توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 232871
مصرف آب کشاورزی در ایران 22 درصد بیشتر از متوسط جهانی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۳
مصرف آب کشاورزی در ایران ۲۲ درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی آب در این بخش است.

به‌گزارش تسنیم، بخش کشاورزی عمده‌ترین مصرف‌کننده آب در ایران محسوب می‌شود که حدود ۹۲ درصد مصارف را به‌خود اختصاص داده‌ و این درحالی است که متوسط مصرف آب جهان در این بخش حدود ۷۰ درصد است.

رویکرد کشور ما در سال‌های گذشته، برای تامین آب بیشتر معطوف به تامین آب کشاورزی بوده است تا صنعت که هم ارزش افزوده بیشتر و هم اشتغال پایدارتری را ایجاد می‌کند. این درحالی است که در جهان میزان تولید محصول کشاورزی به‌ازای مصرف هر مترمکعب آب حدود ۲.۵ کیلوگرم است درحالی که این میزان در ایران، حدود یک کیلوگرم است و تولید ناخالص ملی نیز تنها بین ۲۰ تا ۴۰ سنت به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی برآورد می‌شود که متوسط جهانی در این زمینه حدود یک تا دو دلار و حتی بیشتر است.

همچنین بازده آبیاری در ایران از بسیاری از کشورهای هم‌اقلیم خود، در رتبه پایین‌تری قرار دارد. یافته‌های مطالعه‌های جامع آب کشور با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی منابع آب در سناریوهای مختلف نشان می‌دهد که برای رسیدن به تعادل بین منابع و مصارف و پایداری محیط‌زیست باید با افزایش بازده، میزان مصرف بخش کشاورزی را در برخی از حوضه‌های آبریز تا ۵۰ درصد مصرف وضع موجود کاهش دهیم تا بتوانیم قادر به تامین آب شرب و صنعت نیز باشیم.

براساس مطالعه‌های طرح جامع آب کشور، حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب در بخش صنعت و معدن مصرف می‌شود که ۸۰ درصد آن توسط منابع آب زیرزمینی و ۲۰ درصد نیز توسط منابع آب سطحی تامین می‌شود. در این راستا بخش صنعت تنها کمی بیشتر از یک درصد مصارف آب را به خود اختصاص داده که این میزان در مقایسه با متوسط‌ جهانی (حدود ۲۰ درصد) بسیار ناچیز است.