نظر منتشر شده
۱۰۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 169759
تاملی در باب ایجاد سوالات شبهه‌ناک از اسلام؛
چه کسی سوال می‌سازد، چه کسی پاسخ می‌دهد؟
زهرا مینائی، 12 آبان 91
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۱۲
1. نزدیک انقلاب آدم ها سه دسته بودند. اول بی‌ تفاوت‌ها، دوم آدم هایی که به مکتب مارکسیسم گرایش داشتند و سه آدم هایی که به مکتب اسلام گرایش داشتند. در آن فضا بزرگترین سوال دو دستۀ آخر، این بود که مارکسیسم بهتر است یا اسلام. حرف می زدند، بحث می کردند، کتاب می خواندند. کلی کتاب هم برای پاسخ به این سوال نوشته شده بود. از تفاوت مارکسیسم با اسلام تا انطباق مارکسیسم با اسلام. بعدها با آمدن مارکسیست های مسلمان، جواب به این سوال باز هم پیچیده تر شد و باز هم این آدم ها بودند که باید به آن جواب می دادند.

2. هنگام ازدواج یک دختر و پسر، بنا بر سنت و رسم و رسوم معمول، خانوادۀ عروس انتظار دارند که خانوادۀ داماد مسکن را برای عروس و داماد تهیه کند. این می شود که اگر مردی دو بچه داشته باشد؛ یکی دختر و یکی پسر و هر دو هم دم بخت؛ آن وقت دو خانه داشته باشد که در یکی خودش بنشیند، انتظار معمول آدم ها این است که خانۀ دوم را بدهد به پسرش که پسرش بتواند ازدواج کند. و آن دختر هم بعد از ازدواج از پدر شوهرش یا خود شوهرش انتظار دارد که برایشان خانه تهیه کند. و هر دو انتظار، در دید افراد جامعه طبیعی جلوه می‌کند.

3. دخترها و گاهی پسرها وقتی وارد دبیرستان می شوند یا اواخر راهنمایی، با سوالات یا شبهاتی مواجه می شوند که در بیشتر موارد مشترک است. البته ممکن هم هست برای بعضی ها این اتفاق در دانشگاه بیفتد. در هر حال در برهه ای از زندگی خود به این سوالات برمی خورند. یعنی از هر زنی بپرسید به شما می گوید که زمانی به این سوال بر خورده است. این سوال که چرا در اسلام دیه زن با مرد برابر نیست. یا این که چرا ارثیۀ زن کمتر از مرد است و این که چرا مردها می توانند چهار زن داشته باشند و زن‌ها ناگزیر به تک‌همسری‌اند. نوع برخورد آدم ها با این موضوع متفاوت است. ممکن است سوال را بشنوند و بی تفاوت از کنارش بگذرند و ممکن است سوال تبدیل به سوال ذهنی آنها شود. اگر سوال ذهنی آنها بشود دو حالت دارد. یا می توانند در دفاع از اسلام به آن جواب دهند یا نمی توانند. اگر نتوانند، به اسلام شک می کنند. یعنی چون این شبهات از نص صریح قرآن آمده، با خود می گویند که دینی که این ادعای غیر انسانی را دارد که دین نمی شود. و بعد به نظام جمهوری اسلامی ایران هم شک می کنند. باز با خودشان می گویند نظامی که قوانین اش را  بر اساس آن دین غیر انسانی نوشته نظام عادلانه ای نیست. خلاصه خودتان بخوانید آخر ماجرا را.

4. این روزها معمولا پدرها، آخر عمری، خانه های خود را می کوبند تا برای پسرهایشان خانه بسازند. یا بالای خانه های یک طبقه‌شان برای پسرها یک طبقه اضافه می کنند. و هیچ وقت هم یک سوال عمومی برای آدم ها و خصوصا زن ها نشده است که چرا در عرف و سنت و رسوم، پدر باید به پسر خانه بدهد یا پسر خانه را تهیه کند.

در واقع قبل از اینکه پدر بمیرد، ارثیۀ بیشتری به پسرها تعلق گرفته است. و پدر بیشترین اموالش را در اختیار پسرانش گذاشته است. این مسئله در بعضی موارد دربارۀ مغازه دادن به پسر هم صدق می کند. با این شرایط چرا این سوال عمومی رایج نمی شود که چرا پدرها به پسرهایشان بیشتر از دخترها کمک اقتصادی می‌کنند؟ اگر این سوال پرسیده شود و تبدیل به یک  سوال ذهنی برای عموم زنان شود و برای عوض شدن آن اقداماتی صورت گیرد، حداکثرش این است که عرف عوض شود. مثلا ممکن است از آن به بعد پدرها به دخترها کمک اقتصادی کنند و پدر زن‌ها به پسرها.

5. این سوال که مسلمان بمانیم یا مارکسیست شویم، دیگر سوال ذهنی کمتر کسی است در ایران. بعد از فروپاشی شوروی، اندیشه مارکسیستی افول کرد و به صورت های جدیدی درآمد که تفاوت زیادی با آن تفکر مارکسیستی اولیه دارد. همچنین در بعضی حوزه ها مانند سیاست و اقتصاد در برخی نقاط وجود دارد. در واقع با افول گفتمان مارکسیستی در جهان، سوال از مارکسیسم هم افول کرد. آدم ها دیگر خود را در مقابل دو انتخاب نمی دیدند و فکر نمی کردند که باید یکی را انتخاب کنند. دو گفتمان مارکسیستی و گفتمان اسلامی در آن دوره در مواجهه با هم قرار داشتند و همه باید می توانستند به شبهات و سوالات هر یک پاسخ دهند. پس این گفتمان ها هستند که در هر دوره ای برخی از سوالات و شبهات ذهنی عمومی را می سازند. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که گفتمان ها همان طور که سوال را می سازند، پاسخ ها را نیز آماده می‌کنند. خصوصا اگر سوال را از گفتمان مقابل بپرسند؛ پاسخ خود را با سوال می آورند. یعنی در پس سوال از دیه یا ارثیۀ زن، پاسخی نهفته است. پاسخی که می گوید این نگاه به زن غیر انسانی است. غیر بشری است. و اسلام متحجرانه است. مال زمان خودش است. سوال از ارثیۀ یا دیۀ زن، سوالی است بنیان برانداز. یعنی سوالی جزئی نیست که با تردید در آن کلیت دین نیز مورد تردید قرار نگیرد. چون از متن خود قرآن سوال می کند. این سوال، تنها به صرف سوال بودنش اولین ضربه را به اسلام وارد می‌کند و کلیت اسلام را زیر سوال می‌برد. چون در پس این سوال، پاسخ آن هم نهفته است؛ و آن پاسخ هم باعث می شود که قرآن زیر سوال رود. از این جهت که قرآن یک کتاب جهان شمول، فرا زمانی و فرا مکانی است. سوال از دیه و پاسخ نهفته در آن، در نهایت منجر به این می شود که قرآن را یک کتاب تاریخی بدانیم. کتابی که برای عرب 1400 سال پیش نوشته شده است. کتابی که تاریخی باشد، دین‌اش هم تاریخی می‌شود. و دینی که تاریخی شود دیگر چقدر اعتبار دارد؟ دینی که تاریخی شود، بشری می‌شود. شاید بتوان قسمت های خوب‌اش را برداشت و قسمت‌های بدش را حذف کرد. باید دیۀ و ارث زن را حذف کرد. این‌گونه انسان در جایگاهی قرار گرفته است که خودش قسمت‌های دین‌اش را انتخاب می‌کند. خودش صادق بودن یا نبودن کتاب دین‌اش را تعیین می‌کند و این یعنی خودبنیادی در دین.
چرا برای همۀ زن های ایرانی سوال از ارثیۀ زن در طول زندگیشان مطرح می‌شود اما سوالی مشابه این سوال، در عرف و سنت مطرح نمی‌شود؟ به نظر می رسد این سوالی که تا این میزان می تواند بنیان‌کن باشد، تصادفی سوال ذهنی همۀ دخترها و زن‌ها  و مردهای ایرانی نشده است. دیگریِ گفتمان اسلامی این سوال را مطرح می‌کند و از این پس ماهیت شبهه پیدا خواهد کرد. گفتمانی که در جامعه ساری و جاری است. گفتمانی که سوال‌ها را می‌سازد و پاسخ ها را در پس این سوال جای داده است. گفتمانی در مقابل گفتمان اسلامی.

6. تا کنون کاری که برای رفع این سوالات و شبهات انجام شده، اولین اقدامی بوده است که هر کسی در مقابل حمله‌ انجام می‌دهد؛ یعنی دفاع. تا کنون در مقابل این سوالات و شبهات، پاسخ داده‌اند. از اسلام دفاع کرده‌اند. سخنرانی‌های رفع شبهات گذاشته‌اند. و با همۀ اینها هنوز هم فراوان‌اند زن‌هایی که از این سوالات می‌پرسند. دلیل اینکه چرا پاسخ به سوالات و شبهات در برخی مواقع اثری نمی‌کند، پیش‌تر گفته شد. دلیل‌اش همان پاسخی است که با سوال آمده است، که ذهن سوال کننده را می‌بندد. این سوال از روی حیرت نیست. این سوال از روی اعتراض است. این سوال برای مچ‌گیری است. به همین دلیل باید استراتژی دیگری در مقابل اینگونه سوالات اختیار کرد. باید در مقابل پاسخ‌هایی که گفتمان مقابل در پس سوالات قرار می‌دهد، سوالاتی از گفتمان مقابل مطرح کرد. اگر گفتمان مقابل از حجاب می‌پرسد و در پاسخ خود، سخت بودن حجاب را می‌نشاند؛ باید پرسید که آیا کفش پاشنه بلند پوشیدن سخت نیست، آیا هر روز آرایش کردن سخت نیست، آیا مانتوی تنگ پوشیدن سخت نیست؟ سوالاتی از این دست، پاسخ‌های نهفتۀ خود را نیز دارد. اینگونه سوالات را باید با سوال پاسخ داد. تا زمانی‌که سوالات ذهنی افراد جامعه را گفتمان مقابل طرح کند و ما مدافعانه در پی پاسخگویی به آنها برآییم، جامعه همیشه درگیر این سوالات است. تنها وقتی می‌توان این سوالات را برطرف کرد که ما سوال‌ساز برای افراد جامعه باشیم. ما مسئله ایجاد کنیم. ما از گفتمان رقیب سوال بپرسیم و جواب ما در پس سوال ما باشد. باید آن‌قدر سوال ساخت، که ذهن افراد جامعه درگیر سوالات ما باشد تا سوالات گفتمان رقیب. 
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۷:۳۶:۴۸
نویسنده محترم قصدشان از نگاشتن این متن این بوده که بگوید دست پیش را بگیر تا پس نیفتی..غافل از اینکه کسانی که مثلا حجاب را زیر سوال می برند به ندرت بر اجباری بودن بی حجابی تکیه می کنند و بیشتر بر آزادی پوشش تاکید دارند حال اگر از این افراد بپرسیم پا کردن کفش پاشنه بلند سخت است می گوید من که نگفتم این پوشش اجباری باشد ولی من می گویم چادر سخت است و چرا از دید شما باید اجباری باشد؟ در کل می خواهم از سایت الف این تقاضا را داشته باشم که اینگونه مقالات که در پایین ترین سطح علمی نگاشنه می شوند را در معرض دید عموم قرار ندهد .تنها راه ارضای پرسش ها رجوع به کتاب های معتبر دینی و افراد مطلع و شنیدن پاسخ صحیح می باشد نه سوال پرسیدن سریع تر از رقیب!!که مطمئنا نگاه رقابتی داشتن امثال نویسنده محترم به مقوله دین باعث جدایی افکندن بین دین و جوان می شود و راه جذب جوانان به دین سیره پیامبر اعظم(ص) می باشد که با شرح صدر کامل حتی اگر کسی هرروز به ما دشنام داد در موقع بیماریش بتوانیم به عیادت او برویم و با محبت در پی جذب باشیم نه اینکه ابرو در هم کشیم و فقط دانش پاین خود نسبت به دین را با ملحد خواندن طرف مقابل توجیه نماییم. (1010143) (alef-4)
 
سروش کریمی
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۸:۲۷:۲۷
محور بحث نویسنده اصلا اجبار یا غیر اجباری بودن حجاب در ایران نیست. بحث گفتمان در طراحی سوال را برای بار اول است که کسی مطرح می کند. چرا بدون اینکه دقت کنید سطح علمی مطلب را زیر سوال می برید. ابتدا باید دقیق خواند و بعد کامنت گذاشت. حقیقتا الف در درج کامنت ها شرح صدر به خرج می دهد. (1010200) (alef-1)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۰۷:۵۴
دوست عزیز اجبار یا غیر اجباری بودن مطرح نیست صحیح، ولی 1-در طراحی سوال باید دقت کرد سوال ها طوری نباشد که از همان اول با شکست مواجه شود.2- دین و شریعت اسلام مطمئنا پاسخ های روشنی برای هر شبهه دارند و این فرار به جلو با طرح سوال نوعی توجیه کم دانشی است.لطفا کمی عمق مطلب را درک کنید و اینقدر ظاهر مطالب را به هم ربط ندهید (1010250) (alef-1)
 
Turkey
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۴۵:۴۹
آره شما راس میگید! واسه همینم همه زنها عاشقه حجابن! داریم تو خیابون میبینیم! شما راس میگید! فقط شماها میفهمید! بقیه هم هرچی شما گفتید رو قبول دارن! (1010283) (alef-4)
 
ایرانی
۱۳۹۱-۰۸-۱۴ ۰۶:۴۷:۳۵
دوست عزیز میشه اینقدر با چشم، قضاوت و آمارگیری نفرمائید؟

پیارسال، تاسوعا رفته بودم زنجان. از دیدن حجاب خانم‌ها شوکه شده بودم. وضعیت حجاب به طرز عجیبی بهتر از تهران بود. به جرأت می‌تونم بگم که 80-85 درصد خانم‌هایی که در خیابون میدیدم، چادری بودن. بقیه هم که مانتویی بودن، حجابشون خوب بود. یک درصد بسیار کمی بد حجاب بودند. اما وقتی عاشورا در تهران میرم بازار، خانم‌های بد حجاب زیاد می‌بینم که البته بسیاری از اون‌ها علی‌رغم حجاب نه چندان خوب، آدم‌های معتقدی هستند.

از اونجایی که شما احتمالا منظورتون از خیابون، خیابون‌های تهران هست، اول شما بدونید که تهران، کل ایران نیست. در ضمن، اگر از بسیاری از خانم‌های بد حجاب بپرسید، نمیگن حجاب رو قبول نداریم. میگن تا این حدی که ما حجاب داریم کافی هست. (1011316) (alef-4)
 
قلی
Turkey
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۵۹:۳۸
اتفاقا من هم خیلی موافقم شما همه ی تلاشتان را برای پاسخگویی بکنید! چون وقتی پاسخی نباشد شبهه است ولی وقتی این پاسخها را زنان بشنوند و راجع به آن فکر کنند شبهه از بین میرود! البته تبدیل به چیزه دیگری میشود! اصولا وقتی پاسخ دادید دیگر هیچ دفاعی ندارید! (1010295) (alef-4)
 
سروش کریمی
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۰:۱۹:۰۷
این شمایید که پیشا پیش قضاوت می کنید که هر سوالی که نسبت به گفتمان مقابل طرح شود محکوم به شکست است. چرا فکر نمی کنی که شاید شما عمق مطلب را درک نکرده باشی؟ تا کی باید ایستاد و منفعل رفتار کرد؟ (1010322) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۸:۵۸:۴۷
آقای کریمی کسی نگفته که منفعل رفتار شود بلکه بحث بر سر این است که نباید سوال در حوزه دین را با سوال پاسخ داد بلکه باید به روشنی و وضوح دلیل احکام را توضیح داد .من متعجبم که چرا شما انفعال خود را که همانا پرسش در برابر پرسش است را به دیگران نسبت می دهید. (1010997) (alef-4)
 
قلی
Turkey
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۲:۲۰:۰۱
"باید آن‌قدر سوال ساخت، که ذهن افراد جامعه درگیر سوالات ما باشد تا سوالات گفتمان رقیب."
این دقیقا تعریف جنگ روانی نیست؟ هدف چیه؟ هدف پیروز شدن شماست یا پیدا شدن حقیقت؟ شماها هدف رو از بحث کردن گم کردید! (1010409) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۵۸:۵۷
حرفتان متین است، در اسلام جوابی روشن برای سوالات هست
ولی نکته اینجاست که ما چقدر در پی پذیرش این جوابها هستیم

چند وقت قبل چند مقاله در همین سایت در باب دلالیل ضرورت حجاب و اثرات آزادی جنسی با تکیه بر آمار و احادیث و ... گذاشته شد.

بروید سطح استقبال دوستان را ببینید!!.انگار نه انگار در قرآن ما چند آیه با ذکر جزئیات به این مسئله پرداخته (1010490) (alef-4)
 
ایمان
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۲۲:۱۲
به نام خدا

هنگام خوندن این متن منم به همین نکته رسیدم، ولی باید بگم که انصافا صریح، مفید و به نحوی شایسته انتقادتو مطرح کردی. از "الف" هم بعیده که با این تحلیل‌های سطحی، از خواننده هاش چند فرسخ عقب‌تر باشه! (1010464) (alef-4)
 
www
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۶:۲۶:۵۲
خیلی جاها هستند که جواب میدن اما اگر جایی میخواهید که جواب ماست مالی نمیده و علمی و دقیق پاسخ میده به اینجا رحوع کنید:
http://radiomaaref.ir/ProgramsList.aspx?ParentID=108
مخصوصا جناب محمدی.
دست نگه دارید من همه ی دلایلی که ممکنه به این آدرس نرید را میدونم و میدونم شاید بگید نه این نمیتونه و ... ولی ایشون یکی از نوابغ و شاید بهترین در این عرصه اند و به یکی مثل من که بسیار سخت گیر و سمج تر از دیگرانه در این عرصه، بسیار کمک کرد و بسیار از ایشون چیز یاد گرفتم. پس حداقل 2 قسمت گوش کرده و پیش داوری نکنید. (1010613) (alef-4)
 
ali
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۰:۲۸:۰۶
اجازه بدید این نظرات منتشر بشن تا سطح تفکر و همچنین نوع دیدگاه این افراد به جامعه مشخص بشه. (1010665) (alef-4)
 
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۱:۵۵:۰۵
به نظر من نویسنده محترم معتقد هستند که بعضی ها از ارائه سئوال در واقع به دنبال جواب و قانع شدن نیستند و حتی اگر به سئوالشان در یک جلسه پاسخی منطقی داده شود، به طوری که جامع باشد و هیچ منفذی برای سئوال مجدد باقی نگذارد، این سئوال را مجددا در جلسه ای دیگر و از شخصی غیر از پاسخ گوی اول، خواهند پرسید. به نظر بنده ابتدا باید قصد سئوال پرسنده مشخص شود و اگر نیت قانع شدن نبود، انتخاب استراتژی سئوال پرسیدن از طرف مقابل، البته با توجه به مبنای فکری او، استراتژی مناسبی است.
ضمنا جالب نیست که اگر کسی با انگشت اشاره به جایی کرد، نوک انگشتش را نگاه کنیم. نویسنده با توجه به استدلال سئوال کننده در مورد مخالفت با حجاب، و نه لزوما مخالفت با اجبار آن، به دلیل سخت بودن حجاب، چند سئوال را مطرح کرده است. البته این سئوالات در مورد افراد مختلف فرق خواهد کرد.
گویا خیلی از دوستان مساله حجاب، اصل مساله و یا اجبار آن، مساله شان است که خیلی از نظرها، حول همین مساله است. (1010689) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۸:۲۲:۳۸
واقعا با این مقاله های افتضاحی که سایت الف میزاره، همون بهتر که سایتو فیلتر کنن. من احساس میکنم چند وقت نویسنده های الف زیر 18 سال شده اند. اه اه اه (1010948) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۷:۴۵:۳۸
جایی که اسلام صریح و روشن باسخ داده چه دلیلی داره که فرا فکنی کنیم در ضمن اکر مخاظب مانتو تنک نداشت باید چه چیزی را دستاویز قرار دهیمږصحبت بعضیها مثال سباه ابرهه است که تنها میتوان بود وعاقب کار را دید (1010145) (alef-4)
 
شاهد
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۷:۴۶:۰۰
اولا این که عرف چه تصمیمی در مورد اموال پدر تعیین می گیرد فرق دارد با تصمیم قانون یا همان شرع که با قانون یکی شده است
دوماشما فراموش کرده اید که اگر قانونی بگوید که کفش پاشه بلند پوشیدن و هر روز ارایش کردن اجباری است همانقدر مورد نقد قرار میگیرد که حجاب. نکته بارکی که شما عمدا یا سهوا در ماقله خود ندیده گرفتید اجباری بودن یا نبودن یک پدیده است.
در حقیقت باید بپرسید که آیا اسلام جواب قانع کننده و منطقی و امروزی به این سوالها دارد یا نه ؟ نه این که سنتی را مثل خانه داشتن داماد را مثل قرار دهید که شاید فقط چند در صد توانمند جامعه را در بر میگیرد که حتی در امار هم معنی خاصی ندارندو تازه انتخابی و اختیاری است (1010146) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۷:۴۸:۳۰
اونها سوال کنند شما هم با سوال جواب بدین پس کی‌ راه حل بده ؟ (1010150) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۸:۳۶:۰۷
مقاله بی‌ منطق و کم مایه‌ای بود. (1010209) (alef-1)
 
سینا
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۲:۱۲:۳۴
سلام
دوستان اینقدر سریع قضاوت نکنید.
بحث جواب دادن نیست و نویسنده نمیگوید اسلام جواب ندهد بلکه بحث بر این است وقتی همیشه در مقام محاکمه باشی این سوال پیش میآید که حتما مشکلی دارد که محکوم میشود..
ما باید با پاسخگویی به سوالات .سوالاتی در ضعف جبهه مقابل بیاوریم...
بطور مثال:
در عین حال علت عدم آزادی توهین به پیامبر را میگوییم از اینکه چرا در غرب به هلوکاست نمیتوان چیزی گفت سوال بپرسیم..(البته نه نفی کل آن..بلکه چرا نمیتوان راجع به آن تحقیق کرد..همچون رژه گارودی که دستگیر شد) (1010574) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۰:۱۷:۵۹
البته ایشان در جوای سوال احتمالی سختی حجاب با سوال پرسیدهاند ی اراهنمایی کرده اند که کفش پاشنه بلند ی اارایش هروزه هم سخت است پس چرا انجام می دهند. خودشان با این استدلال جوای خودشان را دادهاند. خانمی که ارایش میکند یا کغش پاشنه بلند می پوشد از روی اجبار این کار را نمی کند. دوست دارد مجبور نیست می تواند پاشنه بلند نپوشد یا ارایش نکرده بیرون باید. مهم اجباری بودن یا نبودن است که مورد سوال است (1010505) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۷:۵۶:۲۴
اوستا چرا مغلطه می کنید. کسانی که مخالف اجباری بودن حجاب هستند کفش پاشنه بلند یا مانتو تنگ یا آرایش غلیظ را اجبار نمی کنند.
اصولا نباید اجباری باشد واقعیت این است که حجاب باعث زحمت خانها می شود حالا اگر کسی به دلایل مختلف ترجیح بدهد که خود را به زحمت انداخته و حجاب بر سر کند مختار است و لیکن آنکس که اعتقاد به حجاب ندارد چرا باید خود را به زحمت بیندازد.
از طرف دیگر کسی که با حجاب مخالف است در واقع با حجاب خودش مخالف است نه اینکه دیگران را به بی حجابی اجبار کند کسی هم که به قول شما پاشنه بلند می پوشد به اختیار خودش است و او هم حتما برای خودش دلایلی دارد. (1010159) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۱۳:۵۷
1. موافقم که این مقایسه از این نظر که شما مطرح نمودید چندان صحیح نیست اما مقصود نویسنده از این تشبیه بیان اجبار نبوده است بلکه پاسخی به کسانی است که حجاب داشتن را کار سختی می دانند.

2. درست است که داشتن حجاب "کامل" lممکن است با دشواری هایی همراه باشد اما رعایت یک مقدار حداقل در سطح جامعه حتی برای کسی که به آن اعتقادی ندارد اصلا دشوار نیست.

3. مطمئنا تصدیق می کنید که همیشه کارهایی که موجب به زحمت افتادن انسان می شوند برای او مضر نیستند. ( به عنوان مثال بچه ای را در نظر بگیرید که به خاطر اینکه "نمی خواهد خود را به زحمت بیندازد" از درس و مدرسه فراری است ) بنابراین صرف راحت طلبی مجوز قانع کننده ای برای ترک فعل مورد نظر نیست. ( همانطور که در مثال مورد اشاره مسلما هر پدر و مادر عاقلی سعی می کند فرزند را به درس خواندن ترغیب کند )

4. ایران یک کشور اسلامی است. بنابراین حداقل انتظار این است که از ارتکاب اعمال خلاف احکام اسلام در آن جلوگیری شود. به همین سبب در ایران هیچ کس "مجبور" به روزه داری نیست اما همه "باید" از روزه خواری (در ملا عام) خودداری کنند. به همین ترتیب هیچکس مجبور به رعایت حجاب "کامل" نیست اما همه باید یک حجاب حداقلی را "در سطح جامعه" رعایت کنند.

( از آنجا که ممکن است برخی از دوستان مجددا موضوع اختلاس و فساد اقتصادی را مطرح کنند لازم است عرض کنم: حق الناس از مهمترین مسائل توصیه شده در اسلام است. اما موضوع بحث در اینجا مقوله دیگری است وگرنه هر آدم عاقلی می داند که کسی را که مبتلا به چند بیماری است باید "همزمان" معالجعه نمود نه به نوبت! )

5. برخلاف آنچه تصور می شود حجاب یک مسئله فردی نیست. بلکه مسئله ای کاملا اجتماعی است و تاثیرات اجتماعی مهمی دارد. و به خاطر همین اثرات است که "داشتن" حجاب در برخی کشور ها ممنوع شده است! و دقیقا به دلیل همین تاثیرات است که "نداشتن" حجاب در ایران ممنوع است.

( مثالی که می توان در این مورد ( با اندکی تسامح ) ذکر کرد مسئله استعمال سیگار در اماکن عمومی است. هیچ کس نمی تواند به این بهانه که " سیگار کشیدن من فقط به خودم ربط دارد" حقوق دیگران را نادیده بگیرد و سلامتی آنها را به خطر بیندازد. ) (1010456) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۴ ۰۸:۵۲:۳۹
دوست عزیز در مثالی که در مورد سیگار زده اید حرف شما کاملا متین است به این دلیل که ضرر سیگار از نظر علمی تقریبا ثابت شده است. ولی آیا تحقیق علمی در مورد حجاب انجام شده است که آیا بی حجابی می تواند عوارض جسمی و یا حتی روحی بر افراد جامعه وارد کند یا بالعکس آن.

پس به نظر بنده مقایسه مساله سیگار با حجاب صحیح نیست.

فرموده اید که ایران یک کشور اسلامی است. آیا از بدو خلقت سرزمین ایران کشور اسلامی بوده است؟ یا اینکه بنا به دلایل تاریخی و ورود مسلمانان و پذیرش این دین از سوی مردم و بعدها با انجام یک رفراندوم به کشوری با قوانین اسلامی تبدیل شده است. بنابراین با همین روند و انجام رفراندومی مجدد این قابلیت را دارد که به یک کشور غیر اسلامی تبدیل شود. در واقع این مساله است که اغلب هم کیشان شما به آن اعتقاد ندارند یعنی میگویند چون اسلامی شده است پس تا ابد باید اسلامی بماند. (1011372) (alef-4)
 
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۴ ۱۳:۴۵:۳۵
دوست عزیز شما بنا را بر مضر بودن حجاب گذاشته اید
اولا" ثابت کنید که حجاب مضر است
دوما" کارهای مضر بسیاری وجود دارد چرا آنها ممنوع نشده اند و دلیل این حساسیت بر روی حجاب چیست (1011702) (alef-4)
 
مصطفی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۰:۰۳:۵۱
این طرز تفکر سطحی شماست که از حجاب فقط زحمت بودنش را درک کردین

لازم نیست به بقیه نسبت نادرست بدهید و طرز تفکر آنها را حدس بزنید که مثلا آنها به خود این زحمت را می دهند و بقیه نه!!
این همه آدم که به حکم دین عمل میکنند بسیار عمیق تر و بهتر از شما به این مسئله نگاه میکنند و ضرورت های بهتری برای رعایت حجاب احساس میکنند.

وقعا خجالت آوره این طرز فکر و این شیوه سخن گفتن (1010496) (alef-4)
 
یک خانم
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۱:۴۵:۵۸
حجاب هیچ مزاحمتی نداره .اگر مزاحمت داشت خدا اون رو واجب نمیکرد (1010688) (alef-4)
 
ایرانی
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۲۰:۲۳:۱۰
بسیار پاسخ عمیقی بود خانم جان!!! (1011077) (alef-4)
 
محمود
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۷:۵۸:۳۵
مقاله خوبي است بنده به عنوان يك جوان ده ها شبهه(بهتر است بگويم سؤال چون شبهه بار منفي دارد) دارم كه در موقيعتهاي مختلف از عالمان و مصدر نشينان ديني پرسيده ام اما ميتوانم بگويم درباره 90% آنها پاسخي منطقي و درخور نگرفته ام اخيرا سؤالاتي درباره نظريه داروين و خلقت آدم و حوا از يك سايت معروف پرسيده بودم كه در پاسخ ابتداء از پرخاش به من شروع كرده بود تا اتهام نوكر بودن اينشتين ونيلز بوهر و ... به سكولاريسم تا رد علوم مسلم علمي نظير روانشناسي و باستانشناسي و فسيل شناسي و..!
ضمنا با اين نظر هم موافق نيستم كه هر گفتماني براي هر سؤالي كه طرح ميكند پاسخي هم آماده ميكند. اتفاقا در بيشتر موارد اين نظر خلاف گفته نويسنده مقاله است. (1010165) (alef-4)
 
Meek
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۲۲:۵۲
محمودجان، بیا سو ته دلان گرهم ائیم!
مخلص هم از یک سایت معتبر سئوالی کردم که چرا مطالبی که برای ما شیعیان
آنقدر اهمیت دارد، درقرآن تصریح نشده و باید با تکلف بسیار از تفسیر بدست آید.
میدانی جواب مراچه داد ند؟ مگر تعداد رکعات نماز در قرآن آمده است؟ خوب،
حرفیست، ولی آیا این عادت سئوال را با سئوال جواب دادن ابهام را برای پرسنده
برطرف میکند؟ خیر، سئوال همانطور میماند. حالا اگر بگوئی علت عدم ذکر تعداد رکعات نماز هم سئوال دیگر منست، بطورقطع متوسل به عدم ذکر نصاب زکـــــات
خواهد شد و ابهامی که پرسنده بامید رفع آن سراغ آن سایت محترم رفته بقــوت
خود باقی میماند، و انسان با یاس از رفع ابهام بوسیله آن سایت، کفایت مذاکرات میدهد.
بنده به این نتیجه رسیدم که دراین موارد شخص باید به سراغعلمای ترازاول، واگر دردسترس باشد کتبی که چنان علما نوشته باشند، برود و خودرا هم برای فهمیدن توضیحاتشان مجهز به سواد و قدرتدرک نماید و بعد از اینکه خوب فهمید و قبول عقلی برایش حاصل شد بازبان ســاده به کسانی که از او خواهند پرسید توضیح دهد. (1010258) (alef-4)
 
ایرانی
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۲۰:۲۸:۰۷
نکته جالبیست که وفتی پرسش یک پرسشگر با پرسشی دیگر پاسخ داده شود، نه تنها شبهه اصلی رفع نمیشود بلکه سوالی جدید بر آن افزوده می گردد و پس از مدتی تعداد این سوالات تا حدی افزون میشود که دیگر کل اعتقاد خدشه دار خواهد شد (1011083) (alef-4)
 
سياوش
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۸:۰۲:۴۴
خواهشمندم يك پايگاه قوي پاسخ دهي به سؤالات مذهبي نسل جوان ايجاد شود و بدون تعصب با سؤالات آنها پاسخ دهد تا بيش از اين اعتقاد نسل جوان به خطر نيفتد.مراكز پاسخ گويي فعلي جوابگوي علمي و منطقي را پيشه نكرده اند و كار آنها مثل دفاع بد از دين است. (1010170) (alef-4)
 
Meek
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۲۵:۴۳
پیشنهاد میکنم سایت Pasokhgoo قم را امتحان کنید. سایت مذکور، البته موکول به نوع سئوال با کمی تاخیر، جواب میدهد و نه تکفیر میکند و نه اتهام و تشر میزند. (1010260) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۰:۴۹:۲۹
دیگه دیره. باید توجه داشته باشید که سوال های جوانان علاوه بر جواب های نظری نیاز به جواب های عملی در قانون و اجتماع دارد. این یعنی ایجاد تغییر. (1010522) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۸:۱۷:۱۵
مثلا با سوال شما سوال اصلی حذف می شود؟ اگر بگوید که به شما چه مربوط است که ارایش کردن سخت است مگر ما از شما خواسته ایم که ارایش کنید؟ آنوقت چه می گوئید؟ (1010188) (alef-1)
 
حسین
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۰۳:۲۶
با سلام.

نویسنده ی محترم، تا جایی که گفتید راه حل دفاع در مقابل حمله (اولین عکس العمل نا خودآگاه) راه حل مناسبی نیست کاملا متین.

ولی راه حلی که ارائه دادید هرچند از دفاع بهتر است اما هنوز راه حل خوبی نیست.

حق در درون خود، ظرفیت بسیار زیادی برای دفاع از خود دارد اما نکته اینجاست که آدمهایی که بر آن تکیه زدند، باید این ظرفیتها را بکار بگیرند. بکارگیری این ظرفیتها در دفاع، به خاطر خصوصیت ذاتی حق، بر هم زننده ی باطل هم خواهد بود.
یکی از مهمترین لازمه های پیمودن چنین مسیری (استفاده از طرفیت ذاتی حق در دفاع از آن)، التزام به این موضوع است: هدف وسیله را توجیح نمیکند.

