توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 5401
پایان ثبت نام مسافربرهای شخصی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۵ ساعت ۱۵:۳۲
ثبت‌نام مسافربرهاي شخصي در راستاي ساماندهي آنها و اجرايي كردن تبصره 13 كه از ابتداي بهمن ماه سال جاري آغاز شده، امروز 29 بهمن ماه در حالي پايان مي‌يابد كه تاكنون حدود 98 هزار مسافربر شخصي در كشور در طرح مذكور شركت كره‌اند و بر اساس آيين‌نامه اين طرح، از سال 86 جابجايي مسافر با خودروهاي بدون مجوز ممنوع شده و از سويي ديگر خودروهاي مسافربر فعال داراي مجوز پس از يكسال نصب پلاك موقت، در صورت تأييد كاركرد توسط اتحاديه تاكسيراني‌هاي كشور، پلاك عمومي مي‌گيرند.به گزارش خبرنگار «شهري» ايسنا مسافربرهاي شخصي متقاضي بايد روزانه 8 ساعت به جابجايي مسافر مشغول باشند و اين افراد مي‌توانند به صورت خوداظهاري با مراجعه به سايت www.taxi.org.ir بدون پرداخت هيچ وجه يا مدركي، ثبت‌نام كرده و ستاد پس از بررسي اطلاعات افراد به آن دسته از مسافربرهاي مشمول پلاك موقت خواهد داد.پلاك عمومي اين مجوز را به مسافربر شخصي مي‌دهد كه در محدوده طرح ترافيك تردد كرده، از سهميه سوخت و كليه مزايايي كه به تاكسي تعلق مي‌گيرد، استفاده كند.بر اساس آيين‌نامه مسافربرهاي شخصي، مسافربر فعال فردي است كه پس از پذيرفته‌شدن در اين طرح، به طور متوسط 8 ساعت در شبانه‌روز اقدام به جابجايي مسافر كند و شغل ديگري كه مشمول بيمه تأمين اجتماعي يا خدمات درماني بوده را، نداشته باشد.همچنين سند مالكيت خودروهاي عمومي مسافربر، ممهور به مهر خودروي عمومي مسافر مي‌شود و كليه تسهيلاتي كه به خودروهاي عمومي مسافر تعلق مي‌گيرد، بويژه سهميه سوخت، بر اساس نفر ــ كيلومتر محاسبه شده و با صدور كارت هوشمند سوخت، تخصيص داده مي‌شود.گفتني است، خودروهاي عمومي مسافربر موظفند پس از اعلام شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور، از سامانه پرداخت كرايه از طريق كارت اعتباري حمل و نقل همگاني براي اخذ كرايه استفاده كنند و تحت پوشش شركتهاي حمل و نقل عمومي بار و مسافر، فعاليت كرده و از تمامي مزاياي شغلي مربوط برخوردار شوند.در اين آيين‌نامه تأكيد شده است كه ملاك سهميه سوخت خودروهاي عمومي مسافر، كاركرد آنها در هر دوره 3 ماهه است كه پس از ارزيابي توسط اتحاديه به آنها اعلام مي‌شود. بيش از 68 هزار مسافربر شخصي تا كنون مشمول طرح ساماندهي شدندمتقاضيان بايد نسبت به 8 ساعت جابجايي مسافر در روز تعهد بدهنداتحاديه تاكسيراني‌هاي كشور علاقه‌اي به تمديد مهلت طرح ندارددر همين زمينه مديرعامل اتحاديه تاكسيراني‌هاي شهري كشور در گفت‌و‌گويي با خبرنگار «شهري» ايسنا در توضيح جزئيات بيشتري از اين طرح، با اعلام اين خبر كه تاكنون 98 هزار و 343 نفر در اين طرح شركت كرده و واجد شرايط بوده‌اند، گفت: پس از پايان زمان ثبت‌نام، اقدام به بررسي اطلاعات به دست آمده و در صورت تأييد تا پايان سال يا اوايل فروردين اطلاعيه‌اي به منازل اين افراد فرستاده مي‌شود.صادقي‌مجد اعلام كرد: علاقه‌اي به تمديد مهلت طرح نداشته و نسبت به 8 ساعت جابجايي مسافر در روز براي تشخيص مسافربرهاي حرفه‌اي از گذري، تأكيد داريم.وي با بيان اين كه پيش‌بيني اوليه از تعداد مسافربرهاي شخصي در كل كشور، 175 هزار نفر بوده است، گفت: برآورد مي‌شود تا پايان مهلت ثبت‌نام (پايان بهمن ماه) تعداد ثبت‌نام‌شد‌گان از مرز 100 هزار نفر بگذرد و اين آمار نشان مي‌دهد ميزان استقبال از طرح معقول بوده است؛ چرا كه متقاضيان ثبت‌نام شده، عمدتا مسافربرهاي حرفه‌اي هستند كه مسافربري، حرفه اصلي آنهاست.مديرعامل اتحاديه تاكسيراني‌هاي شهري كشور تأكيد كرد: قيد شغل اصلي مسافركشي براي اين افراد الزامي بوده و متقاضيان بايد نسبت به 8 ساعت جابجايي مسافر در روز تعهد بدهند، در اين زمينه برخي افراد يا رانندگان آژانسهاي مسافربري نيز ممكن است بازنشسته يا بيمه بوده و بتوانند تعهد داده و مشمول طرح شوند.گردشي بودن يا مستقر شدن مسافربرها در خطوط به ساختار شهر بستگي داردمسافربرها با نظارت سازمانها و واحدهاي تاكسيراني در خطوط يا مسيرهاي بين‌راهي، ساماندهي مي‌شوندوي تأكيد كرد: گردشي بودن يا مستقر شدن مسافربرها در خطوط به ساختار مديريت شهري و نيازهاي شهر بستگي داشته و مسافربرها تحت نظارت سازمانها و واحدهاي تاكسيراني، براي خطوط يا مسيرهاي بين‌راهي، ساماندهي مي‌شوند.صادقي‌مجد ادامه داد: چون استان و شهر تهران تاكسيهاي گردشي بسياري دارد، گمان مي‌رود در ساير شهرها و استانها نيز تاكسي گردشي با توجه به نياز آنها، لازم باشد.مسافربرهاي كارمند يا افراد نيازمند در مرحله بعدي ساماندهي هدف قرار مي‌گيرندوي در پاسخ به اين كه «آيا گذاشتن قيد 8 ساعت در روز جابجايي مسافر، بخش زيادي از مسافربرها را از همكاري منصرف مي‌كند؟»، تاكيد كرد: هدف اصلي اين طرح محدود كردن مسافربرهاي شخصي بوده تا مسافربرهاي حرفه‌اي كه مي‌توانند 8 ساعت در روز كار كنند، شناسايي شوند؛ در مرحله بعدي نيز به سراغ مسافربرهاي كارمند يا افراد نيازمند به جابجايي مسافر در چند ساعت روز، مي‌رويم.مديرعامل اتحاديه تاكسيراني‌هاي شهري كشور يادآور شد: بحثهايي در دولت در زمينه ارايه كارت به كارمندان و افراد شناسايي شده براي جابجايي كارمندان ديگر اداره متبوع آنها داده شده است؛ اما اين برنامه‌ها زماني كه سيستم حمل و نقل عمومي ديگر پاسخگو نباشد، هدف‌گذاري مي‌شوند.وي در خصوص اين كه چنانچه شرايط براي مسافربرهاي شخصي محدود كننده باشد، فرقي بين راننده تاكسي و مسافربر شخصي نمانده و بهتر است افراد براي دريافت تاكسي اقدام كنند، توضيح داد: تسهيلات واگذاري تاكسي در سالهاي گذشته بسيار سخت و محدود كننده بوده و تنها در سال 85 و به واسطه تبصره 13، شرايط توسعه ناوگان فراهم شده است.تنها با اعلام وزير كشور، مهلت اجراي طرح تمديد مي‌شودصادقي مجد با تأييد اين كه طرح شناسايي مسافربرهاي شخصي براي پركردن فضاي خالي سرويس‌دهي تاكسيراني بوده و كمبودهاي آن را جبران خواهد كرد، گفت: مسافربرهاي شخصي از سال آينده براي ادامه حضور خود نياز به حمايت سازمان دارند، از سويي ديگر سازمان تاكسيراني نيز نياز به حمايت مسافربرها براي جبران كمبود سرويس‌دهي را دارد.وي با تأكيد بر اين كه علاقه‌اي به تمديد زمان طرح شناسايي مسافربرهاي شخصي نداريم، به ايسنا گفت: تنها در صورت اعلام وزير كشور، طرح تمديد مي‌شود و در غير اين صورت شناسايي ثبت‌نام شدگان فعلي را در دستور كار قرار دارد.مديرعامل اتحاديه تاكسيراني‌هاي شهري كشور با اشاره به فرصت كمي كه براي مراحل بعدي اين طرح دارند، افزود: زمان بررسي و تطابق مشخصات ثبت‌نام شدگان، صدور مجوز براي كارت هوشمند سوخت و ساير اقدامات اجرايي در مورد خودروها، بسيار كم است و بر اساس آيين‌نامه، پس از تأييد كاركرد يكساله اين افراد، خودروهاي پلاك عمومي، تحت نظارت شركتهاي حمل و نقل درون‌شهري خصوصي و تعاوني قرار مي‌گيرند و اولويت سپردن كار به شركتهاي خصوصي است.معيشت مسافربرهايي كه نمي‌توانند تعهد 8 ساعت در روز را بدهند چه مي‌شود؟به گزارش ايسنا، اگر چه دبير شوراي عالي ترافيك چندي پيش و در زمان شروع طرح شناسايي مسافربرهاي شخصي، تأكيد كرده بود اين طرح براي جبران خلأهاي تاكسيراني است و علاقه‌اي به بزرگ‌شدن اين شبكه نداريم، اما در عين حال اذعان كرده بود كه سهم مسافربرهاي شخصي در كنار تاكسيها، قابل حذف از حمل و نقل عمومي نبوده و به اين دليل مجبور به شناسايي و ساماندهي آنها هستيم.از سويي ديگر سردار رويانيان، رييس پليس راه كشور نيز با تشريح مشكلات سالهاي اخير مسافربرهاي شخصي، اظهار كرده بود: هر چند در ميان اين افراد برخي متخلف و مجرم هستند، اما اكثريت آنها افرادي شريف و زحمتكشي‌اند كه نان شب خود را با چند ساعت جابجايي مسافر در روز تأمين مي‌كنند و بايد نسبت به معيشت آنها حساسيت بيشتري به خرج داد.البته بايد توجه داشت كه گرچه ساماندهي مسافربرهاي شخصي براي امنيت مسافران بسيار اهميت داشته و سيستم حمل و نقل شهري نيز از اين طريق كنترل مي‌شود، اما در اين بين بايد نسبت به كارمند‌ها، افراد داراي شغل آزاد و خودروهاي شخصي ديگري كه چند ساعت از روز به صورت گردشي بخش قابل توجهي از مسافرهاي بين‌راهي را جابجا مي‌كنند نيز توجه داشت؛ چرا كه به خطر افتادن معيشت مسافربرهاي شخصي كه در قالب طرح قرار نمي‌گيرند، حائز اهميت بوده و اگر آمار سردار رويانيان، فرمانده پليس راه كشور نيز در مورد 5 ميليون مسافربر شخصي صحت داشته باشد، اين امر نگران‌كننده‌تر خواهد شد.ثبت‌نام 34هزار و 113 مسافربر شخصي در طرح ساماندهي تهرانبكارگيري بيش از 90 درصد مسافربرهاي شخصي در خطوط يا ضرورت يك‌شغله بودن آنها صحت ندارددر عين حال تيموري كرماني، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اين كه تا كنون 34هزار و 113 مسافربر شخصي در طرح ساماندهي تهران ثبت‌نام كرده‌اند، يك‌شغله بودن و بكارگيري همه آنها در خطوط را رد كرد.وي در گفت‌وگو با ايسنا خوداظهاري و معرفي را مهمترين هدف ثبت‌نام از مسافربرهاي شخصي بيان و تصريح كرد: نحوه فعاليت مسافربرهاي شخصي و اطلاع از تعداد دقيق آنها در سطح شهر، مهمترين هدف ثبت‌نام بوده و شايعاتي مبني بر بكارگيري بيش از 90 درصد آنها در خطوط يا ضرورت يك‌شغله بودن آنها صحت ندارد.مدير عامل سازمان تاكسيراني شهر تهران ادامه داد: هم اكنون مشخصات بيش از 20 هزار مسافربر شخصي ثبت شده و اطلاعات و بررسيهاي تحليلي نشان مي‌دهد، 6/5 درصد اين مسافربرها كمتر از 25 و 40/68 درصد بيش از 50 سال سن دارند.وي گفت: همچنين طبق اظهارات 20 هزار مسافربر شخصي، 26 درصد در خطوط، 4/3 درصد دربستي‌، 54 درصد گردشي، 2 درصد در سرويس مدارس، 8 درصد ساير موارد و 6 درصد بدون ذكر محل و 76 درصد نيز تمام‌وقت، 17 درصد نيمه‌وقت و 9/1 درصد برخي روزها فعاليت مي‌كنند.تيموري كرماني افزود: 9 درصد مسافربرهاي شخصي كه بيش از 2 هزار راننده را شامل مي‌شوند، در خارج شهر تهران سكونت دارند.وي با تأكيد بر اين كه نحوه ساماندهي توسط مسؤولان وزارت كشور مشخص مي‌شود، به ايسنا گفت: پيشنهاد سازمان تاكسيراني بكارگيري مسافربهاي شخصي در بخش خصوصي است.مدير عامل سازمان تاكسيراني شهر تهران گفت: هم اكنون 7 شركت خصوصي با 500 دستگاه تاكسي فعال هستند و تعداد خودروها در صورت عمل به تعهدات از سوي كارخانجات و ساير دستگاهها، اين تعداد تا پايان سال به 2 هزار و 500 خودرو افزايش مي‌يابد
Share/Save/Bookmark
 


 
 
 
هفته
 
 
 
 
ديروز
هفته