توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 200548
«جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می‌رود»
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۰۷
مدیرکل بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی کشور گفت: در طول سال ۷۵ – ۹۲ متوسط سن جمعیت ایران نزدیک به ۱۰سال اضافه شده است.

به گزارش ایسنا از آذربایجان غربی، ایروانی منش، افزود: در سال ۱۹۰۰ میانگین سن افراد نزدیک به ۴۸ سال بوده که در حال حاضر در جهان به ۷۸ سال رسیده است. مدیر کل بهداشت و درمان کمیته امداد امام‌خمینی(ره) اظهار کرد: یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر سالمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند این آمار نشانگر آن است که ۳۸ تا ۴۰ درصد جمعیت مددکاران که مستمری دریافت می کنند سالمندان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه ۸ درصد جمعیت کشور سالمندان را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود و نباید به جای سالمندان نیازها و مطالبات آنها را تشخیص دهیم بلکه باید مسیر سیاست‌گزاری بر اساس نیازمندی و مطالبات خود سالمندان باشد. ایروانی‌منش با اشاره به اینکه ۲۵ درصد جمعیت سالمندان کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند، تصریح کرد: ۶۰ درصد سالمندان تحت پوشش امداد امام خمینی به صورت تنها زندگی می کنند و باید به این قبیل افراد توجه بیشتری کرد.

مدیرکل بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی کشور با اشاره به اینکه باید به عنصر اصلی جامعه یعنی خانواده توجه کرد افزود: امروز کشور ما با انفکاک نسلی رو به روست، خانواده گستردگی خود را از دست داده و به هسته های کوچک تبدیل شده، یک سری اتفاقات و دگرگونی ها در جریان زندگی رخ داده که نگرش ها و افکار جوانان را تغییرداده است؛ بحث احترام و عطوفت ها بین افراد خانواده کم رنگ تر شده که باید خانواده ها از لحاظ ارتباط نسلی قوی تر شده و توجه بیشتری بر بحث تربیت داشته باشند.
 
کلمات کلیدی : جمعیت+سالمندی