نظر منتشر شده
۵۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 347658
در سایه سکوت نهادهای ناظر
عملیات ربوی در سیستم بانکی متداول شد/ بانک‌ها هم ربا می‌گیرند و هم ربا می‌دهند+ سند
بخش اقتصادی الف، 4 اردیبهشت 95
تاریخ انتشار : شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۲
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و پیش‌بینی سود و زیان آنان در سال ۹۵ و عملکرد سال‌های قبل نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از سود قطعی عملکرد خود، سود علی‌الحساب پرداخت کرده‌اند که موجب از دست رفتن کارکرد سود علی‌الحساب شده و عملیات بانکی را ربوی می‌کند.

ممکن است در بین بحث‌های تحریم معاملات دلاری و عدم برقراری ارتباط بانک‌های بزرگ خارجی با بانک‌های ایرانی، بحث درباره نقض آشکار قانون بانکداری بدون ربا چندان افکار را به صرافت نیاندازد اما بررسی‌های فارس نشان می‌دهد، هم‌اکنون در سیستم بانکی چیزی به نام سود علی‌الحساب دیگر کارکرد ندارد.

یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی و متعارف غربی در سود علی‌الحساب و سود قطعی پرداختی است و با وجود تاکید قانون بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های مربوطه در این این زمینه، اغلب بانک‌ها به دلیل نرخ‌های بالای سود، با نقض آشکار چارچوب بانکداری بدون ربا سود قطعی به سپرده‌گذاران می‌دهند و در واقع تفاوتی بین سود قطعی و علی‌الحساب دیده نمی‌شود.

براساس ماده ۵ قانون بانکداری بدون ربا منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ۳ (به‌کارگیری سپرده‌ها در قالب مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله...) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم‌ منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم می‌شود.

یکی دیگر از موارد نقض قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت حق‌الوکاله بانک به عنوان سود سپرده‌گذار است. این اقدام با ماده ۲۳ قانون بانکداری بدون ربا در تضاد است. این ماده می‌گوید: وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانک بوده و قابل تقسیم بین سپرده‌گذاران نمی‌باشد.

این در حالی است که صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که در رقابت و جنگ جذب و حفظ سپرده هیچ کدام از این بانک‌ها چارچوب‌های تعریف شده برای پرداخت سود علی‌الحساب و قطعی به سپرده‌گذاران را رعایت نکرده‌اند و در اغلب مواردی بیش از آن چیزی که باید به سپرده‌گذار می‌پرداختند را پرداخته‌اند،بنابراین سود علی‌الحساب هم‌اکنون در سیستم بانکی مفهوم و کارکرد خود را از دست داده و عملیات بانکی همانند بانک‌های غربی، ربوی شده است.

جداول زیر که براساس صورت‌های مالی این بانک‌ها رسم شده نشان می‌دهد، بانک‌ها بیش از آنچه که باید به عنوان سود عملکردشان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، پرداخت کرده‌اند. به همین دلیل بانک برای اینکه بتواند سود از قبل تعیین شده را به سپرده‌گذار بپردازد، مجبور به اضافه کردن سود ناشی از حق‌الوکاله خود به سپرده‌گذاران شده است.

در واقع حق‌الوکاله بانک به جای اینکه به سهامدار برسد و یا بابت افزایش سرمایه بانک به کار گرفته شود، به سپرده‌گذار پرداخت شده است. این پدیده به این دلیل رخ داده که بانک‌ها چارچوب قانون بانکداری بدون ربا را رعایت نکرده‌ و سود‌های تضمین شده به سپرده‌گذاران داده‌اند.

در همین چارچوب در سال ۹۴ بانک پاسارگاد ۹۳۷ میلیارد ریال، بانک ملت ۳۷ هزار میلیارد ریال، بانک سامان ۷۸۱ میلیارد ریال، پارسیان ۲۷ هزار میلیارد ریال، بانک انصار هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال، بانک حکمت ایرانیان ۳۶۸ میلیارد ریال، بانک اقتصاد نوین ۲ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال و بانک سینا ۴ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال مازاد بر آنچه که باید به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کردند، پرداخت کرده‌اند.

البته برخی بانک‌ها مانند بانک دی در صورت‌های مالی خود مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب را صفر درج کرده که با توجه به اینکه بانک باید سود علی‌الحساب پرداخت کند و سود نهایی را بعد از کسب سود عملیات بانکی محاسبه کند، نشان می‌دهد که این بانک هم قواعد بانکداری بدون ربا را رعایت نکرده است.

به گزارش فارس، جداول زیر با استفاده از آمار و ارقام صورت‌های مالی این بانک‌ها به دست آمده است.

*بانک پاسارگاد

عنوان پیش‌بینی 94 سال 93 سال 92
سود قطعی و قابل تقسیم به سپرده‌گذاران 68،181،717 49،330،237 35،642،271
سود علی‌الحساب پرداختی 69،118،926 51،127،931 35،736،050
مابه‌التفاوت 937،209 1،797،695 93،779

 

* بانک ملت

عنوان پیش بینی 94 سال 93
سود قطعی و قابل تقسیم به سپرده‌گذاران 88،176،758 85،105،106
سود علی‌الحساب پرداختی 125،569،642 95،735،207
مابه‌التفاوت 37،392،884 10،630،102

 

*بانک سامان

عنوان سال 93 سال 92
سود قطعی قابل تقسیم به سپرده‌گذاران 23،826،108 16،551،764
سود علی الحساب پرداختی 24،608،101 17،719،910
مابه‌التفاوت 781،993 1،168،146

 

*پارسیان

عنوان پیش‌بینی 95 سال 94 سال 93
سود قطعی قابل تقسیم به سپرده‌گذاران 75،484،960 56،264،501 51،651،478
سود علی الحساب پرداختی 86،087،650 83،937،230 66،851،468
مابه‌التفاوت 10،602،690 27،672،729 14،693،079

 

* بانک انصار

عنوان پیش‌بینی 95 سال 94 سال 93
سود قطعی قابل تقسیم به سپرده‌گذاران 31،201،609 28،162،376  
سود علی الحساب پرداختی 31،318،199 29،879،082  
مابه‌التفاوت 116،540 1،716،706  

 

* بانک حکمت ایرانیان

عنوان پیش‌بینی 95 94
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران 4،449،067 2،581،149
سود علی الحساب پرداختی 4،486،260 2،949،417
مابه‌التفاوت 37،193 368،268

 

* بانک تجارت

عنوان سال 94 سال 93
منافع قابل پرداخت به سپرده‌گذاران 109،786،214 99،896،431
حق‌الوکاله 0 4،467،127
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران 110،590،859 95،429،127
سود علی‌الحساب پرداختی 110،590،859 95،429،127
مابه‌التفاوت 804،645 0

 

* بانک شهر

عنوان سال 93 سال 92
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران 21،971،873 9،748،295
سود علی‌الحساب پرداختی 24،635،939 13،271،239
مابه‌التفاوت 2،664،066 3،522،944

 

*بانک صادرات

عنوان پیش بینی سال 95
حق‌الوکاله برداشت شده 8،206،616
حق‌الوکاله‌ای قطعی که باید از سود سپرده‌گذاران کسر می‌شد 25،289،423
سود قطعی قابل پرداخت به سپرد‌گذاران 142،092،129
سود علی الحساب پرداختی 142،092،129
مابه‌التفاوت 0

 

*بانک دی

عنوان پیش‌بینی سال 95 سال 94
حق‌الوکاله 4،679،222 491،571
سود قطعی قابل پرداخت 33،461،214 24،107،018
سود علی‌الحساب پرداختی 33،461،214 24،107،018
مابه‌التفاوت 0 0

 

* بانک اقتصاد نوین

عنوان پیش‌بینی 95 سال 94
سود قطعی قابل تقسیم 53،045،663 54،553،011
سود علی‌الحساب پرداختی 53،045،663 57،424،792
مابه‌التفاوت 0 2،873،758

 

* خانه از پای بست ویران است
هوشنگ خستویی عضو انجمن حسابرسان خبره ایران که سال‌های متمادی صورت‌های مالی بانک‌ها را حسابرسی کرده است می‌گوید: در چارچوب بانکداری غربی، از ابتدا بانک با مشتری قرارداد منعقد می کند و می‌گوید شما این سپرده را به من می‌دهید و من متناسب با نرخ سود یا بهره، به شما سود می‌دهم.

وی افزود: اما در بانکداری بدون ربا که مبنای بانکداری ما است رابطه به گونه دیگری است. در قانون بانکداری بدون ربا گفته می‌شود سپرده در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بانک وکیل سپرده‌گذار خواهد بود، بنابراین رابطه از بدهکاری و بستانکاری به وکیل و موکل تغییر می‌کند.

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران تصریح کرد: یعنی بنده به عنوان مشتری به بانک وکالت می‌دهم بانک در وهله اول پول سپرده‌گذار را در قالب عقود اسلامی تسهیلات پرداخت کند،اما هم اکنون بانک پول سپرده گذار را به عنوان بدهی منظور می‌کند که این کار از اساس در بانکداری بدون ربا جای ندارد.

خستویی گفت: بانک باید این پول را در قالب عقود اسلامی مشخص شده مانند مشارکت و مضاربه تسهیلات بدهد، اما بانک به صورت شکلی و صوری تسهیلات می دهد و در مقابل آن بهره می گیرد و بعد سودی که از قبل برای سپرده گذار تعیین شده را می‌پردازد.

*سودی که هم‌اکنون بانک‌ها به مشتریان خود می‌دهند همان بهره (ربا) است
وی ادامه داد: در حال حاضر بانک ها سپرده هایی که جذب می کنند به مشتری می گویند علی الحساب فلان قدر سود می دهیم و اغلب بانک ها برای اینکه سپرده گذاران کلان را جذب کنند، بالاتر از نرخ سود تعیین شده به مشتری سود می دهند و در همان ابتدا با نرخ بالاتر سپرده را جذب می کند.

عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران تصریح کرد: این مبلغی که بانک به مشتری می‌دهد همان بهره است اما کسی نمی‌خواهد اسم آن را بهره بگذارد و می‌گویند سود علی الحساب. اینها یکی از هزاران شکل ناهنجاری هاست و به نظر من خانه از پای بست ویران است.

* برخی بانک‌ها ۱۸ درصد در ظاهر و ۵ درصد زیرمیزی سود می‌دهند
وی در پاسخ به این سوال که پرداخت سود سپرده به این شکل؛ چه اثری بر ساختار و رفتار سیستم بانکی خواهد داشت، گفت: وقتی بانک ۱۸ درصد سود روی میز و ۵ درصد زیر میز به سپرده گذار می دهد، با این پول چه کاری می تواند انجام دهد؟ برای اینکه صرفه اقتصادی داشته باشد باید تسهیلات با نرخ سود ۳۲ درصد بدهد.

خستویی با بیان اینکه برخی فکر می کنند نرخ سود تسهیلات به ۲۲ درصد کاهش یافته و سود سپرده ۱۸ درصد است، افزود: اما در عمل نرخ سود تسهیلات و سپرده بالاتر از این‌هاست؛ متوسط نرخ سود تسهیلات ۳۲ درصد است.

* حق سهامدار هم به سپرده‌گذار داده می‌شود
عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران اظهارداشت: در چنین شرایطی بانک دیگر نمی‌تواند سود سهامدار را بدهد چون هر چه داشته به سپرده گذار داده است. این می شود که در مجامع بین مدیران بانک و سهامدار دعوا به راه می‌افتد. اینها زنجیره ای به هم مرتبط است.

وی یکی از اثرات منفی پرداخت سود سپرده به شکل فعلی را ورود بانک‌ها به حوزه خرید املاک و مستغلات دانست و گفت: در سال های قبل که وضعیت بازار مسکن بد بود و قیمت‌ها رشد شدید داشت، بانک‌ها با خرید و فروش ملک سود شناسایی می کردند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک ها اعلام کرد سودی که از محل فروش ملک و زمین به دست بیاید، مورد قبول نیست زیرا سود بانک باید از محل عملیات بانکی حاصل شود.

خستویی افزود: در شرایط فعلی سود ناشی از فعالیت‌های بانکی کفاف سود های سپرده و سهامدار را نمی‌دهد و در نتیجه بانک ها به خرید و فروش املاک ورود می کنند.

عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران ادامه داد: اگر بانک مرکزی و سیاست گذاران پولی به دنبال این هستند که بانک فقط کار بانکی انجام دهد و در حوزه خرید و فروش مسکن و بنگاه داری وارد نشوند، باید تمام شرکت های وابسته به بانک ها را از آنها جدا کند. یعنی بانک ها نباید شرکت وابسته داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا همه شرکت های زیرمجموعه بانک ها، حتی شرکت های انفورماتیک هم باید از بانک ها جدا شود، گفت: حالا شرکت انفورماتیک ابزار کار بانک است و چندان مساله نیست. هر چند که شرکت های انفورماتیک را هم می توان از بانک ها جدا کرد. در آمریکا و اروپا مگر همه بانک ها شرکت انفورماتیک دارند؟

خستویی با اشاره به پرداخت مابه التفاوت ۳ هزار میلیارد تومانی سود علی الحساب و سود قطعی شناسایی شده در یکی از بانک ها، اظهارداشت: چرا بانک مرکزی از این بانک سوال نمی کند که چرا ۳ هزار میلیارد تومان بیش از آنچه که باید به سپرده گذار می پرداختی، پرداخت کردی؟

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اقتدار داشته باشد، تصریح کرد: وقتی می گوید بانک بیش از نرخ سود ۱۸ درصد سپرده نگیرد، اگر بانک تخلف کرد به شدت باید با آن برخورد کند زیرا در همه جای دنیا با ناقض مقررات پولی به شدت برخورد می شود.

عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران گفت: بانک مرکزی باید بانکی که بیش از سود قطعی و قابل پرداخت به سپرده گذار، سود علی الحساب پرداخت کرده، سوال و بازخواست کند چگونه و چرا چنین سودی پرداخت کرده است یا اینکه چرا بانک اینقدر ساختمان خریده است. اما تاکنون چنین اقداماتی از سوی بانک مرکزی دیده نشده است.

هوشنگ خستویی در پاسخ به این سوال که برای رفع این چالش مهم چه باید کرد، اظهارداشت: این مساله باید توسط سه قوه به صورت جدی بررسی شود آیا بانک‌ها باید به این شکل بهره بگیرند و بهره بدهند؟

وی افزود: اگر این فرایند طی شود دیگر شاهد چنین وضعی در سیستم بانکی نخواهیم بود. بنابراین باید کل قوانین و مقررات بانکی باید از اول مهندسی شود و این وظیفه مرجع پولی است.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه اگر این شکل از بانکداری، مطابق با بانکداری بدون ربا نیست باید اصلاح شود، گفت: در واقع براساس قانون بانکداری بدون ربا مشتری پول خود را به بانک می‌دهد و بانک براساس عقود اسلامی تسهیلات پرداخت می کند. هر چقدر سود از محل تسهیلات پرداختی در قالب عقود اسلامی حاصل شد، بعد از کسر حق الوکاله بانک و مالیات، به سپرده گذار پرداخت شود.

خستویی تاکید کرد: برای اینکه به نتیجه برسیم باید ساختارسازی جدید تدوین و تعریفی جدید از بانکداری و عملیات بانکداری ارائه شود. باید مشخص شود که چه عملیات بانکی ربا و کدام ربا نیست. برای این منظور نیاز به همکاری حوزه عملیه و قدرت فائقه فقه احساس می‌شود. بعد از این تعریف ساختار مجدد، می توان براساس آن آیین نامه و دستورالعمل برای بانک ها نوشت.

عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران تصریح کرد: البته باید به سیاست گذار پولی فرصت بدهیم زیرا هم اکنون سیستم بانکی و بانک مرکزی با مشکلات متعددی برای نقل و انتقال پول روبروست و یکی از اولویت های بانک مرکزی در حال حاضر اجرای برجام است.

حال باید دید مسئولان بانک مرکزی و سایر نهادها در برابر این تخلف آشکار بانک‌ها از قانون بانکداری بدون ربا که منجر به ربوی شدن عملیات بانکی و حتی سپرده‌‌های مردم شد است، چه واکنشی نشان خواهند داد. پدیده‌ای که قرآن از آن به عنوان اعلام جنگ با خدا و رسول خدا یاد کرده است.
*گزارش از مرتضی ماکنالی،فارس
 
کلمات کلیدی : رباخواری بانک ها+سود بانکی
 
صادق
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۷:۲۸:۰۷
ایا حالا اینگونه شده یا از قبل همین گونه بوده؟؟؟ چطور شده الان بیاد ان افتاده اید؟؟؟ (3663032) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۰۹:۳۷
کم کاری کسانی است که باید مواظب اجرای احکام خدا باشند (3663256) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۲۶:۰۰
اینها همش کار جماعت بساز و بفروش مسکن می خواهند پول ها از بانک خارج بشه بره تو جیب اینها ! (3663294) (alef-11)
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۲۲:۴۹:۴۶
بله تولید مسکن و ایجاد اشتغال یکی از منافع حذف ربا و نزول از جامعه است
اگر در جامعه ربا نباشه شغل زیاد میشه و بسیاری از مشکلات اقتصادی از بین میره
برای همین اسلام ربا رو گناه کبیره معرفی کرده (3663574) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۱:۴۲:۴۰
عزیزم شماها فقط خونه رو گرون میکنید ؟ کدوم اشتغال ؟ (3664409) (alef-3)
 
United States
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۱:۵۳:۰۸
از سود بانکی مالیات بگیریم، سود بانکی رباست.... در کشورهای دیگر پس اندازهای خرد مردم در بانکها منشا تحول اقتصادی است اینجا دلالان و مفتخوران از اینکه کارگر یا معلمی پولش را در بانک بگذارد برای روز مبادا ناراحت است! (3664433) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۶ ۱۴:۲۴:۴۶
باشه تو خوبی ؟ اصلا هم کاسب و دلال مسکن نیستی ! (3667061) (alef-13)
 
omidan
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۹:۰۵:۰۲
حداقل اگه بساز و بفروش ها فعال بشن یه عده از مردم بی نوا سر کار می رند ولی با این کار بانک ها ثروتمندا هی ثروتمند تر می شند. (3664051) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۶ ۱۴:۲۵:۳۷
کدوم اشتغال ؟ بانکها با پول سپرده ها شرکت زده اند ایجاد اشتغال کردن نه بخش مسکن ! (3667066) (alef-13)
 
ابوذر
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۶ ۰۷:۴۷:۰۶
اینا همش کار سهامدارای بانکها است کهدر جریان رقابت بین بانکها برای جذب سپرده مشتریان ، سودشون کم شده (3666264) (alef-13)
 
حواس جمع
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۹:۱۶:۰۴
جناب صادق میزان واقعی نرخ تورم و گرانی را مردم از روی آمارها نمیفهمند بلکه با تمام وجودشان درک میکنند بانکها میدانند که اگر بخواهند با توجه به آمارهای بامزه دولتی که تورم پایین آمده و دیگه گرانی تمام شد و ازین حرفها سود بدهند مردم سرمایه های خود را از بانک ها خارج خواهند کرد ....به همین سادگی (3664075) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۶ ۱۴:۳۱:۰۳
این که پول مردم تو بانک و بانک کار سرمایه گذاری در بورس یا مسکن یا هر چیز دیگه رو انجام میده و به مردم سود میده اصلا چیز عجیبی نیست ! مردم خودشون آگاهی کافی رو برای سرمایه گذاری ندارند (3667083) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۷:۲۸:۵۹
خدا عاقبت این ملتو به خیرکنه (3663036) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۲۴:۱۸
اره بهره کم بشه که کار بساز و بفروش های مسکن خوابیده !!! چندتا خانه بفروشن ! (3663290) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۷:۲۹:۱۰
به کجا داریم میریم... (3663038) (alef-11)
 
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۷:۳۴:۲۰
همین که واژه کارمزد جایگزین واژه سود شده مشکل ربا حل شده ! (3663048) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۷:۳۷:۴۷
مگر قرار نبود که بانکها به سپرده سرمایه گذاران ماکزیمم 18 درصد سود بدهند؟ پس چرا بانک آ... هنوز که هنوز است به سپرده کوتاه مدت خود با نام "طرح بهار" 23 درصد سود می پردازد؟ چرا بانک مرکزی با این بانک برخورد نمی کند؟؟؟ (3663057) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۲۱:۴۷
شما ناراحتی الان ؟ اصلا پولت تو بانک نزار ! ببر دلالی کن باهاش !!! این جماعت مسکن ساز هستند که بهره بانکها ضرر کردن ! (3663279) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۲:۵۰:۲۲
مردم بايد پولشون رو ببرن و سرمايه گذاري كنن. خيلي جالبه كه پولمون رو گذاشتيم تو بانك و مفت مفت داريم سودش رو مي خوريم بعد مي گيم چرا وضع اقتصاد خرابه. شما مسكن نساز و برو تو يه كار ديگه سرمايه گذاري كن. نگو كه جا براي سرمايه گذاري نيست كه خوبشم هست. فقط بايد يه ذره سواد داشته باشي و البته مفت خور نباشي (3663785) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۶ ۱۴:۲۶:۵۲
عزیزم اون پول رو خود بانک مدیریت میکنه و سرمایه گذاری میکنه نیازی نیست شما خودت رو ناراحت کنی ! (3667070) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۳:۴۰:۵۴
کارخانه دار هم که می خواهد کار آفرینی کند با بهره سی در صد دریافتی بانکها و مالیات ارزش افزوده و هزینه های سرسام آور آب و برق و گاز و عوارض کسب و ....اگر دو برابر قیمت تمام شده جنس تولیدی اش را بفروش باز ضرر خواهد کرد . با توجه به اینکه اجناس چینی با کمتر از قیمت تمام شده داخلی در بازار فراوان یافت می شود . سود به جیب قاچاق چیان می رود و بس (3664711) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۲۲:۵۱
این گیر دادن به بانک ها برای اینکه مردم پلشون از بانک بیارن بیرون ببرت تو بازار مسکن که الان کساد شده ! کاسب های خانه به نون نوایی برسند ! (3663283) (alef-11)
 
م
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۸:۳۲:۱۸
ما خودمون با وام یه دو طبقه نقلی ساختیم طرف زورش میاد اجاره اش رو بده قسط ها رو بدیم ....چه سودی تو مسکن سازیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (3663978) (alef-13)
 
Omidan
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۹:۰۶:۴۸
اخه آدم حسابی پول که از بانک خارج نمیشه فقط از این حساب به اون حساب منتقل میشه. هیچ کی الان پول رو تو بالشت زیر سرش قایم نمیکنه (3664056) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۶ ۱۴:۲۸:۰۲
اره پول از حساب بانکی مردم در میاد میره تو حساب بانکی کاسب های خانه !!! (3667073) (alef-13)
 
راوی
Romania
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۷:۴۸:۰۹
اینگونه که می فرمایید نیست دولت وقتی تورم بالا دارد و الان هم همین گونه هست و بر اساس ارزش پول و همچنین نرخ پول شروع به جمع آوری پول از طریق سپرده گذاری می کند خوب ارزش واقعی پول ناچیز هست یعنی سود پرداختی با ارزش پول تفاوت فاحش دارد وقتی دولت به رکود بر می خورد سود را با همین گزارشات با همین روزنامه های مانند روزنامه اقتصاد سرو صدای بیخودی پایین می آورد و کاری نمی کند . اول شماها فکری برای قیمت زمین و مالیات بر خانه خالی و ... انجام دهید تا پول داخل تولید برود بعد به فکر کم کردن سود سپرده مردم باشید . البته خود دولت بانکها را به این ورطه کشانده و تاوانش را مردم پس می دهند . (3663080) (alef-11)
 
فراست
Romania
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۷:۵۰:۴۰
با سلام ، ضمن تایید مشکل از زمان پیدایش موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی بی ضابطه باعث ایجاد یک رقابت کاذب در بین بانکها گردید و واقع قضیه ان است وضع بسیار وخیم است و تقریبا اکثر بانکها و موسسات برخلاف ظاهر دل انگیزشان میان تهی و ورشکسته هستند این غدد چرکی اقتصاد بالاخره روزی سرباز خواهد کرد (3663087) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۷:۵۵:۱۱
نتیجه این دست و دلبازی بانکها در تعطیلی کارخانجات قابل مشاهده است. در حال حاضر دسترنج یک عمر و یا حتی دسترنج چند نسل از تولید کنندگان یک شبه مصادره شده در اختیار بانکهای ربا خوار قرار می گیرد.
نتیجه این شده که حتی بچه 10 ساله به پدر و مادر خود توصیه می کند که به جای کار و فعالیت پول خود را در بانک گذاشته و سود بگیرند و راحت زندگی کنند. (3663099) (alef-11)
 
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۸:۲۸:۵۲
ربا در قرآن تعبیر به جنگ با خدا و پیامبرش گردیده. ..... آیا برای این مملکت خیری می توان متصور شد (3663162) (alef-11)
 
عباس صفوی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۱:۱۵:۲۷
مقام معظم رهبری : « عمليات بانكى که بانکها بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشكال است. »
جناب توکلی شما به عنوان نماینده مجلس وظیفه دارید اگر بانکها مصوبه مجلس را رعایت ننمایند ، آنها را مؤاخذه فرمایید . (3664331) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۸:۵۱:۵۷
کسانی که اینگونه تحلیل میکنند . نه به درستی مفهوم ربا را درک نموده و نه بانکداری را .
اینکه عملیات بانکی درایران دارای مشکلات عدیده ای می باشد کاملا درست است . ولی مشکل فقط از عملکرد بانکها نیست . قوانین غلط به نام بانکداری اسلامی نقش بیشتری در عملکرد بد بانکها دارد .
عملیات بانکی درایران نه اسلامی است ونه بانکداری .
ولی ربوی نیست . اینکه قاطعانه بگوییم ربوی نیست بدلیل نگاه به پرداخت های بانکها طی دوره مثلا 5یا 10ویا 20و30ساله است که هیچ اضافه ای به سپرده گذار از طرف بانکها پرداخت نشده لذا ربا معنائی ندارد . یکسال نرخ تورم 12درصد بوده وبانک 20درصد پرداخت کرده وسال بعد نرخ تورم 35درصد شده وسپرده گذار همان 20درصد را طبق قراردادگرفته و.........لذا در بلند مدت چیزی نگرفته که اسمش را بگذاریم ربا .
وهیچ اضافه ای هم از وامها برگشت نشده ولذا از ان طرف هم ربا بی معنی است . هرکس وام گرفته خوش بحالش شده مگر اینکه پول را حیف ومیل کرده باشد .وهرکس سپرده گذاشته از ناچاری بوده وچیزی که دریافت کرده از اصل بی ارزش تر بوده ..
نگاه کردن مقطعی به امور انسان را به اشتباه می اندازد ولذا نگارنده مطلب اشتباه ناشی از نگاه مقطعی داشته . البته ممکن است از لحاظی برطبق بعضی قوانین غلط اندر غلط بانکی اشتباهاتی درحال انجام است واشاره نگارنده به این اشتباهات است .ولی قوانین غلط جبرا منجر به اشتباه خواهد شد.
ضمن اینکه مفهوم سود حسابداری وسود اقتصادی نیز باید در اینگونه تحلیل ها رعایت شود .
مشکلات بانکداری درایران ابتدا به قوانین غلط وسپس به سو مدیریت ونهایتا اشتباه درعملکرد ونظارت برمیگردد .
ومتاسفانه هیچکس دلش نمیخواهد این وضعیت درست شود ویا بهتر بگوییم هیچ کس درخود توان ایجاد تغییر را نمی بیند . واگر کسی هم بیاید وطرحی بدهد مدیران فعلی بعید است سوادشان کشش درک مطلب را داشته باشد ولذا برخورد سلبی نموده وصورت مسئله را پاک کرده وهمین وضع را ادامه میدهند زیرا با این اوضاع به راس رسیده اند . واگر درست شود جایگاهی نخواهند داشت .
وبا این قوانین چرخه باطل اشتباهات تکرار میشود . (3663225) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۲۱:۵۶:۵۶
بنده قصد دفاع از این نوشتار را ندارم ولی بد نیست توجه داشته باشیدکه ربا ارتباطی به درآمد بلند مدت یا کوتاه مدت ندارد! (3663502) (alef-13)
 
یوسف
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۹:۰۵:۵۰
شما هم مشخصه فهمی از ربا ندارید، چون ربا ارتباطی به تورم و مقدار خوابیدن پول توی حساب ندارد

همین که قرار بشود بعد از مدتی اضافه ای مشخص بر مال سپرده گذاری شده پرداخت شود و ریسک سرمایه گذاری آن لحاظ نشود میشود ربا (3664052) (alef-3)
 
omidan
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۹:۱۰:۲۳
خوب بانک ها بیان تو عقود واقعا شریک بشن و تو ضرروزیان شرکت کنن بعد هر چی دلشون می خواد طبق این عقود به سپرده گذارا سود بدن.
در ضمن مشکلی که این شبیوه بانکداری داره اینه که خودش باعث تورم میشه و تولید رو به زمین میزنه وقتی تولید بیشتر از 15 درصد سود نداره و بانکدار سود 50 درصد میگیره خوب معلومه که اشتغال از بین میره و همه سراغ دلال بازی میرن. (3664062) (alef-13)
 
omidan
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۹:۱۱:۵۵
نمی دونم تو مملکت که دولت داره از همه چی مالیات میگیره چرا از سود سپرده گذارها مالیات نمیگیره؟ (3664066) (alef-3)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۶ ۱۷:۲۷:۱۱
اون وقت که تورم چهل درصد بود سود بانکی 14 درصد مشکلی نبود ، الان ربا شده ؟؟؟ (3667481) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۰۳:۱۳
الف جان چه کاری از دست ملت بر میاید ?شما بگو ما اجرا کنیم.
خیلی وقت است که ما میدانیم نه تنها بانکها که اکثر بخشهای اقتصاد دچار ربا گشته است (3663246) (alef-11)
 
Germany
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۱۲:۵۱
ما به جنگ خدا رفته ایم (3663263) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۱۶:۲۷
خوب چرا اعلام ورشکستی نمی کنند ؟ (3663265) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۲۰:۲۷
باز گیر دادن به بانکها !! همه پول ها رو بدن دو دستی به شماها با بهره صفر رضایت می دهید ؟؟؟ (3663275) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۱۹:۲۱:۵۰
من قبلاً هم پیشنهاد داده بودم که عزیزان منتقد به جای اینکه مرتب نق بزنند یک بانک تاسیس کنند و بدون پرداخت سود به حسابهای مشتریان منابع جمع کنند و بدون دریافت سود به مشتریان وام بدهند.
خیلی هم بیزنس پلان خوبی است که هرگز به مغز پوسیده‌ی اقتصاد دانان تحصیل کرده در دانشگاه‌های غرب زده نمیرسد.
انشالله موفقیت چشمگیر این بانک اسلامی خودبخود باعث ورشکستگی تمام بانکهای ربوی خواهد شد و قال قضیه کنده میشود.... (3663280) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۲۰:۴۳:۰۲
در بررسی مسایل سود بانکی همواره نقش تورم نادیده گرفته شده است. چرا آقایان بخصوص علما در این مورد حرفی نمیزنند؟ (3663390) (alef-11)
 
بازنشسته کشوری
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۲۰:۴۵:۵۸
در حالی که ارزش دریافتی بازنشستگان از اواخر دولت دهم یک سوم شده صحبت ربای بانکی خنده دار است. آیا تاثیر این مورد مخربتر ار ربای بانکی نیست؟ (3663392) (alef-11)
 
محمد حسين
China
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۲۱:۰۲:۲۵
براساس قوأعد شرعي و أصول مرابحه هروجهي بنام سود قطعي بمعناي اجاره سرمايه ونزول است بلكه سرمايه گذار يا بعبارتي سپرده گذار در سود و زيان مشاركت دارند و نگارنده مطلب بدرستي با استناد به بيلان و تراز عملكرد كليه بانكهاي تابع قانون بانكداري بدون ربا بصورت كاملا شفاف توانسته ادعاي كذب بانكهاي نزولخوار را بي اثر كند.
طي سالهاي متمادي بانكهاي كشور سعي ميكردند ولو بصورت دفتري هم كه شده فهرستي ازمعاملات سال مالي را چنان جفت و جوركنند و حتي اگر شده مقداري بعنوان مابه التفاوت يا باقيمانده سود عملكرد را هرچند اندك بحساب سپرده گذار واريز كنند واينگونه وانمود كنند كه بحمدالله سال مالي تمام شد و سود عمليات واقعي تقسيم گرديد.
قوانين مبتنئ بر فقه اماميه و بصورت واضح آنچه در تحريرالوسيله حضرت امام(ره) آمده اينگونه معاملات را باطل و خلاف شرع و متعاملين را مستوجب عذاب الهي ميداند.
بعنوان يك شهروند از نگارنده سپاسگزاري ميكنم. (3663424) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۴ ۲۲:۰۷:۱۵
اداره دارائی برای تقسیط مالیات جریمه هم میگیرد (3663515) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۳:۵۳:۴۶
شهرداری هم بر پرداخت عوارض تاخیر داشته جریمه می گیرد . پلیس هم بر جرایم تاخیر داشته جریمه ثانوی می گیرد . بانکها و ..... (3664744) (alef-13)
 
حسین
United Kingdom
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۴:۲۵:۱۶
مطالب این نوشتار صحیح نیست چرا مردم را دچار سرگردانی میکنید ما در فقه بابی داریم به نام مصالحه در مضاربه که اغلب اشکالات این نوشتار درآنجا قابل حل ایت (3663800) (alef-11)
 
شهرام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۷:۴۱:۲۵
با سلام و احترام

قبل از قضاوت در مورد اینکه سود پرداخت شده بانک ها ربوی و یا غیر ربوی است می بایست به این نکته توجه داشت که بانک ها ناچار به انجام مدیریت دارایی و بدهی هستند و در این راستا و بر اساس عملکرد گذشته خود اقدام به ایجاد دارایی نموده اند لذا در هر شرایطی می بایست دارایی های ایجاد شده را تامین مالی نمایند.
حال وقتی کشور با تحریم روبه رو شده و پدیده شوم قاچاق منجر به رکود شده و برخی از تولید کنندگان دلالی را را سودآورتر از تولید تشخیص می دهند، منابع بانکی از سپرده های دیداری و پرگردش به سمت سپرده های مدتدار و گران قیمت حرکت خواهد نمود که این امر باعث افزایش بهای تمام شده و کاهش حاشیه سود خواهد شد و با عنایت به دارایی های منجمد شده در بانکها نمی توان انتظار داشت که بانکها دارای سودآوری مناسب باشند به نحوی که سود مزبور بالاتر از علی الحساب بوده و امکان کسر حق الوکاله از آن برای بانک فراهم شود.

بنابراین یکی از عوامل ایجاد کننده پدیده مزبور دارایی های بدون بازده و یا کم بازده از قبیل مطالبات از دولت ، سود دریافتنی(ناشی از محاسبه تعهدی سود)،مطالبات معوق و مشکوک الوصول ایجاد شده در پرتفوی دارایی بانک ها، عامل ایجاد کننده وضعیت فوق است و در صورت وجود کارایی مناسب در دارایی بانکها وضعیت فوق که عامل ربا شناخته شده است خود به خود از بین خواهد رفت. (3663872) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۷:۴۶:۱۴
کاش الف اینو پخش کنه

تو این اوضاع رکود و تورم بسته شدن این همه بنگاه اقتصادی و تحریم فقط یکی توضیخ بده که بانکهای محترم چطور سود 25 درصدی دست مردم میدهند
از کجا میارن و چکار دارند میکنند که این همه سود به مردم میدهند و خودشون هم این همه سود میبرند

بانکی که 25 درصد سود میده حتما حداقل حداقل بالای 40 درصد سود میکنه که 25 درصدش را میده به سپرده گذارها

البته دو راه اصلی سود آوری بانکها مشخصه

یکی پول را از این طرف میگیرند از اون طرف به عنوان وام با بهره یا همون ربای زیاد به یکی دیگه وام میدهند

راه دوم و مهمتر قاچاق و واردات بدن مجوز و گمرکی هست که سود خیلی زیادی داره و راه نسبتا راحتی هم هست

نمونه اش هم همین واردات پوشاک که سال یک میلیارد دلار واردات قاچاق داریم فکر نمیکنم هیچ شخص یا اشخاص حقیقی از عهده چنین حجم سنگینی از قاچاق بر بیایند

اینجاست که معنی سیستماتیک بودن قاچاق به داخل کشور مشخص میشه (3663880) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۰۸:۵۶:۲۷
اصلا" الان بیاید یکبار هم شده ببینیم با خودمون چند چندیم ؟ (3664031) (alef-3)
 
عباس صفوی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۰:۰۴:۴۸
به نظر شما در کشوری که بورس آن بیش از آنکه متأثر از مؤلفه های اقتصادی باشد از مؤلفه های سیاسی اثرپذیراست و تولیدکننده به دلیل سیاست های نادرست زیان می دهد ، مسکن هم که خودتون بهتر از همه می دانید به چه سرنوشتی مبتلا شده ، فردی که سرمایه کمی دارد چکار باید بکند ؟ یا باید دنبال دلالی برود طلا و ارز و .... ویا پولش را در بانک بگذارد تا لااقل ضمن حفظ ارزشش کمک هزینه ای برای خود و فرزندانش باشد . با توجه به اینکه در نظام اسلامی که توسط ولی فقیه اداره می شود و قوانین آن توسط شورای نگهبان با شرع مطابقت داده می شود و سپرده گذار بر اساس قوانین موجود که با شرع مطابقت دارد با بانک قرارداد می بندد چرا باید شبهه ربوی بودن ایجاد نمایید . من از مقام معظم رهبری استفتاء نموده ام ، حضرت آقا فرموده اند:« عمليات بانكى که بانکها بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشكال است. » آیا وظیفه من بررسی میزان پایبندی بانکها با قوانین مصوب مجلس است ؟
لطفا از ایجادشبهه پرهیز فرمایید . (3664189) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۰:۱۹:۲۹
سلام
با این حسابرسی باید خیلی پیشتر از این کلیه بانکها ورشکست می شدند!! چگونه است که این بانکها هر روز تعداد شعب خود و تعداد پرسنل را افزایش می دهند؟ هزینه آنها را از کجا می آورند؟ این گزارش که بر اساس گزارشهای غیر قابل اعتبار بانکها تهیه شده، قابل اعتماد نیست. (3664211) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۰:۵۷:۳۶
بانکداری اسلامی به مفهومی که در ان ربا نباشد در شرایطی محقق میشود که تورم صفر در صد باشد .وقتیکه تورم هست صحبت از بانکداری بدون ربا و صحبت از وکیل و موکل بازی با کلمات است و معنی ندارد .سی و اندی سال است که هیچ کس از مسولین و اقتصاددانان و مدیران بانک ها جرات ندارند این مسئله ساده را مطرح نمایند و خودشان و جامعه را خلاص کنند و مردم را گول نزنند .مسئله خیلی ساده است .شما به کسی پول قرض میدهید و ایشان با پول شمایک کیلو برنج یا .... میخرد .ایا سال دیگر که قیمت ان برنج یا ... به 1/2 برابر رسید باید عین همان مبلغ را به شما برگرداند یا 1/2 برابر را ؟در این مثال ساده فکر بفرمایید و مرا از گمراهی به در اورید . (3664290) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۰۵ ۱۸:۱۳:۲۹
چطور اونوقتی که نرخ سود از تورم خیلی کمتر بود عملیات بانکی بدون ربا بود حالا یه هویی ربوی شد. (3665359) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.