توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 423215
رونمایی بخشی از تخلفات مالی بزرگ فدراسیون فوتبال در سال ۹۳
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۴
فدراسیون فوتبال به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای ورزشی که درآمدها و هزینه‌های زیادی داشته همواره در معرض تحقیق و بازرسی نهادهای نظارتی بوده و انتشار تخلفات مالی در این زمینه می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها راهگشا باشد.

به گزارش ایسنا، مسئولان فدراسیون فوتبال همواره از ماهیت فوتبال ایران دفاع کرده و آن را فاقد فساد دانسته‌اند. شاید بتوان فضای کلی فوتبال ایران عاری از کثیفی و فساد دانست اما طبیعی است که حتی در یک سازمان پول‌های هنگفت وجود داشته باشد و حساب‌ها دقیقا بررسی نشوند و نظارت کافی نباشد، احتمال فساد یا تخلف بسیار زیاد می‌شود.

در اسناد حسابرسی مالی منتهی به سال ۱۳۹۳ فدراسیون فوتبال که ریاست آن را در آن زمان علی کفاشیان برعهده داشته و ایسنا به بخشی از آن دسترسی پیدا کرده، موارد متعددی از جمله پرداخت‌های نابجا، هزینه‌های اضافی، تخلف از تشریفات لازم برای دریافت و پرداخت پول و ارز و استفاده از روش‌های نامتعارف برای پرداخت بدهی‌ها و حقوق افراد و ... وجود دارد.

بیشترین حجم تخلف‌ها که در این گزارش آمده مربوط به اسناد منتهی به سال‌های ۹۲ و ۹۳ است. در این گزارش ایرادهایی مطرح شده که تعجب‌برانگیز و بیشتر از آن تاسف‌انگیز است.

باید دید چرا چنین هزینه‌های گزافی به فوتبال تحمیل شده و سودش به جیب چه فرد یا افرادی رفته است؟

اینکه گفته می‌شود حساب‌ها باید شفاف باشد تا جلوی فساد گرفته شود، در فدراسیون فوتبال مصداق پیدا می‌کند. تا وقتی فدراسیون فوتبال حساب‌هایش را شفاف اعلام نکند نمی‌شود انتظار داشت که باشگاه‌ها هم در روند حرفه‌ای شدن خود شفاف‌سازی مالی کنند تا فضای فوتبال ایران کاملا روشن و شفاف شود.

این گزارش مالی پر است از اسامی افراد و سازمان‌ها که خواندن آنها ضمن روشن کردن ذهن خواننده، تاسف او را بر می‌انگیزد هر چند ممکن است که برای هر یک از این ایرادها پاسخی وجود داشته باشد اما اینکه این پاسخ‌ها مورد قبول نهادهای قضایی و نظارتی قرار گیرد، بحث دیگری است. فعلا ایرادها گرفته شده و پاسخی به آنها داده نشده است.

برخی از اسناد مبهم مالی در فدراسیون فوتبال به این شرح است.

- سند شماره ۱۵۹ مورخ ۱۶ / ۶ / ۹۲

پیرامون هزینه اعزام تیم بزرگسالان به امارات متحده عربی است که با توجه به مصوبه برون مرزی برای ۴۱ نفر مجوز صادر شده در صورتی که نفرات اعزامی ۴۵ نفر بودند همچنین ۱۴۰۰ دلار به ۷ نفر از خبرنگاران و ۵۰۰ دلار نیز به آقای الف.ج به عنوان آشپز پرداخت شده که اسامی نامبردگان در لیست تصویب شده فدراسیون جهت اعزام موجود نیست.

- سند شماره ۲۹۹ مورخ ۲ / ۷ / ۹۲

طی چک شماره ۴۲۶۶۵۷ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در وجه آقای ص. جهت هزینه مربوط به سربازی آقای مهرداد بیت‌آشور بازیکن تیم بزرگسالان پرداخت گردیده در صورتی که این نوع هزینه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مندرج در ماده آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال نمی‌باشد.  ضمنا سند مذکور فاقد ضمائم مثبته مربوط به نحوه هزینه سربازی مشارالیه می‌باشد.

- سند ۴۲۱ مورخ ۲۰ / ۷ / ۹۲

هزینه‌های پرداختی به هتل آزادی توسط شرکت آیتو بابت مسابقه تیم ملی بزرگسالان با تیم کره جنوبی به مبلغ ۱.۴۹۶.۸۵۰.۵۰۰ ریال فاقد تایید رییس فدراسیون می‌باشد. همچنین تعداد اتاق‌های درخواستی با اتاق‌های ارائه شده مغایرت شده و اسامی افراد استفاده کننده نیز در ضمائم ارائه شده وجود ندارد.

- سند شماره ۵۹۴ مورخ ۱۴ / ۸ / ۹۲

پیرامون هزینه اعزام تیم نوجوانان به امارات متحده عربی تعداد افراد در مصوبه برون مرزی ۲۹ نفر بوده ولی نفرات اعزامی ۳۲ نفر می‌باشد.

- سند شماره ۵۹۹ مورخ ۱۵ / ۸ / ۹۲

مبلغ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ماهانه بابت هزینه آژانس با فاکتورهای یکسان به نام (آژانس س.م) با مبلغ واحد هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال جهت فرودگاه امام خمینی پرداخت شده است. این فاکتورها کپی و فاقد شماره سریال چاپی و همچنین آدرس و تلفن ثابت می‌باشد. بررسی‌ها بیانگر آن است که که مبلغ مذکور هزینه تاکسی با رانندگی آقای م.م بوده که در اختیار آقای ف.م.ص جهت انجام وظایف محوله در فرودگاه امام خمینی مربوط به واحد تشریفات بوده است.

- سند شماره ۹۰۵ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۹۲

مبلغ ۱۰۹.۴۰۰.۰۰۰ ریال سند مذکور کسری ضمائم دارد و همچنین در این سند مبلغ ۲۰۶.۴۲۴.۰۰۰ ریال بابت انجام خدمات برگزاری سمینار پرداخت شده که طبق بند ۲-۶ دستورالعمل پرداخت فاقد سه برگه استعلام جهت خرید خدمت می‌باشد.

- اسناد شماره ۳۳۷ مورخ ۹ / ۷ / ۹۲ و ۹۲۸ مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۹۲

دبیرکل وقت فدراسیون تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مجاز به دستور مالی بوده لکن مبلغ ۶۵۳.۳۷۶.۰۰۰ ریال بابت سند ۳۳۷ و مبلغ ۵۲۶.۱۶۶.۰۰۰ بابت سند ۹۲۸ درخصوص پرداخت هزینه‌های آژانس هواپیمایی «س» مشاهده شد که توسط نامبرده تایید و قبل از رویت خزانه‌دار از طریق مدیر مالی و آقای «ه» دستور بررسی و اقدام صادر شده است که این موضوع مغایر با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشد.

- سند شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۹۲

جریمه نقدی ح.ع بازیکن فوتبال ساحلی به مبلغ ۵۰۰ فرانک سوئیس معادل ۱۳.۲۴۹.۵۰۰ ریال پرداخت شده است. پرداخت جرایم بازیکنان ملی‌پوش به عنوان هزینه‌های قابل قبول مندرج در ماده ۱۵ آیین‌نامه مالی و معاملاتی فدراسیون فوتبال نمی‌باشد.

- سند شماره ۱۵۵۶ مورخ ۲۰ / ۲ / ۹۳

مبلغ ۷.۹۸۲.۹۵۵.۵۵۰ ریال بابت اردوی خارجی تیم بزرگسالان در آفریقای جنوبی هزینه گردید که مبلغ هزینه شده از محل علی‌الحساب‌های ارزی آقای س.م.ط به ترتیب مبلغ ۶۸۴ دلار از محل ۶۱.۰۰۰ دلار سند شماره ۱۳۰۴، مبلغ ۲۲.۳۰۰ دلار از محل ۲۹.۳۰۰ دلار سند شماره ۱۳۶۴ و مبلغ ۱۹۷.۳۵۷ دلار از محل ۳۵۶.۰۰۰ دلار سند ۱۴۱۲ صورت پذیرفته است. بزرگ‌ترین ایراد وارده مربوط به عدم تسویه علی‌الحساب‌های ارزی می‌باشد و نامبرده بدون تسویه نمود علی‌الحساب‌های قبلی مکررا دلار دریافت نموده است. لازم به ذکراست مبلغ مذکور علاوه بر ایرادات وارده، درخصوص نحوه پرداخت، ماهیت تنخواه داشته و پرداخت از محل علی‌الحساب فاقد وجاهت قانونی است. ضمنا پرداخت مبلغ ۲۳.۴۵۰ دلار و ۳۱۸۹ دلار در دو نوبت بابت اضافه بار به صرفه و صلاح نبوده است.

- سند شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۷ / ۱ / ۹۳

مبلغ ۷۳۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت تفاوت تسعیر نرخ ارز به تعداد ۲۹.۳۰۰ دلار به نرخ ۲۵.۰۰۰ ریال به حساب علی‌الحساب ارزی آقای س.م.ط منظور گردیده است که ضمائم سند بیانگر آن است که مبلغ مذکور در سفر دوبی نامبرده از آقای ه.م در قالب تنخواه دریافت نموده است که با توجه به طرف حساب، کل مبلغ دریافتی از آقای ه.م به حساب درآمدی منظور شده است که اولا ماهیت نوع درآمد ثبت شده نامشخص بوده و ثانیا بر خلاف مقررات عملیات مذکور از طریق حساب بانکی انجام نگردیده است و آقای «ک» راسا دستور در اختیار گذاشتن مبلغ فوق و منظور نمودن به حساب علی‌الحساب شخص آقای «ط» را صادر نموده است.

- سند شماره ۵۹۹ مورخ ۱۵ / ۸ / ۹۲

تحت عنوان هزینه درج مجوز خروج، اخذ ویزا، مجوز خروج نظام وظیفه و... مبالغی از سوی نمایندگان وزارت ورزش و جوانان اخذ گردیده که فاقد وجاهت قانونی بوده و دستگاه‌های دولتی در صورتی نیاز به اخذ وجوه می‌بایست از طریق حساب‌های درآمدی غیر قابل برداشت اقدام نمایند.

- سند شماره ۱۶۲۵ مورخ ۱۵ / ۲ / ۹۳

مبلغ ۳۸.۵۹۶.۷۰۵.۰۰۰ ریال ارز یورو به نرخ ۳۵۵۷۳ ریال از بانک ملت خریداری شده که بدون اخذ تضمینات کافی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در اختیار آقای ه.م از طریق بانک ملت مستقل مرکزی قرار گرفته و به حساب بدهکاران ثبت شده است.

- سند شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۹۳

مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طی چک شماره ۸۰۰۲۴۱ مورخ ۳۰ / ۹ / ۹۲ بابت هزینه تیم‌های پایه و ۲۵ درصد سهم روستاها به حساب فدراسیون واریز شده لیکن بررسی‌ها بیانگر آن است که ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مبلغ مذکور در اختیار باشگاه استقلال قرار گرفته و بابت پرداخت حقوق خ.ح، حقوق بازیکن خارجی و حقوق پرسنل باشگاه و هزینه هتل که تماما بابت ورزش حرفه‌ای است، پرداخت شده که این امر بر خلاف بودجه ابلاغی از سوی وزارت ورزش می‌باشد.

- سند شماره ۹۰۲ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۹۲

فدراسیون دارای حسابی نزد بانک ملی کالج به شماره ۳۷۴۸ بوده که با توجه به دفاتر فدراسیون مبلغ ۱۴۶.۷۲۹.۰۲۷ ریال مانده بوده است لیکن در زمان بستن حساب، موجودی از سوی بانک مبلغ ۱۹.۵۴۲.۸۰۱ ریال اعلام می‌شود که فدراسیون بدون تعیین وضعیت مغایرت مذکور، اقدام به بستن حساب نموده و مبلغ مغایرت ایجاد شده طبق دفاتر و موجودی بانک، به مبلغ ۱۲۷.۲۴۹.۲۳۶ ریال را به هزینه منظور نموده است. علیهذا علاوه بر اینکه موضوع مذکور بر خلاف اصول حسابداری است احتمال سوء استفاده از حساب مذکور در سنوات قبل وجود دارد.

- سند شماره ۱۸۹۶ مورخ ۳۱ / ۴ / ۹۳

فدراسیون فوتبال اقدام به تهیه بسته‌های فرهنگی شامل تیشرت با آرم یوز ایرانی، پرچم کوچک دستی، شال ایران، مچ بند ایران، اسنک بادی سه رنگ، کیسه پلاستیکی سه رنگ و دستمال به مبلغ ۱.۴۳۶.۵۰۰.۰۰۰ برای ارسال و توزیع در جام جهانی ۲۰۱۴ از طریق ترک تشریفات اقدام نموه است.

- سند شماره ۱۳۸۶ مورخ ۲۰ / ۱ / ۹۳

مبلغ ۱.۶۹۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه وکالت آقایان کارلوس کی‌روش، سوشا مکانی و فدراسیون فوتبال درخصوص تخلفات انجام شده در حاشیه مسابقه مقدماتی جام  جهانی ۲۰۱۴ به وکیل نامبردگان پرداخت شده است. هیچ یک از دو فرد حقیقی ذی‌نفع در عملکرد وکلا بابت هزینه‌های وکالت هیچ مبلغی پرداخت ننموده‌اند.

- سند شماره ۵۰۴ مورخ ۳۰ / ۷ / ۹۲

هزینه‌های اعزام تیم ملی بزرگسالان، مشوقین، خبرنگاران و مسئولان به کشور کره بابت مسابقه‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ به مبلغ ۲.۸۳۵.۱۴۰.۳۲۰ ریال که با توجه به گزارش واحد رسیدگی امور مالی تعداد ۳۹ نفر شامل ۱۱ پیشکسوت، ۱۱ لیدر، ۱۳ خبرنگار و ۴ نفر مهمانان وزارت ورزش بیشتر از مجوز به کره سفر کرده‌اند که مبلغ ۸.۷۵۰ دلار بابت پول توجیبی و سایر هزینه‌ها به آن‌ها پرداخت شده است. همچنین در خصوص پرداخت هزینه‌های اسکان و بلیت رفت و برگشت مسئولان وزارت، مستنداتی در ضمائم سند وجود ندارد.

- سند شماره ۱۹۶۹ مورخ ۴ /۴ / ۹۳

فیفا جهت پرداخت حق‌الزحمه ۲۳ نفر از داوران شرکت کننده در مسابقه‌های آسیایی به مبلغ ۱۸۹۰۳۲ یورو و سهمیه فدراسیون فوتبال بابت فاپ به مبلغ ۱۷.۲۷۲ یورو جمعا به مبلغ ۲۵۴.۸۸۴ فرانک سوئیس معادل ۲۰۸.۴۰۸ یورو به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در برن پرداخت کرده است که اداره اعتبارات و تعهدات وزارت امور خارجه مبلغ ۲۰۶.۳۲۰ یورو پس از کسر ۲۰۸۸ یورو (بابت یک درصد کارمزد) تحویل نماینده فدراسیون آقای م.الف نموده است.

به گزارش ایسنا، اسناد و گزارش تفصیلی کلیه موارد ذکر شده در این گزارش و برخی دیگر از تخلفات مالی فدراسیون فوتبال محفوظ است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد.
 
کلمات کلیدی : فدراسیون فوتبال +تخلفات مالی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.