توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 160587
سهميه‌بندي بنزين ۵ ساله شد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۵۱
سهميه‌بندي بنزين در حالي پنج‌ساله شد كه مشخص نيست با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اين نوع سهميه‌بندي ادامه مي‌يابد يا دست‌خوش تغييرات خواهد شد.

به گزارش ايسنا، سهميه‌بندي بنزين در حالي وارد پنجمين سال اجرا اين طرح شد كه در اوايل تير ماه سال ۱۳۸۶ براي اولين بار پروژه سهميه بندي بنزين با تخصيص ۳۶۰ ليتر فصلي (ماهانه ۱۲۰ ليتر) آغاز شد.

به تدريج و طي چهار سال از سهميه ماهانه كاسته شد، تا اينكه سهميه بنزين از ابتداي سال ۱۳۸۹ از ۸۰ ليتر در ماه به ۶۰ ليتر كاهش يافت كه نتيجه آن افت مصرف روزانه بنزين از ۷۵ ميليون ليتر به ۶۳ ميليون ليتر در روز بود.

بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و با تغيير قيمت بنزين معمولي از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان از آذر پارسال، قيمت بنزين سوپر از ۱۵۰ تومان به ۵۵۰ تومان و قيمت بنزين معمولي آزاد به ۷۰۰ تومان و سوپر به ۸۰۰ تومان رسيد. در اين شرايط مصرف روزانه بنزين با كاهشي جزيي به ۵۷ تا ۶۰ ميليون ليتر رسيده است.

به گزارش ايسنا، سهميه بندي بنزين تيرماه نيز بدون تغيير در ليتر سهميه و قيمت آن مانند ۱۸ ماه گذشته از ساعات ابتدايي روز پنج‌شنبه در كارت‌هاي سوخت خواهد بود.

بر اين اساس خودروهاي سواري علاوه بر ۶۰ ليتر سهميه بنزين ۴۰۰ توماني، ۵۰۰ ليتر هم سهميه آزاد مي‌گيرند كه با اتمام سهميه ۴۰۰ توماني قابل استفاده خواهد بود. البته تنها سهميه نيمه يارانه‌اي قابل انتقال به ماه بعد است و شامل سهميه بنزين آزاد نمي‌شود.

به گزارش ايسنا؛ سهميه بنزين ديگر وسايل نقليه عمومي نيز مشابه سهميه خردادماه خواهد بود كه به شرح زير است:

موتورسيکلت؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۵ ليتر، سهميه روزانه: ۰.۸۳ ليتر

تاکسي بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۵۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۶.۶۷ ليتر

تاکسي دو گانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه:۶.۶۷ ليتر

تاکسي ال.پي.جي سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

آژانس بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ‌۳۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۰.۰۰ ليتر

آژانس ال.پي.جي سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

آژانس دوگانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

مسافربر شخصي بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۳۰۰ ليتر ، سهميه روزانه: ۱۰ ليتر

مسافربر شخصي دوگانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

مسافربر شخصي ال.پي.جي سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر ، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

خطي بين شهري بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۷۵۰ ليتر، سهميه روزانه: ۲۵۰۰ ليتر

خطي بين شهري دوگانه‌ سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۵۰۰ ليتر ، سهميه روزانه:‌۱۶.۶۷ ليتر

خطي بين شهري ال.پي.جي سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۵۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۶.۶۷ ليتر

آموزشگاه رانندگي بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۳۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۰ ليتر

آموزشگاه رانندگي دوگانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه : ۶.۶۷ ليتر

وانت نوع يک بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

وانت نوع يک دوگانه‌سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۱۰۰ ليتر ، سهميه روزانه: ۳.۳۳ ليتر

وانت نوع دو بنزيني (نيسان)؛ سهميه ماهانه فعلي: ۴۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۳.۳۳ ليتر

وانت نوع دو دوگانه‌سوز (نيسان)؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

کاميون و کاميونت بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۴۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۳.۳۳ ليتر

کاميون و کاميونت دو گانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

دستگاه‌هاي عمومي بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۱۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۳.۳۳ ليتر

دستگاه‌هاي عمومي دوگانه‌سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۱۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۳.۳۳ ليتر

آمبولانس بنزيني؛ سهميه‌ ماهانه فعلي: ۷۵۰ ليتر، سهميه روزانه ۲۵ ليتر. سهميه‌بندي بنزين ۵ ساله شد
» سرویس: اقتصادي - انرژي
کد خبر: ۹۱۰۳۳۱۱۷۹۳۱
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۰
۱۳۲.۸.۹۰.social.jpg

سهميه‌بندي بنزين در حالي پنج‌ساله شد كه مشخص نيست با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اين نوع سهميه‌بندي ادامه مي‌يابد يا دست‌خوش تغييرات خواهد شد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سهميه‌بندي بنزين در حالي وارد پنجمين سال اجرا اين طرح شد كه در اوايل تير ماه سال ۱۳۸۶ براي اولين بار پروژه سهميه بندي بنزين با تخصيص ۳۶۰ ليتر فصلي (ماهانه ۱۲۰ ليتر) آغاز شد.

