نظر منتشر شده
۲۰۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 222446
ضعف «مدیریت»ی مشترک روحانی و احمدی‌نژاد
علی بابایی، 23 فروردین 93
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۷
شاید کمتر کسی فکر میکرد که رئیس‌جمهور روحانی، برای چیزی مورد انتقاد قرار گیرد که سال‌ها خود از همین طریق رئیس جمهور احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده بود. بله! در مورد سبد کالا صحبت می‌کنم؛ یعنی همان صف‌های طویلی که عکس‌های گرفته‌شده از آن، حقیقتا مورد دستاویز رسانه های بیگانه و به نوعی موجب وهن نظام شدند.

اما چرا رئیس‌جمهور روحانی، که از قضا با شعار تدبیر نیز بر سر کار آمده است، دچار چنین بی‌تدبیری محسوسی می شود؟

در پاسخ باید بگویم که مقصر اصلی بی تدبیری های احمدی نژاد و روحانی، نه احمدی نژاد است و نه روحانی!. مقصر اصلی این بی تدبیری ها، عاملی پشت پرده است که با مشاوره غلط خود به آنها، موجب بی تدبیری های آنها گردیده است. البته اشتباه نکنید! منظورم افرادی نظیر مشایی یا ترکان نیست!. برای آشنایی با این عامل پشت پرده، ذکر ماجرای تاریخی زیر خالی از لطف نیست.

در تاریخ ثبت شده است که در جنگ جهانی اول و در نبردی تحت عنوان نبرد «پشندال» (Passchendaele)، در حدود ۲۵۰،۰۰۰ سرباز انگلیسی صرفا به دلیل نادیده گرفتن یک موضوع جزئی خیلی کوچک توسط برنامه ریزان ارتش انگلستان تلف شدند. ماجرا از این قرار بود: برنامۀ استراتژیک نبرد در دفتر مرکزی ارتش و در یک هوای «آفتابی» در حال تدوین بود درحالیکه عملیات اصلی نبرد در یک هوای «بارانی» در حال اجرا بود. به توصیف فلد (۱۹۵۹) تاریخدان معاصر از چگونگی تلف شدن یک چهارم میلیون سرباز در این جنگ توجه کنید:

"... برنامه‌ریزی نبرد پشندال، تقریبا با نادیده گرفتن کامل شرایطی که نبرد قرار بود در آن رخ دهد صورت گرفت. گفته شده است که در طول چهار ماهی که نبرد در حال انجام بود، هیچ افسر ارشدی از دفتر مرکزی ارتش حتی پایش را در منطقه پشندال نگذاشته بود ... تنها پس از اینکه نبرد به پایان رسید، آن موقع بود که رئیس برنامه‌ریزان ارتش دریافت که در تمام این مدت در حال هدایت سربازان در دریایی از گل بوده است ..."

و یا این توصیف استوکسبری (۱۹۸۱) یکی دیگر از تاریخدانان معاصر را در مورد شرایط جنگ پشندال درنظر بگیرید:
"... برنامۀ بزرگ جنگ، در حالی در هوای آفتابی تدوین میشد که در میدان اصلی نبرد، بطور مداوم باران بسیار شدیدی در حال باریدن بود، لوله تفنگها مسدود شده بود، و سربازان مجبور بودند تجهیزات سنگینی را در دریایی از گل حمل کنند و زخمی ها نیز قابل جابجایی نبودند. اما جنگ همچنان ادامه می یافت و جالب اینکه افسران ارشد دائما احساس تاسف میکردند که چرا پیاده نظام خط مقدم، روحیه شجاعانه بیشتری از خود نشان نمیدهند و برای دستورات آنها احترامی قائل نیستند ... اما پس از آنکه سکوت همه جای پشندال را فرا گرفت، یکی از افسران ارشد برنامه‌ریز ارتش به محل نبرد رفت تا آنجا را از نزدیک مشاهده کند. او برای مدتی به دریای گلِ تشکیل شده در پشندال چشم دوخت و سپس با خود گفت «خدای من! آیا ما سربازانمان را در چنین دریایی از گِل به پیشروی دستور میدادیم؟». سپس او بی اختیار شروع به گریستن کرد ..."

اما متهم اصلی این تراژدی را چه کسی باید دانست؟ ژنرال هایگ فرمانده ارتش بریتانیا در جنگ پشندال؟ در پاسخ باید گفت که «قطعا!»؛ ولی حقیقت آن است که او تنها متهم اصلی این تراژدی نیست و در پشت سر او متهم دیگری نیز وجود دارد: سنت دیرینه ای در ارتش که معتقد به جدا بودن «استراتژی» از «تاکتیک»، جدا بودن «تدوین» از «اجرا»، و جدا بودن «فکر» از «عمل» است. تاریخ نگاری فلد (۱۹۵۹) در مورد سازمانهای نظامی سنتی، این سنت دیرینه را بهتر توضیح می دهد:
"... در سازمانهای نظامی سنتی، همواره تمایز دقیق و خدشه‌ناپذیری میان دو گروه وجود داشته است: گروه اول، افسرانی بودند که در پشت جبهه قرار داشتند و تدوین برنامۀ جنگ و هدایت آن بر عهده آنان بود و گروه دوم، جنجگویان خط مقدم بودند که علیرغم تجربۀ ازنزدیکِ خود با میدان نبرد، تنها می بایست برنامه‌هایی که به آنها محول میشد را اجرا میکردند. گروه اول، تصمیم می گرفت و گروه دوم، اطاعت میکرد ... این سازمانهای نظامی سنتی، بطور واضح، ارزش بیشتری برای «منطق» در برابر کسب «تجربه» قائل بودند و گروه اول (افسران) را بر گروه دوم (جنگجویان) چیرگی می دادند ... اما مشکل اصلی این تقسیم بندی اینجاست که شرایطی که برای فعالیت ذهنی منطقیِ گروه اول مناسب بود (یعنی یک شرایط آرام و ایزوله) دقیقا در نقطۀ مقابل شرایطی قرار داشت که گروه دوم در هنگام جنگ با آن روبرو بود (یعنی آشفتگی و درگیر بودن). بنابراین، شرایطی که برنامه ها در آن طراحی میشد با شرایطی که برنامه‌ها در آن اجرا میشد، شرایطی کاملا متفاوت بود ..."


به این ترتیب، در نبرد پشندال، چیزی که در ابتدا موضوعی تاکتیکی (و نه استراتژیک) محسوب میشد در عمل و واقعیت به موضوعی بسیار استراتژیک تبدیل شد؛ یا بهتر بگوییم، برنامه ای که ابتدا استراتژیک و کاملا مطلوب مینمود در عمل و واقعیت و از نظر تاکتیکی غیرممکن شد. اما استراتژیستهای ارتش که خود را از عمل و واقعیت جدا کرده بودند هرگز متوجه این موضوع نشدند و در نتیجۀ آن، یک چهارم میلیون سرباز در نبرد پشندال تلف شدند.

متوجه شدید عاملی اصلی اشتباهات گاه مضحک احمدی نژاد یا روحانی چه بوده است؟ بله! آن عامل اصلی پشت پرده، «جدایی فکر از عملِ» آقایانِ برنامه ریز در کشور است که آنها را از توجه به جزئیات به ظاهر کم اهمیت ولی درواقع بسیار با اهمیت باز میدارد. در جلسات برنامه ریزی روسای جمهور عزیز ما، همه چیز در ابتدا بر روی کاغذ و درون اتاقهای دربسته، کاملا ایده آل به نظر رسیده است: [در مورد رئیس جمهور روحانی:] مردم را شناسایی میکنیم، سپس به آنها سبدی متشکل از ارزاق میدهیم و کارمان انجام میشود. به همین راحتی! [یا در مورد رئیس جمهور احمدی نژاد:] میرویم سازمان ملل و با یک سخنرانی آتشین، جهان را تکان میدهیم و غربیها هم هیچکاری نمیتوانند بکنند چون مبادلات ما بر حسب واحدی غیر از دلار است. به همین راحتی!. [یا در مورد دوستان دیگر برنامه ریزمان در نهادهای سیاستگذار دیگر:] به مردم سکه میدهیم و خانواده ها کرور کرور به ازدیاد نسل خود خواهند پرداخت. به همین راحتی!]

اما خوب همانطور که همه میدانیم هیچکدام از موارد فوق، به آن راحتی که دوستان فکر میکردند رخ نداد!:
رئیس جمهور روحانی متوجه نبود که موضوعی خیلی جزئی و به ظاهر کم اهمیت، در نهایت موجب تمسخر خود او و یکی از بزرگترین بی آبرویی های نظام در چند سال اخیر خواهد شد: در ایران، از دبستان گرفته تا مساجد و تا ادارات، فرهنگی وجود دارد که طبق آن، همه افراد حتی افراد متمول، برای گرفتن هر نوع چیز رایگان همدیگر را هل میدهند!
رئیس جمهور احمدی نژاد متوجه نبود که کلیه مبادلات مالی جهان بر روی یک سیستم کوچک اما بسیار مهم یعنی سیستم سوئیفت بین المللی در جریان است و کنترل آن نیز بطور کامل در دستان کشورهای متخاصم ماست.

و دوستان دیگر برنامه ریزمان در نهادهای سیاستگذار دیگر نیز متوجه این نکته کوچک نبودند که از قضا در ایران، این خانواده های متمول هستند که از نرخ زاد و ولد کمتری برخوردارند و بیشترین نرخ زاد و ولد متعلق به تهیدستان کشور است!

اما برخلاف برنامه ریزان عزیز کشورمان، محمد یونسِ بنگلادشیِ مسلمان، خالق یکی از بزرگترین نوآوریهای اجتماعی جهان (یعنی مفهوم کسب وکارهای اجتماعی که حتی میتوان آن را نوعی مکتب اقتصادی جدید نیز به حساب آورد) بخوبی میدانست که برای یک نوآوری بزرگ، به چیزی بیش از تفکر صرف درون اتاقهای دربسته نیاز است؛ او بخوبی میدانست که یک نوآوری بزرگ، از درگیر شدن با همین جزئیات کوچک در دنیای واقعی است که حاصل میشود:
در سال ۱۹۷۴، بنگلادش دچار یک قحطی سراسری شد. دانشگاهی که من به‌عنوان مدیر دانشکده اقتصاد در آنجا مشغول خدمت و تدریس بودم، در جنوب شرقی کشور و در فاصله ای بسیار دور از مرکز قحطی واقع شده بود. از این رو در اوایل، اخبار روزنامه ها در مورد گرسنگی و مرگ و میر در روستاهای دورافتادۀ شمال کشور، توجه ما را چندان به خود جلب نمی کرد. اما ناگهان در ایستگاه های راه آهن و اتوبوس پایتخت بنگلادش، یعنی شهر «داکا»، مردمی اسکلت گونه ظاهر شدند. چیزی نگذشت که این جمعیت اندک، تبدیل به انبوهی از مردم شد. مردم گرسنه، همه جا دیده می شدند. آنها اغلب اوقات به گونه ای بی حرکت نشسته بودند که اگر کسی به آنها می-نگریست، نمی توانست از زنده یا مرده بودن شان مطمئن باشد. همه آنها، مردان، زنان، و کودکان، به شکل هم درآمده بودند. افراد پیر همچون کودکان، و کودکان همچون افراد پیر به نظر می آمدند.

مردم گرسنه، هیچ شعاری در اعتراض به وضعیت خود سر نمی دادند. آنها حتی از ما، یعنی مردم سیر شهری، تقاضای هیچ كمكی نداشتند. آنها فقط با سکوت تمام بر روی پله های ورودی خانه های ما می خوابیدند و انتظار مرگ را می كشیدند.

قبل از آنکه این وقایع را از نزدیک مشاهده کنم، هیجان بسیار زیادی در آموزش تئوری های اقتصادی به دانشجویان، در خود احساس میکردم؛ تئوری هایی مشهور و برجسته که گفته شده بود می توانند همه مسائل و مشکلات اجتماعی را به شكل هوشمندانه ای علاج و درمان کنند. اما در سال ۱۹۷۴ و پس از مشاهده شرایط وحشتناک قحطی در بنگلادش، فکر کردن به ادامه فعالیت آکادمیک باعث می شد سراسر وجودم سرشار از اضطراب شود. مرتب از خود می پرسیدم که این تئوری های پیچیده اقتصادی چه فایده ای خواهند داشت وقتی که مردم بسیاری در ورودی و کناره های راهروی دانشگاه محل تدریس من، در حال مرگ بودند؛ آن هم مرگی وحشتناک بر اثر گرسنگی.

درس های من بیشتر شبیه فیلم های آمریکایی بودند؛ فیلم هایی که در آنها همیشه شخصیت های خوب پیروز می شوند. اما هنگامی که از کلاس و فضای نسبتاً مرفه حاکم در محیط های آکادمیک بیرون زدم، تازه آن زمان بود که با واقعیت های موجود در خیابانهای شهر روبرو شدم؛ جایی که برخلاف فیلم های آمریکایی، شخصیت های خوب بی رحمانه از بین می رفتند و شکست می خوردند و جایی که زندگی روزمره، هر روز بیش از دیروز رو به وخامت می گذاشت و فقیران هر روز فقیرتر می شدند.

در تئوری های اقتصادی کلاس من، هیچ چیزی شبیه به زندگی پیرامونمان وجود نداشت. من چگونه می توانستم به دانشجویانم بگویم داستان های واقعی پیرامون زندگی خود را به نام «اقتصاد» باور کنند؟ می خواستم تا از زندگی دانشگاهی و آکادمیک خود رها شوم. نیاز داشتم تا از این تئوری ها و کتاب های درسی فرار کرده و «اقتصادِ» زندگی یک فقیر را در واقعیت و از نزدیک کشف کنم.

شاید خوش شانس بودم که روستایی به نام «جبرا» در نزدیکی دانشگاهم قرار داشت. نزدیکی روستای فقیر جبرا به من، این روستا را به نمونه ای کامل برای سیر مطالعاتی جدیدم تبدیل کرد. تصمیم گرفته بودم تا دوباره و از نو، تبدیل به یک دانشجو شوم ولی این بار مردم جبرا اساتید من باشند. با خود عهد بستم تا آنجا که امکان دارد در مورد دهکده به یادگیری بپردازم. در آن سالها، نظام آموزشی رایج در دانشگاه ها فاصله ای بسیار عمیق میان دانشجویان و واقعیات زندگی در بنگلادش ایجاد کرده بود. از این رو می خواستم به جای تدریس کتاب های معمول، چگونگی درک و فهم زندگی یک فقیر بنگلادشی را به دانشجویان خود یاد دهم.

واقعیت آن است که وقتی همچون یک پرنده، به زمین از بالا نگاه می کنید و می پندارید که در کف دستانتان قرار دارد، تکبر شما را فرا خواهد گرفت و دیگر درک نخواهید کرد که بسیاری از چیزها از فاصله دور، مبهم و در هاله-ای از مه دیده خواهند شد. اما در عوض، من سعی کردم همچون یک کرم، زمین را از نزدیک ترین فاصله ممکن ببینم. امیدوار بودم اگر فقر را از نزدیک مطالعه کنم، درک عمیق تری از آن بدست آورم.

پس شاید بهتر باشد هر چه زودتر، همه ما، از برنامه ریزان عزیز کشور گرفته تا خود من، به جای ساعتها فکر درون اتاقهای دربسته، چند دقیقه ای هم پای خود را درون دنیای واقعیات بگذاریم تا بتوانیم بیشتر در مورد همین جزئیاتِ از قضا استراتژیک آگاهی کسب کنیم؛ و شاید بهتر باشد هر چه زودتر با عامل پشت پردۀ تمام بی تدبیری های کشور (و بی تدبیری-های بعدی!) یعنی «جدایی فکر از عمل» خداحافظی کنیم. به امید یکی شدن فکر و عمل؛ و به امید داشتن لحظاتی هیجان انگیز با جزئیات استراتژیک!
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۱۹:۲۴
چه عجب یه مطلب خوب ... (2074178) (alef-13)
 
بیطرف با یک سوال (آرزوهای بزرگ)
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۴۴:۳۳
یادم میاید 2 ماه پیش خبرنگاران از اقای وزیر اقتصاد پرسیدند: آیا افزایش سود سپرده بانکی با موافقت شما انجام شده؟ که البته با کمال تعجب ایشان پاسخ دادند سود افزایش نیافته! با اصرار خبرنگاران بر اینکه در و دیوار بانکها پر از اطلاعیه در این مورد است که ایشان پاسخ دادند فیلم و عکس برایم به دفترم ارسال کنید!

این جدایی اساتید دانشمند اما بی تجربه و کار میدانی در حوزه اقتصاد، آفت بزرگی است که بنظرم اوضاع بحرانزده اقتصاد ما را سامان نخواهد داد.

برای من این سوال در موارد ذیل مطرح هست که اگر دوستی منو راهنمایی کنه، ممنونش میشم
1- می خواهیم جمعیت کشور در سالهای آتی به 150 میلیون (هم جمعیت فعلی کشور آلمان با رتبه 1 صنعت و تولید در اروپا) برسه. ولی برای خانوارهای کنونی هم خانه و امکانات و شغل و درآمد نداریم.

2- می خواهیم قطب گردشگری در منطقه شویم ولی حتی دستشویی بین راهی نداریم (بقیه امکانات رفاهی تسهیلاتی پیشکش)

3- می خواهیم در نانو تکنولوژی و دانش و علوم روز، سرآمد جهان شویم اما رانت 3000 دانشجوی دکتری و تعداد متنابهی بورس کارشناسی ارشد به دوستان و اقوام و مدیران خاص (بدون شایستگی علمی) می دهیم و در مقابل جوانان تیزهوش و مستعد را به فرار به کشورهای دیگر وادار می کنیم.

4- صاحبان صنایع می نالند که رشد تولید و صنعت منفی 9 شده ولی شاخص اصلی بورس سهام متعلق به همان صنایع ورشکسته را مدیران بورس چنان بالا میبرند که جهانیان انگشت به دهان می مانند.

5- می گوییم رانت، ویژه خواری، فساد اداری مالی آفت اقتصاد کشور شده اما همچنان مدیرانی که مسبب این وضع بوده اند را بر سر کار نگه می داریم

6- می خواهیم فرهنگ غنی اسلامی را در جامعه داشته باشیم و مردم را با مضامین اخلاقی آشنا کنیم، اما فرزندان بالغ خانواده در خانه ای پرورش می یابند که امکان جداسازی حریم فیزیکی خصوصی زن و شوهر با فرزندان نیست.

7- مرتب فریاد داریم که افراد و مدیران فاسد، بیت المال را به تاراج بردند و لیستها در جیب داریم اما سیستم های بازرسی و نظارت حرفه ای نداریم و آنچه هم فعلا هست واکنشی ندارند.

7- در سخنرانی ها همه می نالند از گرانی های دولتهای قبلی، اما مرحله 2 هدفمندی را به اجرا میگذاریم که از سیر تا پیاز را هم تحت تاثیر آن قرار می گیرد و گران می شود.
و مواردی بسیار شبیه اینها

سوال مشخص من این است که
چرا اینقدر آرزوهای بزرگ داریم وقتی برنامه و ساز و کار اقتصادی فرهنگی اجتماعی نداریم؟ وقتی هنوز از مدیرانی در اقتصاد استفاده می کنیم که کارنامه 8 سال گذشته شان مردودی بوده.؟ وقتی مدیری موفق نظیر ظریف در بخشهای دیگر نداریم؟ وقتی دایره مدیران در تعداد مشخصی قرار دارد و مدام تکرار می شوند؟ وقتی هنوز از مدیرانی در اقتصاد استفاده می کنیم که کارنامه 8 سال گذشته شان مردودی بوده.

با آرزوی برآورده شدن این آرزوهای بزرگ (2074441) (alef-10)
 
بهار
۱۳۹۳-۰۱-۲۵ ۱۴:۵۳:۲۰
با تمام موارد موفقم. البته مورد 7 به اصرار مجلس توسط دولت اجرا شده است و این اشکال در اصل بر میگرده به مجلس... (2078987) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۳۰ ۰۳:۰۸:۵۲
زمان احمدی نژاد هم در مورد بند هفت از این حرف و توجیه ها میزدی؟ (2087418) (alef-10)
 
شهروند انقلابي
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۱۱:۴۳
با سلام تنها و تنها يك مشكل از ساختار غلط را بازگو كرد ضعف مديريت كه هر كس كه در ايران زندكي ميكند به ضعف غلط مديريتي واقف است ضعفهاي زيادي در اين ساختار و پيكر غلط است كه از خاطرات نويسنده بيشتر نمايان و اشكار است (2074510) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۴:۵۴
شهروند انقلابی!!!تو رو به قرآن تو کار و زندگی نداری؟؟؟؟من هر مطلبی رو باز میکنم حداقل 10 تا کامنت به اسم تو هست !!!آقا برو به زندگیت برس البته اگه زندگیت با این کارا می چرخه که هیچی دیگه اضافه کاری دوبل میکنی!!!!! (2074908) (alef-13)
 
کریم همکار
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۹:۴۶:۴۶
اظهار نظر شهروند انقلابی منطقی تر از تو می باشد .مرتب به این آقا ایراد می گیرید .کامنت تان را پر از علامت سئوال و تعجب می کنید .حق یک اظهار نظر ساده هم ازاو دارید سلب می کنید .سایت الف تشخیص داده است که کامنت او را پخش کند .تو چرا ناراحتی ؟.عده معدودی تو ایران صاحب همه چیز هستند . از مال ومنال بگیر تا منزلت ومقام .بگذار یک وجب جا در فضای مجازی هم به شهروند انقلابی برسد.چقدر با نخوت به مردم نگاه می کنید؟.به قول نویسنده این مقاله از آسمان بیائید پایین و ازپایین به مردم نگاه کنید. (2075970) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۰۸:۲۳
عزیزم در بساری موارد هست که ساختار بی تاثیره و ضعف مدیریت فردیست مثال عینی این موضوع ازمون های استخدامی اخیر در دولت قبل مجوز صادر شد هزاران جوان امتحان دادند پذیرفته شدند و یا در مرحله مصاحبه بودند که دولت عوض شد اقای نوبخت کلهم اجمعین رو باطل کرد بعد گفت تامین اعتبار برای بودجه 93 تو بودجه هم تامین اعتبار نکرد الان داره میگه هر دستگاهی تامین اعتبار شده باشه میتونه نفرات رو به کار بگیره!!!!
متاسفانه اقای احمد توکلی که تنها امید قشر بی پارتی هم بود کاملا منفعل عمل کرد (2075066) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۰:۵۲:۳۱
دوستان طرفدار احمدی نژاد اصلا کار نداریم بعد احمدی نژاد چه کسی سرکار امده من خودم رای ندادم اما فرض کنیم زمان در مرداد ماه سال92 متوقف شده شما اول بیایید رشد منفی 6 درصدی و اون همه اختلاس و 14 هزار شغل تولید شده در سال و تورم بالای 40 درصدد و..را به ملت جواب بدهید هر وقت که این قضیه با نفت 140 دلاری توجیه شد اون موقع میریمسراغ رئیس جمهور بعدی
والله بخدا زشته شما اخه چه عملکری داشته اید که اینطور به رئیس جمهور بعدی حمله میکنید؟اصلا رشد اقتصادی ما بشود 0 هم از زمان احمدی که منفی 6 درصد بود هم بهتره
من دعوت میکنم شما را به تعمق در این امار:
رشد اقتصادی -6
اشتغال 14 هزار در سال
تورم بالای 40 و در واقع 100 درصد
دلار 6 ماه 3000 تومان
اخه یه کم فقط یه ذذره انصاف هم ادم داشته باشه از خودش میپرسه خدایا من دارم از چه چیز دفاع می کنم عزیز من امار ماله خود دولت قبله نزنید این حرفهای جوک رو بیایید با عدد و رقم بگویید احمدی ناد اینگونه بود دولت جدید اینطور است
اخه این عمملکرد چه دفاعی دا ره بخدا من دلم میسوزه حداقل کمک کنید دولت فعلیتون به جایی برسه کسی در دنیا دلش به حال ما میسوزه
واقعا خجالت اوره یه ده دقیقه بنشینید به این اعدا دقت کنید بخدا اینا برا من و شما عده برا خیلیها بیکاری و ا دست دادن قدرت خریده بخدا خیلی ها الان توان خرید گوشت ندارند نان هم گرونه ... (2075256) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۰۵:۴۷
بعداز حمله احمدی نژاد به ایران درسال ۸۴ واشغال این کشور بدست عوامل رانتخوار

ومفسدین وغارتگران بمدت ۸سال وسقوط پول ملی وکاهش قدرت خرید رعایاودهک

دهکهای مختلف با ازاد سازی کشور توسط قوای تدبیر وامید ملت ذوق زده برای ---

دریافت سبد کالا هجوم اوردند واینچنین بود که ان شد. (2074652) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۰۸:۱۰
احمدی نژاد از کره ی مریخ نیامده بود که برادر.
او هم مدیری بود پرورش یافته مدیران قبلی اش و تحت برنامه های 5 ساله مصوب مجلس کار میکرد.
اگر بخواهید ایرادی بگیرید از عملکرد او، ناچارید مقامات ناظر بر کار دولت مثل مجلس شورای نگهبان و قوه قضاییه و سازمان بازرسی را مورد سوال قرار دهید.

همین حالا هم اگر در مجموعه ای از سازمانهای اقتصادی تحت نظارت امور اقتصادی دارایی مدیر فاسدی پیدا شود (که متاسفانه پیدا می شود) مقصر اصلی مقام ناظر اوست که نظارت کافی نکرده.
لذا می خواهم بگویم همانقدر که هاله ی نور احمدی نژاد غیر عقلایی و توهین به شعور مخاطب بود، دفاع چشم بسته از مدیریت فعلی هم همانطور است.
چه بسا که احمدی نژاد هم در دوران خودش مدافعینی نظیر شما داشت. (2074786) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۱:۵۴:۱۶
از کره مریخ نیامده بود اما خانم فاطمه رجبی ایشان را معجزه قرن ببستم خواندند که البته حقیقت هم داشت واین همه بلا سرمون اومد (2075380) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۵۷:۵۲
تنها اصلاحی که به متن شما دارم این است که ایشان کلا برنامه 5 ساله تدوین شده در دولت آقای خاتمی را قبول نداشت و اجرا نکرد و اصلا برنامه دوست نداشت بیشتر دوست داشت آزاد باشد! (2075499) (alef-10)
 
محسن
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۲:۱۸:۱۲
از کجا اینقدر مطمئنی که از کره مریخ نیامده بود؟! (2076371) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۳:۰۹:۴۷
این دیگه چشم بستن واضح به روی حقایقه. احمدی نژاد نه براساس برنامه های مصوب 5 ساله کارکرد، نه به اصل 44 اعتقاد داشت و نه به ایران 1404 چون به هیچکدومش اعتقاد نداشت. انقدر دیگه واضح حقایق رو وارونه جلوه ندید. (2076537) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۰۸:۰۱
صبر کن و تدبیر رو هم ببین، فقط امیدوارم چراغ دست نگیریم و دنبال دکتر بگردیم. (2075065) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۴۲:۳۱
دنبال دکتر بگردیم !! زرشک !! بنا به اعلام مجلس هزینه تحقیق و تفحص اختلاس

ها و رانت های زمان دولت نهم و دهم بالغ بر 2 میلیارد تومان است !! ببین چقدر

اختلاس کردن که برای تعیین میزان اختلاس 2 میلیارد پول لازمه !!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2075463) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۰۹:۴۷
احمدی نژاذ فردی بود که از میان همین مردم آمد. دقیقا نمونه بارز ملت ایران بود. (2075069) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۲۰:۵۰
حتماً شما نمونه‌ی بارز بودید اما من به عنوان یکی از ملت نه! (2075094) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۲۸:۱۰
البته قبل از حمله احمدی نژاد در طی سه دوره حاکمیت سردار سازندگی - سردار اصلاحات وقهرمان توزیع کوپن ارزش پول ملی ایران 80 برابر کاهش یافت تا مجموع نیروهای توانمند وانقلابی همراه آن ها رکوردی را ثبت کنند که تا صد ها قرن از دسترس همه مدیران جهان دور است بر این اساس در دانشگاه تهران دوره تضعیف ارزش پولی توسط این بزرگواران تدریس می شود ضمنا انصراف دهندگان از یارانه نقدی رایگان پذیرش می گردند
ستاد تضعیف پول ملی - بزرگ سازی دولت - دولتی کردن نفت وگاز ومعادن وحق ارتفاق دولت
اسپانسر این دوره است (2075434) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۱۸:۲۵
طرف زده کل مملکت رو ترکونده !! از سیاست خارجی و اقتصاد بگیر تا فرهنگ ودانش !! انوقت اونهمه خرابکاریاحمدی نژاد رو با یک نوبت سبد کالا یکی میکنید !!! (2074689) (alef-13)
 
aria
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۴۹:۲۰
دکتر شما و تدبیرش رو مبینیم
1- ترکمنچای دوم
2- صف سبد کالا
3-دروغ های مکرر در خصوص شیب ملایم افزایش قیمت
4- افزایش خلاف مقررات حقوق کارگران و کارمندان ( کاملا مخالف شعار انتخاباتی)
5- دروغ مربوط به کاهش قیمت دارو و خدمات پزشکی
6- آخرین پرده ثبت نام بیهوده یارانه ها صرفا جهت سرگرمی ملت امیدوار به تدبیر
خیلی دیگه هست و خیلی دیگه خواهد آمد (2075479) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۵:۵۹:۰۶
درهمین یه سبد کالا اینقد ضعف بود که جای همه ضعف های جزئی احمدی نژادرو پرکرد ورودست همه زد . از توزیع آن که فقط قشر کارمند وکمیته وتهزیستی رودید دیگه اون روستایی که نانش رو به سختی درمیاره وتحت پوشش هیچ نهادی نیست تواین مملکت آدم حساب نکرد تا اون صف ها و..... (2075760) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۹:۴۱:۵۴
هم ضعفهای احمدی نژاد که البته خیلی جزئی هم بودند!! مثل واریز نشدن 100 تا 150 میلیارد دلار درامد ملی به خزانه!!!!!!!!!!! (2077889) (alef-10)
 
حمید صحرایی
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۷:۵۹
گفتن، من یک زمین خریدم و ساختمان ساختم، تشکیل شده از دو جمله ساده ولی در عمل خرید زمین فراهم کردن پول و گرفتن جواز و تخریب، تهیه نقشه گود برداری اسکلت بندی شکایت همسایه ها سر و کله زدن با مصالح فروش معمار و بنا و کارگر و مهندس تا گرفتن پایان کار یک دنیا کار است.پیوسته مشاورین کارا و به درد بخور هستند که با انالیز کردن امور و دیدن نقاط تاریک باز تکرار میکنم نقاط تاریک دست به ارایه نظر بدهند این مشکل مشترک مسئولین است. این مسیله نه در سبد بلکه کلیه راهکار های دولت سایه انداخته تمام دیدگاههای دولت در مسایل مختلف غالبا به هدف نمیرسد و تمام دلیلش ندیدن مشکلات اجرایی و عدم محاسبه عکس العمل افراد جامعه یا افراد مقابل ان طرح است. (2074926) (alef-10)
 
بیژن
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۱۲:۰۷
من در عجبم آقای نکته سنج در هشت سال پیش که درب تمامی اصناف گِل گرفته شد، تولیدی ها با برنامه ریزی های غلط تعطیل شدند، کشاورزی به بدترین وضعیت افتاد، کارخانجات به ورطه ورشکستگی کشیده شدند و ... و گداپروری در بالاترین وجوه بوجود آمده و قوت گرفت کجا بودند که امروز اینچنین یکی از بهترین مدیران کشور را با کسی که تنها ادعای مدیریت داشت اینچنین به صورت قیاس مع الفارق مقایسه می کنند.
کسانی که در اقتصاد کمترین مطالعه ای دارند به خوبی می دانند که ارائه اجناس و موارد مورد نیاز مردم به صورت غیرنقدی هرچند کم و کوچک چه نتایج مثبتی در کاهش تورم و کمک به اقشار کم درآمد دارد همچنانکه پرداخت یک ریال پول نقد چگونه مشکل بوجود می آورد.
برادران بهانه گیر بهتر است به جای کودکان بهانه گیر اندکی بزرگ فکر کنند. از تقوای الهی به دور است که وقتی می خواهیم کسی را تخریب کنیم اینچنین ابزاری عمل کنیم (2074962) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۰۹:۴۲
کنتر که نداره، همین طور از خودت دروغ بساز.

شما واقعا خجالت نمی کشید، بیشترین سازندگی و ساخت وساز در کشور در دوره احمدی نژاد بود. (2075068) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۲۱:۴۶
منظورت 3000 طرح ناتمام عمرانی است یا منظورت صدها مصوبه‌ی هیأت دولت است که ظرف دو ساعت انجام می‌شد؟

دکتر لاریجانی هم از این طرح‌های شروع نشده و نیمه‌تمام گلایه کرده بودند. (2075097) (alef-10)
 
میثم
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۰:۲۳:۱۶
نه بابا؟ جون من؟ (2075193) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۱:۲۰:۵۰
اولا ساخت وساز تنها که ملاک نیست بلکه ساخت وساز به چه قیمتی انجام شده است . ثانیا ساخت وساز هم یک فعالیت است که میتواند مثل فعالیتهای امثال بابک زنجانی منجر به سود خود او شود. (2075313) (alef-10)
 
lمسعود
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۳:۰۲:۲۱
سلام. اصحاب کهف هم که بعد از سیصد سال از خواب بیدار شدند تورم وگرانی که ما تو این چند سال دیدیم و ندیدند. (2075514) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۳:۴۰:۴۸
ناشناس 19:09. رو که نیست سنگ پای قزوینه! (2075575) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۳:۴۶:۴۹
به علامت مثبت نگاه کن تا بفهمی کی راست میگه کی دروغ؟ (2075586) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۶:۵۹:۴۴
بیشترین درآمد نفت ایران زمان این آقا بوده. میشه بگی کجای این مملکتو ساخت؟؟ (2075769) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۷:۴۳:۴۷
1- بیژن جان انگار این 8 سال گذشته توی این مملکت نبودی یا حداقل کار اقتصادی نمیکردی. دولت قبل اشتباه داشت ولی نه اینجوری که شما نوشتی.
2- کسانی که کمترین مطاله در اقتصاد دارند (برخلاف شما) معتقدند رفاه ناشی از پرداختهای نقدی خیلی بیشتر از غیرنقدی است.
3-مشکل اصلی یارانه ها، نقدی یا غیرنقدی بودن آن نبود. کسری بودجه بیش از حد دولت بود. جهت اطلاع، کسری بودجه همیشه بد نیست. اما باید متناسب با سایر عملگرهای اقتصادی باشد. (2075789) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۹:۴۹:۲۳
مثل اینکه شما در این کشور نبودی!!!
اتفقا کسانی که کمترین اطلاعات اقتصادی دارند- نه مثل شما که مدعی هستی و کمترین اطلاع را نداری-
معتقدن یارانه نقدی باعث تورم شده و تورم نابود کننده رفاه عمومی است!!!

کسری بودجه!!! این یکی از خنده دار ترین حرفها است!!! احمدی نژاد بطور معدل سالانه درامدی حدود 130 میلیارد دلار ، ناشی از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و گاز و فروش شرکتهای دولتی داشت!!!! آنوقت کسر بودجه!!

البته با داشتن درامد نجومی!! کسری بودجه از چنین معجزه هزاره سومی بعید نیست!! (2077923) (alef-10)
 
شهروند
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۰:۱۳:۱۶
قبل دولت 8 ساله ی احمدی نژاد...ما به فکر گرونی دلار و درهم نبودیم ما به فکر گرون شدنه خونه نبودیم....بعد نابود شدن ایران در دوران 8 ساله وقاتی بکی تمام سرمایه های کشور رو به باد داده وقتی یکی نفس قشر ضعیف و کم درامد رو گرفته که دیگه جون کار کردن ندارن...فقط برای این کار میکنن که از گرسنگی تلف شدن بچه هاشونو نبینن....می خوای تو کمتر از یکسال جناب روحانی بیاد همه ی هشت سال تخریب رو یه جا درست کنه؟؟؟؟با ادم های که رمق زندگی کردن ندارن؟؟؟یا کارگرانی که با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن؟؟؟؟تو یک سال نمیشه 8 سال تخریب رو ساخت و این بادتون باشه که تخریب راحت تر از ساختنه (2076035) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۹:۴۸:۵۳
بیشترین فساد تاریخ در این دولت بود!
کسی باید خجالت بکشد که از دست اندر کاران فسا حمایت میکند!

علاوه بر اختلاس های 3000 و 9000 و .... میلیارد تومانی، هنوز تکلیف بیش از 100

میلیارد دلار که به خزانه واریز نشده معلوم نیست!! !! و تو فکر میکنی کنتور نداره!! البته باسواد عزیز!!! کنتور صحیح است نه کنتر!!!! (2077920) (alef-10)
 
aria
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۵۴:۱۰
لاقل عزت نفس آدما تو صف مورد توهین قرار نگرفت !
لاقل محترمانه انصراف از یارانه رو اعلام کردن نه با تهدید و ارعاب!
لاقل ابر قدرتها از حرف ما حساب میبردن نه اینطوری به ریشمون بخندن!
لاقل به کشاورزمون اتکا داشتیم نه برنج هندی !
لاقل ..... (2075490) (alef-10)
 
امیر میخی
۱۳۹۳-۰۱-۲۵ ۰۶:۵۳:۴۵
ببخشید میشه یکی از موارد تهدید و ارعاب دولت را نام ببرید؟
میشه اسم یکی از ابرقدرتهایی را که از ما حساب می بردبفرمائید
میشه بفرمائید پای برنج هتندی از چه زمانی به ایران باز شد
میشه بفرمائید این کشاورزی ما در زمان چه کسی به کشاورزی چینی تبدیل شد
و به یکی از هزاران مورد از این سوالات جواب بدین (2078348) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۷:۵۰:۰۹
سیب زمینی چهار هزار تومان, بنزین لیتری هزار و خورده ای, توجه پاکستان به دیپلماسی در خصوص مرزبانان, افزایش تحریم ها , عدم پذیرش نماینده ایران در سازمان ملل, و . . . همگی نشانه های بی تدبیری مشاوران دولت تدبیر و امید. (2075797) (alef-10)
 
رضايي
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۱:۲۴:۱۴
ديدن كارهاي اقاي احمدي نژاد چشم بصيرت مي خواهد نه چشم فتنه (2076201) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۶:۵۷:۱۷
بهترنی مدیر مورد ادعای شما در سالیانی که زماندار بود و الان چه دستاوردی داشته است جز دیدن دم کدخدا؟؟؟/ راستی سامانه و ساختار سهمیه بندی بنزین و پرداخت یارانه که در دوران احمدی نژاد بدون هیچ هویت قبلی ایجاد شد با سامانه اعطای سبد کالا قابل قیاس است؟؟ این مدیر همه چیز دان شما جز تکرار مکرر لعن و نفرین به دولت قبل دستاورد دقیق و روشنشان بعد از هشت ماه چیست؟؟ جز بی آبرویی بیشتر و بدتر برای کشور؟؟؟ (2077420) (alef-10)
 
هیچ
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۲۸:۱۵
کشور ما بیشتر از تحریم, از ضعف مدیریت در رنج هست.دلار به 3110 رسیده ,من تولید کننده بر چه اساسی میتونم برنامه ریزی کنم,وقتی رییس کل بانک مرکزی میگه نوسان دلار رو کنترل میکنه اما در عمل شاهد نوسان 70تومانی در هر روز هستیم,قبل از عید بهانه نوسان قیمت و افزایش قیمت از2940به 3040, بالا بودن تقاضا به دلیل سفر های نوروزی بود (البته مدیریت واقعی یعنی همان زمان هم باید بانک مرکزی نوسان دلار را کنترل میکرد و )اکنون بهانه کاهش ارزش ریال چیست؟
توصیه من به دولتمردان اینه که نگدارند اعتماد مردم از این گروه نیز صلب شود که در ان صورت... (2074992) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۵۷:۲۵
اتفاقا روش احمدی نژاد خیلی بهتر بود، هر چند آثار تورمی اون بیشتر بود ولی آبروی ملت حفظ می شد.
تازه احمدی نژاد سال 91 به هر نفر از مستحقان حدود 80 هزار تومن عیدی داد در حالی که روحانی به هر "خانوار" یک سبد کالای 70 هزار تومنی داد! (2075053) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۲۳:۵۷
وااای چقدر شما نکته‌سنج هستید!!!
آنوقت دکتر روحانی که لفظ کم‌سواد را عنوان می‌کنند حضرات دادشان به فلک می‌رسد!

دوست همیشه‌منتقد! اثر تورمی بره بالا یعنی هر چی دادیم دوباره از جیب مستضعفان می‌گیریم. امثال بابک زنجانی و متمولان که ککشان نمی‌گزد! هر چه تورم بالاتر باشد، یعنی بیشتر از جیب مردم برداشته می‌شود.

الف عزیز خواهشاً منتشر کنید. (2075101) (alef-10)
 
ایرانی‌
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۴۹:۱۷
این نوشته یک مغلطه کامل است، مخصوصاً وقتی‌ دو مساله زیر را همسان سازی می‌کند:
"مردم را شناسایی میکنیم، سپس به آنها سبدی متشکل از ارزاق میدهیم و کارمان انجام میشود. به همین راحتی! [یا در مورد رئیس جمهور احمدی نژاد:] میرویم سازمان ملل و با یک سخنرانی آتشین، جهان را تکان میدهیم و غربیها هم هیچکاری نمیتوانند بکنند چون مبادلات ما بر حسب واحدی غیر از دلار است. به همین راحتی!."

آیا باز کردن دهان و بیرون ریختن ادبیات لمپنی که بسیاری از ایرانیان را ناراحت کرد با سبد کالا که در ذات کار خوبی‌ بود و البته می‌توانست بهتر انجام شود در یک سطح و از یک نوع هستند؟ نویسنده در ابتدا با طولانی نویسی از داستانی از جنگ جهانی‌ شروع می‌کند بعد گوزن و شقایق را با هم به صحرا میبرد و نتیجه می‌گیرد که این دو نفر دو نیمه از یک سیبند؛ حال عقبه نوشته‌هایشان را که چک میکنی‌ میبینی‌ در ۸ سال گذشته عمد‌تاً یا در مقابل اشکالات مدیریتی ساکت بوده یا مشغول مدح و ثنا. (2075478) (alef-10)
 
سينا
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۲۲:۰۵
اين مطلب و زمان انتشار آن خيلي مغرضانه است. اصولگرايان كه سالها خراب كاري هاي احمدي نژاد را ماست مالي ميكردند، چطور با لطايف الحيل، روحاني را با احمدي نژاد مقايسه ميكنن؟ چرا بيدار نمي شويد؟ (2074189) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۴۷:۲۹
برو بابا برای مردم احمدی نژاد و روحانی فرق ندارد هر کدام خراب کردند باید جواب بدهند خوب کار کردند هم طرفدارانشون مثل تو ملاک نیستند، ملاک رفاه مردمه، مردم دیگه دارن به بلوغ میرسند و رییس جمهور کارمند مردم است و باید به انها گزارش بدهد نه رییس آنها و نه محبوب و مراد انها (2074450) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۴۱:۵۸
دولت روحانی هنوز یک سال هم نشده که کارش را شروع کرده. شما انتظار معجزه دارید؟
معجزه هزاره سوم که کس دیگری بود!

می‌خواهی یک سری چیزها بازگو بشه؟
اینکه 700 میلیارد دلار درآمد نتیجه‌اش چه شد؟

می‌دانی چه شد؟ نمی‌دانی؟
تورم 44 درصدی؟ رشد اقتصادی -5.6 درصدی؟ اشتغال 14 هزار نفری؟ فساد 3000 میلیاردی؟ بابک زنجانی؟ 16 میلیارد دانشگاه ایرانیان؟
کم نیست؟ (2074873) (alef-13)
 
شهروند انقلابي
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۱۴:۲۴
با سلام فكر ميكني خودت بيدار هستي راستي شما حداقل ضعف مديريتي كه نويسنده بيان كرده نمي بيني پس حتما به عينك جامعه بيني ونياز داري تا از تعصب كور تو را نجات دهد (2074516) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۴۱:۰۷
كاش يه ذره مودب تر ميشدي (2074872) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۲۶:۰۸
اتفاقا به نظرم محمود در کار انفرادی و اجرا خیلی قوی بود و در برنامه ریزی ضعیف بود. اما حسن در کار جمعی و برنامه ریزی قوی است، اما در اجرای برنامه های خوب افتضاح است.
علتش هم واضح است. محمود یک نیروی صف بود، یعنی سابقه کاریش در استانداری بود. اما حسن یک نیروی ستادی و بروکرات است. (2074551) (alef-10)
 
کریم همکار
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۱:۱۱:۴۶
احمدی نژاد هم بی برنامه نبود .انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جزیی از استراتژی کلان احمدی نژاد بود .هدف او مرکز زدایی بود .او می خواست که اتوریته تهران را روی استان ها کم کند .با این کار احمدی نژاد موفق می شد، دست مدیران ارشد رقبا را از نهادهای اقتصادی کوتاه کند و صفحه شطرنج سیاست را به نفع تفکر خودش باز چیدمان کند .بنابراین لازم می دیدکه بعضی چیزهای به هم بریزد ، ولی برای ایجاد نظم جدید مصالح انسانی کافی و کادرهای با تجربه نداشت .او به افراد جدیدی امکان رشد در سیستم مدیریتی کلان کشور داد.برنامه ای هم برای کاهش ضریب جینی داشت .تا با جلب رضایت مردم بتواند با رقبایش از موضع قوی تری رقابت کند .البته شخصا هم دلبستگی بیشتری به اقشار ضعیف جامعه داشت .نهایتا در عمل توفیق چندانی بدست نیاورد.بخشی از این عدم توفیق مربوط می شد به قدرت اقتصادی رقبا که در کنترل او نبود .بخشی مربوط به عوامل خارجی و تحریم ها می شدو بخشی هم به ناتوانی او در سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی .اجمدی نژاد می توانست از همان ابتدا یارانه را به عنوان یک کمک به بخشی از جامعه در نظر بگیرد و نه حقی برای همه مردم .وبراساس این دیدگاه یارانه را مشمول حداقل 4میلیون از 20 میلیون خانوار نکند .وهزینه این 4 میلیون را فقط برای 1 سال اختصاص بدهد برای سوبسید به تولید.احمدی نژاد در سیاست خارجی هم بسیار اشتباه کرد .اودر اینحال که در عمل سیاست معتدلی داشت و حتی گاه محافظه کاری می کرد ( نمونه سوریه )،اما هو و جنجال زیادی راه انداخت .سیاست او در رابطه با عربستان و حتی امریکا تند وافراطی نبود اما این اعتدال نمود نداشت .امریکا هم آینده را از آن او نمی دید تا روی مذاکره با او حساب باز کند . (2076163) (alef-10)
 
سینا 2
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۲۶:۵۱
اگر به آنچه نوشته شده خوب دقت کنید اتفاقا می بینید که مساله اصلی یک ایده است پیوند فکر و عمل و نه دعوای اصلاح طلب و اصول گرا یا احمدی نژاد و روحانی. باید از سیاست زندگی بیرون بیاییم. چرا که مانع پذیرش آنچه منطقی و عقلانی است می شود. (2074705) (alef-10)
 
حمیدرضا
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۳۵:۵۲
جناب سینا محتوای مطلب را دقت کن این مریضی حتی در مورد سیاستهای پیش از انقلاب هم مصداق داشته و پس از انقلاب هم همینطور.
با نظر نویسنده کاملا موافقم و امیدوارم دست اندرکاران به این موضوع تامل بیشتری بکنند. (2074855) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۲۵:۰۶
ضعف احمدی نژاد در سهام عدالت و ضعف روحانی در سبد کالا بود . (2074195) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۴۸:۴۵
با این تفاوت که احمدی نژاد به اطمینان جیب پرش از دلارهای نفتی این کار را میکرد ولی روحانی نمیدانم؟ (2074453) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۳۷:۲۸
فروش نفت بود ولی پول در کار نبود که این دولت ادعا درامد بالای دولت قبل رو داره...
الانم اقای زنگه داره قشنگ نفت ومیفروشه ولی بجاش(برنج هندی،پاکستانی،سیب زمینی،کالای چینی،... (2075012) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۱۴:۱۴
میشه بگی چرا پول نبود؟ احیاناً کاغذپاره‌ها اثر خودشون رو نگذاشته بودند؟؟! (2075077) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۲۱:۳۲:۱۵
1-معدل کل درامد احمدی نژاد سالانه 130 ملیارد دلار بود!
2- واردات برنج هندی، به خاطر پاره نشدن!!! قطعنامه دان!! بود که به ناچار بابت نفت فروخته شده به هند، باید محصولی هندی میخریدیم.
3- از منطق شما احمدی نژای ها عجیب نیست که از به قول خودت "قشنگ..." ناراحتی!!! (2078140) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۸:۰۳:۴۸
داداش من کاری نداره این دولت که دیپلماسی مطلوبی با جامعه جهانی داره , تحریم ها هم که به حمد الله به کلی برداشته شده ,قشر مرفه هم دوستدار دولت تدبیر و امید, همه کارشناسان و نخبگان که در دوران احمدی نژاد کنار کشیده بودند پای کارند و دولت دست افراد کم تجربه نیست , پس حالا که شرایط بسیار مساعد تره و اقایان هاشمی, خاتمی و. . . هم حمایت می کنند بسم ا . . . پیش به سوی پیشرفت. (2075807) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۲۱:۴۶:۲۳
ساختن بسیار مشکل تر از ویران کردن است ولی به حول و قوه الهی علائم آینده خوب است.
کاهش تورم 44% به 35% و قیمت دلار نزدیک به 4000 تومانیِ در حال صعود! و سکه 1.5 ملیونیِ در حال صعود بود.
همه اینها در اثرات توقف اقدامات نابخردانه دولت قبلی بود، برنامه های روحانی کم کم اثرات مثبت خود را نمایان میکنند. (2078165) (alef-10)
 
کم سواد
۱۳۹۳-۰۱-۲۶ ۰۶:۵۴:۱۰
من سوات ندارم در صد مرصد هم بلد نیستم ولی تو اخبار شنیدم دلار می خواست ارزون بشه اقای سیف نگذاشت تنها غذای ما هم که سیب زمینی بود از کیلویی هزار و پونصد رسیده به چهار هزار تومن اتوبوس گرونتر شده ,از چهار سال پیش که اقای احمدی نژاد چهل و چهار هزار و پونصد تومن یارانه می داد , زیادتر که نشده هیچ, می خوان کم کننش شایدم قطع, یک کارمندی دیروز تو اتوبوس می گفت:حقوق ما می خواد بیست درصد زیاد بشه ولی همه چیز بیست برابر گرونتر. خدایا این درصد چیه؟ (2080358) (alef-13)
 
شهروند انقلابي
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۱۹:۰۷
با سلام هيچكدام درست است دوست گرامي حداقل ضعف مديريتي را نويسنده بيان كرد ضغف در نديدن واقعيتها و گوش فرا ندادن به نصايح ضغف در خانه نشيني نخبگان و نديدن كاربلدهاي جوان و كوشا ضعف در پيري افراد كاربلد و باور نداشتن جوانان با ذوق و با درايت و..... (2074531) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۰۰:۴۵
خانه نشيني نخبگان و نديدن كاربلدهاي جوان و كوشا ضعف در پيري افراد كاربلد و باور نداشتن جوانان با ذوق و با درايت و!!!مدیریت جوان بذرپاش را دیدیم چه بر سر یکی از بزرگترین شرکتهای خودروسازی اورد نخبگان و کار بلدها را هم دیدیم چه رانتها و دزدی هایی در 8 سال گذشته انجام دادند (2075056) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۲۱:۵۵:۵۲
شهر وند!
ایا بیش از 40 نفر از نخبگان اقتصاد ایران در ابتدای دولت احمدی نژاد در 2 نامه

جداگانه عواقب سیاست های او را به او نگفتند؟؟؟

آیا دکتر توکلی نگفت که این سیاستهای باعث بیماری هلندی در اقتصاد میشود؟؟؟

ضعف مدیریتی چه کسی و گوش ندادن چه کسی به نخبگان باعث فلاکت امروزی اقتصاد ما با درامد افسانه ای نفت در 8 سال شده است!!! (2078188) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۴۴:۲۹
اما انصافاً اشتباه روحانی با اشتباهات احمدی نژاد شباهت ندارد، ضمن این که اشتباه روحانی با یادگیری از وقایع اتفاقیه، در دفعات بعدی قابل اصلاح است اما اشتباه احمدی نژاد نه!

ممنون از نویسنده بابت مطلب درستشان، اما باید گفت دو مثال ایشان به غایت با هم متفاوت است. مثل این که کسی 10 تومان گم کند و کس دیگری 100000000000 میلیارد تومان (2074593) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۱۴:۳۵
ضعف احمدی نژاد در همه جا و همه چیز بود !!!! (2074683) (alef-10)
 
علـیـــــــــــرضـــــــــــــــا
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۴۲:۱۰
شما بعد از 8 سال فهمیدی که دولت احمدی نژاد دولت عدالت و مهرورزی نبود حالا فکر نمیکنید برای قضاوت در مورد بی تدبیری و نا امیدی دولت دکتر روحانی کمی زود باشد حداقل 4 سال که نصف فرصتی است که به احمدی نژاد دادید صبر کنید بعد قضاوت کنید.
من خواهش میکنم برای قیاس همه جوانب را در نظر بگیرید و در شرایط یکسان گزینه ها را با هم مقایسه کنید وگر نه ، آن قیاس قیاس مع الفارق خواهد بود (2074738) (alef-10)
 
حمید صحرایی
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۴۳:۵۷
اگر قرار باشد هر کدام از اقایان را نه 8 سال و 4 سال، حتی2 سال فرصت بدهند که عمر نوح هم جوابگو نیست و مردم ناکام از دنیا میروند. مسئله دوم با همین ازمایشات 30 سال گذشت و بروید و ببینید که کشورهای همسایه در این سی سال چه کارها که نکردند و مردم ما هنوز سرگرم هاشمی و خاتمی و احمدی نزاد و به تازگی روحانی هستند و از تقسیم سبد و گدا پروری بحث میکنند. راننده های ترکیه که یکی از غذاهایشان سی سال پیش کوکاکولا را با نان تیلیت میکردند و میخوردند امروز سوار بر کامیونهای اخرین مدلند، مردم ما هم که چلو کباب میخوردنداز شورلت پیاده شده و سوار پراید میشوند با سیب زمینی هم شکم سیر میکنند. (2075028) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۲۲:۰۷:۵۹
حمید آقا
با سلام
سعی شما در مخدوش کردنِ خوب و بد و زشت و زیبا است!
هیچ دولتی مثل احمدی نژاد درامد نداشت و هیچ دولتی مثل احمدی نژاد تخریب نکرد لذا بیشترین سهم مصبیت ها از طرف احمدی نژاد است. (2078210) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۴۴:۳۸
نقطه ضعف احمدی نژاد این بود که هیچ نقطه قوتی نداشت. (2074743) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۲۶:۴۰
نه احمدی نژاد مهر و عدالت بود و نه روحانی تدبیر و امید (2074201) (alef-13)
 
مسعود
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۲۹:۱۱
با سلام
متن با نثری بسیار دلنشین خواننده را همراه خود می کند ولیکن
تناقضی وجود دارد و ان این است که انگار خود این متن نیز دچار این عامل پشت پرده شده است! جدایی فکر از عمل نیز چیزی بیش از حد تئوریک است ایا نویسنده شاهد ادعای همدلی و در بین مردم بودن کارگزاران سابق را فراموش کرده است خیلی هاشان می گفتند که برای پر کردن این شکاف آمده اند و این را تحول در بدنه سیستم معرفی می کردند.
باری مسائل از این ها پیچیده تر است. البته این نوشته در جهت اگاهی بخشی عمومی و قدمی در راه ارتقای فهم از هدف، راهبرد؛ ماموریت و چشم انداز موثر است. (2074209) (alef-13)
 
هيات علمي طفلكي
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۳۰:۰۵
عالي بود! مديري داشته و داريم (معاون پژوهشي در يكي از پژوهشگاههاي بزرگ كشور) كه هميشه در مقابل مشكلات اجراي برنامه هاي تدوين شده شان در اتاق هاي دربسته به من مي گفت: ما تصميم مي گيريم و مي نويسيم شما هم بايد اجرا كنيد! بعد كه اجرا مي شد مي ديديم كه شرايط بدتر از قبل مي شد! ايشان بعدا شدند مدير برتر پژوهشي كشور! (2074214) (alef-13)
 
شهروند انقلابي
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۳۰:۴۰
با سلام نويسنده محترم بي تدبيري زا با مثال تاريخي ذكر كرد ولي گويا در اين جامعه فقط همين مورد است لذا تيزبيني و درك واقعيت و برسي چالشها و كاستيها و براورد ان و نتجيه گيري منطقي ميتوان علت شكست و يا بد اقبالي را جستجو و رصد كرد :
1هم دولت تدبير و هم دولت عدالت سرمست از پيروزي بودند و منتقدان خودرا قابل برسي نميداند البته اين حالت در دولت تدبير دو برابر دولت قبلي بود
2هم جناب احمدي نژاد و هم جناب روحاني به نصايح بزركان توجه و دقت وافي نداشتند مانند مسايل فرهنگي و اقتصاد مقاومتي و فساد ستيزي بود هركدام طوط قرمز را دارند و از ان حمايت ميكنند
3 تحمل دولت تدبير متاسفانه پايينتر از دولت عدالت بود ظرف 8 ماه 2 روزنامه و هفته نام منتقد ارزشي تعطيل شد و استانه تحمل تدبير بسيار پايين تر بود
4الفاظ كرامات و نان را سر سفر خود احساس كنيد استقبال از انتقادات سازنده با بي تدبيري رنگ باخت در اينجا رياست جمهور محترم روحاني براي اولين باتر در تاريخ كشور شهامت قبول اشتباه مسولين را قبول و با شهامت عذرخواهي كرد كه نمره قابل قبولي در افكار به ايشان داده شد
5 افراطيون در دولت تدبير افات هستند و منحرفين در دولت عدالت بلا دولت و مردم شدند
6بهر حال هم دولت تدبير و هم دولت عدالت از حمايت احزاب و دستجات كه يك سر انتقاد ميكردند و نكات مثبت را نميديند و شرايط حاد كه بار سنگين بر دوش انها بود را كم نكردند بلكه افكار را به بي اعتمادي سوق دادند كه در دولت عدالت پس از 7 ساله اين بي اعتمادي رخ داد و در دولت تدبير متاسفانه تنها پس از 7 ماه اين بي اعتمادي افكار عمومي رخ داد كه قابل بررسي و مو شكافي است
5 به منتقدان در دولت عدالت اجازه دادشده كه انتقاد كنند ولي در دولت تدبير لقب بيسواد و تندرو داده شد (2074215) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۳۰:۴۲
تا کنون هر نصمیمی در هر زمینه ای موجب توانمندتر شدن توانگران قدیمی یا توانگر شده های جدید شده است (2074216) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۳۳:۳۰
راه اندازى و ايجاد هر سيستمى قطعا زمانبر و داراى مشكلات مى باشد. در كشور امريكا هم براى راه اندازى سيستم بيمه عمومى medicare در سال ٢٠١٤ هم همين مسايل بود .
تفاوت اصلى بين برخورد آقاى احمدى نژاد و روحانى اولى سعى در خراب كردن داشت، مانند سازمان برنامه بودجه ، مانند سيستم بانكى و گوشش هم به حرف كسى بدهكار نبود .
فراموش نكنيم كه آقاى احمدى نژاد از انرژى (momentum) زمان آقاى خاتمى و نفت ١٠٠ دلارى بهره برد و در نهايت يك زمين سوخته را تحويل نفر بعد داد. فكر مى كنم كه اين مقايسه بي انصافى است. (2074235) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۳۵:۴۰
مثلا آیا میشود دنیا اینقدر تصادفی باشد که مثلا سرنوشت 70 میلیون ادم به تصمیمات احمدی نژاد گره بخورد؟ یعنی 70 میلیون مجبور سرنوشتند؟ خیر در عالم ذر قرار بوده احمدی نژاد با همین تفکر رییس جمهور ایران شود و به همین ترتیب روحانی و اینده همه ما معلوم است ولی هیچکس نمیداند و نخواهد دانست
در خصوص مخالفت با نظریه جبر میگویند خوب اینطور باشد کسی کار نمیکند میگوید سرنوشت ماست خیر این نظام در عالم ذر رقم زده و تلاش و عدم تلاش شما هم بخشی از این نظام است مگر میشود سرنوشت بچه شما به تلاش و عدم تلاش شما گره بخورد؟
خوب ان دنیا بچه میگوید خدایا من در این خانواده نابسامان دنیا امدم و قطعا ورودیهای ناصحیح من منجر به خلاف کار شدن و قاتل شدن من شد تقصیر من چیست خوب مرا هم در خانواده بهنجار دنیا می اوردی ایا فکر کردید؟

بله این فرد قانل در این دنیا قصاص میشود هر چند بگوید سرنوشتم بوده که قاتل شوم بله سرنوشتت بوده ولی قصاص هم سرنوشتت بوده (2074238) (alef-13)
 
له شده و متورم زیر بار گرونی
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۳۷:۳۰
نه 1000 متر زمین احمدی نژاد به دستمون رسید و نه سبد کالای روحانی . (2074243) (alef-13)
 
شهروند انقلابي
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۲۱:۴۶
با سلام ذرست كه زمين 100متري و سبد كالا دريافت نكردي ولي گراني بيكاري و مشكلات خدمات درماني و لقب بي سواد و تندرو را دريافت كردي برو حال كن با اين چيزي كه دريافت كردي ولي خودت واقف نيستي (2074538) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۴۸:۳۸
الف لطفاً منتشر کن تا بعضی‌ها یکم خجالت بکشند اگر خودت رو بی‌طرف می‌دونی

شما اگر تقوا داشتی اینطور دروغ نمی‌گفتی!
گرانی و بیکاری و مشکلات خدمات درمانی از شهریور پارسال شروع شده؟ برو مصاحبه‌های صداوسیمای خودتون رو گوش کن ببین وضعیت دارو چقدر بهتر شده بود در پاییز پارسال.

دروغ از این بیشتر؟ دکتر روحانی گفت بی‌سواد؟ ایشان گفت چرا عده‌ای کم‌سواد دائماً انتقاد می‌کنند؟ چرا باسوادها حرف نمی‌زنند؟ شما اگر باسوادی، چرا به خودت گرفتی؟

تندروی همان است که اطلاعات جلسه‌ی محرمانه کمیسیون امنیت ملی توسط نماینده‌ی محبوب شما تیتر روزنامه کیهان می‌شود و کسی دم برنمی‌آورد و عارض هم می‌شوند که چرا ظریف گلایه می‌کند!

ماجرای یک میلیون تومان به هر نوزاد را فراموش کردی؟
ماجرای 1000 متر زمین که بزرگان نظام مخالفت کردند؟
ماجرای 3000 ملیارد را چطور؟
ماجرای 16 میلیارد چی؟
ماجرای بابک زنجانی؟
ماجرای کاغذپاره خواندن قطعنامه‌ها چطور؟

قطعنامه‌ی پارلمان اروپا رو جدی گرفتید اما چندین و چند قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل که دخالت آشکار در سیاست داخلی کشورمان بود ورق‌پاره خواندید؟

می‌خواهم نیت‌خوانی کنم و پیش از اینکه نقل قول دکتر ظریف را به دروغ بگویید عرض کنم که دکتر ظریف هم گفتند که اگر دقت کنید اگر قطعنامه‌های شورای امنیت ملغی شوند، باقی تحریم‌ها کاغذپاره هستند.

اینطوریه عزیزم. برو از خدا بترس و تقوا داشته باش.

الف لطفاً منتشر کن تا بعضی‌ها یکم خجالت بکشند اگر خودت رو بی‌طرف می‌دونی (2074886) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۴۳:۳۹
برادر عزیز
همین الان دیدیم که به ابو طالبی ویزا نمی دهندبه دلیل
ورود به سفارت امریکا لذا مشکل ایران وامریکا از تسخیر سفارت اوج گرفت - نمی گم شروع شد - احمدی هم به روایت تاریخ در این کار دخالتی نداشت -
اما درباره مشکلات اقتصادی خودت را خسته نکن مشکل اقتصاد ایران رانتی بودن دولت است نه اینکه اصولگرا یا اصلاح طلب بودن رییس جمهورش در تمام دنیا کشور توسط فعلالان اقتصادی می گردد دولت به امور ضروری می پردازد وهمیشه بین احزاب می گردداما در ایران دولت مالک منابع ملی است وبی نیاز از مالیات دولت حق ارتفاق دارد واملاک مردم را دست مایه ثروتمند شدن مدیران وکارکنان خود کرده است دولت حق چاپ پول بدون پشتوانه دارد کمی فکر کنید از سال 81 تا الان نقدینگی 10 برابر شد می خواهید دلار هنوز همان باشد این نشد است به جای دعوی احمدی نژاد و روحانی از حقوق مسلم مردم بگوییم (2075464) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۴۷:۳۲
دمت گرم حال کردم (2075472) (alef-10)
 
سید محمد
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۳۸:۱۴
فرق روحانی با احمدی نژاد این است که روحانی مثل احمدی نژاد پوپولیست نیست، احمدی نژاد نفت 140دلاری باتولید 3میلیون بشکه در روز فروخت و ده شایی یارانه دست مردم داد وبا سیاست هایش تورم را به 48 درصد رساند و دلار به 3000 تومان و فقیر فقیر تر شد و پول دار پول دار تر!الان تولید نفت 90 دلاری به زور به 600هزار بشکه میرسد تازه اگر پولش را هم بتوانند بگیرند!! و همه میدانیم تحریم نتیجه رفتار کسانی است که میخواستند دنیا را مدیریت کنندو میگفتند تحریم اثر ندارد!!!! (2074247) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۵۱:۵۲
برو بابا شما ها مثل طرفدارای بی تعقل احمدی نژاد همین روحانی را هم به خاک سیاه می نشانید دشمن دانا بلندت میکند بر زمین میزند نادان دوست
عزیزم درست میگی شرایط اقتصادی خرابه ولی روحانی هم که داره همون کارهای احمدی نژاد را میکنه که مسخره میکرد مثل سبد کالا یارانه دادن اینها گدا پروری نیست؟ (2074463) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۵۴:۳۸
آقای روحانی که توانش رو نداشت چرا پا به میدان گذاشت؟؟

چرا وعده تحول 100 روزه داد؟؟؟

احمدی نژاد دور اولش که بی نظیر بود این اغتشاش گران بودند که کشور رو از درون بهم پاشیدند و دشمن رو تحریک کردند، خدا لعنتشان کند. (2074623) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۰۲:۵۶
آره دوره 4 ساله اول بی‌نظیر بود؟ یار محبوب رییس دولت عزیزتان در سازمان میراث فرهنگی را یادت هست که چه‌ها گفت؟ آدم خجالت می‌کشه بگه!

آمار جابه‌جایی وزرا در همان 4 سال بی‌نظیر بود!
سهام عدالت و توزیع سیب‌زمینی در همان 4 سال بی‌نظیر بود!
بگم‌بگم‌ها بی‌نظیر بود؟
قطعنامه‌های شورای امنیت (که اولی 86 بود) بی‌نظیر بود؟

اصلاً شما چقدر سواد داری که بدانی آمریکا در طول 30 سال دائماً سعی داشت ایران را در شورای امنیت سازمان ملل محکوم کند و هر بار نمی‌توانست؟ (2074939) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۲۰:۴۰
اولا جابجایی وزیر اشکال نیست.

دوما بابت سهام عدالت یک کار بزرگ بود که بی منت هم انجام شد حتی همون سیب زمینیش از سبد کالا خیلی آبرومندانه تر بود.

آقای دکتر بگم بگم ها رو گفت در نامه ای به قوه قضائیه اسامی سیصد نفر را اعلام کرد؛ در مجلس اسم بعضی ها رو گفت، در مناظره هم همین طور اما وقتی اراده مبارزه نیست بنده خدا چکار کنه؟؟


قطع نامه شورای امنیت بود اما در کنارش پیشرفت در عرصه هسته ای، کاهش تهدید های آمریکا (که در اواخر دوران اصلاحات اطراف ایران را گرفته بود و هر روز تهدید به حمله نظامی می کرد)، اقتدار در عرصه بین الملل و.... هم بود.

قطعنامه کنونی چیز جدیدی نیست، اما وقتی سر تسلیم فرود آوری و هر روز دم از مذاکره با غرب بزنی و آنها اینطور تحقیرت کنند زور دارد. (2075092) (alef-10)
 
مهسا
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۳۸:۴۰
تنها چیزی که محمود نداشت عدالت بود و تنها چیزی که حسن نداره تدبیره . (2074250) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۴۹:۳۴
تدبیر ایشان در اجماع‌سازی کشور در بحث هسته‌ای کاملاً آشکار است. ایشان کاملاً باتدبیر هستند. خب؟ (2074890) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۲۱:۱۱
تدبیرشون در سبد کالا آشکار شد (2075095) (alef-10)
 
اعتدال
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۰:۱۱:۵۸
از اجماع در بحث هسته ای منظورتان تعطیلی غنی سازی و غنی سازی 20 % و تبدیل آن به اکسید به جای فروختن تعطیلی آب سنگین اراک تعطیل کردن نیروگا های اراک و فردو(25% ان) ونطنز (75 % ان)اخراج دانشمندان هسته ای و .... 28 مورد رو تو متن انگلیسی نوشتن حالا چند تاشو ننوشتن خدا می دونه (2075621) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۴۱:۰۴
عیب کار در مدیران اطرافشان میباشد . (2074257) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۰۹:۰۹
ضرب المثل قدیمی روس : تزار خوب اطرافیان بد (2074791) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۴۲:۲۷
احمدی نژاد ادعای دبیر نداشت ولی روحانی ..... (2074261) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۰:۰۲
البته ایشون ادعای تدبیر نداشت اما ادعای مدیریت جهانی داشت و سرآخر هم اقتصاد کشور رو دیدیم به چه وضعی کشاندند. (2074892) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۱۶:۴۰
املای شما کمی مشکل داره :) (2075085) (alef-10)
 
سعید
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۴۵:۳۱
شما هر چه میخواهد دل تنگت بگو. این همه آسمون ریسمون بافتی که البته احمدی نژاد را بواسطه روحانی مبرا کنی اما عزیز من کور شوم... کر شوم ... اما محال است که من خ.... شوم. معذرت میخواهم که اینگونه تند صحبت میکنم اما رفتار شما این گونه است که فکر میکنید ما آدمهای بی شعوری هستیم. ما خود میتوانیم مسایل را تحلیل کنیم و مطمئن باشید حساب احمدی نژاد از روحانی جداست و هیچگاه نمیتوان اشتباهات خسارت بار و جبران ناپذیر احمدی نژاد را با یک سبد کالای روحانی مقایسه کرد از زمین تا آسمان متفاوت هست تا کنون روحانی مرتکب اشتباه فاحشی نشده که شما میخواهید برایش نسخه بپیچید. و حتی مشاوره این دو نیز با هم متفاوت است. تعجب من از الف هست که هر چه میگویند مینویسد و چاپ میکند فکر کنم الف هم میخواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد. اما خوشحال میشوم گاهی کامنتهای افراد را میبینم که بعضی ها چه هوشیارانه گول این تبلیغات رسانه ای را نمیخورند. فرق خواص با عوام در همین است که خواص تحلیل میکنند بعد میپذیرند. امیدوارم نوشته من رانیز الف چاپ کند تا لااقل افراد موافق خود را برآورد کنم. (2074271) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۱۸:۱۰
روحانی اشتباه فاحش نداشت!!
مگه تا حالا جز یک سبد کالا کار دیگه ای هم کرده؟
تازه تو همونشم آبروی ایران و ایرانی و تو دنیا برد با اون صفهایی که راه انداخت.
در حال حاضر هم تو همین ثبت نام دور دوم یارانه ها هم که تو فرمها اشتباهات فاحشی وجود دارد مثلا "میانگین مجموع درآمد همه اعضای خانواده در سال" مگه فرزندان و خانم خانه وظیفه دارند درآمدشان را به سرپرست خانواده بدهند.
خدا بخیر کنه این آقا هر کاری می خواد بکنه تن و بدن ما به لرزه می افته.
راستی حرف از تحریم زدید خوب الحمدلله فناوری هسته ای رو به تعطیلی رفته و روابط با آمریکا هم که داره بهتر میشه تحریم ها هم که روز به روز در حال شکسته شدن هستند پس از حالا به بعد دولت روحانی و باید با این فرق با احمدی نژاد مقایسه کنید که آن دولت در تحریم بود و این دولت در تحریم نیست ببینیم در کدام دولت وضع مردم بهتر خواهد بود در زمان دولت قبل یا این دولت؟!! (2074527) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۱:۲۰
آخی! شما لابد خواب تشریف داری که کارهای روحانی رو ندیدی!
کاهش 10 درصدی تورم رو ندیدی؟ به صفر رساندن رشد اقتصادی را چطور؟ ندیدی؟

هسته‌ای را ندیدی؟ بهبود وضعیت درمان را ندیدی؟ سیاست‌های نفتی را چطور؟

دوستت هم گفت: کسی که خواب است را نمی‌شود بیدار کرد! (2074894) (alef-10)
 
کریم همکار
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۳:۱۱:۱۳
واقعا من یکی که حتی نسبت به 5درصد کاهش قیمت کالا نیزحساس هستم هیچکدام از این تغییرات را حس نکردم .من فعال شدن پروژه ها ی خوابیده را ندیدم .من ندیدم کسی از دوستان بیکارم به سر کار برگشته باشند.من ندیدم قیمت پراید که تو یکسال احمدی نژاد الکی سه برابر شد حداقل 30 در صد کم شده باشد .من حس می کنم دغدغه ای برای کاهش قیمت ها ( از دلار گرفته تا ماشین و موز و سیب زمینی ) وجود ندارد .حس می کنم گرانی جیب عده ای را مرتب پر می کند .پس مگر مرض دارند قیمت ها را پایین بیاورند.من فکر می کنم اگر قیمت مسکن هم کاهش پیدا کرد به خاطر این است که مردم بدبخت پول خرید مسکن ندارند و وبرج سازان خانه های ساخته شده روی دستشان باد کرده است وخانه های پالای شهر هم زیادی بالا رفت و حالا وقت پایین آمدن آن است .تو هر اقتصاد دیگری هم بود می شد پیش بینی کرد که دلاری که تا سه برابر ودقیقا عامدانه وبا تدبیر اوج گرفت .بعد از کاهش ترس مردم می توانست کاهش یابد .و حتی آن زمان که داشت می رفت زیر 2850 تومان احتمالا تا 2500 هم پایین می آمد و این کاهش می توانست بخشی از مشکلات مردم را حل کند ولی آقای سیف ترس برش داشت و با عجله دخالت کرد وبه بازار امیدواری داد که نمی گذارد دلار پایین تر بیاد .اگر دلار طی بیش 2سال حول وحوش 1200 تومان ثابت ماند، پس ارزش آن همین 1200 می توانست باشد.آقای وزیر احمدی نژاد 2 بار از افزایش قیمت ارز به عنوان یک مزیت اقتصادی و مفید به حال صادرات حرف زد .آقای سیف هم که مخالف پایین آمدن دلاراز2850 تومان بود.پس آنچه اتفاق افتاد نه فقط نتیجه سیاست احمدی نژاد بلکه سیاست کل دست اندر کاران اقتصاد بود اعم از دولتی ها و غیر دولتی ها. (2076543) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۵۵:۴۴
خودت رو هم که بکشی رئیس جمهور بعدی محموده حتی اگه همین فردا رأی گیری بشه 4 سال دیگه که هیچ (2074626) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۴۶:۰۹
خوبه خودت به خودت مثبت دادي (2074881) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۱:۵۱
نتیجه‌ی رفتار طیف شما افراطی‌ها در انتخابات مجلس واضح خواهد بود. (2074896) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۱:۳۴:۳۰
زرشک !! (2075345) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۱:۳۴:۴۷
شتر در خواب بیند پنبه دانه !!!!!!!!!!! (2075347) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۴۵:۳۷
روحانی دوست داریم (2074273) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۴۷:۰۵
دروغ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ (2074275) (alef-13)
 
1982
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۴۸:۰۶
بابا ساختمان مملکتو خراب کرده تحویل داده میگین مدیریت کن مگه میشه (2074280) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۵۳:۰۶
مگر محبوری بهش دادن؟ خوب میگذاشت قالیباف محسن رضایی غرضی جلیلی رییس جمهور بشن، واقعا موندم تو منطق شماها رییس جمهور شدن اجباری نیست عمو منت نذار سره مردم نمیتونست نمیومد الان هم بگم (2074467) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۲:۲۶
قالیباف وضعیت مترو رو درست کنه ممنونش میشیم. اینقدر پل نخواستیم. همین مترو رو سامان و گسترش بده دستش درد نکنه (2074900) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۰:۵۸:۵۵
اخه اونها رئیس جمهور میشدن که فاجعه ادامه پیدا میکرد حداقل باید جایی متوقف میشد یا نه؟ (2075272) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۵۶:۲۸
کسی نامه فدایت شوم براش ننوشته بود، اگه مرد میدون نبود خب نمی اومد. (2074629) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۳:۱۲
18 میلیون نفر براش نامه‌ی دعوت نوشتند. ایشان هم حکم تنفیذ از رهبر معظم انقلاب گرفتند.

شما می‌دانید با چه چیزی مخالفت می‌کنید؟ (2074902) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۲۳:۵۵
عزیزم حرف اینه که اگر مشکلات زیاد بود چرا وعده صد روزه داد، اصلا اگر عرضه اش را نداشت چرا اومد که مردم بهش رأی بدن، می ذاشت عارف بیاد یا قالیباف یا ..... (2075100) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۴۴:۵۷
خرابه بودن همه می دونن خرابه بود اگر بلد نبود روحانی این خرابه رو درست کنه کلا نمی آمد و می گذاشت کسی بیایید تا این خرابه رو درست کند یا حداقل به قبل از خرابه برگرداند نه اینکه وضع از اونچیزی که هست هم بدتر کند و هی بگویند ویرانه است و ویرانه اسنت (2074744) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۴:۱۷
شما خودت رو به خواب زدی توقع داری ظرف مدت 8 ماه همه چیز رو به راه بشه.

شما رو ارجاع میدم به همون قالیباف که گفت برای سامان دادن وضعیت کشور 2 سال زمان می‌خواهم. مستند در صحبت‌های خودش در صداوسیما موجود است.

برو اول کمی فکر کن بعد حرف بزن. (2074905) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۲۵:۱۳
خدا پدر قالیباف رو بیامرزه حداقل دیده برنامه ها 2 سال طول می کشه تا عملی بشه، روحانی چرا وعده صد روزه داد؟؟؟ (2075103) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۸:۱۰:۵۶
روحانی که از ماه نیومده.موقع انتقاد خوب وضع مملکتو میدونست موقع شعار دادن نمیدونست؟ (2075813) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۵ ۰۷:۴۴:۵۶
فرمایش مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد امام خمینی{ره}سال 92 خطاب به کاندیدا های ریاست جمهوری:به گونه ای حرف بزنید که اگر خرداد سال اینده حرفهای امروز شما را پخش کردند , شرمنده نشوید و با بهانه گیری گردن این و ان نیندازید. (2078372) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۳:۴۹:۵۸
بایدبپذیریم در جامعه ای که لیاقت افراد در چار چوب های مشخص شده تعیین می شود ومثلا برای گماردن افراد بر کارها شخص بدون تخصص مطیع را بر شخصی که تخصص دارد اما افکارش با ما ( نه اسلام ) هم خوانی ندارد وگاه برای دفاع از نظراتش اعتراض می کند ترجیح می دهیم دایره انتخاب مدیران لایق کاردان ودرد آشنا روز به روز برایمان تنگ تر وتنگتر می شود ! معمولا این افراد درد آشنا افراد معترضی هم هستند واین دقیقا همان نقطه درگیریست یعنی افراد معترض را بر نمی تابیم وسعی داریم به هر طریق ممکن آنها را از متن جامعه دور کنیم آنقدر درها را رویشان می بندیم که مثل یک زندانی گوشه نشین می شوند یا با یافتن کوچکترین روزنه ای به سمت دیگر کشورها فرارشان می کنند!! وجالب این که وقتی در آنجا به انتقاد خود ادامه می دهند آنها را خود فروخته وبیگانه پرست می خوانیم !!! (2074286) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۰۲:۲۸
یک اشکال اساسی سیاسی شدن زیست جهان است به طوری که همه امور جامعه خصلتی سیاست زده به خود می گیرد. چنان که اکنون هر طرح ونقشه ای باید با شاخص های سیاسی هم خوان باشد ونه با شاخص های متناسب خودش اعم از مسایل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی فعلی. و چنان می شود اقتصاد ، فرهنگ و جامعه یک باره سیاست زده می شوند. (2074330) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۰۵:۰۲
درآمد سالیانه یکی از سرمربیان باشگاه معروف دولتی فوتبال کشورمان از بیت المال، برابر حذف یارانه قریب بر چهل هزار نفر است.
با همین روش درآمد دیگر فوتبالیستها از بیت المال را اضافه کنید می بینید با خصوصی سازی فوتبال دیگر لازم نیست کسی یارانه اش را به دولت ببخشد. (2074338) (alef-13)
 
من
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۰۹:۵۸
«گداپروری» قدیم رو جدیدا بهش میگن «تدبیر» (2074349) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۵:۱۸
خودت فهمیدی چی گفتی؟ واقعاً حافظه‌ی شماها چقدر کوتاه‌مدته که همه چیز رو یادتون میره؟ یادته یکی تو صداوسیما راجع به این 45500 چی گفت؟ گفت قاطی پول‌های دیگه نکنید؟ منظورش چی بود اصلاً؟ (2074911) (alef-13)
 
سيد ابراهيم كراماتي
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۱۳:۵۲
با سپاس از نويسنده محترم كه بدور از حب و بغض جناحي به بيان دردها پرداختند و جاي هزاران تاسف و اندوه دارد كه دولت و مجلسي كه به بركت خون شهدا و رشادت مردم اين مرز بوم به رياست و قدرت رسيده اند؛ براي درمان تورم و گراني كه به جان مردم افتاده است از دولت بعد از جنگ گرفته تا به امروز تدبير واقعگرايانه اي نشده است و هزاران وعده اي كه تا كنون داده اند ؛ راست از آب در نيامده كه هيچ و در كنار اين «گل » ، «سبزه» هاي مذبله اي از فساد روييده كه از شهرام جزايري گرفته تا خاوري و مه آفريد امير خسروي و پرونده موسوم به بيمه ايران و بابك زنجاني و فساد گسترده اداري و اقتصادي مديري مشهور در فارس و .... اندكي از نماد و نمود آن است!
حسرت بارتر اينكه دولت و مجلس كه خود متهم بزرگ در ناتواني مديريت اقتصاد و عدم بيان واقعيت به مردم مي باشند ؛ ولي نعمتان خود را تهديد به راستي آزمايي مي كنند!
اگر ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و نمايندگان مجلس بدون تعارف تاكنون دغدغه مبارزه با فساد داشتند ؛ آيا بازهم بيت المال عرصه يكه تازي جزايري ها و زنجاني ها و امير خسروي ها و ... ها مي شد؟ (2074362) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۱۹:۰۷
شما احمدی نژاد رو با روحانی یکی میکنی؟
هنوز زوده تا قضاوت کنیم روحانی مدبر تره یا احمدی نژاد.اون آقا هشت سال هرچه خواست کرد.
و فراموش نکنیم که روحانی و دولتش وسط میدان مینی هستن که از دولت قبل وارثش هستن (2074377) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۵۵:۰۹
در سفر و سختیها مرد را میشه شناخت نه تو خوشیها، عزیزم روحانی کل جنم مدیریتی خود و دولتش را الان باید معرفی میکرد نه چند وقت دیگه که دلارهای نفتی هسته ای بیایند بگوید درایت من بود، اون زمان که پول باشه همه میتونن رییس جمهور بشن، این توافق هسته ای و کوتاه امدن از خواسته ها کاری نداشت من هم میتونستم انجام بدم، بحث اینه دولت چه راه نوینی داشت؟ (2074472) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۲۳:۲۴
اتفاقا تا قبل از یکی دوسال پیش که هنوزم بشکه ای صددلار نفت میفروختیم و تحریم نفتی نبودیم و پولشم میومد داخل کشور...احمدی نژاد با خزانه چه کرد که بقول شما واسه چندمیلیارد دلار مجبور شدیم کوتاه بیایم؟درثانی همین دلارهای نفتی رو احمدی نژاد و جلیلی تونستن یک دلارش رو برگردونن؟خودتونو بخواب نزنید لطفا (2074826) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۶:۱۰
دلارهای هسته‌ای زمانی بلوکه شد که محبوب شما رییس دولت بود.
ضمناً اگر مرد راهی، سختی برای شما هم باید باشه. شما رو هم بشناسیم؟ یا فقط رقیب رو بشناسیم؟ (2074915) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۴۸:۱۷
مجبورشون کرده بودند بیان روی میدان مین که منت میذاری؟ ضمنا الان باید هنرشون را نشون بدن وگرنه من هم میتونستم از هسته ای کوتاه بیام و دلارهای نفتی را وارد ایران کنم و باز مثل قبل رییس جمهوری کنم هنر خاصی نکردند؟
الان هم ساکتند برای این که امیدشون اینه که گشایش دلارهای نفتی بشه و این بی تدبیریشون را مخفی کنند و اون زمان بیایند بیفتند به جون منتقدهای امروزشون و اونها را درو کنند
هنوز که دستشون تو اقتصاد پر نیست بگیر و ببند راه انداختند به قدرت برسند مثل دوران سازندگی هر منتقدی را ساکت میکنند

باز خدا پدر دولت خاتمی و احمدی نژاد را بیامرزه هر مخالف هر چی بهشون میگفت حداقل سرکوب و زندانی نمیشد خاتمی جراتش را نداشت احمدی قدرتش (2074601) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۲۰:۲۸
چه دولت روحانی،چه هر دولت دیگه،اومدنش روی کار باعث نمیشه خرابکاری های تاریخی دولت فخیمه نهم و دهم پاک و ازشون سلب مسولیت بشه.اگر مملکت ما حساب و کتابی داشت،آقایون بخاطر بی کفایتی بی سابقه باید روانه دادگاه میشدند (2074819) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۵۷:۴۲
بروبابا.مردناحسابی تواین شش ماه دولت روحانی به اندازه 30 سال خفت کشیدیم. حالا میگی میدان مین. اصلاتومیدونی مین یعنی چه گه حرف میدان مین رومیزنی خداوکیلی هنوز مین روباچشم خودت دیدی؟امثال من وتوکوچکتر از اونی هستیم که بخواهیم درمورد احمدی نژاد اظهارنظرکنیم (2074631) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۱۵:۵۷
بله!میدان مین رو با چشمان خودم دیدم.جایی که نه راه پس هست و نه راه پیش!دقیقا مشابه هدفمندی که نه میشه از اجرا صرفنظرکنه و نه اجراش بدون تلفات خواهدبود.شاید تو از احمدی نژاد کوچکتر باشی،ولی من نیستم. (2074808) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۰:۴۵:۳۵
احتمالامیدان مین رو توفیلم اخرجی ها دیدی.تواگه مردجنگ بودی بایک تشر توخالی امریکا خودت روخیس نمیکردی.کاربزرگ مردان بزرگ رامیخواهد. (2075245) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۲۸:۵۲
البته مخالفتی ندارم که عده ای که مواجب و رانت هاشون قطع شده در هجران ان دوره پرنعمت بخروشند اما واقعیت اینه که با نفت 140 دلاری و بدون تحریمها مملکت رو به این روز انداخت که همه ملت دارن میرن زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یارنه و ... به جز همون عده خاص؛ شما اگر به جای مین گذاری واژه کاملتری سراغ دارین قید کنید (2074844) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۱:۰۰:۰۱
پس بگو.تو میخای بری تحت پوشش این نهادها روت نمیشه.دیگه چطورجرات میدون مین رفتن روداری (2075276) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۹:۰۵
زمانیکه ملوانان انگلیسی وارد ایران شدند، یادت هست؟
دانشگاه کلمبیا را یادت هست؟
یادت هست آن آدم نحسِ نجسِ صهیونیست در سازمان ملل نقاشی بمب کشید و ایران عزیز را کوچک شمارد؟
یادت هست سخنرانی برای صندلی‌ها را؟
یادت هست قطعنامه‌های شورای امنیت را؟

اینها شما را کوچک نکرد؟ (2074928) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۵۸:۰۲
حمایتت از تدبیر رو بعد از اجرای فاز دوم و مشخص شدن نتیجه نهایی مذاکرات خواهیم دید. (2074635) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۲۱:۴۰
لطفا درج کنید
آقای محترم مردم را در 8 سال گذشته به خاک سیاه نشانده اید تابه حال در کجا تشریف داشته اید ؟ که خواب آلود فرمایش می کنید (2074382) (alef-13)
 
یک خواننده الف
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۵۳:۱۵
فکر کنم شما تو خواب تشریف داشتی عزیزم، سایت الف و اقای توکلی با هدف بهبود وضع مردم و نه برای طمع و دشمنی سیاسی که بیشترین نقد و مخالفت را با سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد کردند
اقای توکلی یک تنه در مجلس و شورای نظارت اقتصادی جلوی بذل و بخششهای احمدی نژاد را گرفت یا حداقل بیان کرد الان چون دولت شماست باید ساکت بشه و به به بگه؟

شما حتی وضع اینترنت را نتونستید درست کنید اینترنتی که ساده ترین کاره

شما و دوستان اصلاحطلب و کارگزاری مخالفت که نمیکردید چون وضع مالیتان خوب بود دوست داشتید دولت بیفته توی چاه که افتاد تا حالش را شما ببرید حالا مردم ضرر کردند عوضش شما موج سواری کردید


الان هم چشمتون را روی بی تدبیریهای دولت بستید و لحظه شماری میکنید تا دلارهای نفتی سرازیر بشه و هم سایتهای منتقد و دلسوز را سرکوب کنید هم حالش را ببرید

فرق شما و دولت احمدی نژاد چیه هر دوتایتان کل هنرتان با وجود دلارهای نفتی است و در صورت عدم وجود انها هیچ هنری ندارید
الف متاسفم که کامنتهای من را منتشر نمیکنی حداقل حرمت خواننده قدیمیت را داشته باش دلم از دست این طور افراد خونه شخص پرستند و هیچ فرقی با طرفداران دو اتشه احمدی نزاد ندارند (2074618) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۱۹:۴۴
عجب! شما فقط بی‌زحمت قیمت مرغ رو بین سال‌های 84 تا 92 مقایسه بکن حساب میاد دستت. خب؟ باریکلا! (2075090) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۰:۵۷:۲۷
اگر اینترنت ساده ترین کاره چرا احمدی نژاد درستش نکرده؟
مشکل اینترنت چیست؟چه کسی این مشکل رو بوجود اورده؟ (2075269) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۰۳:۵۷
انشالله دولت یازدهم در همه زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی موفق خواهد شد و آن روز، روز خاموشی افراطیون است. (2074941) (alef-10)
 
میهن دوست
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۳۴:۴۲
به نام خدا
موضوعات ساسی و اقتصادی از هم جدا نیستند اما اشتباه اقتصادی احمدی نژاد مورد نقد بود(در مقاله شما)
در کل عالی بود. ضعف برنامه ریزی بدون هیچ توضیحی.
فراموش نکنیم که اکثر فرماندهان دفاع مقدس شناسایی منطقه را خود انام می دادند. (2074411) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۳۶:۱۲
چرا وقتی شب انتخابات آقای احمدی نژاد سیب زمینی پخش می کرد ساکت بودید ؟؟
ما به تدبیر این دولت امیدواریم (2074415) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۰۰:۱۱
این دولت به کوری چشم مخالفانش موفق خواهد شد. روسیاهی افراطیون رو لحظه‌شماری می‌کنم. (2074932) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۱۷:۴۶
همه ما ایرانی هستیم و موفقیت دولت موفقیت ما خواهد بود. ولی ای کاش موفقیتی باشد. (2075087) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۳۰:۰۹
عزیزم کسی دلش نمی خواد این دولت شکست بخوره، من با اینکه به روحانی رأی ندادم اما آرزومه خودم، خانوادم و مردمم در رفاه باشن و کشور پیشرفت کنه.

اما باور کنید ایشون دارن راه اشتباه رو میرن، صبر کن وقتی نتیجه نهایی مذاکرات مشخص شد می فهمی چی می گم، وقتی مرحله دوم با این روش اجرا شد. (2075113) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۳۷:۲۳
استاد گرانقدر

حتما خوب مي دانيد كه فكر و عمل هنگامي مي توانند باهم يكي شوند كه زير سايه سياست نباشند.

متاسفانه در كشور ما هرچقدر هم كه افكار و اعمال با هم منطبق شوند اما چون نتيجه گيري را سياست بايد انجام دهد نمي توانيم به خواسته هاي مطلوب برسيم. (2074417) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۳۷:۵۱
از مثالي كه زديد ميتوان پيشينه فكري شما را فهميد. روحاني آمد كه شماها در تصميمات دولت دخالت نكنيد. (2074419) (alef-10)
 
توفان
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۳۸:۳۹
احسنت-بسیارجالب ،دردناک وواقعی بود برادر ازقدیم گفته اند سواره از پیاده خبر ندارد.
نماینده ای که صفرهای حقوقش را فقرای کشورش نمی توانند بشمارند چگونه می تواند قانونی تصویب کند که فقرای مملکتش با اجرای آن خوشبخت شوند؟ (2074422) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۴۸:۵۲
وجدانا" نظام هیچ ابزاری برای شناسایی افراد متمول در کشور ندارد تا حق جمع کثیری از نیازمندان در جامعه ضایع نشود اگر این طور است چگونه به خودشان اجازه می دهند که مسلمانان جهان را اداره کنند تا کی بلوف زدن آیا فکری برای زیز خراوار خاک را هم کرده اند یا اینکه فکر می کنند که آن طرف هم خبری نیست (2074454) (alef-10)
 
انصافی
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۴:۵۶:۰۵
البته یه راههایی هم هست که کار به اینجا نکشه. مثلا مشورت گرفتن از افراد بیشتر و متنوع تر و نیز اجرای محدود و آزمایشی طرح ها. (2074474) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۱۰:۰۲
دم شما گرم. تا مسولین اجرائی و قضائی و مقننه زیر میدان ولی عصر زندگی نکنند حرف های آنها به درد مقاله می خورد. ایشان در صورت داشتن تمول مالی بصورت حلال!!!!! در مدت مسولیت مثل ما فقرا زندگی کنند و با مترو رفت و آمد کنند یا حداقل از خیابان بدون خط ویژه. قدما همه حرف های شما را در یک جمله گفتند: سیر از گرسنه خبر ندارد و سواره از .... (2074506) (alef-10)
 
سعید
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۱۰:۱۹
احسنت بر نویسنده (2074507) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۳۰:۲۴
البته شما هم دچار همان شديد كه درباره آن انتقاد م يكنيد .

در ظاهر قضيه ، دولت احمدي نژاد دولتي بود كه چون "نمي توانست" باعث شد كشور به اين روز بيافتند .
ولي ليست بلند بالاي ابر كلاهبرداران تاريخ ايران كه همگي يا مستقيم و يا غيرمستقيم متصل به دولت بودند به ما نشان داد كه آن رفتارها فقط به خاطر اتواني نبود . (2074557) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۵:۵۳:۱۵
درست مثل تبلیغات انصراف از یارانه وسخنان دولتی ها که اصلا بفکر نیستند تبعات مثلا اعلام نیاز 20درصد مردم ایران را به تنها روزانه نیم دلار بفهمند واینگونه آبروی مارادر دنیا می برند مشکل بسیار سخت آنجاست که این نیاز حقیقی است ومدام میگویند فقط نیازمندان ثبت نام کنند راستی سایت الف میتونه مسابقه ای بگذاره ودر صد احختمالی ثبت نام کنندگان یارانه رو به مسابقه بگذاره اگر این کار رو کردید یادتون باشه حق وحقوق منو کنار بگذارید چون میخوام یارنه بگیر بمونم (2074619) (alef-10)
 
ح م
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۳۵:۳۷
چرا خودمان راگول میزنیم ارش متوسط درامد یک خانوارایرانی در یک روز خیلی کمتر از بهای سبد کالا است و اکثر مردم راضی هستند که باز دو باره پخش شودواگر به همه بدهند حیلی عالی است (2074722) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۳۷:۱۲
ای کاش در عوض اینکه همه مشکلات را به روسای جمهور ربط بدهید کمی هم به نماینده های مجلسی اشاره می کردید که در زمان تصویب قوانین به تنها چیزی که فکر نمی کنند اجرای آن است. نشان به آن نشانی که هر سال چندین مصوبه مجلس به دلیل ساده ای به نام در نظر نگرفتن منابع مورد نیاز برای اجرا توسط شورای نگهبان رد می شود! (2074727) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۴۱:۳۶
افراد به خودی خود معجزه گر نیستند . نه احمدی نژاد قصد خراب کردن اوضاع را داشت و نه روحانی میتواند یک تنه اعجاز کند.
این شرایط حاصل عملکرد مجموعه مدیران در طی سالیان دراز است . مدیرانی که هر کدام خود را برتر و سالمتر و مومن تر از دیگری میدانست و به نظر من همه هم قصد و نیت خدمت داشتند اما فقط با سلیقه خود و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای بیرونی داخلی و جهانی . هرکدام بر روی کاغذ برنامه هایی بسیار عالی و بدون نقص تدوین میکردند اما بسیار بلند پروازانه و فضایی که در مرحله عمل و اجرا با هزاران مانع و مشکل مواجه میشدند . پس واقع نگری و دوری از تبلیغات بیهوده لازمه کار درست و مدیریت صحیح است و... (2074736) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۵۷:۴۸
سبد کالا به هیچ وجه جزو ضعف های روحانی محسوب نمی شود .بلکه از نقاط مثبت کارنامه اونیز هست ،چون بدون اینکه به جامعه پولی تزریق شود به مرم کمک شده ،حال اگر صفهای طولانی برای دریافت آن شکل گرفته مشکل را در جای دیگری بایید جستجو کرد ازجمله فرهنگ غلط خود مردم و... (2074925) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۲۶:۰۱
دقیقاً درست گفتید. ضمناً دکتر روحانی اینقدر شهامت و شجاعت و بلندنظر بودند که در سیمای ملی با آن فشار پیش از آغاز مصاحبه، از مردم به دلیل مشکلات اجرای این طرح عذرخواهی کردند. (2075104) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۰۴:۳۱
احمدی‌نژاد قصد تخریب نداشت؟ اگر نداشت چرا مشورت نگرفت و به اقتصاددانان توهین کرد؟ (2074944) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۰:۵۴:۴۹
50 اقتصاد دان سال 85 نامه نوشتند که اقا نکن این کارا اقتصاد رو نابود میکنه اما کو گوش شنوا (2075261) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۱:۱۶:۰۷
من هم عرض کردم که هر یک از مدیران ما خود را عقل کل و فعال من یشاء میدانند و مطابق سلیقه خود قصد خدمت دارند که در بسیاری از موارد کار را خرابتر میکنند . (2075300) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۶:۵۴:۳۹
احمدی نژاد بهترین موقعیت مملکت را که در امد سر شار داشت به تباهی کشید وتا کنون از دولت روحانی نه تدبیری دیدیم ونه امیدی به بهتر شدن اوضاع چون هنوز گرانی افسار گسیخته به مردم فشار زیادی تحمیل می کندبویژه بازنشستگان کشوری که مستقیما به دولت تدبیر وابسته است (2074759) (alef-10)
 
فاطمه
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۷:۱۷:۵۵
ادم تکلیف خودش را با سایت الف نمی داند. مدام سینوسی، خواب نمایی، دیر، اولترا یک طرفی و اولترا بی خیال می شوید. دائم می خواهید نشان دهید مستقل و بی طرف هستید و در عین حال اصول گرای دو اتیشه. اون زمانی که احمدی نژاد در حال نابودی زیرساخت های این کشور بود کحا تشریف داشتید؟ هر پیغمبر هم ویرانه ها و زمین سوخته احمدی نژاد را تحویل بگیرد یکی دو سال حیران می ماند چکار باید بکند. (2074812) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۰۴:۳۳
انصافا احمدی نژاد با روحانی قابل قیاس است؟ (2074945) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۵۵:۱۴
معلومه که نه
روحانی بهتره (2075153) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۰۷:۴۶
این دولت خیلی دستپاچه و گیج است. (2074955) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۳۳:۳۳
مشکل ساده تر از این هاست مشکل بی سوادی مدیران و مدارک قلابی آن هاست مشکل دکتر هایی هستند که سطح علمیشان دیپلم است و فقط ژست دکتری رو خوب می گیرند (2075004) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۴۶:۱۱
خوشم میاد که از احمدی نژاد نتونستی ایراد اجرایی پیدا کنی و تنها سوییفتو بهانه کردی که اونم مقصرش احمدی نژاد نبود!
احمدی نژاد یک مدیر بی نظیر بود هشت سال تنهایی مملکتو اداره کرد (2075032) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۳:۴۳:۰۴
مطمئني تونسته اداره كنه ؟ (2075577) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۳:۴۵:۱۵
به نظرتون اگر همين الان احمدي نژاد بياد سر كار و روحاني بره چي مي شه ؟

وضعيت كشور دوباره بحراني نمي شه . . . . . ؟ (2075581) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۸:۴۶:۴۶
اگر مردم به این حکومت و عملکردش اطمینان داشتند 80% از گرفتن یارانه انصراف می دادند ولی اطمینان ندارند که در کشور خودشان هزینه شود وقتی با مرگ یک نفر صدها هزار پلاکارد نصب می شود هزینه ان از کجا می اید ایا خداوند او را می آمرزد یا روح اورا عذاب خواهد داد یکی هم پیدا نمی شود بگوید که لزومی ندارد( چگونه انتظار ذارید مردم دست رد به گرفتن یارانه یزنند . در مراسم عزاداری اجازه بدهید خوذ مردم هزینه کنند خرج که از کسیه بیت المات حاتم طایی شدن اسان است (2075034) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۰۱:۴۴
مقایسه احمدی نژاد با روحانی مثل مقایسه بیل مکانیکی هست با بولدوزر یا تی ان تی با یک بمب اتمی کوچک.... (2075057) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۹:۳۱:۰۹
روحانی کدامشان است جناب . (2075944) (alef-10)
 
سلیمی
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۱۹:۳۱:۲۹
نویسنده موضوع را کاملا درست دیده است. مشاوران و معاونانی مانند نوبخت، جهانگیری، ترکان و ... علمی فکر می کنند ولی با جو عمومی جامعه ایران نا آشنا هستند. خواهید دید همینها آقای روحانی را به زمین می زنند. اگر این کار مانند سبد کالا پیش برود متاسفانه کار این دولت برای دور بعدی تمام است. اگر میان مردم کوچه و بازار باشید جو عمومی را مشاهده خواهید کرد. (2075116) (alef-10)
 
فرزاد رکنی
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۱:۲۲:۵۲
شکی نیست در باره توزیع سبد کالا جناب روحانی و تیم همراهش اشتباه کردند ولیکن تعمیم یک اشتباه به کلیت برنامه ریزی و مملکت داری روحانی و همسان بودن آن با احمدی نژاد اشتباه مهلکی است .به دلایل زیر:1-شرایطی که جناب احمدی نژاد بر سر کار آمدند درامد نفتی در حال افزایش بود و در ظرف مدت کوتاهی به بیش از سه برابر روز های اغازین رسید (از 50 دلار به 160 دلار)2-حمایت بی دریغی که از سوی کلیه عوامل قدرت از احمدی نژاد انجام گرفت قابل قیاس با روحانی نبود3-به رغم تحریم ها دکتر روحانی توانست فشار آن را بر کشور و نظام کاهش داد4-زود قضاوت کردن امری معقول و پسندیده نیست ولی با این همه دقت در این حقیقت تورم 12.5 درصد 84 را به بالای 40 درصد رساندندر سال 92 از سوی احمدی نژاد و کاهش ان در دوره روحانی به مرز 25 درصد را فقط در نظر بگیرید5آسمان ریسمان بافتن بابایی با هدف تخطئه روحانی در جهت برابر دانستن روحانی با احمدی نژاد مقایسه ای غلط و در جهت تحمیق ملت است .بهتر است ایشان تلاش بیهوده نکنند. (2075322) (alef-10)
 
امیر
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۱:۲۸:۵۴
گذشت زمان ثابت خواهد کرد که تدبیر و امید هم چاره ساز نیست (2075334) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۰۹:۲۷
خواهشا دیگه روحانی رو با احمدی نژاد یکی نکنید که با این کارا بیشتر حس میکنم

دارم مطالب کیهان حسین شریعتمداری رو می خونم به نظرم توی این انتخابات هر

جوری فکر میکنم میبینم هیچ کس بهتر از روحانی نبود و از انتخابم هیچ وقت

پشیمون نمیشم اینو گفتم که بدونید با این حرفا نمی شه یه نفرو خراب کنید .ضعف

مدیریت توی سایت شما از دولت احمدی نژادم بیشتره. میدونم چاپ نمیکنید ولی اگه چاپ کنید میفهمم خیلی با جنبه اید :-) (2075395) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۱۰:۲۰
میخواستم فقط لایک بزنم اما واقعا حیفم اومد که شخصا از مطلب خوبتون تشکر نکنم. نگاه هوشمندانه ای داشتید و به نکته درستی اشاره فرمودید از همه بهتر اینکه سیاسی به موضوع نگاه نکردید. ممنونم (2075397) (alef-10)
 
حسین
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۱۹:۳۱
مشکل اصلی کشور ما مفاسد اقتصادی هست چه در این دولت و چه در دولت قبلی تا زمانی که سرمایه های کلان کشور در دست اندک افراد به خصوص هست همین آش هست و همین کاسه .اگر جلوی این مفاسد گرفته شود و با مجرمین مانند کشور چین برخورد شود من به شما قول می دهم ایران ثروتمند ترین کشور دنیا می شود . (2075411) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۲:۵۸:۵۲
من فکر میکنم فردمحترمی که متن بالا رو نوشته هدفش این بوده که نشان بدهد آدمهای سیاسی چه در جامعه ما و چه در همه دنیا جز طبقه با هوش جامعه نیستند(اکثرشان)و گاه ما از بی تدبیریهایشان در بهت فرو میرویم.فکر میکنم هر چه از کسی هم متنفر باشیم تو رو خدا بیاین تمرین کنیم یه بحث فلسفی یا منطقی رو با غرض های شخصی و مغلطه به بیراهه نبریم.من پزشکم و بارها دیدم حتی با سوادترین اساید هم وقتی یک لحظه دچار غرور و بیفکری شوند دست سالم را به جای دست دیگر قطع میکنند یا گوش سالم را به جای گوش دیگر عمل میکنند (2075503) (alef-10)
 
ایرانی
۱۳۹۳-۰۱-۲۳ ۲۳:۱۳:۳۰
سلام
امثال شما کلی گوها این بلا رو سر مردم آوردید.یکساعت آسمون ریسمون بافتی آخرش بجای راه حل بازم درمان رو بعهده همین مسوولین دفتر نشین بیخبر گذاشتی؟این متن شما که دقیقا تعبیر سفرهای استانی احمدی نژاد بود!لابد موقع دولت دهم هم این رو به اسم حمایت از سفرهای استانی برای سایتهای احمدی نژادی فرستادی؟تکلیفتون رو نمیدونید.معنیش نفاقه!
اصلا کدوم آدم عاقلی میتونه دولت میلیاردرهای تا خرخره سیر رو با بزرگمرد سیاست ایران مقایسه کنه.تمام دست وپا زدن این دولت هم برای اینه که مردم بهش اعتماد ندارن.همین الان اگه احمدی نژاد بود با یک شماره حساب مردم خودشون یارانه رو به حساب دولت میریختن نه اینکه کلی بخاطر عدم اطمینانشون به مسوولین خوش سابقه! انگ نیازمند و ... بخورن. (2075530) (alef-10)
 
حسین س
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۲:۳۰:۲۹
برادران متاسفانه برخی افراد تازمانیکه اب ارسرشان نگذره نمی دانند چه خبره به نظر حقیر دولت جناب اقای روحانی با توزیع سبد کالا به شیوه ای که مورد انتقاد برخی هاست به انانی که به هیچ زبانی حالی نمی شوند اوضاع مردم وکشور به چه قراره وجامعه به کدام سمت وسوء درحرکته وچه فجایعی در حال وقوع است توانست به بهترین وجه ممکن وبسیار هوشمندانه ومدبرانه تصویری واضح ومستند از وضع ناگوار اقتصادی مردم ارائه دهد تا بلکه از کارشکنی ها ومانع
تراشیهای این عده در اتخاذ سیاستهاو برنامه ریزهای مفید وموثر در حل مشکلات
واصلاح امور بکاهد هرچند که این حرکت دولت بدون عوارض وتبعات منفی نبود لیکن مسوولیت ان باید متوجه کسانی باشد که کشور را به این حال وروز انداختند (2075724) (alef-10)
 
ایران خواه
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۷:۳۹:۴۰
دولت تدبیر و امید با خزانه خالی و اقای احمدی نزاد پر پول را نمیتوان مقایسه کرد او انقدر داشت که 45 میلیارد را بردند به جای دولت بر نخورد اما این دولت با دست خالی هیچکس جز خداوند مطلق نیست همه ما معایبی داریم این دولت هم همینطور افلاطون میگوید دولتی سر کار است که دینی باشد او خود بد نمیتواند باشد اطرافیانی میایند که برای جمع کردن مواجب ان دولت را نابود میکنند این هم در دولت احمدی نزاد بود هم در دولت تدبیر و امید اما بیشر همراهانش منزه و پاک اند پس میان ماه من تا ماه گردون تفات از زمین تا اسمان است (2075785) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۹:۳۰:۱۷
بحدا به علی در خارج این روحانی ابرو برای ما نگذاشته ملت ایران را مضحکه عالم کرده ما ایرانیان مثال یا سیلی صورت خود را سرخ میکنیم را همواره گفته و شنیده ایم که نشان ابرو داری و عزت نفس ما ایرانیان در طول تاریخ بوده حالا ایرانیان را مانند بیافرائی ها به صف های طولانی میکشتند برای یک لیتر روعن و ده تا تخم مرغ و یک کیسه برنج که تو سر و کله هم بزنند و چند تا هم کشته بدهیم من چه بگویم لالمونی گرفتم از شرم و خفت و عصبانیت هرگز کسی ابنگونه در انظار جهانیان ایرانیان پر غرور و با فرهنگ را به خفت نه کشانده بود . ایا این اشتباه است یا........................... (2075938) (alef-10)
 
taha
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۰:۱۹:۲۹
با سلام و خسته نباشید
جناب آقای الف حقیقت تلخ شکست نیرو هایی را که مثال زدید(کد مطلب: 222446 )زیبایی اش بر متن شما افزود اما این اشتباه آقای روحانی زیانبار نبود لا اقل در برابر اشتباهات دولتی که دم از معیشت و معرفی مفسدان اقتصادی زد ولی دستانشان را نبست و لااقل نظام کنترل داخلی مناسبی اعمال نکرد تا این همه اختلاس عیان و نهان صورت نگیرد بی انصافیست هنوز در این بازی شطرنج حرکت زیادی انجام نگرفته ، به تلفات دوتا سرباز(صفهای طویل) نگاه میکنید و بزرگش میکنید این مملکت تولیدی ندارد که با در گیر شدن مردم در صف سبد کالا هزینه های سر سام آوری به بار آورد البته بجا بود که حرکت شایسته تری صورت بگیرد اما هر انسان عادی میفهمد که این حمله شما در قالب این مضمون به دولت و بهتر بگویم این انتقاد در مقابل اشتباهات دولت قبلی چندان به چشم نمی آید در مقابل آن همه پولهای از دست رفته و بلوکه شده و .... این چیزی نیست !!!!
حرف دیگری با دولت دارم و آن اینکه تشویق مردم به انصراف از یارانه ها در صورتی منطقی و معقول به نظر میرسد که دولت آقای روحانی مثل دولت قبلی نباشد و جلوی سوراخ سمبه هایی مثل بلوکه شدن دارایی این مملکت در حساب آقای (ز) و اختلاس های میلیاردی و خروج سرمایه های این مملکت که بی محابا انجام میگیرد بگیرد این نمیشود که مردم یارانه ها را در کیسه ای بریزند که ته آن سوراخ است !!! و به نظرم دولت اول باید این را ثابت کند و مطمئن باشیم که مردم در شرایط اقتصادی خوب با جان و دل انصراف میدهند و اینجانب از این برنامه چشمم به نفع دولت آب نمیخورد نه به خاطر اینکه دولت آقای روحانی مشکلی داشته باشد بلکه به خاطر اینکه دولت قبلی این جو را به وجود آورده و باید ابتدا تغییر احساس شود !! جناب آقای روحانی مبلغ ناچیز یارانه ها در مقابل حجم عظیم سوراخ هایی که در کیسه دولت قبلی و جود داشته و نمیدانیم این سوراخها ترمیم شده یا نه، چیزی نیست.
با امید به موفقیت شما جناب آقای روحانی
علی زاده (2076047) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۱:۰۳:۰۹
مردم که خود یکی از انها هستم بدلیل ضعف مدیریت اه از نهادشان بیرون امده .اقا یه شبه سیب زمینی میشود 4000تومان .فردا از معبری که دیروز رفته ای یکباره مینویسند ورودیه 5000تومان .دارو یه شبه میشود فلان تومان .اگر اقایان مسولین این حداقلها را نمیتوانند کنترل کنند پس چرا اینقدر حرف میزنند .من اطمینان دارم اگر مسایل امنیت کشور دست مقام معظم رهبری نبود شاید وضع ما از سوریه و.....کشور بدتر بود .همه اقایان تیتر دارند وتا بخواهی حقوق میگیرند وتا بخواهی از بودجه عمومی حاتم طایی میشوند .سری به ادارات بیمارستانها .سازمانهای تامینی رفاهی مثل شهرداریها .تامین اجتماعی .ثبت واداره دارایی.و...بزنید ببینید مردم چرا اینقدر سرگردانند؟منابع این کشور بحمدالله عالی است .فقر در این کشور اصلا نباید معنی داشته باشد .متاسفانه کسی نیست اسیب شناسی کند .بی نظمی وعدهای توخالی باعث سرگردانی مردم شده .یارو پول از پیش گرفته قراردادهم امضا کرده تعهد هم کرده فلان تاریخ به تعهدم عمل میکنم الان 2ماه از تاریخ تعهد گذشته میگه خیالی نیست من جریمه مربوطه را پرداخت میکنم چرا ؟بخاطر اینکه رقم جریمه نصف رقم سپرده است .مثلا همین موضوع اگر به سازمان مربوطه منعکس شود .شما فکر میکنید سازمان متولی از ایران خودرو حمایت میکند یا از من .والله این در شان ما مردم ایران نیست .حالااگر از سیب رمینی صحبت میکنی .میگویند اقا حرف سیاسی نزن گویا بدلیل اشتراک حرف سین در هرموردی انرا سیاسی میدانند.مسولین محترم اگر قادر به انجام کاری نیستید استعفا برای این مواقع است .لااقل برای مردم که نه برای خشنودی خدا هم شده دست مردم را بگیریید .مردم ایران نجیبند مردم ایران مترقی هستند ما سزاوار این بی مهری ها نیستیم .شما به گزارش تحقیق وتفحص سازمان تامین اجتماعی را مطالعه کنید ادم باید خون گریه کند .والله مردم که خود یکی از انها هستم به این مملکت عشق میورزیم به نظام جمهوری اسلامی علاقه مندیم ولی اما ما سزاوار این نامهربانیها نیستیم .بچه ام که به حالت اورزانس به یک بیمارستان برده بودم پذیرش بیمارستان بجای کمک با من چانه پول را میزند .اقایان واقعا این است حقوق شهروندی ؟موقع کسب رای تمام کوچه ها اسفالت میشود .کره ماه اتوبان 2 طرفه میشود .حقوق شهروندی نوشته وتصویب میشود.بعدا پس اتمام انتخابات تامین اجتماعی به من در هنگام بازنشستگی اعلام میکند شما از دولت زیاد حقوق گرفته اید مستمری شما بر اساس 5سال است با رتبه علمی لیسانس مرا با نهصد هزارتومان ماهیانه بازنشسته میکند.اقای ریسس اقای وزیر اگر شما بودید چه میکردید ؟.اینها همه دل نوشته یک شهروند ایرانی است وبخدا قسم عین واقعیت را منعکس کرده ام .مدیر محترم سایت الف از شما خواهش میکنم انرا منعکس کنید اگر تصور میکنید سیاه نمایی میکنم کامنت بگذارید تا شماره تلفن وکد ملی خود را در اختیار شما یگذارم تا به دلیل انعکاس این مطلب شما زیر سوال نروید .به دیده منت . (2076142) (alef-10)
 
خواننده مطلب
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۱:۴۶:۵۲
باسلام مطلب جالب بود
به نظرمن رسیدن به این درک و فهم و آگاهی که مسایل را ازنزدیک باید لمس کرد خیلی مهم هست
وبستگی به غرور دانشی افراد دارد
امید که سطح آگاهی همه افراد بالا باشد (2076268) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۲:۵۰:۰۵
آقای روحانی لطفا کاری بکن دلار دوباره رفت نگذار مردم پشیمان از رای خودشان بشن (2076462) (alef-10)
 
د
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۸:۳۶:۰۰
Devile is in the Details یا شر در جزئیات است. لذت بردم از نگارش منطقی و توجه به جزیات به عنوان بزرگترین عامل نادیده گرفته شده در مدیریت کشور. فکر کنم اولین باری است که برای یک مقاله در این سایت نظر می‌گذارم؛ چون احتمالأ اولین بار است که مطلب به دردبخوری در آن می‌خوانم. ادامه بدهید لطفأ به نوشتن دقیق و عمیق و خوانایتان (2077743) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۹:۴۱:۵۰
موافقم هرچند معتقدم اشتباهات احمدي نژاد بسيار بزرگ تر بارزتر و ويران كننده تر بودند (2077888) (alef-10)
 
احمدی
۱۳۹۳-۰۱-۲۵ ۰۸:۴۶:۳۱
همه ما به ویژه مسئولان و تصمیم گیرنده ها خیلی خوب مسایل و مشکلات را میدانیم انچه که نمیدانند راه حل درست مشکلات است . همه مسایل و مشکلات را مطرح میکنند ولی هیچ کس راه حل درستی ارایه نمیکند.
خود شما که به روستا جیرا رفتید و مشکلات را دیدید چه راه حلی پیشنهاد دادید که مشکل بصورت اساسی حل شود؟ (2078451) (alef-10)
 
محمد حسين فيض پور
۱۳۹۳-۰۱-۲۵ ۱۳:۵۱:۵۶
سلام
در اين كشور از دستورات نهج البلاغه كه امروز نيز كمتر از آن نام برده ميشود استفاده نمي شود وگرنه مولا علي عليه السلام مي گويند در زمان زمامداري مانند طبقات ضعيف و پايين ترين طبقات زندگي كنيد تا مشكلات آنها را درك كنيد و براي حل آنها از قدرتتان استفاده كنيد. اما متاسفانه كدام مسئول را مي شناسيد كه چنين باشد و آن هم در كشور ي با دائيه عدالت علوي (2078883) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۱-۲۶ ۱۱:۴۴:۵۱
شما واقعا اشتباهات احمدی نژاد و روحانی را یکی می دانید ؟؟؟؟ اشتباهات در توزیع سبد کالا با ندانستن این موضوع بسیار بدیهی که کلیه مبادلات مالی جهان بر روی یک سیستم کوچک اما بسیار مهم یعنی سیستم سوئیفت بین المللی در جریان است و هر فرد عادیی که حتی اندکی به مسائل اقتصادی واقف است از آن اطلاع دارد یکی است؟؟؟
واقعا متاسفم..... (2081020) (alef-13)
 
111111
۱۳۹۳-۰۲-۰۲ ۲۳:۰۲:۲۵
اگهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هرکدومشون کمتر نشون جون میکردن وضع ما اینجورییییییییییییی نبود
از این که هست بدتر نشه هرچه قدر میخوایین بخورین
ماکه صدامون درنمیاد (2096976) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.