بر همین مبنا فرد حق مداری که در دفاع از حق بخواهد به فرافکنی یا روشی مانند سئوال در مقابل سئوال و یا بدتر از همه ی اینها یعنی دروغ متوسل شود، به هدف نخواهد رسید. چون هم از بهره گیری از ظرفیت قوی حق در دفاع از خود فاصله گرفته و هم از روشی استفاده کرده که رقیبان در آن بسیار استادترند.

دفاع از اسلام هم دقیقا مصداق همین دفاع از حقی است که توضیح داده شد.

با عرض معذرت از پرگویی. (1010247) (alef-1)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۱۰:۴۲
حیرت کردم !!!!!!!!!!!از اینکه سوالات را با نوعی پاسخ مواجه کردیم که هیچ منطق قوی را دنبال نمی کرد .برای مثال پرداختن به موضوع واگذاری مغازه به پسر ذکور بر می گردد باز به فرهنگ ما که اجازه کار به دختران نمی داده .این نقص می شود پاسخ به یک سوال دیگر ؟!!!!
به نظر می اید جامعه سوالاتی دارد و باید متخصصین پاسخ بدهند . (1010251) (alef-1)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۴:۵۴:۳۵
این که گفته اید متخصصین باید جواب بدهند حتماً منظورتان متخصصین امور دینی بوده. ولی باید بدانید که این آقایان مدت 33 سال است که مشغول کارهای سیاسی و گرفتن پست ومقام وآوردن و بردن افراد هستند و وقت پاسخ دادن به سوالات جوانان را ندارند. (1010600) (alef-4)
 
ارام
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۱۹:۰۸
اولین فایده حجاب اینست که سالانه میلیارد ها دلار ارز مملکت برای روژ و کرم و ریمل و مژه مصنوعی و امثالهم خارج نمیشه و یا کمتر میشه.
دوما. اینهمه جوان مجرد با دیدن این عروسک های رنگی دچار غلیان جنسی نمشوند و آزار نمی بینند.
اساس خانواده ها محکم شده و کسی به جز به حلال خود فکر نمیکند.
احترام زن حفظ میشود و اورا از حالت کالا بودن خارج میکند.
گفتنی زیاد است و تکراری خواه د بود فقط باید گفت مرگ و نفرت بر بیگانگان دین ستیز که برای اسلام زدایی و در آوردن ما به شکل خودشان سال ها روی زنان ما کار کردند تا شد این که می بینیم.
در تمام کشور های عربی و همسایه بگردید اگر یک زن دیده شد که مثل بعضی از زنان ایرانی در خیابان ها و مغازه ها ولنگاری کند حتی خانه خدا را هم به بازی گرفته اند که موجب عکس العمل سعودی ها شد.
زنان هندی و پاکستانی و عرب را که میبینی لذت میبری از وقار و پای بندی آنها به رسم و رسوم و فرهنگ خودشان. (1010256) (alef-1)
 
قلی
Turkey
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۵۰:۰۵
حق نداری به ناموس مردم ایران توهین کنی! اگه از زن ایرانی بدت میاد برو عربستان بهت یک بانوی عفیفه بفروشن! واقعا شماها حال من رو بد میکنید! هیچجای دنیا مردم اینقدر به ناموس خودشون توهین نمیکنن!!! عروسک رنگی زنهای عربستانن که میشه خریدشون! نه خواهرهای تحصیلکرده و مستقل من! دهنتو آب بکش! (1010289) (alef-4)
 
ایرانی
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۲۰:۳۷:۱۵
دوست من انسان مظلوم رو تحقیر نمیکنند، زنان عربستانی هم مثل همه انسانها حقوقی دارند که باید از آن دفاع کرد و اینکه در عربستان به آنها تا این حد ظلم میشود را باید تحقیر کرد، وگرنه زنها ی عرب که گناهی ندارند (1011089) (alef-4)
 
Turkey
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۵۱:۳۷
بیگانه پرست تویی! برو همون کشورهای عربی مارو راحت بذار! همه ی عشقتون مردم عقب افتاده ی عراق و عربستانن! خاک بر سر من نامرد که امثال تو اینجوری به ناموس من زن ایرانی توهین میکنید!!! (1010290) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۰:۰۳:۴۵
عزیزم حجاب ربطی به ارایش کردن نداره خیلی ها محجبه اند اما خیلی پول هزینه ارایش میکنند در ضمن چادر از خارج وارد میشه که خیلی گرونتر از ریمل است (1010299) (alef-4)
 
ناآرام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۰:۲۱:۵۱
اولین فایده حجاب اینست که سالانه میلیارد ها دلار ارز مملکت برای روژ و کرم و ریمل و مژه مصنوعی و امثالهم خارج نمیشه و یا کمتر میشه.????????????
ایران و عربستان بزرگ ترین وارد کننده های لوازم ارایشی دنیا هستند!!دو کشوری کهحجاب از نوع اجباری دارن. لطفا چاپ کنید (1010325) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۲:۱۷:۲۷
در هند و پاکستان و همه کشورهای عربی (بجز عربستان) حجاب اجباری نیست.در نتیجه هر کس حجاب دارد واقعاً معتقد به آن است و رعایت میکند. دیگران هم بی حجابند ولی مثل زنان ایرانی خود را مثل عروس ارایش نمیکنند. و این از برکت عدم تحمیل حجاب است. (1010407) (alef-4)
 
حمیدرضا
United States
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۲:۲۳:۵۷
خانمای ایرانی که نباید تاوان مریضی بیماری جنسی شما رو بدن...اصولا به جوونی که با دیدن نامحرم دچار غلیان جنسی میشه میگن مریض روحی.شما خودتو به یه روانشناس نشون بده.امیدوارم خوب بشی (1010414) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۰۶:۴۱
اتفاقن خیلی از دخترانِ ما به دلیلِ این‌که مجبورند حجاب داشته باشند، به ناچار خیلی بیش‌تر از مواد آرایشی استفاده می‌کنند. این امر باعث می‌شه که صورتِ زنانِ ایرانی زودتر پیر بشه. (1010444) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۲۳:۰۸
ماشاالله با این جادر ملی هایی که شما میپوشید دیگه نیازی به روژ و کرم و... نیست . خدا نگهتون داره (1010467) (alef-4)
 
احمد
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۰:۰۰:۴۷
سوال : ارام عزيز چرا بيگانگان توانستند برخى اززنان و دختران ميهن ما را از راه بدر كنند و ما نتوانستيم آنها را سر به راه نگه داريم
الف - امر به معروف و نهى از منكر زياده روى شد؟
ب - تعداد گشتهاى ارشاد كم بود ؟
ج- به قول آقاى مارمولك در هدايت به سمت بهشت آنقدر بهشون فشار آورديم كه از اون ور بهشت افتادن بيرون؟
د - آيا مطلب شما با موضوع مقاله مرتبط است؟
و خيلى چرا هاى ديگر
البته اين از نوع جوابهائيه كه خانم زهرا مينايى نگارنده مطلب فوق توصيه كردن (1010494) (alef-4)
 
Sasan
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۰:۱۲:۱۶
روی سخنم فقط با آرام نیست و با همه کسانی است که اینگونه فکر میکنند. متاسفانه ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ استفاده از لوازم آرایش را دارد. من مدتی در اروپا زندگی کرده ام و آنهایی که دیده اند اذعان دارند که خانم ها در آنجا (بدون حجاب تعریف شده) واقعا اهل آرایش نیستند. در عین حال جوانان مجرد در غلیان جنسی نیستند و اساسا بسیار بسیار کم میشنوید که کسی آزاری دیده باشد. خانمها از حداکثر حقوق اجتماعی برخوردارند و حتی زل زدن به یک خانم جرم تلقی میشود که به زعم من در حق مردان بعضا حتی اجحاف هم میشود! همه اینها به این امر برمیگردد که انسان انسان است و حیوان نیست! لیکن لازم است که انسان بودنش را دائم به او تذکر بدهید تا یک وقت فراموش نکند!! و جایگاه رفیع خود را بشناسد و بداند. در عین حال کسانی که نمیخواهند رفتارهای انسانی را پیشه کنند، با قوانین محکم روبرو باشند. البته در مورد استحکام بنیاد و اساس خانواده در جوامع غربی گفتنی کم نیست ولی بسنده میکنم. پاینده ایران (1010501) (alef-4)
 
United States
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۱:۳۰:۱۱
هیچ میدونید آمار متوسط مصرف لوازم آرایش تو ایران ار کشورهای غربی بیشتره. هیچ دختری تو کشورهای غربی به اندازه دخترای ایرانی آرایش غلیظ نمیکنه! دلیلش شاید عقده گشایی باشه. آخه هنوز آرایش کردن ممنوع نشده... (1010557) (alef-4)
 
محمد
Australia
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۳:۱۰:۲۹
آرام گرامی

۱- هزینه خرید پارچه چادر سیاه از خارج رو فراموش نکنین. تازه کی گفته خانم های با حجاب آرایش نمیکنن؟
۲- لزوما کسی که حجاب نداشته باشد به صورت عروسک از خانه خارج نمیشود. فکر کنم شما زندگی زنان در کشور های دیگر حتی عربی و هند را هم ندیده اید. در دیگر کشور ها که حجاب اجباری نیست زنان بسیار ساده تر از ایران لباس میپوشند و بیرون می آیند و میزان آرایش آنان بسیار کم تر است. تازه چرا ما باید خودمان را با کشورهای بهتر از خودمان مقایسه نکنیم؟ (1010584) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۴:۲۶:۳۶
این دو جمله آخرت که با اولی ها تناقض داره کلا
فکر نمی کنی این میلیاردها دلار به خاطر همین حجاب اجباری خارج می شود.
می دانی در کشور ما که حجاب اجباری مصرف سرانه مواد آرایشی در دنیا در بالاترین سطح است و خیلی خیلی از کشور های اروپایی بالاتر است.
در ضمن واقعا فکر می کنی که تفکری که به زن حق انتخاب برای پوشش می ده به زن به عنوان یه کالا نگاه می کنه یا تفکری که زن رو در این حد قابل نمی دونه. (1010593) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۵:۱۴:۲۰
چرا از اسلام بد دفاع می کنید. شما می گویید حجاب باعث می شود میلیارد ها دلار برای لوازم ارایش ازکشور خارج نشود .آنها هم می گویند همین مقدار دلار بایستی برای واردات چادر مشکی از کشورهای چین و کره وژاپن خارج شود. با گفتن مرگ و نفرین بر بیگانگان مشکل حل نمی شود. قبل از انقلاب که روحانیت سکان اداره کشور را در دست نداشت افرادی چون استاد مطهری برای پاسخ دادن به جوانان نسل خود مجبور بود برود کتاب های احادیث وقرآن وغیره را مطالعه کند و کتابی به نام (مسئله حجاب) را نگارش نماید.اما بعد از انقلاب ساده ترین کار را برگزیدند (اجبار) (1010607) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۹:۰۸:۳۹
بسيار مقوله ي بي مايه ايي بود ، بدبختانه نويسنده مقاله و امثال ايشان دنياي امروز را با چند صد سال پيش مقايسه مي كنند ولي حقيقت چيز ديگري است امروزه بيشتر مردم درس خوانده هستند تا اوايل دهه ي 50 همين پدران و مادراني كه پايبند به دين و مذهب بودند حاضر نبودند كه دخترانشان به مدرسه بروند ولي امروزه همه ي مردم فرزندان به ويژه دختران را مجبور به كسب علم و رسيدن به درجات علمي ميكنند ! [ خلاف انديشه ي برخي ازبزرگان ديني كه كسب دانش را و رفتن به مكتب براي دختران را واجب نمي دانستند چون امام محمد غزالي و ... ] جوان درس خوانده ايي كه قانون نسبيت اينشتين را بدون هيچ اعتراضي مي پذيرد پس بايد روانشناسي فرويد را هم بپذيرد و حقيقت هم غير اين نيست ! اگر شما قوانين فيزيك و شيمي را مي پذيرد و ايمان هم داريد كه درست است كه غير از اين هم نيست پس بايد نظريه هاي روانشناسي كه خواسته از علم نيز مي باشد قبول داشته باشيد ! علم روانشناسي مي گويد جنش مادينه گرايش به خود نمايي دارد و مي خواهد تا مي تواند خود را در برابر ديد ديگرا قرار دهد ! حال شما در برابر علم چه پاسخي داريد ؟ يا جايي كه اسلام مي گويد با ايمان ترين شما پرهيزگارترين شماست ! به گونه ايي به شما مي گويد كه جنسيت در اسلام مطرح نيست ! پس چرا ديه ي زن نصف مرد است و يا ارث زن نصف مرد است ؟ يا شما بايد چون طالبان فكر كنيد ! و يا با دنياي روز پيش بياييد !
در مورد حجاب بايد گفت سركار نويسنده منظور شما از بي ججابي چيست ؟ چند درصد مردم دنيا بي حجاب هستند ؟ آيا مردم بقيه ي دنيا كه بدون روسري در خيابان ظاهر مي شوند از ديد شما بي حجاب هستند يا از ديد مردم خودشان ؟ واقعا چند درصد زنان كفش ساق بلند مي پوشند ؟ مگر جزء در مراسم رسمي و عروسي و ... ! آيا اگر از راه علم وارد شويم و بگوييم كه كفش ساق بلند براي كمر زيان دارد آيا آن گروه كم دانش باز هم كفش ساق بلند مي پوشند ؟
نكته ي بعد ميزان دانش حوزه ويان كشور ماست كه بدبختانه بيشتر آنان كمتر دانشي درباره ي علم روز دارند و نمي توانند پاسخي درخور به شبهات ديني مردم بدهند و يا گاهي چنان بي سوادند كه خود را دست آويز ديگران قرار مي دهند حتي در صدا و سيما !
دوستي در كامنتي از هزينه هاي سر سام آور آلات آرايشي گفته بود ! اي كاش چادر مشكي را خودمان توليد مي كرديم و وابسته به كره و ژاپن و ..نبوديم كه ساليانه ميليون ها دلار هزينه ي اين پارچه ي چادري كنيم ! دوم آنكه استفاده از آرايش و لوازم آرايشي در خون زن هست و نمي توان آن را تغيير داد كافي است شما به نگاره هاي مصر باستان و يا حتي نگاره ي كاشي مربوط به زن ساساني در موزه [ / ] نگاه كنيد و يا به اشعار شاعراني چون حافظ مراجعه كنيد !
در مورد آن دوستي كه از حجاب زنان عربستان و كويت و... اعراب تمجيد كردند بايد بگويم حقيقت اين است كه زنان كشورهاي عربي بردگاني در دست شوهران شان هستند كه چون مردان عربستان سعودي و ... كمترين حق و حقوقي براي آنان قائل نيستند چرا شما در انقلاب ليبي يك زن را در صحنه ي انقلاب نديديد ؟ از ترس تجاوز ديگران ! آيا مردم ايران اين گونه اند ؟ آيا زن عربستان و امارات كوچكترين حق راي يا رانندگي دارد ؟ آيا آزادي كه زنان ايراني درسايه فرهنگ مردم ايران دارند در مصر وجود دارد كه روز روشن در ميدان تحرير ، در كمال بي شرمي ، به گزارشگر زن شبكه ي خارجي تجاوز مي كنند ؟ دوست گرامي شايد گروهي هميشه سر جنگ با فرهنگ ايراني داشته باشند و اعراب را به رخ ايرانيان بكشند ولي تاريخ ثابت كرده است كه در طول هزاران سال مردم ايران، در اوج قدرت ، چون چنگيز عمل نكردند و مردم بي گناه را نكشتند و هميشه براي زن ارزش قائل بودند و حتي در دين و آيين نيز چون طالبان نيانديشيدند و ميانه روي در دين را گزيدند ! كاش آناني كه از حجاب زنان پاكستاني تمجيد و تعريف مي كنند از ترور دختران 14 ساله ي پاكستاني به دست طالبان پاكستاني هم مي گفتند ! كاش مي گفتند كه فرهنگ ما آن گونه است كه از هر قوم و نژاد و گويش و زباني به راحتي در كنار هم زندگي مي كنيم [ اگر همسايگان بگذارند ] آيا اين زندگي مسالمت آميز در پاكستان هم وجود دارد ؟ آيا شيعيان در پاكستان هم چون اهل تسنن در ايران در آسودگي زندگي مي كنند ؟ آيا هر روز در ايران هم بمب گذاري است ؟ (1010649) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۴ ۱۴:۰۰:۲۷
سلام علیکم.
نمی دانم این حرفها راه به جایی دارد و باعث سوء برداشت می شود یا خیر. بنده موافق حجاب اجباری نیستم. بحث من با شما یک بحث مبنایی تر است. من به علم مخالف نیستم، اما با «پرستش دستاوردهای علمی نامیده شده» مخالفم. بر خلاف نظر شما روانشناسی فروید و اساسا علوم انسانی مانند فیزیک و شیمی از عینیت برخوردار نیستند؛ هر چند ما به قوانین فیزیک و شیمی هم ایمان نداریم،بلکه تا وقتی که کارایی خود را از دست نداده اند، یا چیز بهتر و کامل تری نیافته ایم با آنها کار می کنیم.این هم حرف من نیست، حرف فیلسوفان علم غربی است که شما کشته و مرده آنها هستید؛ بت علم مدتها است به دست خود آنان شکسته شده است، و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. لذا توقع نداشته باشید که اگر روانشناسی امروز غرب، همجنس گرایی را پس از مدتی از لیست ناهنجاری های روانی خارج کرد و آن را امری طبیعی دانست، ما هم به آن ایمان بیاورم!!
بر خلاف نظر شما، دین منکر غلبه گرایش به زیبایی در زن، یا میل به خودنمایی در انسان نیست. اسلام امیال طبیعی و غریزی انسان را نه تنها به رسمیت می شناسد، بلکه استفاده از آنها را برای رسیدن به سعادت واقعی لازم می داند. بایدها و نبایدهای اسلام در این ناحیه،فقط برای آن است که نشان دهد استفاده ی درست، به اندازه و به جا از این امیال و گرایشها چگونه است؛ زیرا استفاده و پرداختن نادرست به این امیال و گرایشها مخل سعادت فردی و اجتماعی انسان است. برای کسی که جز عالم محسوس و امور فیزیکی را نمی فهمد، فقط می توان از تاثیر مثبت یا منفی امور بر جسم، زیبایی، آینده شغلی و ...سخن گفت؛ اما متاسفانه تاثیر بر روح و روان دیدنی و ملموس نیست، و حداقل تا امروز نمی توان با زبان علمی مورد علاقه شما از آن سخن گفت. شما که خودنمایی را در خون زن می دانید، آیا مجاز می دانید که یک زن یا مرد به صورت کاملا برهنه در ملا عام به خودنمایی بپردازد؟ با کدام زبان علمی می خواهید جلوی او را بگیرید؟ فشار خونش بالا می رود؟ کمرش درد می گیرد؟ الحمدلله خانواده هم که یک امر دموده و مربوط به دوران پارینه سنگی است و گرایشهای پست مدرنیستی شاید آن را مخل آزادی انسان هم بداند!
این قسمت آخر را برای شما نمی نویسم. برای همه ایرانیهایی می نویسم که عشقشان به فرهنگ و تمدنشان، آنها را دچار تبعیض نژادی کرده است. برخلاف عقده شما، پاکستانیها و هندی ها و افغانیها و عربها هم آدم اند، و در میان آنها هم آدم خوب و بد هست. چرا فرهنگ دیگران را بدون آن که از آن سر دربیاوریم تحقیر می کنیم. خوبی خودمان را که بناید با تحقیر دیگران نشان بدهیم. (1011722) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۹:۵۵:۱۸
با هوش ، انسان دانا ، در کشورهای هند و پاکستان و عرب حجاب اجباری نیست و هر خانمی که محجبه است کاملاً به اختیار خودش ان را انتخاب کرده است برای همین انسان از دیدن آن لذت میبرد (1010657) (alef-4)
 
محسن
Sweden
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۰:۳۴:۵۵
پس چرا ايران و كشورهاي اسلامي بهترين بازار لوازم ارايشي هستند؟ (1010670) (alef-4)
 
خدر
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۱:۱۳:۵۵
1- لازم به ذکر است که 90 درصد چادرهایی که خانم ها سر می کنند از ژاپن وارد می شود پس ارز خارج می شود.
2- جوانی که با دیدن به قول شما یک عروسک دچار غلیان می شود با دیدن زن چادری هم دچار غلیان میشود و این غریزه جوانی است و امری طبیعی است که اگر سرکوب شود تبدیل به عقده می شود
3- اساس خانواده فقط با چادر محکم نمی شود سری به دادگاه های خانواده بزنید تا ببیند که اتفاقا درصد زیادی از طلاق اتفاقا از خانواده های مذهبی و سنتی است و زنان چادری نیز زیاد دیده می شوند که درخواست طلاق دارند.
4- شما نگاه تبعضی آمیزی به زن دارید! زن چه با حجاب باشد چه بی حجاب اساسا یک انسان است نه کالا. ذهن مریض انسان هاست که زنان های بی حجاب را به عنوان کالا می بیند.
5- ضمنا احترام به فرهنگ و رسوم سنتی الزاما با حجاب یکی نیست. اتفاقا لباس های سنتی اقوام ایرانی (اعم از کرد، لر، بلوچ، ترک و ...) خیلی با مصادیق حجاب همپوشانی ندارد. به عنوان مثال در پوشش سنتی زنان کرد پوشاندن موی سر خیلی وجود ندارد! (1010681) (alef-4)
 
ا ب س
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۱:۲۷:۳۷
شما اگر ناراحتی تابعیتت را تغییر بده. برو پاکستای افغانی ویا عربستانی بشو.اینجا ایران زمینه.گفتی هند؟اونها که 30 متر پارچه انگلیسی به خود می پیچند و دست اخر نافشان دیده می شود. (1010682) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۱:۵۵:۳۵
آقا شما خیلی این کشورها و خانم های با وقارشان را دوست دارید بروید همان کشورها زندگی کرده و یکی از آن خانم ها را به عقد خود در آورید... (1010690) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۸:۲۲:۲۵
حرف شما در مورد ارز وقتي درست است كه چا در مشكي را هم خودمان ميساختيم و يا از يك پارچه وطني به عنوان چا در استفاده مي كرديم. ما سألانه كلي ارز براي چا در مشكي ميپردازيم. (1010947) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۸:۲۹:۱۱
در اسلام توصيه شده است كه براي همسرانتان آرايش كنيد خيلي هم صواب دارد. زنها در خانه براي شوهرانشان بيشتر مي توانند ارز از مملكت خارج كنند!!!! (1010962) (alef-4)
 
ایرانی
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۲۰:۳۴:۳۶
شما که میگویی "زنان هندی و پاکستانی و عرب را که میبینی لذت میبری از وقار و پای بندی آنها به رسم و رسوم و فرهنگ خودشان." خوب برو از همان زنان باوقار برای خودت همسر بگیر، ناراحتی نداره که. (1011088) (alef-4)
 
United States
۱۳۹۱-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۱:۴۶
متعجبم از اینکه صاحبان این تفکرات طالبانی هنوز هم جرأت می کنند که در الف کامنت بگذارند (و البته بعد آن بلافاصله فرار کنند و پشت سرشان را هم نگاه نکنند تا مبادا مجبور به مشاهده ی شدت استقبالی شوند که از تفکراتشان می شود) و از این بازخورد روشنی که از طرح چنین دیدگاههایی دریافت می کنند، هیچ پیامی هم نمی گیرند، چه رسد به عبرت و درس! (1011307) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۱۹:۳۳:۱۵
به نظر عمده ترين ضعف نظام جمهوري اسلامي همين عدم پاسخگويي به چنين سوالاتي است ... در كشورهاي ديگر اسلامي . براي خيلي از مسايلي كه در مملكت ما اجبار در نظر گرفته شده آنجا آزادي تعريف شده ولي با اين وجود خيلي از مسايل و مشكلاتي كه در مملكت ما هست آنجا كمتر است مثل اعتياد و فحشا و .. به هر حال مقاله خوبي بود حيف كه راه حل ارائه شده در آخر مقاله بيشتر و بيشتر سوالات را پيچيده تر ميكند ضمن اينكه ما رو هم ياد يكي از آقايان سياست امروز ايران انداخت كه هميشه سوال را با سوال پاسخ مي دهد نه جواب !!!!!!!!!!!!!!!! (1010265) (alef-4)
 
کامران
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۰:۱۰:۳۸
من مخالف حجاب نیستم. همسر و دختر من هر دو چادری هستند. من هم مذهبی هستم. بنا بر این مشکلی با حجاب ندارم. ولی مشکل من با حجاب اجباری است. اجباری بودن حجاب باعث شده شماری از زنان و دختران ایرانی حجاب را به مسخره بگیرند. آن ها با موهای رنگ کرده و صورت های آرایش کرده اصلا به حجاب اهمیتی نمی دهند. حجابی که در میان این خانم ها وجود دارد اصلا حجاب نیست. بلکه نوعی دهن کجی به حجاب است. بنا بر این به نظر من حجاب باید اختیاری باشد. حجاب اختیاری در کشورهای دیگر اسلامی مانند ترکیه بهتر است. در این کشورها به دلیل اختیاری بودن، حجاب وضعیت بهتری دارد. زن ها یا باحجابند یا بی حجاب. ضمنا هیچ مشکلی هم با هم ندارند.در این کشورها بدحجاب نداریم.
ضمنا برای حجاب علیرغم شعارها کار فرهنگی صورت نگرفته است. وقتی در مجموعه های تلویزیونی خانم های تحصیل کرده و پولدار همگی مانتویی و آرایش کرده هستند و خانم های چادری کلفت و بدبخت و بیسواد هستند آیا دختر ایرانی چادر را انتخاب می کند؟ وقتی زنان بدکاره و شوهر کش و دزد در دادگاه و زندان با چادر ظاهر می شوند دیگر دختر ایرانی چادر را انتخاب می کند؟ (1010312) (alef-4)
 
جوان
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۲۰:۲۳:۴۸
خیلی قشنگ به اختیاری تودن حجاب اشاره کردید به نظر من هم بهترین کمک به رونق حجاب اختیاری بودن آن است نه اجباری بودن آن (1011078) (alef-4)
 
United States
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۰:۲۱:۱۷
اگر دولت ونظام معتقدند که باید شعائر اسلامی در جامعه برقرار باشد . سوال این است که چرا در شعائر اسلامی فقط به حجاب توجه دارند؟ چرا گشت مبارزه با دروغ -ریا -تهمت وغیبت که بازارش در جامعه به شدت رواجدارد نمیگذارند؟ مگر نه اینکه درغگو دشمن خداست - مگرنه این که کسی که غیبت میکند گوشت مرده برادر خود را میخورد ؟ و...... کدام گناهان نزد خداوند عظیم تر است ؟ چرا فقط به ظاهر افراد گیر میدهیم؟ چون درست کردن ظاهر امور خیلی ساده تر از درست کردن درون و ماهیت اصلی افراد است؟ (1010324) (alef-4)
 
حجت
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۱:۲۸:۰۷
یک پدر چگونه می تواند اجباری بودن حجاب را به دختر نوجوانش تفهیم کند ؟و نسل بعد این دختر که خودش مادر شده ایا می تواند به دختر خودش ( نوه ) اموزش دهد ؟
در کتابهای درسی با طرح سوال از دانش اموزان کل کشور آیا می توانیم اجباری بودن حجاب را آموزش دهیم ؟ (1010372) (alef-4)
 
United States
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۱:۳۰:۲۲
شما الان میخواستی شبهه و سوال ما رو جواب بدی یا شبهه و سوالی که برای خودت پیش اومده در مورد حجاب اجباری رو با جوابهای خوانندگان تبدیل به یقین کنی ؟ (1010374) (alef-4)
 
سعید
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۱:۳۵:۱۵
این مقاله در خامی و ناپختگی، و در شوق و اضطرابی کودکانه که برای رفع شبهات داشت مرا به یاد دوران خامی خویشتن انداخت که بازمی گویمش:

من در یک محیط سنتی و مذهبی رشد کردم و به قدر طاقت، کتبی در باب کلام، عرفان،اخلاق و شرع اسلام خواندم. تصورات و برداشت های من از عقاید و احکام دینی در طول زمان تغییر می کرد و در هر زمان با افرادی که در نظر من دچار انحراف در عقاید بودند به قدر فهم مباحثه می کردم تا آنها را به راه حق بکشانم و یا از شک و شبهه برون آرم مثلاٌ در مورد همین احکامی که نویسنده مقاله فرمودند.

لکن پس از گذر سالیان و کسب تجارب، بحث و جدل عقلی برای هدایت افراد به سوی احکام و عقایدی که به طور پیش فرض مسلم دانسته می شد را ناصادقانه و خلاف روح پرسشگر آدمی یافتم. پس بر آن شدم با جماعتی که برای رهاندشان از ورطه گمراهی و فساد می کوشیدم شریک شوم تا به یاری فهم بشری آنان که جملگی در آن مشترک بودیم، متون قدیم را به مثابه میراث ارجمند گذشتگان و آن طور که می فهمیدند و نه چونان مرجعی برای هویت، بایدها و نبایدها، و چه باید کردها مورد بررسی قرار دهم.

دوستان قدیم که همچنان خود را کلیددار دروازه های شهر خدا می دانند می پرسند با این ره که تو می روی، هر فاسد گنهکاری نیز می تواند توجیهی برای عقاید گمراه کننده اش بیابد و بر سر عقاید حقه جماعت مؤمنین چه خواهد آمد؟ می گویم، در جستجوی خویشم نه حکمی برای دگران؛ در این جستجو چشم بر گذشته نبسته ام چه آنکه در درون آن روییده ام و چشمی نیز به آینده دوخته ام. بر آنم که روی پای عقل خویشتن بایستم هر اندازه که دشوار نماید اما از اضطراب نادانستگی به تاریکی پناه نمی برم. (1010379) (alef-4)
 
حسنیه
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۱:۵۴:۳۴
جالبه واسم که این مقاله رو یک خانم نوشته و حتما تا حالا با این مسائلی که نوشته هیچ وقت مواجه نشده.حتما مواجه نشده با مرد دو زنه ،یا حتی تو همسایگی خودش هم حتما کسی رو ندیده یا نه شاید چشماشو بسته که کسی رو نبینه .این تنها چیزهایی نیست که باید چشماتو ببندی که نبینیشون چیز هایی از قبیل مهریه، حق حضانت هم میتونه فکرتو مشغول کنه دختر هایی که تنها برگه برنده شون در مقابل اینده پنهانشون فقط تو یک کلمه یعنی مهریه خلاصه میشه ،وقتی میخوان علت یابی کنند بالا رفن مهریه رو از چشم وهم چشمی حرف میزنن ،ولی این چشم و هم چشمی نیست که مهریه رو بالا میبره این ترس از قوانین ناعادلانه است که مهریه رو بالا میبره.

نبایدها هر روز و هر روز برای من دختر توی این جامعه زیاد میشه.از حقوق قضایی گرفته تا حق ندیدن یک مسابقه ورزشی از نزدیک (ورزش حرفه ای خانم ها هم که اصلا در موردش صحبت نکنید،تو پارا المپیک یه خانمی تو تیر اندازی مدال طلا گرفت خانوادش رو نشون میدادن که داشتن از رادیو به مسابقه گوش میدادن) خانم نویسنده این نباید های زیاد و نا عادلانه من دختر رو کلافه و درمونده میکنه. (1010389) (alef-4)
 
نادان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۲:۳۱:۴۴
این مسائل را باید تعبدا قبول کرد وگرنه عقلایی نیست وهمچنین منطقی نیست (1010417) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۲:۴۳:۱۲
واقعا برای نویسنده این مطلب و سایت الف که چنین نوشته نازلی را منتشر کرده متأسفم. خواهر گرامی! اگر شما به عنوان یک مسلمان نمی توانید با منطق از دینتان دفاع کنید چرا فکر می کنید من مسلمان هم مثل شما هستم و این راه حل بی ارزش را ارائه می دهید که به طور ضمنی به منزله اعتراف به جواب نداشتن و درماندگی است؟ بیشترین ضرر را امثال شما به اسلام می زنند با این دوستی خاله خرسه! (1010420) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۲:۵۰:۵۷
مگر در سبک زندگی مخالفان بیحجابی اجباری است که شما سوال می کنید از کفش پاشنه بلند؟ خوب طرف می گوید دل طرف می خواهد کفش پاشنه بلند بپوشد ازاد است ان هم که حجاب دارد ازاد است////// اما این مقاله از روی واقعیت نوشته شده و نباید با دید عوامانه و حمله ای با ایشان برخورد کنید قطعا ایشان با جوانان و زنان در تماس است و دیده است که اسندلالات مرسوم نمی تواند واقعا زنان را اقناع کند و این امر مهمی است// ////واقعیت این است که فقه پویای زمان امام و نیز رهبری تنهاست و حوزه نمیخواهد پویا باشد هنوز در حوزه شطرنج و موسیقی و مجسمه سازی را اکثر حرام می دانند و اگر شجاعت امام و رهبری نبود دقیقا قوانین طالبان اجرا می شد آن گونه که حوزه نتوانست مشکل را حل کند امد سورت مسئله را حذف کرد منظور جداسازی جنسیتی و دخترانه پسرانه کردن دانشگاههاست////// ضمنا مرسوم استدلالات در مورد این تفاوت قوانین ارث و دیه مسئله اقتصادی است ولی خوب اگر یک زن سرپرست خانوار را یک پسر 18 ساله بدون مسئولیت اقتصادی بکشد دیه زن برای فرزندانش نصف است ولی برعکس باشد باز باید دیه پسر کامل داده شود و نیز دختران خود سرپرست یا ازدواج نکرده و شاعل و سرپرست خانوار بنابراین باید قبول کرد این موارد و شبهات را باید حوزه جواب بدهد و گرنه با این فضای ماهواره و اینترنت نمی توان مثل قدیم عمل کرد/////// ضمنا در مورد 4 زن استدلال این بود که معلوم نمی شود بچه مال کیست؟ خوب الان که با ازمایش دی ان ای می شود یا این که اصلا اگر بچه دار نشوند به هر علتی و یا عده نگه داشتن وقتی می توان تست بارداری کرد.... و .... موارد دیگر (1010426) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۲:۵۷:۴۱
این که خوبه با این شبکه های سنی فارسی که تو ماهواره هست من دیدم اعتقاد خیلی از همکاران هم به شیعه با شبهات اونها ضعیف شده است (1010429) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۲:۵۸:۴۳
آقا شما می دانستید اصلا که حچاب بر زنان کنیز واجب نیست بر اساس آیات قران و تفاسیر شیعه به سایت حوزه قم هم سر بزنید بخوانید (1010432) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۵:۵۲:۱۳
ا سلام.
در آیه ی 59 سوره احزاب آمده که حجاب برای این بهتر است که شناخته شوند و از برده ها جدا باشند.تا اذیت و آزار نشوند.حتی در روایات داریم که امام باقر کنیزی را که در حال نماز بود و باحجاب بود را زدند(فضربها)که چرا حجاب دارد.من واقعا گیج و سر در گم هستم.هرچه فکر می کنم به نتیجه ای نمی رسم.آخر چرا؟چرا نباید برده ها حجاب داشته باشند در صورتی که به خاطر بی حجابی آنها افراد هرزه آنان را مورد آزار قرار می دادند و قران می فرماید زنان مومن حجاب داشته باشند تا مورد اذیت قرار نگیرند.
پاسخ:

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
آيه 59 احزاب به شرح زير است:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيما؛
اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «جلباب ها [روسرى‏هاى بلند] خود را بر خويش فروافكنند، اين كار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است (و اگر تا كنون خطا و كوتاهى از آن ها سر زده توبه كنند) خداوند همواره آمرزنده رحيم است.
در مورد اين آيه دو تفسير هست :
گروهي گفته اند: به زنان مومن آزاد بگو هنگام بيرون رفتن از خانه با پيچاندن چادر بر خود به ديگران نشان دهند که زن آزاد هستند . از کنيزان نيستند تا مورد آزار قرار نگيرند زيرا وقتي چادر بر خود پيچيده باشند، افراد مي فهمند که اينان کنيز نيستند.
گروه دوم گفته اند:اي زنان به هنگام خروج از منزل با پوشيدن چادر بر خود، عفت و حياي خود را نشان دهيد تا ديگران شما را به عفت و حيا و پاکي بشناسند . بدانند اهل بي بند و باري نيستيد . در مورد شما طمع نکنند و مزاحم نشوند.
بسياري از مفسرين تفسير دوم را برگزيده اند ،ولي تفسير اول هم با توجه به توضيحي که در مورد وضعيت جامعه مي دهيم، صحيح است.
در جامعه آن روز کنيزان را به فحشا سوق مي دادند. تربيت آن جامعه بر اين مبنا بود که کنيزان در خدمت عياشي صاحبان شان باشند . بسياري از افراد کنيزان خود را به فحشا مي کشاندند . از اين راه به درآمد زايي مي پرداختند و...؛ با توجه به اين تربيت، غالب کنيزان اهل فحشا و بي بند و باري بودند . جوانان و افراد عياش نيز به راحتي به خود اجازه ارتباط پيدا کردن با آنان را به خود مي دادند .اين در آن جامعه هيچ قبحي نداشت.
قرآن از سويي از واداشتن کنيزاني که عفت مي طلبند به فحشا نهي مي کند:
وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيم؛‏(1)
كنيزان خود را براى دستيابى متاع ناپايدار زندگى دنيا مجبور به خود فروشى نكنيد، اگر خودشان مى‏خواهند پاك بمانند! هر كس آن ها را (بر اين كار) اجبار كند، (سپس پشيمان گردد،) خداوند بعد از اين اجبار آن ها غفور و رحيم است! (توبه كنيد و بازگرديد، تا خدا شما را ببخشد!)
از طرف ديگر هم به زنان مؤمني که مي خواهند از آزار افراد هرزه در امان بمانند ، توصيه مي کند که چون کنيزان هرزه و بي بند و بار، بي پوشش بيرون مي آيند و افراد هرزه دنبال آن ها هستند، شما پوشش برداريد تا از کنيزان هرزه متمايز گرديد.
البته اين دستور منع کنيزان عفيف از داشتن پوشش نيست همچنان که آيه منع از واداشتن کنيزان به فحشا، جواز واداشتن در باره ديگر کنيزان نيست. کنيزان اهل فحشا را کسي به فحشا وادار نکرده تا او را از وادار کردن منع کنيم بلکه بايد کنيزان تربيت شوند تا از فحشا دست بکشند.
بنا بر اين مناسب است تا زماني که اين تربيت حاکم نشده، زنان مؤمن( اعم از کنيزان عفيف و زنان آزاد مؤمن) را به متمايز کردن خود از اين گروه سوق داد.
کنيزان و بردگان با توجه به روايات به طور کلي در احکام و وظايف و حقوق و کيفر با افراد آزاد فرق داشتند. فرق ها هم حکمت ها و مباني محکم داشت.
تفاوت کنيز با زن آزاد در حجاب اين است که بر کنيز واجب نيست که سرش را بپو شاند، نه اين که از سر پوشاندن آن ها منع شده باشد. شهيد مطهري در علت تفاوت مي فرمايد: ظاهرا سر مطلب ،خدمتکاري آن ها است.(2)
يعني چون معمولا کنيزان کارهاي داخل و خارج از خانه را انجام مي دادند و مرتب در فعاليت بودند ، براي اينکه در اين زمينه راحت تر باشند ،اين تکليف از آنان برداشته شده است.
يکي از فلسفه هاي حجاب اين است که جلوي خود نمايي و جلوه گري زن را بگيرد.از آن جا که کنيزان معمولاً کار مي کردند و به سر و صورت خود رسيدگي نمي کردند ، آشکار بودن موي شان نبايد چندان نقشي در جلب توجه نگاه مردان و جلوه براي مردان داشته باشد . از آن روزگار نقل نشده که مردم پيش اولياي دين آمده باشند و بگويند که آشکار بودن موي کنيزان سبب فساد و فحشا گرديده است. اين حکم اسلامي براي زناني که سن شان بسيار بالا رفته و جاذبه جنسي نيز ندارند ، نيز آمده است.
بنا بر اين حتي بر مبناي تفسير اول هم آيه دعوت کنيزان به بي حجابي و هرزگي و ...نيست بلکه دستوري به زنان مؤمن با توجه به شرايط موجود اجتماعي است.
پي نوشت :
1. نور(24)آيه33.
http://www.pasokhgoo.ir/node/17803 (1010832) (alef-4)
 
مسلم
Latvia
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۰۴:۱۱
سلام لطفا برای پاسخ به سایت پاسخگویی مسائل دینی مراجعه قرمایید (1010440) (alef-4)
 
مهدی
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۳۶:۰۷
نفس سئوال کردن و به چالش کشیدن نه تنها بد نیست که امری بسیار پسندیده است و به نظر من نباید حد و مرزی برای آن قائل شد (1010477) (alef-4)
 
صبا
Austria
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۳۶:۱۲
نوع تفکر نویسنده محترم مشکل دارد، اولا دسته بندی اول انقلاب ناقص و ساده انگارانه است، در ثانی نداشتن حجاب با بدحجابی یکی نیست، کسی که مانتوی تنگ به تن می کند به این دلیل است که نمی تواند مانتو به تن نکند اگر می توانست شاید لباس های گشاد می پوشید، در هر کشوری که می روید زنانی که آرایش زیادی دارند از کشورهایی می آیند که در آنها آرایش یا تابوی اجتماعی است یا منع قانونی دارد، در ضمن این نوع رویکرد که پیشنهاد شده کاملا با روح اسلام ناسازگار است، اگر چیزی درست است بنا بر دلایلی درست است دلایل را باید گفت، اگر ناتوان هستید مطالعه تان بیشتر کنید، این رندی که پیشنهاد شده است با روح اسلام منافات دارد و واقعا حیرت برانگیز است/ ما به علی نیاز داریم نه عمروعاص (1010478) (alef-4)
 
hamed
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۳۹:۳۵
الان آرایش کردن و کفش پاشنه بلند شدن خیلی راحت شده
اگه جامعه رو بینید حجاب کم کم داره افول میکنه
اکثر دختران و خانوم ها آرایش می کنند و یه چیز عادی شده خانواده ها هم پذیرفتن (1010479) (alef-4)
 
یک ایرانی
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۴۴:۳۶
لطفا به این سوال من جواب دهید .

لا اکراه فی الدین .....
چگونه ممکن است خداوند دین را اجباری نمیداند ولی حجاب را اجباری میداند.
همانطور که همه میدانیم در دوران پیامبر ، ایشان از قدرت خود برای استقرار حجاب اجباری استفاده نکردند و تمام آیه ها و روایات حجاب در حد توصیه میباشد

در واقع اگر غیر از این باشد و همه زنان با حجاب باشند چه اختیاری چه با زور ، خداوند متعال چه معیاری برای سنجش افرادی که برای رضای او از هوای نفس خود میگذرند دارد ؟

کدام زندانی مستحق پاداش گناه نکردن در بند است ؟

با سپاس فراوان (1010481) (alef-4)
 
احمد قربانى
۱۳۹۱-۰۸-۱۲ ۲۳:۴۵:۲۱
نكته اول اينكه سركار خانم مينايي از طرح آزردگيهاى بجاى زنانه خود شروع كردند و خود به مخاطب آموزش دادند كه در جواب اين چند سوال ايشان در پاسخ هزاران سوال تحويل ايشان دهند.
نكته دوم اينكه يكى از موثرترين روشهاى آموزش و يا فرهنگ سازى به تفكر انداختن مخاطب از طريق ايجاد سوال در ذهن مخاطب است اما براى پاسخگويى روشى است كه در بيشتر اوقات بى معلومات و بى مصرف بودن پاسخگو را ميرساند.

نكته سوم اينكه نظرات را كه مرور كنيد ميبينيد بعضى از دوستان كاملا از موضوع مقاله پرت افتاده اند و يه كلمه از مقاله را برداشتن ودر باره ان يك مطب بى ربط نوشتن .
و اما بسيارى از عادتها و رسوم امروز مردم دنيا كه فرهنگ نام ميگيرد ريشه در تاريخ آنها دارد و به عنوان مثال قبل از عصر صنعت و در عهد كشاورزى و دامدارى پسران خانواده همراه پدر دامدارى و كشاورزى ميكردند و در نبود پدر عهده دار سرپرستى خانواده بودند و اين به نوعى يكى از دلايل عدم مساوات در اموال بدست آمده خانواده بوده، اما امروز همه مسائل متفاوت شده و اگر پدر خانواده از پس تهيه مسكن براى خوش بر آيد كفايت ميكند (1010483) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۰:۳۰:۰۸
در پاسخ به مسئله حجاب همانطور که برخی نظر دهندگان محترم هم اشاره کرده اند، طراحان و گردانندگان بحث، به جای صحبت ایجابی یعنی آوردن استدلالهایی در تایید آن، مبتنی بر روایات و آیات (برای معتقدین به دین)، مبتنی بر جامعه و روانشناسی و نیز آمار و پژوهش ها (برای آنان که در برخی مسائل دینی تردید دارند) شروع به صحبت ها ی سلبی می کنند، یعنی با رد کردن و برشمردن مشکلات غرب و ربط دادن همه آن به حجاب، تلاش می کنند، مزایایی داشتن آن را نشان دهند، اینجاست که بسیاری غرب دیده ها و ندیده ها که امروز به مدد اینترنت و دیگر شبکه های ارتباطی از آنجا آگاهند، دهها و صدها مورد نغض می آورند (همانطور که در همین و سایت الف این اتفاق چند بار افتاد). آخرش هم نه افراد مخالف قانع می شوند و نه افراد موافق رویه خود را عوض می کنند.
در یکی از نظرات اخیر نوشته شده که میلیاردها دلار برای روژ و کرم و ریمل می رود، در حالی که یکی از مخالفین حجاب برعکس، استدلال می کرد که به علت محدود شدن خانمها در نشان دادن خودشان، آنها با انواع آرایش سعی در جبران می کنند (دلیل آن را هم میزان بسیار بالای مصرف لوازم آرایش در ایران در مقایسه با غرب و نداشتن آرایش خانمهای غربی ذکر می کرد).
باید جایی برسیم که بدون پرده پوشی، قایم کردن راستی ها و واقعیات، یک جانبه نگری و به خود دروغ گفتن، همه استدلالهای دو طرف برشمرده شود، باید به جایی برسیم که حتی در یک گفتگوی زن وده رادیویی یا تلویزیونی همه کسانی که ایرادی می بییند آزادنه طرح مسئله کنند و جواب بشنوند. (1010511) (alef-4)
 
مهیار
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۱:۲۲:۱۵
بهترین راه جواب گرفتن برای مسایل دینی:
انتخاب مرجع تقلید و تماس با دفتر اوست.
چرا هر کسی مقاله مینویسه؟ و به خودش اجازه دخالت دینی میده؟
حجاب خانوم ها نباید برای مردان مشکل باشه چون به خودشون ربط داره ولی ظاهرا مردا بیشتر دنبال اختیاری کردن حجاب اونا هستند.
اگرم واقعا خانومی شبه داره و دنبال حقیقته زنگ بزنه مرجعش و سوال کنه تا رفع بشه.
اگر کسی براش تحقیق و تماس با مرجع مهم نیست و عشقش میکشه بی حجاب باشه، قانونم عشقش میکشه حجاب اجباری باشه.
به یک نفر میگی دست نزن به برق، میگه جون خودمه ، میگیم جون مال خودته ولی اگر برق بگیرتت هزینه کفن و دفن و ناراحتیش با ماست. پس ما به اجبار باید جلوی برق گرفتگی رو بگیریم. (1010549) (alef-4)
 
صاعقه
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۱:۲۳:۵۷
اساسا سوال كردن در باب علت و چرايي حجاب و يا هر مسئله اسلامي كه زيرمجموعه ي فروعات دين است بي فايده است و هيچ كس نمي تواند به اين گونه سوالات پاسخ دهد فقط مي توان حدس زد كه شايد بخشي از علت آن اين است در اسلام حيطه ي عقل منحصر در اصول است چرا كه قابليت بحث عقلي و مثمر ثمر واقع شدن را دارد اما در مورد فروعات اسلام مي خواهد انسان روح تعبد داشته باشد نه اينكه در مقام طلبكارانه از خداوند علت بخواهد و اگر خواست قبول كند البته و صد البته كسي كه روح تعبد دارد ،خداوند او را از معرفت و يقين سيراب خواهد كرد اين مضمون جمله ايست كه از ايت الله بهجت شنيده شده است (1010550) (alef-4)
 
سيد ابراهيم كراماتي
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۱:۳۷:۴۵
شايد عمده مشكل اين باشد؛ كه حجاب به يك ابزار دعوا تبديل شد است به اين صورت كه عده اي با پناه گرفتن در پشت حجاب ، دست به فخر فروشي و خود برتر بيني و القاء اينكه ما فقط بنده كامل خدا هستيم ؛ در پي برتري جويي هستند كه از قضاء حمايت سياسي و فرهنگي و اجتماعي حاكميت هم با خود همراه دارند و در مقابل جمعي براي به چالش كشيدن حاكميت حامي گروه اول و بروز اعتراض خود كه لزوما" هم فقط اعتراض به حجاب نيست ؛ پوشش و حجاب را ناديده مي گيرند و از در سخره بيرون مي آيند.
آنچه كه بديهي و روشن است اين است كه هرگز رفتاري كه بر پايه يك باور مطمئن نيست؛ پايدار نمي ماند و به گواهي تاريخ دور و نزديك ؛ حجاب امري شخصي است كه باورمندانه بايد به آن تسليم شد و با زور و اجبار كار حجاب و كشف حجاب به سامان نمي شود و بگير و ببند ، شايد چند روزي بكار آيد ؛ اما دوام ندارد و يك اقدام فرهنگ ساز كه بتواند حجاب يا بي حجابي را در جامعه نهادينه كند ؛ نبوده و نخواهد بود. (1010563) (alef-4)
 
Mahdi
Austria
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۷:۳۰:۴۱
گشنه گان چه با حجاب و چه بی‌حجاب

اول از همه میخواهند سیر شوند

گشنگی میتواند جهت را از با به بی‌

و یا بلعکس تبدیل کند (1010629) (alef-4)
 
ناصر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۷:۴۵:۲۷
به شهادت آراي كامنت حسين كه راي منفي آن صفر است مي توان نتيجه گرفت كه در بين راي دهندگان آدم مريض نداريم. و اين گونه سوالات ،سوال واقعي و ذهني جامعه است در برابر ديني كه براي هر پرسشي پاسخي آماده دارد و 33 سال است كه اين داعيه را در معرض ازمون قرارداده است.ليكن بجاي استفاده از ظرفيت پاسخگويي خود ، با اتكا به قدرت فيزيكي ، نيازي به اقناع پرسش گران نمي بيند.
و با برچسب زدن به پرسشگران . كار كرد بودجه هاي ميلياردي دستگاههاي عريض وطويل ارشادي و تبليغي خود را نشان مي دهد.
غافل از اينكه سوال از ما نشانه اينست كه مورد توجه ايم و مخاطب تشنه داريم. بجاي راندن با چوب تكفير ، بهتر است آقايان علما دست از سر پست هاي غير تخصصي خود بردارند و براي پاسخ به اين اين سوالات بنيان كن كه برايش تربيت شده اند برگردند. (1010634) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۸:۲۰:۴۰
شبهاتی در باره کنیز و غلام نیز که در قران مجید به انها اشاره شده است نیز وجود دارد،لطفا به انها نیز اشاره بفرمایید (1010641) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۹:۴۴:۵۴
یه نفر هم هست سوال را با سوال جواب می ده اسمش یادم نیست! (1010655) (alef-4)
 
United States
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۰۹:۵۸:۵۸
ویسنده محترم فکر میکنم شما هم مثل اقای شریعتمداری دچار توهمی (1010658) (alef-4)
 
حميد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۰:۰۷:۵۸
باعث شگفتي است با اين همه نهادهاي فرهنگي و ديني و حوزه هاي علميه و اين همه روحاني و بسيج و سازمان تبليغات اسلامي كه بعضا بودجه هاي فرهنگي كلاني از دولت دريافت مي كنند وضعيت فرهنگي و اخلاقي و ديني مردم به خصوص جوانان سال به سال در حال افول است. آقاي احمدي نژاد در اين يك مورد در مصاحبه مطبوعاتي اش درست مي گفت مگر فقط دولت . مسوول وضعيت فرهنگي كشور است. (1010660) (alef-4)
 
Germany
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۰:۱۴:۰۵
‫آن قشر جامعه که شما از آنها بعنوان بی تفاوت یاد کردید،طرفدار آزادی و دوست دار کشور بودند.نه مارکسیسم را قبول داشتند و نه اسلام سیاسی را قبول داشتند.عاقلترین قشر جامعه بودند. (1010662) (alef-4)
 
سوسن
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۱:۲۷:۴۴
اصل یر آزادی است تا جایی که به دیگران ضرر نرساتیم
حجاب اختیازی هم به دیگران ضرر نمی زند.
بنده شخصا بنابه تجربه به حجاب موی سر اعتقادی ندارم. (1010683) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۱:۳۰:۳۶
به آخرین جملۀ مقاله دقت کنید که راه حل نویسندۀ محترم است:" باید آن‌قدر سوال ساخت، که ذهن افراد جامعه درگیر سوالات ما باشد تا سوالات گفتمان رقیب".
خوب، خواهر محترم، آیا مشغول کردن ذهن افراد ،جای پاسخ دادن به سوالات را می گیرد؟ یعنی آمدیم و ذهن افراد از شبهات رقیبمان به سمت شبهات ما چرخید، آیا این به حل شبهات می انجامد؟ (1010684) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۲:۰۰:۳۴
تويسنده محترم بايد جواب شبهات را به اهل فنش كه عالمان ديني هستند سپرد كه آنها هم حتما جواب منطقي دارند و فردي كه در موضوعي شبهه دارد را قانع مي كنند.راه حل شما به اين معني است كه ما جواب مستدل وعقلاني براي اين شبهات نداريم. (1010691) (alef-4)
 
رادین
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۳:۰۵:۰۵
آیا فقط 5 رای را غ ق ق تشخیص دادید؟

سوال این است که نخبگان این سرزمین کجایند که قلم، رسانه و تصمیم گیری برای "ذهن افراد جامعه" دست امثال شماست؟ (1010722) (alef-4)
 
علی
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۱۳:۵۱:۵۱
راه حل این مقاله من یاد کل کل کردن بچه ها میندازه که هیج وقت به نتیجه نمیرسن و میخوان حرف حرفه خودشون باشه. (1010742) (alef-4)
 
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۲۰:۴۱:۱۵
نگرانیهای ناشی از کمرنگ شدن مسائل دینی - فرهنگی اصیل که باوراندن آنها به استدلالهای عقلی و منطقی متین نیاز دارد با طرح سئوالهای ساده ی چه باید کرد و چه نباید کرد هرگز برطرف نمی شوند و راه حل مناسبی ، با اینگونه برخورد ، برای آنها به دست نمی آید .
اگر چه حقیقت فرهنگ دین راستین خداوند طبق گفته قران سرشت نشین است و لی متاسفانه آلاینده هایی که ذهن محدود و قاصر بشر به این فرهنگ افزوده است آنقدر آن را تیره و تار ساخته که یافتن سره از ناسره و یا حقیقت از غیر حقیقت را در این فرهنگ حتی برای متولیان تبلیغ آن دشوار نموده است و نمونه های این دشواری را می توان در مجالس و محافل وعظ و تبلیغ و تدریس دین آشکارا یافت .
اگر میراث حدود 1400 سال از فرهنگ دینی ، که از جانب متولیان دین چه بنام معصومان و چه بدون نام آنان پس از نزول قرآن کریم و رحلت پیامبر (ص) به این فرهنگ افزوده شده است ، مجددا با نگرشی موضوعی و فراگیر با محک قرآن و اصول عقلی و منطقی سلیم به ارزیابی دقیق گذاشته نشود و به سئوالها و شبهات مطرح در باره داده های این میراث با انجام یک محیط سنجی متکی بر دانشهای دین شناسی ، روان شناسی ، جامعه شناسی ، سیاست شناسی ومهم تر از همه اینها انسان شناسی و...غیره پاسخهای علمی قانع کننده ای داده نشود دعواهای ساختگی بنام دین و علم و بنام دین و خواسته ها و نیازهای بشر تا ابد ادامه خواهد یافت و انحراف از دین الهی راستین بشر را رفته رفته به سوی هلاکت سوق خواهد داد . (1011092) (alef-4)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۸-۱۳ ۲۱:۳۷:۵۱
واقعیت آن است که سطح سواد و درک مردم بالا رفته ولی ما همچنان از روش متکلم وحده برای پاسخگویی استفاده میکنیم . یک سوال بی پاسخ وجود دارد اساساً انسان چرا باید به این چیزها فکر کند؟ (1011143) (alef-4)
 
دلباز
United States
۱۳۹۱-۰۸-۱۴ ۱۳:۴۷:۲۰
عجب چه خوب همه شبهات دین با سوال پرسیدن در برابر سوال ، حل شد رفت پی کارش !!! (1011706) (alef-4)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.