ضیافت افطار روحانی بادست اندرکاران برجام

13 تير 1395 ساعت 11:39

ضیافت افطار رئیس جمهوری با دست اندرکاران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شنبه شب برگزار شد.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


کد مطلب: 368861

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjmoetvuqemoz.fsfu.html?368861

الف
  http://alef.ir