توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 192813
ملت الگو
بخش تعاملی الف - اعظم فعله گری
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۴
رشد و تعالی یک کشور را می توان هماهنگ و همگام با رشد و تعالی مردمان آن سرزمین دانست. کشوری روبه کمال میرود که مردم آن روبه کمال می روند و چه بسا بتوان گفت پیشرفت کشور معلوم و مقتضای پیشرفت مردم آن دیار است. درواقع بایدگفت که ملت هستندکه کشور را درپیشبرد اهداف آن یاری کرده و تحول می آفرینند.

امروز ملت ما با پشت سرگذاردن دوره ها و برهه های بسیار ازحیات پرفراز و نشیبشان به سطح بسیار چشمگیری از رشدیافتگی رسیده اند حال سخن در چند و چون و کیفیت این بهره مندی نیست بلکه آنچه مهم است فرایند و برایندی بود که به وقوع پیوست ودردوره های آینده نیز بهتر و بیشتر خواهدشد.

ملت سربلند ایران امروز فقط به تکلیف عمل نکرد بلکه حقیقتی راکه افزون بر پذیرش عقلی جهانیان بود به عرصه ظهور رساند مردم فهیم و بصیرایران اسلامی در این روز مطالبات خود را که از مرز تکلیف رفتاری و تبیین عقلی فراتر رفته وبه آستانه مطالبات قلبی رسیده بود به تمامی دنیا صادرکرد. آنچه در خور توجه است سامان دادن به کوششی هم سو بارشد گذشته ی ملت ایران است اگر امروز می کوشیم رشد و تعالی کشور را افزایش داده وترویج کنیم باید بدانیم به کوشش ما وقتی برجاده صواب ودرستی است که از آرمانهای انقلاب وراه امام (ره ) فاصله نگیریم وپشتیبان ولایت فقیه باشیم.

باید توجه کردکه مسیر کمال کشور ،خطی ممتداست که برداشتن هرگامی ازسوی ملت مستلزم برداشته شدن گامهای پیشین وهرحرکتی واجدفضیلتهای گذشته است ملت ایران اکنون که به بلوغ فکری ومعنوی رسیده پس نباید نسبت به این مرحله بی اعتنا بودحال ملت بزرگ و سر افرازمی تواند عطش ملتهای دیگررابه درستی فرونشاندوبه حقیقت سیرابشان کند وبارفتارهاوباورهای درست ،هماهنگ و سازگار باشد بگونه ای که با ظاهری ستوده وباطنی ممدوح دیگر ملتها نیز به پیروی از آن برخیزند کوچکترین تخلفی ازاین ضابطه می تواند چهره انقلاب را خدشه دارکند و حرکت رابه بیراهه بکشاند اگرچه فرایندحرکت کمال وسعادت برای تمامی افرادجامعه است.

اما موضوع مهم سعادتمندی تمامی انسانهای آزاده در این مسیراست که در گرونشان دادن چهره ای معتدل ومشروع از وجود انقلاب در راستای رسیدن تمامی گروه ها و اقشارجامعه به نهایت تعالی ورشد خواهد بود.
 
کلمات کلیدی : اعظم فعله گری
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.