توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 481061
مشکلات انقلاب در دهه 90
بخش تعاملی الف - محمد استوار میمندی
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۲


مقدمه
واژه های عقل و #عقلانیت واژه هایی هستند که از دیرباز در متون دینی ما جایگاه ویژه ای داشته اند به گونه ای که در قرآن کریم «تعقل» از ویژگی های مؤمنین شمرده شده و اولین فصل از کتاب شریف کافی که یکی از کتب ارزشمند حدیثی به شمار می آید نیز به «کتاب عقل و جهل» نامگذاری شده است. در آموزه های دینی ما از توحید، معنویت و تربیتِ تحت آموزه های توحیدی تعبیر به عقلانیت شده است و روایات زیادی نیز در این باره از پیشوایان دینی ما نقل شده است که در این مختصر جای بررسی آنها نیست.

اما در دوره معاصر واژه عقلانیت نیز مانند برخی واژه های دیگر دچار انحراف از مسیر اصلی خود شد و از ناحیه گروهی از روشنفکران که متاثر از ادبیات خاص #مارتیالیستی بودند به عمل گراییِ منطبق بر آموزه های بشریِ قابل تجربه گفته شد و هر نوع ماوراء الطبیعه ای از دائره عقلانیت خارج گردید. از این رو چون این تعریف مبتنی بر تجربیات مادیِ بدون پشتوانه وحی است به آن #عقلانیت مادی در مقابل #عقلانیت وحیانی می گوییم.

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با ایدئولوژی مذهبی روح جدیدی در گفتمان معنویت و عقلانیت وحیانی دمید و از همان ابتدا، وعده های نصرت و پیروزی را که خدای متعال در قرآن کریم به مؤمنین بشارت داده است را در بین انقلاییون متجلی کرد. شعارهای انقلابی در آن زمان که با ندای امام راحل در جامعه طنین انداز شد و مردم نیز آنها را با گوش جان خویش شنیدند و پذیرفتند بسیاری از گزاره های عقلانیت مادی را که بر اساس نظم نوین مکاتب الحادی در جهان مادی نهادینه شده بود را به چالش کشید. مفاهیمی مانند ایمان، توکل، استکبار ستیزی، امدادهای غیبی، شهادت طلبی، ایثار، استقلال و عدالت طلبی بسان خونی تازه بود که در شریان جامعه وارد شد و در مقابل عقلانیت مکاتب الحادی قد علم نمود و همین بود راز نقش بر آب شدن توطئه ها و فتنه های مختلفی که به خصوص در ابتدای انقلاب و در طول جنگ تحمیلی در این کشور توسط دشمن و مزدوران آنها بر کشور تحمیل شد.

تهاجم فرهنگی دشمن در دوران پسا امام

اما پس از رحلت امام و ادامه مسیر ایشان توسط مقام معظم رهبری و استقامت و پایمردی مردم ایران دشمن به این نتیجه رسید که مادامیکه مردم ایران تحت تاثیر آموزه های توحیدی برگرفته از تعالیم قرآن و عترت هستند نمی تواند انقلاب اسلامی مردم ایران را به چالش بکشد از این رو جهت گیری خود را باورهای مردم و ارزشهای جامعه ایرانی قرار داد با این هدف که با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای و نیز استفاده از عناصر شبه روشنفکر داخلی ارزش های جامعه ایرانی را تبدیل به ضد ارزش و ضد ارزش ها را تبدیل به ارزش نماید ولی برای چنین هدفی لازم بود عملیات تدریجی فرهنگی صورت بگیرد تا جامعه ایرانی با شیبی ملایم در جهت تغییر باورمندی به سوی باورهای غربی حرکت نماید و البته در بستر این تغییرات فرهنگی پیوسته مترصد موقعیت هایی بود تا بتواند با ایجاد فتنه از حوادث مختلف اجتماعی و سیاسی کشور بهره برداری های سیاسی نماید.

دهه 90 و #فتنه عقلانیت

آنچه که در این مقام به عنوان یک هشدار جدی می خواهم به آن اشاره کنم پدیده ای است که در بستر همین استحاله فرهنگی از ابتدای دهه 90 شاهد وقوع آن هستیم و گروه های مختلف سیاسی و نخبگان عرصه های مختلف نیز گوشه و کنار به آن دامن می زنند که از آن تعبیر به «فتنه عقلانیت» می کنم.

در این فتنه پیچیده که نام آن را #«عقلانیت» گذاشته اند مفاهیم انقلابی که از ابتدا امام بر آن پای می فشرد و جزء اصول غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی بود مورد هجمه قرار گرفته است و متاسفانه به گونه ای از بلندگوهای مختلف بر آن اصرار می شود که حتی بخشی از مردم نیز در این فتنه پیچیده گرفتار شده اند و کنش های سیاسی و اجتماعی آنها بر اساس آن شکل گرفته است، مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد حضرت امام در مرقد ایشان به این فتنه اشاره کردند و فرمودند: «می شنوم گاهی اوقات بعضی در مقابل شعارهای انقلاب عنوان و مفهوم عقلانیت را مطرح می کنند، کأنّه عقلانیت در نقطه مقابل انقلابیگری است. نه، این خطاست. عقلانیت واقعی هم در انقلابیگری است. عقلانیت معنایش این است که انسان اصالت ها را بشناسد عقلانیت تکیه به رأی مردم است. عقلانیت تکیه به نیروی داخلی است. عقلانیت تکیه و توکل به خدای بزرگ است عقلانیت در این نیست که انسان خود را بعد از رها شدن از چنبره قدرت امریکا و استکبار مجددا نزدیک به آنها بکند».

محورهای #فتنه عقلانیت

#فتنه عقلانیت محورهای مختلفی دارد اما در این فراز به صورت فهرست وار به برخی از آن محورها اشاره می کنم و تفصیل آن را به اهل تحلیل و تفصیل وامی گذارم:

1-#اسلام رحمانی
طرح اسلام رحمانی از سوی برخی از اشخاص و جریانات در مقابل اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله را قطعا باید جزئی از پروژه فتنه عقلانیت تعریف کرد چرا که به بهانه ارائه
چهره زیبا از اسلام برخی از آیات قرآن مثل «اشداء علی الکفار رحماء بینهم»  و یا «یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم»   را نادیده می گیرند و احیانا معکوس می کنند.

2-ترس از دشمن
امروز می بینیم برخی از سیاستمداران و نخبگان سیاسی با اغراض مختلف مردم ایران را از جنگ یا از تحریم می ترسانند و سپس با توجیه ممانعت از جنگ حاضر می شوند امتیازهای بزرگی به دشمنان اسلام بدهند در حالیکه توکل بر خدا و نهراسیدن از دشمن از آموزه های مسلم دین اسلام است.

3-تعامل با #جامعه جهانی
یکی از محورهای مهم فتنه عقلانیت استفاده از عنوان «تعامل با جامعه جهانی به جای تقابل با دنیا»ست از این رو در شعارهای انتخاباتی خود نیز روی این عنوان تاکید زیادی می ورزند متاسفانه منظور این افراد از جامعه جهانی چند کشور مستکبر است که دشمنی آنها با اسلام و مردم ایران در تجربه های متعدد روشن و مبرهن شده است و با این سخن ارزشمند بودن مقاومت در مقابل سلطه گران را مساوی با ماجراجویی و ضد عقلانیت معرفی می کنند، اگر گاهی می شنویم که در جلسات خود می گویند باید شعار «مرگ» از عرصه سیاسی ما حذف شود تا حاشیه امنی برای امریکا ایجاد نمایند را در راستای پروژه فتنه عقلانیت ارزیابی نمایید.

4-انعقاد قراردادهای بین المللی با توجیه #جهانی شدن
یکی از محورهای مهم فتنه عقلانیت شعار جهانی شدن و استهلاک در هاضمه نظم نوین جهانی است که در قالب قراردادهای بین المللی -که البته با ظاهری بشر دوستانه و خیرخواهانه تنظیم شده اند-  کشورهای مختلف را با جریان حاکم در دنیا همراه می کند و هویت فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی آن کشورها را در معرض آسیب قرار می دهد. قراردادهایی مثل #FATF تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی و یا #سند 2030 یونسکو تحت عنوان سند توسعه آموزش و پرورش و ده ها مورد از این قبیل قراردادها و توافقات بین المللی با نقاب خیرخواهانه و توسعه گرایانه، کشور را به سمت آسیب زدن به منافع ملی خود پیش می برد.

با اندکی تامل در می یابیم که محورهای فوق مستقیم یا غیر مستقیم با مفاهیم انقلابی مانند استقلال، استکبار ستیزی، ذلت ناپذیری، ایثار و شهادت، عدالت طلبی و ... که به معنای واقعی، محورهای عقلانیت وحیانی هستند در تضاد است و به گونه ای مروجان این نوع از عقلانیت را مصداق #«یؤمن ببعض و یکفر ببعض» قرار می دهد یعنی اینان دین خدا را شقه شقه می کنند بخشی را می پذیرند و بخشی دیگر را نفی می کنند.

نتیجه
به عقیده نگارنده فتنه اصلی دهه 90،  #«فتنه عقلانیت» است که با ترویج آن و با استفاده از عنوان «عقلانیت» در صدد حذف همیشگی شعارهای کلیدی انقلاب که برگرفته از قرآن و عترت است و عقلانیت واقعی منوط به تحقق آنهاست می باشند، اگر چه سخن در تفصیل و توضیح آن بسیار است اما در این مجال برای هشدار به جامعه ی رو به پیشرفت ایران همین مقدار بس است.
کلمات کلیدی : محمد استوار میمندی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته