نظر منتشر شده
۱۰۳۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 190184
آخرین صبحانه انتخاباتی الف؛
چرا شاديم؟ چرا اصولگرایان شكست خوردند؟ چه کاری نبايد انجام داد؟
محسن مهدیان، 26 خرداد 92
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۵
شنبه شب مردم به محض اعلام قطعي نتايج به خيابان ها ريختند و با بوق زدن و شعر خواندن و شعار دادن، شادي خود را نشان دادند. 

حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور منتخب مردم شد. 18 ميليون راي و بيش از 50 درصد آرا را كسب كرد و توانست سه ژنرال اصولگرا و دو كانديداي مستقل را پشت سرگذارد.
 
چه رفت و چه شد و چه مي شود بماند به وقتش اما اين انتخاب براي اصولگراها درس ها و براي مردم عبرت ها داشت. بايد از اين انتخاب شاد بود.
 
از اين انتخاب شاديم؛
 چون حماسه سياسي كه رهبري انتظار داشت تحقق يافت. هرچند خيلي ها حماسه سياسي را لقلقه زبان كرده بودند و ذره اي براي شكل گيري اين حماسه تلاش نكردند و با قرائت هاي شخصي و سليقه اي از مصلحت و رفتارهاي قيم مآبانه نمي خواستند اين حماسه مردمي شكل گيرد.
 
اما آنچه رهبري مي خواست و پيش بيني هم مي كرد با حضور مخلصانه مردم محقق شد. مردم حافظان اصلي انقلاب هستند.
 
از اين انتخاب شاديم چون شاهد قوي ترين استدلال براي مهر باطل زدن بر ادعاي گزاف انتخابات 88 هستيم. آنانكه مدعي تقلب 11 ميليوني شدند امروز مي بينند كه نظام از 260 هزار راي هم حفاظت و امانتداري مي كند. همان نهاد اجرائي كه يك روز متهم به پنهان كاري و تقلب شد، امروز اين انتخابات را در كمال سلامت برگزار مي كند و نامزد جريان مخالف نيز راي مي آورد.
 
شاديم چون مردم خوشحال هستند. ريختن مردم به خيابان و كل كشيدن و دست زدن و شعار دادن و شعر خواندن كم دستاورد باارزشي نيست. شادي و لبخند اين مردم بي نهايت مي ارزد. بي ترديد بايد به اين شادي عمومي فخر ورزيد.
 
شاديم چون اميد رنگ گرفته است. اعتماد مي درخشد. مردم حضور دارند. بالاترين سرمايه يك دولت همين اميد و اعتماد اجتماعي است. خدا نكند يك دولتي با دروغگوئي و توهين و فساد و رمالي عمر خود را در بي اعتمادي اجتماعي سپري كند.
 
پيام انتخابات چه بود؟
 اين انتخابات يك پيام ساده داشت و آن هم اعتراض بود. اعتراض به وضع موجود پيام صريحي بود كه از صندوق هاي راي بيرون آمد. اعتراض مردم به وضعيت اقتصادي بود، به مشكلات معيشتي بود. اعتراض به دروغگوئي و پنهان كاري بود.

اعتراض به افراط در شعار و ذبح كردن مصالح نظام پاي ژست هاي كودكانه ظاهرگرايان بود. اعتراض به محدود كردن آزادي ها بود. اعتراض به سانسور و فشار بر مخالفين بود. اعتراض بر اقتدار گري و قيم مآبي بود. اعتراض بر بگير و ببندهاي سليقه اي بود. 
براي فرياد كردن اين اعتراض نيز به اصولگرايان اعتماد نكردند.
 و اما دلائل اين بي اعتمادي؛
 
چرا اصولگرایان شكست خوردند؟
 اصولگرايان بايد صراحتا اشتباه خود را بپذيرند و قبول كنند كه حداقل 4 سال اقليت هستند و به سبك يك جريان منتقد دلسوز و خيرانديش با دولت حاكم تعامل كنند. از طرفي بايد آسيب شناسي و تلاش كنند تا با هويت سازي مجدد، اشتباهات گذشته را  اصلاح و با رنگي مردمي تر پاي به صحنه گذارند. و اما چند عامل مهم شكست كه بايد صادقانه پذيرفت؛
 
1-شفايت و صداقت
  مهترين اصل براي فعاليت هاي اجتماعي شفافيت است. گروه هاي سياسي اگر اعتقاد دارند كه جز از طريق مردم نمي توانند آرمان ها و اهداف خود را دنبال كنند بايد با جامعه شفاف باشندو صادق. مردم تاب نمي اورند كه يك جريان سياسي، انها را محرم نداند ولي براي رايشان دست دراز كند. روزهائي كه گذشت براي جريان هاي سياسي درس ها و عبرت ها داشت. آنانكه در پستوخانه هاي سياسي و اتاق هاي مه گرفته خبري براي آرايش صحنه انتخابات برنامه ريزي كردند و ذره اي نيز به ذائقه و مطالبات شكل گرفته مردمي توجه نداشتند، اين دوره شكست سنگيني خوردند.
 
 اين انتخابات نشان داد كه فعالیت اجتماعی، كار سازماني نيست. مردم كارمندان يك جريان سياسي نيستند كه با بخشنامه آنها رفتار كنند. نسخه پيچ هاي سياسي امروز بايد درك كنند كه راي مردم به شفافيت است نه مهندسي كردن و صحنه چيدن و آرايش دادن. اگر از گعده هاي زير شيرواني خود بيرون نيايند و در اتاق هاي شيشه اي و شفاف با مردم  روبرو نشوند، نه تنها حذف مي شوند بلكه شأن سياسي و حيثيت و هويت جرياني و تاريخي خود را نيز از دست مي دهند.
 
2- تفرقه اصولگرايان و فهم ناردست از وحدت
  تفرقه اصولگرايان يكي ديگر از عوامل مهم شكست در اين انتخابات بود. اما به اين فهم، وحدت اصولگرائي تنها يكي شدن نيست. براي شب انتخابات هم نيست. اينطور نيست كه هركس اسم خود را اصولگرا گذاشت بايد زير چتروحدت بيايد. وحدت اين است كه يكي بودن جريان خالص اصولگرائي در معرض انتخاب مردم قرار گيرد. جريان اصولگرائي، هم بايد به وحدت فكر كند و هم مرزبندي روشن با جريان هاي ظاهري اصولگرا. وحدت با اصولگرايان تقلبي نه تنها اعتباري ايجاد نمي كند بلكه منجر به بي اعتمادي نيز مي شود.
 
اصولگرا هيچ نسبتي با جريان احمدي نژاد نداشته و ندارد. اما چون  اصولگرایان از ابتدا موضع خود را نسبت به اين گروه روشن نكرد امروز احمدي نژاد هم پاي اين جريان نوشته مي شود.
 
اصولگرائي با خوارج متحجر و جاهلين متنسك هيچ نسبتي ندارد. جرياني كه بخواهد اعتقاد به نظام و ولايت فقيه و انقلاب و غيره را با بي اخلاقي دنبال كند اصولگرا نيست. وحدت با اين جريان هم افزائي نيست، بي اعتباري است.
 
مهمتر اينكه وحدت تنها بين سران سياسي نيست. وحدت بايد از درون بدنه هاي اجتماعي بجوشد. اين نيز به كار اجتماعي و فرهنگي و اقتاع سازي نياز دارد. برخي فكر مي كنند كه وحدت اجتماعي مثل كنار هم گذاشتن چند دسته چوب خشک است. انگار نه انگار كه درباره همگرائي موجود زنده حرف مي زنند.
 
 البته كنار هم نشستن سران سياسي، در همراه شدن بدنه هاي اجتماعي هم موثر است اما كفايت نمي كند. برخي از بزرگان اصولگرا تصور مي كنند اگر دو سر دو جريان سياسي هم سفره شدند، بدنه اجتماعي انها نيز هم نفس مي شوند و تمكين مي كنند. اين تلقي ناشي از بي توجهي برخي اصولگرايان به جامعه و هويت هاي مردمي است. بدنه اجتماعي را بايد با برنامه ريزي و كار مدني و اجتماعي همراه كرد. با ضرب و زور و راضي كردن راس آن نمي توان وحدت ايجاد كرد. همين وحدت هاي نمايشي است كه سابقه ذهني آلوده اي از خود بجاي گذاشته است.
 
وحدت بايد از طريق هم زبان شدن سران سياسي و ليدرهاي فكري جرياني و مهمتر از همه هم گفتمان شدن بدنه هاي اجتماعي ميسر شود. اين كار هم يك شبه ممكن نيست. بنابراين وحدت اصولگرايان را نبايد تنها شب انتخابات طلب كرد. نمي شود از يك نامزد انتظار داشت شب انتخابات به نفع نامزد ديگري كه هيچ قرابت فكري و عملي با او ندارد كنار بكشد. او هم كنار بكشد بدنه همراه نمي شود. وقتي فاصله ها زياد شود با تغيير راس جريان و يكي شدن آن، بدنه يكي نمي شود و وحدت نمي كند. بدتر اينكه سرخوردگي هم ايجاد مي كند.
 
 اين آسیب شناسی به كنار؛ اما عهد و قول و پيمان شكني برخي در اين انتخابات كه هيچ بدنه اجتماعي هم نداشتند و صرفا به جذب راي شب انتخابات متكي بودند، در تاريخ خواهد ماند.
 
اين همه تنها با هدف راي آوردن يك اصولگرا نيست. چه بسا اگر همه اصولگراها نيز به نفع يك نفر كنار مي كشيدند بازهم راي نمي آوردند. وحدت را نبايد شب انتخاباتي ديد. اگر اين وحدت از ماه ها قبل ايجاد شده بود، هم مرزبندي ها با جريان اصولگرائي ظاهرگرا مشخص مي شد و هم رقابت هاي دروني با ديگر اصولگراها شكل نمي گرفت. نه وحدت كرديم و نه رقابت و اينطور شد كه مردم خوب و بد و زشت و زيباي اصولگرايئ را همه و همه از يك قماش دانستند و اعتماد نكردند و كنار گذاشتند.
 
3- مماشات با احمدي نژاد
 اصولگراها چوب مماشات با احمدي نژاد را خوردند. كساني در اين دوره از انتخابات حضور داشتند كه طي 8 سال حكومت اين دولت كمترين انتقادي نداشتند. به دهها مصلحت خود ساخته سكوت كردند. طبيعي است كه مردم باور نكنند كه نقد هاي شب انتخابات از روي صداقت باشد.
 
مهمترين عامل شكست اصولگراها مرزبندي نداشتن با احمدي نژاد است. مردم نسبت به وضع موجود اعتراض داشتند. از طرفي باور هم نكردند كه احمدي نژاد از اصولگرايان نباشد. البته هم حق داشتند. همه كساني كه اين چند سال مقابل دولت سكوت كردند در ايجاد اين فهم غلط مقصرند.
 
ترديدي نيست كه احمدي نژاد نه اصولگرا بود و نه با هيچ معيار اصولگرائي قابل دفاع. اما بخش قابل توجهي از بدنه اصولگرائي مقابل وي سكوت كردند و همين سكوت نيز باعث شد كه مردم انتقاد شب انتخاباتي انها را باور نكنند.
 
4- بدرفتاري با اصلاح طلبان
 جريان اصلاحات كم تقصير نداشت. سابقه دولت اصلاحات و همه و همه به كنار اما در ماجراي فتنه گناهي نابخشودني داشتند و حتي خلاف قواعد و ادعا و ملاحظات و آرمان هاي خودشان عمل كردند. اما جريان اصولگرائي حاكم در قدرت نيز با پايگاه اجتماعي اين جريان به عدالت و انصاف رفتار نكرد.
 
بخشي از جريان اصولگرائي جز به حذف اصلاحات به چيز ديگري فكر نمي كرد. گو اينكه با حذف سران جريان اصلاحات بدنه نيز حذف مي شود. بي توجهي وصف ناپذير نسبت به پايگاه اجتماعي افراد و گروه ها همواره وبال گردن برخي بزرگان اصولگرا بوده است.
 
غرض از جريان اصلاحات فقط اصلاح طلبان نيست؛ منظور جريان اعتراض است. بد سليقگي در برخورد با جريان معترض و امنيتي كردن فضاي رسانه ي و محدود كردن تشكل هاي دانشجويي و اساتيد دانشگاه ها و بستن رسانه هاي مخالف و شرط گذاشتن براي توبه كنندگان فتنه و غيره و غيره و سكوت قاطبه اصولگرائي باعث شد مردم به گزينه ديگري فكر كنند.
 
بسياري در كوچه و بازار سوالشان اين بود؛ واقعا براي اعتراض كردن آنهم در چارچوب قانون چه بايد كرد؟ چه كسي در حاكميت حرف ما را مي زند؟ كدام رسانه اجازه دارد از زبان ما بنويسد؟ كدام خبرگزاري و سايت خبري حلقه ارتباط ما با حاكميت است؟ 
 
اصولگرايان 4 سال فرصت دارند تا خود را بازسازي كنندو با هويت اصلي خود و با اتكا و اعتقاد راسخ به راي مردم مجدد به صحنه بيايند.
 
اما چه نبايد کرد؟
 حسن روحاني مستقل آمده است. شعارش نيز دولت اعتدال است. سابقه وي نيز روشن است و قابل دفاع. حسن روحاني امروز رئيس جمهور منتخب كشور است و چندي ديگر نيز رئيس جمهور قانوني مي شود.
 
حسن روحاني را نبايد كنار اين سر فتنه يا آن سر فتنه گذاشت. نبايد برچسب جرياني بر او زد. نبايد برخي ساختار شكني هاي طرفداران و دوست داران و رفتار حاميانش را بپاي او نوشت. روحاني رئيس جمهور همه مردم است و بايد كمك كرد اين 8 سال جبران شود.  بسيج شدن نهادهاي مدني و غير مدني و رسانه اي و جرياني و مانع ايجاد كردن مخالفان براي دولت وي اشتباهي است كه دودش به چشم نظام و مردم مي رود.
 
البته اميدواريم حسن روحاني نيز بر شعارهائي كه داده است متعهد بماند و مهمترين راهبرد خود را همان اعتدالی که مدعی است، قرار دهد.
 
 
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۰:۰۵
یک کلام هم بشنویم از مادر عروس!! (1448667) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۹:۰۱
هنوز هم یاد نگرفته اند
هنوز هم سال 88 فتنه است؟
مردم با کدام اسلحه مجبور به شادی شدند؟
کمی انصاف داشته باشید و به مردم بپیوندید
من با اینکه دیشب خسته از سرکار میخواستم برگردم خونه و دوساعت تو برزیل معطل شدم بازهم خوشحالم که مردم خوشحالند
حتی اگر یک امنیتی مثل روحانی رو رییس جمهور کرده باشند (1450159) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۴۴:۰۳
حکومت همان حکومت !

دولت همان دولت !

مجری انتخابات همان مجری !

شورای نگهبان همان شورای نگهبان !

پس چرا عده ای که 4 سال پیش نظام رو متهم به تقلب کردن باز نمیگویند تقلب شده ؟!

بیچاره ماهایی که مثل هر دوره از ساعت 5 روز 24 خرداد تا ساعت ساعت 19 روز 25 خرداد (بعضی ها خیلی بیشتر) سعی در اجرای یک انتخابات سالم داشتیم .

جالب اینجاست که یکی از بچه ها در جوابم گفت :
برای جلب اعتماد مردم بصلاح حکومت بود ک حداقل اینبار یکی از اصلاح طلبا رو معرفی کند
فقط برای بقاء حکومت ب اصلاح طلبا تن داد ...

واقعا نمیدونم در برابر این روشنفکران فرهیخته که در توهم انتصابات دوره پهلوی گیر کرده اند چه بگویم ... (1450442) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۶:۱۳:۳۸
آه... آه ... آه از جماعتی که چهار سال پیش نخواست رای مردم رو ببینه و بپذیره!!
انگار بعد از چهار سال این زخم کهنه دوباره سر باز کرده...
چه آبرویی بردند از کشور!!
آقای هاشمی! به والله باید اون دنیا جواب پس بدی. تویی که حقیقت رو می دونستی و به خاطر بغضت از احمدی نژاد سکوت کردی. راستی خانومتون چه می کنند این روزها؟؟ همون که یکی دو ماه پیش گفته بود هر کسی رو خودشون بخوان میارن سرکار؟؟!!! (1456317) (alef-13)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۷:۲۱:۵۶
دوست گرامی


زیرا که شعور سیاسی مردم همان شعور 4 سال پیش است و مردم نیز همان مردم و سلیقه انتخاباتیشان همان


پس بحث را باز ننمائید که هر چه بررسی بیشتر نمائید از گفته خود جزء پشیمانی چیزی حاصل نمی گردد (1456473) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۳۷:۴۷
اینکه وقایای سال 88 فتنه است گرفته شده از سخنان مقام معظم رهبری است

و باید بگم آاقای محترم آیا چند تا ارازل اوباش را که سال 88 به خیابان ریختند مردم میپندارید.

ایا کسانی که روز عاشورا کف میزدند و سوت میکشیدند وشعار ضد نظامی سر میدادند را فتنه گر نمیدانید.

بعد از این فاجعه باید به شما بگویم که :

یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبد تم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینک ولی دین (1451346) (alef-6)
 
آریا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۵۴:۴۵
آقای بینام خودتم میدونی که سال 88 همه اونهایی که اومده بودن اراذل نبودن و چند تا هم نبودن اونقدر بودن که دل شماهارو بلرزونه میدونم سایت الف نظراتم چاپ نمیکنه فقط امیدوارم از گذشته درس بگیرید ولی بعید میدونم از همین تحلیل های ابکیتون معلومه که روحانی اصلاح طلب نیست و و اصلاح طلبها 10 درصد رای هم بیشتر نداشتن و .... (1451469) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۰۸:۰۳
شهروند
سایت الف یکی به نعل میزنه یکی به میخ ! (1452410) (alef-6)
 
ظلبه ای از قم
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۳۸:۲۶
بابا تو را به خدا بسه! اگر نقد و سخن انتقادی دارید با استدلال بیان کنید و الا صرف این حرف ها هیچ دردی رو دوا نمی کنه و فقط آتش درون هر دو طرف رو شعله ور تر میکنه. بنده اصولگرایی هستم که سال 84 به هاشمی رای دادم, سال 88 به موسوی و امسال به ولایتی, ولی از انتخاب آقای روحانی بسیار خوشحالم. بهتر نیست این شرقی گری های خودمون رو یه کم کنار بگذاریم و با هم منطقی و عاقلانه رفتار کنیم. برخی از اصولگرایان بدرفتاری کردند و کرده اند و می کنند برخی از اصلاحطلبان نیز همین طور. بهتر است همه خود را اصلاح کنیم و حق مطلق نیانگاریم. هم برخی از اعضای شورای نگهبان که داور انتخابات 88 بودند و از احمدی نژاد حمایت کردند اشتباه کردند, هم صداوسیما با جانبداری خودش از احمدی نژاد اشتباه کرد, هم خود احمدی نژاد با رفتارهایش در مناظره و جشن پیروزی اشتباه کرد و هم موسوی با اشتباهش آخرین پازل این صحنه را کامل کرد و این مصیبت ها برای همه شکل گرفت. باید از این مسائل درس بیاموزیم. هم رفتارهایی که با مردم در فتنه شکل گرفت اشتباه بود هم ادامه این مسیر توسط آقایان موسوی و کروبی اشتباه بود. ای کاش آقای موسوی هم مثل آقای هاشمی که رد صلاحیت شد و اعتراض ناجوری نکرد ولی دست از موضع خود نکشید عمل می کرد.
میخواهم بگویم که مشکل ما (کلا ما شرقی ها و مسلمان ها ) این است که خیلی احساسی عمل می کنیم. باید کمی با تفکر و اندیشه هم کار کرد
با تشکر طلبه ای از قم (1453130) (alef-10)
 
حسین
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۸:۳۳:۱۲
با درود به شما دوست عزیز. بهترین شیوه در زندگی اعتدال است حتی در حکومت (1456771) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۲۳:۱۰
چطور سال88 رای اکثریتو قبول نداشتید و قانون شکنی کردید 11 میلیون رای اختلاف رو قبول نداشتید .الان همش260 هزار بیشتر از 50 درصد بود .همون دستگاه برگزارکننده انتخابات 88 این انتخابات رو برگزار کرد .یاد بگیرید از اصولگراها که بجای توهم تقلب به کاندید پیروز تبریک گفتند نتایج رو قبول کردند هر چند هروقت کاندید شما رای بیاره سالمه انتخابات در غیر اینصورت تقلب شده (1452495) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۰۵:۴۷
مم هم موافق هستم که گذشته ها گذشته وباید با فرستادن صلوات اماده ساختن وطن شد وستون به خیمه ان زد (1452719) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۱۸:۰۴
مثل اینکه فراموش کردید که برگزاری انتخابات از وزارت کشور گرفته شد و به نهادی مرکب از نمایندگان چند نهاد از جمله دادستانی واگذار شده. به نظر شما چرا؟ (1452777) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۱۷:۳۸
قانون انتخابات ریاست جمهوری رو نخونده تاظهار نظر نکن ،
اگر کسی هم مثل گفته شما عمل کرده باشد که چنین نشده مطمئن باش خلاف قانون کرده است.

البته 50.7 درصد از آرای ماخوذه و 35درصد از کل مردم ارزش این حرفها رو نداره!!!!!!


زیاد هم به خودتون نبالید چراکه دولتهایی با 63 درصد آرا آمدند و درپایان لقب خائن به خودشون گرفتند ، جوجه را آخر پاییز ( بعد از 4 سال) میشمارن.... (1454838) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۱:۳۴:۱۳
دوست گرامی
اختلاف آرای این دوره (نفر اول و دوم) هم حدود ۱۲ میلیون است نه ۲۶۰ هزار رأی. (1453484) (alef-10)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۴۲:۲۳
عزیزم اگه ااین 260 هزار رای رو به بقیه کاندیداها میدادن ، اوقت روحانی و قالیباف به دور دوم میرفتن و اون موقع خیلی چیزا فرق میکرد . آره داداش جون .
شمازحمت بکش و یک کم مطالعات سیاسی ات رو بیشتر کن . (1454959) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۵۴:۳۵
اون موقع هم روحانی بیشتر از همیشه رای میاورد عزیز دل برادر ....
فقط هزینه ها بیشتر میشد. (1455301) (alef-6)
 
خنده بازار
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۲:۳۴:۴۹
خیلی باحالی اگر 260هزار رای کمتر اورده بود که میرفت برای دور دوم.سال 84دوره اول هاشمی 10 میلیون و احمدی نژاد 6میلیون رای داشت ولی دور دوم احمدی نژاد 17 میلیون و هاشمی 10میلیون رای (1455461) (alef-6)
 
راد
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۳:۲۸:۵۷
دوست عزیز، اطلاعات درست بده، سال 84 رای آقایان هاشمی و احمدی نژاد در دور اول 6 و 5.5 میلیون بود. در ضمن دور دوم اون انتخابات شرایط خاصی داشت که در این دوره به اون شکل نبود (1455657) (alef-6)
 
red
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۲۵:۰۱
دوستان خواهش می کنم، بس کنید دیگر من خودم طرفدار اصلاحات هستم و فکر می کنم بهتره این اختلاف ها تموم بشه و مانند سنی و شیعه سر یه موضوعی که گذشته به جون هم نیافتیم. برای بحث در مورد 88 دادگاه های بین المللی باید تصمیم بگیرند و نه من و شما! مگر کسی به اعدام های 68 رسیدگی کرده که حالا بخواهد به 88 رسیدگی شود. بیایید با همدیگر دست دهیم و سعی کنیم از خودمون شروع به رفع ایراد کنیم و کم کم جامعه را از افراط و دروغ و خیانت پاک کنیم (1452500) (alef-6)
 
یه شیعه ایرانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۱۰:۵۵
آخه نه اینکه الان هم منافقین هم ریگی و امثالهم و هم خیلی های دیگه رو نهادهای بین المللی محکوم میکنن!!! (1452746) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۵۶:۲۸
بعضي ها مثل شما رو كي محاكمه كنه؟ به جرم حمايت از منافقين ... (1452972) (alef-10)
 
هانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۰۹:۴۰
باشه ما از گذشته می گذریم ولی شما اصلاح طلبا با حرکات دیشبتون ثابت کردید که کماکان این رویه ادامه دارد . اگر همین انتخابات امسال با نفع یک اصول گرا تموم می شد دوباره همون رویه رو ادامه می دادید .شادیاتون واعتراضاتون همه ضد امنیت عمومیه در ضمن خون هایی که سال 88ریخته شد وبسیجی هایی که به جرم مذهبی بودن تا سر حد مرگ کتک خوردن چیزی نیت که با یک صلوات تموم بشه (1453580) (alef-10)
 
mah
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۳۰:۵۳
احمدی نژاد 24 ملیون رای داشت و موسوی 10 ملیون.الان روحانی 18 ملیون.یعنی 8 ملیون از شماها که به احمدی نزاد رای دادید اومدید این سمت. حدود 7 یا 8 ملیون نفرم کمتر رای دادن که اگر از سمت احمدی نزاد بودن که بدتر. اگر هم از سمت موسوی بودن که باید از اون 10 ملیون کمش کرد که اختلاف 18 از اون عدد بیشتر میشه. شما که حداقل یک سومتون اومدید این سمت دارید شادی می کنید. هی نگید ما و شما. الان معلوم نیست چقد از شما الان ما هستند. جمعش کنید بابا (1454895) (alef-10)
 
صادق
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۲:۵۹:۰۰
روحانی بیاد یا نامزدی غیر از اون ...فرقی نمیکنه این مملکت متعلق به امام زمانه. همه باید تلاش کنیم آبادترش کنیم...من به جلیلی رای دادم. توی ستادش بودم. ولی وقتی دیدم رهبری خوشحاله و بهمون میگه صمیمانه در کنار ریاست جمهور خدمت کنیم از صمیم قلب خوشحال شدم و برای روحانی آرزوی توفیق دارم. (1455539) (alef-6)
 
مجتبی
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۰:۳۴:۴۳
این بار اصولگرایان شکست خوردند ، نه شیشه ای شکست ، نه ماشینی آتش گرفت و نه آشوبی شد . آنها هر چند ناراحت بودند ، ولی لبخند می زدند . حتی به رقیب تبریک می گفتند ؛ آما 4 سال پیش ... (1454023) (alef-10)
 
ali
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۹:۵۳:۰۶
چون اون موقع تو اولین جشن پیروزی بقه را خس و خاشاک نامیدن (1454732) (alef-10)
 
ا
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۲:۴۰:۰۱
یکبار هم که شده برو متن کامل سخنرانی را بخوان اینقدر مثل طوطی هرچی میگن تکرار نکن احمدی نژاد گفت 40 میلیون برنده داریم عده ای هم خس و خاشاک هستند (1455474) (alef-6)
 
بی تا
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۴:۰۴:۵۵
این از درایت اقای روحانی و منطق گفتمانی ایشون ناشی میشه که حتی مخالف خودشو مجبور به احترام میکنه، اقای احمدی نژاد هم که معلوم الحال هستند نیازی به صحبت در مورد ایشون نیست (1455806) (alef-6)
 
یار دبستانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۱۳:۱۲
کسانی که روز عاشورا کل کشیدند فتنه گر بودند، ولی کسانی که مردم معترض را (حتی آنهایی که شکستند و آتش زدند و افراط، هرچند معدود بودند) گرفتند و کتک زدند و تحقیر کردند و کشتند، نباد دم از عاشورا بزنند، کسی که حسینی و عاشورایی باشد اهل خشونت و اقتدار نیست؛ اهل مدارا و دیالوگ است، حتی با مخالف خودش. "اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید"

رای به روحانی رای به اصلاحات و اعتدال توامان بود، و رای مخالفت با خشونت و تکروی.

البته با تشکر از الف که سعی می کند انصاف را رعایت کند (1451604) (alef-13)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۱۶:۴۷
حالا ما نفهمیدیم شکستن و آتش زدن و افراطی گری خوبه یا بده ؟؟

اگر خوبه ، پس برای همه خوبه و اگر بده چرا اینکارو کردید ؟؟؟

البته اگر یک استدلال قوی پشت این کارهاتون بود میشد یه جوری توجیه کرد

ولی یه انتخاباتی برگزار شد ، مثل این دوره ، و هنوز مردم سر صندوق های رای

مشغول رای دادن بودند ، یک کاندیدی نشست خبری راه میندازه که من برنده

انتخابات هستم

و اگر اسمم در نیاد پس حتما تقلب شده و به این بهانه یه مملکت رو به آتش کشید

و با عث شد آن حماسه جاویدان تبدیل به کینه و دشمنی بین مردم بشه ، آیا میشه بخشید؟؟؟؟؟ آیا میشه کسانیکه خرابکاری کردن رو بخشید

در ضمن حکومت چندین روز تمام خراب کاریها رو تحمل کرد و بالاتر از این امنیت منقدین رو هم بعهده گرفت و از همه شون خواست از راه قانونی اعتراض خودشون رو پیگیری کنند
پس چرا طرف مقابل گوش به هیچ حرف منطقی نداد و کارهای غیر قانونیشون رو ادامه دادن ؟

حتی به مسجد هم رحم نکردند و آتشش زدند

و هر روز و شب بلوا و خراب کاری کردند ،

حالا با این همه جنایت ،حکومت باید بهشون جایزه میداد

درسته اصولگرایان نتوانستند رای بیارن و لی یک درس ماندگار به اصلاح طلبها دادند که برای رسیدن به قدرت نباید هر کاری کرد

ووقتی رای نیاوردند سریع به برنده انتخابات تبریک گفتند (1452461) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۲:۲۷
آیه ای که آورده ای هیچ ربطی به فاجعه قبلی ندارد تا کی می خواهید برای مسائل جناحی و قدرت طلبی هی دائما از دین و مبانی اعتقادی مایه بگذارید هر وقت دادگاهی صالح تشکیل شد و تمام وقایع قبل و در حین و بعد از انتخابات سال 88 را منصفانه بررسی کرد مطمئن باشید مردم هم در برابر منطق تمکین می کنند . (1451674) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۸:۱۴:۴۲
شما تا کی میخواهید از دین و مبانی اعتقادی فرار کنید؟ (1454356) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۹:۱۸
اگر الف منفی داشت هزار تا منفی می خوردی (1451732) (alef-13)
 
من
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۳۱:۴۸
اگه الف عزيز منفي ها رو در بخش اضهار نظر به مصلحت انديشي حذف نكرده بود جوابتو ميگرفتي عزيز دل برادر. (1451753) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۳۲:۰۶
با سلام برادر سرها را از زیر برف بیرون بیاورید وکمی مردم را ببینید خود دیدن هنر نیست (1451754) (alef-13)
 
س
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۲:۲۱
از کجا معلوم اونایی که سال 88 و روز عاشورا به قول شما کف زدن و شعار دادن همین اصول گرایان تندرو نباشند که از کسی که برای انقلاب هزینه کرده و زندان رفته داغتر و انقلابی ترند! (1451824) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۲۵:۳۷
حرف زدن که کنتور نمی ندازه. حالا که اصولگراها تبریک گفتن و با وجود اینکه می تونستن انتخابات رُ بهتون از زهر مار تلخ تر کنن ولی نکردن و مردونگی نشون دادن.
الحمدلله که حماسه شد. (1452815) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۰۹:۰۳
پس چرا آن موقع شما و امثال شما این کار سخیف را محکوم نکردید و آنان ( اهانت کنندگان به مقسات ) را خدا جو نامیدید. (1453021) (alef-10)
 
فريدون
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۶:۲۶
شايد بهتر باشه در ادبيات سياسيمان كمى تجديد نظر كنيم. چرا كه وقتى مى گوييم فتنه ٨٨ گويى تمامى حضورهاى مردمى در آن سال ( حضور مردم در پاى صندوق هاى راى، حضور اعتراضى مردم در ٢٥ خرداد ) را فتنه مى ناميد.
به نظر من صحيح نيست كه كسانى كه براى بيان اعتراضشان به خيابان ها آمدند را فتنه گر بناميم.
چرا كه باور دارم كه اگر كسى براى مطالبه ى موضوعى ( چه حق و چه خلاف حق ) به صورت مسالمت آميز خواسته و اعتراض خود را نزد فرد يا گروهى بيان مى كند به صورت ضمنى عادل بودن آن فرد ( يا گروه ) كه به نزد آن ها شكايت خود را مطرح مى كند را تاييد كرده است.
ضمنا مى دانيم كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز اين حق اعتراض را براى همه ى آحاد ملت جايز دانسته است.
لذا به گونه اى رفتار نكنيم كه آن ها كه از سر اعتماد اعتراض خودشان را بيان كردند را سر خورده و مايوس نماييم. ( حتى اگر خواسته و اعتراض آن ها نابجا بوده باشد. ) (1451863) (alef-13)
 
جباری
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۲:۱۳:۱۳
در مورد فتنه توضیحاتی تکراری رو می‌گم شاید راهگشا باشه. لطفا تا انتها بخونید.

بعد از انتخابات سال 88 با وجود تفاوت آرای فاحش عده‌ای به خاطر جوسازی‌هایی که شده بود تصور کردند که تقلبی گسترده صورت گرفته به همین خاطر به نشانه اعتراض و البته به صورت غیرقانونی راهی خیابون‌ها شدند. این عده که تعدادشون هم اصلا کم نبود مطالبه به حقی داشتند. منتها این حرکت احساسی فرصت مناسبی بود برای کسایی که برای براندازی نظام سال‌ها نقشه کشیده بودند و در کمین بودند.

بهترین راه برای براندازها این بود که از احساسات متاثر شده استفاده کنند و صحنه اعتراض رو به آشوب تبدیل کنند و از این آب گل‌آلود اغتشاش ماهی خودشون رو بگیرند. عده‌ای اراذل و اوباش عهده‌دار این مسئولیت شدند که رئیس جمهور وقت اون‌ها رو خس و خاشاکی نامید که رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اون‌ها نمی‌ذاره.

معترضین کم کم با گذشت زمان و فروخوابیدن احساسات و با توجه به مناظراتی که توی رسانه‌ها درباره تقلب در انتخابات انجام می‌شد و البته با حضور مامورین امنیتی در خیابون‌ها و از همه مهمتر با ندیدن هیج‌گونه اقدام قانونی و دادگاه پسند از طرف کسایی که ادعای تقلب کردند تعدادشون توی خیابون‌ها خیلی کاهش یافت.
اگر چه شاید بعضی هنوز هم ته دلشون به صورت کامل قانع نشده بودن ولی به هر حال چون هیچ دلیل عقل پسندی هم برای حرفشون پیدا نکردند و از طرفی چون پیش از این شعار قانون‌گرایی سر داده بودن همین کافی بود که از اعتراض خیابونی دست بکشند.

از طرفی اما به شدت، آشوب‌ها شعله‌ورتر می‌شد. بدخواهان نظام حاضر نبودن این فرصت طلایی رو از دست بدن. به آتش کشیدن مسجد و حمله به قصد تصرف پایگاه بسیج و شعارهای ضد قانونی و ضد مذهبی و بهره‌برداری از ناپختگی بعضی از مسئولان که وقایعی چون کهریزک و... رو به بار آوردن و در نهایت هم آن مصیبت و هتک حرمتی که به ساحت امامان معصوم(ع) و مراسم عزای ایشان انجام شد...

و مردم هم پاسخ کوبنده‌ای به‌شون دادن.

و اما فتنه:
توی ادبیات دینی "فتنه" به شرایطی گفته می‌شه که توی اون تشخیص حق و باطل سخت می‌شه. با ایجاد غبارهای تردید و القای برخی نظرات، تشخیص حق و باطل تنها از عهده کسایی برمیاد که نگاهی عمیق به مسائل دارند که توی ادبیات دینی به این افراد "با بصیرت" گفته می‌شه. کسایی رو هم که این شرایط رو ایجاد می‌کنن و به اون دامن می‌زنن "فتنه‌گر" می‌گن.

با این تعاریف توی وقایع 88 کسایی که با القای برخی تهمت‌ها و یا حتی با سکوت خودشون گرد تردید رو به چشمان بعضی‌ها می‌پاشیدن فتنه‌گر نامیده می‌شن.
حالا شما دوست داشتی مصداق این فتنه‌گر رو موسوی، خاتمی، هاشمی، احمدی‌نژاد، کروبی و یا هرکس دیگه‌ای که دل تنگت خواست و عقل فراخت تایید کرد قرار بده. (1455389) (alef-6)
 
وحید
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۵:۱۶:۱۸
الف جون هرکی دوست داری و به حرمت اینکه سایتهای ضد انقلاب نمیرم و میام تو سایت شما نظرمو چاپ کن
من فقط یک سوال از آقای جباری و هم فکراش دارم و امیدوارم یکی جوابمو بده چطور شما به کسایی که 4 سال قبل آقای احمدی نژاد رو شناختن و فهمیدن که چه بلایی بر سر کشور میاره(که اگه پاره ای از مصلحتها نبود خود نظام برخوردی مثل بنی صدر باهاش میکرد) رو بی بصیرت مینامین و خود را که تمام قد از ایشان حمایت کردین و تازه 1 ساله که راه خودتون رو ازش جدا کردین با بصیرت میدونین؟ (1456083) (alef-6)
 
جباری
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۶:۱۸:۴۶
هرچند نمی‌شه بدون پیش‌فرض متنی رو تفسیر کرد منتها باید سعی بشه اولا این پیش‌فرض‌ها به حداقل برسه و دوما پیش‌فرض‌ها تناسبی با متن داشته باشه.

پیش‌فرض‌های شما:
- نویسنده متن در سال‌های پیش تمام قد از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کرده.
- دقیقا می‌دونم نویسنده متن چه جور فکر می‌کنه و تازه هم‌فکراش رو هم می‌شناسم.
- نویسنده متن افرادی رو به خاطر نقد از احمدی‌نژاد بی‌بصیرت می‌دونه.
- می‌دونم که نویسنده متن جزء اون افرادی هستش که این چند وقت اخیر راه خودش رو از احمدی‌نژاد جدا کرده.

دوست من!
اولا هیچ کدوم از پیش‌فرض‌های شما از متنی که خوندین به دست نمیاد.
ثانیا پیش‌فرض‌های حدسی شما متاسفانه با واقعیت فاصله زیادی داره.
ثالثا شما مقصود نویسنده از متن رو متوجه نشدید. که نشون می‌ده یا نویسنده خوب نتونسته مظلبش رو بیان کنه و یا شما نیاز دارید که چند بار متن رو بخونید.

از الف هم به خاطر انتشار این جواب تشکر می‌کنم. چون این متن، تنها، جوابی به این دوست خوبم نیست. بلکه امیدوارم کمک کنه تا دوستان نسبت به مطالبی که از جایی می‌خونن دقت بیشتری کنن. (1456335) (alef-13)
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۱:۰۲
با شمایی که جمعیت چند میلیونی از مردم رو چند تا ارازل و اوباش می خونی نمی شه بحث کرد. (1451906) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۶:۳۳
مشكل جنابعالي و امثال شما اينه كه خودتان را حق مطلق ميپنداريد، اگه يك عده نظرشان مثل شما نباشد و نخواهند وقايع سال ٨٨ رو فتنه بدانند بايد چه بكنند؟ از كجا ميدانيد يك عده كه اغتشاش كردند و كف و سوت زدند از هين آقايون افراطي نبودند و براي بد نام كردن جماعت معترض اين كارو نكردند؟ اگه تو همين سايت بچرخي ميفهمي اعتراضات اون روز بي مورد نبود. سعي كن هميشه نظر خودتو بيان كن و قضاوت رو بذار به عهده خواننده و شنونده. (1451945) (alef-13)
 
مجتبی
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۰:۴۳:۳۳
پس با این اوصاف می خواهید فتنه 88 رو بندازید گردن اصولگرایان ؟! می گم با این منطق شما ، از کجا معلوم احمدی نژاد یک اصلاح طلب نفوذی نبوده باشد . اتفاقا رفتارش کاملا با شخصیت اصلاح طلبان سنخیت داشت (1454041) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۳:۰۵:۴۸
اصلا شما درست میگی این جماعت از مردمی که آمدند پای صندوقها یا اعتراض بحقی داشتن نبودن که اگر بودن حماسه 9 دی شکل نمیگرفت به همین دلیل نظام صبر کرد تا مردم راهشان را از بیگانه جدا کنند که کردند روی سخن با شماهایی که رای دادید نیست چون طبق قانون آزادید به هر کسی که خواستید رای دهید و رایتان را مطالبه کنید سخن این عزیزان نیز با سردمداران اصلاحات هست که از احساسات مردم سوء استفاده کردند و آنهمه هزینه را به مملکت تحمیل کردند اما الان میگویند ما دموکراتیک ترین انتخابات را داریم خودتان بگویید قسم حضرت عباس را باور دارید یا دم خروس را (1455568) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۸:۵۳:۵۳
با شما موافقم گل گفتی !!!!!! (1456890) (alef-13)
 
علی حیاوی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۳۴:۳۸
51درصدمردم پشت اصلاحات اند ایاانها اراذل هستند
قبول کنید شکست خوردید
اصلاحات یعنی همه چیزبه نفع مردم (1452561) (alef-6)
 
مجتبی
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۰:۴۵:۴۵
ما شکست رو با خوش اخلاقی تمام قبول کردیم . نه سطلی آتش زدیم و نه ماشینی . نه مسجدی آتش زدیم و نه فتنه ای به پا کردیم . ما قواعد بازی رو رعایت کردیم ، اما شما ... (1454044) (alef-10)
 
شين
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۶:۱۲:۳۸
دوست عزيز
آن زمان اول شما قواعد بازي را رعايت نكرديد . (1456314) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۸:۲۰:۳۷
قطعا آنها اراذل و اوباش نیستند ولی آنهایی که به اموال عمومی به اسم اعتراض صدمه میزند اراذل و اوباش نیستند؟ اونهایی که شیشه ماشینها رو خرد میکردند!چند نفر بودند اونها؟ (1454371) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۹:۵۴:۵۵
روحانی اصلاح طلب نیست . این را هم خودش بارها گفته هم عارف اوایل تبلیغات گفته بود هم صبغه سیاسی اش نشان می دهد . همین الآن ایشان عضو جامعه روحانیت مبارز است ! (1454739) (alef-10)
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۵۱:۱۷
ببخشید ما هنوز بعد از 4 سال نمیدانیم اینها که آمداد کف زدند که بودند و برای چه کف زدند ولی میدانیم با کف زدن یک جریان را از بین بردند آیا اینان آمدند کف زدند که جریان خودشان را از بین ببرند ؟
کاش همانروزها دادگاهی تشکیل میشد تا بدانیم که بودند و چرا ؟

تا امروز نگویند که نکنه اینان ... (1452651) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۳:۰۹:۴۸
همان زمان هم خیلیها گفتن اینها اصلاح طلب نیستن ای سران اصلاحات راهتان را جدا کنید اما آقای موسوی آنها را امت خداجو نامید خاتمی مهر تایید زد مهاجرانی از خارج آنها را هدایت کرد کدام دادگاه را بالاتر از اینهمه شواهد میخواهی که اگر سیاست نظام در جذب حداکثری نبود الان همه را باید در دادگاه میدیدی و فاتحه بر اصلاحات می خواندی (1455589) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۵۸:۴۸
نگرش به وقایع سال 88 خیلی مهم است صرفنظر از اینکه چه اتفاقی افتاده باید به ترمیم خسارتهای وارده به دردمندان آن وقایع پرداخت - بهترین راه حل هم چیزی نیست جز نسخه سال 88 آقای هاشمی - شاید به هم قول عارف عزیز باید کمیسیون حقیقت یاب درست کرد (1452685) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۱۷:۴۵
قیاس انتخابات 92 با 88 قیاس مع الفارق است. فکر می کنید اولا در فضای کنونی امکان اینکه از 260 هزار ردی فاکتور بگیرند وجود داشت؟ ثانیا اگر به مرحله دوم می شد به نفع چه کسی بود؟! نویسنده محترم که مقداری انصاف به خرج داده ای، چرا از نقش احمدی نژاد در ایجاد حوادث تلخ برای این مردم غافلی؟! (1452776) (alef-6)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۴:۲۵
كامنت فوق آيا ارزش 735 مثبت دارد يا خير؟! متاسفانه منفي ها حذف شده است و اين مثبت ها هم چه كم و چه زياد چندان نشانگر مطلبي نيست.و باز متاسفانه از آنجايي كه سايت "الف" بعضي كامنت ها را نگه داشته و ديرتر درج ميكند چه بسا بعدا به آن صورت ابتداي بردن مطلب روي سايت اصولا بيننده چنداني پيدا نميكند تا چه برسد به مثبت دادن و يا ندادن_سطر پاياني كامنت فوق نشان از عدم دقت كافي و وافي بينندگان به هنگام مثبت دادن يا ندادن دارد.لطفا خوب دقت كنيد:سطر پاياني تمام ارزش سطرهاي بالايي آن را ولو براي آنها ارزشي قائل شويم به يكباره از بين ميبرد چرا كه يك جمله معترضه و غير قابل قبول از سوي يك كامنت گذار موافق با نتيجه اين انتخابات است.بنابراين اين مثبت دادن ها نميتواند ارزشگذاري بينندگان از اينگونه كامنت ها را به نمايش بگذارد.معمولا كامنت هايي كوتاه و بخصوص آندسته از كامنت هايي كه زودتر بار ميشوند بمراتب بيشتر در معرض ديد و قضاوت ديگر مخاطبان قرار ميگيرد به نحوي كه بارها مشاهده شده است كامنت هاي بسيار با متوا و مستدل در پاييتن ستون "نظر شما" اصلا بيننده اي پيدا نميكند تا جه برسد مثبت بگيرد يا نگيرد زيرا به نظر مي رسد اكثر و يا بخش عمده اي از مثبت گذاران كامنت ها بعد از يكبار حتي براي دوم نيز ديگر به مطلب و حتي كل سايت نيز مراجعه اي نداشته و حتي كاري به نظر ديگران درباره كامنت خودشان هم ندارند تا چه برسد به بازخواني كامنت هايي كه معمولا به هر دليل ديرتر بار ميشوند و روي سايت قرار ميگيرند.لطفا محض اطلاع هم كه شده همين الان سري به كامنت هاي انتهايي اين ستون هم بزنيد و ببينيد واقعا ارزش مثبت گرفتن دارند يا خير و لذا لطفا بدون مطالعه كامل به يك كامنت مثبت ندهيد كه نمونه اش همين كامنت فوق الذكر است.(قابل توجه اينكه در پايين اين ستون كامنتي از اينجانب درج نشده است كه بخواهم براي خودم توشه اي برگيرم) (1451689) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۲۶:۲۳
بهتر است کامنت های جدید بالای کامنت های قدیمی قرار گیرد یعنی با آمدن یک کامنت جدید کامنت قدیمی به سمت پایین صفحه هدایت شود . (1452506) (alef-6)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۵:۰۸
سال 88 ما شاد بودیم ... میدان ولی عصر یادت نیست؟ شما فقط عده ای که اعتراض داشتند یادته؟؟ امسال مگر قالیباف در نظرسنجی ها اول نبود؟؟ نمیتوانست آشوب کند؟ اصلاح طلبان در موقع لازم اگر بگویی ماست چه رنگیست میگویند سیاه (1451850) (alef-13)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۴۲:۵۶
نظر سنجي ها چندان پايه و اساسي نداشتند. خود من چند بار از سايت "الف" خواستار معرفي آن باصطلاح مراكز و مراجع معتبر نظرسنجي شدم كه هيچگاه حاضر نشد آنها را معرفي نمايد.هر كسي كمترين حس مردم شناسي و شناخت رفتارهاي جامعه و جامعه شناسي را داشت ميتوانست پي به بيهوده بودن نتايج آن نظرسنجي ها ببرد.كافي بود يك فرد منصف در منزلش بنشيند و بيننده و شنونده مناظره هاي تلويزيوني آقايان كانديداها باشد و به سادگي ميتوانست به تفاوت ديدگاه هاي آنها و ميزان اقبال مردم به هر يك از آنان پي ببرد.كار چندان شاقي نبود.ضمنا با روند طي شده اين دوره از انتخابات و تاكيدات مقامات عالي نظام از رهبري(مدظله العالي) گرفته تا ديگران امكان آشوب و آنهم توسط شخصيت شناخته شده اي همچون جناب آقاي دكتر قاليباف (فرمانده محبوب پيشين نيروي انتظامي) و شهردار موفق تهران وجود نداشت و اين تصور فقط و فقط در ذهني كه همه چيز را با هم و بهم در مي آميزد قابل شكل گيري ميباشد و بس. (1452270) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۲۳:۱۶
البته 50.7 درصد آرا و 35درصد کل واجدین شرایط رو آوردن کار شاقی نیست ، زیاد هم دلخوش نباشید.... (1454861) (alef-10)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۳۰:۵۸
البته بيش از 12 ميليون راي اختلاف آراي نفر اول با نفر دوم است.به قول معروف اگر شما بهتر مي زنيد بستان بزن!-بد نيست اين را بگويم ايكاش كانديداهاي محبوب و شايسته درحدي بودند كه رقابت خيلي نزديك و ميليمتري با هم داشتند.مسابقه فوتبالي را در نظر بگيريد كه نتيجه بازي از قبل قابل پيش بيني نباشد و در رقابت تنگاتنگ بالاخره نتيجه مسابقه رقم بخورد جذابيت و هيجان اين مسابقه را خودتان با يك مسابقه تقريبا يكطرفه و نتيجه اش از قبل قابل پيش بيني مقايسه نماييد حالا ولو اينكه در مسابقه دومي يك تيم با اختلاف پر گل هم پيروز شود. (1455182) (alef-6)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۹:۴۰:۱۱
هر کی با این آقا رضا مخالف بود اینجا رو تیک بزنه ....
پسر خوب اون گرد همایی دولتی رو خوب یادم هست چون از روی بالکون داشتم میدیدمتون ... ما دیگه سیاه نمیشیم , تو این چند سال مشتتون باز شده .اما گذشته از همه این حرفها تواین هشت سال ما مشقت دولت منتخب شما رو تحمل کردیم و شما روز شنبه واکنش بازار رودیدین و از حالا به بعد مواهبش روبیشتر خواهید دید ... فقط خودتون رو باز بینی کنید . (1454693) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۰۸:۰۴
به مردم عزیز و به ویژه حامیان رییس جمهور منتخب تبریک می گویم. با آنکه به ایشان رای نداده ام. اما استفاده از واژه ژنرال به صورت فوق کمال بی ادبی است. اگر رزمندگان نبودند مهجمان شما و خانواده شما را می خوردند! (1452014) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۵۳:۲۴
فراموش نکنید فقط 50 درصد از مردم به آقای روحانی رأی دادن و 50 درصد دیگه خیر (1452326) (alef-6)
 
مهران
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۵۸:۱۳
چرا نمیگی 50 درصد از مردمه دلخور و افسرده از گزینش شورای نگهبان به یک کاندیدای حداقلی اصلاحات رای دادن ! اگر آقای هاشمی یا آقای خاتمی کاندیدای اصلاح طلبان بودند اونوقت میتونستی این حرفو بزنی !؟ از یادتون نرفته که آقای احمدی نژاد در دور اول سال 84 فقط 6 میلیون رای داشت !! (1452684) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۲۴:۳۲
جلوی غولی مثل هاشمی که خودش هم 6.7 میلیون رای داشت ، 6 میلیون رای کم نبود.... (1454868) (alef-10)
 
بی تا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۱۵:۴۹
اگه از 50 میلیون نفر واجد شرایط حساب کنیم حدود36درصد روحانی،33درصد بقیه نامزدها، 1 درصد رای باطل و 30 درصدکسانی که رای ندادن، من خودم جزو کسانی بودم که رای ندادم ولی روحانی رو از 5 نامزد بعدی کمی بهتر می دونستم (1452769) (alef-6)
 
تیک
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۵۵:۴۵
عزیز دل برادر 50درصد به اصلاح طلبا اعتماد کردن که وضعیتشون مشخصه فکر میکنی اون 30 درصدی که کلا رای ندادن جز اصلاح طلبان یا اصول گراها ؟؟؟؟؟؟ منو یکی از اونا بدون که فکر میکردم رایم خونده نمیشه اصولگراها تو اقلیت برادر من (1452971) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۲۸:۵۰
50درصد رای دادن
چند درصد رای شرکت نکردن
شک نکن همه اونام روحانی بودن
همه اونا اصلاح طلبارو به اصولگرا ها ترجیح میدادن (1453100) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۲۶:۳۷
51 درصد رای دهندگان به روحانی رای دادند نه 51درصد مردم . 14 میلیون هم که رای ندادند آنه با کیند حتما میخوای بگی با اصولگرایان (1453629) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۴۱:۲۹
و شما هم فراموش نکنید 14 میلیون نفر بنا به هر دلیلی شرکت نکردند ...... (1453668) (alef-10)
 
سارا کریمی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۰۶:۱۱
سال 88 که کاندید مورد نظر ما رای آورد گذاشتید شادی کنیم؟از همون روز ریختید توی خیابونا و ناامنی درست کردید.مگه همین امثال شما نبودند که اون بینوای مظلوم رو فقط به خاطر اینکه یه کم ریش داشت،وسط خیابون برهنه کردند...
اما ما جلوی شادی شما رو نگرفتیم... با اینکه اگه احتمال تقلب باشه الان محتمل تره تا 4 سال پیش با اون تفاوت رای.
به خاطر خدا به خودتون بیایید و کمی فکر کنید و بپذیرید که اشتباه کردید.
آقایون فتنه گری که الان خوشحالن بیان عذرخواهی کنن و اعتراف کنن که اشتباه کردن.آقای میرحسین موسوی باید بپذیره که خطای نابخشودنی کرده.
خانم رهنورد که در مصاحبه با بی بی سی، لمپن مآبانه گفت مگه میشه مردم لرستان به دامادشون رای نداده باشن بگه که اشتباه کرده.آقای کروبی که حتی اعضای ستاد خودش هم بهش رای نداده بودن با اون میزان رای ناچیز ادعای تقلب کرد بیاد و داد بزنه که اشتباه کرده.
من هرگز اینها رو نخواهم بخشید؛ به خاطر این که بر خطای محرزشون پافشاری کردند و باعث جریحه دار شدن احساسات شدند. (1453007) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۳۰:۰۷
و باعث تا ابد در جهل ماندن عده ای! چون خواص اصلاحات صراحتا گفتن که تقلب نشده همین آقای عارف صراحتا گفت مکانیزم انتخابات ما بگونه ای نیست که کسی بتواند تقلب کند ولی عده ای هنوز معتقدن که 88 تقلب شده!!! (1455180) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۰۸:۱۱
درود بر شرف اصلاحات
قابل درک که دوستان جناح راست ناراحت باشن
اوکی مشکلی نیس
ما هم 8 سال گوشه رینگ بودیم و فقط آپارگاد میخوردیم
اما حالا دیگه نوبت ماست ...
یا فاطمه الزهرا (س) (1454791) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۴۲:۵۷
هنوز هم یاد نگرفته ای ؟
فتنه از این روشنتر که دشمنان ما هم به آن اعتراف میکنند و شما خودتان را به خواب زده اید ؟
بیدار شو عمو ! صبح شده ! (1454961) (alef-6)
 
یه اصلاح طلب
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۲۰:۵۶
خودمونیما حسابی توی این هشت ساله عقده ای شدیما حالا هم داریم عقده گشایی می کنیم ! (1455139) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۶:۴۳
همین که اصولگرایان بفهمند با پنهانکاری و دروغ نمیشه میون مردم جا داشت خودش کلی ارزش داره به امید اصلاحات در همه ی جریانها به خصوص جامعه.. (1450229) (alef-13)
 
زینب
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۱۷:۳۴
ما بعد از این شکست هوچیگری نمی کنیم، به خیابان نمی ریزیم، به اموال عمومی آسیب نمی رسانیم، می دانیم کاندیداهایمان هم عاقلتر از آنند که هوادارانشان را بعد از شکست به نزاع خیابانی بخوانند و بیانیه های واهی پشت بیانیه صادر کنند. ما به برادرمان، به خواهرمان، به خانواده مان، رفیقمان پشت نمی کنیم، نمی تازیم، فحش نمی دهیم و ادعای دزدیده شدن رایمان را نداریم! ضمن اینکه این بار تنها با چندصدهزار رای (کمی بیش از 50% آرا) کاندیدای مورد علاقه ی شما پیروز شد نه با چندین میلیون رای - که در مورد اول تقلب کردن بسیار ساده تر است نه؟ یامین پور (1451198) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۵۸:۵۸
1- همه اصول گرايان كه نفهميدند. عقلايشان فهميدند. جريان تند روي آنها هنوز بر طبل جدائي مي كوبد.
2- من هم ديشب مي خواستم بروم تا هم در شادي شركت كنم . هم حداقل جلوي شعارهاي احتمالا بي جا رامانع شوم . اما كمر درد نگذاشت. اما خوشحالم كه مسئولين صحه صدر داشتند. ديديد كه هيچ اتفاقي نيافتاد. (1451504) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۳۲:۲۲
برو از روحانی کمی دیکته و اصطلاحات آخوندی یاد بگیر سعه صدر درسته برادر من!!!!!!!!!!

کار روحانی و هر عوامفریب دیگر زیاد سخت نیست ...... با این حجم اطلاعات مردم به اصطلاح طرفدار ایشون ...

البته از حق نگذریم که خیلی از شرکت کنندگان از بین بدو بدتر، به نظر خودشون هم ، بد را انتخاب کردند.... (1454902) (alef-10)
 
سهند
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۳۳:۴۲
به عنوان یک دانشجوی دکتری میانسال هیچوقت از آرمان‌ها و ایدآلها و مدینه فاضله اصولگرایی چیزی متوجه نشده‌ام. برعکس هر چه دیدم انگ زدن و بگیر و ببند و خود را حق مطلق پنداشتن و پیشداوریهای ذهنی بود. نمی‌خواهم بگویم تمام اصلاح طلبان اینگونه نیستند،‌ اما دست کم می‌دانم اصلاح‌طلبی چیست و چه آرمانی دارد. مردمسالاری با تمام ضوابط و قواعدش، حقوق بشر و غیره و غیره...

شاید یک علتش این باشد که اصولگرایان فاقد نظریه‌پردازنی هستند که ایده‌هایشان برای حکومت داری و ارائه تصویری آرمانی از آن به خوبی تدوین کنند.... در جبهه اصلاح طلبان اینگونه نیست، آنها در سالهای دوری از قدرت به خوبی ایده‌هایشان را همراه با نظریات محکم جامعه‌شناسان غربی پیوند زدند و دست کم برای امثال من فرصتی فراهم کردند تا زبان مشترکی با آنها بیابم...

تا اینجا این را می‌دانم که اصول‌گرایی یعنی محافظه‌کاری و توجیه وضع موجود و حذف مخالفین به هر قیمت... (1451767) (alef-13)
 
زهرا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۱۴:۳۸
به عنوان یک دانشجوی دکتری جوان 26 ساله، مدینه ی فاضله خود را جایی جز در کتاب های جامعه شناسان غربی جستجو می کنم و زبان مشترک با کسانی که از افراط و تفریط از سال 57 تا 92 رفته اند پیدا نمی کنم. (1452074) (alef-13)
 
اردشیر
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۴۸:۵۸
سرکار خانم دکتر "زهرا" صحبت شما درست تو چهارچوب صحبت های جناب آقای دکتر "سهند" بود:
"برعکس هر چه دیدم انگ زدن و بگیر و ببند و خود را حق مطلق پنداشتن و پیشداوریهای ذهنی بود."

فراموش نکنید که همین "دکترا" چه در مفهوم و چه در واژه، از غرب آمده است.

و همچنین فراموش نکنید برای اینکه بانوان گرامی ما امکان تحصیل پیدا کنند، روشنفکران ما در صدر مشروطه چه زحماتی متقبل شده اند...

رشته جامعه شناسی نیز بعد از انقلاب فرانسه به وجود آمده و سپس تکامل یافته است.

یه کم به دور از "غرب ستیزی" به فکر منافع ملی باشیم.
زنده باشید. (1452937) (alef-10)
 
زهرا
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۴۰:۵۷
منافع ملی اتفاقا در کشور های خاور میانه معادل غرب ستیزی است، همونطور که وضع امنیتی ایران از کشور های همسایه غرب دوست به مراتب بهتره. (1455229) (alef-6)
 
تنها
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۹:۰۱:۵۲
شما کمبود دارید که برای به کرسی نشاندن حرف اشتباهتون دارید مدرک خودتونو معرفی میکنید که من یقین دارم دروغ میگویید چون در مقطع فوق لیسانس و دکتری اکثر منابع ترجمه غرب هست و شما مدرکی اگه داشته باشی از اون منابع هستش که داری بر ضدش حرف میزنی. شما غرب ستیز نیستید بلکه میخواید مردم رو بیسواد و کم اطلاع نگه دارید تا به سو استفاده تون ادامه بدید. اگر ما علم غرب و تجربیات غرب رو تو همه زمینه ها به کار میبردیم الان مسلمان تر بودیم. اونها در خیلی زمینه ها حتی اخلاق از ما ایرانی ها جلوتر هستند. اگر دانشجوی فوق لیسانس یا دکتری بودید در همان کتابهایتان میخواندید که غرب چقدر برروی اخلاق و انسانیت تاکید داره (1456912) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۳۸:۴۷
معنی اصلاح طلبی و کارگزارانی که ماحصل اتحادشان روحانی هستش،

فروش شرکتهای دولتی به مدیران همان شرکتها!!!!!
و با قیمت گذاری توسط همون مدیران !!!!!!!
و به قیمت بسیار پایین !!!!!
و با 20درصد نقد!!!!
و همون هم با وام گرفتن از بانکهای دولتی هستش!!!!!!

بابا اصلاح طلب ترکوندی ها.............

البته برای این کارها باید یه جوری مردم رو مشغول میکردن تا متوجه کار آقایون نشوند،
با شعارهای مردمسالاری و حقوق بشر و جامعه مدنی و ....... (1454937) (alef-6)
 
حسین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۳:۵۰
می فهمند ولی نمی خواهند بفهمند. نویسنده محترم با اینکه سعی کرده بخشی از واقعیت ها را بپذیرد و به عبارت دیگر ژست فهمیدن اشتباه را بگیرد، اما هنوز نوشته هایش از تناقض موج می زند. واقعا چرا این اشتباه خود را نمی پذیرید که به اشتباه از احمدی نژاد حمایت کردید و به اشتباه حمایت خود را در مراحل مختلف تداوم دادید و چه نامه هایی و چه سخنان پیش از دستوری که بسیاری از نماینده نماها در توجیه عملکرد این آقا نوشته شدند و گفته شدند و هنوز هم حرف از فتنه و فتنه گر می زنید!!؟؟
مقام معظم رهبری هم فرمودند: اینها مفتون شدند. چرا برای توجیه امیال خودتان از مقام معظم رهبری مایه می گذارید؟
ایشان هم مانند 18 میلیون نفر دیگر آقای موسوی و کروبی را فتنه گر نمی دانند.
لطفا دیگه از این مسائل دست بردارید و به دنبال توجیه اشتباه خود با بکار بردن کلمه فتنه نباشید. بزرگترین ضربه تاریخ را اصول گرایان به کشور زدند ولی فقط به بخشی از اشتباه خود پی برده اند. امید که از خواب بیدار شده و با مردم همراه شوید. (1451838) (alef-13)
 
هانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۱۸:۳۲
امیدوارم 4سال دیگه هم همین نظرو داشته باشی و به امید اینکه مردم بفهمند که اصلاح طلب فقط به دنبال رفع مشکلات مردم از طریق ایجاد رابطه دوستانه با

امریکا و بیگانه است و هیچ برنامه دیگری که حامی عزت ایران باشد ندارد (1453611) (alef-10)
 
مجتبی
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۰:۵۰:۱۵
فعلا که یک دروغگو رای اکثریت رو آورده (1454059) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۲۸:۴۴
دروغ گویی و عوامفریبی روحانی به قرینه جوگیر شدن مردم در مشکلات اقصادی حذف شده ،

و اگر روحانی نتونه زندگی مردم رو به سال 89 برگردونه ، اونوقت میبینیم که مردم از او هم با عنوان دروغگو و خائن یاد خواهند کرد،

البته قراداد ترکمانچای ایشون در سعد آباد یادتون نرود... تو کتاب خودشون خوب نوشته اند!!!

کو گوش شنوا که اگر کتاب خود ایشون رو بخونند میفهمند که ایشان در برابر غرش روباهان غربی چقدر مرعوب شده بودند!!!!!!!!!! (1454886) (alef-10)
 
مسعود
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۳۹:۰۹
خواب چينيها با اون جنسهاي بنجلشان و باجگيريهاي تحقيرآميزشان از ايران با انتخاب نامزد مشترك اعتداليون و اصلاح طلبان آشفته شد... (1454941) (alef-6)
 
محم
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۴:۱۱
یک نکته :
آیا 4 سال پیش هم نامزدهای دیگر به ریس جمهور منتخب تبریک گفتند یا کام مردم را تلخ کردند ؟؟
دریغ از یک پیام وتیتر خشک و خالی !!! واقعا انصاف چیز خوبی است.
آیا دیروز هم تقلب شده بود که مردم بوق بوق می کردند !!!!!
آیا کسانی که پیروز نشدند به خیابانها ریختند و سطل آشغال آتش زدند و گفتند تقلب شده ؟؟؟؟؟
آفرین بر شخصیت و منش و تحمل و بردباری
مردمان فهیم و متدین و ارزشی ایران اسلامی (1450352) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۴:۳۷
الف جان اولا اصولگرایان اگر شکست خورده بودند مردم در شوراها بهشون رای نمیدادن، اونها فقط با یک بی تدبیری انتخاباتی بازی برده را اونم با سیصدهزار رای واگذار کردند.
دوما یادت که هست شادی 4 سال پیش ما رو با دروغ های کذایی زهرمار کردند و الان هم میگن ما دموکراتترین انتخاباتو داریم با وقاحت هرچه تمامتر پس حق داریم از شادی دوستان خوشحال نشیم. وصد البته اینقدر مثل بعضی ها بیحیا نیستیم که این شادیو به کام نیاوران نشین ها تلخ کنیم، بذار خوش باشن، آسیاب به نوبت. سوما شماها و اقایون منتقدتون که 8 سال دولت احمدی نژادو با همه ضعفهاش بیرحمانه نقد که نه تخریب کردید و هرتهمتی بهشون زدید، منتظر باشید که حالا باید بیایید وسط معرکه و جوابگو باشید. دوران مظلوم گرایی و لنگش کن گذشت (1450357) (alef-6)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۵۱:۴۰
سلام بر زندگی، سلام بر امید، سلام بر اعتماد، سلام بر ایران

من هم شادم چون احساس میکنم بعد از سالها شاهد وحدتم
من عاشق اعتدالم، خدا رو شکر، از آقای خامنه ای ممنون و سپاسگزار
انتخابات یعنی همین، نه به خاطر نتیجه که به خاطر فرآیندش
صندوق رای باید پایان دعوا باشد نه مثل 88 آغاز آن
دوستان عزیز
خواهش میکنم به خاطر نظام و رهبری و مردم بیایید گذشته را فراموش کنیم، باید از این بزنگاه برای آشتی ملی بهره برد، پیروزی اعتدال راه را بر افراطیون هر دو طرف بست،
88 همه مقصر بودیم،
فرایند برگزاری این انتخابات و رویدادهای آن خیلی با 88 متفاوت بود، به نظرم هر دو طرف اشتباه کردند، اما الان وقت تلافی نیست

ایران تشنه اجماع و آشتی و گذشت ملی است (1450507) (alef-6)
 
1001"غصه"
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۵۹:۰۶
بسه اقا تمومش کنید!!! مردم خسته شدن از این حرف ها...
اصلاح طلب, اصول گرا, جریان فتنه, جریان انحرافی, این اواخر هم که جریان تردید و خدا میدونه در اینده چه حرف های دیگری.
اینها اصطلاحاتی هستن که یک عده تو اطاقاشون زیر باد کولر میسازن.
مردم کوچه و بازار همونایی که موقع انتحابات "عزیز و شریف" میشن دنبال حرف حسابن, دو دوتا چارتا. از قدیم گفتن حرف حساب... چی... جواب نداره حالا از طرف هرکی میخواد باشه .
چو از دل بر اید بر دل نشیند.
به فکر معیشت مردم باشید .
یا حق (1450580) (alef-6)
 
من
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۰۲:۱۷
تا وقتی امثال شریعتمداری در این کشور فعالند تفرقه و نفاق اجازه همدلی و همراهی را نمی هد متاسفانه این افراد همیشه ناراحت و طلبکار با خرج کردن از کوپن رهبری و دیگر بزرگان جو را بگونه ای متشنج کرده و ظاهرا تنها هدفشان مطرح کردن خودشان است حال بهر قیمتی ! اینان همواره خود را زبان ملت و تها حامی رهبری می دانند .
تا قبل از این انتخابات عملکرد این آقایان باعث شده بود که من و احتمالا خیلی از مردم از رهبری دلگیر باشیم و البته این نتیجه کارهای زشت و خود سرانه این طیف بود که همه تندروی هایشان را به پای رهبری می نوشتند و از ایشان خرج می کردند .
اما خوشبختانه و البته به حق احساس حضور و قاطع رهبری در درست برگزار شدن انتخابات برای خیلی ها قابل درک بود . بگونه ای که ایشان به هیچ شخصی اجازه خدشه وارد کردن به رای مردم را ندادند . البته منظور این نیست که در دوره ای قبل چنین بوده اما در این دوره این حس حضور بخوبی ملموس بود . بگونه ای که اکثر رسانه های خارحی از جمله " بی بی سی " به این مسئله اعتراف کردند. و این انتخابات را مطابق با خواسته رهبر ایران با شکوه و بسیار دمکرات نامیدند .

آیا این زیبا و غرور آفرین است یا فتنه گری و نفاق طیفی که خود را سریازان ولایت می دانند . ! ؟ (1450600) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۰۹:۲۱
من از اعتماد به نفس شما تعجب دارم
با اختلاف 7 دهم برنده شديد مردم مردم مي كنيد؟اون 47 و 3 دهم كه راي ندادن به روحاني هيچي نيستند؟

راستي چرا شما هم وقتي برنده مي شيد حق داريد و هم وقتي بازنده مي شويد؟

الان با 7 دهم باخته بوديد باز هم قبول داشتيد همه چيز رو؟
يادش به خير طرفداران احمدي نیاد نبايد جشن مي گرفتند چون شما تحريك مي شديد !! (1450686) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۵۸:۵۹
البته باید صبر کرد تا آقای روحانی کارشون رو شروع کنند ولی به نظر مردم از افراط به تفریط پناه بردن و احتمالا چوبش رو خواهند خورد... (1451505) (alef-6)
 
فرشاد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۲:۲۰
فتنه فتنه فتنه .. خجالت نميكشيد اين كلمه را باز تكرار ميكنيد ، اين مردمي كه روز جمعه اين حركت ميليوني را انجام دادند همان كساني هستند كه سال ٨٨ به خيابانها ريختند و شما انها را فتنه گر خوانديد (1451672) (alef-13)
 
صابر
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۲۲:۵۴
چه اصلاح طلب چه اصولگرا و چه اعتدالیون لازم است با دشمنان جمهوری اسلامی دارای مرزبندی باشند. در اینصورت فتنه گر از معترض قابل تمیز خواهد بود.فتنه تمام نشده و برای همه ی دوران هاست و هرکس که با دشمن دارای مرزبندی شفاف نباشد استعداد این را دارد که روزی فتنه گر باشد. (1452145) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۵۲:۵۳
دشمن، دشمن، دشمن...
ول کن آقاجون

همه دنیا که یه لنگی واینستادن تا بیان شما رو بخورن که...

توی این فضای نو، یکم از این "پارانوید" فاصله بگیرید.

آره دشمن وجود داره، ولی نه اینکه یه جریانی هر موقع کم آورد خودش رو پشت اون قایم کنه و هر موقع خواست به اسم اون قدرت خودش رو بیشتر کنه.

یا علی. (1452953) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۲۳:۳۲
غلط کردید وقتی به نفعتون نیست میریزید خیابون (1452805) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۶:۵۹
یران چند سال بعد...دلار 10000تومان...تورم100درصد...مردم:احمدی نژاد ای مرد عدالت برگرد... (1451712) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۰۸:۳۶
مهترين اصل براي فعاليت صداقت و شفافيت بود که احمدی نژاد نداشت. (1452414) (alef-6)
 
داریوش
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۰۹:۰۸
آقا هنوز هم می گویید فتنه ؟ هنوز هم موج عظیم مردم را خس و خاشاک می دانید ؟ مثل اینکه باز هم شما درس عبرت نگرفته اید و فکر می کنید چند نفر که فقط کمی از اصولگرایی آزرده شده اند به روحانی رای داده اند ؟
کدام اصول گرایی و کدام اعتدال ؟ تمام رای دهندگان روحانی ، از یاران پیشین میر حسین بودند که به امید تغییری هر چند اندک به پای صندوق آمدند .
روحانی بدون حمایت تمام قد اصلاح طلبان و آنهایی که سال 88 به خیابان ها ریختند و اعتراض کردند ، هیچ گاه نمی توانست پیروز شود . بهتر است چشمانتان را باز کنید .
درضمن 36 میلیون نفر رای دادند ، 18 میلیون به روحانی . حال فکر می کنید 15 میلیون باقی که واجد شرایط بودند و رای ندادند ، با چه کسی هستند ؟
اصول گرایی هیچ وقت مورد خواست اکثریت مردم نبوده بلکه با حمایت رسانه ها و دیگر ابزار حکومت تا به حال سر پا ایستاده بود . (1452025) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۰۸:۴۴
سلام خدمت همه دوستان . من از دوستداران و رای دهندگان و 10 نفر رای برای جناب دکتر روحانی هستم. اما دوستان توجه داشته باشند اخلاق و عقلانیت دو رکن اساسی دولت تدبیر و امید است. اخلاق پیروزی یکی از همان جنبه هاست. ما معتقد به جذب حداکثری و عدم تحقیر دیگران هستیم حتی اگر آنها چنین کرده باشند. ما باید نشان بدهیم مانند آنها نیستیم. اگر فقظ همین کار را انجام دهیم مطمئن باشید پیروزی اصلی که همان کسب فضیلت است حاصل می شود. (1452416) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۳۲:۴۳
این اتفاقات مراحل رشد جامعه است و تمام دولتها چه هاشمی چه خاتمی و چه احمدی نژاد سطح جامعه را بالاتر برده اند و روحانی نیز این کار را خواهد کرد. قبول کنیم داریم بهتر می شویم و پیشرفت می کنیم.
فراموش نکنیم که ما از شعار " مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است" به اینجا رسیده ایم و قرار نیست مجدداً مسیری را برگردیم . هشت سال گذشته هم جزیی از این پیشرفت بوده است و باید از اشکالاتش درس بگیریم برای گامهای بعدی که باید بلندتر برداشته شود. (1452541) (alef-10)
 
یک ایرانی منصف
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۳:۴۱:۴۴
خب با انصاف باشیم
یا 88 فتنه بوده وهمه اشتباه کردیم یا الانم تقلب شده باید طرفدارای اصولگراها بیان توی خیابونا!!!!!!!!!
کلا" مشکل ما مردم بی انصافی و قضائت یکطرفس ..... (1453846) (alef-10)
 
فرشته
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۹:۴۳:۵۲
۴ سال قبل، وقتی کاندیدای محبوبمان با ٢٤ میلیون رأی رئیس جمهور شد، سخت طالب آن بودیم که شادی کنیم

دوست داشتیم چهر سال پیش به خیابان بیائیم و خستگی یک انتخابات داغ و پر تنش را از تن به در کنیم

اما وقتی به خیابان آمدیم

جز آتش و دود و اعتراض چیزی ندیدیم

شیشه خیابان‌ها را شکستید و به مردم و نظام تهمت زدید و همه قواعد سیاسی و

انسانی را زیرپا گذاشتید و ما «فقط» نظاره می‌کردیم

آمدیم برای شادی دل‌های دوستانمان «بوق» بزنیم؛ اما دیدیم که بوق زدن به نماد اعتراض تبدیل شد

شادی رأی آوردن کاندیدای محبوبمان را به زهر تبدیل کردید و در جلوی چشم ما،

رأی ما را «دروغ» خواندید...

این خاطرات در ذهنم رژه می‌روند وقتی می‌بینم شما را که حالا، با شور و شعف وصف ناشدنی

به خیابان‌ها آمده‌اید؛ شاد هستید و بوق و سوت و کف می‌زنید

ما فرصت شادی کردن را از شما نمی‌گیریم؛ این پیروزی گوارای وجودتان باد...

بغضم می‌گیرد وقتی یاد ۴ سال قبل و مظلومیت نظام می‌افتم

حسرت آن روزها و شادی نکرده خود را نمی‌خورم؛ اما نمی‌توانم آه نکشم. (1454704) (alef-10)
 
زهرا
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۴۵:۳۳
دقیقا، یادم نمی ره جلوی در خونمون، یه مثلا جوان - چون از دید برخی مردم و برخی مسئولین، دختر چادری و پسر مذهبی جوان به حساب نمی آد - توی صورتم تف کرد.، چون پرچم ایران دستم بود،، بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنم، حتی جرئت نداشتیم از رییس جمهور منتخب صحبت کنیم. (1455249) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۴۴:۲۶
اصولگراها نشان دادند با جنبه اند ولی اصلاح طلبان وقتی باختند جرزنی کردند (1454969) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۰۰:۳۷
آرامش نياز مبرم جامعه است لطفا" همه بد اخلاقيا رو كنار بذاريم گذشته ها گذشته و به فكر آينده كشورمون باشيم (1455042) (alef-10)
 
الف.ع.انصاری
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۳:۱۰:۴۳
ادب مرد به ز دولت بهاری سراسر دروغ و فتنه و انحراف و حجتیه بودن اوست

خجالت بکشید جناب
نام کاربری علی حرمت دارد
به احترام نام علی هم شده قبول کنید کل مقاله فقط دارد نقد می کند
واقعیات را بیان می کند

توهینی نشده
برعکس آنهمه شعار و سه هزار میلیارد و کهریزک و بی اخلاقی ها و بگم بگم مردم نشان دادن ایران اسلامی را هنوز هم دوست دارند. (1455593) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۱:۰۸
سایت اصولگرا و این متن؟ ازاد اندیشی است هرچند ظاهرش اعتراف به شکست است. از صباحانه های این چند وقت هم ممنون. ادم وقتی می خوند استرس نمی گرفت.هرچند یه جاهایی جهت دار نوشته میشد.
امیدوارم اصولگرایان اصلاح شده بازگردتد (1448674) (alef-13)
 
علیپور
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۹:۲۳
من به روحانی رای ندادم ولی بهتون تبریک میگم
کاش روحانی به شعارهاش عمل کنه و اعتدال رو در عمل نشون بده و با بکارگیری نیروهای متخصص از هر 2 جناح کشور را به پیشرفت برسونه
البته انشالله تو قضیه هسته ای هم محکم باشه و با مجلس و رهبری تعامل خوبی داشته باشه
اگر اینجور ریس جمهوری باشه قول میدم دفعه بعد خودم هم بهش رای بدم
کسانی که هم عقیده اند مثبته رو بزنن (1450166) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۶:۲۷
منم به روحانی رای ندادم ولی دموکراسی یعنی این انشاالله همه مردم پشت دولت باشن تا دست در دست هم ایران و بسازیم (1451708) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۴۶:۰۳
مردم و کارشناسان مملکت اکثرشون مال هیچکدام از جناحها نیستند و لازم هم نیست که باشند ،

روحانی اگر راست میگوید علاوه بر دوستان خودش از هر دو جناح باید به همه مردم به چشم مدیر توانمند نگاه کرده و برگزیند ،

البته با توجه به سوابق ایشون ، انتظار زیادی از ایشون نمیشه داشت .... (1454972) (alef-6)
 
اصولگرا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۲۸:۵۰
روحانی به لطف احمدی نژاد و حمایت رفسنجانی رای آورد . کسانی که بدونه تحقیق و انتخاب اصلح رای دادن در روز قیامت باید پاسخ کو باشند . شعار آزادی و رابطه با آمریکا و ... شرف ملی رو زیر سوال میبره . شکوفایی اقتصادی زیر مجموعه ای از شرف دینی و حیسیت ملی هست . شعار آزادی بدون فرهنگ سازی بزرگ ترین اشتباه خاتمی بود که آقای روحانی هم به خاطر کسب رای و مقام دچار آن شد . (راستی هر کسی که به رهبری و نظام و قانون اساسی در گفتار و عمل اعتقاد داشته باشه اصولگرا ست ) (1450826) (alef-10)
 
محمد رضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۲۱:۴۵
چرا از شکست صحبت می کنید؟
در این انتخابات همه ملت ایران پیروز شدند چه اصلاح طلب و چه اصولگرا
در این انخابات همه متحد شدند،یکدل و یکرنگ شدند و با ارج نهادن به خواسته رهبرشان برای انتخاب اصلح به پای صندوق های رای رفتند.
رئیس جمهور جدید متعلق و خدمتگزار همه ملت است

آنانکه شکست خوردند طمعکارانی بیگانه بودند که چشم به آب و خاک و منابع این کشور داشتند و دارند .
دیروز ایران پیروز شد و این پیروزی سهم یکایک افراد ملت صرف نظر از هر عقیده و ایده و هر قومیت و گویشی است . (1451226) (alef-6)
 
علي
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۹:۳۷
نغل وارونه‌ميزني؟ (1451736) (alef-13)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۰۷:۱۲
حق یا شماست دوست عزیز ، اما هنوز پندارشان این است که شادی مردم یعنی مشت محکم بر یاوه گویان 88 !! کسی نیست از نویسندهء محترم این متن بپرسد پس چرا مردم در 88 شادی نکردند؟؟؟؟
اصولا باید شادی 63 درصد بیشتر از 51 درصد می بود !!! (1451562) (alef-13)
 
زینب
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۱۴:۲۶
بله عزیزم مردمی که در88 شادی نکردند همین ما ها بودیم که اولا به خاطر پیروزی هم باید فحش بخوریم به خاطر باخت هم باید فحش بخوریم
ماخواستیم شادی کنیم نامردها ...شما شیرینی مارا به کاممان تلخ کردید..
ما دراولین فرصت با 50 درصد رایتان بهتان تبریک گفتیم ولی شما 64 درصد پیروزی مارادیدید وبه دروغ تقلب خواندیدش...روزقیامتی هست وجواب خون شهدا را شما باید بدهید ..شما به خاطر روحیه دیکتاتوری جشن مارابه عزا تبدیل کردید ولی ما هم امدیم ودرجشن شما شرکت کردیم...
من برادرم دردرگیری های 88 زخمی شد ...چون شما جنبه پیروزی مارا نداشتید
درضمن درنظر داشته باشید که رای موسوی درهمان سال 88 هم درتهران اندکی بیشتر ازاحمدی نژاد بود ولی درروستا ها ومناطق محروم یک رای هم نداشت ... (1452449) (alef-6)
 
mmf
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۳۵:۲۰
آخه در غم شکست بازندگان شریک شدند. اخلاق یعنی همین دیگه. بازم به معرفت اصولگرایان. این دفعه هم آقای روحانی به گفته خودش نه اصولگراست نه اصلاح طلب پس یک دفعه فکر نکنید اصولگرایان شکست خوردند. بخواهی نخواهی در مقابل 18 میلیون رای 18 میلیون رای هست حتی اگر دگر اندیشان خاموش را هم به حساب نیاوریم. پس دوست عزیز بگذار امور مملکت به صلاح همه پیش رود. هم من اصولگرا هم شمای اصلاح طلب گرانی - تهدید جنگ و هزار تا مشکل دیگه را با هم تحمل می کنیم و فرقی بینمان نیست. (1452566) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۵۴:۰۵
طبقه مرفه نشین و کارمندای چای خور از زیر کار درو وقت زیادی دارن تا اینکه تا نصف شب تو خیابون باشن، چرا که فوقش یه مرخصی ساعتی برای صبح میگیرن و تا لنگ ظهر میخوابن ،

ولی طبقه محروم اگر حتی یه ساعت از روزش رو سر کار نره ، حتی اون مقدار کم درامد هم از دستش میره بیرون .

شادی کسانی که در مناطق محروم زندگی میکنند که نه خودرو دارند و نه خیابون و نه دوربین دیجیتالی نمیتونه به چشم بیاد ،

برادی عزیز همینها بودن که با احمدی نژاد رای داده بودن...... (1455009) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۱:۳۰
زنده باد روحانی -زنده باد آیت اله هاشمی -زنده باد ...
اگه میخوای مثل چند ساله گذشته همیشه اولین خبر ها رو از الف بخونم چاپش کن . (1448677) (alef-13)
 
محمد م
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۴۲:۲۷
زنده باد عارف
روحاني و اصلاحات مديون بزرگ مردي چون عارف هستند و تا ابد خواهند بود (1450429) (alef-6)
 
اس
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۳۴:۱۸
اگر همیشه صداقت داشته باشیم واحساساتی نظر ندهیم بهتر است هر کسی رییس جمهور شود ولی به سخنانش عمل نکند تاریخ تکرار می شود
چه هاشمی ، چه احمدی نژاد وچه روحانی باید به اصول قانون اساسی ، تبعیت از ولایت فقیه و صداقت در گفتار همراه با عمل و..... پایبند باشد .به امید ایرانی آرام ، سربلند واسلامی تا مدیون امام وشهدا نباشیم . (1450873) (alef-6)
 
آرمان
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۱:۴۲
(بيا گلخونه كن ويرونه ها رو
كه قمري جاي زاغا رو بگيره

نمي خوام گلدون مادربزرگم
رو طاقچه از بوي غربت بميره)

بيا قفل و كليد رو مهربون كن
كه سخته سوت و كور خونه هامون

بيا با دستاي هم پل ببنديم
كه رد شه قاصد از رودخونه هامون
.
سلام الف جان
.
پیروز بادا ایران پیروز باد ایرانی
.
رای مان را به کرسی نشاندیم و به دنیا فهماندیم که هیچکس نمیتواند در برابر خواست مردم و اکثریت بایستد
.

از امروز همگام تا آزادی
.
زنده باد اندیشه خاتمی
. (1448679) (alef-6)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۵:۱۲
عزیز جووووون

حالا زیاد جوگیر نشوووووو

شما اصلاح طلبا چرا اینقدر زود جوگیر میشین

بجای این حرفا بفکر قولهای عجیب و غریبی که دادید ؛ باشبد

رفع تورم و گرونی

ایجاد شغل برای همه جوانان

مسکن ارزان

تسهیلات ازدواج

رونق صنعت

رونق صادرات

حمایت از تولید ملی

رونق کشاورزی

وغیره و غیره و غیرهبیچاره آقای روحانی چطور باید این همه طرفدار متضاد رو باید جمع و جورشون بکنه

از این اصلاح طلبهای سبز پوش تا علمائیکه ازشون حمایت کردند (1450123) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۲۹:۲۸
شما اگر دنبال تضاد میگردی به اصول گرایانی رجوع کن که همشون از سر احساس تکلیف پا به رقابت گذاشتن و همشون موندن و در اخر هر ۳ تا به قول شما ژنرال شکست سختی خوردن... (1450320) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۶:۱۵:۱۹
ژنرال کدومه برادر من؟رئیس جمهور.پرزیدنت .سیاستمدار.ژنرال تو پادگانه.ایران که سرباز خونه نیست. (1456321) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۰:۰۲
جناب آقای محسن خوشحالم که بعد از هشت سال به خرابی هایی که اصول گرایان با بیگانه پنداشتن بخش وسیعی از مردم ایجاد کرده اند معترف هستید بله فهرست بلند بالایی که اشاره کردید توسط شما اصول گرایان بوجود آمد ه است و بیاری مردم و مسئولین اصلاح خواهند شد به شرطی که شما اصول گرایان کارشکنی نکنید و لاقل به فرمایشات مقام معظم رهبری که ثابت کردند که به حق لایق این مقام هستند عمل نمایید (1450323) (alef-6)
 
صادق
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۱:۴۲
برادر من درک کن
دروغ برای احمدی نژاد بد بود
نه برای کسی که از روز اول تبلیغاتش در مورد پرونده هسته ایش دروغ گفت
وعده سر خرمن هم فقط برای احمدی نژاد بد نه بود
نه برای .... (1450337) (alef-6)
 
حسین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۷:۴۰
متشکر که گوشه ای از فعالیت های این سالها را لیست کردی . اما درست کردنش تعامل میخواد . امید که اصوگراهایی که مسئولیتی دستشونه همکاری کنند نه اینکه مانند دوره اصلاحات چوب لای چرخ .... (1450374) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۸:۰۸
شما هم انتظار معجزه نداشته باشید ,چرا که منتخب قبلی شما 8 ساله نتوانست که هیچ ,مشکلات چند برابر هم شد.از آقای روحانی کمترین توقع حفظ بیت المال و جلوگیری از فسادهای مالیست.با آرزوی موفقیت برای ایشان و دولت آتی ایشان.در ضمن من به هیچ کاندیدایی رای ندادم! (1450380) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۳۲:۲۹
شمازیاد نگران نباش خرابی وویرانی ساختارهای این مملکت در ۸ سال گذشته کمتر

از جنگ تحمیلی نیست اما باتدبیر وامید جبران خواهد شد . (1450852) (alef-6)
 
فرزاد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۳۴:۲۱
تو چرا ناراحتی عزیزم ... احمدینژاد این همه وعده داد کدومش انجام شد ؟ من خودم از شیخ حسن هیچ انتظاری جز آرام کردن جو سیاسی علیه ایران رو ندارم که اگر این امر محقق بشه بقیه مشکلات به حداقل میرسند. من با تمام وجودم به سید محمد خاتمی اعتقاد دارم و رو ایشون شناخت خوبی دارم و میدونم که این مساله تشنج سیاسی ایران رو حل میکنه. تقریبا همه مردمی که به ایشون رای دادن رو این اصل به روحانی رای دادن.
اگر به خاطر وعده وعید بود که بقیه کاندیداها وعده هاشون چرب تر بود عزیزم. (1450874) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۵۰:۲۴
همونطور که احمدی نژاد شغل ایجاد کرد اینها هم درست میشه شما زیاد خودشو نگران نکن (1450997) (alef-6)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۵۷:۳۹
نه ، نگررررررررران نیستم عزیززززززززجون

منظورم اینه که شما هم زیاد شادی نکنید

چون این قولها رو خیلی دادند ، ولی هنگام عمل توش موندند

حالا می خواد حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی باشه که تورم در زمان ایشون به

حدود 50 در صد رسید

و یا حضرت حجه الاسلام و المسلمین خاتمی باشه که آنقدر در باره دین بدون آزادی و آزادی بدون دین و توسعه سیاسی صحبت کردند ومشغول شدند که بعد از 8 سال، وضع اقتصادی انقدر خراب شد که مردم مجبور شدند به آقای احمدی نژاد رای دادند

و یا می خواد آقای احمدی نژاد باشه که یه تنه می خواست مملکت رو درست کنه و اوضاع شد اینی که الان هست

پس عزیز جووووووووووون

از حالا باید فکر کنید که چطور باید این مشکلات را حل کرد و ما هم از حالا استراحت می کنیم ببینیم شما چکار میکنید

راستی ...................... هنوز هیچ کشور اروپائی به آقای روحانی تبریک نگفته

و از حالا شرط و شروطشون رو مطرح میکنن

لطفا یه فکر هم برای این موضوع بکنید

چون مردم در شهر های کوچک فکر میکنن ؛ اگر آقای روحانی رئیس جمهور شوند ،همه تحریم ها برداشته میشه (1451491) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۵۷:۳۲
بی انصاف ! کجا زمان آقای خاتمی وضع اقتصادی بد بود

رشد اقتصادی ما در سال 84 بالای 6 درصد بود
تمام پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی فعال بود
اون زمان اگه می خواستی بیای عسلویه با 10 تا 15 تا پرواز در روز هیچ موقع بلیط پای پرواز گیرت نمیومد
الن شما با 3 تا پرواز در روز همیشه بلیط گیرت میاد تازه نصف هواپیما خالیه
واقعن خاتمی در زمینه اقتصادی و ایجاد اشتغال و مهار تورم بسیار موفق بود
با اینکه شعارش سیاسی بود ولی کار اقتصادیش حرف نداشت
امیدوارم آقای روحانی با استفاده از همون تیم و با برنامه ریزی بهتری پروژه های نفتی را راه بندازه که کلید حل مشکل ایران فقط و فقط را ه افتادن تولید ملی و سر پا شدن واحد های صنعتیه.

انشا الله (1452681) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۴۳:۱۱
در زمان آقای خاتمی یا ما تو یه کشور دیگه بودیم یا شما چون چیزی که ما یادمونه اینی که شما میگین نبود وضع اقتصادی ما که خیلی خوب نبود یعنی نه فقط ما اطرافیان ما هم دست کمی از ما نداشتن (1455241) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۷:۵۸
خوشحالم حداقل احمدی نژاد را به عنوان یک الگوی مناسب تلاش برای رئیس جمهور جدید قبول داری. (1451875) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۸:۱۶
یعنی روحانی هم مثل احمدی نژاد است؟! (1451882) (alef-13)
 
صبح
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۵۹:۱۲
حق داری آقا محسن عزیز تو این 8 سال بلایی به سر مملکت آوردن که خیلی مشکل میشه به کسی اعتماد کنیم یا حداقل باور کنیم میتونه کاری بکنه (1451067) (alef-6)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۰۵:۰۲
واقعا راست گفتی...حالا باید بشینینم و ببینیم با این همه شعار چه دسته گلی به اب میدن....خدا بهمون رحم کنه. (1451126) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۱۱:۲۸
معلومه از عملی نشدنشون خوشحال میشین؟ مطمئنم اصولگرا ها همه تلاششون رو برای عدم موفقیت دکتر روحانی به کار می گیرن. به همین خاطر باید مردم تلاش کنن ترکیب مجلس رو هم در انتخابات بعدی عوض کنن. دکتر روحانی گفت دو تا کار می کنم:
1- بهبود فضای کسب و کار (برای رونق تولید ملی و در نتیجه اشتغال)
2- بهبود سیاست خارجی ( که منتج به همان قدرت اقتصادی و البته سیاسی کشور میشه)
تقریبا همون کارایی که آقای احمدی نژاد برعکسشو انجام داد هم فضای کسب و کار رو خراب کرد و هم سیاست خارجی رو نابود کرد (1451164) (alef-6)
 
اردشیر
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۱۰:۰۷
البته همه اصولگراهای عزیز نه، تندروهاشون.
که وظیفه ما هست که تا فرصت هست اون هارو هم متقاعد کنیم تا از این تندروی دست بردارند.

پ.ن: توی جنبش سبز هم تندرو هست دیگه. (1453026) (alef-10)
 
م
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۵۲:۳۰
نه عزیز ماهم دوست داریم همه وعده ها عملی بشه که اگه بشه دفعه بعد خود من به روحانی رای میدم ولی مطمئن باش اصولگرا ها برای عدم موفقیت کسی دعا نمی کنن .بعضی ها در زمان احمدی نژادسال 88 این کارو کردن چقدر توهین و تخریب کردن حتی به ماکه بهشون رای دادیم هم توهین شد کارشکنی هم که خیلی .نمونه همین چند ماه پیش برای اینکه احمدی نژاد زو تخریب کنن با اینکه خیلی نیروی کار در اداره های دولتی نیاز داشتن و دولت هم اعلام کرده بود حاضر نشدن مردم رو استخدام کنن (1455289) (alef-6)
 
د
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۴۶:۱۴
اتفاقا" روحانی تنها کسی بود که زمان مشخص نکرد . اون آقای ولایتی بود که 100 روزه می خواست حل کنه یا قالیباف که 2 ساله می خواست همه چیو درست کنه ...... مشکل شما و بزرگانتون همین فراموشی و فرافکنی است . (1451411) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۸:۴۱
علتش این بود که میخواست برای 4 سال دوم حرف داشته باشه! (1451886) (alef-13)
 
حجت
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۴۸:۰۷
اصول گرای محترم
این شعارها رو همه دادن. هم اصلاح طلبا هم شماها
اصولاً اینا شعار انتخاباتیه
میدونی یعنی چی؟
یعنی واسه انتخاباته شعار عملیاتی و کاربردی که نیست
حالا منتخب شما تو 8 سال کاری جز تباهی مملکت نکرد کسی مگه چیزی بهش گفت (1451428) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۵۹:۳۸
پس خودت هم قبول داری که روحانی هم مثل روسای جمهور پیشین دروغ گفته و فقط شعار داده... (1455032) (alef-10)
 
بابك
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۵۲:۳۳
جالبه
خودتون هم ميدونيد تو اين هشت سال رئيس جمهور محبوبتون چه معضلاتي ايجاد كرده و چه سنگهايي تو چاه انداخته.
اگر همكاري و همياري همه باشه و با صدر نشيني فرهيختگان و درس‌خواندگان ميتوان .
آري شود و ليك به خون جگر شود! (1451456) (alef-13)
 
غلامحسین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۵۷:۵۲
همین که کارایی که تو این 8 سال شده رو تنظیف کنه یه 2 سالی وقت میبره!
آقای توکلی هم یه اشاره ای به این موضوع داشتند. (1451496) (alef-6)
 
طاها
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۰۸:۳۶
سلام

من هم به دکتر روحانی رأی ندادم اما از ایشان به عنوان رئیس جمهورم حمایت
میکنم و به ایشان تبریک می گویم. الان وقت تخریب نیست. امروز زمان همدلیست.
انشاالله که به قولهایشان جامه عمل می پوشانند. (1451573) (alef-6)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۹:۵۱
افرین بر فکر تو معلومه سر سفره خانوادت نون حلال خوردی بازم افرین (1451893) (alef-13)
 
كرمانشاهي
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۴:۴۴
اميدوارم اقاي روحاني ريس جمهور 28% كه راي نداند هم باشه اونها فرزندان همين مملكت هستند وانها رو هم خودي بدونند وبه خواسته هاشون توجه كنند. (1451930) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۹:۲۴:۴۲
28 درصد ن8 49 درصد (1454631) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۴:۲۴
واقعا راس میگی چون برطرف کردن گندی که دولت احمدی نژاد باقی گذاشته واقعا کار سختی است این دولت بی کفایت بالاترین میزان درامد ارزی تاریخ ایران را داشت ولی یک زمین سوخته را برای دولت بعد به یادگار گذاشت (1451688) (alef-13)
 
مجتبی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۶:۲۵
من به آقای روحانی رای ندادم، ولی امیدوارم که توان عمل داشته باشه که اگر داشته باشه و استعدادها رو کنار هم جمع و مدیریت کنه، تحقق این وعده ها سخت نیست. هموطن بزرگوار، اگر احمدی نژاد نتونست دلیل نمیشه که روحانی هم نتونه. بیاید از الف یاد بگیریم، به جای اینکه از همین اول تخم ناامیدی بکاریم سعی کنیم درمان زخم ها سریع تر بشه. (1451707) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۰۲:۰۴
روحانی نمیتونه چونکه از اول یرلی عوامفریبی اومده ، اصلا برای اصلاح چیزی نیومده ...

از خودش بپرسین همین رو میگه..... (1455047) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۳۲:۴۸
شما سکوت کن فقط همین (1451760) (alef-13)
 
بابا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۷:۳۳
بیچاره تویی که تو توهم 1400 صد ساله گرفتاری خودتو بر روز کن (1451872) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۱۵:۲۹
همونطور که هاشمی خرابیهای جنگ را ساخت روحانی هم خرابیهای هشت سال گذشته را میسازد (1455111) (alef-6)
 
پویا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۵:۴۶
زندگی به هر قیمتی ... (1450221) (alef-13)
 
زینب
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۲۵:۲۲
ما اموخته ایم حامی اصلح باشیم حتی اگر هفتادو دو تن باشیم
خداقوت رفقا
روزگارتان بی نیاز از این جماعتی که دینشان را به شکمشان فروختند
امروز نتیجه به نفع ما نبود اما ما فتنه به پا نکردیم.
اما شما چه ببرید چه ببازید شهررابه اشوب میکشید و هوچیگری میکنید (1451256) (alef-6)
 
ثمین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۶:۴۸
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند. (1451867) (alef-13)
 
اکبر
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۹:۴۸
واقعا که با این ادبیاتت (1451892) (alef-13)
 
سیدعلی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۰:۳۷
لطف کن شما به رای 19 میلیونی مردم احترام بذار.....
جریانی که شما به راه انداختید تو کشور نه اصول گرا بود نه اصلاح طلب..
همین طرز برخورد و حرف زدن با 19 میلیون آدم نماد فرقه ی رهبرای شماست...
که باعث این اتحاد قوی بین مردم شد....
یادت نره که کاندیدایی که فرقه ی شما تاییدش کرده....3 میلیون رای داشته!!!
پس به کاندیدای ما که 6 برابر رای داشته احترام بذار.... (1451900) (alef-13)
 
زینب
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۲۶:۰۸
ما به ملت ایران احترام میزاریم و تبریک هم میگیم
ما مثل سران شما نیستیم که ابروی نظام و به خاطر منفعت خودمون ببریم
شما سال 88 چرا به رای ما احترام نذاشتید؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا لااقل بعدش عذر خواهی نکردید؟؟؟؟؟؟؟
را شادی و به کام مردم تلخ کردید؟؟؟؟؟؟؟
حالا که شما برنده شدید انتخابات صحیح هستش چرا الان ساز دروغ نمیزنید
پس کارای خودتون و ببینید
ما به ایران و مردم خوبش احترام میزاریم و از اقای روحانی حمایت میکنیم چون این مردم انتخابش کردند و در مقابل این رای ها تمکین میکنیم نه شورش (1452505) (alef-6)
 
زینب
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۴۱:۳۳
هدف من از مطرح کردن فتنه ی 88 این نیست که شادی و بخوام به کام شما تلخ کنم
فقط خواستم بگم که نام بردن از اقای هاشمی و خاتمی که رهبران فتنه نام دارند افتخار نداره
فقط خواستم بگم یاد خون اون جوانهایی که با بیانیه های شما اومدن تو خیابان و کشته شدند هم باشیم
درهرصورت تبریک میگم (1452906) (alef-10)
 
الهام
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۲۹:۳۴
زینب برو بیخیال دنبال شر نگرد
من با سید علی موافقم (1453102) (alef-10)
 
هانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۵۶:۴۲
واقعا!!!ولی من با زینب کاملا موافقم در ضمن کسی که دنبال شر می گرده شما اصلاح طلب ها هستید چه سال 88 با اعتراضاتتون چه امسال با شادی هاتون که همش خلاف قانونه (1455023) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۰۴:۰۵
35درصد کل واجدین شرایط به روحانی رای دادن و نه همه مردم ، پس زیاد هم از حال خود خارج نشید ...... (1455056) (alef-10)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۳:۵۹
اشتباه نکن من و تو اصولگرا واصلاح طلب باید دست در دست هم دهیم به مهر و میهن خویش کنیم اباد باید بیاموزیم که همدیگرو تحمل کنیم باید در کمال ارامش به همدیگه کمک کنیم یادت باشه باید در کنار هم بودن رو کم کم تجربه کنیم (1451923) (alef-13)
 
زینبی دیگر
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۶:۲۰
زینب خانم دلم میخواست شب آخر تبلیغات بیای زیر پل حافظ ببینی طرفدارای جلیلی شهر رو به موقعش به آتیش میکشن یا نه؟ ما هرگز کفن پوشیدن و شهر سوزی های شما ها رو فراموش نمی کنیم. کارنامه درخشانی دارید شما (1451941) (alef-13)
 
هانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۵۹:۴۸
عوضش کف زدن ها وسوت زدن های خودتونو سال 88 خوب فراموش می کنید که چه طور خون مردمو تو شیشه کردید و دل رهبرو شکوندید و ایران رو سوژه بیگانه ها کردید (1455034) (alef-10)
 
mmk
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۳:۵۳
اینجا اصفهان است.مردم به خیابانها ریختند و شادی کردند.خاتمی و رفسنجانی بزرگان و محبوبان این کشورند.مردم دوستشان دارند.با هیچ روشی نمی شود انها ر ا از مردم جدا کرد.دوستداران خاتمی مثبت را بزنند و مخالفاش نظر بدند و الف خواهشا همشو تایید کنه.

اقا بسم الله.... (1448690) (alef-13)
 
sp
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۲۵:۱۴
مردم کسایی که به قانون پایبندند را دوست دارند دوست من... (1450294) (alef-6)
 
محمدرضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۳۲:۵۳
سلام ما اصولگرایان بهتون تبریک می گیم وبه نظرتون احترام میگذاریم اصلا هم نمیگیم تقلب شده اصلا پیروزتون رو به کامتون تلخ نمی کنیم ما سربلندی ایران را می خواهی ما بهتون تبریک میگیم (1450856) (alef-6)
 
مریم
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۳۴:۰۵
قضیه دو دو تا چهارتاست
اقای روحانی رای اوردند چون مردم از احمدی نژاد دور دوم ضربه دیدند
و الان روحانی با حداقل ارا منتخب مردم شده
امیدوارم روحانی یادش نرود که رئیس جمهور آن 49 درصد هم هست (1451317) (alef-6)
 
amin
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۰۹:۴۰
نه دوست من.درسته حساب دو دوتا 4تاس ولی جنابعالی حسابت ضعیفه.تعدد کاندیداها باعث حداقل رای شد.همه انتظار دور دوم داشتند.فکر نکن 49 %بقیه رایشون روحانی نیست.خیلی سادس.ولی متاسفانه تعصب بیجا گرفتتون (1451582) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۰:۰۹
اعتراف میکنم که تحلیلت من را متعجب کرد، واقعا توی ایران زندگی میکنی؟ (1451898) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۱۴:۳۵
مردم فقط از احمدی نژاد دور دوم ضربه نخوردند بلکه از احمدی نژاد دور اول و دوم هردو دوره ضربه خورند. منتها شما چشمتون رو دور اول بسته بودید. (1451613) (alef-13)
 
mk
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۱۷:۵۷
تا 4سال پیش رییس جمهور مردمی بود ونماینده اصولگرایان حالا شده احمدی نژاد دور دوم!!!!!!الحق که میگن اصولگراها به خودشونم رحم نمیکنند راسته.بابا 1روز دوستش داشتید بی انصافا.ما اصلاح طلبا اینکارو باش نکردیم که شما کردید.اه
مثل اون 3تا که باهم 2+1 شدند بعد بخاطر حرص قدرت ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ما امثال عارف داریم که در اوج محبوبیت میرن به نفع اصلاحات کنار.
اما جواب شما دوست من.به هر حال برای ما فرق نداره کی بشه.مشخصه که ما از اصولگرایی ضربه خوردیم که به روحانی رای دادیم.چشم بسته غیب میگی؟؟؟؟؟اگه خوب بودند مریض نبودیم که.اصلا دوباره به احمدی رای میدادیم.همه تحلیلاتون همینجوریه که کاندیدتون میشه جلیلی.

اصول گرایی سینونیمش میشه بی منطقی... (1451638) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۴۵:۰۷
سلام عزيزاني كه تاييد كرده اندآيا در سال 84 به سن قانوني راي دادن نرسيده بودند تا به آقاي هاشمي (كه مي گوييد محبوب ملت است) راي بدهند و مردم دراين مدت8سال اينهمه سختي نكشند؟ (1451407) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۱۰:۵۹
اون موقع هم هاشمی با مردم نبود. هرکه با مردم باشه دوسش داریم. شما هم بیا این ور! (1452433) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۳۸:۵۵
هاشمی بعد از 88 و در 92 نه قبل از آن. (1453132) (alef-10)
 
ساسان
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۴۸:۰۳
مساله اونقدر ها هم پيچيده نيست :
1- در پايان 8 سال اصلاحات ، برايند مردم به انجام يک تغيير رسيدند و اون رو در احمدی نژاد يافتند ، اونوقت به خاطر عملکرد اصلاح طلب ها و اختلافاتشون و ... کسی جرات دفاع از عملکرد دولت اصلاحات رو نداشت .
2- در سال 1388 احمدی نژاد با يک برنامه ريزی دقيق و استفاده از پروپاگاندای حساب شده مناظره ها ، نه تنها تونست رای هواداراش رو حفظ کنه بلکه تعداد اونا رو هم افزايش داد و البته نحوه عملکرد 4 سال اولش در اين انتخاب بی تاثير نبود .
3- متاسفانه نماينده اصلاحات در انتخابات 88 با يک اشتباه استراتژيک اون حوادث غمبار رو رقم زد ، البته لشکر کشی خيابانی دو طرف اشتباه بود و و در کل انتخابات 88 رو که بايد باعث چند پله ترقی ايران در اذهان جهانيان می شد رو تبديل به عقبگردی در ايران نمود . اگر اون اشتباه استراتزيک انجام نشده بود قطعا امروز به جای دکتر روحانی آقای موسوی رئيس جمهور ايران شده بود .
4- احمدی نژاد مغرور از 24 ميليون رای سال 88 ، اونقدر کارهای اشتباه انجام داد و بر اشتباهاتش تاکيد ورزيد که همون مردمی که اونو سر کار آورده بودند در 24 خرداد 92 تصميم گرفتند يکی که حرف متفاوتی داره رو رئيس جمهور کنند .
5- به نظر حقير رفتار مردم در چارچوب سلايق سياسی انجام نميگيره و در واقع اين سلايق سياسی هستند که بايستی خودشونو با خواسته های برحق مردم تطابق بدن تا بتونن نظر مردم رو برای کسب کرسی های قدرت (خدمت) جلب کنن . (1451426) (alef-13)
 
mk
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۴۲:۵۲
به جان خودم این ساسان نیست.غرضیه.برخی از بندهای نقدتو قبول دارم (1453673) (alef-10)
 
هخانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۰۳:۰۷
خاتمی و بقیه اصلاح طلبا بزرگان دروغ گویی ولطمه زدن به کشوروایجاد رابطه دوستی با دشمنان کشورند 4سال دیگه اون 18 میلیون می فهمند چه اشتباهی کردند ودوباره به اصول گرا پناه می اورند (1455051) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۴:۳۹
خدا پدرت رابیامرزد پیغام این بود اعتراض اعتراض اعتراض به اصولگرایان (1448693) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۸:۱۴
اعتراض به اصولگرایان سکوبگر مخالف و سو استفاده کننده از قدرت. اعتراض به جهت سیاست خارجی و پرونده هسته ای و نحوه تعامل با جهان. اعتراض به مماشات سیاسی با دروغ و بی کفایتی خودیها و هم حزبیها و در مقابل کوبیدن و سرکوب مخالف معترض. (1450145) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۰:۵۷
یعنی این 4 سال گذشته اینقدر بد بود؟! خدا یک مثقال انصاف بدهد. (1451905) (alef-13)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۱۸:۳۴
اشتباه نکن دوست عزیز... ۸ سال گذشته سخت بود.... خیلی هم سخت بود (1453612) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۸:۴۱
چرا اعتراض به سیاست خارجی افراطی را جا انداختید؟ (1450385) (alef-6)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۴۴:۳۳
فقط جواب یک سوال را بدهید: چرا آقای عارف که آقای روحانی را اصولگرای معتل می دانست در انتخابات نمند؟ جوا من: چون اصلاحات رای ندارد. مردم معترض هستند و بهترین گزینه برای اینکه پشت سر او قرار گرفت اقای روحانی بود. این انتخابات فقط یک پیغام داشت و آن هم اعتراض! (1451399) (alef-6)
 
من
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۱۲:۱۹
مطمئن باشيد اين پايگاه اجتماعي خاتمي بود و اگر شك داريد اجازه بديد خاتمي كانديد بشه و اونوقت مشاركت 90 درصدي مردم رو خواهيد ديد براي شما واقعا متاسفم با اين همه تعصب الكي قبول كنيد كه شكست خوردي و بدانيد كه اقاي رفسنجاني بودند كه مواضع خود را به اقاي خاتمي نزديك كردند نه بر عكس ان و در كل حمايت اين دو نفر از اقاي روحاني (1452047) (alef-13)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۵:۵۷
به نظر من اصولگرایی شکست نخورده, بلکه بازنده واقعی این انتخابات, جناحها, گروه ها و تفکرهای افراطی و تندرو بودند که بجز به حذف فیزیکی رقبا به چیز دیگری نمی اندیشند. مسلماً بزرگواران قالیباف, رضایی و ولایتی اساساً میانه ای با تندروی ندارند و نخواهند داشت و اطمینان دارم هریک از این عزیزان نیز در صورت پیروزی در انتخابات, دولتی معتدل و ضدافراط گرایی (و با همکاری همه گروه های سیاسی) تشکیل میدادند. (1448701) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۲۹:۵۱
بنده هم موافقم که بعضی اصولگرا ها واقعا دلشون به حال مردم میسوزه و به موقع از اصولگراهای تندرو جدا شدند. خوبه که از این افراد هم در دولت کمک گرفته شه. گرچه معتقدم شکست اصولگراها بدلیل حمایت اکثریت اونها از آقای احمدی نژاد بود. (1450835) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۴:۱۰
بزرگترین برنده انتخابات احمدی نژاد بود که دو اتهام را رد کرد: 1- تقلب سال 88 و 2- مخالفت با ولی فقیه. بزرگترین بازنده انتخابات هم هاشمی بود وقتی با هیجان داشت میگفت دموکراتیک ترین انتخابات را برگزار کردیم، در صورتیکه وقتی دور قبل مخالفش رای آورد، نوچه هایش را راهی خیابان کرد. خدا این نوع سیاست بازان را هدایت کند. (1451925) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۳۲:۲۶
اما من اقاي روحاني رو اعتدال گر نميدونم ، ايشون مطمئنا از قشر اصولگرا استفاده نخواهند كرد ، چون ادمهاي در كنارشون تضاد شديدي با اصولگرا دارن ... (1451303) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۰۶:۱۹
خود روحانی گفته اعتدال گراست (1451555) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۴۴:۳۰
ولی تا اونجا که من یادمه رضایی خودش رو وابسته به اصولگراها ندانست و مستقل عمل کرد (1451396) (alef-6)
 
هادی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۶:۰۰
مساله افراط و تفریط نیست. مساله اقرار به زبان و تن دادن در عمل به حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت است. برای مثال اقایان قالیباف، رضایی و دیگر اصولگرایان معتدل از نظر شما با نظارت استصوابی که منجر به رد صلاحیت هاشمی شد موافقند یا نه. اگر موافقند ولی مثلا معتدلانه موافقند هیچ فرقی با کسی چون جلیلی که افراطی موافق است نخواهد داشت. (1451935) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۸:۰۸:۱۱
به عنوان یک اصلاح طلب و معترض به انتخابات سال 88 همین جا از دکتر ولایتی به خاطر اینکه حاضر نشدند مرز خودشان و طرفداران آقای جلیلی ( که خداییش ادعاهای عجیب و غریبی داشتند ) برنداشتند و با او ائتلاف نکردند ، تشکر می کنم . به نظر من همه ایرانیها یک تشکر بابت نقدهای منصفانه شما به شیوه دیپلماسی جلیلی ( ان هم از رسانه ملی ) به شما بدهکاریم (1452734) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۱۳:۴۹
فرشاد جان با هر روح و با هر رنگ و لعابی که مشور رو اداره کنند مطمئنا خیلی خیلی بهتر از رییس جمهور شما (احمدی نژاد) اداره می کنند. ما که در دوران رییس جمهور شما چیزی جر دروغ نشنیدیم. (1451608) (alef-13)
 
alii
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۰۴:۵۶
اگه ائتلاف می کردن که بدتر بود.تو شرایطی که جمع رای تمام کاندیداها به جز روحانی زیر 50درصده ائتلاف که می کردن نه تنها بهتر نبود بد تر می شد.

روی هر کاندیدایی که اجماع می کردن باعث می شد تعدادی رای ندن یا به روحانی رای بدن.
مثلا بعضی طرفدارای ولایتی ممکن بود اگه ولایتی نیاد به روحانی رای بدن. (1452389) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۸:۳۶:۴۶
چقدر رهبر انقلاب بگوید که طرفدار هیچ کدام ار کاندیداها نبوده چرا هر جا کم می یارید از رهبر مایه میگزارید (1454426) (alef-10)
 
عليپور
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۶:۲۸
جریان اصولگرایی باید این نکته را درک کند که نمی‌تواند ناکارآمد بود و انتظار داشته باشد، مردم باز هم فوج فوج به سمت آنان حرکت کنند (1448705) (alef-13)
 
nader
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۶:۳۲
شما که گفتید مردم از دورغ خسته شدندواز محدود کردن آزادی و سانسور.این درست ولی کو گوش شنوا صدا وسیما بیداد میکند در اولین شب پیروزی پیام رئیس جمهور منتخب را در شبکه های خبری سانسور کرد.این چه رفتاری است با مردم؟ (1448707) (alef-13)
 
مزدك
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۶:۵۸
جریان اصولگرایی باید درک کند که باید مسئولیت پذیر باشد و پاسخگو. نمی‌تواند تمام قد به حمایت از یک کاندیدای ریاست جمهوری برخاسته و در نیمه کار از او اعلام برائت کرد (1448710) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۷:۰۸
ای دوره قبل یادمه همین حضرات می گفتند چرا نامزد پیروز انتخابات و طرفدار هاش بدون تایید انتخابات توسط شورای نگهبان جشن پیروزی برگزار کردند اما حالا .....

خوشحالم که ذات بعضی ها مشخص شد (1448711) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۵:۴۰
والا شماها قبح خیلی از کارها رو شکستین. ملت چهارسال صبر کردن تا بتونن جوابتون رو بدن. چهارسالی که توش ذات ها نمایان شد و حقانیت ها معلوم. چهارسالی که باعث شد ذات دوستان شما چنان نمایان بشه که دیگه کسی خط تئوریسین های ارشدتون رو نخونه و دیگه مهر تاییدشون رو به هیچ هم حساب نکنه. (1450218) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۳۶:۴۱
"ملت چهارسال صبر کردن تا بتونن جوابتون رو بدن"
خیلی جالبه، کسانی که شادی کردن اکثرشون همونایی بودند که چهار سال پیش هم شادی کردند. به احتمال زیاد از این 18 میلیون، 10 میلیون به بالاشون چهارسال پیش به احمدی نژاد رای داده بودند. این حرف اوج بی انصافی است! (1450900) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۸:۳۸:۰۱
14 میلیونی هم که اینبار رای ندادند هم حتما طرفداران مشایی بودند ؟!!! (1454431) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۰۴:۴۰
این دوره اقای روحانی دعوت به هیچ کاری نکردند بلکه کارها کاملا خودچوش صورت گرفت!!
اما در دوره قبل صدا و سیما بدون اینکه مجوز رو دریافت کنه قبل از اعلام نهایی فراخوان اقای احمدی نژاد رو پخش کرد و ایشون خودشون سخنرانی کردند!!
اما نکته جالب این وسط مقایسه تعداد افراد حاضر در فراخوان رییس دولت 63% ای با حضور خودجوش مردم برای جشن برای رییس جمهور 50 درصدی است!!!! (1450626) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۰۴:۰۶
دوست عزیز چهار سال پیش رسما رئیس جمهور فر اخوان داد و تلویزیون کلی تبلیغات کرد و مردم رو توی میدون ولیعصر برای جشن و شادی دعوت کردند ولی این دوره سایت شخصی آقای روحانی اعلام کرد ما هیچ برنامه ای برای جشن نداریم . چیزی که تو خیابونا دیدی یک حرکت خودجوش بود. مثل شادی خودجوش مردم بعد از پیروزی های مهم تیم ملی. هیچکس جشن پیروزی رو اعلام نکرد. خود مردم بودند که از شادی روی پا و توی خونه ها بند نمی شدند. خودجوش. معنی کلمه خودجوش رو میدونید؟ (1451989) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۰:۳۸:۴۰
احسنت واقعا درست گفتي و منطقي . روحاني هيچ اعلاميه اي براي جشن صادر نكرد. خودجوش واقعي و مردمي بو د (1454935) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۷:۱۶
مطمئن باشيد از امروز امسال رسايي ها كارشكنيهايشان را آغاز خواهند كرد و خدا كنه كه سرعقل بيايند و اين كار رانكنند (1448713) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۵۰:۵۷
آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند (امام خميني (ره))

دخل اون رو هم به موقع مياريم (1450497) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۳۳:۴۶
اتفاقا مجلس هم (در کنار رسانه آقای ضرغامی) باید درس های زیادی از این انتخاب مردم گرفته باشه. وضعیت کنونی هم نتیجه رفتار امثال رسایی در مجلس است. اگر اصولگراها عاقل باشند دیگه نزدیک این افراد هم نمی روند (1450867) (alef-6)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۱۳:۳۸
حالا هیچی نشده دشمنی راه نندازین. حرف‌های شما من رو یاد احمدی‌نژاد میندازه که می‌گفت بعضی‌ها کارشکنی می‌کنن و نمی‌ذارن که دولت کارش رو بکنه. اگه دولت نماینده اجرایی مردمه مجلس هم نماینده قانون‌گذاری و نظارتی مردمه. (1452067) (alef-13)
 
تابناك
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۷:۵۳
برگرفته از متن تابناك :
جریان اصولگرایی باید بداند که نمایندگان مجلس اصولگرایی در انتخابات اخیر، صد و چهل تن از آنان از قالیباف حمایت کرده بود و صد و شصت تن از آنان از ولایتی و نزدیک همین تعداد هم از جلیلی در حالی که تعداد نمایندگان مجلس فعلی کمتر از 290 نفر است، اما حدود پانصد امضا از این مجلس برای حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری جمع می‌شود! (1448715) (alef-13)
 
ابوالحسن-ع
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۷:۵۹
خود شفیتگی زمانی یقه اصولگرایان گرفت که افراد اعتدالگرا مانند هاشمی وناطق نوری با دست خودشان به سمت دیگر هول داده، حتی حاضر نبودند ایام 8 سال گذشته را مروری داشته باشند وخود را عقل کل دانستند و متاسفانه امروز باید از حاکمیت قدرت قوه مجریه حداقل به مدت 8 سال خدا حافظی نمایند. !؟ (1448716) (alef-13)
 
صدر الملك
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۵۵:۴۱
اقاى ابوالحسن جان نگو متاسفانه !! بگو خوشبختانه ،، اينان فرصت دارند تا طى چند سال افكار و اعمالشان را بروز كنند اول از همه نفس اصولگرايى را بفهمند يعنى چه !! و بيخود بخود لقب اصولگرا ندهند ،، اصولگرا جيغ و داد نميكند !! اصولگرا تهمت نميزند !! اصولگرا براى قدرت كارى انجام نميدهد !! اصولگرا نخبگان متعهد را كنار نميزند !! اصولگرا با هموطنان و همشهريان و با همه مهربان و فقط با دشمنان غير قابل اصلاح سر ستيز دارد !! اصولگرا خوشبين است و همه را دشمن نميداند ، اما محتاط هم است !! اصولگرا بر اساس حكم اسلام و فطرت متعالى بشر اصل را بر برائت و سالم بودن مرمان ميداند و نه بر عكس ان !! اصولگرا كمتر بدنبال دشمن تراشى بلكه بيشتر بدنبال دوست تراشى و يار يابى است !! اصولگرا به همه احترام ميگذارد و سعى ميكند فكر غلط را با استدلال و اصول بطرف قابل بفهماند !! اصولگرا بموقع اهل صبر و تحمل و بموقع اهل قيام و جهاد است !! اصولگرا بايد روشنفكر و اصلاح طلب و متدبر و متفكر باشد !! اصولگرا بدنبال حذف و اخراج نيست بلكه بدنبال ورود و اصلاح و تكميل است !! اصولگرا بدنبال جذب حداكثرى و دفع حداقلى است !! اصولگرا ميداند كه بايد خود را هرچند يكبار مرور و در صورت لزوم اصلاح نمايد و بروز و شرايط روز اصولگرايى را منطبق و نشان دهد !! اصولگرا اهل علم و دانايى و منطق است !! و بالاخره اصولگرا اهل اعتدال و مماشات و تدبر و تفكر و عمل است !! و مهمتر از همه اصولگرا متعهد و مقيد و خداوند را ناظر بر اعمال و امور دانسته و وجدانش بيدار و اگاه است !!! اگر نمايندگان و هركس ديگرى اينچنين بود اصولگرا است و اگر نبود ،، خودش حتما بداند كه چيز ديگرى است و شيطان در جايى در وجودش مخفيانه فعاليت ميكند ....... پس بايد بدنبا تذهيب وجودش و خالص نمودن روحش برود تا مجدد قدم در راه اصول بردارد . (1451037) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۵۹:۲۷
متأسفم که عرض کنم هاشمی بدجوری منزوی شده است، چون هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان صرفا مصلحتا ایشان را تحمل میکنند. سال آینده وضعیت روشنتر می شود. فقط عده ای بادمجان دور قاب چین مانند زیباکلام و تعدادی از کارمندان مجمع دور ایشان میمانند. آدمهای صاحب نظر یا اصلاح طلب هستند یا اصول گرا. (1451960) (alef-6)
 
ابوالحسن-ع
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۵۹:۳۶
دوست عزیز باسلام :
نمي دانم كه چرا در اين مملكت، هركسي كه بيشتر تلاش مي كند ، بيشتر تخريب مي شود. اگر قرار است خودمان بزرگ شویم چرا دیگران را تخریب می کنیم.!؟ پرونده ایشان از خانواده اش را باید جدا دانست چون نام هاشمی رفسنجانی تنها با مبارزه و انقلاب، دفاع مقدس و سازندگی گره نخورده است ، نام ایشان توأم با امید به فردا، در حافظه مردم ایران نقشی برجسته دارد. (1452357) (alef-6)
 
مرتضی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۸:۱۹
مقاله ات اصلن شفاف نبود به قول معروف:یکی به نعل زدی،یکی به میخ. (1448720) (alef-13)
 
علی شیرازی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۸:۳۲
مردم از سیاست بازی ها دروغ ها و رانت خواری های این چند سال خسته شده بودند..درود بر اصلاحات (1448723) (alef-13)
 
لیلا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۲۱:۳۸
الف جان بیخودی از اصلاحات ایراد نگیر ولفظ فتنه رو برای اقای موسوی به کار نبر فتنه اون کسی که هنوز یک ساعت از انتخابات نگذشته نتایج رو اعلام میکنه! اما این دوره چون مجلس تا حدودی برگزاری انتخابات رو از دولت گرفت نشستند و رای مردم رو شمردند دیدین چقدر طول کشید تا اعلام شد اما 4ساله پیش چی مردم که بچه نیستند دارید این تحلیلهای ابکی رو به خوردشون میدید فعلا اصولگراها باید از رفتارهایی که در این 8سال بر مردم پیاده کردند خجالت بکشند و امیدوارم در این دوره از منتخب مردم حمایت کنند نه مثله دوره خاتمی عزیز کارشکنی کنند، وقته اینه که ویرانیهای این 8سال رو که ماحصل انتخاب غلط اصولگراها بود رو اباد کنیم این 8سال به ما یاد داد که همیشه نمیشه مملکت رو فقط با یک حزب وجناح پیش برد و یک گروه دیگه رو به انزوا کشوندایران برای پیشرفتش به تمام ایرانیها احتیاج داره پس بیایم به خاطر مردممون به خاطر نسلهای ایندمون به هم تهمت و بی حرمتی نکنیم و هموطنانه خودمون رو با عناوین فتنه خطاب نکنیم ما باید منافعمون رو کنار بگذاریم و به فکر کشورمون باشیم امیدوارم اصولگراها به خصوص افراد تندرو به خاطر منافع کشور و مردم دست از این رفتارهایه غلطشون که اینده مملکت رو به خطر میندازه دست بردارند امیدوارم که زندانیان سیاسی ما ازاد بشند چون جامعه ما به حضور اون افراد نیاز داره با نقد و انتقاد که جامعه پیشرفت میکنه نه با تک حزب بودن من به عنوان یک ایرانی حاضرم از هموطنم هزار حرف بخورم تا از یک اجنبی خداییش خودتون قضاوت کنید دیدین حضور پر شور مردم چطور اسرائیل رو کلافه کرده بود ما باید متحد بشیم در برابره کشورهایی که میخوان منافعه کشوره عزیزمون رو به خطر بندازند نه اینکه متحد بشیم برعلیه هم، یادمون نره حتی یک ایرانی بد بهتر از یک اجنبیه ، امیدوارم که مطالبم بدون حذف شدن منتشر بشه به امید سرفرازی ایران عزیز! (1450270) (alef-13)
 
سين الف
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۱۹:۵۶
سلام
آقاي دكتر توكلي عزيز!
خواهش مي‌كنم كه صحنه اصولگرايي را مديريت كنيد
جريان اصولگرايي به درايت و اعتدال جنابعالي به شدت محتاجه
اين روزهاي سخت مه‌الود و عدم وحدت ديدگاههاي جنابعالي و سايت الف تنها نقطه اميد و اتكاي من و طيف دوستانم بود
به شما و همه همكارانتون خسته نباشيد ميگم و مجددا خواهش ميكنم كه صحنه اصولگرايي رو با ديگاههاي معتدل و عقلاني خودتون مديريت كنيد (1448727) (alef-13)
 
ناصر
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۰:۱۳
چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
اگر همه به این شعر ایمان داشته باشیم و مطرح شدن خود و گروهمان مد نظر نباشد و از هر گروه و سلیقه برای آبادانی و پیشرفت ایران به هم کمک کنیم و فکر نکنیم اگر کاری انجام شد به نام چه کسی نوشته میشود ، مشکلات گذشته تکرار نخواهد شد انشاالله . (1448729) (alef-13)
 
مسعود
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۲:۲۷
من طرفداراصلاح طلبان هستم ولی درانتخابات مجلس بدلیل انتقادها ،موضوع گیری های بموقع واصولی آقای توکلی درمقابل دولت به ایشان رای دادم .مطلب کاملا درستی که درمقاله بهش اشاره شده وامیدوارم اصولگرایان باتوجه به اون متوجه بشند ملت این مسائل رومی فهمه واصول گرا واصلاح طلب اگردرخط حمایت واقعی ازملت باشند دردل ملت جای دارند . (1448740) (alef-13)
 
ميرشمس
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۲:۵۱
اصولگرايان بايد مي فهميدند كه با داد و قال و شعار نمي توان كشور را اداره كرد.نمي توان نخبگان را حذف كرد.نمي توان با بي تدبيري مملكت را اداره كرد.نمي توان بدون تعامل مملكت را ساخت.نمي توان مسئوليت كارشان را بر گردن ديگران بيندازند و ديگران را مقصر بدانند. (1448743) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۴:۰۴
متعصفانه اصول گرایان کمی مثل شما هستند که معتدل باشند و زیاده روی نکنند. بقیه تندرو هستند. این دولت دولت اعتدال و اصلاخات هست اما دولتی است که از همه کسانی که اعتدال پیشه کنند و اصلاح طلبی را به عنوان جریانی در نظام قبول دارند استفاده خواهد کرد. ما هیچگاه میانه روی و حق خواهی اصول گرایان اثیل را فراموش نخواهیم کرد. (1448744) (alef-13)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۵:۱۹
من به روحانی رای دادم به خاطر اقتصاد و به خاطر بی قانونیهایی که بود و هیچ کسی عکس العمل نشان نمیداد

اما نه برای اینکه رای ما مصادره شود به نفع عده ای خاص
نه برای سخت تر شدن کنترل دختران جوان و نه برای تجاوز جوانان هرزه به حریم خانواده و زندگیمان
نه برای حمایت از منافقین
و نه برای تایید عقاید آن عده خاص

اگر خواستند اینها را انجام دهید، بدهند اما نگویند که ما 18 میلیون تایید داشتیم برای این کارها (1448752) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۵:۴۰
الف جان اولا اصولگرایان اگر شکست خورده بودند مردم در شوراها بهشون رای نمیدادن، اونها فقط با یک بی تدبیری انتخاباتی بازی برده را اونم با سیصدهزار رای واگذار کردند.
دوما یادت که هست شادی 4 سال پیش ما رو با دروغ های کذایی زهرمار کردند و الان هم میگن ما دموکراتترین انتخاباتو داریم با وقاحت هرچه تمامتر پس حق داریم از شادی دوستان خوشحال نشیم. وصد البته اینقدر مثل بعضی ها بیحیا نیستیم که این شادیو به کام نیاوران نشین ها تلخ کنیم، بذار خوش باشن، آسیاب به نوبت. سوما شماها و اقایون منتقدتون که 8 سال دولت احمدی نژادو با همه ضعفهاش بیرحمانه نقد که نه تخریب کردید و هرتهمتی بهشون زدید، منتظر باشید که حالا باید بیایید وسط معرکه و جوابگو باشید. دوران مظلوم گرایی و لنگش کن گذشت (1450046) (alef-13)
 
علیرضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۰:۳۲
چرا واقعیت را نمی پذیرید تا کی می خواهید این خط کشی بی معنای اصول گرا واصلاح طلب را پایان دهید .مردم در فشارند ودشمن خارجی در حال بهره برداری تر به خدا بیایید به جای زدن خودی برای آبادانی کشور کار کنید
بهترین داور مردم هستند و به کسی هم بدهکار نیستند به خواست آنان احترام بگذارید وبا کمک به متنخب آناندست از ماجراجویی بردارید فضای سیاسی باز ،آزادی ودلجویی از صدمه خوردگان تندروی های انجام شده ،از اولین اقداماتی است که می تواند در این راه به کار برده شود0000 (1450328) (alef-6)
 
عليرضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۵۶:۱۸
داداش مگه نامزد اصلاح طلبي هم مونده بود كه مردم تو شوراها بهش راي بدن .... انصافم خوبه .
من خودم را از نظر عقيده اصطلاحا خودم رو اصلاح طلب و طرفدار خاتمي عزيز ميدانم اما معتقدم هركي به مردم اعتقاد داره و عملا باور داره كه انقلاب رو مردم با رهبر ي امام بزرگوارمون به پيروزي رسوندن قابل اعتماد و اصلاح طلبه ، اصلاح طلب يعني كسي كه به مردم باور داره نه در شعار و از مردم و انتخاب مردم نمي ترسه چون صاحبان اصلي انقلاب مردم هستند (ميزان راي ملت است ) مثلا آقايان توكلي و مطهري اصطلاحا اصول گرا هستند ولي من به سبب دفاع از حق ملت بهشون اعتقاد دارم و راي خود را نيز نثارشان ميكنيم .. با اميد بيداري و هوشياري و اتحاد ملت .درود بر خاتمي ، هاشمي و روحاني (1450551) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۳۴:۳۶
جوری میگی سیصد هزاررای انگاری تفاوت قالی باف و روحانی این سیصد تا بوده جمع کل ارا اونا اندازه 50 درصد نمی شد در ضمن اگر دور دوم میشد فکر میکنی طرفدارهای رضایی و ولایتی به قالیباف رای میدادن فرق رای قالیباف و روحانی فرق بین نمره Aو F هست جو گیر نشو (1452220) (alef-6)
 
مرسی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۵:۲۰
بزرگترین اشکال نامزدهای اصولگرا اطرافیان آنها بود.
درک ناصحیح ایشان از اتمسفرعمومی جامعه سبب شد سیاست نادرستی در رفتار انتخاباتی و تدبیر و شعار سیاسی ایشان پیش گرفته شود. فی المثل کبار اصولگرایی ابدا تصور نمی کردند بدنه مردم جامعه تا به این حد در مورد صحت انتخابات دو دل باشند و صرفا به سیاه نمایی و یا ارایه برنامه و ایضا دعوا پرداختند. فشارهای اقتصادی از جنسی بود که مانند خرداد 76 مردم منزجر بودند. عدم وحدت روسای جامعتین و عدم روشنگری تشکیلاتی ایشان در مورد افراطیون و ایجاد تفرقه، و ترویج تحجرشان بویژه سبب شد تا جمعیت اصولگرایان، تار و پودی از هم پاشیده شود و عامه مردم، جماعت را دچار گسست دیده، اعتماد نکنند. بنده بر این باورم بی بی سی هم در حالت بد بینانه با جریانی هماهنگ عمل کرد و با ترور رسانه ای یک نامزد بیشترین تاثیر در جدا کردن او از اردوگاه، و نهایتا شکست رای اصولگرایان را داشت. لجبازی و پیمان شکنی یکی از نامزدها نیز به این انکسار دامن زد و در انجام، مردم جمعیت اصولگرایی ندیدند که با آن هم صدا شوند.

مرسی! (1448754) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۵:۳۳
پیروزی اعتدال و عقل و خرد و تدبیر همراه شد با شکست تندروی و افراط و عوام فریبی! درود بر روحانی (1448756) (alef-10)
 
mohamad
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۶:۱۳
شادی دیشب مردم عقده گشایی از 8 سال فشار طاقت فرسایی بود که بدلیل اشتباهات بسیار دولت و حمایت ها و مماشات مجلس با آن بر ایشان وارد شده بود. یک جشن خودجوش و زیبا که مثل هر جشن دیگری شاید برخی سوءاستفاده ها نیز انجام گرفت که در شادی پاک مردم گم شد. (1448759) (alef-10)
 
نقی جوادی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۶:۲۴
الف جان هر چند با همه موضوعات این مقاله موافق نیستم ولی با بخش های زیادی از آن موافقم. امیدوارم با کمک همه نهادها و مردم رییس جمهور منتخب بتواند مشکلات جاری کشور در امور داخلی و خارجی را رفع کند. (1448760) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۶:۳۸
50% مردم شاد نیستند , ما متاسفیم که آقای احمدی نژاد باعث شد که مردم بجای فکر به حل مشکلات اقتصادی به دنبال شعارهای سیاسی آقای روحانی رفتند , خوشحالیم که همه شرکت کردند , اما ناراحتیم که آقای قالیباف یک نیروی کارآمد که در نظر سنجیها بالاتر بود چوب راستگویی و ندادن وعده های توخالی رو خورد و در آخرین دقایق قفله رو واگذار کرد, ناراحتیم از احمدی نژاد که جان مردم را به لب رسوند , و می ترسیم که روحانی راه خاتمی و احمدی نژاد رو برود و نیروهای کارآمد را خونه نشین کنه , ناراحتیم که همان حکومتی که در 88 متهم به تقلب شد این انتخابات رو برگزار کرد ولی در سال 88 چه مظلومانه جلوی نفس کشیدن حکومت رو گرفتند , ناراحتیم از آقایی که در 88 ساکت فتنه بود و این دوره گفت دموکرات ترین انتخابات دنیا برگزار شد , یعنی شخص دیگر هم رای می آورد همین رو می گفت یا بر تبل تقلب و تخریب می کوبید ؟ خدا ناظر و شاهد همه چیز ماست (1448762) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۹:۲۱
تو تمام دوره ها دورهائی بهتر از دوره خاتمی دیدی که حرف میزنی
شاید مواجب بهت تو اون دوره ندادند (1450073) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۶:۱۷
من هم باهات موافقم. اون زمان جلوی رانت شون گرفته شده بود (1450225) (alef-13)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۴۵:۳۵
دوره خاتمی، دوره شیره مالیدن سر تو امثال تو بود (1450462) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۳۴:۲۱
حالا اگه رانتی بهش نمیدادن چی؟

تهمت بخشی از زندگی شماست و اینکه همه باید از خاتمی خوششون بیاد وگرنه تحقیر میشن


اگر هم کاندید شما رای نیاره که تقلب شده
این آزادی بیان شماست؟
الان طبق آزادی بیان من هم باید شاد باشم؟ (1452219) (alef-6)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۵:۲۱
آقای خاتمی، پیشرو یک تفکر و احمدی نژاد مسبب جهل رو یک کاسه نکن مرد!!!

کدوم نظر سنجی معتبر؟!!! سال هشتاد و چهار شما یادتون نمیاد، دکتر معین با متوسط 60 در صد آرا در صدر تمام نظرسنجیها بود من به دکتر معین رای دادم فوقع ما وقع! (1450126) (alef-13)
 
بهنام
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۴:۲۷
نخیر من مطمئنم طرفدارهای قالیباف و رضایی خوشحالن ، شاید همشون نباشن اما مطمئنم 70-80 درصد شاد باشن از این انتخاب
طرفدراهای اصولگرا ها سر جمع 30 درصد هم نیستند یادت باشه 13 میلیون رای ندادن که اونها هم مطمئنا اصولگرا نیستند
اگر انتخابات به در دوم کشیده میشد ما با 70% پیروز بودیم مطمئنا (1450208) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۲۵:۵۳
مردم جامعه از 50 میلیون واجد شرایط :

7 میلیون اصولگرا پای کار

7 میلیون اصلاح طلب پای کار

34 میلیون خاکستری .

این 34 میلیون هم بیشتر به فکر اقتصادشون هستند
درصد مشارکتشون هم بستگی دارد به اینکه چه کسی چه شعاری میدهد ، وچقدر میتواند به آن شعارها عمل بکند ،
هیچ علاقه ای هم به این واژه های اصلاح طلب و اصولگرا ندارند....

و نشان داده اند که در هر انتخابات میتوانند کاملاً تغییر جهت بدهند.

و هر کس بخواهد آرای این مردم رو داشته باشد باید به فکر همون چیزی باشد که آنها میخواهند.... (1455159) (alef-6)
 
زهرا...
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۴۱:۳۳
دوست عزیزم من جز 50درصدی هستم که به آقای دکتر روحانی رأی ندادن...

اما از شادی مردم واقعا واقعا واقعا خوشحالم...

خوشحالم که پیروزی آقای دکتر روحانی، باعث اعتماد دوباره مردم به نظام و کشور شده...

خوشحالم که نظام نشون داد حتی از کمتراز 300هزار رأی هم نمیگذره و دقت داره...

خوشحالم که ایران با افتخار و با وجود تهمت ها و فشارهای زیاد و نابجا نشون داد که:
"میزان رأی ملت است"

به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم...
به همه اونایی که به آقای دکتر روحانی رأی ندادن اما حالا با تمام وجودشون به ایشون و همه طرفداراشون تبریک میگن افتخار میکنم...

به همه ایرانیهایی که قلبشون برای ایران میتپه افتخار میکنم....

ان شاءالله با توکل بخداوند متعال، یاری امام عصر(عج)، همت و تدبیر مسئولین و با کمک مردم ایران آبادتر و پیروزتر از همیشه خواهد شد... (1450419) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۰۵:۰۵
دوست عزیز همیشه میشه با آمار اطلاعت نادرست اما عامه پسند به مردم داد مثلا این که شما میگین پنجاه درصد مردم شاد نیستن ! مگه همه ی ملت ایران سی وشش ملیون نفرن؟؟! و خوب می دانیم کسایی که رای نمی دن بیشتر به اصلاح طلبا نزدیکترن تا اصول گرا.راستی شما هم می تونین شاد باشین چون شادی حق همه هست.اطلاعات نادرست اما بسیار موجه و عا (1451544) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۲۹:۱۶
از افاضات طرفداران اصلاح طلب غیب گویی بود که خود من تازه به آن پی بردم...

طرفداری که اصلا آینده اصلاح طلبها براش مهم نیست !!!!!!!!!

عزیز دل اونهایی که شرکت نکردند همون خاکستری هستند که با وعده های هیچکدام از اینها فریب نخوردند چه اصلاح طلب و چه اصولگرا...... (1455175) (alef-6)
 
طالب اصلاح
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۵۷:۱۲
كدوم ايراني كه از خوشحالي بيشتر ايراني ها خوشحال نباشه
اين دولت اصولگرا باشه يا اصلاح طلب اومد تا خرابي ها را درست كنه شايد شما از اين ناراحتي، چيزي كه از شش كانديدا پنجتاشون همين رو ميخواستند، فقط كمي با هم در روش اختلاف داشتند. تو طرفدار هركدوم باشي بايد خوشحال باشي
مگر اينكه فقط طالب قدرتي (1452679) (alef-6)
 
کاوه
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۶:۵۴
بمنظور ایجاد شفافیت در رابطه با مردمک، باید جریانات سیاسی از قالب جبهه، جریان، یا تشکل درآیند و به احزاب شناسنامه دار با اساسنامه تبدیل شوند. (1448765) (alef-10)
 
مسعود
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۷:۰۸
هيچ دقت كرديد كه گذشته از نفر اول انتخابات. نفر دوم يعني آقاي قاليباف هم به جاي حرف زدن شخصي است كه بيشتر عمل كرده كار كرده است. ! يعني مردم متوجه شدند نبايد فريب وعده ها و شعارهاي رنگارنگ رو بخورند بدون اينكه از آن شخص شعار دهنده. سابقه و عملي ديده باشند. اين يعني يك گام جلوتر مردم به سوي عقلانيت و انتخاب اصلح. (1448767) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۷:۴۱
بشین تا با اعتدال پیش بره (1448769) (alef-10)
 
عامری
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۲۹:۱۲
با تشکر از مقاله واضحتون
اما بدونید که حسن روحانی برطبق فیلم ها و نظراتش بیشتر نوچه بعضی هاست نه ريیس جمهور مردم ضعیف و سختی کشیده ...... (1448778) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۰:۱۴
الف جان این دفعه هم از مردم عقب ماندی چیزهایی که گفتی خیلی هاش درست نبود خودت هم می دانی/ لازم است که شما هم با مردم هماهنگ باشی و سعی کنی بفهمی مردم چی می خواستند (1448789) (alef-13)
 
ابراهیم قنبری
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۰:۴۱
به نام خدا
5: اصولگرایان باید بدانند وزنشان بین مردم همین است. (1448791) (alef-10)
 
عبد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۹:۰۸
خودت میدونی همین الانشم 35 درصد ارا رو اصولگرا گرفتند که وایسادن پای ارمانهای انقلاب و گول متامع دنیا رو نخوردند و شما نهایت 25 درصد رای دارید که تونستید توده ای رو گول بزنید که تحلیلی ندارند به فکر منافع پیش پا افتاده اند (1450163) (alef-6)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۴۷:۳۴
مردم با فکر رای می دهند نه با گول خوردن.متاسفم برات اقتدارگر (1450977) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۰۵:۳۸
برادر من کدوم فکر

مردم به عبا و عمامه رای دادن وگرنه تو روستاها و شهرهای کوچک که روحانی رای آورده که دنبال فکر نبودن گفتن این آخونده و اونو بر غیر آخوند ترجیح دادن

خیلی خوشبینی!!

هیچ دوره ای مثل دوره احمدی نژاد به روستاها و شهرهای کوچک نرسید و الان هم از احمد راضی هستند و اصلاً طیفی و سیاسی رای نمی دهند (1451549) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۳۱:۲۲
حتما با همین فکر به احمدی نژاد رای داده بودند دیگه !!!!!!!!!!!! (1455185) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۱۲:۱۱
جالبه
اتفاقا اونایی که گول میخورن و سواد درست حسابی ندارن همیشه گول شما رو میخورن و به شما رای میدن!
من خودم جزء اون 30 درصد بودم که رای نداد ولی ترجیح میدم یکی مثل روحانی باشه تا یکی مثل قالیباف یا جلیلی (1451172) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۴۰:۰۴
پسر خوب جلیلی اگه میومد 2 ماهه یه جنگ جهانی راه می انداخت... (1451364) (alef-6)
 
peyman
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۰۲:۱۹
کاشکی میومد (1453561) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۳۷:۰۷
پس چطور تو این 8 سال هیچ جنگی راه نیافتاد ،
این تحریمها هم از بعد از سال 88 شروع شد ، بعد از آنکه غربیها دیدند عده ای مردم ایران را به دو قشر تقسیم کردن و وحدتی بینشون نیست ، طمع کردن و دست به تحریم زدند تا نتیجه بگیرن ،
باور کنین که تاریخ داره تکرار میشه..... (1455212) (alef-6)
 
مهرداد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۰:۵۰
سلام از صداقت شما در نوشته هایتان متشکرم ولی یک نکته باید اضافه کنم وآن هم شروع فصل همدلی است وبپذیریم که تمام دولتهای بعد از انقلاب در کنار اشکالات دارای محاسن نیز بوده اند واین شروع را با این دید به پیش ببریم انشااله بتوانیم این سرزمین را تا ابد با نام زیبای اسلام ومزین به رفتار علوی به دنیا معرفی نماییم (1448792) (alef-10)
 
saeed
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۰:۵۶
با اینکه من به روحانی رای ندادم اما از طرف دیگه خیلی خوشحال شدم چون واقعا همه فهمیدن انتخابات در ایران بر خلاف بعضی حرف ها خیلی آزاد و مطمئن هست و بالا تر از اون مردم هیچ وقت و در هیچ شرایطی کشور خودشون رو رها نمیکنند و تا آخر ایستادند. به افتخار هرچی ایرانیه بزن کف قشنگه رو (1448794) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۱:۰۰
الف جان یاد آوری چند نکته مهم است.
1- هر گاه مردم با امار بالا شرکت کردند اصول گراها شکست خوردن این یعنی اینکه مردم از اصول گراها خسته شدند.
2- یه نگاهی با آمار بندازیم می بینیم 27 درصد شرکت نکردند.اگه آمار کسایی که شرکن کردند به این دلیل که جلیلی رای نیاره و کسایی که شرکت کردند که یارانه شون قطع نشه و کسایی که شرکت کردن چون ترسیدن تو گزینش استخدام رد بشن وکسایی که به خاطر حفظ پستاشون شرکت کردند به این 27 درصد اضافه کنیم می بینیم که درصد بالایی به میل شخصی شرکت نکردندواین می تونه یه هشدار باشه واسه مسئولین که از این به بعد به فکر مردم باشن. (1448795) (alef-13)
 
یاداور
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۲۴:۵۹
خوب است این نکته ی مهم رابه شمادوست عزیزیاداوری کنم اون سالی که 85 درصدشرکت کردند جریان اصلاح طلب شکست خوردواون سالی که فقط 55درصدشرکت کردند اصلاح طلبان پیروزشدندوخوب است این راهم بدانید که امسال هم با72درصدشرکت کننده نامزدرسمی اصلاح طلبان بیش از10درصدرای نداشت وحامیان اصلاح طلب چاره ای ندیدند جز اینکه ازنامزدی حمایت کنند که خودرا اعتدال گرامیداند . (1450797) (alef-6)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۳۱:۲۰
البته بهتر بود میگفتی 51 درصد همراه با 27 درصد که مجموعا" میشه 79 درصد از مردم از سیاستهای موجود خسته شدند لذا بهتر است اصولگرا ها در برنامه ها و سیاستهای خود بازنگری بنیانی داشته باشند. (1450844) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۱۱:۴۲:۱۴
نیت خوانی هم خوب بلدین ها ،

حتما رفتی از تمام 14 میلیون بقیه پرسیدی به کی رای میدن ،

البته اگر به روحانی اعتقاد داشتن مطمئن باش هر کجا که بودن میومدن رای میدادن.

چونکه مردم اگر احساس خطر بکنن باید برای گریز از خطر یه کاری بکنن،

ولی عرض کنم که این 14 میلیون گول حرفهای فرار از بحران روحانی و دیگر کاندیداها رو نخوردن و رایشون ممتنع هستش.... (1455235) (alef-6)
 
مهرناز
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۰۰:۲۰
اولا بیشترین امار در سال 88بود که شما شکست خوردید !!!!!!!!!!!!!!البته زمان برنده شدن شما میشه انتخابات دموکراتیک ولی اگر پیروز نشوید قبول ندارید میشود تقلب !!مهندسی!! دمکراسی را در همین حد فهمیدید که شبیه دیکتاتوری است !!! در همین سال که باز هم بیشترین امار شرکت کننده داشتیم اگر نامزد شما 18میلیون رای داشت 18 میلیون هم مخالف داشت یعنی نصف ارا حالا برای اینکه توجیه کنی داری حرف هایی در حد ابتدایی میزنی!! نه دیگه دوره این حرفها کوچه بازاری گذشته با منطق حرف بزن نه کوچه بازاری !!! (1451514) (alef-13)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۱:۴۴
درود بر تو ای الف به خاطر انصافت (1448799) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۱:۴۹
البته اگر وامدار آقای هاشمی و اصلاحات نباشد. (1448801) (alef-10)
 
اصلاح طلب از قم
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۲:۰۴
به عنوان يك اصلاح طلب كه به حسن روحاني راي دادم و از پيروزي ايشان خوشحالم كه نماينده گفتمان اعتدال و تخصص و تعهد است از كانديداهاي ديگر و هوادارانشان كه در تحقق اين حماسه سياسي كمك كردند تشكر مي كنم. انشالله اصولگرايان با آسيب شناسي و رفع نقاط ضعف گذشته بار ديگر به عنواني رقيبي قوي در انتخابات آينده حاضر شوند. همانگونه كه در فوتبال ملي هم هر گاه استقلال و پرسپوليس قوي بوده اند تيم ملي هم قوي بوده است هر گاه اصلاح طلبان و اصولگرايان هر دو قوي بوده اند كشور به توسعه و پيشرفت نزديكتر شده است. نقاط ضعف بزرگ اصولگرايان در سالهاي اخير . حذف رقيب و حذف نيروهاي دلسوز از جناح رقيب از ساختار قدرت. انحصارطلبي . غرور كاذب. ترجيح منفعت جناحي و گروهي بر منافع ملي و مهمتر از همه حاكميت طيف تندرو و اقتدارگرا و بدون تخصص با تفكر حذف رقيب بوده است. اميدوارم آقاي روحاني از انسانهاي معتدل. متعهد . منصف و متخصص اصولگرا در كابينه يا در مقام مشاوره و ... استفاده كنند كه مطمئنا مرام آقايان هاشمي و خاتمي نيز همين است. (1448804) (alef-10)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۲:۲۷
متاسفانه سهم عمده اي در تحليل تحليگر سايت "الف" به تعمد و يا سهوا ناديده گرفته شد.حافظه تاريخي انسانها را نمي توان از آنها گرفت.16 سال زمان زيادي نيست كه به اين زوديها از خاطره ها برود.حماسه دوم خرداد 76 در عالم واقعي رخ داد و نه در فضاي مجازي و يا غير واقعي.شخصيتي بسان جناب آقاي خاتمي كه توانست در ميان ناباوري و بهت خيلي ها با كسب بيش از 20 ميليون راي رئيس جمهور شود از آن چنان پتانسيل و تاثير گذاري روي افكار عمومي برخوردار است كه به اين آساني ها و با توسل به انواع لطايف الحيل قابل زدودن در اذهان افراد و جامعه ايران نيست.چرا اصولگرايان شكست خوردند؟ شايد علت اصلي اش همين ناديده گرفتن وزن بزرگواراني همچون رئيس جمهور دوران اصلاحات در ميان اقشار مختلف اجتماعي است.مسلما كانديدايي كه از حمايت هاي معنوي چنين رهبران طيف شناخته شده و به رسميت شناخته شده در سطح جامعه ايران و حتي در خارج از كشور برخوردار ميشود كار رقابت براي كانديداهاي متعلق به طيف مقابل كه عمدتا از اصولگرايان بودند به مراتب سخت و سخت تر مي شود و اين نكته ناگفته در مطلب بالا ميباشد. (1448806) (alef-13)
 
مهرناز
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۳۰:۰۴
حماسه تاریخی در سال 88 افتاد که با مشارکت بالای مردم احمدی نژاد با 24 میلیون رای رییس جمهور شد ولی همین متفکرهای شما به رای مردم احترام نگذاشتند وانتخابات را به تقلب و مهندسی متهم کردند!! ولی بعداز چهارسال انتخابات شد دموکراتیک !!!!! وبه این سادگی وبالطایف هم نمیشود ان را پاک کرد ان وزنه بزرگ شما باید در مقابل خدا ومردم پاسخگو باشد به خاطر ظلمی که به رای مردم وکشور کرد ومطمئنم که در محکمه خدا مجازات خواهدشد .. (1451740) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۰:۳۹:۳۹
دوست من خاتمی رهبر یه جریان سیاسی هستش که پایگاه قوی مردمی داره. اصلا با آقای احمدی نژاد نمیتونی مقایسه کنی. مثلا اگر آقای احمدی نژاد از یه کاندید حمایت میکرد پیروز میشد؟ حتی کاندیداها از ترس رای نیاوردن از آقای احمدی نژاد اعلام برائت میکردند (1453323) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۴:۰۹
مهم ترین دلیل شکست جریان اصولگرایی، حذف احمدی نژاد و دوست دارانش از این جریان بود. شکست این جریان از زمان انتخابات مجلس نهم و حذف دولت شروع شد. روحانی رییس جمهور شده اما برخی هنوز به دنبال جریان انحرافی و ... می گردند. جریان اصولگرایی تاوان ظلمی رو که به احمدی نژاد کرده باید بپردازه. این کینه شما از احمدی نژاد کی تموم میشه؟ (1448812) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۴:۱۰
مقالتون عالی بود...مردم به افراط گرایی نه گفتند..اقای قالیباف و روحانی چهره های معتدلی هستند...سلام بر اقای روحانی سلام بر اقای قالیباف سلام بر اعتدال سلام بر معتدلان چه اصولگرا چه اصلاح طلب... (1448813) (alef-13)
 
javad
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۴:۳۱
سرتون رو مثل کبک کردین توی برف و از احمدی نژاد میگید
برادران ارزشی که میخواهید منتقد باشید عقلانی فکر کنید
اگر روحانی مستقل است پس احمدی نژاد هم مستقل است
همه از شادی مردم خوشحالند اما ایا اقایان خاتمی، هاشمی و ... حاضرند از ملت ایران و رهبر انقلاب و شخص رئیس جمهور فعلی بابت اتفاقات 88 عذرخواهی کنند؟ (1448814) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۵:۰۵
به خدا اين چهارسال آخر دوره احمدي نژاد بارها تو خلوت گريه کردم
ميدوني چرا؟ به خاطر شرمندگي جلو خانوادم به خاطر اينکه مني که زندگي متوسطي داشتم الان زير خط فقر رفتم ... اينقدر جو رو امنيتي کردين که ديگه قسم خوردم به يه اصولگرا راي ندم ... اينقدر تورم بالا رفت که پشت دستمو داغ کردم از يه اصولگرا حمايت کنم
مگه خاتمي با شعار توسعه سياسي نيومد؟ پس چرا اينقدر تورم رو آورد پائين؟ (1448818) (alef-13)
 
soleiman
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۵:۱۹
حسن روحاني گرچه مستقل آمده ولي با راي اصلاح طلبها پيروز شده !!!
الف تاريخ رو از الان تحريف نكنيد
كيهان كه نوشته بود راي اصلاح طلبها 10 درصد بود!!! واقعا اسمشو چي ميشه گذاشت دروغ يا نفاق كيهان (1448819) (alef-13)
 
The one
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۴:۵۱
این رو کیهان از قول نوری زاده نوشته بود. به همین راحتی تهمت می زنید؟
این متحجر نباشید لطفا، مطلب رو تا آخر بخونید. (1450038) (alef-6)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۱:۴۷
اگر نوری زاده چیز دیگری نوشته بود باز هم کیهان چاپ میکرد؟ (1451820) (alef-13)
 
a.a
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۵:۲۳
اصولگراهایی که ما در این چند سال دیدیم جز هارت و پورت چیزی نداشتند. پدر مردم رو درآوردند به اسم گفتمان انقلاب. خدا ازشون نگذره... (1448820) (alef-13)
 
خسته وامیدوار
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۴۷:۵۴
مردم در واقع نه اصولگرا می خوان نه اصلاح طلب.مردم کسی رو می خواستن که با ایجاد فضای سیاسی بدون تنش در داخل وخارج از کشور، فشار اقتصادی وتورم رو پائین بیاره. اگه آدم فولادزره هم زیر این مقاومت اقتصادی میموند تا حالا له شده بود.و تنها شخصی که دید سیاسیش بازتر بود و به سیاست باز وبدون تنش دوران خاتمی مربوط میشد،آقای روحانی بود.همین . مردم دیگه خسته شدن از بس که از جیبشون و از خرج خونوادشون برای مقاومت سیاسی واقتصادی مایه گذاشتن؟قابل توجه بعضیها!!!!!!!!!! (1450479) (alef-6)
 
ا-راستگو
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۵:۵۱
با آرزوی توفیق برای دست اندر کاران سایت وزین الف و تاکید مجدد بر اینکه:
اين انتخابات يك پيام ساده داشت و آن هم اعتراض بود. اعتراض به وضع موجود پيام صريحي بود كه از صندوق هاي راي بيرون آمد. اعتراض مردم به وضعيت اقتصادي بود. به مشكلات معيشتي بود. اعتراض به دروغگوئي و ژنهان كاري بود.
اين انتخابات نشان داد كه كار سياسي كردن، كار سازماني نيست. مردم كارمندان يك جريان سياسي نيستند كه با بخشنامه آنها رفتار كنند. نسخه پيچ هاي سياسي امروز بايد درك كنند كه راي مردم به شفافيت است نه مهندسي كردن و صحنه چيدن و آرايش دادن
بخشي از جريان اصولگرائي جز با حذف اصلاحات به چيز ديگري فكر نمي كرد. گو اينكه با حذف سران جريان اصلاحات بدنه نيز حذف مي شود. بي توجهي وصف ناپذير نسبت به پايگاه اجتماعي افراد و گروه ها همواره وبال گردن برخي بزرگان اصولگرا بوده است.

غرض از جريان اصلاحات فقط اصلاح طلبان نيست؛ منظور جريان اعتراض است. بد سليقگي در برخورد با جريان معترض و امنيتي كردن فضاي رسانه ي و محدود كردن تشكل هاي دانشجويي و اساتيد دانشگاه ها و بستن رسانه هاي مخالف و شرط گذاشتن براي توبه كنندگان فتنه و غيره و غيره و سكوت قاطبه اصولگرائي باعث شد مردم به گزينه ديگري فكر كنند.

بسياري در كوچه و بازار سوالشان اين بود؛ واقعا براي اعتراض كردن آنهم در چارچوب قانون چه بايد كرد؟ چه كسي در حاكميت حرف ما را مي زند؟ كدام رسانه اجازه دارد از زبان ما بنويسد؟ كدام خبرگزاري و سايت خبري حلقه ارتباط ما با حاكميت است؟ (1448825) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۵:۵۱
کفن پوشان آماده شوند.
سوژه جور شد. (1448826) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۴۵:۳۸
دوره اونها هم تمام شد به شوخي هم نبايد ازانها نام برد اگر صادق بودند دراين هشتبايد روزي هشت باركفن ميپوشيدند مردم توقع دارند نيروهاي محترم اطلاعاتي وامنيتي جلوي همه بي قانونيها وبويژه سوء استفاده از احساسات پاك مذهبي مردم كه نهايتا موجب كاهش منزلت اجتماعي ان ميشود را بگيرند (1450959) (alef-6)
 
منم هستم
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۵:۵۹
سلام
بنده به عنوان یک اصولگرا به آقای روحانی این پیروزی را تبریک عرض می کنم
امیدوارم این دوره بهتر باشیم
دوره ی حساسی برای ما نسل انقلاب است.
هوشیار باشیم
تا
پشیمان نشویم.
التماس دعا (1448828) (alef-10)
 
یزدان
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۶:۰۰
لطفاً به آقای شریعتمداری کیهان هم بگویید از غرض ورزی دست بردارد ، خسته شدیم به خدا ، برداشتن امروز نوشتن روحانی اصلاح طلب نیست ، نامزد اصلاح طلبان 10 درصد هم رآی نداشت ، بگویید بروند و استغفار کنند و از خدا بترسند و اینقدر بذر تفرقه و کینه نپاشند و شیرینی این پیروزی رو به کام مردم تلخ نکنند . (1449871) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۴۹:۱۴
lما که اینجوری کاممون تلخ نمیشه!!اتفاقا شادتر می شویم!!
چون این حرف از دهن اقای شریعتمداری یعنی دیشب تا صبح بیدار بوده و کلی فکر کرده که چی ببنویسه که هم روزنامه اش سفید چاپ نشه هم اعتراف به شکست نکنه هم صدای شادی مردم رو نشنوه!! (1451436) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۶:۰۱
مرسی خیلی صبحانه ی خوبی بود (1448829) (alef-13)
 
javad
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۶:۴۳
با بی انصافی همه تقصیر ها رو سر احمدی نژاد شکوندی! ما هم از خلق این حماسه خوشحالیم، اما ناراحت از بی بصیرتی و غرور کاندید ها و مسئولین که بر طبل اختلاف کوبیدند و کوبیدند تا امروز مرتبا نام خاتمی و رفسنجانی رو از دهان منتخب مردم بشنویم.مطمئنم در روز های اینده دلمان برای موی سپید و صورت خسته احمدی نژآد تنگ خواهد شد. (1448833) (alef-13)
 
عمادالدین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۶:۲۸
حداقل 15 ملیون نفر واجدشرایط رای ندادند.حال یا اصلا مخالف نظام بودند یا اعتمادی نداشتند و یا به خاطر رهبرانی چون موسوی و کروبی که در حصر هستند و به عنوان اعتراض رای ندادند.
به قول خودتان حداقل 18 ملیون نفر رای دادند و به مدنی ترین شکل ممکن اعتراض خود را نشان دادندو از کمترین حق قانونی خود برای نشان دادن آن استفاده کردند.
خود من با اینکه کوچکترین اعتمادی نداشتم فقط به امید آزادی زندانیان سیاسی مانند نسرین ستوده موسوی کروبی و... و برای اینکه درجهان باقی در پیشگاه خدایم سرافکنده نباشم رای دادم چرا که اسلام می گوید :"لا اکراه فی الدین"
ونباید کسی را به خاطر عقایدش به بند کشید.
بگذریم حدود یک ملیون نفر هم رای باطله انداختند باز هم به یکی از همان دلایل فوق! جمع:34000000
اگر جمعیت ایران 75 ملیون باشد واگر 50 ملیون واجد شرایط داشته باشیم فرزندان جماعت معترض 17 ملیون نفر می شوند پس حداقل 50 ملیون معترض یا خواستار اصلاحات داریم. کسانی که بسیار صبورند ولی باید از خشمشان ترسید.
حال شمای اقلیت ! چرا میخواهی ایران اسلامی را برای خودت مصادره کنی ؟!!!
از قدرت این اکثریت که به شکر خدا مومنان بسیار زیادی نیز در بینشان هستند بترس!!!
ضمنا ما اصولگرایانی از جنس آقایان مطهری و توکلی و ولایتی و...را که انسانهایی بسیار فهیم هستند را ارج مینهیم. (1450134) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۵۸:۴۱
موسوی و کروبی با توهم و قدرت طلبی هزینه زیادی به کشور تحمیل کرده، پس ساده لوح نباش (1451063) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۱:۴۵:۳۳
من فکر می کنم که شما در توهم زندگی می کنید و واقعیات اطراف خودت را نمی بینی نمی بینی که دولت مورد حمایت اصول گرایان با ملت و کشور چه کرد (1454152) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۸:۴۳:۱۵
نه بیچاره احمدی نژاد که اصلا قدرت طلب نبود و مردم را تحریک نکرد!! (1454458) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۲:۳۶
به چهره شکسته و شرمنده هزاران پدری که احمدی نژاد آنها را شرمنده خانواده هایشان کرده هم فکر بکن. (1450193) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۷:۱۰
میدانم نظرم را نمیگذارید ولی خواست و شعار های مردم در شبی که به جشن و پایکوبی پرداختند باز شدن فضای امنیتی و خلاصی کسانی است که بر اساس این شرایط در بندند تا اعتماد به جامعه بازگردد (1448837) (alef-13)
 
معصومه
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۷:۵۳
سلام
تا حدی بد نبود.
یک نکته خیلی بزرگ و مهم از دیدتان مغفول مانده است:
میگوئید مردم به اصولگرایان رای ندادند؟
نه جانم! ماجرا فقط این نیست... این اشتباه را سایت تابناک هم دیروز در مطلبی با عنوان "مرثیه ای برای مجلس" یا "شکست اصولگرایان لازم بود" مرتکب شد.
چرا نمی خواهید باور کنید که طیف عمومی مردم اصولا جناحی رای نمی دهند!
یعنی نه آن وقت که به جناب خاتمی رای دادند و نه آن وقت که به جناب احمدی نژاد رای دادند و نه حالا.
باور کنید... این نکته ای ساده اما کلیدی است.
مثال بزنم؟
عمه بنده یک اصولگرای حسابی است! یعنی اصولگرای دارای انصاف!
مادرم هم همینطور! هر دو هم اهل نماز جمعه شدیدا !!!!!!!!
مادرم اصلا به مناظره و اینها اعتقاد ندارد که روشن کننده باشد بلکه فقط اختلاف انگیزش می داند. او بر اساس سابقه ذهنی اش تصمیم گرفت بین افراد موجود به حسن روحانی رای دهد.
عمه بنده از انتخاباتهای قبلی علاقمند به محسن رضایی بود.
عمه خانم نقل می کرد از نماز جمعه هفته پیش که بسیجیان(که خودش هم هست) مدام اینور آنور می رفتند و به ملت سفارش می کردند به جلیلی رای دهید. او مورد تایید آقاست! نکند به روحانی رای دهید که فتنه گر است و نماینده میرحسین!!!
این دو خانم که لیدرهای سیاسی جمعی هم هستند، همیشه با هم مشورت می کنند و دوستی عمیقی با هم دارند:
عمه خانم وقتی می بیند مادرم نظرش روی روحانی است جریان نماز جمعه را نقل می کند و می گوید : می گویند نماینده میرحسین است!
این را بگویم مادرم از اول اول که جناب جلیلی را در تلویزیون دید اصلا سیگنال مثبتی دریافت نکرد.
عمه جان نیز از همان سال 84 مخالف احمدی نژاد بود.
نهایتا هر دو تصمیم گرفتند جهت تجمیع آرا به ولایتی رای دهند.
دیشب وقتی نتایج نهایی اعلام شد به هر دو زنگ زدم و دیدم هر دو خوشحالند.
می دانید چرا؟
چون از اول این آقای روحانی را همراه نظام و همراه هاشمی دیده اند و هرگز باور نخواهند کرد هاشمی علیه نظام کوچکترین فتنه ای در سر داشته باشد.
می دانید آقا؟ اینها هاشمی را معتدل و خیرخواه و سیاستمداری بزرگ و اخلاقمدار می دانند.
شخصا شاهدم هر وقت هاشمی را در تلویزیون ببینند گل از گلشان می شکفد!
این نمونه بود
ببخشید وقتتان را گرفتم.
قصه قشنگی بود.
منتشر کن الف! (1448840) (alef-13)
 
دکتر امین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۵۶:۰۴
من اصولگرا هستم ولی همراه با 4 نفر اعضای خانواده به روحانی رای دادیم،می دونی چرا؟دلیلش رو این هموطن گفت،چون روحانی رو داخل نظام و معتدل می دونستیم و نه علیه نظام و برانداز،و این که دلسوزی مثل هاشمی پشت او هست و شرایط نیاز به تغییر داره و روحانی پتانسیل بیشتری در این دوره داره،ولی اینکه عده ای بخوان ادعا کنن 18 میلیون رای روحانی از برانداز های سال 88 دفاع می کنن بسیار بسیار سطحی نگری هست،مردم از این شرایط معیشتی به سمت کسی رفتن که بتونه بهبودی ایجاد کنه ...دچار اشتباه نشین ،اگر اینطور بگین لابد سال 84 اصلاحات فروپاشید وقتی مصطفی معین که مورد حمایت خاتمی قرار گرفت رای نیاورد در حالی که بخش عمده مردم فارغ از مسائل جناحی رای میدن و هیچ وقت نخواهید دید یک جناح همیشه و در همه دوره ها بتونه رای اکثریت مردم رو داشته باشه (1451041) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۸:۴۴:۴۰
بله نکته همین قصه بودنش بود (1454461) (alef-10)
 
بابک
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۷:۵۹
به عنوان یک اصلاح طلب میگم تحلیل بسیار جالبی بود (1448842) (alef-13)
 
saeed
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۸:۰۴
اشتباه نكنيد!!!!! آقاي روحاني نامزد اصلاحات است و با حمايت سران اصلاحات آقايان خاتمي و هاشمي به اين مقام دست يافته است. (1448843) (alef-13)
 
علي
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۳:۰۴
اگه هاشمي اصلاحطلبه پس چرا مجلس ششم باهاش اونكار و كردند- (1450107) (alef-6)
 
آرمان
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۵۸:۲۲
ملاک حال فعلی افراد است (1451061) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۵۸:۴۹
من طرفدارولایتیم دوستمون قالیباف دیگری جلیلی امااصول وارزش هامون یکی است اصول وارزشهای انقلاب مردم به حجه الاسلام روحانی رییس جمهور ملت سرافرازایران رای دادند که با حفظ ارزشها واقتداروعزت ملی مشکلات اقتصادی روبرطرف کنند ویاور رهبر باشند وانشاءالله که همینگونه اندچون مردم گفتمان اصلاح طلبی رانمی خواهند والا 2 دوره به دولتی که شعارش حفظ ارزشها بود رای نمی دادندانتقادمردم ازدولت جریان انحرافی مشکلات اقتصادی وفاصله گرفتن ازرهبری است نه اینکه ازارزشها بخواهند برگردند لذا قطارریاست جمهوری جدیدهم با توجه به مبانی نظام وارزشهای اسلامی وجایگاه رهبری وولایت فقیه روی همین ریل می رود امابا تلاش برای شکوفایی بیشتر وحل مشکلات اقتصادی وامیدواریم رییس جمهور محترممون تمام تلاششون روبکنند و دراین راه موفق باشند وتحت تاثیر بعضی افرادجو زده وهیجانی وبی منطق وهنوز در دوران 10 تا16 سال پیش مانده قرارنگیرند که نمی گیرند (1450577) (alef-6)
 
مجتبی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۸:۰۹
امیدوارم آقایان اصلاح طلب متوجه باشند که رای 18 میلیونی، رای به تمام افکار آنان نیست چه اینکه در میان رای دهندگان از انسانهای مومن تا لائیک وجود دارند.


همچنین امیدوارم آقایان اصلاح طلب، اشتباهی را که اصولگرایان با احمدی نژاد کردند، تکرار نکنند. برخی از اصولگرایان همان 8 سال پیش، شمشیر را نسبت به ایشان از رو بستند و افتادند روی چرخه لجبازی با هم. شد آنچه نباید میشد. (1448844) (alef-13)
 
حسين
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۸:۰۹
اين پيروزي مردم ايران بود.
تمامي اصولگرايان شكست نخوردند اصولگرايان افراطي شكست خوردند.
امثال اقاي توكلي و مطهري اصولگرا هستند ولي انسانهاي معتدلي هستند و اين دولت به كمك اصولگرايان نياز دارد تا كشور رو به جلو حركت كند. (1448845) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۸:۱۰
ومکرو ومکروالله والله خیر الماکرین
این آیه قران مجید رمز پیروزی است
ريالرآن را لطفا سانسور نکن (1448846) (alef-13)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۸:۳۱
از اینکه روحانی رئیس جمهور شده خیلی خوشحالم . امید است تا در این 4 سال سر و سامانی به این اقتصاد از هم گسیخته بدهند و آرامش را به کشور برگردانند. اصولگرایان هم بدانند که مردم به دنبال افراطی گری نیستند ، مردم از سیاست ها و دیپلماسی اشتباه خارجی به ستوه آمده بودند مردم ما همیشه پای حرف خود هستند و همیشه در صحنه ، آنها از مسئولین احترام میخواهند و رفاه و امنیت . تو رو خدا قدر این مردم رو بدانید... (1448847) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۸:۴۱
با تشکر از نويسنده محترم
تحليل درست و آموزنده اي بود که مي تواند مبناي حرکت بسياري از ما قرار گيرد.
اميدوارم اين چهار سال سرشار از همدلي بين اصولگرايان و اصلاح طلبان باشد.
بيش از هر چيز به وحدت، همدلي و آرامش نياز داريم. (1448849) (alef-13)
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۹:۰۹
هیچ رئیس جمهوری مانند احمدی نژاد نیامده و نخواهد آمد. همانهایی که با توطئه های بی شمار اقتصادی و ساسی دولت احمدی نژاد را نا کارآمد نشان دادند و امروز و یکشبه سکه و دلار را به طور قابل توجهی ارزان می کنند همانهایند که خواستند دولت مردمی احمدی نژاد را خراب کنند ولی گذشت زمان انها را بیشتر رسوا خواهد کرد . بدانید هیچ دولتی مانند احمدی نژاد به فکر مناطق محروم نبود و هیچ دولتی مانند ایشان در این مملکت سازندگی و کار نکرد و قطعا شما تهران نشینها مانند ماهی درون آب هیچ گاه از دنیای بیرون آب خبر نخواهید داشت و این موضوع را درک نخواهید کرد. اصول گرا کیه؟! اصلاح طلبی چیه؟! همین حرفا مردم رو بیچاره کرده و دکتر احمدی نزاد بدون توجه به این دکان و بازار ها فقط برای ملت کار کرد و کار کرد و باز هم خواهد آمد انشاءالله چهار سال دیگر منتظر باشید و انشاءالله تا آن زمان خیلی از کسانی که مزدوران بازار را امروز در دست دارند در آن زمان نخواهند بود و دیگر و این توطئه ها نخواهد بود. (1448852) (alef-13)
 
ایرانی تر
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۴:۳۷
نظر طنز جالبی بود!
به خصوص دوات مردمی دکتر! احتمالاً مردم عاشق گرانی و دروغ و تحریم هستند (1450116) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۵۶:۰۶
تاریخ همه چیر رو روشن می کنه، چه کسایی در داخل چراغ سبز نشون دادن تا تحریم ها سخت تر شه در یک سال مونده تا انتخابات!!!!!!! (1451042) (alef-6)
 
صادق
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۹:۱۱
من به سه دلیل خوشحالم
1-حضور خوب مردم در داخل و خار ج ازکشور پای ضندوق های رای با وجود تحریمات هوشمند و مشکلاتی که برای مردم ایرانی خارج از کشور وجود داشته.
2-عظتمندی کاندیدای دیگر به خصوص اصولگراها درمورد نتیجه انتخابات
و هیچ ادعای کذبی نکردند
3-شکست اصولگراها باعث شد مغروریت آنها بشکند ،و برای انتخابات آینده بهتر حاضر شوند (1448853) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۹:۲۰
خوب حالا چی میشه ؟ با آمدن این آقا آیا گوشت میشه کیلو 10000تومان ؟ آیا قیمت خانه به زمان قبل از احمدی نژاد برمیگرده ؟ آیا بیکاری ریشه کن میشه ؟ وخیلی آیا های دیگر که احمدی نژاد برای ملت به ارمغان آورد ولی مردم به خاطر اشتباه بزرگ مقامات مجبور به تحملش شدند آری محکوم به تحمل احمدی نژاد شدند حالا بعد از 8سال نکبت آیا مردم روی خوشی را میبینند یا از فردا دوباره دعواهای سیاسی شروع میشه و مردم میشوند خس و خاشاک ؟ (1448854) (alef-13)
 
حسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۲۰:۲۸
حداقل ازین بدتر نمیشه (1451657) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۰۵:۳۴
گفته شده پس از 4 سال کار جهاد گونه تازه میرسیم اول 84 !!!!!!!!!!!!!!!این اقا با کشور چکار کرده فقط خدا میداند (1451996) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۹:۲۳
ما هم اميدواريم حسن روحاني نيز بر شعارهائي كه داده است متعهد بماند و مهمترين راهبرد خود را همان اعتدال قرار دهد و در این صورت همه اصولگرایان کمک کنند تا 4 سال گذشته جبران شود (1448855) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۳۹:۵۳
دیشب نمی دونید ولیعصر چه خبر بود من خودم پسر عمم به قالیباف رأی داده بود ولی همه باهم رفتیم جشن گرفتیم. طرفدارای محسن رضایی و ولایتی رو هم دیدم کلا دیشب همه خوشحال بودن.
خدا این همدلی رو از مردم نگیره! (1448857) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۴۰:۴۴
کلا جلیلی رای نیاورده واسه همین همه خوشحالن (1450406) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۰:۰۱
من به روحانی رای دادم البته بین ولایتی و ایشان دودل بودم
نقد بسیار بسیار زیبایی بود. مدت ها دلم تنگ شده بود که انصاف جای اغراض سیاسی را بگیرد.
مدت ها است دلم میخواهد من و تو که مخلف هم هستیم به هم احترام بگذاریم همدیگر را جاسوس و افراطی و ... نخوانیم. دست به دست هم بدیم. ایران را بسازیم. بگذاریم حتی به ظاهر سران فتنه هم حرفشان را بزنند .
ای کاش نترسیم عزت خود را در آزادی دیگران ببینیم نه تخریب دیگران
انسانی که قدرت استدلال ندارد و حرفش مبنای اثبات ندارد تخریب میکند (1448858) (alef-13)
 
abbas
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۰:۳۵
مهمترین علت شکست را بیان نکردی
مهمترین آن این است که نهادهایی که نباید در انتخابات دخالت کنند، رهبر هوشمند ایران اجازه نداد در انتخابات دخالت کنند. (1448861) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۰:۴۱
آقای توکلی الله وکیلی بگو الله وکیلی بگو؟

چقدر برای این ملت توی این مدت زمانی که بعنوان مسئول بودین خدمت کردی؟

چقدر دلسوز کشور عزیزمان ایران بودی؟ چقدر از این بیت المال نصیب خودتو تبارت شده؟

در آخر شما بفرمائید از کدامین ... هستین؟

الف اگه کامنتمو نذاری وجدان نداری؟ البته دوس دارم جواب سوالامو بدونم؟ (1448863) (alef-13)
 
وحید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۰:۴۲
معلومه خیلی خوشحالی جناب توکلی که احمدی نژاد داره میره!چرا جوری صحبت میکنید که انگار این هشت سال همش سیاهی و تباهی بوده!یادت نره مردم به خاتمی رای دادن به خاطر ( نه) به هاشمی، به احمدی نژاد رای دادن به خاطر (نه) به خاتمی، و به روحانی رای دادن به خاطر (نه) به احمدی نژاد. امیدوارم با رفتن احمدی نژاد شما هم میزان فحش و ناسزاهاتون کم بشه! احمدی نژاد ایرادت زیادی داشت و داره اما اینجور که شما میگین شیطان نیست! (1448864) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۸:۰۴
با سوء استفاده از قدرت و ناجوانمردی و انحصار رسانه ای به آقای خاتمی و اطرافیانشان و آقای هاشمی و اطرافیانشان 8 سال ظلم کردید. حالا مردم هم جوابتان را دادند. به قول آقای لاریجانی حق دیگری ندارید که حرف بزنید. (1450242) (alef-13)
 
مجتبي
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۱:۰۵
بسيار بي مايه بود تحليلت.
مردم به خيابان ها ريختند چون از اصولگرا ها و همه افراطي گراها و وضعيت بحران زده اقتصادي سياسي فرهنگي اجتماعي ورزشي...... به تنگ آمدند نه فقط از احمدي نژاد!!
چي شده كه ميگي احمدي نژاد ارتباطي با اصولگراها نداشته؟!! حالا كه تموم شده اخ شده؟
تا امثال آقايان و مجيزگوياني چون شما و اين تحليل هاي آبكيتون هستين مردم از گرفتن بديهي ترين حقوقشون بايد اينطور شادي كنن.
مبارك باشه اين جشن مردمي

ميدونم كه منتشر نمي كني مثل همه كامنت هاي قبليم اما باكي نيست ما پيروزيم چه بخواين چه نه!! (1448867) (alef-13)
 
هومن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۱:۰۹
با قدردانی از موج آرام و معنادار مردم و پیروزی اصلاحات و اعتدال بر افراط گرایی، امیدوارم همه مردم ایران دست از افراط گرایی چپی و راستی بر دارند و در مسائل سیاسی و اجتماعی شخصیتی پایدار و میانه رو داشته باشند.
جناب آقای روحانی و به خصوص مردم طرفدار ایشان لازم است توجه داشته باشند که نتیجه افراط گرایی همان است که امروز بر سر دولت نهم و دهم آمد به عبارتی آنچه سبب شکست اصولگرایان شد تند روی آنها بود نه اصول گرایی آنها، پس تندروی اصلاح طلبان نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد و ما باید از هم اکنون خودکنترلی داشته و دست از افراط برداریم...
به امید اینکه ایران همیشه سر بلند و پیروز باشد... (1448868) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۱:۱۸
سوال! چرا سال 88 با بیش از 24 میلیون رای مردم به خیابان ها نرخیتند برای شادی؟ اا برای آقای روحانی با 18 میلیون رای این قدر شادی کردند؟ چرا نرخ مشارکت نسبت به سال 88 کاهش داشته؟ (1448870) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۲:۰۰:۱۱
برای اینکه فقط طرفداران اصلاح طلب رقاصی وسط خیابان را بلدند (1454169) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۱:۳۸
جناب آقای توکلی شما مشمول چند درصد این بیانات خودتان بودید ؟؟؟

زحمت انتشار نکشید فقط کمی فکر کنید

هرچند بیان ایده آلهایی که خودتان به آن عامل نبودید وگاهی روشنگریهای بی عملتان در شرایط خفقان خیلی خیلی ارزشمند بود
خدا خیرتان دهد. (1448875) (alef-13)
 
رضا1
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۱:۵۰
ماشالا که مردم روزنامه ها و صدا و سیما و تریبون نماز جمعه رو دیدن که چه جوری اصلاح طلبا رو میکوبه. وقتی میبینین با این همه عناد و بد اخلاقی رسانه ای و سیاسی بازم اصلاح طلبا رای میارن، دیگه حرفی واسه زدن براتون نمیمونه.
هیچ کدوم از این حرفا دیلیل بر عدم تخلف انتخابلتی در سال 88 نیست. یادمون نرفته که همین نامزدهای اصولگرای امسال چقدر در مورد تخلفات انتخاباتی گفتن (نمونش استفاده از بیت المال برای تبلیغ آقای مشایی). فکر کردین مردم یادشون میره؟ (1448877) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۱:۵۰
دیگر این حرفهای اخرتان حرف بی خودی بود حسن روحانی نماینده جریان اعتدال و اصلاحات بود و هیچ نسبتی با شما اصولگرایان نداشت. (1448878) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۱:۵۹
هر جریانی که در جهت خواست مردم نباشد دچار همین سرنوشت اصول گرایان می شود.
با این پیروزی واقعا به من یکی ثابت شد که مردم ما حتی روستاییان که به آنها تهمت ناروا می زدیم که دنبال پول یارانه ها هستند دارای شعور بالای سیاسی هستند. و این شعور بالا درنتیجه تجربیات آنها از آمد و شد دولتهای مختلف بدست آمده است. (1448879) (alef-13)
 
یه دوست
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۲:۳۵
مطلب خوبی بود اما یه نکته:
جریان 88 فتنه نبود شما اصول گراها به اشتباه اسم فتنه روش گذاشتین و به شدت و نادرست باهاش برخورد کردید. فریاد عدالت خواهی ای و اعتراضی بود که امروز شاهدشید. اما همین که امروز به حرف 4 سال پیش ما رسیدید خوبه! (1448883) (alef-13)
 
کارمند
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۳:۰۸
خداوکیلی درس دارم میبینم؟ الف و این نوع مقالات؟ عجب!!!! مگه شما هم قبول دارید الان سانسور و سرکگوب منتقدان و محدود سازی آزادی مردم وجود داره؟؟؟؟!!! (1448888) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۳:۴۵
متن دقیقی بود ولی جریان اصولگرایی از ابتدا خودش را پیروز فرض کرد و این نتیجه اونه. اصلاح طلب ها اصولگراتر بودن نسبت به رهبران خودشون.
کسی به من بگه رهبر اصولگرایی کیه! جامعه روحانیت ، مدرسین و ....!
اینها همه سکوت کردن فقط
یعنی مسئولیت را نپذیرفتند به ترس شکست یا رفتن اعتبار بدلیل عملکرد احتمالی بد کاندیدا شون در صورت رای اوردن
اصولگرایان رفتار حزبی نداشتن پس شکست خوردند
تقصیر را گردن ولایتی گذاشتن اشتباهه چون قالیباف از سال 84 تا حالا رایش افزایش نداشته. (1448890) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۴:۳۱
خواهشا بیایید تمام وعده های آقای روحانی رو جمع آوری کنید ودر دست عموم قرار دهید،مردم خودشان قضاوت خواهند کرد ،انشالله کشوری سربلند داشته باشیم (1448899) (alef-13)
 
امید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۵:۱۴
خیلی تلاش کردی بغض و عصبانیت خودت رو از پیروزی اصلاح طلبان مخفی کنی . ولی نتونستی . به کوری چشم بدخواهان مردم پیروز شدن . 8 سال اصلاحات رو بردند گوشه رینگ و تا میتونستن به اصلاح طلبان تاختند . برچسب خیانت به اونها زدند ولی تمام شد .
اصول گرایان مثل همیشه هیچ جایگاه مردمی ندارند و رای آنها همان نزدیک 4 میلیونی بود که نامزد اصلی شان کسب کرد . (1448905) (alef-13)
 
حسین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۶:۲۷
نه بابا!!
مطمئیند خودتان طی 4 سال گذشته موارد مندرج در بند 2 را رعایت و مفاد بند 4 را مراعات کردید
حداقل به ارشیو خودتان رجوع کنید بعد دیگران را نصیحت کنید. ایضا این عمل را سایر سایتهای همفکر و همطیف شما انجام باید بدن تا بفهمند و بفهمید چرا بغض 4 ساله مردم با انتخاب روحانی شکسته شده است
برای همه اروزی سربلندی و توفیق و عرت در عمل به شعار میکنیم (1448913) (alef-13)
 
bob
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۶:۴۲
از اين انتخاب شاديم چون شاهد قوي ترين استدلال براي مهر باطل زدن بر ادعاي گزاف انتخابات 88 هستيم.

من کارمند دولت هستم و اکنون کار خود را به درستی انجام می دهم. آیا این گواه محکمیست بر اینکه قبلا هم کارم را به درستی انجام می دادم. جواب ساده است. نه!

این استدلال نگارنده از لحاظ منطقی درست نیست. (1448916) (alef-13)
 
میلاد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۶:۴۶
امیدوارم و ان شالله که اتفاقات خوب و مبارک برای این سرزمین و این مردم پیش بیاد
که لیاقت شادی ارامش و زندگی خوب رو دارن
و این هم قبول دارم اقای روحانی رییس جمهور تمام ملت هست اما اینو بگم که اگر
محبوبیت اقای خاتمی و حمایت ایشون از اقای روحانی و همچنین حمایت اقای هاشمی نبود مطمئن باشید این اتفاق هم نمی افتاد .

شک نکنید مردم به اقای خاتمی هاشمی بله گفتن همون هایی که هزاران برچسب به اونها زدید و انواع بی احترامی ها و توهین ها کردید اما اجازه دفاع هم به اون ها ندادید

جریان راست تمام قدرت رو توی سطوح مختلف داشت اما به نظرم فراموش کرده بود که اقای خاتمی پایگاه و ریشه قوی در بین مردم دارن . (1448917) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۷:۰۱
اصولگرا یعنی خودرای,یعنی همه مردم فدای خودرایی!اما...اصلاح طلب معتدل یعنی ازمردم بامردم برای مردم!! (1448921) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۷:۰۴
1 - پاسخ دهید :
براستی در سال 88 تقلب نشد اما یک سوال ؟ چرا اقای احمدی نژاد 67 درصدر ارا را بدست اورد اما در بدنه های اجتماعی هیچ شور و شادی خوجوشی ایجاد نشد ؟ البته جدا از مراسم حکوومتی خیابان ولیعصر....؟
اما اقای روحانی با 50 درصد ارا اینگونه مردم بدون هیچ برنامه ای شادی کردند؟

2- اقایان سخنگوی مراسم ها نماز جمعه ها و . که از مرگ اصلاح طلبی سخن گفتند بهتر نیست ماه ها در حرف های خود فکر کنند؟

3- حقیقت را جعل نکنی حتی اگر تمام نامزدهای اصولگرا متحد میشدند باز هم اقای روحانی برنده انتخابات بود با این تفاوت که رای اقای ولایتی یا بخشی از رای اقای قالیباف مطمئنا هیچ گاه به جلیلی نمیرسید

4- چگونه شد که در سال 88 اعلام نتایج 5 ساعت طول کشید و امسال ؟؟ (1448922) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۱۹:۳۸
طیف اصلاح طلب و یا حامیان آنها دوست داره تو خیابون بریزه و به بهانه های مختلف بزنن و بپاشند و یا بزنن و برقصند و از اختلاط زن و مرد و زیر پا گذاشتن اخلاق و احکام اسلامی لذت ببره
حال یک دفعه به بهانه تقلب و یک دفعه به بهانه پیروزی

ولی اصولگرا سعی نداره به هر بهانه ای خارج از چهارچوب های تعریف شده اعتقادی خود عمل کند (1451212) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۲۲:۱۴
اگر ان زمان عصبانی نبودی میفهمیدی که شور شوق در بدنه اجتماعی برگزارشد مردم جشن هم گرفتند ولی شما انقدر عصبانی بودید که چشمتان ان را ندید !!! مراسم حکومتی در ولیعصر !!!حرفت خنده داربود ان جمعیت میلیونی خودجوشی که برای شاد مانی رای احمدینژاد در ولیعصر جمع شدند میگویی حکومتی!! انصاف هم خوب چیزیه
2 نمیدانم کی میخواهید بفهمید که مردم نه به اصولگرای توجه داردنو به اصلا حطلبی ولی برای شماها میگویم اگر اصلاح طلبان خیلی محبویت داشتند ائتلاف نمیکردند وکاندیدای صد درصداصلاح طلبشان کنار نمیگذاشتند از یک یه راست سنتی حمایت کنند
3 رای قالیباف و ولایتی ورضای وجلیلی برای روحانی نمیرفت کسی که میخواست به روحانی رای بدهد همان اول رای میداد توهم نزنید
4 امسال هم میتوانستند رای را در عرض چند ساعت بگویند یعنی درهمه جای دنیا همین طوراست ولی باهوچی گری سال 88مجبورشدند که به نوبت اعلام کنند در اخر در بین 36/5 میلیون نفر کاندیداشما 18 میلیون رای داشت و18 میلیون رای مخالف پس انقدر توجیه نکنید زمین به زمان نبافید .. (1452141) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۳:۳۸:۴۵
کاندیدای اصلاحات خاتمی بود، میذاشتین بیاد رای اصلاحات رو میدیدین (1453837) (alef-10)
 
زهرا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۲۷:۰۱
1- شما بدنه ی اجتماعی رو دیدین؟ خاطرم هست سال 88 همون شب اول می خواستیم بریم خیابون برای جشن، گفتن نرین، چون این ها ناراحتن که رای نیاوردن، زخم خرده اند، هم وقتی رای نمی آرن میریزن توی خیابون و هم وقتی میارن. شما مراسم میدان ولیعصر حضور داشتین - که البته نداشتین- و می گین حکوکتی بوده.
2- آیا واقعا فکر می کنین تمام آرای روحانی - که چندین بار اعلام کرده به صراحت که اصلاح طلب نیست - مال جریان اصلاح طلبیه؟
3- کسی حقیقت رو جعل نکرده، انتخابات برای همین نظرسنجی همه جانبه است، نه مثل کسانی که وقتی رای نمی آرن میگن تقلب شده و وقتی میارن می گن بالاخره شمرده شد.
4- آرا اولیه ساعت 4 صبح شمرده شد، و آقای روحانی منتخب مردم هم، همان ساعت مطلع شدن، محض اطلاع آرا چند بار تجمیع میشه، هم از جانب شورای نگهبان، هم وزارت کشور، سال 88 نتایج اولیه اعلام شد، ولی با توجه به هوچیگری و آشوب طلبی عده ای، صلاح دیده شد که آرای نظارتی اعلام شه، و همونطور که گفتم عده ی زیادی خبردار بودن از نتیجه. (1452175) (alef-10)
 
مجید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۷:۱۰
درود بر روحانی
سلام بر خاتمی
سلام بر هاشمی

پیروز این انتخابات بعد از مردم، هاشمی و خاتمی هستند (1448923) (alef-13)
 
رضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۷:۲۹
با تشكر از نقدهاي دلسوزانه آقاي توكلي و سايت وزين الف

اين راي ، راي در حقيقت به طرز تفكر و نگاه هاشمي و خاتمي بود

اين راي ، راي به آزادي ميرحسين موسوي و كروبي از حصر بود

اين راي ، راي به آزادي تمام زندانيان سياسي بود

اين راي ، راي به آزادي مطبوعات و فضاي باز سياسي بود

اين راي ، يك نه بزرگ به جريان اصولگرا حاكم و تندرو بود

الف جان خداوكيلي اگه به راي مردم و فضاي باز سياسي احترام ميگذاري

نظرمو منتشر كن. (1448924) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۷:۴۳
افرین بر شما آقا رضه
سلام بر روحانی درود بر خاتمی و هاشمی وصد الته دکتر عارف (1450240) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۵۱:۴۲
جو نگیردت، این رای به نظام بود، روحانی رو به او دو تا خائن (کروبی و موسوی ) نچسبون ، (1451003) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۸:۴۷:۴۰
خیلی از مسیولان دولت فعلی هم خاین به کشور هستند و باید محاکمه شوند (1454478) (alef-10)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۲۶:۲۴
من به روحانی رای دادم چون می‌خواستم به اعتدال رای بدم. به همین خاطر اصلا دوست ندارم امثال میرحسین و کروبی حلوا حلوا بشن. من این‌ها رو تندرو می‌دونم. اگه کسی تعصبی به این افراد نداشته باشه حرفم رو تایید می‌کنه. (1451266) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۷:۵۵
سلام. به مقدار کمی از سخنان فوق ملاحظه دارم که بماند ولی من حیث المجموع قبول دارم.
ولی امیدوارم که خود دولت اعتدال کاری نکند که اصول گرایی یان از دور او پراکنده شوند ویا به قول شما همان کاری که اصول گرایان با برخی اصلاح طلبان کردند او نیز در حق اصول گرایان نکند.بنده بااینکه به دکتر جلیلی رای داده بودم ولی بعد انتخاب دکتر روحانی تمام تلاش خویش را به توجیه وتوصیه به دوستان گذرانده ام .ولی امید وارم به قول دکتر افروغ آقای دکتر روحانی از دولت سازندگی و اصلاحات عبرت گیرد و واقعا عدالت رسانه ای وجامعه چندصدایی را عمل کند نه اینکه شعار دهد.البته واقعا از مجلس اصول گرا انتظاری مضاعف داریم که اگر مجلس و تنها مجلس وظیفه قانونی وشرعی خویش را به نحو احسن انجام دهد ،هر که سرکار آید غمی نیست.ممنون از الف (1448927) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۰۴:۵۳
اینکه فرمودید " دکتر روحانی از دولت سازندگی و اصلاحات عبرت گیرد و واقعاً عدالت رسانه ای و جامعه چند صدایی را عمل کند " منظورتان این ست که در هشت سال اخیر عدالت رسانه ای و جامعه چند صدایی برقرار بوده است دیگه! (1451543) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۸:۰۰
بد نبود دیشب به خیابان ها می آمدی و شعارهای مردم را پس از 4 سال دروغ و تهمت و خفقان میشنیدی (1448928) (alef-13)
 
جوان شاد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۸:۰۸
سلام و تبریک به رییس جمهور سرزمین ایران حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی منهم امیدوارم که رییس جمهور به شعارهای خود عمل کند وشادی دیشب در آغوش کشیدن دخترها و پسرها که دیشب شاهد آن بودم را به پای آقای روحانی ننویسم، چون من هم رفتم شادی کنم ولی جز بی احترامی به رهبر و رییس جمهورم سابق چیزی ندیدم شاید به قول شما مردم تازه دارند رنگ بهار را می بینند و شاید هم همین یک روز آقای روحانی آزادی که برای ما جوان ها می گفتید نگذارید دل رهبرم را نگران کند منهم با آزادی موافق ولی... (1448929) (alef-13)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۲:۱۴
شما بايد در منزل مي مانديد و در همانجا شادي ميكرديد.همان كاري كه خود بنده كردم.برادر عزيزم آن افراطكاري ها اينهم نتيجه اش تفريط ها ميباشد. هيچ ترديدي نكنيد. فقط يك تفاوتي در كار است. آن افراط گري ها لااقل 8 سال به طول كشيده است. شما هم لااقل تحمل اين(شايد) تفريط ها را براي 8 ساعت داشته باشيد. (1450018) (alef-13)
 
الف جان جوابم رو بده!
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۸:۱۹
خدایی حالا که گذشت

اما این آمارهایی که از نهاد معتبر میدادی چی بود

دور بعد از یه جا دیگه آمار بگیر (1448930) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۲:۳۰
به نظر من آمارها ایرادی نداشتند. تو بیشتر نظر سنجی ها حدودا 40 درصد افراد گفته بودن که تصمیم نگرفتن مثل خود من که در آخرین ساعات تصمیم گرفتم. فکر میکنم بیشتر اون 40 درصد با روحانی شدن. (1450020) (alef-13)
 
سعید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۸:۴۳
تقریبا نقد بی طرفانه و منصفانه ای بود و به فال نیک میگیریم این امر رو و امیدواریم شما هم از حوزه محافظه کاری دور بشید و اشتباهات خود رو در تخریب رییس جمهور منتخب پیش از انتخابات و نقدهای غیرمنصفانه و سوار موج شدن های امواج بی وزن بپذیرید و روند انتشار خبری خود رو اصلاح کنید. همین نقدهایی که نوشتید در مورد خود شما هم صادق هست. امیدوارم بیشتر با مردم باشید. (1448932) (alef-13)
 
مهیار7
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۷:۲۷
مشکل ما بیشتر صدا و سیماست .خسته شدیم از این همه سانسور (1449887) (alef-6)
 
منتقد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۴۴:۳۲
کجای این نقد منصفانه بود !!!! معلومه از متن چیزی نفهمیدی !!!

شما که می گویید احمدی نژاد اصول گرا نیست یعنی سال 88 اصول گرایان

نامزدی نداشتند ؟؟!!! مگه ما آلزایمر داریم که یادمان رفته باشد همه ی اصول

گرایان از احمدی نژاد حمایت کردند !!! همین حالا خیلی از اصول گرایان از ایشان

حمایت می کنند !! این رفتار دوگانه خیلی بده که اول از یکی حمایت کنیم بعد

وقتی ببینیم عملکرد خوبی نداره و دیگر تاریخ مصرفش گذشته ما هم در صف

منتقدان بایستیم هرچند آقای توکلی را به عنوان منتقد دولت قبول دارم . (1449953) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۴:۴۴:۲۸
دوست من!

- بله اتفاقا اصول‌گرایان نامزدی نداشتند.

- اگه شما در زمان انتخابات از بدنه اصلی اصول‌گراها حمایتی دیدید نه به خاطر این بود که احمدی‌نژاد رو اصول‌گرا می‌دونستند بلکه به خاطر این بود که اون رو بهتر از موسوی می‌دونستن. یعنی این تایید برای این بود که شخص بدتر رای نیاره.

- اشخاص که سیاه و سفید کامل نیستند خیلی از اصلاح‌طلب‌ها هم برخی عملکردها و و یژگی‌های احمدی‌نژاد رو تایید و حمایت می‌کنند.

- حمایت از شخص نباید باعث بشه که کارهای نادرست اون رو نادیده بگیریم. این توصیه برای طرفداران جناب آقای روحانی هم صدق می‌کنه. هیچ انسان غیرمعصومی کامل و مبرا از خطا نیستش. باید رفتار و عملکرد رئیس جمهور زیر نظر گرفته و کژی‌های اون تذکر داده بشه. (1451395) (alef-6)
 
علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۲:۳۷
حسن روحانی نه اصلاح طلب بود نه اصولگرا.
این انتخابات نشون داد مردم از حذب بازی ها خسته شده اند و به اعتدال نیاز دارند. هرچند بدنه مردم نمی دانستند که ایشان هم به یک حذب سومی متصل هستند...

نکته دیگر اینکه آقای رئیس جمهور تنها 250هزار رای بیشتر از 50درصد داشت و اگر این آرا حذف می شد ، انتخابات به دور دوم کشیده می شد و ممکن بود در این مدت قالیباف بتواند آرای حداکثری را به خود جلب کند. ولی مشاهده شد انتخابات مثل همیشه سالم برگذار شده است. آنگونه که حسن روحانی می گوید:
"نظام مظلومی که 4سال پیش به اتهام جابجایی 11میلیون رای زخم فتنه را چشید، پای 250 هزار رای بیشتر از 50درصد نامزد پیروز ایستاد." این خبر را خبرگزاری نسیم منتشر کرد و نوشت که روحانی آن را به یکی از کارشناسان سیاسی گفته است (1450021) (alef-13)
 
سید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۷:۱۲:۵۹
گویا ما اکنون ۵ حزب به هم پیوسته داریم: یکسوی طیف، حزب اصلاح‌طلب، سپس حزب اعتدال‌گرا، بعد حزب اصولگرا، آن وقت حزب احمدی‌نژاد، و بالاخره حزب پایداری. سالهای ۶۸-۷۶ از آن اعتدال‌گرایان بود. سالهای ۷۶-۸۴ از آن اصلاح‌طلبان بود. سال ۸۴-۸۸ از آن اصولگرایان بود، ولی بعد این جریان منشعب به سه حزب شد:‌ یکی حزب احمدی‌نژاد که از سال ۸۸-۹۲ راس دولت بود، یکی حزب پایداری، و یکی حزب سنتی اصولگرا که اکثریت مجلس را تشکیل می دهند. سالهای ۹۲-۹۶ هم از آن اعتدال‌گرایان است. (1452441) (alef-6)
 
ببم جان
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۹:۰۷
کدام استدلال
استدلال شما کشک است ببم جان

ما که حرفی نمی زنیم لطفا شما هم سکوت اختیار کن وبرای خودت استدلال نفرما ببم جان
بگذار تا همه مردم ایران از این که حق به حقدار رسید شاد باشند .
ببم جان درست که ریاضی .جمع وتفریق بدانی استدلال نمی خواهد.

درود خدا بر مردم وامانت داران این دوره- درود -درود (1448934) (alef-13)
 
طالب اصلاح
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۹:۱۰
خدا را شكر كه از خوشحالي مردم خوشحاليد
اميد آنكه اين خوشحاليتان پاينده و باعث انسجام بيشتر كشور شود
و در نهايت به اين نتيجه برسيد كه طالبان اصلاح دشمن شما نيستند (1448935) (alef-13)
 
جواد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۹:۳۹
در كنار سخنان شما مي بايست اضافه كرد:
اصولكرايان مي بايست در برخي مواضع خود تجديد نظر كنند. مواضع شعاركونه نظير مقاومت بدون در نظر كرفتن مصالح ملي و تدبير خاصي براي رسيدن به اهداف ارماني كه از ان نام ميبرند. مواضع ارمانكرايانه و شعاري اقايان حداد وجليلي مبني بر مقاومت و تغيير روش زندكي هيج خريداري در بيم مردم نداشت. و باعث ريزش ارا ايشان شد.
اميدواريم اين انتخابات درس خوبي براي مسئولان و همجنين مردم باشد مردم هم ياد كرفتند كه با طناب بوسيده عوام فريبي و با وعده هاي سطحي به به ورطه سختي و كراني نيفتند. (1448937) (alef-13)
 
safar
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۴۹:۴۸
حالم بهم خورد
اصولگراها چوب حذف احمدی نژاد و مشائی را خوردند
جوری حرف می زنید که انگار فراموش کرده اید پیشرفت های خیره کننده 6 سال اول را (1448938) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۱:۳۹
پشرفتهای خیره کننده! ... صندوق ذخیره ارزی با نفت 140 دلاری خالی شده. کدام پیشرفت؟ سری به پالایشگاهها و پتروشیمیهای در حال احداث بزنید همه خوابیده از بی پولی. (1449828) (alef-10)
 
جوال دوز
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۴۳:۴۷
نه خیر. اگر مشایی هم میومد هیچ کاری نمی تونست بکنه.

اصولگرایان چوب نسبتشون با احمدی نژادی رو خوردن که هر کار اشتباهی رو خواست انجام داد.

اصولگرایان چوب مسامحه به علت مصلحت اندیشی های خود ساخته با احمدی نژاد رو خوردن.

اصولگرایان چوب سکوت های مرگبارشون رو خوردن.

اصولگرایان به خودشون باختن. به مردم نباختن چون اصولا مردم با کسی سر جنگ ندارن و به دنبال شایسته ترین هستن. مردم اصولگرایان رو فعلا از جرگه شایستگی حکومت داری خارج کردن.

اصولگرایان چوب امثال پایداری ها رو خوردن.

اصولگرایان چوب جیگر فرض کردن مردم که ولی نعمت بودن رو خوردن.

من خودم اصولگرا هستم اما از این همه گندکاری اصول گرا ها خسته شده ام و در انتخاب آقای روحانی به مردم حق میدم.

مردم حق داشتن برای رهایی از این وضع به کسی رأی بدن که امید داشتن وضع رو حداقل در حوزه اقتصاد که بیشترین فشار رو بهشون وارد کرده تغییر بده.

برای دولت تدبیر و امید جناب آقای روحانی هم آرزوی موفقیت می کنم و دعا میکنم مردم کشور عزیزم ایران در سلامتی و صحت که بزرگترین نعمت الهی است زندگی سرشار از معنویت و رفاه مادی داشته باشن.

درود بر مردم غیور ایران از طرف یک اصولگرا که هیچ وقت از اصولش دست بر نمی داره. (1449948) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۳:۵۲:۵۵
احتمالا منظور شما از پیشرفت خیره کننده ، صعودی کردن روند تورمی بود که داشت به زیر 10% می رسید. (1451018) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۰:۰۳
امیدوارم صدای انتخاب مردم ایران را شنیده باشند (1448940) (alef-13)
 
هادی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۰:۰۹
الف جان این بار چیزی نمیگم که نظرمو ثبت کنی .
مطمئن باش کار شکنی از همون دیروز شروع شده .
نرود میخ آهنی در سنگ .
من که برای تغیرر وضع موجود رفتم رای دادم . البته با اکراه . امیدوارم که سری بعدی با ذوق و شوق برم رای بدم (1448941) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۰:۴۱
ما به تغییر رای دادیم. شما به حساب هر کی می خواهید بگذارید. (1448948) (alef-13)
 
ما
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۱:۳۵
حسن روحانی بیش از انکه اصلاح طلب باشد یک راست سنتی و از طیف کاسانی همچون آقابان هاشمی، ناطق و مهدوی کنی است.
مرام وی در دولتش، همچون دولت سازندگی، استفاده از اصولگرایان معتدل و اصلاحطلبان داخل نظام و معتدل است.
بیانیه دیشب وی به وضوح نشان داد که او، یک هاشمی جدید است.
اآقایان انتظار نداشته باشند فردا روحانی فتنه گران یا مشارکتی ها و مجاهدینی های تندرو را در دولت به کار بگیرد.
اگر چه من باه ولایتی رای دادم و از پیروزی روحانی ناراحت شدم لکن موفقیت وی را مصداق آیه شریفه عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکم یافتم.
زیرا حداقل بر فرض غلط بودن استدلال های فوق، این انتخاب سند رو سفیدی مردم، حضرت آقا و نظام بود و سند رو سیاهی امریکا و انگلیس و استکبار که می گفتن انتخابات نمایشیه. این انتخابات مرگ جنبش صبظ بود. دیگر حرف انها حتی برای خودشان هم خریدار ندارد.
خدارا شکر
حماسه سیاسی خلق شد در احسن وجه آن (1448951) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۶:۰۷
مردم به خاطر اینکه که اقای خاتمی حمایتشون کرده بود رای دادن سال 88 اگه رای درست شمرده میشد اصلاح طلبها برنده بودند این 4 سال همش گفتید فتنه گر تا مردم رو شستشوی مغزی بدید دیدید که نشد و مردم به وقتش مشت محکمی زدند و رایشون رو پس گرفتند (1449872) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۰:۳۷
دكتر روحاني در بيانيه ي تشكر از خاتمي و عارف خود را نماينده ي گفتماني توصيف كرد كه همين امر سبب چرخش وسيع مردم به سمت او شد ,آنهم گفتمان اعتدال و اصلاحات.مهم نيست كه دوستان اصولگرا قبول نداشته باشن كه از اصلاحات شكست خورده اند(گفتمان اصلاحات نه يك شخص اصلاح طلب)ولي بپذيرند كه از هشت سال مديريت نپخته ي شما خسته شدند. (1450001) (alef-6)
 
alireza
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۴:۱۴
درست است که آقای روحانی خود را یک میانه رو معرفی کرده است ولی به نظر شما اگر حمایت خاتمی و انصراف عارف نبود باز آرای مردم اینگونه بود.
مردم ایران در این دوره به آقای روحانی رای ندادند بلکه به تغییر رای دادندو به همه ی مسئولین فهماندند که از وضع حاضر راضی نیستند (1450035) (alef-13)
 
rezaei_1336@yahoo.com
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۱:۳۷
آقای نویسنده ترا خدا اینقدر به نعل و به میخ نزن برو کار کن و نسخه روشنفکرانه برای ملت بپیچ
اگر می خواهی عزیز باشی برای رشد اقتصادی کشور گام بردار
سخن هرچه بود همه گفته اند بر و بام معنا همه سفته اند
بزرگی سراسر به گفتار نیست دو صد گفته چون نیم کردار نیست

از حالا دیگر ببخشید وراجی برای همه موقوف
به فکر سیر کردن شکم و روح مردم باشیم که با مقاله این درد دوا نشود و دارو یا اکسیر آن همانا کار است و کار است و کار
البته شعار کار کار کار کار هم بدرد نخواهد خورد مثل مرد من و تو که مدعی هستیم بدون شو و فیلم بازی کردن باید آستین بالا بزنیم و مرگ را برای همسایه نخواهیم . (1448952) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۱:۴۶
كاملا برعكس تحليل كرده ايد.
خيلي ذليلانه نوشته ايد. حسن روحاني فقط 7 دهم درصد در اكثريت است. به همراه تمام اصلاح طلبان و هاشمي طلبان و اعتدالگرايان

اقليت در اين دوره تقريبا مفهومي ندارد (1448953) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۶:۵۶:۱۴
اقلیت 11 درصد جلیلی و حداد است که مدافع وضعیت موجود بودند وگرنه بقیه همه منتقد بودند (1452340) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۱:۵۲
در منطق ما شکست اگر نیست که نیست
این کشور اگر بیمه اولاد علیست
آن برگ برنده ای که در توشه ماست
سید علی حسینی خامنه ایست

چهار سال دیگر با قوت بیشتر و بدون احمدی نژاد گفتمان انقلاب را ادامه خواهیم داد
البته امیدوارم آقای روحانی به تندروهای چپ مجال و میدان ندهد زیرا تنیجه تندروی اصلاح طلبانه انتخاب مجدد شخصی جز احمدی نژاد نیست (1448954) (alef-13)
 
arash
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۳:۰۳
سياري در كوچه و بازار سوالشان اين بود؛ واقعا براي اعتراض كردن آنهم در چارچوب قانون چه بايد كرد؟ چه كسي در حاكميت حرف ما را مي زند؟ كدام رسانه اجازه دارد از زبان ما بنويسد؟ كدام خبرگزاري و سايت خبري حلقه ارتباط ما با حاكميت است؟ (1448964) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۳:۱۱
هاشمی نماد و سمبل اعتدال پیروز انتخابات است (1448965) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۳:۲۱
میدونستم برای فرار از واقعیات میرید سراغ سال 88! ولی برعکس آنچه که فکر میکنید این انتخابات نحوه حضور مردم قبل و بعد از اعلام نتایج و از همه مهمتر شیوه شمارش و اعلام نتایج مهر اثباتی است بر همان تقلبی که حال سعی بر لاپوشانی آن دارید! میدانم منتشر نمیشود اما خواستم با وجدانتان که مطمئنم هنوز از آن نزد خود دارید صحبتی کرده باشم. اگر حمایت خاتمی که او را فتنه گر خوانده اید و هاشمی را که بی بصیرت نامیدید نبود به هیچ وجه نه حماسه مورد نظر رهبرتان شکل میگرفت و نه روحانی انتخاب میشد! بازگردید به عقب و به جای تکرار حرفهای تکراری و اصرار بر اشتباهاتتان کمی با وجدان خود خلوت کنید که برای اهدافتان از چه وسیله هایی استفاده که نکردید! (1448967) (alef-13)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۲:۳۳
این بهترین نظری بود که تا حالا خوندم
البته به نظرم آمدن روحانی تدبیری از بالا بوده برای ثبات ایران
اگر 4 سال دیگه هم وضع این 8 سال ادامه پیدا میکرد خیلی ها متفرق می شدن (1450342) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۳:۴۴
"احمدي نژاد نه اصولگرا بود و نه با هيچ معيار اصولگرائي قابل دفاع" این دیگر از آن حرفها است! احمدی نژاد را دقیقا جریان اصولگرایی روی کار آورده و حالا که شرایط خراب شده دوست قدیم خود را حتی جزو اصولگرایان نمی شمارند! این هم از مرام اصولگرایان است. اصول گرایی با آن شیوه گذشته اش دیگر تمام شده مگر اینکه یک خانه تکانی اساسی انجام شود. (1448970) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۷:۳۴
شما می توانید درباره اصول گرا بودن یا نبودن احمدب نژاد اطلاعات خود را به روز کرده و صحبتهای خودش را مرور کنید.
ضمن یادآوری این نکته که رئحانی هم اصلاح طلب نیست و
دوره ی دوم خرداد هم 8 سالی هست که تمام شده و هر گز ان ترک تازی های وحشیانه برنمی گردد.اگر چنین تحلیلی دارید سخت در اشتباهید. (1449787) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۳:۵۷
خواهشا دیگه خودتونو گول نزنید!
"احمدی نژاد بیشترین نقش رو در اتفاقات 88 داشت" (1448971) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۴:۰۷
ای الف دورو (1448973) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۸:۰۴
الف جان نامزد مستقل رضایی بود
روحانی نمایندگی جریان اطلاح طلب و سازندگی رو داشت، بخش عظیمی از رأی های روحانی رو حمایت خاتمی و هاشمی به ارمغان آورد (1449795) (alef-6)
 
دهقان زاده ای از پارس اباد مغان
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۴:۱۶
اصولگرایان قدرت طلبند

بله قدرت طلب (1448975) (alef-13)
 
مجید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۴:۳۰
نه تنها قدرت طلب , بلکه انحصار طلب , ببخشید دروغگو , اکثرا از نظر فکری جامد و بسته , خشگه مذهب , مرتجع و ... واقعیت تلخ است ولی با توجه به عملکردتان نوشه ام و هیج غرضی ندارم و خواهش میکنم منتشر نمیی شاید به خود آِیند و اصلاح پذیرند . (1450036) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۲:۵۸
ما امروز به نتیجه انتخابات تمکین کردیم ولی اگه قدرت طلب بودیم و با اینکه امکاناتش رو هم داشتیم میتونستیم یه 300 هزار تا از رای روحانی کم کنیم و یا بریزیم تو خیابون و بزنیم زیر نتیجه مثل سال 88!!!!

سال 88 کی بود که از تشنگی برای طلب قدرت کشور رو به اتیش کشید؟؟؟

حالا کی قدرت طلبه؟؟؟؟ (1450105) (alef-6)
 
داوود تمجید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۴:۴۸
مشارکت این انتخابات با اینکه از قبلی کمتر بود چند نکته مهم داشت:
1-درواقع یک وزن کشی نزدیک به واقعیت بود که فارغ از موج سنگین هوچیگری ریا کاری و عوامفریبی و دروغ وتهمتهای باند احمدینژاد انجام شد
هرچند که اصولگراها بیکار نموندن و با رد صلاحیت هاشمی و چند کار رانتی دیگه شروع حرکت رغیب را چند دور عقبتر قرار دادن
2-قطعا اکثر کسانی که دوره قبل رای دادن ولی این دوره شرکت نکردند از اصولگرایان نبودند چون حامیان جناح راست (که همیشه مدعی هستند اکثزیت غالب هستند)حسب تکلیف شرعی رای میدهند و چندان تغییری ندارند بخصوص اینکه اینبار مواضع تندشرعی! و توام با تکفیردنیا و آخرت!! علیه کسانی که رای ندهند از طرف سران اصولگراها شدید تر بود
لذا اگر 10 میلیون از این12 میلیون (رای نداده ها ) هم به طرفداران اصلاح طلبان دلخور از 88 تعلق داشته باشه سهم طرفداران واقعی و ثابت اصولگراها از واجدین و حتی رای دهندگان سال 88 کمتر از 25 درصده
و سهم طرفداران اصلاح طلبان بیش از 55 درصد
(قابل توجه امثال قلم بدستان کیهانی و رجا نیوز و جوان آنلاین و کفن پوشان الت دست و...)
3-تز همیشگی اصولگراها جواب داد(به مرگ بگیر به تب راضی کن)
طی 8 سال اخیر چنان بلایی سر کشور آوردند که مردم ترجیح دادن به فضای 24 سال قبل برگردند و با اینکه دوره اجرایی هاشمی سر اومده بود خصوصا اینکه دوره تکمیلی اصلاحات پس از دوره هاشمی هم طی شده بود باز به سمبل سیاستهای هاشمی رای دادند
در واقع بجای فکر کردن به تحصیلات عالیه دانشگاهی برگشتیم به نیمکت اول راهنمایی که لاجرم باید برای رشته کردن دوباره پنبه ها در فرصت کوتاه همه 8 سال باضافه 4 سال مختص این دوره بطور جهشی در 4 سال طی کنیم تا برسیم به جایی که امروز حقمون بوده برسیم! (1448978) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۴:۴۳
قشنگ نوشتي

آفرين آفرين

با مفاد هر سه بند مطلب داوود موافقم (1449864) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۵:۱۱
احسنت به شما دوست عزیز
زیبا گفتید خصوصا در بند اول که تناقض فاحش در آخرین صبحانه انتخاباتی الف رو به وضوح بیان کردید
الف از طرفی میگوید با مردم بود و حرف مردم را فهمید و هم از طرفی خود را به نفهمی میزند (1449767) (alef-13)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۵:۰۹
من از سایت الف و آقای توکلی ممنونم . در ایام انتخابات بهترین و منصفانه ترین سایت خبری در شرایط فعلی بود. به خصوص چاپ کامنتها وخبر اول دیروز صبح. آقای توکلی از نظر فکری اصلاح طلب شده اگر بر احساس هم چیره شوند کاملا در طرف ملتند. (1448981) (alef-10)
 
آلاله
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۵:۳۳
من به روحانی رأی دادم به یک دلیل چون فقط بهش اعتماد کردم (1448986) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۶:۲۴
هاشمی 92: " ایران دموکرات‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه‌ای نمی‌توانند به آن وارد کنند"
iهاشمی 84 و 88 : ؟!!! (1448989) (alef-10)
 
peyman
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۲:۲۱
دروغگویی چیزی است که در این 8 سال کشور را در آستانه نابودی قرار داد.
و این هم جدید ترین دروغگویی از کسی که تا چند هفته پیش می گفت قبل از انقلاب چقدر خوب بود؟!
مثل اینکه آقایون فقط تحت فشار کمی راستگو می شند؟؟؟!!! (1449733) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۷:۲۷
آفرین بر تو الف (1448995) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۷:۴۶
قسمتی راهم به پای مردم بنویسیم . مردم هم تاحدودی از اصول فاصله گرفته اند در چنین فضایی صحبت از اصول در تبلیغات رای را خراب می کند در گرانی ها اصلاح طلبان دست داشنتند تا مردم را از اصولگرایان دور کنند . .... (1448996) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۵:۲۲
باز هم همان حرف ها
کی میخواهید به خودتون بیایید؟
تا کی اشتباه خودتان را با استدلال های عجیب و غریب میپوشانید؟ (1449770) (alef-13)
 
احمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۱:۲۷
اصولگرایان در انتخابات 88 از آقای احمدی نژادی حمایت کردند که باعث رکود تولید شدند و امسال از آقای جلیلی حمایت کردند در حالی که بن بست روابط بین الملل از شاهکارهای ایشون بوده.- البته قدر دانی از شرف دکتر ولایتی در مناظرات، که مقابل خیالبافی های آقای جلیلی ایستادن، بر گردن تمام اصلاحطلبان آزادست.

وابستگی به چین و ونزوئلا و... و سپردن دلالی نفت به هند و برزیل و... خوابیدن چرخ کارخانجات و جنون تندروی در مذاکرات هسته ای و تحریم ها به موجب قطع نامه های شورای امنیت در این هشت سال از جانب چه کسی بوده؟ قدری دقیق تر ببینید. ولله ما همه در این کشور زندگی می کنیم و این کشور رو با تمام مشکلاتش دوست داریم.

این حضور و پیروزی با احتساب رای های نداده هم وطنان غمگین از پس آمد های انتخابات 88 به دست اومد. شما هشت درصد رای تحریمی ها (با توجه به شرکت 80 درصدی سال 88) به اضافه آرای اقتصادی در اختیار آقای قالیباف و رضایی رو به بیش از 50 درصد (اعلام شده) رای آقای روحانی اضافه کن و ببین که در سال 88 چه جفایی به ملت ایران شده.

برای آبادی ایران به هم نیاز داریم (1450010) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۵:۵۷
دوست من این چه فکر اشتباهی ست که داری
اصلاح طلبان درین 8 سال ازتمام مشاغل کنار گذاشته شده بودند
آیا تورم بی تدبیری در اقتصاد و هزار مساله دیگر دست اصلاح طلبان بوده
مردم خسته شده اند از دروغ ریا و تظاهر به ساده زیستی
بهتر نیست چشمهایتان را باز کنید تا واقعیت را ببینید (1450224) (alef-13)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۴۰:۱۸
یعنی واقعا شما باید یه سر به تولیدی ها و کارخانه ها بزنید که این حرف رو باور کنید
خوابیدن صنایع حاصل تحریم هایی بود که یه زمانی کاغذ پاره خوانده میشد. (1450400) (alef-6)
 
حمید
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۴۳:۲۰
وجدانا اون 300 نفری رو که میگفتن مفسدهای اقتصادی هستن چرا اعلام نکردن
این خوش خیالیه که بگی مفسدها از خودشون نبودن چون احمدی نژاد بی هیچ مدرکی در سال 88 به مخالفاش تهمت زد.
(1450436) (alef-6)
 
مرتضی م
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۸:۰۳
باید گذشته رو فراموش کرد( هرچند که افراد متفکر بعضی چی ها رو یادشون نمیره )

اما در این دوره تنها راه نجات یکدلی و همفکری مسئولین ومنتخبین و ... و ایجاد یک آشتی ملی و تلاش ملی هستش .

آقایون همه مردم به ویژه جوونها منتظر تدبیر و امید هستن .... (1448998) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۸:۲۲
سلام منم دیشب در جشن مردم بودم به همشون تبریک میگم
انگار مردم جان تازه و امید تازه ای گرفته بودند
من خواهشم از رئیس جمهور این است اون کاری رو که اصولگرایان با اصلاح طلبان کردند اونها دیگه تکرار نکنند مردم نیاز به آرامش دارند آرامش بین قوا آرامش اقتصادی و سیاسیه مردم ما علاوه بر آرادی آرامش سیاسی و اقتصادی میخوان
من که به این دولت امیدوارم و از سران اصولگرایان میخوام که همراه دولت اصلاحات برای سربلندی ایران تلاش کنند (1449000) (alef-13)
 
آرمان
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۹:۰۷
پیشنهاد من به آقای روحانی در انتخاب کابینه
1- عارف معاون اول
2-قالیباف وزیر کشور
3-ولایتی وزیر امور خارجه
4- رضاییی وزیر اقتصاد
5 - غرضی وزیر ورزش
6- جلیلی سفیر لبنان یا فلسطین (1449425) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۰۸:۰۴
جلیلی و غرضی و خوشم نیومد ولی با بقیه موافقم (1449598) (alef-6)
 
ارمان خجالت بکش
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۱:۲۲
آرمان خجالت نمیکشی ؟ فرد فرهیخته ای مانند دکتر جلیلی مثل برخی اقایون که برای اینکه اقازاده ها ی خود را به مسند قدرت بشنانند حاضر به بازی به سرنوشت و ابرو مملکت شدند عاشق مسند نیست بعد تو میخواهی یک پست سفارت در لبنان را به او پیشنهاد کنی تا مافیای مهدی هاشمی کشور را بفروشند نه این لقمه هم برای همین عاشقان قدرت باشد من به ایشان رای ندادم اما کامنتت بسیار توهین امیز بود مثل اینکه نمیخواهید بگذارید ما هم در این حماسه سیاسی شاد باشیم یادتان باشد تنتها 50 درصد اندکی بیشتر از رای دهندگان به روحانی رای دادند و از طرفی اکثریت زیادی از این رای دهندگان نه ولایت رهبری را قبول دارند و خیلی از انها اصلا نظام اسلامی را قبول ندارند رایشان برای کشور نبود بلکه برای نفرت بود (1449629) (alef-13)
 
مریم
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۰۴:۰۸
اگر شما ولایت را مصادره نمی کردی می شنیدی که ایشان از همین مردم دعوت کردند که اگر دل نگرانی نظام را ندارند برای کشور بیایند رای دهند . حالا شما دایه مهربانتر از مادر شدید کسانی را که رای دادند صاحب حق نمی دانید . (1450112) (alef-6)
 
"آرمان خجالت بکش "خجالت بکش
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۲:۵۵
آقای جلیلی هیچ پست مهمتر از این تا حالا نداشتن و آرمان لطف کرده ایشون رو سفیر کرده از سرش هم زیاده
اگر آقای روحانی 50 درصد رای آورد جلیلی 12 درصد هم نتونست رای بیاره
در ضمن هرکی نظام اسلامی رو قبول نداره رای اش قبول نیست ؟فقط ایرونی که نظام اسلامی رو قبول داره میتونه برای ایران تصمیم بگیره؟ (1450195) (alef-13)
 
شروین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۷:۰۰
اصلا !!! استفاده از 1/ 2 و یا نهایتا 3 وزیر اصولگرا ( تازه اون هم مثل آقای ولایتی نه جلیلی !! ) در دولت اعتدال گرای روحانی امری منطقی ست اما بیشتر از اون ؟؟!
مردم که به اعتدال رای دادن دوست عزیز نه اصولگرایی مطلق ! (1449692) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۸:۳۴
در مورد آقای جلیلی انصاف داشته و درست قضاوت کنید. (1449703) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۸:۵۱
خدایا شکر که روح دمکراسی خواهی و اعتدال روح عزت و شرف روح آزادی خواهی و اختیار که از سپیدم مشروطه تا بهمن پنجاه و هفت در کالبد این کشور دمیده شده است هنوز بیدار و زنده و جوان و برنا و تواناست.
خدایا نجواهای این بنده حقییر را بشنو و ما را با کرم و قدرت خود قوی دار که تو توانا و کریمی.
خدایا حقارت و سختی و فشار را از این مردمان دور کن.
خدایا لبخند را بر لب کودکان فردای این سرزمین بنشان
خدایا هیچ قومی را پریشان مپسند. (1449710) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۹:۲۲
جلیلی رو نباید بهش پست و مقام داد... این 8 سال به اندازه کافی از الطاف ایشون و احمدی نژادی ها بهره بردیم.... (1449715) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۴:۱۴
یادت رفته عزیز حداد هم وزیر اموزش پرورش (1449757) (alef-13)
 
mk
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۷:۳۷
خاتمی-معاون اول
عارف - وزیر علوم (1449788) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۲:۲۶
قالیباف بدرد وزارت مسکن و شهرسازی میخورد و غرضی وزارت نفت و ولایتی دبیر شورای امنیت ملی (1449840) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۱:۳۶
پنجاه درصد مردم به افرادی رأی دادند که همه از لحاظ اعتقادی مخالف روحانی بودند
هجده میلیون به افرادی رأی دادند که همه میدونستند اون نامزدها مخالف اصلاح طلبها هستند
عده ای روحانی رو اصلاح طلب نمیدونستند همون طوری که خودش تصریح کرده
و به همین دلیل بهش رأی دادندرأی این عده رو اضافه کنید به13میلیون رأی اصلاحطلبها در سال 88 متوجه می شوید که هیچ اتفاقی نیافتاده جز اینکه اصلاحطلبها با حمایت از یک غیر اصلاحطلب باعث تجمیع رأی اصلاحطلبها و عده ای از اصولگراها شدند اما اصولگراها با آوردن 4نامزد باعث شکسته شدن آرای خودشان شدند هیچ اتفاق تازه ای نیافتاده!!!!!!!!!!!!! (1450336) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۱:۴۰
اصولگرایان از روزی قافیه راباختند که تصمیم گرفتند هرطورشده حتی به قیمت بی انصافی وبی اخلاقی جلوی موفقیتهای دولت خاتمی چه در اشاعه آزادی بیان،چه درسیاست خارجی وچه در اقتصاد.شعور ودرک مردم را درنظر نگرفتند.فکر کردند اگر مردم از دولت خاتمی زده شوند بسوی آنها می آیند وغافل بودند از اینکه مردم مسبب اصلی مشکلات راآنها میدانند وامکان نداره روبه سوی آنها کنند واگر از دولت خاتمی تا حدودی رویگردان شدند هم بخاطر این بود که سفت ومحکم جلوی سنگ اندازیهای اصولگرایان که دودش داشت به چشم مردم میرفت نایستاد.چرا باید دردعواهای جناحی خدای ناکرده خدا رو فراموش کنیم ومنافع مردم را برای اینکه رقیبمان موفق نشود درنظر نگیریم؟اگر بعضی اصولگرایان برای اینکه دولت خاتمی که با رای قاطبه مردم به روی کارآمده بودزمین بخورد به هرکاری دست نمیزدند الان کشورما خیلی از اینی که هست از هرزمان جلوتربود.یادمان نرود که خود خداوند فرموده:إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (1449443) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۴:۲۶
شما به هرج و مرج و بی بند و باری، سکولاریزه کردن همه چیز، رو در روی رهبری ایستادن و مابقی اقدامات بی شرمانه ی دولت اصلاحات می فرمایید موفقیت؟؟؟؟؟
ای جانم...
سال 88 هم اوج اخلاق مداری اصلاحطلبان بی ظرفیت رو دیدیم
بهتره الان فقط بشینید و اخلاق رو از ما یاد بگیرد که اهل هوچی گری نیستیم و همیشه به جمهوری اسلامی اعتقاد داشتیم (1449859) (alef-13)
 
dovoud
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۲:۱۰
آقای مهدیان شما تا کی می خواهید بر بوق اختلاف بدمید ؟ چرا شما فکر می کنید هر چه می گوئید از زبان مردم است ؟ شما انگار در بین این مردم نیستید مردم پیام روشنی به شما و همفکرانتان دادند . روحانی وقتی روحانی شد که هاشمی و خاتمی به حمایت و تصدیق او پرداختند و خود روحانی هم در پیامش به وضوح این را اشاره کرد حالا شما چرا اصرار دارید روحانی را هم به نفع خود و جریانتان مصادره کنید ؟ و از همه مهمتر اینکه جناب آقای مهدیان به نظر شما همان فتنه و سرفتنه به قول شما در انتخابات شرکت می کردند چقدر رای می آوردند ؟ بس کنید این تحلیل های آبکی را میزان مقبولیت شما و همفکرانتان را در نتایج رای گیری مشاهده کنید و از این به بعد از زبان مردم سخن نگوئید دیگر وقت خاموش ماندن شما و سخن گفتن مردم است . (1449448) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۶:۵۵
احسنت
بسه اینقد مردم مردم کردین
حالا که روحانی با رای اصلاحاتیه خاتمی و درایت عجیب هاشمی رییس جمهور شده و همه هم اینو میدونن چرا زور میزنین هی بگین اصلاح طلب نیست. آقای روحانی خودش باید بفهمه که یا درون جریان اصلاح طلب حل میشه و یکی میشه باهاشون یا هم انتخابات دوره دومش میشه انتخابات دوره دوم هاشمی
البته بعید میدونم همچین اشتباه استراتژیکی بکنه چون هاشمی پایگاه اجتماعیشو مدیون معترض بودن و حرکت به سمت اصلاخاته نه بر عکس (1449881) (alef-13)
 
خوشحال!!
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۴:۱۹
مهمترین چیزی که باعث شادی منه امید به تموم شدن دعواهای سیاسی و برگشتن امنیت به جامعه س . اینکه از ترس اینکه برچسب ضد نظام بهت نزن از گرونی و بیکاری هم شکایت نکنی!
احمدی نژاد چه اصولگرا و چه غیر اون!! با لجاجت و نادانی خودش امنیت رو ازما گرفت! (1449465) (alef-13)
 
خس و خاشاك
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۵:۱۶
شادي اينها رو جدي نگيريد

اينها يك مشتي خس و خاشاك اند

... ما هميشه خس و خاشاكيم (1449477) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۲:۳۶
کسی که معنی یک جمله فارسی را که احمدی نژاد گفت نفهمه واقعا خس و خاشاک هست ایشان گفتند دشمنان ملت ایران خس و خاشاک هستند ایا شما یا طرفداران روحانی دشمن مردم ایران هستند؟ ( با تشکر از سایت سانسور گر الف که این روزها فقط کامنتهای هواداران روحانی را میگذارد یادتان باشد هنوز کفن تو این مملکت گران نشده کفن پوشیدن هم یادمان نرفته ) (1449737) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۱:۴۱
برادر من آقای روحانی اصلاح طلب هستند ، خاتمی هم گفت که عارف ادعای اصلاح طلبی داره و روحانی مواضع اصلاح طلبانه دارد . جالب تیتر روزنامه ی شریعتمداریست که بعد از تخریب های مکرر روحانی امروز نوشته روحانی اصلاح طلب نیست و نامزد اصلاح طلبان 10 درصد بیشتر رای ندارد . شما دیگر حرف های تندرو ها رو تکرار نکنید . ضمنا اگر به پیام های تبریک و درخواست بازسازی روابط که از چپ و راست به روحانی میرسد توجه کنید ، متوجه می شوید که این پیام ها برای یک اصلاح طلب فرستاده میشود . اگر روحانی قاطعانه اعلام اصلاح طلبی میکرد ، اصول گراهای تندرو از جمله شریعتمداری چنان به وی می تاختند که شاید صلاحیتش تایید نمی شد. (1449729) (alef-13)
 
فری
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۶:۲۹
اول که سلام
دوم که الف عزیز رایهای منفی هم لینکهاشونو بزار
سوم اینکه مردم نشان دادند که نمیخواهند در روابط بین الملل دشمن باشند
و همه کشورها ایران و ایرانی را دشمن خطرناک و تروریسم بداند
برای همین بکسی رای دادند که معتدل هست
ما میخواهیم در دنیا عزیز باشیم بگونه ای که اگر زمانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که در خاطراتش گفت : من با پاسپورت ایرانی و بنزم تمام اروپا را براحتی گشتم و همه پلیسهای مرزی و .... بمن احترام میزاشتند ( چرا ؟ چون اون موقع ایران و ایرانی عزیز بود )
ما نیز میخواهیم که مدام در امارات و قطر و عربستان و ..... بمردم ایران توهین نشود و ساعتها در فرودگاه معطل نشویم
سیاستی داشته باشیم تا عزیز شویم
حداقل همانند کره جنوبی تایوان و مالزی ( که اینها 40 سال قبل هم به اندازه سالهای سال از ایران عقب بودند اما حالا !!! )
مردم آرامش و اقتصاد و احترام میخواهند
آقای معتدل و تدبیر و امید (1449776) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۱:۱۲
عزیزم این دولت هاشمی در سایه و پسران است.نه اصلاحات...بیدار شید بابا چرا نمی فهمید؟؟؟ (1449824) (alef-10)
 
پریناز مهادی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۶:۴۹
سلام . کاملا موافق با این نظر هستم فقط یک نکته را خواهش میکنم توچه کنید ما همه ایرانی هستیم کشوری موفق هست که تمام اقشار جامعه یک نفس با وجدت و دست در دست یکدیگر از تمام موانع عبور کند با اعتماد . صداقت و دور اندیشی همگام با یکدیگر . احترام گذاشتن به تفکرات یکدیگر . انقلاب عظیم ما به این دلیل جهانی شد و زبانزد خاص و عام . از رهبران و لیدر های کشور عزیزم خواهش میکنم این ارامش و وحدت ملی را ادامه داده ارامش را بر مردم فهیم و تجیب ادمه داده . من عاشق رهبرعزیزم . عاشق کشورم و عاشق تک تک مردان و زنان هموطنم هستم . هدف ما اسلام . هدف ما ایران . هدف ما الگویی برای جامعه جهانی است . (1449880) (alef-13)
 
بهرام
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۸:۳۰
الف از اینکه می بینم تا حد بضاعتت سعی میکنی تا شبیه تمام حکومتهای دموکرات دنیا عیبها و مشکلات رو تا حد امکان منطقی تحلیل کنی, خوشحالم. امیدوارم گذشته نه چندان دور کشورمان استاد و سرمشق خوبی برای همه ما باشه. (1449002) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۰۵:۵۵
تحليلش منطقي بود ولي با كتمان كردن اصلاح طلبي روحاني خرابش كرد (1449583) (alef-6)
 
حسین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۸:۵۱
امید است کسانی که شعار اصلاح طلبی سر می دهند
واقعاً اصلاح طلب باشند.....

این چه اصلاح طلبی است!!!؟

اگر در انتخابات شکست بخورند، خیابان را اشغال و آسایش مردم را سلب می کنند که تقلب شده است....

اگر پیروز شوند، فرق چندانی ندارد. باز لشکرکشی، مجبور کردن مردم به رقص و پایکوبی و جالب آنکه همان شعارهای قبلی ...

اگر شکست بخورند، رأی شان خوانده نشده است....!!!!!

اگر پیروز شوند، بلاخره حکومت یکبار رأی شان را خواند....!!!!!

انگار که پیروز زاده شده اند....

اگر فلانی با آن ها نباشد، عالیجناب سرخ پوش است و بچه هایش اینجورند و خودش آنجور.....

اگر با آن ها باشد، عالیجناب سبزپوش می شود و از بزرگان نظام که احترامش واجب است....

اگر این اصلاح طلبی است خدا رحم کند به انحصار طلبی..... (1449004) (alef-13)
 
علی شیرازی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۳۴:۱۸
انحصار طلبی که در انحصار اصولگرایان هست و بس... (1449299) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۳۵:۴۹
اين ... همينه كه هست (1449316) (alef-10)
 
mohamad
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۳۵:۵۲
حالا شما خودت را ناراحت نکن .
یک لیوان آب خنک بخور و برو فکر کن طی این 8سال گذشته شما و همفکرانتان چه کردید که این اتفاق افتاد. (1449317) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۲:۰۱
دوست من ناراحت نباش حداقل به خانواده ات فکر کن که مجبور نباشند یک کالای مصرفی را از صبح تا شب به قیمت های متفاوت بخرند مابقی اش مربوط به سیاسیون است نه من و شما... (1449360) (alef-13)
 
احسان
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۵:۲۱
سوالی که دیشب رو مخم بود اینه که چرا پارسال که احمدی نژاد 24 میلیون رای اورد جز 30-40 نفر از انصار حذب الله کسی نیومد بیرون شب پیروزیش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (1449392) (alef-13)
 
من
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۸:۰۲
مگه هر کسی پیروز شد باید قشون کشی کنه؟ تحلیل ها رو برای خودتون نگه دارید (1449794) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۶:۳۷
مجبور کردن مردم به رقص و پایکوبی؟ مجبور کردن؟ کسی مردم رو مجبور کرد؟ گفت اگه نیای تو شرکت فلان استخدام نمی شی؟ اتوبوس گذاشتند و گفتند همه باید بیاید؟ ساندیس می دادند؟ چرا حرف بی ربط می زنی؟ (1449404) (alef-13)
 
ایرانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۴:۳۴
این اصلاً ادبیات مناسبی نیست چه برای اصولگرا وچه برای اصلاح طلب.
یادمان باشد که اصولگرایان هم بخشی از این جامعه اند وحق نظر دارند وما حق توهین نداریم.
اگر کسی با اسم اصولگرا آمد واین هشت سال این مروبوم را به ورطه نابودی کشاند گناه طرفداران این تفکر نیست. البته این نقد جدی به سران اصولگرایی وارد است که چرا هشت سال او را تحمّل کردند. چه مصلحتی مهمتر از مصلحت مردم وسرزمینمان؟ اصلاً هم این عذر پذیرفتنی نیست که احمدی نژاد این اواخر عوض شد! اصلاً!
بزرگترین اشکال احمدی نژاد که متأسفانه بلای خان وما سوزی است ومتأسفانه بشدت رواج پیدا کرده دروغگویی فاحش وبی شرمانه است.
ایکاش بعداز پایان یافتن التهابات مسئولین نظام بفکر ترمیم فضائل اخلاقی باشند. ایکاش آقای روحانی هم یادشان نرود چه قولهایی به مردم دادند. (1449862) (alef-13)
 
محسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۱:۰۷
"مجبور کردن مردم به رقص و پایکوبی"؟؟؟؟؟ میشه این رو که گفتی یه کم توضیح بدی ؟؟؟ داداش اینها مردمند و هیچ کس نمیتونه مجبورشون کنه بخندند و برقصند.
من رای ندادم ولی اگر تو ایران و تهران بودم از خوشحالی هموطنام میرقصدم،،، "اگر فلانی با آن ها نباشد، عالیجناب سرخ پوش است و بچه هایش اینجورند و خودش آنجور.... " ؟؟؟؟ در مورد این حرف شما هم بگم اگر یزید هم در لحظه آخر به امام حسین کمک میکرد به حرابن ریاحی تبدیل میشد ..... (1449439) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۴۲:۳۴
الان چه ربطی داشت این حرف آخرت؟؟ یعنی واقعا شما رنگ عوض کردن خودتون و هاشمی رو نمی بینید؟؟ پس چشماتونو وا کنید یه کم...
بعدم شما مثل اینکه خیلی وقته ایران نیستین ...
تو دروه اصلاحاتتون چهار شنبه سوری و 18 تیر اگه تو خیابون بودی و یه چهره حزب اللهی داشتی اونوقت می فهمیدی حرفشو ... چون ما یادمونه که چادر از سرمون کشیدن تو 18 تیر جناب...
ضمنا روحانی هم خودش می دونست که با ژست اصلاح طلب تند رو رای بیار نیست... (1449932) (alef-10)
 
میرحسن
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۱:۱۰
واقعا نظر منصفانه ای بود که جاش خالی بود

احسنت. (1449440) (alef-13)
 
majid
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۵:۳۷
این چه منطقیه که شماها دارین بابا بفهمید مردم چی میگن چی میخوان یه کمی شعور (1449483) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۴۳:۵۳
شما جواب منطقی حرف ایشونو بده ما الاقل بفهمیم منطق شما چیه...تا اینجا که هر چی خوندم نق و اخم بوده..:) (1449949) (alef-6)
 
آنيتا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۵:۵۷
شما با اطلاعات و پيش فرض هاي اشتباهي كه داريد بر مسند قضاوت نشسته ايد و....
مسلما قضاوت شما پر از ايراد و اشتباه است (1449486) (alef-13)
 
نویسنده مطلب
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۳:۵۱
مثل اینکه دوستان دیشب یا شب های 4 سال پیش اصلا تو خیابان نبوده اند...
اینکه جمعیت پایکوبان خیابان ها را مسدود می کنند...
به زور مردم را وادار به پیاده شدن از خودروهایشان می کنند...
هنوز در حمایت از فریب خوردگان تقلب شعار سر می دهند...
اتفاقاتی معدود نیست....

پیش فرض های غلط!!!!!
مردم قضاوت خواهند کرد... (1449655) (alef-10)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۲۲:۴۹
آقاي نويسنده نميدانم واقعا نويسنده مطلب بر روي سايت خودتان هستيد يا خير ولي در هر حال بايد خاطر نشان كنم كه رفتار مردم الزاما نبايد و نميتواند باب ميل شما و يا بنده باشد. در همين چند سطري كه الان مرقوم نموديد انگار شما هيچ حقي را براي ديگران و بخصوص آناني كه در اين مملكت و نظام در مصدر امور بوده اند قائل نيستيد؟ اين چه انصاف و حق مداري است كه فكر ميكنيد هر راهي كه امثال شما برگزيده اند صحيح است و خالي از هر خطا و اشتباه و حالا اگر جمعيتي و يا چهار تا جوان دو تا شعار به نفع اين و آن سر ميدهند گويي آسمان به زمين آمده است.چنين نيسنت. شما كه در هيئت تحريريه سايت "الف" مشغول هستيد بنا به حساسيت كاري ميبايست پيش و بيش از ديگران به پيام اصلي برآمده از نتيجه اين انتخابات پي مي برديد. واقعا براي خودم متاسفم كه اين گونه مطالب را بخوانم و خداي ناكرده با مماشات از آن بگذرم. انتظار بحق اين حقير انعكاس اين پاسخ در ذيل اين كامنت مورد نظر ميباشد. (1450281) (alef-6)
 
انا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۸:۰۸
در ضمن این نکته را هم باید بهشون گوشزد کنیم که اصولگراها هیچوقت در اقلیت نیستند.چرا که خیلی از رای دهندگان به جناب روحانی اصولگرا بودند (1449504) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۴۶:۲۰
خوبه ما اگرم بسوزیم خودمون میسوزیم
بقیه رو به آتیش نمی کشیم..
شما باید شرمنده باشید
88 رو یادتون نیست امگار که بی ظرفیتیتون رو جیغ زدید و خواستید زمین و زمان رو عین یه بچه ننر به هم بدوزید که رای نیاوردید (1449971) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۵۹:۲۳
از کی دفاع میکنید؟ از احمدی نژاد. کافی است یک سال بیشتر احمدی نژاد رییس جمهور باشد تا چند قطع نامه دیگر صادر شود کل نفت ایران تحریم شود و کشور به کل ورشکست شود. آخر چطور کشوری که 90 درصد بودجه آن از نفت تامین میشود میتواند بدون نفت سالم بماند و مهم تر اینکه مردم ساکت بمانند. (1453200) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۳۵:۴۱
چیزی که عیان است شعارهای دیروز مردم می تونه جوابتو بده! (1453655) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۴:۳۰:۱۱
آخ كه داره آتيش ميگيره نه ميفهمم ولي حالا بشينيد ٤ سال خنده اين ملت رو ببينيد تا قشنگ از ٨٨ بسوز تا ٩٦ خنده خنده كارى كه به ريش و لباست نمياد (1454242) (alef-10)
 
آيدين
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۸:۵۵:۰۵
به هر حال هشت سال در اختيارتون بود. هشت سال تاريكي. هشت سال پر از دروغ. و امروز همه پشيمونن... شما هم يه خورده انصاف داشتي پشيمون بودي.... خجالت بكش (1454517) (alef-10)
 
مرتضی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۰۳:۴۳
عزیزم این کسایی که دیشب تو خیابونها بودن مردم بودن چرا فکر میکنی از تو جداان ؟ فقط از در آمدن از خفقانی که فکر میکنم 99.99 درصد مردم به آن واقف بودند الا امثال آقایان احمدی نژاد و جلیلی و... خوشحال بودند . شعارشون رو جدی نگیر مردم ایران همیشه احساسی بودن . (1449565) (alef-13)
 
عرفان
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۸:۱۴:۴۲
نه که تا قبلش هیچکس آزاد نبود.....دیگه چجوری می خوان تو خیابون بگردن که تا حالا نمی گشتن؟ آزادی از نظر تو چیه؟؟؟ اینو بگو!
پسر و دختر چطوری باید تو خیابون بگردن که آزاد باشن؟ تا هفته پیش تبودن؟؟؟؟
همین که بعضیا تو مناظره هرچی خواست گفتن می شه انتهای آزادی(به گفته رهبری)، تازه زیاد از حد هم گفتن.
به نظر من مناظره ها احمدی نژاد و کم داشت که جوابشونو بده.
بیچاره ها چرا از عصر روز معرفی روحانی طلا 80 هزار تومان ارزون شد؟؟!!!!!
یا سکه 20 هزار تومان پایین اومد؟؟!!!!!
مگه تا قبل به بهانه بالا رفتن قیمت جهانی طلا، در ایران هم قیمت ها بالا نرفت، پس چرا دیروز که قیمت جهانی رفت بالا در ایران قیمت اومد پایین؟!!!!
و چرا های دیگه که نمی خوام بگم وای در این دو سه روز کاملا واضح بود. ولی چای گفنت نیست تا 4 سال دیگه.
یعنی واقعا نمی فهمید؟؟ از این واضح تر؟
منتطر اتفاقاتی نظیر سال 88 در این 4 سال باشید که طیف اصلاح طلب میدونه 4 سال دیگه رای نمیاره و در همین 4 سال میخواد ظهر خودشو بریزه.
آقای روحانی علنا از نقش خاتمی در کاندیداتوریش و ریاست جمهوریش تشکر کرد، خاتمی از اعضا و سران فتنه 88 هست....روحانی باید جواب این کارشو بده. (1454355) (alef-10)
 
مهدیه
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۶:۳۰
اصول گرایان شکست نخوردند بلکه با حمایت از اقای روحانی ثابت کردند که حامی منتخب مردم هستند (1449686) (alef-10)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۳:۰۸:۲۴
شکست را باید پذیرفت نه اینکه به گونه ای رفتار کنیم که انگار هیچوقت شکست نمی خوریم. اکثر اصولگرایان همه کاری کردند به غیر از اصولگرایی، گویی اصولگرایی یعنی خود را بر حق دیدن و همیشه سالم دانستن و دیگران (خصوصا اصلاح طلبان) را فتنه گر و استکبار طلب خواندن و باطل نامیدن. من نه اصلاح طلبم نه اصولگرا اما اگر قرار باشد روزی یکی از این دو جریان را انتخاب کنم قطعا اصولگرایی را انتخاب نمی کنم چون می دانم افراد تندرویی مانند مدیر مسئول روزنامه کیهان و امثال ایشان، آبروی اصولگرایان را می برند.
همچنین واقعا حیف می دانم که دوستان عزیزی همچون آقایان توکلی و مطهری را اصولگرا بنامم. (1453732) (alef-1)
 
هاجر
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۰:۵۴:۵۶
اصول گرایان که خودشون سه تا کاندید داشتن پس کی به اونا رای داد؟؟ (1454071) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۸:۰۹
شما مجبور به رقص و پایکوبی شدی ؟ یعنی اگه تو خونت نشسته بودی میومدن از خونه میکشیدنت بیرون و میگفتن شادی کُن یا تو خیابون واسه خودت راه میرفتی کسی دستتو میگرفت میگفت باید شادی کُنی و گرنه فولان ؟!؟!؟!؟ همین تفکرات متحجرانه شماست که 8 سال مردمو پیر کرد برادر ... (1449797) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۹:۲۵
آره دیگه هیچکی هم که نظر نداده! (1449010) (alef-13)
 
حسین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۰۹:۵۹:۵۷
"اصولگرا هيچ نسبتي به جريان احمدي نژاد نداشت و ندارد."
چرا نداشته و ندارد؟
مگر خیل عظیمی از اصولگراها از احمدی نژاد حمایت نکردند. هم دور اول و هم دور دوم؟
بعضی از کاندیداهای محترم هیچ انتقادی که نداشتند حتی در مناظره ها هنوز هم طرفداری میکردند!
هر شخصی بهرحال کار خوب انجام میدهد. باید دید دو کفه ترازو چگونه بود!
همین آقایون که شما با بغض اسم اصلاح طلبان را می‌آورید و حتی برخی از کاندیداهای محترم انتقادهای شدیدی از آنها و دولت سازندگی داشتند مگر کار خوب نکردند؟
چرا وقتی به نام هاشمی و خاتمی میرسید فقط یاد انتقاد می افتید و یادی از این همه کار که در 16 سال انجام شد نمیکنید اما یاد احمدی نژاد که کل اصولگرایان و نهادها تمام قد از ایشان حمایت کردند فقط به ذکر اینکه هیچ نسبتی نداشتند اکتفا میکنید!
هشت سال مرد وضعشان روز به روز بدتر شد مسبب وضع حال چه کسی است. به انتخابات 88 میرسیم همه شعار باید محاکمه شوند میدهیم اما هشت سال مردم خون دل خوردن وضعیت معیشت روز به روز بدتر شد فساد و اعتیاد و بیکاری رو هم اضافه کنیم کسی محکوم به محاکمه نیست؟؟؟؟ (1449012) (alef-13)
 
مرتضی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۰:۱۶
دقیقا موافقم . بابا این رو بفهمید مردم حزب نمیشناسن مردم وضعیت رو میشناسن . حزب اصولگرا اشتباه کرد و بایستی نه 4 سال و نه 8 سال بلکه تا اطلاع ثانوی از چرخه قدرت به پایین رود باشد تا مردم نفسی براحتی بکشند. (1449619) (alef-6)
 
هانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۰۲:۰۲
امروز باید به حال ایران خون گریه کرد و برای شما و تمام اصلاح طلیان متاسفم
که انقدر سطحی نگر هستید بله در این دولت تدبیر و امید حتما تورم کاهش پیدا می کنه حتما مشکلات ازدواج و کار جوونا برطرف می شه ولی به قیمت از بین رفتن عزت ایران به قیمت باج دادن به بیگانه و...پرونده این اقای روحانی وخاتمی و تمام اصلاح طلب ها سیاه سیاهه این اقای روحانی که در مناظرات می گه در فعالیت های هسته ای تخته بشه بهتر از اینه که کارخونه ها تعطیل بشه مگه نمی دونه که این ملت حاضرند هر سختی رو به جون بخرند ولی عزتشون پای مال نشه می خواد خون تمام شهیدای هسته ای رو پای مال کنه و داغشو به دل مردم بزاره چه طور سال 88 با اون حضور برشور مردم همین امریکا و دشمنان ایران با اختشاش گران (همین شما اصلاح طلبان )همراه شد و گفت تو ایران دموکراسی نیست حالا واسه ایران پیام تبریک می فرستند و از اقای روحانی می خواهند که در روابط ایران با آمریکا رویه جدیدی در پیش بگیره مگر اینکه از روی جنازه ما رد بشه هیشکی نیست این وسط بگه این آقا شر نرسونه خیر بیش کش کلام اخر فریب این شادی های زود گذر اصلاح طلبان رو که به پای کل ایران هم گذاشته شده و همه جا می گن شادی مردم از حضور در انتخاباته نخورید 4 سال دیگه همین مردم با آغوش باز به اصول گرا پناه می برن زنده باد اصول گرا زنده باد کاندیدای اصلح محمد باقر قالیباف (1453560) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۶:۰۵
یادشون رفته که 7سال چطور پشتیبان احمدی نژاد بودند و حالا که ایران آباد رو ویران کرد همه رفتن عقب و "کی بود کی بود من نبودم "راه انداختند (1449772) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۳۰:۴۷
حالا روحانی رو هم می بینیم شب دراز است و قلندر بیدار (1449822) (alef-10)
 
حسین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۵۷:۴۰
اینقدر ناراحت هستم از مقالات بعد انتخابات که هنوز هم حاضر نیستند دست بردارند

مثلا مقاله سایت رجا از ده نمکی در قسمت اخرش اومده :

"در یک کلام حوزه سیاست و فرهنگ و مدیریت فقط باید در انحصار آنها باشد و از منظر آنها مخالف خوب مخالف مرده است.انگار غربی ها هم این منش را دارند نمی دانم کدام یک از هم آموخته اند. القاعده خوب القاعده ای است که شیعه بکشد القائده بد القائده ای است که انسان غربی را بکشد. دیکتاتور خوب دیکتاتوری است که در بحرین شیعه بکشد."

می بینید اصلا القائده را بلد نیستند یا من نفهمیدم منظور چیست.
بد تر این که نظر هم نمیشه داد
باز رحمت به الف که امکان نظر دادن وجود دارد

خوشم اومد مردم دوباره مزه شادی را چشیدند با این گرونی (1453189) (alef-10)
 
ali
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۰:۰۰
چه لذتی داره شکست اصولگرایان خودکامه و زورگو از این که میبینم که الف بسیار عصبانی است از نتایج انتخابات لذت می برم.بالاخره منبع این نظر سنجی ها رو نگفتیا همونی که توش قالیباف با اختلاف اول بود میگما!!!!!!!!!!!!
توکه نظر منو کلاً پخش نمی کنی حداقل خودتون بخونید
درود بر روحانی (1449013) (alef-13)
 
علی شیرازی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۳۶:۱۷
منبع نظرسنجی ها تو محله آقایون بود مثل منبع گرونی که میوه فروش سر کوچه احمدی نژاد بود (1449320) (alef-10)
 
مرتضی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۷:۳۵
من به عنوان یک اصلاح طلب با اینطور مخاطب قرار دادن رقیب شکست خورده مخالفم. کاری رو که اصولگرایان با ما کردند، ما با آنان نکنیم. بگذاریم رفتارمان در هنگام در دست داشتن قدرت، درسی برای همه شود. طوری رفتار کنیم که همه با هم برادر (هرچند مخالف) باشیم. (1449413) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۱۷:۲۷
و البته مثل اصولگراها وقتی رای نیاوردیم، ادعای تقلب هم نداشته باشیم. (1453607) (alef-10)
 
محمدرضا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۳:۳۳:۴۲
داداش گمونم رای اولی هستی که دولت اصلاح طلبا رو که همه مخالفان رو به عناوین مختلف قلع وقمع کردن بیاد نمیاری (1453814) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۱:۴۹
حق نداری به اصولگراها حمله کنی..مگه تندروهای اصلاح طلب را یادت رفته...مملکت ارث پدر افراطیون دو جناح نیست مال مردمه...ایران برای همه ایرانیانه نه واسه اصولگرا و اصلاح طلبا...پیروزی در انتخابات را نباید مصادره به نام اصلاح طلبان کرد... (1449446) (alef-13)
 
ماهور
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۲:۳۶
واقعا نظرسنجی هایی که الف گذاشت همه غلط بودند.

نکته اینجاست که در واقع تو ایران نظرسنجی چندان جواب نمی ده. چون:

1. یه بخش تاثیرگذار اونایی هستن که تا روز قبل راجع به شرکت کردن مردد هستند
2. قبول داشته باشیم که مدت هاست تو ایران یه حس فضای امنیتی وجود داره و تو همچین فضایی افراد زیادی می ترسند توی نظرسنجی اسم کاندیدایی رو ببرن که همه می دونند یه مقدار مخالفه

امیدوارم الف دیگه گول نظرسنجی ها رو نخوره (1449451) (alef-13)
 
محمد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۴۰:۰۶
ماهور جان، نظر سنجی همه جای دنیا جواب میده از جمله ایران، چون یک کار علمیه و اثبات شده
منتها مشکل اینجاست که معمولاً نظرسنجی‌هایی که معتبر باشند نتیجه‌ش فقط در اختیار مسئولین قرار میگیره نه مردم
البته این دوره آی پوز ipos.me یه نظرسنجی تلفنی داشت که نتیجه‌ی نظرسنجیش که هر روز منتشر میشد نشون میداد روحانی دو روز قبل از انتخابات از قالیبات سبقت گرفته و اتفاقاً تحلیل کرده بود اگه اون درصدی که هنوز تصمیم به رأی دادن نگرفتن بخوان رأی بدن و رأشون با احتمال زیاد روحانی باشه، روحانی دور اول انتخابات رو میبره
که کاملاً تحلیلش درست از آب در اومد (1449911) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۶:۳۸
بله به قول سایت تابناک شکست اصولگرایان نه تنها لازم بلکه از شام شب واجب تر بود از امروز نیز برای خراب کردن دولت برنامه ریزی می کنند تا دوباره بیایند فرق شما و اصلاحطلبان در اینه که اصلاحطلبان باسوادند

آقای دکتر توکلی لطفا به انتخاب مردم احترام بزارید (1449493) (alef-13)
 
دوست
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۳۹:۲۹
حداقل سطل آشغال آتيش نمي زنند
داراي شعور فهم هستند (1453135) (alef-10)
 
esmaili
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۲۴:۱۴
میدونی چرا لذت میبری ؟ چون لذت بندگی خدا را نچشیدی !!! برای ما مهم حضور وخلق حماسه بود که با بالاترین حد ممکن انجام شد واین حضور تائید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود . نترکه چشم هرچی حسوده (1449758) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۱:۳۲:۵۹
نه برادر من...
دليل خوشحاليمون اينه كه بعد 8 سال فهميدين همه با شما نيستن....
ما كه با شما پدركشتگي نداريم كه...
اميدواريم شما هم به گفتمان ايمان بياريد و از تندروي دست برداريد... (1453478) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۱۴:۲۶
جناب علی عزیز!
تحقیر کسانی که کاندیدایشان پیروز نیست با روح دموکراسی و اخلاق بیگانه است. در دوره انتخابات هرکسی برای پیروزی کاندیدایش تلاش می کند و بدیهی است بینندگان سایت الف چون از نظر فکری نزدیک هستند به کاندیدای الف رأی می دهند و می توان گفت این نوع نظرسنجی ها علمی نیست. شکست خودکامگی و زورگویی لذت دارد اما همه اصولگرایان که اینگونه نیستند و همینطور همه اصلاح طلبان نیز انسان های معتقد به دموکراسی و مردم سالاری نیستند. (1450207) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۵:۴۱:۳۳
دوست عزیز این لحن شما با منش آقای خاتمی و اصلاحطلبی مطابقت نداره. (1451819) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۴۱:۵۹
ای ول سخن از زبان ما میگویی.
کاش الف حداقل یه عذرخواهی کوچیک بابت انتشار اون همه نظرسنجی های خیالی از خوانندگان میکرد. (1453670) (alef-1)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۰:۵۳:۲۴
این هم فرهنگ و ادب آقایون اصلاح طلب ، حقا که نام فتنه گر زیبنده شماست (1454064) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۹:۰۴:۱۵
شب دراز است وقلندر بيدار!!!!! (1454548) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۰:۱۹
سلام
اتفاقات چند سال گذشته آدم و یا تک تک صحنه های فیلم ارتفاع پست آقای حاتمی کیا میندازه که هرکی قدرت دستشه (در این فیلم اسلحه) چه رفتاری با قبلیا داره مخصوصا وقتی یکی از افراد گارد پرواز که بنظر میاد نماد اصولگرائی است بعد از اینکه توسط همتیمش نجات پیدا میکنه چه رفتاری با بقیه میکنه.
فقط امیدوارم با این رفتار سلیقه ایمون هواپیمای ما هم مثل اونا سقوط نکنه!! (1449015) (alef-13)
 
a
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۰:۳۲
کی گفته اصولگرایان شکست خوردند؟
من خودم اصولگرا هستم و به انقلاب و رهبر علاقه مند و متعهد هستم و روحانی را هم دوست دارم و از پیروزی ایشان به شدت خوشحال شدم.
هر کسی در شرایط کنونی به نظام و رهبر و حفظ منافع کشور علاقه مند باشد حتما از پیروزی شخصیت انقلابی آقای روحانی خوشحال می شود.
کی گفته اصولگرایی یعنی افراط؟
اصوگرایی یعنی پایبندی به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی که آقای روحانی به آنها پایبند است.
ضمنا آقای روحانی هیچوقت خودش را به عنوان اصلاح طلب معرفی نکرده ولی اصلاح طلبان از او حمایت کرده اند.
آقای روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز هستند که همه می دانند یک حزب اصولگراست.
در ضمن بد نیست به سخنان دکتر روحانی در قضایای کوی دانشگاه سال 78 و همچنین اجتماع غیر قانونی 25 بهمن سال 88 مراجعه کنید.
به هر حال الان دیگه هر چی بود گذشت.
الان باید همگی با هم و متحد از دکتر روحانی حمایت کینم. (1449018) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۴:۱۸
دوست عزیز بپذیر که کاندیدای اصولگرایان کس دیگری بود و تا وقتی شخصیت های اصلاح طلب از روحانی حمایت نکردند آرایش کمتر از 10 درصد بود (1449464) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۱:۵۹:۲۷
پس اصلاح طلبان که رای داشتند چرا از عارف حمایت نکردند ؟لطفا یک اصلاح طلب جواب بده (1453552) (alef-10)
 
ع
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۶:۰۵:۵۷
وقعا؟!!! اگه اصلاح طلبا اینقدر رای داشتند که عارف به نفع روحجانی نمیرفت کنار شاید! (1454264) (alef-10)
 
ماهور
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۸:۱۸
با اسم ها بازی نکن برادر. این شکست اصولگرایی بود، خیلی از کسانی هم که رای دادند همون هایی بودند که .... حالا بگذریم تا الف منتشر کنه (1449506) (alef-13)
 
ناشناس
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۲:۲۱:۳۰
اگه روحانی اصولگراست پس چرا اصولگراها ازش حمایت نکردند
اصولگرایی یعنی افراطی گری... (1453619) (alef-10)
 
امیر علی
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۳:۱۷:۵۹
خدارو شکر که اصول گرا هستیم. ما با رای به اقای جلیلی و قالیباف و دکترولایتی و رضایی عزیز و دکتر روحانی سیاستمدار فضای انتخابات رو خالی نکردیم و به شور و حیجانش اضافه کردیم و با درایت رهبر عزیز و شورای نگهبان و شعارهای به جا و زیرکانه آقای روحانی عزیز رای شما دوستان همراه و انقلابی اصلاح طلب رو به نفع مملکت وارد صندوق ها کردیم و نتیجه این می شه که اپوزسیون و شبکه های ماهواره ای سردرد گرفتن و البته بعضی ها هم که فکر کردن با رای به دکتر روحانی انقلاب سکولاریته کرده اند بعدا حالشون رومی پرسم.این رو هم بگم به روحانی رای ندادم اما هیچوقت انتخابات انقدر به نفع نظام نبوده و از این بابت خیلی خوشحالم. ماشالا حزب ا... (1454221) (alef-10)
 
مهدي
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۰:۳۳
البته مجلس در دست اصلولگراهاست
پس اگه حس فريدون ميخواه او بلايي كه سر احمدي نژاد آمد سرش نياد
بايد با اونها تعامل كنه
چون اونها اكثريتند نه اقليت (1449020) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۰۱:۲۳
کدوم اکثریت رو میگی ؟؟؟ این مجلسی که من میبینم از حزب باد چیزی کم نداره .. همینها بودند بعد از اتفاقات ۸۸ تو مجلس مرگ بر این و اون راه انداخته بودند .. مجلسی رو که رسایی ، کوچک زاده و حسینیان نمایندش باشن!!!! احمدی نژاد با اون لیست تو جیبش همه مجلسو پیچوند ... از این لیستها زیاده (1449543) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۱:۰۹:۱۲
احمدی نژاد نه تنها اصولگراست بلکه نماد اصولگرایست همانطور که امام,روح الله خمینی(ره) و آیت الله هاشمی رفسنجانی نماد اعتدال گراییند و همانطور که خاتمی نماد اصلاح طلبیست.
احمدی نژاد نماد مطلق اصولگراییست. (1454097) (alef-10)
 
محمود
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۰:۳۹
احمدی نژاد اصولگراست .چرا میخواهید اورا جدا از اصولگرایان حساب کنید.طی 7سال جریان اصولگرا تمام قد از او حمایت کردند..و شما اصولگرایان در ایجاد این همه مشکلات شریک احمدی نژاد هستید مردم این حرف شما را به مشابه یک جوک میپندارند که میگویید احمدی نژاد اصول گرا نیست (1449022) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۵:۱۵
شده داستان کی بود کی بود من نبودم.
عزیزان اصولگرا یک کم انصاف داشته باشید. (1449388) (alef-13)
 
جمال کیانی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۰:۵۷
یه سوال جدی !! مگه روحانی اصلاح طلبه ؟؟!! کی گفته روحانی اصلاح طلبه !! من معتقدم خاتمی باز هم اشتباه کرد. او همه آبروش رو خرج کسی کرد که اصلاح طلب نیست.خاتمی هر مبارزه رو با عقب نشینی شروع می کنه. غافل از اینکه کسی که می خواد عقب بکشه اصلا لازم نیست مبارزه کنه.روحانی نمی تونه به خواسته های مردم عمل کنه . بخصوص مسایل اقتصادی . و این بار مردم بعد از چند ماه از روحانی سرخورده میشن و از خاتمی متنفر!!! اگه محسن رضایی انتخاب می شد برای اصلاح طلبا ن چه فرقی می کرد؟ غیر از اینکه سرمایه اجتماعیشان را خرج نکرده بودن!!! محسن رضایی چه فرقی با روحانی دارد ؟ جزاینکه صداقتش از روحانی کمی بیشتر است!! به خدا محسن رضایی با صداقتش نه فقط از روحانی حتی از خاتمی هم اصلاح طلب تر است.حامیان انتخاب روحانی فاتحه اصلاح طلبی حتی معتدل را خواندند. و این ملت نجیب و مظلوم را برای چند ماه بیهوده امیدوار کردند.و این دسته گل اصلاح طلبی محافظه کارانه !!!! و سیاست ورزانه !!! خاتمی است که در واقع هیچ چیزی نیست به جز باختی رنگ آمیزی و تزیین شده در صحنه سیاست این مملکت. دلخوشکنکی دروغین . فرق خاتمی با شخصیتی چون امام اینه که حتی اگر سال 57 انقلاب نمی شد و امام تا آخر عمر شریفش در نجف به سر می برد و در گمنامی رحلت می کرد اما هرگز به اندازه سر سوزنی از مواضعش کوتاه نمی آمد
. چون راه خود را درست می دانست و به تمامیت آن اعتقاد راسخ داشت. اما اصلاح طلبی خاتمی مثل خالکوبی زدن آن بنده خدایی است که با ا ولین نیش نشتر از یالش صرفنظر کرد و با سوز نیش دوم دمش را نخواست و از ترس نیشهای بعدی از خیر شکم و پاو دست شیر هم گذشت و نهایتا چه شیری ار آب درامد!!!! پس از پایان هیجانات کاذب و فرونشستن امیدهای غیر واقع گرایانه از شیر اصلاح طلبی خاتمی چه خواهد ماند؟ گربه ای لاغر و آشفته در حال فرار و دمپاییهای خشم ملت بدرقه راهش و احتمالا هرگز دیگر پا به صحنه سیاست این مملکت نخواهد گذاشت . شاید پس از دهها سال و ظهور نسلی دیگر مردانی به واقع مرد شبیه محسن رضایی صادقانه و شرافتمندانه و شجاعانه بر شمع خاک خورده و افسرده اصلاح طلبی حقیقی در این مملکت شعله ای برافروزند. (1449023) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۰:۲۵
مــــــــــــــــــــــــــردم تشخيص دادند كه اصلاح طلبه

هيچ منطقي بالاتر از اين نيست (1449348) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۲:۴۱:۰۰
تازه بهتره که در اسم اصلاح طلب نیستد چون بقیه حاکمیت در برابر ایشان موضع نمیگیرن و مزاحم کار کردنش کمتر میشن. ضمنا رابطه خوب آقای روحانی با رهبری هم یک مزیت ایشان نسبت به عزیز همیشگیمان جناب آقای خاتمی است. که باعث میشود خیلی از تنشهای درون حاکمیتی به وجود نیاید و تصممها راحتتر گرفته شود و کنترل کار از دست ریاست جمهوری خارج نشود. ایشان همیشه نماینده و معتمد رهبر بوده اند و میتواننند اقتدار ریاست جمهوری را به آن برگردانند چون رهبری به تصمیمات ایشان اعتماد خواهد کرد. امیدوارم. (1450413) (alef-6)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۱:۳۴
درست میگی، ولی سیاست اینطوریه دیگه (1449441) (alef-13)
 
21
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۲:۵۶
واقعا باید افسوس فردی مثل محسن رضایی را خورد که هیچوقت حاضر نشد برای رای جمع کردن به تخریب دیگران رو بیاره و اخلاق را زیر پا بگذاره!
باورم نمیشه که جلیلی بدون هیچگونه برنامه از محسن رضایی بیشتر رای آورد؟ (1449453) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۱:۳۱
بدون هیچ گونه تخریب؟؟؟؟جاااااااااااااان؟
عزیزم دیگه چی کار باید می کرد؟
جلیلی هم برنامه داشت و هم اخلاق.
اگر دلت می خواست می دیدی...منتها دوست نداشتی ببینی
هنوزم تو سایتش هست (1450011) (alef-13)
 
سارا
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۴۴:۲۵
بله.همین طوره.آقای جلیلی هم برنامه داشت و هم اخلاق. (1453149) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۹:۱۵
باز شروع كردن!‌ما مثل شما مغزمون تار عنكبوت نبسته!‌ انگار ما نمي دونيم روحاني كيه و چيه!‌ما به روحاني راي داديم با علم به اينكه او جز اعتدال است و ما براي ايران همينو مي خوايم!‌اين شما اصولگراها هستين كه يه خط قرمز دور خودتون و عقايدتون كشيدين و هر كس غير از اون باشه فتنه گر و ايادي استكباره
بالاخره بايد يه فرقي بين حاميان فرهيخته اصلاح طلبي با اصولگراها باشه ديگه! (1449518) (alef-13)
 
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۹:۴۳
حالا كانديداي مورد علاقه شما(جناب آقاي دكتر رضايي) منتخب انتخابات نشده است اين تقصير جناب آقاي خاتمي است؟!حتما انتظار داشته ايد جناب آقاي خاتمي فرد مورد نظر شما را به عنوان كانديداي موردحمايتشان معرفي مي كردند؟! وقتي حتي از حضور جناب آقاي دكتر عارف نيز خواسته ميشود انصراف دهند پس حتما ضرورت و عدم ريسك اقتضاي اين كار را در اين دوره از انتخابات مي كرده است.تفاوت 18 ميليون و 600 هزار راي متعلق به جناب آقاي رئيس جمهور منتخب با ميزان آراي جناب آقاي دكتر محسن رضايي ميزان محبوبيت و اقبال مردم را به هر يك از دو كانديداي مورد نظر را به خوبي تصوير ميكند و من تعجب ميكنم كه شما چگونه اين همه تفاوتها را در نظر نمي گيريد و بر كار و تدبير جناب آقاي خاتمي خرده مي گيريد؟! بنده به جناب آقاي دكتر رضايي احترام مي گذارم ولي اين باور دارم كه ميان ايشان با جناب آقاي دكتر روحاني خيلي فاصله است براي احراز مقام رياست جمهوري يك كشور 75 ميليون نفري و خوشبختانه انتخابات اخير خود گواه و شاهد و گوياي بسيار از مسائل است كه در جاي خود هر يك قابل دقت و بررسي است. (1449524) (alef-13)
 
21
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۰:۰۴:۱۲
حالا که روحانی انتخاب شده باید به رای اکثریت احترام گذاشت اما چند نکته قابل تامل در مورد حرفهای شما وجود داره که باید به اونها اشاره کنم :
شما مطمئن باش که رای لب مرزی 50 درصدی صرفا بخاطر محبوبیت و کارآمدی ایشان نبود مثلا توی شهر خودم روحانی با حدود 92 هزار رای اول و قالیباف با 25 هزار رای دوم شد و تا سه شنبه کسی روحانی رو نمی شناخت وقصد رای دادن به
ایشون را نداشت اما به یکباره با گذاشتن عکس های آقایان خاتمی و هاشمی در
دو طرف ایشان و شعارهایی در حمایت از این دو بزرگوار و همچنین کناره گیری و
از خود گذشتگی دکتر عارف و همچنین اپوزوسیون بودن این جریان در مقابل جلیلی باعث شد همین رای اکثریت لب مرزی بدست آید و در واقع 18 میلیون رای رای به
چهار نفر بود (هاشمی خاتمی عارف روحانی ) درضمن 4 میلیون طرفدار رضایی
هوادارهای واقعی خود شخص ایشان هستند نه افراد دیگری (1453213) (alef-10)
 
اميدوار
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۰۲:۲۶
بابا تو اصن معلوم هست سيستم ادراك مغزيت به چه صورتي كار ميكنه برادر گلم؟ تو اون دنيا، اون بالا بالاها خبريه؟ چيا ديگه ميبيني؟ دوست دارم از مشاهداتت باز هم بيشتر بگي برامون
الف جون هركي دوست داري يه بار هم كامنت منو بذار... (1449551) (alef-13)
 
peyman
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۰۳:۳۳
من تا حدی حرفای شما رو می پذیرم.
اما دوست عزیز ما کشورمون یه مشکل اساسی داره و اوم قانون اساسیمونه که باید به درستی اصلاح بشه البته یه بار اصلاح شد بسمت قانون گریزی. باید به سمت قانون مداری اصلاح شه. تا وقتی این مشکل باشه هرکی بیاد همینه. مردم هم تقصیر ندارند اونا تحت تاثیر جو قرار می گیرن. والا منهم محسن رضایی و ولایتی رو به روحانی ترجیح می دم که افتخارش حمایت هاشمی هست و من توصیه می کنم یک فلاش بک به زمان ایشون بزنید تا ببینید که با زمان احمدی نژاد هیچ فرقی نداشت. (1449563) (alef-13)
 
میلاد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۹:۲۱:۲۵
عزیز جون الان دچار احساسات شدی .......... زیاد ناراحت نشو اگه دیشب تو خیابون بودی میفهمیدی پیروز مال کی بود مال اصلاح طلب ها (1453067) (alef-10)
 
احسان
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۰:۵۷:۰۱
دوست عزیزم سلام
با اینکه تمام حرفاتو (به جز محسن رضایی) با تمام وجود حس میکنم ولی میخوام سرمست از این باده خودم رو به فراموشی بزنم و فعلا تلخی ها رو از یادم بره (1454078) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۷ ۰۱:۰۹:۴۸
جناب کیانی ، یا رضائی یا هر اسم دیگری که دارید !
می دانید چرا محسن رضائی در انتخابات باز هم رای نیاورد ؟ چون مردم حتی اگر از واقعیات با خبر نباشند ، آنها را حس می کنند . آقای رضائی برای چه اینچنین و پس از شکستهای متعدد باز هم با اشتهائی سیر نشدنی به دنبال ریاست جمهوری است؟ چه چیزی در این پست نهفته است ؟ خدمت ؟ نه این را نگو برادر که باور نمی کنم ! .
محسن رضائی یک کلکسیونر است . او کلکسیونی از چیزهای خوب را برای خود جمع کرده و فقط جای ریاست جمهوری در آن خالی است : فرماندهی در جنگ (البته با فراموش کردن آنچه در فتح فاو اتفاق افتاد ؛ شهیدان بی شمارمان را می گویم) ، دکترا در اقتصاد ! (کی خواند و چگونه ، که مردم نفهمیدند !) ، فرزندی که به قول خود آقای رضائی توسط ناسا برای ادامه تحصیل به آمریکا دعوت شده بود ( و ملت مصاحبه های ایشان را در آمریکا بر علیه نظام ندید و نشنید !!) ، ثروت ( عکسهای فرزندان ایشان در صندلیهای فرست کلاس و اقامت در هتلهای ۶ ستاره و ...) . خوب آنچنان که می بینید مانده بود ریاست جمهوری تا این کلکسیون تکمیل شود .
برادر من ، مردم ...... نیستند ، این چیزها را اگر هم ندانند ، حس می کنند . ایشان اگر تا آخر عمرشان هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند مادامی که صداقت را جایگزین رفتار ماکیاولی نکنند ، نتیجه ای بیش از سوم ، چهارمی ، نصیبشان نمی شود ، حالا چه شما ایشان را نابغه اقتصاد بخوانید و چه نخوانید ! . (1454099) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۱:۴۰
ملغمه ای از راست و دروغ در این مقاله مشاهده نمودم. آیا نویسنده و اقعا می تواند دو انتخابات 92و 88 را مقایسه کند و چنین با اعتماد به نفس و باز از طرف مردم ایران بگوید که انتخابات 88 هیچ مشکلی نداشته است؟ به نظر من لجاجت در عدم نقد صحیح انتخابات 88 توسط جریان اصولگرایی مهمترین دلیل شکست این جریان می باشد.
شاید این دفعه هم مانند انتخابات اخیر مجلس بخشی از بدنه ی جامعه در انتخابات حضور نیافت ، اما حداقلی که به این کار مبادرت نمود و البته فکر می کردند که دارند ریسک می کنند و ممکن است باز هم اتفاقات سال 88 رخ دهد ، تا لحظه ی اعلام نهائی نتایج نگران، رای خود بودند. صحت این ادعا را ز روی تمام پیامها ، جوک ها و عصبانیت های طی چند ساعت قبل از اعلام نهائی نتایج می توان مشاهده نمود.
به هر حال اینجانب خود را وابسته به هیچیک از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب نمی دانم. شاید گرایش و نگرشم نزدیک به آقای علی مطهری در برخی موضعگیری ها باشد. اما تا واقعیت را اصولگرایان تحلیل درست نکنند ، آرزوی انتخاب واقعی توسط مردم ایران را نمی توانند محقق کنند (1449029) (alef-13)
 
مطهره
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۰:۱۸
انتخابات ۸۸ هیچ مشکلی نداشت، همان‌طور که انتخابات ۹۲ نیز هیچ مشکلی نداشت. شما هم دست بردارید از این رویکرد مسخره که همیشه ما باید پیروز باشیم اگر هم نشدیم حتما مشکلی هست. (1449347) (alef-10)
 
مهدی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۲:۱۲
سال 88 برخی از اعضای شورای نگهبان رسما طرفدار کاندیدای خاصی بودند اما امسال بجز یک نفر که تلویحا اشاره ای به کاندیدای خاصی داشتند بنده چیز دیگری را ندیدم. وزارت کشور نیز در دست آقای نجار نبود. اصولگرایان نیز هنوز طرفدار آن بنده خدا بودند و نه مخالفش.
اینها فقط بیان تفاوتهای آشکار و قابل اثبات بین سال 88 و 92 هست.


به نظر بنده تا وقتی مسائل آن زمان کاملا بیطرفانه و بر اساس واقعیت مطرح، تحلیل و ریشه یابی نشود این مساله پابرجا میماند. (1450014) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۵۳:۱۱
خوب شد گفتید....!!!!
این رویه 88 هایی بود که تحمل نکردند مثلا اینکه نمی بینید (1450029) (alef-13)
 
معصومه
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۵:۵۱
جاجت در عدم نقد صحیح انتخابات 88
کاملا زدی به هدف!
لجاجت در عدم نقد صحیح انتخابات 88 +عملکرد افتضاح دولت اصولگرا+فرافکنی اصولگرایان!!
یعنی هر چی فکر کردم این عبارت شمارا یادم بیاید بونویسم نشد!
لجاجت در عدم نقد صحیح انتخابات 88
لجاجت در عدم نقد صحیح انتخابات 88
لجاجت در عدم نقد صحیح انتخابات 88

آنقدر که من اصولگرا هم به آن انتخابات نقد دارم و جدا فکر میکنم مهندسی شده بود!
من اصولگرا به روحانی رای دادم!!

لجاجت در عدم نقد صحیح انتخابات 88
لجاجت در عدم نقد صحیح انتخابات 88
لجاجت در عدم نقد صحیح انتخابات 88

منتشر کن... (1449397) (alef-13)
 
امیر
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۲۰:۱۸:۱۴
این کاخ که میبینی گاه از من و گاه از تو
جاوید نمی ماند خواه از من و خواه از تو

آقای احمدی نژاد تا 46 روز دیگه خواهد رفت. ولی چه رفتنی. همه اونهایی که از اول آوردنش و همه مخالفانش که سال 88 میگفتند "احمدی بای بای" روز 12 مرداد خواهند گفت " آخیش این هم رفت."

کاری ندارم که احمدی نژاد اشتباه مردم بود یا اشتباه نظام، امیدوارم مردم و نظام درسی بگیرند برای آینده. اگه یادمون نمونه که ندونیم کی باید کجا باشه احمدی نژاد های دیگه ای در آینده انتظارمون رو میکشند.

به امید فردای بهتر برای ایران و ایرانیان (1453251) (alef-10)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۱:۱۴:۱۲
"ملغمه ای از راست و دروغ در این مقاله مشاهده نمودم " من هم موافقم.
نويسند ديگران را به عبرت گرفتن توصيه مي كند ولي خود باز دروغ هايش را در لفافه ي راستي به خيال خود مي خواهد به خورد خواننده بدهد.
تو هم بايد بلاي كه بر سر اصول گرايان علي الخصوص حداد آمد بايد بر سرت يايد تا عبرت بگيري.
خدا را شكر كه دشمنان اصلاح طلبان را از احمقان آفريد. (1449657) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۱:۴۴
با سلام اسیب شناسی بهترین کار است برای هر شکستی اما باز هم در همین نوشته خودتان را گول میزنید اری دکتر روحانی رییس جمهور معتدل ایست و با شعار اعتدال امد اما و اما شما اصلاحات را در کنارش ندیدید ؟ایا خودش نگفت من با تایید جناب هاشمی و اقای خاتمی وارد میدان شدم ؟ایا اصلاح طلبان بزرگترین هوادار ایشان نبودند ؟چطور دوباره خودتان با خودتان صادق نیستید شما همه این را با چشم دیدید وو حضور پر رنگ اصلاحات در همایشها را دیدی سیمای ضرغامی یک بار نتوانست شعار ها را پخش کند چون شعار اصلاحات اصلاحات قطع نمیشد شما همه ی اینهارا دیدید و میدانید مردم که به حرف شما گوش نمیدهند خودتان در اسیب شناسی باید برگردید به صداقت ...ما همین صداقت را در اصلاحات دیدیم صادق باشید تا مردم شما را باور کنند (1449031) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۱:۵۱
امیدواریم همگان پیام روشن این انتخاب و چرایی آن را به روشنی درک کنند ولی بر خلاف نگارنده محترم و بر خلاف میل قلبی خودم متاسفانه در مورد بروز تخلف در انتخابات 88 پس از اعلام نتایج دیروز دچار تردید شدم چون به نظر من انتخابات امسال بسیار پرشورترازسال88 برگزار شد وواقعا یک حماسه بود درحالیکه آمار شرکت کنندگان ان دست کم پنج میلیون نفر کمتر بود!!! (1449032) (alef-13)
 
جواد
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۲:۰۶
عزیزم اتفاقا علت شکست اصولگراها تخریب بیش از حد دولت بود چون در واقع با این کار داشتن خودشونو تخریب میکردن.پیروزی روحانی هم علتش به هم ریختن بازار و تخریب دولت از همه جهت بود.الان قیمت دلار و سکه کمی پایین اومد چرا؟مگه تغییری در بازار اتفاق افتاده ؟نه عزیزم این نشون دهنده اینه که مشکلات اخیر حساب شده و در جهت تخریب دولت بوده که اصولگراها هم متوجه نشدن و اونها هم دولت رو تخریب کردن.حالا تا هشت سال باید خدا حافظی کنن.(شاید بگن چرا هشت سال؟چون در ایران ریاست جمهوری هشت ساله است ) (1449033) (alef-13)
 
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۵۷:۴۱
چرا نمیگی به خاطر آشفته بازار بی سیاستی ها بوده و حالا که بوی بهبود ز اوضاع میاد یه کم بهتر شده
؟؟؟ (1449502) (alef-13)
 
عابدین
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۰۲:۱۵
اعتدال روحانی میدونی یعنی چی؟ یعنی آمریکا کدخدای دنیاست و ما رعیت این کد خدا.رعیت باید در مقابل کدخدا سر تعظیم فرود آورد.مردم بد امتحان پس دادند.نقل است که در آخرالزمان از شیعیان امتحانات سختی گرفته خواهد شد.در سال 88 تعداد زیادی از خواص مردود شدند و در سال 92 تعداد زیادی از عوام. (1449035) (alef-13)
 
علی شیرازی
۱۳۹۲-۰۳-۲۶ ۱۰:۳۸:۱۴
شما مسئول آخرالزمان خودت باش (1449331) (alef-10)