توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 472696
انتظارات و پرسش‌های کارشناسان و صاحبنظران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در نامه‌ای به کاندیداهای ریاست جمهوری
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۳

 
جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه رفاه و تامین اجتماعی به منظور صیانت از کیان سازمان تامین اجتماعی، پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی نامه‎ای خطاب به کاندیداهای این انتخابات پرسش‌هایی را مطرح و انتظارات خود را اعلام کردند.
به گزارش تسنیم، در این نامه جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر آن شده‎اند تا به منظور صیانت از کیان سازمان تامین اجتماعی، پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی نامه‎ای خطاب به کاندیداهای این انتخابات، به تبیین اصول، مبانی و قواعد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی و ملاحظات، مقتضیات و انتظارات مربوط به سازمان تامین اجتماعی از منظر کارشناسی، حرفه‎ای و تخصصی اقدام کنند.
متن حاضر برای تمامی کاندیداهای محترم ارسال و در صورت امکان به طور حضوری برای آنان و متولیان ذیربط در ستاد آنها تشریح خواهد شد و پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز برای رئیس جمهوری برگزیده مردم و سایر ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی ارسال خواهد شد تا ایشان با شرایط و مقتضیات این حوزه بیشتر آشنا شوند و در طول 4 سال آینده نیز این "پادمان" و میزان تحقق و رعایت آن، رصد و اطلاع‌رسانی خواهد شد:
1- عدالت اجتماعی از آن آرمان‌های امام (ره) و مردم و رهبری نظام بوده و هست که در اصول متعدد قانون اساسی تبلور و عینیت یافته است و تامین اجتماعی به طور اعم و بیمه‌های اجتماعی به طور اخص یکی از راهکارهای اساسی در تحقق عدالت اجتماعی است. این امر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه، آمده است. تقویت تأمین اجتماعی راهکار تحقق پیشرفت همراه با عدالت است. دیدگاه شما در خصوص سازمان تامین اجتماعی و نقشها و کارکردهای آن چیست؟ و در برنامه‌ها و اقدامات شما از چه جایگاهی برخوردار است؟
2- سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته است طی یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کم رنگ شده و نقش دولت افزایش یافته است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و بایستی شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آن رعایت شود. نظرتان در این مورد چیست؟ و برنامه شما برای رفع این نقائص چیست؟
3- مداخلات دولت و به تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی باید در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای باشد و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل‌های آتی بیمه شدگان و مستمری بگیران باشد، بعضاً مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی صورت پذیرفته است. شما چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار این موضوع دارید؟ و آیا در صورت پیروزی در انتخابات اجازه انجام چنین مداخلاتی را خواهید داد؟ و یا مبادرت به این کار خواهید کرد؟
4- سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق‌الناس، مشاع و بین‌النسلی است، دولت‌ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهداف مثبت نظیر تشویق ازدیاد جمعیت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار و بعضاً اهداف منفی همانند جلب آراء، رویکردهای صنفی و ... مصوباتی داشته‌اند  که منجر به کاهش منابع یا ورودی‌ها و افزایش مصارف یا خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی شده است در حالی که بایستی بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای برآورد و قبل از اجرای طرح‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شد، امری که تاکنون محقق نشده است. شما نظرتان در خصوص این موضوع چیست و چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار این موضوع دارید‌؟ و ظرف چه زمانی این قوانین تعهدآور و تحمیلی را اصلاح می‌کنید‌؟ آیا پس از پیروزی خود مبادرت به این قبیل اقدامات می‌کنید‌؟
چه راهکاری برای مصون‌سازی سازمان از این قوانین و مقررات آسیب‌زا و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای دارید؟
5- طبق قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و باید در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد ولی طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آن قدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانکها و پیمانکاران وزارت نفت و نیرو و ... از دولت حساس بوده‌اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت حساسیت به خرج نداده‎اند. باید برای جلوگیری از انباشت هر چه بیشتر بدهی‌های دولت و باز پرداخت بدهیهای سنواتی فکری اساسی کرد. شما چه برنامه زمانبندی برای بازپرداخت این بدهیها دارید؟ آیا قول می‌دهید در پایان دولت خود این بدهی‌های سنواتی صفر شده باشد؟ و چه منابعی برای آن اختصاص خواهید داد؟
6- در طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرفنظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تأمین اجتماعی به دنبال داشته است و به ویژه آن که از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده‌اند مثل بازنشستگی‌های زودرس (سخت و زیان‌آور، بازسازی و نوسازی صنایع و ...) که با هدف حمایت از نیروی کار بود ولی در عمل برای تعدیل و اخراج محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفت و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشد و فقط سازمان تأمین اجتماعی را با بحران روبه‌رو ساخته است. شما چه برنامه‌ای برای اصلاح این قوانین و مقررات دارید؟
7- علاوه بر امنیت شغلی و تأمین معیشت کارگران، ایجاد محیط های استاندارد و حفاظت شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن است ولی‌ متأسفانه مشاهده می‌شود که کارگاهها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماریهای شغلی و یا حوادث ناشی از کار می شوند و فقط خسارت های آن به جان کارگران و منابع سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و از کارافتادگی و ...) تحمیل می‌شود و منافع نصیب کارفرما می‌شود. نظیر آنچه در پلاسکو و معدن یورت و ... اتفاق افتاد. آیا می‌توان اجازه داد کارگاه غیراستاندارد و نا ایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی و یا به بازماندگانش مستمری می‌دهیم‌؟ شما چه برنامه‌ای برای رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم سازی و ایمنی محیط کار دارید؟
8- سازمان تأمین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش‌های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه‌گذاری است ‌و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن باعث شده که تاکنون علیرغم همه بحرانها و چالشها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف آن و تنظیم ورودیها و خروجی‎های آن نیز بر این اساس استوار شده وتا‌کنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعاً منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می‌شود. طی سالهای اخیر تلاشهایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست. لطفاً موضع صریح و مشخص خود را در این ارتباط بیان نمائید . هر گونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن باید با حفظ مصالح نسلهای فعلی و آتی بیمه شدگان و مستمری بگیران و براساس اصل گفتمان سه جانبه‎گرایی انجام پذیرد، آیا شما در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه جانبه هستید؟
9- سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته‌ها و سرمایه‌های آن، یک امانت و حق‌الناس و مشاع و بین‌النسلی است و نباید "حیاط خلوت" به حساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم گیری و اجرایی آن و به ویژه در حوزه سرمایه گذاری، باید انتصابات بر اساس شایسته سالاری و اصول حرفه‌ای گرایی و تخصص محوری انجام پذیرد. به ویژه آنکه سازمان تامین اجتماعی دارای سرمایه‌های انسانی بومی دارای تجربه، تخصص و از همه مهمتر عرق و حمیت سازمانی است که باید آن را پاس داشت و ارتقا و اعتلا بخشید. آیا شما قول می‌دهید که در صورت پیروزی این امر را رعایت کرده و از مداخله در انتصابات و دخالت در امور سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی نه تنها اینکه خودتان پرهیز کنید، بلکه حتی اجازه مداخله به دیگران هم ندهید‌؟
10- بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرفنظر از این‌که قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند بوده و باید مثل سایرین برخوردار از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند، اگر چه به خاطر نقش آنها در تولید کالاها و خدمات و ... باید سهم بیشتری نصیب آنها شود ولی‌ متاسفانه در حال حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و ...) بیش از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و آنها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسانسازی مستمری ها، افزایش سنواتی مستمریها، طرح تحول سلامت و ... برای افزایش مزایای بیمه شدگان و مستمری بگیران کشوری، لشکری و ... هزینه می شود.شما چه برنامه‌ای برای رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه دارید؟ به ویژه آنکه سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است ولی صندوقهای لشکری و کشوری از دولت کمک دریافت می‌کنند.
11- انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در بیمه‌های اجتماعی با توجه به شرایط و مقتضیات روز جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و دو فضایی شدن جامعه (فضای واقعی و فضای مجازی)، خصوصی سازی و برون سپاری فعالیتهای دولت، افزایش امید به زندگی و نرخ مشارکت زنان و ... از طریق شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه (‌امدادی، حمایتی و بیمه ای‌) و چند سطحی (‌پایه‌، مازاد و مکمل) می تواند باعث پایداری سازمان تامین اجتماعی و ایجاد تعادل در منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجی‌های آن شود و علاوه بر آن بایستی زمینه برخورداری سازمان از منابع هدفمندی یارانه ها، مالیات‌های اجتماعی و ... نیز برای مشمولین قانون تامین اجتماعی فراهم شود. برنامه جنابعالی برای تحقق این مهم چیست؟
12- تداوم روندهای موجود در سازمان تامین اجتماعی عبارت خواهد بود از عدم تعادل منابع و مصارف (انواع بازنشستگی‌های زودرس و سرریزهای حمایتی و ...)، عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها (افزایش مستمری‌بگیران و سالمندی افراد تحت پوشش، ورود ریسک‌های گزینشی، کاهش بیمه پردازان نقدی و ...)، عدم پایداری مالی، افزایش سرسام‌آور بدهی‌های دولت، افزایش هزینه کرد منابع سازمان تامین اجتماعی با رویکردهای صنفی، سیاسی و حمایتی بدون تامین بار مالی معادل و هم‌زمان (نظیر مشوق‌های ازدیاد جمعیت، حمایت از اقشار خاص و ...)، برهم خوردن انسجام ساختاری و مالی سازمان  تامین اجتماعی، مداخلات سایر قوا در انتصابات، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها و ... که باید هر چه سریع‌تر برای این مسائل فکری کرد و چاره‌ای اندیشید. برنامه شما برای تقویت و اعتلای سازمان تأمین اجتماعی چیست‌؟
 
کلمات کلیدی : تأمین اجتماعی+نامزدهای ریاست جمهوری
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.