نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 231248
جایگاه برهنگی در هنر حقیقی کجاست؟
بخش تعاملی الف - محمود صباغی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۴۴
در حاشیه برهنه شدن یک خواننده ایرانی در کنسرت:

اینطور که از قرائن و شواهد بر میآید، چندی پیش یکی از به اصطلاح خوانندگان خارج از کشور، در حین اجرای برنامه کنسرت خود، اقدام به برهنه شدن بر روی سن و در برابر دیدگان حضارنموده که انتشار اخبار آن ، واکنشهای بسیاری را – بویژه در فضای مجازی - بر انگیخت.

تعاریف متفاوت و بعضآ متضاد از مفهوم واژه "هنر" موضوع تازه ای نیست و تفاسیر مختلف و اغلب تفسیر به رای در مفهوم هنر وجود دارد که در اینجا به آن نمیپردازیم. اما این روزها کم نیستند افراد و گروه هایی که با استفاده از ابزار موسیقیائی الکترونیکی و رایانه ای براحتی جسارت گام نهادن در وادی هنر را بخود داده و در فضای مجازی منتشر میکنند و تاسف بار آنکه موفق به جذب مخاطبانی اغلب جوان نیز برای خود میشوند. این روی تلخ ماجراست.

صاحب این قلم بی مقدار بارها اشاره کرده ام که شهرت واژه ای جذاب و کعبه آمال بسیاری از جوانان است. اگر زمینه ها و استعدادهای هنر واقعی وجود داشته باشد که زهی سعادت برای فرد و نیز برای جامعه ای که از هنریک هنرمند بهره مند میشود.اما آنگاه که توانائیهای لازم وجود نداشته باشد، لاجرم شاهد ظهور هنرمند نمایانی میشویم که بهر شکل ممکن بدنبال شهرت تن به هر ابتذالی میدهند. فحاشی میکنند، اشعار بی سروته میسرایند، به مقدسات اهانت می کنند و بالاخره کسی هم پیدا می شود و مانند این جناب برهنه می شود. همانگونه که رسانه ها نقش پله های ترقی را در فتح قلّه های شهرت بر عهده داشته ومهمترین ابزار معرفی هنرمند حقیقی است به همان نسبت نیز طرد و نفی مدعیان دروغین هنر نیز حساسیتی خاّص دارد.

مخاطبان حاضر در سالن کنسرت این آقا، شاید حدود یکصد نفر و در خوشبینانه ترین شکل ممکن، دویست نفر بوده باشند، با رسانه های کردن این حرکت و اطلاع رسانی ناخواسته در نفی و یا تایید این حرکت ناپسند، مخاطبان این فرد به میلیون ها نفر بالغ می شوند. این همان هدفی است که انگیزه اصلی این جوان در برهنه شدن در برابر دیدگان مخاطبانش بوده است. بعبارت دیگر، رسانه ها با هدف مردود شمردن و محکوم کردن این ناهنجاری ها، به انعکاس آن میپردازند و نتیجتآ ناخواسته زمینه ساز اشتهار فرد از بیراهه برهنگی و جلب توجه با هر شکل ممکن است.این یک روی سّکه برهنه شدن بر روی سن است.

روی دیگر این سکه امّا علل روی آوردن به رفتارها وحرکاتی نامعمول و نامعقول و مغایر با باورها و مبانی پذیرفته شده یک ملت و اهانت به مقدسات و قدیسین است که بنوبه خود نیازمند تجزیه و تحلیل و بررسیهای کارشناسانه است. شاید از این خواننده نما پرسیده باشند که چرا به برهنه شدن روی آورده و یقینآ پاسخ داده است که " اعتراض" - اعتراض به چه؟ - به وضع موجود. کدام وضع موجود؟ خواهیم شنید: به لزوم رعایت حجاب ، به محدودیّتهای روابط دختر و پسر و انگیزه هایی از این دست. عللی که بیش ازآنکه در حوزه اجتماعی قابل طبقه بندی باشد، مربوط به حوزه سیاسی است. بدیهی است که ایشان این اقدامات را به زعم خود، مبارزه سیاسی قلمداد می کند. در جنون و انحراف این اشخاص تردیدی نیست امّا باید دل برجوانانی سوزاند که با هر انگیزه ای سر بدنبال این دیوانگان و منحرفان نهاده اند.

همانطور که اشاره شد چنین رفتارهای ناهنجار و نامعقول با یک هدف مشخص صورت میگیرد که بر ان حرجی نیست. امّا رسانه ای کردن این رفتارها و هنجار شکنی ها برای گسترش دایره مخاطبان این افراد، دقیقآ همان است که برایش برنامه ریزی کرده اند. شرط عقل نیست که با هدف محکوم کردن این حرکات هم که باشد، دایره مخاطبان چند صد نفری را وسیع و وسیع تر کرد.بایکوت همه جانبه بهترین واکنشی است که رسانه ها باید از خود نشان دهند.
 
کلمات کلیدی : محمود صباغی
 
۱۳۹۳-۰۳-۲۹ ۱۱:۵۶:۱۷
خیلی ساده انگارانه به این رویداد فرهنگی نگاه می‌کنید جناب آقای صباغی!
شهرت! این آقا یک بار هتاکی کرد و مشهور شد. مجنون هم نیست و کاملا عاقل است. (2211682) (alef-13)