نظر منتشر شده
۵۰
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 227061
افزایش دختران مجرد / کمبود ۱۰۰ هزار پسر آماده ازدواج
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۹
بررسیهای آماری سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد دختران جوان در سن ازدواج بیشتر از پسران آماده ازدواج است. این درحالی است که بیشترین اختلاف آماری مربوط به رده سنی زنان ۲۵ تا ۲۹ سال با مردان ۳۰ تا ۳۴ سال است که در این گروه دختران ۵۷۲ هزار نفر بیشتر از پسران هستند.

چند سالی است که تعادل جمعیتی جوانان در سن ازدواج به هم ریخته بطوریکه تعداد دختران در سن ازدواج که در گذشته کمتر از پسران بود یکباره تغییر کرده و این باز تعداد دختران بیشتر از پسران شده است و همین باعث شده که نگرانی هایی برای ازدواج دختران در جامعه ایجاد شود. هنگامی که موضوع بیشتر بودن تعداد دختران در سن ازدواج شنیده می شود مردم تصور می کنند که حتما تعداد دختران متولد شده بیشتر از پسران شده است درحالیکه در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها شاخص نسبت جنسیتی در بدو تولد به ازای هر ۱۰۰ دختر ۱۰۶ پسر است.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص آمار تولد دختران نسبت به پسران گفت: در حال حاضر شاخص نسبت جنسی در بدو تولد در کشور به ازای هر ۱۰۰ دختر بین ۱۰۵ تا ۱۰۶ پسر است و در دنیا نیز این شاخص بین ۱۰۴ تا ۱۰۷ متغیر است و بر همین اساس در کشورمان در بدو تولد تعداد پسران بیش از دختران است.

علی اکبر محزون گفت: هرچه سن افراد بالاتر می رود هرم سنی متقارن می شود به طوری که در سال های بعد تعداد زنان و مردان برابری می کند اما با توجه به اینکه ریسک مرگ و میر در سنین بالا در مردان بیشتر است بر همین اساس در سن بالاتر از ۵۰ تا ۶۰ سال تفاوت های جنسیتی در بحث مرگ و میر به نوعی دیگر خود را نشان می دهد به طوری که مردان در این سن تعدادشان کمتر از زنان می شود و از حالت برابری خارج می شود.

در بدو تولد تعداد پسران بیشتر از پسران است به مرور و تا سن ۵۰ سالگی تعداد زنان و مردان مساوی است و بعد از ۵۰ سالگی به دلیل فعالیت و اشتغال مردان در کارهای پر خطر و سنگین، بیماری و ... مرگ و میر آنان بیشتر می شود و درنهایت بعد از ۶۰ سالگی هرم سنی به نفع زنان تغییر می کند و تعداد زنان مسن بالاخره بیشتر از مردان می شود.

این مقام مسئول در سازمان ثبت احوال به آخرین آمار دختران و پسران در سن ازدواج اشاره کرد و گفت: برای مقایسه تعداد دختران و پسران در سن ازدواج یک اختلاف ۵ ساله را لحاظ و سپس نسبت به مقایسه آن اقدام می شود.

به گفته او سه گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ سال با مردان ۲۰ تا ۲۴ سال، زنان ۲۰ تا ۲۴ سال با مردان ۲۵ تا ۲۹ سال و در نهایت زنان ۲۵ تا ۲۹ سال را با مردان ۳۰ تا ۳۴ سال ازدواج نکرده را با هم مقایسه می کنیم و آمار ها نشان می دهد که تعداد زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال ۲ میلیون و ۵۵۹ هزار نفر، گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال یک میلیون و ۹۸۳ هزار نفر و در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال نیز یک میلیون و ۱۳۱ هزار نفر هستند که مجموع آنها ۵ میلیون و ۶۷۰ نفر می شود.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در مورد تعداد مردان ازدواج نکرده نیز گفت: همچنین ۳ میلیون و ۲۵۶ هزار نفر در گروه سنی مردان ۲۰ تا ۲۴ سال ، یک میلیون و ۷۵۳ هزار نفر در گروه سنی مردان ۲۵ تا ۲۹ سال و ۵۵۷ هزار نفر نیز در گروه سنی مردان ۳۰ تا ۲۴ سال ازدواج نکرده هستند که در مجموع تعداد آنها ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر می شود.

مقایسه زنان و مردان در سن ازدواج مجرد نشان می دهد که تعداد زنان ۱۰۰ هزار نفر بیش از مردان است و برهمین اساس کارشناسان معتقدند هرچه سن ازدواج بالاتر رود تعداد دختران مجرد بیش از پسران می شود به همین دلیل جمعیت شناسان توصیه می کنند نباید اجازه دهیم سن ازدواج در دختران بالا رود تا مشکلی نیز برای ازدواج آنان بوجود نیاید.

از سوی دیگر براساس آمارهای سازمان ثبت احوال چنانچه بخواهیم دو گروه سنی مردان ۲۵ تا ۲۹ و زنان ۲۰ تا ۲۴ سال را با هم مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این گروه تعداد دختران ۲۲۹ هزار نفر از مردان بیشتر است و در گروه سنی زنان ۲۵ تا ۲۹ سال با مردان ۳۰ تا ۳۵ سال نیز ۵۷۲ هزار دختر ازدواج نکرده بیش از پسران است که این افزایش آمار دختران مجرد تایید کننده نظر کارشناسان است که با افزایش سن تعدادشان بیشتر شده است.

اما در گروه دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله با پسران ۲۰ تا ۲۴ ساله که البته ازدواج های کمتری در این سنین انجام می شود وضعیت آماری به گونه دیگری است به طوریکه در این گروه تعداد مردان ۶۹۷ هزار نفر بیشتر از زنان شده است که این خود میتواند اتفاق خوبی باشد به شرطی که ازدواج در سن پایین در جامعه از سوی کارشناسان و مسئولان ترویج داده شود و مورد استقبال جوانان قرار گیرد.

آمارهایی که تا کنون ارائه شد با در نظر گرفتن تفاوت سنی ۵ ساله موجود در ازدواجهای دختران با پسران بود و با توجه به نظر کارشناسان مبنی بر ازدواج گروههای همسن برای رفع مشکل ازدواج دختران در سن ازدواج به دلیل کمبود پسر گروههای سنی همسن را نیز با هم مقایسه کرده ایم که در این گروه همسن دختران و پسران آماده ازدواج ۲۵ تا ۲۹ ساله تعداد پسران بیشتر از دختران شده است.

محزون در مورد مقایسه دو گروه زنان و مردان همسن ۲۵ تا ۲۹ ساله نیز گفت: البته مقایسه این دو گروه به لحاظ جمعیت شناسی تعبیر درستی نیست و برای مقایسه باید فاصله سنی حدود ۵ سال را رعایت کرد اما در مجموع در این گروه سنی ۶۲۳ هزار نفر تعداد مردان بیشتر از زنان است.

مدیر کل فناوری، اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشورگفت: در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله زنان و مردان نیز باز هم تعداد مردان یک میلیون و ۲۷۳ هزار نفر از زنان بیشتر است.

با توجه به این نتایج آماری کارشناسان عنوان می کنند که چنانچه اختلاف سنی ۵ ساله در نظر گرفته نشود در این گروه تعداد پسران بیش از دختران است و می توان این گونه تعبیر کرد که ازدواج های در این سنین تا حدودی مشکلات را رفع خواهد کرد که البته باید شرایط و امکانات مورد نیاز ازدواج این افراد را نیز مهیا کرد.

براساس آمارهای ثبت احوال فقط ۱۲ درصد ازدواجهای ثبت شده مربوط به ازدواج گروههای همسن بوده و تعداد دختران و پسران مجرد آماده ازدواج نیز ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر هستند.

دراین باره شهلا کاظمی جمعیت شناس همسن گزینی را راه حل مشکل تعداد بیشتر دختران مجرد به نسبت مردان می داند و معتقد است: مشکل فعلی ما این است که در میان خانواده ها مرسوم است که مردان با دختران کم سن تر ازدواج می کنند و به همین دلیل تعداد دختران بیشتر از پسران است به همین دلیل راه حل مشکل تجرد دختران این است که همسن گزینی و یا اینکه ازدواجهای با فاصله سنی کم انجام شود.

او گفت: به منظور فراهم کردن امکان ازدواج مجردها که تعداد آنان نیز نسبت به سالهای گذشته زیاد تر شده است باید به خانواده ها و جوانان اطلاع رسانی و آگاهی لازم داده شود و همچنین همسن گزینی و ازدواج در سنین پایین نیز از دیگر اقداماتی است که می توان برای حفظ تعادل جمعیت جوانان در سن ازدواج انجام داد.

به هرحال با توجه به نظرات کارشناسان تعداد زیاد دختران مجرد نسبت به پسران در سن ازدواج و از سوی دیگر نیز بالارفتن سن ازدواج که باعث بالا رفتن توقعات جوانان و به تبع آن سخت گیری در ازدواج می شود عواملی نگران کننده هستند که باید توسط کارشناسان و مسئولان بررسی و راهکارهای تعادل آن تدوین شود.
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۰:۰۵:۲۰
من حاظرم
خونه دارم
کار دارم ماهی 2.5 بصورت ثابت
فوق لیسانس دارم
فوق العاده موافق پیشرفت خانم ها

فقط دختری را پیدا کنید که فکر نکنه خوشکلترین دختر دنیاست و باید با یه مولتی میلیاردر که از قضا یه جراح مغزه ازدواج کنه

لا مصب اینجور مملکتی داریم دختراش هم برای آدما کلاس میزارن
یه مشت ترشیده (2153993) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۲۳:۴۹:۰۰
یک مقدار لحن صحبتون رو مؤدبانه کنید
این لحن با مشخصاتی که از خودتون نوشتید اصلا سازگار نیست در واقع بعید میدونم تحصیلاتی داشته باشد (2156176) (alef-10)
 
بنده خدا
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۱:۰۴:۲۶
مشکل اصلی سربازی آقایان است.
چرا صورت مسئله را پاک می کنید .
در سال های آینده بحران خواهیم داشت.... (2154180) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۵:۱۶:۵۴
برو بابا
تا هر خبری در مورد ازدواج میذارن، زودی اسم سربازی رو می برید.
من حاضر دو بار دیگه برم سربازی اما مشکل مسکن،شغل، و .. رو نداشتم.
مشکل اصلی، تورم و گرانی و بیکاری و مسکن و مهریه و جهیزیه هست. تازه، دیگه شغل ها هم همه قراردادی هست، آدم می ترسه روی اون حساب باز کنه برای تشکیل زندگی.
دختر ها هم البته مشکلات خاص خود را دارند، از جهیزیه که بگذریم چون ملاک اکثر ما آقایان، زیبایی هست، و یا داشتن بابای پولدار، اکثر دخترها، اصلا خاستگار ندارند چون یا خوشکل نیستند و یا بابای پولدار ندارند. و یا شغل خوب پر درآمد ندارند.
برای ما پسرها نیز، مشکل مهریه، و تعهدات حقوقی بدتر از مشکل مسکن هست، چون اگه در انتخاب اشتباه کنی، بواسطه ی مهریه، نابود میشی (2154990) (alef-13)
 
حسین
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۹:۱۹:۳۲
بنده خدا کجای کاری؟! مشکل فقط پول هستش. پول نداشته باشی مومن و خوش اخلاق و نجیب و خوشتیپ هم باشی کسی بهت زن نمیده. من سربازی رو رفتم و خیلی از شرایط ازدواج رو دارم و دانشجو هم هستم اما مشکل تمام دختر خانم ها پول هستش. اونم نه به اندازه نرمال و معمولی بلکه پول زیـــــــاد دلشون میخاد. (2155581) (alef-13)
 
morteza
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۱:۱۶:۲۴
>قرار نیست از حول حلیم توی دیگ بیفتیم که!

هر چی سن دختر و پسر نزدیک تر به هم باشه ، احتمال طلاق بالاتر میره! ( بیشتر طلاق ها همون چند ساله اول زندگی هستش که یکی از دلایل مهم طلاق نداشتن توانایی مردها در اداره زنهاست ( چه مالی ، چه روحی ، چه جسمی )
اگه مرد حداقل 4-5 سال از زن بزرگتر نباشه نمیتونه بر افکار ، روحیات و کلا اداره زن چربش داشته باشه (2154212) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۱:۴۰:۰۹
آقایان می توانند چند همسر اختیار کنند. (2154298) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۲:۰۸:۰۳
مهریه های بالا در این زمان عین شکنجه روحی هست که به مرد میشه .شما اگه نمیتونید یه هوو رو تحمل کنید بسیاری از پسران مجرد هم نمیتونن مهریه بالا رو بپذیرند اگر گرفتن زن دوم به شرط اجازه همسر اول هست باید مهریه هم به شرط توانایی ویا خواست قلبی مرد باشد . شما هرموقع اینو عادلانه کردید اینشالله ماهم ازدواج میکنیم . (2154403) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۲:۰۹:۳۵
من این نظرو جای دیگه دادم اما اینجا هم میگم

من خودم حقیقتش از اخلاق این دخترا میترسم ازدواج کنم .مشکل مالی هم خدارو شکر به اونصورت ندارم .به نظرم مهریه باید دوطرفه باشه که اگه هر طرف ایراد اخلاقی داشت بتونه احقاق حق کنه . نگید که اگه زن تمکین نکنه مرد میتونه زن دوم بگیره .چون خیلی از مردها علاقه به گرفتن زن دوم ندارن واگر هم بخوان بگیرن شاید مثل من نه از نظرر روحی ونه خانوادگی ونه علاقه ای به هزینه اضافه داشته باشن .واین مورد نمیتونه حق مردو بهش برگردونه . لطفا مسئولین گرفتن مهریه مردانه یا گرفتن زن دوم رو به صورت انتخابی برای مردان قرار بدن . یا حداقل اگر زنی مشکل اخلاقی داشت بصورت جریمه مهریه زن کم ویا حذف بشه. ویا اگر مردی قصد طلاق همسرشو داشت وایراد از طرف زن بود این مهریه حذف بشه.تا مرد ها هم ترس از ازدواج نداشته باشن (2154413) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۵:۲۳:۱۱
وقتی اسم مهریه بیاد اکثر دخترها و خانواده هایشان، یک دفعه قدیمی گرا میشن و یادشون به زمانی می یاد که دختر در خانه بود و تحت سلطه ی مرد و حق کار کردن نداشت اما وقتی اسم کار کردن زن در بیرون بیاد و آزادی های اجتماعی اش، یک دفعه روشن فکر می شوند.
باید قبول کنیم قانون مهریه مربوط به دوران گذشته هست که زن حق تحصیل و کار و حضور اجتماعی نداشت الان زن و مرد هر دو کار می کنند. باید مثل خارجی ها در زمان طلاق(اگر خدایی نکرده، مجبور شدند) دارایی هایشان از زمان ازدواج به بعد، نصف شود. این عادلانه ترین شیوه هست.
در زمان گذشته اسب سوار می شدند مردم ، اما امروز اتومبیل هست، و دیگر کسی از اسب استفاده نمی کند. چرا باید قانون مهریه که مربوط به گذشته هاست برای نسل امروز اجرا شود. مهریه برای زمان خودش خوب بوده اما به درد امروز نمی خورد و جلوی ازدواج جوانان را گرفته، چون با انتخاب اشتباه در زندگی (ازدواج مثل هندوانه در بسته هست) باعث نابودی اون پسرمی شود (2155017) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۲۱:۱۵:۰۴
مهریه که تکلیف شرعیه مشمول مرور زمان نمیشه، اما میشه جلوی مهریه های نامعقول رو گرفت و به عنوان یک هدیه در زمان ازدواج تلقی کرد نه به عنوان وجه الضمان از پسری که دو طرف می دانند توان پرداخت آن را ندارد. مهریه شده مثل چک تخلیه که صاحب خونه از مستاجر می گیره که استثمارش کنه! (2155824) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۹:۰۸:۴۰
اجازه شوهر دوم را هم به خانمها بدهند که مطمئنم حداقل 50% خانمهای ایرانی از روابط زناشوییشان راضی نیستند!!!! جریمه مردانی که به نیازهای روحی و جسمی خانمهاشان بی توجهی میکنند!!! (2155564) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۲:۱۰:۵۱
شغل ایجاد کنید تا مشکل حل شود. و الا جمعیت پسران در کشور ما از دختران بیشتر است. (2154415) (alef-10)
 
احمدزاده
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۲:۱۱:۲۲
به نظرم یکی از مهمترین دلایل کاهش ازدواج عافیت طلبی دختر یا پسر است که ناشی از نگاه غلط آنها به دوره ای که در آن زندگی میکنند می باشد .زندگی در دوره کنونی نیازمند استراتژی شبیه به دوره جنگ است نباید ازاین جنگ فرار کرد. استراتژی درست حتما موفقیت را به دنبال دارد انسان ظرفیت های فوق العاده ای دارد. (2154418) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۵:۴۳:۰۱
مثل اینکه نفست از جای گرمی بلند میشه؟؟
من بیکار ، تحصیلات تکمیلی و با آینده نامشخص مثل شما چند میلیون چندمیلیون ندارم. من هیچی از خودم ندارم اونوقت من عافیت طلبم شمایی که تا گردن تو پول گم شدی غیر عافیت طلب!1 (2155096) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۰۱:۱۱
جان ؟ (2155155) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۲:۴۸:۰۶
مشكل اصلي اين مملكت كمبود شديد و در واقع نبود مرد!!!! است! (2154533) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۰۴:۱۳
خدا به همسر شما رحم کند ! (2155167) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۹:۳۰:۵۵
در جامعه مورمونها در امریکا دختر بالای 18 سال مجرد را گناه میدانند تا انجا که کشیش جامعه برای این دخترها شوهر انتخاب میکند و شوهر و دختر هردو باید قبول کنند در این جوامع هر مرد تا 8 زن هم ممکن است داشته باشد گفته میشود خود موسس این فرقه مذهبی 37 زن داشته است این فرقه یک فرقه مسیحی است که در ایالت نیویورک امریکا حدود سه قرن پیش بوجود امده است (2155599) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۲:۵۷:۰۸
دختره راحت نشسته خونه باباش، مگه بيكاره بره خونه شوهر با اين گروني و تورم و ... خود من هم اگر اخلاقم اجازه ميداد خانومم رو طلاق ميدادم كه بره خونه پدرش راحت زندگي كنه. (2154558) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۹:۲۷:۵۶
چه حرف بی ربطی ... انوقت باباش تو این گرانی چطور دختر داری کنه؟ یعنی اینقدر افرادی مثل تو بی احساس شده اند!!!! انوقت جنابعالی غرایض جنسی و احساسات عاطفیت را کیلویی از خیابان جمع میکردی؟ (2155595) (alef-13)
 
فرهاد
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۳:۰۰:۴۸
بریم پسر از چین وارد کنیم! (2154573) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۳:۰۵:۵۴
اگر دخترای خوبی باشند و باهم بسازند و مهریه نخواند من می تونم ایثار کنم و دوتا بگیرم
البته به همون دلایل فوق یکیشم هنوز جور نشده (2154590) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۳:۱۵:۳۵
سلام علت اصلی افزایش دختران ازدواج نکرده آنست که آقایان به دلایل زیادی ازدواجشان را به تاخیر می اندازند مثلا بهانه کار و سرمایه و هزینه عروسی و... را می آورند اما علت اصلی مسئولیت گریزی و راحت طلبی آقایان است و الا با حداقلها هم می توان زندگی کرد و با کمی محبت زن را هم راضی نگه داشت .
خلاصه آقایان وقتی حسابی از به قول خودشان آزادی ،لذت بردند و کم کم به حوالی میانسالی رسیدند و تازه دچار بحران میانسالی و وحشت از بی کس ماندن در دوران پیری شدند ،کم کم راضی می شوند والدین خود را مفتخر به داشتن نوه و به تبع آن عروس کنند.
حالا می گردند و دختر بسیار جوانتر از خود را پیدا می کنند تا جبران پیری خودشان را بکند و حس سرزندگی بدهد و حالا حالاها خوش تیپ و سرحال باشد و بتواند مادر خوبی برای بچه ها باشد!
در شهرستانها می بینی که آقایان بالای سی سال با دختران 14 -15 ساله دبیرستانی ازدواج می کنند لابد در کلان شهرها آقایان 40 ساله با 18-19 ساله ها ازدواج می کنند!
نتیجه اینکه دخترانی که کمی به ادامه تحصیل و کار و ... علاقه دارند و تصمیم دارند تا 20-21 سالگی ازدواج را به تاخیر بیاندازند دیگر حتی در همان سن هم گزینه مناسب نمی یابند چون هنوز آقایان تا ده سال بالاتر از خودشان هنوز تصمیم به ازدواج ندارند و وقتی هم بخواهند ازدواج کنند دختر حداکثر 20 ساله می خواهند!
این یک هشدار جدی است که نسل آینده ما مادران کم سوادی خواهند داشت و زنان فرهیخته و با سواد مجرد باقی می مانند!
هیچ مسئولی ککش هم نمی گزد که وقی سن ازدواج میانگین دختران 28-29 سال است در حالی که دو سوم دختران هنرستانی شهرستانها ازدواج کرده اند یعنی چه؟؟؟؟ (2154618) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۵:۱۴:۲۴
موافقم من خودم دختر 24 ساله هستم چون تو دبيرستان خواستگار نبود و خودم علاقه داشتم درس بخونم ازدواج نكردم اما حالا تكلاس خواهرم نيمي از دختران 16-17 سال با پسران بين 28 تا 35 سال اكثرا ازدواج كردند (2154979) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۱۷:۲۵
مشکلات اصلی کاملا مشخص است . یکی از اصلی ترین مشکلات سربازی است که تقریبا 6-7 سال توقف در زندگی پسران ایجاد می کند . چرا 6-7 سال ؟ چون باعث می شود پسر ، نتواند قبل از گرفتن کارت پایان سربازی وارد چرخه اقتصادی شود و برای خودش کار ایجاد کند ( محدودیت های اسخدام و....) . در حالیکه خانم ها با حقوق پایین تر کارفرما ها رو روز به روز پر روتر می کنن ! و شغل هایی رو انجام میدن که حقوقی معادل 1/5 خط فقر میگیرن ! پسر هم میمونه بین حقوق 500 -600 تومنی که کفاف زندگی رو نمیده و یا شغل های کاذب که پدر مملکت رو دراورده . همین عوامل باعث میشه تا سالها بعد همون6-7 سال نتونه ازدواج کنه

تازه
پس از پایان این دوره رکود ، پسر علاقه مند است دختران جوانتر که توقعات کمتری داره رو بگیره .
حالا شما بیا صغری و کبری بافی کن

خود شما حاضری با پسری 20 ساله که قرار 3-4 سال درس بخونه و بعدش دو سال بره خدمت ازدواج کنی ؟ پسری که تا 6-7 سال توانایی خرج حتی یک ریال رو نداره ؟
این پسر نگونبخت باید درس بخونه ( وظیفه اش رو به عنوان یک دانشجو انجام بده ) یا بره توی یه کار تمام وقت تا پول دربیاره( اونم فقط هزینه نامزدی را ، چون با 600 تومن نمیشه زندگی گذروند) و از وظیفه اصلیش یعنی درس خوندن بمونه ؟


همش دارید شعار میدید ! هر چی باشه اینجا مملکت شعاره دیگه
روز همگی خوش (2155196) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۳۴:۰۱
خلاصه صحبت های شما: همه ی تقصیر ها به گردن پسر ها هست و جامعه و دختران از هر گناهی مبرا هستند! (2155236) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۳۶:۰۲
خواهر گرامی و فرهیخته این دلایلی که شما آوردی اصلا منطقی و مستند نیست!
شما با سند بگید در چند درصد از ازدواجها چنین اختلاف سنی وجود دارد؟

یکی از مهترین دلایلی که سن ازدواج به 30 سال رسیده بیکاری پسرها تا حوالی همین سن است.

وقتی که ورودی دانشگاهها بالا رفته و همه فکر می کنند باید فوق لیسانس را بگیرند، بطور میانگین تا سن 25 سالگی مشغول به تحصیل میشوند و تا 27 سالگی مشکل خدمت سربازی را دارند و بعد از خدمت سربازی اگر خیلی سریع و معجزه آسا کار پیدا کنند(!؟) با توجه به توقعاتی که از مردها برای تامین هزینه های زندگی و ... آن هم در این اوضاع وجود دارد پس نتیجیتا طرف باید حداقل 2 سال کار کند و پس انداز جمع کند که بتواند ازدواج کند.
یعنی الان خیلی خوشبینانه طرف شده 29 ساله و تازه فرصت کرده که به ازدواج هم فکر کند! (2155244) (alef-13)
 
علي
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۳:۲۰:۱۶
با سلام مهمترين علت اين امر نبود كار و فقر و بيكاري است من در دانشگاه به دختري علاقه دارم كه دختر خوبي هم هست و يقين دارم كه او هم به من علاقه دارد ولي به خاطر مشكلات تا حالا جرات نكرده ام با او صحبت كنم (2154625) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۳۱:۱۷
پس از کجا می دونی به تو علاقه دارد اگر با هم صحبت نکرده اید؟!
بلا نصبت شما دوست عزیز ولی پسر های جامعه ما به قدری عقده ای و ندید بدید شده اند که تا یک لبخند از یک دختر می بینند هم عاشقش می شوند و هم فکر می کنند او عاشقشان شده است! (2155228) (alef-13)
 
علي
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۲۲:۱۵:۰۸
اولا بلا نسبت رو اينطور مينوسيند نه مثل شما دوما من از يه سري شواهد اين موضوع رو فهميدم پس تا زماني كه اطلاعاتت كافي نيست اظهار نظر نكني بهتره (2155965) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۴۷:۱۰
زیاد عجله نکن . خیلی ها فکر میکردند که طرف مقابل هم به انها علاقه دارد و بعد یقینشان باطل شد . (2155255) (alef-13)
 
کرامت
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۵۰:۵۲
با خواندن این متن خیلی متاثر شدم . مجلس باید طرحی را تصویب کند که داشتن حداقل 3 همسر برای مردان اجباری شود وگرنه یارانه اش را قطع کنند تا مشکل دختران حل شود . (2155264) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۲۱:۳۱:۵۰
به نظرم برو صحبت کن. اگر بخواهی منتظر باشی تا همه چيز فراهم بشود و بعد ازدواج کنی، هيچوقت آن شرايط پيش نخواهد آمد. خيلی دخترها هستن که واقعاً درک بالايي دارند و اگر تو را انسان قابل اعتمادی ببينند به مسائل مادی چندان اهميت نخواهند داد. با آرزوی موفقيت شما علی آقا! (2155845) (alef-10)
 
رضا
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۳:۵۹:۰۷
مشگل دختران پر توقع هستش ... یه خانواده معمولی اینقدر توقع داره وای به حال خانواده سطح بالا.. بعدش دختران با یه مرد راضی نمیشن.. فیلم و سریال جوگیرشون کرده... امروز این مرد رو میخوان فردا یه مرد دیگرو (2154744) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۴:۱۶:۵۱
بسيار خب.اموال زنجاني و خاوري را مصادره كرده و به جوانان براي ازدواج وام و تسهيلات ارائه دهيداين يك كار بسيار اساسي و درست است و خدا و ملت هم از آن راضي خواهند بود و مشكلت كمبود جمعيت هم اوتوماتيك وار حل خواهد شد.
البته از نوع تسهيلات مجاني و يا بسيار كم سود. (2154789) (alef-13)
 
کاوه
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۴:۴۴:۰۷
مسکن و اشتغال و تورم را حل کنید. صدهزارتا که سهل است پانصد هزار پسر آماده ازدواج به سان اسب زین کرده!!!!!!! پیدا می شوند!!!
غیر از این باشد، پسر ها و دخترهای ما باید خیلی گول خورده باشند که تن به ازدواج بدهند. شعار " ازدواج کنید" بدون اینکه تمهیداتش را مهیا کرده باشیم، شعاری بیش نیست (2154866) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۴:۵۷:۱۳
هرچيز راه حل دارد واقعا شرايط جامعه امروز ايران روحيه همه وبالاخص جوان را ميرانده است پس راه حل واردات جوان نر چيني است كه بيايد دختران ايران را بارور كرده وبراي اخوند گوشت دم توپ در ست كند. (2154905) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۵:۰۰:۳۳
من ارشد میخونم , نه کار دارم نه سربازی
قصد ازدواج هم دارم , با چه رویی برم دختر مردم رو بگیرم ؟ با چی ؟
حرفا میزنید , این مسئولین پدر ما جوان ها رو داوردند
نه کار را درست میکنند نه سربازی را
بدون سربازی هیچ جایی کار نمیدهند , بدون کار پولی نیست و این دور باطل هنوز که هنوز هست (2154917) (alef-13)
 
حقیقت پنهان
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۵:۰۰:۳۴
در کنار عواملی مثل گرانی و هزینه های بالای ازدواج که دوستان اشاره کردن یه نکته دیگه هم هست که باعث کاهش ازدواج شده و اون افزایش اگاهی مردم نسبت به گرایش جنسی خودشون هست. قدیم ها از واژه های سرمزاج برای افرادی که به زن یا شوهر خودشون علاقه ای نداشتن استفاده می شد و حتی افراد سردمزاج هم به پیروی از فرهنگ مجرد گریز جامعه ما تن به ازدواج های بدون عشق می دادن. اما امروزه می دونیم که واژه سردمزاج اصلا علمی نیست و پایه و اساسی در علم روان شناسی نداره.

در واقع فقط یک درصد افراد هیچ نوع گرایش جنسی ندارن. حدود هفت درصد گرایش طبیعی به جنس موافق دارن و سه درصد هم به هر دو جنس. یک عده معدودی هم از گرایشاتی نسبت به کودکان رنج می برن که در تمام دنیا بدون استثنا جرم محسوب می شه. در دوران ما کسایی که گرایش طبیعی به جنس مخالف خودشون ندارن و اونهایی که هیچ نوع گرایشی ندارن چون به مدد رسانه ها بیشترشون از طبیعت خودشون اگاهی پیدا کردن دیگه حاضر نیستن تن به ازدواج های ناموفق با فردی بدن که هیچ کششی نسبت بهش در خودشون احساس نمی کنن. افرادی از این دست اگر زیر بار فشار جامعه تن به ازدواج بدن یا زندگیشون زیاد دوام نمیاره و یا اگر همسرشون این وضع رو تحمل کنه زندگی بسیار سرد و بدون عشقی رو تجربه می کنن که برای هر دو طرف درگیر زجرآوره. این مساله هم شامل حال دخترها و هم پسرها می شه. این هم یکی از عوامل کاهش ازدواجه و متاسفانه هیچ وقت توی جامعه ما مطرح نمی شه و یا به کل انکار می شه یا با انگ های بی منطقی مثل "انحراف" از اون یاد می شه و این امر باعث سرخوردگی و افسردگی شدیدافرادی می شه که با گرایشات جنسی متفاوتی به دنیا میان.

در واقع علت بیشتر از شصت درصد از طلاق های امروزی ناتوانی جنسی هست. در خیلی از موارد اصلا مسیله ناتوانی جنسی نیست بلکه همان گرایش جنسی متفاوته که به فرد هر چقدر هم که سعی کنه اجازه نمی ده وارد رابطه با جنس مخالف بشه و غالبا تحت عنوان ناتوانی جنسی روی این مسیله سرپوش گذاشته می شه. (2154918) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۲۳:۴۳:۳۷
به قول خودتون اینگونه افراد درصد پایینی از یک جامعه را تشکیل می دهند (سر جمع حدود 11درصد البته با استناد به گفته های شما) ولی امروز بحث ما بیش تر از این حرفهاست.
پس مشکل جایی دیگر است که تقریبا همه به خوبی آن را نقد کردند.

1- بالا بودن هزینه ها یک زندگی حتی در سطح پایین.
2- مشکل بی کاری پسران.
3- بالا رفتن سن و از دست دادن فرصتهای مناسب کاری و ازدواج به دلیل مشکل خدمت سربازی.
4- بالا بودن سطح توقعات جامعه.
و .... (2156169) (alef-10)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۰۰:۱۲
نگران دختر های دم بخت نباشید!

حضرات 6 تا 6 تا میگرن و الباقی را هم صادر میکنند به کشورهای مجاور برای افزایش در آمد حکومت. (2155149) (alef-13)
 
نگران
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۰۲:۰۳
بدلیل ترس از سربازی ، پسران متوسل به ادامه تحصیل میشوند.
با ادامه کارشناسی و ارشد و دکتری که بعد از آن جوانی پیر تحویل جامعه میشود که دیگر بدرد ازدواج نمیخورد.
قوانین و شرایط سربازی را تغییر دهید تا بسیاری از مشکلات جوانان حل شود. (2155157) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۵۴:۱۷
هیچ کس گویا جرات نزدیک شدن به موضوع سربازی رو نداره! (2155268) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۶:۵۷:۴۲
فک می کنم مشکل مالی مهمترین مسئله هست. فعلا. من و همسرم یکساله عقدیم . به هر لحاظ به هم می خوریم خدا روشکر. خودم می گفتم اولش که مسئله مالی اونقدر در اولویت نیست ولی باور کنید هر وقت مشکلی بین ما پیش اومد ریشه یابی می کنم مشکل مالی هست. الان دائم بخودم میگم ایکاش از همون اول با همسرم تکلیف خونه رو مشخص می کردم ایکاش ... که الان عذاب نکشم.
رحم کنید به جوونا. بازنشسته ها و کسانیکه می تونن دو تا سه تا شغل نگیرن تا ما که جوونیمونو برا درس گذاشتیم الان اینقدر گیر پول نباشیم. (2155284) (alef-13)
 
یک مادر
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۷:۱۲:۴۹
من دلواپســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم (2155307) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۷:۵۱:۲۰
مهریه ها را کم کنید ازدواج زیاد میشه (2155397) (alef-13)
 
مینا
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۸:۳۰:۳۱
مشکل دیگر،،،،، ازدواج دختران زیر 25 سال بامردان ثروتمند بالای 40 است،،، این نیز مشکلی برای دختران بالای 35 سال است ، (2155496) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۸:۴۲:۰۵
کی گفته که حتما همه باید ازدواج کنن؟! (2155516) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۰۲-۲۹ ۱۹:۴۹:۰۸
در یک صورت دولت میتونه آمار ازدواج رو بالا ببره ...تعهدات مالی رو حذف کنه...هرچند کو گوش شنوا (2155645) (alef-13)