به تدريج و طي چهار سال از سهميه ماهانه كاسته شد، تا اينكه سهميه بنزين از ابتداي سال ۱۳۸۹ از ۸۰ ليتر در ماه به ۶۰ ليتر كاهش يافت كه نتيجه آن افت مصرف روزانه بنزين از ۷۵ ميليون ليتر به ۶۳ ميليون ليتر در روز بود.

بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و با تغيير قيمت بنزين معمولي از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان از آذر پارسال، قيمت بنزين سوپر از ۱۵۰ تومان به ۵۵۰ تومان و قيمت بنزين معمولي آزاد به ۷۰۰ تومان و سوپر به ۸۰۰ تومان رسيد. در اين شرايط مصرف روزانه بنزين با كاهشي جزيي به ۵۷ تا ۶۰ ميليون ليتر رسيده است.

به گزارش ايسنا، سهميه بندي بنزين تيرماه نيز بدون تغيير در ليتر سهميه و قيمت آن مانند ۱۸ ماه گذشته از ساعات ابتدايي روز پنج‌شنبه در كارت‌هاي سوخت خواهد بود.

بر اين اساس خودروهاي سواري علاوه بر ۶۰ ليتر سهميه بنزين ۴۰۰ توماني، ۵۰۰ ليتر هم سهميه آزاد مي‌گيرند كه با اتمام سهميه ۴۰۰ توماني قابل استفاده خواهد بود. البته تنها سهميه نيمه يارانه‌اي قابل انتقال به ماه بعد است و شامل سهميه بنزين آزاد نمي‌شود.

به گزارش ايسنا؛ سهميه بنزين ديگر وسايل نقليه عمومي نيز مشابه سهميه خردادماه خواهد بود كه به شرح زير است:

موتورسيکلت؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۵ ليتر، سهميه روزانه: ۰.۸۳ ليتر

تاکسي بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۵۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۶.۶۷ ليتر

تاکسي دو گانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه:۶.۶۷ ليتر

تاکسي ال.پي.جي سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

آژانس بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ‌۳۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۰.۰۰ ليتر

آژانس ال.پي.جي سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

آژانس دوگانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

مسافربر شخصي بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۳۰۰ ليتر ، سهميه روزانه: ۱۰ ليتر

مسافربر شخصي دوگانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

مسافربر شخصي ال.پي.جي سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر ، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

خطي بين شهري بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۷۵۰ ليتر، سهميه روزانه: ۲۵۰۰ ليتر

خطي بين شهري دوگانه‌ سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۵۰۰ ليتر ، سهميه روزانه:‌۱۶.۶۷ ليتر

خطي بين شهري ال.پي.جي سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۵۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۶.۶۷ ليتر

آموزشگاه رانندگي بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۳۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۰ ليتر

آموزشگاه رانندگي دوگانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه : ۶.۶۷ ليتر

وانت نوع يک بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

وانت نوع يک دوگانه‌سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۱۰۰ ليتر ، سهميه روزانه: ۳.۳۳ ليتر

وانت نوع دو بنزيني (نيسان)؛ سهميه ماهانه فعلي: ۴۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۳.۳۳ ليتر

وانت نوع دو دوگانه‌سوز (نيسان)؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

کاميون و کاميونت بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۴۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۱۳.۳۳ ليتر

کاميون و کاميونت دو گانه سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۲۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۶.۶۷ ليتر

دستگاه‌هاي عمومي بنزيني؛ سهميه ماهانه فعلي: ۱۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۳.۳۳ ليتر

دستگاه‌هاي عمومي دوگانه‌سوز؛ سهميه ماهانه فعلي: ۱۰۰ ليتر، سهميه روزانه: ۳.۳۳ ليتر

آمبولانس بنزيني؛ سهميه‌ ماهانه فعلي: ۷۵۰ ليتر، سهميه روزانه ۲۵ ليتر.
Share/Save/Bookmark
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته