توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 291966
نتیجه نظرسنجی‌ درباره رضایت ایرانی‌ها از روحانی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۱
تازه‌ترین تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده از سوی مؤسسه آمریکایی افکارسنجی آی‌پُز از شهروندان ایران بیانگر افزایش ۶ درصدی رضایت ایرانی‌ها از عملکرد رئیس جمهوری ایران است.

به گزارش تسنیم، نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان رضایت کلی شهروندان ایران از عملکرد رئیس جمهوری طی سه ماهه اخیر با 6 درصد رشد از 48 درصد به 54 درصد رسیده است. همچنین میزان کلی نارضایتی از عملکرد رئیس جمهوری با 9 درصد کاهش از 33 درصد به 24 درصد کاهش یافت.


میزان رضایت از رئیس جمهوری برای اولین بار طی 9 ماه گذشته به بالای 50 درصد رسیده است.مطابق یافته‌های این نظرسنجی که طی روزهای 1 تا 3 شهریور ماه 1394 انجام شده است، 39 درصد از عملکرد رئیس جمهوری «راضی» و 15 درصد هم از عملکرد ایشان «تاحدی راضی» هستند. همچنین 20 درصد از عملکرد رئیس جمهوری «ناراضی» و 4 درصد هم از عملکرد آقای روحانی «تاحدی ناراضی» هستند. در میانه این طیف، 17 درصد عملکرد رئیس‌جمهوری را «متوسط» می‌دانند. حدود 5 درصد هم به این سئوال پاسخ نداده‌اند یا گزینه‌های دیگری را بیان کرده‌اند.تحلیل رضایت از عملکرد رئیس جمهوری بر اساس جنس پاسخ دهندگان، از نظر آماری نشان‌دهنده‌ی رابطه معنی داری نیست. با وجود این، زنان 1 درصد بیشتر از مردان، عملکرد رئیس جمهوری را «راضی‌کننده» ارزیابی کرده‌اند.نتایج به دست آمده رابطه معنی داری را از نظر آماری بین سن و رضایت از عملکرد رئیس‌جمهوری نشان نمی‌دهد. با اینحال، افراد بالای 59 سال کماکان بیشتر از سایر گروه های سنی از عملکرد رئیس‌جمهوری « راضی» هستند. نارضایتی از عملکرد رئیس‌جمهوری نیز در میان افراد بالای 59 سال از سایر گروه‌ها کمتر است (16 درصد). افراد گروه سنی بین 30 تا 44 سال هم بیشترین ناراضیان از رئیس جمهور را تشکیل می‌دهند. میزان نارضایتی از رئیس جمهوری در این گروه سنی، حدود 27 درصد است.


از نظر آماری رابطه معنی‌داری بین تحصیلات و ارزیابی رضایت از عملکرد رئیس‌جمهوری وجود ندارد. با اینحال، پاسخ‌دهندگان دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به پاسخ دهندگان فاقد تحصیلات دانشگاهی، 5 درصد بیشتر از عملکرد رئیس جمهوری راضی هستند. همچنین میزان نارضایتی این گروه از عملکرد رئیس جمهوری 7 درصد کمتر از پاسخ‌دهندگان فاقد تحصیلات دانشگاهی است.محل سکونت پاسخ دهندگان از نظر آماری رابطه معنی داری با رضایت از عملکرد رئیس جمهور نشان می‌دهد. همانند نظرسنجی‌های گذشته، ساکنان مناطق روستایی نسبت به افراد ساکن مناطق شهری، رضایت بیشتری ازعملکرد آقای روحانی دارند.این نظرسنجی به صورت تلفنی و طی روزهای 1 تا 3 شهریور و با پرسش از یک نمونه 654 نفره انجام شده است.

 
کلمات کلیدی : روحانی+نظرسنجی