نظر منتشر شده
۲۶۳
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 155556
درگفتگو با مدیر دفتر مطالعات تاریخ ایران مطرح شد:
هخامنشی گرایی ضدیت با تاریخ کهن ایرانی است
بخش فرهنگی الف، 26 اردیبهشت 91
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۲۱
در سالهای اخیر  موج جدیدی از باستانگرایی های شووینیستی در فضای مجازی و در تولیدات کتابهای تاریخی ما مشاهده می شود. حتی برخی دولتمردان نیز اخیرا تاکید زیادی بر تاریخ ایران باستان و به خصوص هخامنشیان دارند. این مساله را با عباس سلیمی نمین مدیر" دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران" در میان گذاشته ایم.

س: آقای سلیمی نمین! شما چگونه این گرایشهای اخیر را تفسیر می کنید؟
پرداختن به تاریخ ایران باستان نه تنها دارای ایراد نیست بلکه امری بسیار قابل تحسین است، چون هر ملتی باید هویت تاریخی خودش را دریابد و در نتیجه پرداختن به ریشه های تاریخی جوامع امری ضروری است و ما نباید احساس کنیم پرداختن به تاریخ ایران باستان امری خطا یا مخالفت با اسلام است. قبل از ورود اسلام به ایران، ما در فلات ایران یک تاریخ کهن داریم که قطعا آگاهی از این تاریخ می تواند رشد سیاسی ما را باعث شود.هر چه ما به تاریخ تجربیات و تاریخ اداره جامعه و تاریخ زیست متمدنانه مان بیشتر بپردازیم و هر چه بیشتر ما توانسته باشیم از این تاریخ برای حیات روزمره مان بهره بگیریم با قدرت بیشتری می توانیم جامعه مان را به سامان برسانیم.

اما نکته ای که در پرداختن به تاریخ باستان باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما جریاناتی را در چندصد ساله اخیر شاهد بوده ایم که برای سلطه بر جوامع سعی می کنند بر تاریخ دست اندازی کنند.ما در اینجا یک تحریف تاریخ را به وضوح می بینیم و این البته در قوم یهود سابقه طولانی دارد.قوم یهود در زمینه دست اندازی در تاریخ و تلاش برای محروم کردن ملتها از تجربیات تاریخی شان ید طولایی دارد. در صدر اسلام هم اشرافیت یهود بسیار حساب شده در مورد تاریخ عمل می کردند تا حدی که قسمت قابل توجهی از روایت های ساختگی و ناروای دینی وتاریخی آن دوران به اسرائیلیات معروف شده است. چرا؟ چون این جماعت تلاش زیادی داشته اند که با جعل کردن تاریخ اهداف خودشان را دنبال کنند و به همین خاطر بسیاری از معارف بشری که از طریق تجربیات تاریخی به دست می آید ضربه دیده است. این مساله در سه سده اخیر بسیار چشمگیرتر و بارزتر است و البته محدود به وقایع تاریخی خودشان مانند جنگ های جهانی و مساله هولوکاست و یهودی سوزی های اغراق آمیز و... نیست . آنها با جعل تاریخ، اهداف اقتصادی و سیاسی خاصی را دنبال می کنند که البته در اینجا موضوع بحث ما نیست.

به همین دلیل آنچه که ما در پردازش تاریخ ایران باستان باید به آن توجه داشته باشیم این است که از نقل طابق النعل به نعل و تکرار تاریخ و آنچه برای ما نوشته شده است پرهیز کنیم. اگر واقعا به تاریخ اعتقاد داریم و اگر معتقدیم که تاریخ هویت ساز است و تحریف تاریخ ملتها باعث امکان ایجاد سلطه می شود،پس بیاییم محققانه عمل کنیم و این فضای خفقان آور(این عبارت از من است) را تعدیل کنیم. چون متاسفانه در فضای تاریخ نگاری باستانی فضایی ایجاد کرده اند که کسی امکان تشکیک و سوال و درخواست مستندات نداشته باشد. باید این امکان فراهم شود که از مورخانی که در این زمینه کتاب نوشته اند سوال شود که شما بر اساس چه مستنداتی اینگونه تاریخ را روایت کرده اید؟

س: می شود به صورت مصداقی تر وارد این قضیه
آنها می خواهند ورود اشرافیت یهود به ایران را منشا خیر و برکت و به نفع مردم جلوه دهند برا ی همین نسبت به تاریخ هخامنشیان گزینشی برخورد می کنند.این کار البته به صورت جدی در دوران پهلوی ها دنبال شد.
شویم؟

ما در زمینه تاریخ هر چه مستندتر کار کنیم به واقعیت تاریخی نزدیکتر خواهیم شد. ما باید بدون اینکه در این زمینه حساسیتی به خرج دهیم باید دعوت کنیم از جامعه که آنچه برای ما به نگارش در آمده است را مطالعه کنیم ولی دربست نپذیریم و امکان تامل و تدبر را برای خودمان محفوظ بداریم.من برای روشن شدن موضوع یک مثال عرض می کنم: متاسفانه هنوز بعد از ۳۰ سال آنچه در کتابهای درسی ما آمده متاثر از منابعی است که امثال "حبیب لوی" برای ما نوشته اند. کسی که به صراحت در کتاب خاطرات خود اعتراف می کند من یک صهیونیسم متعصب هستم! اگر بخواهم از گرایشاتِ یهودیِ مستشرقین برای ادامه بحث مثال بیاورم ممکن است عده ای در این گرایشها تشکیک کنند، اما از لوی صحبت می کنم که صراحتا خود به این مساله اشاره دارد. ایشان کتابی نوشته به نام "تاریخ یهود در ایران" و این کتاب منبع بسیاری از نوشته های دانشگاهی ما شده است و اصلا کسی سعی نکرده که در مورد مستندات تاریخی این کتاب سوال کند. من در ادامه به نمونه هایی از این ارجاعات اشاره می کنم اما قبل از آن باید اشاره کنم که آقای حبیب لوی در مورد هخامنشیان بحث هایی مطرح می کند و سعی می کند برای تطهیر اشرافیت یهود سناریو نویسی کند.

همگان می دانیم که کوروش با قتل پدربزرگ خود حکومت را در دست گرفت و به بابل لشکر کشی کرد و یهودیان را از بابل آزاد کرد و به آنها امکان داد که وارد مشرق زمین شوند.ازهمین روی آنها کم کم، نزدیک دستگاه حکومتی هخامنشیان می شوند . در تورات اشاره شده است که در چند سال آخر حکومت کوروش، او محدودیتهایی را برای آنها ایجاد کرد.برخی مانند لوی گفته اند که این کار به علت سعایت همسایگان از یهودیان نزد کوروش صورت گرفته است اما تورات در این زمینه به تخلفات قوم یهود اشاره دارد.بعد از کوروش کمبوجیه نیز سیاست پدر را تقویت کرد و محدودیتهایی را برای اشرافیت یهود ایجاد کرد اما می بینیم که بردیا و کمبوجیه(پسران کوروش) که نسبت به اشرافیت یهود حساسیت داشته اند یکباره از سر راه برداشته می شوند و حساسیتهایی که در دربار هخامنشیان نسبت به یهودیان ایجاد شده بود از بین می رود و دربار هخامنشیان به دست یهود می افتد. تا جایی که داریوش(داماد کوروش و پادشاه بعد از کمبوجیه) حتی دستور به حمایت از یهودیان و سرکوب مخالفان یهودیان می دهد. .(تورات ،کتاب عزرا باب ششم صص:۶-۱۲) یعنی با روی کار آمدن داریوش یک چرخش آشکاری نسبت به اشرافیت یهود در دستگاه هخامنشی ها دیده می شود.

لوی و دیگر مستشرقین این تغییر رویه را اینگونه توجیه می کند که"... بعد از کوروش کمبوجیه که به قدرت رسید برادر خود "بردیا" را کشت و برای فتح مصر راهی آن کشور شد.بعد از بازگشت از مصر متوجه می شود که کسی دیگری خود را بردیا خوانده و حکومت را از آن خود کرده است. از همین رو کمبوجیه قبل از ورود به ایران خودکشی می کند. داریوش که داماد کوروش بوده است بعد از کمبوجیه بردیای دروغین را می کشد و حکومت را در دست می گیرد. داریوش با یهودیان نزدیکتر است...".اما مستندات تاریخی حکم می کند که روایت کشته شدن بردیا توسط کمبوجیه بسیار سست باشد. اما چرا این روایت به صورت یک روایت قطعی در کتابهای درسی ما باید حاکم باشد؟

می دانیم که کوروش ۸ سال قبل از مرگش، ۲ پسرش (بردیا و کمبو جیه) را در مناطق مختلف(بخش شرقی و غربی قلمرو پادشاهی هخامنشیان) به حکومت رساند.آیا قابل پذیرش است که در چند سالی که کمبوجیه به مصر لشکر کشی کرده است کسی متوجه نشده باشد که بردیا توسط کمبوجیه کشته شده است و شخصی دروغین به جای او نشسته است؟ بردیا یک فرد عادی نبوده است. او پادشاه بخش شرقی قلمرو هخامنشیان بوده است و مرگ او نمی توانسته اینقدر مخفیانه صورت گرفته باشد که کسی متوجه نشود!حتی زن و فرزندان و اطرافیانش هم متوجه نشده اند؟ اگر یک فرد قلابی جایگزین بردیا شده است پس شما مورخین چگونه این مطلب را فهمیدید؟ اصلا بردیای واقعی کی کشته می شود:قبل از رفتن کمبوجیه به مصر یا بعد از آن؟ هر کدام از این سوالات آنقدر محل شک و شیهه است که روایت کشته شدن بردیا توسط کمبوجیه نمی تواند
امروز کسانی که تاریخ باستان ایران را به صورت گزینش مطرح می کنند در حقیقت ضد تاریخ ما عمل می کنند. مبدا تاریخ ما هخامنشان نیست. ظلم بزرگی به تاریخ باستان است اگر مثلا تمدن عیلامی ها قبل از هخامنشان را حذف کنیم
به راحتی مورد پذیرش واقع شود اما این روایت در کتابهای تاریخی و درسی ما به راحتی تکرار می شود.

به طور مثال آقای محسنیان راد از اساتید ارتباطات دانشگاه امام صادق که کتاب وی با عنوان" ایران در چهار کهکشان ارتباطی" دررشته ارتباطات به عنوان منبع شناخته می شود همین روایت لوی را اینگونه توجیه می کند:
"اینکه چگونه ممکن است که فردی با هر قدر شباهت بتواند به جای بردیا ،در مقام شاه ایفای نقش کند،برای ما که در عصری زندگی می کنیم که دوربین رسانه ها، همه چیز را کنترل می کنند، افسانه می نماید.... اما در واقع راز گئوماتا(بردیای دروغین) از این روی به خوبی محفوظ ماند که در پارس،شاهان از دیگران روی می پوشاندند. آنچه مسلم است این است که کودتا هنگامی رخ داد که کمبوجیه در مصر بود...."(صص۱۱۶-۱۱۷)

یعنی با این توجیه که پادشاهان از مردم رو می گرفتند تا مدتی که کمبوجیه در مصر بود کسی نفهمید که بردیای اصلی توسط کمبوجیه قبل از سفر از مصر کشته شده است.سوالاتی که این روایت را مخدوش می کند اینها هستند که آیا پادشاهان در هیچ مراسمی و جنگی شرکت نمی کردند؟ آیا فرزندان و اطرافیان بردیا نمی دانسته اند که بردیای واقعی کشته شده است؟ما در همه الواح می بینیم که با حضور دیگر اقوام و کشورها به بهانه های گوناگون در حضور پادشاهان هخامنشی مراسم ها و جشنهایی برگزار می گردیده است. آیا کمبوجیه که در مصر بوده است از اوضاع مملکت خود و به قدرت رسیدن بردیای دروغین آنقدر بی خبر بوده و تازه هنگام برگشت به ایران از این خبر و رسوا شدن خود مطلع شده و به خاطر لو رفتن خبر کشتن بردیا خودکشی کرده است؟!!

یعنی حتی اساتید ما نیز روایت های مخدوش را دربست پذیرفته اند و کسی جرات و امکان تشکیک در این مسائل را ندارد. در حالی که اگر بخواهیم بر اساس روایت های خود تورات قضیه را تفسیر کنیم می توانیم روایت منطقی تری داشته باشیم. در طول تاریخ اشرافیت یهود برای جمع آوری پول و سرمایه هر کاری را مباح می دانستند و بعد از ورود به دربار هخامنشی ها نیز همین رویه را دنبال کردند که تورات نیز به آن اشاره می کند و به همین خاطر کوروش محدودیتهایی را برای آنها ایجاد کرد. یکی ازاین کارها این بود که در این دوران پادشاه یهودیه درجنوب فلسطین با اسباط دهگانه در شمال فلسطین درگیر شدند و با مدد گرفتن از پادشاه آشور اسباط دهگانه را قتل عام کردند و... طبق روایت تورات قطعا عملکرد اشرافیت یهود باعث ایجاد این محدودیت ها از سوی کوروش شد و کمبوجیه هم این را تشدید کرد. و بر این اساس می توان روایت مرگ کمبوجیه و به قدرت رسیدن داریوش را اینگونه روایت کرد که" اشرافیت یهود با کمک داریوش ، کمبوجیه را قبل از رسیدن به ایران کشتند و با این ادعا که این بردیا هم بردیای واقعی نیست بردیا را هم کشتند و جهت حکومت را تغییر دادند. در کتاب "عزرا" تورات هم به فرمان داریوش اشاره می کند که او بر سرکوب و کشتار مخالفان اشرافیت یهود تا کید دارد و از این به بعد نه تنها محدودیتی نیست بلکه کلیه امکانات حکومت در اختیار آنها قرار می گیرد. کلیه شواهد در این جهت است که قطعا کودتایی صورت گرفته است و موانع از سر راه اشرافیت یهود برداشته شده است. الواح باقی مانده نشان می دهد که داریوش به شدت علیه کمبوجیه موضع گرفته و حتی او را به دروغگویی متهم کرده است و حتی پس از مرگ کمبوجیه برای او بارگاهی درست نمی کند.(کتیبه بیستون،ستون اول، سطور ۲۶ تا ۳۵)

در حقیقت اشرافیت یهود بعد از آزاد شدن از بابل و وارد شدن به ایران دخالتهایی انجام می دهند که این دخالتها و توطئه ها یک حساسیتی را بر می انگیزد و همین تاکید داریوش بر سرکوب مخالفان یهودیان نشان می دهد که حساسیت هایی درباره حضور یهودیان درایران وجود داشته است که داریوش چنین دستوری را صادر می کند.یعنی در واقع داریوش طی کودتایی با کمک اشرافیت یهود کمبوجیه و بردیا را از سر راه برداشته است و همین باعث ایجاد یک نفرت عمومی و یک جریان اجتماعی در میان ایرانیان شده است که نیاز به سرکوب دارد و باید به شدت با آن برخورد کرد و این کاری است که داریوش انجام می دهد.

س: می توانیم بگوییم اوج این توطئه ها قضیه جشن پوریم یهودیان است؟
بله
در کاوش های باستان شناسی که از زمان رضا خان شروع شد تمام الواح قبل از دوران هخامنشی ها را یا نابود کردند و یا اسمی از آن نبردند. ما ۳۴۰۰۰ لوح به خط عیلامی داریم که در بنیاد ایران شناسی شیکاگو با مدیریت یهودیان ایرانی نگهداری می شود ولی اجازه بررسی آنها را به ما نمی دهند تا واقعیات تاریخی را کشف کنیم.
دقیقا.در زمان جانشین داریوش یعنی خشایارشا که دیگرکلید دربار در اختیار اشرافیت یهود قرار می گیرد و در قضیه استر(جشن پوریم) هزاران ایرانی قتل عام می شوند.استر معشوقه خشایارشا بوده است که با همدستی مردخایِ یهودی، خشایارشا را تحریک می کند تا هامان وزیر ایرانی اش را و پسران او و به روایت تورات ۷۷۰۰۰ ایرانی دیگر را قتل عام کند.

خود تورات ماجرای پوریم را اینگونه روایت می کند که:" و یهودیان در شهرهای خود در همه ولایتهای سرزمین خشایارشا جمع شدند تا بر آنانی که قصد مخالفت ایشان داشتند دست بیاندازند و کسی با ایشان مخالفت ننمود زیرا که ترس ایشان بر همه قومها مستولی شده بود و جمیع روسای ولایتها نیز یهودیان را اعانت کردند زیرا که ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود... و پادشاه به استر ملکه گفت که یهودیان در دارالسلطنه شوشن ۵۰۰ نفرو ده پسر هامان را به قتل رسانده و هلاک کرده اند پس در دیگر ولایتهای پادشاه چه کرده اند!... دیگر چه درخواستی داری که برآورده خواهد گردید؟ استر گفت اگر پادشاه را پسند آید به یهودیانی که در شوشن هستند اجازه داده شود که فردا نیز مثل امروز عمل کنند و ده پسر هامان را بر دار بیاویزند... و در ۱۴ ماه اذار سیصد نفر کشته شدند و یهودیان در دیگر ولایتها چون ۷۷۰۰۰ نفر را کشتند آرام یافتند... پس سنن این پوریم به فرمان استر فریضه شد و در کتاب مرقوم گردید"(تورات، کتاب استر، باب نهم)
همانطور که مشاهده می شود تورات در این باره می گوید که مخالفان یهودیان به دلیل ترسی که از یهودیان و مردخای داشتند هیچ کاری نمی توانستند انجام دهند و بعد به قتل عام مخالفان(تا ۷۷۰۰۰ نفر ایرانی) اشاره می کند. علت این همه کشتار ایرانیان توسط یهودیان چه بوده است؟ آیا غیر ازاین بوده است که داریوش با دسیسه یهودیان و با کودتا علیه کمبوجیه به خلافت رسید و به خاطر اعتراضاتی که به همین خاطر در میان مردم شایع شد، قتل عام بزرگی راه افتاد و همه مخالفان در قضیه پوریم حذف شدند .

جالب اینجاست که باستان نویسان ما این قتل عام ایرانیان مخالف با نفوذ یهودیان در دربار هخامنشی را حذف کرده اند. خود تورات تا حدی این قتل عام را می پذیرد ولی در کتابهای تاریخی ایران باستان نه تنها اشاره ای نشده بلکه این مساله سانسور شده است و بقیه محققین ما هم اصلا اعتراضی به این قضیه نداشته اند. خدا رحمت کند مرحوم سیروس ایزدی را که در آلمان درباره قضیه پوریم تحقیقات خوبی انجام داد و همیشه معترض بود که چرا وقتی خود تورات به این قضیه اشاره دارد مورخین ما از بیان این مساله ابا داشته اند و یک مساله تاریخی را حذف کرده اند و این نشان می دهند که کتابهای تاریخی ما مخدوش هستند. اینکه چرا مستشرقین و دایره المعارفهای تاریخی هیچکدام به این قضیه اشاره نکره اند و آمده اند در مورد کمبوجیه و بردیا و به قدرت رسیدن داریوش یک روایت دروغ سر هم کرده اند جای بسی سوال دارد!

س:به نظر شما چرا این برهه از تاریخ برای یهودیان و مستشرقان غربی آنقدر مهم است که درباره آن دست به تحریف تاریخ زده اند؟
همانطور که اشاره شد این مقطع از تاریخ برای مستشرقین بسیار حائز اهمیت بوده است. در حقیقت آنها می خواهند ورود اشرافیت یهود به ایران را منشا خیر و برکت و به نفع مردم جلوه دهند برا ی همین نسبت به تاریخ هخامنشیان گزینشی برخورد می کنند.این کار البته به صورت جدی در دوران پهلوی ها دنبال شد. پهلوی ها که می خواستند گذشته تاریخی ایران یعنی ایران باستان را در مقابل هویت دینی قرار دهند تحت تاثیر مستشرقین سعی کردند نسبت به تاریخ گزینشی عمل کنند و سعی کردند تاریخ شروع تمدن ایرانی را از زمان هخامنشیان قرار دهند و با اینکار گذشته متمدنانه قبل از هخامنشیان را حذف کردند و این گزینشی برخورد کردن با تاریخ باستان، هویت تاریخی ما را مخدوش کرده است.
امروز کسانی که تاریخ باستان ایران را به صورت گزینش مطرح می کنند در حقیقت ضد تاریخ ما عمل می کنند. مبدا تاریخ ما هخامنشان نیست. ظلم بزرگی به تاریخ باستان است اگر مثلا تمدن عیلامی ها قبل از هخامنشان را حذف کنیم. البته علت این گزینشی عمل کردن این است که می خواهند به ما بباورانند که ورود اشرافیت یهود به ایران مساوی است با عظمت یافتن و هویت یافتن ایران! یعنی هر چیزی که ملت ایران دارد از زمانی شروع شد که اشرافیت یهود از بابل به ایران آمدند و برای همین هدف است که تاریخ ایران را تقطیع کردند.
ما مستندات جدی ای داریم که اینها علاوه بر تقطیع تاریخ برخی آثار و ابنیه قبل از هخامنشی ها را عامدانه نابود کرده اند که من در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد و مستنداتش را به شما نشان خواهم داد.
استر معشوقه خشایارشا بوده است که با همدستی مردخایِ یهودی، خشایارشا را تحریک می کند تا هامان وزیر ایرانی اش را و پسران او و به روایت تورات ۷۷۰۰۰ ایرانی دیگر را قتل عام کند.
گزینش و سپس تحریف دو کار عمده ای است که آگاهانه در دوران پهلوی اول شروع می شود و بعد ادامه می یابد.

س: به قول شما مستشرقینی که تاریخ باستان ما رانوشته اند عامدانه آن را به صورت گزینشی روایت کرده اند اما می بینیم که بعضی در داخل حتی در پستهای بالای دولتی این روایت را تکرار می کنند!
بله همینطور است. برخی ها عامدانه این تحریف تاریخی را صورت می دهند و برخی ها جاهلانه آن را تکرار می کنند.
کاری که مشایی در سازمان میراث فرهنگی و دفتر ریاست جمهوری دارد انجام می دهد در همین راستاست. شاید ایشان می خواهد عظمت ایران موحد باستان را نشان دهد اما جاهلانه دارد در زمینی بازی می کند که از زمان رضاخان برای تاریخ ما نوشته اند و ایجاد کرده اند. مثلا ایشان در زمان سفر ریاست جمهوری به همدان آقای رییس جمهور را به دیدن محل دفن استر بردند. همانطور که دیدیم استر بنا بر روایت خود تورات کسی است که باعث قتل عام حدود ۸۰۰۰۰ نفر از ملت ایران شده است. این کار چه دلیلی می تواند داشته باشد؟آیا جز این است که همان سیاست گزینشی که پایه اش توسط مستشرقان در زمان رضاخان بنا نهاده شد را تکرار می کند؟جالب است که همین آقای لوی دندانپزشک مخصوص رضاخان نیز بوده است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل....

اصلا اگر خوب دقت کنیم می بینیم اگر هخامنشیان را اصل و مبدا تاریخ ایران بگیریم دقیقا عکس بزرگی و عظمت ایران باستان حرکت کرده ایم! از نظر این سناریوی تاریخی ملت ما موقعی عظمت و بزرگی یافتند که اشرافیت یهود وارد ایران شدند. در حقیقت این نوع هخامنشی گرایی هویت بخشی به اشرافیت یهود است و از این تاریخ نگاری عظمت ملت ایران در نمی آید.
اگر تازه آنچه نوشته اند درست باشد که "بله! هخامنشیان اول تاریخ شماست" اما همین را هم گزینشی مطرح می کنند و از نفوذ و توطئه های یهودیان در دربار هخامنشی ها و قتل عام واقعه پوریم که در منابع اصلی خودشان مطرح شده حرفی نمی زنند.
امثال آقای مشایی که مکتب ایرانی را تبلیغ می کنند و از خشایارشاه و استر تجلیل می کنند نمی دانند که بر اساس روایتهای خود تورات استر قاتل هزاران ایرانی است؟ چرا امروز ما راجع به استر تحقیق نمی کنیم؟ چرا راجع به تاریخ قبل از هخامنشیان تحقیق نمی کنیم؟

س: شما از نادیده گرفتن تمدن های ایرانی ما قبل هخامنشی به منظور برجسته کردن هخامنشیان گفتید. در این مورد مستنداتی دارید؟
از زمانی که انگلیسی ها بر این کشور مسلط شدند کار تحریف تاریخ و گزینش کردن آن شروع شد. به ما می گویند شما یک زمانی در تاریخ درخشیدید اما این از خودتان نبود از زمانی بود که ما وارد کشور شما شدیم و ما هم  همان را تکرار می کنیم  و می گوییم که هخامنشی ها مبدا تاریخ هستند در صورتی که عظمت تمدن ایرانی در زمان عیلامی ها به مراتب بیشتر بود. اما در کاوش های باستان شناسی که از زمان رضا خان شروع شد تمام الواح قبل از دوران هخامنشی ها را یا نابود کردند و یا اسمی از آن نبردند. ما ۳۴۰۰۰ لوح به خط عیلامی داریم که در بنیاد ایران شناسی شیکاگو با مدیریت یهودیان ایرانی نگهداری می شود ولی اجازه بررسی آنها را به ما نمی دهند تا واقعیات تاریخی را کشف کنیم.

این مساله در خود کتابهای به جا مانده از مستشرقین هم اذعان شده است. مثلا در کتابی که اشمیت نوشته است در سال ۴۲ و بنگاه فرانکلین آن را چاپ کرده است در کاووشهای اطراف تخت جمشید به وضوح آثار عیلامی ها در اطراف تخت جمشید دیده می شود(عکس های پایین صفحه) اما همان موقع این آثار را از بین بردند تا فقط تخت جمشید باقی بماند.الان هم کمترین آثاری از عیلامی ها اطراف تخت جمشید نیست و از بین رفته است. چرا؟ چون می خواستند ثابت کنند که قبل از هخامنشی ها ما چیزی نبوده ایم و ورود یهود از بابل باعث ایجاد تمدن در ایران شد. البته این یک نمونه از جنایتهای فراوانی است که در حق تاریخ این ملت روا داشته اند.

کاوش در آثار عیلامی در کنار تخت جمشید که همان زمان با خاک یکسان شدند.


عکس هوایی از تخت جمشید در دهه 20 که آثار عیلامی به وضوح در آن دیده می شود

منبع عکس ها:
 
majidi
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۰:۴۳:۲۹
سلام
خیلی جالب بود من تا حالا این مطلب رو نشنیده بودم. البته در مورد پوریم یه چیزهایی شنیده بودم ولی نه به این صورت. مستندات خوبی بود. (785489) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۱۶:۵۳
نقش یهود در تاریخ ایران اشکار است اما هرگاه بحثی مطرح شود فورا به مسائل سیاسی ربط داده شده و موضوع اصلی مغفول میماند ان هم از سوی کسانی که از تاریخ ایران مطالعه چندانی نداشته اند و فقط کورش داریوش و هخامنشی بهانه میکنند (785753) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۴۶:۵۹
اونوقت بگن توهم توطئه دارین! (785861) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۹:۵۴:۲۷
نظر پرفسور رواسانی در مورد نژاد آریایی:
درخصوص رد فرضیه های نادرست نژادی كتابی با عنوان نادرستی فرضیه های نژادی از نشریه اطلاعات منتشر شده است كه محصول نزدیك به ۴ سال تحقیقات من بود. در آن كتاب با امكاناتی كه از نظر علمی در دانشگاه آلمان داشتم، تلاش كردم بررسی كنم كه اولین بار این الفاظ را چه كسی، كی و كجا و به چه منظوری به كار برده است. بنابراین منابعی كه در آن كتاب استفاده كردم، منابع دست اولی هستند. وقتی به این منابع دسترسی پیدا كردم، متوجه شدم تصوراتی كه عنوان می شوند مطلقا جنبه علمی ندارند و كاملانادرست اند. به همین دلیل هم آن كتاب تهیه شد. متاسفانه فرهنگ ما در حال حاضر بشدت یك فرهنگ ترجمه ای است و ما به جای آن كه به خودمان زحمت بدهیم و تاریخ مبارزات اجتماعی ایران و شرق را كه تركیبی از یكدیگر هستند بشناسیم، كوشش می كنیم اطلاعات را از طریق ترجمه كتاب های خارجی به دست بیاوریم و به منابع رجوع نمی كنیم. عده زیادی از آقایانی كه در ایران به عنوان مستشرق معروفند، كارمند وزارت خارجه و سازمان های نظامی دولت های خودشان هستند، بنابراین در كتاب هایی كه در مورد تاریخ ما می نویسند، دیدگاه هایشان را دخالت می دهند.

باستان شناسی در ایران كه الان به طور عمده منتشر می شود یك باستان شناسی سیاسی است؛ زیرا عده ای حفار كه نام خود را باستان شناس گذاشته اند آمده اند و همان فرضیه های نژادی را به اشكال مختلف به عنوان كشفیات باستان شناسی در تالیفات خود منعكس می كنند و ما آنها را ترجمه می كنیم و تحویل روشنفكران ایران می دهیم. متاسفانه این كاری است كه در ۱۵۰ سال اخیر در ایران انجام شده و با كمال تاسف هنوز هم ادامه دارد. ما خودمان را با تاریخ اجتماعی ایران به آن شكل كه واقعیت دارد مشغول نكرده ایم، بلكه ترجمه می كنیم و ترجمه ها هم به طور عمده نادرست و آلوده به اغراض سیاسی است كه یكی از آن اغراض مهم، تبلیغ فرضیه های نژادی است. مثلادر مورد كتیبه بیستون، ترجمه فارسی ای كه در ایران پخش شد به نقل از داریوش آمده: «من از نژاد آریا هستم.»

من با چند نفر از همكاران در اروپا كه به خط میخی آشنایی دارند مكاتبه كردم و از آنها پرسیدم كه به نظر شما معنی این كلمه چیست؟ آنها به من پاسخ دادند كه این كلمه حداكثر به معنی طایفه و خاندان است و به هیچ وجه معنی نژاد از آن استنباط نمی شود. حال شما ملاحظه كنید این دو چقدر با یكدیگر متفاوتند كه سلطانی بگوید من از فلان طایفه ام یا بگوید من از فلان نژادم. ملاحظه می كنید كه ترجمه های ما تا چه حد در جهت اغراض سیاسی به غلط دست برده شده اند.. (786988) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۱:۱۳:۱۰
اين پرفسور كي هست كه افاضات اينچنيني دارد؟ (787110) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۲۱:۰۴:۱۵
اگر هم گفته باشد من از طایفه آریا هستم معنی آن فرق میکند ؟ طایفه آریا یعنی چه و اصولا دایره لغات در آن زمان چقدر وسعت داشته و با استفاده از خط میخی چقدر میتوان به تعدد معانی لغات پی برد و علاوه بر این استاد معنی کلمه نژاد را از همنان اروپایی هایی نقل میکندد که خودشان در ابتدای پاراگراف نسبت به استناد به آنها انتقاد دارند . (790963) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۱:۴۱:۵۳
در میان کنیزان بابلی دختری بود که همیشه آرزو می کرد خدمتکار دربار باشد همه شما فیلم جواهری در قصر را دید که بر اساس تورات ساخته شد همانند جومونگ ها در انجا بانوی درباز به خدمتکار خانواده سلطنتی گفته می شود شاید این دختر هدسه به قول استاد استر به آرزویش رسید وخدمتکار دربار خشایار شاه شد بعد چون توراتیان به خدمتکار بانوی دربار می گفتند او را بانو دانستند (787136) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۷:۳۰:۲۸
اگر جوان برومند وخوش فکر وموفقی در فامیلتان باشد وازدواج موفقی هم بکند وبعد شما بشتوید دختری که تنها شانیت خدمتکاری او را دارد ادعا کند او خواستگار من بود نشدم به صرف ادعای ان دختر به جوا ن فامیلتان را تحقیر می کنید ؟یا با بررسی صحت کار را متوجه می شوید ؟یا اصلا می گویید اون وتو ؟خداییش آقای سلیمی نمین خشایارشاه پسر داریوش بزرگ هم نشین شاهزاده دمارت از یونان نوه کوروش بزرگ وکنیزک بابلی ! تو رو خدا منصف باش (788966) (moderator102)
 
حمید
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۳:۱۵:۴۴
با تعصب حرف نزن ، وقتی که توی تورات خودشان نوشته شده چرا ما باید بی جهت از یک پادشاهی که دستانش به خون پاک مردم ایران آلوده شده دفاع کنیم .
کوروش و داریوش و بقیه اینها یک مشت قاتل بودن .
وقتی کوروش با قتل پدر بزرگش بر مسند قدرت می شینه چجوری می تونه منشور حقوق بشر رو بنویسه ....وقتی که تمدن بزرگ بابل رو از بین می بره چجوری می تونه آدم بزرگ منش و انسان دوستی باشه.
اینها همه جعلیات یهود هستن . (789497) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۱۲:۴۰:۳۵
حمید جان تو کدام کتاب اومده کوروش پدر بزرگش را کشت ؟در کتاب یونانی اومده پدر بزرگ کوروش مرده بود ودایی اش فرمانروای ماد بود که مورد تهاجم بابلیان قرار گرفت از پدر کوروش که فرمانروای پارس بود کمک خواست او هم کوروش را با 40 هزار سرباز پارسی به ماد فرستاد کوروش با این ارتش بزرگ بابل ولیدیه را شکست داد وفرمانروای پارس وماد وبابل شد شما هم اگر سندی داری بگو خوشحال می شویم منبع حرفت را بدانیم (791559) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۰۱ ۱۴:۲۲:۱۳
نه داداش گلم تو احتمالا جزو همشهري هاي پان ترك من نيستي؟ نميدونم اين روزها كي به شما گفته كوروش چنين و چنان بوده تو دوره اي كه همه پادشاهان دنيا قتل و غارت رو افتخار ميدونستن كوروش به اين افتخار ميكنه كه بابل رو بدون جنگ گرفته اگه دنياي اون روز رو بشناسي اين يه خود زني بوده تا افتخار و ارزش
كوروش پدر بزرگ خودش رو نكشته اصلا لعنت خدا بر زهتابي آذر ملعون كه اين خذعبلات رو به خورد ملت عزيز ترك داده حتما تو هم باور داري كه قوم پارت و سامي و سومري و ژاپني ترك بودن و هر كي كه آرياييي هست اخه؟!!!! (796854) (moderator18)
 
رضا
۱۳۹۴-۱۰-۰۵ ۱۴:۵۴:۵۵
دلیل؟ (3417097) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۵-۲۶ ۱۹:۲۷:۲۰
حالا شما چرا حرص تمدن بابل رو میخوری؟ در ضمن تمدن بابل در دوران کوروش به اوج خودش رسید وبابل پایتخت شد. (3888011) (alef-11)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۰۲:۰۰
بنظر من بايد حساب يهوديان و هموطنان كليمي را از صهيونيستها جدا كرد؛ يهوديان همانند ارمنيها مايه خدمات زيادي در ايران بوده اند و كماكان مي توانند بعنوان يك لابي قدرتمند در خارج از ايران مايه پشتيباني براي مملكت باشند؛همه دنيا كشورها افتخار مي كنند كه چند فرهنگي و چند مذهبيند؛حال ماكه از هزاران سال پيش چنين بوده ايم بايد آنرا تخطئه كنيم؟كه چه بشود؟ (785905) (moderator21)
 
دلسوز
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۲۹:۴۶
کاملا موافقم. نتانیاهو از جمله یهودیانیست که مانند تروریست های اسلامی کنونی با استناد به چند آیه و بدون در نظر گرفتن آیات پس و پیش کتابهای مقدس, میخواهد بدون اینکه از طرف ایران مورد حمله قرار گیرد با بهانه کردن حرفهای احمدی نژاد برای حذف کردن اسراییل از روی نقشه, به ایران حمله کند. ولی خوب البته در مقابل آنها هم یهودیان مومنی هستند که مخالف priemptive جنگ هستند. یهودیان مومنی هستند که از این کشتارها نفرت دارند و آنها را محکوم میکنند و این کشتار ها را باعث و بانی یهودی ستیزی در دنیا میدانند. کشتارها یی که در جریکو و اور در قدیم و صبرا وشتیلا در عصر جدید صورت گرفت. کشتار زن و بچه و حتی احشام و سگ و گربه. اگر ویکی پدیا دارید میتوانید این حوادث را بخوانید و الا به تورات و تفاسیر آن مراجعه کنید. (786546) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۲:۵۸:۰۰
شما در اشتباهید . سری به مقبره استر و مردخای در همدان بزنید تا ببینید که چگونه نماد های صهیونیسم در جای چای این مکان نقش بسته و اخیرا برخی را با کشیدن ورق آهنی پوشانده اند . (788352) (moderator18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۰۱ ۱۴:۲۸:۴۹
داداش ستاره 6 پر صهيونيستي نيست بلكه چيزي است كه داوود نبي پيامبر مورد ستايش خداوند در قران اون رو با خودش حمل ميكرده شما ديدت تا همون جا پيش ميره
آژانس يهود براي سو استفاده از احساسات مذهبي يهوديان مومن اون نماد رو انتخاب كرد البته اگه از شما بپرسن احتمالا فكر ميكني كه صليب شكسته رو هم نازيها ابداع كردن كه اصلا هرجي بر شكا نيست (796873) (moderator18)
 
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۴:۰۹:۲۳
توجه کنید که در زمان کورش یعنی قبل از ظهور عیسی, یهودیت تنها مذهب دنیا بوده که به موسی به عنوان آخرین پیامبر ایمان داشتند و کار کورش در دفاع از یهود کاری مبتنی بر حقانیت بوده. در مقابل بابلیان مردمی بت پرست بوده اند. لذا هم کار کورش و هم داریوش چه بسا درست بوده باشد. ایرانیان مخالف یهود نیز معلوم نیست در آن زمان چه در سر داشته اند. مگر حضرت علی در نهروان هزاران نفر از منافقین را به درک واصل ننمود. بدون اطلاع از ریشه های فتنه نمیتوان قضاوت کرد. (786104) (moderator21)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۰۶:۵۱
کاملا درسته .دوستان به یاد داشته باشید بخت النصر بت پرست بود و کوروش خداپرستان یهود رو از دستش نجات داد چرا با اون زمان را با الان میسنجید (786301) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۰۲:۲۹
اساس کوروش یهودیان را نجات نداد این هم از جعل های تاریخ توسط یهودیان است کوروش پس ازفتح بابل فرمان لغو برده داردی در حوزه حکومت ایران بزرگ -پارس ماد -بابل - وآناتولی را صادر کرد بر این اسا هر برده وکنیزی آزاد شد چه یهودی چه بت پرست وگرنه شاه بزرگ آریایی نیازی به این چند یهودی نداشت (786469) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۴:۱۷:۱۲
دوست عزیز پیامبرانی همچون دانیال نبی و دیگر پیامبران بنی اسرائیل در درباره داریوش بودند (790517) (moderator102)
 
رضا
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۷:۵۸:۰۹
زرتشت را فراموش کردید.
بحث بر سر حقانیت دینی این قوم نیست بحث بر سر تمدن ایران است.
تمدنی که شهرهایی دارد با شبکه فاضلاب یا آب شهری با 7000 سال قدمت آنوقت به زور در گوش میخوانند 2500 سال.
اگر تا حدودی با تاریخ یهود آشنا باشید اینقدر خوشبینانه قضاوت نخواهید کرد (786768) (moderator21)
 
P
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۹:۳۳:۴۷
Judaism is not a religion. It is a race/religion. You can’t go to Israel if you change your religion to Judaism. You have to prove that you are racially Jewish (remember the movie “Sorb-lead”).

Some Jewish professors are talking about genetic tests for people who want to immigrate to Israel. If you are a secular (non-religious) Jew you can immigrate to Israel but if for example a Chinese or Japanese that accept the religion of Judaism, cannot immigrate to Israel.

This is not about everyday normal Jews who live in Iran and have not done any act of treason against country and also might have served the country.

The point is that this creates a unique situation for Judaism as compared to Islam and Christianity. The former is like an exclusive club that you can enter only based on your blood-line but the latter religions are universal and inclusive.

So the networking and support among Jews all over the world, is tremendous and amazing. And that is one of the keys to their apparent success in the fields of finance and higher education. (786961) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۱:۲۲:۴۸
اين خبرا هم نيس كه شما به انگليسي فرمودي؛در يهوديت هم مانند اسلام و مسيحيت تندرو؛كندرو؛منحرف؛مستقيم و غيره داريم؛اگر در اروپا و آمريكا عده اي يهود ستيزند و قانوني در مقابله با آن بوده؛در ايران چنين چيزي نبوده و مردم ما هزاران سال كنار هم زندگي كرده اند؛مخلوط كردن داستان صهيونيستها و اسراييل و آنچه ساخته و پرداخته آنهاست با كليت يهوديان مانند مخلوط كردن سلفيها و القاعده با كليت مسلمانان است (787118) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۴:۱۸:۳۹
translate.google.com
هم چیز خوبی است
می خوای به فرانسه کامنت بزارم!!!! (790520) (moderator102)
 
احمد
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۳:۴۶:۳۰
دوستان عزیز باید توجه داشته باشند که فتنه گری قوم یهود در طول تاریخ یک تئوری تاریخی از فلان مورخ نیست بلکه نص صریح قرآن است همچنین باید بسیار دقت کنیم که گرچه حضرت موسی و آیین الهی او مروج توحیدند لکن فتنه گران یهود هیچ گاه به دنبال ترویج توحید نبوده اند،آنها همان هایی هستند که در عهد خود موسی(ع) با ده روز تاخیر ایشان گوساله پرست شدند نتیجتا باید گفت که عمل داریوش و خشایار را نباید حرکتی توحیدی قلمداد کرد،آنها به مردم سرزمین خودبرای منافع اقلیتی ضد خدا وبشر خیانت کردند که نوع نگاه ایرانیان را به هخامنشیان عوض کرد و بالتبع بر سرنوشت فلات بزرگ ایران و حاکمیت مستقر در آن تاثیراتی بسیار مخرب گذاشت چنانکه تا سالها حکومت مقتدری در این منطقه مستقر نشد. (787305) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۳۱ ۱۶:۲۰:۱۱
اتفاقا همان آیه قر آنی که گفتی بیان می کند پسران اسراییل دو بار جنایت کردند اولی با پوریم مخالفت دارد زیرا در انجا امده است که پس از این حادثه به آها نعمت داده ای وشما در پوریم می خواهید جنایتکار بودن پارس را ثابت کنید وحادثه دوم هم به روایت تاریخ ومستندات مهم تر از پورپیرار همان دخالت بنی اسراییل در قتل یحیی است که منجر به اخراج از اور شلیم توسط رومیان شد لذا اولی به حادثه یوسف ودومی یحیی است (794976) (moderator21)
 
Malaysia
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۱۹:۲۸
پوریم واقعه ای است که فقط در کتاب مقدس یهودیان آمده. هیچ تارخ دانی چنین واقعه ای را تایید نکرده است. ما مسلمانان م کتاب یهود را تحریف شده و غیر قابل استناد می دانیم. متحیرم با چه استنادی این قصه را به عنوان واقعیت تعریف می کنند. (786344) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۱:۲۴:۵۶
حالا فرض كنيم پوريم واقعيت داشته و هفتاد هزار ايراني با تحريك يك يهودي كشته شدند؛چند ميليون ايراني كه توسط تازيان عرب؛يونانيان؛مغولها واخيرا برادران شيعه عراقي كشته شدند چي؟ (787122) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۱:۵۳:۳۷
Unham sare jaye khodesh bayad bahs she
shayad poshte unha ham sehyonism bude (787491) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۸:۴۸:۴۹
دوست عزيز
خاصيت جنگ كشتار هست، اين چند ميليوني كه شما گفتي همه در جنگ بوده،
نفوذ كردن، توطئه و حيله گري تفاوت داره. چگونه (علت) كشته شدن خيلي مهم هست.
آرزوي و خاصيت يهوديان (منظور صهيونيزم و شبه يهود) سلطه بر جهان و همه افراد است. با نگاه مختصر به تاريخ به راحتي ميشه در تمام دوره ها اين طرز فكر رو مشاهده كرد. (787677) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۷:۰۷:۵۶
چه زود گفتی چند میلیون؟!
برای 2000 هزار سال پیش، هزار هزار بود برادر
بگو چند درصد از جمعیت کل کره زمین را در یوپریم کشتند!؟ (788925) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۰۹:۰۷:۰۳
طبق آمار رسمي؛بين پانصدهزار تا يك ميليون ايراني فقط در جنگ با عراق كشته شدند؛يك كم مطالعه كن (791319) (moderator21)
 
حمید
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۳:۲۱:۳۴
منظورت اینه که کشتار مردم توسط خود پادشاهشون مساوی است با کشته شدن در جنگ با دیگر کشوره هست ؟؟؟؟؟!!!!! (789509) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۰۹:۰۵:۳۳
يعني اگر مردم ما در جنگ كشته شوند قابل توجيه است؛اما اگر در داخل كشور كشته شوند قابل توجيه نيس؟! آنچه مسلم است اينست كه صدماتي كه عربها و مغولها به ايران و ايراني زدند و كماكان عربها ميزنند قابل مقايسه با هيچ قومي نيست (791318) (moderator21)
 
حمید
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۳:۲۵:۳۱
کاش این مطالب توی تیلویزیون رسمی گفته بشه تا مردم آگاه تر بشن.
بعضی جاهلانه وارد مسائل پوچ نژاد پرستی شدن. (789520) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۲۰:۲۹:۲۷
تو هم تو این وسط از آب گل آلود میخوای ماهی بگیری (790929) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۳۸:۱۲
چطور است بر اساس نوشته های پور پیرار ایران وباره ایالتی عربی شود اصلا اسمش را بگذاریم فلسطین هنیه هم بیایید دعوای یهود وعرب هم تمام می شود مردم ایران هم پیش به سوی چادرهای سازمان ملل (786562) (moderator21)
 
مهدی
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۰:۰۴:۰۵
واقعه پوریم یک افسانه است و فقط در تورات تحریف شده آمده، نه هیچ منبع تاریخی دیگر.در نقس برجسته های تخت جمشید از همه اقوام(لیدییایی،بابلی،مادی و...)برای پادشاه هدیه می اورند چرا نقش یک یهودی روی تخت جمشید هک نشده. (787003) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۲:۰۵:۱۹
جناب سلیمی نمین
تاریخ واقعی ایران خدای نامه است که در شاهنامه به بخشی از آن پرداخته شده است تاریخ قبل از هخامنشی هم کاملا معلوم است واتفاقا هخامنشی کمتر پرداخته شده است مشکل شما این است که تمدن عیلامی را خیلی بزرگ کرده اید والبته نظر چند شرق شناس را باور کردید که اریایی ها به ایران آمدند در حالیکه اساسا در ایران بودند بلکه مهاجرتی که شنیدید مهاجرت مردم اریایی ها از شرق به غرب بود نطیر پر جمعیت شدن تهران بعد از دوره قجر بدین ترتیب تمدن هم به سمت غرب کشیده شد در حالیکه قبلا در حوزه شرق به ویژه شهر بزرگ بلخ که مردانی چون اسفند یار وبهمن دارد (787161) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۷:۰۹:۰۲
سند هم ارائه می کنید دیگر، نه؟ (788928) (moderator102)
 
ثانی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۳:۰۰:۱۶
دوست عزیز شما تصویر هوایی ای که به عنوان سند درج شده است را با تصویر هوایی کنونی موقعیت کنار هم بگذار !! تصویر کاملا مشخص است که به مرور ترانشه ها خاک برداری شده و لایه ها و پلان کلی معلوم شده است.تصاویری که به عنوان مفقوده معرفی شده است به صورت کامل و واضح در تصویر هوایی جدید قابل تشخیص است!به جز این اگر سند دیگری موجود است بفرمایند! (787236) (moderator21)
 
ایرانمهر
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۰۱:۳۰:۳۴
با سپاس

باید بگویم که نظر آقای نمین بسیار درست است. داریوش بر علیه خاندان کوروش بزرگ کودتا نمود ولی راستش هر گز به نقش یهودیان در این میان دقت نکرده بودم که البته قابل بحث و تعمق است. این طایفه از دیر باز اهل تخریب و نفوذ پنهانی در جوامع بوده اند و هستند. اما در مورد جشن پوریم به احتمال بسیار این داستان نیز چون دیگر طرهات تورات راست نیست و با دیگر رویداد هایی که در زمان کمبوجیه در مصر رخ داده است تلفیق شده وگرنه خشایار شاه که شاهنشاه یک امپراطوری گسترده بوده است و قادر بوده به هر زن زیبایی دسترس یابد نمی توانسته اینقدر سست عنصر باشد که بازیچه ی دست یک زن یهود و اعوان و انصار او گردد که یک چنین جنایت هولناکی به خاطر سعایت های استر و مردخای در ایران صورت پدیرد.درمورد نابود شدن بسیار ی از اسناد و مدارک در مورد تاریخ ایران توسپ یهودیان این امر بسیار روشن است و درست.و خواهشمندم پیگیری شود چه بر سر یاد داشت های به سرقت رفته ی هر مز رسام آمده است و اینکه او چگونه از دنیا رفت. خدا را شکر که سر انجام حقیقت رفته رفته از زیر ابر رخ می نماید.البته البته که تاریخ ایران با هخامنشیان آغاز نمی شود و بسی کهن تر از ایلامیان است که خاورر شناسان فرتگی کوشیده اند آنان را انیرانی نشان دهند. شاهنامه ی فردوسی افسانه نیست و مطالعه بر روی شاهنامه پرده از تار یخ کهن ما بر می دارد.

پاینده و جاوید ایران زمین (789702) (moderator102)
 
علیرضا
United States
۱۳۹۱-۰۲-۳۱ ۲۳:۰۶:۲۹
اول این که داستان استر و مردخای یک داستان دینی است که تا توسط منابع دیگر تایید نشود ارزش تاریخ‌شناسانه ندارد. در تاریخ دوره‌ی خشایارشا هم، نه سنگ‌نگاره‌های ایرانی و نه منابع یونانی و ارمنی و ... به چنین رویدادی، اشاره‌ای هم ندارند. اگر بخواهیم از این داستان و کل بحث‌های مربوط به پوریم تحلیلی منطقی داشته باشیم بهتر است بنگریم به مقاله‌ی دکتر شروین وکیلی درباره‌ی آن
http://iranshahr.org/?p=10039 (795633) (moderator21)
 
یه نفر
United States
۱۳۹۵-۰۲-۰۸ ۱۱:۰۸:۳۸
این عکس هایی که گفتین تخت جمشیده چرا هیچ ربطی به تخت جمشید نداره؟
نکنه مثلا کوه بقل تخت جمشید هم یهودیا گذاشتن (3670180) (alef-11)
 
بابک
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۰:۴۹:۴۱
متن جالبی بود

اما به نظر من یک مشکل اساسی اینه که هیچوقت از تاریخ باستان ایران هیچ فیلمی ساخته نشده. ما صدها فیلم از تاریخ معاصر و یا زمان بعد از اسلام دیدیم که بسیار هم خوب ساخته شده اند اما متاسفانه هیچوقت ما شاهد ساخته شدن یک فیلم تاریخی از دوران باستان ایران با رویکردی حقیقت جویانه ندیدیم.

همین متنی که اینجا درج شده میتونه محتوای فیلمی باشه در خصوص آن دوران تاریخی از زمان کورش تا داریوش و برخورد آنها با یهود.

چرا باید اینگونه فیلمها توسط خودمون ساخته نشه تا فیلمی به روایت غلط با سرمایه گذاری منظوردار سرمایه داران خارجی ساخته بشه که نمونه اون رو اخیرا خود من با زیرنویس فارسی دیدم و برای فیلمسازان خودمون تاسف خوردم. (785505) (moderator21)
 
جلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۳۰:۳۰
اگر ما ار تاریخ خودمان فیلم نسازیم دیگران می سازند. تاریخ ما را تحریف می کنند درست بر ضد تاریخ و تمدن ما فیلم می سازند و در کشورهای حوزه خلیج فارس نمایش میدهند. نمونه اش فیلم 300 (785993) (moderator21)
 
United Kingdom
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۰:۵۶:۴۷
آقاي سليمي يمين شما برويد اقتصادتان را درست كنيد همه مساعل را رها كرديد چسبيديد به هخامنشيا .يادتون رفته محمود جان در مناظره با م.ح.م از كشتار درقزوين وشهرهاي ديگر صحبت كرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ (785519) (moderator21)
 
جعفر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۱۸:۲۰
لطفا بحث رو منحرف نکنین، اگر درمورد متن ادعایی دارین بفرمایید والا صحبت نکنین بهتره

متاسفانه ما در بحث باستانشناسی و تاریخ باستان ایران دچار نقاط ضعف زیادی هستیم که امیدواریم این نقیصه ها با تلاش باستان شناسان و تاریخ دانان کشور برطرف شود (785575) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۵۵:۰۶
من هم کاملا موافقم که ما باید برویم و مشکلات امروزمون رو حل کنیم. البته همیشه باید به تاریخ توجه داشت ولی این که تو تاریخ بمونیم و هی بگیم ما چندهزار سال تمدن داریم، ما کوروش داریم ، ما فلان داریم و اون وقت تورم تو کشورمون بشه 60 درصد و مردم زیر بار گرانی کمرشون خم بشه هیچ ارزشی نداره و بیشتر به خیال پردازی شبیه می شه

نکته دوم. مدتهاست که گوشمون پر شده از این که اسلام با شمشیر وارد ایران شد و اعراب خون و خونریزی راه انداختن و یک سری الفاظ دیگه که اینجا نمیشه گفت. من منکر کشت و کشتار صورت گرفته توسط اعراب و جنایات تعداد زیادی از آنها که خلاف تعالیم اسلام بوده نیستم. ولی چرا تقریبا هیچ کس از واقعه پریم و استر و خشایار شا چیزی نمیدونه. اعراب به عنوان بیگانه در ایران قتل عام کردند( البته اگر بپذیریم که به این شدتی که گفته میشه بوده باشه). ولی استر و خشایایر شا که ایرانی بودن و هموطنان خودشون رو به دستور بیگانه ای به نام یهود قتل عام کردن هیچ کس راجع بشون چیزی نمیدونه. اگه قتل عام بده و کار کثیفی هست( که صد البته هست) به دست هر کسی باشه بده. الآن فقط رو حوادث 1400 سال پیش زوم کردن و میگن اسلام فلان و اسلام بهمان. آقایانی که ژست پان ایرانیسم به خودتون میگیرین. چرا راجع به جشن پوریم اقایون صهیونیست که هرساله بزرگداشتش را هم میگیرن سکوت کردین. نکنه ایرانی اگه به دست فرمانروای خائن و مطیع دست یهود کشته بشه عیب نداره و فقط بلدید از حوادث صدر اسلام حرف بزنید (785683) (moderator21)
 
کوروش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۴۵:۲۶
شما که اعتقاد دارید تورات تحریف شده و واقعیت نداره و کلمه الله نیست
پس با چه اطمینانی از این اراجیفی که توی تورات اومده و توی هیچ سند تاریخی دیگری نیست حرف می زنید (785855) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۱۶:۴۱
حالا به اینجا که رسید میشه اراجیف. اگه اراجیفه پس این که کوروش یهودیان بابل رو آزاد کرد و به اونها حق حیات داد هم باید اراجیف باشه. اگه میگن یک سند تحریف شده به این معنی نیست که تمام گفتارش غلط و اراجیف هست. به این معنی است که راست و دروغ را با هم مخلوط کردن بعد میشه یک سند تحریف شده. من نمیدونم که تو سند دیگری هم آمده یا نه. ولی شما که ادعا داری تو هیچ سندی نیست لا اقل باید 100 تا کتاب و سند تاریخی رو مطالعه کرده باشی و بعد به این نتیجه برسی. لطف کن اسم 20 تا از اون 100 سند و منبع تاریخی رو که مطالعه کردی بگو تا من هم برم و به این نتیجه برسم که این اراجیف فقط تو تورات هست و هیچ جای دیگه نیست (785953) (moderator21)
 
یاسر
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۱۸:۰۸
در ابتدا باید بگم که من به عنوان یک مسلمان شیعه ایرانی طرفدار نظام اسلامی به همه هموطنان ارانی خودم، چه سنی چه یهودی چه مسیحی و چه زرتشتی احترام می گذارم.
اما در پاسخ به آقای کورش باید گفت که:
1.ما معتقدیم که تورات تحریف شده است اما نه تمام آن.
2.مسئله مهم اینه که در کتاب توراتی که توسط اشراف یهود تحریف شده هم این مطالب انتقادی نسبت به یهودیان دربار هخامنشی وجود داره پس حتما مطالب قابل اعتنایی هستند. (786340) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۲۲:۵۶
اسلام نه با شمشیر کج عربی که با عشق به ذاهل بیت پیامبر وتوسط بزرگانی چون حضرت عبد العظیم حسنی وارد ایران شد اما درباره جنایات اعراب در ایران اتفاق افتاد وجای هیچ تردیدی نیست که انها مظاهر تمدن ایرانی را با زرتشتیت اشتباه گرفتند لذا هر چه دیدند از بین بردند درباره پوریم هم وقتی اساس یک مطلب تنها آرزوهای کنیز بابلی هدسه است چرا شما اصرار دارید باور کنیم که راست اسا ضمنا برادر من اعراب با یهودیان رفاقت قدیمی دارند آن زمان که همه چیز را از بیم می بردند بجز بناهایی که نام یهودی داشت لذا ایرانیان ناچار شدند بر بارگاههای بزرگان خود نام یهودی بگذارند تا اعراب تخریبشان نککند قبر مادر سلیمان در پارسه ونیز وورود گسترده اعراب اموی به اسپانیا برای نجات یهودیان وحضور شخصیت بزرگ یهود کعب الاحبار در بین اعراب مسلمان (785976) (moderator21)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۱۲:۵۹
درباره پوریم با شما موافقم (786322) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۰۷:۲۶
احتمالا منظورت پریمیوم هست ؟!! (786485) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۴:۲۴:۲۹
مرد حسابی زبان ما کلا شده عربی
زبان رایج دوران ساسانیان رو بخون عمرا چیزی از اون نمی فهمی
البته مقانهای زرتشت هم پدر ملت رو با اون دستورهای دینی در اورده بودند
شهید مطهری گفته اگر اسلام وارد نمی شد ملت ایران امادگی مسیحی شدن رو داشت نفوذ مسیحیت از روم و وارد شدن از ارمنستان
شما نگاه کن در گاتها چی گفته
کفاره زدن یک سگ ماده = باید 1000 پیشه رو بکشی
این دیگه چه مسخره بازی است (790533) (moderator102)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۱۱:۳۸
اقا جان شما اطلاع نداری چرا نظر میدی
اولا در تورات استر رو یهودی نامیده از بازماندگان اسیرانی که کوروش ازادشون کرد
ثانیا تو همون تورات نوشته ایرانیها توسط یهودیان کشته شدند نه توسط ایرانیها
این داستان اگر واقعی بود باید پیامبرانی که بعد از زمان استر اومدن بهش اشاره کنند اما در هیچ جای دیگه تورات مثل قسمت عزرا اسمی از استر اورده نشده (786318) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۱۰:۵۱
شما اول درست نوشتن فارسی رو یاد بگیر بعد در مورد مسائل دیگه اظهار نظر کن.شماها کی میخواهید یاد بگیرید مسائل رو با هم قاطی نکنید؟؟؟ (785732) (moderator21)
 
کوروش
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۴۲:۲۴
از کی آقای سلیمی نمین با اون سابقه طولانیشون ،باستان شناس شدند که ما خبر نداریم البته توی این دولت از این القاب دکتر و مهندس که زیاد شنیدیم اما این یکی تازگی داشت سلیمی نمین و باستان شناسی و اظهار نظر در مورد هخامنشیان (785844) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۵۸:۳۳
حالا سلیمی نمین بد ! به نظرت چرا آثار عیلامی و بقیه آثار قبل از هخامنشی ها خراب شده اند؟ نظرت در مورد این عکس ها چیه؟ این ساختمانهایی که کنار تخت جمشید بوده الان چرا نیستند؟ (785893) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۴:۵۷:۳۲
این عکس ها بارها و بارها توسط باستان شناسان به نام مورد توجه بوده و اونهایی که (مثل یک قوم گرای تجزیه طلب) سعی دارند بگند اینها تمدن عیلامی رو خراب کردند تا هخامنشیان رو بزرگ کنند در توهم هستند زیرا اینها خانه های کارگزانی بوده که در تخت جمشید کار می کردند. (786268) (moderator18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۸:۲۳:۱۷
برو گوگل ارت رو ببین، جایی تخریب نشده در ضمن اطرافش هم از زیر خاک خارج شده. هیچ اثرعیلامی و حتی سومری و آشوری در عراق فعلی در دورانی که بین النهرین در دست ایران بود تخریب نشد. حتی در دوره هخامنشی کورش بابل رو بدون خونریزی و ویرانی تسخیر کرد. هخامنشیان آثار مصر رو هم ویران نکردند.
در دوره معاصر آثار بابل رو صدام معدوم ملعون تخریب کرد و بخش وسیعی از تاق کسری در تیسفون رو عثمانی ها تخریب کردند. هم اکنون هم آثار و قلعه هخامنشی در وان ترکیه مورد بی توجهی و در حال تخریبه بطوری که سنگ نوشته داریوش در وان ترکیه اخیرا توسط ایرانیان بازکشف شد. ضمنا ایران به افتخار تمدن کهن و پر شکوه عیلام ، استانی رو به نام ایلام در خود جای داده. (ایلام شکل پارسی عیلام است) بنابراین ایران به واسطه اصالت و قدمتی که دارد به تاریخ کهن خود باور داشته و همیشه با افتخار از آن یاد شده و می شود. (789057) (moderator102)
 
رامتین
United States
۱۳۹۱-۰۵-۲۷ ۰۳:۵۵:۰۹
احسنت.چقدر دقیق گفتی.واقعن عالی. (918167) (moderator1)
 
Finland
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۰۶:۲۰
ممنون از پاسخ علمی شما در مناظره با آقای سلیمی نمین! (785920) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۰۱:۱۲
آقای نمین جدیدا افاضات خارج از حدتون میفرمایید !!! (785530) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۰۲:۴۰
یه سوال، اگه این جوری یهود نفوذ کرده تو ایران، پس الانم یهودیای زیادی تو ایران هستن و قدرت اصلی دست اوناست. (785534) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۰۳:۵۴
عربها و مسيحيان تندرو با يهوديها مشكل دارند؛اما شيعه ايراني با يهودي مشكل ندارد؛با صهيونيسم مشكل دارد (785912) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۰۵:۱۹
پرداختن به تاریخ به نظر من خیلی مهمه و نسبت به تاریخ پر فراز و نشیب ایران به نظرم کتابهای تاریخی خیلی کمی داریم و البته آنهایی را هم که داریم مستشرقین مانند ادوارد براون و گیرشمن و فرای و... نوشته اند. اصلا مطالعات تاریخی در میان مردم ما بسیار پایین است. تاریخ جزو شیرین ترین خواندنی هاست اما متاسفانه امروز مسابقات لالیگا و... جای تاریخ خوانی ما را گرفته است. (785548) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۰۷:۱۰
جالبه که من در نمایشگاه کتاب امسال می خواستم یک کتاب راجع به عیلامی ها پیدا کنم نتوانستم. اما در مورد داریوش و خشایارشا که در واقعه پوریم هزاران ایرانی را قتل عام کرده بودند دهها کتاب در نمایشگاه دیدم. (785554) (moderator21)
 
محسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۱۵:۲۸
اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه اساسا روز 13 به در در اعتراض به كشتار ايرانيان به يك سنت تبديل شده و به مرور تبديل به يك جشن تاريخي شده. شايد ژذيرش آن سخت باشد ولي حقيقت دارد وقتي 77000 ايراني براي بر تخت نشاندن عامل يهوديان در ايران در روز 13 به در اتفاق افتاد مردم ايران هر ساله در سالگشت اين فاجعه به كوه و دشتهاي اطراف محل زندگي خود مي رفته اند.
اما در مورد يهوديان بايد گفت بنا بر منابع مسلم قرآني و تاريخي اين قوم ظالم ترين قوم تاريخ بوده است. فجايعي كه اين قوم در تاريخ بشريت انجام داده و به حق مي توان گفت با تحريف كتب آسماني و حتي مسيحيت و تا حدودي اسلام، بشريت را به تاريكخانه هاي تو در توي تاريخ كشانده كه به نظر نمي رسد به اين زوديها بشريت از نتيجه اعمال و سياستهاي كثيف اين راحت شود. شدتي كه قرآن براي كوبيدن اين قوم به كار مي برد انسان را شوكه مي كند. در آيات متعدد قرآن صحبت از كارشكني و عناد يهود با دين خداست.
قطعا روزي كه بشريت از دسيسه هاي اين قوم نجات پيدا كند آن روز، روز فلاح و رستگاري براي جهانيان خواهد بود. (785570) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۳۱:۵۷
محسن عزیز وبزرگوار
جشن سیزده بدر ریشه در آیین های ایران باستان دارد انها معتقد بودند که جهان دو نیرو دارد اهور مزدا - اهریمن که در تعالیم قرانی جنود الله وجنو د شیطان می شود نیروی شیطان دیو خشکسالی ونیروی الهی بانوی آب اناهیتا است زنان سبزه می ریختند وسبزه ها را در روز سیزدهم به آب می دادند تا برای آناهیتا موفقیت در نبرد با دیو خشکسالی آرزو کنند (785995) (moderator21)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۱۷:۲۷
اقا محسن تو تورات نوشته پوریم روز 13 ماه دوازدهم یعنی اسفند ماه اتفاق افتاده و ربطی به 13 بدر نداره.در ضمن در تورات نوشته روز 13 ادار فقط 500 نفر رو کشتند و کشتار مردم در 14 ادار اتفاق افتاده.
همینطور باید اضافه کنم بعد از واقعه پوریم (که به نظر من اصلا کشتاری صورت نگرفته) اقوام زیادی به ایرانیها حمله کردند و کشتار زیادی صورت گرفته مثل مغولها چرا در اون تاریخها ما به کوه و دشت نمیریم؟ (786337) (moderator21)
 
هادی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۱۵:۰۱
تکلیف ما با آیات فراوان قرآن چیه که در آن از عظمت یهود میگوید واینکه خداوند خواسته این قوم فراگیر شود.در تورات هم خدا همه جوره ازاین قوم حمایت میکنه ... (786505) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۴:۳۷:۴۰
آقا کم بگید که قرآن و اسلام و بر ضد یهودیان هستند
کجا چنین چیزی است
قرآن رو بخوانید
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾

اى فرزندان اسرائيل نعمتم را كه بر شما ارزانى داشتم و اينكه شما را بر جهانيان برترى دادم ياد كنيد
47 سوره بقره ایه


يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

اى فرزندان اسرائيل نعمتم را كه بر شما ارزانى داشتم و اينكه شما را بر جهانيان برترى دادم ياد كنيد
سوره بقره ایه122
دو جا در قرآن و دی یک سوره خداوند بر برتری یهودیان در زمان خودشان می فرمایید (790550) (moderator102)
 
بصارتی
۱۳۹۱-۰۳-۰۱ ۱۱:۵۴:۴۲
لطفا استفاده نابجا ازایات قران نکنید درایه47بقره وایات پس از ان خداوندنعماتی که به یهود داده وانها ناسپاسی کرده اند رایاداوری میکند تاجایی که درایه59میفرمایدمانیز بر ان ستمکاران به کیفربدکاری ونافرمانی انها عذابی سخت ازاسمان نازل کردیم ودرایه61میفرمایدبرانها(یهود)ذلت وخواری مقدرگردیدچون به ایات خداکافرمی گشتندوانبیارابناحق میکشتندودست ازعصیان وستمکاری برنداشتندبه خشم وقهرخداگرفتارشدندیادرایه83ازعهدشکنی یهودبجزچندنفرنام میبرد ودرایه85که میفرمایداینان کسانی هستندکه دنیارابه بهای اخرت خریدند پس عذاب انها هیچ تخفیف نیابدویاوری نخواهند داشتودرایه124میفرمایدعهدمن هرگزبه مردم ستمکارنخواهدرسید فکرنمیکنم اینها به معنی جانبداری قران ازیهود باشد (796511) (moderator18)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۱۶:۳۵
این باستانگرایی از زمان رضا خان شروع شد. در واقع منورالفکرهای اولیه مثل ملکم خان که ضد دین و سنت ایرانی حرف می زدند و می خواستند از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشوند خیلی با اقبال عمومی مواجه نشدند. آنها متوجه شدند که هویت دینی مردم مانع این غربگرایی افراطی آنان است. برای همین با کمک شرق شناس ها تصمیم گرفتند هویت باستانی را جایگزین هویت ایرانی کنند و از همان زمان بود که سرمایه گذاری زیادی برای تدوین هویت باستانی شکل گرفت که آن هم گزینشی و همراه با تحریف بود.
در تاریخ ایران باستان همه ایرانی ها موحد و پاک دامن بوده اند اما این باستانگرایی افراطی بیشتر از اینکه به دنبال باز یافتن هویت باستانی ما باشند از این ابزار برای گرایش بیشتر به غرب استفاده می کنند. به راحتی می بینیم که آنهایی که دم از باستانگرایی و ایران باستان می زدند غربگراترین آدمها بودند که پای استعمار را به این سرزمین باز کردند و قسمتهای زیادی از ایران مثل بحرین و افغانستان و شمال ایران و... را از ایران جدا کردند. (785572) (moderator21)
 
علی
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۲۱:۵۱
غرب زدگی همانقدر بداست که عرب زدگی (785971) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۳۸:۳۰
باستان گرایی بهد از اسلام در زمان رضاخان که در زمان صفویه اوج گرفت و اولین جکومت ایرانی بعد از اسلام - که نام ایران را به کار می برد - به نوروز اهمیت داد وخدمات گسترده ای کرد درباره جدا شدن جزیره بحرین هم قطعا همان طور که فرمودید انگلیس دست داشت اما نباید از طمع اعراب نجدی هم بی تفاوت گذشت افغانستان هم هرگز خاک ایران نبود بلکه پشتونستان که شامل پشتونستان پاکستان وبخش پشتوی افغانستان است سرزمین مستقل بود اما خراسان شرقی اینک خاک اشغالی توسط افغانها است یادمان نرود که ناصر الدین شاه ان را به بهانه خوب نیامدن استخاره داد وایران شمالی هم در پی سیاست غلط قاجار ها ورود به جنگ برای دفاع از پان تورکها پدید امد
دوست عزیز روسهر از 500 سال قبل چهار مرحله جنگ با تورکها داشتند که ابتدا سیبری سپس ازبکستان وبالکان ونهایتا قفقاز شمالی را گرفتند ایران ب جای حمله عثمانی وباز پس گیری عراق به حمایت از عثمانی رفت ومسیحیت جهان روسیه وامگلیس ایران شمالی وبحرین را از ما گرفتند (786011) (moderator21)
 
اریایی
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۵۱:۳۵
عزیزم شما همه چیز رو قاطی کردی
اگه همون رضا خان خائن شما نبودو الان چیزی به نامه اثار باستانی نداشتیم ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه حق انحصاری اکتشافه اثار باستانی رو به فرانسه داده بودن که رضا شاه ان رو اصلاح کرد پس بهتره یه مقدار مطالعه کنید و حرف بزنید (786431) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۱۸:۲۰
لطفا آدمایی از این قضیه صحبت کنن که تخصص دارن. میترسم تاریخمون هم بشه مثله سهممون از دریای خزر. (785576) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۰:۴۸
راست میگه. الان کنار تخت جمشید هیچ اثری از این ابنیه قدیمی و سنگی نیست. فقط خود تخت جمشید هست. ای کاش استاد سلیمی نمین این عکس ها را درقالب کتاب چاپ می کردند تا این زردنویس های باستانی ما یه کمی کمتر دروغ به هم می بافتند. (785580) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۲۰:۰۴
این عکس و کتابها توسط افراد دیگر چاپ شده و گاها در بازار موجودند اما ارشاد مجوز چاپ به اینها نمیدهد اما میتوانید به وبلاگهائی که حاوی این عکس و متون است مراجعه کنید (785764) (moderator21)
 
کارن
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۳:۳۵
نمی دانم این چه بی رسمی است که بعضی ها شهوت اظهار نظر در باره ی همه چیز دارند. چند وقت پیش یکی از همین همه فن حریف ها که که در اصل پزشک است اما در تاریخ و ادبیات و سیاست و فلسفه و ..... صاحب کرسی در دانشگاه و صاحب تریبون در صدا و سیماست ادعا کرد که چنگیز خان به تحریک کشیش های مسیحی به ایران حمله کرد. وقتی مجری از او درخواست سند می کرد مرتب می گفت خب معلومه . کاملا مشخصه وقتی هم که مجری بیشتر اصرار کرد که آقا سندی، مدرکی، کتابی چیزی معرفی کن تا مردم مطالعه کنند، گفت کتاب غرب زدگی جلا آل احمد. حالا برادر من این مطلب تورات در باره افسانه پوریم به گواهی نسخه شناسان الحاقی است و ساخته و پرداخته ذهن یهودیانی که همواره از سوی ملل و ادیان دیگر طرد و تحقیر می شدند. میگی نه برو تحقیق کن (785587) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۲۱:۱۴
خوب شما دوست عزیز 4 تا سند و منبع اینجا معرفی کن که نشون بده به گواه تاریخ شناسان این ها الحاقیاتی است که ساخته ذهن یهودیان بوده. اگه شما هم یه چیزی بگی بعد بگی برو تحقیق کن میشه داستان ملا نصرالدین که بهش گفتن وسط زمین کجاست گفت همین جا، باور نداری برو متر کن

شما که داری انتقاد میکنی اون آقا تو تلویزیون سند و مدرک ارائه نداده خودت که زدی رو دست ایشون یه چیزی میگی بعد میگی برو تحقیق کن؟!!!!!!!! (785969) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۲۲:۰۰
من برات سند میارم این داستان در هرودت نیومده در هیچ کتاب یهودی هم نیومدهبگفته شائول شاکد، استاد ارشد دانشگاه عبری اورشلیم و پژوهش‌گر نامدار تاریخ یهودیت، در نوشتار مربوط به پوریم در دانشنامه ایرانیکا، گواهی بر صحت این داستان از دیدگاه تاریخی وجود ندارد
بگفته مک‌کولوگ شاید ذراتی از حقیقت در پشت داستان استر باشد ولی کتاب در وضع حاضرش دارای اشتباهات و تناقضاتی است که باید بعنوان یک افسانه تاریخی (نه روایت تاریخی) قلمداد شود. نام همسر خشایارشا به استناد هرودوت، آمستریس دختر اتانس بوده درحالی که هیچ اثری از وشتی یا استر در تاریخ هرودوت نیست (786351) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۸:۰۲:۲۶
شما انگار هرودت را کتاب قدسی میدانید.
1% احتمال دهید هرودت هم اشتباه کرده باشد. (786779) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۹:۲۲:۱۴
در هیچ کتاب یونانی نیومده (786945) (moderator21)
 
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۹:۴۶:۰۱
ضمنا سند رو باید مدعی بیاره استناد به تورات که پر از افسانه است درست نیست همان طور که استناد به غرب زدگی جلال آل احمد برای اثبات یک ادعای تاریخی درست نیست (787822) (moderator21)
 
امین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۰۸:۲۲:۱۱
در کنگره بزرگ یهود در اواخر قرن 19، وقتیمقرر شد پروژه دولت صهیونیسم در فلسطین اجرا شود، سوالی که برخی ها کردند این بود که:
"پس تاریخ را چه کنیم!؟..."
جوابی که هرتصل داد این بود:
"تاریخ را ما آن طور که بخواهیم، خواهیم نوشت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" (789871) (moderator102)
 
علیرضا
United States
۱۳۹۱-۰۲-۳۱ ۲۳:۰۸:۳۷
یعنی برای آن که سابقه‌ای بتراشند آمدند این‌جا و برای ما کلی بناهای باستانی ساختند و کلی متن نوشتند تا کارشان پیش برود!
چقدر هم اسرائیلی‌ها برای‌شان سند و تاریخ مهم است!؟ (795639) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۴:۳۴
اين بحث را قبلا به طور پراكنده شنيده بودم اما به اين شكل مدون و حساب شده نه!
مرسي الف (785589) (moderator21)
 
بهزاد اول
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۴:۵۶
دیگه داشت یادمون میرفت فکر میکردیم جهان تازه از حدود 36 سال فبل آغاز شده !!!!!!!! مگه قرار نبود اسمشونو نیارین ؟ مگه از کتب حذفشون نکردین ؟ پس این مطالب چیه ؟ اگه وجود داشتن پس چرا انکار ؟ اگه نبودن پس اینا چیه ؟ سانسور شدم ؟ اللهم عجل لولیک الفرج صلوات (785590) (moderator21)
 
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۵۵:۵۱
خوب اومدی (785684) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۲۱:۵۱
شما که همیشه میایی تو الف با نام بهزاد اول کامنت میذاری همیشه مطالب رو همینجور ناقص می فهمی؟ الف یه یادداشتی نوشته بود که آقا باید به جای تاریخ جنگها و تاریخ سیاسی تاریخ تمدن و تاریخ فرهنگی و اجتماعی رو نوشت. اما امثال شماها تو بوق کردین که می خواهند پادشاهان را حذف کنند! حالا بیا اینم پادشاهانی که ازشون دم میزنی! به خاطر یک زن هرجایی به نام استر 77000 ایرانی را قتل عام می کنند.
تاکید زیاد روی پادشاهان باعث شده که ما سنت ها و تمدن ایرانی مون رو از یاد ببریم. البته این تاکید بیش از حد سیاسی است همانطور که تاکید بیش از حد روی هخامنشی ها و حذف تاریخ قبل از اونها سیاسی است. (785773) (moderator21)
 
بهزاداول
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۳۲:۳۸
با سلام
جنابعالی که مطالبو کامل میگیری میشه بفرمایید از نوشته من چی متوجه شدین ؟ اگه متوجه نشدید جمله آخر میتونه راهنمایی کنه بزرگوار یا از دیگر کاربران محترم سئوال فرمایید / خداوندا به علم ما به لطف خود بیفزای و کمک کن تا توقع نداشته باشیم همه مانند ما بیندیشند (785997) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۴۳:۳۲
صرف ادعا چیزی را ثابت نمی کند خشایارشاه در جواب بانو آرتامیس ساتراپ کاردیا قلب آناتولی می گوید ما تنها یک همیر خواهیم داشت وهمسر دوم با وجوذ زنده بودن زن اول نداریم او آرتامیس را که حتی یونانیان از بزرگیش می نویسند پس می زند بعد می آید هدسه را که در آن زمان که استاد سلیمی نمین وپور پیرار نجدی می گویند 70 ساله است می گیرد ترا خدا خنده تان نمی گیرد سراسر خاورمیانه یک زن جوان نبود ؟ (786024) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۲۳:۴۵
امستریس اسم ملکه بوده و تا زمان پیری هم با اون زندگی کرده (786362) (moderator21)
 
مدرس کم سواد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۴۵:۴۹
من بعنوان کسی که هیچ کدام از شما را نمیشناسم و مدت 5 ماه در سایت های مختلف جهت پروژه ای خاص با سایر اساتید نظرات رو تحلیل میکنیم عرض میکنم بهتر بود در پاسخ به آقای بهزاد(اول) رعایت انصاف را در حیطه جمعی و فرهنگی حفظ میکردی د , تا آنجا که من در ذهنم مانده اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف تاریخ باستان موجب شد تا موج سئوالات در جامعه راه افتاده و بر ابهامات ذهنی افزوده گردد و نه بوق و کرنای مردم .
نکته دیگر اینکه مثالی را که آوردید دور از انصاف است پادشاهانی که در تاریخ آمده ( اگر نه درصدقابل توجهی از ایشان حد اقل بخشی از ایشان ) اشخاصی چون کوروش بوده و کسانی بوده اند که کیان و ناموس این کشور را از هجوم روم و یونان و توحش گران آسیای میانه با درایت و مشاورانی فهیم حفظ نمودند و نسبت به اجداد خود اینگونه اظهارنظر کردن اعتدال نمی باشد .
درآخر اگر انتقادی به ایشان داشتید مستند و مستدل بحث نمایید نه اینکه با جمله ای سعی در هوچی گری داشته باشید در خصوص قتل عام به خاطر یک زن سوابق واقعی و قابل استناد خود را اعلام نمایید (786035) (moderator21)
 
علی
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۵:۲۴
علاقه مندان به تاریخ ایران باستان کتاب آقای امبرحسین خنجی www.irantarekh.cam را مطالعه کنند تابدانند قبل از هخامنشی هم ایران آقای جهان بوده است (785593) (moderator21)
 
علی
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۷:۱۹
به نظر من کشته شدن بردیا کار موساد بوده البته شعبه موساد در 2500 سال پیش.. یعنی این تئوری توطئه و نگاه دایی جان ناپلئونی ات منو کشته (785598) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۳۳:۵۵
تئوری توطئه؟ دانشمندای هسته ای ما را جلوی چشممون می کشند. ایران را تحریم می کنند. دارایی های ما را بلوکه می کنند. 8 سال علیه ایران جمگ راه می اندازند. هواپیمای مسافربری ما را سرنگون می کنند. از منافقینی که دستشان به خون هزاران ایرانی مظلوم آلوده است حمایت مالی و معنوی می کنند بعد شما باز هم بگو تئوری توطئه! هر وقت نمی تونند ادعایی را نقض کنند با برچسب تئوری توطئه آن را بایکوت می کنند. (785619) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۲۱:۲۰
آقای تئوری دان اول برو ببین کی چیکار کرده بعد شروع به پاره کردن حنجرت کن ! (786523) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۷:۲۸:۰۶
حمایت معنوی و خوب اومدی! ایچجور حمایتیه؟ (786694) (moderator21)
 
حميد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۵۹:۳۳
احتمالا شما خودت از نسل همون يهودي‌هايي هستي که اجداد ما رو کشتن؛ و گرنه هيچ آدم عاقلي نيست که اينهمه دشمني با ما رو نبينه. (785696) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۲۱:۳۴
لطقا کمبود مطالعه و کم اگاهی را با متلک پوشش ندهیم (785770) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۷:۵۷
این همه دانشمند در کشورمان وجود دارد آنوقت تریبون دست چه کسانی است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... (785600) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۳۲:۵۹
ببخشد آقاي عباس سلیمی نمین مدیر" دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران هستند يا مسئول بررسي وقايع دانشگاه آزاد يا تئورسين انواع حكومت يا تحليل حوادث پس از اتخابات؟؟

ايشان در كدام زمينه تخصص دارند؟ علامه هستند؟

كوروش (785616) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۳۸:۵۱
همه اینهایی که گفتی مسائل تاریخی هستند: تاریخ معاصر و تاریخ ایران باستان.
در ضمن به جای اینکه نگاه کنی ببینی چه کسی این حرف رو زده نگاه کن ببین چی گفته(لا تنظر الی من قال،انظر الی ما قال).
در ضمن اگر این مصاحبه همه داستانهای تخیلی ای که قبلا به نام تاریخ ایران باستان خوانده ای را دچار چالش می کنه به جای حمله به نویسنده برو در مورد خوانده هایت بیشتر تامل و تحقیق کن. (785638) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۳۶:۴۰
بهتر بود مي گفتيد از زمانيكه پاي فراماسونها به ايران باز شد تحريف تاريخ هم شروع شد. به نظرم فارغ از بحث يهود بايد خيلي راجع به فراماسونري كار بشه. هر چند خيلي هم به هم بي ربط نيستند. در هر حال جبهه باطل در مبارزه با حق هيچگونه ترديدي به خود راه نمي دهند. در يكي از خطبه هاي نهج البلاغه اين مطلب خيلي روشن بيان شده كه حضرت از پراكندگي و بي تفاوتي مسلمين در مقابل اهل شام به شدت ابراز خشم مي كنند.
اگه ريشه بحثهاي تاريخي به دقت واكاوي بشه متوجه ميشيم كه جنس خيلي هاش به شكل عجيبي بسيار مشابه هم هست و در نتيجه گيري ميشه گفت رهبر اين تحريفهاي انحرافي از بني اسرائيل گرفته تا تحريف تاريخ ايران باستان و تحريف و جعل حديث در اسلام و.... شيطان بوده است. (785631) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۴۳:۵۶
این همه تاریخ نویس دیگه وجود داره اقای سلیمی! ایا به این دلیل که این یکی متعصب بوده همه دروغ می گن؟ یا اینکه شما حوصله خوندن بقیه رو نداشتین؟ چیزی که در کتب تمامی تاریخنویسان بارز است این است که هخامنشیان بزرگترین امپراطوری جهان ان زمان بوده اند امپراطوری که قدرت بزرگ زمان خودش یعنی مصر را به زانو در اورده بود!! فقط همین یک کتاب نیست خیلی کتب هستند. در ضمن ساخت یک روستا در کنار یک کاخ دلیلی بر عظمت بیشتر روستاییان نیست که شما از این روستا این برداشت رو کردید!!! (785657) (moderator21)
 
Australia
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۵۶:۵۱
ishon famil dai jan napleo nabode baba az in tafasir abdo khyari dats bardar alabte shoma to hame chiz ostadid lool (785691) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۱:۵۷:۰۵
شما هم که سندتون درمورد کشتار پوریم توراته.بالاخره تورات تحریف شده یا نه؟میشه روش حساب کرد یا نه؟بنظر من که این ماجرا رو(پوریم) یهودی ها خودشون توی تورات جا دادن که به خودشون روحیه بدن!!!!! (785692) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۲۵:۴۰
بحث بر سر این نیست که این قضیه در تورات اومده یا نه.بحث اینه که چرا باستان نویسهای ما که معمولا تدر نوشتن تاریخ باستان مخصوصا آزاد کردن یهودیان از بابل تورات رو به عنوان یک منبع قرار می دهند، یک واقعه دیگر را که آن هم در تورات آمده سانسور می کنند؟ (785790) (moderator21)
 
دلسوز
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۱۴:۰۷
البته تورات تحریف شده چون این کشتار از آریایی ها خیلی بیشتر از این رقمی بوده که در تورات آمده. شما فکر کنید آلمان ها بیایند برای کشتاری که در جنگ جهانی دوم کردند تاریخ بنویسند. جنایاتشان را کمتر مینویسند یا بیشتر؟ (786502) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۷:۳۰:۲۲
آلمانیها کی کشتار کردن؟ مگه هولوکاست دروغ نیست؟ اصلا جنگ جهانی دوم دروغ نیست؟ مگه ما تو دنیای ماتریکس نیستیم!؟ (786699) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۱:۰۱:۲۱
جناب دلسوز
حادثه کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم ان طور که شنیدی نیست بعد از جنگ جهانی اول 50 هزار المانی به دلیل تغییر مرزها در خاک لهستان بودند لهستانی ها انها را کشتند ارتش المان حرکت داد تا جلوی این نسل کشی را بگیرد اما وقتی که رسید همه مرده بودند سربازان با دیدن جنازه 50 هزار هموطن چه می شوند نتیجه این آتش بازی لهستانی ها کشتار یهودیان ساکن لهستان بود پس المانها یهودیان را نکشتند بلکه لهستانی ها باعث این حادثه شدند (789295) (moderator21)
 
1201
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۰۴:۰۳
جناب آقای سلیمی نمین چند ایراد در سخنان جناب عالی وجود دارد:
1-شما که به دنبال حقایق تاریخی و تمدن پیشرفته ماقبل آن هستید چرا در کتب تاریخ ما و سخنان شما آز تمدنهای اورارتوها،ماناییها،کاسی ها،هوریان و..نام و سخنی به میان نمی آورید؟
2-همه جا میشنویم که تورات و انجیل و..تحریف شده اند اما وقتی شما در این مقاله به آن استناد می کنید مطابق واقعیت است؟سیره گزنفون که توسط یک یونانی که با هخامنشیان دشمنی داشتند چطور؟آیا در این کتاب و مانند اینها آز قتل پدر بزرگ کوروش(آستیاگ با تلفظ یئنانی یا آژی دهاک)توسط وی سخنی به میان آمده است؟در اثبات حقانیت شیعه چه قدر به کتب اهل سنت ارجاع میشود،اما اینجا چرا آنرا ملاک قرار ندهیم؟
3-کشتار ایرانیان توسط یهودیان اگر هم درست باشد ربطش به خیروبرکت اشرافیت یهودیان مثل رابطه خشکسالی در ایران و توطئه غرب برای باران نیامدن در ایران است!
4-من هم با افراط در بزرگنمایی تاریخ باستان ایران موافق نیستم به جهت اینکه به حقیقت و واقیعت بیشتر علاقه دارم اما دلیل مخالفت افرادی مثل شما را در عوامل دیگری می دانم که بیشتر خوانندگان این مقاله از آن مطلع اند،بهتر نیست مقطعی عمل نکنیم؟
5-من یک مسلمان و از خانواده ای مذهبی هستم،و فکر میکنم حساسیت هایی که حکومت برای تاریخ و ریشه این ملت و قومیتها ایجاد کرده(برای اسلامی کردن مردم!!) راه به ترکستان است و مجال کار دینی موثر را از دلسوزان و فرهیختگان کشور میگیرد،آیا این کار نتیجه برعکس نخواهد داد؟ (785713) (moderator21)
 
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۰۰:۲۸
دوست عزیز. این تازیخ است. یهودیان به استناد بر اینکه پارسیان قصد جانشان را دارند به قول خودشان پیش دستی کرده و دشمنانشان را از بین بردند. امروزه هم همین توهم را درجهان بوجود آورده اند که ایران قصد از بین بردن اسراییل را دارد و بهمین خاطر حمله به ایران بدون هیچ پیش در آمدی را مشروع میدانند و برای آن در آمریکا و اروپا لابی گری میکنند. ما از تاریخ باید عبرت بگیریم تا خودمان عبرت آیندگان نشویم. (786462) (moderator21)
 
1201
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۹:۳۷:۱۴
شما مبنای حرفات تئوری توطئه بعضاست که به خورد خیلیا دادن و اونام دربست قبول کردن آخه هموطن عزیز من امروزه هم میگن ایران قصد از بین بردن اسرائیل رو داره،مگه برات غیره قابل قبوله؟مگه تو ایران نیستی که ببینی نصفه حرفای مسوولین و از جمله رئیس جمهور اینه که اسرائیل باید نابود شود و...این که جزو سیاست خارجی تغییر ناپذیر ما شده!
شما بخاطر اون ذهنیتی که نسبت به یهودیا پیدا کردی همه بدیایی که به این قوم نسبت داده میشه رو باور میکنی ها؟
حرفای آقای سلیمی نمین بر اساس توراتیه که خودشم قبول نداره بهتره این ادما برن تاریخ هرودوت و سیره کوروش نوشته گرنفون رو دقیق مطالعه کنند و کتابهای دیگه رو! (786966) (moderator21)
 
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۰۴:۳۵
نام محل کار ایشان را درست ننوشته‌اید ایشان در دفتر مطالعات تاریخ معاصر ایران فعالیت می‌کنند. حال بیابید رابطه تاریخ معاصر و تاریخ باستان را! از طرف دیگر سیاسی کاری و ضدیت با احمدی‌نژاد شما را به اینجا رسانده است که تاریخ کشور را زیر سوال می‌برید، آن هم با نوشته‌های کسی به نام پورپیرار که آن قدر از سوی مورخان رسوا شد که رفته است در دفتر مطالعات تاریخ معاصر ایران و خود را در پشت سلیمی نمین پنهان کرده است!
ناآشنایی با بناهای تاریخی تا این حد است که از روی سه تصویر نتیجه می‌گیرد که آثار عیلامی کشف و نابود شده است! و سپس دوباره در کتاب چاپ شده است! عزیز من این بناهای گلی برای حفظ سنگ‌ها از پوسیدگی در اثر مجاورت با هوا ایجاد می‌شوند. (785718) (moderator21)
 
حميرا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۰۵:۴۸
آقاي سليمي ميبينم که افاضات سفارشي آقاي پورپيرا بدجوري شما رو جوگير کرده. بجاي تکرار سريال کليشه ائي ايشون بريد از دادگستري انوشيروان و شاهکارهاي مهندسي باستان ايرانيان اطلاعات کسب کنيد.
موج سواري آنهم با بلم هخامنشيان ؟ پوريم رو يکي قبلا تعريف کرده . بريد دنبال يک سناريوي جديد لطفا" (785722) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۴۲:۱۰
جالبه که پور پیرار رو هم به جای اینکه جوابهای مستدل و منطقی بدهند با فحش و توهین بایکوت کردند.
در ضمن آقای سلیمی نمین هم گفته اند باید به تاریخ تمدن ایران باستان پرداخت ولی نه به صورت گزینشی و سانسور یافته.
حالا شما که اینقدر اطلاعات دارید بگید چرا درباره هخامنشی ها هزاران کتاب داخلی و خارجی هست اما در مورد تمدنهای قبل از اون چند کتاب مستقل هم به زور داریم؟ (785842) (moderator21)
 
سعید
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۱۰:۰۴
چقدر بد است که هر کسی خود را متخصص همه چیز می داند!!!!
آقای سلیمی کی مدرک تاریخ گرفتن یا محقق تاریخ بودن که به کسانی که یک عمر مورخ بودن خرده می گیرند!!!!!!!!!! (785731) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۴۴:۱۰
خیلی از به اصطلاح مدرک دارهای تاریخ رو می شناسم که زورشون میاد یک کتاب بخونن!. علم وسواد به مدرک نیست! این دانشگاه آزاد و دولتی و ... اینقدر بی سواد میده بیرون که دیگه مدرک اعتباری نداره.
در ضمن بزرگترین فیلسوف! شما یعنی سروش مدرک دارو سازی داره. پس نباید در مورد فلسفه و عرفان و دین صحبت کنه. نه؟ (785852) (moderator21)
 
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۳۴:۰۶
همین سروشی که الان طفلی راحت داره تو دانشگاه تهران دارو سازی و فلسفه و اسلام شناسی درس میده رو می گی؟ (786002) (moderator21)
 
افشین
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۱۲:۵۱
شما اگر یک نگاهی به آموزه های تاریخ معاصر از نوع کتاب های درسی و صدا و سیما بیندازید بعد هم بروید اصل ماجرا را در کتابهای مستقل بخوانید متوجه می شوید که تعریف تاریخ چه کار پر سودی است.
آقای سلیمی نمین و امثال ایشان باید توضیح بدهندخود با تاریخ معاصرما چه کردند. اگر راست می گویید با استناد به آثار و نامه های خود مرحوم شیخ فضل الله نوری به اطلاع مردم برسانید که تعریف مشروعه از نگاه ایشان واقعا چه بود یا حد اقل فتوای مراجع ثلاث نجف در باره ی حکم مخالفان مشروطه را که در حکم چند خطی دادگاه آن مرحوم به آن استناد شده را منتشر کنید.بفرمایید به چه منظور اجازه ی نشر این حقایق را نمی دهید؟ البته من به هیچ وجه از برخورد مشروطه طلبان با ایشان دفاع نمی کنم. خدا رحمتش کند. (785740) (moderator21)
 
نادر
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۲۱:۵۴
وقتی صحبت از تورات و انجیل میشه حضرات می فرمایند که تورات تحریف شده است
اما وقتی قرار میشه یهودیان کوبیده بشوند و ایرانیان و یهودیان در مقابل هم قرار بگیرند به تورات استناد می شود . این یعنی دورویی و ریا کاری.
معلومه که تورات یک منبع تاریخی نیست و قابل استناد نیست. حتی ماجرای گشوده شدن دریا و عبور موسی از دریا نیز با تحقیقات امروزی رد شده و چیزی یک جز و مد ساده نبوده.
این اعداد 77000 نفر که در تورات آمده اعدادی ساختگی و نشانه کثرت و برای عرض اندام در برابر دیگران و نشانه تفاخر یهودیان است.
آقای سلیمی نمین و دیگران که این جعلییات تورات را مطرح می کنند در حقیقت دارند آبا به آسیاب همان هایی می ریزند که این جعلیات را در تورات وارد کردند تا ملت های دیگر را از عظمت و بزرگی قوم یهود بترسانند.
آرامگاه ها و بنا های مختلفی که در همدان و اصفهان به نام استر ساخته شده نشان می دهد که قوم یهود و بخصوص استر همیشه در ایران و نزد مردم مورد احترام بوده است.
به نظر در زمانی سران دولت اسرائیل مرتب دارند ایران را تهدید می کنند برخی هم در داخل دارند با جنگ روانی و بازگویی این روایات دل مردم را خالی می کنند و با سران رپیم اسرائیل همکاری می کنند.
از سایت الف در شگفتم که این قدر راحت تریبون اسرائیلی ها شده. (785774) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۲۶:۲۹
بحث بر سر این نیست که این قضیه در تورات اومده یا نه.بحث اینه که چرا باستان نویسهای ما که معمولا در نوشتن تاریخ باستان مخصوصا آزاد کردن یهودیان از بابل توسط کوروش تورات رو به عنوان یک منبع قرار می دهند، یک واقعه دیگر را که آن هم در تورات آمده سانسور می کنند؟ (785793) (moderator21)
 
کارن
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۴۰:۳۵
منبع آزاد کردن یهودیان توسط کوروش نوشته ها ی مورخان بزرگی چون هرودوت و گزنفون است نه صرفا تورات (785838) (moderator21)
 
نادر
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۱:۵۴:۵۹
آزاد سازی یهویان به دست کورش یک واقعیت تاریخی است که چندین منبع تاریخی مستقل گواه آن است . اما متن تحریف شده تورات هیچ سندیتی نداره و ارزش تاریخی نداره. شاید جنبه استوره شناسی داشته باشه اما مرجع تاریخ نویس قرار نمیگیره.
حالا آقای سلیمی نمین مرجه تقلیدش شده تورات؟ (790206) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۴۹:۴۰
اگر پوریم تنها باستا تورات راست است پس اینها هم که در تورات انده راست است
1. خدا با یعقوب کشتی گرفت ویعقوب برنده شد وبه زور پیامبر خدا شد
2. خدا چون یعقوب کشتی بلد بود پسرش یهودا را پسر خوانده خود کرد وقوم یهود قم بر گزیده خداست
3. منجی آخر الزمان از قوم بر گزیده یعنی یهود است
بنابر این هر مقاومتی علیه اسراییل کفر است جناب سلیمی نمین شما چرا یهودیت را ترویج می کنی ؟چرا تورات را سند می خوانی ؟بغیر از تورات برای پوریم دلیل بیاور
ضمنا پوریم با عقل وقرآن سر ستیز دارد (786046) (moderator18)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۴:۲۴:۳۹
اولا، ماجرای گشوده شدن دریا فقط در تورات نیامده در قرآن هم آمده. در ضمن قرار نیست هر اتفاقی که افتاده با علم بشر قابل توجیه باشه.

از بحث خارج نشیم

دوما، این که گفته میشه 77000 نفر با نفوذ یهودیان در ایران کشته شدند نه تنها باعث ترس از یهودیان نمیشه بلکه به نوعی باعث نفرت پراکنی میشه. این چه تحلیلی است که شما داری. اگه به شما بگن فلان خاندان اجداد شما رو قتل عام کرده در شما ترس ایجاد میشه یا نفرت؟

سوما، چرا اینقدر بعضی دوستان اصرار دارند بگن این ماجرا غلط است. تورات اگر از نظر ما تحریف شده است برای آیین یهودیت مرجع و سند آیین انهاست و وقتی آنها با آب تاب از این ماجرا یاد میکنند و آن را جشن میگیرند و بعد ما با اصرار بگوییم چنین چیزی نبوده دو حالت دارد: یا به شدت شیفته یهودیت شدیم و قصد تطهیر آنان را داریم. یا اینکه می گوییم تمدن و قدرت ایرانی اجازه چنین جنایات و توطئه این را نمی دهد. اگر دلیل اول باشه که وای بر ما و ملتی که در قدرت یک ملت دیگر هضم شود. اگر علت دوم باشه، پس چرا فقط منحصر به یهودیت می کنید. چرا بحث ایرانی کشی اعراب و مسلمانان که میشه سریع قبول کرده و ابراز انزجار می کنیم ولی این کار را که توسط یهود انجام شده قبول نمی کنیم

این یعنی دورویی دوست عزیز (786154) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۳۲:۲۵
دقیقا قصد کسانی که این نظر رو بین مردم گسترش میدند هم ایجاد تنفر از یهود و اسراییل است و هدف سیاسیه وگرنه چرا تا الان چیزی نگفتند (786380) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۲۰:۵۹
برادر عزیز بنده پوریم را عرض کردم که با سوره قصص روم وچند سوره دیگر در قرآن اختلاف دارد شما می گویید فرار موسی از مصر درست است مگر کسی به ایه قران شک هم دارد ؟
2. بر اساس کتاب 12 قرن سکوت پورپیرار نجدی مردم از ترس یهود به مدت دوازده قرن در ایران زندگی نکردند پس ترس از پوریم ساخته پورپیرار است نه ما
3. تحقیر بزرگان یک ملت مقئمه تحقیر ان ملت است اگر خشایار شاه ودیگر بزرگان ما را بشکنند انگاه ملت را هم تحقیر می کننند شما به کتاب استر درباب خودنمایی های هدسه کنیز بابلی نگاه کم براستی اگر ایرانی باشه غیرتت بجوش نمی آید برادر من امروز همه شما کینه اسراییل به دل گرفته اید چون فلسطینیان را می کشد اما راه ش این نیست ایران بزرگ ما زنای با وجاهن تر از این کنیزک بابلی داشت (786521) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۱:۰۸:۳۵
برادر من دقیقا حق با شماست که باید منزقی به مسایل نگاه کرد اما توجه کنید پوریم جعل است که دلیلش هم عدم انطباق با قران وکتابهای تاریخی یونان است
اما داستان شکست ایران از اعراب
به جای تخیلات چند موزخ عرب حقیقت را بدان پس از مر گ انوشیروان عادل سرداران که نمی خواستند در سایه عدالن انوشیروانی که هرمز ان را ادامه می داد ثزوتشان را از دست بدهند لذا هر مز را کشتند وخسرو در کودکی جانشین شد وچون در جوانی را ه پدر را رفت با او هم همان کردند که با هرمز کردند وایران ملک الطوایفی شد در این فضا یزگرد تنها شهردار مداین بود ورستم فرخ زاد که آذری بود با قشون کوچکی از آذریان وفادار به او به جنگ می رود وشکست می خوذد واعراب متحد به شهرهای ایران که هر کدام جداگانه می جنگند حمله کرده پیروز می شوند وبه ویژه در میان رودان عراق نسل کشی کرده وزمین های مردم را می گیرند باز هم توجه کن که مراد از نسل کشی صرفا کشتن مردم نیست کشتن زبان فارسی وگویش ایرانی سریانی در شامات است تا مردم به زور شمشیر کج عرب شوند (789302) (moderator21)
 
حمید
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۱۷:۵۰
عزیز من بحث محتوای دینی و شریعت وحقانیت یک دین با مباحث تاریخی فرق دارد وقتی سخن از تحریف تورات است منظور این است که به استناد تورات کنونی نمی توان حجیت در اعمال شرعیه داشت اما به این معنا نیست که تورات مطلقا به درد بررسی تاریخی نمی خورد . در خود منابع اسلامی هم بررسی تاریخی و بررسی مذهبی و تشریعی دو حیطه مختلف و منابع متفاوت دارد . (786339) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۲۳:۲۱
مردم مصر گاوی را می پرستیدند کامبیزیا که اعراب او را کمبوجیه می خوانند با ارتش ایران به مصر رفت ودر مصر گاو را گردن می زند وفریاد می زند من خدای من خدای مصر را کشتم داریوش در تمام کتبیه می گوبد اهور مزدا مرا بر دشمنان چیره کرد این ها موحد نبودند ؟ (786528) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۷:۰۵:۳۰
دوست عزیز
موحد به کسی گفته می شود که فقط به یک خدا اعتقاد داشته باشد
خوب، مطابق کتیبه هایی که بدست آمده و به کتیبه کوروش معروف است ایشان هم به اهورامزدا هم به مردوک خدای بابلیان و هم به خدای یهودیان یعنی یهوه احترام میگذارد و در جایی می گوید:

بشود خدایانی که آنان را به جایگاه مقدس نخستینشان بازگرداندم، هر روز در پیشگاه خداوند بزرک برایم زندگانی بلند خواستار شوند. بشود که سخنان پربرکت و نیکخواهانه برایم بیابند. بشود که آنان به خدای من مردوک بگویند: به کوروش شاه، شاهی که تو را گرامی میدارد و پسرش کمبوجیه جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار


حالا این چه توحیدی است که به خدایان اعتقاد دارد. خدای این آقا اهورامزداست یا مردوک؟

اگر قرار به چند خدایی باشد یونانیان هم چندین خدا داشتندو این اسمش توحید و موحد بودن نیست

حتی اعراب بت پرست هم چندین خدا داشتند و حتی به نوعی به الله هم اعتقاد داشتند و بت ها را به دلیل روح مقدسی که در آنها بود می پرستیدند. این ها اسمش توحید نیست

جناب کوروش در مقابل بت پرستان بابل هیچ کاری نکرد و آنها را آزاد گذاشت و این با رفتار یک موحد کاملا در تناقض است. چرا این شخص موحد بت پرستان بابل را به پرستش خدای واحد خودش اهورامزدا دعوت نکرد. جواب روشن است. ایشان گویا به تمام خدایان اصلی و فرعی اعتقاد داشته است: یهوه، اهورامزدا، مردوک، خدایان و ...

پس لطفا با سند و مدرک مطلب بنویسید (786637) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۰:۲۲:۴۲
برادر بزرگوار بنده از کامبیزیا وداریوش می گویم شما از کوروش جواب می دهی بله درباب کوروش حق با شماست اما ارتباطی با داریوش وکامبیزیا ک گفتم ندارم (787035) (moderator21)
 
کارن
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۹:۳۶:۰۶
اصلا هم حق با ایشان نیست. زیرا همه این ها نام های گوناگونی برای خدا هستند . این مغلطه مانند این است که بگویی فلانی موحد نیست زیرا هم به خدا هم به الله هم به اهورامزدا معتقد است (787808) (moderator21)
 
طلبه ایاز قم
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۲۲:۲۵
اقای نمین به شما توصیه میکنم یک بار دیگر با رهنما از تخت جمشید بازدید فرمایید تخت جمشید هیچ منافاتی با اسلام ندارد و شاهان ساسانی اغلب موحد بوده اند
منشور کورش نشان از این حقیقت است بی سوادان ،کورش و امثال ایشان را از ایران جدا نکنند من نمیدانم تعریف از پادشاهان ایرانی واز امپراتور ایران چه خدشه وایرادی به کشور بزرگ ایران و مذهب ودین ودنیای ایرانیان وارد میکند؟ توضیح دهید (785776) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۴۴:۴۷
«طلبه ایاز از قم»، تخت جمشید و شاهان ساسانی؟! حالتان خوب است؟! (785854) (moderator21)
 
طلبه ایاز از قم
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۲:۱۴:۵۴
بله من خوبم. فقط یک اشتباه تایپی بود . منظور من هم همان هخامنشی بود. کمی خویشتن دار باشید دوست عزیز. (790237) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۲۹:۴۰
دوست عزیز! شما اصلا متن رو خوندید؟ کی گفته تخت جمشید با اسلام منافات داره؟ آقای سلیمی گفته اند برخی سیاسی کاری ها باعث شده تاریخ باستان ما را گزینشی مطرح کنند و یک سری مستندات هم ارائه داده. همین! حداقل متن رو یه بار بخون آقای طلبه ایاز از قم! (785804) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۳۸:۵۵
این همه یهودی ستیزی برای چیست؟ بر فرض که اینگونه باشد ترکها هم مارو کشته اند. عربها از همه بدتر مار و کشته اند. خودمون همدیگه رو بارها قتل عام کرده ایم. کردها ما رو کشته اند ما همه اقوام دیگه رو کشته ایم . البته معلوم نیست ما یعنبی چی و کی؟؟؟ فارسها.... حال هی بیاییم اینگونه نفرت پراکنی کنیم و ستیز رو علیه همدیگه راه بیاندازیم و .... (785834) (moderator21)
 
ساهر
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۴۱:۰۳
دوستاني كه دوس دارن بيشتر بدونن كتابهاي اقاي ناصر پور پيرار رو بخونن (785840) (moderator21)
 
حميرا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۱۰:۳۸
واقعا واي به حال ملتي که سناريوي سفارشي پورپيرا رو نقد تاريخ و ايشون رو اصلا مورخ بدونه.
نادر ابراهيمي ميگويد:‌
آنها که نمی جویند و نمی پرسند و نمی شناسند، خیل کوران را مانند، دلبسته بن عصای بینایی؛ و وای اگر آن بینا به راه خویش برود نه راهی که کوران را آرزوست؛ و وای اگر آن به ظاهر بینا، خود در معنا کوری باشد که بن عصای بیگانه یی را گرفته باشد... (785934) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۱۴:۲۵
حالا چون مخالف شما حرف زده شده سفارشی! به جای پاسخ مستدل و منطقی نباید شروع کنیم به ملت فحاشی کنیم. اگر راست می گویید جواب عکسهای این یادداشت را بدهید (785945) (moderator21)
 
کارن
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۴:۰۹:۱۳
عزیز من! پور پیرار میگه ایران تا 400 سال پیش خالی از سکنه بوده این فردوسی و سعدی و حافظ و... همه ساخته و پرداخته یهود هستن . یهودی ها 400 سال پیش جمعیت های مختلفی از آفریقا و آسیا آوردن و اینجا سکنی دادن این کشور شد ایران.
حمله اعراب و حمله مغول هم دروغه اصلا چنین اتفاقی نیفتاده.
حالا انصافا این حرفا شبیه جکه یا نظریه تاریخی؟
این همه شاعر باسبک های مختلف. این همه آثار تاریخی دوره های گوناگون. این همه گزارش های تاریخی و سفر نامه ها و .... همه رو یهودی ها ساختن تا یک تاریخ جعلی برای ما درست کنن؟ آخه کدو م یهودی می تونه یک بیت شبیه شاهنامه بگه یا یک خط مثل گلستان بنویسه یتا یک غزل مثل غزل های حافظ بگه؟
این همه گویش و لهجه که همه منشعب از یک زبان مادر هستن و همه زبانشناس ها هم این و تایید می کنن چی؟
اگه این مردم هر کدام از جایی اومده باشن ، می بایست ریشه گویش ها هم متفاوت بود. مثلا اونایی که از آفریقا اومدن زبان آفریقایی داشتن
اینا رو هیچ عاقلی می پذیره؟ (786103) (moderator21)
 
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۴:۴۲:۰۱
تو اصلن نامت بوی پان عربی میده. حالا اومدی این میون برای تجزیه طلبی خودت تبلیغات میکنی؟ عربها بدونن ایرانی زنده ست (788636) (moderator18)
 
نادر
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۲:۱۵:۴۱
بیشتر بدانند یا بیشتر گمراه شوند؟ (790241) (moderator102)
 
رامین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۴۱:۴۶
این که نیاز به هوشی سرشار ندارد که بدانیم در تورات(دست کم تورات فعلی) افسانه هایی هم آمده است! خود عدد روند 77000 هم داد می زند که یک چیزی مثل 40 در عبارت یک کلاغ چهل کلاغ است! بسیار خوب آفای نمین بگوید آیا تورات را به عنوان سند دربست قبول دارد یا نه؟ اگر ندارد پس اجازه بدهد تاریخ دانان به تاریخ بپردازند. (785841) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۰۰:۱۵
حالا سلیمی نمین بد ! به نظرت چرا آثار عیلامی و بقیه آثار قبل از هخامنشی ها خراب شده اند؟ نظرت در مورد این عکس ها چیه؟ این ساختمانهایی که کنار تخت جمشید بوده الان چرا نیستند؟ (785899) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۳۳:۲۵
حالا سلیمی نمین بد؟؟؟ چرا بد؟ من کی گفتم ایشان بد؟ من به ایشان به عنوان گوینده سخن چه کار دارم که بگویم بد؟ من تنها بخشی از سخن ایشان را نقد کردم. ضمنا بنده اطلاعی از آثار باستانی عیلامی ندارم و مسوول آن هم نخواهم بود! فقط می گویم این عدد 77000 کمی مشکوک می زند! وانگهی آثار عیلامی در چغازنبیل برجاست...این ساختمانها که ایشان می گویند دود هوا شده است شاید به راستی مال روستاییان اطراف و جدید بوده است(خودم در جایی دیگر شاهد بوده ام که روستاییان در کنار یک آتشکده چند هزارساله آغل درست کرده بودند!) شاید هم این عکسها قلابی ست شاید هم ایشان درست می گوید و توطئه ای رخ داده است من نمی دانم (به گفته مولوی چه دانمهای بسیار است) اما ایشان که سمت حکومتی هم دارند بفرمایند برای کشف حقیقت این خانه ها چه کار کرده اند ایشان که نمی توانند بگویند من مسوول نیستم. مسوول کشف حقیقت ایشان و همکاران اویند! چرا مستند و مدلل سخن نمی گوید؟ (786001) (moderator21)
 
دلسوز
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۵۲:۵۸
دوست عزیز اگر انجیل فارسی پیدا کردید در عهد قدیم بخش استر و آیه شانزده را بخوانید. این رقم هفتاد و پنج هزار نفر ذکر شده است. هفتاد و پنج هزار پارسی در زمانی که جمعیت پارسیان بیش از یکی دو میلیون نفر نبود بسیار فاجعه بار بود و هولوکاستی که بفراموشی سپرده شده. حدس من این است که این رقم بسیار بیشتر بوده است. شما فکر کنید آلمانی ها برای کشتاری که در جنگ دوم کردند تاریخ بنویسند. آیا آنها ارقام کشتارشان را کمتر میکنند یا بیشتر؟ (786437) (moderator21)
 
رامین
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۸:۴۵:۰۴
دلسوز عزیز! اگر یک آلمانی آن کار را هم راست بداند هم درست بداند شمار کشته شدگان را بیشتر مینویسد....اگر آن واقعه را دروغ یا غلو شده بداند یا به حق نداند کمتر می نویسد...حالا چه چیزی ثابت می شود؟ (786874) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۲:۵۶:۱۶
لطفا آقاي نويسنده يك مقدار از كشتار ايرانيان توسط اعراب صحبت كنيد. (785886) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۱۱:۵۸
کتابهای تاریخ باستان ما پر است از افسانه های ایرانی کشی اعراب و اینکه ایرانی ها به زور شمشیر مسلمان شدند. و این بزرگترین توهین به ایرانی هاست. ایرانی هیچ وقت عقیده خود را به شمشیر و زندگی نمی فروشد. دلیل گرایش به اسلام در ایرانی ها همانطور که شهید مطهری گفته اند ندای مطابق با فطرت و وجدان اسلام بود و نه زور. اصلا آیا با زور شمشیر می شود دین کسی رو عوض کرد و اگر کسی هم این کار را انجام دهد ننگ بر او باد. (785938) (moderator21)
 
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۳۱:۴۹
عربه اصلا از جایشان تکون نخوردن همونجا ایستادن و از راه دور ما رو ناز کردن بعد.... (785994) (moderator21)
 
هادی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۵۹:۰۵
دوست عزیز کشتار ایرانی توسط اعراب مربوط به تاریخ باستان نیست اتفاقا از مواردیست که کسی منکرش نیست و در اکثر کتب تاریخی ثبت شده.اسلام آوردن ایرانی ها هم در خلال همین حملات وحشیانه بوده .البتهعوامل دیگری هم در پذیرش دین اسلام وجود داشته وکسی منکر آن نیتواند باشد. (786614) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۳۹:۱۳
دوست عزیز، در تحلیل وقایع تاریخی معمولا به ترتیب حوادث را بررسی می کنند. شما اول باید از کشتار ایرانیان توسط یهود صحبت کنی بعد برسی به اعراب (786565) (moderator21)
 
فری
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۰۱:۲۰
همه اون قدیمااااا آدمای بدی بودند . اما ما ها الانه ها همه خوبیم و آدمای پاک و بیگناه و خدادوست که بهشت برین جامونه (785904) (moderator21)
 
خشایار
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۱۳:۳۲
من دقیقا نمی دونم که در زمان قدیم چه اتفاقی افتاده ولی من چند وقت پیش با کتابی اشنا شدم به نام داوینچی کد که دقیقا یک کتاب صهیونیستی بود و تاریخ مسیحیت رو در قالب داستان تحریف می کرد و جالب تر این که اخرش جای گناه کار و بی گناه عوض میشه یعنی پتروس میشه بد یهودا میشه خوب و الی اخر وقتی خودم اون کتاب رو خوندم دیدم اینا چه جوری تاریخ سازی میکنن بعید نیست قبلا هم کرده باشن مثل همین حبیب لوی این شگرد یهودیت می باشد تاریخ سازی و تحریف تاریخ (785942) (moderator21)
 
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۲۸:۴۶
حالا ازکجا معلومه که کدومشون واقعا بد بودن؟ (785989) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۲۱:۵۹
یهود در این منطقه توطیه های زیادی کرده از جمله ساختن نژاد دروغین آریا وتاریخ سازی میخواد مردم این منطقه را درگیر کند وبا اسلام عزیز به جنگ خواسته است مرگ بر یهود (785973) (moderator21)
 
اریایی
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۲۶:۳۰
میشه بگی نژاد اریا کجاش دروغینه؟؟؟؟ (786370) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۳۶:۲۸
بابایهود چیه بزرگش کردید آریا از آرین می آید یعنی سفید تو سفید هستی یا آقریقا های سودانی عرب های نجدی عمانی یا تورکهای زرد اویغور بابا این از رنگ است البته عرب ها گفتند نگیم سفید بگیم قرمز همین (786555) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۵۰:۰۳
احتیاج به مدارک بیشتری است (786048) (moderator21)
 
دلسوز
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۵۴:۴۱
انجیل قدیم کتاب استر آیه های چهارده به بعد. مدرک از این بیشتر که خود بنی اسراییل آنرا نوشته. (786441) (moderator21)
 
Canada
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۸:۰۴:۳۳
کتب دینی مرجع تاریخی خوبی نیستند. وگرنه همونجا هم نوشته موسی دریا رو شکافت! (786785) (moderator21)
 
س
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۰:۴۷:۱۶
بعضیها دیگه شورشو درآوردن. شکافته شدن دریا رو که نص صریح قرآنه زیرسوال می برند و خدا رو بنده نیستند. یادمون نره که در آفرینش عظیم کهکشانها و... ما یک نقطه ی کوچیک هم به حساب نمیایم که اینطور منم منم می کنیم (787975) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۹:۱۶:۳۱
هرچی یهود بنویسه راسته؟؟؟ (786936) (moderator21)
 
[
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۵۰:۳۶
با اين كارا و حرفا نه امپراطوري هاخامنشي كوچيك ميشه و نه ايران بزرگ ميشه. عزت ايران مديون امپراطوري هخامنشي است. حالا شما هم هر قدر دلتون مي خواد بزنيد بر طبل مخالفت (786050) (moderator21)
 
حسن
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۳:۵۴:۴۶
متاسفانه در مملکت ما هرکس از نگاه حزبی به تاریخ نگاه میکند وکمتر نگاه مستقل وجوددارد و تفاسیر اینچنینی قابل اعتمادنیستند. (786062) (moderator18)
 
حسن زاده
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۴:۱۸:۱۵
کاملا با نظر شما موافقم کسانی که درسیاست و در مقابل چشم مردم هزار تا دروغ می گویند چه انتظاری می رود که از هزاران سال پیش به ما حقیقت را بگویند. (786135) (moderator18)
 
نجات يونسي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۴:۱۸:۵۷
سلام . مطلب خوبي بود گر چه خيلي جديد نبود . از مطرح شدن اين مسايل در رسانه ها خيلي خوشحالم و اميدوارم با شروع اين بحث باب جديدي براي مناظره بين شخصيت هاي متخصص و دانشگاهي باز بشه . تنها مطلبي كه هست اينه كه (اگر و اگر اشتباه نكرده باشم) عمده ي مطالب مربوط بود به تحقيقات آقاي ناصر پورپيرار كه من چند سال پيش مطالب و مقالات ايشون رو خوانده بودم و فيلم هاي مستند ايشان رو ( شامل سه فيلم مستند به اسم هاي تخت جمشيد: تختگاه هيچ كس / مجعولات مجلل / كشتي نوح ) ديده بودم . اگر مطالب بالا حاصل تحقيقات شخصي آقاي سليمي نمين هست كه فبهالمراد ولي اگر اينطور نيست كه بهتر بود از منابع اطلاعات و محقق هم اسمي آورده مي شد. (786137) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۴:۳۰:۵۶
جنگ با تاريخ اين كشور كهن مختص ديروز و امروز نيست اين يك كينه كهنه در دل استعمارگران است كه نمي توانند عظمت گذشته اين مرزو بوم را ببينند و كينه اي بس دراز دارند متاسفانه در دولت كنوني شاهديم كه چگونه اين تاريخ ستيزي در كتب درسي دارد انجام مي پذيرد و كليه موارد تاريخي به يكباره از آنها حذف شده است . عظمت ايران همان بس كه يك تاريخ ديرينه با قدمتي به عظمت خود تاريخ به دنبال دارد و هيچكس اين عظمت را نخواهد توانست كم رنگ و يا از بين ببرد (786178) (moderator21)
 
علی
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۲۶:۳۵
سئوال من این هست اگر فرض مسئله درست باشد و خشایار شاه بزرگ به امر زن یهودیش ایرانیها کشته چه ایرادی دارد؟ مگر مسلمانان ایرانی کشی نکردند مگر مسلمانان کتاب سوزی نکردند؟ یهودیان هم دین روز بودند و به گفته قران کریم همه ادیان اسلام است (786371) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۳۷:۳۰
پس اگر اینطوره دیگه خواهشا هر وقت حرف ایرانی کشی توسط اعراب میشه رگ گردن بعضی از آقایون بیرون نزنه که اعراب تمدن ما رو از بین بردن. خیلی راحت از کنارش بگذر عزیزم. وگرنه اول باید به ترتیب بیای جلو. اول تسویه حساب با یهود بکن بعد بیا سراغ اسلام و اعراب. (786559) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۴۰:۴۴
میتونم صدتا دلیل بیارم که این داستان پوریم دروغه هرکس یه بار تورات رو بخونه متوجه میشه (786399) (moderator21)
 
دلسوز
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۴۵:۵۹
آفرین الف. بعد از چندین کامنت که این حقیر در شرح جشن پوریم و کشتار پارسیان در الف گذاشتم این مطلب بطور علمی مورد توجه قرار گرفت. انشالله وزارت آموزش و پرورش هم این مطالب را در کتاب های تاریخ ایران درج کند. هولوکاست پارسیان را در دو هزار پانصد سال پیش به دست صهیونیست های آن زمان و به استناد به انجیل قدیم و کتاب های خود بنی اسراییل زا هر سال یاد بداریم. در هر شهری بخصوص در شوش موزه هولوکاست پارسیان بنا کنیم. پیشنهاد میکنم که شهردار همدان این حادثه شوم را بر روی بانر آهنین به زبان های فارسی و انگلیسی و فرانسه و آلمانی نوشته و در مقابل مقبره استر و مردخای نصب کند. همینطور کشتار فلسطینیان در قدیم در شهرهای جریکو و اور و دیگر شهرهای قدیم را با استناد به کتاب بنی اسراییل بازنگری کرده و حنایات تاریخی بنی اسراییل را برای مردم دنیا روشن کنیم. افشاگری فرهنگی بهتر است تا ساختن موسیقی و گفتن مرگ بر این و مرگ بر آن. بازهم آفرین الف. (786414) (moderator21)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۸:۴۵:۲۷
یه سوال دارم چند نفر از کسانی که قبول دارند پوریم اتفاق افتاده تا حالا تورات رو خوندند؟؟؟
هرکس یه بار داستان استر رو بخونه متوجه میشه این داستان فقط یه افسانه است و دروغه (786875) (moderator21)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۸:۵۲:۵۲
- بعضی از محققان در نسبت این قبر به استر ایراد و اشکال کرده و احتمال داده که این مقبره پدر مانی و یا پدر و مادر مانی باشد و در این باره تحقیقاتی دارد که عمده اش حدس و احتمالی بیش نیست. به هر حاب در نوشته آقای "ذبیح بهروز" که در کتاب هکمتانه صفحه 182 نقل شده چنین آمده است:
در همدان یک بنائی به سبک مقبره های بودائی دیده می شود. این بنا در دوره مغول که مانویان و فرق باطنی ها نفوذ بسیار داشته ساخته شده است.
در مدت یک قرن و نیم گذشته کوشش کوشش زیادی شده که برای تأیید کتاب مقدس ادله باستانی جمع آوری کنند و لهذا شهرت داده اند بنائی که در همدان است مقبره استر ملکه یهودی پادشاه فارس است. پس از اینکه تحقیقات باستان شناسی پیشرفت کرد معلوم شد چنین شهرتی اساس ندارد و از پروفسور هرتسفلد نقل کرده که بنای مذکور مقبره استر شهرت یافته است.
مؤلف کتاب را گمان و حدس این است که با توجه به اینکه ظاهر بنای استر و مردخای اسلامی است، این قبر مربوط به دو نفر از سلاطین سلاجقه به نام طغرل و سلطان محمود باشد که در مدرسه حاجیه همدان دفن شده اند و مدرسه زنگنه فعلی که در کنار مقبره استر و مردخای قرار گرفته و یک راه عبوری فاصله است احتمال این را دارد که در جای مدرسه حاجیه پس از خرابی آن ساخته شده باشد. در گذشته مدرسه و مقبره به هم متصل بوده است ولی بعداً به این شکل در آمده است و یهودیها به نام استر شهرت داده اند.
علاوه بر این چندین محل دیگر از جمله "بقعه پیر بکران" در سی کیلومتری جنوب اصفهان به عنوان استر و مردخای شهرت دارد. بنابراین جز اشتهار و شهرت میان یهودیان هیچ دلیلی بر بودن قبر استر و مردخای در همدان نیست و اگر این بنا از یهودیان باشد احتمال این است که نخستین بنای این بقعه به عنوان یادگاری به نام استر و مردخای ساخته شده باشد بعد از چندی به عنوان استر و مردخای شهرت پیدا کرده. چنان که نویسنده آثار تاریخی همدان "محمد تقی مصطفوی" هم احتمال داده است.
اما حدس من این است که این دو قبر مربوط به دو نفر از پادشاهان سلاجقه است نه استرو مردخای و نه پدر و مادر مانی، گرچه پدر و مادر مانی همدانی بوده اند. ولی در مدائن سکونت داشته اند و مانی هم در همان جا به دنیا آمده و جائی هم اشاره نشده که آنها در همدان از دنیا رفته اند.
منبع:تاریخ مفصل همدان/جلد اول/ احمد صابری همدانی (786899) (moderator21)
 
Netherlands
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۰:۲۴:۰۷
شما الان از کجا پیغام فرستادی و اسم خودت رو دلسوز گذاشتی؟ الف جون یخرده دقتم کنی بد نیستا (787039) (moderator21)
 
مریم
Kuwait
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۲۲:۵۱
من نویسنده رو نمی شناسم و حتی نمی تونم ارزیابی دقیقی از صحت مگالب انجاام بدهم ولی بعد از مطالعه این مطلب به ویکی پدیا مراجعه کردم و صفحه مربوط به استر و پوریم رو خوندم و هنوز هم از اینکه قومی هر سال در یادبود قتل عام کردن هشتاد هزار ایرانی، جشن بگیرد و ولیمه بدهد و شادی کند و اسم هامان ایرانی را کف کفش هایش بنویسد و بر روی ان پای بگذارد، چندشم شده و حس فوق العاده بدی بهم دست داد.
الان حتی حس بدی به همکارم دارم ان هم فقط به خاطر اینکه اسمش استر هست! بعد از چهار سال همکاری با ایشان، امروز برای اولین بار به این فکر افتادم که ایا یهودی است ؟ و اگر بله، می داند معنی اسمش چیست و این استر چه کرده؟! (786527) (moderator21)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۸:۲۲:۵۳
مریم خانم ویکی پدیا کامل شرح داده که این داستان افسانه است بعد هم خشایارشا وزیری به اسم هامان نداشته بلکه هامان اسم وزیر فرعون بوده در قران هم 6 بار اومده کلا این داستان استر زایده تخیل یهوده (786830) (moderator21)
 
مریم
Kuwait
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۵:۴۲:۱۶
هیچ ذکری از افسانه ای بودن این داستان توی ویکی پدیا نبود. شاید منظورت بخش فارسیش باشه که من هنوز فرصت نکردم اون رو سری بزن.
حالا حتی اگر افسانه ای باشد (که من هم خیلی دوست دارم فکر کنم هست چون به معنی نمردن هشتاد هزار هم وطن است) ایا چندش اور نیست که انان با ایمان اوردن به این افسانه، این روز را جشن می گیرند؟ روز مرگ افسانه ای هشتاد هزار نفر ادم را جشن می گیرند! !!! (788754) (moderator102)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۲۱:۵۷:۵۶
مریم جان اینکه ما هم پرچم اونها رو آتش میزنیم برای اونها چندش آوره اینکه ما هم اونها رو به رسمیت نمیشناسیم برای اونها دردناکه نمیتونیم مجبورشون کنیم جشن نگیرند در ضمن اونها اعتقاد دارند در این روز یهودیان از کشتار نجات پیدا کردند و هامان دشمن یهود (که در تورات بت پرست معرفی شده )رو اعدام کردند اساس جشن اینه و برای مردخای که از نوادگان پیامبرشون بوده دعا میخونند (790998) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۲۱:۵۸:۱۱
البته داستان استر ریشه در ایشتر دارد که ایشتر خدای بابل است احتمالا این داستان نه در زمان خشایار شاه بزرگ که در قدیم در بابل اتفاق افتاد ومردم بابل هم ان را جشن گرفتند به عنوان پیروزی ایشتر ولفظ خدای بابل از این جا آمده است اما یهودیان که تمام حکومتشان به شهرداری اور شلیم توسط داوود خلاصه شد به نفع خودشان مصادر کردند نام هامان هم از دشمنی مصری خودشان وزیر فرعون آوردند (792085) (moderator18)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۲۱:۵۵:۱۰
مریم خانم مخالفت ما بر اساس حمایت از یهود نیست بلکه هدف اینه که مرد بزرگی که الکساندر که اعراب او ن را اسکند ر می گویند زمان حمله به ایران وآتش زدن پارسه متوجه شکسته شدن مجسمه اش شد وبه تاخت رفت وادای احترام کرد و گفت نمی دانم بخاطر حمله به کشور وکشتار مردم ترا تحقیر کنم یا روحت بلندت را که برای آزادی حنگیدی تقدیس کنم ما از روح بلند بزرگ مرد آریایی وبانو آمستریس یگانه همسر او دفاع می کنم می خواهد قوم یهود خوشش بیاد یا نیاد یهود اصلا برای ما اهمیتی ندارد (792080) (moderator18)
 
P
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۰:۰۸:۲۱
Esther--> Star=_Setareh
Have you ever noticed to the picture of a woman in Starbucks coffee? That’s Esther.

Too much involvement with names and symbols and numbers is a distraction _from the main issues. I even go further and claim that has been intentionally created by the powers that be, to distract attention _from _important things that is happening around us (Illuminati, Freemasonry, Bilderberg, all-seeing eye, 33, etc.) (787009) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۶:۵۰:۳۸
عزیزان اینا بحثهای تیوریه بحث ریاضی نیست که بگیم از یه قانونی تبعیت میکنه و درسته.و هر کسی از باب میل خودش افاضات میکنه برای همین نمیشه گفت درسته و بهش استناد بشه. حرفای سلیمی نعوذبالله ایه قران نیست که بگیم درسته و همه اینا قابل تفسیرن. این عکسا هم هزاران دلیل میشه براش اورد.استاد تاریخ ما میگفت اول انقلاب رفتم کلاس و چون کتابو حفظ بودم شروع کردم توضیح کارهای خوب قوام السلطنه را درس دادن که یکی از دانشجوها گفت استاد کتاب برعکس اینو نوشته منم سریع کتابو خوندم و برگشتم از کارهای بد قوام گفتم/ همیشه اینو در نظر بگیرید که هیچوقت غبار غم روی حقیقت نخواهد ماند و زمانی حقیقت خودشو نشون میده پس از اونایی نباشیم که بعد دیدن حقیقت بگیم گولمان زدن اگه چیزی نمیدانید اظهار نظر نکنید سنگینتره. ولی در اخر بگم تاریخ باستان درخشان ایران با این حرفا تاریک نمیشه ما ویهودیان از دیرباز یار هم بودیم. لطفا تاریخ باستان را جعل نکنید (786590) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۷:۱۲:۰۹
من از الف تعجب می کنم که چطور با فرد افراطیی مثل آقای سلیمی نمین مصاحبه کرده کسی که برای برتر نشان دادن ترکها ومنکوب کردن فارسها واقعیات رو وارونه جلوه می ده وازاین راه هویت ایرانی وشیعی هم زیر سوال می بره .ازالف خیلی بعیده!باکسانی مصاحبه می کنه که نتیجه حرفاشون اینه که تشیع دست پرورده یهود است وبه امثال پور پیرار اجازه فعالیت وچاپ کتاب علیه ایران رو میدن؟
الف برای تو نوشتم چشماتو باز کن در پیشگاه خدا مسولی!!1 (786654) (moderator21)
 
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۷:۱۹:۱۳
راستش اول که عنوان مطلب دیدک گفتم بازم یه مطلب در ردّ تاریخ ایران پیش از اسلام و هخامنشیان که دیگه به این جور حرفا عادت کرده ایم...
ولی خوشنود شدم که آ.سلیمی نمین نگاه منصفانه ای به تاریخ پیش از اسلام داره
به ویژه با این دیدگاه موافقم که نباید تاریخمون به 2600سال محدود کنیم
تاریخ شهرنشینی والای ما دست کم 5000ساله است
و تاریخ نخستین شهرها و آثار تمدنی ایران 10هزارساله
من حتی ویل دورانت که میخوندم دیدم این مورخ بزرگ هم تاریخ هخامنشیان ایران را بریده از تاریخ گذشته پررونق ایران بررسی میکنه و به همین جهت چون برای تمدن ایران پیشینه ای بومی قائل نیست برآن میشود که هنر هخامنشیان چیزی نیست جز تلفیقی از هنر دیگر سرزمینها و ملل (786671) (moderator21)
 
arash
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۷:۳۰:۵۲
سلام
اول یک تاشکر از سایت الف و بچه های که میان نظراتشون میگن میکنم حالا هر نظری که دارن واین واقعان یک سیاست خوبه الف لطفن این کارتون ادامه بدین حالا بریم سر اصل مطلب باید بگم این داستان پوریم قبول ندارم چون واقعان زائده ذهن همین یهودیانی هست که هولاکاست مطرح میکنن پس باید بگم این داستان دروغی هست مثل همه داستانهای که در طول تاریخ گفتن دومان باید بگم اصلن پادشاهان ایرانی مثل کوروش و بقیشون که مردانه از ملت ومردم خویش دفاع کردند چطور میتونن تو یک روز 77000 نفر از مردم خویش را بکشن انم بخاطر یک زن ادمی مثل خشیار شاه که میگن بخاطر یک نافرمانی زن خودش از ملکه ای خلع کرده بخاطر یک زن دیگه این همه از مردم خودش بکشه با عقل جور نمیاد در اخر باید بگم من هم به ایران قبل از اسلام خود افتخار میکنم همه به ایران با ورد اسلام وبعد از ان باید بگم ما بعد از ورود به اسلام به ایران پادشاهان نمیگم بزرگ اما کمتر از کوروش و داریوش نداشتیم مثل نادر افشار شاه عباس وامثال اینها پس باید بگم ایران به اسلام یعنی هیچ واسلام به ایران هم هیچ هردو به هم وابسته ایم (786700) (moderator21)
 
یک سرباز پارسی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۷:۵۹:۵۷
واقعا جای تاسف است که در شرایطی که همه کشورهای ریز و درشت , از اعراب گرفته تا افرادی مانند علی اف ها بدنبال تاریخ سازی و نفی تاریخ ما هستند , سایت الف مدتی ست با آنها هما وا شده است >ایا این کشور دانشگاه تهران و گروه تاریخ ندارد؟؟؟؟؟؟ آقای سلیمی نمین ها حیثیت علمی ایران را به باد داده اند!!! آیا ایشان متخصص علم تاریخ اند!!!؟؟؟؟ چرا یهودیت را اینقدر بزرگ می کنید که حکومت جاودانه هخامنشیان را زیر سوال می برید!!!؟؟؟؟ واالله که تاکنون با این تیوری توطیه هزاران بار ما را فریفته اید!!!؟؟؟ شما دروغ می گویید.ایران 2500 سال تاریخش عرت و شکوت و عظمت بوده است !!! نگاهی به خودتان بیندازید و ببینید تاریخ از فقر و فلاکت مردمتان چه حواهد نوشت!!! آقای توکلی !! اندک اندک مدرسه دولتی در تهران بافت نمی شود و فرزندان طبقه فقیر مانند دوران قاجار درس نمی توانند بخوانند!!!! خجالت بکشید (786772) (moderator21)
 
Netherlands
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۰:۲۱:۰۰
آقا دمت گرم (787032) (moderator21)
 
خطیبی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۸:۱۸:۴۳
اولا: اقای سلیمی نمین اگر شما معتقید هستید تورات کتاب موسی پیامبر است باید بدانید که ایشان هزار و سیصد سال قبل از عیسی مسیح امدند و کورش هخامنشی در 550 ق . م در ایران به پادشاهی رسید چطور شما سندی از کتابی نقل می کنید که مسائل دوره کورش تا خشایار شاه را که دست کم 800 سال بعد از ظهور موسی پیامبر امده نقل می کند که قاعدتا بی اساس است.
دوما : چون بنده فارغ التحصل تاریخ هستم تا کنون اسم حضرت عالی را در هیچ یک از دانشگاه های معتبر این کشور به عنوان این رشته ندیدم. (786818) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۳:۰۰:۴۰
ایراد پرفسور پور پیرار واستاد سلیمی نمین به هخامنشیان ازدواج محارم است جالب است که سندش موسی است که پئرش با عمه خود ازدواج کرد عمه محرم نیست ؟ (787237) (moderator21)
 
ثانی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۸:۳۴:۴۱
پورپیرار ناشر کتاب "فرزندان استر" که متعلق به نویسنده ای از مرکز شفاهی یهودیان است را نشر داده که همین حرفهای آقای نعیم را در مقدمه هم آورده!! هرکس حقیقت را فهمید به ماهم بگه.ما نیازمند تاریخی شفافیم نه تاریخی آکنده از خباثت ها و غرض ورزی ها (786854) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۸:۵۰:۲۶
اگر زمان هخامنشی یا ساسانی ایرانیان به پیروزیهای علمی جنگی یا اقتصادی دست یافتند بخاطر مردم انزمان بوده و نقش پادشاه در بهترین حالت فقط هدایت این استعدادها و فداکاریهای عظیم در اقوام اریایی در فلات ایران بوده است بنابراین اعتبار و افتخار تمام ان پیروزیها باید متوجه عموم مردم انزمان باشد نه شخص خاص که در تاریخ معمولا مطرح میشود (786893) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۹:۰۹:۰۵
آرامگاه یا بُقعه استر و مردخای مقبره ای در همدان متعلق به قرن سوم هجری است که بنظر می رسد در سده هفتم تجدید بنا شده است. که جزء مهم ترین زیارتگاههای یهودیان ایران و جهان است- جزء آثار میراث فرهنگی ایران ثبت شده است.


وجود این زیارتگاه، عامل مهمی در شکلگیری و تداوم حضور جامعه یهودی در همدان بوده است.

لازم به تذکر است که افسانهٔ «استر و مُردخای» یک افسانهٔ مذهبی یهودی است، و نه یک واقعهٔ مستند تاریخی. افسانه ای بودن داستان استر و مردخای سال هاست که در جهان آکادمیک اثبات شده، و حتی دانشگاهیان یهودی نیز آن را پذیرفته اند. بنابراین، اگر این بُقعه در شهر همدان وجود دارد و ثبت هم شده است، بنای آن را در دوران نسبتاً اخیر ساخته اند (اخیر به نسبت دوران هخامنشی) و هیچ ربطی به واقعیات تاریخی همدان ندارد. همچنین باید یادآود شد که در افسانهٔ یهودی «استر و مردخای» نامی از همدان (یا هگمتانه، و یا هر فرمی از این نام) برده نشده است (786915) (moderator21)
 
دلسوز
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۶:۳۵:۱۲
در کنسه استر و مردخای یک در سنگی و جود دارد که قدمت آن به دوران هحامنش برمیگردد. اگر این افسانه باشد مقبره دانیال نبی هم در شوش افسانه است و آرامگاه کورش هم همینطور. مسئله افسانه بودن و یا نبودن نیست. مسئله این است که این خونریزی ها که در تورات از آن اسم برده میشود برای توجیه خونریزی های کنونی استفاده میشود. بر روی موشک هایی که بطرف لبنان و نوار غزه هدف
گیری شده بو د جریکو و اور نوشته شده بود. کشتار عام جریکو حتی احشام و سگ و گربه در تورات ذکر شده. حال سگ و گربه چه گناهی کرده اند بماند. اگر کشتار جریکو هم اگر افسانه است چرا باید اسراییل برای توجیه جنگ هایش از آنها استفاده کند. ممکن است بر روی موشک هایی که برای ایران هم اکنون آماده شده نام استر و مردخای نوشته شده باشد. بعد هم بگویند که ایرانیان قصد جان ما را کرده بودند و ما پیش دستی کردیم. ایرانیان چه یهود و چه مسلمان باید جلوی این منافقین و معاندینی چون نتان یاهو, ولوویتس و پرل و دیگر عناصر آیپک را بگیرند که با تکیه به این جنایات تاریخی بر طبل جنگ با ایران میکوبند و عمل خود را با این آیات تورات توجیه میکنند. همانطور که مومنین از رفتار تروریست های اسلامی که به هیچ کس رحم نمیکنند, نفرت دارند. مومنین یهود هم انزحار خود را از کشتار بی گناهان فلسطینی و لبنانی و خراب کردن خانه ها بر سر ساکنین آنها ابراز دارند. امیدوارم که صلح و صفا بین تمام ادیان برقرار باشد و برادری و برابری بین تمام انسان ها. امیدوارم شعار مرگ بر این و مرگ بر آن از فرهنگ تمام کشورها برداشته شود بخصوص از فرهنگ ما ایرانیان. (788838) (moderator102)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۲۲:۰۳:۰۹
ببخشید بحث اسراییل الان رو چرا با بحث یهود قدیم قاطی میکنید دلیل اینکه بعضی نمیخوان قبول کنند واقعه پوریم افسانه ایت همین نفرتیه که از اسراییل دارند دانیال و کوروش چه ربطی به استر داره این مقبره بعد از اسلام ساخته شده چطور ممکنه دری داشته باشه از دوره هخامنشیان ؟ یا نکنه هخامنشیان در قرن سوم هجری بودند و ما بی خبریم (791002) (moderator21)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۲۲:۰۷:۱۴
ما که نباید چون اسراییل داره مردم مسلمان رو میکشه تاریخ خودمون رو زیر سوال ببریم این ضعف ماست که در کشور خودمون مردممون کشته بشن ما داریم با این کارمون کارهای اسراییل رو تایید میکنیم توی تورات نوشته ایرانیها دسیسه کردند قوم یهود رو به دلیل خدا پرستی بکشن ما با تایید این داستان چی رو ثابت میکنیم؟ (791005) (moderator21)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۲۲:۰۸:۴۱
با قسمت پایانی سخنتون موافقم خدا کنه روزی بیاد صلح جهانی برقرار شه بدون مرگ باد بر هیچ کس به امید اون روز (791007) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۲۲:۱۱:۳۲
جهان بر سه تمدن آغاز شد
1. هلنی تمدن انسان محور اومانیسمی دمکراتیک
2. تمدن مدهبی عدالت محور ایرانی
3. مصر که خود دو بخش دارد
الف. فرعونی بر مبنای تمرکز قدرت در حاکم
ب. سحر وجادوی یا همان کابالا
در آخر الزمان به علت پیشرفت فکری تمدن دمکراتیک هلنی به ویژه در شرق اروپا ومرکز به تمدن مذهب عدالت محور ایران می پیوندد وبدین ترتیب سید خراسانی -سردار امام زمان - کابالا یهود ودیکتاتوری سفیانی عرب را که با هم پیوند خورده اند را همزمان نابود می کند (792099) (moderator18)
 
...
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۹:۱۰:۳۸
برای دیدن بازمانده ی تخت جمشید به نقشه ی هوایی آن بر روی گوگل مپ رجوع کردم .انگار بناهایی تخریب شده اما حدود و پلان اصلی بازسازی شده و موجود است. بر روی گوگل مپ یا نقشه هوایی جدید هم سند خودشان را بازسازی کنند و ارایه بدهند! (786921) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۹:۲۶:۵۸
مردم دارن تاریخ برای خودشون میدزدند، بعد ما داریم مدارک جمع میکنیم که تاریخ خودمون رو نابود کنیم! اونم نه اینکه عمراً برمون اهمیتی داشته باشه ولی چون دشمنی داریم با احمدی نژاد، بنابراین حاضریم خودزنی کنیم.
رییس جمهور تاجیکستان چندین سال پیش موقع عید داشت با مردمش صحبت میکرد میگفت "نیاکان آریایی ما از زمان شاه جمشید..." و بعدشم همینطور ادامه داد. اونا با تاریخ ما برای خودشون کلاس میذارن، بعد ما تاریخمون رو میخوایم از بین ببریم. افغانستان میگه فردوسی مال ما هست، بعد ما سعی میکنیم آثارش رو بی اهمیت جلوه بدیم. همین که اینجا داریم میگیم یهودیها این یهودیها اون، داریم به طور مستقیم به آرمانها و اهدافصهیونست ها کمک میکنیم.
الف عزیز لطف کن سانسور نکن. (786952) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۰:۵۴:۵۳
اتفاقا حرف آقای سلیمی نمین اینه که تاریخ ما 2500 ساله نیست. 7500 ساله. ولی برخی ها می خواهند بگویند تاریخ ما از زمان هخامنشی ها شروع شده است.
برای همین تاریخ قبل از هخامنشی ها را حذف کرد ه اند. (787083) (moderator21)
 
Canada
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۲:۵۹:۵۳
اختیار دارید تاریخ ما از سال و از زمانی که شما باب میلتون هست شروع میشه. در ضمن لوح حقوق بشر کوروش که همه دنیا قبولش دارند و ما با استفاده از اون میتونیم بگیم که مهد تمدن از ما شروع شده و به صهیونیستها ضربه بزنیم، میریم مثل ملا نصرالدین هر چی مدارک بر علیه کوروش و خانداننش تهیه شده جمع
آوری میکنیم و به دنیا میگیم که این منشور دروغه، ما اصلاً تمدنی نداشتیم. ما از اونموقعها وحشی بودیم و کتک خور صهیونیستها. آفرین به اینهمه نبوغ. (787235) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۲:۲۵:۲۳
مگه ایشون متخصص تاریخ باستانه؟ (790263) (moderator102)
 
Netherlands
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۱۹:۴۹:۳۳
اینها حرفهای آقای پورپیرار هستش که تو کتاب دوازده قرن سکوت به تفصیل بیان کرده ایشون اینقدر این فاجعه رو عظیم میدونه که معتقده بعد از این حادثه دیگه تمدنی در ایران شکل نگرفت. درحالیکه اسناد موثقی درین باره وجود نداره. پیشنهاد میکنم که مثلا در گروه باستانشناسی دانشگاه تهران مناظره ای بین ایشون و هخامنشی شناسانی همچون دکتر رزمجو صورت بگیره تا قضیه بهتر روشن بشه (786984) (moderator21)
 
Netherlands
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۰:۱۹:۲۵
سایت الف شما برای تحقیق درباره تاریخ هخامنشی برید با متخصصش مصاحبه کنید نه کسی که مسئول تنظیم تاریخ انقلابه (787027) (moderator21)
 
رحیم
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۰:۳۲:۱۲
استاد سلیمی دست مریزاد!یکاش در این مواقع افراد صاحب نظر که در قد و قواره استادسلیمی باشند مطلب را نقد علمی بکنند و ریگران که صاحب نظر نیستند با جدل و جو سازی ارزش مطالب را پائین نیاورند.بسیاری از مخالفان بنده را یاد لیدر های دیپلمه تور ها می اندارند که طوطی وار مطالب در اختیار گذاشته شده راتکرار میکنند ودکتر سلیمی را که دکنرای تاریخ داردفاقد صلاحیت می پندارند.فراموش نکنیم کینه ملتها از جهود ریشه در عملکرد تاریخی این فرقه دارد .گفتا که کی را کشتی تا کشته شوی زار .قصه آشوویتس یهود ریشه درقتل عام وژنوسید ایرانیان در پریموم دارد.جا دارد سازمان ملل کشتار جمعی ایرانیان بدست یهود را که کتاب مقدس خودشان هم به آن اعتراف کرده اولین کشتارجمعی رسمی تاریخ بشر اعلام کرده و قوم یهود را پدر کشتار جمعی در تاریخ یشری اعلام نماید .رحیم طالشی وکیل دادگستری (787055) (moderator21)
 
رامین
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۱:۱۶:۲۸
وکیل جان! قبل از این رخداد خیالی آشوریها که بیشتر کشتار جمعی کرده بودند؟ تو واقعا وکیلی؟ حقوقدان باشی و 100 نسل آینده را به خاطر کار اجدادشون سرزنش کنی؟ نو براست والله (787113) (moderator21)
 
Canada
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۲:۴۳:۱۶
خوب پس جهودا بی تقصیرن. هر کس تو اون فرقه بدنیا بیاد اونطوری میشه. ما هم که از اون دنیا زنگ نمیزنیم که در کدوم برهه از تاریخ ودر کدوم به قول حضرتعالی فرقه بدنیا بیایم، پس اگر تو اون فرقه بدنیا اومدیم آدمهای بدی میشیم! پس دیگه اختیار مفهومی نداره! آفرین به سواد حضرتعالی که تمام یهودی های تاریخ را بی اختیار و بیگناه نشون دادی. بگو شیمون پرز برات یک جایزه اختصاصی بفرسته. (787208) (moderator21)
 
رحیم
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۲:۰۵:۲۲
رامین خان بنده وکیلم و استادسلیمی هم دکترای تاریخ دارد.ما کسی را سرزنش نمی کنیم .بلکه علت نفرت ملتها را از فرقه جهود یاد آور شدیم.در ضمن حرف ما این است که ملت ایران تاریخ و تمدن 10000ساله دارد نه 2000واندی.یهودی ها به اندازه 8000سال تاریخی به شما دروغ گفته اند.رحیم طالشی وکیل دادگستری (787162) (moderator21)
 
Canada
۱۳۹۱-۰۲-۲۶ ۲۳:۵۵:۴۵
ایشون رو چه حساب می‌گن آثار ایلامی بوده که نابود شده؟ منبع؟ این بقایا که الان هم در تخت‌جمشید موجودند و می‌شه با نگاهی به تصاویر امروزی این رو دید. از کی تا حالا با کپی چهار تا عکس بدون آوردن شرح اصلی کتاب و دایره کشیدن می‌شه چیزی رو اثبات کرد؟ (787330) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۰:۲۶:۳۴
وقتی در جامعه ای تاریخ 3000 پیش منشائ دعواهای سیاسی/اجتماعی می شود یعنی جامعه بیمار است.تاریخ برای شناخت و تحلیل و چراغ راه آینده شدن است.هم جناب سلیمی نمین هم کسانی که این همه سنگ کورش هخامنشی را به سینه می زنند به دلیل داشتن سلیقه ای خاص سیاسی این کار را می کنند و این به نظر من نشانه ی بیماری سیاسی جامعه ی ماست. (787389) (moderator21)
 
اسد ازاد
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۰:۲۸:۱۳
از سایت الف ،دکتر سلیمی،واقای رحیم طالشی وکیل دادگستری از اینکه مدافع تاریخ وتمدن 10000ساله ایرا ن زمینند متشکرم.در ضمن از سردمداران خط انحرافی جهود گرائی میخواهم وکیل مدافع این فرقه نباشند.آنها برتمام رسانه های غرب حاکمند وبه این سوال من به عنوان یک جهود جواب بدهند .بنابر اعتراف کتاب خودشان 77000 ایرانی را باتوطئه استرو مردخای جنایتکار قتل عام کرده اند.اگر روایت دروغ است پس توراتشان به درد جرز لای دیوار می خوردواگر روایت تورات صحیح است پس بقول استاد طالشی پدر کشتار جمعی و نسل کشی در تاریخ بشری بوده و هیتلر ومیلوشوویچ فرزند خلف آنهاست.پیشنهاد میکنم روز 13 اسفند ماه را مجلس محترم ویا احمدی نژاد وباستانگرایان اگر راست می گویندروز یاد بود جانباخگتان ایران باستان و محکومیت پریموم اعلام نمایند. (787391) (moderator21)
 
Germany
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۰:۴۱:۰۰
سلام .همگی خسته نباشید دست مریضاد همه دوستان دغدغه کشور عزیزمان ایران را دارند وتاریخ ایران برایشان مهم است لیکن با قرائت های مختلف.
یادم میاد قدیمها که مدرسه میرفتیم یک آشپز غریبه آمد محله ما مغازه ای را اجاره کرد تغیراتی را در آن داد وشروع به آشپزی نمود چند ماهی نگذشته بود که ملت از صبح زود صف میکشیدند.ما به ابوی گفتیم : عجب آشپز زرنگیست چه زود و سریع معروف شد.پدرمان جواب داد سالها زحمت کشیده تجربه بدست آورده وخون دل خورده سرمایه جمع کرده وحالا فقط محل کسب وکارش را تغییر داده.والا:
هیچ کس از پیش خود چیزی نشد هیچ آهن خنجر تیزی نشد
هيچ قنادي نشد استاد کار تا که شاگرد شکر ريزي نشد.
حال تصور بفرمائید یکشبه ایران میتواند با دولت هخامنشی استارت بخورد دولت تشکیل دهد تمدن تدریس کند الگو باشد وجهانگیر شود ؟؟؟ یا این آشپزها با کلیه وسائل ولوازم ومردم ونفرات لازمه تشکیل حکومت مقتدر از خارج ایران آمدند ایران ومغازه نو باز کردند یا ماخودمان از اول آشپزبودیم فقط بخشی از حافظه تاریخی مان پاک شده.کدام منطقی تر و عملی تر است . حتی اولوسیون وجهش زیستی به این سرعت نیست یکشبه بچه قورباغه تمساح نمیشه .آیا چنین تاریخ جهشی در جائی دیگر از کره خاک روی داده است؟؟؟؟
عزت زیاد/ (787412) (moderator21)
 
حمید
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۱:۴۸:۵۰
مقاله بسیار جالب و با معنا و درستی بود که قبلا هم بخشی از اندیشمندان ایرانی در آن مطالبی را گفته بودند اما این مطلب جامع و کامل بود. حالا این اندیشمندان ایرانی هستند که می توانند بروند و تاریخ را به هر حال کشف کنند. (787489) (moderator21)
 
حمید
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۲:۰۶:۲۵
بعضی از عزیزان خواننده از ویکی پدیا به عنوان مرجع استفاده کرده اند و گفته اند که ویکی پدیا در مورد این مسئله چنین و چنان گفته است. به اطلاع شما می رسانم که سایت ویکی پدیا یک سایت ضد ایرانی و متعلق به صهیونیست ها است که در مورد ایران و ایرانی بسیار دروغ نوشته است. لطفا به نوشته های فارسی سایت ویکی پیدا نگاه نکنید.عزیزیانی که چند زبان خارجی می دانند بروند این سایت را بخوانند در مورد ایران و تاریخ ایران و ایرانی به زبان فارسی چیزی را نوشته که همه ما می دانیم و کمی از شدت و دامنه آن کم و زیاد کرده است به قسمی که خواننده در اغراض این سازمان دهندگان این سایت شک نمی کند. اما وقتی زبان خارجی دیگری مثل اسپانیایی و انگلیسی را می دانند همان مطلب که این سایت در بخش فارسی نوشته به زبان خارجی بررسی می کند بسیار موضوع عوض می شود و خواننده با چرخش 180 درجه ای مسئولین این سایت در بحث ایرانیت و ایرانی و تاریخ ایران و صنایع دستی ایران و علائم ایرانی و دین و مذهب اسلام و....همه چیز مواجه می شود این عمل سایت ویکی پدیا یعنی دشمنی محض با کشور عزیز ما ایران است که همه چیز را به زبان های غیر از زبان فارسی عامدانه تحریف کرده است. لطفا ایرانیان عزیز این سایت صهیونیستی را به هیچ وجه جزء منابع علمی استفاده نکنند که سراسر دروغ و تحریف ایرانی و فرهنگ ایرانی و اسلام است. با تشکر از همه هموطنان عزیز (787503) (moderator21)
 
احسان
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۸:۵۵:۰۳
شما از طرفی میگویید که ورود اشرافیت یهود به دربار هخامنشیان را تحریف یاسانسور کردند و از طرفی می گویید به این دلیل هخامنشیان را مبدا تاریخ کشور ما مینامند که بگویند با ورود اشراف یهودی شما به قدرت و ... رسیدید
واقعا مشعوف شدیم جناب سلیمی نمین با این روشنگری بینظیرتان (787686) (moderator21)
 
بهروز
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۹:۰۵:۵۳
اينهايي كه دلسوز تمدن ماد وعيلامي شده اند ازمشكلات زيگورات چغازنبيل بزرگترين نماد تمدن عيلام خبر دارند يا ميدانند در استانهاي غرب كشور كه بازمانده قوم ماد هستند نرخ بيكاري وخودكشي بيداد ميكند ،يا خبر دارند كه مردم جنوب وغرب كشور سالهاست دارند ريزگردهاي برخاسته از سرزمين وحي واسلام را استنشاق ميكنند وشما اقاي سليمي كه دكترتاريخ هستيد بعيد است ندانيد دشمني صدام با ملت ما ريشه تاريخي داشت وان ملعون جنگ عراق وايران را به جنگ بابل وعيلام تشبيه ميكرد ودر اطلاعيه هاي ستاد جنگ ايراني هارا عيلاميون شرور خطاب ميكرد .شما به خاطر اغراض سياسي از ان ور بام افتاد ه ايد وداريد تاريخ ما را به نفع عرب ها تمام ميكنيد (787722) (moderator21)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۹:۰۸:۱۷
عزیزان من رفتم تخت جمشید رو با گوگل ارت دیدم. جالبه که نه تنها اون قسمتی که آقایان دایره قرمز دورش کشیدن سرجاشه، بلکه فراتر از اون و اطرافش هم از زیر خاک خارج شده. ضمنا کتاب تخت جمشید اشمیت فقط عکس تخت جمشید رو گذاشته. دایره قرمز تو کتاب سیاه سفید و دیگر صحبتها کار آقایونه. (787727) (moderator21)
 
اسد
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۹:۰۹:۵۰
ازسایت الف و دکتر سلیمی و جناب رحیم طالشی تشکر میکنم از اینکه از تاریخ و تمدن 10000ساله ایران زمین دفاع کرده و دروغ خداقل 8000ساله فرقه جهود را مبنی برایتکه تاریخ ایران زمین2000واندی است راکه از اسرائیلیات اینفرقه کذاب است ، اقشا می نمایند.برایم جالب است که یهود از زبان غیریهود از خود دفاع می کندو می گوید روایت تورات از استر و مردخای و قتل هامون وزیر ایراتی وده فرزندش و77000هزار ایرانی در واقعه پریموم بدست یهو د یان دروغ است .اگر این روایت دروغ است پس تورات موجود در دست جهود از اسرائیلیات است که بدرد لای دیوار می خوردواگر روایت تورات درست است پس قوم یهود پدر کشتار جمعی و نسل کشلی رسمی در تاریخ است .پیشنهاد میکنم بکوشیم تا 13 اسفند ماه را روز محکومیت نسل کشی که 77000ایرانی به اعتراف خود تو رات بدست فرقه جهود کشتار شده اند هر ساله گرامی داشته واز طریق مجلس تعطیل اعلام نمائیم واز طریق سازمان ملل روز محکومیت جهانی نسل کشی اعلام نمائیم. (787732) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۹:۱۵:۲۰
امثال آقای مشایی که مکتب ایرانی را تبلیغ می کنند و از خشایارشاه و استر تجلیل می کنند نمی دانند که بر اساس روایتهای خود تورات استر قاتل هزاران ایرانی است؟

!!!!!!

شماها که می گویید آقای مشایی یهودی است!!!!!! (787746) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۱:۱۱:۲۷
چرا کار به جایی رسید که مشایی باید از تاریخ ایران بگوید (789306) (moderator102)
 
نادر نظامی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۰۹:۳۵:۴۸
چرا کسی دقت نکند که در زمان کورش و داریوش و قبل از ظهور عیسی مسیح دین حق و اسلام آن زمان کلیمیان بودند!!! (787807) (moderator21)
 
مصطفی
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۰:۱۰:۴۷
به نظرم این ها همش اقدامات برنامه ریزی شده ای برای متزلزل کردن باور های ملی و هویت ایرانی هست تا با تهی کردن هویت و فرهنگ مردم موارد مورد دلخواه خودشون رو به خورد مردم بدهند مسئله کوروش به خاطر قدرت مندی ایران در ان زمان و گسترده شدن بیشتر سرزمین ایران و همچنین نحوه رفتار کوروش با مردم هست که اهمیت دارد (787889) (moderator18)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۵:۰۴:۴۸
زنده باد سایت الف
باید تاریخ ایران باستان واکاوی شود تا مشخص گردد که حقیقتا هولوکاست واقعی کشتار ایرانیان بوده که با توطئه یهودیان صورت گرفته است.
لطفا این موضوع رو ادامه دهید تا افکار عمومی آگاه تر شوند (788689) (moderator102)
 
محمد
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۱۶:۰۲:۰۵
به دليل گفته هاي آقاي سليمي نمين علاقمند شدم طومار استر در انجيل را مطالعه كنم بعيد مي دانم هر كس اين داستان را بخواند متوجه سرتاسر تناقض اين داستان سراي نشود تنها يك نمونه عين عبارت در طومار استر را مي آورم تا خود تناقض عقلي اين داستان سرايي را متوجه شويد «... حال بيش از يك ماه است كه پادشاه مرا احضار نكرده است تا شرفياب شوم ... » اين جمله را استر در مقابل مردخاي كه از وي مي خواهد به داد يهوديان برسد گفته است ! كدام عقل سليم باور مي كند ملكه اي كه يك ماه است به حضور شاه شرف ياب نشده اين همه محبوبيت داشته تا نظر شاه را در چند ثانيه عوض كند؟! و به جاي مرد خاي هامون يعني وزير شاه اعدام و همچنين مرد م ايران به جاي يهوديان اعدام شوند؟! در ثاني آقاس سليمي كه خو د مخالف و مدعي بي سند بودن تاريخ نويسان است خود چرا در خصوص قتل برديا و كمبوجيه به دست يهوديان و يا توطئه آنان سند ارائه نمي دهد؟ در عجبم وقتي همه دنيا بناي حقوق بشر را منشور كورش مي داند موجب افتخار ايران است يا شرمندگي ؟! گيريم شاهان ديگر هخامنشيان به فرض تحت نفوذ يهوديان بوده اند به موسس اين امپراتوري چه ربطي دارد؟ ابوبكر حكومت را غصب كرد به اسلام چه ربطي دارد؟! (788790) (moderator102)
 
سیمین
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۲۲:۱۰:۵۷
اقا محمد کاملا موافقم قبل از شما اینجا گفتم هرکس یه بار داستان رو بخونه متوجه میشه این افسانه است (791009) (moderator21)
 
رحیم
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۰:۴۲:۱۶
بنده باردیگر تمام کامنت ها را خواندم .ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان و مسئولان و دست اندر کاران سایت الف بویژه دکتر توکلی و تشکر ویژه و مخصوص از دکتر سلیمی که باشجاعت مسائل را نقد و بررسی می کنند دوستان از توجه به مطالب اصلی طفره رفته ودر حواشی خیمه زده اند.
1- آیا کورش با قتل پدر بزرگ خود به پادشاهی رسید یا نه؟
2-بردیا و کمبوجیه بدست یا باتوطئه داریوش و یهود کشته شد ند یا نه ؟
3-اسنر و مردخای در دربار هخامنشی نفوذ داشتند یا نه ؟
4-به این سوال فقط باید یهودی ها پاسخ دهند،روایت قتل عام 77000ایرانی در وافعه پوریم وقتل هامان وزیر ایرانی و فرزندانش بدست یهود وتوطئه استر و مردخای در تورت را چکونه توجیح می کنند؟
5-باتوجه به اینکه تاریخ و تمدن ایران زمین 10000ساله است چه اصراری به اغاز تمدن ایرانی از دوره هخامنشی دارند؟
6-چرا سوال در مورد خداوند جایز است ولی سوال در مورد کورش و قوم یهود مدعیان دموکراسی و حقوق بشرکورشی را بر افروخته می کند؟
7-به روایت ویل دورانت وبه نقل از هرودت کورش بدست ملکه ماساژوت کشته وسرش در تشت پر از خون افکنده شد و ملکه خطا ب به سر کورش گفت :تو که از خونریزی سیر نشدی اینقدر خون بخور تا سیر شوی !
8-کورش اگر مدافع حقوق بشر بودچرا دستور دادتا پادشاه سارد را در اتش عظیمی بیندازند و وقتی که باران شدیدی در گرفت از ترس خدایان از سوزاندن وی منصرف شد
9-اگر ملت ها چشم به راه کورش بودندچرا در جنگ ها از مکر و حیله به مردم شهرها استفاده می کرد؟ (789272) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۰۶:۵۶:۳۴
دوست داری بجای کورش و داریوش از اعراب برات بنویسند؟ همین برادارن عراقی که الان نور چشم ما هستند به دختران ما در سوسنگرد و.... تجاوز کردند و انها را زنده بگور کردند. امثال شماها را باکی نیست. شاید برادران عراقی را داماد خود بنامی. ولی برای من ایرانی درد بزرگی است.
کورش، داریوش، حشایار شاه، نادر شاه و..... امیر کبیر و زرمندگان جان برکفی که کشور را از حمله برادران عراقی شما نحات دادند همه از افتخارات این مرز و بوم هستند و باید قدرت آنها را بدانیم. البته همه انها انسان بودند و مثل تمام انسانهای دیروز و امروز ( بخصوص سیاسیون امروزی) ممکنه اشتباه کنند. (789817) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۲۲:۵۳:۵۹
سرزمینی که شما از مرگ کوروش گفتید جنگ با سکاها است که اقوام آریایی ساکن در شمال ایران بودند که بعد ها به سیستان مهاجرت کردند
2. کوروش در ابتدای حنگ با ارتش ملکه پسر او را کشت به همین دلیل ملکه این جملات را می گوید ارتش کوروش به روایت تاریخ کوچک بود واو کامبیزیا را به پارسه بر می گرداند تا در جنگ نماند
3. همان طور که همگان در شاهنامه می دانند تاریخ ایران هرگز از هخامنشیان شروع نشد بلکه به قبل بر می گشت اما به دلیل انکار خدای نامه وشاهنامه کتب اموزشی این جعلیات را بهویژه درباب مهاجرت اریایی به داخل خاک ایران نو.شتند در حالیکه اریایی ها ساکنان همیشگی ایران بودند که از شرق مهاجرت گسترده به جنوب وغرب شد
4.متاسفانه به دلیل تهاجم فرهنگی عرب به ایران بزرگ مردم اکنون بابلیان را قومی غیر ایرانی می دانند در حالیکه سمیرا میس بزرگترین بانوی میان رودان بود که نامی ایرانی به معنی دختر گندمگون داشت بر این اساس در این دوره ملو ک الطوایفی در ایران وجود دارد وپارس ماد بابل ارمنیان وپارتیان وسکاها برای خود جکومت مجزا دارند طوایف ایرانی ژرمن ووزیگوت هم جدا هستند کوروش توانست جکومت پارس ماد وبابل را متحد کند داستان کشتن پدر بزرگش هم اساسا افسانه است
5.اگر چه شما از یهودیان درباب پوریم پرسیدید اما برادر من کمی دقت کن چرا 77... عدد 11 در قوم یهود مقدس است وبا ضرایب ان سخن می گویند زیرا معبد سلیمان بر روی دو ستون با شکل 11 بیان شده است این عدد خود جعلی بودن کل ماجرا را می رساند انها با این کار می خواهند بگویند هر تمدنی در جهان باید از زیر انگشتری یهود بگذرد وقدرت یهود را به رخ جهانیان بکشند ساده لو حانی چون پور پیرار هم به آنها کمک کردند ومتاسفانه استاد سلیمی نمین هم به دام یهود افتاد (792142) (moderator18)
 
توهم توطئه
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۰:۵۳:۴۷
با این تفسیر
بجای اینکه بگوییم کار کار انگلیسی ها است بگوییم کار کرا یهودی هاست (789283) (moderator21)
 
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۱:۳۲:۰۶
بسم الله الرحمن الرحیم
بسیار جالب است که هر کسی در رابطه با هر چیزی اظهار نظر می کنند و کلام خود را هم صحیح می دانند .
کسی به ایشان نمی گوید ، که کسی از شما سوال کرده است ؟ (789332) (moderator102)
 
کاوه
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۲:۵۴:۱۲
پیشنهاد می کنم با پیشنهاد رحیم موافقت کرده به حاشیه نروبم وبه سوالات مطرح شده پاسخ بدهیم.باجو سازی و هیاهو تاریخ را نمی توان کتمان کرد.زنده باد ایران زمین با تاریخ 10000سال پر افتخار ،پیروز باد جنبش 99در صدر ازمردم جهان که دروغ گویان یهود و سرمایه داری گندیده را برملا می کند ودرود برهمه آنها که کامنت میگذارند (789462) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۷ ۲۳:۳۹:۵۲
باستانگرايي وواپس گرايي يك اشتباه بزرگ نه در ايران بلكه در هر جاي دنياست بايد به جاي باستانگرايي به باستان شناسي روي بياوريم يعني تاريخ وگذشته خودمان را مرور كنيم از اشتباهات ونقاط ضعفمان عبرت بگيريم ونقاط قوتمان راآيينه آينده وآيندگان قرار دهيم و از آنها براي اصلاح امور واداره كشور سودببريم (789549) (moderator21)
 
دانش آموز
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۰۸:۵۶:۱۴
باسلام به همه خوانندگان ومسئولان سایت ودکتر سلیمی
بسیار متشکریم که غبار غفلت از تاریخ 10000ساله ایران زمین زدودیدوبسیار افتخارمی کنیم که ایران زمین تاریخ درخشان 10000ساله داردولی چون قدمت حضور
یهود در ایران حدود 2000سال است لذا با برجسته کردن تاریخ هخامنشی که قسمت کوچکی از تاریخ ایران است هم میخواهد حضور خوددر ایران زمین را موجه جلوه بدهد و هم اینکه تاریخ پر افتخار مارا کم سو جلوه دهد.هم میهنان ما هرگز فریب یهود را نخواهد خوردزیرا که خالی بندی ها ودروغ پردازی های فرقه یهود در طول تاریخ وپیش همه ملت ها به اسرائیلیات معروف است.یاد و خاطره77000ایرانی شهید به همراه هامان وزیر ایرانی در فاجعه پوریم را گرامی داشته ونثار روحشان صلوات می فرستیم.جمعی از دانش آموزان آستارا (789916) (moderator102)
 
ازشیراز
United States
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۳:۲۹:۳۷
آقای نمین و امثال ایشان با نوشتن این مطالب هیچگاه نخواهند توانست بزرگی و اقتدار سیاسی و تاثیرگذاری تمدن قبل از اسلام ایران را در و بر تمدن بشری تکذیب کرده یا کمرنگ کنند و خواسته یا ناخواسته در همان جهتی گام برمیدارند که عده ای بر ای تبدیل نام خلیج پارس به نام جعلی خلیج عربی گام برمیدارند.به نظر من امثال ایشان که قصد پاک کردن تاریخ پر اقتدار این سرزمین رادارند فکر میکنند که حالا که ما مسلمان هستیم و به کلام پروردگار که از زبان محمد( که درود خدا بر او باد) بربندگانش ارائه شد ایمان آوردیم باید زبانمان و تاریخ و فرهنگ و هویتمان هم عربی باشد درست مثل اینکه یک نفر که به نظریه نسبیت انشتین که یک قانون و دستور در قوانین پروردگار است ایمان دارد به صرف اینکه الهام گیرنده و ارائه دهنده آن یک آلمانی بوده فرهنگ و زبان خود را آلمانی کند و هویتی را که قبل از پذیرفتن نظریه نسبیت داشته به فراموشی بسپارد. (790418) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۸ ۱۴:۴۸:۴۲
آقای سلیمی لطفا نظرات ناصر پورپیرار را بنام خودتان ذکر نکنید و نام خود را آلوده نکنید (790563) (moderator102)
 
عباس
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۰۰:۰۷:۳۳
آقای سلیمی نمین قبل از شما ناصر پور پیرار در این مورد اظهار نظر عجیب کرده اند مگر شما نمی گویید و اعتقاد ندارید که تورات تحریف شده است حالا چطور شد که به یک کتاب تحریف شده استناد میکنید نکند فراموش کرده اید اگر از تورات نقل قول میکنید باید بقیه ی چیزهای آنرا هم قبول داشته باشید نه هر جا با بینش و برداشت شما از تاریخ هماهنگ باشد آنرا بپذیرید و هرجا که نبود آنرا نفی کنید این برداشت بدور از عقل و منطق است. (791122) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۰۰:۳۲:۳۳
آفرین بر پورپیرا ایران شناس بدون دروغ (791140) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۰۱:۰۲:۰۳
این همه امثال این ترک و اجدادش ما رو قتل عام کردند
سیاه نمایی هخامنشیان بتوسط ترکان در این وبلاگ خنده داره (791166) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۰۱:۰۴:۴۳
کورش بزرگ است و در قرآن آیات 83 تا 101 سوره کهف این بزرگی را نمایان گرده است
هر چه ترکان خواهند بگویند (791169) (moderator21)
 
eghbal
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۰۲:۳۹:۳۹
ازاقای نمین باید پرسید که امثال شما کتاب یهودیان را کاملا تحریف شده میدانید ولی درجایی که هدفتان کم رنگ کردن تاریخ پر افتخار ما ایرانیان است متاسفانه نوشته های ان عین واقعیت است ازنظر فرهنگ عمومی ملل ازبین رفتن فردی در جنگ مترادف قتل نیست من نمیدانم امثال شما با چه نییتی مدام درتلاش هستید تا انحا که ممکن تاریخ پیش از اسلام را کمرنگ وپنهان کنید من نمیدانم تاریخ قبل از اسلام ما چه مشکلی با اسلام دارد حتی اگر ما صدهزارسال تمذن قبل از اسلام داشته باشیم طبیعی پرافتخارترین انها هخامنشیان وساسانیان میباشد لطفا تاریخ رابا مسایل واقعا مبتذل به تحریف نکشید گویی نمیدانم چه اصراری برپنهانکاری عمدی دراینباره است اگر تاریخی برای کشورمامتصور است تاریخ قبل ازاسلام است والا بعداز اسلام که ایرانی حکومتی نتوانسته تشکیل دهد هر بوده سلاجقه ومغول وتیمور وسیصدسال اول اسلام هم که خلفای عباسی وغیره بوده اند حال نویسنده محترم جواب بدهد من باید به حکومتهای ایرانی مانندهخامنشیان باید افتخار کنم یا به غیر ایرانی مانند اعراب ومغو ل ؟ انکارافتخارات یک ولجن مال ان با هر ایدولوژی وتهی کردن ان از تاربخ وفرهنگ باافتخارش نه درست است ونه قابل تحمل وبدیهی است چنین افرادی در مقابل ایندگان مسیول والا اگر شما تاریخ این ملت راپنهان کنیددراین زمانه همه چیز قابل دسترسی است اولین اصل در هر دانشمند داشتن وجدان بیدار است (791232) (moderator21)
 
Canada
۱۳۹۱-۰۲-۲۹ ۰۹:۰۱:۵۵
در پاسارگاد... نقش رستم و شوش هم آثار عیلامی وجود دارد.... گرایش نسل جوان به متونی چون کتاب "کوروش کبیر" و متون یونانی در تعریف از هخامنشیان به کنار.... ساسانیان هنوز بسیاری از افکار و رفتار خود ما را در بر گرفته اند ... فکر می کنید حنابندان و سیب پرت کردن داماد و .... از آسمان آمده؟؟؟ نسل جدید شاید هویتی را می طلبد که نیست و لا اقل آن نیست که باید باشد ولی این طبیعت بشر است... مگر نسل جدید اسرائیل آن است که قبلا بوده؟؟؟ (791316) (moderator21)
 
۱۳۹۱-۰۲-۳۰ ۲۳:۲۰:۲۹
اصلا می دانید افرادی مثل سلیمی نمینی و معتضد ( که در شبکه 2 وراجی میکنداز چه چیزی ارتزاق میکنند ؟
برای چه کسانی کار میکند و برای چه کسانی حرف می زنند ؟
حرف آنها مثال یه بچه ای که دارد برای عروسکش قصه میگوید

بهتر است برای درک تاریخ از متخصصین نظر بگیرد و وقت خود را برای این جور مطالب تلف نکنید (793726) (moderator21)
 
United States
۱۳۹۱-۰۲-۳۱ ۱۶:۲۵:۵۷
ببخشید اقای سلیمی نمین............تورات حضرت موسی چه ربطی به کورش وداریوش هخامنشی دارد (794988) (moderator21)
 
شاهین پهنادایان
۱۳۹۱-۰۲-۳۱ ۲۰:۰۳:۲۹
با سلام خدمت دوستان عزیز بخصو سایت محترم الف که این امکان را فراهم آورده تا در باره موضاعات حساس چون یهودیت عید پوریم مطالبی درج گردد من وقت زیاد درباره خواندن نظرات خوانندگان عزیز گذاشته تقاضا می کنم در باره این موضوعات حساس رایت احترام وادب نسبت به نویسنده و دیگر نظر دهندگان محترم بشود . بطور مثال ذیل اظهار نظر استاد ارجمند جناب آقای رواسان این مطلب آمده است.اين پرفسور كي هست كه افاضات اينچنيني دارد؟ من به عنوان یک استاد دانشگاه با آثار ایشان آشنا هستم و با بعضی از نظرات ایشان مخالف هستم اما حق توهین وبه زیز سوال بردن مقام علمی ایشن راندارم راجع به استر آیا باید آن کلمات بی ادبانه و غیر علمی را مطرح کرد وقتی در سایت الف این فضای چند صدای است باید در جهت یک بحث مفید از آن استفاده کرد نه با گفتن بعضی حرف های .... از بحث منحرف شد. بخصوص بحث مهمی چون تاریخ هخامنشیان و عید پوریم. من در جاهای با آقای سلیمی نمین موافقم تاریخ ما تنها دوره هخامنشی نیست . فرهنگ یانیک حضور انسان در غارهای رشته کوههای زاگرس تا 80 هزار سال قبل از میلاد تا دوره تمدن جیرفت و شهر سوخته تمدن تپه سیلک حضور اقوام اورارتو ، کاسی ها لولوبی ها،گوتی ها ، مانا ها،امپراتوری ایلام با دوران شکوه مند آن آوان ، ایپارتی دوران سوکل مه ها، هایدا ایگه ها ، شوتر کید ها و حلتمپ ها سقوط ایلام در 640 قبل از میلا توسط آشوریان دورا ن ایلیمای که تا عصر اشکانی استمرار دارد دوران ماد اضمحلال آشور ،عصر هخامنشیان دوره اسکند مقدونی و عصر ستایندگاه مهر اشکاننی و ایران عصر ساسانی را داریم جناب اقای سلیمی نمین با شما موافق هستم دوره ایران دوره هخامنشی تنها نیست اما عصر هخامنشی نقطه تکمیل کننده فرهنگ و تمدن ایران باستان است چیزی که در انقلاب اسلامی آن را تخطه کرده ایم در صورتی که نباید خط های آنچنانی بین عصر باستان و دوره اسلامی می کشیدیم فرهنگ ایرانی پیوسته است عصر هخامنشیان منحصر بفرد است زیرا کورش یکی از چهار رهبر آسیای جنوب غربی بود که اندیشه های آسمانی بشری را با واقعیت های زندگی زمین پیوند زده رهبران دیگر حضرت محمد پیامبر بزرگ اسلام دیگر فردوسی و دیگر شاه اسمایل صفوی بود ما با تاریخ خود چه کرده ایم و چگونه آن را تفسیر کرده یک طرفه نمی شود در تاریخ پیش رفت نمی توان بر اندیشه یک زبانی و بنیاد گرای مو بد موبدان کارتیر تکیه زده وفقط بگویم من درست می گویم البته به عنوان یک صاحب نظر احترام حضرات عالی بر جا اما یک سوی راجع به هخامنشیان نباید برویم و قوم یهود را نباید در قالب یک اشرافی گرای مورد نقد قرار داد حضرت عالی و دیگر دوستان کلمه صلیب شکسته را در اینتر نت سرچه روی پارچه پیدا شده از اشکانیان علامت صلیب شکسته است تا ایین مهر و نقوش برجسته بودائی صلیب شکسته نقش در کاشی کاری های مساجد ما بطور وضوح است این مطالب را چگونه می خواهیم توجیه کنیم یهود را مورد مذمت قرار می دهیم که جزو فرهنگ تمدن ما است یهود مصر فراعنه یهود آشور یهود بابل یهود ماد یهود هخامنشیان یهود و یونانیت یهود امپراتور روم یهود اشکانیان یهود ساسانی یهود و مسیحیت کلیساییو یهود اسلام یهود جنگ های صلیبی یهود و قرون وسطی یهود و دوره رنسانس ویهود روسیه تزاری یهود و آلمان نازی داستان یهود پایان ناپذیر است والان یهود خاور میانه و این مجادلات جهانی یهودیت مانند مسحیت و زرتشتی جزو فرهنگ ما است نقد منصفانه باید شود.انقدری که اعرب قادسیه به ما ضربه زده اند یهود اینکار نکرد قادسیه دوم قبرستا نها مار اپرا از شهیدای جنگ های هشت ساله کرده اما کسی هست حضرات قادسیه ای را نقد کند در مسائل کنونی خاور میانه خلافت عثمانی در قالب جدید و خلافت عربی چه ها با می کنند. ایران عصر هخامنشی مظهر قدرت است شناسنامه تخت جمشید موید حضور تمام مردم خاور میانه در آن امپراتوری بزرگ است. حال فقط به قوم یهود بپردازیم نمی دانم چرا به کشتارهای شیعیان در طول تاریخ نمی پردازیم نهایتا از حضرت عالی در هر حال تشکر می کنم دیدگاه های خود را مطر می کنید از دوستان عزیز که نقد های مختلف بیان میکنند تشکر می کنم و از سایت الف که زمینه بوجود آمدن این مبا حث را فراهم می کند تا جامعه علمی ومتفکران و دوستان ارجمند حرف خود را بزنند نیز تشکر مکنم (795437) (moderator21)
 
رحیم طالشی
۱۳۹۱-۰۲-۳۱ ۲۱:۵۹:۵۲
بسیار خوشحالم که مسائل مربوط به ایران بااستقبال بی نظیر روبرو شده است.
ولی دوستانی که از قوم یهود تحت لفافه هخامنشی ها حمایت کردندقوم یهود به جزء عتیقه جمع کردن و از ایران خارج کردن چه کار مثبتی برای ایرن کرده است؟
باکدام ایده انسانی وحقوقی قتل عام مردم ایران در واقعه پوریم توجیه میشود قوم یهود خود اقرار به کشتار و قتل عام داردحال تعداد هرچند نفر می خواهد باشدو آ نروز را هر سال جشن هم می گیرد حتی اگرواقعه دروغ باشد که نیست ، ولی واقعیت این است که کشتار 77000ایرانی را هرسال فرقه جهود جشن گرفته و شادمانی می کند کاری که هیچ قومی در طول تاریخ کشتار هیچ قومی را جشن نگرفته است.براستی چرا دفاع از هخامنشی باید ناگزیر از چشم پوشی از تبهکاری وخیانت قوم مسئله دار یهود باشد؟ (795550) (moderator21)
 
کاوه از طالش
۱۳۹۱-۰۳-۰۱ ۱۴:۱۰:۰۲
دست همه چه مخالف و چه موافق درد نکند بویژه دکتر سلیمی وتوکلی و پورپیرار و
پرفسور رواسائی که به ما ایرانیها یادآورشد ند ماتاریخ بسیار کهن و درخشان حتی در دوره غار نشینی نسبت به سایر ملت ها ی نجیب داریم بویژه از اقای پهنادایان هرجند به ایشان نمره منفی دادم تشکر می کنم که اعتراف دارند ما ایرانیها تاریخ 80000ساله داریم وبدین وسیله روشن است که ایران زمین سرزمین بسیار وسیعی است وحتی اسرائیل فعلی جزئی از سرزمین ایران است و این جهودها از لهستان و آمریکا و اروپا آمده اند وغاصبند وبقول پروفسور رواسانی ملل شرق با هم ریشه مشترک دارند وترکها و عربها وایرانی ها و هندی ها وافریقائیها هر اجحافی در حق یکدیگر کرده اند به خودشات مربوط است وقطعادر جای خود قابل بررسی است و لی غربی ها و جهودها در این سرزمین و دیار 100000ساله غریبه و اجنبی اند .تمدن ایران زمین برای اولین بار به صورت همه جانبه و سیستماتیک از طرف تمدن هلنیسم که مادر تمدن غرب و جهود است از طرف روم و یونان مورد تهاجم واقع شده است نه انانی که مخالفین محترم می پندارندوا گر اقوام عرب و ترک بر ایرا ن زمین دست دراز ی کردند آیا این بیانگر عمق صحت موضع ما وحقانیت ما نیست که ما اولا شیعه هستیم یعنی فاتح ایران زمین را مسلمان واقعی نمی دانیم ومعتقدیم غاصب است و خائنین به ملل شرق و ایران زمین را که میراث خواران قتل عام 77000ایرانی در واقعه شوم پوریم بودندرا در قلعه خیبر گردن زدیم هرچند که وارثین انها درحمله به ایران و جنگ با مولا علی نقش عمده ای داشتندولی باز می گوئیم
خیبر،خیبر ،یا صهیون ،جیش محمد قادمون اما در مورد ترکها باید عرض کنم که ما آذر بایجانی هستیم نه عثمانی وبنابرین به برخی انتقادات دوستان نازنین در رابطه با اعراب و ترکها رامفتی های مفت خور آلسعود و اردوغان کاسه لیس جواب بدهند نه استاد فرزانه ای مثل دکتر سلیمی و یا مدافع ایران زمینی مثل بنده !
زنده باد ایران زمین از افریقا تا اروپا - کاوه از سرزمین باستانی 100000ساله تالش (796825) (moderator18)
 
علی زاهدی
۱۳۹۲-۰۷-۱۶ ۲۰:۱۴:۵۵
برایمان سخت است قبول کنیم در تاریخ ایران جعل صورت گرفته من شخصا بعضی از دوستان رو به بازدید تخت جمشید بردم بعد از اینکه آنها رو ترغیب میکنم که با دقت تخت جمشید را ببیند و هر آنچه تا آنروز از تخت جمشید و حکومت هخامشیان دیده و خوانده اند کنار بگذارند و برای خود تحلیل کنند. و وقتی ده ها نمونه از نواقص معماری که نشانه پایان نیافتن ساخت تخت جمشید است بهت و حیرت و گیجی به آنها دست میدهد و تا ساعتی بعد از بازدید مغزشان هنگ کرده ولی یک دفعه سرشان را به شدت تکان میدهند و با عصبانیت میگویند پس این همه مورخ و باستانشناس دروغ میگویند . چنان هجمه اطلاعات غلط در رسانه ها هست که حتی به چشم خود نیز بی اعطماد هستند. راه برطرف کردن این زنگار از مغز و ذهن مطالعه در مبحث دشمن شناسی است که برای شروع جلسات جناب آقای مهدی طائب و دکتر حسن عباسی و رائفی پور مناسب است (1705515) (alef-6)
 
علی
۱۳۹۲-۰۸-۰۹ ۱۶:۲۹:۰۹
پورپیرار توده ای کمونیست بی خیال تاریخ شده رفته داره شیعه رو میکوبه شما هنور با چرندیاتش درگیرید. خسته نباشید واقعا!!

پاینده ایران (1751096) (alef-6)
 
بنده خدا
۱۳۹۳-۰۱-۱۶ ۱۲:۰۰:۱۳
این یک واقعیت است که بیشتر مورخان، خواسته یا ناخواسته در خدمت حاکمان زمان خودشان بوده اند و هستند ، بنابراین نباید نوشته ها و ادعاهای مورخان در تعریف و تمجید فضایل انسانی و اخلاقی آن حاکمان را بپذیریم، مگر با ارائه مستندات غیر قابل تردید. (2054423) (alef-10)
 
يك ايراني
۱۳۹۴-۰۲-۰۹ ۰۹:۵۱:۳۵
تاريخ ايران به اندازه ساكنين اوليه (قبل از اقوام هند و اروپايي) در زمان آنها ، و بعد از اين اقوام نيز ادامه داشته است و ادامه دارد.پس حذف تاريخ ايران قبل از اقوام هندو اروپايي ظلم بزرگي به هويت اين ملت و توهين بزرگ به ايرانيان است. اگر تاريخ ما مي خواهد به گذشته خود افتخار كند لاجرم بپذيرد كه قبل اقوام هخامنشيني انسانهايي در اين سرزمين زندگي مي كرده اند كه به اوج تمدن رسيده بودند. ايلاميها ، سومريها ، مادها، همه اين اقوام قبل هخامنشيان در اين سرزمين سكونت داشته اند. اگر مي خواهيم خود را در رديف كشورهايي چون يونان و ... قرار دهيم. بايد بپذيريم كه تاريخ ما در 500 سال قبل ميلاد نبوده و نيست؟؟؟///؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تاريخ مابيش از 7000 سال است. لازم به تحقيقات علمي بزرگ داريم. (2856620) (alef-13)
 
ع ر
۱۳۹۴-۰۶-۱۶ ۲۳:۵۵:۲۵
اگر اساسا هخامنشیان در تاریخ ایران وجود داشته اند چرا فردوسی که تمام سعیش ثبت و نظم تاریخ ایران است حتی یک اشاره به این خاندان نکرده و هیچ اسمی از ایشان نبرده است ؟ (3171308) (alef-11)
 
ایراندوست
۱۳۹۴-۱۰-۲۲ ۲۳:۰۶:۳۵
ایرانی ها همیشه با عظمت بودند همیشه تاریخ و شاید یکی از علل درهم پاشیدن هخامنشیان و تسلیم مردم در برابر اسلام حضور همین یهودیان بود و بیگانگان که موجب از بین رفتن پایه های حکومت شدند و این همون چیزی هست که می ترسند یعنی غربی ها که مردم بدونند البته واقعا پوریم در منطقه بسیار محدودی رخ داد و انقدر گسترده نبود که به گفته بعضی ها کل تمدن های بعد رو از بین ببره که در این صورت با عرض معذرت مزخرفی بیش نیست چون حتی قدرت یک بمب اتم قادر به همچین کاری نیست چنانکه در ژاپن بعد از بمب اتم دوباره تمدن شکل گرفت...ایران و ایرانی همیشه دارای فرهنگ درخشان بوده (3463914) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته