نظر منتشر شده
۲۳۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 206129
«برنامه مشترک برای اقدام»؛
متن کامل و رسمی بیانیه هسته‌ای ایران و 3+3
بخش داخلی الف، 3 آدر 92
«متضمن یک برنامه غنی‌سازی که توسط طرفین تعریف می‌گردد باشد ، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق ...»
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۱
به گزارش «الف» متن کامل توافقنامه هسته ای ایران و کشورهای 3+3 که با نام "برنامه مشترک برای اقدام" شناخته می شود به شرح زیر است:

مقدمه
هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته ای نیست.

راه حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می انجامد.

این راه حل جامع، ایران را قادر می سازد تا به‌طور کامل از حقوق خود در بهره‌گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود.

این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیت های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای می باشد. این راه حل جامع به مثابه یک مجموعه منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی گیرد مگر آنکه در مورد تمامی بخش‌های آن توافق حاصل شود. این راه حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می باشد و به رفع همه جانبه تمامی تحریم های شورای امنیت، تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی مربوط به برنامه هسته ای ایران می انجامد.

در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. سه کشور اروپایی/اتحادیه اروپا به اضافه سه (۳+۳ یا ۱+۵) و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم های مورد توافق میان- مدت و راه حل جامع با حسن نیت خواهند بود.

یک کمیسیون مشترک از ۳+۳ و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند، تشکیل خواهد گردید، در حالی که آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته ای را بر عهده خواهد داشت. این کمیسون مشترک برای تسهیل حل و فصل مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد.

عناصر گام اول
گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد. در این دوره همه اعضاء، با حسن نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد.

ایران اقدامات داوطلبانه زیر را به انجام خواهد رساند:
- نیمی از اورانیوم موجود غنی شده ۲۰ درصد را به صورت اکسید ۲۰ درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه UF6 2 را به مواد کمتر از ۵ درصد رقیق نماید. خط برگشت پذیر نیز وجود نداشته باشد.

- ایران اعلام می‌کند که برای این دوره ۶ ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از ۵ درصد غنی سازی نکند.

- ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته ای نطنز ، فوردو و یا راکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR-۴۰ شناسائی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.

- همانگونه که ایران در برنامه عملیاتی کردن تاسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبدیل مواد UF۶ غنی شده تا ۵ درصد بهUO۲ ، ایران تصمیم دارد موادUF۶ جدیدا غنی شده تاسطح ۵ درصد طی ۶ ماه آینده را به اکسید تبدیل کند.

- محل‌های جدید برای غنی سازی ایجاد نمی شود.

- ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی گیرد، ادامه خواهد داد.

- عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند.

نظارت‌های بیشتر
- ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرح های تاسیسات هسته ای ایران، توصیف ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هریک از اماکن که به فعالیت‌های هسته ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه.

- ارائه پرسشنامه جدید فنی راکتور اراک به آژانس بین المللی انرژی اتمی که توسط آژانس با نام IR-۴۰ شناسایی می شود.

- اتخاذ گام‌هاي لازم براي موافقت با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي انعقاد "رهيافت پادمان" در مورد راكتور اراك كه توسط آژانس با نام IR-۴۰ شناسايي مي شود.

- دسترسی روزانه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به فردو و نطنز با هدف بررسي فايل هاي ضبط شده دوربين‌ها در مواقعي كه آنها براي بازرسيهاي دوره اي موسوم به DIV ،IIV ،PIV و بازرسي‌هاي سرزده در سايت حضور ندارند.
- دسترسي هدايت شده بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به:

o كارگاه‌هاي مونتاژ سانتريفيوژ

o كارگاه‌هاي توليد روتور سانتريفيوژ و محل‌هاي نگهداري، و

o معادن اورانيوم و تخليص اورانيوم

در مقابل، ۳+۳، اقدامات داوطلبانه زير را انجام خواهند داد:
- توقف تلاش براي كاهش خريد نفت خام ايران به نحوي كه مشتريان فعلی بتوانند ميانگين ميزان کنونی خريد نفت خام خود از ايران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عوايد فروش نفت ايران در خارج از كشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و آمريكا بر بيمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعليق مي‌شوند.

- تعليق تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا بر:

o صادرات پتروشيمي ايران و نیز تعلیق تحريم‌ خدمات مرتبط

o طلا و فلزات گران‌بها، و تعلیق تحريم‌ خدمات مرتبط

- تعليق تحريم‌هاي آمريكا بر صنعت خودرو و تعلیق تحريم‌هاي خدمات مرتبط

- صدور گواهي عرضه و نصب قطعات يدكي براي ايمني پرواز هواپيماهاي غيرنظامي ايران و خدمات مرتبط. صدور گواهي بازرسي‌هاي مرتبط با ایمنی و تعميرات در ايران و همچنین خدمات مرتبط

- عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌اي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد

- عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته اي از سوی اتحاديه اروپا

- دولت امريكا، در چارچوب اختیارات قانوني رئيس جمهور و كنگره از تحميل تحريم‌هاي جديد هسته-اي خودداري خواهد كرد.

- يك كانال مالي به منظور تسهيل تجارت امور انساندوستانه براي تامين نيازهاي داخلي ايران با استفاده إز درآمدهاي نفتي ايران در خارج از كشور ايجاد خواهد شد. تجارت امور انساندوستانه شامل مراودات تجاري مرتبط با توليدات غذايي و كشاورزي، دارو، تجهيزات دارويي و مخارج پزشكي بيماران خارج از كشور خواهد بود. اين كانال مالي شامل بانك‌هاي خارجي مشخص و بانك‌هاي ايراني غير تحريم شده خواهد بود كه به‌هنگام ايجاد اين كانال مالي مشخص خواهند شد.

o کانال مزبور همچنین موارد را دربر می گیرد:

 نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد

 پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه.

- افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.

عناصر گام نهایی راه حل جامع*
گام نهایی راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارتند از:

- دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.

- بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه‌های پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.

- به‌طور همه‌جانبه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی را برداشته و از جمله گام‌هایی برای دسترسی به حوزه‌های تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید.

- متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد.

- نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-۴۰ شناخته می‌شود، را کاملا برطرف نماید. بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.

- اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجراء درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید.

- شامل همکاری بین المللی هسته ای غیر نظامی باشد، که این همکاری‌ها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هسته‌ای مدرن و برنامه های تحقیق و توسعه (R&D) مورد توافق می باشد.

به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد.

* در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می شود.
 
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۳:۲۷:۵۰
امید که مدیران اقتصادی (اعم از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و وزیر صنعت و معدن) از این فرصت که با زحمت بسیار و تدابیر رهبری، ریاست جمهور و وزارت خارجه فراهم شده نهایت بهره را در کاهش گرانی و بهبود اقتصاد ببرند.
تدابیر کارساز اقتصادی تنها در برنامه منسجم اقتصادی میسر است که متاسفانه تاکنون (از ابتدای دولت احمدی نژاد تا گذشت 100 روز از دولت آقای روحانی عزیز ) شاهدش نبودیم.
این فرصتها طلایی هستند. آقایان اقتصادی بجنبند (1794204) (alef-13)
 
majid
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۰۹:۳۵
یهو 5% درصدم میدادید میرفت پی کارش (1794732) (alef-10)
 
سعید آقا
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۱۶:۳۹
در مورد بی تفاوتی صدا و سیما به موفقیت در توافق هسته ای:
با سلام خدمت کادر زحمت کش الف:
یادم میاد چند روز مقاله ای در تحت عنوان ((جمع‌آوری ماهواره‌ها؛ صورتحساب صدا و سیما روی دست نیروی انتظامی)) منتشر کرده بودید.
من از امروز صبح تا الان آخرین اخبار توافق هسته ای را از ماهواره و صدا و سیما دنبال میکنم ولی در شبکه های صدا و سیما متاسفانه به غیر از اخبار رسمی کوچکترین اشاره ای به موفقیت در توافق صورت گرفته ندیدم.
حال از صبح زود تا الان بطور مثال شبکه خبری فرانسه(France 24) و روسیه(RT) یکسره در مورد توافق هسته ای ایران صحبت میکنند حتی صاحب نظرانی رو به شبکه دعوت کردن.
میخواستم مردم رو در جریان کم کاری های صدا و سیما قرار دهید چون من خودم به عنوان یک ایرانی با هیجان به دنبال آخرین اخبار توافق بودم ولی حاصل جستجوی من شبکه های ماهواره ای خارجی بودن نه صدا و سیمای کشورم و بسیار ناراحت و متاسف شدم.
با تشکر (1796151) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۴۷:۰۷
بابا انصاف هم خوب است. هم جعفر عزیزی و هم نجف زاده دائم در تمامی بخش های خبری از 7 صبح تا 24 در حال گزارش دادن بودند. اتفاقا بهتر است بیش از این مانور ندهند تا در یکی دو روزه آینده ببینیم چه می شود. (1796592) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۹:۲۲:۰۷
زیاد هیجانی نشو چیزی از دست ندادی (1797213) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۱:۴۱:۵۷
برای اینکه دولت تدبیر و امید اطلاعاتی که داده در همین حد بوده جنابعالی تازه فهمیدی که چیزی نمیدونی آقای ظریف نفرمود حاضرم استیضاح بشم ولی از مذاکرات چیزی نگم اونها اخبار کامل داشتند و ما دست چندم این حضرات با بی بی سی بهتر مصاحبه میکنن تا صدا و سیما نه اینکه زیاد خارجه تشریف داشتن سی سال امریکا بودن آدم رو امریکایی نمیکنه (1800082) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۱:۴۵:۳۹
اصلا تو میدونی 5 درصد چقدر میشه و به چه کاری میاد ؟؟!!! (1796392) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۳:۵۲:۵۲
تغاری بشکنه ماستی بریزد.........جهان گردد به کام کاسه لیسان! (1796973) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۰:۴۴:۳۷
دوست عزیز سریعا به معتبر ترین دانشکده فیزیک محل سکونت مراجعه کن (1796874) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۳۳:۵۸
عزیزم اقتصاد، فضای مطلوب کسب و کار می طلبد، سیاست گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می طلبد.
موانع داخلی زیادی در مقابل رشد اقتصادی داریم... ولی مطمئناً رفع تحریم ها بسیاری از مشکلات اقتصادی را کاهش خواهد داد.
آخر سال 1393، می توانیم کم کم نقد سیاستهای اقتصادی دولت جدید را شروع کنیم. چون اثرش را آنوقت می توانیم ببینیم.
فعلاً اثرات سیاستهای نادرست داش محمود بر اقتصادمان سنگینی می کند. (1794894) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۲۸:۱۲
قعلا هرچی داریم می کشیم از از سیاست های غلط دوره سازندگی و اصلاحاته!
10 تا نثل محمود باید بیان تا ظرف 10 دوره این افتضاحات و جمع کنن! هنوز گند توافقنامه سعدآباد از یادم نرفته!...باز هم برن خدا رو شکر کنید که آقا آدم خیلی بزرگیه و با سعه صدر و بزرگ منشیش اجازه داد که این ننگ تاریخی با دست های خودشون پاک بشه! (1796184) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۵۷:۴۴
چی میگی مثل اینکه از پیروزی کشورمون خیلی بهت فشار اومده! (1796771) (alef-10)
 
ساسان
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۰:۵۶:۱۰
شرف چیست؟
چیزی است که دیگه نداریم
10 سلا سختی وتحمل کردیم این همه شهید دادیم این همه فشار وتوهین وتحمل کردیم که آخرش به فنا بره (1797518) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۰۴:۱۶
عزیزم میدنی چند شهید دادیم تا به اینجا رسیدیم که حالا یک شبه زحمت کشید چندساله ورسیدن به غنی سازی 20./. رارساندیم زیر 5./. وراکتور اب سگین اراک تعطیل واقعا زحمت کشیدن این مرحله اولشه خدا رحم کند به مرحلهای بعدی که چیزی نداریم کم بدیم (1796451) (alef-10)
 
صادق
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۵۱:۳۲
ظریف بر هر مشکلی حریف........ظریف دوستداریمممممممممممممممممم (1796610) (alef-10)
 
n
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۳۲:۴۷
آخه شماها از 5درصد و 20 درصد چی متوجه میشید که الکی نظریه ی کارشناسی ارایه میدین.هر چی میکشیم از دست امثال شماست.شهید ندادیم که بمب اتم تولید کنیم.بفهمید لطفا. (1796700) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۱:۵۲:۳۶
با سلام شما فقط کارشناسی بابا مخاطب حرف منطقی میزند مهندس (1797698) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۱:۲۷:۰۹
کاش جنابعالی یه ذره فکر میکردی بعد اظهار نضر میکردی
شهید دادیم که ما باشیم برای حرفی داشتن برای دنیا (1800065) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۶:۱۰:۳۲
ما برای سوخت نیروگاهامون 5درصد کافیه، ما که نمی خوایم بمب بسازیم غنی سازی بیست درصد به چه دردمون می خوره؟! الکی تولید کنیمو ذخیره کنیم؟!!!در ضمن رآکتور اراکم تعطیل نشد!! ولی همین که غنی سازی 5 درصدو قبول کردن یعنی ایران هسته ای..... (1797001) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۸:۰۱:۴۲
اگه ما نخواهیم بمب هسته ای بسازیم همون 5درصد کافیه . شما هم به این فکر کن که هر چیزی قیمتی داره .لازم نیست برای اینکه در آینده جان صد بیمارو نجات بدیم الان هزار بیمارو به حال خود رهاکنیم. (1797075) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۴:۱۸:۵۳
میشه شما بفرمائید حالا مثلا اگه بجای 20 درصد 80 درصد هم غنی سازی میکردیم چه تاثیری بر زندگی ما داشت از اون گذشته چرا یکی پیدا نمیشه از آقای احمدی نژاد بپرسه درامد بیش از 1000 میلیارد دلاری (طبق آمار رسمی) دوره 8 ساله ریاستش را چیکار کرده !!!!!90 (1798161) (alef-10)
 
majid
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۴۴:۲۴
یه آبنباتم به ایران میدادند دیگه کامل میشد
من موندم کجاش غرور آفرینه
سر هم 7 میلیارد گیرشون آمده
خوب میرفتید از بابک زنجانی میگرفتید (1794959) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۰۹:۲۴
آب‌نباتت رو بخور که سردیت نشه از شوک این خبر خوش برای عموم ملت. ای بیچاره انتظارشو نداشتی که یه دفعه ورق برگرده!؟ (1795926) (alef-13)
 
ح.چ
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۸:۰۰:۰۹
برو یه فکری به حال خودت بکن که سر هر چیزی جناحی فکر می کنی.!!!!
خوب راست می گه باج دادن یه چیزی گرفتن هم هنره این همه زحمت و سختی کشیدیم تا به اینجا برسیم حالا هم برا هیچی پرید.شما سوابق این آمریکا و اسرائیل رو بیشتر مطالعه کن می فهمی چی میگم. (1797073) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۱:۲۷:۲۹
درسته (1800066) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۲۵:۰۳
الله اکبر الله اکبر
درود بر دیپلمات های ایرانی
تبریک بر مردم ایران
تبریک
تبریک (1795751) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۱۱:۴۸
روحانی مچکریم
ظریف دوستت داریم (1795935) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۱:۲۸:۳۱
تبریک بر شما که طرفدار ژنو چای هستید (1800069) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۱:۱۳:۲۲
این توافق با توجه شرایط کنونی خوب است.
اسرائیل و عربستان با جو سازی سعی در گرفتن امتیاز بیشتر داشتند.
تشکر از تلاش های دولت روحانی (1796301) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۱:۱۷:۲۰
اگر از روز اول احمدی نژاداین برنامه را ملی اعلام نمیکرد هزینه کمتری برای کشور میداشت اصولا هر موضوعی پسوند وپیشوند ملی پیدا میکند گندش درمیاد (1796309) (alef-10)
 
گنجی
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۹:۰۷:۰۷
اگر زحمات و تلاش های دوره احمدی نژاد نبود که الان برنامه هسته ای وجود نداشت که مذاکره صورت بگیرد

8 سال قبل روحانی التماس می کرد که بابا اجازه بدهید 4 تا سانتریفوژ تحقیقاتی فقط داشته باشیم ولی غربی ها آن 4 تا را هم پلمپ کردند


اکنون وجود 20000سانتریفیوژ نسل دوم و دو مرکز غنی سازی و تکمیل چرخه سوخت همه از برکت دولت 8 ساله احمدی نژاد می باشند (1797187) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۱:۲۹:۵۴
دمت گرم ولی چه فایده همه زحمات دولت احمدی نژاد و خون دلهای مردم به ابد رفت (1800070) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۲۹:۲۹
در مقابل، 3+3، اقدامات داوطلبانه زیررا انجام خواهند داد
میدونید اقدام داوطلبانه یعنی چه آقای ظریف این کلمه یعنی ما باختیم متن باید آنها را مکلف میکرد نه داوطلبانه
نمیدونم چی بگم در خودم احساس ذلت میکنم توی محرم اینجور ذلت کشیدنی خیلی سخته
احساس ذلت از مردن و گرسنگی و تشنگی کشیدن هم بدتره (1796527) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۰:۲۰:۴۷
البته چون همه چی از نظر شما مثل جنگه یا می برین یا میبازین!! (1797398) (alef-10)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۳۳:۱۷
در مقابل، 3+3، اقدامات داوطلبانه زیررا انجام خواهند داد
میدونید اقدام داوطلبانه یعنی چه آقای ظریف این کلمه یعنی ما باختیم متن باید آنها را مکلف میکرد نه داوطلبانه
نمیدونم چی بگم در خودم احساس ذلت میکنم توی محرم اینجور ذلت کشیدنی خیلی سخته
احساس ذلت از مردن و گرسنگی و تشنگی کشیدن هم بدتره (1796539) (alef-10)
 
سپهر
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۵۵:۵۷
این تیم حق ملت را نادیده گرفت و مرزهای دانشمون را فروخت.به نظرم این معاهده ننگن از طرف ایران لغو خواهد شد ان شا الله.دوستانی که ١ خط از انرژی هسته ای نمیدونن به خودشون ظلم میکنن که نظر میدن. (1796620) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۰:۳۳:۰۳
یک نکته مهم:این اولین بار است که عامه مردم کشور از طریق تمام رسانه ها به متن کامل یک توافقنامه بین المللی دسترسی پیدا کرده اند و ما بخاطر این شفاف سازی هوشمنانه از دولت تدبیر و امید و رسانه ها قدر دانی میکنیم.متشکریم. (1796851) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۱:۳۱:۱۱
کاش نمیدانستیم و نمیسوختیم (1800071) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۰:۴۸:۳۷
صد رحمت به عهد نامه ترکمانچای...
یه سوال داشتم اگه سوخت 20 درصد ما تموم شه باید چه کار کنیم اخه ما که اجازه نداریم بالای 5 در صد غنی سازی کنیم!!!!!!! (1796882) (alef-10)
 
sajad
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۹:۲۹:۲۴
مهمترین جمله توافق
No reconversion line (1797225) (alef-10)
 
فری
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۹:۳۰:۳۹
غرب میخواست تا نتیجه مذاکرات را 5 - 1 به نفع خودش بکند
اما تیم هسته ای به کاپیتانی ظریف نتیجه را 3 - 3 کردند
خسته نباشی بچه ها
بچه ها مچکریم (1797230) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۳:۳۷:۴۷
آقای روحانی قبول می‌کنیم که شاید در شرائط کنونی و بعد از ۸ سال مسیر اشتباه، این توافقنامه گریز ناپذیر بوده باشد، ولی از شما انتظار نمیرود انتقاد به این توافتهنأمه را جوک بدانید! (1794261) (alef-13)
 
شهروند
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۱۳:۱۳
با سلام محرم و نامحرم شدیم نمایندگان مجلس (رسایی و بذر پاش و....)میگویند از مفاد ان اطلاعی ندارند و انتقاد به ان هم جوک شد این درست است؟ این شفاف سازی است؟ (1794753) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۲۷:۴۷
----

اگر در این ده سال برنامه هسته وجود نداشت بهانه های دیگر برای هجمه و حمله به ایران استفاده می شد و آن وقت چیزی برای معامله نداشتیم . ترس خود ساخته غرب از ایران هسته ای و موشکی باعث امنیت ما شد . این سختی ها بهای این است کودکانمان با یک سر و دو دست و دو پا به دنیا می آیند . اکنون در کشور های همسایه چنین نیست ! . امید وارم در سالهای آتی بیماران سرطانی به مشکلی برنخورد و اصلا هیچ بیماری نداشته باشیم .

تمام بحث هسته ای بهانه است و این توافق نشان می دهد غرب توان جنگ با ما را ندارد و به نظر می رسد امتیازات خوبی گرفتیم با این توافق تحریم ها دیگر کارایی ندارند . (1794854) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۱:۳۲:۴۹
فکر نان باش خربزه اب است (1800074) (alef-10)
 
کیارش
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۳۶:۴۲
یعنی الان ما باید به این توافق افتخار کنیم؟
یه شکلات بهمون دادن در عوض برای هر چی که در طول این چند سال براشون مجهول مونده شرایط جاسوسی مهیا کردن...
اگر به خاطر رهبری نبود اصلا قابل تحمل نبود برامون (1794910) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۱۳:۲۴
تو دیگه چی می گی؟ مردم نون ندارند تو داری چرند می گی.
رهبری پذیرفته شما نمی بخشی؟ نکنه ار رهبری هم جلوتری (1795944) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۱:۵۵:۱۶
ببخشید اقای محترم مودب باشیدو نزاکت را رعایت فرما تو که به دیگران احترام نمی ذاری جکونه دیگران را نقد میکنی (1797711) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۱۴:۲۰
منظور ایشان از جوک حرفهای اوباما بود برادر جان. شما به خود نگیر (1795149) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۲۱:۱۹
تا جایی که من یادمه جوک بزرگ اینه که آمریکا میگه ما ایرانو از دسترسی به بمب اتم باز داشتیم.
فک کنم خبرو اشتباه خوندی (1795198) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۲۶:۱۳
شعار دولت ما میتوانیم نهم و دهم:

ترحم بر پلنگ تيز دندان، ستمكاري بود بر گوسفندان.


شعار دولت ما نمیتوانیم یازدهم:

در کف شیر نر خونخواره ای ......... غیر تسلیم و رضا کو چاره ای! (1795524) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۲۶:۵۵
ایشان ایران دارای بمب هسته ایی را جک خواندند دوست عزیز (1795530) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۵۵:۵۳
به هر حال در این متن که امتیاز مهمی به غرب داده نشده (1795646) (alef-10)
 
سيد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۳۵:۲۶
عزيزدل برادر! برو حرف هاي آقاي روحاني را دوباره مطالعه كن و ببين چي را جوك گفته بعد بيا انتقاد كن! (1796546) (alef-10)
 
ایمان
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۵۱:۰۷
من خودم زیاد از این تفاهم نیم بند خوشحال نشدم، هر چند بعد از این همه مدت و امیدواری مردم باید یه اتفاقی میفتاد. ولی خواهشا دوباره به صحبتهای ایشون دقت کنید. گفت اینکه کسی بگه ما تونستیم ایران رو از تولید سلاح هسته‌ای بازداریم جوکه، نه انتقاد! که منظورش هم بیشتر به اوباما بوده. به هر حال، امیدوارم دل مردم و رهبر و مسئولای زحمتکش همیشه شاد باشه و توافق‌های بعدی، قدرتمندانه‌تر و عزت‌مندانه‌تر انجام بشه،هرچند تا همین جا هم باید به آقای ظریف و تیمش خسته نباشبد جانانه گفت. (1796751) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۸:۰۳:۱۶
شما اول سخنان رییس جمهورو بخون بعد نظر بده. (1797077) (alef-10)
 
جواد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۳:۴۲:۳۳
خواهشمند است تمامی کسانی را که براساس نظر کاخ سفید در رابطه با توافقنامه برای راضی کردن نمایندگان سنا بوده نظر داده و دکتر ظریف را کوبیده ان نظر خود را پس بگیرند. ممنون ظریف (1794280) (alef-13)
 
197
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۳۷:۵۱
من هم موافقم. فراموش نکنید این نهایت امتیازی بود که میشد گرفت و حتی اینکه در غیر این صورت از هفته بعد تحریم های بیشتری هم میومدو.....
غنی سازی تا 5درصد به تمام مسائل سلح آمیز ما جواب میده و ما چیزی را ازدست نمیدیم.
ما باید اعتماد 8ساله از دست رفته رو برگردونیم. اسه اسه (1794917) (alef-10)
 
سرباز
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۱:۱۹:۰۲
عزیزم منظورت همون صلح آمیزه دیگه ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! (1796316) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۲۵:۴۵
ما ملت ایران مراتب قدردانی و تشکر خود را از تیم مذاکره کننده اعلام میکنیم . (1795753) (alef-10)
 
سلام
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۵۶:۳۵
این راه‌حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی سازی مورد توافق دوطرف است، که با اِعمال محدودیت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز آن، [همراه خواهد بود].

This comprehensive solution would involve a mutually defined enrichment
programme with practical limits and transparency measures to ensure the peaceful nature of the
programme
راه حل جامع(نهایی) شامل یک تعریف دوجانبه ی برنامه غنی سازی با رویه های محدود کننده ئ ابزار های که اطمینان بخش ماهیت صلح آمیز برنامه است، می باشد.


همچنین در ابتدای معاهده راه حل جامع را تعریف کرده
This comprehensive solution
would build on these initial measures and result ina final step for a period to be agreed upon and the
resolution of concerns.
یعنی: برنامه غنی سازی بر اساس تعریف مشترک در راه حل جامع که منعقد خواهد شد تعریف می شود.

علاوه بر این آمده
At Fordow, no further enrichment over 5% at 4 cascades now enriching uranium, and not increase enrichment capacity. Not
feed UF6 into the other 12 cascades, which would remain in a non-operative state. No interconnections between cascades.
Iran announces that during the first 6 months, it will replace existing centrifuges with centrifuges of the same type.
علاوه بر این بخشی از معاهده تعریف نشده


علاوه بر (1795873) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۳:۴۸:۳۸
با خوشحالي شروع به خوندن كردم اما كم كم غمگين شدم. اينهمه كوتاه اومديم. اما اونا فقط اجازه داد و ستدهاي بشردوستانه يعني غذا و و دارو مي دن. اما اميدوارم در پايان اين شش ماه واقعاً همان اتفاقي ابيفته كه در بند پاياني توافقنامه به آن اشاره شده و با ايران به همون نحوي برخورد بشه كه با تمام كشورهاي عضو ان پي تي برخورد ميشه. مچكريم ظريف (1794308) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۳۵:۳۶
کوتاه نمی اومدیم چی کار می کردیم؟
اورانیوم 20% را به کجای زخم زندگیت می خوای بزنی؟ اصلاً به چه دردی می خوره؟ (1794904) (alef-10)
 
اميرحسين
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۳۲:۵۴
دوست عزيز بيست درصد که هيچ من الان نميدونم از 5 درصد اورانيوم غني شده ما چه استفاده اي داريم ميکنيم؟! (1796006) (alef-10)
 
مهلا
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۱۲:۲۳
اصلا شما میدونی اورانیم یعنی چه و به چکار میره که نظر دادید (1796473) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۵۳:۱۹
نه برادر
حضرتعال میتونی یه کم بیشتر توضیح بدی تا ما هم اگاه بشیم (1796616) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۲۴:۳۰
درسته زیاد کوتاه اومدیم. ولی اگه دقت کنی هیچکدوم از اونا به ضرر ما نیست و فعلا به اونا احتیاجی نداریم.
اگر هم روزی به اونا احتیاج پیدا کردیم توافق نامه دست مارو باز گذاشته تا دوباره به دستشون بیاریم. (1795218) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۲۴:۵۲
شما چه انتظاری دارید؟ این هشت سال چه چیز اضافی به دست آوردیم. مثلا اگر به غنی سازی 20 درصد ادامه بدهبم کدام مشکل کشور حل می شود؟ اگر همین طور پیش می رفتیم به خاطر لج بازی های بچه گانه که سودش مال اسراییل عربستان و بعضی افراد در داخل بود، بالای نود درصد مردم ضرر می کردند. شاید هم به سمت زوال یک کشور تاریخی پیش می رفتیم. (1795224) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۳۴:۱۹
لغو تحریم پتروشیمی ، لغو تحریم طلا ، لغو تحریم قطعات یدکی هواپیما ، لغو تحریم بیمه نفتکش ها و همچنین لغو تحریم خودروسازی و ... . اینا خیلی کمن؟؟؟ درود بر ظریف . اینقد ازش انتظار نداشتم در گام اول (1795260) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۴۷:۲۰
بله... متاسفانه تحقیر مون کردن (1795329) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۱۸:۲۰
برداشتن تحریم طلا و فلزات و پتروشیمی خودش دهها میلیارد دلار ارزش داره. ما میتونیم پول نفت را دوباره به طلا دریافت کنیم مخصوصا حالا که قیمت طلا به کف خودش رسیده. در مقابل اینکارها اگر به نتیجه نرسیدیم میتوانیم دوباره ظرف چند روز غنی سازی 20 درصدی را ادامه بدهیم. برای ما هیچ چیز غیر قابل برگشت نداره ولی برای اونا برگشتن به نقطه قبلی در تجحریمها به این راحتی نیست. (1795471) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۲۰:۵۵
شما راست نمی گویید، کافیست این توافق نامه را با پیشنهاد آلماتی 2 مقایسه کنید، آن وقت پیروزی بزرگ کلت ایران را در خواهید یافت. (1795489) (alef-10)
 
مرجان
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۲۵:۴۹
چرا گریه‌ات میگیره؟ بذارین چند وقتی بگذره. وقتی اوضاع بهبود یافت میفهمی ظریف چه کار بزرگی کرده. ناراحتی شما از اینه که به عمق فاجعه‌ای که توش دست و پا میزدیم؛ پی بردی. هموطن عزیز قبول کن این شرایط هر چی که باشه بهتر از وضعیتی هست که در دولت قبلی داشتیم. بهت قول میدم همه چی ردیف میشه. ظریف یه مرد واقعی و بزرگه و فقط پوشیدن کت و شلوار رو مردی نمیدونه. (1795520) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۵۶:۵۵
دوست من این نقشه راه است و در پایان تمام تعهدات ایران تمام تحریم ها برداشته میشود البته هیچ چیز از تاسیسات ایران برچیده نمیشود و در صورت کوتاهی غربیها همه چیز قابل برگشت است. (1795649) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۴۶:۴۷
یک دقیقه خودتان را جای دکتر ظریف بگذارید و فکر کنید.... (1796243) (alef-10)
 
سيد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۳۹:۳۹
ألفته اگر واقع بين باشيم اذعان ميكنيم كه امتيازات گرفته شده بيش از امتيازات داده شدست (1796563) (alef-10)
 
علي طاهري
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۳:۱۹:۰۸
هم حسيم رفيق ولي آخرش هم جاي شبه داره
به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد.
گفته غيرهسته اي!!!!

همه جاي اين بيانيه از طرف غربي جاي دبه كردن داره ولي اگر حسن نيت داشته باشند (كه معمولا ندارند) ميشه اميدوار بود كه شايد در متن جامع نهايي به توافق بهتري برسند (1796961) (alef-10)
 
مظفری
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۸:۴۱:۳۶
از اونجایی که اسراییل این موافقتنامه رو اشتباه تاریخی خونده و خشمگینه میشه فهمید که توافقنامه به نفع ایران هم بوده...توافقنامه برد برد ...تا کی باید لج کرد و ناسازگار بود...کم کم باید جلو رفت (1797137) (alef-10)
 
محمد-بجنورد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۳:۴۹:۳۲
به این میگن مذاکره هدفمند، نه سال ها رفتن و اومدن و بیانیه خوندن و تحریم شدن! (1794316) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۴۶:۳۴
عزیزم ظاهرا میرفتن و میومدن ولی تحقیقات و پیشرفت های هسته ای با شتاب انجام میشد.سال 82 چانه زنی ما برای وارد کردن 160 سانتریفیژ به ایران بود ولی الان3+3وجود 16000سانتریفیژ را در ایران به رسمیت شناخت.

این نعداد بالا از کجا و در زمان چه کسی در ایران بومی شد؟

به گفته خود دیپلمات ها دست برتر ایران در مذاکرات فن آوری بومی بود!

این دست برتر میراث چه تفکری است ؟سازش یا مقاومت؟

چاقوی تحریم تا حدی برش داشت و در بلند مدت به ضرر و بروز فاجعه در کشورهای غربی بود (1795324) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۰۹:۵۳
جلیلی هشت سال مردم رو سرکار گذاشته بود و هی میرفت مذاکره و با تحریم های جدید برمیگشت !! (1795929) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۰۸:۳۹
اون افرادی که امروز از دپلوماسی آقای ظریف حمایت میکنن و از خوشحالی نمیدونن چیکار کنن؛ خوبه به خاطر داشته باشن اگه ایستادگی احمدی نژاد نبود، الان اورانیوم 20 درصدی وجود نداشت که سر اون معامله ای بشه و حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شود. (1795433) (alef-10)
 
مسعود
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۱۰:۵۰
اگه احمدی نژاد نبود الان تحریمی هم وجود نداشت و اینهمه ثروت و منابع ایران به باد نرفته بود . (1795931) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۴۳:۴۹
اگه احمدي نژاد نبود تحريمي نبود كه بخواهيم معامله بكنيم (1796234) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۵۴:۱۴
دپلوماسی رو خوب اومدی !!!! (1796762) (alef-10)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۴۹:۱۰
یه نرمش قهرمانانه، که بعد از این همه اشتباه در سالهای اخیر، گریزی ازش نبود. باید کلی پیش بریم تا به جای چند سال قبلمون برگردیم.
درود بر ظریف و روحانی که چنین جراتی دارند. (1795631) (alef-10)
 
شهروند
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۰۳:۳۲
با سلام این بود برد برد مذاکرات هسته ای ؟ رقیب (5+1) هر جی خواست اجرا شد و ما بسنده گردیم به اعتماد سازی بهر حال جناب ظریف و تیم مذاکر کننده خسته نباشید و خدا قوت و ذوق زدگان غرب دیدند مکاری و فریب شیطان را و معامله و دادوستد انها را از خواب بیدار شوند و همسو با مردم گردند ان شالله


9 (1794384) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۱۸:۱۴
مگه ما میخوایم بمب بسازیم که از نداشتن 20 درصد ناراحیتیم ؟!!!! (1795179) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۲۳:۰۷
تو هرچه زودتر برو دلارهاتو آب کن وگرنه ضرر میکنی شدید !!! (1795745) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۰۴:۳۹
توهين نكنيد و تهمت نزنيد به همديگر (1795912) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۰۹:۰۶
انشاله هميشه ملت در شادي و ذوق باشند تادشمنانشان دق كنند !
رهبري با قدر داني از زحمات تيم مذاكره كننده حجت را تمام كردند پس همگي سعي كنيم شهروند خوب و مثبت باشيم (1796135) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۱۲:۵۱
برای شروع خوبه.برد برد. (1794425) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۰:۳۱:۴۹
یکی بیاد توضیح بده در این عبارت برد برد برای غرب به چه معناست؟ مگر اونها حقی دارند در این مسئله؟ (1797436) (alef-10)
 
بنده‏ی خدا (فیزیک‏دان)
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۱۶:۳۴
الف جان شما چرا! در پایان توافق نامه نوشته شده است:
the Iranian nuclear programme will be treated in the same manner as that of any non-nuclear weapon state party to the NPT
این اشاره‏ی صریح دارد به هر کشور عضو ان‏پی‏تی که فاقد سلاح هسته‏ای است؛ نه هرکشوری که غیر هسته‏ای است.

مثال مشهورِ کشور عضو که فاقد سلاح هسته‏ای است هم ژاپن و آلمان هستند.

می توان حدس زد که دیپلمات‏های ایرانی عرق ریخته‏اند که واژه‏ی “non-nuclear weapon state” را به جای “non-nuclear state” بگنجانند. بعد شما ترجمه کرده‏اید: " مانند برنامه هر کشور غیرهسته ای"!!
شما که خدای نکرده مثل بعضی‏ها از این توافق ناراحت نیستید. لطفا دقت بیشتری بفرمایید. (1794442) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۲۰:۰۵
این ترجمه رسمی وزارت امور خارجه است، نه الف (1795484) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۵۸:۵۴
تشکر دوست دقیق من (1795656) (alef-10)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۱۸:۱۰
به نظر که بد نیست (1794451) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۲۱:۴۹
خیلی خوب است، (1795493) (alef-10)
 
شهروند
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۲۱:۱۰
با سلام ترا بخد ا یک کارشناس هسته ای بگویید جه عاید ما شد هرجی که دقت میکنی و متن را میخوانی نظرات اوباما و 5+1 که قبلا میگفتند در متن دید میشود و اصلا نیازی به هزینه سفر و اقامت و چانی زنی نبود روز اول فبول میکردند و حال دیگه گرانی ارز و خودرو و بیکاری ودارو ندارییم وهمه به سلامتی حل شد؟ ئوق زدگان غرب جه حوابی داردید؟ (1794474) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۱۴:۰۷
دفعه بعد آقای جلیلی را بفرستید که حتما !! امتیازات بیشتری خواهد گرفت (1795147) (alef-10)
 
سيد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۲۹:۵۸
شما كه هرچي دقت مي كني متوجه چيزي نمي شي خب برادر من چيزي هم نگو مگه مجبورت كردند نظر بدي؟! البته از جمله ي بعدت پيداست كه نمي خواهي ببيني وگرنه اين كه غني سازي در خاك ايران ادامه پيدا كنه و اينكه تاسيسات أراك تعطيل نشه و تحقيقات هسته اي ادامه داشته باشه و درعين حال تحريم هاي پتروشيمي، فلزات، قطعات خودرو و هواپيما، بيمه و حمل و نقل مربوط به صادرات نفت، دارو، غذا، كشاورزي و ... تعليق بشه چيزهايي نيست كه به قول شما اوباما و ٥+١ ازش خوشحال باشند. البته اين توافق طبيعتا براي ما هم اصلا ايده آل نيست ولي بايد واقع بين باشيم و شاكر خدا و ممنون از رهبرعزيز بخاطر حمايت هاي هوشمندانه و قاطعشون، رئيس جمهور عزيز بخاطر درايت و حسن انتخابشون و سردار ديپلماسي جناب آقاي دكتر ظريف عزيزو همراهان گراميشون بخاطر تلاش مخلصانه، عالمانه، شبانه روزي و خستگي ناپذيرشون و ارزش اين پيروزي ملي و لطف الهي را بدونيم و با وحدت، استقامت و استعانت از درگاه الهي پله هاي عزت و پيشرفت را طي كنيم، انشاالله
وما توفيقنا الا بالله العلي العظيم و حسبناالله و نعم الوكيل (1796692) (alef-10)
 
m
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۴۷:۲۵
آقای بیسواد این مشکلاتی که شما میگین یکروزه حل نمیشه.جوری گند نزدن که بشه به این زودی جمع و جورش کرد.معلومه که ..... بارتون نیست.متاسفم براتون. (1796736) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۲۳:۳۱
"- متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد." این بخش بسیار حساس و مهمه که بسیار زیرکانه نوشته شده، خیلی باید روی آن کار بشه تا ما به همه چیز که می خوایم برسیم. (1794487) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۲۵:۵۳
براي شروع بسار عاليست. (1794497) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۳۸:۴۷
اره فقط یه بند کم داشت که عالی نباشه!...
ایران موظف است در طول ۶ ماه تمام تاسیسات هسته ای خود را بار کشتی کرده و به آمریکا بفرستد... (1794922) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۲۷:۴۸
در متن انگلیسی‌ از لغت mutual consent استفاده شد که به معنی‌ رضایت طرفین( یعنی‌ هر ۷ کشور) آمده و این یعنی‌ حقوق ایران و هر تصمیمی که گرفته شود باید با توافق و تایید ۶ کشور دیگر باشه، و همچنین تصریح شده که ایران همچنان باید از قطعنامه‌های شورای امنیت ( که خواهان پیروی کامل و توقف کامل چرخه سوخت شد) در توافق نهایی‌ تبعیت کند و از همه سوال بّر انگیز تر اینکه هرگز در هیچ جایی بّر حق غنی سازی ایران یا تعهد به پذیرش آن در آینده اشاره نشده است. (1794509) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۴۵:۲۷
آخر متن را بخون یه بار دیگه.
مثل هر کشور عضو ان پی تی. احیانا اونها که پشگل نمیسوزونن. فعالیت هسته‌ای شامل غنی‌سازی است و بس. (1794966) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۳۰:۵۸
دوست عزیز وقتی می گن توافق شده که بیشتر از 5 درصد غنی سازی نشه در این مدت 6 ماهه یعنی تا سقف 5 درصد می تونه غنی سازی داشته باشه (1795547) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۰۷:۰۱
غني سازي ٥ درصد هيچ ارزشي ندارد (1795921) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۴۹:۵۸
واسه تولید برق 3.5 درصد کافیه (اصلا اگه از 10 درصد بیشتر باشه خطر انفجار داره!)
برای پزشکی هسته هم 5 درصد کافیه
غلظت های بالاتر برای شتاب دهنده ها ، تحقیقات کوانتومی استفاده می شوند
کمی بالاتر می شود زیردریای هسته ای و ناو هواپیما بر (که هنوز هیچ کدوموشو ایران نداره!)
باز هم بالاتر یعنی بالای 90 درصد مستقیما برای بمب به کار می رود
در نتیجه حداکثر چیزی که از دست داده ایم تحقیقات کوانتومی است که انهم چندان در ایران جریان نداشت! (1796746) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۳۱:۲۲
اینقدر منفی بین نباش !! (1795777) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۲۹:۲۱
دست مريزاد ...درود به سربازان وطن (1794513) (alef-13)
 
ناصر
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۳۷:۲۵
روحانی مچکریم ظریف دوستت داریم . (1794551) (alef-13)
 
امیر اسد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۳۸:۵۳
با تبریک مقدماتی به مردم ایران و تیم مذاکره کننده ، هنوز زود است که در این خصوص قضاوت کنیم، چون هنوز منابع خبری تا این ساعت متن توافق نامه را رسما منتشر نکرده اند و طرفهای غربی متنی که با متن بالا کمی متفاوت است را ذکر می کنند.

ولی مسئله مهم این است که همه مردم و حکومتیان باید بدانند که رشد و پیشرفت ایران را به این مسائل متوقف نکنند. که مثلا اگر تحریمها برداشته شد، دنبال بومی سازی نرمیو دیگر چون صرفه اقتصادی ندارد!!! یا اگر تحریم شدیم دوباره، بگوییم " به کوری چشم اونا میریم خودمون می سازیم!!!!
این یعنی ما شرطی شده ایم و در مقابل عمل طرف مقابل صرفا عکس العمل نشان می دهیم و از خودمان اختیاری نداریم. (1794558) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۳۹:۳۴
درود بر ابرمرد دیپلماسی ایران محمد جواد ظریف (1794563) (alef-13)
 
سامان
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۴۲:۵۱
ایا نمیشد این توافق را هشت سال قبل انجام داد واینهمه فشار وبدبختی به مردم تحمیل نکرد ؟. دست روحانی وظریف درد نکند وخدا یاورشان باشد (1794577) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۲۸:۴۲
اونوقت کاسبان تحریم چکار کنند ؟؟؟ (1794860) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۴۷:۴۹
نه اون موقع نمی شد چون جرج بوش حتی حاضر به مذاکره هم نبود . از طرفی ما تعداد خیلی کمی سانتریفیوژ داشتیم اما حالا 19000 دستگاه داریم که قدرت چانه زنی تیم ایران را بالاتر برد. (1794984) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۰۳:۰۲
ده سال پیش برای اعتماد سازی غنی سازی 3.5 درصد رو تعلیق کردیم الان غنی سازی 20 درصدی که ماحصل تلاش دولت قبلی بود!!! (1795079) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۰۷:۲۸
به نظر میاد یکی از شرایط اصلی وقوع این توافق چند سال مقاومت ما بود ، به نظر میاد اگر چندسالی مقاومت نمی کردیم همین ناچیز هم حاصل نمی شد (1795423) (alef-10)
 
عادل
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۰۸:۲۹
اگه 8 سال پیش به چنین توافقی رسیده بودیم دیگه اینقدر فشار و تحریم و سختی بر کشور تحمیل نمی شد و نیازی نبود فقط برای کاستن از بخشی از تحریمها اینقدر چانه زنی و تلاش کنیم که آیا شاید 6 ماه آینده تمام تحریمها را راضی باشند لغو کنند یا نه..! مثل همان سوزن انداختن به چاهه که صدتا عاقل هم نمی تونه دربیاره (1795431) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۴۹:۳۷
چرا که نه ! اگر مثل امروز عقلای قوم سرکار بودند کار به اینجا نمی کشید (1795840) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۱۳:۳۸
هشت سال قبل مگه غنی سازی 20 درصد داشتیم؟ (1795946) (alef-13)
 
حامد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۴۴:۲۳
با مذاکره صحیح و بدون توهین و تحریک طرف مقابل 8 سال پیش هم میشد که به توافق مورد قبول طرفین دست یافت و ضمنا تحریمها در 2 سال گذشته خیلی شدید شد و در 8 سال قبل اگه درست و با تدبیر عمل می کردیم تحریم نمی شدیم و قطعنامه توسط شورای امنیت صادر نمیشد که غنی سازی را تعطیل کنیم...جالبه که کشور دوست و برادر چین و روسیه کمونیست که خیال می کنیم دوست ماست هم قطعنامه های شورای امنیت را در حمایت از ایران هرگز وتو نکردند. (1796725) (alef-10)
 
mansour
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۴۳:۰۲
آفرین (1794578) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۴۶:۱۴
در صورتی که طرفین به تعهداتشان عمل کنند، می شه گفت یک توافق عالی و متضمن منافع ملی ایران و بسود جامعه بین المللی است. دیگه از این ملایمتر الف جان چاپ کن! (1794594) (alef-13)
 
سهراب
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۴۹:۰۹
چیزی که احمدی نژاد وتیمش8 سال نتوانستن بدست بیارن (1794611) (alef-13)
 
شهروند
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۱۹:۳۱
با سلام دوست عزیز تیم قبلی سایت اراک و نطنز و.... را ساخت و انرژیهسته ای را بومی کرد و خیلی کارهای دیگر که شیطان را متعجب از این همه دانش و ابتکار قدران دلاوران تیم قبل احمدی نژاد و جلیلی و شهدا هسته ای هستیم (1794809) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۵۷:۴۴
لعنت خدا بر شما و تیم قبلی که مردمو بدبخت کردین و دست بردار هم نیستین ول کنین بابا مردم خسته شدن از این حرفا
مردم نون میخوان برا خوردن
دارو میخوان
کار میخوان (1796622) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۴:۰۹:۲۹
دیدی مخالفتو تحمل نمی کنی، تازه توهینم می کنی، اینه منطقت؟ (1798119) (alef-10)
 
majid
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۵۰:۰۵
باز خوبه نگفتن 5% تعطیل کنید برید پی کارتون (1794616) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۲۸:۰۰
حالا چی گیر جنابعالی میاد بالای پنج یا زیر پنج؟ (1795234) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۵۶:۴۰
نام ظریف باید همانند مصدق در تاریخ ایران ثبت شود این روز باید روز ملی شدن صنعت هسته ای در ایران نامگذاری شود و تعطیل رسمی اعلام شود امروز روز جشن ملی است
تهرانیها خداوکیلی به استقبال ظریف و همکاران عزیزش بروید (1794653) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۲۱:۰۲
نظریه بحقی است . تائید میگردد! (1794820) (alef-10)
 
شهروند
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۴۳:۵۴
با سلام مصدق را خوار کردند تبعید و باز هم غارت منافع این ملت و گرسنگی و نداری این مردم را تاریخ نشان میدهد و این بود دلبستن به شیطان وایادی ان برای مرحوم مصدق (1794957) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۴۹:۰۰
آخه چرا تعطیل کنیم. مگه از این همه تعطیلی بی خود چی نصیبمون شده ؟ (1794993) (alef-10)
 
عباس
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۲۹:۴۴
همه با هم پیش بسوی فرودگاه . (1795770) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۰۴:۲۶
ساعت 8 شب فرودگاه مهرآباد (1795910) (alef-13)
 
خودم
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۴:۵۷:۰۸
واقعا برای تیم مذاکره کننده متاسفم که متن قرار داد زمین تا آسمون با حق غنی سازی ایران متفاوت است. (1794658) (alef-13)
 
امیدمسرور
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۳۴:۱۳
فقط میشه گفت متاسفم (1794896) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۰۰:۰۳
فرض کن حق غنی سازی دادند بعد حق حیات را گرفتند . اونوقت خوب بود؟ (1795659) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۲۹:۱۰
برای خودت متاسف باش که با پایین آمدن قیمت ها کلی ضرر میکنی !!!!!!!!!! (1795766) (alef-10)
 
خودش
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۱۵:۱۶
واقعا واسه خودت متاسف باش، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت اگه شما وامثال شما افراطیون کم عقل اجازه بفرمایین. (1795957) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۰۳:۰۱
خیلی خوب،امیدوارم بااراده قوی دررسیدن به تمام قله های پیشرفت علمی واقتصادی وسیاسی موفق وپیروز باشیم. (1794700) (alef-10)
 
حسن
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۰۵:۵۱
زمان اعلام رسمی توافق نامه بسیار بجا و به موقع بود. چون روزنامه های مخالف نتوانستندصبح امروز ( یکشنبه) تیتر و ساز مخالف خود را تنظیم و کوک کنند . زمان تبریک جناب روحانی به مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان نیز بسیار بجا و حساب شده بود. زمان نهایی شدن توافق و اعلام رسمی آن اگر اتفاقی بوده خوشا به خوش اقبالی موافقان توافق نامه در داخل و اگر از روی تدبیر و درایت بوده است آفرین به این تدبیر. (1794711) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۰۷:۲۲
در این "متن کامل" فقط دوبار کلمه "سانتریفیوژ" آمده. پس آن بندهایی که اوباما میگفت مانع از استفاده ایران از سانتریفیوژهای نسل دوم میشوند کجا هستند؟! مطمئنید ما و اونا هر دو یک توافقنامه رو امضا کردیم؟! (1794718) (alef-10)
 
ت-ب
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۱۲:۱۱
با این موافقت نامه ذلت به حقوق هسته ای ملت ایران تحمیل و به شعور ملت ایران توهین شد - آمریکا یک شکلات داد و چک پول پنجاه هزار تومانی را از ما گرفت - به نطق شادمانه اوباما و پیروز مندانه جان کری توجه کنید - بدتر از قرارداد گس - گلشائیان و گلستان بود - بیلیاردها دلار هزینه تاسیسات و فن آوری هسته ای ما نابود شد - عمیقا متاسفیم (1794744) (alef-10)
 
مظفری
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۸:۵۷:۳۷
ز اونجایی که اسراییل این موافقتنامه رو اشتباه تاریخی خونده و خشمگینه میشه فهمید که توافقنامه به نفع ایران هم بوده...توافقنامه برد برد ...تا کی باید لج کرد و ناسازگار بود...تو این شرایط بی اعتمادی بهتر از این نمیشد الان کم کم باید جلو رفت تا کامل بشه اعتماد سازی کرد..افرین به تیم ایران و دکتر ظریف عزیز.. (1797172) (alef-10)
 
ناشناس
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۱۷:۵۷
چرا این حرفا میزنید بیچاره ها این همه زحمت کشیدند بحث کردند تا به توافق رسیدند برین خدا رو شکر کنید حداقل کمی قیمت ها میاد پایین این قدر بهشون توهین نکنید (1794793) (alef-10)
 
بهنام
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۲۶:۴۰
روحاني مچکريم (1794847) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۴۰:۲۶
کار و بار دلالان و قاچاقچیان بین المللی با این تواقق کساد میشه باید منتظر حملانت رسانه ای انان در رسانه هاشان باشیم (1794937) (alef-10)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۴۰:۵۱
چاره ای جز این نبود ملت
اگه یه کم آینده نگری کنیم متوجه می شیم که ادامه ی این وضعیت هیچ چیزی عایدمون نمی کرد. اگه به پیشرفته ترین حالت هسته ای هم می رسیدیم، امکان استفاده ازش رو نداشتیم و فقط در حد تحقیقات باقی می موند و در یک محاسبه ی هزینه و فایده به این نتیجه می رسیم که فعلا چاره ای نیست
ایشالا خدا کمک کنه که وقتی اوضا یکم سرو سامون گرفت ادامه بدیم.
فقط امیدوارم مردم از این توافق سود ببن نه یه سری افراد به خصوص (1794939) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۴۷:۰۴
میان ماه من تا ماه مجنون تفاوت از زمین تا آسمان است حالا ببینیم توی این ۶ ماه چه اتفاقی میافته (1794978) (alef-10)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۵:۵۰:۲۲
آیا کسی هست که احمدی نژاد و جلیلی را به خاطر هشت سال مسیر اشتباه و تحمیل وضع معیشتی حاضر بر مردم بازخواست کند. (1795003) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۰۱:۵۵
لطفا به پاسخ مقام معظم رهبری به اقای روحانی دقت کنید (1795071) (alef-10)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۰۱:۵۸
یاد سعید جلیلی افتادم که میگفت دٌر را با آبنبات عوض نمیکنیم!!!
چیز جدیدی توی خواسته هاشان نبود، همان چیزهایی که به جلیلی التماس میکردند تا قبول کنه!!! واقعا خنده دارد. تازه حالا منت هم سرمون میگزارند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1795073) (alef-13)
 
ali
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۰۲:۵۷
پيشنهاد ميشود : اين روز بنام روز ملي فن آوري هسته اي نام گذاري شود (1795078) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۰۶:۱۳
متن توافق را که خواندم احساس تحقیر کردم. این سرانجام ملتی است که به بیگانه وابسته باشد و برای قطع وابستگی حرکتی نکند. (1795096) (alef-13)
 
مجي
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۰۷:۲۰
صد رحمت به تركمن چاي (1795102) (alef-13)
 
امید
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۰۹:۱۶
برای مخالفین توافقنامه متاسفم فقط کافیه به اظهارات امروزمقامات اسراییل توجه کنید ببینید انها ناراحتند یاخوشحال (1795115) (alef-10)
 
علیرضا
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۱۴:۲۶
اون کسایی که می گن ما هیچی بدست نیاوردیم و همه چیز رو از دست دادیم لطفا به این بند توافق نامه دقت کنند :
"ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی گیرد، ادامه خواهد داد."

این یعنی ما هر کاری که تا الان می کنیم رو می تونیم ادامه بدیم ، تنها خط قرمز اونا "انباشت اورانیوم غنی شده" است .

حالامن یه سوال می کنم .
1- ما نصف تمام چیزیو که تا حالا تولید کردیم نگه می داریم ( بند 1 )
2- می تونیم اون چیزیم که برای تحقیقات لازمه بسازیم و از چیزایی که همین الانم داریممی تونیم استفاده کنیم (بند 2 و همین بندی که این بالا اشاره شد)

ببینم کشوری که داره به همه اعلام می کنه داره کار تحقیقاتی و صلح آمیز می کنه مگه به چیزی بیشتر از این دو تا چیزی که گفتم نیاز داره ؟

اون "آغاییونی" که این توافق نامه رو مکاری و فریب شیطان یا اونایی که می گن" ای وااای ! حالا دیگه شدیم سگ خونگی غربو باید هر چی می گن انجام بدیم " یه ذره در معنای کلمات دقت کنن . اگه غرب حق غنی سازی ایران رو به رسمیت نمی شناحت ، هیچ وقت اجازه درج چنین بندایی رو نمی داد .

با تشکر ، کسی که فرق افراط و تفریط رو می فهمه (1795151) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۱۴:۳۲
وای خدا جونم یعنی از این به بعد خواهرزادم راحت دارو گیرش میاد. عزیزان براش دعا کنید خدا هر چه زودتر شفاش بده (1795154) (alef-10)
 
تارا
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۱۶:۴۸
پس صادرات نفت همچنان تحریمه؟؟؟؟ (1795168) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۲۴:۳۸
سلام
باتشکر از مذاکره کنندگان خستگی ناپذیر ایران زمین متشکریم (1795220) (alef-10)
 
حسن
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۳۷:۳۱
تجربه گذشته نشان داده است که با لبخند به نتیجه بهتری می توان دست یافت تااینکه بخواهیم به جهانییان اخم کنیم. (1795267) (alef-10)
 
حسن
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۳۹:۰۸
گذشت روزگار نشان داده است که با لبخدبه نتجه بهتری میتوان به دست آورد تا اینکه بخواهیم اخم کنیم (1795278) (alef-10)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۳۹:۵۱
جی دادیم جی گرفتیم خیلی متاسفم ای کاش بیشتر غیرت داشتیم و مرواریدنمیدادیم تا به ما ابنبات بدهند (1795279) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۰۷:۵۹
ظریف دوستت داریم . (1795923) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۱۶:۵۶
از بس این مثال کلیشه ای مروارید و آب نبات رو زدین خسته شدیم واقعاً! یه کم خلاقیت داشته باشیینن خببب! (1796663) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۵۱:۰۴
دلار کو؟ (1795346) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۶:۵۵:۲۶
در دور قبلی مذاکرات ظاهرا توافقی انجام نمی شد ولی ایران کار خودش را میکرد و تحقیقات و پیشرفت های هسته ایی با شتاب در ایران انجام میشد.

اما به موجب این قطعنامه رشد عمودی(بخوانید پیشرفت علمی)متوقف میشود!!!!! (1795367) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۰۷:۲۸
اینقدر پیشرفت کردیم که مهر و تسبیح هم از چین وارد میشه !!! (1795922) (alef-13)
 
میلاد
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۵:۰۷:۵۶
لطفا منطقی باشید
کالاهای چینی مشکل همه کشور های دنیاست

سال 82 برای 164 تا سانتریفیوژ چانه میزدیم
امروز 19000 تا دارن کار میکنن و غرب هم مجبور به پذیرش شد!
و مذاکرات قبل از آن برای حفر یک تونل در نطنز بود!!!

در ضمن عزیزان علت اصلی تحریم ها و شدت گرفتنش وقایع 88 بود.
انرزی هسته ایی بهانه است.اگر دقت کنید بیشترتحریم ها از 88 به بعد شروع شد.

اگر برای هر کاری منتظر چراغ سبز غرب باشیم حالا حالا ها معطلیم.

عقب نشینی از سنگر هسته ایی یعنی ورود دشمن به دیگر مسائل مثل لیزر،موشک،هوافضاو...

............بازم میگم انرژی هسته ایی یه بهانه است،اگه این نباشه بهانه های زیاد دیگه ایی برای تحریم دارن...................................... (1798373) (alef-10)
 
بیژن
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۱۲:۲۵
خدا قوت بچه های خودمون کارشناس های زبده ایولله من مطمئنم که حتما تا آخر از حق ایران دفاع می کنید. بالاخره اونها هم باید پله پله اعتماد کنن چون توی این 8 سال حرف هایی زده شد که اونها فکر میکردن واقعا ما داریم بمب میسازیم. بهتر اینه که کار حرف زدن روبسپاریم به اهلش تا اینقدر تنش درست نشه. نباید هی دنبال دشمن درست کرد باشیم. باید دشمن رو هم با اخلاق ورفتار منطقی وعاقلانه مون وادار به احترام کنیم (1795447) (alef-10)
 
ن
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۱۹:۴۱
حالا حتما باید 8 سال مذلت می کشیدیم این که همان چیزی است که از اول در سعدآباد توافق کرده بودیم. (1795481) (alef-10)
 
سيد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۴۱:۰۳
هشت سال فشار ، سختي ، كمبود دارو، مشكلات اقتصادي ، مشكلات توليد كنندگان ، و .........؟چه كسي جواب اينها را ميدهد. چه كسي مديون اين مردم است ، فكر ميكنيد بعد از اين ميشود اب رفته زجوي را باز گردانيد . باز هم گلي به گوشه جمال دكتر ضريف.ممنون از انتخاب درست دكتر روحاني. (1795593) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۷:۴۸:۵۶
پس این آمریکاییها چی میگن ؟ (1795629) (alef-10)
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۰۴:۲۳
توافق مشروط بر تحقق گام های میان مدت و بلندمدت بسیار خوب و عالی است. هر دو طرف به مراد خود می رسند. ان شاالله عوامل نابخرد کارشکنی نکنند و همه همگام با این مهم حرکت کنند. لطفا و خواهشاااااااا
مردان پارسی خوب بحران ها را مدیریت می کنند به آن ها اعتماد کنید. آفرین به این نرمش و اعتدال
ضمنا دوستان عنایت داشته باشند از نتایج این توافق فقط چند مورد برداشته شدن تحریم و نوید به برچیدن کامل آن نیست بلکه جلوگیری از تحریم های جدید و فلج کننده و مواجهه با بحران در کشور است. البته برای طرفین غربی هم به نوعی همین ماهیت را داشت منتهی به شکلی دیگر. این توافق برای هر دو طرف حیاتی بود مخصوصا طرف غربی. کره شمالی آینده ای شایسته برای کشور ایران نبود که برخی بی ملاحظه به دنبال رسیدن به آن هستند. (1795680) (alef-10)
 
بهنام
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۲۲:۱۹
باید دست اقای ظریف و تک تک تیمشون رو بوسید که تونستن خرابی 8 سال ریاست قبلی رو در عرض 100 روز درست کنن درسته کاملا مشکل حل نشده اما باید خسته نباشید بگیم و به جای انتقاد کردن بابت زحماتی که کشیدن تشکر کنیم.(اینو همیشه یادمون باشه فقط یه کشور تو دنیا هست که بعد 30 سال تحریم سرشو جلو غرب خم نمیکنه با افتخار ایرااااااااااااااااااااااااااااااان) (1795741) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۳۹:۰۴
جانم آلماتي و دكتر جليلي +استانبول هم يادش بخير (1795806) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۴۵:۳۷
در گام نهایی طی یکسال تحریمها برداشته می شود
ایران می تواند غنی سازی کند
پس آقایون هدف مگر به غیر از این بود (1795826) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۴۸:۴۰
نکته عجیب این توافق اینه که تو گام نهایی هیچ کجا حق "غنی سازی داخل کشور" رو به رسمیت نشناختن و گفتن این گام متضمن یک برنامه هسته ای با محدودیت در مکان غنی سازی و ... هست! یعنی تو گام آخر آمریکا میتونه از ما بخواد بریم تو خاک ترکیه غنی سازی کنیم!! و به هیچ وجه زیر بار غنی سازی داخل خاک ایران نره که در اینصورت هم این خواسته ش متناقض با مفاد توافقنامه نخواهد بود و عملاً دست ما بسته خواهد بود!!
(بماند که از نظر من غنی سازی با اجماع طرفین(یعنی تا اونا نخوان نمیشه) اصلاً به معنی به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران نیست!) (1795835) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۴۹:۵۷
دوست عزیز وقتی پذیرفته شده هیچکدام از نیروگاه های هسته ای تعطیل نشود فقط گسترش نیابد این سوال مطرح است در این نیروگاه ها که والیبال بازی نمی کنند در انجا غنی سازی می شود . (1796056) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۴۳:۴۲
دوست عزیز کی تو گام نهایی عنوان شده که نیروگاههای هسته ای تعطیل نمیشه؟؟؟؟ متن به این واضحی!! همه اینها فعلاً تو گام اول عنوان شده نه گام آخر!! اما تو گام نهایی هیچ حرفی از غنی سازی در خاک ایران عنوان نشده! تعجب میکنم تیم مذاکره کننده چطور این نکته مهم رو نادیده گرفته! چطور میگن حق غنی سازی برای ایران به رسمیت شناخته شده؟؟؟ حتی اگر هم به رسمیت شناخته شده باشه، حق غنی سازی داخل خاک ایران که به رسمیت شناخته نشده!! اینم قبول نداری؟ (1796583) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۵۰:۱۳
دست دكتر ظريف و تيمش درد نكنه. درپاسخ اونايي كه غرغر ميكنندبايد گفت، نه شما از دكتر ظريف باسوادتريد، نه ايراني تر. (1795842) (alef-10)
 
هادی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۸:۵۱:۰۹
به امیر کبیر تسلیت میگم !
به غرور ملیم خیلی برخورد !
حاضرم از گرسنگی بمیرم ولی اینقد غربی ها تحقیرمون نکنن !
کارمون به جایی رسیده که خونریز ترین دولت های جهان که همشون بمب اتمی دارن یقه ی ما رو گرفتن و با زور تحریم ما رو کشوندن پای میز مذاکره !
اونم چه مذاکره ای ! اینهمه امتیاز دادیم که حق غنی سازیمون محدود بشه ؟!

شاید اگر شانتاژهای رسانه ای در مورد اثرات تحریم در ایام انتخابات از سوی قدرت طلبان نبود الان کارمون به اینجا نمیرسید ! (1795849) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۹:۳۷:۱۶
معلومه که تا حالا گشنگی نکشیدی.
معلمه که تا حالا تحقیر شدن رو حس نکردی.
معلومه که تا حالا اعتیاد را از نزدیک ندیده ای.
معلومه که جزئی از مردمی نیستی که زیر بار تحریم ها داشتند له می شدند وگرنه چنین اظهار نظر نمی کردی.
...
درود بر دکتر ظریف و دکتر روحانی (1796020) (alef-10)
 
یه دانشجو
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۳۷:۳۱
همه رفتین سراغ آینده آقا یا خانم عزیز الان و بساز آینده یعنی الان لطفا برونگرا نباشید درونگرا باشید. به قول ترکها های هایین وای وای وار. معادل فارسیش میشه جواب های هویه. الان شادیم بزار بریم جلوتر از این هم بدتر میشه دولتی که نتونسته داخل کشور و کنترل کنه چطور میخواد اعتماد سازی کنه. (1796214) (alef-10)
 
ناصر
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۱:۵۶:۱۱
واقعا باید به امیرکبیر تسلیت گفت که عده ای با ندانم کاری کار مملکت رو به جایی رسوندن که مردم تو نون شبشون بمونن !! (1796429) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۰۰:۴۱
این دوستانی که نگاه مخالف دارند آیا به فرمایشات امروز ظهر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه آقای رئیس جمهور و حمایت ایشان از تیم هسته ای توجه دارند که این حرف ها را می زنند. این مخالفین دو دسته بیشتر نیستند: یا پیرو رهبری هستند که اینطور حرف زدن با فرمایشات ایشان نمی خواند و به قول حضرت امام (ره) کاتولیک تر از پاپ شده اند. و یا اینکه جزو دسته دوم یعنی مخالفین نظام هستند و از توافق بدست آمده ناراحتند که چرا ایران با رسیدن به غنی سازی و به رسمیت شناختن آن توسط گروه مقابل مذاکره کننده به این موفقیت ها رسیده است یعنی حرفهایی که از امروز ظهر نخست وزیر رژیم اشغالگر فلسطین در رابطه با این توافق نامه زده و می زند. حال ما باید این مخالفین محترم را جزو کدام دسته بدانیم؟ (1796097) (alef-10)
 
حسن
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۰۱:۵۵
این همه شهید دادیم که بریم اورانیم 20 درصد و به 5 درصد کاهش بدیم و همچنین کلیه سایت های هسته ای رو ببندیم . من نمیدونم این مطلب من و کی میخونه ولی می خوام اینو بگم که چهار ساله سگ دو میزنیم واسه 5 درصد ، چهار ساله مردم ایران این همه سختی رو تحمل کردند واسه 5 درصد. حرف من با تمام مسئولین هستش خدا وکیلی روتون شد برید 20 درصد و به 5 درصد کاهش بدید. خودمونیم ولتون هم که می کنند یه ریز از خودتون تعریف می کنید. راستی اینم بگم تو اجلاس سران عدم غیر متعدها ماشین های شهدای هسته ای رو گذاشته بودید واسه نمایش واسه کی، برای مردم یا برای اون رئیس روساها ، از مردم که نه از اون شهدا هم که نه از اون ماشین ها که شاهد زنده بودند خجالت نکشیدید. یه سوال حالا که همه چی به قول خودتون به خوبی و خوشی تموم شد ، گرانی و تورم تو کشور کاهش می یابد یا که نه ، بازم میخواهید با پررویی تمام گرانی و تورم و زیاد کنید. بازم از آقای روحانی و تمام مسئولین زحمت کشمون که حق اورانیم 20 درصد رو به 5 درصد کاهش دادند تشکر می کنیم. (1796101) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۰:۳۱:۱۵
میشه بگی کجا گفتن همه تاسیسات رو تعطیل کنیم ؟ میشه پای شهدا رو وسط نکشی و از خودت و منافعت و حزبت و جناحت و تفکر افراطیت مایه بگذاری ؟ میشه بگی کاربرد تورتنیوم 20 درصد چیه ؟ اصلا میدونی یا فقط یه چیزی شنیدی ؟ فکر کردی درجه خلوص طلاست که هر چی بالاتر باشه بهتر باشه ؟ مردم از نمایش احمدی نژاد و جلیلی خسته شدن. هنوز انگار نفهمیدی اینو....اگر نفهمیدی تو انتخابات مجلس میفهمی و باور میکنی. (1796847) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۰۷:۰۵
احساس میکنم دارم قرارداد ترکمانچای رو میخونم....
خوب شد خوزستان و آذربایجان رو نبخشیدند بهشون... (1796124) (alef-10)
 
امیر اسد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۲۷:۲۷
اما دو نکته تاریک در این توافق نامه وجود دارد که ای کاش دوستان جواب بدهند.
آن دو مورد در خصوص فردو و اراک است که طبق متن انگلیسی آن در واقع آنچه در توافق نامه امده است مثل آن است که که به یک مغازه دار بگویند

"عیبی ندارد ما مغاز ه ات را پلمپ نمی کنیم! تو هم آن را نبند! ولی باید تعهد بدهی هیچی نفروشی!!! و هیچ مشتری ایی را به مغازه ات راه ندهی!!!"

خوب می شود آقایان بفرمایند آن همه شرط که برای فردو و اراک امده است، با پلمپ تاسیسات فردو و اراک و تعطیلی انها چه فرقی دارد!!؟؟ (1796183) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۲۸:۴۹
به ایران اجازه دادند برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای تا 5 درصد غنی کند بیشتر از ان هم لازم نیست . برای فعالیت تحقیقاتی هم می تواند فعالیت های غنی سازی خود را گسترش دهد به متن زیر توجه کنید

ایران اعلام می‌کند که برای این دوره ۶ ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از ۵ درصد غنی سازی نکند

ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی گیرد، ادامه خواهد داد.

این یعنی پیروزی بزرگ . تحریم ها برداشته شد و غنی سازی صلح امیز 5 درصد به رسمیت شناخته شد . به رهبری ملت ایران و روحانی تبریک می گویم . بعضی ها انتظار دارند جملات قطعنامه اینگونه باشد :

به ایران اجازه داده می شود هر چقدر می خواهد غنی کند و تا می تواند بمب اتم بسازد (1796187) (alef-10)
 
مومن اهوازی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۴۵:۲۵
من آخرش نفهمیدم کانال مالی یعنی چی ؟چرا رفع تحریم بانک مرکزی تو تفاهم نامه ذکر نشده ؟ حیف شد. این قرارداد خیلی ناراحت کننده ست .والله حرف زور دارن میزنن.زندگی اگه با عزت نباشه ذلته . (1796239) (alef-10)
 
کاربر
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۴۵:۴۷
دراین متن توافق نامه من که هر چی میخونم بعد 6 ماه همه چیز به نفع ماست .حق غنی سازی هم در توافق نامه ((این راه حل جامع، ایران را قادر می سازد تا به‌طور کامل از حقوق خود در بهره‌گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود. )) ای کاش مسایل رو با عینک ملی میدیدیم نه عینک جناحی (1796241) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۳۸:۰۲
دوست عزیز من! این چیزی که شما ذکر کردید حق داشتن انرژی صلح آمیز هسته ایه! اینو که نتانیاهو هم بهش معترفه! اما حق غنی سازی در توافق نیامده!! دقت کن غنی سازی!! این چیزی که شما آوردی اصلاً حق غنی سازی نیست! (1796556) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۰:۵۰:۱۱
کاسبان تحریم خشمگین هستند (1796250) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۱:۱۳:۱۹
صحبتهاي اوباما و جان كري بيشتر مطابق با اين سند بود جالبه كه دكتر ظريف از چيزاي ديگه حرف ميزد نكنه يه سند ديگه رو امضا كرده توي اين كه چيزي از به رسميت شناختن حق غني سازي كه نيست هيچ واقعا از عهدنامه تركمانچاي هم شرم آورتره. (1796300) (alef-10)
 
میثم
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۱:۱۷:۵۵
در متن ترجمه شده توسط وزارت خارجه سه بند که مشمول محدودیت‌های مهمی در تاسیسات فعلی هسته‌ای می‌باشد و در توافقنامه به صورت زیرنویس قید شده است کاملا حذف شده است.
خوب و بد توافقنامه یک طرف ولی این که وزارت خارجه به مردم دروغ بگوید خیلی زشت است. (1796311) (alef-10)
 
سعید رسولی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۱:۲۰:۲۶
دوستان بهتره نه خوشبین باشیم نه بدبین بلکه باید واقع بین یاشیم.شاید درنگاه اول قرارداد ضعیفی باشه ولی واقعا ادامه وضع موججود و یا ادامه ی تحریمها غیرممکن بود باتشکر از تیم مذاکره کننده (1796319) (alef-10)
 
ساقی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۱:۲۴:۴۸
لطفا متن انگلیسی را نیز منتشر فرمایید - ممنون (1796329) (alef-10)
 
reza
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۰۶:۳۶
دوستان عزیز لطفا به متن توافقنامه دقت کنید و بحثها را شعاری دنبال نکنید. یکی بگه احمدی نژاد خوب کاری کرد یکی بگه بد کاری کرد. فقط و فقط به متن توافقنامه دقت کنید و همه بحثها رو با هم قاطی نکنید.
شش ماه اول دوره انتقال است اما همه بحث بر سر حقوق ایران بعد از شش ماه نخست است که وضعیت اصلی است و نه دوره انتقالی. بله در این شش ماه حقوق هسته ای ما به رسمیت شناخته شده ولی پس از آن چی؟ باز روز از نو روزی از نو. بنابر این ظریف عزیز ضمن عرض خسته نباشید، و با اعتقاد به قدرت دیپلماسی شما، باید محترمانه سوال کنم شما دیگر چرا شعاری عمل می کنید و بر خلاف متن توافقنامه از به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ایران دم می زنید. به ملت دروغ نگوید و با کمال شجاعت بگویید فعلا و تا اینجای کار به حقوق هسته ای ایران لطمه ای وارد نشده ولی بعد از شش ماه دوباره بحث و جدلها ادامه پیدا خواهد کرد. (1796460) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۵:۱۲:۳۸
میشه بگید کجای توافق نامه در این شش ماه حقوق هسته ای ما به رسمیت شناخته شده؟ (1796990) (alef-10)
 
علیرضا
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۰:۰۲:۵۸
بند 5 رو بخون

برای راحت تر شدن کارت خیلی ساده بگم : ما هر کاری که تا الان می کردیم رو می کنیم ، و تنها خط قرمز تولید اورانیوم 20 % و انباشت اورانیومه . این در حالیه که ما نصف اورانیوم 20% رو که تا الان ساختیم رو هم می تونیم برای مصارف تحقیقاتی نگه داریم

هنوز فک می کنی حق غنی سازی به رسمیت شناخته نشده ؟ (1799957) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۵:۲۰:۲۳
این قسمت منن در الف نیامده و ازانتهای متن حذف شده است

در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می شود.

[1] به عبارت دیگر، در این بازه شش ماهه ایران UF6 را به سانتریفیوژ‌های مستقر شده ولی فعال نشده خود تزریق نخواهد کرد و اورانیوم غنی نمی‌سازد. هیچ سانتریفیوژ اضافی مستقر نمی‌شود. ایران اعلان می‌کند که در طول مدت اولین بازه شش ماهه، سانتریفیوژ‌های موجود [در این تأسیسات را] با سانتریفیوژ‌های مشابه جایگزین می‌سازد.

[2] در فوردو، چهار آبشار مستقر شده در این تأسیسات برای غنی سازی اورانیوم، هیچگونه غنی سازی بالاتر از 5 درصدی را انجام نخواهند داد. هیچگونه UF6 به 12 آبشار دیگر تزریق نمی‌شود و این آبشارها در حالت غیرعملیاتی باقی خواهند ماند. هیچ ارتباطی میان آبشارها ایجادنمی‌گردد. ایران اعلان می‌کند که در طول اولین بازه شش ماهه، سانتریفیوژ‌های موجود ‍در این تأسیسات را فقط با سانتریفیوژ‌های مشابه جایگزین می‌کند.

[3] ایران نگرانی‌های مربوط به ساخت و ساز در راکتور اراک را بر طرف می‌کند؛ در مدت این بازه 6 ماهه راکتور به کار نخواهد افتاد یا سوخت یا آب سنگین به آن تزریق نمی‌شود؛ همچنین سوخت اضافی برای این راکتور مورد آزمایش قرار نمی‌گیرد یا سوخت بیشتری برای آن تولید نمی‌شود و همچنین تأسیسات باقی مانده برای اتمام کار نیروگاه، استقرار پیدا نمی‌کند.

[4] بر اساس طرح و نقش‌های این کارگاه، تولید دستگاه سانتریفیوژ ایران در طول این 6 ماه فقط محدود به جایگزینی سانتریفیوژ‌های از کار افتاده خواهد بود.

[5] «تحریم‌های وضع شده بر خدمات مرتبط» یعنی هر گونه خدماتی که موضوع تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند، از جمله بیمه، حمل و نقل یا امور مالی، تا زمانی که هر یک از این خدمات مرتبط با تحریم وضع شده بوده و برای تسهیل تراکنش‌های مدنظر، ضروری باشند. این خدمات می‌توانند با هر نهاد ایرانی که هدف تحریم‌ها قرار نگرفته است، صورت پذیرند.

[6] برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند شامل حال آن دسته از شرکت‌های خطوط هوایی ایرانی شود که هدف تحریم قرار نگرفته‌اند؛ همچنین این رفع تحریم شامل حال ایران ایر می‌شود. (1796993) (alef-10)
 
سید مهدی
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۴۳:۱۰
آنهایی که از این توافق ناراحت هستند گویی کسانی هستند که طعم گرانی فقر و بیکاری را نمی فهمند اصلا یک کیلو گوشت خریدید که بدانید چقدر درد آور است که برای تهیه نیازهای خانواده شرمنده آنها باشید ؟ چرا خود را به خواب زده اید و شرایط را نمیفهمید در این شرایط این توافق بهترین راهکار بود مگر یادتان رفته روزی به داشتن 164 عدد سانتریفیوژ غرب رضایت نمیداد اما اکنون پذیرفته که 19000 را بیشتر نکنیم و ......البته گروهی هم نان خود را در تحریم می بینند تا به بهانه دور زدن تحریمها جنس های بنجول و آلوده چین و هند و... را به چند برابر قیمت به مردم تحمیل کنند...... (1796582) (alef-10)
 
رحمت
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۴۵:۳۶
اينايي كه همش انتقاد ميكنن يادشون رفته زمان احمدي نژاد ايران حاضر بود غني سازي ٥درصد پذيرفته بشه و ايران ٢٠درصد غني نكنه هرچي هم ٢٠درصد داشت بفرسته تركيه،كه غربي ها قبول نكردن،حالا ٥درصد پذيرفته شده و از ايران هم چيزي بيرون نميره،اين افتخار نيست،به كدوم غرور كاذب تون برخورده. (1796589) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۵۰:۲۹
ترکمن چای بی برو برگرد (1796604) (alef-10)
 
پویا
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۲:۵۶:۳۸
با سلام از تلاش های زیاد دوستان در مذاکرات هسته ای تشکر می کنم الان که طلا ارزان شده دغدغه مردم تنها ارزانی طلا نیست کاش کالاهای اساسی مردم ارزان بشه مگر مردم می توانند در وسط سفره طلا بخورند؟؟؟؟؟؟؟ (1796621) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۱۳:۱۴
اسرائیل ودشمنان ایران با این توافقنامه مخالفند دیگه کی مخالفه تا ببینیم همداستان با دشمنانه (1796653) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۳۵:۳۴
آقایون این توافق خوب نبود ولی چاره ای هم نبود روی مردم فشاربود . (1796705) (alef-10)
 
حامد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۴۳:۲۰
به این دو قسمت توجه کنید:


دولت امريكا، در چارچوب اختیارات قانوني رئيس جمهور و كنگره از تحميل تحريم‌هاي جديد هسته-اي خودداري خواهد كرد.

