توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 34297
اتصال عسلویه به قطار سراسری کشور
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۷ ساعت ۱۵:۳۰
مديرکل دفتر منطقه يک زيرسازي راه ‌آهن شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور گفت: با ايجاد خط ‌آهن شيراز - علسويه - بوشهر ، عسلويه نيز به شبکه ريلي متصل خواهد شد.    "رسول بي‌پروا" روز شنبه در گفت و گو با ايرنا با اعلام اين مطلب افزود: هم اکنون کار مطالعاتي ساخت محور شيراز به عسلويه تکميل شده است وکارهاي اجرايي اين خط تا پايان امسال آغاز مي شود.وي با بيان اينکه اين محور داراي 18 قطعه است، اظهار داشت: عمليات اجرايي دو قطعه اين محور از سمت بوشهر و يک قطعه نيز از سمت شيراز هم اکنون آغاز شده و مابقي قطعات نيز به مناقصه گذاشته خواهد شد.بي‌پروا سپس اعتبار مورد نياز محور شيراز - عسلويه را حدود 800 ميليارد تومان برشمرد و گفت: اين ميزان اعتبار با مشارکت و همکاري وزارتخانه‌هاي نفت و راه و ترابري تامين خواهد شد.قائم مقام معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور منطقه علسويه را منطقه‌اي خاص و ويژه براي اقتصاد کشور توصيف کرد و گفت: هم اکنون سالانه حدود 10 ميليون تن بار در علسويه توليد مي‌شود که بايد توسط شبکه ريلي به داخل کشور منتقل شود .ضمن اينکه با تکميل اين محور، بحث حمل ترانزيت به کشورهاي همجوار نيز به مرحله قابل قبولي خواهد رسيد.وي سپس پيش بيني کرد که محور شيراز - علسويه - بوشهر طي پنج سال آينده به بهره‌ برداري برسد.اين مقام مسئول در بخش ساخت و توسعه راه ‌آهن کشور سپس به ساخت راه ‌آهن اصفهان - شيراز اشاره کرد و گفت: اين محور بايد تا پايان سال مالي 87 به پايان برسد و شيراز به شبکه ريلي کشور متصل شود.بي‌پرواز در ادامه به ساير پروژه هاي ريلي اشاره کرد و افزود: هم اکنون پروژه ساخت خط راه ‌آهن اصفهان تا اقليد به پايان رسيده و قرار است در سفر دوم هيات دولت به استان فارس مورد بهره‌برداري قرار گيرد.وي با بيان اينکه با به بهره‌ برداري رسيدن محور اصفهان - شيراز، شهرهاي شمالي استان فارس به شبکه ريلي متصل خواهند شد، گفت: با توجه به اينکه محور اقليد به شيراز يک محور کوهستاني است، نياز به حفر 14 کيلومتر تونل بود که اين تونل ها هم اکنون آماده است .ضمن اينکه ريل‌گذاري از ايستگاه اقليد به سمت شيراز نيز آغاز شده است.بي‌پروا سپس طول محور اصفهان - شيراز را حدود 506 کيلومتر عنوان کرد و افزود : اين محور داراي هفت ايستگاه بزرگ تشکيلاتي و 25 ايستگاه ترافيکي است که کار هدايت قطارها را بر عهده دارد. ضمن اينکه داراي هفت ايستگاه است که کار سوار و پياده کردن مسافر و همچنين کار تخليه و بارگيري بار را انجام خواهد داد.مديرکل دفتر منطقه يک زيرسازي راه‌آهن ادامه داد: اعتبار پيش بيني شده براي اين طرح حدود 700 ميليارد تومان است که تاکنون حدود 350 ميليارد تومان آن تامين شده ، ضمن اينکه بخشي از آن نيز از طريق حساب ذخيره ارزي براي خريد ريل پيش بيني شده است.وي با بيان اينکه هم اکنون براي احداث راه‌ آهن اصفهان - شيراز مشکل اعتباري خاصي وجود ندارد، اظهار اميدواري کرد: اين محور تا پايان سال مالي 1387 به بهره‌برداري برسد.بي‌پروا سپس تصريح کرد: با بهره ‌برداري اين محور تحولي بزرگ در شبکه ريلي کشور اتفاق خواهد افتاد که ادامه آن به سمت عسلويه و بوشهر خواهد بود.وي با اشاره به اينکه محور بم - زاهدان به طول 250 کيلومتر از ديگر پروژه‌ هايي است که تا پايان امسال به بهره‌ برداري مي‌رسد، گفت: هم اکنون خط راه‌ آهن کرمان به بم به بهره ‌برداري رسيده است و ادامه آن تا زاهدان تا پايان امسال کامل خواهد شد.بي‌پروا با اشاره به خط آهن بم - زاهدان افزود: با اتصال بم به زاهدان ، خط ترانزيت کشور نيز کامل مي‌شود و شبکه ريلي کشور به پاکستان متصل خواهد شد.قائم مقام معاون ساخت و توسعه راه‌آهن در ادامه به ساخت کنارگذر راه ‌آهن اهواز اشاره کرد و گفت: اين محور نيز با طول 40 کيلومتر تا پايان امسال تکميل و به بهره ‌برداري خواهد رسيد.بي‌پرواز افزود: با تکميل اين محور، ترافيک قطارها به سمت بندر امام خميني (ره) تسهيل و روان خواهد شد و از توقف قطارها جلوگيري مي‌شود.وي در پايان خاطر نشان کرد: با به بهره‌ برداري رسيدن محور کنار گذر راه‌ آهن اهواز ، ظرفيت جا به‌ جايي بار منطقه جنوب کشور نيز به صورت چشمگيري افزايش خواهد يافت.
Share/Save/Bookmark
 


 
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته