱-۳۰ ۰۰:۱۹:۱۷
نویسنده جان خبر نداری.بنده در کارگزینی سازمان...یکی از استانها هستم و برای 25 درصد مشاغل درسته که فوقالعاده ویژه می دهند ولی اون دسته از کارمندانی که پستشون کارشناسی هست ولی رشته شغلی شان مطابق با آن 25 درصد مشاغل نیست از وزارتخانه متبوع دستور اومده که رشته شغلی آنها تغییر پیدا کند به رشته هایی که در 25 درصد مشاغل تایید شده اند.با همین ترفند حالا اداره ما به تمام کسانی که پست کارشناسی به بالا دارند این فوق العاده ویژه تعلق می گیره.
در اداره ما برای مدیران 34 در صد و برای کارشناس مسئول و کارشناس 29 درصد تعیین شده.
البته همه می دونند که اعلام این خبر توسط دولت در این ایام به چه دلیله و ما کارمندان خیلی به اجرایی شدن این فوق العاده ویژه امید نداریم مخصوصا اونجایی که گفته مشروط به تآمین اعتبار این بند پرداخت میشه (3552905) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۱-۳۰ ۰۴:۵۷:۵۴
ن نمیگویم این 35 درصد ندهند به کارمندان چون تورم بیش از اینها بود. ولی این گونه تبعیض در برابر قشرکارگر ناروا استو. همه 35 ردددص باید اضافه حقوق بگیرند از کارگر تا کارمند. (3553030) (alef-11)
 
مهرناز
۱۳۹۴-۱۲-۰۳ ۰۹:۱۸:۴۴
واقعیت امر اینه که کار اصلی رو کارکنان ستادی شهرستانی انجام میدن ولی 35 درصد به کارکنان ستاد مرکزی داره تعلق میگیره این نحوه نگرش دولت جای بسی تامل داره !!!! (3559174) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۲-۱۰ ۲۱:۰۵:۵۲
قانون مدیریت خدمات کشوری توسط نمایندگان مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.بنظر می رسد برخی از همکاران در دستگاه های اجرایی بجای درخواست اصلاح قوانین از طرق قانونی، به دنبال جلوگیری از اجرای قوانین مصوب می باشند.شایان ذکر است ردیف های حقوق و فوق العاده شغل بایدبرای تمام اقشار یکسان باشد که در اینصورت کارکنان برای افزایش انگیزه وجود وجود داشته باشد نه در یاس ناامیدی فردا درود بر همه کارکنان خدم زحمتکش دولت (3577698) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۱۲-۱۷ ۱۰:۱۲:۱۸
قربان عدالت مولا علی (ع ) الحق والانصاف خالق هستی چرا این همه آقا وسرور دوعالم علی (ع) را میزان سنجش اعمال انسانها قرارداده آقا بیت المال راتقسیم می کرد وانبارخزانه را جارو می کرد ولباس خودرا بخاطر اینکه حتی غباری و... از بیت المال درآن نچسبد پاک می کرد اما امروز ما شاهد هستیم در نظام اداری صرف نظر از موضوعات تبعیض آمیز گوناگون در بین کارکنان دولت حتی ابای نمی شود درپرداخت فوق العاده ویژه کارکنان دولت هم اجحاف صورت می گیرد برخی از سازمانها با 50 یا 35درصد مدتها ست فوق العاده دریافت می کنند دیگران محروم هستند اخیرا نیز این درصدها به 21درصد کاهش پیدا کرده وجالب اینکه وزارتخانه ها بخشنامه کردند این فوق العاده درسال 94 درخود وزارتخانه ها اعمال وکارکنان استانها وشهرستانها و بنوعی مناطق محروم نیز از سال 95 ازآن برخوردار خواهند بود . بنازم به مظلومیت عدالت .... خداوند متعال درروزجزا و محاسبه اعمال حق مظلومین را خواهد ستاند ما هم اجحاف کنندگان به حق را نخواهیم بخشید انشاء الله (3591371) (alef-11)
 
ناشناس
۱۳۹۴-۱۲-۱۷ ۱۳:۳۶:۰۱
با سلام در سازمان ما عده ای پست ستادی دارند اما در واحدهای غیر ستادی مشغول به کار هستند و عدهای هم به تازگی استخدام شدند و هنوز هیچ تخصصی را کسب ننمودهاند در صورتی که افراد با سابقه پست غیر ستادی هدارند و در ستاد کار میکنند ایا این انصاف هست صرفا بعنوان داشتن پست ستادی بدون داشتن تجربه و تخصص این فوق العاده به انها تعلق گیرد و به افراد با سابقه که در ستاد کار میکنن و پست ستادی ندارند تعلق نگیرد (3591816) (alef-11)
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۳-۲۳ ۱۰:۴۶:۱۹
خیلی بی عدالتی است (3754490) (alef-3)
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۳-۳۰ ۱۱:۵۶:۰۳
در سازمان میراث فرهنگی که کمترین میزان حقوق را در بین ادارات دارا می باشند 21 درصد اعمال شده
کارشناس رسمی با سابق 17 سال با اعمال حکم جدید سال 95 یک میلیون و هفتصد خواهشمندیم سازمان مدیریت و سازمان میراث فرهنگی تجدید نظر کنند (3769796) (alef-13)
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۰۹:۲۵:۲۴
با سلام امروز وقت آن رسیده که به مثل ره صدساله را یک شبه پیمودن معتقد شویم بنده کارمند 18 سال سابقه با مدرک کاردانی مرتبط با سازمان بهزیستی که 18 سال پیش بورس سازمان شدم با داشتن همسر و فرزند کل حکمم تازه 1400000 تومان شده اما افرادی را تو همین سازمان میبینم که 6 سال سابقه با یک رتبه از لحاظ تحصیلات با من تفاوت دارن بزنم به تخته 2200000 تومان دریافت میکنند آیا دیگر از این نا عادلانه تر هست که به سر کارکنان دولت آوردین. (3787912) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲:۳۹:۰۲
بنده کارمند یکی از ادارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستم با سابقه 21 سال کار ستادی
موارد زیر بنظرم قابل تامل است
1- وزارت بهداشت که بیشترین مشکلات را در ارائه خدمات با برنامه ریزی و تصمیمات غلط دارد فوق العاده شغل را به میزان 50 درصد از اسفند 94 دریافت میکند.
2- این شک و شبهه بین کارمندان ایجاد شده که رده ای از مدیران این امتیاز را میگیرند و این اجحاف فقط در حق لایه هایی از کارمندان میشود که معنای آن تبعیض است.
3- رده های بالای وزارتی و مدیران دریافتی های دیگر هم دارند پس کارمندان رده های پایین که مشکلات معیشتی بیشتری دارند مورد ظلم مضاعف قرار میگیرند. (3797932) (alef-11)
 
65
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۱۲ ۱۲:۴۴:۳۳
به نظر من باید شامل پرسنل اداری بیمارستانها شود زیرا انها نه از مزایای درمان برخوردارند نه مزایای ستاد . درمان که خود علاوه بر کارانه بهره وری و مزایای سختی کا و ... دارند و ستادی ها هم همه علاوه بر اضافه کارهای غیر کارتی انچنانی و مزایایی دیگر که از طرف وزارتخانه شامل می شود دارنداما پرسنل اداری بیمارستانها مظلوم تر از همه ادارات (3797942) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۱۳ ۲۳:۱۶:۵۹
با سلام بنده کارمند اداره دامپزشکی هستم روزانه 18 ساعت با پست پنج ستاره کارمیکنم به همه کارکنان 29درصد فوق العاده ویزه افزایش زدند به غیر ازمن .اقای لاریجانی ایا شما بجای من بودی قبول می کردی (3802021) (alef-11)
 
hadi
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۲۲ ۰۸:۴۷:۰۳
دراداره فنی وحرفه ای افرادی که بیشترین دریافتی راداشتند شامل این بذل وبخشش ظالمانه شدند واکارمندانی که با20سال سابقه کاری حقوقشان به زحمت به هشتصدهزارتومان میرسد همچنان درفقر وفلاکت زندگی میکنند .دربیشترادارات افرادی که 17یا18 یابیست سال سابقه دارند مدرکشان دیپلم است درحالیکه باتسلط ومهارت واشراف کاملترازهمان کارشناسان موردنظردریک حوزه فعالیت میکنند وقبل ازاین قانون هم دریافتیشان به مراتب کمتر بوده وهست(بعدازحدودبیست سال شایدهشتصد یانهصدهزارتومان) دولتمردان فعلی مسلما درتنظیم چنین بندی مصالح شغلی خودرا مدنظرداشته اند دراین دنیا که کاری ازدستمان برنمی آید ولی ایشان را به خدا میسپاریم وشکایتمان را به خداکردهایم و جمله الیک المشتکی در دعای فرج را آویزه گوشمان قرارداده ایم. (3818323) (alef-11)
 
کارمند بهزیستی
۱۳۹۵-۰۴-۲۴ ۱۶:۰۴:۵۴
بیتبعیض در پرداخت فوق العاده ویژه کارمندان ستادی و غیر ستادی یک نوع فساد اداری سازماندهی شده است مثل فیشهای حقوقی بعضیی ها بود که رسوایی جبران ناپذیری درنظام اداری بوجود آورد .ومدیران ومسوؤلان امروز را خجالت زده وشرمسار امام وشهیدان وملت ومردم شهید داده برای ااجرای عدالت ومبارزه با شکاف طبقاتی نمود. وبطور قطع ویقین تبعیض در پر داخت فوق العاده ویژه بین کارکنان اگر سهوی نباشد وخدای ناکرده عمدی عمدی باشد. خیانتی آشکار درنظام اداری برای ایجاد تفرقه لین کارمندان.و سوق دادن آنان به سوی رانت خواری و رشوه خواری وحرام خواری است که با موازبن شرع مقدس اسلام وعدتلت مولی علی .ع. و روح انقلاب اسلامی که حاصل خون هزاران شهید .ومجاهدت امام وایثارگری ملت مظلوم این سر زمین کهن است سازگار نیست.. لذا برای اینکه این تبعیض هم به رسوایی اداری فیشهای حقوقی دیگری مبدل نشده به اعتراضات آحاد کارمندان دولت برای اجرتب عدالت اداری ورعایت قانون برتی همه یا هبچکدام توجه جدی شود. تا آه مظلومان دامانتان رانگرفته ونسوزی . ( .درود بر قانون .عدالت. وآزادی .) (3823516) (alef-13)
 
Germany
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۰۶:۴۵
فکرکنم هممون تویک کشور زندگی میکنیم این انصاف وعدالت نیست که یکی دررفاه ویکی تورفع مایحتاج اولیه زندگبش مشکل داشته باشه (3926484) (alef-11)
 
حسين كارمند دانشگاه علوم پزشكي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۰۹:۴۷:۱۲
متاسفانه درقانون مديريت خدمات كشوري هميشه هر بخشنامه اي كه باعث افزايش حقوق شده براي كارشناسان ستادي ويا غير ستادي بوده اما كارمنداني كه با مدرك ديپلم با 29 سال درپست هاي سازماني درماني كاركرده اند اين فوق العاده ويا افزايش حقوق شامل آنها نشده چرا؟ اين بي عدالتي تا كي حداقل اين كاركنان هم برمبناي مدرك تحصيلي درصدي از اين افزايش حقوق را شامل شوند انشااله خداوند دعاي بندهاي مظلوم وستم ديده را اجابت نموده وبه اميد آنروز كه اين بي عدالتي ها با ظهورحضرتش به پايان رسد (3953223) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۲۴ ۱۱:۰۱:۳۳
ملاك افزايش حقوق چيه براي كارمندان سوال آيا بهره وري -رضايت ارباب رجوع-سمت سازماني-رئيس اداره بودن معاون بودن در شهرستان بودن يا در مركز بودن-حساس بودن پست اداري -حساس بودن وزارت مربوطه-در آمدزا بودن وزارت يا خدماتي بودن از نظر دولت-مدرك تحصيلي-خلاق و نوآور بودن -بسته به تورم در اقتصاد و عوامل ديگر كدام يك را دولت به نظر شما در نظر بگيره براي افزايش حقوق كارمندان و مديرانش اميداورم جوابي براي اينها باشد (3973235) (alef-13)
 
عبدالله حسینی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۴ ۰۸:۵۰:۲۴
این افزایش شامل نخبگان شاغل در بدنه دولت نشده و لذا منجر به نقض غرض گردیده است. مضافا" مقدار افزایشی که در میزان دریافتی نخبگان بابت فوق العاده نخبگی منظور کرده بودند؛ بهانه ای شد تا افزایش 35% فوق العاده برای نخبگان تسری نیابد و بالمآل دریافتی کارشناسان دیگر با سابقه خدمت 15 سال تقریبا" معادل حقوق نخبه ای است که بیش ار سی سال سابقه خدمت دارد! (4049100) (alef-11)
 
طا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۷ ۱۰:۰۵:۱۰
وزیر محترم جناب دکتر آشتیانی با توجه به اینکه فوق العاده ویژه کارکنان اداری آموزش و پرورش و بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان اداری واقعاً بیداد می کند لذا از جنابعالی در خواست دارم در خصوص برقراری فوق العاده ویژه یا رتبه بندی کارکنان دبیرخانه اقدام و این ناحقی را حداکثر کمتر نمائید از کنگاور (4055076) (alef-11)
 
اوس تقی بازنشسته
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۰-۱۴ ۲۲:۵۸:۲۳
سلام……… فقط باید بخداپناه ببریم درهیچ زمانی کسی قادربه اجرای عدالت نشده وبیعدالتی وفساد در نهادهای جامعه بشری باعث زوال تمدنها شده حتی درحکومتهای مردمی نفوذیهای هوسران وفاسد مانع اجرای این مقوله بشری شده اند که ازجانب خدابه انبیا تفویض شده فاسدان سارق باعث این گرفتاری بشرشده واین داستان اذامه خواهدداشت تاظهور بقیه ا……………… عجپ (4099385) (alef-11)
 
کارمند دولت
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۲۰:۰۷:۴۶
سایت محترم الف امروز که این پیام رو می بینید خیلی از کارکنان دولت از فوق العاده ویژه بهره ای نبردند در عوض سازمان مدیریت برای کلیه کارکنان خود و سازمانهای تابعه و سازمان برنامه و سازمان جغراقیایی و ... از فوق العاده ویژه 50% در احکام کارگزینی استفاده نموده و حقوق و مزایای مربوطه را نیز پرداخت کرده است آیا این رویه برابر مقررات است اینکه کارکنان آن سازمان از این مزایا بهره برده اند نوش جانشان اما چرا همین سازمان با مقررات دست و پا گیر مانع اجرای این احکام حتی در سطح 15% در سایر سازمان ها می شود (4255798) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.