در قسمت گام نهایی اومده:متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد-

چقدر زیرکانه این متن رو اوردند در چارچوب اختیارات قانوینی رییس جمهور و کنگره یعنی مجلس سنا به راحتی می تونه تحریم ها رو افزایش بده همونکتاری که خیلی وقتها انجام دادند. واینکه در گام نهایی مطمئنا به حق غنی سازی سه و نیم درصد رضایت خواهند داد.
واقعا چی بدست اوردیم؟؟؟؟؟؟؟؟ کسانی که ادعای علم و آگاهی دارند وضییح بدند. منطقی و علمی نه احساسی .ضمنا اگه احمدی نژاد تلاش نمی کرد و با تلاش دانشمندان هسته ای غنی سازی 20 درصد رو انجام نمی داد ظریف چی برای معامله داشت؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!اینها که دارند نون جسارتهای احمدی نژاد رو می خورند.فکر می کنید چند سال قبل اگه توافقی صورت می گرفت اینها حاضر به پذیرش این مسئله بودند که روی 5درصد فعلا باقی بمونند. چون الان 20 درصد شده راضی به اینکار شدند. پس لطفا یه مقدار عقل مبارک رو بکار بندازید و زمات دیگران رو زیر سوال نبرید. (1796720) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۴۴:۰۶
عجیبه. مهمترین چیزی که همه می گن ایران گرفته "حق غنی سازیه" ولی در پاراگراف زیر این قضیه را در گام آخر گذاشته اونم با اما و اگرهای زیاد که باید هنوز روش توافق بشه! خب اومد و اونا گفتن ما توافق می کنیم شما فقط غنی سازی 3 درصد با 4 عدد سانتریفیوژ را می توانید انجام دهید!
"متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد." (1796724) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۲۳:۴۶:۲۵
همین که از وقوع یک جنگ دیگه جلوگیری شد باید شکرگزار بود و به همین هم قانع باشیم تا انشاءالله و به فضل الهی در گام های بعدی شاهد گشایش بیشتر در امور باشیم . لطفاً بعضی ها مثل بچه های کوجک بهانه گیری و جرزنی بی خودی نکنند . (1796734) (alef-10)
 
اميرحسين
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۰:۴۴:۰۱
عاقا اگه چار سال دیگه آقای ظریف کاندید ریاست جمهوری بشه چندنفرتون بهش رأی میدید؟؟؟ (1796871) (alef-10)
 
588
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۴:۰۳:۰۶
الان خب که چی؟ مخالفید؟! بنظرتون میخواستیم به کجا برسیم اگه همین 6 ماه دیگه با منوال قبل پیش مرفت... جنگ بود؛ اقتصاد فلج بود، قحطی بود... غیر از اینه بگید. الانم که این توافق انجام شده شما هی توی سر احمدی نژاد و روحانی و جلیلی بزنید چیزی تغییر نمیکنه پس همکاری کنید تا از این مخمصه بیرون بیاییم. ای ول. (1796978) (alef-10)
 
یاسین
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۲۰:۳۵:۴۹
آخه کی گفته جنگ بود. امریکا اگه می تونسه به ایران حمله کنه که خیلی وقت پیش انجام میداد.ضمنا تو از کجا میدونی امریکا می خواست با ایران بجنگه نکنه خودت عامل امریکایی (1799444) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۶:۱۴:۳۶
چرا به مردم راست گفته نشد غتی سازی زیر 5/ که جشن وتبریک ندارد لابد اگر قرارداد ترکمنچای در این زمان صورت میگرفت ماجشن ملی میگرفتیم وایا انرژی هسته ای حق مسلم مابود (1797003) (alef-10)
 
مارمولك
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۷:۰۸:۱۲
ما بازهم مانند جريان گروگان ها و جريان جنگ در زماني كه كفگير به ته ديگ خورد دست هارا برديم بالا . اي خدا تا كي ما گرفتارتوهم ولجبازي خواهيم بود ؟ (1797016) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۴:۴۷:۴۶
وقتی کفگیر به ته دیگ خورد دستها رو بالا نبردیم
جوسازی کردیم که خزانه خالی است و کفگیر به ته دیگ خورده
وگرنه از گرسنگی نمی مردیم (1798276) (alef-10)
 
افشين
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۷:۳۱:۱۲
درود به شرف دكتر ظريف و آقاي روحاني .... تاريخ همه چيز رو ثابت مي كنه ... متاسفانه كساني كه عامل تحميل اين گرفتاريها به مردم اين كشور بودن پاسخگو نيستند و براي فرار از پاسخ يا عذرخواهي راه تخريب رو پيش گرفتن،
اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد ... (1797040) (alef-10)
 
یه بنده خدا
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۰۹:۰۳:۲۹
دوستانی که زبان می دانند متن اصلی توافق نامه و نیز متن بیانیه ۵+۱ منتشر شده را بخوانند. وزارت خارجه ترجیح داده پی نوشت های مهمی را از متن توافقنامه ترجمه نفرمایند. بعد خودتان قضاوت کنید. (1797182) (alef-10)
 
محمود
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۰:۲۸:۲۱
واعتصوا بحبل الله ولا تفرقوا
وقتی رهبر معظم توافق را تایید می کنند جای هیچ نگرانی وتشویشی نیست اگر
در مسیر ولایت هستید.
در خانه اگر کس است یک حرف بس است
به امید آینده ی بهتر برای ایران سرفراز (1797421) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۷:۴۷:۱۵
چه منطقی!! (1800239) (alef-13)
 
احمد جانباز
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۰:۳۱:۳۶
میگویند توافقی خوب و پایدار است که هر دو طرف آن نارضایتی نسبی از آن داشته باشند!
حال هم باید این واقعیت را قبول کرد که در این دنیا کسانی قوی تر از ما هم وجود دارند که باید اگر هم موافق صددرصدی آن ها نمی شویم( که نباید هم بشویم) حداقل به وجود آن ها احترام گذاریم و وجود آن ها را به رسمیت شناسیم و با آن ها در راستای تامین صددرصدی منافع ملت خود تعامل کنیم.

چقدر انرژی بیهوده صرف شد در این 8 سال و چه کسانی که نباید در پیشگاه این ملت حساب پس بدهند بخاطر لجبازی های شخصی و سلیقگی خود.
خرد جمعی ملت و خرد جمعی دنیا هیچگاه اشتباه نمیکند و باید از آن استفاده دائمی کرد. افکار انتزاعی هر فردی یا هر گروهی منجر به شکست است اگر با خرد جمعی ملت و دنیا سازگار نباشد.
درس بگیریم!
درس بگیریم!
درس بگیریم لطفا!
چقدر میتوانستیم این 8 سال و حتی این بیست سال جلوتر باشیم و به نحو دیگر وجای دیگر جلو بیافتیم. آیا میدانید کشورهای دیگر در این چند ساله چقدر جلوتر افتاده اند. خیانت که نباید عمدی باشد گاهی خودمان به خودمان از روی کج فهمی و لجاجت خیانت میکنیم.

در نهایت:
درخت دوسنی بنشان که کام دل ببار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد (1797433) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۱:۱۱:۴۸
برخی می گویند که این توافقنامه ظالمانه و ترکمنچای است:
مساله ای که مورد مناقشه است عدم افزایش حجم غنی سازی 5 درصد ماست. در توافق نامه ذکر شده که حجم ذخایر غنی سازی 5 درصد ما از انچه هست بیشتر نشود. اصولا ما اورانیوم غنی شده را برای چه می خواهیم. برای مصرف نیروگاه ها، کدام نیروگاه؟ نیروگاه بوشهر که سوختش تامین شده است و روسیه فعلا تضمین تامین سوخت آن را داده است. آیا ما به حجم زیادی سوخت 5 درصد فعلا نیاز داریم. به نظر من که نه. ابتدا بایستی نیروگاهها به اندازه کافی تاسیس شود و سپس به میزان مورد نیاز غنی سازی انجام شود.
در معاهده هم به این اشاره شده:
"- متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد."

یعنی ما بایستی منطبق با نیازهای عملی مان غنی سازی انجام دهیم هرچقدر که نیروگاه بیشتر داشته باشیم بیشتر می توانیم غنی سازی کنیم. البته این نیاز به مذاکره دارد ولی به نظر منطقی می آید و اصلا ظالمانه نیست. آخه چرا ما بایستی بیشتر از نیازمان غنی سازی کنیم.

ببینید مهم داشتن دانش توانایی غنی سازی بود نه خود غنی سازی. چرا که غنی سازی اصلا توجیه اقتصادی ندارد ولی الان غرب می داند که اگر زمانی سوخت برای ما فراهم نکند ما خودمان اینکار را البته با هزینه بیشتر انجام می دهیم. بحث تحقیقات و توسعه هم که به رسمیت شناخته شده است:
"ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی گیرد، ادامه خواهد داد."

من نمی دانم کجای این توافقنامه ظالمانه است. اگر ما می خواستیم بمب هسته ای داشته باشیم این توافق نامه ظالمانه بود ولی ما خودمان گفتیم که ما بمب نمی خواهیم. (1797552) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۱:۲۳:۵۶
البته دستشون درد نکنه خوب بود
در بعضی جاها به ضرر انرژی هسته ای تمام شد
آنجایی که نوشته شد محل هایی برای غنی سازی جدید احداث نشود
وآنجایی که نوشته شده 5+1 اقدامات داوطلبانه را برای برداشتن تحریمها انجام خواهد داد به ضرر مردم است
واژه داوطلبانه درست نیست و باید اصطلاح دیگری به کار برده می شد (1797583) (alef-10)
 
هاشم محمودي
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۲:۵۵:۵۰
اگرنابخردان بگزارند توافق مثبتب است.ازدولت وتيم وزارت خارجه تشكرميكنم (1797892) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۱۴:۲۴:۴۱
اونایی که حالا شدین طرفدار هسته ایی 20درصد هیچ می دونید به خاطر پافشاری روی چیزی که نیاز اساسی درجه دوم است چند نفر از ایرانیان با بیماری خاص به خاطر عدم دسترسی به دارو از بین رفتن تورو به وجدانتان اگر وجدان بیدار دارید آیا اگر یکی از این بیماران از بستگان نزدیک شما بود باز هم همین را می گفتید؟ (1798182) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۲۱:۳۰:۴۹
جمله تکمیلی و تصحیح شده آقای ظریف:

فشارهای غرب {بر ملت ایران} سانتریفیوژهای ما را به ۱۹ هزار رساند {و فشارهای غرب بر دولت و تیم مذاکره کننده آن، 19 هزار سانتریفیوژهای ما را به توقف رساند} (1799569) (alef-6)
 
s.a
۱۳۹۲-۰۹-۰۴ ۲۱:۳۲:۴۰
نميدونم....!
انشا ا... همانطور که ملت ما به وعده اایس عمل میکنه طرف های غربی هم عمل کنن (1799578) (alef-6)
 
عنایت
۱۳۹۲-۰۹-۰۵ ۰۰:۱۸:۳۸
سلام و عرض ادب
به نظرم شرایط کشور سخت تر از زمان قرارداد ترکمنچای بود که با تدبیر دولت یازدهم امید در دل ملت شریف ایران اسلامی زنده شد.
شاید منتقدان داخلی با بازخوانی نظرات نتانیاهو کمی در مواضع خود تجدیدنظر نمایند.
موید و سربلند باشید ایرانیان. (1799980) (alef-10)