باهنر: رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت تا خرداد ماه تعيين تكليف ميشود

1 خرداد 1396 ساعت 12:18


رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري اظهار كرد: طبق قانون، مجمع تشخيص مصلحت نظام دوره قانوني مشخص ندارد و ميتواند به اراده رهبري تمديد شود اما فكر ميكنم رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت تا خرداد ماه تعيين تکلیف شود.

به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر صبح امروز در نشست خبري خود كه در محل دفتر مركزي جامعه اسلامي مهندسين، گفت: فكر ميكنم رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت تا خرداد ماه تعيين تكليف شود.


کد مطلب: 474584

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjoxexxuqeaiz.fsfu.html?474584

الف
  http://alef.ir