نظر منتشر شده
۳۰۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 101322
ما احمدی نژادی های توّاب،قربانی صداقت و زودباوریمان شدیم
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۴۳
اگر این نوشته بوی احساسات می دهد، نه به این خاطر است که پای استدلالمان می لنگد؛ بلکه به این خاطر این گونه نوشته ام تا از این مرحله بگذریم و بفهمیم چگونه به این جا رسیدیم. مستند صحبت کردن بماند برای یادداشت های بعدی، این بار می خواهم بگویم چه بر ما گذشت که احمدی نژادی شدیم و حالا چه بر سرمان آمده که به سختی می توان باور کرد که سه بار به او رأی داده ایم! اگر از این متن دشمنان ما شاد می شوند، بروند به جهنم؛ ان شاء الله که خداوند از این واکاوی ها از ما راضی شود. وقتی شادی دشمنانی که از حمقاء هستند با شادی مردمی که عاشق آزادگی هستند هم زمان می شود، ترجیح می دهم حمل بر وزانت نظر مردم آزاده و آزاده دوست کنم تا دشمنان احمق. احمق ها این قدر از این قسم یادداشت ها خوشحال شوید تا از خوشحالی بمیرید.
ما ثبات شخصیت داشتیم! ما صداقت داشتیم! جسارت داشتیم! صفا داشتیم! وفا داشتیم! سه رأیی ها می فهمند چقدر سخت است سه بار به کسی رأی دهی و بعد دعا کنی که کاش می توانستی سه طلاقه اش کنی.
به قول شهید آوینی، ما از راه رفته می گوییم. ما تازه به احمدی نژاد رسیده نیستیم؛ ما نسلی هستیم که پیش از این که کنکور دهیم، به احمدی نژاد رأی دادیم. ما در هیاهوی جو و جنگ های تشکلی و حزبی عاشق احمدی نژاد نشدیم. ما احمدی نژاد را دیدیم، به فکر فرو رفتیم، ساده زیستی اش را دیدیم، به فکر فرو رفتیم، صفای ظاهرش را دیدیم، به فکر فرو رفتیم، افتادگی اش را دیدیم، صفا کردیم، لبخندش را دیدیم، صفا کردیم، نطقش را دیدیم، صفا کردیم. اما ناگهان مشایی را دیدیم، شک کردیم. نظراتش را شنیدیم، شک کردیم. حمایت های رئیس جمهور را دیدیم، شکستیم. بی تفاوتی های فرهنگی و به من چه، به تو چه ها را از زبان رئیس جمهور شنیدیم، شکستیم. کردان را دیدیم، به فکر فرو رفتیم، دفاع تمام قد رئیس جمهور از دروغ گویی و سند سازی کردان را دیدیم، شکستیم. انتقادهای مؤمن ترین و آزادترین نمایندگان از رحیمی را دیدیم، به فکر فرو رفتیم. حمایت احمدی نژاد از او را دیدیم، در خود فرو رفتیم و باز شکستیم. این ما بودیم که احمدی نژاد را به قدرت رساندیم، ولی او ما را شکست.
ما از اوّلش احساساتی بودیم، ولی احمدی نژاد هم از اوّلش اشتباهی بود. ما این قدر غرق در صفای احمدی نژاد شده بودیم، که وقتی سال ۸۴ گفت "مگه مشکل ما، موی جووناست، به من و تو چه ..." گمان کردیم که منظورش موی پسران جوان است. این قدر خوش بین بودیم که احمدی نژاد را ندیدیم؛ آن کسی را دیدیم که احتیاج داشتیم و دوست داشتیم که ببینیم.
یادم هست که سال ۸۴ وقتی می دیدم که طرفداران آقای هاشمی بیانیه ی منسوب به همسر شهید رجایی علیه آقای احمدی نژاد را پخش می کردند، به خانواده و آشنایان می گفتم که "شهید رجایی فقط متعلّق به همسرش نیست که بیانیه دهد و بگوید از احمدی نژاد حمایت نمی کنیم. چه همسرش حمایت بکند چه نکند، ما از احمدی نژاد حمایت می کنیم. احمدی نژاد رئیس جمهور بعدی است. احمدی نژاد مانند رجایی متعلق به همه ی مردم است!!!" همان طور هم شد، ولی هیچ وقت باورم نمی شد آرزو کنم ای کاش از همان اول رأی نمی دادیم. آن موقع چه حرف های بی ربطی می گفتم؛ به هر حال ۱۷ سال بیشتر نداشتم.
کاری به کار کسی نداشتیم، سرمان به کار خودمان گرم بود. خیالمان راحت بود، ما رأیمان را داده بودیم. کشور را سپرده بودیم به کسی که به گمانمان اهلش بود. فکر می کردیم به کسی رأی داده ایم که امن و امان است و مأمن دردمندان. کمی گذشت، حرف هایی می شنیدیم از این طرف و آن طرف. احساس می کردیم احمدی نژاد مانند ناموسمان است و باید از ناموسمان دفاع کنیم. آخر آن زمان ها احساساتی بودیم. بعد هر چه گذشت، احساس کردیم مشکل از بدچشمان نیست، مشکل از ناموس خودمان است.
دیگران را نمی دانم ولی خودم احمدی نژادی ای بودم که با موج همراه نشدم، به حرف دلم گوش کردم و عقلم بر حرف دلم مهر تأیید زد و به احمدی نژاد رأی دادم. حداقل در ۸۴ چنین بود. داستان ۸۸ تفاوت می کرد. در ۸۸ ما دفع افسد از فاسد کردیم ولی به اشتباه؛ به جای رأی به رضایی به احمدی نژاد رأی دادیم تا آراء شکسته نشود و موسوی رأی نیاورد. ولی اشتباه کردیم؛ ماکیاولیستی عمل کردیم و فراموشمان شد که ما مکلف به انجام وظیفه هستیم و شرعاً و عقلاً باید فارغ از نظر دیگران، به اصلح رأی دهیم و بس. باقی داستان هر چه شود، خواست و رضای خدا در آن است.
احمدی نژاد برای ما سرابی بود که نه بهر رسیدن آب و نان به خود بلکه برای عدالت گستری برای همه به او رأی دادیم. احمدی نژاد برای ما سرابی بود که گول ظاهرش را خوردیم؛ یک سراب زلال و باصفا. ما هنوز هم مانده ایم که چگونه این قدر ساده لوح بودیم. ما احمدی نژاد را که می بینیم، می ترسیم از روزی که خودمان هم با صفایمان همه را به خود جذب کنیم و کم کم معلوم شود که این صفا، نه بهر نور باطن، بلکه از گریم و نورپردازی بوده است. ما دیگر نمی خواهیم مشرک باشیم، دشمن احمدی نژاد الزاماً دوست ما نیست، ولی لزوماً دشمنمان هم نیست.
برخی معتقدند که ما خودمان احمدی نژاد را بت کردیم و مشرک شدیم. بعضی می گویند خودمان احمدی نژاد را نُنُرَش کردیم و مانند بچه ی لوسی، هرچه خواست چه معقول و چه نامعقول برایش خریدیم و نیکی از حد و گذشت و او خیال بد کرد. ولی من به هیچ کدام از این ها معتقد نیستم. نظر بنده این است که احمدی نژاد باهوش است و این هوش در خدمت قدرت قرار گرفت. این هوش با صداقت زاویه پیدا کرد و باهوش ترین سیاست مداران را هم یکی دو سال از واقعیت شخصیتی او دور نگه داشت. ما قربانی احساسات پاکمان شدیم، قربانی صداقتمان شدیم و همه ی این ها الآن ما را پشیمان کرده و به این زودی هم پریشانی این پشیمانی دست از سر ما بر نخواهد داشت. نه تنها خودم، بلکه بسیاری از احمدی نژادی های سابق و آزادگان فعلی، در یک درس متفق القول هستیم و آن این است:
سیاست عرصه ی دل دادن و قلوه گرفتن نیست. سیاست عرصه ی دل باختن نیست. در سیاست نباید حالی به حالی شد. نباید تسلیم احساسات شد. سیاست نبرد عقل و احساسات است؛ با سنگین ترین بها، آموختیم که عقل، سالار احساساتمان باشد و پشت فرمان تصمیماتمان بنشیند. تعقّل، تفکّر، تدبّر؛ وقتی در سیاست از انسانی ترین و لطیف ترین وجه شخصیت ما انسان ها، یعنی عواطفمان سوء استفاده می شود، پس ما هم احساساتمان را تعطیل و منطق و مستندات متقن را جایگزینش می کنیم.
در «سنگ، کاغذ، قیچی» سیاست ایران، باید سنگ بود. نمی برد، ولی پاره هم نمی شود. نمی توان بر رویش نوشت، ولی شکسته هم نمی شود. آری؛ آن انتخابات اشتباه شاید ما را متصلّب و قلبمان را یخی کرده باشد، ولی از این به بعد تسلیم ظاهر حزب اللّهی نمی شویم و در مقابل ظاهر نه خیلی خزب اللّهی موضع نمی گیریم. فقط به این فکر خواهم کرد که شخصیت مورد نظرمان، چه کرده و چقدر ممکن است کذّاب از آب در نیاید و وعده هایش را عملی کند.
همان طور که شهید حمید باکری که سرنوشت رزمندگان پس از جنگ را به سه دسته تقسیم می کند، می توانیم احمدی نژادی ها را پس از آگاهی از شخصیت و عملکرد و اطرافیان رئیس جمهور، به پنج دسته تقسیم می کنیم؛ دسته ی اول احمدی نژادی هایی هستند که اصلاً اعتقاد ندارند که اشتباه کرده اند و چون همواره احمدی نژاد را با فتنه گران و گزینه های بدتر مقایسه می کنند، هنوز به رأیشان می بالند. دسته ی دوم کسانی هستند که برای زیر سؤال نبردن خود و اثبات ثبات شخصیتشان، بر اشتباهشان پافشاری می کنند و هم چنان مسیر حمایتشان از احمدی نژاد را ادامه می دهند تا به همه بگویند ما اهل اشتباه نیستیم. دسته ی سوم کسانی هستند که می دانند که اشتباه کرده اند و دیگر از احمدی نژاد حمایت نمی کنند، ولی انتقاد هم نمی کنند. سعی می کنند حرفی نزنند که مبادا به کسی بر بخورد یا از میان دوستان قدیمی، احمدی نژادی یا بسیجی شان طرد شوند یا به قول خودشان دشمن شاد نشوند! دسته ی چهارم که عتیقه هستند و باید به حال خود بگریند، جمعی هستند از طرفداران احمدی نژاد و حتی از دشمنان او که اکنون جذب کرامات جناب رئیس دفتر و بیت المال مردم -که اکنون در اختیارش هست و از آن بذل و بخشش می کند- شده اند و خود را به پول فروخته و از کسی که منفور مراجع عظام تقلید و نیز مطرود مقام معظم رهبری است، حمایت می کنند و به ازایش دستمزد می گیرند.
اما دسته ی پنجم کسانی هستند که احمدی نژادی بوده اند، سه بار هم او را انتخاب کرده اند، به دلیل اعتقادشان و از روی اخلاص هم او را برگزیده اند، ولی چون اکنون به اشتباهشان پی برده اند، نه تنها از وی حمایت نمی کنند، بلکه در جهت جبران حداقل اندکی از تبعات اشتباهات گذشته شان، مدام از احمدی نژاد انتقاد می کنند. این دسته که ما هم جزئی از آن هستیم، نه از غصه دق می کنیم و نه مأیوس می شویم. همان طور که حمایت را حق خود می دانستیم، اکنون هم انتقاد را حق خود می دانیم. ما دسته ای هستیم که چوب دو سر طلاییم و نسبت به فحش و کنایه های این طرفی ها و آن طرفی ها کرختیم. آن کاری را می کنیم که معتقدیم حق است؛ هر کس هر چه می خواهد بگوید.
 
 
 
جمال
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۵:۳۰:۵۴
من الان طرفدار احمدي نژادم. او كه در برابر ... دارد مي ايستد. دين را به حوزه ها خواهد برد و مردم نفس راحتي خواهند كشيد. احمدي نژاد ناجي مردم از دست ... است. (434855)
 
hassan
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۸:۰۸:۲۳
آخه تو که جرات نداری نظرت رو کامل بنویسی مجبوری اظهار فضل کنی؟ (435212)
 
صادق شریفی
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۴:۴۰:۱۴
دوست عزیز دلیل کامل نوشته نشدن نطرات داشتن یا نداشتن جرات نیست دلیلش آزادی تقریبا مظلقیست که در این مملکت وجود دارد (437406)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۹:۰۸:۰۴
من یه سوال درام ؟ تو جوون 17 ساله که در شناخت احمدی نژاد اشتباه کردی چطور فهمیدی رجایی خوبه ؟ کسی که وقتی به دنیا اومدی اون شهید شده بود و چون احمدی نژاد مثل اونه باید بهش رای داد !! (به عنوان یکی از دلایل رای دادن) (435543)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۲:۰۵:۱۹
تو جوان 17 ساله از کجا فهمیدی کی فتنه گره؟ رضایی خوبه؟ و... (435911)
 
ashley
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۲۱:۴۵:۵۸
ما از اینهمه حماقت شما عزیزان خوشحالیم*
اگر شما نبودید و احمدی ن.اد نبود به این زودی هاتکلیف این مملکت مشخص نمیشد! (436849)
 
ا.ک
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۳:۵۲:۲۳
دوست عزیز باید خدمتتون عرض کنم ما هم به این آقا رای دادیم اما تمام افکار و نظریاتمان نسبت به ایشون عوض شد.اسلامی که حضرت علی آورد کی اینجوری بود؟که اینهمه کثیفی تو اون دوران بود؟یه خانواده از شدت فقر داره از هم میپاشه درحالیکه یه جای دیگه جون انسان ها داره خریدوفروش میشه.واقع بین باش (435941)
 
مهتاب
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۲۱:۵۵:۰۶
اگر احمدی نژاد تو این کشور قدرت واقعی داشت می فهمیدین اسلامی که حضرت علی (ع) اجرا می کردند چه جوری بود اگر یه خانواده به خاطر فقر داره از هم میپاشه و یه جای دیگه جون انسان ها خرید و فروش میشه باعثش اون کسایی هستن که چنگ انداختن رو این کشور و هیچ جوری حاضر نیستن از تاراج بیت المال کوتاه بیان همونایی که کاخ هاشونو روی خون شهیدان ساختن همونایی که تاب عدالت رو ندارن و امروز احمدی نژادو خونه نشین کردن... (436856)
 
م ق
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۰:۵۳:۴۴
حالا که محمود قدرت نداره به جز حرف مشایی حرف هیچ احد الناسی رو از علما گرفته تا دانشگاهیان گوش نمی ده وای به روزی که تمام قدرت رو دست بگیره اون روز دیگه خدا رو هم بنده نیست و ادعای خدایی می کنه. من پشیمونم که به این آدم ضد ولایت فقیه رای دادم. (437193)
 
حامد
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۶:۰۳:۱۲
امیدوارم یه روز بفهمین که هاشمی و امثال هاشمی یه بهانه بودن و یه پله برای بالا رفتن کسایی که از خودشون چیزی نداشتن!چه 76 چه 84 و چه 88 هرکی خواست خودشو بالا ببره پاشو میگذاشت روی هاشمی و هاشمیون و...!
خدا شما رو با احمدی نژاد محشور کنه و ما رو با هاشمی! (437451)
 
حسين
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۶:۱۴:۳۲
دوست عزيز مثل اينكه كلا تاريخ نخوندي زمان حضرت علي(ع) پر بود از فتنه اصلا اسلام و حضرت علي نياورده ؟! تازه اگر مردم فقير باشن يا پولدار يا توي فساد غرق بشن ربطي به اسلام و حاكمان اسلامي نداره، توي دوران تمام ائمه هم اين مشكلات بوده حتي خيلي بيشتر (437462)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۲:۴۱:۱۲
خیلی خوشم میاد از این احمدی نژاد! حتی موسوی هم که دشمنیش با فلانی از قبل معلوم بود، جرأت نمی کرد اینجوری بی پرده و راحت در برابرش بایستد. حالا حداقل موسوی ظاهر قضیه رو حفظ می کرد. (437297)
 
روح الله
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۲:۵۸:۳۵
با سلام
من به شما حق میدهم که اتتقاد کنید این یک وظیفه است ولی این که شما بخواهید بگویید ما فریب حزب اللهی را خورده ایم اشتباه است حزب اللهی به خاطر احمدی نژاد به او رای ندادند به خاطر خنده و ظاهرش به او رای ندادند حزب الله پیروز بوده ،است و خواهد بود چون ولایت را دارد .پس اگر نمیدانید بدانید احمدی نژاد به خاطر حمایتی که از ولایت داشته مورد حمایت حزب اللهی قرار گرفت ولی وای بر آن زمان که حامی ولایت نباشد.توصیه میکنم اجتهاد به رای نکنید و منتظر دستور ولی فقیه بمانید.التماس دعا. (437312)
 
صادق
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۳:۲۴:۰۲
باز هم که دارین بی منطق می شین. حالا چون کسی کاری کرد که شما دلتان خنک شود که نمی شود طرفدارش شد تا حدی که رییس دولت باشد. الان یازده سال است که گفتند هاشمی دزد است و غیره...خب یک برگی سندی کاغذی چیزی منتشر نکردند. رییس قضای پیشین سر در معامله لاستیک دنا در آورد ولی از هاشمی چیزی رو نشد.
همین گنجی روباه صفت کلی اعتصاب غذا کرد که وامصیبتا هاشمی 46 ثروتمند جهان است ولی کو گوش شنوا که آقا یه مجله هست به اسم فوربس و لیست داره.هاشمی شد عالیجناب سرخپوش و او هم فراری شد، حالا ملت افسوس می خورند که به دختر همان آدم ناسزای ناموسی می دهند و هیچ خبری از عدالت نیست.
مردم دهن بین هستند. کمی عقل هم خوب چیزیه. اگر ملاک شما شعار های انتخاباتی یک نفر بود خوب بفرمایید وارونه ی اون شعارها را در یابید.
گفتند تا دو سال دیگه فقر ریشه کن می شود، کو؟ ما که برای یک تکنسین برق آگهی دادیم با 179 تقاضای کار با مدرک لیسانس و فوق لیسانس مواجه شدیم...
والله فکر کردن ثواب داره. همین جدولهای توکلی را بخوانید ببینید حرف حساب و علمی چیه. آمار درست و نمودار صحیح چیه. بقیه فقط حرافی است. (437332)
 
مسعود
۱۳۹۰-۰۲-۱۳ ۱۸:۲۳:۵۴
باید به این دوست عزیز مقاله نویس احساساتی بگویم که تاریخ پر است از حوادث عبرت آموز. تاریخ تکرار می شود. حقیقت چیزی نیست که بشود به این سادگی در باره آن نظر داد. کسی را متهم کرد و برید ودوخت.
خوب است به اطرافمان نظری بیندازیم. توابینی که آنگونه مسلم را به مسلخ کشاندند چوب بی تدبیریشان را خوردند و قضاوت عجولانه کردند و بعد نیز آنگونه دوشادوش قاتلین حسین(علیه السلام) با مختار جنگیدند.
دوستان عزیزم به ولای علی(علیه السلام) هیچ راهی روشنتر از راه رهبرو مولایمان سید علی خامنه ای نیست.
بیائید با نگاه به رهبر، در تصمیم گیریهایمان مطمئنتر قدم برداریم. نمی گویم بی تفاوت باشیم. حوادث را رصد کنیم وبا بصیرت تمام آب به آسیاب دشمن نریزیم و منتظر فرمان \" آقا \" باشیم.
والسلام (439028)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۵:۳۵:۲۳
خوبه به غلط کردن افتادین اما اون دنیا باید جوابگوی ظلمی که با رأی به احمدی نژاد به این مردم کردین باشین هرچند که اعتقاد ندارید.
در ضمن این توبه شما مثل همون له له زدنتون برای احمدی نژاد غیر قابل اتکا و باور است. با خودتون خوش باشید. ... (434857)
 
حسین
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۰:۰۹:۳۵
دوست سبز عزیز .ما مثل شما نیستیم که تا آخر راه سینه خیز برویم.ما خودمان جوابگوی ظلم سهمیه بندی سوخت و سهام عدالت و هدفمند کردن یارانه ها هستیم. ما تا الان با احمدی نژاد بودیم و از الان نیستیم. جون ما به رهبری رای دادیم نه احمدی نژاد. میدانم نمی فهمی چه می گویم چون شما انقدرمرد هستید که تا آخر پای اشتباهتان بایستید ولی ما اینطور نیستیم. (435031)
 
مرتضا
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۰:۴۵:۴۱
حسین عزیز، اینها دلیل نمی شود که در مقابل مخالفان احمدی نژاد مسئول نباشید. شما احمدی نژاد را رئیس جمهور کردید، و آنچه ستم امروز بر ما می رود، مسببش شما رای دهندگان به او هستید. من بشخصه شما را مسئول می دانم و از حق خود نخواهم گذشت. (435132)
 
حسین
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۰:۰۶:۰۱
آقا مرتضی و سایر مخالفان احمدی نژاد.می بینم که دوباره جوگیر شدید. عزیز دل برادر ما به احمدی نژاد رای دادیم تا همین ستمها را انجام دهد. ستمهایی مانند سهمیه بندی سوخت و سهام عدالت و هدفمند کردن یارانه ها و تحت فشار گذاشتن مفسدان اقتصادی و...
مشکل اصلی امثال من با احمدی نژاد عدم ولایت پذیری او در این مقطع است که فگر می کنم از نظر بسیاری از مخالفانش نقطه قوت او باشد. فکر می کنم روز قیامت تا شما بیاید جواب خیانتهای موسوی و کروبی رو بدهید ما فرصت داریم تا دفاعیه خودمان را برای خدمات احمدی نژاد آماده کنیم.ما از احمدی نزاد عبور کردیم ولی فکر کنم شما هنوز برای عبور از خاتمی دارید فکر می کنید. (435279)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۸:۴۹:۳۸
برادر عزیز کدام مفسد اقتصادی در حال حاضر تحت فشار است؟ فقط میگویند لیستشان را به این و آن داده ایم. (435536)
 
زهرا
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۵:۳۸:۱۲
الان اسم مفسدان اقتصادی در جیب کت اقای احمدی نژاد است که گذاشتن برای بعد رو کنن. البته خدایی نکرده اقای محصولی و رحیمی اینها جزوشون نیستند ها . (436546)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۱:۳۸:۴۴
زهرا خانم یاد باشه اسم یکی از همونایی که توی جیب کتشون بود رو توی مناظره گفت به خاطر همین یکی(مهدی هاشمی) مملکتو یک سال با جنگولک بازیهاتون به هم ریختین مصلحت نظام !! اینه دیگه که آفتابه دزد رو به دار بکشن نه... (437236)
 
حامد
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۶:۰۷:۳۷
به عبارتی دیگر:
الان مصلحت ایجاب نمیکنه که اسامی این افراد لو بره،چون باعث اختلال در کار دولت میشن.
ایشالا وقتی وقتش بشه(یعنی آخرین روز های کاری رئیس جمهور اونم در تلویزیون) این عمل شجاعانه انجام میشه! (437453)
 
...
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۲۱:۵۷:۵۷
شما نمی فهمید که پرونده مفسدین اقتصادی باید در قوه قضائیه بررسی شود؟ از یک طرف رئیس جمهور حتی حق ندارد یک وزیرش را جابه جا کند از طرف دیگر فکر می کنید می تواند این مفسدین اقتصادی را به محاکمه بکشاند؟ (436859)
 
رهگذر
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۲:۴۱:۴۹
برادر گرامی روز قیامت روزی است که مادر فرزندش را رها میکند و کسی را فرصت برای آماده کردن و دلیل آوردن و بهانه تراشیدن نیست هرکس مسئول کارخویش است.
پس لطفا کمی در طرز تفکر خود در مورد روز قیامت و نحوه جوابگویی در آن بیشتر تامل فرمائید.
هیچگاه از سیاست و پیروی از سیاستمداران در طول تاریخ بوی رستگاری به مشام بشریت نرسیده است پس اگر شخصی آرزوی رستگاری در پیشگاه حق دارد باید کمی عاقلانه تر عمل کند و توجه بیشتری به نحوه زندگی ، گفتارو کردار بزرگان و علمای وارسته اسلام داشته باشد. (435743)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۹:۱۹:۰۷
درود بر مشایی و رحیمی دویار شعیب ابن صالح (436032)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۹:۳۱:۳۱
دوست عزيز ما مثل شما نيستم كه هر روز دنبال دوست باشيم وروز بعد ازش بگذريم ما درانتخاب دوست اصلح فكر ميكنيم ودوستي را انتخاب ميكنيم كه از هر لحاظ شايسته دوستي است پس ما خاتمي رو دوست خود قرار داديم چون او شايسته دوستي است وتا ابد با او خواهيم ماندو نياز به فكر كردن نداريم بله دوست عزيز اينهمه جفا وهجمه كه برعليه خاتمي بوده وهست اگر عليه رهبر هم بود شما الان از اوهم گذشته بودي ولي ما به او اعتماد داشته وداريم كه اصلح است وبدگويي از او دسيسه اي است كه به جايي نخواهد رسيدشما پس فعلا دنبال اشتباه ديگري باش كه بعدا از او هم بگذري (436779)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۱:۴۵:۴۹
همین جناب کروبی در دوران ریاست مجلس نشان داد که از جناب احمدی ولایت پذیر تر و قانون مند تر است
ر.ک. به تاریخ
اللهم فک کل اسیر (437242)
 
سید جمال طلوع
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۲۰:۵۷:۱۷
ما در انتخابات به احمدی نژاد رأی دادیم چون اون رو اصلح می دونستیم و واقعا هم اصلح بود. همون زمان هم معلوم بود که این مشایی اهل این کاراس. ولی بخاطر یک مشایی که نمیشه احمدی نژاد رو کنار گذاشت تا موسوی فتنه گر رأی بیاره. اگه احمدی نژاد یک مشایی داره موسوی هزاران پلید امثال تاجزاده و حجاریان و ... دنبال خودش هست. (436835)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۱:۴۹:۴۱
جناب سایت محترم الف
این لفظ پلید توهین و افترا نبوده که اجازه نشر این کامنت رو دادین؟ اگه برای شخص دیگه ای هم استفاده بشه شما انتشار میدین؟ (437247)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۰:۵۳:۳۲
برای درک اشتباه بزرگترت شاید صد سال دیگه وقت لازم داشته باشی (435135)
 
مهدی
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۶:۱۸:۱۶
برادر عزیز حزب الهی من

فراموش نکن که در زمان انتخابات نظر مقام معظم رهبری هم به احمدی نژاد بود پس ما ان زمان اشتباه نکردیم و لذا تمام مقاله شما زیر سوال است. (435184)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۷:۲۴:۵۱
دقیقا با نظر شما موافقم .

دوستان به نظرم به اقای احمدی نژاد تحلیل ها و گزارشات جعلی میرسد . هر کس در موقعیت تصمیم گیری قرار گرفته باشد منظور بنده را متوجه میشود . گزارشات - تحلیل ها - بریده جراید - درخواستها و نامه ها - بسیار و بسیار تاثیر گزار است .
امیدوارم آقای احمدی نزاد با همان زرنگی و تدبیری که در موضوع فتنه به خرج داد و همه ابعاد نفاق را روشن کرد . در این وهله از زمان هم درایت به خرج داده و اطرافیان خود را بشناسد .
آدمهای تازه به دوران رسیده ای مثل جوانفکر بزرگترین ضربه را ولایت پذیری احمدی نژاد زد .
مادر بزرگ و پدر بزرگ و .... ( خیلی بزرگهای دیگر ) همیشه میگن : برات دعا میکنم که عاقبت بخیر بشی - این مهمترین و بزرگترین دعاهاست .

یه جورایی یکی دو سال که اهمیت این دعا رو بیشتر متوجه میشم .
خدا ما ها رو هم عاقبت بخیر کنه . ان شاء الله (435808)
 
زهرا
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۵:۴۱:۴۸
ما بردگان فکری شریک پروردگار در ایران با کمال افتخار اعلام میکنیم که هرگز از عقل خود استفاده نکرده و همیشه بردگی فکری دیگری رو انجام میدهیم. (436555)
 
احسان
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۷:۰۹:۴۲
از کجا مطمئنيد که نظر مقام معظم رهبري هم انتخاب احمدي نژاد بوده؟
يادتان باشد زمان انتخاب بني صدر هم مي گفتند امام هم به بني صدر راي ميده! ولي بعدها مشخص شد که اين جوسازي بوده! (436664)
 
از کجا مطمئنيد
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۰۸:۵۸:۲۷
نظر مقام معظم رهبري بر روی موسوی یا کروبی که نمی توانست باشد. رضایی هم که کمتر از 3 درصد طرفدار بیشتر نداشتند، ضمن اینکه خود اوایل از سران بی بصیرتی بود که به نتایج انتخابات اعتراض جدی داشت و تنور فتنه را روشنتر کردند، پس نمی توانست گزینه مطلوب باشد لذا
نظر مقام معظم رهبري هم همانند امت حزب اله انتخاب احمدي نژاد بود. (437091)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۶:۳۲:۴۲
اشتباه این تفکر در این است که خیال می کنند تمام وظایف به عهده رهبری است.با اختیارات وسیعی که برای رییس جمهور در قانون اساسی امده با صرف چند ادعا مگر می شود اعتماد کرد مگر مردم ما تجربه بنی صدر را نداشتند،شهادت بهشتی را نداشتند.باید قابلیت وظرفیت یک نفر احراز شود وبعد مسئولیت واگذار شود.اگر گاهی به دلیل دشمنی با هاشمی به فردی رای دهید،بروید نامه اورا مجدد بخوانید.ولی افسوس که از نعمت عقل بهره نمی گیریم حتما باید دوباره حوادث پرهزینه وتلخ را لمس کنیم تا باورمان بیاید.پاسخ این مقدار هزینه برای کشور را ایا کسانی که با چشمان بسته به او رای دادند،چگونه می دهند. (435480)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۵:۴۸:۵۳
من کسی را نمی شناسم که معنی حرف شما را درک کند.ای شما به 24 میلیون رای احمدی نژاد اعتقاد دارید؟یا طرفدار ..........در انتخابات هستید؟
مشکل شما عدم التزام به حقیقت است.
حقیقت شما را نجات خواهد داد. (436569)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۹:۰۹:۰۴
من طرفدار احمدي نژاد نبودم ولي هر روز كه ميگذرد بيشتر مجذوبش ميشوم چون بالاخره يك رييس جمهور بايد اقتدار داشته باشه كاش رييس مجلسمون هم مثل اون بود نه مثل زمان خاتمي وكروبي كه هنوز حكم حكومتي صادر نشده بود از طرف اونها اجرا ميشد وتازه بعداز اجراي حكم ضد ولي فقيه هم ميشدند ولي ايشون نه اجرا ميكنه بلكه طرفو مجبور به معذرت خواهي ميكنه وبعدش هم ولايت مدار توصيف ميشه من كه خيلي دوستش دارم (436772)
 
كاربر
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۰۹:۲۲:۱۳
اين توهم شما بود كه فكر كرديد رهبري از احمدي نژ‍‍اد حمايت كرده. پس اگه اينجور باشه اين توبه نامه توهين به رهبره!!! (437120)
 
حسین
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۸:۱۵:۲۰
آقای رستگار
پیاده شو با هم بریم.
سه سال دیگر دوباره از این خزعبلات خودت توبه خواهی کرد.
تحلیل شما نقص بسیار دارد که بزرگترینش این است که خود را نماینده طیف زیادی از احمدی نژادیها می دانی.
احمدی نژاد معصوم که نیست عزیز دلم، خطاهایی دارد. لیکن مطمئن باش از امثال موسوی و حتی رضایی بسیار بهتر است.

ضمنا امیدوارم قصد مقایسه خودت با شهید باکری را نداشته باشی. (435217)
 
ع
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۱:۰۶:۴۸
آقای رستگار و دسته زیادی از نظر دهندگان در اینجا:
مشکل رایج در جامعه ما نگاه سیاه و سفید به افراد و مسایل هست. نمونه بارز این مسأله خود نویسنده مقاله هست. شما اون موقعی که از احمدی نژاد طرفداری می کردید، مطلق طرفداری می کردید و ایشان را مظهر سفیدی می دیدید. حالا هم که اختلافاتی بروز کرده، ناگهان چرخیدید و او را سیاهی مطلق می دانید.
ما تا زمانیکه یاد نگیریم مسایل را به دور از احساسات و خاکستری تحلیل کنیم همین بساطها در جامعه حکمفرما خواهد بود.
من به عنوان کسی که فقط یکبار (دور دم 84) به احمدی نژاد رأی دادم، و برخی از رفتارها و عقاید و سیاستهای او رو قبول ندارم باید عرض کنم که آقای احمدی نژاد خدمات بسیار زیادی به جامعه عرضه کردند. باهوشی و خلاقیت ایشون فقط صرف قدرت طلبی نشد، بلکه ایده هایی همچون سفرهای استانی، حذف سازمان برنامه و دادن اختیارات بیشتر به خود استانها و سازمانها، هدفمندی سوخت و یارانه ها که انصافاً کار هرکسی نبود. به علاوه سیاست خارجی مبتنی بر آرمانهای امام که در ضمن منفعل نبودن روحیه انقلابی را در جامعه ما احیا کرد و ترکشی از این سیاستها، به تبلور قیامهای مردمی کشورهای همسایه منجر شد.
در کنار اینها ایشان دچار اشکالاتی هم دارند که عمده اش در این مقاله ذکر شد.
مهم این است که به فرموده رهبری سمایل را اصلی و فرعی کنیم. منطق حکم می کند وقتی چنین شخصی این طور خدوم مشغول به کار است، از کارهای درستش حمایت کنیم و با انتقاد سازنده و به موقع و به دور از هیاهو و تخریب، در رفع نواقص او بکوشیم.
البته در انتها هم سخنی به رئیس جمهور دارم که بدانند ملت ما با کسی تعارف ندارند و شما با این همه سوابق و خدمات درخشان، اگر از مسیر ولایت منحرف شوید و رفیق بازی را بر آرمانهای اصلی ما ترجیح دهید دوران شما هم به زودی به سر خواهد رسید و به عبرتی در تاریخ این انقلاب تبدیل خواهید شد.
انشاءلله که ایشان با هوش بالایی که سراغ داریم، راه صلاح خود را به درستی تشخیص داده و در شناخت دوست و دشمن واقعی دچار اشتباه نشوند. (435710)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۷:۲۹:۴۲
شما که اینقدر قشنگ و کامل نسبت به عملکرد احمدی نژاد واقف هستید و تک تک بشماره بیان میکنید . پی چطور سال 88 رای ندادی به ایشون .
یحتمل جزو گروه جوگیرها بودی --- نه ؟؟؟

نظرات خوب بود ولی تو صحبتاهتون این تیکه اش گاف بود . قربون شما . علی (435811)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۰:۰۲:۳۵
شما که داخل کشور حضور نداری چطوری درباره اوضاع استانها اظهار نظر می کنی (435951)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۰:۰۰:۰۴
با سلام
احمدی نژاد فعالترین وبا شهامت ترین رئیس جمهور دنیا است خدا حفظش کند (435275)
 
روزبه
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۹:۱۲:۱۱
اگه دنیا فقط ایران آره حتما هست، عزیز جون شما با خودت فکر کردی اسم چند تا رئیس جمهورو میدونی اصلا؟ تحصیلات اونارو میدونی؟ اصلا اینقدر بی‌ مایه حرف زدن درسته؟ (435546)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۰۸:۵۹:۴۲
(( خوبه به غلط کردن افتادین )))
نمونه ای بارز از ادب وتربیت سبزها .
آن شعار ( دروغ بزرگ )سبزها را یادم آمد :
ادب مرد به ز دولت اوست . (435689)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۲:۳۷:۰۲
البته کمالات طرف مقابل در کهریزک کاملا اشکار شد ! (435738)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۷:۳۱:۳۵
خوبه که شما سبزها ( قهوه ای )
کلا آویزونید .
کسی با شماها کار نداره -
برو به سلامت . 315 (435812)
 
مهدی خ.م
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۰:۴۷:۱۰
به نام حق

عزيز دل برادر ، اولا كه خودتون به غلط كردن افتاديد ! از اوضاع احوال بي بي سي و گويا نيوزتون معلومه !

دوما اين دوست عزيزمون كه توبه نامه نوشته ! بايد بدونه همين الان ، در همين لحظه ، گرفتار زود باوري شده !

آدمايي كه زود داااااغ ميشند ، زودم يخ مي كنند ! دنيا از اين مدل آدم ها زياد ديده

يه نمونه از اين آدم ها جناب برملا كننده عاليجناب سرخپوش ، آقاي اكبر گنجي هستند !!!

بفرماييد افاضات ايشون رو در باب انقلاب ، منافقين ، حجاااااااب و ... بخونيد و الان هم تشريف ببريد گويا نيوز (سيانيوز) و مقالات ايشون در در همين موارد بالا دوباره بخونيد !!!

آقاي تواب ! وقتي يه تكيه گاه مثل وليه فقيه نداشته باشي ، چون كشتي بي لنگر كج ميشي و مج ميشي !!!

زنده باد مردان حق (435704)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۶:۰۹:۰۹
ایه فران می فذماید: و لا تکونوا کالذین قالو سمعنا و هم لا یسمعون
شیعه اسلام عقل است اسلام نقل نیست
دوست عزیز معیارهایت را پیدا کن
گوشت را باز کن چشمت را و عقلت را و به این ابزار ها ایمان داشته باش وقتی فقر ،فساد، فحشا، رانت خواری پارتی بازی خودی و غیر خودی و .... را می بینی چه فرق می کند چه کسی بالا است فرد مهم نیست کاشت فرد مهم است که امروز داریم درو می کنیم (434888)
 
صدرا
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۶:۱۸:۱۹
عزيزان من حالا كه فضا غبار آلود است آنان كه احمدي نژادي نبوده اند هم مي توانند احمد نژادي داغ گذشته باشند و به حساب خود با تواب خواندن خود فضا را مسموم تر كنند به هوش باشيد و به سرنوشت رفاعه بن شداد (فيلم مختار) دچار نشويد
منافق كارش نفاق است و از دروغ هم ابايي ندارد
پس حق اين است كه احمد نژاديون واقعي تا زماني با او هستند كه در طريق ولايت باشد و هيچگاه به سادگي و زود باوري متهم نخواهند شد
پس اي زود باور نگو:\" من احمدي نژادي بودم\" بگو نبودم و نخواهم بود و سادگيت را به رخ ما نكش.
مومن زرنگ است و وظيفه اش را انجام مي دهد زود باور نخواهد بود
درود بر احمد نژاديوني كه تابع ولايتند
قطع هر كس ذوب در شخصيتي جز ولي فقيه زمان گردد گمراه خواهد شد
راه مشخص است پيروي از ولايت فقيه
من احمدي نژادي هستم (434893)
 
غریبه
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۹:۲۸:۰۱
سلام آقای مومن زرنگ؟؟؟؟
نه قصدم حمایت است نه کوبیدن چراکه اگرازآن دوست تواب حمایت کنم ویاازشمابه یکی ازراههای چپ اصولگراویاراست احمدی نژادیسم کشیده میشوم پس اگرشمااجازه بدهیددرهمان راه اعتدال که قطعاراه هدایت وسعادت وراه انبیاواولیااست ومقام معظم رهبری نیزدرهمین مسیرقراردارندطی طریق نمایم/امادوست عزیزچندسوال دررابطه باپیروی ازولایت فقیه برایم بوجودآمده که میخواهم برای آنکه من هم مثل شماذوب درولایت شوم بپرسم!!
1.آیاسرپیچی ازدستورحضرت آقامبنی بربرکناری آقای مشائی ازسوی آقای احمدی نژاد((آقای مشائی خودشان ازسمت معاون اولی استعفا کردند))جزءمراحل ذوب میباشد؟
2.آیاحمایت ازشخصی که درمراجع قضائی به دلیل سوءاستفاده واختلاس دارای پرونده میباشد(رحیمی)ازمراحل ذوب است؟
3.آیااستفاده ازایزارحکومت آسلامی درجهت ترویج ((فرهنگ ایرانی ))به جای فرهنگ آسلامی به ذوب سریع کمک میکند؟
4.به نظرشمابرای بهترذوب شدن باید ازحکم حکومتی مقام معظم رهبری((نسب مجددوزیراطلاعات))عبورنرم کرد؟
5.ازنظرشمابی اعتنائی به مصوبات مجلس که به فرموده پیرجماران درراس اموراست وهمواره ازحمایت مقام معظم رهبری برخورداربوده است ازفرایندهای ذوب سریع میباشد؟
ودههاسوال واگروامای دیگرکه نیازمند هوش ذکاوت شمامومن زرنگ میباشد!!
امادوست عزیزقبل ازهرپاسخی احسلسی کمی فکرکن وبه فرمایش سرورآزادگان تعقل کن که فرمودند:اگردین نداریدآزاده باشید (435259)
 
الله بنده سی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۱:۵۶:۳۵
شما که اینقذر قشنگ ذوب می شوی میشه بگی دو سال پیش به کی رای دادی؟ (435721)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۷:۳۵:۵۱
کلا خیلی خیلی عقبی

بابا جواب اینها قبلا داده شده .
سوالها مربوط به کتاب ادبیات راهنمایی بود .
برادر من اصلا , کتابها عوض شده - فارس 1 - فارسی 2 اومده - کجای کاری؟ (435815)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۶:۴۳:۰۲
صبر کن برادر. الان مثلا این زمزمه ی سوال یا استیضاح بالا بگیره ، بعد می بینی که اگر ایشون هم بره، یا زبانم لال اتفاقی برایشون پیش بیاد، همان آقای دکتر رحیمی با مدرک... و مشکلات پرونده... جای ایشان می آیند. مشکل فقط احساساتی بودن رای دهنده نیست، بی مسولیتی نمایندگان هم هست و عدم دوراندیشی برای منافع کشور و ملت. (434910)
 
محمود
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۶:۴۸:۵۶
سلام
اول آمدم بنویسم سلام ولی دستم چرخید روی دکمه ی \"ت\"چند حرف آن ور تر و نوشتم تکبیر عنوانم را میگویم:
الله اکبر الله اکبر
خامنه ای رهبر
مرگ بر ضد ولایت فقیه
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
مرگ بر منافقین

آجرکالله این موضع موضع حق است الان البته خیلی وقت پیش هم بودند کسانی که این خط را دنبال کنند اما کم بودند و هر چه به برو بچه های بسیجی گوشزد میکردند در میان های و هوی هایشان گم میشدند و از بالا تا پایینشان را پر از تهمت میکردند اما الان باید این جریان ریشه بگیرد و در آینده ای نه چندان دور میوه های مسولین مملکتیمان را از آن بچینیم ان شا الله... و بدانیم لزوما هر حرکت تندی مورد تایید نیست چرا که انقلابی بودن مواظبت بیشتر از خود نفسانی میطلبد وا قعا هم وسوسه ها ی نفسانی دل آدم را میبرد بگذریم...

اما اما این را هم بگویم که احمدی نژاد خوب حرف امام را دوباره به بطن مردم برگرداند حتی با شعار هم که شده این کار را کرد بی انصافی نکنیم که مرد بود واقعا مرد بوده که تا اینجا امده است ...و ان شا الله خواهد بود...و ان شا الله نقادی های بسیجی ها از ایشان باعث میشود که شاخه های مزاحم از این شجر طیب غرص شوند ان شا الله... (434915)
 
مستعار
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۷:۰۰:۳۴
به نام خدا، من یکی از دشمنان احمق شما هستم که از قعر دوزخ تماس می گیرم. همانطور که پیش بینی کرده بودی، خیلی از اینکه احمدی نژادی های مانند شما به ... خوری افتاده اند خوشحال شدم، اما چون باید طبق دستور بروم به جهنم و وقت بیشتری هم ندارم، سخن کوتاه می کنم. خدایتان هدایت کناد، دشمنتان از خارج (434923)
 
پریسا
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۷:۰۷:۵۶
مگه کم تو تلویزیون تو این مناظره ها تو چشم ملت نگاه کرد و دروغ گفت؟
اون موقع اگه یک ذره از عقلت بهره میجستی نه از احساس کودکانت، میفهمیدی که داری اشتباه میکنی (434932)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۷:۳۸:۵۴
کسی اینجا از موسوی حرف نمیزنه که تو ما رو یاد دروغهای موسوی تو مناظره میندازی . (435817)
 
Magenta Borhani
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۷:۰۹:۰۴
عزيز من همه را گفتي اما باز هم با پيش داوري اشتباه و لج بازي بر سر مواضع اشتباه گذشته .
موسوي افسد بود ؟!
اگر موسوي رئيس جمهور مي شد مي توانست بدتر از اين عمل كند ؟(با توجه به وجود مجلس اصولگرا).
هنوز هم نمي خواهي درباره حرفهايي كه طي 2 سال پيش زده شد و كارهايي كه انجام شد فكر كني؟
نمي خواي به اين فكر بكني كه روز 13 خرداد 88 چگونه انقلاب قرباني شد ؟
من پيشنهاد مي كنم حال كه چشمات باز شده دوباره يه نگاهي به مناظره 134 خرداد بينداز تا ببيني چه كردي (434935)
 
daryadel
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۲:۳۹:۳۳
همه این حرفا برا اینه که نسبت به غیر معصومین تعصب دارین چند روز به یکی چند روز دیگه به یکی دیگه مشکل اصلی شما اینه.... اصلا از صدر مملکت تا پایین به هیچکی نباید تعصب داشت به عنوان نمونه رهبر معظم خودش از احمدی نژاد چندبار تعریف کرد لذا یه عده ساده لوح و متعصب به رهبر روی این حرف آقا هرجا نشستند از احمدی نژاد تعریف کردند بااین استدلال که مورد تایید رهبره حال آنکه اینکار رهبر به نظر من اشتباه بود چون تو اون بلبشوی انتخابات اینطور تعریف کردن و احساسی کردن مردم باعث میشه دید مردم اشتباه بشه بنابراین تو هر اتفاقی باید شخصیتارو بذاریم کنار و با انصاف و وجدان ببینیم امام زمانمون به چی راضیتره نه اینکه چشمامون به دهن اینو اون باشه مثلا خود من با یه مقدار فکر کردن و توصل به اهل بیت فهمیدم بعضی وقتا اصلا نباید رای داد و برا این حرفم دلایل زیادی دارم مثلا حدیث داریم که: من رضی بفعل قوم فهو معهم یعنی هرکس به کار یک گروهی راضی باشه تو کارهایی که اونا میکنن باهاشون شریکه و اینطوری با یه رای دادن شما هم میشی ظالم البته این رای ندادن برای همه وقتا نیست و تشخیصش با خود افراده.......خلاصه کلامم تو یه جمله اینه که بیخودی گردنمونو پل نکنیم برا گند کاریهای اینو اون والسلام(ناگفته نمونه من خودم دوره قبلی رای دادم اما از این دوره داستان فرق میکنه) (435367)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۰:۳۰
خود کرده را تدبیر نیست (434952)
 
j
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۶:۰۸
ما طرفدار شخص نبوده و نیستیم . فعلا حامی دولت احمدی نژاد هستیم . تا وقتی پشتیبان ولایت فقیه باشد و خادم ملت (434955)
 
مجیدیان
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۱:۳۹:۵۴
اگه احمدی نژاد واقعا\" دنبال قهرمان ملی شدن هستش، که حتما\"، همین کارش ایشون رو قهرمان ملی وتاریخی ایران میکنه. تازه داره ازش خوشمون میاد.هوش سرشار خودش و مشایی درک آینده رو دارن و میدونند که مردم در این 32 سال از کجا خورده اند وبا کدام مشکل اساسی دارند، سراغ همون بخش میرن. قهرمان ملی ایران، احمدی نژاد. (435148)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۸:۱۷:۰۶
الف و الف مرامها به هاشمی، خاتمی ، موسوی و کروبی رحم نکردند و به احمدی نژاد هم رحم نخواهند کرد.
قانون هر روز برای الف سانان از نو نوشته میشه.این قانون نص حفظ مقام \"من\" است.
کاش اونقدر جنم داشتید که پشت \"مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست\" پنهان نمی شدید.
گوش می خواهد ورنه بانگ رحیل ناشنودنی نیست. (434974)
 
mahdi saboori
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۸:۲۷:۲۰
هر کسی اشتباه می کند اما دلیل نمی شود او را به زیر سوال برد .من هم انتقاد هایی به او داریم اما بیشتر باوی موافقم. (434981)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۸:۳۵:۴۹
حقا که خود خوارجید که پس از توبه باز هم نفهمیدند اشتباهشان چیست و به علی (ع) می گفتند تو هم باید توبه کنی. شما هم تا ابد الدهر اشتباه کنید و توبه کنید ولی هیچ گاه عقلتان را بکار نیندازید. (434987)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۸:۳۶:۰۶
به قول آقای محمد خاتمی : بجای اینکه شخص را انتخاب کنیم باید راه را انتخاب کنیم .
این اشتباه بزرگ مردم ما است که راه را در شخص می بینند
انتخاب احمدی نژاد برای کسانی از او در انتخابات 88 حمایت و با ..... او را ریس جمهور کردنند اشتباهی بزرگ بود که ایران ما بعدها خواهد دید (434989)
 
جوان
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۸:۵۹:۱۸
احمدی نژاد بد نبود و بد هم نیست مانند هر انسانی اشتباهاتی دارد مطمئنا از کسانی که دائم داد فقر و .... میزنند و در زمان خود بیت المال را به جیب خودشان میریختند و الان هم داد و بیداد هایشان برای قدرت است بهتر بوده
و اما دوست عزیز معیار ما کار احمدی نژاد است تلاش اوست که با تمام مشکلات سر راهش انجام میدهد البته کار زیاد اشتباه زیاد هم دارد
تا وقتی از او حمایت می کنیم که یک مسئله را فراموش نکند فرمان رهبری را
هروقت احساس کنیم اطرافیانش با او
کاری کردند که رهبری را و مردم را فراموش کرد به میدان می آییم
گوش به فرمان رهبرت باش و صبر داشته باش برای گناه نکرده توبه نکن (435003)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۱:۲۶:۱۴
بله عزیزم همه اشتباه میکنند ولی اشتباه یک مهندس یک ساختمان را خراب میکند ولی اشتباه یک ریس جمهور یک مملکت را (436218)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۹:۱۹:۴۱
تعجب من از اینه ؛ برای سیاست و سیاست بازی و تشخیص حقه های سیاست ؛ خیلی جوونی . بهترنیست برای بازی های سیاسی نظاره گر تحلیل پنجاه سال به بالاها باشید. (435012)
 
من
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۹:۲۲:۱۸
مگر حضرت اقا در مشهد نفرمودند از بیان اختلافات در فضای عمومی خود داری کنید. بابا شما اند ولایت مداری و انقلابی را می گویم جناب آقای دکتر توکلی!!!!!! (435014)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۹:۳۷:۳۵
توبه گرگ مرگه (435018)
 
یه بنده خدا
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۱۹:۵۰:۳۸
بسم الله الرحمن الرحیم،

برادر دانشجو علوم سیاسی دانشگاه تهران متولد 1367، مشخص است که بیشتر تصمیم گیری هایت در زندگی بوی احساسی گری می دهد نه عقل گرایانه، هم در انتخاب دکتر احمدی نژاد و هم در پشیمانی از انتخاب ایشان.

سن شما به خیلی چیزها قد نمی دهد و من بر مبنای متن شما فکر می کنم که تحت تاثیر یه هیاهو رسانه ای مجازی شده ای و قدرت درک مسائل فرعی ئ اصلی را از دست داده ای.

البه انسان جایزالخطاست و با توجه به اینکه شما در اوایل جوانی هستی، وقت داری به بصیرت خود اضافه کنی.

یه بنده خدا (435020)
 
محمد مهدی
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۰:۲۶:۳۷
سلام

اقای رستگار دروغگو شما کی طرفدار احمدی نژاد بودی که حالا تواب شدی ؟

مشکل مملکت احمدی نژاد نیست مشکل اول هاشمیه بعد هم افرادی امثال تو و لاریجانی و مطهری و توکلی و . ...

خیلی جهاد کردم با نفسم که الفاظی که در شان امثال این اقایونه استفاده نکنم لطفا چاپ کنید . . . . . (435042)
 
بنده خدا
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۲:۲۷:۱۴
بابا جهاد گر! خسته نباشی!!! (435917)
 
hosein
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۱:۱۰:۰۰
دوست خوبم درود بر تو.
من در84 هر دو بار به هاشمی و در 88 به موسوی رای دادم. از همان 84 با بسیاری از دوستانم بحث می کردم که این اونی نیست که شما ها فکر می کنید. حنجره ام را سر مشایی و اسراییل و حجاب و ... برایشان پاره کردم اما تو گوششان نرفت.
برادرم عیبی ندارد. دیر نشده. فتنه ی مشایی اگر خدای نکرده بتواند پیشرفت کند و کاندید ریاست جمهوری شود ، بزرگ تر است. برای جبران خطای ناخواسته ات برای آگاهی بخشی به عوام الناس بکوش. خدا ازت قبول کند. (435051)
 
مجتبی
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۱:۲۰:۱۳
اگر به فیلم مختار توجه بفرمایید ایشان بعضی اقدامات انجام داده که در ظاهر از نظر بعضی یارانش غلط بود وان را درک نمی کردند . در اخر این را بگوییم اگر هدفی به جز این داشت این همه سختی و مبارزه با ابر قدرتی مانند رفسنجانی را به جان نمی خرید. ان شا الله در بازار فتنه ها خودت را نفروشی (435054)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۶:۱۹:۲۳
تقصیر داود میرباقری است که سریال مختارنامه را اینقدر دیر ساخت. اگر زمان انتخابات این سریال پخش میشد، چقدر سند و تشابه شخصیت از سریال استخراج میشد! (436607)
 
علیرضا بیگدلی
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۱:۲۶:۵۸
سلام
شرمنده من اگر احمدی نژاد کاندیدا شود باز هم به او رای خواهم داد.

دفع افسد به فاسد را به ایشان نسبت ندهید!
شما از اول هم با احساس آمدید ولی من این طور نیامدم!
من با منطق با ایشان رای دادم!
احمدی نژاد سلام (435056)
 
مجید
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۱:۳۹:۳۲
زبان سرخ سر سبز میدهد برباد (435061)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۱:۵۰:۴۸
یارب مباد آنکه گدا معتبر شود// گر معتبر شود زخدا بیخبر شود (435066)
 
الف-میم
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۲:۱۴:۴۰
هیچ کس طی این سی سال اینقدر به نظام ضربه نزده بود خداراشکر که اصلا به اورای نداده ام (435079)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۲:۲۰:۵۸
امیدوارم زمانی بیاید که مردم باعقل تصمیم بگیرند نه با احساس. (435085)
 
غضنفر
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۲:۵۶:۲۳
ما که تازه داریم احمدی نژادی می شویم (435097)
 
حسین
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۳:۰۸:۱۴
حاج محمود هنوزم دارد کارش را می کند
کور شود هر آن که نتواند دید (435099)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۳:۰۸:۵۰
... سه بار بهش رای دادی ؟ متأسفم برای همتون که نفهمیدید این کیه . یه متر جلوتر از نوک دماغتونو می دیدید الان به شکر خوردن نمی افتادید . حالا برید معنی بصیرت رو یاد بگیرید .... (434946)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۳:۰۸:۵۵
جانا سخن از زبان ما مي گويي
ملت ايران ببخشيد
اما من هم ( با عرض معذرت ) غلط كردم (435101)
 
علوی
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۱:۰۳:۲۱
من فکر میکنم اشکال عمده در همه ما شخص پرستی است واین بزرگترین آفت است. دنباله روی ناشی از نادانی، عدم آگاهی ونداشتن تفکر سالم است. توجه کنید به همین نمایندگان ، اصلاٌ از خودشان حرفی ندارند. فقط پشت این وآن مخفی میشوند. آقا جان دوره ارباب ورعییتی گذشته. ما باید خودمان باشیم . هرکس با فکر واندیشه خودش. ... (435123)
 
مجیدیان
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۳:۴۴:۵۹
...
راستش من یکی از اول میگفتم اگه یک نفر به حرف واقعی دل مردم نظر داشته ودنبالش باشه، همین احمدی نژاد هستش که دوستانم میخندیدند ولی حالا دیدند که خودشه واحتمالا\" قهرمان ملی میشود! (435146)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۳:۲۲:۰۵
درود بر احمدی نژاد. منجی مردم ایران، کاوه آهنگر ایران، احمدی نژاد است که حاضر نیست زیر بار حرف کسی برود. احمدی نژاد به عنوان نماینده 24 میلیون نفر حق دارد وزیرش را خودش تعیین کند. حق دارد در مورد افراد کابینه اش اظهار نظر کند. ما پشتیبان احمدی نژاد هستیم و از رأی مان دفاع می کنیم. احمدی نژاد همچون شیری است که زیر بار حرف زور نمی رود ... . به این می گویند یک مرد واقعی و شجاع. درود بر احمدی نژاد (435064)
 
...
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۳:۲۴:۱۶
من که اصلا از اینکه سه بار به احمدی نزاد رای دادم پشینون نیستم
اگر صد بار دیگه هم به انتخابات برگردیم بازم به احمدی نژاد رای میدم
به خدا عقل هم خوب چیزیه
خیلی تحت تاثیر علی مطهری یا به قول خودت نماینده مومن و آزاده هستیا.مطهری همونی نیست که می گفت باید احمدی نژاد به خاطر مناظره مجازات کرد؟
هر آدم عاقلی می فهمید که حضرت آقا هم نظرش روی احمدی نژاده
آلان خیلی خوشحالی که این اتفاقات افتاده؟
یادت باشه مملکت امام زمان براش هیچ اتفاقی نمی افته
خدا رو شکر که دشمنای ما از حمقا هستند و هیچ قدرت تشخیصی ندارند
دین نداری آزاده باش آقای رستگار
می دونم که تاییدش نمیکنید (435106)
 
man
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۲۰:۴۰:۳۱
خوابید یا خودتون رو به حواب زدید
واقعا شما زهرو رهبر معظمتون باشید و بصیرت رو از ایشون یاد بگیرید (436823)
 
reza
۱۳۹۰-۰۲-۰۷ ۲۳:۵۱:۱۷
آقایان احمدی نژادی بروید سخنان فر زند خلف شهید مطهری را پس از انتخابات مرور کنید .: احمدی نژاد مانند بچه لوس و ننر یک خانواده است که هرچه بیشتر دیگران را اذیت میکند بیشتر مورد تشویق قرار میگیرد. به فرزند شهید مطهری گفتید بصیرت ندارد او هم گفت اگر بصیرت این است که امثال آقای احمدی نژا د و رسایی و دارو دسته آنها دارند من کور مادرزاد بدنیا آمده و خواهم مرد (435118)
 
کورش
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۰:۳۱:۲۲
۶سال از طلایی ترین سالهای کشور را که می توانست با مدیریت صحیح باعث جهش اقتصادی کشور شود را دفن کردید برای ایشان از ابروی نظام مایه گذاشتید بهترین یاران انقلاب را از قطار پیاده کردید حالا فهمیده اید وای بر ما مردم ظاهر بین کاش فقط ظاهر را نمی دیدید از ادمی که برای به قدرت رسیدن همه را زیر سوال می برد و به راحتی دروغ می گوید جز این انتظاری داشتید وای بر شما جواب خدا را چه می دهید (435124)
 
بی طرف
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۱:۰۷:۳۴
واقعا درست و به جا گفتید کسی که در زمان ریاست جمهوری هاشمی (وقتی احمدی نژاد استاندار اردبیل بود) ان گونه از هاشمی تعریف وتمجید میکند ( مدرکش در ارشیو روزنامه ایران موجود است) و وقتی خ ر ش از پل گذشت ان گونه هاشمی مظلوم را زیر رگبار تهمت می گیرد جز این انتظاری نمی رفت که روزی جلوی رهبر انقلاب هم بایستد وان همه هزینه ای که ایشان برایش کردند را اینگونه پاسخ بگوید من نمی دانم مردم چرا به حرف بزرگان گوش نمی دهند یک اشتباه چند بار باید تکرار شود  (435312)
 
الله بنده سی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۲:۰۹:۵۶
بهتر است بزرگان به حرف مردم گوش بدهند. چون بزرگان گاف دادند. (435727)
 
به تو چه!
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۰:۳۴:۲۰
فقط مکتب ایرانی به رهبری محمود ایرانی نژاد (435126)
 
آندری
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۹:۲۷:۳۲
به رهبری مشائی . احمدی نژاد استقلال فکری نداره . :) خدا به دادمون برسه (435258)
 
زاهد
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۱:۱۲:۲۴
خداوند از سر تقصیرات همه ما بگذرد. من به اقای احمدی نزاد رای ندادم. از اینکه انتخابم درست بوده خوشحالم. به کسی ظلمی نکردم. نظام و ولایت فقیه را تضعیف نکردم.و کسی را متهم به کفر و عصیان نکردم. به کسی توهینی نکردم که از ایشان عذر خواهی کنم. توبه هم نمیکنم. چون گناهی نکردم.

برای همه ملت ایران ارزوی سربلندی و عزت دارم. (435138)
 
آزرده
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۱:۱۴:۳۱
حیف و صد حیف که هنوز هم همتون اشتباه می‌کنید. کی‌ به این موضوع برسید، چقدر باید هزینه داده بشه، خدا میدونه. صورت درک اشتباهت شما، یک اشتباه در ۶ سال هست. برای اینکه ضرری به مملکت نرسه، باید روزی یک اشتباه خودتون رو جبران کنید، که نمیکنید...ظاهر حزب‌اللهی...واقعا عجب کلمه ای (435139)
 
آزرده
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۵:۵۴:۲۷
منظورم سرعت بود. ببخشید کیبورد فارسی ندارم

سرعت درک اشتباهات در شما یک اشتباه در شش سال هست. باید یک اشتباه در یک روز رو درک کنید، تا مملکت از تباهی نجات پیدا کنه. الان دارید به همون سبک و با همون ذهنیت، باز هم اشتباه می‌کنید. امان از تعصب (435182)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۱:۲۹:۱۱
حق باشماست.انسان نبايد درمورد هيچكس و هيچ چيزي با احساسات برخورد كند چون چشم عقلش كور مي شود . آنوقت در روز روشن چاله را جلوي پاي خودش هم نمي بيند. (435143)
 
محسن
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۲:۰۰:۰۹
در این شرایط که آقا سید علی فرمودند به این بحث ها دامن نزنید این چه حرفایی است که چاپ می کنید؟
ما معیار داریم/// معیارمان ولایت فقیه است... و در حال حاضر امام خامنه ای مولای ماست و حرف ایشان حجت است... (435155)
 
ادمیزاد
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۱:۴۹:۳۶
دوست عزیز فرمایش شما صحیح است طبق قانون اساسی رهبر ولی مطلق فقیه است .ولی یادمان هم باشد طبق گفته مرحوم امام هر انتخابی اگر نظارت معصوم در ان نباشد احتمال بخطا رفتن در ان امریست بدیهی .دوستان رهبر ما که معصوم نیست او نیز مانند ماست .ممکن است اشتباهیبکند .و صد در صد طبق انچه ایدوئولوژی ما بما اموخته چون قوانین شرقی و غربی توسط انسان ها پرداخته شده اند پس احتمال اشتباه در انها هست . و چون قوانین ما را معصوم پرداخت نکرده حتما اشتباهاتی دارد . بنابرین احتمال دارد در قانون اساسی ما هم ایراد باشد . ما به قانون اساسیمان هم احساسی رای دادیم . (437246)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۲:۱۱:۲۲
جناب آقای توکلی لطفا خوشحال نشوید. روگردانی امثال من از احمدی نژاد اصلا به معنای فراموش کردن بی بصیرتی امثال شما نیست فکر نکنید حالا که جماعتی با این دشمن دیرینه شما مخالف شده اند می توانید از آب گل آلود ماهی بگیرید.حساب هرکس را باید به موقع خویش رسید نوبت شما هم می رسد. حساب شما بماند موقع انتخابات. (435158)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۲:۴۸:۳۶
در متن زیر به معنای عام کلمات توجه کنید، چون راجع به شخص یا اشخاص بخصوصی صحبت نمی کنم.

برخی از مشکلات اینگونه حل خواهند شد:
* اگر رئیس جمهور اختیارات فراقانونی نداشته باشد.
* اگر مجلس قوی باشد و به وظایف و مسئولیت های خود توجه کافی نشان دهد. مجلس مانند کارگری است که کارفرمایش مردم هستند. پس نباید کم کاری کند.
* اگر موقع انتخابات ریاست جمهوری، صرفاً به عملکرد گذشته و برنامه های آینده پرداخته شود و مجلس نظارت کامل به برنامه ها داشته باشد و در صورت عدم حصول نتایج مطلوب، به برکناری او اهتمام ورزد.
* اگر تبلیغات کاذب، پوشالی و احساسی کنار گذاشته شود و فقط حقایق گفته شود و قبول مسئولیت، بر زحمت افزاید به طوری که کمتر کسی تمایل به ورود به این عرصه را داشته باشد مگر دارای عرضه باشد.

اما و اگر های بسیاری است که در این مقال نمی گنجد. (435161)
 
حسین
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۲:۵۷:۳۰
من 27 خرداد 84 به احمدی نژاد رای دادم ، 3 تیر هم . ولی 22 خرداد 88 همه آن 25 میلیون و من به خامنه ای رای دادیم این را همه کسانی که فضای انتخابات 88 و بعد از آن را دیدند می دانند.
من تا زمانی که این رشته پاره نشود از رایم پشیمان نمی شوم .
ولی این وسط یک اتفاق \"فرعی\" افتاد و آن اینکه : \"نوشتیم احمدی نژاد ، خواندند مشایی!\" (435162)
 
الله بنده سی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۲:۱۵:۴۶
برای اینکه بصیرتتان فوران کرده بود. (435731)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۰۳:۰۱:۰۲
ان روستاییانی که به سیب زمینی و سهام عدالت کذایی رای دادند چه؟! (437008)
 
نیما
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۳:۰۷:۱۵
عزیزم کار خدا اینجوریه ، وقتی نخواد اگر زور هم بزنی آخر نمیتونی به هدفت برسی .
به بهانه دفع افسد به فاسد کلی ظلم شد توی این مملکت ، خدا هم گذاشت در کاسه شما .

قربون بزرگیش ، میگن دنیا داره مکافاته .

شما مواظب باش ، با این بصیرتی که داری چند سال دیگه باز نیای خطبه توبه بخونی . اگر اشتباه کردی ، زبان به کام بگیر و برو خود شناسی کن و آسیب شناسی کن . باز داری احساساتی میشی .

ضمنا من جدیدم دارم با احمدی نژاد حال می کنم . این احمدی نژاد نیست که عوض شده ، این شمایید که نقش بر آب زدید .

یادش بخیر مهندس بازرگان ، برو جزوه سیاست بازیچه جوانانش را بخون . که باز به مهلکه نیفتی . (435164)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۶:۰۷:۲۵
یادش بخیر امام خمینی (ره) . بروید نامه امام خمینی (ره) درباره باند خیانتکار نهضت آزادی را بخوانید ....
نهضت آزادی خطرش از منافقین بیشتر است . (435790)
 
reza
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۳:۳۹:۰۵
پشیمانی از رای احمدی نژاد مهم نیست. مهم این است که اگر احمدی نژاد خوب نیست کسانی که ۶ سال هرچه او علیه تمام دستاوردهای جمهوری اسلامی گفت برایش کف زدند پاسخگوی این خیانت باید باشند.. ... (435160)
 
وفا
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۳:۴۲:۱۴
در صداقت شما جوان عزیزتردیدی وجود ندارد.من به قدرت قلم وجوشش فکریت غبطه می خورم ودعایت می کنم.همه جوان هارا دعا می کنم.در عین حالیکه مراقبت وهوشیاری خصوصا در این سن وسال مهم ومورد تاکید است ،اما نباید بال وپر پروازتان چیده شود به آن بهانه که امکان خطا واشتباه هست.تجربه یعنی همین .به شرطی که حاصل تلاش فکری و سنجش وارزیابی غیر متعصبانه ومستقل خود جوان باشد . ... (435141)
 
نوید
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۴:۵۳:۰۶
چه مظلومانی که همین حرفهارو زودتر زدند و شما آنها را... کردید. به جای اینهمه آسمان و ریسمان بافتن مثل با صداقت بودیم و چنین و چنان.حداقل اینقدر آزاده باشید که حداقل از بعضی آنها طلب حلالیت بطلبید. ملت ایران هم که برکت و درآمد و فرصت های استثنایی اش را این ۶ سال این آقا به باد داد به جای خود. (435176)
 
اسفندیار
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۵:۲۰:۴۹
من 3 بار به احمدی رای دادم وپشییمان نیستم . ما به خاطر همین استقلال به او رای دادیم . او خودش باید وزیرانش را انتخاب کند . دور بعد هم به هر کسی که معرفی کند رای می دهم . امیدوارم مشایی رییس جمهور شود . درود بر مکتب ایرانی (435178)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۵:۵۳:۰۲
جالب است که وقتی نوبت مخالفان شماست، اگر دشمن را شاد کنند، باید بروند بمیرند و حرفشان ناحق است اما حالا که نوبت خود شما شده، می گویید گور بابای شاد شدن دشمنان؟!

مسئله اینجاست که معیار شما در شناختن حرف حق از اول هم غلط بوده! هنوز هم غلط است (435180)
 
مهدی سراوانی
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۶:۲۹:۳۷
جناب سردار رستگار عزیز ، مسافر جان برکف پرواز تهران_مدینه فاضله
بنده به نیابت از برج مراقبت و رهبری پرواز از تو عزیز دل بخاطر ملالی که تو این ماجرای خنثی سازی ربایش پرواز به سمت تلاویو متوجه خاطر عزیزت شده عذر می خوام. زحمتت دادیم والا.
روی چشم؛ به برج یادآور میشم اینقدر به حفظ آرامش در طی مسیر تاکید نکنن. هرچی باشه خون دل خوردنو دندون رو جیگر گذاشتن از وظایف ایشونه نه ما.
احتمالا این برج مراقبت ما دور از جون شما بصیرتشون جو زده شده بوده که این خلبان بی ترمز ما رو با همه این سرتق بازیاش مناسب ترین گزینه موجود واسه ادامه مسیر تصور کردن. پیش خودمون بمونه مثل اینکه کاپیتان مورد علاقه شما_ آقا محسن_ که به معیت اکبرخان جام عسلو زورکی داده بودن به خورد شیفت قبلی برج مراقبت و سر خرو چرخونده بودن تو جاده آسفالته خودشون؛ زمان پرواز حسابی طولانی شده و فریاد العجل العجل ملتو درآورده، اینه که این دفعه برج تایید کرده سکانو بدیم دست حاج محمود همین راه مستقیمو ولو خاکی و پر چاله چوله صاف کنه بره جلو
فدای انگشت جوهریه پوست مال شدت؛ فقط لطف کن ازینجا به بعد مؤدب بشین کمربندتو ببند که وقت تنگه.
\"ضمنا مسافرینی که با مقاصد دیگری ما را در این پرواز همراهی می کنند _ از آنجایی که ما برای این پرواز فقط پول نه بلکه خون و آبرو داده ایم _ در صورت مشاهده هرگونه تحرک موذیانه، سریعا به سمت خروجی های سقوط اظطراری راهنمایی خواهند شد.\" (435189)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۷:۳۷:۵۷
شما نمي خواد توبه كني.بجاش بدو برو اخراجيهاس 3 را 5 بار ديگه ببين كه بخوره تو دهن سبزها! حالا ببينيم كي از طرفداري دهنمكي توبه ميكني و بعد از چيزاي ديگه.بچه كه قبل از كنكورش بره راي بده همين ميشه ديگه ، يا خودشو فدايي احمدی نژاد ميكنه يا موسوي! در 22 سالگي هم توبه ميكنه.مملكت رو همين بچه بازي به اينجا كشونده. حتما وقتي بذر پاش 28 ساله با سابقه مديريتي كلان ! فعاليت در ستاد تبليغاتي( البته به صورت خود جوش چون احمدي نژاد كه ميگفت ستاد و بودجه تبليغاتي نداره!) مدير عامل شركت پارس خودرو و بعد از آن سايپا شد در دلت قند آب شد و خودت رو در كسوت وزير تجسم ميكردي. (435200)
 
جانباز
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۷:۵۰:۵۲
ما را راهنمایی کنید:ما زمانی که همسن حالای شما بودیم سخت وبه امام و انقلاب و حزب الله عشق می ورزیدیم و خود را فدای آن می کردیم به عشق امام روزی گفتیم درود بر بازرگان - نخست وزیر ایران و فردایش گفتیم \"مرگ بر بازرگان\" .منتظری وبهشتی و هاشمی و خامنه ای و موسوی را دوست می داشتیم چون یاوران امام بودند و بعد از بهشتی می دانستیم که امام به هاشمی و موسوی شدیدا غلاقه دارد امروز بعداز بیست سال از رحلت امام ،بعضی ازما باز به خیال هواداری جانشین امام به هاشمی و موسوی و عزیزان امام می تازیم و بعضی از ما اندیشه کردیم و فهمیدیم که بازرگان آدم خوب و اندیشمندی بود و \"مرگ بر بازرگان\" غلط بود و دیگه به این سادگیها مرگ بر کسی نمی گوییم و مرید بی چون و چرای کسی هم نمی شویم ای جوانی که در سن 25 سال پیش ما هستی ، شما بیست سال زمان لازم نداری که بفهمی احساسات و تعصبات امروزت اسلامی نیست خیلی زودتر از این بسیاری از چیزها را خواهی فهمید(اگر صداقت داسته باشی)اگر می خواهی هدایت شوی این سخن امام علی در جنک جمل را آویزه گوش کن \" حق را با شخص نمی شناسند، شخص را با حق محک می زنند \" علی آن امام معصوم شخص خود را ملاک حق نمی دانست در این اندیشه کن (435203)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۸:۰۸:۵۱
چی شد اون بصیرت بصیریتی ادعایش را می کردید و بابتش این همه جوون رو برای اعتراض مشروعی که داشتند تو خیابانها کشتید؟ (435213)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۸:۳۰:۱۳
پس از این به بعد به همه دوستانت بگو چشماشونو باز کنند ، نه فقط در رای دادن به یک کاندیدا بلکه در زندگی شخص هم همینطور باید باشه ، خدا نکنه که وقتی آقا ظهور می کنه از اونهایی باشیم که به ایشان پشت کرده باشیم (435221)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۸:۴۲:۲۳
اگه خاتمی یه موی مثل احمدی تو تنش بود الان وضع مردم خیلی بهتر از این می شد من به ایشون رای ندادم اما احساس می کنم اشتباه کردم نمی دونستم این بابا اینقدر مردونگی داره سر حرفش می ایسته اینقدر هم امام زمان می کرد پس دلیلش مشخص شد این فیلم کذائی هم معلوم شد واسه چی بوده ابشون خودشو برگزیده امام زمان می دونه و می خواد در مقابل رهبر امام زمان علم کنه تا تمام کاراشو توجیه کنه اگه این آخوند بود که تا حالا خودشو کاندید رهبری می کرد
یاد طنز دوره انتخابات افتادم که دست به دست می چرخید که بعد از 4 سال در حال منظر با رهبری برای انتخاب شدن بود (435224)
 
جنبش سبز
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۸:۴۴:۵۲
درود بر احمدی نژاد. سلام بر مشایی. امیدوارم فتنه ی واقعی را دفع کنند. مشایی به این نتیجه رسید که در این کشور دین و حاملان دین نه عامل وحدت بلکه تکه پاره کننده ی جامعه ی مهنت زده ایران اند. صحبت های جنتی و دیگر اخوندای حکومتی و انتصابی را بخونید تا به عمق فاجعه برسید. درود بر مشایی که باور نمود اگر عاملی برای یکپارچه گی و صلح و صفا در این کشور وجود دارد همان ایرانیت ما و آئیین های با صفای کهن مثل نوروز است نه شیعه گری یی که متاسفانه کیسه زر شده برای طبقه ی اشراف آخوندی (435225)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۴:۲۴:۴۷
تویی که این حرف رو زدی دو حالت برات متصوره یا خیلی احمق و بی اطلاعی که نه تاریخ اسلامو میدونه ونه بادین آشناست و یا اینکه سنی/وهابی یا منافقی که در هردوصورت هیچ اعتنایی به حرفت نیست آخه مرد ناحسابی منم قبول دارم آخوندها به مملکت گند زدند ولی این دلیل نمیشه که به شیعه گری ربطش بدم یه جواب خیلی ساده برا حرف مشایی و شما که میگین مکتب ایرانی اینه که تو برزخ وقیامت اصلا از ملیت ما سوال نمیکنن بلکه اونجا حرف اول و آخرو ولایت اهل بیت و شیعه بودن میزنه نه این ملیتهای اعتباری و هیچ و پوچ (437390)
 
آندری
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۹:۲۴:۴۰
ببینید ، من خودم به احمدی نژاد دو بار رای دادم . ولی خوب تا همین اواخر مشخص نبود که از کی تبعیت میکنه ، این آقا مرجع تقلیدش مشائی هست . من کاری به چپ و راست ندارم . چون من به خاطر این بهش رأی دادم که مردم دره دهاتمون یه کم نفس بکشند . خودمم ایران نیستم . اما آقایون کور که نیستیم . الان مشائی همه کارست . یه کم به خودتون بیایید . بنده حتی شک دارم که رئیس جمهور بتونه یه جمع و تفریق ساده رو انجام بده . متاسفم برای خودم و برای تمام کسانی که به این آقا رأی دادند . البته الان شمخص شده که چه کسائی دنبال پول و قدرت هستند . مشائی مثل یه لاشه گوشته که یه مشت حیوون دورش جمع شدند تا شهمی بهشون برسه . بوی پول خیلی ها رو مست کرده .

ببینید ریخت و پاش همیشه چه چپ روی کار بوده چه راست ، همیشه بوده که بوده .
ولی جدای از اینها ، من فکر میکنم پشت تمام قضیه ها مشائی هست . و متاسفانه میبینم بعضی از چپی ها هم دارش ازش حمایت میکنند . جای سوال داره: شما که می دونید این آقا مغز متفکر احمدی نژاد هستش و کشته های خودتون رو و تقلب رو منتصب به احمدی نژاد می دونید و چرا ازش حمایت میکنید ؟ (435257)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۹:۵۰:۲۲
تا زماني كه احزاب جوشيده ازمتن مردم درجامعه آزادي فعاليت وروشنگري نداشته باشند وهر روز بابهانه هاي واهي سركوب گردند اوضاع اين كشور ازاين بهتر نخواهدشد (435268)
 
ابوالفضل
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۹:۵۲:۱۹
سلام
تا وقتي رهبري بزرگوار انقلاب از رييس جمهور مكتبي ومرذمي حمايت كنند ماهم ازاحمدي نزاد حمايت خواهيم كرد- افاي توكلي برو استغفار كن (435270)
 
حمید
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۰۹:۵۳:۰۴
ببینید دوستان عزیز شاید شما حرف منو خیلی خوب متوجه نشید. امثال من که به احمدی نژاد رای من رای به رهبر معظم و عزیز انقلاب بود هنوزم ملاک واسه من رهبریه نه آقای x,y . من نه یک بسیجی ام و نه یک آدم مذهبی ولی همین قدر فهمیدم که ایشونه که این کشورو با کمک خدا نگه داشته و بنابراین تا آخر راه با این خط خواهم بو د و جونمو فداش میکنم اگه لازم بشه. حالا این وسط احودی نژاد و اطرافیانش چیکار میکنند یا نمیکنند اصلا برام مهم و ملاک نیست و خود آقای خامنه ای لازم بدون تذکر بهشون میدن. (435271)
 
پرچيستا
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۰:۰۲:۱۶
احسان های عزيز شما بی گناهید. آنچه کرده اید اقتضای سن شما بوده و همه ما در نوجوانی و جوانی نه از خرد که از احساس خود پيروی ميکنيم و رفتاری شيدايي داريم هر چند شکل بروز آن برای هر يک از ما متفاوت است.
اين هم گفتنی است که اگر جامعه ما عموما به جای تصميمات عاقلانه رفتارهای شيدايي و احساسی از خود نشان ميدهد به اين دليل نيست که ما از عقل بی بهره ايم به اين دليل است که جامعه ما جوان است. روزی که درصد قابل توجهی از جامعه ما را نه جوانان و نوجوانان بلکه ميانسالان تشکيل دهند رفتارهای جمعی معقول تری هم خواهيم ديد و ديگر برای توجيه دروغ های شاخدار بيماران خودشيفته خود را به زحمت نخواهيم انداخت. (435276)
 
hadi
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۰:۰۷:۴۱
بهتره بجای این حرفها برای اینکه فکرتون را روشن کنید. حلقه{ علی یعقوبی + مشایی = جریان منحرف در دولت } را بشناسید تا اینقدر سطحی نظر ندهید و به حکمت اقدامات رهبری در نجات انفلاب اسلامی از دهان شیاطین در لباس خوش خط و خال آشنا شوید. (435280)
 
مسعود
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۰:۲۰:۰۳
مشکل اینجاست که فکر میکنیم باید همه بیایند و رای بدهند و رای زیاد را باعث تثبیت نظام میدانیم و اگر به ما باشد فردا سن رای گیری را میکنیم 15 سال که به دنیا بگوییم ببینید 50 میلیون آمدند و نظام را تایید کردند ولی نه رای زیاد نشانه رضایت و تایید هست و نه رای کم چرا که اگر مردم از وضعیت موجود راضی باشند چه بسا به خودشان زحمت رای دادن را هم ندهند شما میزان رای دهندگان در کشورهای پیشرفته و مرفه را ببینید ، ببینید چند درصد در رای گیری شرکت میکنند حالا ما چه کار میکنیم یک جو احساسی راه میندازیم و یک عده که تنها گول شعار و احساسات را میخورند برای سرنوشت مملکت تصمیم میگیرند بعد هم که از 18 سال به 24 سال رسیدند اظهار ندامت میکنند ولی باز هم نمی فهمند که اسیر احساسات هستند و مسلما 20 سال بعد که اتفاقات زیادی را تجربه کردند و پخته تر شدند باز به احساسات امروزشان خرده خواهند گرفت که چرا از روی عقل تصمیم نگرفتند. (435285)
 
Mohamad
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۰:۴۵:۳۰
به زودی خواهید دید که احمدینژاد و مشایی ناجیان ایران و اسلام خواهند بود و این جوانانی که در طی این سالها از دین گریخته اند را به راه مستقیم هدایت خواهند کرد.
درود بر محمود
زنده باد مشایی (435301)
 
محمد رضا
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۱:۲۱:۰۳
احمدی نژاد با 24 میلیون رای این مردم انتخاب شده و در حال حاضر رییس جمهور قانونی این مملکت است تف به شما که موضوع به این سادگی را درک نمی کنید و چنین به ایشان هتاکی میکنید دیگرانی که راست می گویند بیایند خود را در افکار عمومی مردم با یک نظر سنجی که این روزها مثل آب خوردن در تلویزون انجام میشود بسنجند تا کور شود هر آنکه نتوان دید. (435318)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۰۸:۰۷:۰۵
احمدی نژاد برای دورانی که انقلاب به قطاز بی ترمز نیاز داشت / انتخاب درستی بود و در دولت نهم و دهم که نیاز به برخورد تهاجمی در مقابل دشمنان بود خوب عمل کرد ( انر ژ ی هسته ای . پیشرفت در صنایع نطامی - موشکی ) . آمسال سال جهاد اقتصادی است و تجربه این جند سال نشان داد ایشان با بر نامه ریزی و اقتصاد بیگانه است . ( تمامی امار ها و ارقام براختی این را اثبات مبکنند ). احمدی نژاد بشدت ارمانگراست که بحای حود به انقلاب حدمت کرده . اما ذر دوران برنا مه ریزی اقتصادی این خصیصه بی کله بودن سمی مهلگ است. احمدی نژاد رییس جمهور خوبی بوذ اما دیگر رییس جمهور خوبی نخواهد بوذ . همین الان هم تک لر زه های سونامی اقتصادی حس میشود باید جنبید. احمدی نژاد توان این مهم را ندارد (437702)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۱:۳۴:۱۱
ما برسر پیمان خود با خدا ورهبرمان هستیم ومیدانیم دموکراسی قواعدی داردباید هزینه هایش را داد هر انتخابی یک امتحان است آنچه تاکنون رخ داده امر را بربعضی مشتبه کرده امیدوارم احمدی نژاد از این خواب زودتر بیدارشود والا براو همان خواهد رفت که بر دیگر متوهمین این دیار ...این سرا صاحب دارد وهم اوست که تاکنون مارا هدایت کرده گرچه که بدلیل عدم حزم اندیشی ما زمانی را از دست داده ایم که البته برای بلوغ فکری مردممان خیلی هم زیاد نیست (435325)
 
عثمان.ع
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۱:۴۰:۰۹
سلام
من ازاقلیتهای مذهبی هستم ودلم برای ایران میتپه من عاشق ایرانم
وسه باربه احمدی نژادرای دادم وازرای دادنم هم اصلا پشیمان نیستم بااحساسات رای ندادم باشعوروعقلانیت رایش دادم درصورتیکه درانتخابات قبلی دوباربه خاتمی رای داده بودم...
دوخصلت دراحمدی نژادهست که درهیچ رییس جمهورایران نبوده است
1-یکی ساده زیستی
2-شجاعت
ساده زیستی که همگانش قبول دارند
وشجاعتش که به کسی باج نمیدهد وحرفش رامیزند وبه دوستان وهمراهانش خیانت نمیکند
نه مثل فلان رییس جمهور که به محض درخطرافتادن خودش همه ی یارانش رابه ارزنی میفروشد تاخودش آسوده باشد...
ازخدای مهربان خواهانم که هرچی به نفع ایران عزیزمان هست صورت پذیرد
آمین یارب العامین (435327)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۰:۳۵:۵۴
اگر ساده زیستی یعنی دروغ 600متری منطقه نارمک باشما موافق هستم (435964)
 
وحید
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۱:۴۳:۰۸
مواظب باش امروز راهی رو نری که فردا دوباره پشیمون باشی.

نخبگان زیادی از میان همین ملت (که نه فتنه گر و نه بیگانه بلکه دلسوز مملکتشان بودند) توانستند دروغ را از صدافت تشخیص دهند و بارها از امپراطوری دروغ سخن گفتند. آیا باید بجای فکر کردن به حرفشان، منکوبشان می کردند و...؟ اینجا دار مکافات است اینجا دنیای خداوند عادل است. ظالمان عدل خداوند را تحمل دارند؟ ما منتظریم. (435330)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۱:۴۷:۳۹
شما توابین مواظب باشید داستان رفاعه نسبت به مختار تکرار نشود چون بسیار دیر است (435335)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۱:۵۰:۰۹
شاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ثبت نام یا ورود در سایت، در مورد نقد یا تایید این مطلب یادداشت خود را بنویسند.

بیشتر به نظر می رسد
الف آرزوهای احمد توکلی ولاریجانی را پیگیری می کند البته د رفضای مجازی خواهیم دید که چرا این خالی بندهای قالیباف باز یک دفعه احمدی نزاد تواب شده اند (435336)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۱:۵۳:۱۶
جناب توکلی من به عنوان یک دانشجو یادداشت کسی که خودش را در طول این مدت طرفدار احمدی نژاد معرفی کرده! خواندم و احساس میکنم شما هم موافق این دسته بندی های مریدتان هستید اما از شما که خود را ولایت مدار معرفی می کنید این سوال را دارم که
1- با توجه به یادداشت بالا رهبری با بصیرتمان که در طول این چند سال نیز دفاع می کردد و باز هم از دولت در چند روز اخیر دفاع کردند و و عقل هم می گوید که ایشان به احمدی نژاد رای داده اند جایگاه ایشان در کدام دسته از طرفداران احمدی نژاد می باشد.
آیا جزء این دسته نیستند«دسته ی دوم کسانی هستند که برای زیر سؤال نبردن خود و اثبات ثبات شخصیتشان، بر اشتباهشان پافشاری می کنند و هم چنان مسیر حمایتشان از احمدی نژاد را ادامه می دهند تا به همه بگویند ما اهل اشتباه نیستیم.» این را بدانید تا زمانی که رهبری عزیز از این دولت و منش آن حمایت می کنند ما هم حمایت میکنیم چون تابع ولی فقیه هستیم و نظرات او را قبول داریم نه امثال شما و ....
2- چی شد که این آقای توبه کار کسی را که این همه رهبری از او حمایت میکند متهم به فساد میکند که می گوید«در ۸۸ ما دفع افسد از فاسد کردیم » یعنی با این دست یادداشت ها را که در سایت قرار می دهی نمی خواهی بگویی جانا سخن از زبان ما می گویی و رهبری را غیر مستقیم به دفاع از یک فرد مفسد متهم کنی.

من در این شکی ندارم که این فرد اگر راست بگوید که طرفدار احمدی نژاد بوده که نمی گوید،هنوز هم یک فرد احساساتی است و بس.
این را هم بگویم اگر روزی رهبری عزیز احمدی نژاد را طرد کند ما مهم میگوییم آقا سمعاً و طاعتا همین و بس . (435339)
 
الله بنده سی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۲:۳۱:۵۱
فرض کنیم شما گفتید سمعا و طاعتا.انوقت بابت این 6 سال چه کسی باید از مردم عذر خواهی کند؟ (435735)
 
ناشناش
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۱:۵۳:۳۰
ما به آن 6 سال که احمدی نژاد به فکر محرومان بود و شب و روز تلاش میکزد تا این کشور را از ذلت زمان خاتمی به عزت امروز برساند خیلی هم افتخار می کنیم .
واگر امروز احمدی نژاد ارزش های بدست آمده را زیر پا بگذارد هرگز از او طرفداری نخواهیم کرد. (437251)
 
سیاووش
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۹:۰۷:۳۸
کی باید عذر خواهی کند؟ کاندید اصلحی که به میدان نیامد. (437550)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۰:۳۹:۳۴
بعد از جریان وزیر اطلاعات هنوز هم همین نظر رو داری (435967)
 
سرباز ولایت
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۱:۵۵:۳۰
من با نویسنده موافق نیستم چون ما هم در سال 84 و هم در سال 88 درست به تکلیف مان عمل کردیم.
اما چیزی که روشن است هر آدمی در هر لحظه ممکن است دچار لغزش و سقوط شود . و بقول امامان ملاک حال افراد است
احمدی نژاد باید بداند که محبویت اش را بخاطر ولی فقیه مان دارد . واگر از این راه فاصله یگیرد اول کسانی که علیه او بپا خواهند خواست ما طرفداران گذشته ی او هستیم.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد (435343)
 
محمد ابدی
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۲:۵۲:۵۹
احمدی نژاد و هر شخصیت دیگری متناسب با هر نوع رفتاری، حامیان همان رفتار را خواهند داشت. آنانکه از ایشان به دلیل پیروی از ولایت فقیه حمایت کرده اند، تا روزی که این تبعیت را می بینند، قطعا از حمایت خود دست برنخواهند داشت و البته اگر بجای احمدی نژاد کس دیگری باشد که روزی بخواهد از سیاست های مخالف تبعیت کند، طبعا مخالفین، حامی وی خواهند شد. و وارد این مقوله نمی شویم که آیا مشاهده چنان روزی برای دگراندیشان امکان پذیر خواهد شد یا نه.
اما در مورد سهمیه بندی سوخت که دوستی اظهار نظر کرده اند، کافی است به این موضوع توجه کنیم که قبل از سهمیه بندی، این ثروت ملی به ثمن بخس از داخل مرزها خریداری و به بیش از ده برابر قیمت خریداری شده، بعد از قاچاق در پاکستان و افغانستان و ... به فروش می رفت و الان جلوی تاراج آن تا حد بسیار زیادی گرفته شد. این حفاظت از منبع ملی با شهامت احمدی نژاد انجام شد.
در موردیارانه ها صرف نظر از اضافه مصرفی که توسط طبقه متمکن استفاده می شد (که اینجا محل بحث آن نیست) ، کافی است به این موضوع توجه کنیم که سه میلیون نفر مهمان ناخوانده در کشورمان از شیره اقتصاد این ملت ارتزاق می کردند که به این ترتیب جلوی آن گرفته شد و البته ما اولین کشوری نیستیم که یارانه ها برایمان سهمیه بندی شد. این موضوع نیز با شهامت احمدی نژاد و البته با یاری دیگران انجام شد. موضوع انرژی هسته ای ومطالبی دیگر از این دست کم نیست . اما طبعا احمدی نژاد یک انسان ماورالطبیعه نیست و اشتباهاتی داشته، اما اگر با پیروی از ولایت فقیه توانست در انتخابات نهم و دهم در حالی موفقیت های خیره کننده به دست آورد که رقبایش یا خودشان بسیار قوی بودند و یا برخوردار از حمایت همه جانبه دولت هایی بودند که استقلال و کیان این کشور را هدف قرار گرفته بودند، امروز هم با برخورداری از همان گوهر تبعیت از ولایت فقیه به هر مشکلی فائق خواهد آمد. (435378)
 
حسن پور
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۲:۵۶:۰۳
ماپیروان رهبریم وباید به هوش باشیم که این هیا هو ها نیز فتنه ای دوباره است بهتر است اب به آسیاب دشمن نریزیم واطمینان داریم که رئیس جمهورما نیزولایی بوده وخواهد بود انشاءا... (435380)
 
سيد عباس
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۳:۲۱:۳۳
چيه يه تقي به توقي خورده يه عده اي ذوق زده شده اند و يه عده اي نادم بابا يه خورده حوصله كنيد
تا دوباره شرمنده و يا تو كف نمونيد مگه اتفاقي افتاده جز چند تا حرف كه دهن به دهن داره مي گرده (435396)
 
زاهد
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۳:۴۵:۵۶
خداوند از سر تقصیرات همه ما بگذرد. من به اقای احمدی نزاد رای ندادم. از اینکه انتخابم درست بوده خوشحالم. به کسی ظلمی نکردم. نظام و ولایت فقیه را تضعیف نکردم.و کسی را متهم به کفر و عصیان نکردم. به کسی توهینی نکردم که از ایشان عذر خواهی کنم. توبه هم نمیکنم. چون گناهی نکردم.

برای همه ملت ایران ارزوی سربلندی و عزت دارم. (435407)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۳:۵۸:۳۴
ای کاش کمی به حرفهای هاشمی گوش میدادیم (435413)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۴:۲۰:۴۸
راستی کسی از حاج محمود خبر دارد .
هیات دولت رو که تحریم کرده. (435430)
 
سید
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۴:۵۱:۰۴
اقای احسان به نظر میرسد باید خودوهمفکرهایتلان را در ردیف حمقا قرار دهید (435440)
 
داری
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۵:۰۵:۴۶
خداییش کارهایی که کرده بد نبوده
ولی یه کاره اشتباه کرد که تمام کارهای گذشته اش رو زیر سوال برده
بی حرمتی به ولایت فقیه کم اشتباهی نیست
من که فکر می کنم جادوش کردن :D
ولی امیدوارم هرچی به صلاح هستش پیش بیاد (435446)
 
سعدي جم
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۵:۵۶:۳۵
من فكر مي كردم آقا ،نظر مساعدي نسبت به احمدي نژاد دارد .فقط بخاطر اين تصور بود كه به احمدي نژاد راي دادم ، وگرنه هرگز طرفدار وي نبوده و نخواهم بود . با ولايت رهسپاريم تاشهادت (435464)
 
علي
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۶:۲۰:۱۴
اگر فتنه 88 اتفاق نمي افتاد و احمدي نژاد از ابتدا وقت داشت كه الان كولاك كرده بود

اي (435473)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۶:۲۲:۵۷
واقعا براتون متاسفم که با احساسات جوونا بازی می کنید ...
شما حق دارید از طرف خودتون صحبت کنید ولی از طرف ما حق ندارید !
احمدی نژاد اشتباه داره ولی از موسوی خیلی بهتره ! ما باهمه ی اشتباهای احمدی نژاد ، خدا رو شکر می کنیم که به موسوی رای ندادیم !
از این به بعد از طرف خودت صحبت کن ! همه عین تو جوگیر نشدن که رای دادن ! (435474)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۶:۲۳:۳۶
قربانی حماقتت‌تان شدید و بیش از این هم خواهید شد.

وقتی که در سال ۸۴ شنیدم که احمدی نژآد گمنام استادیار دانشکده عمران علم و صنعت است دنبال این بودم ببینم سابقه تحصیلی این آقا چیست؟ نزد چه کسی دکتری گرفته؟ در دوره دکتری‌اش چه تحقیقاتی انجام داده؟ بعد از دکتری‌اش چه کارهای علمی انجام داده.... تصویری که اکنون داریم این است که در دوره دکتری‌اش استاندار بوده و همیشه کار علمی‌اش اولویت آخرش بوده. برای همین هم اینقدر بی‌سواد و غیر توانمند بار آمده است. پایان نامه دکتری‌اش فقط به این درد میخورده که در فیلم تبلیغات انتخابات ۸۴ نمایش داده شود. مرد بیسوادی که به جای نوشتن مار، خط معوجی کشید و ملتی را به خدعه فریفت. در آینده که این فرد از توسن قدرت به پایین بیاید، دانشمندان روانشناسی کشور تازه زبان باز خواهند کرد و به تحلیل حرکات احمقانه وی خواهند پرداخت. (435475)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۰۸:۲۴:۲۸
(( قر بانی حماقتتان شدید .. ))
حماقت را شما آقا یا خانم بی تربیت کردید که چند ماه کشور را دستخوش اغتشاش کردید . احمدی نژاد بعنوان استاندار نمونه کشور انتخاب شد ، از نظر شما این کارنامه موفقی نیست ؟

آقای دکتر توکلی !! برای شما متاسفم .بنظر شما این نظر بالایی توهین و فحاشی به احمدی نژاد نیست ؟ اگر کسی به شما این توهینها را بگوید در سایت الف درج می کنید ؟
در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کسی جرات می کرد اینگونه توهینها به هاشمی کند ؟ (435686)
 
mmf
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۶:۴۰:۴۸
باز هم مشکل اینکه نمی دانیم چه می خواهیم. آقای رستگار لطفا بنشین و با خودت تفکر کن دنبال چه هستی و بودی که فرضا با احمدی نژاد بدست نیامد. کاش می شد همه بدانیم چه می خواهیم و بدنبال چه هستیم. (435484)
 
رستم شجاعی مقدم
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۶:۵۱:۱۳
اگر قرآن کریم اساس دین اسلام است که میفرماید حتی تمایل به ظالمین عین آتش است اینکه شما محافظه کاران یارای رویاروئی با فضیلتهای دانایان جامعه را نداشتید وبه گروه احمدی نژاد رای دادید و حمایت مطلق خود را تحویل او دادید اکنون که متوجه باخت تاریخی و اخلاقی خود شده اید ابتدا باید از ملت رسما به خاطر ارتکاب ظلم بزرگ عذر خواهی کنید و از تفکرات قیم مابانه خود دست بردارید و دیگر در سیاست دخالت نکنید چون مگر عمر شما پاسخ گوی چند اشتباه اینچنینی خواهد بود - 18 سال با هاشمی به خطا رفتید و 8 سال با احمدی نژاد اگر قرار باشد 8 سال هم مشائی را به مریدی برگزینید معلوم نیست در چه حالی بمیرید....... (435489)
 
زهرا
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۷:۱۱:۲۰
ما احمدی نژادی هستیم و احمدی نژاد را نمی فروشیم.این متنی که امروز شما نوشتید فردا سایتهای حامی فتنه بلغور خواهند کرد مگر نه این که آقا گفت دشمن مثل گرگ در کمینه تا نقطه ضعفی از ما پیدا کنه؟ما احمدی نژادی هستیم اما در دسته بندی 5 گانه شما قرار نداریم.ما به احمدی نژاد اعتقاد داریم و از روی احساسات هم رای ندادیم.ما معتقدیم انسان جایز الخطا هست و احمدی نژاد هم یک انسان است.ما حرف آقا رو شنیدیم که گفت مسائل فرعی رو که منظورشون مشایی بود بزرگ نکنید.بد جور فریب بازی رسانه های تفرقه افکن را خوردید لطفا از این به بعد نوشته های خودتان را فقط از زبان خودتان بیان کنید.ما اگر می شد باز هم به احمدی نژاد رای می دادیم. (435497)
 
محمودمحمدی
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۷:۱۳:۴۴
ماعاشقان احمدی نژاداجازه نمی دهیم که قدرت طلبان وزورگویان این مملکت رادردست گیرند.مابااوعهدبستیم که توسط احمدی نژادعزیزکشوروجهان رابه دست صاحب اصلیش بسپاریم.مادرآخرین پیچ تاریخ هستیم .وظهورنزدیک است. (435498)
 
علی فروتن
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۲:۳۱:۵۸
عاشق احمدي نژاد از معشوقت يه خبري بده. همه نگرانش هستيم (435736)
 
غریبه
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۰:۲۵:۵۶
سلام.دوست عزیزومنتظر
اگربه جای عهدبستن باآدمهای زمینی هرصبح بعدازنمازصبح عهدتوباخداوامام زمانش میبستی متوجه میشدی که وجودمقدس حضرتش نه منتظراینه که مادردنیاتغییرایجادکنیم نه اینکه ماسبب سازظهوربشیم اگرهم کمی دراحوالات بزرگان دین مطالعه کنی خواهی دید که هیچ یک ازعلمای بزرگ اجازه اظهارنظردرخصوص امرظهورکه مختص ذات لایذال الهی است رابه خودنداده اندحتی عالم بزرگواری همچون علامه مجلسی نیزکه مبادرت به این امرکرده بودپس ازمدتی ازعمل خودابرازپشیمانی وتوبه نمود.لذابرادرعزیزبهترنیست بابصیرت بیشتری دراین رابطه سخنوری نمائی واین شعاررادرذهن داشته باشی که(((منتظران مصلح خودبایداصلح باشند)))آنگاه بهتربین منتظران واقعی وکذابین تمیزقائل میشوی((اللهم عجل لولیک المظلوم الفرج)) (437166)
 
پریا
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۷:۲۶:۲۵
این پاداش مردی که یک تنه جلوی استکبار ایستاد نبود.این پاداش مردی نبود که 6 سال به خاطر مردمش خون دل خورد و به اندازه 20 سال پیر شد .مگه 1 هفته از صحبت های رهبری در حمایت از دولت نگذشته؟ مگه 2 شب پیش احمدی نژاد نرفت برای تجدید بیعت با رهبری؟ واقعا از اینکه این همه توهینها رو می بینید به خود نمی لرزید؟ برید شاد باشید که نوشتتون کلی طرفدار پیدا کرده در بین مخالفان انقلاب و نظام.این مرد انقدر خدمت به این کشور و ملت کرده بود که بشه یه اشتباه رو نادیده گرفت..چقدر بی انصاف هستید...به کجا چنین شتابان؟! (435504)
 
محمدرضا ستاره
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۷:۴۲:۱۰
عجيب روزگاري است!!!
اين همه از بصيرت سخن به ميان آمد خيليها را بي بصيرت خوانديم به خاطر او معلوم شد خود بي بصيرت ترين بوديم
او كه يك روز قبل از 84 متولد نشده بود كه او را نشناسيم سالها مسيوليت داشت و او را ميشناختيم با زبانش و نحوه تكلمش آشنا بوديم
ميشد در آن انتخابات يك شخصيت ارزشي به معناي واقعي كلمه معرفي ميشد و مردم انتخاب ميكردند شايد خيليها وارد گود انتخابات نميشدند و اين همه هزينه براي امام و انقلاب و رهبري نميشد
ما ميدانستيم عاقبت كار به اينجا ميكشد حتي اگر فلاني و فلاني از نزديكانش نبودند
بس لطفا اينجا ديگر چشمها را باز كنيد و گناهش را به گردن ديگري نيندازيد
چه بايد كرد
خود كرده را تدبير نيست (435512)
 
م
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۸:۰۳:۳۴
مسخره است . ما نمی دانیم دعوی سر چیست در مورد اصحاب دعوی نظر میدیم . بگذارید احمدی نزاد حرفش را بزند بعد قضاوت کنید ! (435524)
 
مگه تو مملكت آزادي در حد مطلق نميتونه رئيس جمهورش حرف بزنه
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۶:۰۴:۱۰
مگه تو مملكت آزادي در حد مطلق نميتونه رئيس جمهورش حرف بزنه (436593)
 
سعید
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۸:۴۲:۱۷
یه تار موی احمدی نژاد به هزارتا امثال شماها دشمنان دوست نما میارزه!!! (435533)
 
رضا
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۱۹:۵۴:۱۹
ما تا آخر ش هم با احمدی نژادیم. حالا ممکنه اشتباه هم داشته باشه. ضمنا صحبت های حضرت آقا رو در نماز جمعه 24 خرداد 88 یادتون نره که فرمود نظر آقای احمدی نژاد از همه به من نزدیکتره (435553)
 
یزدان پرست
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۰:۳۷:۴۷
من مخالف شخص احمدی نژاد نیستم ولی از همان اول دور دوم انتخابات به رفقایم میگفتم کار این بنده خدا به خیر نمیرسد و یک وقتی جلوی آقا می ایستد

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود
رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود (435564)
 
امیر مسعود
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۰:۴۱:۲۸
فقط خدمت اقای شریعتمداری کیهانی سلام عرض میکنم . کیهان و نویسندگانش باید روز قیامت جواب ملتی را بدهند که جای طلا مس که چه عرض کنم مفرغ زنگ زده تحویل گرفته اند . این اقایان نسخه حذف اسلام و روحانیت را با یاری شما پیچیده اند . چه کردید با ذخیره های انقلاب ؟ چه کردید با زحمتکشان بعدازانقلاب ؟ چه کردید با یاران امام؟کمی بیشتر بیاندیشید ؟ فتنه واقعی در راه است .مواظب باشید غفلت نفرمایید ؟ حال دیگر فقط ملت ایران نیست بلکه امت بزرگ اسلام از افریقا تا بیخ گوشمان بحرین منتظر ما هستند .نکند فرداشرمنده انها شویم . (435565)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۰:۴۲:۵۷
امروز مشخص میشود چه کسانی بصیرت داشتند و زودتر از همه احمدی نژاد و دار و دسته اش را شناختند.
بعد از گذشت 2 سال حالا توکلی می گوید امار اشتباه داده می شود(دروغ گفته می شود) (435566)
 
حمید
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۱:۰۵:۱۱
سلام همسنگران.لطفا بجای دعوا کمی به فکر اشتغال باشید.من کارشناس ارشد صنایع 4 سال بیکارم.اختلاف را کنار بگذارید شما را به مولا علی (435571)
 
y.f
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۴:۵۷:۲۷
چه قدر از اين حرف دوست عزيز حميد خوشم آمد:
سلام همسنگران.لطفا بجای دعوا کمی به فکر اشتغال باشید.من کارشناس ارشد صنایع 4 سال بیکارم.اختلاف را کنار بگذارید شما را به مولا علی

منم از اين همه جنگ و دعوا و هتاكي عليه همديگر خسته شدم چرا ما ايرانيها فقط همديگر را تخطئه ميكنيم؟ (436480)
 
بسی خندیدیم
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۱:۴۷:۰۳
آفرین، جک با مزه ای بود، بیشتر بذارید از این چیزای خوشگل (435580)
 
یاور
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۱:۴۸:۳۸
شرم کنید شما ها که جلو تر از رهبری حرکت میکنید. شرم کنید شماها که در دام فتنه جدید افتاده اید. شرم کنید که بر رئیس جمهور یک ملت بی احترامی میکنید.شرم کنید که به نزدیکترین یار رهبری شک میکنید.شرم کنید که به خود جرات میدهید آنچه را که بر زبانتان میآید بدون لحظه ایی تعامل بیرون میریزید.کسانیکه جو گیر شدند و به دکتر رای دادند همانها اکنون جو گیر شدند و توبه میکنند در حالی که دکتر را نه میشناختند و نه میشناسند.اگر به رهبری اعتقاد دارید خوب است که سکوت کنید و جندین و جندین بار گفته های رهبری را در چند روز اخیر بشنوید تا اعمال و گفته هایتان دشمن را شاد نکند. (435581)
 
amin
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۲:۱۳:۴۰
نزدیک انتخابات باید منتظر خیل عظیمی از این فرمایشات باشیم. (435586)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۳:۲۲:۳۹
اما صد حیف که خیلی دیر به خودتان آمدید. (435604)
 
رامزی -محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۳:۴۲:۵۷
شاید باعث تعجب باشد که چرا بجای دعا نفرین کردم ؟ جواب روشن است .به شهادت کتب آسمانی و سخنان انبیاء الهی و آیات نورانی قرآن و احادیث شریف نبوی و کلام فصیح و حکیمانه معصومین علیهم السلام خطر ناک ترین افراد بشر از اول خلقت تا امروز و پس از آن احمقان هستند .
مشخصه اول احمقها تعصبی است که نسبت به به عملکرد غلط خود دارند و قتی به بن بست استدلال می رسند اولا با قدرت نمائی میگویند خوب کردیم و چون اشتباه کردیم حالا هم شجاع هستیم و می گویئیم اشتباه کردیم و این را به حساب عقل و دین خود میگذارند.
اولا مقاله نویس ادعا کرد هفده ساله است یا بیست و چند ساله که به نظرم دروغ گفته و شهامت نداشته سن واقعی اش را بگوید چون در این صورت وقتی سیاستمداران شصت هفتاد ساله چنین حما قت هائی در سیاست میکنند بر ای این جوان خام نه تنها این انتخاب اشتباه نبوده بلکه باید به او مدال داد زیرا پیداست که تعبدی عمل کرده و لی اگر خواست ندامت را به حساب تجاهل سنی گذاشته و به دروغ سن خود را کم جلوه داده باز هم کار بدی نکرده چون ریشه عملش تعبدی است و سرنوشت سیاسی خود را در بند تعبد قرار داده و این هم بی سابقه نیست و در بسیاری از اندیشه های سیاسی و حتی مکاتب الحادی چون کمونیسم و .... چون ایشان فراوانند و نیازی به ملامت ندارد چون امثال این آقا تا زنده هستند به پای این تعبد پایبند هستند .
مگر عناصر منافق که بزرگان این مملکت را ترور و شهید کردند از همین ایدئولوژی برای گمراه کردن استفاده نکردند مگر وهابی ها با فتوا ی شیطانی شیعیان را در کشورها به شهادت نمی رسانند مگر ظالبان با کدام حربه عناصرش را با بمب به استقبال مرگ می فرستد.؟ پاسخ روشن است پیروی سیاسی از نظر تعبدی.
شاید این فرد بگوید من از فقیه دستور گرفتم و بعنوان تکلیف به قضیه نگاه کردم .
پاسخ روشن است اولا اگر نظرش از فقیه ولایت و رهبری باشد چنین فتوائی از طرف ایشان که همه مکلف اند به شخص معینی رای بدهند دروغ واضحی است زیرا این تکلیف صادر نشده زیرا اگر ولایت فقیه به حسب اندیشه شیعی چنین فتوائی را صادر کنند دیگر حرام است شخص دیگری برای رقابت وارد صحنه شود و شورای نگهبان حق ندارد به سایرین اذن ورود به صحنه بدهد از طرفی موضوع رای گیری و انتخاب از نظر تکلیفی از مردم ساقط خواهد شد و موضوع به اموری مربوط میگردد که مربوط به ولایت است .من اعتقاد دارم نه معظم له چنین حساسیتی را تشخیص دادند و نه چنین تکلیفی را بیان کردند و اگر مدعیانی پیدا شوند و بخواهند بگویند ایشان به عده ای خاص گفته اند همه مردم میتوانند برای دفاع از ولایت و جایگاه مقدس آن موضوع و ادعا را تکذیب کنند.
تجربه سی سال گذشته نشان داد عده ای تحت پیروی از ولایت همیشه از ولایت سبقت گرفتند و کشور و رهبری را در شرایط سختی قرار دادند به گونه ای که رهبری ناچار شد برای حفظ کیان اسلام و کشور و انقلاب از خود و شخصیتش هزینه های فراوانی بکند .
این موارد حتی در عصر پیامبر و ائمه بخصوص زمان امیر مومنان علیه السلام از طرف دوستان افراطی و نادان اتفاق افتاده و میتوان به شهادت تاریخ ادعا کرد شهادت امام حسین ع و اصحابش در کربلا معلول جهل شیعان احمقی بود که مصلحت اندیشی خود را از امام زمان خود بهتر دانسته و با ایجای فضا های آلوده و احمقانه ائمه و مردان صالح الهی را به مسلخ دشمنان و دژخیمان کشاندند.
اگر کسی واقعا خود را پیرو رهبر می داند ندامت نامه نمی نویسد زیرا هنوز رهبری ادعا نکرده که نادم و پشیمان است .
خدایا موءمنان را یاری کن و احمقان را بکش و ایران و ایرانی سرفراز گردان و پرچم خونین و مظلومانه تشیع را بدست فرزند غایب زهرای اطهر در جهان جهل و تاریکی به اهتزاز در آور. (435608)
 
میر حسین
۱۳۹۰-۰۲-۰۸ ۲۳:۵۸:۴۱
\"در ۸۸ ما دفع افسد از فاسد کردیم \"
مطمئنم که در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم همین کار را خواهید کرد و اینبار به صالحی ... به عنوان رئیس جمهور رای خواهید داد. چون مشایی رقیب اوست. (435600)
 
حجت
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۰۰:۰۹:۰۴
برادران عزيزم همه خوب ميدانيم كه طرح اين مسايل به مصلحت كشور نميباشد. نگاهمان جهت گيري مان،گفتارمان و ... بايستي با رعايت مصالح كشور و در جهت اهداف مقدس انقلاب اسلامي باشد.شهدا و امام شهدا كه يادمان نرفته؟با تمام وجود گوش به فرمان ولي امر مسلمين باشيم كه يقينا هم خود و هم مملكت وانفلابمان از هر گونه آسيب و خطر مصون خواهد بود. نكند فردا شرمنده از روي شهدا باشيم. انشااله اين هياهو ها نيز به لطف خدا و درايت آقا گذرا خواهند بود. (435617)
 
محمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۰۰:۱۱:۲۸
آقای نویسنده تحلیل شما کاملا اشتباه است .ما در عین حال که از دولت وآقای احمدی نژاد انتقادمی کنیم حمایت خود را دریغ نمی کنیم .چون دولت ونظام را دوست داریم اشکالات را بیان می کنیم وخواستار رفع آنها می شویم ومحاسن را می گوییم وتقدیر می کنیم .باز هم اگر به انتخابات 84 و88 برگردیم انتخاب ما احمدی نژاد است .شما باز مارا یاد شعار \" ما پنج نفر بیشماریم \" می اندازید .شما کم آورده اید ، مردم مثل شما فکر نمی کنند وپشتیبان نظامند . (435619)
 
زهرا
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۰۰:۴۹:۰۹
شماها داريد به كجا ميرويد ان هم اينچنين شتابان ؟من مشايسم را برابر با فتنه ميدانم اما اگر هزار بار ديكر ازمن بپرسن بهترين مقاومترين باسوادترين رييس جمهوردنيا كيست ميگويم احمدي نژاد احمدي نژادي كه جانم را فداي ايمان وشجاعتش ميكنم براي پشيماني خيلي زود است شايد روزي مشايي را زير پا له كرديم !من هم يك روز به توكلي راي دادم وپشيمانم به جده سادات نه ازسرمخالفتش باشايسته ترين رييس جمهورتاامروز بلكه شك ندارم اگر برسرقدرت بيايد اسير توهمات مطهري و سياست لاريجاني وقدرت هاشميست خدا وكيلي اين همه توهين به رييس يك دولت حتي اگر كافر باشد انسانيست اين همان احمدي نژاديست كه از خواب شبانه اش ميزندبه خاطر ما همان احمدي نژاد باتماتم خوبي هاوبديهايش (435630)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۰۲:۴۸:۴۳
آقا درست نوشته دیگه این آقا به حرف هیچکس نیست بس که یه دنده استالان چند روزه هم که قهر کرده . من از قول اون چهل میلیون رای میگم آقای احمدی نژاد مراقب خودت باش منفور این ملت نشی ما به تو رای ندادیم که با تموم آرزوهامون بازی کنی وای به روزی که آقا امر کنه (435651)
 
الله بنده سی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۲:۴۴:۱۳
چرا همش منتظری یکی امر کنه.پس شعوری که خدا بهت داده چی میشه؟ (435745)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۰۶:۴۰:۵۰
ظاهرا که رهبر معظم انقلاب هم با این حساب شما با حمایت از احمدی نژاد بی بصیرتی بخرج داده اند؟ (435675)
 
اصغری
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۰۹:۰۴:۰۳
جناب آقای توکلی!به کجاچنین شتابان؟!چرا بعضی ازماها بایک مویز گرمیمان می شودوبایک غوره سردیمان؟!چرا یک شبه بااحساس به کسی رای می دهیدوشب دیگر تواب می شوید؟آقای احمدی نژاد معصوم نبوده ،اما دلسوزانه وبی وقفه دراین شش سال ،برای مردم کارکرده ودراعتقادش نسبت به رسیدگی به اقشارمحروم ولزوم تواضع واقعی مسوولین دربرابرمردم (که درسفرهای استانی اش ودرایجاد امکانات برای مناطق دورافتاده ودرجه یک ودو نکردن شهروندان ،آن راثابت کرده )وهمچنین درتواضع نکردن دربرابر نظام سلطه جهانی ودفاع مقتدرانه ازعزت ملی، پایدار بوده است واینها فضایل وخدمات کمی نیستند که کسانی چون آقای رستگار باتوبه خود برآن قلم بطلان بکشند،اما هرکسی هم که مسوولیتی دارد بایدمراقب کم کاریها و یا خطاهای اطرافیانش باشد وفقط به اجتهاد خودعمل نکندومشورتهای دلسوزانه خردمندان راباتبختر،کناری نگذاردکه خودرایی ،هلاکت آور است.آقای احمدی نژاد متناسب بادانش،تدبیر ،توان وتیم اطرافش خدمات فراوان به کشورمان کرده والبته اشتباهاتی هم داشته است ،خداهم ازهرکسی به اندازه وسعش بازخواست خواهد کرد ونه بیشتر.سعی کنیم طرز پاداش دادن ها وتوبیخ کردنهایمان را شبیه خداکنیم که در جای خود پاداش می دهد وبه موقع،کیفر. پناه برخدا ازشرنفسمان! (435691)
 
سعید
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۰:۱۱:۱۲
من اصلا مطلبتون رو نخوندم...
چون وقت ندارم
اما گویا جنابعالی توبه کردید
می خواهید آینده شما را با حفظ این مبناهای دم دستی بگویم
البته بنده کسی رو که از امامش جلو یا عقب بزنه حزب اللهی و بسیجی نمی دونم
اما ما یه زمانی گنجی رو داشتیم که موهای جوونا رو از ته می زد کارش شرعی نبود ولی به نام اسلام اینکارو می کرد!!!
سروش رو داشتیم!
محسن مخمل باف بود!
محمد نوری زاد بود !

همه اینها ادعای حزب اللهی بودنشان عالم رو کر کرده بود اما حزب اللهی نبودند!
میدونی چرا چون حواسشون نبود که فقط نباید عقب بیفتن بلکه جلو هم نباید بزنن
بنده توصیه می کنم به کسانی که حزب اللهی اند ملاک آخرین حرف آقا است
همین
اونچه هست اینکه نقد هست اما تو رو خدا توی این شرایط جلوزنی از ولایتتون گل نکنه!
توی همه سایت ها نوشته شما رو انداختن
اینجوری با شمع توی بیابون تاریک بخای حرکت کنی من مطمئن هستم سرنوشت افراد بالا دچار میشوید
یاحق (435699)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۱:۲۹:۵۷
1- به نظر من به جای این کارهاو بگو مگو ها بیایید با هم متحد بشیم
2-بیایید قانون را محور کارها قرار بدهیم
3- بیایید بت درست نکنیم
4-بیا یید اسلام و بخصوص شیعه را با این کارها مون نا بود نکنیم وچهره بدی از دین معرفی نکنیم
5-بیایید یک بار دیگر خودمان را با زمان امام تطبیق و به راه درست برگردیم
5-بیایید دروغ از هر که هست را بد بدانیم
6-بایید بدون تعصب قضاوت کنیم
7-بیا یید ا رزشهای دین را جایگزین حرکت های تند کنیم.
در نهایت از همه از هر دو گروه و دو طیف می خواهم متحد شویم و مشکلات مردم را در چارچوب فا نون حل و فصل کنیم (435716)
 
lمحمد
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۱:۳۲:۲۹
اشتباه در حق همه مردم با یک نامه پاک نمیشود آقای نویسنده (435717)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۲:۰۸:۰۷
خيلي برايمان سخت است كه خدايي نكرده بخواهيم مردي را كه خستگي را خسته كرده و اميد مبارزان را در سراسر جهان زنده نموده و خود به مانند رسانه اي بوده كه نام اسلام و ايران و امام را در دنيا پر آوازه تر نموده، را روز از قلبمان خارج كنيم.
يادمان نرفته كه با آمدنت اميد به عدالت در دلهايمان زنده شد.
مي گفتيم رهبرمان از تنهايي و بي يار و ياور بودن در عرصه مديريت كشور در آمده و يك سرباز مخلص و پرتلاش، يار و ياور او خواهد بود....

اميدوارم دكتر عزيز با عزل مشايي به صحنه برگردد و مثل روزهاي چهارم تير 84 و 23 خرداد 88 دوباره دلهايمان را شاد كند.

احمدي نژاد عزيز تو اكنون مال خودت نيستي ، سرمايه ملي هستي. دلهاي ما ملت را نشكن! (435725)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۲:۱۴:۰۵
این بود که در نور ولایت گم بود !!!
این بود که یار و منجی مردم بود !!!
یک مرد پر از دروغ و نیرنگ و ریا !!!
این معجزه هزاره سوم بود !!!!!!( قابل توجه سرکار خانم فاطمه رجبی عطف به کتاب احمدی نژاد معجزه هزاره سوم ) (435729)
 
شفیق
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۵:۳۵:۱۸
مردم ما بارها نشون دادن همه چیو میفهمن مردم احمدی نزاد رو دوست دارن مردمی که شما از اونا بنام عامی حرف میزنین از شما تو بصیرت خاصترن تا اقا از دولت حمایت کنه ما احمدی نزاد رو حلوا حلوا میکنیم (435783)
 
محبوبه معصوم نیا
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۸:۱۷:۲۷
شما مطمئنی الان آقا از سیاست های دولت حمایت می کنه؟از کدوم منبع این آگاهی به شما دست داده شده؟ (435838)
 
حامد
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۶:۰۵:۴۶
ما هم جز دسته پنجم هستیم . (435789)
 
علی اصغر حسینی قابوس
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۷:۰۹:۲۲
من علی اصغر حسینی قابوس مدیر حراست زدانشگاه آزاد واحد ... هستم ای سایت الف من چند سال است که دارم به شما وبقیه نصیحت می کنم که جاسبی و رفسنجانی بر حق هستند و دولتی های طرفدار احمدی نژاد باطل، الان من با آنکه مدیر حراست هستم ولی فقط ماهی یک و نیم حقوق می گیرم ولی حتی یک بخشدار چن دهات در جهای دور افتاده هم حداقل سه تومان حقوق می گیرند. ای مکسئولین سایت الف اگر مرد هستید پیام من را با اسمم چاپ کنید تا مردم بدانند که این گونه افراد چه حقوقهای بالایی از بیت المال می یگرند. (435802)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۷:۲۴:۱۴
احمد توکلی و شماها بدانند از اب گل الود نمی توانید ماهی بگیرید (435806)
 
محبوبه معصوم نیا
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۸:۱۶:۳۴
اولین حرفی که می خوام بزنم به اونیه که گفت جونش رو فدای احمدی نژاد میکنه:آخه بنده ی خدا!شما ها باهمین کاراتون اونو تبدیل به بت و شعیب بن صالح کردین تا امروز اون آدم جرات پیدا کنه مقابل آقا بایسته.....
بارای های احساست گرایانه تون اصلح ترین کاندیدا رو که دگتر رضایی بود از میدون به در کردین تا رای موسوی رو بشکنین و خیلی از اونایی که رای به موسوی دادن ،قصدشون همین بود!چرا ما ایرانی ها انقدر شتاب زده عمل می کنیم؟حالا هم گند کارهای جناب رییس جمهور در اومده صف به صف توبه نامه در می کنیم و فقط به مغشوش تر کردن اوضاع قاراشمیش مملکت کمک می کنه.
من فقط نگران رهبری هستم .بیاین به جای شتاب زدگی یک بار هم که شده با اتکا به ولایت فقیه،عقلانی عمل کنیم تا وضع موجود بهتر شه.تا دوباره گزک دست یک سری به اصطلاح سبز اندیش تشنه ی آزادی های کاذب!نیفته.....نمی خوام دو روز دیگه VOAوBBCاز خودشون اخبار درکنن که موج دمکراسی به ایران هم رسید!
شما رو به خدا یک بار عقلانی تر فکر کنید! (435837)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۹:۰۰:۵۹
به غیر از دسته بندی 5 گانه ات دسته بندی دیگری هم وجود دارد : دسته ای که پیرو امام خامنه ای بوده و گوش به این اراجیف نمی دهند مگر ایشان چند روز قبل نفرمودند فضا را متشنج نکنید؛ اینگونه؟ معلومه از اول هم حامی احمدی نزاد نبوده ای. به خود بیایید پشت سر ولایت باشید تا گمراه نگردید. (435849)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۹:۲۱:۰۱
من خودم از کسانی هستم که به احمدی نژاد انتقاداتی دارم.خودم از کسانی هستم که از فتنه مشائی میترسم.اما سوالم از این آقای تواب اینه که واقعا فکر میکنن با اینطور حرف زدن دارن به وظیفه شون عمل میکنن و کاملا از عقلشون بهره بردند. چقدر رهبر بگن که منصفانه نقد کنید. چقدر بگن که طوری حرف نزنید که جو ناامیدی رو ایجاد کنید. چقدر بگن که به خاطر اشتباهات یه نفر،کل خدماتشو زیر سوال نبرید.از این آقای محترم و بقیه دوستانی که احیانا!ولایتمدار هستند خواهش میکنم سخنرانی اخیر آقا در جمع شیرازیهارو گوش بدن.اون وقت متوجه میشن اینطور مطلب نوشتن اصلا به صلاح نیست.نتیجه این اشتباه رو در جواب هایی که به این مطلب داده شده به وضوح میتونید ببینید. یک عده که در زمان انتخابات هم فکر میکردن کل ملت هستند، و الان هم با اختلاف آراء مثلا 100نفره در این نوشته ها ،فکر میکنن که بیشمارند... (435856)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۱۹:۵۴:۲۱
شما از اول هم احمدی نژادی نبودید و فقط ظاهری احمدی نژادی برای دنیایتان انتخاب کردید
راه احمدی نژادی راه دشواری است و مطمئنا هرکسی لایق ماندن نیست ، پس چه بهتر دنیا طلبان و انصارشان با ایشان نباشند (435867)
 
سلام
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۰:۳۴:۴۲
زود زير فشار جو نريد،احمدي ما كسي كه هزار بار امتحانهاي سخت ولايتمداري را رد كرده و از همه موفق درومده،توصيه منبه همه برادران بسيجي و حزب اللهيم اينه كه مثل اون توابي نشيم كه با تحليلهاي غلط و با بيمخي سياسي از مختار فاصله كرفت و خوب شد آخر قصه فهميد جه كلاي بزركي سرش رفته(معلوم نيست همه ازين فرصتها بيدا كنن) (435879)
 
Iمهدی سراوانی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۰:۵۳:۲۰
انتخاب درست یعنی انتخاب اصلح
بر فرض که احمدی نژاد الان دچار انحراف شده
اگر بین کاندیداهای موجود اصلح بوده که بوده و هست، پس هیچ جای پشیمانی و توبه نیست. در آن زمان درست عمل کردیم و در این زمان هم تا پایان دوره دهم عمل درست پشتیبانی و حمایت دولت تا حد امکان است.
اینکه احمدی نژاد آن قهرمان آسمانی که شما می خواستید نبوده و یک مصلح زمینی غیر معصوم است دلیل بر اشتباه بودن انتخاب ما نیست.
اگر هوای نفس یا ضعف نفس گوشمان را کم شنوا نکرده چرای ندای رهبر را نمی شنویم که این دولت هنوز هم ولایتی ترین و گوش به فرمان ترین دولت برای رهبر است.
اگر کسی فکر می کند گزینه بهتری وجود داشته پس هنوز دچار اشتباه و دچار سطحی نگری است.
توبه شما مرا بیاد توبه گروه توابین کوفه که مدیریت درستی نداشتند و بدتر از آن دور از جان شما بیاد توبه خوارج از همراهی امر ولایت زمانشان می اندازد. که ضربه اش به ولایت بدتر از معاویه و امثالش بود.
فرصت و خوراک لذیذی که با طرح این موضوع در اختیار ترکتازی دشمنان گذاشته اید با چند جمله نظیر \"اگر از این متن دشمنان ما شاد می شوند، بروند به جهنم\" و \"احمق ها این قدر از این قسم یادداشت ها خوشحال شوید تا از خوشحالی بمیرید.\" موجه نمی شود.
پس از این توبه هزار باره توبه کنید که \"ویل للمصلین الذین ... \" (435886)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۱:۰۰:۳۶
یک موی احمدی نژاد صد شرف دارد به خائنانی مثل موسوی و کروبی .
اگر من جای مسئولان ارشاد بودم در این سایت هتاک ( الف ) را تا حالا تخته کرده بودم . در پستهای قبلی توهینها و فحاشی متعددی علیه احمدی نژاد قابل مشاهده است . (435889)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۱:۰۴:۲۴
من در كليه انتخابها يك بار اشتباه كردم و آن هم وقتي بود كه به احمد توكلي رأي دادم. (435890)
 
kalaghnews
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۱:۰۷:۱۵
دوستان عزیز!
درسته که احمدی نژاد چند روز ی است که ولایت ناپذیر شده است ولی دلیلی بر بی کفایتی او نیست او دچار جریان انحرافی شده است که متاسفانه در نزدیکی او پرسه می زند، این ولایت ناپذیری او نباید باعث بشود که خدمات و زحماتی که برای این کشور می کشد نادیده گرفته شود همچنین همانطور که تاکنون رهبر انقلاب از او حمایت می کند ما نیز باید به حمایت او ادامه دهیم چیزی که مهم تست اصل است نه فرع ....
ولی از طرفی هم نگرانی بعضی از دوستان عزیز قابل احترام است! امیدواریم که عاقبت احمدی نژاد همچون آیت ا... منتظری و جریان انحرافی بیتش نشود
و اما چرا توبه نامه!!!!
ما آنروز از احمدی نژاد حمایت کردیم چون خط او خط رهبری است خط انقلاب است
ما انروز به خط احمدی نژاد رای دادیم نه به شخص یا جریان انحرافی ...
و تا رهبری عظیم الشان از او حمایت می کند ما نیز از او حمایت می کنیم
یک مطلب هم برای آن دسته از افراد جنبش سبزی: باز ما جرات آن را داریم که بعضی از کارهای فرد منتخبان را زیر انتقاد ببریم حتی بعضی اوقات با جرات به ایراد بگیریم شما که بعداز این همه مدت و معلوم شدن خیلی از کارهای پشت پرده این آقایون هنوز هم طرفداری می کنید و اصلا به روی خودتان هم نمی آورید...
به هر حال دعا می کنیم برای سربلندی ایران اسلامی (435891)
 
سید جمال طلوع
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۳:۴۰:۲۳
با شما تا حدی موافقم.

اون زمانی که ما به احمدی نژاد رأی دادیم تکلیف همین بود. در مقابل هاشمی و کروبی و معین و قالیباف و لاریجانی هزار بار دیگه هم قرار باشه رأی بدم بازم به ایشون رأی میدم.

تکلیف هاشمی و معین و کروبی که روشنه . اما آقای قالیباف ! فکر می کنین اگه ایشون رئیس جمهور میشد غیر از دار و دسته خاص خودش و دار و دسته هاشمی کسی دیگه به سر کار میومد ؟ آیا فکر می کنین اون مدیران فاسد قبلی جابجا میشدن؟

آقای لاریجانی رو جریان فتنه خوب رسوا کرد. ایشون بعد از هفت هشت ماه تازه یادش اومد علیه فتنه موضع گیری کنه .

حتی آقای رضایی که نویسنده این مطلب به عنوان کاندیدای اصلح یاد کردن جزو کسانی بود که به انتخابات اعتراض کرد و زمانی حاضر به کنار کشیدن شد که صندوقها رو شمردن و رأیش تغییری نکرد و بعد از اون بود که منت گذاشت به سر نظام و انصراف داد!!!

ایشون هم بعد از یک سال و نیم تازه یادش اومد علیه اقدامات آقای هاشمی موضعی بگیره . اونم نه یک موضع قاطع . (435934)
 
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۱:۰۸:۲۱
من هم تمام حرفای این دوست عزبز رو تایید می کنم
اشتباه کردیم و حالا مثل مرد اعتراق می کنیم و البته مثل مرد هم در تلاش جبران هستیم (435892)
 
تابع علی ولی
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۱:۱۷:۳۸
متن جالبی بود! خنجری از تو! خنجری از سر دلسوزی!
دوست گرامی! اگر واقعا 3 بار به احمدی نژاد رأی داده باشی (که بعید می دانم) خوب یادت هست که در هر سه بار، بین گزینه های موجود سعی کردی بهترین را انتخاب کنی. فلسفه انتخاب همین است. هیچگاه کامل مطلق وجود نخواهد داشت. پس به احمدی نژاد رای دادی چون خود را نوکر رهبر و خادم ملت معرفی کرد. چون رقبایش یا داعیه سلطنت داشتند یا هم آغوشی با غرب. پس احمدی نژاد را برگزیدی.
دو بار هم انتخابش کردی.
اما زمانی رسید که دشمن خودنمایی می کرد و باز هم احمدی نژادی که \"نظراتش به علی ولی\" نزدیکتر بود را برگزیدی. هر چند همان زمان هم بوی \"فتنه های بعدی در راه\" به مشامت می رسید.
و حال، با رنگ گرفتن فتنه ها و رسیدن به بزنگاه انقلابی دیگر، علی ولی همچنان ایستاده و با وجود لجاجت ها و بد اخلاقی ها و انحرافات، متن را به حاشیه نمی بازد.
پس احمدی نژاد را برگزیدی چون باید او را بر می گزیدی.
حال اگر علی ولی و تفکر انقلابی صلاح بداند، او را کنار می گذارد، چون باید کنار بگذارد.
پس از انتخاب پشیمان نیستیم. فقط دلخوریم و دعا می کنیم که خدا همه را عاقبت به خیر کند.
والسلام (435895)
 
vejdani
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۱:۴۱:۱۷
تا وقتی احمدی نژاد حرف رهبر رو اطاعت کنه دوستش داریم

که تا الان هم کارش همین بوده و رهبر هم ازش راضیه (435900)
 
حزب الله
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۱:۵۹:۰۷
آدمی که خودش رو زده به خواب رو نمشه بیدار کرد برادر عزیز.... دیگه میخوای چه اتفاقی بیوفته تا بفهمید مقابل رهبر ایستاده؟؟؟ منتظرید تا علنا به رهبر توهین کنه تا قبول کنید ؟؟ چشماتو باز کن اخوی (436252)
 
عبدالله
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۲:۰۴:۵۶
سلام به همه دوستان
نگران میشم وقتی میبینم صحبت های رهبر عزیزمون یک هفه نشده از یادمون میره یادم نمیره وقتی رهبری به رسانه ها فرمودند منفی گرایی نکنید یک هفته نشده که از اقدامات دولت دفاع کردند چند ماه پیش بود که در جمع دانشجوییان فرمودند مسائل را اصلی فرعی کنید راستی در بعد از سال تحویل یادمان رفته از دولت و ملت تشکر کردند برای سال همت مضاعف
احمدی نژاد را دوست دارم چون رهبرم و ملتم را دوست داره از همین جا تشکر فراوانی از ایشان دارم (435910)
 
سید جمال طلوع
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۳:۳۳:۴۹
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

من سه بار به احمدی نژاد رأی دادم. اصلا هم پشیمان نیستم. از بعضی کاراش البته خیلی دلم خونه مثل همین قضایای مربوط به مشایی. اما این دلیل نمیشه که کارای بزرگ احمدی نژاد رو فراموش کنم.

شما اسم خودتون رو گذاشتین ولایتمدار ولی هرچی آقا میگن مسائل فرعی رو جای اصلی نذارین به خرجتون نمیره.

طرح هدفمندی یارانه ها آرزوی همه دولتها و شخص آقا بوده که هیچ کس جرأت انجامش رو نداشت. احمدی نژاد اومد و این مهم رو انجام داد. همین آقای توکلی منتظر تورم 70 درصدی بود! اما همین دولت که به نامردی به کار غیر کارشناسی متهم میشه جلوی اون تورم رو گرفت.

یادتونه زمانی که بنزین 20 تومن گرون میشد چه تورمی ایجاد میشد؟

از زمانی که اومد در عرصه انرژی هسته ای کجا بودیم و الان کجاییم؟ و هزار دلیل دیگه

اصولا من فکر می کنم عده ای همونطور که خودشون اعتراف می کنن جو گیر شدن و به احمدی نژاد رأی دادن الانم جو گیر شدن و بخاطر یه سری دلایل واهی می خوان به او پشت کنن. (435932)
 
چه فرقی داره
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۳:۴۹:۵۳
عوام با بصیرت تشکر تشکر
حالا زوده عذر خواهی کنید. کمی صبر کنید (435939)
 
حميد
۱۳۹۰-۰۲-۰۹ ۲۳:۵۲:۰۶
آقا فرمود ملاك حال آدم هاست.خواه احمدي نژاد و يا هر كس ديگر.احمدي نژاد هم منحرف شود از او عبور مي كنيم. (435940)
 
سعید
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۰:۱۹:۱۲
برادرای حزب الهی لطفا همونطور که تا الان بوده با تعقل و پشت سر حضرت آقا حرکت کنیم.توی زمین دشمن بازی نکنین.از سایت الف تعجبی نمیکنم که با دوخط اول این نوشته سجاده آب کشیده و قصد بیطرفی داره اما حتما جفای بزرگی کرده!
با وجود حضرت آقا جای هیچ نگرانی نیست ایشون از مراحلی بسیار مشکلتر از این ما رو عبور دادن ماهم باید کما فی السابق گوش به امرشون باشیم و مبادا کاری کنیم که دشمن شاد بشه.
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.
یاعلی (435954)
 
سید
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۰:۱۹:۳۱
پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد.
فرض کنید در قضیه انتخابات 88 رهبری و ولی فقیه نبودند؟ احمدی نژاد و موسوی چنان گندی میزدند به مملکت اونورش ناپیدا.
آنوقت حال و روز ما از سومالی و افغانستان و ساحل عاج هم بدتر بود.
بنظر من حمایت رهبری از احمدی نژاد در آنوقت بدلیل توطیه های پیچیده دشمنان مصلحت بود و هر چه پیش میرویم به بصیرت و درایت ایشان ایمان پیدا میکنم و الان هم شاید مصلحت در عبور از احمدی نژاد باشد. ما که از رای خودمان پشیمان نیستیم چون به ولایت فقیه رای دادیم نه احمدی نژاد (435956)
 
تارا
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۰:۲۲:۱۳
خداوندمهربان توبه پذیراست (435958)
 
حسینی
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۰:۲۷:۱۲
دورود بر رییس جمهور اینده, مشایی بزرگ (435960)
 
مصطفی
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۰:۲۹:۰۰
سلام.اقای رستگار؛شما که دیگر بهتر از مقا معظم رهبری که نمی دانید؛وقتی ایشان می فرمایند این دولت دارد به ملت خدمت می کند دیگر جای حرفی را باقی نمی گذارد.اقای رستگار؛بهتر است به جای این اظهار نظرها به فرامین معظم له گوش دهید و نه انقدر افراط و تفریط کنید که از دو طرف بام بی افتید. اینها همه تبلیغاتی است که دشمنان بر علیه اقای احمدی نژاد میکنند.به قول یکی از دوستان که گفت اقای احمدی نژاد معصوم که نیست.ما نباید کاری را انجام دهیم و بعدها پشیمان به کار خویش شویم زیرا دیگر پشیمانی سودی ندارد. با ارزوی توفیق و سلامتی برای رهبر عزیز انقلاب و برای همه ی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران (435962)
 
مینا
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۰:۴۹:۳۹
خطاب به افرادی که میگن 24 میلیون رای، بنی صدر هم رییس جمهور با رای مردم بود ، عاقبتش چه شد؟
پس دلایلی بهتر بیاورید تا به خنده مان نگیرد. (435968)
 
maani
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۱:۱۲:۱۸
شماها همیشه دوزاریتان دیر میافتد و آنهایی زود میفهمند از نظر شما خائن و ضدانقلاب هستند . (435974)
 
حزب الله
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۲:۱۳:۱۷
آقا قبل و بعد جریان فتنه خودش رو سپر بلای این قدرنشناس کرد از آبروی خودش مایه گذاشت تمام توهین ها در جریان فتنه به احمدی نژاد بود ولی آقا خودش رو سپر این آدم ... کرد و حالا همین ... در مقابل رهبر ایستاده و تحصن کرده .... احمدی نژاادی ها بدونن بسیج تحت امر رهبر به یک اشاره ولی امر مسلمین بساط احمدی نژاد مشائی ضد دین و رحیمی و دار و دسته خرافیش رو بر میچینه ...گمان نکنید کسی هستید احمدی نژاد بدون حمایت آقا هیچی نیست و مشروعیت نداره...جسارت به رهبر؟ حزب الله کوتاه نمیاد .. احمدی نژاد و نون خوراش بترسین از اون روز (435877)
 
uhrg
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۳:۱۴:۴۹
راي به احمدي نزاد باهيچ منطقي نميساخت عزيزان (435988)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۸:۴۴:۴۴
بشكندقلمي وببرد زباني كه به نفع آمريكا كار مي كند (436012)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۸:۴۸:۰۳
نویسنده عزیز
من هم مثل شما به احمدی نژاد رای دادم و حالا هم از دست یکسری کارهایی که میکنه حسابی ناراحتم ولی این دلیل نمیشه که این جوری بکوبیمش .
دوست عزیز شمایی که با این متنت معلومه خیلی به ولایت عقیده داریم چرا دوست و دشمن را اشتباه گرفتی.
احمدی نژاد مثل دوستی میمونه که دچار اشتباه شده و بنا بر قول رهبرمان باید سعی کنیم که متوجه اشتباهاتش بکنیمش و شاید لازم باشه که برخورد جدیتری بکنیم.
و یک نکته دیگر اینکه در شرایط حساس کنونی منطقه وظیفه جهاد گونه هر یک از ما تزریق آرامش به جامعه است. نا اینکه هر کداممان با ابراز نظرمون اینجوری باعث شیم که دشمن فکر کرده ما از ارمانهایمان فاصله گرفتیم. (436015)
 
محمود وهابی گوکی
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۹:۱۱:۴۶
حالا این سایت الف هم که فرصت پیدا کرده و از مقالاتی که بچه هایی مثل این آقا می نویسند استفاده می کند و عقده های خود را بر سر 24 ملیون نفر آدم فهمیده خالی می کند و خودش را این طور خنک می کند. بخدا دارید این قدر مساله را می پیچانید که خودتان هم فرصت باز کردنش را نخواهید داشت. والله من فکر نمی کنم قصد شما الفی ها شما حمایت از ولایت باشد . اون روزی هم که رهبری عزیز از احمدی نژاد با قدرت تمام حمایت می کرد شما نیش و کنایه تان بجا بود. خدا همه را هدایت کند . از عاقبت این ملت و کشور می ترسم با این سیاست مداران سیاست باز. (436024)
 
مجتبی
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۹:۱۴:۲۴
من کما کان و علی رغم همه ی حسادت ها که در این نوشته و کلا مطالب سایت الف هست فدایی احمدی نژاد بوده و هستیم به کوری چشم دشمنان دکتر (436026)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۰۹:۲۸:۲۳
سلام دوست من،
خودت فرمودي احساسي نوشتي، وقتي آدم با سواد ، عمري را سپري كند و تجربه كسب كند ديگر كمتر امكان دارد كه تابع احساسات شود.
متأسفانه مشكل كشور ما هم همين است كه تابع احساسات هستيم و سريع تاريخ را فراموش مي كنيم. آيا در همان سال 84 كمي تأمل نكردي كه رئيس جمهور بايستي باسواد در زمينه هاي مختلف، با تجربه، متين، داراي سوابق مديريتي و اجرائي كافي و داراي وقار كافي باشد تا در سطح دنيا مورد احترام و تكريم قرار گيرد. من در شجاعت آقاي دكتر احمدي نژاد شكي ندارم ليكن شجاعت بدون موارد فوق الذكر نتيجه اش چيزي بيشتر از اتفاقاتي كه فرموديد در اين چند ساله افتاده و فكر مي كنم بدتر ازاين هم خواهد شد نخواهد بود. نتيجه شجاعت تنهايي اين مي شود كه فرمايش گهربار حضرت امام مبني بر رأس امور بودن مجلس نپذيرند، نصايح و حتي احكام حكومتي مقام معظم رهبري را يا نپذيرند و يا با نوشتن دو خط غير محترمانه جواب دهند. فكر كرده ايد خودكامگي، ديكتاتوري، ندانم كاري چه مفهومي دارد آيا چيزي غير از موارد ذكر شده در مقاله اين باباي جوان است؟
لطفاً بيائيد همگي با هم ديگر احساسي نباشيم و همچون مردم كشورهاي توسعه يافته متفكرانه گام برداريم. تابع قانون باشيم هرچند قانون بدي باشد چرا كه از بي قانوني بهتر است. (436038)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۰:۰۱:۲۲
غربالهاي آخرالزمان بسيار سنگين هستند.مراقب باشيد!!! (436088)
 
ارسلان
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۰:۱۳:۰۳
رای به احمدی نزاد رای به تایید خط انقلاب بود (436105)
 
a
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۱:۱۸:۰۰
سلام
با آبروهای ریخته شده چه می کنید؟
آقایی که در این سایت می نویسد احمدی نژاد فاسد است باید به رضایی رای می دادیم,مگر همین امثال شما نبود وقتی ما حنجره منطقمان رو برایتان پاره می کردیم ما را به بی دینی معرفی میکردید
شما به خاطر دشمنی خاصتان با آیت الله هاشمی اگر همین الان هم برگردیم به سال 88بازهم رایتان احمدی نژاد است
امیدوارم امثال شما هم با آبرویتان به ناحق بازی شود تا درک کنید آنچه کردین!!!!!!!! (436203)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۱:۵۳:۴۹
من به خاتمی دفعه اول رای ندادم ولی اون زمان یه طرح تکفا بود تو حوزه فن آوری اطلاعات بودجه اون حدود 100 میلیون دلار بود واسه کل کشور. از خیر این طرح چند هزار شرکت کامپیوتری شکل گرفته بود از جونای تازه فارق التحصیل. بعد از تشریف فرمایی آقای احمدی نژاد این طرح در حالی که داشت ایران رو به یکی از تولید کننده های بزرگ نرم افزار تو خاور میانه تبدیل می کرد به عنوان صرفه جویی به نوعی حذف شد. چند هزار مهندس کامپیوتر بیکار شدن. بعضی رو دیدم که مسافرکشی می کردن. خود من یه شرکت داشتم با 10 نیرو حقوق بگیر که تعطیل کردم. بعدا\" شنیدم که 80 میلیون دلار بودجه گذاشتن واسه سپاه سایبری ..
این از نکات خنده دار روزگاره. (436248)
 
مجید
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۲:۰۸:۲۴
مردم موظف بودند بر اساس اطلاعاتی که میتوان کسب کرد به فردی که از همه عادل تر و به اصول نظام معتقدتر است رای دهند. حالا اگر تشخیص دهیم که فرد رای آورده متناقض با آنچه میگفته و قول داده عمل میکند رای داده شده خود به خود باطل است این امر به خصوص در مورد التزام به فرمان رهبر کاملا عملی و اجرایی است. رای ها به قول ها و قرار ها داده میشود نه افراد. (436267)
 
داوود
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۲:۱۰:۵۸
رای دادیم به احمدی نژاد چون ولایتی بود .حال چرا اینگونه شد خدا میداند.اما در وضعیت کنونی سخن گفتن وانتقاد کردن آب به آسیاب دشمن ریختن است.لذا دوستان من همیشه وهمه جا همگام وهمراه با ولایت باشیم نه1قدم جلو نه 1قدم عقب .منتظر لب گشودن حضرت آقا باشیم.
مانند خواص وعوام بی بصیرت زمان امام حسین نباشیم (436270)
 
mohsen
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۲:۲۳:۴۷
اقا یعنی ما از سیب زمینی مجانی این دوره انتخابات محروم میشیم؟ حالا چیکار کنیم (436292)
 
حسن
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۲:۳۹:۴۲
مگر می دانید که رهبری الان مخالف احمدی نژاد است که این طور راحت جو جامعه را به هم میزنید؟آقای توکلی یک روز جواب این کارهایت را خواهی داد. (436306)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۲:۴۸:۱۷
برادر اولا توهین پسندیده نیست. اما اگر سیاق شما این است بشنوید:
احمق شمایید که برابر این همه آیه و نشانه و دلیل و برهان، باز هم بر حماقت خود، نه یکبار که سه بار پا فشردید و به این جرسومه ی ضد ولی فقیه رای دادید.
دشمن که احمق نمی شود. او به هر صورت دشمن است. دشمن است تا دشمنی کند. اتفاقا از شما احمق ها بسیار هم دانا تر است. اتفاقا به احمق هایی مثل شما نیاز دارد که گلیمش را از آب بیرون بکشد.
خاک بر سرتان (436321)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۳:۳۲:۵۴
مردم را سرکارگاشتن است وعمر نازنین ما با شنیدن این سخن های باطل دیگران تلف شداز آدم ها بت نسازید که بعد روزی از کرده خود پشیمان نشوید (436365)
 
مهدی
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۳:۳۴:۲۸
مشکل احمدی نژاد این بود که ظرفیت 16 میلیون رای رو بیشتر نداشت و هوا برش داشت
آقای احمدی نزاد و طرفداران محترمشان چوب بازیشان با آبروی افراد در انتخابات را دارند نوش جان می کنند آن همه حق کشی ها یک روز جواب خواهد داشت (436370)
 
مصطفی
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۳:۴۰:۰۳
من افتخار میکنم که به احمدی نژاد رای دادم چون انتخاب او از بین آدمهایی مثل موسوی، کروبی و رضایی بود و درست هم بود.
رای دهندگان به احمدی نژاد اغلب حامیان رهبری بودند که از بین اون چهار نفر به درستی احمدی نژاد رو انتخاب کردند.
بنابراین تیتر احمدی نژادی تواب شامل گروه بسیار اندکی در جامعه ما میشه.
هر کس در این کشور، در راستای ولایت فقیه حرکت کنه اکثریت مردم با هوش خودشون می فهمند و حرکت او رو پشتیبانی می کنند.
هر روز از ریل خارج بشه مردم اون رو پشتیبانی نخواهند کرد. مثل روزی که مردم عکس منتظری رو از دیوار خونشون پایین اوردن یا ...
ان شاء الله احمدی نژاد به ریل برگرده و مشتی باشه بر دهان کسانی که در دلشون مرضی هست (436378)
 
علی
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۴:۱۶:۴۶
عزیزم . تازه الان 22 سالت بیشتر نیست . فکر نکن به بلوغ رسیدی . حالا حالاها جا داری گول بخوری بعدا بفهمی . الانم که به نتایج محیر العقول رسیدی (البته اگر رسیده باشی) تند نرو . بگذار یه مدت بگذره باقی رو هم بشناس بعدا بنویس . همین احساسی نوشتنت مشکل تو و باقی ماهاست . اگر به عقل اکتفا میکنی دیگه چرا منطق رو ول کردی و با دلیل حرف نمیزنی و نوشته هات دوباره از روی احساساته؟ (436435)
 
زبون خاردار
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۴:۴۷:۴۰
برادر خوبم آقای رستگار.به نظر من پس از درک اشتباه است که راه برای رستگاری باز میشودمن همانند تو چندین روز است که با خودم، افکارم و تصمیمم می جنگم.چه احساس بدی است فهمیدن اشتباه و چه زیباست درس گرفتن از اشتباهی که اگر تکراری است اما باز هم جای شکرش باقی است که خدا عمری داد تا به هم افکاران او زین پس راه ندهیم. به قول بزرگی (( دیوانگی یعنی تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت ))ما هم دیوانه بودیم اما دیگر نمی خواهیم به جنونمان ادامه دهیم. والسلام (436471)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۴:۴۷:۴۸
من احمدي نژاد را قبول نداشتم ولي اگر بتواند روي مواضع خود بيستد و عقب نشيني نكند چه من خوشم بيايد وچه نيايد او قهرمان خواهد شد وقابل احترام (436472)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۵:۱۲:۲۷
جالبه ما ها که اصلاً به احمدی نژاد رای ندادیم و حال بعد از 6 سال شماها به حرفای مارسیدین شدیم احمق و شماها شدین فهمیده و عاقل. رو هم خوب چیزیه (436498)
 
زهرا
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۵:۲۳:۳۲
این قسمت نوشته رو متوجه نشدم: ما ثبات شخصیت داشتیم.........
شوخی که نمی فرمایید؟ ایشون چشم در چشم میلیونها انسان میگه هاله نور دیده بعد روز بعدش باز پیش چشم میلیونها انسان میگه من همچین حرفی نزدم.

اصولا خداوند عقل و منطق و تفکر رو برای تزئینات به شما عطا نکردند. خدا می فرماید غیر از خدا ولیی نگیرید. حالا شما دلتون میخواد برده فکری باشید اشکالی نداره ما می میریم اشکالی نداره اما خواهش میکنم ما رو اینطور از خنده ریسه بر نکنید (436515)
 
عبدالله
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۰۸:۲۵:۳۸
ببخشید اما چه کسی چشم در چشم میلیونها انسان میگه هاله نور دیده ؟ کی بود؟ میلیونها انسان؟! چشم در چشم؟! لابد اون فیلم بی کیفیت رو می گین که از جلسه خصوصی دزدکی با موبایل گرفته شده؟؟ (437065)
 
زهرا
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۵:۳۱:۲۶
اینو یادت رفت بنویسی: ما به عشق احمدی نژاد زدیم توی سر و کمر خانواده همت و باکری. ما به عشق احمدی نژاد زدیم توی کمر کارگران و معلمان، زنان و دختران و پسران. ما حتی با عشق به اون دروغ گفتیم ، تقلب کردیم ، نارو زدیم، نامردی کردیم، حماقت کردیم.
اما الان دیگه حاضر نیستیم به عشق اون اینکارها رو بکنیم باید برای یکی دیگه اینکارها رو کرد (436537)
 
زهرا
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۵:۳۶:۴۶
یکی میگه ما به رهبری رای دادیم نه احمدی نژاد. یعنی میفرمایید مردم مسخره بودند که یکی دیگه تعیین کنه براشون کی باید انتخاب بشه؟ حالا مسخره کردید چرا کشتید؟ چرا گند زدید به مملکتمون؟ (436543)
 
حسن رضایی
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۵:۴۰:۱۶
دوست عزیز انتقاد خوبه اما اگه سازنده باشه
نه اینکه فقط بیگی خوبه یا فقط بگی بده

من هم به احمدی نژاد رای دادم
ولی یادت باشه سیاست پدر و مادر نداره جونم
از همه بهترشون رهبر عزیزمه
ولی آیا این رهبر این همه مشکل و فقر و ظلم امثال این رو نمیبینه؟
معلومه که میبینه ولی آدم هرچی سنش بالاتر میره بهتر و سنجیده تر عمل میکنه
نمونش هم رفع فیتنه 88 بود
به هر حال من هم خداییش مشکلات زیادی با دولت دارم ولی مشکل اصلی اینه که این فرهنگ از اساس خرابه چون هرکی که پشت میز میشینه خودشو خدا میبینه
درک انتقادش میره زیر صفر
امیدوارم که محمود هم هرچی سریعتر از سکوت خودش دربیاد و ببینید که این طوری هم که فکر میکردی نیست انشاا....
در ضمن اینو هم بگم که اگه قرار بود این آقایون حکومت امام علی رو اجرا کنند که ما ها منتظر آمدن امام محدی (عج) نمیشدیم. وسلام... (436551)
 
یه دوست
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۵:۴۳:۰۸
سلام

یه نکته بایستی بگم اونم این که بایستی ما مواظب باشیم نه از خط رهبری جا بمونیم و نه افراط کنیم و ...
پیرو ولایت فقیه یعنی رعایت حدوسط و اعتدال.
رهبر معظم انقلاب اینقدر از دولت دارن تقدیر می کنن و دارن به خودی ها میگن آقا وارد مباحث فرعی نشین و هی نگین حاکمیت دوگانه و ... که حالا نمی دونم شما عمدا این بحث رو گذاشتین که نظراتو بدونین چیه و... یا واقعا...
اینطوری نشه حالا که یه غلطی شده، بیاییم و همه چیزو به هم بدوزیمو ... اون وقته که به افراط گرایی افتادیمو غافل از این که ما از اطاعت ولی فقیه مانده ایم. (436557)
 
آقابيگي
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۶:۵۶:۵۶
دوست عزيز اگر شمار از روي احساسات به احمدي ن‍ژاد راي داده باشي كه ندادي ما از روي احساسات به احمدي نژاد راي نداديم چرا كه در سال 84 درحالي كه توكلي در لابي بازي اصولگرايانه براي قاليباف (هاشمي كوچك) سر تسليم فرود آورده بود و قاليباف به چشم هاي سبز و خلباني اش اميد بسته بود و ريش هايش را براي راي جمع كردن تراشيده بود، آن گاه كه لاريجاني مدعي اصول گرايي زبونانه در فيلمش از شيرين عبادي تعريف كرد،، در زمانه اي كه معين و كروبي آشكارا بر ولايت فقيه مي تاختند به احمدي ن‍ژاد راي داديم چون به تعبير مولايمان الم عدالت انقلاب را برافراشته بود و ديديم كه در 6 سال گذشته هيچگاه از آرمانش فاصله نگرفت و تاييدات رهبري عزيز همواره و در همه حال با او بود و امثال شما و توكلي و زاكاني نديدندو از اخبار پشت پرده برايمان گفتيد و ...
سال 88 و فتنه چون هنوز زياد نگذشته و شما هم به نظر نمي رسد كه الزايمر داشته باشي لازم به يادآوري نيست ...
احمدي نژاد مطلق نيست اشتباهاتش را ديده ايم و برايش يادآور شده ايم اما خطاهاي احمدي نژاد در برابر مدعيان ولايت پذيري به صفر ميل مي كند.
ميدانيم و خواهيم ديد كه توطئه بدخواهان عليه انقلاب و نظام و رهبري در نطفه خفه خواهد شد و تو شرمنده از اينكه با احساساتت سخن گفته اي. مراقب باش تا از يك سوراخ چند بار گزيده نشوي!
آقاي الف مدعي روشنگري ببينم تاييد مي كني يا نه؟ (436647)
 
سیاووش
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۸:۴۸:۵۳
اولا که از تایید این کامنت در تعجبم. آقای آقابیگی درست گفتید اما کاش کمی مودبانه می نوشتید. تمسخر چشمهای قالیباف و غیره کار درستی نیست.
هیچکسی معصوم نیست اما نباید بی انصاف باشیم. مرحوم کردان در ستاد لاریجانی بود و با آیتم شیرینی عبادی به شدت مخالف بود می گفت ولی نتوانست آن برنامه را لغو کند.
برخلاف گفته شما خطاهای احمدی نژاد به صفر میل نمی کند. این کارها مصداق همان شیرین عبادی در تبلیغات لاریجانی بود.
معیار باید حق باشد نه افراد. شما هم شهامت داشته باشید و عیب ها را بپذیرید، از خوبی ها هم دفاع کنید.
اما افراط و تفریط خوب نیست. نباید از مرز اخلاق بخاطر احساسات عبور کنیم. (437543)
 
masoud
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۶:۵۷:۵۲
سلام در سیاست سنت بر اینست که چنانچه در تحلیلت دچار نقص و اشتباه شدی و اشتباه خود را پذیرفتی از دنیای سیاست کناره گیری میکنی چون میدانی دیگران به تحلیل سیاسی فرد اعتماد دوباره نمیکنند.اما متاسفانه این سنت در کشور ما از سوی سیاست بازان رعایت نمیشود و با هر تحلیلی که مکنند حاضر به ترک این میدان نیستند و شاید همین دور باطل است که نمیگذارد این کشور روی ارامش ببیند.کاش به همین میزان که شجاعت پذیرفتن تحلیل اشتباه را داریم حاضر به ترک ان هم باشیم (436649)
 
زهرا سبحانی
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۸:۰۱:۳۷
تو که میگی دفع افسد کردی و بخاطر اینکه موسوی رای نیاورد به احمدی نژاد رای دادی
کاش سنت بالا بود و رفتار و کردار حضرت امام را می دیدی که چه زیبا موسوی را مورد تایید قرار می داد انتخابات 88 پر از تقلب و تخلف بود. وقتی احمدی نژاد آرزادانه هتاکی می کرد و همه زحمتکشان نظام و انقلاب را از طریق صدا و سیما مورد تهاجم قرار می داد دلسوزان نظام غصه می خوردند که چه کسی او را آزاد گذاشته است تا خانواده امام و خانواده شهیدرجایی و هاشمی و فرزند شهید مطهری را به باد فحاشی بگیرد.
آقای رستگار تو هنوز هم نمی فهمی (436712)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۸:۳۸:۱۷
مبنای اداره ی جامعه علم و عقلانیت است . و نه احساسات که با تمسک به آن فردی را به عنوان مدیر ارشد آن انتخاب کرد.پوپولیسم به همین می گویند (436740)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۸:۵۳:۳۴
آن کاری را می کنیم که معتقدیم حق است؛
نهایت نوشتار به این گزاره ختم میشود. ایشان در گذر از احساسات به عقل دوباره وارد حیطه ی احساسات می شوند. اعتقاد باعث خواهد شد که شما حکم صادر کنید. ما اساسا دریچه ی تعقل را بسته ایم. (436751)
 
رضا جاهد
۱۳۹۰-۰۲-۱۰ ۱۹:۵۸:۳۸
با سلام آقای رستگار
1-تقریبا همه یاداشتهایتان در 14 ماه گذشته را خوانده ام و از اینکه خودتان را احمدینژادی میدانید تعجب میکنم. نوشته های قبلیتان شما را بیشتر در جبهه مقابل احمدینژاد نشان میدهد.
2- تعابیر توام با عصبانیت و گاها خارج از ساحت قلم شما در نوشته ای پیشینتان صدای خیلی ها را در این سایت درآورد ولی مثل اینکه شما در سایت الف جزو ویژه خواران هستید. همینجا منتظر برخودر تند و خارج از عرف شما هستم.
3- اگر حتی شما را بعنوان احمدینژادی قبول کنیم، سن و سال و تجربه شما در حدی نیست که بخواهید به این سادگی چیزی را قبول یا رد کنید. اگر گفتار شما را حرف دلتان بدانیم، باید بگویم شما علیرغم اینکه دانشجوی علوم سیاسی هستید، اصلا جریان شناس خوبی نیستید و از جریانهای موجود فقط کشور فقط چند اسم را میشناسید.
4- بدانید که اگر وجدان بیداری داشته باشید، روزی از این توبه نامه توبه خواهید کرد.
با عرض پوزش عرض میدارم که ما هم اولین رای مان را قبل از کنکور دادیم و آنموقع نفس قدسی امام عزیز بالای سرمان بود. (436807)
 
ارمبن
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۰۰:۱۷:۰۹
واقعا برابتان متاسفم که یا تمام دروغ گویی ها تخلفات و گند کاری های احمدی نژاد و اطرافیانش باز هم از او حمایت کردید.و حالا به خاطر ابن که با اقاتون قهر کرده واستون ادم بده شده و یاد بدی هاش افتادبد. این یعنی تعطیل کردن قدرت عقل (436937)
 
علي
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۲:۰۲:۴۳
ما هنوز احمدي نژاد را دوست داريم با همه تخريبها
از اون خدوم تر پيدا نميشه

اقامونم قهر نكرده اين فكر ايجاد نفاق شماست

بيخيال اين حركات شو (437265)
 
عبدالله
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۰۸:۱۸:۰۹
کمی صبر کن
اندکی بیشتر
دکتر همانی است که دلت را برد
مافیای زر و زور و تزویر در حال نقاب انداختن است
و برای همین دکتر در حال برنامه ریزی است
آقا را ببین که چه سرخ و زیبا بود و چه شاداب
و دوشنبه که پیش هم ناهار خوردند
حجم بالای حملات گواه چیست؟!
و آیا احمدی نژاد باز مظلوم می ماند؟! (437064)
 
مهزم
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۰۸:۳۶:۵۲
آقای توکلی شما که دم از ولایتمداری میزنی بعد از سخنرانی های آقا اینگونه مقالات را در سایت گذاشتن نشونه چیه؟ایکاش قدری درد دین وکشور داشتید متاسفانه شما وامثال شما آدمهایی خودخواه هستید ودر آخر میگویم ما را به خیر تو امیدی نیست شر مرسان (437073)
 
یک پشیمان از رای به موسوی
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۰۹:۵۹:۰۳
زنده باد احمدی نژاد قهرمان
مختار ایران (437149)
 
سوده
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۰:۳۰:۲۷
ما هنوز طرف دولتیم. از رهبرمون جلوترکه نمیتونیم بزنیم.ایشون با سعه صدر همیشگیشون هنوز از خدمات دولت تجلیل و حمایت می کنندوما گوش به فرمان رهبریم به محض اشاره ایشون جلوی هر منحرف از راه ولایت می ایستیم.اما هنوز اجازه نداریم رایمون رو پس بگیریم.ما هنوز طرفدار دولت دهم هستیم با همه خوبی ها و بدیهاش.تا کور بشه چشم همه دشمنایی که منتظر بهانه هستند. (437174)
 
صالح
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۰:۴۷:۱۵
ما در انتخابات 88 بین آدم بی عقل و خائن بایستی انتخاب می کردیم که مطمئنا اولی بسیار بسیتر بیشتر می ارزد. ولی ما با احمدی نژاد تا جايي بوده و هستیم که با رهبری و ملت همراه باشد وگرنه عقد اخوت نبسته ایم به قول رهبر عزیزمون ما از خط خدمت و تلاش حمایت می کنیم نه از شخص (437185)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۱:۰۰:۵۲
چرا اين جوري مي شود؟عجب ؟ايشان آقارا هم گول زد؟آقاهم در موردايشان اشتباه كرده علناا بعد از انتخابات در نماز جمعه وبعد از آن از وي حمايت كرد؟عجب (437199)
 
مهدی
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۱:۱۴:۱۳
جدا با نمک ترین رییس جمهور ایران احمدی نژاده.هر چند چندین بار حرفاش و عملش من رو به خشم آورده و از حرف هایی که زده خجالت کشیدم.اما خیلی وقتها باعث شده خحنده بر لب ما بشینه و خدایی هر روز تو دل برو تر میشه (437213)
 
علي
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۲:۰۰:۰۴
من ميخوام از اين برادر بپرسم شهيد رجايي چند وقت رئيس جمهور بود ؟؟؟؟؟؟

اگر ايشان هم مثل احمدي نژاد دو دوره رئيس جمهور بود امثال شما براي ايشان هم حرف در مياورديد ؟؟


اگر همين احمدي نژاد را شهيد مي كردن او ميشد بهترين ، اين چه رفتاريست ماداريم

مگر ما از رهبري هم جلو تريم !!!!!!

بايد در رفتارمان كه باعث شادي دشمنان ميشود جلوكيري كنيم (437261)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۱۸:۵۶:۵۵
ما چرا اینقدر دشمن داریم ؟! جامعه ی نرمال دشمن تراشی نمی کند. با عقلانیت پیش می رود (438169)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۱۹:۰۲:۵۰
احمدی جون که برگشت این نظراتو هم جمش کنید.هر نظری نوشتیم منعکس نشد اقای الف دموکرات مردم سالار!!... (438171)
 
حسین
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۲:۴۴:۵۳
کاربران محترم قضاوت را بگذاریم به کسانی که می توانند مسائل ومشکلات را تحلیل کنند . تا وقتی که ملت ما به آگاهی سیاسی نرسیدند وضع اینطوری ادامه خواهد داشت.بیشترین اسیب را قشر تحصیل کرده و آگاه می کشند . بیایید آمار بدهید که چقدر آمار تحصیل کرده بیکار داریم چقدر دو شغله و چند شغله مشاوره ای داریم - چقدر سالانه آمار طلاق داریم و چقدر چک برگشتی و هزارن ناهنجاری های اجتماعی. (437302)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۴:۱۴:۰۴
ما چه قدر احمدی نژاد ، موسوی، خاتمی ،هاشمی و... را می شناسیم؟
چه قدر اطلاعات و تحلیل های ما دقیق و همه جانبه ست وچه قدر حرف های آدم هایی که مثل ما فکر نمی کنند را به دقت گوش می دهیم؟
چه قدر تفکر و تعقل می کنیم؟
شناخت احمدی نژاد ودیگران کار سختی نبود ونیست (437374)
 
سعيد
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۴:۱۷:۳۰
آقا يكي بياد پستي به اين آقاي ا ت بده بيخيال احمدي نژاد شه (437378)
 
دایی
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۶:۱۷:۲۲
دوستان عزیزی که نوشته این جوان را ظعیف میپندارند.. بهتر است فرمایشات اخیر سردار مودب و با صفای سپاه را که در کمال متانت و زیبایی انتقاد از مخالف را نه تنها به ما بلکه به دشمنان نیز اموزش میدهند . مطالعه فرمایند . (437464)
 
مهدي
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۶:۲۴:۰۷
واقعا براي آقاي توكلي كه خودش رو اصولگرا ميدونه متاسفم كه اراجيف توي بدبخت رو تو سايتش مي زاره ، تو يك دروغگوي بزرگي كه هيچ وقت احمدي نژادي نبودي ، درود بر احمدي نژاد و مرگ بر دار و دسته شما نامردهاي به ظاهر اصولگرا (437466)
 
کورش
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۷:۰۹:۱۲
عزیز من گیرم که تو جوان بودی و خام رهبر تو که با حمایتش احمدی نژاد را به جان این ملت انداخت هم فکر می کنی اشتباه کرده اگر قبول کنی که اشتباه کرده که دیگر شایسته رهبری نیست چون رهبر حق اشتباه نداره ولی اگه اشتباه نکرده که با حرف ها و درد دل هایت تعرض دارد (437489)
 
یزدان
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۷:۴۴:۳۷
این پشیمانی نتیجه تصمیمات انی است،من احمدی نژادی نیستم ولی نه آن رای دادن احساساتی درست بود ونه این توبه بدون تعقل،ولی ما در تصمیمات خود ثابت قدمیم شما را... (437501)
 
کمیل
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۷:۴۶:۴۴
بچه حزب الهی عقده ای تر و کینه ای تر و تنگ نظر تر از این احمد توکلی و دار و دسته الف من ندیدم باباجون بسه دیگه پس کی میخواهید خفه شید . چه کرمی دارین شما (437502)
 
سیاووش
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۸:۲۲:۵۳
یادداشت یکطرفه و واقعا احساسی بود که ارزش خبر شدن نداشت.
بلاخره هر کسی یک خوبی ای دارد یک بدی ای دارد. ضعف کسی در قدرت مشخص می شود ، یا در هر موقعیت حساس.
از کجا معلوم بقیه هم یا همان آقای رضایی که برایشان احترام زیادی قائل هستم در این شرایط همین رفتار را داشتند یا نداشتند؟!
و زشت ترین قسمت این گزارش، کشیدن پای مرحوم کردان به این دعوا بود. او یک گندم خورد و آبرویش را بردید و کمتر از یکسال وفات کرد، درست نبود برای کوبیدن هر کسی زمین و زمان را بهم بدوزید تا یکی را بد جلوه بدهید.
اگر شما اشتباه کردید در انتخاب احمدی نژاد، لطفا بجای این یادداشت های بی سرو ته، دقت کنید و در انتخابات بعدی با چشمان باز رای دهید تا بعد مجبور نشوید تحلیل و تفسیر کنید و ملت را به گروه های خیالی تقسیم کرده و با هر عزل و نصبی، جام زهر بنوشید. (437524)
 
اصغر همت
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۱۹:۴۷:۱۰
کسی که ادعای ارتباط با امام زمان را دارد از ولایت فقیه تبعیت نخواهد کردو اگر این کار را بکند از روی تزویر و قدرت طلبی است . دوستان ما که در انتخابات سنگ احمد نژاد و باند مشایی را به سینه می زدند باید پاسخگوی رفتار احمدی نژاد و باند منسوب به او باشند. (437569)
 
jتوابین
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۲۰:۰۶:۱۳
مطمئن باشید که همین شما وقتی احمدی نژاد عذر خواهی کند و یا یک مصالحه ای صورت بگیرد می گویید \"
چه رئیس جمهور باشعوری و ...\"
تمام می شود و می رود
مواظب باشید از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید. (437574)
 
مهدی جلالی
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۲۱:۳۶:۱۲
اخوی در مورد شما چند حالت را می توان تصور کرد:
1- یا حمایتت از ایشان دروغ محض است که به احتمال قوی اینگونه است .
2- یا ولایتی نیستی که دقیقا خلاف فرمایش ایشان حرف می زنی و شاد شدن دشمن برایت مهم نیست . چون ایشان فرمودند: (( چیزی نگوئید که دشمن شاد شود )) پس باز هم دروغ می گویی !
3- اگر هم صادق باشی بیجا کردی که احمدی نژاد را معادل ولایت،عدالت،دین و مهدویت و مقدسات فرض کردی! و امروز با عقاید پوچ و سطحی و بر اساس حرفهای کوچه باراری تمام اعتقاداتت و فهم اندکت از ولایت هم خدشه دار شده است . اگر و امثال تو در گذشته از هاشمی ها و منتطری ها و... بت نمی ساختند و امروز مثل سگ پشیمان نمی شدند این روحیه در تو و برخی عوام الناس کج فهم بزرگ نمی شد و از احمدی نژاد و حتی رجایی هم بت نمی ساختید .
من به احمدی نژاد رای داده ام و هنوز هم بر عهد خود با ایشان باقی هستم و در مسایلی که رهبر عزیزم مرا نهی صریح می کنند اجتناب می نمایم .
برای من احمدی نژاد یک رییس جمهور است نه ولی فقیه .
بنده او را فرد دوم ساختار سیاسی مملکت می دانم ، نه حتی فرد دوم ساختار اعتقادی امت اسلام !
او نیز بری از خطا نیست و بی نیاز از دعا ، مشورت و حمایت هم نیست . برای عاقبتش شبانه روز و در هر نماز دعا می کنم و تا آنجا که بتوانم صدای ارشادی خیرخواهان فهیم را به گوشش خواهم رساند .
والعاقبت للمتقین (437594)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۲۲:۲۸:۲۸
بنام خدا
الان ساعت 10:22 دقیقه است. جلسه هیات دولت عصر تشکیل شد. خبرهای این جلسه از صدا وسیما پخش شدو......
یک سئوال:
اگر آقای توکلی آدم صادقی بود نمیبایست خبر حضور آقای احمدی نژاد را در جلسه هیات دولت و سخنان بسیار مهمش را روی سایت میگذاشت.
مگر مثلا شما و .....نگران پایبندی ایشان به ولایت فقیه نبودید؟
شما نگران خودتان هستید یا ولایت فقیه؟
خدایا دل مولایمان (عج) و نایب عزیزش را شاد فرما.
خدایا ما را تا زمانی زنده بدار که قلبمان چراگاه شیطان نشود. (437609)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۲۲:۵۳:۳۱
بسم الله الرحمن الرحیم آقای رستگار شما اگر به احمدی نژاد رای داده باشید به گفته خودتان رای شما به ایشان بر اساس دفع اقسد به فاسد بوده که این به گفته خودتان یک ملاک فاسد و ماکیاولیستی است و الان هم ممکن است بر اساس ملاکهای فاسد و ماکیاولیستی ادعای رای به احمدی نژاد کرده باشید تا بتوانید بهتر ایشان را له کنید (437620)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۱ ۲۳:۱۱:۴۰
ما مشارکت کردیم ولی حرف منطقی ما را نیاوردید اما حرفهای مفت برخی را آورده اید (437630)
 
مسلمان ايراني
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۰۰:۰۱:۱۲
عرض سلام و مخالفت دارم
چه خبر از آقاي ت و ك ل ي؟
جلسه هيأت دولت برگزار شد. احمدي نژاد هم حرف زد. سايت الف هيچ خبري از اون نذاشته. فردا آقاي ت و ك ل ي در مجلس با حرفهاي احمدي نژاد در جلسه امروز دولت مخالفت ميكنه. اگر نكنه ت و ك ل ي نيست. ميگين نه صبر كنين تا فردا. هميشه مخالف باشيد. خداحافظ (437643)
 
محمد حاشر یزدانی
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۰۰:۰۹:۳۶
با سلام
دوست عزیز جناب رستگار
شما حق دارید هروقت که دوست دارید توبه کنید و هروقت که دوست دارید اشتباه کنید و باز هم توبه کنید.
اما خیلی ها هم میتوانند توبه نکنند چون اشتباهی نکرده اند و خیلی ها هم از این که چرا به احمدی رای ندادند توبه کنند.
دسته جات گوناگونی وجود دارد.
اما در نوشتن می بایست کمی انصاف را رعایت کنید.
در مورد کلیت نوشته شما که نشان از تنفر شدیدتان از دولت که نمی دانم ناشی از چه طرز فکری است ندارم اما در جمله ای فرموده اید \" اگر از این نوشته دشمنان ما شاد میشوند به جهنم!!\"
این جمله دقیقا مقابله با نظر قاطع و راسخ ولی امر مسلمین جهان است.
شما نظر رهبری را مورد تعرض قرار داده اید و به سخره گرفته اید و یا از روی سهو این حرف را زده اید.
بی شک اگر این سخن را کس دیگری گفته بود سایت الف آن را تیتر اول خود میکرد و فریاد مرگ بر ضد ولایت فقیه سر میداد!
دوستان الفی از سانسور نظر در صورت صلاحدید خودداری فرمایند (437644)
 
احمد
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۰۰:۳۴:۲۶
کور شد آن که نتواند دوستی احمدی نژاد با رهبری را ببیند در ضمن خیلی خندیدم صفات خود را در زیر نوشتید( - نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی شوند.
- با حروف فینگیلیش ننویسید و از کاربرد بیش از یک علامت تعجب یا سوال بپرهیزید.) (437654)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۰۸:۱۵:۳۷
احمدی نژاد در یک حرکت غافلگیرانه همه شما را مات خواهد کردو.. (437705)
 
شهروند
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۱۳:۴۷:۲۷
دوست عزیز خوشحالم از اینکه فکر می کنی به اشباهت پی بردی
اما یه چیزی هست که ما انسانها رو باز هم به اشتباه می ندازه و اون اینه که فکر می کنیم این بزرگترین و آخرین اشتباه بوده.
امیدوارم در قضاوت ها و تصمیم گری های بعدیت از توی قاب محدود کننده ای که برای خودت ساختی بیرون بیایی. شاید بشه انسانها رو فراتر از دین و مذهب و زبان و ... ببینی. فقط به عنوان یه انسان!
موفق باشی. (437937)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۱۶:۲۹:۲۴
در خوشبينانه ترين حالت اقاي توكلي بايد راي سفيد انداخته باشند / اين جناب رستگار فكر نكنم متوجه شده باشه كه نظام داشت دست چه كسايي مي افتاد كه در ان روزهاي سرنوشت ساز راي به احمدي نژاد داديم و از بر اندازي نظام جلوگيري كرديم / ضمنا وقتي بر مبناي اعتقادات خودتون مطلب مينويسيد از كلمه ما به جاي من استفاده نكنيد و در جملات و تيترهاتون كلمات را جمع نبنديد اين هم يك نوع حق الناس است كه توهم كني از طرف يك جمع نماينده شده اي كه توبه ات را به عموم اطلاع دهي (438063)
 
حمیدرضا
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۱۹:۱۲:۲۰
بیخیال بابا.من فقط همینو میگم که عید امسال با خانواده رفتیم کشور ارمنستان و دیدم که اونجا که هیچی از خودشون ندارن، ولی بنزین سوپر هر 60 لیتر رو به قیمت 20000 تومان میفروختن.حالا هی بگین هدفمندی و از اینجور حرفا...که البته دست محمود درد نکنه! (438179)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۲۰:۰۶:۴۲
تعصب چشم بسیاری را کور کرده است .عقل از این دیار رخت بربسته است (438215)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۲ ۲۰:۲۱:۵۸
هنوز فرصت داری تا از احساسات عبور کنی و با عقل عمل کنی .این احساسات چه ها که بر سر این مردم نیاورده است .چه سو استفاده ها که از آن نشده است .تا به کی اسیر احساسات خواهیم بود؟
مگر اینجا صحنه ی دل دادن و قلوه گرفتن است که انتخابت از روی عشق می شود؟آگاهی کجا رفته ؟
عقلانیت به کدام بیابان برهوت کوچ کرده ؟
کشور را باید با علم آکادمیک اداره کرد نه با ... (438217)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۳ ۰۸:۵۳:۴۴
ما به احمدی نژاد رای دادم چون یک انسان واقعی است چون عدالت علی در وجودش است چون واقع بین است چون اولین رئیس جمهوری است که به دشمنان ایران باج نداده و تا آخرین نفس ما جوانان در پشت سر آن دلاور صف آرائی می کنیم تا به محض دستورشان به سرنگونی مخالفینان انقلاب و ایشان بپردازیم. درود بر شیر مرد پاک دامن ایران دکتر احمدی نژاد. (438417)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۳ ۱۰:۵۴:۰۵
ای بابا ، توبه چه فایده ای داره. صندوق ذخیره ارزی صفر.
رشد اقتصادی صفر
تورم وحشتناک
قیمت گوشتو نان و غیره که معلومه
بیکاری بالای 40 درصد
فساد و فحشا فراوان
آینده سیاه
حالا هی بزن تو سرت که غلط کردم به احمدی نژاد رای دادم
فایده اش چیه (438563)
 
رامین
۱۳۹۰-۰۲-۱۳ ۱۴:۰۳:۲۹
آقای عزیز ما هم قربانی صداقت و زود باوری شما شدیم.
شتابزده و از روی احساسات حرف زدن به جای نمیرسه.
معلومه شما هنوز هم همونطوری هستین و باز هم قصه تکراری ساده دلی و زود باوری... (438794)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۳ ۱۵:۵۶:۲۲
الفی ها :
از اینکه حداقل محلی را برای مباحثه و تخلیه ی روانی مردم باز کرده اید ممنونم (438913)
 
۱۳۹۰-۰۲-۱۳ ۱۹:۲۳:۴۲
آقای رستگاربه نظرشمااین شعارآقای احمدی نژاددرانتخابات دهم 1>3کمی آشنا نبودشماگویاعلوم سیاسی خوانده اید (439062)
 
نیکو
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۶:۴۱:۲۷
بدون شناخت در زندگی هیچ حرکتی انجام ندهیم زیرا غفلت موجب پشیمانی است (2718239) (alef-10)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.