توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 223612
مجاهدت مردم ومسئولان برای تحقق شعارسال
بخش تعاملی الف - اعظم فعله گری
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۸
فرهنگ درختی است که زمینه اش شناخت ها هستند و ریشه اش اعتقادها و هنگامی که زمینه ها غنی باشند و سرشار و ریشه ها محکم و زنده در هر زمان و مکانی این درخت شکوفه می دهد و بار می آورد و هیچ آفتی نمی تواند آن را از پای در بیاورد چرا که آفت ها از کمبود تغذیه و فقر زمینه ها مایه می گیرند.

با توجه به شرایط کنونی باید یکی از دغدغه های هر ایرانی هویت فرهنگی و توجه به فرهنگ ملی و مذهبی باشد و رخوت به وجود امده از سوی خودمان و سوءنیت بیگانگان که ظلم عظیمی است به هویت فرهنگی را تا جایی که می توانیم از بین ببریم. باید بتوانیم اعتبار عقیدتی و قومی خویش را دوباره پویا کنیم و امواج بیدار ی اسلامی را که از دویست سال پیش تا کنون شروع شده وهر روز بلند تر وگسترده تر می شود در سایه خود باوری به تمامی دنیا نشان دهیم در تمامی دوران ها جریان اولیه و معکوس استعمار فرهنگی به دنبال استعمار سیاسی ودر واقع به مقصد استثمار اقتصادی بوده است.

بنابراین باید از زمینه سازی بیدارگران پیشتاز سیاسی و فرهنگی استفاده و در عین حال زمینه های بازگرداندن خود باوری علمی و معرفتی نیز فراهم شود انسان موجودی است طبیعی که از راه فرهنگ بر طبیعت درون (غریزه)وبیرون چیره گشته و با بیرون آمدن از این طبیعت گام به گام مرحله های تکامل فرهنگی را پشت سر گذاشته است. فرهنگ را می توان به فرهنگ مادی و معنوی تقسیم کرد فرهنگ مادی یا همان اقتصاد که شامل همه وسایل و ابزارهای مادی و آن چه به دست انسان ها از ماده طبیعی ساخته می شود وشیوه ها و فرآیندهای ساخت و ساز آنها را می دانند و اما فرهنگ معنوی که شامل تمامی ارزش ها، دیده ها وباورها، اندیشه ها و فن ها، یعنی آداب وسنت ها، علوم و فلسفه و ادبیات، هنر و تمامی فرآورده های ذهن انسان است.

بنابراین فرهنگ همه ی سازمایه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی است که فرد انسانی در درون آن زاده و پرورده می شود و از این راه شخصیت وی شکل خواهد گرفت. وذکر این نکته لازم است که در ایران فرهنگ و اعتلای فرهنگی از مسیری مضبوط و مراحلی دقیق شروع شده و بر پایه ی منطقی قابل درک و بیان شدنی شکل گرفته است. در ضمن اعتلای فرهنگ با اقتصاد پویا رابطه ی مستقیم دارد چرا که رفاه نسبی می تواند برای هر جامعه ای زیر ساخت یک فرهنگ باشد که با دست یابی بدان، شرایط بروز و آشکار شدن توانا یی ها هموار می گردد و اقتصاد می تواند افراد را در یک محور قرار داده و نیاز جامعه را برطرف کند و بدین تر تیب شرایط را برای رفاه اقتصادی مردم فراهم کند. دین اسلام و خداوندی که این دین را برای نجات بشریت فرستاد دین توجیه فقر نیست دینی است که فقر را همسایه ی دیوار به دیوار کفر می شمارد.

ابوذر بزرگترین تربیت شده ی پیغمبر اسلام است که می گوید: وقتی که فقر از یک در وارد خانه می شود، دین از در دیگر بیرون می رود.

اگر بخواهیم با عزم ملی و مدیریت جهادی اوضاع اقتصادی جامعه را سامان دهیم باید بتوانیم ثروت خود را به صورت بهینه در آورده و با علم، تکنیک و تجهیز اندیشه و شعور و انجام کار منطقی جامعه را به اقتصادی پویا برسانیم. با تولید کالا، بالا بردن سطح در آمد ملی و رفاه مادی و استخراج منابع تولیدی می توان کشور را از فقر اقتصادی نجات داد. در شرایط اجتماعی، همان گونه که اقتصاد بر فرهنگ تاثیر می گذارد فرهنگ نیز اثر متقابلی بر اقتصاد خواهد داشت. نظام توزیع قدرت، توزیع اطلاعات، وتوزیع ثروت و همه سخت افزارهایی که در جامعه به کار می روند در واقع بستری برای توسعه فرهنگ خواهندبود.

رهبر فرزانه انقلاب از سال ۸۸ تا کنون اقتصاد را مورد توجه قرارداده اند که نشان دهنده اهمیت معظم له برای رفاه ملت و پیشرفت و سر بلندی کشور است. با توجه به فرمایشات رهبری باید تمامی آحاد و گروه های جامعه با عزم ملی ومدیریت جهادی خود بتوانند فرهنگ جامعه را به فرهنگی سالم بدل کنند. مراد از فرهنگ سالم فرهنگی است که نظامی از ارزش ها و هنجارهای رفتار و اندیشه به مردم خواهد داد و مردم با پذیرش درونی از آن پیروی کنند که نتیجه ی آن به وجود آمدن زندگی اجتماعی توام با هماهنگی خواهد بود. هماهنگی از درون و پذیرش ارزش های یک نظام باعث به وجود آمدن جامعه ای به هنجار و کار آمد می شود. که برای رسیدن به هدف خود در حرکت است و در چنین جامعه ای است که افراد آن می توانند پایه گذار یک فرهنگ جهانی باشند. اکنون از تمامی خواهران ،برادران، روشنفکران، دانشمندان، مترجمان، نویسندگان، هنرمندان، و تمامی دوستداران عدالت و خواهان برابری که آرزومند رسیدن کشور به پیشرفت و ترقی هستند باید با تمام قوا به میدان آمده و اقتصاد مقاومتی را اقتصادی مردم بنیان است تحقق بخشند و با اراده محکم و سرمایه ی فکری و حضور خود فرهنگ مادی و معنوی جامعه را نیز به الگو برای همگان تبدیل کنند.
 
کلمات کلیدی : اعظم فعله گری