نظر منتشر شده
۱۲۸
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 180961
گزارش به مردم-۹
چرا اجرای مرحله دوم هدفمندی خطرناک است؟
احمد توکلی، 20 اسفند 91
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۵۰
در تاريخ ۲۶ دی ۹۱ آقای رئيس‌جمهور، دو تن از معاونانش، رئيس كل بانك مركزی و جمعی از وزرای اقتصادی با جمعی از نمايندگان مجلس شامل رئيس و نواب رئيس، رؤسای شش كميسيون تخصصی مربوط به امور اقتصادی، رئيس مركز پژوهش‌ها و اينجانب، به دعوت دفتر، به حضور رهبر معظم انقلاب رسيديم. از دفتر رهبری نيز چند نفر حضور داشتند.

در اين جلسه قرار شد كه برای كاهش فشار تورم بر مردم، برای کمک مقطعی به اقشار متوسط به پايين، در آستانه سال نو فكری بشود؛ كمك كالايی يا نقدی. همچنين بنا شد همه، تمام تلاش خود را بکار گیرند تا تفاهم بين دولت و مجلس تقویت شود و راه حل‌های مرضی‌الطرفين برای رفع مشكلات اقتصادی مردم تعقيب گردد. از جمله درباره مرحله دوم هدفمندی تصميم گرفته شود و راه حل چنان باشد كه باعث تعطيلی اين كار بزرگ نشود و در عین حال به اقتصاد کشور هم آسیب نرسد.

پس از اين ملاقات مهم از عصر روز بعد برگزاری جلسات مشترك بين دو گروه آغاز گرديد و از جلسه دوم به بعد چهار اقتصاددان ديگر مجلس نيز به جمع مجلسيان آن جلسه اضافه شدند. در اين جلسات آقای رئيس جمهور از ابتدا بر جهش قيمت حامل‌های انرژی اصرار داشت. به نظر ايشان بايد حداقل ۱۲۵ هزار ميليارد تومان درآمد كسب شود تا بتوان به ازای هر نفر يكصد و بيست هزار تومان در ماه به مردم نقداً پرداخت كرد. البته آقای رئیس جمهور می‌گفت نظر ما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ ولی برای تحصیل تفاهم کوتاه آمده‌ایم! معنای همان نظر کوتاه آمده ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی چيست؟ با افزايش قيمت‌ها در مرحله اول جمعاً در سال حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان درآمد كسب می‌شد. حال اگر بخواهيم گام دوم را برداريم بايد قيمت حامل‌های انرژی را تقريباً ۴/۵ برابر كنيم تا درآمد ۱۲۵ هزار ميليارد تومانی به دست آيد (۲۸*۴/۵= ۱۲۵).

دولت مُصِر بود كه اين كار يكباره بايد انجام شود. همچنين می‌گفت حدود ۱۰/۷ درصد تورم اضافی خواهيم داشت. نمايندگانی كه در جلسه حاضر بودند با شنيدن دلايل مركز پژوهش‌ها و نظرات اينجانب و بقيه اقتصاددانان حاضر، به اتفاق نظر منفی داشتند. بويژه آنكه گزارش‌هايی از مردم حوزه‌های انتخابيه خود داشتند كه همگی دلالت بر مخالفت اكثريت مردم داشت. دلايل مخالفت از اين قرار بود:

۱. نرخ تورم پيش‌بينی شده در مركز پژوهش‌ها تقريباً سه برابر نرخ پيش‌بينی شده با سناريوی دولت بود. البته اين تورم، اضافه بر تورم موجود خواهد بود كه خود دولت آن را (بدون اجرای مرحله دوم هدفمندی) بالاي۳۰/۵ درصد پيش‌بينی می‌كرد؛ يعنی با اجرای مرحله دوم، تورم حداقل ۴۱ درصد (نظر دولت) و حداكثر ۶۰ درصد (نظر مركز پژوهش‌ها) پيش‌بينی می‌شود. در واقع با سناريوی دولت قيمت حامل‌های انرژی با لحاظ ماليات، عوارض و هزينه ها چنين می‌شود:


با توجه به تجربه قبلی چگونه می‌توان پذيرفت اين نرخ‌ها تورم را فقط ۱۰ درصد بالا ببرد؟ ما حتی تورم ۴۱ درصدی حداقلی را نيز به صلاح كشور و مردم نمی‌دانستيم و نمی‌دانیم. هرچند كه آثار اين گرانی سوخت، با وقفه ظاهر می‌شود و همان نرخ تورم بالاتر اتفاق می‌افتد. چنانكه در اجرای مرحله اول پس از يك سال نرخ تورم شديد شد.

۲. افزايش ۴/۵ برابری قيمت انرژی علاوه بر اثر تورمی، اثر ركودی هم دارد. به اصرار از دولت خواستيم كه نظرش را درباره تأثير اجرای پيشنهادش در توليد بگويد. در جمع‌بندیِ كميتۀ كارشناسی كه آقای بهمنی رئيس كل بانك مركزی آن را در جلسه با حضور سران دو قوه گزارش كرد، به صراحت گفته شد كه اولاً حتی بدون اجرای مرحله دوم، نرخ رشد توليد سال ۹۲ به ميزان ۰/۶– درصد است و ثانياً اجرای مرحله دوم حتماً اثر ركودی دارد. يعنی اين نرخ رشدِ منفی، منفی‌تر هم خواهد شد. به عبارت ديگر نه تنها به طور خالص شغلی ايجاد نمی‌شود بلكه تعداد شاغلين موجود نيز كاهش می‌يابد. چگونه مجلس می‌توانست به اين نتيجه رضايت دهد؟ بنا بر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه اول سال ۱۳۹۱ نسبت به چهارماهه اول ۱۳۹۰ از ۲۰ گروه صنعتی اصلی، در ۱۸ گروه توليد بين ۰/۳ درصد تا ۷۹ درصد كاهش داشت و تنها دو گروه يكی ۲ و ديگري ۸ درصد افزايش توليد داشتند. اثر تلاطمات بازار ارز اين وضع را بسيار بدتر كرد. آيا علاوه بر شوك مرحله اول و شوك شديد ارزی بايد شوك سوم هم بر توليد وارد شود؟

۳. در حاليكه تقريباً تمامی اقتصاددانان كشور با گرايش‌های مختلف، اجرای مرحله اول هدفمندی را به شكلی كه دولت انجام داده است، يكی از عوامل تلاطم فزاينده نرخ ارز می‌دانند، آقای دكتر احمدی‌نژاد اصرار داشت كه هيچ ارتباطی بين اين دو وجود ندارد! شیوۀ دولت در مرحله اول اين بود كه به جاي آنكه طبق قانون ۵۰% درآمد را به شكل نقدی و غير نقدی به خانوارها و بقيه را به توليد و دولت اختصاص دهد، ‌تمامی آن را به اضافه سهم شركت گاز، شركت پالايش و پخش، شركت توانير و مبلغ ۹۰۰۰ هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزی همه را، فقط صرف پرداخت نقدی به مردم كرد، بدون اينكه سطح درآمد آنان را در نظر بگيرد. گرچه بانك مركزی بخشی از طلب خود را به دستور دولت از درآمد نفت خام برداشت (که اين كار هم غير قانونی بود)، ولی همچنان مبلغ ۵۷۰۰ ميليارد تومان از طلبش باقی مانده است.

اين پول را پول پرقدرت می‌نامند، چون در ۴/۸ ضرب می‌شود و نقدينگی را افزايش می‌دهد. توزيع يارانه نقدی نيز تاثير منفی نقدينگی بر قيمت‌ها را بیشتر کرد و اين یعنی فشار طرف تقاضا. از سوی ديگر به دليل افزايش هزينه سوخت در توليد و خدمات حمل و نقل (۶۴ درصدِ سوخت در این حوزه ها مصرف می‌شود و تنها ۳۶ درصد آن مصرف خانگی و شخصی دارد) اولاً‌ قيمت تمام شده محصولات بالا رفت و ثانياً مقدار توليد پايين آمد، يعنی مقدار كمتری كالا با قيمت های بالاتر عرضه شد؛ اين هم فشار تورمی طرف عرضه. نتيجه این شیوه، افزايش قيمت تمامی كالاها و خدمات،‌ از جمله قيمت ارز است. به ويژه آنكه نقدينگی سرگردان به خاطر ركود تولید و وجود ريسك و نبود اطمينان، به سوی توليد و سرمایه گذاری نمی‌رود و جايي جز بازار ارز و طلا نمی‌ماند. اين شرايط، قيمت ارز را كه بالا می‌برد، تورم و ركود بيشتر می‌شود، پس باز مجبوريم براي نزديك كردن قيمت حامل‌های انرژی به قيمت‌های خليج فارس،‌ قيمت ريالی آنها را افزايش دهيم. همين دور باطل به توقف و سقوط توليد منجر می‌گردد. در نمودار زير ملاحظه می‌كنيد كه شكاف بين نرخ آزاد ارز از نرخ دولتي درست از زمان اجرای هدفمندی آغاز شده است.


۴. در جلسه اول دولت و مجلس در چهارشنبه ۲۷ دی۹۱ آقاي دكتر حسينی، وزير اقتصاد با صراحت به اين حرفِ درست اذعان كرد كه در وضعيتی كه نرخ رشد نقدينگی بالا باشد و نرخ ارز نيز فزاينده شود، اجرای مرحله دوم خطرناك است. بعد در موقع خودش بنده عرض کردم كه اولاً چنانچه نمودار زير نشان می‌دهد نرخ رشد نقدينگی ماهانه در سال ۱۳۹۱ به طور متوسط بيش از دو برابر نرخ نقدینگی در ماه‌های متناظر سال ۱۳۹۰ بوده است:

مقایسه نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ – فروردین تا آذر

در ثانی، با سقوط تأسف‌بار پول ملی طی ۱۵ ماهِ آذر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱، دو سوم ارزش ریال در قبال دلار از دست رفت. نمودار زير تنها سقوط ارزش ريال را برای حدود سه هفته نشان می‌‌دهد. از این بحث نتيجه گرفتم که هر دو شرط آقای حسينی برای خطرناك شدن اجرای مرحله دوم وجود دارد. يعنی هم رشد نقدينگی بالاست و هم نرخ ارز، پس نبايد اين خطر را متوجه اقتصاد كمر خم كردۀ ايران كرد.


۵. بانك جهانی دو ماه پيش كتابی از تجربه ۲۰ كشور در حال توسعه در امر اصلاح قيمت‌های انرژی (از جمله ايران) منتشر كرد.
من روش كار و نتايج اين تجربيات را از اين كتاب خلاصه كردم و به شكل نمودار به نمايندگان و همكارانم عرضه كردم. اين كتاب نشان می‌دهد كه تقريباً در تمامی كشورها كار اصلاح قيمت‌های انرژی به تدريج در طول چندين سال و مراحل متعدد انجام شده است؛ بجز ايران و كمی هم جمهوری آذربايجان. در هيچ يك از آنها نيز پرداخت جبرانی نقدی سرانه، برای همه ملت صورت نگرفته جز ايران. در اكثر اين كشورها پرداخت نقدی برای طبقات مستضعف انجام شده است. در زير برای نمونه سير افزايش قيمت را در سه كشور آفریقایی، آمریکایی و آسیایی ارائه می کنم. در کشور آفریقایی غنا، طی ۶ سال قيمت بنزين، گازوئيل و نفت سفيد تقريباً ۳/۵ برابر شد. در شيلی طی ۸ سال قيمت بنزين و گازوئيل ۳/۵ برابر شد و در تركيه هم طی ۸ سال قيمت بنزين و گازوئيل به ۳ برابر افزایش یافت. طرح اصلاح در اين كشورها در اوائل دهه ۲۰۰۰ ميلادي آغاز شد و تا سال ۲۰۰۸ انجام گرفت و از آن سال به بعد همراه با نوسانات قيمت نفت خام، با بازار جهانی متناسب شد. در حاليكه در ايران در يك مرحله چندين برابر شد و حالا دولت می‌خواست در گام دوم كار را يكسره كند. شكل نمودارها را مقايسه كنيد!

۶. آخرين دليل ما در رد اصرار آقای احمدی‌نژاد اين بود كه وضعيت ما امروز نسبت به زمان آغاز مرحله اول (آذرماه ۱۳۸۹) از تمام جهات نامناسب‌تر است. مرحله اول به رغم مساعدت شرايط در عمل چنان شد كه دیدیم. حالا چه خواهد شد؟ در جدول زير ملاحظه می‌كنيد كه چطور وضع از همه نظر قابل قياس با دو سال پيش نيست.

۷. آخرين نكته اين است كه به رغم اين همه دلايل روشن، دولت در لايحه بودجه‌ای كه با تاخير سه ماهه تقديم مجلس كرده است همان حرف اول خويش را آورده است. يعنی مرغ يك پا دارد. حالا مجلس به خاطر ملت بايد اين ارقام را به شدت كاهش دهد. آن وقت است كه داد دولت بلند می‌شود كه من می‌خواستم پول در جيب مردم بگذارم مجلس نگذاشت! در حاليكه غير از دلايل پيشين،‌ اساساً دولت‌ها تشكيل نمی‌شوند كه پول توی جيب مردم بگذارند، بلكه دولت‌ها، ‌بايد كشور را چنان اداره كنند كه اقتصاد باثبات، بالنده و عادلانه باشد و مردم در جيب دولت پول بگذارند (ماليات بدهند) و دولت كشور را با اين پول‌ها اداره كند.


Vagliasindi M. (۲۰۱۳), “Implementing Energy Subsidy Reform:Evidence from Developing Countries”,
World Bank, Januery ۲۰۱۳, http://issuu.com/world.bank.publications/docs/۹۷۸۰۸۲۱۳۹۵۶۱۵/۳۴?mode=a_pگزارش به مردم 8
گزارش به مردم 5-3
گزارش به مردم 5-2
گزارش به مردم 5-1
گزارش به مردم 4
 
فرهادی
United States
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۶:۱۴:۳۹
قیمت سکه در سال پنجاه وهفت 420 تومان یعنی به عبارتی بوده 4200ریال بوده ودر سال 84به 122هزارتومان رسیده یعنی سی هزار درصد رشد قیمت واگر همین فردا در 650هزار تومان تثبیت بشه یعنی نسبت به سال اول دولت نهم 450 درصد افزایش قیمت.!!قیمت دلار درسال پنجاه وهفت 7تومان بوده ودر سال پیش به 1100تومان ناقابل رسیددر صورتیکه قیمت 1100تومان دلار نسبت به سال اول انقلاب یعنی یکصدوشصت برابرویا به عبارتی شانزده هزار درصد نزول ارزش پول ملی کشور!!!؟؟؟فاجعه نیست؟به این فاجعه هم راضی نشدند ودر حال حاضر قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی به صورت رسمی به وارد کنندگان ودرخواست کنندگان 2500تومان!!فروخته میشودجالبه نه؟اگر دلار همین فردا هزار تومان شود باز یعنی ریال یکی از بی ارزش ترین پولهای دنیا ولی مثل اینکه از نظربعضیها هنوز کافی نیست.توروخدابس کنید.قشرمتوسط بعنوان مهم ترین نیروی محرکه اقتصادی،فرهنگی،هنری،اجتماعی کشوردر حال نابودیست.گوشت کیلویی 4200تومان در سال 84 شده 24000هزارتومان(500درصدافزایش قیمت).مرغ کیلویی 1200تومان در سال 84 شده 6000تومان(بیش از 400درصدافزایش).برنج ایرانی کیلویی 1200 تومان شده 5000تومان(بیش از 300درصدافزایش قیمت).یک بسته چای نسبت به سال 84 حداقل سه برابر شده.یعنی فقط همون سفره غذامونو حساب کنی سر جمع حداقل برامون نسبت به اول روی کارآمدن دولت چهارپنج برابر شده.بنزین،قبض گاز،برق،تلفن و...جای خود داره ونیازی به گفتن نیست.به خدا راه نفس کشیدن برامون نمونده.دنبال چه هستید آقای رئیس جمهور؟چرا مدام تن مردم مظلوم را میلرزانید؟.همه کارخانه ها دارن با افزایشی که در نرخ ارز ایجاد شده وبالارفتن هزینه ها بخاطر فاز اول هدفمندی ورشکست میشن.چراکسی به فکر نیست؟چرامسولان بجای باطل اعلام شدن فاز اول هدفمندی وبرگشت قیمتهاوارز به قبل از اجرای فازاول ونجات مردم بدنبال راهکاری برای اجرای فازدوم هستند؟فازاول جز فقر وخسارت وفشار بر مردم ومشکلات عدیده برای کشور نداشته آنموقع شما بدنبال اجرای فاز دوم هستید؟آقای احمدی نژاد سیاستهای اقتصادی دولت تحت مدیریت شما واجرای طرح هدفمندی گرد افسردگی وناامیدی بر سر مردم پاشیده.شرایط اقتصادی کشور قدرت خریدمرا با درآمد ماهی 900هزارتومانی به مرحله ای رسانده که من بادرآمد یکماهم درسال 84میتوانستم دو سکه بخرم ور حال حاضر برای خرید یکعددش 500هزارتومان کسری دارم.درآمد من درسال 84 1100دلار بود ودر حال حاضر250دلار...این چه طرحیه ودرکجا تئوریزه شده که به مردم یک جامعه که من هم یکی از اعضای آن جامعه هستم ودرآمدی متوسط نسبت به مردم جامعه ام دارم میگه با 250دلار درآمدماهیانه باید قیمتهارو بین المللی وبا محاسبه جهانی پرداخت کنی.شما درکجای این طرح حتی بویی از عدالت میبینی؟تورو خدا قیمت دلار وارزاق رو به همون قبل از هدفمندی برگردونید که حداقل برای ادامه زندگی به بن بست اقتصادی وروحی نخوریم،خوشی پیشکشمون،رفاه پیشکشمون،پیشرفت درزندگی پیشکشمون،آرامش پیشکشمون (1183186) (alef-13)
 
ابوالحسن-ع
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
جناب آقای دکتر توکلی خدا قوت :
زمانی که برنامه چهارم می نوشتند قرار بود حامل های سوخت به قیمت ارایه شده در خلیج فارس باشد ولی دولت اصلاحات آقای خاتمی می دانست که مشکلاتی برای مردم ایجاد می شود را اجرا ننمود.
چرا مجلس هشتم این چاقوی برنده را بدست دولت نهم داد که مرحله ی اول هدفمندی یارانه ها را به صورت ناقص اجرا نماید که هم برای مردم هم برای حاکمیت مشکل ایجاد نماید. (1183873) (alef-13)
 
مدعی
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۲۳:۱۸:۴۹
منم فعلا موافق اجرای مرحله دوم نیستم اما چندتا سوال از آقای توکلی دارم:
1. چرا پارسال نذاشتید مرحله دوم اجرا بشه پارسال که وضع اقتصاد اینطور نبود!؟ بله می ترسیدید دولت با پول یارانه ها رای مردما بخره!!
2. تحریم بانک مرکزی چقدر تو افزایش نرخ ارز تأثیر داشته؟ واقعا چند درصد؟
مطمئنا بیش از 50%
3. تولید بخاطر تحریم و وارد نشدن قطعات برای مونتاژ تعطیل شده یا افزایش قیمت سوخت؟ بله بشتر واحدهای تولیدی مونتاژ کار بودند که با افزایش نرخ ارز و تحریمهای بین المللی دیگه نتونستن قطعه وارد کنند و کالا مونتاژ کنند مثل ایران خودرو که بصراحت اینا میگن!
4. چرا مجلس تا حالا که بیش از یک ساله اقتصاد آشفته است یه راهکار ارائه نداده؟، بغیر سوال و استضاح و گزارش و تحقیق و تفحص. البته یه کار مهم کرده توقف مرحله دوم یارانه ها و بعد مشغول شدن به طرحهای سیاسی مثل اصلاح انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان پس از یک ماه هدر رفت وقت مجلص اونا مغایر با قانون اساسی دونست!! (1188926) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۵ ۰۰:۵۱:۱۳
من با اجرای فاز دوم کاملا و کاملا موافق هستم چرا که با پول یارانه حداقل روزی یک قرص نان می توان خرید و در کاتون آباد زیست ولی بی نان نمی توان در ویلای هزار متری زندگی کرد. (1192890) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۵ ۰۰:۴۸:۲۲
به نظر من اگر خاتمی دوباره رئیس جمهور بشه خیلی از موانع سال 76تا 84 رو نداره چون جناب احمدی نژاد جاده رو براش صاف کرده پس من از همینجا از ایشان تقدیر می کنم. (1192883) (alef-13)
 
معتدل
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۲:۳۲:۲۰
به نظر من طرح هدفمندى نه تنها لازم بلكه يك ضرورت براي كشور ما بوده و هست،،،،،،،تبعات بدي هم كه شامل مردم شده به دليل كشمكش هاي مجلس با دولت بوده است...اين طرح بخواهيم يا نه،ضرورت اقتصاد ماست،،و هر روز تاخير در اجراي دور دوم ان تنها بدليل عافيت طلبي نماينده هاي مجلس مي باشد وسبب افزايش تاثيرات ان بر مردم مي شود،،،،،، (1184020) (alef-10)
 
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۸:۲۵:۱۵
خوب است آقا خوب است. با برنامه هاي شما من اطمينان پيدا كرده ام كه اگر خودم را ازطبقه بيستم ساختماني به پايين پرتاب كنم وضعيتم عالي خواهد شد و پس از اين بطور هدفمند در ملكوت اعلي و بهشت برين با شادي بسر خواهم برد. (1184546) (alef-13)
 
ali
Latvia
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۹:۰۵:۰۸
تمام صحبت بر سر اینست که این طرح کارشناسی نشده بوده و فقط می خواستند برای حفط خود پولی بین مردم بیچاره تقسیم کنند. یادتان نرفته که گفتند چند هزار ساعت کار کارشناسی برای طرح صورت گرفته ؟ قضیه خوشه بندی که اوایل مطرح بود خاطرتان هست ؟ چه شد که طرحی با چند هزار ساعت کار کارشناسی یکباره لغو شد ؟ افزایش قیمت حاملهای انرژی مگر در دولت خاتمی انجام نمی شد ؟ مردم فشاری حس کردند ؟ این طرح به همان صورت و با همان شیب ادامه پیدا می کرد قیمتها به 700 کنونی و یا حتی بیشتر هم رسیده بود و اصلا نیازی به کارت سوخت و 3 قیمت کردن این بازیها نبود. کل حرف ملت اینست که عده ای بی فکر زمام امور دولت و اقتصاد در دست گرفته اند و باید پاسخگوی افتضاحات باشند (1184615) (alef-13)
 
پیشگو
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۰:۱۷:۳۶
بدلیل غرور زیاد و اینکه نشان دهند طرح هدفمندی حساب شده و خوب بوده باز هم اصرار بر ادامه اجرای این طرح و امثال اینگونه طرح ها دارند.... خدا هیچ شخصی را دچار تکبر و غرور نکنه... اصل ماجرا اینه که نمی خواهند ضایع شوند و غرورشان بشکنه و از طرح مخرب هدفمندی عقب نشینی کنند. حتی بقیمت صدمه شدید به مردم و کشور و بقیمت نارضایتی گسترده مردم! (1184272) (alef-10)
 
United States
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۱:۳۹:۱۵
فرهادی عزیز شما در سال 84 با 900هزار تومان میتوانستی 9سکه تمام بخری نه 2 سکه.اشتباهی نوشتی. (1184375) (alef-10)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۷:۳۹:۳۶
جانا سخن از زبان ما می گویی !!! (1184498) (alef-10)
 
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۷:۵۶:۰۲
دوست عزيز حرقاتون درسته ولي قيمت ها از دست دولت در رفته، ديگه دست دولت نيست كه قيمت دلار را بياره پايين (1184525) (alef-10)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۱:۱۴:۱۴
یادش بخیر 7-8 سال پیش یکی از کسانی که خودش رو خیلی بزرگ میدونه گفته بود با دولت احمدی نژاد ایران را ژاپن اسلامی میکنیم . بیچاره ملت (1184865) (alef-13)
 
کاوه
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۴:۴۰:۴۲
فرمایشات این دوست عزیز کاملا متین است. هر چند در ابتدای طرح موضوع هدفمندی یارانه ها, این بحث به نظر صحیح می آمد که چرا مثلا 5% جمعیت , 80% سوخت اتومبیل یا سایر حامل های انرژی سوبسیدی را مصرف کنند و شیر ارزان قیمت بخورند و گازوییل ارزان قیمت بسوزانند و چلچراغ روشن کنند و .... شیر آب حیات را برای گلکاری و چمن کاری باغ و باغچه برای ساعتها باز بگذارند؟
امروز می فهمیم که همه این بحث ها غلط بوده, چرا؟ خیلی ساده است . کسی که ماشین با موتور پر حجم خارجی سوار می شود, از همان ابتدا, دولت خدمتگزار 90% تعرفه وارداتش را گرفته است که این عدد به مراتب بیش از ارزش آزاد بنزین در طول دوره کارکرد خودرو است. می فرمائید شیر و لبنیات سوبسیدی؟ این شیر و لبنیات سوبسیدی گیر آن نگون بختی می آمد که از ساعت 6 صبح در صف شیر می ایستاد تا شیر 1750 ریالی نصیبش شود. راه درستش, اصلاح نظام مالیاتی و نطارت مالی بر عملکرد شرکتها و موسسات بود و گرفتن مالیات از آنها که ارز 1226 تومانی گرفتند و ماشین را به نرخ دلاری 3000 تومان فروختند. از آنها که رانت خوردند و از آنها که مال حرام تحصیل کردند و اختلاس های میلیاردی نمودند. تازه , این بدبختی ها و گرانی ها و .... ایا ذره ای آن میلیاردر بی درد را لرزاند؟ یعنی دیگر سوار پورشه اش نمی شود و قصرش را به خاطر گرانی گازوییل گرم نمی کند و ....؟ شما چطور این موضوع ساده را نمی فهمید که حد اقل دستمزد باید حد اقل به اندازه تورم افزایش یابد تا بنیه قلیل یک کارگر ساده , همان که بود بماند حالا گشایش و نیک بختی و پس انداز پیش کشتان. این هدفمندی یارانه ها بی تردید هدفمند بود ولی به زعم من هدفش فقط نابودی کامل قشر اسیب پذیر!!!! بود و لا غیر. از یک طرف سوبسید را بر می دارید و از آن طرف یارانه را می خواهید افزایش دهید به جای این که صدقه سری و یارانه بدهید, طرحی بدهید که در آن حقوق ها و دستمزد ها اصلاح شود ( مثل ترکیه)- از طرف دیگر این پول نقد, حجم نقدینگی را در جامعه بالا می برد و چون صرف تولید نمی شود, تورم زا خواهد بود.
بعد دلار را بالا می برید, بعد بنزین قاچاق می شود, این دفعه قیمت سوخت را افزایش می دهید و همینطور این دور و تسلسل ادامه خواهد داشت و همین است که اتفاق افتاده و پدر مردم را در آورده و هیچ چیز هم اصلاح نشده. فقط فقیر ها فقیر تر, متوسط ها فقیر, اکثر پولدار ها متوسط و عده قلیلی هم که رانتخوار و مفت خوارند , پولدارتر شده اند. دوستان عزیز تورمی که حس می شود معادل 300% ظرف این 20 ماه گذشته لعنتی است و لا غیر- بی خیال سبد کالایی که با آن یک عدد دروغین و ساختگی تورم می سازند. به عبارت ساده تر برای حفظ کیفیت یک زندگی 500,000 تومانی اردیبهشت پارسال, امروز باید 1,500,000 تومان داشته باشی . لا غیر. محاسبه اش هم آسان است وامید وارم مسئولین هم این روش سر انگشتی را یاد بگیرند که ما از کودنی شان یکه نخوریم. دلار 20 ماه پیش بود 1250 تومان, امروز است 3700 تومان. از تقسیم این دو به هم تقریبا به عدد 3 می رسیم و این یعنی هزینه زندگی معادل آنچه 20 ماه پیش داشتیم, امروز سه برابر شده است. یک کلام ختم کلام. این قدر خودمان را با ارقام ساختگی و دروغین گول نزنیم. اقلا با خودمان رو راست باشیم. آقایان تیم اقتصادی دولت که زیر 2,000,000 تومان ( مثلا) حقوق می گیرید. خدایی همسر مهربانتان به شما نمی گوید که این حقوق دیگر کفاف زندگی محقر و خدمتگزارانه تان را نمی کند؟ گوشت= تعطیل, مرغ=تعطیل, ماهی= تعطیل, برنج= تعطیل.
خدا وکیلی اگر من در تیم اقتصادی دولت بودم, به خاطر این جنایتی که کردم, 1000 بار خودم را محکوم به اعدام میکردم- بروید خودتان را بکشید که لایق زنده بودن نیستید . بگذارید یک تیم متخصص پیدا کنیم, اصلا بگذارید آدم هایی از آن سوی مرز ها بیاوریم تا بلکه چاره ای کند. من و امثال من اقتصاد دان نیستیم اما برای درک بلایی که به سر اقتصاد این مملکت آوردید, تخصص لازم نیست, فقط احساس نیاز دارد..دیگر خودتان هم نفهمیدی که افتضاح کردید؟ حالا اصرار هم دارید که کاری بود که باید می شد و چه و چه. ما هم ایرانی هستیم, مال همین مملکتیم, جاسوس نیستیم, عامل اجنبی نیستیم اما از این وضعیت به تنگ آمده ایم. خدا به هم ما توفیق بدهد و ما را بیامرزد (1185388) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۹:۳۷:۴۵
هدف اقای احمدی نژاد اجرای برنامه ای به نام هدفمندی نبود بلکه میخواست همه پول کشور یکجا در اختیار خودش باشد که هر جوری خواست خرج کند و مثلا به نام هدیه رییس جمهور به مردم بدهد. لیکن متاسفانه مجلس بصیرت لازم برای درک این بازی را نداشت (1186100) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۳ ۰۰:۲۵:۲۱
اجرای هدفمندی یارانه ها تا زمانی که زیرساخت های اقتصادی فراهم نباشد ممکن نیست علت شکست مرحله اول هدفمندی باید بررسی شود که همانا نبود زیرساخت های اقتصادی است مثلا در ایران پولشویی راحت است و همین موضوع کار کردن و تولید را بی صرفه نموده است در ایران درآمد یک دلال چند صد برابر یک پزشک یا مهندس میباشد مسئولان میگویند نمیشود جلوی دلالان را گرفت اما براحتی با تصویب چند قانون(مانند کشورهای پیشرفته) میشود جلوی دلالان را گرفت
مثلا دلالان دلار را به جرم اخلالگری ارزی محکوم نمایند.
آنگاه سرمایه دلالان به سمت بازار مسکن میرود سپس قوانینی را مجلس تصویب کند که مثلا هر خانواده ایرانی در سال یک بار امکان انعقاد قرارداد(سند،وکالت،قولنامه) خرید مسکن را داشته باشد و قبل از آن تمامی قولنامه های فاقد کد رهگیری را فاقد ارزش اعلام کنند.
سپس سرمایه ها به سمت سکه طلا میرود که بستن مالیات سنگین بر معاملات سکه با کنترل درآمد طلافروشان از طریق سیستم بانکی ممکن است.
سپس سرمایه دلالان به بازار خودرو میرود که با همان قانون یک خرید در سال در این بازار هم قطع ید میشوند.
در بازار مواد غذایی و میوه با برخورد شدید با محتکران جلوی دلالی آنهم گرفته میشود.
نتیجه دلالان کاملا قطع ید میشوند و تعادل عرضه و تقاضا برمیگردد.
ضمنا این قوانین در شرایط لغو تحریم ها هم ادامه یابد. (1189039) (alef-13)
 
آينده نگر
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۶:۲۶:۲۱
با اجراي مرحله دوم دفمندي يارانه ها ، قطعا" پرايد 85 ميليون تومان و پسته كيلويي 450 هزار تومن خواهد شد . (1183214) (alef-5)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۲۳:۳۶
با احتساب افزايش حقوق 15 درصدي . (1183346) (alef-7)
 
Canada
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۹:۴۹:۲۱
دوستان عزیز ، ما واقعاً احتیاج داره دکترای اقتصاد داشته باشیم که ندونیم اگر یارانه ها به طور عادلانه تقسیم بشه، تورم بوجود میاد. همین تورمی که بوجود اومده از فاز اول، برای این هست که ۷ دهک پایین جامعه دارن سهم برابر میبرن با ۳ دهک بالای جامعه. این مسلم هست که اگر ما کما فی السابق ۷۰ درصد یارانه ها را به ۳ دهک بالای جامعه بدیم، هم تقاضا به شدت پایین میاد، هم به تبعیت از اون، قیمتها پایین میاد. ما داریم ۵۰ سال ۷۰ درصد یارانه ها رو به ۳ دهک بالای جامعه میدیم که قیمتها پایین نگه داشته بشه. مگه ما ملا نصر الدین هستیم؟ قیمتها پایین، ولی مردم محروم و کم در آمد تو گرسنگی، خوب اینکه هنر نیست. حالا هم که تو فاز اول مجلس ، دولت رو موظف کرد که به همه برابر بدن، و بعدشم به این میگن گداپروری! صدقه! من نمیفهمم تا موقعی که ۷۰ درصد صدقه ها به ۳ دهک بالا داده میشه و سهم دیگران خورده بشه، همه چی آروم و خوبه، ولی اگر برابر داده بشه، صدای همه در میاد. دوستان عزیز، ۳۴ سال هست که سهم محرومین، به مرفهین جامعه داده میشه و این کار مبنای شرعی نداره. فاز دوم هر چه دیرتر انجام بشه، ما داریم به بار گناهان خودمون اضافه میکنیم. تورم چه بالا بره، چه پایین بیاد، ما حق بالا کشیدن حق ضعفا رو نداریم. الف عزیز، لطفاً چاپم کنید. (1183619) (alef-13)
 
Latvia
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۲:۴۹:۰۸
برادر من 3 دهک اول جامعه همان هایی هستند که از بیت المال یارنه نمیگیرند بلکه سهم خود را در مبالغ چند صد و چند هزار میلیاردی تحت عناوین مختلف از آن برمیدارند و هیچ نیروی نظامی وانتظامی حاضر به دستگیری آنها در کشور نیست و هیچ محکمه ای هم حاضر به محاکمه انها نیست و از مصونیت فولادین برخوردارند . طرح هدفمندی یارانه ها راهی بود که دولت محترم پیش پای انها گذاشت تا این کار راحتتر و سریعتر و شدیدتر عملیاتی شود و گرنه امروز شاهد ان نبودیم که حقوق زیر 1.5 میلیون تومان زیر خط فقر تلقی شود . (1184049) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۲۱:۰۹
مطالعه ات را بيشتر كن، عزيز دل! نگاه عوامانه به اقتصاد يعني همين چيزهايي كه نوشتي. (1184141) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۴۷:۰۴
آقاي توكلي با سلام
در اجراي فاز اول، درآمد هدفمندي با هزينه هاي آن همخواني ندارد و دولت با كسري بودجه مواجه است. در صورت عدم اجراي مرحله دوم اين كسري بودجه همچنان پابرجاست و امكان كاهش مبلغ پرداخت نقدي هم وجود ندارد. شايد دولت در مرحله دوم اين مشكل را برطرف كرده باشد.
شما با اجراي مرحله دوم مخالفيد. آيا براي مشكل كسري درآمد نسبت به هزينه فاز اول هدفمندي راه حلي داريد؟ لطفا" پاسخ دهيد.
با سپاس (1184198) (alef-10)
 
علی اصغر
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۵:۴۸:۲۰
قرار بوده منبع درامد یارانه ها از کجا تامین بشه از اصل 44 واگذاری به بخش خصوصی و حالا چی شد بزار اینجوری بگم وقتی یک کارخانه خودرو ساز دولتی میاد سهام خودش رو خودش می خره و یکی هم نیست بهش بگه تو از کجا اوردی . چرا این مبلغ رو به مردم تخفیف نمی دادی تو باید پول مازادت رو به خزانه واریز میکردی به جای ایجاد بانک .دوست من مردم میفهمن و داره از نجابتشون سو استفاده میشه مردم تحریم رو لمس میکنن و به دنبال قطعنامه دان سایر کشور ها نیستن تا ببین پاره شده یا خیر . (1184441) (alef-10)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۷:۵۱:۴۵
بنده خدا اون سه دهک بالا شب و روز دارن دعا میکنن مرحله دوم اجرا بشه!!! (1184515) (alef-10)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۸:۳۲:۱۷
عزیزم الان اکثر بالاشهریهای تهران و شهرهای بزرگ یارانه پول یکبار بنزین سفرشون نمیشه (1184552) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۶:۱۹:۲۶
من خودم یه کارمندم با ماهی 650 هزار تومان حقوق که واقعا با شامورتی بازی به سر ماه میرسه
ولی سوالم از شما اینه که مگر نه اینکه این ثروت خدا دادی ایران بایستی با عدالت بین همه تقسیم بشه پس درست نیست که بگیم به یکی بدیم به یکی ندید
باید به همه داده بشه ولی هر کس بیشتر مصرف می کنه سهم بیشتر ی پرداخت کنه

مگر اون دکتری که زحمت کشیده و شب و روز درس خونده و الان به جایی رسیده حق نداره از این ثروت استفاده کنه که این نسخه ها رو می پیچید؟

سوال من از شما اینه آیا پدر شما حق داره چون شما وضعت بهتر است از ارث محرومت کنه؟؟؟ (1185639) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۱:۵۵:۲۵
آخه دوسن عزیز قشر مرفه مگر برایشان این قیمتها مهم اسن؟ (1187329) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۲۳:۵۷:۱۷
حق ضعفا با مرحله دوم ادا میشه؟اخه تا امثال این تفکرات در کشور هست باید کسانی بر گرده مردم سوار شوند (1189007) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۵ ۰۱:۰۹:۱۴
عزیز دلم من دهک نمی شناسم فقط می دانم که خیلی از افراد طی این 7 سال از صفر به صد رسیدن و برعکس حالا شما این یارانه کوفتی رو به قول خودت به کدومشون می دهی و ابزار سنجش شما چیست انسانها از نظر مالی در تغییر هستند این چیزهایی که شما می گویید همه اش شعار است اگر قرار باشد دهک ها معین باشند دولت باید ماهی یکبار لیست دارایی ملت رو بررسی کند خیلی از تجار و کارخانه داران یک شبه ورشکست می شوند و برای نان شب محتاج ولی به خود اجازه نمی دهند بروند جلوی کمیته امداد. (1192907) (alef-13)
 
دهقان از اهالی روستای اردبیل با کمترین رشد از نظر کارشناس سایت الف
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۴۴:۳۰
حالا شما جلوشو گرفتین که شش یا هفت ماه دیگه اجرایی بشه که یه بازه زمانی بگذره که اون موقع هم پراید 20میلیونی جا افتاده بعدش ، پیش بسوی پراید 40 میلیونی دیگه و کالاهای دیگه حقوق کارگر 385هزارتومن ناقابل

نگو نه ما که میدونیم داداش

نگو نه

یا علی

حالا شما نزارین تو سایتتون این بار هزارم که نظر بنده را حذف میکنین (1183401) (alef-13)
 
محمد پیرو
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۰:۱۰:۰۹
اگر دولت دور دوم را اجرا نکند پس دیگر نباید یارانه نقدی بدهد چون منابع مالی ندارد. آیا مجلس قانون لغو پرداخت نقدی یارانه رو امضا میکنه ؟
چرا تحریم در ماسباتتون نیست ؟ یعنی گرانی ها بخاطر هدفمندی بود ؟ یا ارز ؟ (1183673) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۰:۱۹:۳۲
هم هدفمندی و هم تحریمها و هم مدیریت نادرست در شکل گیری این اوضاع اسفناک موثر بوده است (1184276) (alef-10)
 
دلی خون
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۰:۱۶:۰۳
مسولین بی مسولیت باید به زودی محاکمه شوند این حق ملت است.... (1183685) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۵ ۰۱:۱۹:۱۴
به نظر من تنها قشر بدبخت در این جامعه کارگر است کار گر است کارگر چون هیچ راهی برای کسب درآمد ندارد جزء حقوق ، ای کاش من هم یک کارمند بودم حقوق که نمی خواستم هیچ یارانه هم نمی خواستم ( لطفا از مجلسیها بخواهید که قانونی تصویب کنند تا هیچ کس تو این کشور جرات زیر میزی دادن و زیر میزی گرفتن نداشته باشد ) (1192915) (alef-13)
 
نکته سنج
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۰۷:۴۲
اصولاً اجرای هدفمندی یارانه ها در شرایط تحریم اقتصادی کاری نادرست بود. (1184104) (alef-10)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۶:۳۰:۱۱
اگه مرحله دوم طرح كمر شكن « بي هدفي يارانه ها » آغاز شود ، بايد منتظر تورم 750 % ي باشيم . (1183226) (alef-5)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۴ ۰۱:۱۵:۴۰
همین امسال تورم حقیقی بطور میانگین 120 درصد بوده که برخی مراکز و کارشناسان اقتصادی نیز آن را تائید کردند. حالا اگه فاز دوم هدفمندی اجرا بشه مثل اینه که به مردم برق 3 فاز وصل کنی .... و فاتحه (1191726) (alef-13)
 
مستضعف / الشتر
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۶:۳۲:۰۱
ما يارانه نقدي نخواستيم . لطفا" قيمت ها رو به وضعيت اولش برگردونيد . (1183232) (alef-5)
 
كارشناس مالياتي
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
اگه نميخوايي برو تو سايت رفاهي !!!!!!!!!! دات آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي آر
انصراف بده و زود بيا بيرون از سايت تا 6% ماليات بر ارزش افزوده بهت تعلق نگيره ! :-) (1183350) (alef-7)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۲۳:۵۹:۴۴
خدا پدرت را بیامرزد (1189010) (alef-13)
 
له شده زير بار گروني
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۶:۳۳:۲۰
لطفا" آغاز مرحله دوم اين طرح رو به 80 سال ديگه موكول كنيد . (1183234) (alef-5)
 
كارشناس اقتصادي
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۶:۳۴:۵۵
ايران از لحاظ نرخ تورم ، به " زيمبابوه آسيا " مشهور است . (1183240) (alef-5)
 
یک ورشکسته
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۶:۳۹:۲۱
زمانی که احمدی نژاد می خواست مرحله اول هدفمندی را اجرا کند هیچ یک از شما کارشناسان و دلسوزان نبودید تا جلوی این کار را بگیرید ( تازه ازش حمایت هم می کردید). (1183248) (alef-5)
 
كلاس اولي نهضت سوادآموزي
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۲۹:۰۵
همون موقع هم ، من مخالفت كردم ولي كسي به حرفاي من گوش نكرد . (1183361) (alef-7)
 
شاگرد اتوبوس
United Kingdom
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۵۱:۳۴
من هم گفتم اشتباهه و لی گوش نکردن (1184219) (alef-10)
 
دومين ورشكسته
United States
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۸:۱۸:۳۹
يك سري به اداره دارايي و ثبت شركتها بزنيد و ببينيد چه غوغايي برپاست (1183469) (alef-13)
 
رو به موت
۱۳۹۱-۱۲-۲۵ ۰۱:۲۲:۰۹
بگو چه غوغایی است چون حوصله رفتن تا اداره دارایی و ثبت شرکتها رو نداریم (1192918) (alef-13)
 
م. مردم
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۶:۵۵:۳۱
چقدر به انصاف در تحلیلاتون پایبندین و چقدر به تخریب احمدی نژاد فکر میکنید؟
فکر نمیکنید تحریم هم همزمان با هدفمندی شروع شد وگرنه همون روند مناسب سال اول هدفمندی در سال بعد هم ادامه پیدا میکرد؟
واقعا افزایش قیمت دلار رو که هر عاقلی میدونه ریشه تمام مشکلات فعلیه، ناشی از هدفمندی میدونید یا تحریم؟
به نظرم اگر با مردم صادق باشیم، مشکل زیادی با تحمل فشار تحریم ها ندارن. (1183287) (alef-5)
 
مهدی
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۹:۴۴:۳۶
با سلام به شما هموطن گرامی:
ممکن است بفرمایید این دولت و شخص آقای رئیس جمهور تا بحال چند بار و چقدر و چند درصد با ما صادق بوده اند؟ همین تحریمها که شما میفرمایید طیق صحبتهای ایشان تا همین چند وقت قبل اصلا اثری بر کشور ما نداشتند. پس چطور شد یکباره تمام بدبختیهای ایران که اکثرییت آنها نشئت گرفته از بی مدیرییتی و بی برنامگی و عوامفریبی و........ این دولت و شخص آقای رئیس جمهور است را بپای تحریمها میگذارید. گوینده این سخن کیست؟ "آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود". قول ایجاد دو میلیون شغل از کیست؟ پول نفت را سر سفره مردم میاورم را بیاد دارید؟ موضوع هاله نور را چطور؟ دوست عزیز و گرامی این دولت با از بین بردن بیش از حدود هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی در طول هفت سال و نیم گذشته بزرگترین ضربه را در طول تاریخ چند هزار ساله ما به کشور وارد کرده است. از جنابعالی تقاضا میکنم در مورد این دولت حرف از صداقت و صادق بودن نزنید. فساد در این دولت نهادینه شده و بیداد میکند. همین موضوع آقای مرتضوی که شخص آقای رئیس جمهور پشت ایشان است و با همه لجبازی میکند را در نظر بگیرید. آیا جایی برای دفاع از ایشان پیدا میکنید؟ البته و صد البته بقیه مسئولین هم بخاطر اینکه در این هفت سال و نیم جلوی قانون گریزی و تخلفات دولت را نگرفته اند در تمامی خیانتی که به ایران وایرانی شده است شریک و سهیم هستند منجمله خود آقای توکلی. در پایان توجه شما را به مطالب آقا یا خانم آزاد جلب مینمایم. ایشان فرموده اند آدمهای کوچک دارند این کار (هدفمندی یارانه) بزرگ را انجام میدهند. و من اضافه میکنم آدمهای کوچک بی سواد بدون تخصص رانت خوار و لجباز که هدفی جز تطمیع منافع نا مشروع شخصی و گروهی خود ندارند و در این بین منافع هفتاد و چند میلیون ایرانی و کشور عزیزمان ایران را نابود میکنند.
موفق و موید باشید. (1183607) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۰:۲۲:۰۸
دوست عزیز حرفهای م.مردم را جدی نگیر چون با نظراتش معلومه که از عوامل و طرفداران دولته و خیلی مانند مردم تحت فشار نیست و سیبیلش حسابی چربه (1184280) (alef-10)
 
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۸:۳۱:۴۶
جانا سخن از زبان ما ميگويي. (1184550) (alef-13)
 
نظرآزاد
Latvia
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۰۱:۲۲
مسئله تخریب احمدی نژاد نیست. اگرروسای جمهور قبلی هم میخواستن اینطوری طرح هدفمندی یارانه هارو شروع کنن واین افتضاح رو ببار میاوردن نیز مورد اعتراض مردم قرار میگرفتن . تمام مسئله اینجاست که روسای جمهور قبلی نخواستن اجراکنن ولی این یکی تونست ولی بد اجراش کرد . (1184084) (alef-10)
 
پیشگو
۱۳۹۱-۱۲-۲۴ ۰۱:۱۹:۲۹
آخه قبلی ها از عواقب اجرای طرح هدفمندی آگاه بودند و رضایت مردم هم برایشان اهمیت داشت... اما دولتمردان کم تجربه و یکدنده هم از عواقب طرح خبر نداشتند و هم نتیجه طرح و رضایت مردم برایشان مهم نبود، این شد که طرح هدرمندی را اجرا کردند و هنوز هم می گویند طرح بسیار خوبی است و باید ادامه یابد! (1191729) (alef-13)
 
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۸:۴۶:۴۰
خير آقا يا خانم م.مردم، من افزايش قيمت دلار را منحصراً در اين (بي)هدفمندي نميبينم.من اين چيز ها را ميبينم:
1- افزايش تورم در اثر رشد نقدينگي حاصل از تزريق يارانه نقدي به جامعه.
2- افزايش سطح تقاضا و كاهش سطح توليد.
3-سوق دادن مردم به دريافت پول بدون انجام فعاليت ( تن پروري و گداپروري).
4- نابودي بخش مهمي از توليد بومي خصوصاً در بخش كشاورزي در خوزستان.
5- كاهش هرچه بيشتر پول ملي با چاپ اسكناس بدون پشتوانه.
6-عدم تزريق درامد يارانه ها به بخشهاي توليدي و سوق دادن انها به سمت توقف توليد.
7-.........
8-...........
....
....
....
بازهم لازم است كه بيشتر بگويم؟ (1184577) (alef-13)
 
بي نياز
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۹:۱۰:۴۳
جناب م.مردم
ضعف و فقر فرهنگي باعث شده ديدگاه افرادي در جامعه اين باشد كه تمام قد از كسي كه به آن راي داده شده و رياست مملكت را بدست آورده دفاع كنند و غافلتر آنكه اگر خطا و اشتباهي انجام داد كساني كه در موقع انتخابات به شدت از آن دفاع مي كردند براي پوشاندن خطا و اشتباهشان در انتخاب ، مجددا به رغم خواست دروني باز از اشتباه آن رييس دفاع مي كنند.
جناب م.مردم
حتي كسي كه به آن راي داده ايد و در انتخابات رييس شده بايد به شدت مواخذه كنيد و از او بخواهيد كه در راه سامان دادن به مشكلات و مسايل بيش از بيش تلاش كند.امثال تفكرات جنابعالي كشور را به بن بست كشانده. مسئول يك كشور اگر از طريق حاميانش مواخذه مي شد كشور به سمت تعالي و رشد سوق پيدا مي كرد. (1184622) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۱۴:۲۵
فقط به آمار و اطلاعات جدول آخر كه منطبق بر واقعيات است ، توجه كنيد . (1183327) (alef-5)
 
مستضعف له شده ناشي از هدفمندي !!!
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۱۷:۴۲
مسئولين كشور هاي اروپايي ، ميگن رياضت اقتصادي ؛ اونموقع مسئولين ما ميگن هدفمندي يارانه ها !!!!!!
اين كجاش هدفمندي است كه تاجر بازاري ولنجك نشين داره 45500 تومن ميگيره ! من كارگر مستاجر جنوب شهري هم 45500 تومن ميگيرم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1183332) (alef-5)
 
كارمند فرهنگستان زبان فارسي
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۵۱:۵۰
به نظر منم ، اسم اين طرح رو همه چيز ميشه گذاشت به غير از هدفمندي !!!!!! (1183421) (alef-13)
 
Netherlands
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۴۴:۲۵
هدف نابودی قشر کم درآمده اسم درست انتخاب شده! (1184191) (alef-13)
 
طراح
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۰:۲۳:۴۲
اسمشو باید گذاشت: طرح هدرمندی عمر و سلامتی و اعصاب مردم (1184284) (alef-10)
 
م م
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۲:۴۸:۰۹
احسنت . با معنی ترین واژه در خصوص این خرابکاری تاریخی "هدرمندی" است (1185105) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۵ ۰۱:۳۸:۱۹
به نظر من شما باید 45500تومان می گرفتی و ولنجک نشین 4میلیون و پانصد هزار تومان چون هر چی باشه اون از تو بهتر می دونه پولو کجا خرج کنه الان تو روستای ما پول یارانه شده پول مواد البته به شما جسارت نشه بعدش مگه حالا چه فرقی بین شما با ولنجک نشین هست قرار بوده عادلانه تقسیم بشه سهم هر کس شده همین هدف به اصطلاح این بوده که اون ولنجکی بیشتر از من و تو نبره که با این هدفمندی شده همونی که تو خواستی حالا من یک طرح دیگه دارم بیایم هر چی ثروت مال 3 دهک بالاست بگیریم بین خودمون تقسیم کنیم من به عنوان یک شهروند به تمام اقتصاد های دنیا خورده می گیرم که مالیاتهایشونو تصاعدی میگیرند میگن اگه 100تومان درامد داشتی معاف از مالیات اگه شد 101ریال باید پدرتو در آوردبابا اون 1 ریالو اگه محاسبه کنن در آمدش می شه نصف اون 100تومانی. (1192932) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۱۷:۵۷
دولت در حال حاضر بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی به هدفمندی نگاه میکند
هدفمندی چیز خوبی است ولی تلاش برای خرید رای به این وسیله شما را از هدف اصلی دور میکند و خیانت است (1183335) (alef-5)
 
کارگر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۱۸:۵۱
تشکر از آقای توکلی و سایت الف به خاطر بررسی کارشناسانه موضوع هدفمندی یارانه و تنویر افکار عمومی (1183337) (alef-5)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۵۰:۴۹
دوست عزيز، آقاي توكلي هم در اين مشكل بوجود آمده مسوولند و بايد پاسخگو باشند (1184215) (alef-13)
 
منطقی
۱۳۹۱-۱۲-۲۴ ۰۱:۲۳:۴۱
خوب البته آقای دکتر توکلی مدتی است متوجه برخی اشتباهات و حمایتهای نادرست شده اند و این موضوع در سایت ایشان و مقالات و نظرات منتشر شده کاملا مشهود است. ای کاش بقیه هم زودتر متوجه اشتباه خودشان بشوند و سریعتر تلاش کنند که گذشته را جبران کنند و جلوی این نابسامانی ها را بگیرند (1191732) (alef-13)
 
وحید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۲۲:۳۴
زمانی پدر یک خانواده در بستر مرگ افتاد فرزندان را بر بالین خواست و گفت اگر بعد از من خواستید این خانه را خراب کنید اول سر درب خانه را خرب کنید و بعد که دوباره ساختید انوقت خانه را خراب کنید و از نو بسازید پدر فوت کرد و فرزندان با توجه وصیت پدر سر درب را خراب کردند و از نو ساختند متوجه براورد های اشتباه خود از هزینه ها و سلایق و همدلی اعضا خانواده شدند و در خرابی و باز ساخت کل خانه با تفکر و همدلی و شناسایی هزینه و مشکلات در زمان مناسب اقدام کردند و امروز این هدفمندی یارانه در مرحله دوم باید با اسیب شناسی مرحله اول و در یک موقعیت ثبات و همدلی و قدرت و تفکر بیشتر انجام داد و در غیر اینصورت یک فاجعه و شکست ملی خواهد بود (1183343) (alef-7)
 
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۸:۵۳:۲۴
عزيزم اين هدفمندي در فاز اول سردرب خانه را خراب نكرده بلكه پايه هاي آنرا سست كرده است، حالا هم با اجراي مرحله دوم پي ساختمان را ازجا خواهد كند و در گودالي كه ايجاد ميكند نه تنها ساختماني بنا نميشود بلكه گور من و تو خواهد شد. (1184592) (alef-13)
 
ازاد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۲۳:۳۴
هدفمندی یارانه ها طرح خیلی بزرگیه. اما بدبختی ما ایرانی ها اینه که ادم های کوچیک دارن این کار بزرگ رو انجام میدن..تا همین الانش 4 یا 5 سال زمان میبره خرابیهای مرحله اول رفع بشه(البته در صورتی که یه اقتصاد سالم داشته باشیم نه یه مملکت تحریمی که میخواد توهمه چی مستقل باشه) (1183345) (alef-7)
 
بینوا
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۳۰:۳۷
ما حتی توان خرید یکماه قبل رانداریم .اینهمه اصراربرای زدن تیرخلاص برپیکر این

اقتصاد درحال احتضار برای چیست وبنفع کیست ؟؟؟؟؟؟ (1183364) (alef-5)
 
نظرآزاد
Latvia
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۲۶:۱۵
اجرای مرحله دوم هدفمندی مثل کندن یک چاه میمونه که هرچی بیشتر بکنی دراومدن از داخل اون سخت تره (1184154) (alef-10)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۷:۳۸:۰۴
اجرای مرحله دوم باید به بعد از انتخابات موکل شود (1183383) (alef-5)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۰:۲۵:۳۲
اصلا نباید اجرا بشه... چون مشت نمونه خروار است و از مرحله اولش معلومه که مرحله دومش چی میشه... کاملا به زیان مردم و کشوره (1184287) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۸:۳۴:۴۳
با سلام به دکتر و دوستان

تا آنجا که من یاد دارم شخص شما افزایش قیمت پلکانی را زمان جناب آقای خاتمی متوقف کردید.

حال به نظر می آید در تضاد آن روز معتقد به افزایش پلکانی هستید.

با اینک قانون کار بسیار بسیار ضد تولید و طرفدار خلق بیکار ثمره شما عزیزان است باز وسط یک کار اقتصادی تمام کارها را متوقف کنید.

سرور گرامی . من تولید کننده با انرژی بری بالا و حدود 130نفر کارگر هستم پس

خیلی از طرح تحول نتنها منتفع بلکه به مرز خطر ورشکستگی میروم ولی منظورم فقط یاد آوری گذشته است .

بهتر است شما کاری کنید فقط کسی از تولید حمایت و در ضمن دخالت نکند

این بهترین روش در اقتصاد است چون هر کاری با یک سیال در جای دیگر نمایان خواهد شد.

در هر حال شجاعت و جسارت شما مورد احترام اینجانب می باشد (1183495) (alef-13)
 
گوگولی
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۱:۴۵:۳۶
شرمنده ولی دولت قبلی هم می خواست این طرح یک جا در همان سال 84 انجام بدهد . خواهشا اطلاعاتتون را تکمیل فرموده و بعدا اظهار نظر فرمائید . (1183913) (alef-10)
 
United States
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۰:۳۶:۰۲
شما خودت این اطلاعاتتان را کجا تکمیل کردید حرف بی سند می زنی
طبق برنامه سالهای 82و 83 و 84 سالانه 20% بر قیمت فرآورده های نفتی اضافه می شد (1184762) (alef-13)
 
گوگولی
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۶:۱۷:۴۱
بفرمائید بروید ماده۳ برنامه چهارم توسعه پیشنهادی دولت هشتم و مصوب مجلس ششم را مطالعه بفرمائید .
ضمنا 20 درصدی که شما می گوئید مال قبل این قانونه (1185635) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۸:۴۷:۴۵
با تشکر از اقای توکلی از این مصیبت نامه - با این ترتیب از اقایان دولت مردان باید پرسید - دلایل شما برای اجرای مرحله دوم چیست؟ میخواهید به کجا برسید ؟ نا توانی مدیریت کلان این کشور رادر اداره کوچکترین وظیفه ودلیل یک دولت رابه چه کس یا کسانی ثابت کنید . وزارت کشاورزی توان اداره بازار سیب زمینی و پیاز را ندارد ظرف دو هفته سه برابر شده - وزارت بازرگانی توان مدیریت بازرار برنج و مرغ و گوشت را ندارد - خدا را شکر فعلا نان داریم و البته باید منتظر افزایش قیمت نان طی چند روز اینده باشیم . خدا ملت ایران مظظلوم ایران را حفظ کنند انشا ال... (1183523) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۹:۲۵:۵۷
من تعجب می کنم عزیزانی که روزگاری نه چندان دور حامی و پشتبان دولت بودند در انتهایی مسیر پشت سوگلی خود را خالی کرده و در ندا دادن اینکه کی بود کی بود من نبودم از هم دیگر سبقت می گیرند. من نقش آقایان اصولگرایا را که در به وجود آمدن نابسامانی فعلی خود را بی تقصیر می دانند بیشتر از هر کس می دانم .یقینا تاریخ نیز گواهی خواهد داد و از این خیانت به راحتی نخواهد گذشت. وقتی دولتی با شعار قانون گرایی حمایت نشد که هیچ کلی مشکل برای آن بوجود آوردند توقع داشتند که دمکراسی در این مملکت حاکم شود. دلایل و توجیه های خنده دار رای آقای دکتر توکلی به دکتر احمدی نژاد میزان حاکمیت عقلانیت را نشان می دهد. من تعجب می کنم چرا توقع دارند که اوضاع به سامان باشد. مگر شما از تخصص گرایی , شایسته سالاری , قانون گرایی , ... حمایت کرده اید . این عزیزان از آنارشیسم به هر اسم و عنوانی دفاع کرده اند و ثمره آن معلوم شده است. درد و مشکل بزرگ ممکلت ما امروز مصافحه رئیس با مادر فلان کس یا دادن نشان فرهنگ به مشایی و یا صدور فلان بیانه ... نیست. شتر را با بار می برند و ما دنبال دگمه ایم . (1183585) (alef-13)
 
حسن
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۱۹:۵۳:۳۳
دوستان شما را به تفكر بدور از احساسات دعوت مى كنم....به نظر من بلافاصله بعد از اتمام دور اول هدفمندى بايد دور دوم طبق برنامه انجام ميشد.ولي بدليل ملاحظات راي اوري نماينده هاي مجلس اين طرح ابتر رها شد كه به نظر من اين كار جنايت در حق اقتصاد،مردم ودولت بود...زىرا اقتصاد قرار بودطي اين طرح جراهي شود،،،،،اما كوته بيني نماينده ها سبب اين شد كه بيماري كه به اتاق عمل رفته نيمه كاره وبيهوش رها شود،،،،،و البته عميقا اعتقاد دارم كه اين طرح همان زمان طبق برنامه انجام ميشد ،،،،،،در ان صورت يقينا تورم كمتري نسبت به الان داشتيم.... به اميد ان روز كه تمايلات شخصي مانع طرح هاي شجاعانه در ايران عزيز نشود (1183634) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۰:۲۷:۴۷
حالا چقدر بنفعت شده با هدفمندی که اینقدر از این طرح دفاع می کنی دولتمرد غوطه ور در سایت الف (1184289) (alef-13)
 
ارز در بودجه
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۰:۱۲:۰۵
جناب آقای توکلی و سایر اندیشمندان خواهشمند است مطلب مرا بخوانید و راهنمایی فرمایید در مورد بازی ارز
1- یک مغلطه ای ایجاد شده است که فکر میکنند ارز گران یعنی صرفه بودن صادرات من تعجب میکنم از این همه اقتصاد دان و ... ارز هزار تومان بشه 2500 بشه اینها بستگی داره متوسط درامد ریالی مردم چقدر باشه، یعنی قدرت خرید چقدر است.
2- برای این که قدرت خرید مردم دوباره برگردد به قبل باید مردم ماهی حداقل 1000 دلار درامد داشته باشند با ارز 1000 تومانی میشه یک میلیون تومان با ارز 2500 تومانی میشه 2.5 میلیون تومان.
3-پس فکر نکنند با ارز 2500 تومانی به تولید کمک کرده اند خیر با گران کردن ارز و ثابت ماندن درامد، قدرت خرید مردم در داخل ضعیف شده واردات مشتری ندارد تولیدات داخلی مخصوصی مثل پسته گران میشود چون قدرت خرید نیست صادر میشود و تبدیل به ریال میشود یعنی گران شدن ارز به سود جیب یک عده خاص و بدبختی اکثریت میشود.
4- حالا این که یک کشور بتونه صادرات کنه یا با باید کیفیتش بالا باشه مثل المان با این که نرخ ارزش بالاست یا قیمت تمام شده اش پایین باشد مثل چین
5-در المان قدرت خرید مردم بالاست یعنی با این که یورو برای مردم المان ارزان و برای سایر جهان گرانه ، قدرت خریدشان بالاست چون صاردات خاص و با کیفیت المان باعث میشه بازار خاصش را داشته باشه ولی دیگه المان نمیتونه توی صادرات دمپایی لباس و ... با چین رقابت کنه چون تو این کالاها چین برندست
6- یا هزینه تمام شده باید پایین باشه مثل چین
7-حالا این که ارز به ریال گرون باشه یا کم باشه به این اقای دولت بگید ارز بشه 2500 ولی پایه حقوق مردم چند دلار میشه؟ صادرات ربطی به نرخ ارز به ریال نداره به کیفیت و قیمت تمام شده داره ، حالا شما ارز را بکنید 2500 ولی حقوق مردم همون یک میلیون باشه خوب قدرت خرید نصف شده
8- در واقع چیزی که متاسفانه هم اقتصاددانان هم مسئولین به مردم شریف کشور نمیگویند این است که بالا و پایین بردن قیمت دلار در واقع بالا و پایین کردن در امد مردم است چون دولت با گران کردن ارز و ثابت ماندن حقوق کارمندان در واقع هزینه اش را نصف کرده و از زندگی مردم هزینه کرده است برای خودش و قس علیهذا پس یک بار برای همیشه جناب توکلی این بازی با نرخ ارز را جمع کنید ارز را بکنید 5000 تومان ولی حقوق مردم هما یک میلیون تومان باشد گران شدن ارز نیست بازی کردن با درامد مردم است
9- توجه کنید که ایران چه بخواهیم چه نخواهیم فعلا نمیتواند در زمینه صادرات غیر نفتی و مشتقات نفتی و معدنی با جهان رقابت کند تا دهه ها در صنایع متوسط مثل خودرو که از المان و اروپا قرنها عقبیم برای صادرات در زمینه کالاهای پرتیراژ و بدون فناوری هم قرنها از چین عقبیم چیزی که خداوند به ما داده است نفت است و نمیتوان با بازی نفت نسل فعلی که عمرش تمام می شود را برای مدتهای و قرنهای اینده از کیفیت زندگی محروم کنیم جون عمر می رود و ما قطعا فعلا دورنمایی برای صادر کننده شدن نداریم
10- بهترین کاری که کشورهای نفت خیز مثل ایران می توانند بکنند بازی نکردن با واقعیت است ما دهه ها هم بگذرد یا باید تخت لیسانس خودرو تولید کنیم یا پراید و پیکان تولید کنیم پس بهترین کار این است که با ارز نفتی برویم سهامدار شرکتهایی مثل بنز شل و .... شویم مثل اعراب
11- سایت الف لطفا مطلب من را اگر قابل می دانید در این بخش مطالب خوانندگان منتشر کنید (1183677) (alef-13)
 
عادل
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۰:۳۲:۲۸
با این اوضاع اگه کشورمان دارای منابع عظیم نفت و گاز نبود از افغانستان اوضاع بدتری داشتیم...! چون با وجود این همه نعمت و منابع خدادادی که باید طی این سالها با استفاده از این ثرت طبیعی موجب پیشرفت در علم و صنعت و تولیدات خودمان می شدیم و الان بهترین کالاها را به جهانیان صادر می کردیم... اما اوضاع ما اینه که داریم می بینیم. (1184301) (alef-10)
 
سکویی
United States
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۶:۵۳:۳۸
آفرین.این همه اقتصاددان درکشور داریم ولی یک مقاله درست وحسابی وواقعی ودلسوزانه مثل این نداریم.واقعا بعضی کامنتها ارزش بارها خواندن رو داره.از الف ممنونم که این امکان رو به ما میده که از نظرات هموطنان فرهیخته عزیزمون بیشتر استفاده کنیم.اتفاقا نظرات طولانیتر بیشتر حرف برای گفتن دارند تا نظرات یک خطی که یاطنزه ویا یک درددل وگلایه که البته درجای خودشان خواندن دارند.امیدوارم که مسولان هم این کامنتهارو به دقت بخوانند چون هزاران نکته مهم توشه که قابل آموختن وبکاربستن ودرنظرگرفتنه.یک مشاوره وآموختن مفت ومجانی.فقط کمی وقت گذاشتن میخواهد که صددرصد بهش می ارزه. (1185717) (alef-13)
 
علی
United Arab Emirates
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۰:۲۱:۵۵
آقای توکلی شما برو به اظطرار و این حرفا رایتو بده.
دیگه اینا نظر کارشناسی نیست. بچه مدرسه ای هم می دونه. (1183697) (alef-13)
 
يك دردمند
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۰:۴۳:۴۹
اين سياست دولت كه هدفمند نبود. هدفمند بودن يعني اينكه پول را به كسي بدهي كه محتاج است يا پول را جايي برداخت كني كه از بروز مشكلاتي جلوگيري شود. اين پولها را دادند، چه شد؟ اگر كسي بيكار بود انگيزه كار كردن را از دست داد. اگر كسي شاغل بود انگيزه بيشتر كار كردن را از دست داد. بعد هم تورم آمد و همه از روز اولش هم بي پولتر و محتاجتر شدند.
چند سال ديگر، وقتي ابعاد اجتماعي اين سياست مشخص شد و معلوم شد كه اين سياست چه اثر نامطلوبي بر فرهنگ اقتصادي مملكت داشته، همين مسوولان يك به يك مجبور مي شوند كه سند و مدرك جمع كنند كه ما مخالف اجراي آن بوديم.
اي مسوولان، بدانيد كه مردم بعدا از شما نمي پذيرند كه چرا سكوت كرديد. اگر شجاعت داريد همين الان حرف بزنيد و برائت خود را از اين سياست نادرست بيان كنيد و اگر نكرديد بدانيد كه ادامه فعاليتتان در آينده در خطر خواهد بود.
روزي برسد كه مردم نماينده ها، وزرا، معاون وزرا، استانداران و ساير منصبداران را با معيار موافقت يا مخالفت با اين سياست نادرست، بشناسند و آن زمان براي جبران دير خواهد بود.
آقايان مقامات شما هم مثل آقاي توكلي و ديگران، حداقل حرفي بزنيد. عمل پيشكشتان. (1183756) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۰:۵۶:۲۱
با سلام با اجرای طرح هدف مندی یارانه ها فکر کارگران وکارمندان اصلا نشده است . چرا که تمام کالاها طی این یکسان دو یا سه برابر شده است ولی حقوق کارگر و کارمند ثابت مانده است . ولی آنهایی که کار اقتصادی انجام میدهند سودشان بیشتر شده است بطور مثال کالایی را قبلا به مبلغ 50000 ریال می فروخته است و از بابت آن 30 درصد سود عایدش میشده حالا همین کالا را میفروشد 150000 ریال با نرخ سود 30 درصد لذا سودش هم سه برابر شده است و آن کسانی که احتکار میکنند و به چند برابر میفروشند سود آنها ....؟؟؟ پس نتیجه میگیریم صاحبان مشاغل اقتصادی ضرر نکرده اند . این فقط به ضرر طبقه محروم جامعه که کارگران و کارمندان میباشد . شده است . (1183792) (alef-13)
 
وحید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۱:۱۵:۴۳
وزیر فناوری و ارتباطات می گوید ارزش دلار 48 ریال است ریسجمهور می گوید ارزش دلار خبلی کمتر از ارزش فعلی ان است امروز وزیر تجارت و صنایع می گوید دلار دیگر هزار تومانی به افسانه پیوست و باید دلار 4000 تومانی را پذیرفت وقتی هر ایرانی اینها را از یک مجموعه بنام دولت میشنود قلبش از این نا هماهنگی بدرد میاید و نا امید از این دولت و هر تصمیم در تغییر و تحول را خطرناک میداند و ........ (1183834) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۱:۱۹:۱۱
الف مال مردمه.
ولی دیگه اقصاد ایران تجزیه و تحلیل نمیخواهد.از مسئولین بسیار بسیار عزیز و محترم و دولت پرتلاش که کل ملت رو یجا به کار و سر کار و زیر کار گذاشتند تشکر میکتم.به نظر من آقای احمدی نژاد 70 میلیون شغل جدید ایجاد نمود.وبه هر نفر ایرانی به جای رایانه یک یارانه 45 تومانی اهدا نمودند.
سفره را از مردم گرفتند و پول نفت را هم در آن گذاشتند.و در زمینه مبارزه با طاغوت اشکها ریختند و نوید بهار میدهند.اما سالی که نکوست یا رانه اش باید زیاد باشد اما مثل اینکه چون هند هم کم کم نفت از ایران نمیگیرد بهار ملت زیاد روشن نمیزند دکتر جان! (1183842) (alef-13)
 
قلی
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۱:۵۰:۴۲
من یک گلخانه دار هستم و کار کشاورزی میکنم اگر این طرج اجرا بشه و حامل های انرژی افزایش پیدا کنه من نابود میشم

البته ما هم قیمت محصولات رو 3 برابر میکنیم (1183935) (alef-10)
 
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۹:۰۱:۰۶
شما ميتوانيد محصول خود را گران كنيد ولي با كاهش ارزش پول و درآمد ها و پايين امدن قدرت خريد مردم محصولتان خريدار نخواهد داشت و پس از مدتي يا ورشكست ميشويد يا توليدي خود را جمع ميكنيد واين در اقتصاد هر كشوري فاجعه است. (1184607) (alef-13)
 
سلام
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۲:۳۷:۴۰
از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید !!!! (1184028) (alef-10)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۰۷:۲۰
جناب آقای توکلی از شما و نمایندگان انتظار میره به جای بحثهای بی حاصل روی فرد و افراد و مسکنهای موضعی روی اصلاح سیستم اقدام کنید اصلاح سیستم یعنی
1- گردش مالی بانکی شفاف و مالیاتی شفاف همه افراد و صنوف یعنی شماره ملی فرد را بزنی کل گردش مالی فرد مشخص باشد مثل خارج کشور مثل ایسلند که غیر از خرده خریدها تمام گردش مالی و تجاری از طریق کارت بانکی انجام می شود تا اینها درست نشود اعدام معلول مثل امیر خسرویها و از گل نازکتر نگفتن به دولتیها و مجلسیها و بانکیها شریک در این قضیه یعنی بیعدالتی که عذاب الهی که سنت الهی است را سر مردم و نظام نازل می کند
2- جدا کردن حریم ولی فقیه و ولایت فقیه از هر فرد و صنف و نهادی و ارگانی که ادعای هم ارز پنداری با ولی فقیه می کند و در سایه ان برای خود خط قرمز تعیین میکند این بر خلاف انچه تصور میشود خالی کردن اطراف ولی فقیه نیست تقویت ولی فقیه است از ناخالصیها و این نهادهایی که پایش و نظارت نمی شوند
3- قبول کردن این که کشور ما بر خلاف ادعای ما بر خلاف هزاران میلیاردی که شما هر سال به صورت ازاد و بدون نظارت می گذارید دست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حوزه فناوری واقعی و غیر نمایش محور این جند سال فیلم بازی کرده و شو بازی کرده از استاد بگیر تا وزیر تا دانشجو و جمع کردن این بساط مقاله بازی و نخبه بازی ، مملکتی که نخبه داشته باشد پراید ندارد در قرن 21 ، کره شمالی هم موشک میفرستد فضا ولی سر سفره مردمش چیست
4- شما هر سال قانون بودجه را تصویب میکنید سر آلودگی تهران، یک بار فکر کردید پرسیدید یقه دولت را گرفتید که چرا سرویس ادارات را در تهران حذف کردی و یک مینیبوس حامل 16 نفر را تبدیل به حداقل 10 خودرو کردی که کارمندان بیایند سر کار؟
5- در حوزه مسکن آیا مجلس قانونی تصویب کرد که مسکن بازی و بساز بفروشی از کشور جمع شود؟ آیا عدالت است که کسی که زودتر دنیا امده یا بابایش پولدار بوده بیاید زمین که جزو انفال است را بگیرد و از 3 تا 100 خانه بسازد اجاره بدهد بدون مالیات هم ارزش سرمایه اش چند برابر شود هم سالی کلی اجاره بگیرد هم کارگر و کارمند کار کند که اجاره این اقا را بدهد خوب کی می رود سراغ کارخانه و کارگر و مالیات؟ آیا خروج مسکن مازاد از این چتر حمایتی و ورود ان به سرمایه و مالیات دادن مشکل مسکن تهران را حل نمی کند؟! آیا امار مسکنهای تهران و صاحبانش را پیدا کردن سخت است؟
6- آیا شما خبر دارید که دانشگاه آزاد تهران به دختران خوابگاه نمی دهد چه برسد به پسران با این که براحتی می تواند کرایه از دختران و پسران بگیرد و درامدزایی کند خوب این ناامنی اجتماعی و کمبود مسکن برای خانوارهای مستاجر ایجاد نمیکند؟
7- به نظر می رسد کسی نمیخواهد سیستم را اصلاح کند بعد از 33 سال دولتی باید بیاید که تدوین قوانین شفاف سازی اقتصادی مالی سیاسی باید راس کارش باشد
8- آیا تفاوت حقوق بین مدیر یک سازمان دولتی با کارمند جز بیش از 10 برابر است عدالت علوی است؟
9- آیا عدالت است که کوچکترین سازمان و ارگان بدردنخور دولتی از مدیران تا سرویسهایش مجوز طرح ترافیک داشته باشد و بعد بخش خصوصی نداشته باشد خوب این یعنی دولت محوری
10- به نظر شما اگر قرار بود همین سیستم مالک محوری و مسکن محوری در تهران حاکم باشد پس در حق خانهایی که زمینهایشان را داشتند و کشاورزان مجبور بودند در ان کار کنند و اجاره بدهند با وضع افتضاح موجر مستاجری تهران چیست؟ آیا واقعا اصلاحات ارضی و بریدن دست خانها بد بود
11- جناب توکلی آیا کل اقتصاد دانان کشور نمی فهمند بالا و پایین بردن نرخ ارز بی معنی است از نظر مفهوم اقتصادی برای کشوری که واردات محور است چون در این کشورهای مثل ایران مهم درامد سرانه مردم به دلار است فرقی ندارد دلار 1 تومان باشد یا یک میلیون تومان باید دید درامد سرانه مردم به دلار چقدر است؟ بعد این بازی این که ارز گران بشود خوب است یا بد است را در اورده اند؟
12- سخن بسیار است ولی این را باید دانست که این اقای احمدی نژاد نعمتی بود برای نظام که عفونتها و چرکها و تاولهای آن را که ناشی از سیستمهای پنهان و غیر شفاف موجود در کشور است را نمایان کرد حالا ما خود می شکنیم یا اینه شکستن خطاست
13- قبول کنید و قبول کنید که اگر اکنون تحریم نبودیم همین احمدی نژاد با همین اهمال کاریهایش چون پول نفت داشت هیچ مشکل اقتصادی نبود و ارز گران نمی شد پس بیدار شویم که داریم با صنعت و بازی اینها خودمان را گول میزنیم اگر نفت ما قطع شود ما کره جنوبی نمیشویم بدتر از پاکستان می شویم
14- والسلام من التبع الهدی سخن بسیار است ولی می دانم این حرفها هم اثری ندارد (1184101) (alef-13)
 
شمس
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۱۹:۱۴
اقای توکلی شما انسان دلسوزی هستید و بیشتر حرفهایتان در مورد این دولت درست است ولی شما یک اشتباه مکرر بزرگ در رابطه با این دولت دارید که باعث بی توجهی تمام این حرفهای شما از سوی انها شده وان اینکه انها هدفشان با شما و ما متفاوت است وان چیزی که ماها دنبالش هستیم که سعادت کشور و نظام است هدف انها نیست و شاید حتی هدف متضادی داشته باشند و اگر هزار سال دیگر این نقدها را بکنید انها توجهی نمیکنند اتفاقا چون از نقدهای شما میفهمند به هدفشان نزدیک تر شده اند با انگیزه بیشتری پیش میروند، کار شما مثل زدن میخ در سنگ است که پیش نمیرود شما اگر میخواهی موثر باشی باید تاکتیک و روش دیگری پیش گیری (1184135) (alef-10)
 
ناشناس
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۰:۵۲:۳۴
از کجا هدف آقای توکلی رو تشخیص دادی؟ الزاماً مخالفت آقای توکلی دلیلی بر همدرد بودن با مردم نیست. (1184801) (alef-13)
 
Netherlands
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۴۸:۲۳
10 درصد حقوق من کم میشه برای مالیات حالا کجا خرج می شه بماند! این نمایندگان مجلس چیکار می کنن که باید مادام العمر حقوق بگیرند اونم از جیب من !
با توجه به حرفهای آقای لاریجانی اکثر این اتفاقات توسط دشمن اداره میشه خوب برادر من شما که نمی تونی کار کنی بیا بیرون از مجلس بزار دشمن اداره کنه چون تا الان از شما بهتر عمل کرده! (1184203) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۴۹:۴۲
با سلام
خواستم بگم نظر دولت بسیار خوب است ، چون باعث میشه منه مهندس مکانیک با معدل 16 صد سال دیگه ام کار پیدا نکنم.
حدود 1 سالی هست که دنبال کار میگردم فقط و فقط برای ماهی 500 تا 600 هزار تومان دستمزد نه بیشتر (1184212) (alef-10)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۲۳:۵۶:۰۱
ای کاش می شد مسولین مردمی ما برای یک ماه با حقوق کارمندی زندگی میکردند . انگاه تمام تصمیم گیریها درست می شد (1184226) (alef-10)
 
عليرضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۷:۵۵:۳۷
چرا همه هنر اقتصادي دولت متمركز شده روي حذف يارانه ها وفشار اقتصادي به مردم؟

راههاي ديگري هم براي بالابردن درآمد دولت وجود داره.

1- صنعت توريست

2- ترانزيت كالا

3- صنايع دستي

4- افزايش توليد و حمايت از سرمايه گذاري داخلي و جذب سرمايه خارجي

5- صادرات خدمات مهندسي خصوصا" تجربه بدست آمده از پروژههاي عمراني كشور.

6- سياست گذاري در جهت افزايش فرهنگ كار و تلاش در آحاد مردم

واقعا" با اين در آمدها مردم توان مواجه شدن با مشكلات فاز دوم هدفمندي را ندارند. (1184524) (alef-10)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۸:۴۹:۱۷
اینها را که گفتی زیرساخت لازم خودش میخواهد مثلا توریسم کدوم توریستی دوست داره در سفر تفریحی اش محدودیت باشه؟ مثل حجاب برای زنان حتی اتباع بیگانه یا کدام هتل و .... که نرخ ثابت داشته باشد 2 صنایع دستی دقیقا منظورت نفهمیدم چون هرچه نگاه میکنم طی این سالها اکثر صنعتگران صنایع دستی یا ورشکسته اند یا بیکار مثل چاقوسازان زنجان که الان محصولاتشان هم ممنوع و مصداق اسلحه به حساب میاد و...... ابتدا چاه را باید کند بعد منار را دزدید ما هیچ اقدام خوبی برای بی نیازی از درامدهای نفتی نداشتیم حالا که پول کم اومده میخواهیم ادای خارجی ها را در اوریم البته زهی خیال باطل (1184581) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۸:۴۸:۲۹
یکی نیست بگه بابا حالا که تورم 100 درصد نه 120درصد شده چرا حقوق کارمند با این درصدها همخوانی ندارد مگر کارمند تو این تورم زندگی نمیکنه وجزئی از این کل نیست شمامثل اینکه ساختمان میسازید میشه از سه طرف دیوارهاشو بلند کنید و از یک طرف نه آیا اون ساختمان خراب نمیشه روسر همه پس نمایندگان محترم به وظیفه نمایندگیشون خوب عمل کنند ونگذارند نه سیخ بسوزه نه کباب
البته همه را عاقلان دانند!!! (1184579) (alef-13)
 
کاوه
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۰۹:۳۲:۳۱
تشکر از جناب توکلی برای این بررسی جامع و کاملشان. (1184648) (alef-13)
 
روشن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۰:۰۳:۳۸
هدفمند سازی رو با 5مرحله ای کردن شما ها خراب کردین/ الان هم فاز دوم خطر ناک نیست جز برای شما سرمایه دارها (1184699) (alef-13)
 
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۳:۲۹:۲۱
اي واي روشن مستضعف و بيچاره عزيزم ، كاملاً حق با شما است. در اين مدت اجراي فاز اول با پايين آمدن قيمت زمين و آپارتمان هايم من سرمايه دار بيچاره شدم و تو در عوض در اثر تورم منفي نه تنها ارزش حقوق ماهانه ات بالا رفت بلكه با پس انداز بخش عمده يارانه ات توانستي ماشين و خانه وحتي ويلا بخري. حق داري ، بايد همين الان فاز دوم را اجرا كنيم تا اين 70مليون سرمايه دار مملكت را به خاك سياه بنشانيم و شما بتواني در آسايش و رفاه بيشتر زندگي كني. (1185229) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۵ ۰۱:۴۲:۵۹
عزیز اجرای فاز دوم مثل اول برای ما سرمایه دار ها بهتره ما با نوسانات دلار راحت می تونیم کار خودمونو انجام بدیم ما تا جمشید خان رو داریم غم نداریم (1192937) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۰:۰۹:۴۱
ما كه نفهميديم يك روز داد ميزدن تثبيت قيمتها حالا هم كه ميگن آزادسازي قيمتها لطفا شفاف بگن تا ما هم بفهميم. (1184703) (alef-13)
 
حمید رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۱:۰۵:۲۶
واقعاً قیمت ها فاجعه است ، به جرأت می توان گفت 80 درصد مردم ایران قدرت خرید پایینی دارند ، واقعاً هدف این دولت چیست؟واقعاً می خواهند چکار کنند؟ با این کار که آتش زدن مملکت است می خواهند چه چیز را ثابت کنند ، آیا نمی دانند این همه نقدینگی در بازار چه آثار و عواقبی خواهد داشت.
احمدی نژاد بیدارشو. (1184838) (alef-13)
 
ایوب فتح پور
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۱:۰۵:۴۵
سلام. اقتصاد کشور را بایستی به صورت علمی اداره کرد.نه به صورت هیتی. (1184840) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۱:۵۴:۵۲
آقاي توكلي آيا مخالف با اجراي طرح هدفمندي هستيد؟
آيا واقعا معتقديد كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي به تدريج خود را نشان ميدهند؟ يعني اگر بنزين الآن 2 برابر شود تورم حاصل از آن 6 ماه بعد خود را نشان خواهد داد؟
آيا هنوز معتقديد كه اين امر بايد به تدريج اجرا ميشد نه يكباره؟(با توجه به تجربه كسب شده در اين 2 سال).
آيا واقعا يارانه نقدي باعث افزايش تقاضا گشته است(حتي مسكن )؟ و اين يكي از دلايل افزايش بي رويه قيمتهاست؟
آيا فكر نميكنيد كه توليد كننده ها از امكانات ارز ارزان، بهره بانكي پايين و انرژي ارزان در 3 سال قبل از اجراي اين طرح سوء استفاده كردند؟ يعني به جاي اينكه در توليد خود تغييراتي در جهت بهبود مصرف انرژي و ... ايجاد كنند به واردات روي آوردند و اين فضاحت در خودرو سازي و خيلي از صنايع ديگر حاصل اين بي تدبيري است؟ هنوز هم معتقديد كه بايد به توليد كمك كرد آن هم به اين صورتي كه مد نظر شماست!!!!!؟
راستي يادتان هست كه لايحه ارائه شده توسط دولت به مجلس شامل چه مواردي بود و مجلس بي خردانه و غير اصولي در مدت 3 ماه بلايي به سر آن لايحه(كه ديگر يك طرح شده بود) آورد كه حتي ريس جمهور هم صراحتا از آن گله داشت؟ مثلا يادتان هست در آن لايحه دولت در مورد ارز چه نظري داشت؟
اعداد و ارقام را هم خوب به بازي گرفتيد:
10 هزار ميليارد بودجه را قبول داريد؟
28 هزار ميليارد را خودتان فرموديد كه حتما قبول داريد(درآمد حاصل از افرايش قيمتها)!!!! كه بايد بيشتر از اين مبالغ باشد با حساب سر انگشتي!!!
حدود 40 هزار ميليارد پرداختي به مردم را كه نميشود تكذيب كرد قبول داريد؟
با اين حساب چيزي حدود 2000 تا 5000 ميليارد ميشود كسري اين طرح!!
قبول داريد؟ پس اين اعداد و ارقام چيست كه عوامفريبي ميكنيد؟
راستي ارتباط بين هدفمندي و افزايش قيمت ارز را چطور اينگونه واضح ميبينيد؟ حتما فكر ميكنيد مردم يارانه را گرفتند و با آن ارز خريدند؟
برادر من به جاي لجبازي و اينگونه رفتارهاي غير علمي، تمام هم و غم و تلاش شما بايد براي اصلاح روشها و يافتن مشكلات و حل آنها باشد. براي مثال هيچ از خود پرسيده ايد كه چرا در بخش برق اين همه اختلاف درآمد وجود دارد؟ هيچ به اصلاح ساختار بانكي و تاثير آن در اجراي اين طرح فكر كرده ايد؟ هيچ به زمان بندي تحريمها و اجراي آن درست در زماني كه بدترين اثر(به واسطه دلار) را در اجراي اين طرح داشت فكر كرديد؟ اما ميدانم به كله پا كردن قاضي مرتضوي خيلي فكر كرديد!!!!!
خدا همه ما را به راه راست هدايت فرمايد! (1184972) (alef-13)
 
علي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۳:۱۰:۲۶
خداوند ما را از راه راستي كه شما در آن هستيد بر حذر بدارد. اين همان راه راستي است كه آن قطار معروف با ترمز بريده اش ما را به ورطه نابودي كشانده است. (1185159) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۲:۲۹:۳۸
کمی الفبای اقتصاد بلدیم اینا که می گن یه علم جدیده مهندسی اقتصادی داره میشه حالا آخرشو ببینیم چی می شه (1185049) (alef-13)
 
Norway
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۳:۰۳:۱۳
ببخشید این تورم 35 درصدی ادعایی رادولت از کجا اورده است ؟ واقعا تورم سالیانه امثال 35 درصد بوده است؟ واقعیات که چنین نمی گوید .اینجای کار که دست ما در خرج است و می دانیم . لذا من با اقا ی توکلی موافقم و بگویم که اعداد واقعی وخیم تراز این حرف هاست. از طرف دیگر درحوزه هایی از اقتصاد کشوردستی در محاسبات دارم .در حوره انرژی بایستی با قاطعیت عرض کنم که اصلاح تعرفه هابایستی اتفاق بیافتد وگرنه کشور نابودخواهد شد. در اینجا شرایط و محدودیت های فنی اجازه شرح انرا نمی دهد .لیکن اگر اصلاح نشوند طوفانی سهمگین تر در اینده بپا خواهد شد و راه حل بمراتب پیچیده تر خواهد شد. ملت نیز بایستی هزینه بمراتب بیشتری را پرداخت نمایند.
به هرصورت موقعیت زمانی ، جامعیت طرح ، مکانیزم های نظارتی توانمندی فعلی قوه مجریه ( نرم افزارو سخت افزار) بایستی سنجیده شود که هیچیک برای انجام فوری مرحله دوم جراحی فراهم نیست . از طرفی فکر نکنیم که میتوان به اینکار یکی دو سال دیگرفرصت داد. بایستی کاررا انجام داد. یعنی استراتژی درست و غیر قابل انکاراست .لیکن در تاکتیک و بالانس اجزاء طرح بایستی رفرم اساسی انجام شود.
کمک ها بصورت عیرنقدی و در قالب رفاه اجتماعی و سیستم کوپنی کالاهای اساسی انجام شوند. البته بشوند نه اینکه مردم کتک و پیاز را باهم بخورند.
از مهم ترین مشکلات ما نبود امار و اطلاعات کاربردی است. من در یکی از وزارتخانه های مهم بوده ام و دیده ام چگونه امار را فله ای می فرستادند بالا . مقاومت هم کم بود. مدت زیادی از ان زمان نگذشته است و چیزی نیز تغییر نکرده . (1185146) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۶:۴۲:۲۵
بالاخره اجرا بشه يا نه(طبق فرمايش آقاي توكلي كه شما هم با ايشان موافقيد)؟ (1188149) (alef-13)
 
عماد
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۴:۳۵:۵۷
اقتصاد دولتی ایران با قائده های به شدت کمونیستی به همراه درآمد مستقیم دولت و دسترسی غیر مسئولانه آن به ارز ( که قیمت آن را بدون توجه به قواعد بازار تعیین میشود) ملغمه ای به وجود آورده که تحلیل و اندازه گیری آن با ابزار و روش هایی که برای اقتصاد بازار آزاد طراحی شده غیر ممکن میکند.
سوبسید ارزی دولت چنان در پیچ و خم داد و ستد و تولید ریشه دوانیده که به سختی میتوان درآمد ناخالص ملی را از درآمد حاصل از فروش سرمایه ملی را تفکیک کرد.
سیستم های درآمدی متعارف دولت مانند مالیات و گمرک کاملا تشریفاتی و غیر ضروری ( و به طبع آن نا کارامد) شده اند. چرا که برای دولتی که درآمد مستقیم از ارز دولتی دارد و هدف آن کاهش قیمت کالا و خدمات با استفاده از تزریق این درآمد به بازار است ، احمقانه است که دو باره با پس گرفتن سوبسید های ارزی در مبادی گمرکی و اداره مالیات این هزینه ها را افزایش دهد.
خلاصه درآمد نفتی بد جور سیستم اقتصاد کشور را به هم ریخته و من امیدوارم که "عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد". (1185378) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۴:۵۱:۰۷
اگه مردم ایران خیلی حرف بزنن و نسبت به این نرخ تورم و بیکاری و فشار کم سابقه اقصادی اعتراضی بکنن دولت میره از چین مردم وارد میکنه!!!که خیلی هم زبون بسته و کم خرج و ساده و کاری هم هستند!!!مردم خودمونم به اون دنیا صادر میکنه!!!پس نتیجه میگیریم هیچ خطری هم نداره دکتر که جراحی کرد اقتصادو حالا نباید وسط جراحی ول کنه بره یه وقت بیمار از دست میره باید تا آخرش وایسه تا مرحله دهمش هدفمند کنه غول مرحله آخرشم بکشه و اونجا سیو کنه که مردم واقعا ممنون میشن ازش ... (1185412) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۵:۱۵:۵۸
اين نروژي ها تا 100 سال پيش داشتند از گرسنگي مي مردن كه 50 درصد مردم نروژ براي كار به آمريكا مهاجرت كردن ولي الان رو ببينيد با اقتصاد دولتي چقدر پيشرفته و مردمش مرفه هستن. (1185478) (alef-13)
 
قلاوند
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۵:۳۹:۴۳
هد فمندی یک سال باید به تعویق بیفتد تا در امد ها مقداری رشد کند بعد با یک شیب ملایم نه شیب سرسره اسکی . اجرا شود .حالا 5سال نشد 7 سال . (1185538) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۶:۴۲:۱۰
جناب اقاي توكلي اين همه ماجرا نيست حضرتعالي وبسياري از نمايندگان قانون بر نامه چهارم مبني بر افزايش تصاعدي نرخ حاملهاي انرزي را تعطيل واعلام كرديد هديه مجلس به ملت موقعيكه سازمان بر نامه وبودجه منحل شد تقريبا كليه نمايندگان سكوت نمودند در واگذاريها نود در صد از سرمايه ها به سهام عدالت ورفع ديون اختصاص يافت در يغ از يكنقد منطقي در پرداخت يارانه ها بيش از دوبرابر در امد مكسوبه توزيع گرديد در اين زمينه انتقادا تي به چشم ميخورد در بحث افزايش نرخ ارز به عامل اصلي كه تحريم هاي نا جوانمردانه همريكا وكاهش فروش نفت است كمتر اشاره ميگردد (1185688) (alef-13)
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۷:۱۸:۴۷
جناب آقای دکتر توکلی
با سلام و تشکر از مقاله تان

چرا وقتی در دولت آقای خاتمی قرار بود نرخ سوخت سالانه و بتدریج بالا رود، شما (و مشخصا حنابعالی) با یک طرح کاملا سیاسی تحت عنوان تثبیت قیمت ها، جلوی کار کارشناسی را گرفتید؟
خواهشا شهامت داشته باشید و صداقت و اثرات طرح هیجانی و سیاسی تثبیت قیمت های خودتان را برای مردم توضیح دهید و بگویید که چه شد که دولت و مجلس مجبور شدند با این شیب فشار اقتصادی را بر مردم تحمیل کنند.

خود کرده را تدبیر نیست برادر بزرگوار
اون موقع برای همین آقای احمدی نژاد و برای اینکه مردم در سال 84 در انتخابات شرکت کنند، مار کاملا غیر کارشناسی کردید و حالا هم داعیه دار هستید؟ ؟؟؟؟ (1185783) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۳ ۲۱:۲۸:۲۴
در اين مدتي كه اوضاع اقتصاد بهم ريخته، آقاي توكلي هيچ وقت از طرح كاملا" سياسي تثبيت قيمت ها صحبت نكردند. طرح تثبيت قيمت ها زمينه ساز هدفمندي شد. آقاي توكلي در مجلس هفتم با افزايش پلكاني قيمت حامل هاي انرِزي با شدت مخالفت كردند و حالا هم با اجراي مرحله دوم هدفمندي مخالفند. اصلا" حرف حساب ايشان چيست؟ (1191347) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۱۷:۲۹:۴۸
ما در حال حاضر نیاز به یک رییس جمهور اقتصاددان داریم آقای توکلی یا خودت وار شو یا کسی رو پیشنهاد بده (1185807) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۲۱:۴۹:۳۴
اقای توکلی چرا شما قانون مربوط به خانه های خالی و ممنوعیت سفته بازی در بخش مسکن را مسکوت گذاشتید و تصویب نمی کنید؟ و در این مدت در مجلس فقط به دنبال مسائل جنبی بودید؟ یعنی لجبازی با دولت اینقدر اهمیت دارد که بخاطر آن روزگار مستاجر سیاه شود؟ (1186343) (alef-13)
 
یک ایرانی
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۲۲:۰۸:۵۳
تا وقتی نتوانیم قیمت ارز را کنترل کنیم تمام این هیاهوها بیخود است این همه تلاش برای فاز اول با بالارفتن قیمت دلار بی اثر شد و فقط یک گرانی با قی ماند (1186374) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۰۸:۵۸:۳۴
جناب توکلی
طرح ملی که توسط مجلس تصویب شده و جنابعالی به عنوان یک نماینده مخالف آن بودید از روز اول شروع کردید به مقابله با طرح و با پیش بینی تورمهای کمر شکن در صدد برهم زدن آرامش روانی جامعه برامدید خدا کند پشت پرده مخالفت های شما اقدامات عملی برای شکست طرح نباشد. به هرحال به نظر میرسد عقلایی آن باشد که نماینده مجلس وقتی با مصوبه مجلس مخالف است بعد از تصویب آن حداقل سکونت کند . از عمر دولت فعلی کمتر از شش ماه باقی مانده ممکن است جنابعالی با سوار شدن بر موج مشکلا ت اقتصادی به آتش کینه خود از این دولت پاسخ دهید اما قطعا پس از پایان کار دولت به خاطر شانتاژها در مقابله با یک طرح عظیم و ضروری پیش وجدان خود شرمنده خواهید بود و اگر آن هم نشد پیش ملتی که سالها در چنبره اقتصاد بیمار گرفتار بوده اند و اگر ان هم نشد بدون شک در پیشگاه خدای علام الغیوب (1186939) (alef-13)
 
م توكلي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۰۹:۳۸:۵۴
آقاي توكلي سلام

فرموديد "من روش كار و نتايج اين تجربيات را از اين كتاب خلاصه كردم ... ..تقريباً در تمامی كشورها ... به تدريج در طول چندين سال و مراحل متعدد ...؛ بجز ايران.... در هيچ يك از آنها نيز پرداخت جبرانی نقدی سرانه، برای همه ملت صورت نگرفته جز ايران. .."

آيا براي درك مسئله اي به اين سادگي يك" اقتصاددان" ميبايستي به يك كتاب مراجعه نمايد؟

آيا همين مسئله در برنامه پنج ساله قبلي پيشبيني نشده بود كه شما درمجلس هفتم جلوي ان راگرفتيد؟

آيا شما كه شهامت استغفار داريد اينبار هم استغفار مي كنيد؟ (1187017) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۱:۴۰:۲۶
آنچه که خطرناک است نمایندگانی هستند که منافع ملی و مردم را نادیده می گیرند و به بازی های کودکانه می پردازند. (1187302) (alef-13)
 
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۱:۴۰:۳۷
چرا قانون مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی را تصویب نمی کنید و آن را به بعد موکول کرده اید؟ (1187304) (alef-13)
 
بهار
۱۳۹۱-۱۲-۲۵ ۱۳:۳۶:۲۲
اقی توکلی شعور مردم بالاتراز اینه که شما فکر میکنی شما بخاطر جایگاهتن مانع تراشی میکنین که نکنه توتاریخ نامش براهمیشه مردم سلار ودینمدار وولایتمدار ثبت بشه (1193244) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.