به گزارش افکار نیوز،  روز سه شنبه و همزمان با آغاز بارش باران در شهر داکا، خون حیوانات قربانی شده با آب باران ترکیب شده و در خیابان ها به شکل سیل جاری شده است.

 

برای روز عید قربان، شهرداری داکا 496 جایگاه مخصوص قربانی کردن احشام نذری را در مناطق شمال شهر و 504 منطقه مخصوص قربانی را در جنوب این شهر دایر کرده بود اما بسیاری از شهروندان داکا ترجیح دادند ، احشام را در خانه هایشان قربانی کنند.

 

جاری شدن جوی خون در خیابان های شهر داکا پس از عید قربان

جاری شدن جوی خون در خیابان های شهر داکا پس از عید قربان