نظر منتشر شده
۱۱۷
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 268792
گفتگو با رئيس کميسيون اصل90 درباره پرونده بورسيه‌ها؛
بورسیه ها،قانونی بوده چون وزیر علوم تاییدکرده/ برخی نمایندگان مجلس هم بورس گرفتند
بخش داخلی الف، 7 اردیبهشت 94
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۷
مقدمه:
رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس هفته قبل اعلام کرد که در نامه اي به وزير علوم به صورت رسمي نظر کميسيون اصل ۹۰ درباره بورسيه ها اينگونه اعلام شد که بورسيه هاي اعطا شده قانوني است و روال اعطاي بورسيه ها در پيش گرفته شود.

محمد پورمختار رئيس کميسيون اصل ۹۰ همچنين از ارسال اين پرونده به وزارت علوم خبر داد و در عين حال افزود : بورس داده شده به اين افراد بلامانع بوده و وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرايط تحصيلي آنهاست. اين گزارش واکنش هايي را برانگيخت ازجمله مهدي دواتگري عضو کميسيون امنيت ملي مجلس به ايلنا گفت: آنچه که آقاي پورمختار در اين نامه نوشته اند، خلاف قانون و خارج از اختيارات کميسيون اصل ۹۰ است. قانون سه وظيفه براي کميسيون اصل ۹۰ مشخص کرده و آن مراجعه، مکاتبه و توضيح خواستن از سازمان ها يا وزارتخانه ها است؛ اما متاسفانه آنچه که آقاي پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته دستورالعمل و به نوعي حکم صادر کرده، در حالي که ايشان وظيفه صدور حکم ندارد.

دواتگري ادامه داد: اين صدور حکم در جايي از نامه صورت گرفته که گفته شده «وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرايط تحصيلي اين افراد است و بايد اقدامات لازم را در اين راستا انجام دهد».

وي با اشاره به اينکه دست هاي پنهاني براي بسته شدن پرونده بورسيه هاي غيرقانوني و مسکوت ماندن آن وجود دارد، اضافه کرد: در اينجا اين سوال را مي پرسم که ما بايد اين گونه از نخبگان کشور حمايت کنيم؟! در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر پشت کنکوري داريم که در انتظار تحصيل در دانشگاه هاي کشور هستند، اما در مقابل شاهد بوديم که افرادي بدون آزمون آمدند و بورسيه غيرقانوني گرفتند.

اما پورمختار رئيس کميسيون اصل ۹۰ تاکيد مي کند: اعطاي بخشي از اين بورسيه ها از جمله درباره کبر سن و معدل بر اساس قانون انجام شده و خلاف نيست زيرا بر اساس قوانين از جمله قانون اعزام و آيين نامه هاي اجرايي اين قانون، اختيارات شوراي مرکزي بورس و اختيارات وزير، تمام اختيارات بورسيه ها به شوراي بورس و وزير علوم واگذار شده است؛ لذا تعيين شرايط و ضوابط متقاضيان بر عهده آنهاست و نمي توان از آنها ايراد گرفت که چرا معدل سن پذيرفته شدگان بالا يا پايين گرفته شده است. قانون به شوراي مرکزي بورس و وزير علوم اجازه داده هر کسي را که خواستند براي بورس انتخاب کنند.

*********************

گفت وگوي خراسان با محمد پورمختار رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره پرونده بورسيه ها را بخوانيد.

نظر شما در اين باره که تعدادي از نمايندگان گزارش کميسيون اصل نود را غير قانوني اعلام کرده اند چيست ؟
واکنش ها فقط از سوي آقاي دواتگري بود چون عضو کميته پيگيري بورسيه ها بود.ايشان فکر مي کند زحماتش در کميته هدر رفته است . خودم هم عضو کميته بودم و در جلسه ها حاضر مي شوم البته من به اندازه ايشان وقت نگذاشتم که نگران هدر رفتن وقتم باشم به علاوه اين که اين موضوع قوانين متعدد و روشني دارد و هم ضمانت اجرا دارد و هم لازم اجرا است حالا آقاي دواتگري نظري دارد و نظر ايشان محترم است ولي کميسيون اصل نود کار خودش را براساس اختيارات قانوني انجام مي دهد.

کميسيون اصل نود به موضوع بورسيه ها رسيدگي مي کرد يا به شکايت هاي ارسالي از سوي کساني که درباره بورسيه هايشان ايراد وارد شده است؟
به شکايت ها رسيدگي کرده است .

يعني هزار و هشتصد نفر که به بورسيه هايشان ايراد وارد شده شکايت کرده اند؟
هزار و هشت صد نفر نيستند بلکه بيش از ۶۰۰ نفر هستند.

کميسيون همه اين ۶۰۰ پرونده را بررسي کرده است؟
نه ما تک تک بررسي نکرديم بلکه کمي و درباره طرز کار وزارت علوم در اعطاي بورسيه کار کرديم کميسيون هم به خوبي اعطاي بورسيه ها را در دولت گذشته و هم شيوه رسيدگي موضوع بورسيه ها را در دولت فعلي بررسي کرده است.

بنابر بررسي هاي کميسيون اصل نود اعطاي بورسيه تخلف نبوده و درست بوده است؟
بله درست بوده وزارت علوم براساس اختيارات قانوني تصميم گرفته اند.حالا اينکه کساني فکر مي کنند وزارت علوم اشتباه کرده، رانت ايجاد کرده يا به هر دليل ديگري اينها را بورس کرد، اين فقط يک نظر است.اما آن چيزي که مهم است قانون به وزارت علوم و شوراي مرکزي وزارت علوم اختيار داده که تصميم بگيرند و براي اعطاي بورسيه تعيين شرايط کنند.اين موضوع درباره وزارت علوم فعلي هم صدق مي کند.

آيا کميسيون اصل نود بر تمامي پيگيري هاي کميته پيگيري بورسيه ها ي غيرقانوني خط بطلان کشيده است؟
نه همه آن ها .حداقل درباره کساني که کسر معدل و يا کبر سني داشته اند اين بورسيه قانوني است چون تصميم اعطاي بورس با اين شرايط يعني کبر سن و کسر معدل با اختيار قانوني شوراي بورس بوده است . اما تصميم کميته را درباره کساني که اظهارات خلاف ارائه کرده اند محترم مي شمريم و ورودي نداريم يا درباره ۵۰۰ نفر مربيان پيماني که بايد از دانشگاه هاي مربوطه شان مجوز بگيرند.

قانون به وزير علوم و شوراي مرکزي بورس اختيار داده که براي بورسيه دادن شرايط تعيين و تعريف کنند و کسي هم نمي تواند به آن اعتراض کند. نگاه ما مرّ قانون است حالا آقايان ممکن است براساس سلايق به مسائل توجه کنند ما به سلايق احترام مي گذاريم اما ملاک ما قانون است .

بررسي هايي که در کميته بورسيه ها انجام شده را دقيق مي دانيد؟
در جلساتي که خود من حضور داشتم دقيق بوده و حساسيت داشتم که از قواعد و ضوابط تعيين شده چيزي عدول نشده باشد.

به نظر شما ضوابط رعايت شده بود؟
موضوع اين است که اين کار با اختيار و تشخيص وزير علوم و شوراي بورس انجام شده نيازي به بررسي نبوده و آنها تشخيص دادند، بنابراين بورسي که داده شده طبق اختيارات قانوني بوده است و نمي توانيم بگوييم که غيرقانوني بوده و تخلفي انجام گرفته است. اگر رانتي هم باشد قانوني است. رانت قانوني يعني آن چيزي که قانون اجازه داده به شوراي مرکزي بورس و وزير علوم که هر کسي را که خواستند براي بورس انتخاب کنند. البته اصلا اين رانت نيست من مي گويم رانت چون شما مي گوييد .رانت اين اختياري است که قانونگذار به وزير علوم و شوراي بورس داده است مگر اين که قانون اصلاح شود و تا زماني که قانون اصلاح نشود اين اختيار وجود دارد.

آيا اين در همه دولت ها صادق است؟
اين براي همه دولت ها و وزارت علوم آن دولت صدق مي کند.دولت فعلي هم مي تواند استفاده کند و حتي نمي تواند به آن ايراد بگيرد.

اين قانوني که مي گوييد چيست؟
قانون اعزام دانشجو به خارج که مصوب مجلس است و شامل آيين نامه هاي اجرايي، دستورالعمل ها، اختيارات شوراي مرکزي بورس و وزير علوم است .

گفته شد تعدادي از نمايندگان از اين رانت و يا اختيار قانوني که شما مي فرماييد استفاده کرده اند آيا اين گفته درست است؟
بعضا بوده البته ممکن است در دوره نمايندگي آنها نبوده باشد اين نمايندگان هم شامل اين موضوع مي شوند.

تعداد اين نمايندگان چند نفر هستند؟
آمار دقيقي ندارم.

آيا اينها از همکاران شما هستند و در مجلس حضور دارند؟
بله برخي از آنها را مي شناسم و در مجلس هم حضور دارند.

اين نمايندگان که از رانت استفاده کرده اند دفاعي هم داشته اند ؟
بله، آمدند و از خود دفاع کردند.

چه نهادي تصميم گيري هاي نهايي را درباره اين پرونده انجام مي دهد؟
نهاد مشخصي نيست.

آيا نهادهايي مثل ديوان محاسبات ،سازمان بازرسي کل کشور، قوه قضاييه يا وزارت علوم در اين باره تصميم گيري مي کنند؟
در قانون هيچ نهاد و جايگاهي تعريف نشده که درباره بورسيه ها تجديدنظر بکند حتي اگر وزارت علوم درباره اين بورسيه ها تجديد نظر و آنها را لغو کند خارج از اختياراتش است از طرف ديگر ممکن است وزير ديگر در وزارت علوم مصوبات اين دوره را هم باطل کند.به هر حال برخي از تصميم ها به مذاق خيلي ها خوش نمي آيد حتي خود من با برخي تصميم ها موافق نيستم ولي نمي توانم روي ديدگاه هاي شخصي نظر بدهم تصميم هاي شوراي مرکزي بورس و وزير علوم وقت قانوني و طبق اختياراتشان بوده است.
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۰۹:۳۵
آقای پورمختار این چه چیزی است که میگویید این قانون ظلم اشکار است اصلا بی قانون است ! اینکه شما میگید مصداق شهر هرت است . برادر من رانت قانونی چیه که شما دفاع میکنید ؟ من خیلی هارا میشناسم که شبانه روز درس میخونند آخر با معدل 19 یا 18 تمام میکنند بورس نمیشندذ اونوقت وزیر هر که را که بخواهد بورس میکند؟ (2852221) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۰۸:۳۹
نظرشون اصلا مهم نیست به گفته آقای توکلی اگر چیزی به یک شخص خاص تعلق بگیره رانت میشه باید به جوان های با صلاحیت قانونی داده بشه نه چندتاآدم خاص!!! (2852390) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۰:۰۶:۱۴
وظیفه ایشان تطبیق و عمل به قانون است نه مخالفت با رانت .....


ما هر وقت خوشمان بیاید همه باید با فساد و رانت و .... مبارزه کنند و این کار از عمل به قانون هم مهم تر است ؛ اما وقتی به نیروی انتظامی می رسیم می گوییم وظیفه نیروی انتظامی عمل به قانون است نه اجرای اسلام ( بخوانید مبارزه با فساد) (2853085) (alef-13)
 
علی 12
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۹:۲۹:۳۱
مسئله اینجاست که وزارت علوم کار خلاف قانونی انجام نداده!!!!
فقط یک مدتی قانون رو عوض کرده، این افراد عزیز رو جذب کرده و بعد دوباره قانون رو برگردونده به حالت قبل.

خیلی شیک و قشنگ (2855567) (alef-11)
 
صابر
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۵:۱۶:۰۸
کجا بریم از ا=دست برخی نماینده ها. خدایاااااااااااااااااااااا فریاد. فریاد
چرا دارید یک فساد آشکار در نظام اموزش عالی را ماست مالی میکنید بره؟؟؟ (2853203) (alef-13)
 
امید
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۰:۵۵:۰۶
فوق العاده است ملاک از نظر آقای پور مختار فقط تایید وزیر است یعنی مثلاً اگر وزیر به یک دیپلمه هم بورس دکترا بدهد چون اخیار این امر را دارد پس بورس قانونی است. هر دم از این باغ بری میرسد ...... (2852746) (alef-3)
 
مسعود
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۱:۰۹:۲۸
با این حساب چرا مرتبا وزرای دولت در مجلس هستند یا در کمیسیونها یا در صحن علنی در حال پاسخگویی؟! چرا تا همین یک سال و نیمه از دولت یازدهم بیش از 10 کارت زرد به وزرا داده اند ؟ بعد می گویند چون وزیر تایید کرده مشکلی ندارد؟! بلاخره شاخص و معیارتان را شفاف کنید. (2853710) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۱:۵۰:۵۲
"قانون به شوراي مرکزي بورس و وزير علوم اجازه داده هر کسي را که خواستند براي بورس انتخاب کنند" .

هرکسی ؟ قانون ؟ جمع نقیضین . (2852828) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۱:۵۶:۲۱
آقاي عزيز 20 سالي،هست كه همه چيز مملكت رانتي شده ، شما خواب موندي داداش، برفرض شما را بورسيه بكنند كسب داري براي استخدام در دانشگا هها و يا شركتها شما را سفارشي بپذيرند؟؟ بخدا بورسيه آدمهاي بدون پارتي، ضايع كردن هزينه بيت المال هست، يكي داشتيم رفت فرانيه دكترا گرفت آخرش كارشناس يك شركت شد و با مشكلات روحي فراوان.
خون و دل خوري گر طلب روزي بي پارتي كني!!! (2852840) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۲:۵۸:۴۱
دوست عزیز افزادی که بورس وزارت علوم میشند نه تنها در دوره ی دکتری پذیرفته می شوند بلکه همزمان استخدام و جانمایی به عنوان هیت علمی در دانشگاهی میشوند.
اون بورسی ه دوستتون گرفته بورس خود اون کشور بوده نه وزارت علوم ایران (2852955) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۳:۳۰:۰۶
تو ایران که عرف اینه که اول پست و مقام را میگیرن بعد مدارج علمی مربوطه به هر قیمتی و به هر نحوی اخد میگردد. جای تعجب برای من نیست که جون کندم و کنکور دادم و در دانشگاه دولتی در مهندسی عمران تراز اول کشور درس خوندم در کنار بورسیه های شهرداری ۵۰ ساله و بالاتر البته با سوالات امتحانی پایان ترم فوق العاده آسون که به این سن بالاهای بورسیه تعلق میگرفت. همگی با معدل بالای ۱۸ مدرک کمارشناسی گرفتند در صورتیکه معدل شاگرد اول ما بزور به ۱۶ میرسید. (این گروه از بورسی ها در دانشکده ما معذوف بودند به سردار مهندس) (2853022) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۱۴:۳۴
قانونی که به افراد اجازه میده اشخاص بی صلاحیت و یا با حداقل صلاحیت رو به استخدام هیات علمی دانشگاه دربیارند در صورتی که اشخاص واجد شرایط علمی پشت درهای دانشگاه باقی بمونند قانون نیست بی قانونی محضه. و این چیزی بود که دکتر فرجی دانا به اون اعتراض کرد و تا استیضاح هم جلو رفت اما از حرف حق عقب نشینی نکرد. (2852235) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۱۵:۴۳
آقای رئيس‌جمهور از یک طرف نگران ریخته شدن آبروی یک شهروند ایرانی است ولی در همین دولت خیلی راحت با آبروی هزاران بورسیه شده که قانونی عمل کرده‌اند بازی شد و سرانجام معلوم شد 200 یا 300 نفر بیشتر مشکل ندارند و فقط 36 نفر استحقاق محرومیت از بورس را داشته‌اند. (2852240) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۹:۵۹:۵۸
حتی یک غیرقانونی؛ رییس جمهور وظیفه دارد برابر تخلف ایستادگی کند.
البته می‌دانم که سیاست برخی بده و بستان بوده! و زور پرزور!!! (2852627) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۰:۱۸:۲۶
آقای روحانی نگران هیچ چیز نیست (2852666) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۰:۴۴:۲۳
چه راحت میگید 36 نفر! حتی یک نفر هم زیاده (2852725) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۲:۱۸:۲۱
قبلا ببین چند نفر بودن (2852886) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۳:۳۳:۲۶
دویست سیصد نفر؟
فقط 600 نفر بدون مجوز در حالتی که مربی بودن بورس شدن!
36 نفری که می گی رسما دروغ نوشتن توی اعلام معدل و موارد دیگه
چند صد نفر مشکل معدل زیر حد داشتن
جندین نفر ( زیر 30 نفر بود) با سهمیه ایثارگر پذیرش شدن ولی اصلا بنیاد اونها رو قبول نکرده
بماند که بالای هزار نفر با اینکه باید جا یابی میشدن اصلا روندشون انجام نشده و دانشگاه یا مرکزی برای این نیروی جدید درخواست نداشته

بعد راحت می شینی می گی 36 نفر! 200-300 نفر -_- (2853031) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۲۱:۴۴:۵۷
36نفر به علت ارائه اطلاعات کذب هم قطع بورس شدند هم قطع تحصیل . بیش از 800 نفر هم قطع بورس شدند و با هزینه شخصی باید ادامه دهند. بهتر است کل موضوع گفته شود. اگر فقط 36 نفر بوده پس چرا هنوز هم سروصدای عده ای بلند است و دنبال فشار سیاسی وارد کردن. به هر حال فساد بزرگی در آموزش عالی کشور اتفاق افتاد. کاش اصلاح آن به نتیجه برسد. (2855869) (alef-11)
 
حاج حبیب
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۱۵:۵۵
عزیز جان شماها اینکاره نیستید ، سیساتمداران ما بطور کل عقیم شده اند. بنابراین خودتونو عزیت نکنید ، زندگی کنید و بمیرید تا ببینیم چه می شود. (2852241) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۱۶:۳۴
چرا با وجود مشخص شدن نتیجه بررسی بورسیه‌های اخیر هنوز برخی مسئولان بلندپایه دولتی روی آن مانور می‌دهند؟ آیا می‌خواهند آن را وسیله‌ای برای تقبیح استقلال رای نمایندگان ملت و استیضاح قبلی و تضمین رای اعتماد قطعی وزیر پیشنهادی جدید قرار دهند؟ (2852245) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۰:۰۱:۲۶
خبر رو خوب بخون؟
اصلا کسی صحت بورسیه‌های غیرقانونی را بررسی نکرده!
فقط چند نمونه از شکایات!!
و البته با اغماض و بخشش بسیار... (2852631) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۱۷:۲۸
آقای رئیس‌جمهور محترم که در زنجان فریضه واجب امر به معروف و نهی‌از منکر را مختص حجاب ندانسته و پیگیری بورسیه‌های تقلبی را فریضه شمردند، لطفا در مقام رئیس دولت پرونده تمام بورسیه‌های 25 سال اخیر را با اسناد و مدارک لازم و معتبر به اطلاع مردم برسانند تا مشخص شود که چه افراد و گروه‌هایی از آن بهره برده‌اند. (2852247) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۱:۴۷:۲۲
نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از بورسیه ها چی شد!؟ (2852818) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۲:۳۲:۱۹
آخه مجلسی که نمایندهاش از این بورسیه استفاده کردن مگر تحقیق و تفحصش بدرد می خورد (2854059) (alef-3)
 
مسعود
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۱:۱۷:۵۱
به عنوان یک اصلاح طلب و طرفدار دولت کاملا موافقم. چه اشکالی داره؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ضمنا فکر نمی کنم مجلس و سازمانهای نظارتی این همه وقت داشته باشند چون توی اون 8 سال دولتهای نهم و دهم اونقدر تخلف و بورس غیرقانونی و اختلاس و ... تلنبار شده که چندین نهاد نظارتی هم برای بررسی اینها کمه. (2853737) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۳:۴۷
نه ما تک تک بررسي نکرديم بلکه کمي و درباره طرز کار وزارت علوم در اعطاي بورسيه کار کرديم کميسيون هم به خوبي اعطاي بورسيه ها را در دولت گذشته و هم شيوه رسيدگي موضوع بورسيه ها را در دولت فعلي بررسي کرده است.

آره راسیت میگی ماهم پشت گوشهامون مخملیه (2852283) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۴:۰۴
رانت قانونی !!!!!!!!!!!!!!!!! (2852285) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۴:۲۶
رانت قانونی شما نشان میده که درو غ میگویید (2852286) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۴:۴۶
رانت قانونی چیه ؟؟؟؟؟ (2852287) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۸:۱۲:۱۳
رانت قانونی این هست که این آقایونی که به ریاستی(یا سمتی) توی این مملکت میرسند به هیچ عنوان نمیتونند ببینن جایی امتیازی باشه و اونا و فامیل مبارکشون دستشون کوتاه باشه و قانونن حق خودشون میدونن و خیلی هم با غیرت از این حقشون دفاع میکنن و اجازه نمیدن طبقات پایین دست بتونن خودشون رو یک کمی نشون بدن... به زودی برمی گردیم به زمان ساسانیان و طبقه اشراف...طبقه کارگر...طبقه کشاورز... طبقه فرودست.... داشته باشیم... (2853309) (alef-13)
 
مسعود
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۱:۱۹:۴۵
مثل عینی رانت قانونی مثل ب ... بعدش هم که با لیست اصولگرایان رفت مجلس و الان هم عضو هیات رییسه تشریف دارند! نه نخبه بودند نه المپیادی نه چیز دیگه. البته بعدها بورس دکترا و این جور چیزها رو براش ردیف ... (2853745) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۵:۰۷
رانت قانونی برای بورسیه ها اصلا توجیهه نداره (2852289) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۵:۴۴
نه ما تک تک بررسي نکرديم بلکه کمي و درباره طرز کار وزارت علوم در اعطاي بورسيه کار کرديم کميسيون هم به خوبي اعطاي بورسيه ها را در دولت گذشته و هم شيوه رسيدگي موضوع بورسيه ها را در دولت فعلي بررسي کرده است.

میشه بگید که شما که به تک تک پرونده ها رسیدگی نکردید چطوری این ادعا را دارید (2852291) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۶:۱۱
رانت قانونی ؟؟ ادبیات سخیفانه از برداشت های نادرست (2852293) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۶:۴۵
این رانت قانونی چرا برای من معدل 18 در کارشناسی ارشد نیست؟ (2852296) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۷:۵۳
قانون من درآوردی ؟؟؟؟موضوع اين است که اين کار با اختيار و تشخيص وزير علوم و شوراي بورس انجام شده نيازي به بررسي نبوده و آنها تشخيص دادند، بنابراين بورسي که داده شده طبق اختيارات قانوني بوده است و نمي توانيم بگوييم که غيرقانوني بوده و تخلفي انجام گرفته است. اگر رانتي هم باشد قانوني است. رانت قانوني يعني آن چيزي که قانون اجازه داده به شوراي مرکزي بورس و وزير علوم که هر کسي را که خواستند براي بورس انتخاب کنند. (2852299) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۲:۲۷:۲۶
تو گفتی و ما نیز باور کردیم! (2853180) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۸:۱۹
آقا یعنی چی که هرکی وزیر دوست داشته بهش بورس میده ؟ (2852301) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۸:۴۹
آقای پور مختار این قانون دلبخواهی برای وزیر مصداق بی قانونی است (2852304) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۳۹:۴۰
رانت قانونی من را کشته ؟ خب معلومه اگر وزیر بخواد هرکی بره بورس بشه شما میگید قانونی!!
من برای مملکتم متاسفم (2852307) (alef-13)
 
یک دانشگاهی مطلع
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۴۰:۲۴
جناب پور مختار

مشکل شما فقط این بوده که اقای وزیر وقت امضا کرده یا خیر ؟ تا موضوع قانونی باشد ؟ اساسا مشکل اصلی همین جنابان وزرای دولتین نهم و دهم بودند که متاسفانه مدتی هم بنده عهده دار مسئولیتی در این وزارت خانه در ان دولت بودم.

شما سری به دانشگاه بزن و ببین لشگر دانشجویان با معدل های بالا را که حتی از موضوع با خبر هم نشدند و عده ای با قواعد خود ساخته بورس ها را بذل و بخشش نمودند. به چند نفر افراد مشعشع با معدل 12 بورس داده شده باشد شما قانع میشوید که ظلم سازمان یافته صورت گرفته ؟

اگر الف آمادگی انتشار رل داشته باشد برخی از آنان با اسم و رسم و نحوه و رانت مربوطه و ... قابل ذکر است. (2852309) (alef-13)
 
جاس
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۴۰:۳۷
بعضي بورسيه ها قانوني بوده ولي چجوري؟
يعني طرف معدل ١٦ داشته ولي ١٠٠ نفر از اون معدل بالاتر داشتند و به دليل نداشتن پارتي و رانت نتونستن بورس بگيرن
خب اين يعني بي عدالتي، بايد برريي مي شد كه اشخاص با معدل ١٦،١٧ چگونه بورس شدن ولي افراد با معدلا ١٨،١٩ بورس نشده اند
اگر اينجوري بررسي بشود تمام بورسي ها بايد لغو بشوند

جداي از افتضاح اغراد فاقد سن و معدل (2852310) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۳:۰۱:۳۰
نکته اصلی را اشره نمودید دوست عزیز. بله شاید کسی شرایط را داشته باشه که شرایط اولیه بورس هم خیلی مشکل نبود ولی چه افزادی حذف شدند که این سهمیه به اشون برسه ؟!!! (2852961) (alef-3)
 
یه دانشجوی دکتری
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۳:۰۴:۲۵
بنده با 1000 بدبختی و خون حگر خوردن در سالها تلاشم کلی مقاله دادم و کلی کار علم دیگر. نه درآمدی داشتم و نه کار ثابتی تا به دکتری رسیدم و الان که اواسط دوره هستم. هیچ موقعیت شغلی برایم متصور نیست. در فراخوان ها هم شرکت کردم ولی چون این دوستان که الان ایشون میفرمایند قانونی هستند جای ما را پر کرده بودند گفتند دیگه نمیخواهیم.
حالا یکی دو موردش دوستان خودمم که دققیقا اعتراف میکنند با چه روابطی و غیر قانونی بورس شدند. حتی یکی از دوستانم پارسال روز و شب ندشت از غصه ولی الان خوسحال و شادان به کارش ادامه میده چون قضیه حل شدست
اینم از عدالت! (2852972) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۳:۰۵:۱۳
نماینده های مجلسی که فرجی دانا را استضاح کردن الانم باید این حرفو برنند. به هر حال هر دو کار در یک راستا بود.
وزیر علوم جدیدم که معلوم نیست اصلا کجاست (2852974) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۴۰:۴۳
خیلی ها بابت درس خوندن زیاد توی جوانی پیر میشند بعد وزیر میاد دلبخواهی بورس میکنه نماینده های مجلس هم طرفداری میکنند (2852311) (alef-13)
 
یکنفر از مردم
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۰:۲۸:۴۵
اصلاً آقای فرجی دانا را به خاطر ماستمالی داستان بورسیه های غیر قانونی استیضاح کردند. (2853108) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۴۲:۰۴
موضوع اين است که اين کار با اختيار و تشخيص وزير علوم و شوراي بورس انجام شده نيازي به بررسي نبوده و آنها تشخيص دادند، بنابراين بورسي که داده شده طبق اختيارات قانوني بوده است و نمي توانيم بگوييم که غيرقانوني بوده و تخلفي انجام گرفته است. اگر رانتي هم باشد قانوني است. رانت قانوني يعني آن چيزي که قانون اجازه داده به شوراي مرکزي بورس و وزير علوم که هر کسي را که خواستند براي بورس انتخاب کنند. البته اصلا اين رانت نيست من مي گويم رانت چون شما مي گوييد .رانت اين اختياري است که قانونگذار به وزير علوم و شوراي بورس داده است مگر اين که قانون اصلاح شود و تا زماني که قانون اصلاح نشود اين اختيار وجود دارد.

من حرفی ندارم ! (2852315) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۴۲:۴۵
خب وقتی یه آدم بیسواد رفته بورس شده با قانون من درآوردی دلبخواهی اونوقت اسمش قانونیه (2852319) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۴۳:۲۴
وزیر هرکه را که دلش بخواد بورس میکنه !؟؟؟؟
برای خودم متاسفم (2852320) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۴۵:۱۷
یعنی چی هر کی را که دلش بخواد بورس میکنه ؟
این مصداق بیقانونی است ؟
این عدالته اینه مساوات ؟
واقعا آقای پور مختار خجالت خوب چیزیه تو چهره ی مردم نگاه میکنید بی قانونی را توجیهه میکنید
این جمله لکه ی سیاهی است بر مجلس اصولگرایی
موضوع اين است که اين کار با اختيار و تشخيص وزير علوم و شوراي بورس انجام شده نيازي به بررسي نبوده و آنها تشخيص دادند، بنابراين بورسي که داده شده طبق اختيارات قانوني بوده است و نمي توانيم بگوييم که غيرقانوني بوده و تخلفي انجام گرفته است. اگر رانتي هم باشد قانوني است. رانت قانوني يعني آن چيزي که قانون اجازه داده به شوراي مرکزي بورس و وزير علوم که هر کسي را که خواستند براي بورس انتخاب کنند. البته اصلا اين رانت نيست من مي گويم رانت چون شما مي گوييد .رانت اين اختياري است که قانونگذار به وزير علوم و شوراي بورس داده است مگر اين که قانون اصلاح شود و تا زماني که قانون اصلاح نشود اين اختيار وجود دارد. (2852322) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۴۶:۴۲
خجالت هم خوب چیزیه آخه اینم قانونه
یا اینکه ... (2852327) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۴۶:۵۹
پس اصل داستان درست بوده و بحث فقط قانونی کردنشه.البته اینطوری کار بابک زنجانی هام قانونی بوده (2852328) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۱:۰۴
این آقای وزیر به چه حقی این قانون شاملش میشه ؟
یعنی هر چی را دوست داشت بورس میکنه ؟ واقعا خجالت از شهدا نمیکشید رانت قانونی را بیان میکنید ؟
طرف معدل 13 بورس میشه اینجا معدل 19 باید بره کارخونه کار بکنه!
من دیگه حرفی ندارم (2852333) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۲:۱۶
وزیر دلش بخواد بورس میدذه دلش نخواد بورس نمیده ! این قانونه پادشاه ها هم همچین قانونی برای خودشون نداشتند
آقایان خسته نباشید (2852335) (alef-13)
 
دانشجوی دکترا
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۳:۲۲
خب مگه نه اینکه اکثر این افراد آقازاده اند بعد انتظار داری این قضیه هم مثل بقیه مسائل ماسمالی نشه؟!! بچاره دانشجویان! بیجاره مردم و بیچاره اسلام که به دست این چنین افراد داره اجرا میشه!!! الف جان درد دل من رو سانسور نکن (2852341) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۳:۲۴
جالبه
عجب حکایتی شده! (2852342) (alef-13)
 
محسن
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۴:۰۱
بدبخت اون دانشجوهایی که با کلی زحمت و تلاش درس می خونند و در مقابل عده ای بدون هیچ زحمتی و صرفا به دلیل داشتن رابطه ی سببی، نسبی و یا عقیدتی به جای اونا کرسی های دانشگاهی رو اشغال می کنند.و بیچاره اون دسته دانشجوهایی که تو این شرایط در مقطع دکترا قبول شدند و شغل اونهارو این حضرات به دست می آورند و از همه محرومتر اون دانشجوهایی که در سالهای بعد ازاین حضرات بیسواد و پارتی دار میخواهند علم یاد بگیرند!
مشکل دانشگاه و علوم انسانی در این کشور فقط و فقط اساتید بیسوادی هستند که با رانت به دانشگاه اومدن! (2852343) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۴:۳۶
رانتی که قانونی بود؟ (2852345) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۵:۱۸
بر هرچه آیین نامه و قانون و بخشنامه است فاتحه مع الصلوات (2852346) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۵:۵۸
واقعا آدم با این مصاحبه پی میبره چه کشوری داریم
طرف با جسارت تمام میگه قانون بوده وزیر هرکی را که دلپش میخواد بورس کنه !
من از شهدا معذرت میخوام ! (2852351) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۸:۱۸
آقای پورمختار این چه چیزی است که میگویید این قانون ظلم اشکار است اصلا بی قانون است !
اینکه شما میگید مصداق شهر هرت است . برادر من رانت قانونی چیه که شما دفاع میکنید ؟
من خیلی هارا میشناسم که شبانه روز درس میخونند آخر با معدل 19 یا 18 تمام میکنند بورس نمیشندذ اونوقت وزیر هر که را که بخواهد بورس میکند؟ (2852358) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۶:۳۳:۲۰
بوسیه! (2853218) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۷:۵۹:۵۹
بورسیه های قانونی یاقانون شهر هرت ؟؟؟؟؟؟؟ (2852363) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۰۱:۰۵
من واقعا متاسفم !
اصلا راست میگه دیگه بدونه ضابطه هرکی که وزیر بگه اینم قانونش
منطق اصولگرایی را عشق است (2852367) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۰۱:۳۷
آقا وزیر صلاح دیده بورس کرده چون قانون گفته بورس دلبخواهی است ! (2852368) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۰۲:۰۰
این قانون که خودش مصداق بی قانونی است! (2852370) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۰۲:۴۱
سلام ، لطفا هر چه پرونده با هر موضوعي در سراسر كشور وجود دارد به كمسيون اصل 90 بفرستيد تا رييس محترم كمسيون نسبت به خاتمه نمودن آنان اقدام فرمايند. البته با حفظ قوه قضائيه (2852374) (alef-13)
 
احد
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۰۳:۲۴
حالا فکر کن اگه این عمل در دولت اصلاحات انجام میشد و بورسیه ها به همین نحو به طرفداران خودشان اهدا میشد چه جنجالی به پا میشد. الان به همین راحتی میگن اتفاق افتاده ولی چون اختیارشو داشتن غیرقانونی نیست . خدایا خسته شدیم از این یک بام ودو هوایی ها .به دادمان برس . (2852376) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۰۴:۳۵
خب معلوم شد که بورسیه ها قانونیه !
چون قانون میگه وزیر هرکی را که دوست داره به بورس میفرسته !
احسنت اندر حکایت رانت قانونی با قانون من درآوردی !
دلم میخواد میفرستم (2852380) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۰۶:۴۹
چقدر جالب توجیح کردن.واقعا خسته نباشن ایشون (2852384) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۱۰:۲۷
ما از کیا انتظار اجرای عدالت را داریم (2852397) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۱۴:۲۳
اصلا مشکل این مملکت این است که هر کس هر کاری ببکند خیالش راحت است که پاسخگویی ندارد. چرا این وزیر برای چنین خیانتی محاکمه نمی شود؟ (2852413) (alef-13)
 
یک دانشجوی دکتری
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۱۷:۲۳
سلام با هزار بدبختی و استرس دکتری قبول شدیم. بعد تازه میفهمی همش الکیه. واقعا هیچ امیدی به موقعیت بهتر ندارم وقتی میبینم نماینده شهرستان ما که مدرک ارشدش رو از دانشگاه آزاد گرفته و الان داره دکتری می خونه اونم تو سن ۴۵ سالگی. (2852421) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۸:۵۳:۱۶
با سلام و احترام..اول باید اون وزیر رانتی و این نماینده ها رو در یک دادگاه عادلانه محاکمه کرد و به ایشان فهماند رانت خودش صد قانون و ضد عدالت و یک روش ظالمانه برای نورچشمیهاست این افراد بابت حق کشی واضح و بعد حمایتشان از ظلم و ایجاد بستر ظالمانه دو بار محاکمه شوند تا بفهمند" هل یستوی الذین یعلون والذین لا یعلمون"اری باید دوباره به اینها اسلام دین حق عدالت ظلم حق کشی و مفاهیم اسلام را آموخت...شورشو در اوردن این نمایندگان اون از پولهای کثیف این از بورسیه اونم از 170 نفر نماینده رشوه گیر ...همین آقایان صدها نفر رو بخاطر رشوه و رانتهای خیلی کم گرفتن و زندانی کردن و خودشان برای تخلف و رانت و سو استفاده قانون وصع کردن.!!!!!!..جناب توکلی واقعا نماینده رفته مجلس که قانون ایجاد رانت رشوه واختلاس وصع کنه و خودش و نزدیکانش بهره مند بشن ..جناب توکلی حد اقل یه دادی بزنید (2852493) (alef-13)
 
کارون
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۹:۱۶:۲۱
شرم اورست. (2852545) (alef-3)
 
یک عضو هیئت علمی
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۹:۳۲:۵۸
لطفا وزیر علوم سابق، مدیر کل بورس وزارت علوم توضیح دهند که اگر قرار به بورسیه کردن افراد متخصص و متدین به قول خودشان داشتند چه مکانیزم عمومی برای شرکت دادن همه واجدین شرایط بکار برده اند.
جناب اقای پور مختار اگر منظور شما از بررسی کیفی واقعا بررسی است چطور در بررسی خود به این نکته توجه نکردید.
آیا می دانید مکانیزم بورسیه شدن این افراد چگونه بوده است
1- یک توصیه نامه به اداره بورس
2- یک مصاحبه شفاهی
3- معرفی نامه به دانشگاه مقصد و کمیته جذب بدون در موارد بسیاری بدون آگاهی دانشکده مربوطه و حتی اعلام نیاز

جناب اقای پور مختار حتما آگاهید که حق الناس یکی از مهمترین موضوعات در دین اسلام است. حتی ضایع شدن حق یک نفر.
آیا چنین موضوعی باید کیفی نگاه کرد.
ای کاش این شهامت وجود داشت که در بررسی این مسئله عدالت رعایت می شد تا مشخص شود پیروان رهبری به انچه که رهبر کشور میخواهد عمل می کنند و نه در راستای منافع شخصی (2852581) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۱۴:۵۵:۵۱
جناب آقاي هيات علمي!
اين دروغ آشكار و تهمت است
بورسيه ها اول رفتن در سايت ثبت نام كردن
در سايت هم همه اطالعات علمي و فرهنگي خود را بارگذاري كردند كه طبعا توش توصيه نامه علمي و فرهنگي هم بوده و پنهان هم نبوده
بعد در كميته مركزي وزاتر مصاحبه عهلمي شدن
در صورت پذيرش به دانشكاه معرفي شدن
در دانشگاه مصاحبه علمي توسط گروه انجام شده و در صورت پذيرش علمي نامه قبولي داده
بعد كه تحصيل شروع شده رفتن در سايت جذب هيات علمي ثبتانم كردن
دانشگاهها حسب نياز و تشخيص علمي اينها رو دوعوت به مصابه كردن و در صورت قبولي پذيرش جذب، نامه به وزارت علوم زدن (2864796) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۱۹:۴۸:۳۲
وقتی اسم نماینده ها و اقوامشون هم تو این لیست هست باید هم ایشون بگه قانونیه.بیچاره مردم که لنگ شهریه دانشگاهن (2852609) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۰:۰۳:۰۲
بابا جان جلوی فساد را، تا نظام را از پای درنیاورده در این کشور بگیرید . فردا خیلی دیر است. فساد جمع شده مانند سونامی یکباره ظاهر میشود (2852635) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۰:۰۵:۵۴
امیدی به مسئولین نیست، مردم باید مبارزه با فساد را شخصا اجرا کنند. (2852645) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۰:۱۲:۲۵
این بورسیه ها چون دلبخواهی واگذار شده و هیچ آزمونی برگزار نشده غیر قانونی هست اصلاً چرا اسامی منتشر نمیکنید؟ (2852656) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۰:۰۱:۲۷
نه عزیزم ! ملاک این موارد وزیر و نمایندگان هستند!
اینها خدایگان روی زمین هستند !هیچ تخلفی و فسادی از طرف خودی هایشان ( اصولگراها) مهم و قابل اعتنا نیست !
من فقط تاسف روزی را می خورم که نخواهم بود و آیند گان در مورد ما چه ها که نخواهند گفت؟

بورسیه ها و امثالهم ریشخند این آقایون به سادگی و به فکری ملتی است گوش به حرفها و اراجیف کسانی می دهند که برای فکر شان هیچ ارزشی قائل نیستند! از جمله بنده ساده لوح !؟!؟!

فقط من تعجب می کنم که ما چرا انقلاب کردیم ؟ (2853077) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۱:۳۰:۵۸
وزیر قبل هر که را بخواهد بورس می کند اما وزیر جدید حق ندارد چون او اصولگرا بود و این اصولگرا نیست .عدالت اسلامی همین است (2852791) (alef-3)
 
امير
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۳:۰۸:۳۴
وزير تصميمى خلاف قانون كرفته، زيرا آنها شرايط رقابت را نداشته اند. حال تصميم غير قانونى خود بخود موجب باطل شدن موضوع بورسيه ها است و اينكه بكوييم وزير دستور داده و كمسيون موافقت كرده، توجيه قبول كردن كار خلاف آنها نمى باشد.
مثل اين است كه افسر راهنمايى و رانندكى، خودروى بارك شده در خيابان را بعنوان همراه نداشتن كواهينامه جريمه كند و آنرا الصاق!؟ نمايد!
بله اين افسر مى تواند جريمه كند ولى نه بدين صورت كه قابل توجيه و دفاع نباشد.
حالل نماينده محترم مجلس به صاحب خودرو مى تواند بكويد كه آن افسر قدرت جريمه كردن را داشته و اكنون بايد آنرا قبول كرد!
وقتى عملى غلط است، حاصل آن هم غلط است.
اين نماينده بهتر بود كه از ضمن بررسى بيشتر و ستاندن حق الناس از اين افراد بورس شده، وزير و ساير كسانى كه باعث از بين رفتن "حق الناس" شده اند نيز قدمى بر مى داشت.
ادر اينجا فقط موضوع از بين رفتن حق دانشجويان واجد شرايط نيست بلكه هزينه مادى آن كه از جيب مردم داده مى شود و هم در آينده استاد شدن افرادى است كه بار علمى ندارند م نسل آينده ضربه خواهد خورد را نيز شامل مى شود. (2852981) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۳:۳۰:۵۵
یعنی خود آنهایی که بورس گرفته بودند این مساله رو بررسی کردند؟ البته اگر غیر از این بود تعجب می کردیم. (2853023) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ۲۳:۳۸:۴۸
من خلاقیت ایشان را واقعا ستایش می کنم. چه کسی میتونست اصطلاحی مثل رانت قانونی اختراع کند؟ همه کیش و مات شدیم. (2853043) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۰:۵۴:۱۷
ما قبلا به دوستان می گفتیم که آنان معنی عدالت را نمی دانند و فکر می کنند که اگر همه امکانات از آن خودی ها باشد و غیر خودی ها از همه چیر محروم عدالت نیست . به حرف ما رسیدید. (2853129) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۰:۵۵:۰۷
مردم ناچارندقبول کننداگرقبول نکنندمثلن می خواهندچکارکنند؟ (2853130) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۱:۱۷:۵۳
من موندم کی برای ادامه رشته ادبیات فارسی بورس می‌گیره برای اروپا ؟! (2853150) (alef-13)
 
احمدرضا
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۲:۳۵:۴۳
١) وزير ميخواسته يه مشت بيسواد رو بورس كنه، به شما چه؟
٢)رييس دانشگاه آزاد بدون هماهنگي ظرفيت دكتري را در عرض يكسال هفت برابر ميكنه و بعد ميگه به كسي نبايد جواب بدم و تازه منت ميذاره كه مجلسيها و شوراي انقلاب فرهنگي و .. را هم اگه بهشون توضيحي دادم از روي خيرخواهيم بوده و نه از سر وظيفه!!
نتيجه اخلاقي: مملكت گل و بلبل است ، تو هم اگه ميتوني بدزد ، كسي به كسي كار نداره. مطمئن باش، بزن و بخور و برو، با خيال راحت( لطفا درج كن) (2853181) (alef-13)
 
کهن
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۶:۵۰:۳۲
این قانونی که ایشان میفرمایند را چه کسی تصویب کرده،چرا باید چنینی قوانین مشکل داری تصویب و تایید شود؟ (2853228) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۶:۵۶:۲۸
این آقا اگر اشتباه نکنم اوایل از بابک زنجانی هم دفاع می کرد (2853231) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۷:۲۳:۲۲
ترسو ترین وزرا در دولت روحانی -والسلام (2853249) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۷:۳۷:۵۷
پس از این به بعد هر وقت کسی از رانت استفاده کرد باید ازش سوال بشه که "شما از رانت قانونی استفاده کردید یا از رانت غیر قانونی؟"
و بدیهی است که اگر ایشان بفرمایند: "من از رانت قانونی استفاده کردم." دیگر مشکلی نیست. (2853263) (alef-13)
 
علی عسک
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۷:۴۶:۱۳
در ایران ما هر زشتی هر اختلاسی هر اجحافی با گذشت زمان خوب و درست میشود !!!!!!
اینهم روش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2853270) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۸:۱۲:۵۱
سلام

واقعا از خواندن متن مصاحبه آقای پور مختار شوکه شدم.

ایشان به جای اینکه اعلام کنند علاوه بر پیگیری مساله تخلف آشکار وزیر وقت و هیات بورس از طریق مراجع قضایی پیگیری و به اطلاع مردم می رسد می گوید از اختیارات خود غیر قانونی استفاده است.

برادر من اختیارات دارید ولی مسئولیت هم دارید. خوب هر مدیری اختیارات دارد مگر می تواند خارج از مقررات استفاده کند.

پلیس سر چهار راه هم می تواند چراغ قرمز دو دقیقه ای را طبق اختیارات خود ده دقیقه کند ولی اگر بدون دلیل این کار را بکند .....


