زنان مهماندار در هواپیمایی عربستان

بخش فیلم و عکس الف، 5 شهریور 96

5 شهريور 1396 ساعت 3:01

با حضور تنی چند از مقامات شرکت هواپیمایی عربستان سعودی هواپیماهای تازه خریداری شده این شرکت به ناوگان هوایی سعودی افزوده شد.هواپیماهای جدید پس از آنکه از سوی شرکت ایرباس در هامبورگ تحویل مقامات سعودی شد برای استفاده در پروازهای داخلی عازم عربستان شد. مراسم رونمایی و آغاز به کار در فرودگاه عبدالعزیز شهر جده برگزار شد. حضور زنان خدمه و مهماندار در این هواپیماها  جالب توجه است.


کد مطلب: 505589

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjoieihuqeyiz.fsfu.html?505589

الف
  http://alef.ir