نظر منتشر شده
۱۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 455131
قيام اردوغان جهان گشا
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۶


مارگارت تاچر طي نطقي تاريخي در سال ١٩٨٨، طرح اتحاد كشورهاي مستقل با هويت ملي را بعنوان بديل طراحي هاي آرمانگرايانه اتحاديه اروپا پيشنهاد داد و گفت: «اروپا قوی تر خواهد بود اگر که بریتانیا بريتانيايي باشد، فرانسه فرانسوي و اسپانیا اسپانيايي و هر ملت آداب و سنن و هویت مخصوص خودشان را داشته باشند. احمقانه است اگر سعی کنیم آنها را با شخصیت استانداردي از اروپا سازگار کنیم.»

بانوي آهنين سدي در برابر يكپارچگي اروپا تحت حاكميت بروكسل بود ولي مخالفان سرسختي نيز داشت. او در حالي از نخست وزيري كنار رفت كه طراحان اتحاديه اروپاي رويايي گرم كار خويش بودند. سران اروپايي از جمله فرانسوا ميتران رييس جمهور وقت فرانسه كه معتقد بود «ناسيوناليسم همان جنگ است» و اروپا نيازمند دوري گزيدن از ملي گرايي است، پشتيبان اتحاديه اروپاي فراملي و سياست "جامعه چند فرهنگي" كشورهاي عضو شدند.

اين روياپردازي هاي پر هياهو (كه آرمانهاي آن حتي در ادبيات برخي فعالين قومگراي جامعه ايران نفوذ كرده و رويت مي شود) به سرانجام مقصود نرسيد، سياست كشورهاي مدعي جوامع چند فرهنگي در برابر نمود فرهنگ مهاجرين غير اروپايي صبوري از كف داد و به بن بست رسيد تا در سال ٢٠١٠ آنجلا مركل و ديويد كامرون اعلام كنند كه روياي جامعه چند فرهنگي ناكام و شكست خورده است!

اگر چه صداهاي ضعيفي همچنان به گوش مي رسد اما چندي است غالب سياستمداران كشورهاي اروپايي صراحتا از لزوم ادغام مهاجران و همسان سازي ايشان با ملت ميزبان مي گويند. سيل پناهجويان پس از بحران سوريه و ليبي صحنه نمايش اروپايي هاي مداراگر را به هم ريخت، احزاب ملي گراي افراطي تقويت شده و پا را فراتر نهادند و اكنون بيش از همسان سازي زبان و تعاملات اجتماعي، بي پرده از تعارض دين اسلام با زندگي اروپايي داد سخن مي زنند و در هر فرصتي يادآوري مي كنند كه اروپا مسيحي است!

جالب اينكه اظهار نظر رجب طيب اردوغان در سال ٢٠١٠ جنجال ساز شد وقتي اروپا را به اسلام هراسي متهم كرد و گفت ورود تركيه مسلمان به «كلوب مسيحي اروپا» براي مدعيان آزادي عقيدتي و سكولار مسلكي غير قابل هضم است!

تركيه متاثر از چالش هاي قومي و ناآرامي مرزي خود نيازمند ارائه تعريف كارامدي از هويت ملي است تا شكاف هاي دروني جامعه خود را ترميم كرده و يكپارچگي ملي را احيا كند.

در تركيه از يك سو خوانشي از پان تركيسم اعتبار دارد و سخت مشغول اتحاديه سازي ميان ترك زبانان سراسر جهان از شرق تا غرب هستند. ( پدر خواندگي ٣٠٠ ميليون ترك در ١٢٠ كشور!) از سويي ديگر رد پاي وسوسه اسلامگرايي نو عثماني در سياستهاي داخلي و همچنين منطقه اي دولت تركيه رصد مي شود. (بازنمايي رفتارهاي نمادين سلاطين عثماني)

همچنين از يك زاويه كلي نگرانه، تركيه سرگردان ميان اروپايي بودن يا آسيايي ماندن است. موقعيت بلاتكليفي و آشفتگي تركيه در تنظيم روابط امنيتي نظامي طي همكاري با ناتو، روسيه و كشورهاي منطقه نيز وجود دارد و همين چند پرونده قطور گشوده مانده كافيند تا تركيه كشوري درگير در بزنگاه تاريخي خود ارزيابي شود. توليد هر تركيب و معجوني از مشخصات و گزينه ها ممكن مي باشد و لذا پيش بيني آينده تركيه و تشخيص جهت رفتاريش محال شده است.  

