توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 252486
فرسودگی شغلی در معلولان شاغل
بخش تعاملی الف - حسن فاتحی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۹

فرسودگی شغلی به حالتی از خستگی همراه بااحساس ناکامی اطلاق می شود که بر اثر تلاش بیش ازحد (خارج از توان ظرفیتی) بوقوع می پیوندد و به آسیب های جدی نشاء ت گرفته ازاحساس فشار مستمر منجر می شود.

براساس تحقیقات صورت پذیرفته، مشخص شده است که درصد کارکنان دارای فرسودگی شغلی درمشاغلی که با انسان های دردمند سروکاردارند بیشتراست. (ص۱۴۲ کتاب راهنمای و مشاوره شغلی دکترعبداله شفیع آبادی)

ازطرفی دیگر فرسودگی شغلی درصورت عدم توجه مسئولین وعدم پیشگیری و درمان به سندرم فرسودگی شغلی تبدیل خواهد گه دربرگیرنده مجموعه علایمی از اختلالات عاطفی، نگرشی، رفتاری اجتماعی و علایم روان تنی و جسمی خواهد بودکه باکلکسون کاملی از ناهنجاری های جسمی، روانی و اجتماعی روبرو خواهیم شد.

اگر بخواهیم لطمات و آسیب های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشاءت گرفته از فرسودگی شغلی افراد دارای معلولیت را مدنظر داشته باشیم، قطعا" اجرای قوانین موجود حداقلی که درمورد شرایط استخدام، مدت زمان سابقه کاری و بازنشستگی پیش ازموعد و.... درمورد این قشر تصویب شده، به مراتب هزینه های کمتری به جامعه ازحیث بهداشتی، درمان و بازتوانی درپی خواهد داشت.

حال سوال این است که باعلم به عوارض و آسیب های جدی فرسودگی شغلی در افراد دارای معلولیت، چرا همچنان انگیزه ای در دولت مردان درجهت پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی دراین قشر واقعا" مظلوم وجود ندارد؟

به موجب قانون مصوب سال ۶۷ درمورد شرایط وچگونگی بازنشستگی افراد دارای معلولیت، سابقه ۲۰ سال با شرط سنی ۵۰ سال قیدشده است، عجیب این است که علیرغم گذشت بیش از ۲۶ سال ازتصویب این قانون وقول و وعده های که درمورد اجرا وحتی حذف شرط سنی درمعلولیتهای شدید وخیلی شدید، بارها وبارها ازسوی دولت مردان گذشته تابحال داده شده است، تابحال این قانون اجرایی نشده و هرسال تنها درایام هفته معلولین و روز جهانی معلولین، دوباره هیاهوی خبرخبر، خبرمهم!، داده می شود و بعد از گذشت روزجهانی معلولین، عملا" سکوت وسکون دلخراشی متولیان را فرا می گیرد که انگار هدف خدمت نبوده است وتنها مراد آنها تبلیغ وفریب جماعتی بوده که بزرگترین اقلیت جامعه را از حیث آماری تشکیل می دهند.

سوال این است که چرا بزرگترین اقلیت جامعه ازحیث آماری (۷-۹ ملیون افراد دارای معلولیت)، که اتفاقا" نیاز مبرم به مدیریت فراجناحی بخاطر آسیب پذیر بودن دارند، بواسطه مدیریت تفکرات سلیقه ای درتنها سازمان متولی آن ها یعنی سازمان بهزیستی، به حال خود رها شده وبواسطه این ندانم کاری ها، عملا" سالیانه میلیاردها تومان، صرف هزینه دارو، درمان و نگهداری و هزینه های ازاین قبیل می شود؟

آیا امکان این واقعا "وجود ندارد که تنها سازمان متولی افراد دارای معلولیت بخاطر شرایط وحساسیت های جامعه هدف خود، مدیرانش براساس اصل شایسته سالاری وتخصص گرایی مشخص شود؟

من دارای معلولیت ازفرسودگی شغلی بعداز ۲۱ سال خدمت وآن هم با ۹۰ درصد دراندام تحتانی که خود سازمان بهزیستی گواهی درصدش را صادر کرده، به کجا وبه چه کسی باید شکوه کنم که دارد کم کم عزت نفس من هزینه ندانم کاری ها ومسئولیت ناپذیری های شما می شود؟

بگذارید وتحمل داشته باشید، اندکی سیاسی سخن بگوئیم، دولت مدعی عدالت ومهرورزی در۸ سال مدیریت خود بخاطر نیاز به رای بزرگترین اقلیت جامعه ازحیث آماری، مدام مانورخدمت و تبلیغات براه انداخت تاجایی که در اقدامی کاملا" نمایشی پژو مستعمل رئیس جمهور وقت به بهانه هزینه درامور خیریه افراد دارای معلولیت به فروش گذاشته شد و سر آخر آن خریدارمعروف!، باقیمت نمایشی دیگری پروژه تحقیر واستهزاء افراد دارای معلولیت را به حداعلا رساند و...

حالا دولت اعتدال باشعار تدبیر و امید با رای مردم و همین افراد محروم روی کار آمده است و انتظاری که افراد داری معلولیت از رئیس جمهور روحانی دارند، این است که به سان گذشتگان مدعی خدمت که عملا" خدمتی قابل ذکری به ارمغان نگذاشتند، حداقل عطف به وعده تدبیر وایجاد امید، قوانین خاک خورده باسابقه تصویب ۲۶ ساله درمورد روند پیشگیری ازفرسودگی شغلی دراین جامعه را اجرایی فرماید/.

باکمال تاسف ناچارم به عنوان عضوی ازخانواده بزرگ افراد دارای معلولیت، تاکید نمایم که باگذشت ۱۸ ماه از عمر دولت تدبیر وامید، عملا" تحول مدیریتی قابل توجهی درحوزه مدیریت افراد دارای معلولیت بوقوع نپیوسته است و همچنان مدیران ومدیران کل "باتفکر برچسب بزن ومعلول را فراری بده" درتنها سازمان متولی این افراد سکنی نموده است واین نگرانی همچنان وجود دارد که پروژه نمایشی فروش پژو مستمعل، دوباره تکرارشود.

ای مدیران اسیرمهتری
وی نشسته درجلوس سعتری

گرتوانمندی شمارا ناشنا
برتوانمندان نشاید کهتری

سهم من رنج وتلاش وامتحان
برتو هم مکر ودروغت استری

حالیا تبلیغ بی خدمت زتو
این زرنگی ها نگوید بهتری

آن ربیعی که رساها پرورد
بهرمعلولین نیارد برتری

فاتحی را در۱۲ آذری
درد دل گفتن نمودش مشتری
 
کلمات کلیدی : حسن فاتحی