واقعا ایشان نماینده مجلس است، وا اسفا. (2853310) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۸:۱۹:۰۰
هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک!!!!!!!!!!!!!!! (2853317) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۸:۱۹:۱۸
کار زنجانی هم قانونی بوده چون مقامات قبل مجوز داده اند.اصلا رحیمی هم نباید زندان میرفت چون طبق نظر ایشون هر مقامی هر کار غیر قانونی بکنه نباید کاریش داشته باشند بعدا (2853319) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۸:۲۳:۲۱
جناب پور مختار شما با این طرز تفکر چطوری رئیس کمیسیون اصل نود شدید نکنه انتخابات کمیسیون بصورت شهر هرت برگزار شده ! واقعا برای همه مردم ایران متاسفم که افرادی چون شما با این تفکرات نماینده ما هستید.بایستی دوره اخلاق معرفت و جوانمردی را پیش نیاز ورود به مجلس کرد تا رئیس یک کمیسیون در خانه ملت به خودش جران ندهد از رانت همکارانش به این راحتی حمایت کند و حتی قائل به نظارت هیچ نهادی نباشد و بگوید در قانون هيچ نهاد و جايگاهي تعريف نشده که درباره بورسيه ها تجديدنظر بکند حتي اگر وزارت علوم درباره اين بورسيه ها تجديد نظر و آنها را لغو کند خارج از اختياراتش است در واقع به دوستان و همفکران من که از رانت استفاده کردند کسی نمی تواند کاری داشته باشد چون قانون چیزی پیش بینی نکرده و وزیر علوم هم حواسش باشه وگرنه استیضاح می شه!!! (2853328) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۸:۲۴:۴۹
اگه قرار باشه وزیر و وکیل هر کاری کرد تغییر ناپذیر یاشه که بازرسی و حسابرسی برای چیه؟
حتی به فعالیت رهبری هم نظارت میشه. (2853332) (alef-11)
 
دانشگاهی
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۸:۲۶:۵۸
مگر میشود کسی واقعیت های موجود را کتمان کند؟ ما وقایع در جریان را میبینیم.
آقای عزیز مشکل دانشگاه ها در دولت گذشته تنها بورسیه ها نیود. لطفا بفرمایند در مورد مشکلات دیگر دانشگاهی هم که دولت آقای روحانی با آن مواجه است چه کمکی کرده اید؟ امروز هرچه مصیبت داریم از صاحب منصبان ساکت در مقابل مسائل جامعه یا تعصبات گروهی و جناحی ایشان است. ما به رای و نظر نمایندگان خود احترام میگذاریم ولی در صورت جهت گیری های گروهی و جناحی؛ رای مثبت ما به ایشان ابدی نیست.
میزان ؛ قضاوت و رای ملت است. (2853337) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۸:۳۰:۴۵
چه مملکتی شده حالا میفهمم چرا هر چی زحمت میکشم به جایی نمیرسم (2853346) (alef-11)
 
بنده‎ی خدا (فیزیک‏‎دان)
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۸:۴۸:۵۱
ببخشید نماینده‎ی گرامی:

اگر وزیر محترم تصمیم گرفت که خودش و کمیته‏‎ی بورس قانون تصویب کنند که فرزندان وزیر و اعضای کمیته از سن 12 سالگی بورسیه‎ی وزارت علوم – و دانشگاه های تابعه – شوند، شما این تصمیم را تایید خواهید کرد؟ صرفا با این استدلال که وزیر و اعضای کمیته اختیار این کار را دارند؟!؟! یعنی قرار نیست برای تصمیم غیر علمی (و احیانا غیر اخلاقی) که گرفته‎اند به هیچکس (حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی) جوابگو باشند؟؟؟
می‎دانید مشکل کجاست؟ این اختیار به وزیر و اعضای کمیته داده شده‎است برای موارد خاص. مثلا نابغه‎ای که ممکن است تحصیلات دانشگاهی هم نداشته باشد، ولی کار علمی در حد دکتر انجام دهد؛ نه برای هرکسی که نماینده‎ی مجلس بود، یا وزیر بود، یا پسرِ ... بود، یا دختر معاون وزیر بود. (2853388) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۰۹:۲۶:۰۵
در اصل وزیر باید محاکمه شود ولی چون به مصلحت نیست بهتر است بیخیال شویم (2853457) (alef-11)
 
علی
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۰:۴۱:۴۲
اقای توکلی ظلم از این بیشتر که به خاطر موافقت وزیر افراد بی لیاقت از نظر علمی و سنی بورس شوند.بخدا ظلم اشکار است لطفا از درد این نباید شب خوابید.خواهشمند است این موضوع را با حساسیت و علنی دنبال کنید خارج از بحث حزبی موفق باشید. (2853632) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۰:۴۴:۴۴
به قول معروف " از کوزه ترآود هر آنچیز که در اوست"
از این نمایندگان اینجور استدلالات .... عین قانون و عدالت اسلامی است. (2853642) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۱:۴۳:۲۰
بورسیه ها پاشنه آشیل اصول گرایان بود که خوشبختانه رفع و رجوع شد و کاملا قانونی بوده است. (2853837) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۱:۴۳:۵۴
مگر وزیر قانون است؟! وزیر باید قانون را اجرا کند و اگر رییس جمهور هم قانون را اجرا نکند باید محاکمه شود. اگر اینطور نشده یعنی قانون کشک! (2853842) (alef-3)
 
مهدی
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۲۲:۲۶:۱۶
حقیقت رو گفتی به خدا اگه یه مرد پیدا شه حقیقت به این روشنی رو قبول کنه و جلوی این بی عدالتی رو بگیره. (2855963) (alef-3)
 
کسری
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۲:۱۳:۳۸
خانه از پای بست ویران است هر کجا بروی همین است بعد عده ای دم از ارزش ها می زنند. واقعا همه چیز بازیچه شده است (2853971) (alef-11)
 
سرخه ای
۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ۱۳:۴۷:۰۸
من موندم که چراهمیشه اصولگراها خودراتافته جدابافته ازدیگران میدونندوهمیشه بی قانونی خودراتوجیه وحق خودشون میدونند (2854380) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۲-۰۹ ۰۱:۲۱:۴۶
بیچاره ما که بدون کمک پدر به تنهایی جور خودمونو کشیدیم تا حالا (2856274) (alef-11)
 
خاتمی
۱۳۹۴-۰۲-۰۹ ۱۱:۵۹:۲۰
دولت باید فکت شیت بورسیه های غیرقانونی را منتشرنماید. (2857055) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۳ ۲۲:۵۳:۰۲
ایجاد رانت و روش های غیر قانونی برای بورسیه ها از تخلفات صریح قانون اعزام دانشجو و آئین نامه اجرایی آن و آئین نامه اجرایی بورس داخل می باشد این مردم بیدارند و همه چیز را خوب درک می کنند این همه در حق مردم و جوانان ظلم نکنید (2866122) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۲-۱۴ ۱۰:۲۰:۳۳
سلام
نتيجه بي حرمتي به چند هزار نفر چي مي شه چرا با آبرو و زندگي چند هزار جوان متعهد بازي كرديد و حالا اعلام مي كنيد چيزي نبود (2866733) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.