اخيرا تنش سياسي تركيه با اروپا و لفاظي هاي بي سابقه توجهات را جلب كرده است اما پيش از هر چيز نبايد از نظر دور داشت كه اردوغان طي چانه زني براي الحاق به اتحاديه اروپا همواره به همه جمعيت ترك زبانان ساكن اروپا (فراتر از تركيه تباران) اشاره داشته و جمعيت قابل توجه ترك زبانان اروپا را (مهاجر يا بومي) نماينده فرهنگي تركيه بر مي شمارد. علاوه بر اين با واكنش تدافعي در برابر محكوميت كشتار ارامنه در دوران امپراتوري عثماني، به نوعي مسئوليت عملكرد عثماني را متوجه تركيه كنوني دانسته و عظمت گذشته مرد بيمار اروپا را ميراث پر افتخار ملت خود بر مي شمرد.

البته ابزار دست اردوغان در تنش سياسي جاري تاكنون محدود به تركهاي واجد شرايط شركت در رفراندوم قانون اساسي شده است كه حتما زير تابعيت تركيه اند و دولت اردوغان زيركانه با پوشش كمپين تبليغات آري به اصلاحات قانون اساسي، سازماندهي آنها را توجيه مي كند!

اما متشكل كردن مهاجرين با هر توجيهي كه باشد، قيام عليه سياست توافقي دول اروپايي براي ادغام و همسان سازي مهاجرين محسوب مي شود و همين تزاحم سبب واكنش تند دولتمردان اروپايي عليه اردوغان شده است. دول اروپايي دقيقا متوجه اند كه پذيرفتن هويت مهاجرين ترك زمينه ساز تحميل تشكلات هويتي ديگر مهاجرين نيز مي باشد و ابتكار مشترك اروپايي در برابر تهديدات كثرت مهاجرين را بي اثر مي كند، مگر آنكه مقامات اروپايي در تبليغات خود عليه تركيه تجديد نظر كنند و تركيه را نيز اروپايي و خودي برشمرند!

اردوغان بازي بلند پروازانه اي را پيش گرفته و متكي بر نهاد سازي در ميان جماعت ترك زبانان و پرچمداري مقابله با اسلام هراسي، ابزارهاي كارامدي براي فشار بر سياست هاي تدافعي و امنيتي اروپاي بحران زده دارد.

خنثي كردن اراده تاثير گذاري اروپا در مخالفت محسوس با تغييرات قانون اساسي يك دستاورد فوري براي اردوغان است ليك پس از آن هم اروپا بايد فكري به حال خود كند كه اين رشته سر دراز دارد...

باور كنيم كه اردوغان علاوه بر فعالسازي تمايلات اسلام دوستي و ترك زباني، با در دست داشتن برگه هاي متعدد ديگر از جمله كنترل "پناهجويان اروپا دوست"، حريف دست و پا بسته اي در برابر اروپاييان نيست.

هر چند سطح تنش لفظي تا هشدار آغاز جنگ صليبي نيز رسيده اما زدن برچسب «فاشيست» به دول اروپايي مقاوم در برابر تحميلات دولت تركيه كاملا در چارچوب نهضت اردوغان مي گنجد و «بيگانه هراسي» را بي پرده ترجمه مي كند.

او بارها گفته كه در صدد رسوا كردن مدعيان دروغگوست!


 
 
کلمات کلیدی : ميرزا سعدين داورپناه
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۲۸ ۱۲:۱۷:۰۱
این سخنان مال میجر بود نه تاچر (4209090) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۱۲:۲۱:۲۱
در این تحلیل زیبا البته مقداری ناهماهنگی و تناقض دیده می شود
1- ابتدا ادعا می شود که سیاستهای چند فرهنگی «مولتی کالچرانیسم» نقطه ی مقابل «ملی گرایی» است با شکست روبرو شده -کاملا درست -
اما در همان حال ادعا شده که چند فرهنگی توسط قومیت گراهای داخلی دنبال شده!! این قابل درک نیست چون قومیت گرایی با ملی گرایی بیشتر سازگاری داره
2- ادعا شده به دلیل هضم نشدن و نمود فرهنگ مهاجرین در کشورهای میزبان، سیاست جامعه ی چند فرهنگی با شکست روبرو شده - که درسته- ولی بلافاصله ادعا شده است که لذا امروزه سران این کشورها دنبال ادغام فرهنگ مهاجرین در کشورها میزبان هستند
با این توصیف یا نویسنده نمی داند که سیاست چند فرهنگی مولتی کالچرالیسم چیست یا بنده....!
چون در هر پاراگراف بلافاصله برعکس تحلیل بالایی تحلیل متضاد می شود....
خوبه اگر مقاله ی کمی پیچیده بنویسیم صاحبان سایتها به دلیل ضعف اطلاعات اونو سریع انتشار می دهند... (4212438) (alef-13)
 
Russian Federation
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۱۵:۱۲:۳۸
آقای نویسنده. شما خواب زیاد می بینی؟ اردوغان دو ماه دیگه می ره برای اروپاییها ساز هم می زنه.اونقدر اروپا برای ترکیه مهمه که اگر فقط قهر بکنند هرچی سرمایه در ترکیه است بر میگرده و ترکیه در حد کشور آلبانی و یا رومانی بدبخت میشه. یک دو میلیون گردشگر روسیه نرفتند پارسال ، اصلا اشک مردم ترکیه در آمده بود. ترکیه نه صنعتیه و نه اقتصاد نفتی داره و هیچ جذابیت جدی ای نداره. نیروی کار ارزان هم مثل چین و هند نداره. خلاصه حرافی کاری نداره. مهم ارز در آوردنه که ترکیه قابلیتش را نداره. (4212653) (alef-13)
 
داورپناه
Germany
۱۳۹۶-۰۱-۰۵ ۰۴:۱۶:۲۰
به نظر می رسد شما با برابر نهاد واژه ادغام برای انتگراسیون موافق نیستید. خوانش غالب از انتگراسیون در اروپای کنونی همسان سازی مهاجرین با فرهنگ اروپایی شده است.
اکنون تطبیق یا همسان سازی انکار هویت مهاجر فهمیده میشود و انتقاد به این خوانش محبوب توده اروپایی خود موضوع پر دامنه ایست.
فرهنگ اروپایی فارغ از چند فرهنگی تعریف خود را یافته، مرجوع به توصیفی که تاچر از ان دارد و برای رسیدن به مختصات این تقابل در ابتدای یادداشت مقدمه چینی کافی نقل شده (4216630) (alef-11)
 
Anonymous Proxy
۱۳۹۵-۱۲-۲۸ ۱۳:۲۷:۵۱
اردوغان و تركيه با منطق خود اروپا و غرب انها را وادار به عقب نشيني ميكند نه با تهديد (4209235) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۰۷:۲۸:۱۴
اردوغان از هیاهوی که براه انداخته برای به تصویب رساند قانون اساسی است و بعد از رفراندم تمام این هیاهوها میخوابد. (4212215) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۱۰:۵۹:۴۶
رجب دون کیشوت می تازد (4212355) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۱۱:۲۱:۲۳
اردوغان: توهم حبابی قدرت! (4212384) (alef-11)
 
United States
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۱۱:۴۹:۱۴
اردوغان تا چند سال دیگه تاجگذاری خواهد کرد و تاسیس امپراتوری عثمانی جدید را اعلام خواهد کرد. (4212401) (alef-11)
 
مهرداد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۱۵:۵۶:۳۷
طولی نمیکشد ترکیه مشابه سوریه میشود (4212699) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۱-۰۱ ۱۳:۵۲:۰۷
اردوغان تا یک مقطع پیش میره بعد حذف میشه.و فردی بسیار تندرو تر خواهد آمد (4212532) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته