نظر منتشر شده
۱۷۰
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 50139
فهرست رسمي کانديداهاي وزارتخانه‌ها در دولت دهم
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۰۹
فهرست کانديداهاي اصلي وزارت خانه ها و معاونت هاي رياست جمهوري در دولت دهم که از سوي هيات مشورتي رييس جمهور جمع بندي شده است؛ به دکتر احمدي نژاد ارائه شد.به گزارش الف، این فهرست که توسط خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) منتشر شده محصول مطالعات و جمع بندي هاي اوليه هيات 10 نفره مشورتي انتخاب کابينه است که از سوي احمدي نژاد براي ارائه مشورت به وي در اين خصوص تشکيل شده و خبر تشکيل آن براي اولين بار 31 تيرماه از سوي ثمره هاشمي دستيار ارشد رييس جمهور اعلام شده بود.این خبر میافزاید بر اين اساس براي وزارت خانه ها و معاونت هاي رياست جمهوري بين 5 تا 10 پيشنهاد مطالعه و به عنوان ليست اوليه جهت جمع بندي اعضاي کابينه در اختيار رييس جمهور قرار گرفته است.در ليست ارائه شده برای وزارت اطلاعات، بانک مرکزي و معاون اول رييس جمهور کانديدايي معرفي نشده است.پيش از اين نيز 4 معاونت از سوي رييس جمهور منصوب شده بودند.فهرست کانديداهاي اصلي وزارت خانه ها و معاونت هاي رياست جمهوري در دولت دهم به شرح زير است:معاونت توسعه منابع و سرمايه انساني رييس جمهور:ابراهيم عزيزي، رحيمي، سعدون زاده، کامران دانشجو، مرتضي تمدنمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي:برقعي، عزيزي، حسيني، ممبيني، ميرکاظمي، محرابيانسازمان تربيت بدني:علي آبادي، علي سعيدلو، رحيمي، واعظ آشتياني، صولت مرتضوي، مرادي، رويانيان، سجاديمعاونت اجرايي رييس جمهور:علي سعيدلو، سيد مهدي هاشمي، رحيمي، شيخ الاسلاميمعاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور:رحيمي، عزيزي، فضل الله موسوي، سيد احمد موسوي، فروزنده، کدخدايي، تمدن،محمد رضا عليزاده، احمد عليزادهمعاونت علمي و فناوري:واعظ زاده، زاهدي، لنکراني، علي احمدي، دانشجو، داوديسارمان حفاظت از محيط زيست:سلطانخواه، آجورلو، سليمان پور، اشرفي پور، امين زاده، دانيالي، اسکندري، فضل ا... موسوي، يزديمرکز امور زنان و خانواده رييس جمهور:طبيب زاده، سلطانخواه، وحيد دستجردي، امين زاده، خزعلي، خانم سيف، فردوسي پور، سجادي، دانيالي، نوابي نژادوزارت خانه ها:وزارت تعاون:عباسي، علي احمدي، شيخ الاسلامي، موسويان، دکتر پور محمدي، سعدون زاده، فروزنده، اسکندري، سيد مهدي هاشميوزارت کار و امور اجتماعي:قلعه باني، جهرمي، علي احمدي، قرباني، ترقي، بوربور، دانشجو، محصولي، ده مرده، عباسي، عبدالوهاب، سعدون زاده، شيخ الاسلاميوزارت بازرگاني:ميرکاظمي، جليليان، خالدي، فاطمي، خليليان، مخبر، آبرومند، سعيدلوبهداشت و درمان و آموزش پزشکي:لنکراني، عين الهي، شاهين محمد صادقي، متوليان، علويان، محققي، اعتماديان، نوحي، رياض، صدر، نجابتفرهنگ و ارشاد اسلامي:حسين محمدي، ضرغامي، ثمره هاشمي، فضائلي، خواجه پيري، حدادعادل، مرتضي نبوي، سرافراز، دکتر حسيني، احمد زاده، ده نمکي، رحيميان، پورحسين

علوم، تحقيقات و فناوري:زاهدي، دکترحسيني، دکترتائب، دکتر دهمرده، دکتر دانشجو، دکترشيخ الاسلامي، دکترافروز، دکتر علي احمدي، دکتر مخبر دزفولي، دکتر رازقي، دکتر مسلمي نائيني، دکتر قرباني، دکترشجاعي فرد، دکتر نوروززاده، دکترمتکان، دکتر سهراب پور، دکتر فرهاد رهبر، دکتر رهاييآموزش و پرورش:علي احمدي، دکتر حسيني، دکترشيخ الاسلامي، حسين استاد آقا، حاج علي اکبري، سيد مهدي اميني، حجت الاسلام ذوعلم، حجت الاسلام محمديان، دکتر افروز، ناصر باهنر، ملکي، نوروززاده، حسين مظفرامور اقتصادي و دارايي:پرويز داودي، حسيني، پورمحمدي، صادق خليليان، عرب مازار، زاهدي وفا، ميرکاظمي، صمصامي، بهمني، دکتر پژويان، دکترفرزين، پاشايي فامرفاه و تامين اجتماعي:شيخ الاسلامي، مصري، سيد مهدي هاشمي، احمديان، فروزنده، باقري، رياض، ده مردهدادگستري:الهام، بختياري، احمد عليزاده، فيروز اصلاني، فضل الله موسوي، سعيد مرتضوي، محمد رضا عليزاده، سيد احمد موسوي، مجيد دوستعلي، کدخدايي، سعدون زادهدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:اسلامي، نجار، فرهي، بکايي، جراحي، محصولي، وحيد، مهدي زاده، احمديانراه و ترابري:بهبهاني، علي آبادي، سيد مهدي هاشمي، نيکزاد، رستم قاسمي، مدد، سعيدمحمد، پيل پايه، عابد، خواجه علي، نامجو، سعيدي کيامسکن و شهرسازي:سعيدي کيا، علي آبادي، تسنيمي، نيکزاد، سيد مهدي هاشميارتباطات و فناوري اطلاعات:سليماني، مخبر، صادق ذبيحي، خسروي، غفاريان، کهزادي، کرم پور، شيرانينفت:نوذري، سعيدلو، ميرکاظمي، قلعه باني، محرابيان، جشن ساز، محصولي، علي آبادي، نجار، هدايت، تائبنيرو:فتاح، علي آبادي، شيخ الاسلامي، مخبر، تمدن، رستم آباديجهاد کشاورزي:اسکندري، خليليان، جهانسوز، بوربور، سعيدي کيا، اجلالي، جلالي، خلفايي، مقدسي، ابراهيمي، فلسفي، محمد اسماعيل نياامورخارجه:جليلي، متکي، ثمره هاشمي، بروجردي، صنعتي، سلطانيه، موسوي، داودي، شيخ عطار، صفريکشور:محصولي ، سعيدلو، سيد مهدي هاشمي، حجت الاسلام تقوي، رحيمي، نجار، مصلحي، حسينيان، شريعتي، تمدن، دانشجو، رويانيانصنايع و معادن:رستم قاسمي، محرابيان، عزت الله اکبري، فاطمي، قلعه باني، نجار، بذرپاش، جهانگرد، ويسه، تائب، واعظ، شجاعي فرد، ابطحي
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۲۷:۳۷
اسم دانشجو و علي احمدي در بيشتر وزارتخانه ها تكرار شده...! اين يعني ... همين!
رويانيان هم سهمشو گرفته ظاهراً...
دفاع و صحبتهاي غيرمسئولانه رويانيان بي دليل هم نبوده! سردار باختي ابروتو... (193457)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۲۱:۰۲
انسان به اسم بزرگ نمی شودبلکه به عمل امروزکشوروانقلاب به افرادی کار امدومتخصص ودارای کارنامه درخشان ودرخط رهبری نیازداردتحول علمی.اقتصادی تاثیرگذار درمعیشت مردم صبورازارمانهای هرایرانی وطن دوست میباشد. پس لازم است در انتخاب اعضای کابینه جناحی عمل نشود. (194276)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۴۲:۳۴
غیر از این باشه باعقل جور درنمی آید! (194305)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۹:۵۷:۳۵
سعیدلو هم همینطور , هست همه جا.

داستان این مال من , این مال تو شده (194431)
 
مرتضی
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۱:۵۶:۲۳
آقا یه اسم رو دقت نکردی!
ده نمکی؟
وزیر فرهنگ ؟!
\"3 سال بعد\"
اخراجیها 24 ساخته می شود! (194965)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۵:۲۵:۰۴
آخرین لیست وزرای احتمالی:
وزارات راه : محصولی،محرابیان،احمدی،کردان،مشایی،ثمره
وزارت دارایی:کردان،احمدی،ثمره،مشایی،محرابیان،محصولی
وزارت بازرگانی: مشایی،کردان،محصولی،محرابیان،احمدی
وزارت اطلاعات:احمدی،کردان،ثمره،محصولی،مشایی
وزارت نفت:ثمره،محرابیان،کردان،محصولی،احمدی
وزارت صنایع:محصولی،ثمره،احمدی،کردان،مشایی
وزارت بهداشت:مشایی،کردان،ثمره،محصولی،احمدی
وزارت...: همین بالایی ها با جابجایی کلی !

سالادفصل بهمراه با سس فرنگی: سیاست گذاریهای تند و تیز و فلفلی غیر اصولی احمدی نژاد(مدارکش هم در وزارت ... موجوده! هرکس باور نداره منافقه،مجاهده،خوارجه،مارقینه،ناکثینه ودرنهایت ضدولایت فقیهه!

اگر طرفدار حق هستید این مطلب را پخش کنید... (195228)
 
منتقد +
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۵:۵۰:۴۱
فكر كنم با اين تركيب بشه به جام جهاني رفت. اگه به موارد ذيل هم توجه شود:

يه ذخيره براي هر بازيكن كمه! بايد براي هركدوم 20 تا ذخيره بذارن.
اين تيم از مهاجم بي نيازه و خودكفاست ولي هيچ كدوم تمام كننده نيستند.
ضمناً مدافع و دروازه بان نداريم.جاش تا دلت بخواد توپ جمع كن داريم . (195254)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۱۱:۴۰:۴۸
إإإإإإإإإإإإإإ راست میگیا .......اتفاقا یه ذره دقت کنی اسم میر کاظمی وسعیدلوهم همینطور (195999)
 
مسعود
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۳۰:۰۴
از اسامی معلومه چقدر کار این شورای مشورتی درسته . فقط کردان را از قلم انداخته (193467)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۳۱:۰۳
سلام
برای وزارت ارشاد اصلی را جا انداختید: \" حمید رسایی\" (193472)
 
رضا
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۳۱:۲۴
کاش اسامی کوچکشان را هم می نوشتید تا مثلا بفهمیم منظور از فروزنده،لطف الله فروزنده است یا مثلا منظور از نجابت،احمد نجابت است یا نه? (193473)
 
حسین
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۳۳:۲۶
آیا با این همه سوانح هوائی . جاده ای وریلی باز اسم بهبهانی بعنوان وزیر درج شده (193476)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۱:۰۲:۲۶
یه ذره به منطق نوشتت فکر کن ببین چه جوری استدلال کردی! نیست که فقط همین امساله که حوادث اسف بار برا هموطن هامون اتفاق می افته؟ نیست که وزیرای راه قبلی استعفا دادن یا دیگه مسوولیت نگرفتن؟
کی میخوایم بفهمیم از روی حقد و کینه هر چیزی رو بی ربط به هم وصل نکنیم و فکر کنیم این همه تقسیم مسوولیت تو حکومت های مدرن برا چیه؟ (194913)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۶:۳۲:۳۱
به خاطر یک سال وزارت که یهو سوانح هوایی زیاد نمی‌شه! علت سوانح هوایی بلندمدت‌تر از این حرف‌هاست (تحریم، سوء مدیریت نهادینه شده، ...).
سوانح ریلی هم که ناچیز بوده. سوانح جاده‌ای هم که رو به کاهش است (که البته بیشتر با تدابیر پلیس راه بوده تا وزارت راه).

البته من شخصاً با انتخاب مجدد بهبهانی مخالفم. ولی این دلیل نمی‌شه که بی‌انصافی کنیم و همه‌ی مشکلات رو به اون نسبت بدیم. (195284)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۳۵:۱۵
لطفا با توجه به حساسیتی که اصولگرایان طرفدار آقای رئیس جمهور به دارند و براساس مفاد نامه مقام معظم رهبری به آقای احمدی نژاد نام آقای که معاونت فعلی پارلمانی رئیس حمهور محترم می باشد بایستی از فهرست فوق و براساس اینکه رئیس جمهور محبوب قطعا مطیع و مرید ولایت و رهبر معظم انقلاب هستند حذف گردد و هزینه ای ازاین بابت مجددا به نظام تحمیل نگردد. یک شهروند عاشق ولایت و دوسدار ولایت پذیران. (193482)
 
ali
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۳:۱۶:۴۹
خیلی حرفت کشکی بود ا زاستوانه های نظام است (195048)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۴۵:۲۴
خوب همون 10 نفر رديف اول رو براي بقيه وزارتخانه ها copy و paste مي كرديد ديگه! (193506)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۴۵:۲۳
الان هم همین کار را کرده اند.اصلاً همه کارها کپی پستی هست! (194310)
 
احمد
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۴۸:۳۶
جالبه که بعضی ها تخصص همه وزارتخانه ها رو دارند و همه فن حریفند ایول به چنین نخبه هایی و چنین هیات مشورتی (193516)
 
m
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۵۲:۲۰
با توجه به برخی منابع و اخبار واصله، بخش اعظمی از اطلاعات شما بی پایه و اصطلاحاً یلخی می باشد- لطفاً منبع معرفی کنید. آیا منبع شما ..... است- واقعاً که- از شما انتضار می رود نسبت به درج مطالبی که آورده اید و یا می خواهید درج کنید احساس تعهد شرعی و اخلاقی نمایید- یکی از نزدیکان و مشاورین دکتر احمدی نژاد (193528)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۱۴:۱۲
احتمالا ایشون دکتر کردان هستند. انتضار(!) (194026)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۵۲:۴۹
نزدیک خان!
ناراهن نشو فعلاًاینا گمانه زنیه مسابقه بعدنه!
ولی واقعاً کابینه قوی معرفی شده ولابد وزرا در هر وزارتخونه بترتیب معرفی میشن مثلاً قراره درنفت :11نفر بترتیب وزیر بشن نیگاه کن هرکی یکی رو معرفی کرده خنده دار نیست:
نوذري، سعيدلو، ميرکاظمي، قلعه باني، محرابيان، جشن ساز، محصولي، علي آبادي، نجار، هدايت، تائب (194325)
 
احمد
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۹:۴۹:۲۲
... این فهرست که توسط خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) منتشر شده...

کمی دقت بد نیست. (194821)
 
جعفر
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۵۳:۴۵
آيا شعار استفاده از همه ظرفيتها اين بود؟ اينها كه همان طيف قبلي هستند. فقط مسئوليتها را بين خودشان مي چرخانند. قحط الرجال كه نيست. درها را براي ورود همه نخبگان باز كنند. (193530)
 
میزان
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۱:۴۰:۴۸
میخواید بگیم یه لیست صد هزار نفری بدن تا شما راضی بشی. (194493)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۵۴:۴۶
علي آبادي همه فن حريف دولت رو به جام جهاني ميبره (193534)
 
محسن
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۰۶:۴۱
نحوه عملکرد آقای احمدی نزاد در انتخاب مشایی و تعصب بر آن و همچنین وجود نام علی آبادی در فهرست بسیاری از لیست ها- با اینکه علی آبادی در ورزش خیلی ضعیف بود -شائبه عدم مشورت پذیری احمدی نزاد را تقویت و پایگاه اجتماعی او را متزلزل میکند (193996)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۱:۵۵:۰۸
چجوریه که یه نفر برای چند وزارتخانه که بی ارتباط هستند معرفی میشه؟
مگه میشه یه نفر در همه حوزه ها صاحب تخصص و تجربه و کارآمدی باشه؟ (193535)
 
حسین پور
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۴:۱۸:۲۱
عزیزم در این دولت تجربه کیلویی چنده؟
مهم گوش به فرمان بودن و اطاعت بی چون و چرا از احمدی نژاده و بس! (193900)
 
محمدی
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۱۵:۵۷
نام بردن از صادق خلیلیان برای وزارت اقتصاد واقعا جالب است. بهتر است از دانشجویان گروه اقتصادکشاورزی سوابق علمی ایشان سوال گردد. (193574)
 
ا.ايران دوست
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۱۶:۵۶
بد نيست بعد از اعلام رسمي اي نفرات مسابقه اي برگزار بشه تا نزديك ترين پيش بيني به كابينه آتي تجليل بشه
من خودم نظرمو ميگم:
معاونت توسعه منابع و سرمايه انساني رييس جمهور: دانشجو
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي: محرابيان
سازمان تربيت بدني: رويانيان
معاونت اجرايي رييس جمهور: سعيد لو
معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور: فروزنده
معاونت علمي و فناوري:زاهدي
سارمان حفاظت از محيط زيست:آجرلو
مرکز امور زنان و خانواده رييس جمهور: سلطانخواه
وزارت تعاون: سعدون زاده
وزارت کار و امور اجتماعي: قلعه باني
وزارت بازرگاني: مير كاظمي
بهداشت و درمان و آموزش پزشکي:صدر
فرهنگ و ارشاد اسلامي: حداد عادل
علوم، تحقيقات و فناوري: دكتر مخبر دزفولي
آموزش و پرورش: علي احمدي
امور اقتصادي و دارايي: حسيني
رفاه و تامين اجتماعي:مصري
دادگستري: عليزاده
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: نجار
راه و ترابري:علي ابادي
مسکن و شهرسازي: سعيدي كيا
ارتباطات و فناوري اطلاعات: سليماني
نفت: محصولي
نيرو:فتاح
جهاد کشاورزي:اسكندري
امورخارجه: جليلي
كشور:سيد مهدي هاشمي،
صنايع و معادن:قلعه باني (193577)
 
احمد
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۴:۵۳:۰۶
عزیزم عجب پیش بینی کردی قلعه بانی رو هم وزیر صنایع و معادن کردی و هم وزیر کار و امور اجتماعی ! میگم شش هفت تا وزارت هم به مشایی میدادی با این نبوغت (193966)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۰۸:۳۳
بهداشت : لنکرانی می مونه (194256)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۱۱:۴۸:۳۹
امیدوارم احمدی نژاد لااقل این یه وزیر خوبی رو هم که داره رو دیگه دور نریزه! (196012)
 
علی
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۲:۵۷:۴۶
واقعا خوب چیدی نکنه تو هم در چیدمان دکتر نقش داشتی آیا میشود یک نفر به چندین وزارت خانه اشراف داشته باشد چهار سال قبلی دولت مردان را دیدیم این چهار هم روش واقعا ایران آباد را ویران کردن چی تحویل گرفتن چی تحویل خواهند داد خدا بداد مردم بدبخت برسه در این چهارسال رکورد تورم زده خواهد شد (195034)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۲۰:۵۶:۴۲
معاون اول حداد عادل (195532)
 
hadi
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۱۸:۲۳:۲۹
اگر رئيس جمهور وزير انتخاب نكند و خودش وزير تمام وزارتخانه ها باشد بهتر است. (196493)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۵-۰۹ ۱۹:۰۲:۲۹
شما بر چه حسابی این رو میگید؟ مگر شما از رابطه کاری رئیس جمهور با وزیراش اطلاع دارید، مگر شما چقدر درباره عملکرد وزیرای این دولت میدونید که اینطور صحبت می کنید.رئیس جمهور حق داره که وزیراش رو انتخاب کنه و کسایی رو هم انتخاب کنه که همراهش باشن و به اهداف و سیاست های کلی اون اعتقاد داشته باشن وگرنه دیگه نیازی نبود خود رئیس جمهور وزیر انتخاب کنه. هر کسی میتونست این کار رو بکنه. این حق رو هم داره که از وزیراش ایراد بگیره و درصورت نیاز برکنارشون کنه. این به این معنی نیست که حضور وزرا الکیه و رئیس جمهور خودش همه کارس. همیشه همینطوره که وزرا زیر نظر رئیس جمهورن. (197952)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۱۷:۰۳
واقعا\" نام افرادی مثل علی ابادی ،دانشجو، محصولی، بذر پاش، تمدن، نجار، هاشمی، تائب و یکی دو نفر دیگر که بطور همزمان برای چندین وزارتخانه کاندید شدند جای تامل بسیار دارد
ایا این افراد به این حد پتانسیل بالا دارند که میتوان از انها در وزارتخانه های مختلف که بعضا\" دارای کارکردهای بسیار متفاوتی هم میباشند استفاده کرد؟
ایا حلقه اطرافیان احمدی نژاد تا این حد محدود است؟
ایا در این مملکت واقعا\" قحط الرجال شده و ما خبر نداریم؟
ایا همین افراد که مانند سوپرمن برای چندین وزارتخانه کاندید شده اند عملکردشان در 4 سال گذشته در پستهایی که داشتند مطلوب بوده؟
از همه جالبتر نام اقای ده نمکی برای وزارت ارشاد! و اقای علی ابادی برای وزارت نفت است!
از همینجا به اقای احمدی نژاد میگویم واقعا\" حالا فهمیدم چرا گفتی من خودم نماد تغییرم چون هیچکس مثل شما نمیتونه تمام پست و مقامهای کشور رو بین چهل پنجاه نفر از دوستان و اشنایان و اقوام اینجوری دست به دست کنه و تغییر بده
واقعا\" جای تاسف عمیق است (193579)
 
#
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۶:۱۲:۵۲
اگه قحط الرجال نبود که مجبور نمیشدیم اینجوری رای بدیم
یا احمدی نزاد یا موسوی (195271)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۶:۳۴:۵۰
بذرپاش فقط برای صنایع و معادن کاندیدا شده. (195286)
 
مریم
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۱۸:۲۶
بعضی ها رو نمیشناسم ولی درکل به نظرم جالب نیومد.مخصوصا فرهنگ وارشاد.؟ده نمکی؟خدایا!یعنی فقط باید فیلمهایی مثل اخراجیها رو ببینیم؟دادگستری و نیروهای مسلح هم خوب نبود
جای خالی بعضیا مثل آقای رسایی ! هم خیلی تو ذوق میزد.
راستی یکی استفاده از نخبگان رو معنی کنه.ممنون (193581)
 
احمد
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۴:۵۳:۵۹
مریم خانم ده نمکی میخواد بیاد فیلم اخراجی های کابینه دهم را بسازه (193969)
 
یاور
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۲۳:۵۸
از آقای مهندس علی یوسف پور و آقای حسین شریعتمداری به عنوان وزیر بایستی استفاده شود (193595)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۲۴:۳۱
گزینه های خوبی دارد اما خدا کند مانند معاونت اول دکتر شتاب زده عمل نکند (193596)
 
محسن
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۳۲:۰۹
واقعا برای مزاح جالب بود. ترکیب اسامی و تکرار بعضی آنها در پستهای مختلف و گاهی کاملا غیر مرتبط و اسامی غیر مرتبط تر روش کاملا عالمانه و کارشناسی این مشاوره رو مشخص کرد . ابتدا اسامی تمام کسانی را که می شناسیم و می شناسند یا شنیده شده که جایی در تعریف رئیس جمهور چیزی گفته اند را بر روی برگه نوشته و سپس به طور رندوم برای هر پست یکی را بر میداریم. برای اینکه روش مشابه روش دلفی و سایر روشهای علمی همگرایی و انتخاب بشود هم در چند راند این کار را تکرار می کنیم . البته فراموش نشود که با ساعتها کار کارشناسی و عالمانه و با حضور متخصصین ارشد این کار انجام شده است! (193625)
 
محمد هادی راجی
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۳۷:۳۳
سلام
رییس جمهور عزیز
خواهش می کنیم هر کسی که در امور خودش تخصص دارد را به سمت های مربوطه منتسب کنید،تو را به خدا کمی انتخاب ها را در حوزه ی گسترده تر و تخصص تر انجام دهیم،چرا برای وزارت نفت آقا زاده که پیر این کار است را نمی گذاریم،چرا انتخاب ها محدود به یک حوزه ی خاص است ،کابینه ی 70 میلیونی وزرایی با درجه تخصص و مهارت و هنر 70میلیونی می خواهد ،دوست خوبم دکتر احمدی نژاد وزرایی که بالاترین رای رابیاورند و در جمع عموم مردم دوست داشتنی و بدون حاشیه باشند کابینه ی شما را با انتقادهای کمتر و تاثیر گذاری زیاد و در نتیجه کابینه ی در شان جنابعالی و ملت می سازد(لا تنظر من قال تنظر ما قال)رییس جمهور عزیزم نبین چه کسی به شما انتقاد یا پیشنهادی می کند ،فقط ببین چه چیزی را می گوید گر چه کافر باشد یا دشمن شما،رییس جمهور عزیزم برای موفقیت روز افزونت دعا می کنم..............
و السلام
فرزند کوچک ملت و دعا گوی شما (193644)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۴۰:۵۲
علي احمدي به چند جاپيشنهاد شده؟ (193653)
 
امیر
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۴۶:۰۸
مگر شخص رئیس جمهور ، بخشنامه نفرمودند که از القاب دکترو مهندس و... در نامه نگاریهای رسمی استفاده نشود . اینکه هيئت مشورتي رييس جمهور به چنین بخشنامه بی هزینه ، وقعی نمیگذارند ، چه تفاوتی هست که چه کسی ، چه کاره باشه . چون بقیه دستورات و فرامین هیئت محترم دولت هم گرفتار همین فراموشکاری ها خواهد شد .
کاش به جای باد کردن هم دیگر ، از انسانهای اهل عمل در صحنه اجرائی کشور استفاده میشد و اینقدر فرهنگ چاپلوسی را رواج نمیدادیم .
ضمنا از هيئت مشورتي رييس جمهور دعوت میکنم یه سری به راه آهن اصفهان شیراز بزنند بعد اسم آقای بهبهانی را در لیست اضافه کنند.(عجب افتتاحی بود ،افتتاحی!)
فعلا خدانگهدار (193663)
 
الياسي
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۴۷:۳۷
در اين ليست اسم همه است اينكه نشد ليست پيشنهادي.اسم اين ليست گماني است چون هر چه اسم بوده آمده است.وتازه برخي چهره ها چند بار تكرار شدند.اين چه نحوه مشورت دادن است؟ (193667)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۴۹:۱۴
علی آبادی اینجا - علی آبادی اونجا - علی آبادی همه جا! (193675)
 
علی
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۲:۵۵:۳۴
بعنوان حامی ودوستدار دولت عرض می کنم خیلی بد است ودر چند وزارتخانه افتضاح است خیلی بهتر می شود عمل کرد...چرا اینقدر حلقه ی تصمیم سازی تنگ است... (193692)
 
ر.ح
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۳:۰۴:۲۵
در اعلام افراد واجد شرايط براي تصدي هيات دولت دهم كه توسط كميته مشورتي رئيس جمهور شناسائي و به رئيس جمهور معرفي شده اند، نكات جالبي مشاهده مي شود.
ظاهراً براي انتخاب گزينه اصلح براي تصدي عالي ترين مقام هاي دولتي در هر بخش بغير از هم سوئي و هم فكري با رئيس جمهور بايد دو شاخص تخصص و شناخت كامل از بخش و حوزه تحت مسئوليت بايد ملاك گزينش باشد.
در اين فهرست مشاهده مي شود كه برخي از اين آقايان داراي تخصص و تجربه در چندين حوزه بعضاً كاملاً متفاوت ، مي باشند.
براي نمونه
1- محصولي :وزارتخانه هاي دفاع ، نفت،كشورو كار
2- علي آبادي : وزارتخانه هاي نيرو،نفت، مسكن، راه و تربت بدني
3- علي احمدي: وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، آموزش عالي، كار و تعاون و معاون علمي وفناوري
4- محرابيان :وزارتخانه هاي صنايع، نفت و معاونت برنامه ريزي
5- سردار نجار: وزارتخانه هاي صنايع و نفت و دفاع
6- سعيد لو: وزارتخانه هاي نفت، كشور ، بازرگاني، معاونت اجرائي و تربيت بدني
7- سردار رويانيان: وزارت كشور و سازمان تربيت بدني
8- سيد مهدي هاشمي: وزارتخانه هاي مسكن ، راه ، تعاون ، رفاه و معاونت اجرائي
9- ثمره هاشمي: وزارتخانه هاي ارشاد و امور خارجه (193713)
 
امیر
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۳:۰۸:۱۶
واقعا وزیر احمدی نزاد شدن جرات می خواد . البته متاسفم براشون که می خوان وزیر چنین دولتی بشند. (193729)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۶:۲۳:۱۱
اتفاقا\" هیچ جراتی نمیخواد مکه ما چیمون کمتر از اینهاست . (194199)
 
اقاامیر گل .گلاب
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۳:۱۱:۲۳
سعیدلو/محرابیان/محصولی/هاشمی/مجار/داودی/تمدن/دانشجو/میرکاظمی/علی ابادی/تائب /علی احمدی/شیخ الاسلام/این که شد تکرار همین اسامی فقط اسم وزارتخانه ها راعوض کنید واسامی که نوشتم کنارشون بگذارید میشن اسامی اعلام شده . (193739)
 
محبوبه
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۳:۱۱:۳۰
شیخ الاسلامی با 7 جا کاندیدا بودن رکوردار است. خیلی جالبه! (193741)
 
محمدرضا قره جانلو
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۶
آنچه می بایستی درانتخاب وزراء کابینه دولت دهم لحاظ گردد:
1- شایسته سالاری تخصصی ودینی
2-عالم به علم وعمل
3-همراوهمفکر بادیگر اعضاء
4_ مشاور واطاعت پذیراز مافوق درقبال پذیرش خرد جمعی.
5- داشتن التزام عملی واعتقادی به نظام ودولت کریمه.
6-ساده زیستی ومردم داری (193748)
 
جمشيد
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۳:۲۳:۲۷
براي وزارت نفت بهترين گزينه مهندس نوذري هست بقيه در حد و قواره ايشان براي وزارت مهمي چون نفت نيستند (193761)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۳:۲۷:۲۰
بابا این علی ابادی عجب نخبه ای ها در حداقل چهار پنج وزارتخانه ایشون دارای تخصص اند مثل تربیت بدنی یاد حرف فیروز کریمی افتادم. (193769)
 
عابدی فر
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۳:۴۹:۲۲
عوامفریبی های این دولت تمامی ندارد!

وجود اسامی چند تن از مدیران برجسته دولت هشتم که اتفاقا rقبل از انتخابات مجلس هفتم در اعتراض به رد صلاحیت ها پیش قراول استعفا دهندگان بودند، مایه تعجب است!

قطعا از ایشان استفاده نخواهند کرد. برای گرفتن ژست جامع الاطرافی لست خوبیه!
ولی ممکن است از ایشان برای نیل به نیات و ماشین امضای بهره ببرند.
لازم است آن دوستان کمی در پیشنهادهای ارسالی و شرایط کاری آینده کمی بیشتر مداقه نمایند، تا بیشتر از این از ایشان سو استفاده نشود. (193824)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۴:۰۵:۵۱
مشاهده اسامي كه براي شغلهاي مختلف تكرار مي شه نشان مي ده كه ريس جمهور واقعا به شايسته سالاري اهمييتي قايل نيست و صرفا به فكر ياران خود ورساندن أنها به وزارت و معاونت است البته كساني كه دى موفقيت ايشان نقش اساسي داشتند بايد به حق و حقوق خود برسند از اعضاي ساده ستادها تا روساي ستادها. (193874)
 
بهروز
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۱:۵۶:۱۹
دوست ناشناس، من هم خوشم نیامد از این لیست ولی انتقاد شما وارد نیست. کسی که مسوول یک وزارتخانه می‌شود باید مدیر خوبی باشد و این که مثلا در یک زمینه‌ی مربوط دکترا داشته باشد واقعا اهمیتی ندارد.

بیشتر دنیا همین است و خوب است. یک مثال خوب: ما به خاطر ویتنام از مک‌نامارا دل خوشی نداریم ولی در این که مدیر زبردستی بود تردیدی نیست. این آدم می‌شود رئیس شرکت فورد. بعد کندی به او پیشنهاد وزارت دارایی می‌کند او نمی‌پذیرد. کندی بار دیگر پیشنهاد وزارت دفاع می‌کند و ... هفت سال وزیر دفاع شد...بعد هم که رسوایی ویتنام او را به استعفا وا داشت او به مدت سیزده سال شد رئیس بانک جهانی. طبیعتا طرف باید یک حداقلی از اطلاع داشته باشد ولی مدیرت (دانش، فن، تجربه، هر سه) مهمتر است به شکل جدیی.

...بعععله می‌دونم که این آقایی که من مثال زدم لیسانس اقتصاد داشته و در جنگ جهانی هم به عنوان افسر خدمت کرده‌ بوده.

مثال امروزی‌تر جک استرا. در یک بازه‌ی کوتاه وزیر خارجه، وزیر کشور و وزیر دادگستری «خدمت» کرده است. (194501)
 
حسين
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۴:۲۳:۴۲
فكر مي كنم معرفي فله اي تعدادي از افراد براي تصدي پست هاي كليدي كشور كار ناپسندي است . شايد يكي از عوارض اين نوع نامزد درست كردن اين باشد كه يك طيف از اشخاص را در برابر هم قرار بدهيم و ايجاد نوعي رقابت براي تكيه زدن بر قدرت بشود . بعد هم همه از هم دلخور و ناراحت بشوند و در كمين يكديگر مي نشينند تا از هم عيب و ايرادي بگيرند و بعد هم ادعا كنند كه بله اگر آن شخص بود اينطوري نمي شد . علاوه بر اين در ذهن مخاطب القا مي كند اينها براي رسيدن به قدرت از سر و كول هم بالا مي روند نه خدمت!. به هر حال بهتر بود نتيجه نهايي را اعلام مي كردند آن هم در مجلس براي گرفتن راي اعتماد .
اگر اسامي هم مورد توجه قرار بگيرد مشخص است كه بالاخره اين دولت هم فقط افراد را از صندلي هايشان جابجا مي كند از يك صندلي به صندلي ديگر . و ادعاي احمدي نژاد مبني بر اينكه در سي سال گذشته فقط جاي افراد عوض شده در دولت خودش هم تكرار مي شود. (193915)
 
م س
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۴:۳۹:۰۱
doostan aziz
ye bar dige asami ra bebinid
har esm chandin bar va baraye post haye mokhtalef tekrar shode ama hain asami vaghti be vezarat oloom miresan ba \"doctor hamrah mishan...jalebe...na? (193943)
 
دوست
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۴:۴۷:۳۶
به به چه شود اینو میگن یه برنامه اونم از نوع از قبل تعیین شده هر که خدمت بیشتر توفیق بیشتر.... (193957)
 
سینا
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۴:۵۱:۱۰
چرا در این لیست اسمی از آقای علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برده نشده است شنیده ها حکایت از اعزام ایشان به وزارت ارشاد یا آموزش و پرورش است ضمنا ایشان در حال حاضر مشاور فرهنگی آقای رئیس جمهور هم هستند. (193964)
 
مهدی
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۴:۵۳:۴۵
با سلام

ما ایرانی ها یک خصلت منحصر به فردی داریم که در تمام دنیا نظیرش پیدا نمی شود

بگم ؟

در 90 درصد مواقع شغل و منصب که داریم با مدرک و تخصص ما هم خوانی ندارد

و جالب اینکه در هر جا هم که مارو قرار میدن موفق هستیم !

حالا بماند که در ین چهار سال در ورزش مدالی در خور ایران کسب نکردیم

در وزارت نفت در جا زدیم

در مسکن که نگو و نپرس

در سیاست خارجی هم که پس گرد داریم

در اقتصاد که تورم را مهار کردیم !

تعداد افراد بیکار را کم کردیم ولی کارخانه ها را ورشکست ( ایران خودرو .............)

با توجه به لیست کاندیدا ها دقت کنید یک نفر در چند وزارت خانه کاندید شده (193968)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۰۰:۵۱
الف جان تو هم سانسور ؟ شهامت نوشتن یک کامنت را نداری بعد می خوای توی مجلس جلوی کاروان زیارتی سیاحتی آقا دکتر وایستی ؟ بابا دستخوش! (193980)
 
#
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۶:۲۳:۴۲
انتشار یه نظر (همون کامنت ولی به فارسی) جرات نمی خواد
اونی که جرات می خواد مقلاه های تند و تیز الف (و بقیه منتقدان) نسبت به دولته (195278)
 
ابوالحسن دهقانی منش
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۰۳:۵۵
بنظرمن بااین خصوصییاتی که رئیس جمهورداره وخودراعقل کل میدونه عاقبت همین وزرا ی پیشنهادی هم مانند وزرای مستعفی وبرکنارشده میشودچون بیشتر وزرا تحمل خودرائی ایشانراندارندخدا عاقبت ماراخیرکند (193987)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۰۴:۵۲
تکرار اسم یک فرد در چند وزارت خانه یعنی چی ؟
یعنی اینکه اون فرد باد حتماً وزیر بشه حالا فرقی نمی کنه کجا و آیا کفایت و دانشش رو داره یا نه چون آقا دکتر می خواد باید بالاخره یه جایی جاش بده !
این است دولت END تغییر . دکتر جان خسته نباشی ! (193990)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۰۷:۱۲
جالبه از انجایی که هر اسم 5-6 نفر در بیشتر وزارتخانه ذکر شده بهتره برای هر دو وزارتخانه یک نفر بگذارن تا اون 5-6 نفر همه رو اداره کنن ظاهرا اینها همه چیزدون هستند... (193997)
 
tony
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۱۱:۱۸
البته متاسفم براشون که می خوان وزیر چنین دولتی بشند.

فرزند کوچک ملت و دعا گوی شما (194011)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۲۴:۴۳
تو رو خدا یکی بگه این آقای علی آبادی از جون ما چی میخواد، 4 سال تحقیر ورزش ایران کافی نبود، اگر چه از جناب اقای احمدی نژاد اگر جز این بود باید تعجب می کردیم. (194060)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۲۷:۲۷
ولی اگر ده نمکی وزیر ارشاد بشه چه کر کره خنده ای راه میوفته!

واقعا که باید به این حلقه باز! قدرت بالید!

( - سعیدلو - علی آبادی - محصولی - تمدن - دانشجو -تائب - شیخ الاسلامی)

تازه عمو عزتم هست . رئیس صدا و سیمای ضرغامی (194067)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۳۴:۲۷
بنده از واکنش دکتر نسبت به رهبری و این ادبیات بسیار ناراحت شدم و اعتقاد دارم مشاوره های خوبی به ایشان صورت نمیگرد و با این رفتار آینده خوبی برای ایشان نمیبینم مقام رهبری عدم مصلحت بودن را مطرح کردند نه بیکفایتی کامل آقای مشایی را .آقای دکتر باید بدانند که با انحراف ایشان در درجه اول رهبری و در درجه بعد تمام نیروهای متدین ضربه اساسی میخورند که تا مدتها قابل جبران نیست خواهش میکنم به ایشان هشدار جدی داده شود
اتحادی-اصفهان (194081)
 
س
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۴۱:۳۲
ببخشید رویانیان و تربیت بدنی! آخه چه ربطی داره! میگم میخواین فیروز آبادی رو واسه تربیت بدنی پیشنهاد کنین خیلی مناسبه از همه نظر!

محصولی و وزارت دفاع؟! خدای من! (194095)
 
حامد
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۴۳:۳۹
چرا نامزدهای وزرات اطلاعات اعلام نشده است؟! (194103)
 
آسموني
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۴۴:۵۰
براي وزارت صنايع و معادن گزينه مهندس قلعه باني با توجه به سابقه درخشان ايشان در صنايع مناسب است . (194106)
 
علی
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۵۵:۱۱
با سلام
عجب مشاورینی دارد آقای رئیس جمهور
قطع رجال است که که بعضی از آقایان برای 5 تا 7 وزارتخانه پیشنهاد شده اند.
مثلا\" آقای علی آبادی چه تاجی بر سر ورزش گذاشته اند که حال برای دیگر وزارتخانه ها پیشنهاد میشوند.
پس تخصص چه میشود.
همین است که کسانی چون خادمها و ساعی ها به شهر داری میروند و در عوض آقایان از شهرداری به ورزش می آیند. معلوم است عملکرد آقای علی آبادی نزد آقایان مثبت است.
آن شکست سنگین در المپیک - نرفتن به جام جهانی و ....... از برکات حضور ایشان و همکاران متخصص شان است (194134)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۵۹:۱۳
یکی از شاهراه های پیشرفت کشور وزارت ICT می باشد که این افرادی که برای این وزارتخانه معرفی شده اند در حال حاضر هم در مسئولیت هایی که دارند موفق نبوده اند نمی دانم باز آقای احمدی نژاد می خواهد به آنها میدان دهد قلب تپنده IT کشور نیازمند انسانی آگاه ، جوان ، به روز و ... می باشد نه اساتید دانشگاه و اشخاصی که کارنامه آنها مشخص است (194144)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۵:۵۹:۲۸
با سلام
من فقط یک گروه رو کاملا می شناسم که گروه وزارت بهداشته، که به غیر از صدر همشون بی عرضه و نا لایق هستند البته توی این گروه اسم رحمت ا... حافظی از قلم افتاده که الان معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشته، که مافیای قوی و بزرگی را در این وزارتخانه تشکیل داده و پستهای کلیدی این معاونت را به اقوام و دوستان نزدکش داده و خدا می دونه که چقدر با کارهاش حق کارمندان این وزارتخانه رو ضایع کرده، دومین نفری که در این گروه فراموش شده که بعد از حافظی اون هم مافیای قوی داره، رسول دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشته. عين الهي معاون دانشجویی، شاهين محمد صادقي رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(دوست صمیمی دوران تحصیل لنکرانی در شیراز)، متوليان مدیریت امور بازرگانی و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، علويان معاون اسبق سلامت ، محققي، اعتماديان، نوحي، رياض، صدر، نجابت مدیر دفتر بازرسی وزارت بهداشت (194146)
 
POORIA
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۶:۰۴:۲۲
حالا مطمئن هستید اقای احمدی نژاد وزیراشون رو از تو این لیست انتخاب می کنند؟ (194160)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۶:۱۲:۳۳
از برخی پیشنهادهای ارائه شده برای وزارت ارشاد می توانم بفهمم که احتمالا گروه مشاور،از صلاحیت کافی برای مشاوره برخوردار نبوده است.
انتخاب بعضی از افراد واقعا مایۀ تعجب است. (194172)
 
حسين / معترض
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۶:۵۶:۱۹
از لحاظ شكل ميتوان گفت كه هر دايرهاي دايره است چون تمام دايره ها داراي خواص و مختصاتي هستند مثل شعاع و قطر و غيره |منظور از اين مطلب دايره درو آقاي احمدي نژاد است كه چقدر كوچك بود و چقدر كوچك تر ميشود اگر نگاهي به اسامي بياندازيد چند وجه اشتراك در اسامي ديده ميشود كه از بارزترين آنها اينكه اكثر كساني كه در انتخابات وظايف خود را درست انجام دادند امروز پاداش ميگيرند مثل محصولي و تمدن و دانشجو و فرهاد رهبر و حداد عادل و نجار و تائب و ديگر اينكه اشحاصي كه در دولت نهم مردود شدند نيز علاوه بر اينكه تنبيه نشدند تازه ارتقاء نيز پيدا ميكنند مثل علي آبادي ( مردي براي تمام فصول ) مشايي احمدي محصولي اين مطلب يك چيز را عيان ميسازد و آن هم اين است كه چقدر احمدي نژاد لجباز و خود محور و تنها است و به هيچ كس اعتماد ندارد كه اين خود باعث ميشود نگاه ايشان حد اكثر به 20 تا 30 نفر كه از تابعان محض ايشان هستند ختم ميشود و هيچ شخص جديدي را به اين دايره بسته راهي نيست و اين اشخاص تكراري هستند و فقط حاي خود را عوض ميكنند اين ميتوانست دايره اي به بزرگي تمام ايران باشد نه به اندازه دايره اي به شعاع دو دست جناب احمدي نژاد پس هر دايره اي دايره نيست؟! (194246)
 
یه دوست
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۱۴:۴۰
برای وزارت بهداشت از برخوردهایی که با آقای دکتر نجابت داشته ام و زحمات فروانی که میکشند لایق و بهترین گزینه هستند در عین احترام به آقای دکتر لنکرانی (194266)
 
هومن
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۳۲:۲۳
خداروشكر نمرديم و ميون اين اسامي معني نخبه رو هم فهميديم.. (194292)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۵۱:۴۸
فقط یک سوال:
با توجه به محکوم شدن آقای محرابیان در موضوع ثبت اختراع اتاق امن و با عنایت به جنبه عمومی جرم که طبق قانون انفصال از خدمات دولتی (میزان آن به نظر قاضی و وضعیت جرم دارد) می باشد، مگر میتوان ایشان را به عنوان وزیر معرفی کرد؟
حال بماند که ایشان به همراه آقای مظلوم اقدام به دزدی اختراع کردند و نام نفر سومی هم برای کتابی که در همین رابطه همان سال و بمنظور تشریح اختراع تهیه شد می باشد و ظاهرا به مصلحت نبوده که نام ایشان برده شود.
به علاقمندان عرض میکنم برای اطلاع از نام نفر سوم به آدرس زیر مراجعه نمایند
http://www.adinebook.com/gp/product/9644544889 (194322)
 
مهدی
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۵۳:۴۲
شمااز کجا مطمئن هستید که این خبر درست باشه منبع خبر کجاست به نظر من شما باید مینوشتید اینها احتمالات مادرمورد کابینه دهم است ب (194330)
 
saeed
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۷:۵۵:۵۶
واقعا جالبه كه بعضي از آقايان انواع و اقسام تخصص ها رو دارند بطوريكه ويژگي‌هاي تصدي چند وزارتخانه با كاركردهاي متفاوت رو يكجا دارند! (194334)
 
mina
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۸:۱۷:۱۲
یعنی داریوش مهرجویی و بیضایی و رخشان بنی اعتماد و منیژه حکمت و مجید مجیدی و جعفر پناهی و تهمینه میلانی و .... باید بروند از مسعود ده نمکی مجوز ساخت فیلم سینمایی بگیرند ؟ (194356)
 
دكترميم
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۸:۲۹:۰۰
بهترين انتخاب براي وزارت صنايع:
1-ويسه
2-قلعه باني (194362)
 
ارشاد
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۸:۳۲:۴۷
سلام. لطفا اگر کسی اقای سعيدمحمد که کاندیدای وزارت راه و ترابری شده است را می شناسد توضیح بیشتری بدهد. من یک نفر را می شناسم اما مطمئن نیستم. در اینترنت هم سرچ کردم. اما نتیجه خاصی نگرفتم. با تشکر (194366)
 
امین
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۸:۳۷:۱۳
با چه روی اقای احمدی نژاد اقای را انهم برای چندین پست کاندید میکنند؟

رفیق گرای اقای احمدی نژاد کاملا مشخص است اقایانی مانند علی ابادی ، سعیدلو،محصولی..............
ایا با بروز دو سانحه دلخراش هوایی اقای بهبهانی لیاقت نشستن براین پست رادارند؟
اصولا اقای علی ابادی چه پیشرفتی در رابطه در ورزش بوجود اوردند که حالا برای تصدی پست وزارت معرفی میشوند وایا موضوع اختلاس فرزند ایشون مشخص شده؟
ایا برگزاری انتخاباتی با این همه حرف وحدیث جای برای تصدی پست وزارت برای اقای دانشجو و محصولی باقی میماند؟
اقای احمدی نژاد واقعا نشان دادند که نماد تغییر هستند تکرار اسامی مختلف در چندین پست واقعا نشان دهنده این موضوع است
وای بر نمایندگان مجلس اگر از کنار این حقایق بی توجه بگذرند
در ضمن اسم اقای دکتر کردان در این لیست بسیار بسیار خالی است
اقای احمدی نژاد دایره همفکران و دوستان شما احتمالا از عدد 100 فراتر نمیرود وبقیه این مملکت احتمالا از اغتشاش گران و عوامل خارجی میباشند
اقای توکلی از کنار واقعیات بی تفاوت عبور نکنید (194372)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۸:۵۱:۰۳
در مورد وزارت فرهنگ شوخی خوبی نکردند (194385)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۸:۵۳:۴۸
نکته جالب اینکه اعضای پیشنهادی در هر لیست از لحاظ سطح سواد و توانایی ها و جایگاه اجتماعی به هم نزدیک نیستند و نشان از کار کارشناسی بسیار دقیق تیم تحقیق می دهد (194387)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۹:۰۷:۰۴
برای وزارت بهداشت از برخوردهایی که با آقای دکتر نجابت داشته ام و زحمات فروانی که میکشند لایق و بهترین گزینه هستند در عین احترام به آقای دکتر لنکرانی (194394)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۹:۲۸:۵۶
حلقه بسته مدیران! (194406)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۹:۴۶:۵۵
مگر این آقای علی آبادی چند تا تخصص داره که این حضرات اسم ایشان را برای تصدی چند وزارت خانه پیشنهاد کرده اند . (194423)
 
همشهري
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۱۹:۵۶:۱۲
سلام.

حكابت دزدان دريايي را شنيده ايد؟ لااقل بخودشان رحم ميكردند!
آقاي احمدي نژاد اگر اندكي در احوالات برخي وزيران مداقه داشته باشيد فهرست وزيران پبشنهادي را هم مثل رحيم مشائي پس ميگيرفتيد . تازه جه اشكالي دارد وقتي انسان متوجه خطاي خود شد يكبار هم كه شده محض رضاي خدااز مردم عذرخواهي كند؟

...کوهکن در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره حکم دادگاه درباه محرابیان وزیر صنایع و معادن مبنی بر محکومیت وی به دلیل ثبت یک طرح به نام خود و اینکه آیا نمایندگان بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار می دهند یا خیر، تصریح کرد: اگر محرابیان در کابینه دهم به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود ، نمایندگان به این نکته توجه لازم را خواهند داشت .

حالا تا دوباره دير نشده و مثل آزمون مشائي سقوط نكرده ايد سر صبر افراد كارآمدوشجاع و مومن به نظام \" و رهبري \" را معرفي كنيد .تازه كابينه دولت كه سلف سرويس نيست كه هر سليقه اي را اغنا كند .
يكي مرد جنگي به از صد سوار ! نه پياده مثل فهرست پيشنهادي شما!

والسلام . (194429)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۰:۱۸:۴۴
سلام این لیستی که نوشتید اسامی زیبایی هم داشتند بعضا قرار چی بشن؟
یک تیم ملی یک ورزش هم که بسته میشه مردمان حداقل می دانند کدامشون چیکارن کدومشون چه پستی بازی می کنن کدوم فن رو اجرا می کنن
اینها که همون های قبلا که!
نخبه همینه حتی توی جریان اصولگرا؟
مثلا افروغ مطهری توکلی لاریجانی من همفکر اصولگرا نیستم اما درسته اعتقاد دارم کلا زایش مناسب مدیریتی ندارند اما اینجوری هم نیست که کسی رو هم نداشته باشن
هرچند حضرات خوابند و منتخبشون می تونست بهتر باشه اما این کابینه که....... (194444)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۰:۲۵:۲۲
چقدر جالبه که دو تا نظر دادم هیچکدوم رو منعکس نکردید
کاملا مشخصه که محتاطانه عمل کردید
البته من خودم هم خوشحالم که منعکس نشد چون اتهاماتی که عنوان کرده بودم خیلی ترسناک بوده اونم تو جامعه امروز ما (194448)
 
محسن
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۱:۰۴:۴۲
آقا چرا الکی بحث می کنید؟
قول شرف می دهم که حتا نظر این هیئت هم خیلی برای آقای دکتر مهم نخواهد بود و آخرش اکثر وزارت خانه ها می افتد به دست اشخاصی که اصلا اسمشون تو لیست نیست!
ولی باز قول شرف می دهم که آقای بذرپاش برای یک وزرات خانه معرفی خواهد شد؛ اگرچه باز هم معتقدم این بحث الکی خواهد بود! (194473)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۱:۳۲:۵۹
لیست جالبی است انشاءالله که اشخاصی همچون دکتر تائب و شجاعی فرد حاضر به کار کردن با احمدی نژاد بشوند شاید با حضور این افراد و فردی همچون دهمرده مقداری وزن دولت دهم بالا برود هر چند که مطمئن هستم سه نفر فوق الذکر بیش از دو ماه نزدیک احمدی نژاد دوام نمی آورند چون مدیران قوی معمولا بله قربان گوهای خوبی نیستند و این با روحیه احمدی نژاد سازگاری ندارد دکتر شیخ الاسلامی هم با توجه به اینکه کم حاشیه ترین فرد در دولت نهم بوده و در مدیریت هر دو جهت را دارد هم بله قربان گوی خوبیست وهم زیرک برای همین در لیست تکرار شده است در هر صورت در لیست فوق 25 نفر استاد یا فارغ التحصیل علم و صنعت موجود است ویک نفر برای وزارت صنایع سنخیتی با دیگران ندارد درست است که رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میباشد ولی نه تحصیلات فنی دارد و از صنعت سر رشته ای فقط تخصص ایشان در یک چیز است هر کجا مشغول شود تمام هم شهریهاشو استخدام میکند در سازمان صنایع استان تهران بررسی نمایید و احتمالا مدرک تحصیلی ایشان همچون هم استانی محترمشان میباشد (194484)
 
جوان سخت ولایتی
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۱:۵۸:۳۸
سلام آقای دکتر :

من می خواستم یه نکته ای را به شما تذکر بدم هم سمت های پیشین شما به خاطر ولایتی نبودن به زباله دان تاریخ رفتند.شما اینطوری نبودید یا شاید بودید و ملت را فریب دادید اما بدانید آرای ما پس گرفتنی است.وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد. دکتر جان ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند

والسلام من التبع الهدی (194502)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۲:۰۶:۲۴
همشون سر کارن دقایق آخر احمدی نژاد لیست دیگه ای میده! (194506)
 
یک ایرانی
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۲:۲۹:۵۱
این ها لیست انحرافی است تا فرصت اظهار نظر از مردم و مجلس گرفته شود و غافلگیر شوند تا به بهانه کمی فرصت مجلس وادار به رای دادن به کابینه پیشنهادی شوند و گر نه 8 روز تحمل لنکرانی را ندارند.
+عمدا اسامی افرادی مثل رسایی و شریعتمداری را نمی گویند و خواهید دید که نصف کابینه افراد گمنام و ضعیفی خواهند بود که در لیست از ان ها یاد نشده است زیرا اح.....عادت دارد که حرکات نا متعارف داشته باشد مثل انتخاب مشایی و مشورت هم بی مشورت.پیشنهاد :ارشاد فاطمه رجوی و اطلاعات شریعتمداری معاون اول رسایی تا کابینه گل و بلبل شکل گیرد! اگر حرف من نشد ؟ (194522)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۲:۴۹:۲۷
بزار هرکار دلشون می خواد بکنن.
کشوری که برای خودش این جوری تصمیم می گیره بزار هبلایی سرش بیاد.
فقط بیچاره ما! (194533)
 
رییس یکی از شعب بانک ملی
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۲:۵۱:۳۶
من فکر میکنم آقای رییس جمهور اسامیو بده به ما تا براش قرعه کشی بکنیم و هر کی هم خواست براش میکشیم بیرون . اینطوری هم وجهه قانونی داره و هم کار ایشون راحت میشه . چون انتخاب یکی از بین این همه نخبه برای هر پست واقعا کار طاقت فرسایی هست.تازه به هر کدام از این وزرا هم یک دستگاه هواپیمای توپولوف به مقصد ایروان هم هدیه میکنیم (194535)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۲:۵۴:۴۲
می دونید بذر پاش چند سالشه
ایشون متولد سال 1359
چه شود (194538)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۸:۳۵:۳۶
ایشان اگر چه اولین سمتشان مدیریت سایپا بود ولی آنجا هم داشتند تلف می شدند؛ دکتر انصاف را رعایت نکرد!
آقای بذرپاش می بایست از همون اول وزیر می شدند نه حالا!
آن هم تازه اسمش توی یک لیسته که معلوم نیست چه شود!
اگر آقای دکتر ایشان را معرفی نکند همان عدالتی که ازش صحبت می کنند زیر پا خواهند گذاشت. (195386)
 
i.u.a
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۲:۵۹:۱۱
علي آبادي:
سازمان تربيت بدني، راه و ترابري، مسکن و شهرسازي، نفت، نیرو

سيد مهدي هاشمي:
معاونت اجرايي رييس جمهور ، وزارت تعاون، رفاه و تامين اجتماعي،راه و ترابري، مسکن و شهرسازي
ماشاالله به اینهمه توانایی و تخصص، آدم حال می کنه با اینهمه آدم چیز فهم تو مملکت. با اینهمه متخصص همه فن حریف کشورمان باید هم مثل الان گلستان باشه. البته سالار همۀ این متخصصها خود سلطان.... است.

اگه جرات دارید منتشر کنید. (194540)
 
حسن
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۳:۳۴:۴۸
باش تا صبح دولتت بدمد
كين هنوز از نتايج سحر است (194564)
 
حمید رضا
۱۳۸۸-۰۵-۰۵ ۲۳:۴۳:۱۵
محضر مبارک دکتر محمود احمدی نژاد
به عقل ناقص این بنده کمترین نیازی به صرف کردن وقت نیست .
وزرای شما که قطعا توان انتخاب معاون رو ندارن به همین منظور زحمت انتخاب معاونین همانند دولت نهم گردن شماست .
پس پیشنهاد می کنم شما پیش از وزرا معاونین اونها رو معرفی کنید تا وقت نمایندگان محترم مجلس هم گرفته نشه .
وزیری که نتونه معاونش رو خودش انتخاب کنه به درد نمی خوره .
والسلام (194571)
 
فاضل کاشانی
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۰:۱۹:۵۷
در این اسامی، واقعاً مشاهده می شود که گسترش حلقه مدیران و تصمیم گیران و تصمیم سازان که در طرح ملی خدمت توسط رئیس جمهور ارئه شد ، تا چه اندازه ملاک بوده است. جابچایی نیروهایی که در دولت نهم کار می کردند، و تغییر سمت آنها در دولت دهم آیا همان گسترش حلقه مدیران و... می باشد؟
دو فرض وجود دارد، یا اینکه غیر از این افراد کسی حاضر به همکاری با آقای به اصطلاح رئیس جمهور نیستند، و این خود معنا و مفهومی دارد که شنونده عاقل است....
فرض دوم اینکه احمدی نژاد غیر از این افراد کسی را لایق خدمت به مردم نمی داند. در این صورت، ارائه طرح ملی خدمت به چه معناست؟ وقتی تمام مدیران نالایق هستند به جز آنهایی که رئیس جمهور تشخیص می دهد... معنای این کار ها چیست؟ آقای احمدی نژاد! به شعور ملت توهین نفرمایید.... (194592)
 
م.ج
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۰:۲۷:۱۴
اصلا بهتره احمدي نژاد با علي آبادي و علي احمدي و سعيدلو و محصولي و سيد مهدي هاشمي باهم ديگه شيش نفري دولتو تقسيم كنن يكي 3 تا 3تا و نصفي وزارت خونه بهشون ميرسه خيلي هم خوبه قشنگ دور هم خيلي هم جمع و جوره مگه نه والا.... (194597)
 
امیر
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۰:۴۶:۳۰
اقایه احمدی نژاد شدی مثل علی دایی یه دنده و قد مملکت بچه بازی نیست با چند نفر از بزرگان کشور مشورت کن (194620)
 
ali
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۰:۵۱:۰۵
فکر کنم منظور از نجار برای نفت وصنایع استاندار فعلی کردستان باشه.اما در کل متاسفم نمیدونم افراد فوق میخواند همراه احمدی نژاد کشور رو اداره کنند یا ویران (194623)
 
حسین
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۲:۱۰:۰۶
عمو جون! شما زیاد ناراحت ما نباش ما خودمون رو برای 12 سال(!)قحطی آماده کردیم،هر کاری دوست داشتی و به نظرت درسته رو انجام بده.البته می دونم شما این روحیه و اخلاق رو ذاتا\" و خدادادی دارید.
الف!اخوی چیز بدی که نگفتم؟پس لطفا\" بذارید حالش رو ببریم... (194673)
 
ali
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۲:۵۴:۴۵
دوستان عزير بعد ار راي گيري در مجلس رئيس محترم جمهور 3 روز قبل از مصاحبه مطبوعاتي اعلام مي كند 3 روز ديگر خبر خوش دارم و بعد از 3 روي ميايد در تلويزيون و مي فرمايند هيچ كس به اندازه من در ولايت ذوب نيست و اين وزراي را كه انتخاب كرديم نتيجه بيست و پنج ميليون ساعت كار بوده كه از 22 خرداد تا به حال انجام داده ايم كه در هيچ يك از دولتهاي سابق يعني تو اين سي ساله بعد از انقلاب رخ نداده . با تشكر يا علي مدد - علي (194697)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۶:۲۵:۴۷
چیزی که مهمه اینه که بفهمیم این هیئت انتخاب کیا هستند؟
من حدس میزنم اینا باشن:علی آبادی محصولی سعیدلو ثمره هاشمی محرابیان بذرپاش دوره قبل هم متاسفانه آقای احمدی نژاد یک همچین گروهی رو برای انتخاب وزرا در نظر گرفته بود که اون دوره هم همین کارو کردن البته احمدی نژاد خیلی به حرف اونا گوش نکرد ولی اون دوره هم مثل این دفعه اسم هر کدوم از این آقایون تو چند جا اومده بود (194732)
 
بهمن
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۷:۰۳:۲۳
باسلام بنظر ميرسد تجربه تاحدودي ناموفق دولت در دوره قبل سبب شده است براي دولت دهم تا حدودي از تجارب وقابليتهاي افراد كاردانتري استفاده شود. بعنوان نمونه آقاي دكتر پورمحمدي معاون فعلي بانكي بيمه وشركتهاي وزير اقتصادكه بعد از تجارب طولاني مديريتي واجرائي در سطوح مختلف، براي تصدي برخي وزارتخانه ها پيشنهاد شده است و امتحان خوبي هم داده است از نكات مهم اين گزينه هاست. حضور مؤثر وكارشناتسي عميق ايشان در امور بانكي اينجانب را وادار كرد تا پيشنهادي را تقديم مقامات تصميم ساز و تصميم گير بويژه شخص رئيس محترم جمهور نمايم وآنهم اينكه حضور جناب پورمحمدي در سمت رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ميتواند هم بر افزايش بازدهي وكارآيي اين بانك بيفزايد وهم تعامل مناسبتري بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد در نظامات كلان اقتصادي و رتق وفتق امور بانكها داشته باشد. (194738)
 
hossein
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۷:۱۱:۳۱
من ویدئو روی یو تووپ می گذارم و یهودی ها چون همه گوگول و یو توپ و...خریده اند ویدئو های من را بر می دارند و از حقیقت گوئی وحشت دارند چرا بلیط بر گشت و دفتر کار برای من تهیه نمی کنند تا برگردم و در ایران کار کنم ؟ مگر هزینه یک بلیط یک دفتر کار چقدر گران است ؟
کاریکاتوریست گل آقا و برادر شهید و مجروح جنگ (194739)
 
رضا
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۷:۴۲:۵۵
ايول ايول ده نمكي رو ايول........................ همين كه اسمش جزء كانديداها ست بايد كارشناسان سرشان را بالا بگيرند راستي كاري براي اقاي امير فرشاد ابراهيمي از رفقاي ايشان هم پيدا كنيد (194742)
 
علي
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۸:۰۲:۴۱
با سلام‘ خيلي جالبه بعضي از اسامي مطرح شده كساني هستند كه نا كارامدي اونها معلوم شده و باز هم معرفي شدند.
اگر رئيس جمهور قراره باز هم به صورت دولت نهم كابينه و مجموع نيروهاي مديريتيش رو انتخاب كنه فاتحه همين مقدار كم توليد رو بايد خوند.
دكتر احمدي نژاد چهار سال زمان كمي براي شناختن افراد لايق از نالايق نيست‘ اشتباهات دولت نهم را از همين اول تكرار نكنيد. نزاريد دل اونايي كه به شما به هر دليلي راي دادن از شما سرد بشه. (194746)
 
جوادي
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۸:۰۳:۳۳
دامنه نخبگان هفتاد ميليوني :1مشايي.علي ابادي. سعيد لو.ثمره هاشمي .بذر پاش.2.ثمره .علي ابادي. سعيد لو.مشايي. كردان3سعيد لو. ثمره. بذر پاش.مشايي. علي ابادي. 4- بذر پاش.مشايي .سعيد لو.علي ابادي.ثمره هاشمي ... -5 علي ابادي .مشايي. بذر پاش. ثمره . سعيد لو ............ 000/000/70-اقاي بذر پاش .مشايي(هندچه جلوه هاي گردشگريي دارد. ها) .ثمره هاشمي .علي ابادي.+ (194747)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۸:۱۰:۲۴
حالي درون پرده بسي فتنه مي رود/ تا آن زمان كه پرده بر افتد چها كنند (194751)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۸:۴۶:۰۵
مثل اینکه آفای احمدی نژاد می خواهد ایران رابه سمت پایان تاریخ ببرد و در این قحط الرجال شده است (194772)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۸:۴۶:۳۷
واقعا متاسفم بعد ازسي سال اين بود چرخش نخبگان اين كه وزارتخانها بين چند نفر تقسيم شده.ظمنا بعضي از اقايون عجب نخبهايي هستند كه در چند وزارتخانه اسمشون هست. (194774)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۸:۵۰:۰۸
بنده به اقاي دکتر احمدي نژاد راي داده ام برايم غير قابل فبول است که درليست مذکور اسامي را مب بينم که اسلام را فقط درحد رفتار شخصي قبول داشته وانرا براي اداره کشورغير قابل اجرا ميدانند مانند اقاي پاشايي فام ويا افرادي که در چهار سال گذشته درظاهر خودرا مجري دستورات دولت نشان ميدادنند ولي درعمل برخلاف اهداف دولت حرکت کردند (194777)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۹:۰۶:۱۱
در صورتيكه واقعا اين افراد كانديد اين پست ها هستند و با توجه به اينكه تعدادي از اين آقايان كارنامه مثبتي و يا حداقل كارايي را طي چهار سال گذشته داشته باشند مجددا در ليست به آنها اشاره شده و در مورد برخي ديگر هم گويا پس از انتخابات سهم خود را گرفتند.

احتمالا كار هاي نا تمام قبلي را در پست هاي جديد تكميل مكنند.بطور مثال آخرين هنر آقاي محرابيان ،علي آبادي،.... (194784)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۹:۱۳:۲۰
براي نفت هر كسي كه وزير شد اين آزمون را ملغا كند چون فقط و فقط جذب كردن فاميلي و موروثي است (194791)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۹:۲۵:۴۷
من از رفتار آقای احمدی نژاد اینطور فهمیدم که خیلی دوست داره در کانون توجهات باشه علت اینکه از آدمهای مطیع در اطراف خودش استفاده میکند هم به همین خصلتش بر میگرده چرا که اگر یک عده نخبه در اطراف ایشان باشند خود ایشان زیاد دیده نمیشه ( منظورم از نخبه معنی قدیم اون میباشه نه اون چیزی که این روزها در ذهن ما تداعی میشه ) (194800)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۰۹:۵۳:۲۲
خدا رو شكر همه افراد مشهور و مهم هستند و كسي جا نمونده! تيم خوبي ميشن! (194831)
 
ايران پناه
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۰:۴۷:۱۲
با توجه به وضعيت فعلي دولت و شخص اقاي احمدي نژاد بنظر افراد زير براي تصدي مسئوليت از ديگران اصلح تر هستند.
1-معاونت توسعه منابع انساني (عزيزي)2-معاونت برنامه ريزي (سيد شمس الدين حسيني)3- تربيت بدني(دكتر دادكان)4-معاونت اجرايي(سعيدلو)5-معاونت حقوقي(كدخدايي يا جمشيدي)6-معاونت علمي(دكتر زاهدي)7-محيط زيست( پروفسور كردواني) 8-مركز زنان(خانم دكتر فردوسي پور)9-تعاون(عباسي)10-كار (عبدالوهاب)11-بازرگاني(ميركاظمي)12-بهداشت(صدر)13-فرهنگ(ضرغامي)14(علوم(دكتر علي اصغرزارعي) 15-اموزش وپرورش(دكتر فاني)16-اقتصاد( دكتر پژويان)17-رفاه(اسكندري)18- دادگستري(سعيد مرتضوي)19-دفاع(سردار وحيد)20-راه(شيخ الاسلام)21-مسكن(نيكزاد)22-ارتباطات(غفاريان)23-نفت (ميركاظمي/ نوذري/زارعي)24-نيرو ( فتاح/عطار زاده)25-جهاد(سعيدي كيا/بازرگاني/خليليان)26-خارجه(متكي/ثمره هاشمي/اصفي)27-كشور(ذوالقدر/حسينيان/رويانيان)28-صنايع( ميركاظمي/منطقي/ويسه) 29 اطلاعات- حسين شريعتمداري/پورمحمدي / علي اكبريان) در خصوص معاون اولي بنظر شيخ الوزرا و انساني وارسته تر از مهندس سعيدي كيا براي اين دولت بهتر پيدا نشود. (194882)
 
اسلامي
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۱:۰۴:۱۶
سلام چرا بايد كسي مثل آقاي قلعه باني كه حالا چند سمت در همزمان دارد و نمي تواند از عهده هيچ كدام بدرستي بر بياد و اين همه ريخت و اش هم تو مجموعه ايشان مي شود مثل طرح هاي صنايع نوين چرا بايد همچين فردي به عنوان وزير صنايع و يا يك وزارت ديگر مطرح شود در حالي كه مملكت ما خيلي دكتر و مهندس نخبه دارد ! (194915)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۱:۰۹:۵۳
با سلام خدمت دوستانی که نظر دادن، به نظر من رئیس جمهور باید تجدید نظر کند در کابینه خود چون خبری از انسان‌های فهیم و سرشناس نیست مثلاً در وزارت خارجه، یا وزارت نفت بهتر است ایشان لجبازی‌ها را کنار گذاشته و به فکر معیشت مردم باشد.
این مردم هم به ایشان اعتماد کرده‌اند آزموده را آزمودن خطاست
آقای علی‌آبادی در بیشتر کابینه‌ها اسمشان برده شده است ایشان در ورزش کشور چه کار کرده‌اند که در وزارتخانه‌های دیگر بتوانند انجام دهند.
به قول فیروز کریمی مربی فوتبال ایشان به درد آسفالت کردن خیابان‌های تهران می‌خورد و بس.
نمونه‌های دیگر را دوستان می‌دانند مثل الهام، متکی، سعیدلو و ...
کمی تفکر و مشورت گرفتن از رهبر معظم انقلاب برای رئیس‌جمهور خوب است توی کشور انسان‌های وارسته و دلبسته به نظام زیاد هستند مثلا در وزارت خارجه آقای ولایتی یکی از بهترین گزینه‌ها می‌باشد اگر با ایشان تعامل شود و از ایشان دعوت شود چیزی از رئیس‌جمهور کم نمی‌شود فقط به فکر غرور و تکبر نباشید با هم دست‌ها را مشت کنید و کشور را بسازید.
یا حق (194925)
 
تينا
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۱:۲۰:۵۳
عجب ! پس كوووووووووووووووش ، اسممو نميبينم!؟ (194942)
 
آریان
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۱:۴۵:۳۳
جدای از شایستگی افراد ذکر شده من میخوام ببینم با این دسته گلهای رییس جمهور مردمی ! ( از انتصاب مشایی به عنوان رییس دفتر - ابلاغ قریب الوقوع حکم بازرس ویژه کردان و ...) باز هم کسی تمایل داره تو این دولت کار کنه یا نه .

خدارو شکر که دولت ایشون هم اصلا فامیل بازی نیست .

از انتصاب زریبافان و مشایی گرفته تا این آقای علی احمدی که بزنم به تخته میتونه تو همه پستی فعالیت کنه .

به نظرم ایشون رو بذارن برای وزارت دادگستری ( مصاحبه اشون رو در مورد مدارس غیر انتفاعی و استدلال های جالبشون رو که فراموش نکردین ؟!) این یعنی نهایت منطق و عدالت .
متاسفم . برای خودم که ... (میدونم غیر قابل درج میشه نمی نویسم )

یا علی . (194955)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۱:۴۹:۴۱
انقدر در این سالها مسائلی در اطرافمان دیدیم که مطرح شدن این لیستها بجز ادعا و شعار مشورت در ذهنم تداعی نمی کند و در انها هیچ نکته ای مثبت که خیرخواهی و خدمت به خلق خدا را برایم اثبات کند نمی بینم. لذا حتی فکر کردن روی انهم به جز اتلاف وقت کاری نیست چنانچه فرایند نهایی شدن وزرا نشان خواهند داد... (194959)
 
m
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۱:۵۲:۱۷
مگر فرقي هم مي كند.؟درواقع وزير اصلي احمدي نژاد است زيرا هر وزيري كه بخواهد راسا ابتكار عمل داشته باشد بركنار مي شود.راستي در اين ليست جاي خانم واعظ جوادي رييس فعلي سازمان حفاظت محيط زيست ونوه ايت الله جوادي املي كجاست.؟ (194961)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۲:۴۹:۴۲
سالي مه نكوست از بهارش پيداست
فقط خدا به داد ملت ايران برسه با اين قحط الرجال (195023)
 
فاطمه
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۳:۱۳:۵۵
هردم از این باغ ... .
همبن لیست نشون داد که یه عده راست می گن که (مگه چند نفر هستن که می تونن اخلاق آقای دکتر رو تحمل کنن ، با ایشون کنار بیان و در کنارشون کار کنن؟ایشون خودشونو متخصص در همه ی امور می دونن!) (195044)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۳:۱۵:۱۸
دوستان توجه داشته باشند وقتی اقای رییس جمهور خودش را کارشناس ارشد!درتمام زمینه ها بداند دیگر اشکالی به حضوراسامی ثابت دروزارتخانه های متعدد نمیشودگرفت چون با وجود ایشان صرفا تابع محض لازم است که بحمدالله دورتادور ایشان به وفور دیده میشود (195047)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۳:۱۹:۲۷
آقای احمدی نژآد ما به شما رای دادیم از شما حمایت کردیم اما بدانید این رای و حمایت تا زمانی ادامه خواهد داشت که اولا مطیع بی چون و چرای امر ولایت فقیه باشید (که در بر کناری آقای مشایی خلاف این را نشان دادید!) ثانیا برای خدمت به مردم تلاش کنید نه برای لجبازی با منتقدان (که این را هم با برکناری وزیر اطلاعات نشان دادید)
برادر عزیز خود را اصلاح کنید (195054)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۳:۲۰:۲۰
جناب آقاي رئيس جمهور
به پيوست انصراف ميليونها دل عاشق ولايت از رأي به شما ارسال مي شود. ضمناً جنابعالي از اين پس احمدي نژاد ما نيستيد و تنها طبق اصل 114 رئيس جمهوريد.
ايام سرمستي مستدام
جمعي از حاميان شما (195060)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۳:۲۲:۳۸
متاسفانه با انتشار این لیست مشخص شد که آقای احمدی نژاد همچنان به کسی خارج از دایره رفقای خودشون نمی تونن به کسی اعتماد کنن . از روی اسامی مشخص میشه ، که وزارت خونه های مهم به معتمدترین دوستان دکتر سپرده خواهد شد . ولی حتی دکتر برای وزارت خونه های کم اهمیت هم حاضر نشدن از افرادی خارج از این دایره 40 - 50 نفری کسی رو نامزد کنن .
واقعاً شعار تغییر این بود ؟ آقایان احمدی، دانشجو، محصولی و علی آبادی چه تحصیلاتی دارند که می تونن همزمان در چندین معاونت و وزارتخونه نامزد بشن ؟ اگه قراره اینطوری مملکت اداره بشه ، 20 تا وزارت خونه رو بین این دوستان تقسیم کنید ، نفری 5 تا میرسه بهشون. اگر این افراد اینقدر توانا هستند حیف نیست یک وازرت خونه رو بهشون بسپاریم و بقیه وزارت خونه ها رو از حضور این دانشمندان محروم کنیم ؟ (195062)
 
ali
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۳:۲۵:۱۵
نجار در استانداری کردستان بهترین عملکرد را داشته رهبری از ایشان با عنوان استاندار با کفایت و کاردان نام برده به نظرم دکتر اگر بخواهد ولایتی بودن خود را به منتقدان کور دل برای هزارمین با ثابت کند نجار (اسماعیل) را وزیر کشور کند با تجربه خوب این چهار سال و تیم قوی خود میتواند مفید باشد ضمن اینکه بی حاشیه ترین استاندار کابینه بوده. (195070)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۳:۴۷:۱۹
اینهمه صحبت عاقبت که فقط آقایان جابه جا شدند!
الف بجای ب - ب به جای پ - پ به جای ج - ج به جای چ و قس علیهذا
پس استفاده از ظرفیتها و تغییرات محسوس کجاست؟
یکی از موفقترین وزرا آقای محسنی که عزل شد همانگونه که اقای پورمحمدی عزل شد!
عملکرد وزیر بهداشت بسیار خوب بوده چرا باید تغییر کنند؟
وزارت کشور توی یک سال گذشته چهار وزیر به خوددیده و به اندازه کافی دچار بحران شده است چراباید آقای محصولی عوض شوند؟
توی این اوضاع چرا وزیر اطلاعات باید عوض شود؟
و... خدایا رحمی کن و پایداری و ثبات را نصیب تنها کشور شیعه کن (195097)
 
حمید
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۴:۲۲:۴۱
از همه جالب تر ده نمکی است. وزیر فرهنگ و ازشاد اسلامی! وزن وزیر پیشنهادی را با سنگینی نام وزارت خانه مقایسه کنید. چی فکر می کردیم چی شد. (195134)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۴:۳۲:۳۶
احتمالا در راستاي ادامه اصل غافلگيري توسط آقاي دكتر كانديداهاي وازارت خانه ها بايد افراد متمم مجموعه فوق باشند!يعني كساني از نزديكان كه نامشان در ليست نبود! (195149)
 
ali
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۴:۴۳:۵۳
اسماعیل نجار را برای وزارت کشور می پسندم فرد لایقی است و حاشیه هم ندارد . مورد تایید مکرر رهبری هم قرار گرفته . (195171)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۵:۱۱:۰۶
ظاهرا منظور از علی آبادی در بعضی جاها دکتر علی آبادی معاون فعلی وزارت نیرو است (195212)
 
یک عضو هیأت علمی دانشگاه
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۵:۱۸:۱۱
برنامه ی دولت محترم برای محرومیت زدائی که برخی از نمونه های شاخص آن، سهام عدالت، پرداخت نقدی یارانه ها ، صندوق مهر رضا و موارد نظیر آن هستند، همگی از درون پس زمینه ی طرح سفرهای استانی برخاسته اند، که براساس آن جهت گیری در سیاستگزاری اقتصادی دولت، به طور ویژه ای متوجه رفع محرومیت ازمناطق حاشیه ای کشور است. اقدامی که کابینه را از نقطه ی مرکز به حلقه های پیرامونی منتقل می کرد. یکی از آثار کوتاه مدت چنین اقدامی ایجاد احساس وسیع رضایتمندی در استان ها، شهرها و روستاهای دور از مرکز کشور بود. مشارکت بی سابقه و رأی اعتماد مجدد و یکپارچه به رئیس جمهور محترم نتیجه ی طبیعی این اقدامات دولت بود.
امروزه به نظر می رسد گام بعدی دولت سازمانی دهی مجدد مدیریت های کلان بر اساس این هدف و به منظور عمق بخشیدن به چنین رابطه ای باشد. بنابر این در دولت دهم سپردن مدیریت های تصمیم ساز به شخصیت های نخبه و دلسوزی که دارای خاستگاه اجتماعی و فرهنگی روستایی باشند، شتاب مضاعفی را برای پیشرفت امور بر اساس هدف مذکور مهیا می کند.
در واقع به جای آنکه وزرای محترم و مدیران ارشد، که عمری را در تهران گذرانده اند، در سفر های استانی، بر اساس مشاوره های پس و پیش از، سفر تصمیم گیری کنند، بهتر است، افراد سرآمدی که دارای احساس و درک عمیقی از ویژگی های مناطق غیر برخوردار هستند و پله های ترقی را یکایک از شهرستان ها طی کرده اند، در جایگاه های برنامه ریزی و سیاستگذاری قرار گیرند.
شکل گیری چنین شرایطی در فضای کنونی، همگرایی مناسبی را با سیاستگزاری های محوری در برنامه محرومیت زدایی دولت دهم بدست می دهد. به چنین تحلیلی می بایست اقدامات برنامه ریزی شده ی رئیس جمهور محترم برای بازتر کردن دایره ی مدیریتی کشور را نیز افزود که البته در نوع خود اقدامی شجاعانه است.
یکی از کسانی که بنده بحث کاندیداتوری ایشان برای وزارت را در خبر ها دیده ام، جناب آقای دکتر سیدحمید پورمحمدی است.من بیست سال است که ایشان را از نزدیک می شناسم. شخصیتی است خویش ساخته و رهرویی که آهسته و پیوسته در راه است. یک روستائی زاده ی خردمند، که پلکان تجارب پرقیمت خویش را با میز کارشناسی اداره ی حقوقی شروع کرد و از تجارب مدیریتی سطح پایین پله پله، تا سطوح میانی تا وسپس معاونت وزیری را پیوسته تجربه اندوخت. تا امروز...
اما امروزه که به صورت خاصی جهت گیری اصلی در تصمیم گیری های دولت عمق بخشیدن به سیاست های محرومیت زدایی است، از میان مدیران انقلابی و دلسوز، افرادی برای تصدی جایگاه های اقتصادی در کابینه برگزیده می شوند که ضمن داشتن سوابق تخصصی و تجربی، حداکثر شناخت و درک روشن را از جامعه ی هدف در سیاستگزاری های دولت محترم داشته باشند.
چنین پاسخی به رأی اعتماد بی نظیر مردم این مناطق، از ناحیه ی رئیس جمهور محترم البته قابل انتظار است. (195216)
 
یک ایرانی
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۵:۵۲:۰۰
با سلام و تبریک اعیاد بزرگ ماه مبارک شعبان

می دونید به نظرم این دایره تنگ دور آقای رئیس جمهور که بیشترشون

مطیع و همفکرند اگر در کابینه دهم وسیع نشود خیلی خطرناکه !

اولین ضررش شامل خود دولت و ناکار آمد نشان دادن آن میشود که ملت را

قربانی میکند و دومین ضررش حمله به رئیس جمهور محبوب و کشتن

شخصیت او میشود همان بلایی که سر تزار بزرگ آمد !یا همان بلایی

که سر معتاد های بی اراده آمده است ( نعوذ بالله ) پس مشاوران

رئیس جمهور به خود آیید و ملت را به بازی نگیرید کمی دور اندیش باشید!

( مطمئنم این نظر فیلتر می شود ) (195260)
 
نارشناس
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۵:۵۶:۳۵
انسانهاي آزاده ، بي مسئله ، پاك ، مردمي و با منطق ، هرگز با حضور دراين دولت كه با علامتهاي ؟ زيادي مواجه است ، حيثيت و آبروي خودرا در معرض خطر قرار نمي دهند (195263)
 
parsa
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۶:۱۴:۲۲
به نظر من فرقی نمی کنه چه کسی وزیر باشه یا معاون. یادم میاد آقای هاشمی جایی گفته بود من خودم سیاسی هستم بنا براین کابینه کار تشکیل دادم.
حالا آقای احمدی نژاد اصلن احتیاج به کابینه کار ندارند. چون خدا رو شکر هم خیلی کار می کنند و هم خیلی سیاسی هستند. بنابراین خیلی دنبال نخبه توی کابینه نباشید. چون فرقی نمی کنه کی باشه ایشان کار خودشان را می کنند. (195274)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۶:۵۵:۰۹
خدا وكلي يه نگاهي به اين اسامي و گذشته‌هاي اونها و تخصصي كه دارند بندازيد
چه بلايي طي اين چهار سال سر مملكت مي‌آد خدا مي‌داند
خدا رحم كنه (195305)
 
naim
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۷:۳۷:۳۷
بسمه تعالی
با سلام و تشکر از مسئولان سایت
اولا در مورد مقاله بالا باید بگویم که اینها بدیهیاتی هستند که هر انسان منطقی و اهل قانون از آنها سر در می آورد و مطلب شاقی نبود،ثانیا به دوستان خودم به خصوص جناب آقای توکلی باید بگویم که اینها هیچ گاه سر پوشی بر موضع گیریهای اخیرتان نمیشود و همه به خوبی دخالتهای بیی جا و سنگ اندازیهایتان را در این دولت به خصوص در چند روز اخیر فراموش نمیکنند البته احتمالا این مطلب گذاشته نمیشود ولی چطور آقای توکلی در مصاحبه ای بدترین رفتار را به رئیس جمهور نسبت می دهند و در مقابل رفتارهای خطرناک و کاملا قانون گریزانه دیگران سکوت می کنند و در مورد سخنان اخیر امام جمعه موقت تهران که علنا قانون را زیر پا میگذارد هیچ نمی گوید،واقعا سخنان اخیر رهبرمان فصل الخطاب است،ایشان همه را به انصاف و تقوا دعوت نمودند. (195334)
 
عبدالله
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۸:۲۷:۰۲
طرفداران كانديداي خاص(به قول اصولگراها خودشو بيار اسمشو نيار)لطفا\"در اين مورد اگر واقعا به ايشان وفاداريد وارد بازي معرفي اعضاي كابينه نشويد (195377)
 
ali
۱۳۸۸-۰۵-۰۶ ۱۸:۵۰:۴۴
بهتر بود یک جدول تهیه میکردید اسم وزارتخانه ها رو بالا و افراد را در محور دیگر قرار می دادید و جلوی هر کدام علامت می گذاشتید تا خوانندگانتان بهتر درک کنند که در دولت نهم چه افراد توانمندی داریم. چون اسم افراد خاصی برای تقریبا اکثر وزارتخانه ها و سازمانها تکرار شده و این نشان از مافوق طبیعی بودن این افراد است.
ما هم برای آنها طول عمر آرزومندیم (195403)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۰۰:۳۰:۲۹
متاسفم که کشور باید در دست یک عده خاص باشه مهم نیست کجا فقط باید باشند
نگاهی گذرا به لیست نشون میده بحث انتخاب کابینه نیست بلکه انتخاب پست برای چند نفر مطرحه
متاسفانه بعد از تقابل رییس جمهور و رهبری کسی به طور جدی از رییس جمهور سوال نکرد چرا حرف مردم مراجع منتقدین و ... مهم نیست
فقط امیدوارم مجلس برای کسب وزارتخانه ها به دولت با. ندهد و به وظیفه خود عمل کند (195643)
 
رفیعی
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۰۲:۰۳:۵۸
رئیس مرکز تحققات استراتژیک کی میشود؟ من اگر بودم دکتر حسن عباسی استاد ارشد دانشگاه عالی علوم دفاعی و رئیس مرکز دکترینال امنیت بدن مرز را انتخاب میکردم (195673)
 
هاشم
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۰۸:۵۷:۵۲
از بین کاندیداهای مطرح شده برای پست وزارت صنایع از آقای احمدی نژاد می خواهیم که از وجود آقای مهندس ابطحی که دو دوره نماینده مجلس بودند وفردی صنعتی وصنعت آشنا هستند استفاده کنند تا کشور بتواند با تلاش ایشان یک جهش بزرگ کند آمار وعملکرد ایشان در مدت یک سال حضورش در دخانیات قابل توجه و تقدیر است ما اگر ادعای خدمت به مردم داریم باید از اینگونه مدیران استفاده کنیم به امید تحقق این آرمان جمعی از خانواده شهدا (195773)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۱۰:۱۶:۴۹
اسامي معرفي شده ميتواند يك تو دهني بر كساني بزند كه در دولتهاي گذشته مصداق تمام نماي هزار فاميل بودهاند اين واقعه نادربه ملت غيور مبارك باد . (195867)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۱۰:۳۲:۱۳
آقای دکتر احمدی نژاد
شمارا به خدا برای کشاورزی کشور فکری بکنید.این آقای اسکندری و افراد دست پرورده او در این 4 سال جز تضعیف و نابودی جایگاه و مصالخ بخش کشاورزی چه کارنامه ای دارد که دوباره او و اکثر افراد صعیف تر از خودش دوباره برای دوره جدید ردیف شده اند؟اسکندری به دروغ خودشو جهادی می دونه.اعمال و رفتار ایشان ازکلانتری و حجتی و ....بیشتر به بخش و روحیه پرسنل خسارت زد.جند بار استیصاح شد یا بنا بود بشه.او در مجلس رای نداره پس چرا؟. (195890)
 
شهاب
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۱۱:۱۶:۵۷
رفتن جهرمی از وزارت کار و امور اجتماعی که حتمی هست ولی آقای دکتر احمدی نژاد این وزارتخانه خیلی مهم وحساسی هست که در ارتباط با اشتغال، بیکاری وسرمایه های ملت ایران است که فردی انقلابی و متخصص نیاز دارد. لطفا با درایت هرچه تمام تصمیم گیری شود. (195957)
 
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۱۱:۲۲:۳۸
وجود افراد ناكارآمدي مثل محرابيان، بذرپاش، قلعه باني و ده نمكي فقط باعث تضعيف دولت است. (195975)
 
حیدر
۱۳۸۸-۰۵-۰۷ ۱۵:۰۲:۵۰
بهتر نیست یه کمی از سوابق مدیریتی این افراد می نوشتید تا مابفهمیم مدرک تحصیلی و مقطع تحصیلیشان زیر دیپلمه یا بالای آن؟ ودر چه زمان ومکانی مدیریت کرده اند (196295)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.