نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 415374
تعلیم و تربیت کودکان در مناطق مرکزی افغانستان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۴
کودکان و نوجوانان ساکن در مناطق مرکزی افغانستان در شرایطی بسیار نامناسب در حال آموزش دیدن هستند.