نقش «عبدالرسول درّي» در مذاکرات هسته‌ای چه بود؟/ بعیدی نژاد پاسخ می دهد

بخش سیاسی الف، ۱۱ شهریور ۹۵

11 شهريور 1395 ساعت 20:21


بدنبال سوالات مطرح شده درباره نقش درّي در مذاكرات هسته‌اي حمید بعیدی‌نژاد توضیحاتی را در این زمینه منتشر کرد.

حمید بعیدی‌نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان بدنبال سوالات بسيار متعدد رسانه‌ها و هموطنان پيرامون نقش آقاي درّی در مذاكرات هسته‌اي توضيحات زير را در صفحه شخصي اينستاگرام و كانال خود ارائه کرد:

اخيرا برخي افراد و سايتها به پخش مطالبي نسبت به آقاي عبدالرسول درّي مبادرت كرده اند و از جمله اينكه وي بعنوان يك فرد دو تابعيتي ايراني و انگليسي سالهاست حتي زماني كه مسؤول پرونده دعاوي عليه آمريكا در وزارت دفاع بوده است عليه منافع كشور جاسوسي ميكرده است و اخيرا نيز مشخص شده است كه بعنوان عضو تيم مذاكرات هسته اي كشورمان اطلاعات محرمانه مذاكرات را به سرويسهاي جاسوسي انگليسي و آمريكايي ارائه ميكرده است و براي اين خدمات خود ماهانه ۷۵۰۰ پوند حقوق دريافت مي كرده است.

با توجه به سوالات مكررعزيزان و درخواست آنها از بنده براي برخي توضيحات، ذكر چند نكته شايد مفيد باشد:
١- شكي نيست كه همه ما تابع تصميمات نهادهاي رسمي امنيتي و اطلاعاتي كشور كه وظيفه حفظ كيان و صيانت از كشور در قبال تهديدات خارجي را بر عهده دارند ميباشيم. در خصوص اين موضوع ما نيز مانند ديگر هموطنان عزيزمان منتظر روشنگري بيشتر و دقيق تر موضوع اتهام آقاي درّي ميباشيم تا طرح آنها كمك كند تا افراد از گمانه زني و اتكا به حدسيات شخصي خود در اين موضوع حساس خودداري كنند. آنچه در نهايت تا بحال از برخي موارد محدود اعلام شده از سوي نهادهاي رسمي كشور بر مي آيد آنست كه آقاي درّي از سوي برخي مراجع امنيتي كشور براي پاره اي توضيحات فراخوانده شده و بدون اينكه اتهام خاصي براي ايشان به اثبات برسد آزاد هستند. بررسي و تحقيقات ادامه دارند. شخص ايشان نيز در مصاحبه اي كه در چند روز پيش در محل ساختمان بانك مركزي انجام داد بر همين نكات پافشاري نموده و ضمن وفاداري كامل خود به منافع كشور هر نوع اتهام امنيتي و جاسوسي را به شديدترين بيان ردّ نموده است. اظهارات وي توسط هيچ نهاد رسمي به چالش كشيده نشده است.

٢- وزارت امور خارجه و مسؤولين تيم مذاكرات هسته اي مسؤوليتي در قبال گزينش و يا اصولا چه ردّ يا قبول نمايندگان نهادهاي ذيربط رسمي كشور ندارند. مجموعا دهها نفر بعنوان نمايندگان نهادهاي ذيربط، تيم مذاكرات هسته اي كشورمان را در مذاكرات همراهي مي نمودند كه ورود به بحث صلاحيت اين افراد نميتواند از مسؤوليتهاي وزارت امور خارجه و اعضاي تيم مذاكرات هسته اي كشورمان باشد. وزارت خارجه و اعضاي تيم مذاكره كننده هسته اي همچنين نه مسؤوليت و نه امكان اِعمال نظارت بر افراد و نمايندگان ديگر نهادها را نيز در اختيار ندارد. تعيين اشخاص و تاييد صلاحيت افراد بعنوان نمايندگان آن نهاد و همچنين اِعمال نظارت بر اين افراد بر عهده همان نهادها و در مواقع حساس بعهده نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي رسمي كشور هستند.

٣- آقاي درّي بعنوان نماينده يكي از نهادهاي مسؤول بانكي و مالي و به اتكاي چند دهه حضور در مناصب مختلف حقوقي و اجرايي در حوزه هاي مختلف در اين مرحله آخر مذاكرات مشورتهاي فني و تخصصي بانكي و مالي لازم را به تيم مذاكرات هسته اي كشورمان ارائه مي كرد. وي حتي همان زمان كه با نظر مستقيم نهاد زيربط بانكي و مالي كشورمان براي ارائه اينگونه مشورتها درمذاكرات تخصصي شركت داشتند، عضو هيات مديره بانك سامان هم بود. آقاي دري براي حدود يك دهه در مذاكرات حقوقي در لاهه در پرونده حساس و مهم دعاوي ايران و آمريكا بعنوان عضو داوري كشورمان شركت ميكرد. پس از آن براي حدود يك دهه ديگر وي بعنوان وكيل حقوقي وزارت دفاع كشورمان در پرونده خريدهاي تسليحاتي ايران از آمريكا انجام وظيفه ميكرد. وي بعلت شركت در بيش از دو دهه مذاكره در دعاوي مهم بين المللي در ميان متخصصين فن فردي شناخته شده محسوب ميشود. همچنين بنابر اطلاع موثق آقاي درّي اصلا تبعه كشور انگليس نيست.

٤- اين پافشاري برخي افراد و سايتها براي اثبات جاسوسي آقاي درّي قبل از اعلام نظر قطعي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي بيش از همه چيز خواسته يا ناخواسته سوالاتي جدّي را متوجه خود نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور مي نمايد كه چطور فردي در چنين مسؤوليتهاي مهم و حساسي آنهم نه براي چند سال بلكه براي بيش از حداقل دو دهه به جاسوسي مشغول بوده است و اين موضوع از چشم نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشورمان پنهان و مغفول مانده است. بنظر بنده اين نوع اظهارات يك توهين آشكار به نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشورمان ميباشد. در شرايطي كه منطقه ما شاهد شديدترين ناامني ها در اطراف و اكناف خود ميباشد و بويژه داعش با اتكا به انواع روشهاي مخرب سعي در ايجاد تهديدات امنيتي براي كشور عزيزمان دارد، همگان مشاهده ميكنيم كه چگونه نيروهاي بغايت سازمان يافته اطلاعاتي و امنيتي كشور اعم از وزارت اطلاعات و سپاه و نيروهاي انتظامي بسان سربازان گمنام امام عصر (عج) توطئه ها را كشف و خنثي نموده و امنيت اين كشور پهناور را تامين نموده اند. تجربه اين سالها به ما بخوبي نشان ميدهد كه نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور به لطف خدا احاطه بسيار خوبي به تحركات جاسوسي و اطلاعاتي دشمن دارند. ما نيز نبايد در نوع اظهارات خود، خواسته يا نا خواسته، و براي اثبات يك موضع خاص، امر مهمتر و بزرگ تري را ناديده بگيريم و بطور غير مستقيم اتّهاماتي را متوجه نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور نماييم.

٥- در مجموع نوعي شتابزدگي از سوي افراد و سايتهايي كه اين مباحث را مطرح مي كنند مشاهده ميشود كه خيلي مايل هستند با آب و تاب دادن برخي اطلاعات ناقص و ناصحيح حكم قطعي جاسوسي براي آقاي درّي را هر چه سريعتر ثابت كنند تا اين نظريه خود را اثبات نمايند كه دشمن درمذاكرات هسته اي و تيم مذاكرات هسته اي كشورمان نفوذ و رسوخ نموده است و اين منشاء و دليل نقص هاي عمده ساختاري برجام ميباشد. اين نوع رهيافت جسارتا قدري ساده انگارانه محسوب ميشود چرا كه موضوع فرآيند مذاكرات هسته اي بسيار پيچيده تر از اين ميباشد كه وجود يك فرد جاسوس، حتي اگر چنين مطلبي به اثبات برسد، بتواند به عاملي براي شكل دادن به محتوا و ساختار اساسي برجام مبدل شود. برجام حاصل يكي از پيچيده ترين مذاكرات چند جانبه بوده است كه براي دو سال و نيم در عاليترين سطوح تصميم گيري نه تنها در ايران بلكه در تمامي كشورهاي طرف مذاكرات مورد بررسي قرار داشته است و تمامي محتواي آن از ابعاد مختلف سياسي و امنيتي و فني با دقت تمام و با اشراف تمامي تمامي نهادهاي ذيربط مذاكره و جمع بندي شده است. مضافا بر اينكه كشورهايي كه خود در اين مذاكرات شركت داشتند داراي قويترين سرويسهاي جاسوسي در جهان هستند و با توجه به حضور مستقيم خود، چنانچه اين دوستان ادعا مي كنند، نياز مبرم به اخذ گزارش از سوي واسطه نداشته اند. تيم مذاكرات هسته اي كشورمان نيز با توجه به تجربه طولاني خود تمامي اصول مربوط به حفظ محرمانه بودن اطلاعات را رعايت ميكرد و هر يك از اعضاي شركت كننده در مذاكرات فقط در محدوده كار خود به اطلاعات دسترسي داشتند، با توجه به اينكه بسياري از نمايندگان شركت كننده مشورتهاي تخصصي را ارائه ميفرمودند و نقشي در اتخاذ تصميمات بر عهده نداشتند و اتخاذ تصميمات در سطحي عاليتر اتخاذ مي‌گرديد.


کد مطلب: 387699

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjhaethuqeomz.fsfu.html?387699

الف
  http://alef.ir