توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 223615
ملت سهام دارانقلاب هستند
بخش تعاملی الف - اعظم فعله گری
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۶
انقلاب اسلامی ایران با داشتن عظمت و پهناوری به وسعت تاریخ در مقایسه با سایر انقلاب های بزرگ تاریخ حالت استثنایی دارد. با توجه به این نکته که در تاریخ بشراین آخرین انقلاب بزرگی بود که به وقوع پیوسته واز یک ائتلاف مردمی با شرکت همه ی طبقات جامعه ی شهری و حتی روستایی شکل گرفته و به همین دلیل از توان و قدرت سترگی برخوردار بوده و گام های بسیار بزرگی در مسیر موفقیت برداشته است.

در واقع ماهیت دولت ایران وگره خوردن دولت با شاه و خانواده پادشاهی باعث شد در اوج انقلاب دولت و سلطنت به طور مساوات مورد حمله و اماج خشم انقلابیون قرار گیرند و کل نظام در هم بریزد. تقربا تمامی پژوهشگران انقلاب اسلامی ایران اعم از داخلی و خارجی مردمی بودن انقلاب را مورد تاکید قرار داده وهمواره اذعان داشته اند که تقریبا در تمامی جنبش های تاریخ معاصر ایران طبقه ای خاص که همان اکثریت جامعه بوده شرکت داشته اند. داشتن نقش فعال در وقوع انقلاب از کارگران ،محرومان شهری، دانشجویان وروحانیون، طبقه های متوسط بازار و صاحبان مشاغل رده های بالا و روستائیانی که از فقر و محرومیتی دیرپا رنج می بردند. قابل تامل است.

انقلاب با تظاهرات عظیم وگسترده مردم علیه حکومت همراه بود. تظاهراتی که بزرگترین جمعیت تاریخ بشری را به خیابان ها آورد. واعتصاب های عمومی سیاسی ای را که شاید بتوان آن ها راموفق ترین نوع خود در تاریخ جنبش مردمی به حساب آورد را رقم زد. مشارکت بسیار گسترده ی تمامی توده ها از آن رو پیروزی انقلاب را تضمین کردکه مردم با انضباط خاصی از شگردهای غیر خشن و عدم توسل به زور استفاده می کردند، هر چندسرکوب خشن توسط رژیم شاه باعث کشته شدن ده تا دوازده هزار نفر از دی ماه ۱۳۵۶تابهمن۱۳۵۷گردید. در این بین نقش حمایتی کشاورزان و عشایر را نمی توان نادیده گرفت حتی زنان واقلیت های قومی مذهبی نیز به صورت مداوم و یکدست در تظاهرات علیه رژیم وقت شرکت می کردند.

مردم فهیم وانقلابی کردستان هم زمان باسایر مناطق کشور به صف مبارزه علیه رژیم استبدادی و دست نشانده آمریکا پیوسته و در خرداد ماه سال ۱۳۵۷تظاهرات گسترده ای را آغاز کردند که در پی آن عده ای از مردم توسط ساواک دستگیر وروانه زندان شدند. ولی وقوع این حوادث تاثیری در عزم و اراده مردم غیور کرد نمی توانست داشته باشد و آنان را برای رسیدن به هدف والای خود که همانا ازادی و سربلندی ایران بود تقویت می کرد. در نهایت با اراده ی اهنین مردم کردستان در ۲۲بهمن سال ۱۳۵۷که انقلاب به ثمر رسید تمامی مراکزنظامی، شهربانی ها، ژاندارمری ها و بقیه ی مکان های دولتی را به تصرف خود درآوردند. مردم سرافراز کرد در پیروزی و تداوم انقلاب و برای رسیدن به آرمان ها و ارزش های مقدس آن از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند و در کنار رهبرو بنیان گذار کبیر انقلاب همواره این تحولات عظیم را ستوده اند.

بی شک میتوان گفت سرآغاز طلوع دوباره اسلام در ایران با شروع انقلاب است وخاستگاه ارزش های انسانی و معنوی و مقطع رهایی مردمی مبارز و آزادی خواه می باشد. زمانی که آرمان های ملتی مقدس باشد هیچ قدرتی را یارای مبارزه با آن نیست ارتش منزوی و امتحان پس نداده ی رژیم شاه هم به تنهایی نتوانست با امواج پرتوان انقلاب که علیه ظلم به پا خواسته بود کاری کند رژیم از درون تهی و دچاربحران عمیق سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بود و پایگاه قدرتمند اجتماعی نداشت و نمی توانست در برابر ملت کاری کند. انقلاب ایران ثابت کرد که هر زمان ملت اراده کند حتی قدرت های غربی که چندین دهه کانون نفوذ شان در کشور مستدام بوده نیز توانای یاری حکومت دست نشانده ی خود و مهار رویدادهای در حال وقوع را ندارند.

انقلاب عمدتا تحولی بنیادی در سیاست، اقتصاد، طبقات و ایدئولوژی جامعه به وجود می آورد که غالبا خشونت آمیز است. در بررسی علل وعوامل وقوع انقلاب از دیدگاه ارسطو این نکات قابل بیان است: هرچند ذات انقلاب خشونت آمیز است و نظم اجتماع را بر هم میزند و به همین دلیل است که وی سعی دارد که ملت ها را تا جایی که امکان دارد از انقلاب بر حذر دارد. چرا که انقلاب را باعث تلف شدن نیروها می داند. ارسطو علت عمده ی انقلاب را برابری و نابراری می داند در جوامع افرادی که به لحاظی با دیگران نابرابرند تلاش و خواسته ی خود را در جهت رسیدن به برابری قرار می دهند و آن ها که در سطح بالاتری هستند سعی دارند تا در تمامی زمینه ها از این برتری برخوردار باشند.

چنین احساسی از نظر ارسطو موجبات انقلاب را فراهم می آورد. در مورد انگیزه دست یافتن به برابری به اعتقاد ارسطو شان و شرافت و در برابر آن احساس ترس از شکست و تحقیر شدن انگیزه هایی هستند که باعث نابرابری می شوند. ارسطو اولین انگیزه ی وقوع انقلاب را نفع طلبی می داند منظور ارسطو از نفع طلبی آن بوده که چنین حکومت هایی نفع خود را در اولویت قرار داده و منافع مردم را نادیده گرفته اند که این عمل با ایجاد اعتدال در جامعه منافات دارد. در وهله ی بعدی افتخار جویی و تحقیر مردم توسط حکومت که در این موارد سردمداران از قدرت سیاسی در کمال لجام گسیختگی استفاده کرده و مردم را آزرده خاطرمی کنند. ارسطو ایجاد رعب و وحشت وعشق به برتری را از عوامل بعدی انقلاب می داند. در این مورد گروه حکمران خود را بی نیاز از مردم دانسته و کارهای خلاف شان مردم وحکومت را خوب جلوه داده و خود را مظلوم معرفی می کنند.

اما آن زمان که حکومت توسط مردم به استهزا گرفته شد نشان دهنده ی تحقیر دولت توسط ملت است که نمونه آن در انقلاب فرانسه و انقلاب ایران قابل ذکر است. نکته مهم در انقلاب ایران این است که جمعیت ناراضیان ضد حکومت بسیار چشمگیر تر از سایر انقلاب های دنیا بوده و ابراز تنفر نسبت به شیوه حکومت در سرتاسر کشور وجود داشت. هر چند توان اقتصادی بالا یکی از مولفه های بسیار موثر درپیش گیری از انقلاب است اما نتوانست کاری برای حاکمیت رو به سقوط رژیم پهلوی انجام دهد. ملت مسلمان ایران با کوله باری از تجربیات گران بها که از نهضت ها و قیام های خود از جنبش تنباکو تا نهضت ملی شدن صنعت نفت اندوخته بود توانست از ابتدای دهه ۱۳۴۰وارد بزرگترین آزمون خود شود و این بار نهضتی کاملا اسلامی را که در آن جریان های روشنفکری، ملی گرایی وچپ گرایی رنگ باخته بودند، تجربه کند ملت بزرگ ایران طعم شیرین طبعیت و پیروی از رهبری کاریزماتیک را که خالصانه در پی عزت و سرافرازی مردم و کوتاه کردن دست بیگانگان و چپاولگران بود در جریان جنبش تنباکو ومرحله اول انقلاب در حافظه خود داشت، از این رو این بار به نهضتی روی آورد که ایدئو لوژی آن کاملابرگرفته از مکتب نورانی اسلام واهداف وجهت گیری های آن احیا و اجرای احکام اسلام است.

هر چند به نظر تحلیل گران و نظریه پردازان مسائل سیاسی تحقق چنین انقلابی با مایه های مذهبی محال به نظر می رسید اما وقوع انقلاب درایران غافل گیرکننده وبهت آور بود وسردمداران غرب راتامدت ها سرگردان کرده بود. مهم ترین نکته در مورد انقلاب اسلامی ایران این است که اسلامیت تنها رنگ انقلاب بوده و هست به گونه ای که در برابرآن، همه ی احزاب و تشکل های سیاسی رنگ باختند نقش برجسته و قاطع امام خمینی ره و همچنین داشتن روحیه ی شهادت طلبی و فداکاری در راه اعتقادات و آرمان ها در وجود ملت ایران تاثیر بسیار آشکاری در پیروزی انقلاب و تحولات بعداز آن برجای گذاشت و باعث ثبات سیاسی بیشتری شد. به حق که رهبر انقلاب نیز مانند خود انقلاب بسیار ممتاز و استثنایی بودند در روش امام خمینی (ره) این ویژگی وجود داشت که افرادی را به حضور می پذیرفت که از وابستگی حزبی به دور بودند.

حتی ایشان در مناسبت های مختلف مدام این نکته را گوشزد می کردند که این انقلاب به هیچ حزب وگروهی بدهکار نیست. انقلاب مردمی ایران در تمامی مراحل و مبارزات تا هنگام پیروزی و حتی بعد از پیروزی تا به امروز، بعد از اتکا به قدرت الهی، به تنها سلاحی که مسلح بوده و توانسته در برابر تمامی توطئه ها و خیانت ها ایستادگی کند پشتیبانی وسیع ملت بوده است. جامعه شناسان سیاسی تحقق اراده عمومی که در آن اکثریت قریب به اتفاق مردم یک دل و یک زبان، یک ایده و یک آرمان را خواستار باشند غیرممکن وجزء محالات می انگاشتند اما به قول کلربربر و پیربلانشه برای اولین بار اراده ی عمومی در انقلاب اسلامی ایران تحقق یافت.
 
کلمات کلیدی : اعظم فعله گری