توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 428168
تخلفات مالی در دخل و خرج‌های فدراسیون فوتبال
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۴۴
بررسی دخل و خرج‌های فدراسیون فوتبال تا پایان تیر 93 نشان می‌دهد که این فدراسیون هم در درآمدها و هم در هزینه‌ها با ابهامات فراوانی روبروست. از مجموع 11 حساب بانکی رسمی و 3 حساب بنام اشخاص حقیقی تبادلات مالی متنوعی صورت می‌گیرد که برخی از هزینه‌ها ابهامات قابل توجهی دارد.

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارشات مربوط به تخلفات و فسادهای رخ داده در مجموعه فدراسیون فوتبال این بار با بررسی وضعیت دخل و خرح این فدراسیون تا پایان تیرماه ۹۳ و در دوران مدیریت علی کفاشیان، موارد متعددی از موضوعات پرابهام و قابل توجه در ریز هزینه‌کردهای این فدراسیون قابل مشاهده است.

فدراسیون فوتبال به عنوان متولی امور فوتبالی در کشور در طی سال‌های اخیر همواره با اتهام‌های مختلفی در موضوع فساد در فوتبال روبه‌رو بوده اما کمتر این موارد به صدور رای قطعی منجر شده است.

اخیرا نیز کمیته‌ای از سوی نهادهای نظارتی برای رصد و پیگیری مسائل مرتبط با فساد در حوزه‌های مختلف فوتبال تشکیل شده است.

بر اساس گزارشی که از سوی حسابرس‌ها تا تیرماه ۹۳ تهیه شده موارد مختلفی از نقض مقررات اداری و بعضا تخلفات سیستماتیک و فساد دیده می‌شود که در زیر به پاره‌ای از این موارد اشاره می‌شود:

۱) مانده حساب‌های بانک‌های فدراسیون منتهی به ۳۱ / ۴ / ۹۳ به شرح ذیل است. با توجه به بند ۴ ماده ۷۱ اساسنامه فدراسیون، ایجاد حساب‌های بانکی به تعداد مورد نیاز ایرادی ندارد.

ریز حساب‌های فدراسیون فوتبال با مبالغ موجودی:

۱- حساب در بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی به شماره ***۲۰۹۲۵ ------- مانده حساب: ۱.۳۴۵.۵۳۵.۲۳۱ ریال

۲- ملت، ملاصدرا ***۵۴۸   ------- مانده حساب: ۶۲.۲۳۶.۱۷۰ ریال

۳- ملی، کالج  **۳۷ ------- مانده حساب: ۰ ریال

۴- بنیاد،****۰۶۱۰ ------- مانده حساب: ۹۸۵۰۰ ریال

۵- ملی، کالج ارزی ***۶۰۰ ------- مانده حساب: ۶۹.۲۲۸.۲۰۴ ریال

۶- ملی، شیخ بهایی ****۰۱۰۶۳۱۵۷۱ ------- مانده حساب: ۰ ریال

۷- تجارت، طالقانی ارزی ****۱۷۳۶۷ ------- مانده حساب: ۶۷.۸۱۳.۷۱۳ ریال

۸- ملت، ملاصدرا ***۱۷۸۱۵ ------- ماند حساب: ۰ ریال

۹- ملی، شیخ بهایی: *****۰۱۰۶۰۶۸۰۰ ------- مانده حساب: ۱۳.۵۹۱.۰۸۵.۷۷۷ ریال

۱۰- ملت، مستقل مرکزی ***۸۲۶ ------- مانده حساب: ۸۹۹.۳۶۱.۵۳۰ ریال

۱۱- ملت، ملاصدرا ****۴۵۲۳ ------- مانده حساب: ۲.۱۶۵.۶۵۳.۷۷۰ ریال

-------------------------------------- جمع کل: ۱۸.۲۰۱.۰۱۲.۹۸۹۵ ریال

۲) مانده حساب صندوق فدراسیون مبلغ ۷۶.۷۷۷.۳۶۸ ریال و فاقد گردش می‌باشد. حساب مذکور از سال ۸۷ در سر فصل موجودی نقد و بانک به سال‌های مالی بعد منتقل گردیده که این موضوع بر خلاف رویه حسابداری می‌باشد. ضمنا با توجه به بند ب دستورالعمل پرداخت موضوع مواد ۳۵، ۳۴ و ۳۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون صندوق ایجاد شده فاقد مجوز است.

۳) تعداد ۵ فقره تنخواه پرداخت در سیستم حسابداری جهت پرداخت هزینه‌های جاری ایجاد شده که در ایجاد تنخواه‌های پرداخت موارد بند ب دستورالعمل پرداخت موضوع مواد ۳۵، ۳۴ و ۳۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون رعایت نگردیده است. تنخواه‌های ایجاد شده شامل ۴ نفر شخص حقیقی از پرسنل شامل آقای س.ق کارپرداز، ع.ص و ف.م از واحد تشریفات، م.الف تحویل‌دار امور مالی و یک شخص حقوقی با عنوان تنخواه گردان آکادمی فوتبال تعریف شده است که جملگی در پایان سال مالی تسویه گردیده است.

۴) مقادیر قابل توجهی با عنوان علی‌الحساب ریالی، ارزی که مبالغ بسیار بالایی نیز می‌باشد. به صورت تنخواه بدون رعایت بند ب دستورالعمل پرداخت موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ فدراسیون فوتبال و در قالب علی‌الحساب بدون توجه به تعریف علی‌الحساب در استانداردهای حسابداری و ماده ۱۹ آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال پرداخت گردیده است. به عنوان مثال آقای "س.م.ط" دارای علی‌الحساب‌هایی به شرح جدول ذیل است.

۱- علی‌الحساب ریالی – گردش ۱۳.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ------- مانده ۱.۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰

۲- علی‌الحساب دلاری – گردش ۵۳.۱۵۶.۲۳۶.۵۹۰ ------- مانده ۱۸۰.۶۲۸.۱۶۰

۳- علی‌الحساب یورویی – گردش ۹۲.۴۳۵.۱۲۵.۱۲۰ ------- مانده ۴.۱۴۰.۷۰۲.۳۰۰

جمع کل: ------- گردش ۹۲.۴۳۵.۱۲۵.۱۲۰ ------- مانده ۴.۱۴۰.۷۰۲.۳۰۰

ضمنا مبلغ ۴.۱۴۰.۷۰۲.۳۰۰ ریال از علی‌الحساب‌ها در پایان سال مالی مورد رسیدگی و مبلغ ۲.۵۶۲.۰۲۸.۰۲۰ ریال نیز با توجه به سند افتتاحیه مورخ ۱ / ۵ / ۹۲ مربوط به سنوات قبل تسویه نشده است. همچنین طی سند شماره ۸۰ تعدادی از پرسنل بدون رعایت بند ب دستورالعمل پرداخت موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ فدراسیون فوتبال تنخواه دریافت نموده‌اند که این پرداخت‌ها نیز در حساب علی‌الحساب ریالی ثبت گردیده است.

۵) مقادیر قابل توجهی با عنوان علی‌الحساب درهمی به آقای "ه.م" به مبلغ ۶۴.۸۲۹.۴۵۵.۰۰۰ ریال، علی‌الحساب ریالی به مبلغ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و علی‌الحساب دلاری به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و علی‌الحساب یورویی ۱.۲۸۷.۵۴۱.۲۰۰ ریال پرداخت شده که این پرداخت نیز ماهیت تنخواه داشته و با عنایت به بند ب دستورالعمل پرداخت موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ فدراسیون فوتبال فاقد وجاهت قانونی است. ضمنا نامبرده فاقد هیچ گونه رابطه استخدامی با فدراسیون می‌باشد.

۶) در سرفصل بدهکاران فدراسیون مبلغ ۳۸.۵۰۳.۳۰۳.۸۸۸ ریال از منابع مالی فدراسیون را طی سه نوبت از سوی آقای "ه.م" دریافت و به بابت قرارداد آقای کی‌روش و دستیاران فنی نامبرده پرداخت نموده است. لازم به ذکر است که مبلغ ۱۰.۱۴۸.۳۱۵.۵۸۸ ریال نیز حساب مذکور دارای مانده تسویه نشده سنواتی می‌باشد. با توجه به اینکه نامبرده بابت دریافت مبالغ مذکور هیچ گونه تضمینات بر اساس بند ب دستورالعمل موضوع مواد ۳۵، ۳۴ و ۳۶ فدراسیون فوتبال نزد فدراسیون ندارد پرداخت مبالغ مذکور به وی دارای ایراد قانونی است.

۷) در سرفصل بدهکاران مبلغ ۲۶۷.۳۹۵.۸۰۸.۲۷۸ با نرخ تسعیر دلار ۲۶.۰۰۰ ریالی طلب از فدراسیون جهانی فوتبال درج شده که طبق اظهارات مسئول مالی فدراسیون به دلیل تحریم‌ها در حال حاضر امکان وصول مبلغ مذکور وجود ندارد. ضمنا با توجه به اینکه قیمت هر دلار آمریکا به صورت شناور است لذا امکان تغییر مبلغ مذکور با نرخ دلار قابل دسترس وجود دارد که این امر باعث افزایش قابل توجه در مطالبات فدراسیون خواهد شد.

۸) در سرفصل حساب‌ها و اسناد دریافتی مبلغ ۱۲۳.۵۰۸.۲۱۳.۳۰۰ ریال بابت حق عضویت باشگاه‌ها، حق امتیاز لیگ‌های مختلف و جرائم به فدراسیون بدهکار می‌باشند که اقدام قابل توجه جهت وصول مطالبات و احقاق حقوق فدراسیون صورت نپذیرفته است لازم به ذکر است که مبلغ ۱۹.۲۳۲.۶۲۵.۰۰۰ ریال هم اسناد دریافتی سنوات گذشته به صورت چک‌های بلامحل نزد فدراسیون باقی مانده است که اقدام موثری در خصوص وصول آن‌ها صورت پذیرفته است لذا عدم توجه و تحرک لازم درخصوص دایره حقوقی پیگیری مطالبات نیز مشهود می‌باشد. سایر مبالغ درج شده در سرفصل بدهکاران بابت بدهی برخی از افراد حقیقی و حقوقی از جمله شرکت آل اسپرت، ای اف سی، برلینگر سوییس و... می‌باشد که اقدام به وصول آن‌ها نشده است که با توجه به اینکه اکثر آن‌ها مربوط به سنوات قبل می‌باشند قصور درخصوص وصول آن‌ها محرز می‌باشد.

۹) مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با عنوان پیش‌پرداخت به شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری تعطیلات رویایی بابت اعزام خبرنگاران و دست‌اندرکاران و مسئولان ورزش به کشور برزیل بابت جام جهانی فوتبال پرداخت شده و تا پایان سال مالی به هزینه منظور نشده است که با توجه به اظهارات مسئول مالی فدراسیون مبلغ مذکور حدود ۲۵ درصد از مبلغ قرارداد شرکت مذکور می‌باشد که به واخواهی اسناد هزینه ارائه شده توسط کمیته بازاریابی در حال رسیدگی می‌باشد، ضمنا شرکت فوق‌الذکر در سرفصل حساب‌های پرداختنی دارای مانده‌ای خلاف ماهیت به مبلغ که لازم است در اسرع وقت اصلاح گردد.

۱۰) در سرفصل سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها مبلغ ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت ودیعه اجاره مسکن خانه آقا اکتاویو سرمربی تیم فوتبال ساحلی به خانم ز.ز پرداخت شده که رقم مذکور بسیار بیشتر از حد معقول برای رهن مسکن جهت اسکان مربیان و سرمربیان خارجی می‌باشد.

۱۱) در سرفصل حساب‌ها و اسناد پرداختنی مبلغ ۴۸.۳۱۹.۳۷۴.۰۵۰ ریال داوران، ناظران و نمایندگان داوری از فدراسیون طلب دارند که طی سال مورد رسیدگی مبلغ ۱۶.۸۳۶.۹۷۸.۵۹۰ ریال آن پرداخت و مبلغ ۳۱.۴۸۲.۳۹۵.۴۶۰ ریال آن پرداخت نشده است. لیکن با پیگیری به عمل آمده از سوی گروه بازرسی مقدمات پرداخت توسط سازمان لیگ صورت پذیرفت که قسمتی از آن پرداخت و مابقی تا زمان بازرسی مطالبات پرداخت نشده است.

۱۴) در سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی در کدهای معین ۳۲۱۶ و ۳۲۱۷ فدراسیون مبلغ ۲۰.۲۸۹.۵۶۸.۶۱۴ ریال بدهی مالیاتی بابت مالیات تکلیفی شرکت‌ها و اشخاص و همچنین مالیات حقوق و دستمزد بدهکار است که در راستای پرداخت آن هیچ گونه اقدام موثری انجام نشده است.

۱۵) در سرفصل سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی مبلغ ۲.۲۰۷.۶۱۲.۳۸۹ ریال بابت بیمه مکسوره شرکت‌ها و اشخاص به سازمان‌ تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

۱۶) در سرفصل حساب‌ها و اسناد پرداختی مبلغ ۹۳.۸۲۸.۲۷۲.۱۹۲ ریال بدهی به شرکت‌ها و اشخاص ایجاد شده که بازپرداخت مبلغ مذکور با توجه به اعتبارات فدراسیون بسیار مشکل است.

۱۷) فدراسیون فوتبال و آقای کی‌روش طی سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۱ قراردادی به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ دلار منعقد کرده‌اند که مبلغ مذکور به صورت خالص در متن قرارداد درج شده و متاسفانه مالیات قرارداد نامبرده علی‌رغم کسب درآمد میلیاردی از محل اعتبارات فدراسیون پرداخت شده به گونه‌ای که مبلغ ۶.۹۴۳.۲۳۴.۸۲۰ ریال بابت مالیات تکلیفی کی‌روش شناسایی و مبلغ ۴.۹۱۶.۸۲۵.۱۰۰ ریال پرداخت شده است و نامبرده هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.

۱۸) در سرفصل درآمدها از مبلغ کل ۷۶۶.۰۶۴.۰۶۵.۷۰۱ ریال مبلغ ۱۵۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافتی از وزارت ورزش و جوانان، مبلغ ۳.۳۵۲.۱۹۲.۸۰۰ ریال از کمیته ملی المپیک به عنوان کمک بلاعوض و مابقی درآمدها که به مبلغ ۶۰۶.۲۱۱.۸۷۲.۹۰۱ ریال بابت درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی فدراسیون به شرح جدول ذیل می‌باشد.

دریافتی از وزارت ورزش و جوانان سهمیه فدراسیون ------- ۱۵۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دریافتی از وزارت ورزش و جوانان خارج از سهمیه ------- ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دریافتی از کمیته ملی المپیک ------- ۳.۳۵۲.۱۹۲.۸۰۰ ریال

دریافتی از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ------- ۲۶۷.۸۰۳.۳۹۸.۰۶۰ ریال

دریافتی از کنفدراسیون فوتبال آسیا ------- ۳۹.۲۷۳.۶۱۵.۰۰۰ ریال

درآمدهای اختصاصی سازمان لیگ فوتسال ------- ۷۹۹.۳۹۷.۵۰۰ ریال

تبلیغات ------- ۳۶۸.۷۶۶.۳۴۱.۶۳۸ ریال

درآمد صدور کارت مربی‌گری و شرکت در کلاس‌ها ------- ۳.۷۴۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد فروش لوازم ورزشی ------- ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از ۱۰ درصد بازیکنان ITC ------- ۴.۰۴۵.۵۲۴.۷۵۰ ریال

درآمد حاصل از فروش امتیاز فوتبال ------- ۷.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد حق شرکت در لیگ دسته اول،‌دوم و سوم ------- ۴۱.۶۲۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از ثبت نام فوتبال ساحلی ------- ۶۶۰.۱۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد نقل و انتقال باشگاه‌ها ------- ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد ورود تیم‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید باشگاه‌ها ------- ۲.۰۳۹.۲۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از بلیت فروشی مسابقه‌ها ------- ۱۵.۴۳۳.۱۲۵.۷۰۰ ریال

درآمد حاصل از عضوگیری ------- ۵۶.۶۴۷.۲۲۱.۶۰۰ ریال

درآمد صدور مجوز برگزاری دوره استعدادیابی ------- ۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد کمیته انضباطی ------- ۷۵۰.۹۵۵.۵۵۰ ریال

درآمد حاصل از میزبانی‌ها ------- ۱.۳۵۳.۶۴۳.۲۰۰ ریال

درآمد بانوان ------- ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی ------- ۹۹۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد اختصاصی سازمان لیگ فوتسال ------- ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از عضوگیری ------- ۴۱.۴۶۰.۹۷۳.۶۰۰ ریال

درآمد جرایم باشگاه‌ها ------- ۲۷۵.۵۸۸.۴۹۸.۹۸۰ ریال

سایر درآمدها ------- ۱۶.۳۱۱.۲۲۹.۶۲۹ ریال

درآمد تسعیر ارز ------- ۷.۳۷۸.۲۴۵.۵۸۴ ریال

------------------ جمع کل: ۷۶۶.۰۶۴.۰۶۵.۷۰۱ ریال

توضیح: درآمد مربوط به جرایم باشگاه‌ها تحقق نیافته و به حساب‌های دریافتی منتقل شده است.

۱۹- در سرفصل هزینه‌ها مبلغ کل ۴۴۳.۱۹۸.۸۸۴.۸۹۲ ریال می‌باشد که به تفکیک نوع هزینه و منابع به شرح ذیل است:

آموزش و پرورش ------- ۵.۸۲۷.۵۴۱.۸۴۱ ریال

فعالیت‌های بین‌المللی ------- ۱۲۲.۱۹۳.۹۶۹.۶۶۰ ریال

توسعه و تعمیم ------- ۶۴۲.۵۸۵.۰۰۰ ریال

مسابقه‌ها و  اردوهای داخلی ------- ۱۹۵.۸۱۳.۶۹۳.۳۲۱ ریال

فعالیت‌های فرهنگی ------- ۶.۳۵۱.۱۳۳.۶۳۰ ریال

اداری و پشتیبانی ------- ۷۲.۱۳۲.۹۱۱.۱۳ ریال

اجاره اماکن ------- ۴۰۴.۵۵۱.۹۹۰ ریال

پاداش و عیدی ------- ۴۸.۱۲۴.۹۸۲ ریال

حقوق و دستمزد -------۱۶.۲۴۴.۳۰۷.۳۶۱ ریال

فعالیت‌های استانی ------- ۱۱.۱۵۹.۴۵۱.۱۷۸ ریال

هزینه‌های عمرانی ------- ۱.۵۱۱.۹۸۶.۳۲۰ ریال

هزینه‌های حق‌الزحمه مربیان خارجی ------- ۳.۵۴۹.۹۳۴.۱۸۰ ریال

استهلال اثاثه -------۴۸۸.۵۳۷.۵۵۹ ریال

حق‌الزحمه کارکنان ------- ۶.۸۳۰.۷۵۶.۸۵۸ ریال

جمع کل: ۴۴۳.۱۹۹.۸۸۴.۸۹۲ ریال

همچنین اهم موارد مندرج در تراز مالی کل فدراسیون تا ۳۱ / ۴ / ۹۳ به این شرح بوده است:

۱- موجودی نقد و بانک ------- بدهکار: ۷۱۳.۷۶۱.۶۴۷.۲۸۶ ------- بستانکار: ۶۹۲.۹۲۳.۷۵۷.۰۲۳ -------مانده: ۲۰.۸۳۷.۷۹۰.۲۶۳ ریال

۲- حساب و اسناد دریافتنی ------- بدهکار: ۵۷۱.۰۸۱.۴۴۷.۹۲۹ ------- بستانکار: ۱۴۱.۸۱۷.۶۸۶.۲۵۰ ------- مانده: ۴۲۹.۲۶۳.۷۶۱.۶۷۹

۳- سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ------- بدهکار: ۲۵۷.۹۴۴.۰۶۵.۹۸۰ ------- بستانکار: ۲۱۳.۷۲۲.۸۰۵.۱۷۲------- مانده: ۴۴.۲۷۱.۲۶۰.۸۰۸

۴- دارایی‌ها در جریان ساخت ------- بدهکار: ۲۰.۵۲۸.۷۱۳.۱۴۳ -------بستانکار: -     ------- مانده: ۲۰.۵۲۸.۷۱۳.۱۴۳

۵- حساب‌ها و اسناد پرداختی ------- بدهکار: ۳۷۴.۶۶۷.۸۳۲.۹۹۱ ------- بستانکار: ۴۷۸.۲۱۳.۹۲۰.۳۷۷ ------- مانده: ۱۰۳.۵۴۶.۰۸۷.۳۸۶

۶- سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ------- بدهکار: ۳۴.۸۶۶.۰۷۲.۸۴۱ ------- بستانکار: ۶۵.۳۵۳.۱۲۲.۶۳۶ ------- مانده: ۳۰.۴۸۷.۰۴۹.۷۹۵

۷- درآمدها ------- بدهکار: ۳۴۴.۶۶۵.۷۰۰.۰۴۲ ------- بستانکار: ۱.۱۱۰.۷۲۹.۷۶۵.۷۴۳ ------- مانده: ۷۶۶.۰۶۴.۰۶۵.۷۰۱

۸- هزینه‌ها ------- بدهکار: ۴۴۳.۳۲۰.۳۳۶.۲۲۵ ------- بستانکار: ۱۲۰.۴۵۱.۳۳۳ ------- مانده: ۴۴۳.۱۹۹.۸۸۴.۸۹۲

 
 
کلمات کلیدی : فدراسیون فوتبال+تخلفات مالی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.